VÝROČNÍ ZPRÁVA ČINNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ČINNOSTI"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČINNOSTI OBLASTNÍHO SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE OPAVA ROK 2011

2 "Není rozdílu mezi lidmi a každý člověk se narodí na svět nahý a srdce lidské je jedinou mírou mezi lidmi. A nelze měřit člověka podle barvy jeho pleti či podle jeho jazyka, a nelze měřit člověka podle jeho roucha či šperků, a nelze měřit člověka podle bohatství nebo chudobynýbrž podle jeho srdce. Proto dobrý člověk je lepší než zlý a spravedlnost je lepší než křivda." Mika Waltari- Egypťan Sinuhet

3 OBSAH OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE OPAVA...3 ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI...4 ZDRAVOTNICKÉ ASISTENCE...5 PREZENTAČNÍ AKCE...7 MASKOVÁNÍ...7 LETNÍ REKONDIČNÍ POBYT...9 SOUTĚŽE, CVIČENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ HUMANITÁRNÍ JEDNOTKA MLÁDEŽ ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE OPAVA SPONZOŘI A PARTNEŘI... 14

4 OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE OPAVA Oblastní spolek Českého červeného kříže Opava (dále jen OS ČČK Opava) je jeden ze 76 oblastních spolků, které se v České republice nacházejí. Dále je tvořen 26ti Místními skupinami, ve kterých je zaregistrováno 655 členů. Jedná se tudíž o jeden z největších oblastních spolků ČČK, pokud se bavíme o počtu zaregistrovaných členů. V tomto roce byla ředitelkou OS ČČK Opava paní Jana Peterková. Jednalo se o její poslední rok v této funkci a určitě jí můžeme poděkovat za velké množství dobře odvedené práce, udržení oblastního spolku v činnosti, vstřícný přístup a především podporu při plánování a realizaci akcí nebo činnosti místních skupin. Za doby, kdy byla paní Peterková ve funkci, se toho mnoho odehrálo a nemálo za vše vděčíme právě jí. Předsedkyní Oblastní výkonné rady byla paní Jindřiška Nováková. OS ČČK Opava v současné době sídlí nedaleko centra Opavy, ve vlastní budově, která se skládá z kanceláří, skladů, ve kterých je uložen veškerý materiál OS ČČK Opava, ale také M-ČČK Opava a dále pak místností Mateřského centra OASA- klub pro matku a dítě, o.p.s. a ordinací lékařů. Mezi hlavní činnosti OS ČČK Opava patří především organizace různých školení a kurzů, např. kurz Zdravotníka zotavovacích akcí, kurz Základní norma zdravotnických znalostí, doškolovací kurzy, atd., ale také školení firem (např. MODEL obaly, a.s.; Ostroj, a.s.; Teva Czech Industries s.r.o., atd.) a školení uchazečů o řidičský průkaz. Dále oblastní spolek spolupracuje s místními skupinami na zdravotnických asistencích, ukázkách první pomoci, cvičeních první pomoci a v nemalé míře spolupracuje také s Oblastní skupinou Mládeže Českého červeného kříže Opava. Tento rok se pro nás stal také velice průlomovým- Humanitární jednotka (dále jen HJ Opava), kterou jsme v předchozím roce pod OS ČČK Opava znovu obnovili a zformulovali, se více zdokonalovala ve své činnosti, vzdělávala se, získala díky Magistrátu města Opavy nové vybavení a to především díky zásluhám Daniela Rothera- velitele HJ Opava a od roku 2012 také ředitele OS ČČK Opava v jedné osobě.

5 ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI Jako každý Oblastní spolek ČČK, také OS ČČK Opava pořádá školení první pomoci pro veřejnost, na kterých účastníkům přibližuje jak teorii první pomoci, tak také praxi pomocí namaskovaných poranění, obvazové techniky, transportu, atd. Školení vedou kvalitní školitelé, absolventi kurzu Zdravotnický instruktor nebo vysokoškolsky vzdělané zdravotní sestry či zdravotničtí záchranáři, kteří udržují kvalitu školení na vysoké úrovni a vždy posluchačům sdělují důležité a aktuální informace a především praktické poznatky. Ty mohou účastníci školení dále využít v praxi, pokud se setkají se situací, při které budou muset někomu poskytnout první pomoc. V roce 2011 proběhlo několik kurzů Zdravotníka zotavovacích akcí (40 hodinová norma), při kterých bylo vyškoleno celkem X osob. Dále proběhlo nemálo školení Zdravotnické přípravy pro uchazeče o řidičský průkaz např. v autoškole CREDIT spol. s. r. o. Mimo to proběhlo mnoho školení ve firmách- např. Ostroj a.s.; Teva Czech Industries s. r. o. nebo MODEL obaly a. s. nebo také školení Městské policie Opava.

6 ZDRAVOTNICKÉ ASISTENCE Zdravotnické asistence patří mezi nedílnou součást činnosti každého Oblastního spolku ČČK. Jedná se také o jednu z činností, při které OS ČČK Opava spolupracuje s místními skupinami. Především s Místní skupinou ČČK Opava, jejichž členové profesně zajišťují tyto asistence. Mezi nejvýznamnější zdravotnickou asistenci patřil bezpochyby koncert Karla Gotta, který se konal v Městské hale v Opavě, kterého se zúčastnilo přes 2000 posluchačů. Poprvé se také povedlo zajistit zdravotnickou asistenci na Velké ceně Opavy- závodu koní v parkuru. Mezi pravidelné zdravotnické asistence patří akce pořádané Magistrátem města Opavyv roce 2011 se konkrétně jednalo o Den dětí, Noc otevřených dveří na Hlásce, Lampiónový průvod nebo Den bez aut. Datum Název akce Místo 31. března Koncert Karla Gotta Víceúčelová hala Opava dubna Otvírání a sjezd Moravice Moravice dubna Sjezd Moravice Moravice Květen- říjen Dozory na fotbalech SFC Opava Opava Květen- říjen Dozory na fotbalech FK Slavia Opava Opava 4. května 1. mezinárodní hasičské hry Ostrava- městský stadion 4. června Nejlepší mazlíček Obchodní dům Tesco 4. června Den dětí s MMO Parky v centru Opavy 5. června Hasičská soutěž Otice 18. června Teva Fest Teva 18. června Fotbalový turnaj Oldřišov 23. června Zájezd se seniory Model června Velká cena Opavy Opava 25. července Tradiční Mládenecká Štítina 31. července Sjezd Moravice Moravice září High ve Slezsku Háj ve Slezsku 18. září Opavská bruslička Městské sady 24. září Den bez aut- cyklojízda Okolí Opavy 16. října Silesia Kros Maraton Okolí Opavy 28. října Noc otevřených dveří Hláska 17. listopadu Lampiónový průvod Parky v centru Opavy 10. prosince Noc otevřených dveří Hláska

7 Koncert Karla Gotta Hasičská soutěž v Oticích Velká cena Opavy Lampionový průvod

8 PREZENTAČNÍ AKCE Nejlepším způsobem zviditelnění Oblastního spolku ČČK jsou prezentační akce, při kterých se spojí příjemné s užitečným- Oblastní spolek zde prostřednictvím členů Místních skupin reprezentuje svou činnost a zároveň většinou ukazuje veřejnosti, jak někomu pomoci v případě ohrožení života. Oblastní spolek ČČK se v roce 2011 zúčastnil 12 preventivních akcí- některé z nich byly pořádány Magistrátem města Opavy, mezi takovéto akce patří např. Den dětí, Den bez aut, další byly pořádané Městskou policií Opava- např. Den s policií nebo Mladý cyklista a dále se zde vyskytly akce pořádané Mateřskou školou Březová, městským úřadem Bolatice nebo Mendelovým gymnáziem. Největší prezentační akcí byla Opava pomáhá první pomoci, kterou organizovali sami členové MS ČČK Opava 5 na oslavu Světového dne první pomoci. Této akce se zúčastnilo přibližně 300 osob, které se mohly dozvědět informace o první pomoci, nechat si změřit krevní tlak nebo vypočítat BMI. MASKOVÁNÍ Maskování nebo-li názorné ztvárnění poranění, které vypadá velice reálně je důležitou činností, která se využívá nejen na preventivních akcích, ale také při různých cvičeních a soutěžích. Na preventivních akcích si veřejnost může zblízka prohlédnout namaskované poranění a podívat se na jeho ošetření, což přispívá k zapamatování postupu daného ošetření. Při soutěžích a cvičeních je maskování hojně využíváno především kvůli větší efektivitě daného poranění pro ošetřující a samozřejmě kvůli určení poranění postiženého. Datum Název akce Pořadatel Typ akce 18. května Mladý cyklista BESIP Ukázka PP, maskování 2. června Den prevence Mateřská škola Březová Ukázka PP 4. června Den dětí Magistrát města Opavy Ukázka PP, maskování 18. června Teva Fest Teva Ukázka PP 18. června Den s policií Městská policie Opava Ukázka PP 28. června Den zdraví Mendelovo gymnázium Ukázka PP 23. července Tradiční průvod Štítinou Štítinští Mládenci Maskování 17. září Opava pomáhá první pomoci MS ČČK Opava 5 Ukázka PP, maskování 20. září Cvičení pro pracovníky Tevy Teva Maskování 22. září Den bez aut Magistrát města Opavy Ukázka PP 11. října Den zdraví v Bolaticích Městský úřad Bolatice Ukázka PP, maskování 19. října Cvičení Letadlo ZT ČČK Opava Maskování 16. prosince Branný den Hotelová škola Ukázka PP, maskování

9 Mladý cyklista Opava pomáhá první pomoci Den dětí Den policie

10 LETNÍ REKONDIČNÍ POBYT Jako každoročně, i letos Oblastní spolek ČČK Opava pořádal letní rekondiční pobyt. Letos byl určen pro děti s onemocněními epilesie a enuréza. Pobyt se uskutečnil na chatě Soliter v Karlově u Pradědu a se zúčastnilo 30 dětí- 15 enuretiků a 15 epileptiků. O děti se staralo 7 vedoucích a jedna slečna zdravotnice. Děti strávily 14 dní v krásném prostředí Jeseníků a byl pro ně připraven speciální program, který se skládal především z tvůrčích činností- mohly si vyrobit například táborové tričko, zvířátko z drátků, přívěšek z kamínku, náramky a různé další maličkosti, které si poté odvezli domů.

11 SOUTĚŽE, CVIČENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ Oblastní kolo Hlídek mladých zdravotníků, které OS ČČK Opava každoročně organizuje, se v roce 2011 konalo 13. května. Děti byly rozděleny na dvě kategorie- děti mladšího školního věku (Mladý zdravotník I. stupně) a děti staršího školního věku (Mladý zdravotník II. Stupně). Pro ně bylo připraveno několik stanovišť s namaskovanými situacemi, na kterých musely prokázat své zdravotnické znalosti, stanoviště zabývající se transportem a obvazovou technikou a dále pak stanoviště policie s testem z dopravní výchovy. Jelikož i naši členové mají potřebu se vzdělávat nebo prohlubovat své znalosti v oblasti první pomoci, neváhali a zúčastnili se akce s názvem Zásahy v Pelhřimově. Na tuto akci se z našeho OS až do dalekého Pelhřimova vydala pětičlenná posádka složená především ze členů Humanitární jednotky Opava. Mohli se zde potkat jak s členy jiných Oblastních spolků, tak také s členy Polského červeného kříže a vyměnit a porovnat tak vědomosti na mezinárodní úrovni. Pro účastníky zde bylo připraveno nemálo namaskovaných situací a poslední večer si mohli vyzkoušet, jaké je to evakuovat přibližně 40 osob z hořícího domu.

12 Další možnost vzdělávání nám byla poskytnuta ze strany Záchranného týmu Českého červeného kříže Ostrava. Ti nás přizvali na exkurzi do Integrovaného bezpečnostního centra (IBC) v Ostravě, ve kterém sídlí linka 112. Ti, kteří se exkurse zúčastnili, se mohli podívat do budovy tohoto centra, zhlédli film o budování centra a hlavně si poslechli povídání o tom, jak celé centrum funguje, jak funguje volání na záchrannou službu, hasiče, policii a také na samotnou 112tku. V neposlední řadě jsme také byli přizváni na Zásahy na sněhu, které pořádal OS ČČK Frýdek- Místek. Bohužel se nám nepodařil sestavit tým, tudíž jsme se této akce zúčastnili pouze jako maskéři a figuranti. Ale i tak jsme si měli šanci zásahy dostatečně užít, samozřejmě se přiučit něčemu novému a navázat vztahy se členy ostatních Oblastních spolků.

13 HUMANITÁRNÍ JEDNOTKA Humanitární jednotka Českého červeného kříže Opava je součástí systému humanitárních jednotek ČČK. Tyto jednotky jsou do Integrovaného záchranného systému ČR zařazeny jako druhosledově. Úkolem těchto jednotek je v případě mimořádných událostí jako jsou povodně a jiné katastrofy, či hromadná neštěstí zajišťovat péči o evakuované osoby, případně zajišťovat jejich nouzové ubytování a nouzové stravování, ale především poskytnutí potřebné psychosociální pomoci, dále pak zajišťovat distribuci humanitární pomoci a v neposlední řadě také ošetřování lehce zraněných osob. HJ je tvořena dobrovolníky z řad členů Oblastního spolku ČČK, kteří jsou v rámci vzdělávacího systému, jenž je zajišťován ČČK, školeni na zdravotní instruktory, zdravotníky zotavovacích akcí, ale také jsou v současnosti školeni i psychology Hasičského záchranného sboru ČR. Činnost v HJ členové vykonávají mimo svá občanská povolání dobrovolně. HJ ČČK Opava se skládá ze zdravotnické a psychosociální sekce. V HJ však existují dále sekce stravovací, ubytovací a technická. HJ není aktivní jen při vzniku mimořádné události, kde spolupracuje a doplňuje práci IZS ČR, ale zabývá se i prevencí a výukou první pomoci. HJ ČČK Opava má v současné době 10 členů. Všichni členové absolvovali kurz Zdravotník zotavovacích akcí, někteří také kurz Zdravotnického instruktora. Někteří jsou také ve svém občanském povolání zdravotnickými záchranáři, zdravotními sestrami nebo studují vysoké školy se zdravotnickým zaměřením.

14 MLÁDEŽ ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE OPAVA Mládež Českého červeného kříže Opava (dále jen M-ČČK Opava) existuje při OS ČČK Opava přibližně od roku V roce 2011 byli jejími členy především studenti Střední zdravotnické školy Opava, na které také probíhají schůzky. Na těchto schůzkách se členové učí první pomoc, zkoušejí řešit různé situace a ošetřovat namaskovaná poranění. M-ČČK Opava pořádá každoročně také ve spolupráci s MS ČČK Opava 5 víkendovou akci první pomoci, na které se členové více procvičují v poskytování první pomoci. M-ČČK Opava se také zaobírá celonárodními projekty Mládeže ČČK- projektem Děti a projektem HIV/AIDS. Členové M-ČČK Opava vedou kroužky první pomoci na základních školách a také pravidelně docházejí do několika mateřských školek v okolí Opavy, kde děti učí základy hygieny, dopravní výchovy a samozřejmě první pomoci. V rámci projektu HIV/AIDS a život nás všech M-ČČK Opava pořádá každoročně Den boje proti AIDS, který spadá na 1. prosince roku. Tento den členové M-ČČK Opava vyzdobí tematickými plakáty o viru HIV a nemoci AIDS aulu Střední zdravotnické školy, kam poté přichází žáci 9. tříd základních škol. Besedníci HIV/AIDS jim poté sdělí informace o této problematice, účastníci se můžou na cokoliv zeptat a ke konci besedy zhlédnou také krátký film. Členové M-ČČK Opava jsou v naší oblasti velice aktivní. Účastní se téměř všech akcí jako figuranti nebo pomocní zdravotníci, přiučují se tak poskytování první pomoci a doufáme, že je jejich zájem o ČČK neopadne a budou s námi v hojné míře spolupracovat dále.

15 SPONZOŘI A PARTNEŘI SPONZOR LETNÍHO REKONDIČNÍHO POBYTU Firma Ostroj a.s. SPONZOŘI AKCE OPAVA POMÁHÁ PRVNÍ POMOCI Firma Optys spol. s r.o. Slezská Pekárna PARTNEŘI Statutární město Opava OS ČČK Ostrava, Karviná, Frýdek- Místek M-ČČK Opava Záchranný tým ČČK Ostrava Městská policie Opava

16 VYDAL Oblastní spolek ČČK Opava Válečkova 16 Opava KONTAKT web.: tel.: AUTOŘI TEXTU Michaela Mošová Daniel Rother Ondřej Vrbický AUTOŘI FOTOGRAFIÍ Ondřej Vrbický Michaela Mošová Daniel Rother a další členové ČČK

ČČK je dobrovolnou humanitární společností, která je uznaná vládou ČR jako jediná organizace Červeného kříže s působností na celém území ČR.

ČČK je dobrovolnou humanitární společností, která je uznaná vládou ČR jako jediná organizace Červeného kříže s působností na celém území ČR. ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ OBLASTNÍ SPOLEK ČČK PRACHATICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Dobrovolná obětavost není tak řídká, jak bychom myslili. Jistě podjalo by se mnoho lidí, a mnozí z nich na vlastní útraty, tohoto tak

Více

Výroční zpráva. za rok 2009. Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1

Výroční zpráva. za rok 2009. Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 Výroční zpráva za rok 2009 Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 Název: Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 (dále jen OS ČČK Praha 1) Právní forma: Občanské sdružení Adresa: Hellichova

Více

OBLASTNÍ SPOLEK ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ

OBLASTNÍ SPOLEK ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ OBLASTNÍ SPOLEK ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Oblastního spolku Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí za rok 2014. Český červený kříž je jednou

Více

Průvodce Výroční zprávou

Průvodce Výroční zprávou Průvodce Výroční zprávou Část I Základní údaje o Střední zdravotnické škole Cheb a) Charakteristika školy str. 2 b) Přehled pracovníků školy a vedení školy 3 c) Počty tříd a studijních oborů 4 d) Přehled

Více

Ročník 18 (38) červenec / srpen. Základní principy Červeného kříže a Červeného půlměsíce VI. PRINCIP DOBROVOLNOSTI

Ročník 18 (38) červenec / srpen. Základní principy Červeného kříže a Červeného půlměsíce VI. PRINCIP DOBROVOLNOSTI ČERVENÉHO KŘÍŽE Ročník 18 (38) červenec / srpen Číslo 4 2011 Základní principy Červeného kříže a Červeného půlměsíce VI. PRINCIP DOBROVOLNOSTI Principem dobrovolnosti, nazývaným též principem dobrovolné

Více

OBLASTNÍ SPOLEK ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ

OBLASTNÍ SPOLEK ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ OBLASTNÍ SPOLEK ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ Váţená paní, váţený pane, dovolujeme si Vám předloţit výroční zprávu Oblastního spolku Českého červeného kříţe Ústí nad Orlicí za rok 2012. Český červený kříţ je jednou

Více

(Vyhláška č. 15/2005, 7)

(Vyhláška č. 15/2005, 7) VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vyšší odborná škola zdravotnická Dr. Ilony Mauritzové, s.r.o. Obsah výroční zprávy o činnosti školy: (Vyhláška č. 15/2005, 7) 1. Základní údaje o škole. 3

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CHEB Hradební 58/10, 350 02 Cheb tel: 351 011 060, 351 011 061, 351 011 062 fax: 351 011 063 E-mail : info@szsavoscheb.cz

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Předkládá: Ing. Zuzana Serbousková Zpracovali: vedoucí úseků předsedové předmětových komisí členové školního poradenského

Více

Výroční zpráva International Federation of Medical Students' Associations Czech Republic Brno 2014

Výroční zpráva International Federation of Medical Students' Associations Czech Republic Brno 2014 1 Výroční zpráva International Federation of Medical Students' Associations Czech Republic Brno 2014 2 Obsah Úvodní slovo prezidenta... 4 IFMSA... 5 O IFMSA CZ... 6 Výkonná rada a národní koordinátoři

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Royal Rangers v ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

Royal Rangers v ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Royal Rangers v ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Royal Rangers v ČR je mezinárodní organizace pro děti a mládež školního věku. Pracujeme s mládeží na základě křesťanských principů morálky a etiky. Nabízíme rodičům

Více

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 říjen 2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání...7

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme?

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme? RINGDOBROVOLNICTVÍVO EERINGDOBROVOLNICTVÍ ERINGDOBROVOLNICTVÍVO RINGDOBROVOLNICTVÍVO ROVOLNICTVÍVOLUNTEER TEERINGDOBROVOLNICTV GDOBROVOLNICTVÍVOLU NGDOBROVOLNICTVÍVOLU BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NTEERINGDOBROVOLNICT

Více

NÁRODNÍ SPOLEČNOST ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ

NÁRODNÍ SPOLEČNOST ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Sedmá kapitola ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ PREZENTACE 7.0. Cíl prezentace Seznámit se s historií a současnými aktivitami národní společnosti Českého červeného kříže. 2 PREZENTACE 7.2. Prezentace Činnost Červeného

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Městský program prevence kriminality na rok 2012

Městský program prevence kriminality na rok 2012 Městský program prevence kriminality na rok 2012 Zpracoval: Úsek prevence kriminality Městská Policie Český Těšín Obsah: 1. Úvod 2 2. Podpora organizací 4-11 2.1. Campanella 2.2. Klub mladých Filadelfia

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/14 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/14 1. Základní údaje a charakteristika školy Základní škola Blovice, okres Plzeň jih příspěvková organizace právní subjekt od 1.7.2000 Družstevní

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Zpracoval: Ing. Ivana Prošková,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Sídlo organizace: Praskova 399/8, 746 01 Opava Identifikační číslo: 47813121

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Dětský domov Z á k l a d n í š k o l a a Školní jídelna RADENÍN 1, 391 20 RADENÍN Č.j.: 1240/2014 za školní rok 2013/2014 tel.,fax: 381298041, e-mail:ddradenin@ddradenin.cz, http://ddradenin.cz Tato zpráva

Více