ZPRÁVA O VYUŽITÍ GRANTU CHARITYMINTS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O VYUŽITÍ GRANTU CHARITYMINTS"

Transkript

1 ZPRÁVA O VYUŽITÍ GRANTU CHARITYMINTS PROJEKT CHARITYGUMS Společnost CharityMints.com nabízí na českém trhu od roku 2012 produkt CharityGums. Jedná se o žvýkačky v obalu s originálním designem mladých výtvarníků, z jejichž prodejní ceny putuje 10 procent (tedy 2,55 Kč z ceny každého prodaného balení) ve prospěch vybraných neziskových organizací. NEZISKOVÉ ORGANIZACE Podporované neziskové organizace jsou každý rok vybírány v transparentním grantovém řízení, jehož odbornou garantkou je Michaela Wicki. Pro rok 2012 bylo vybráno devět neziskových organizací: Acta non Verba Český helsinský výbor Gaudia proti rakovině Hospic sv. Jana N. Neumanna Ledovec Podané ruce Prostor Pro Rozkoš bez rizika Sdružení D Tyto organizace získaly od CharityMints v roce 2012 celkovou podporu ve výši 270 tisíc Kč. Díky tomu uskutečnily řadu užitečných projektů, viz dále. Acta non Verba Nezisková organizace, která se zaměřuje na boj proti korupci a veřejným tlakem poukazuje na špatné fungování státní správy. Výkon veřejné moci totiž často není službou veřejnosti, ale plýtváním veřejných rozpočtů v osobním zájmu. Příčinou je zejména prostředí, resp. veřejnost, která takové chování do značné míry musí tolerovat, protože nedokáže vyvíjet účinný tlak na změnu. Projekt podporovaný z grantu CharityMints si kladl za obecný cíl omezit prostor pro korupci ve 3 konkrétních kauzách. Grant byl využit zejména na mzdové náklady, náklady na účetnictví, administrativu a právní služby. V každé kauze pak byl stanoven konkrétní cíl:

2 Praha, město billboardů: Cílem je dosáhnout zrušení nemravné smlouvy na výstavbu 250 nových billboardů v Praze. Zde Acta non Verba vyčerpala všechny opravné prostředky v ČR a následně připravila podání k Evropské komisi. Stížnost odešla do Bruselu v říjnu Kauza již trvá několik let a ještě několik let trvat bude. Kauza je také dosti drahá. Kvalifikované podání k Evropské komisi vypracované renomovanou právní kanceláří. Štvanice na Štvanici: Cílem bylo zabránit pražskému Magistrátu zbourat národní památku zimní stadion na Štvanici. Tento cíl nebyl splněn. Dalším cílem bylo zabránit Magistrátu v drahém mimosoudním vyrovnání s bývalým nájemcem ostrova. To se podařilo. Retardéry: Cílem bylo odstranění 7 retardérů a jednoho radaru na úseku 650m z ulice Na Hřebekách v Praze 5, které patrně slouží pouze soukromým zájmům. Tohoto cíle zatím nebylo dosaženo. Český helsinský výbor Asistence dětem vězněných rodičů Český helsinský výbor se věnuje problematice dětí vězněných rodičů od roku 2007, přičemž pomáhá zprostředkovat jejich osobní kontakt v rámci asistovaných návštěv. Díky tomu se posílí rodinné vazby a dítě neutrpí trauma z běžné návštěvy vězení či ze setkání po dlouhém odloučení. Finanční prostředky poskytnuté Charity Mints byly využity na realizaci 2 asistovaných návštěv z celkových 8 realizovaných návštěv v průběhu trvání projektu. Návštěva ve věznici Světlá nad Sázavou pro vězněné matky proběhla v dubnu 2012 a zúčastnilo se jí 14 dětí z 5 dětských domovů z celé ČR a 1 výchovného ústavu. Ve spolupráci s vazební věznici Ruzyně byly uskutečněny 4 asistované návštěvy pro odsouzeného otce a jeho syna, jejichž příběh lze shlédnout v dokumentu Když je táta za mřížemi. Tento dokument a také dokument Děti ve vězení popisují práci organizace a problematiku těchto dětí, také průběh asistovaných návštěv a konkrétní příběhy dotčených osob. Oba dokumenty byly připraveny ve spolupráci s Českou televizí, více na rodinne- krizovatky/ kdyz- je- tata- za- mrizemi/ a polosero/ polosero- deti- ve- vezeni/.

3 Gaudia proti rakovině Komplexní psychoterapeutická a podpůrná péče pro onkologicky a jinak chronicky nemocné a jejich blízké. S rakovinou se ve svém okolí setká každý. Statistika je v tomhle směru neúprosná: každý třetí obyvatel České republiky onemocní rakovinou a každý čtvrtý na ni zemře. A přestože se medicínská péče neustále zlepšuje, přetížený zdravotnický personál věnuje psychice pacientů jenom málo pozornosti. Tenhle typ podpory včetně psychoterapie je přitom pro vyléčení pacienta zásadní. Gaudia proti rakovině nabízí řešení. Je jedinou organizací v ČR, která poskytuje terénní služby a pracuje s klientem u lůžka v nemocnici nebo v domácím prostředí. V ambulatní formě poskytuje individuální, párovou a rodinnou psychoterapii či poradenství a podpůrné metody práce s tělem včetně různých druhů masáží. Finanční podpora CharityMints.com byla použita na zajištění služeb a chodu sdružení, což přispělo k udržení kontinuální činnosti organizace. Služby u lůžka: Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, onkologická klinika Nemocnice Znojmo Služby ambulantní: Praha, Brno Celkem spolupracujících terapeutů: 7 (+ 1 garant, 1 koordinátor, 1 supervizor týmu) Úpěchy dosažené v roce 2012: Prohloubení spolupráce s oddělením ARO dříve pracovnice organizace Gaudia navštěvovaly oddělení pouze na výzvu a konkrétní objednávku, nyní jsou návštěvy a služby poskytovány pavidelně - je tak možné samostatné mapování potřeb jak samotných pacientů, tak zdravotnického personálu. V dubnu 2012 se podařilo rozvinout spolupráci s přímou sociální pracovnicí na nově otevřeném paliativním oddělení NMKSB (zaměstnanec nemocnice) a upřesnit si, jak organizace Gaudia může být nápomocna v rozšíření služeb poskytovaných interně (např. když si příbuzní přijdou pro pozůstalost, kontakty apod.), jaké informace může organizace předávat sama, a v jakých případech - s důrazem na etiku již ne.

4 Hospic sv. Jana Neumanna Poskytování paliativní péče nemocným v Prachaticích a okolí V posledních chvílích života je pro každého člověka nejdůležitější domov a blízkost rodiny. V naprosté většině případů ale lidé v Češku umírají v ponuré atmosféře nemocnice. Alternativa přitom existuje - v podobě hospicu, který poskytuje paliativní lékařskou péči těm, u nichž medicína vyčerpala všechny své možnosti. Klientům hospicu je zaručeno, že nebudou trpět nesnesitelnou bolestí, v posledních chvílích nezůstanou sami a za každých okolností si zachovají svou lidskou důstojnost. Hospic sv. Jana N. Neumanna, který disponuje 30 specializovanými lůžky (na proleženiny), poskytuje služby v okolí Prachatic už více než pět let. Za tu dobu doprovodil na druhý břeh přes 900 umírajících a péči věnoval i jejich rodině. Od loňska nabízí i domácí hospicovou péči a do budoucna chce dokončit výstavbu zařízení pro lidi trpící Alzheimerovou demencí. Příspěvek CharityMints.com byl využit na částečnou úhradu mzdových výdajů na ošetřovatelky v domácí péči. Ty pečovaly o ty pacienty, u nichž není nutná hospitalizace a pomáhaly tak zvládnout pečující rodině péči v domácím prostředí. Rodinám bylo dále poskytováno odborné sociální poradenství a řada z nich využila služby půjčovny pomůcek. V roce 2012 byly také realizovány 2 kurzy pro domácí pečující "Péče o nevyléčitelně nemocného v domácím prostředí. Ledovec Cirkus Paciento v psychiatrických léčebnách Ačkoli pacienti psychiatrických léčeben mají zajištěn základní servis, stimulů k samostatné a smysluplné akci, zvýšení motivace a tím i uzdravení se jim příliš nedostává. Rezignaci pacientů se rozhodl čelit plzeňský tým organizace Ledovec, která v léčebnách organizuje čtyřdenní aktivizační program zakončený velkolepým představením se zapojením samotných pacientů. Cirkus působí jako prostředí pro bezpečné bláznění, a zároveň jako terén, kde vynikne výjimečnost jednotlivce. Představení zahrnuje řadu pitoreskních a absurdních kousků, kde se stírá hranice mezi blázněním a normalitou. Pacienty během čtyř dnů neuzdraví, ale přinesou jim pozitivní vzpomínky na pobyt v léčebně, aktivizují je a vytrhují ze stereotypu, motivují k léčbě.

5 Finanční podpora CharityMints.com přispěla k realizaci následujících akcí: Uskutečnění cirkusů v celkem sedmi zařízeních - v pěti psychiatrických léčebnách (Dobřany, Opava, Jihlava, Praha, Brno) a dvou zařízeních sociální péče (jedno pro lidi s mentálním postižením ve Stodě a jednom pro lidi s duševním onemocněním v Krásné lípě). Dále realizace pěti Varieté Sociále, krátkých jednodenních představení se zapojením veřejnosti / pacientů. Jedním z nich byla účast na akci Plzeňského kraje Den v oblacích pro znevýhodněné děti z dětských domovů a ústavů sociální péče, kdy pracovníci organizace Ledovec s některými dětmi připravili krátké vystoupení na pódiu pro ostatní návštěvníky akce (cca lidí). Podané ruce Poskytování služeb osobní asistence Organizace pomáhá lidem, kteří se kvůli svému zdravotnímu stavu nedokáží sami o sebe postarat. Lidé s handicapem nebo senioři se mnohdy nedokáží sami najíst či napít nebo si zajít na toaletu. Nedokáží se sami obléci nebo se umýt a učesat. A řešením není ani dům s pečovatelskou službou, který by je odtrhl od jejich blízkých a života, na který jsou zvyklí. Osobní asistence poskytovaná organizací Podané ruce jim pomáhá překonat jejich handicap a začlenit se zpátky do společnosti. Terénní služba je založena na vztahu člověka k člověku a může probíhat až 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Je to služba aktivizační, což v praxi znamená, že osobní asistent nevykonává činnosti za svého klienta, ale poskytuje mu svou podporu a pomoc. Záleží pouze na klientovi, čeho chce dosáhnout. Organizace Podané ruce funguje převážně v Moravskoslezském, ale také v Olomouckém, Zlínském a Jihomoravském kraji. Službu poskytuje i v místech špatně dostupných hromadnou dopravou. Grant CharityMints hodlá využít na financování své činnosti pro kraje Zlínský a Olomoucký. Díky finanční podpoře projektu CharityMints.com mohla organizace Podané ruce zajistit 15 zaměstnanců v přímé péči na pozici osobní asistent/ka. Z toho 7 na hlavní pracovní poměr a 8 na dohodu provedení práce. V realizačním období roku 2012 projektu bylo ve Zlínském kraji poskytnuto 9001 hodin osobní asistence a v Olomouckém kraji 3556 hodin. Celkem tak bylo hodin osobní asistence u klientů v obou krajích. Služba osobní

6 asistence byla poskytnuta 25 klientům ve Zlínském kraji a 20 klientům v kraji Olomouckém. Služba probíhala v největší míře u uživatelů v domácím prostředí a zahrnovala hlavně pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a aktivizační činnosti. V částečné míře se jednalo také o zajištění stravy či o uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí. Prostor Pro Deset let zkušeností práce s rizikovými dětmi a mladými lidmi v Královéhradeckém kraji přineslo týmu organizace Prostor Pro jedno zásadní zjištění v 80 procentech školních tříd existuje nezdravé klima, které je předstupněm rozvinutí šikany a agrese. Tomu chce tým odborníků zabránit projektem Pohodová třída, jímž by mělo v roce 2012 projít minimálně 200 dětí. Pomocí metod postavených na zážitkové pedagogice a diskusích chce organizace dosáhnout obnovení nebo posílení zdravého klimatu v třídních kolektivech žáků základních škol, studentů středních škol a odborných učilišť v Královéhradeckém kraji, kde se tyto negativní jevy vyskytují. Prostor Pro přitom využívá zakázkového modelu, kdy je program šitý přímo na míru dané třídě. V roce 2012 bylo v rámci podpory CharityMints.com realizováno: - 10 dlouhodobých programů primární prevence - 3 specifické tématické programy (na SŠ) - 1 program pro rizikové třídní kolektivy: jednalo se o 4 setkání po dvou vyučovacích hodinách, ve stejné časové dotaci pracovala organizace Prostor Pro i s pedagogickým sborem V rámci těcho programů bylo pracováno: - v 15 třídách - zúčastnilo se celkem 312 žáků a studentů Rozkoš bez rizika ROZKOŠ bez RIZIKA pomáhá lidem ohroženým infekcí HIV Kdekdo je odsuzuje, ale málokdo je ochoten přiznat jednoduchou rovnici kde

7 není poptávka, není nabídka. Prostitucí se v Češku živí několik desítek tisíc žen. Jen databáze RR jich čítá přes deset tisíc. Pro některé lehce vydělané peníze, pro jiné šance, jak své děti udržet na vysoké škole. Jenže riziko AIDS a dalších infekčních chorob hrozí v obou případech a v posledních dvou letech navíc počet nakažených skokově vzrostl. Informace o typu nemoci a ochraně přitom mají mnohé komerční sexuální pracovnice značně zkreslené. Organizace Rozkoš bez Rizika nabízí svým klientům a klientkám bezplatné vyšetření v terénu (rychlotesty na HIV/syfilis), dermatovenerologická vyšetření, léky, kondomy a lubrikační gely. Funguje to již 20 let důvěru klientů si terénní pracovnice získají nabídkou zdravotnických služeb, načež jim nabídnou i další služby typu sociální poradenství, krizovou intervenci nebo předání kontaktů. Akce a programy pořádané R- R za podpory Charitymints.com: Terénní programy: V rámci terénního programu bylo v roce 2012 osobám působícím na prostituční scéně poskytnuto odborné sociální poradenství zaměřené především na minimalizaci rizik spojených s prostitucí, včetně rizik kriminálních. Služby zajišťovaly terénní týmy složené ze sociální pracovnice a zdravotně edukační pracovnice (pracovnice v sociálních službách). Dále byly v terénu nabízeny testy na HIV a syphilis a rozdávány prostředky prevence pro bezpečnějsí sex a preventivní materiály proti násilí, informační brožury a letáky a možnostech nákazy apod. Výjezdy s dermatovenerologickou ambulancí: Každý rok vyjíždí pracovnice organizace R- R do míst s nabídkou placených sexuálních služeb a nabízí sexuálním pracovnicím možnost kompletního vyšetření na pohlavně přenosní infekce přímo v terénu. Testování na HIV a syfilis pro homosexuálně orientované muže Brno Každý první čtvrtek v měsíci nabízelo brněnské poradenské centrum R- R testování na HIV a syfilis zdarma pro homosexuálně orientované muže. Tato akce byla reakcí na HIV pozitivní výsledky dvou mužů, kteří se nechali testovat při terénní práci v gay klubu. Testování na finále 2012 GAYMAN: V pátek 31. srpna proběhla akce pod názvem GAYMAN roku V soutěžní porotě usedla řada osobností včetně zpěvačky Marcely Březinové nebo Miroslava Hlavatého, ředitele pražského Domu světla. Během večera testovaly pracovnice organizace R- R zdarma a anonymně na HIV. V porotě zastupovala organizaci Generální ředitelka Hana Malinová.

8 Světový den boje proti HIV/AIDS: I v roce 2012 se ROZKOŠ bez RIZIKA připojila k Světovému dni AIDS. V pěti městech ČR a na sedmi místech celkem nabízela veřejnosti testování na HIV. Lidé se mohli nechat otestovat bezplatně a anonymně. Akce měla své opodstatnění v nelepšících se statistikách této nevyléčitelné nemoci. Celkem v naší zemi zemřelo na nemoc AIDS 186 lidí a počet lidí s HIV vzrostl na Ke konci roku 2011bylo toto číslo o 165 případů nižší. Sdružení D Etické prožitkové programy pro střední školy Olmouckého kraje Sdružení D je nezisková organizace, která od roku 2000 existuje jako dobrovolná platforma učitelů, pedagogů a lektorů. Vzdělává děti, mladé lidi i dospělé především metodami tvořivé dramatiky. Počáteční zaměření na lekce protidrogové prevence postupně rozšířila o nabídku lekcí osobnostního rozvoje, ekologickou výchovu a prevenci rasismu a xenofobie. Anglická dívka Kelly se musí rozhodnout, jestli udá agresory rasistického útoku, z nichž jeden je její přítel Anna Franková se skrývá v tajném přístěnku před smrtí, kterou jejímu národu přisoudili nacisté... V takových situacích se během zážitkového programu Sdružení D ocitají studenti středních škol na Olomoucku nanečisto si prožijí destruktivní následky šikany a snad si i uvědomí, proč je důležité postavit se proti jakékoli formě rasismu. Etický projekt Kelly a Anna byl realizován za podpory CharityMints.com v roce 2012 celkem 15krát na vybraných středních školách Olomouckého kraje. Programu se účastnilo celkem 378 studentů/studentek středních škol. Cílem projektu realizovaného formou strukturovaného dramatu je rozproudit mezi mladými lidmi detabu o etických problémech, které jsou v souvislosti s bujícím extemismem a xenofobií v české společnosti palčivě aktuální. Studenti se stávají aktivními účasníky dramatu, v němž vystupují v roli hrdinek, jejich přátel, rodiny i policie, a učí se tak vyjádřit vlastní názor na etická dilemata bez obav z výsměchu vrstevníků či trestu pedagogických autorit.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje za rok 2008 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. Základní údaje o občanském sdružení Pracovníci sdružení Vznik a poslání sdružení Vize projektu

Více

RIAPS výroční zpráva 2013

RIAPS výroční zpráva 2013 RIAPS výroční zpráva 2013 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 RIAPS TRUTNOV REGIONÁLNÍ INSTITUT AMBULANTNÍCH PSYCHOSOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANEB RYCHLÁ INTENZIVNÍ A PŘÁTELSKÁ SLUŽBA... 4 6 AMBULANCE.... 7 11 KONTAKTNÍ

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku rok 2015 Centrum pro komunitní práci jižní Čechy OBSAH Úvodní slovo... 5 Charakteristika sociálních služeb... 6 Důležitá telefonní čísla

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení Prostor za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení Prostor za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení Prostor za rok 2013 Slovo ředitele Prostor plus je profesionální obecně prospěšná společnost, která již více než deset let všestranně rozvíjí prostředí, ve kterém působí.

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola v Kroměříži. Zhodnocení minimálního preventivního programu 2013-2014

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola v Kroměříži. Zhodnocení minimálního preventivního programu 2013-2014 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola v Kroměříži Zhodnocení minimálního preventivního programu 2013-2014 Kroměříž září 2014 Zhodnocení minimálního preventivního programu

Více

Evangelické církve metodistické

Evangelické církve metodistické Evangelické církve metodistické VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ str. 3 5 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA str. 6 8 Čajkovského 9, 586

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

Adresář sociálních služeb 2014

Adresář sociálních služeb 2014 Adresář sociálních služeb 2014 přehled sociálních a souvisejících služeb pro rodiny s dětmi, mládež, osoby se zdravotním postižením, seniory, národností a etnické menšiny a osoby v obtížných životních

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 3. komunitní plán ORP Šlapanice Projekt Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností Šlapanice CZ.1.04/3.1.03/97.00047

Více

KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE

KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PLZEŇ A OKOLÍ 1 2 KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PLZEŇ A OKOLÍ 3 Katalog programů primární prevence PRO PLZEŇ A OKOLÍ 2008 Člověk v tísni, o.p.s., pobočka

Více

Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4. včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4

Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4. včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4 Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4 včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4 Obsah: A. Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle životních situací

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Centrum pro komunitní

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobčané, ne každé dítě má to štěstí žít v milující rodině ne každý člověk má to štěstí žít v láskyplném svazku ne každý senior

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 občanům 15 obcí správního obvodu města Kaplice, kteří

Více

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika Charita Zábřeh Charita Česká republika...pomáháme žít lepší životy Výroční zpráva 2011 Fotogalerie středisko CHOS a CHPS chata U sv. Martina Obsah, mapka teritoria působnosti LUBNÍK ČERVENÁ VODA MLÝNICKÝ

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ PROTIDROGOVÝ PLÁN MĚSTA PLZNĚ 2013-2015 OBSAH Úvod... 1 1 Charakteristika města - vybrané sociálně - demografické údaje... 3 1.1 Základní údaje o městě... 3 1.2 Obyvatelstvo... 5

Více