Obsah Drazí přátelé Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) Popis aktivit Magna Děti v tísni/ Magna Children at Risk (magna)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah Drazí přátelé Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) Popis aktivit Magna Děti v tísni/ Magna Children at Risk (magna)"

Transkript

1 výroční zpráva 2010

2 2 magna děti v tísni výroční zpráva 2010

3 Obsah Drazí přátelé 4 Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) 6 Popis aktivit Magna Děti v tísni/ Magna Children at Risk (magna) 8 Mise ve světě 14 Kambodža 16 Demokratická republika Kongo 20 Aktivity/kampaně/výstavy 24 Dárci 26 Finance 28 Vaše pomoc je nutná 32 Pokud chcete pomoci 34 magna děti v tísni výroční zpráva

4 Drazí přátelé, každý rok nám přináší nové situace, výzvy či překážky, motivací a velkou hnací sílou nám však zůstávají malá vítězství, která na této cestě dosahujeme. Hned začátek roku 2010 byl poznamenán velkou přírodní katastrofou silným zemětřesením na Haiti. Nejchudší zemi amerického kontinentu zasáhly obrovské otřesy 12. ledna ničivou silou o amplitudě 7,3 stupňů Richterovy stupnice. Epicentrum zemětřesení se nacházelo nedaleko od hlavního města Port-au- -Prince a zkáza, kterou přineslo, byla enormní. Velká část budov zůstala zničena, zavládl chaos, lidé se v šoku a bezprizorně pohybovali mezi troskami. Zemětřesení mělo katastrofální rozměry, jeho záchvěvy se vracely a počet obětí stále stoupal. Ti, co katastrofu přežili, trávili noci v ruinách domů či na ulicích. Kromě toho se museli potýkat s akutním nedostatkem pitné vody a základních potravin. V šoku, únavě, plni beznaděje a strachu! Těla většiny obětí zůstávala mezi troskami, hrozila infekční onemocnění. Nejdůležitější byla akutní lékařská pomoc. V nemocnicích chyběl lokální personál, velké množství haitských lékařů a sester buď zemřelo, nebo se snažilo zabezpečit své rodiny, většina z nich ztratila střechu nad hlavou a místní vláda jim nevyplácela žádnou mzdu. Koordinace všech aktivit v nemocnicích stála na zahraničních humanitárních týmech. MAGNA svůj tým lékařů vyslala na Haiti těsně po zemětřesení a sestával z lékařů, se zdravotních sester a logistického personálu. Chirurgický tým působil v Haitian 4 magna děti v tísni výroční zpráva 2010

5 Community Hospital, kde spolu s ostatními týmy lékařů provozoval chirurgické zákroky a pooperační asistenci pacientům. Na Haiti odjela i materiální pomoc v podobě zdravotnického materiálu a léků. Konec nouzového stavu byl vyhlášen v červnu 2010 země tak prošla do stavu obnovy a rekonstrukce. Z Haiti odjela stovka zahraničních humanitárních organizací. Média přestala po pár týdnech věnovat tomuto tématu prostor, a tak pomalu upadalo do zapomění. Avšak toto zemětřesení usmrtilo více než lidí a 1,5 milionu lidí zůstalo bez domova včetně více než dětí. Neštěstí tedy neskončilo, pro ty, kteří přežili, pouze začalo! Ztratili všechno své blízké, přátele, domov, práci, příjem, minulost či plánovanou budoucnost. Tisíce lidí, kteří přežili ničivé zemětřesení, trpí depresemi a posttraumatickým sydromem. MAGNA na Haiti zůstala i nadále. Naše týmy začaly poskytovat psychosociální pomoc obětem zemětřesení ve čtyřech stanových táborech a ve zdravotnickém centru Fame peru v Port-au- -Prince. Naše pomoc směřovala k pacientům, kteří prodělali vážné stresové situace, jako jsou ztráta blízkých, domova, minulosti, dále pak k těm, kteří přerušili HIV/AIDS léčbu jako následek katastrofy a následná nemožnost se správně léčit kvůli přerušenému servisu vedla ke snížené vůli k léčbě až k sebevražedným myšlenkám. Kromě programů psychosociální pomoci jsme začali s výstavbou zdravotního centra pro matky s dětmi v Port-au-Prince. Věřím, že čas postupně přinese této zemi pozitivnější budoucnost, lepší zřízení a hlavně naději pro lidi, kteří tuto katastrofu přežili. Vy jste součástí tisíců lidí, kteří podporují aktivity MAGNA ve světě a díky Vám jsou naši terénní pracovníci schopni přinést naději pro pacienty v našich programech v různých koutech světa. Jménem našich pracovníků v terénu a také těch na ústředí, ale hlavně jménem pacientů, kterým spolu pomáháme, Vám děkujeme za Vaši podporu v této humanitární práci. Martin Bandžák výkonný ředite organizace magna děti v tísni výroční zpráva

6 Kdo je Magna Děti v tísni/magna Children at risk (MAGNA) Hlavním obsahem a cílem práce MAGNA je poskytování zdravotní péče dětem a jejich rodinám v dobách humanitárních krizí, konfliktů, epidemií, hladomorů a přírodních pohrom. MAGNA vytváří zdravotnické humanitární projekty zaměřené na záchranu životů a zmírňování utrpení těch, kteří jsou v ohrožení. Každoročně vedle reakcí na humanitární katastrofy a poskytování primární zdravotní péče otevíráme dlouhodobé projekty zaměřené na pomoc lidem, kterým jejich vlastní společnost ani nefunkční vláda nedokážou zajistit odpovídající lékařskou péči. Projekty jsou zaměřeny na péči pro pacienty postižené nemocemi, jako jsou HIV/AIDS, akutní podvýživa, tuberkulóza, cholera, malárie a jiné. MAGNA měla v roce 2010 zřízeny své stálé mise na Haiti, v Kambodži, Keni, Vietnamu, Kongu, Indii a Nikaragui, kde jsme provozovali 18 projektů a našich více než 300 pracovníků působilo ve více než 70 zdravotnických zařízeních. magna děti v tísni v české republice Obecně prospěšná společnost Magna Děti v tísni byla založena v roce 2006 a její úlohou je získávat materiální a finanční prostředky pro humanitární projekty, získávat pracovníky do terénu, realizovat edukační projekty a informační kampaně, spolupracovat s médii a informovat veřejnost o problémech lidí a dětí žijících v nebezpečných zónách světa. Na přípravě projektů úzce spolupracuje s operačním centrem MAGNA v Bratislavě. správní rada Martin Bandžák předseda Denisa Augustínová Peter Augustín Ve svých projektech rehabilitujeme nemocnice a zdravotnická centra, bojujeme s epidemiemi, děláme vakcinační kampaně, akutní chirurgické zákroky, provozujeme nutriční centra pro podvyživené děti, léčíme pacienty s HIV/AIDS, provozujeme terapeutickou péči pro sirotky a děti ulice, konstruujeme studny a suché toalety a v případě potřeby zajišťujeme pitnou vodu. 6 magna děti v tísni výroční zpráva 2010

7 magna děti v tísni výroční zpráva

8 Popis aktivit Magna Děti v tísni/magna Children at Risk (magna) MENTÁLNÍ PÉČE Traumatické události jako být obětí násilí či jeho svědkem, úmrtí milovaných osob, zničení živobytí ty všechny mohou vytvořit intenzivní strach a hrůzu a je pravděpodobné, že ovlivní mentální stav člověka. MAGNA poskytuje včasnou psychosociální podporu obětem traumat, aby zredukovala možnost rozvoje dlouhodobých psychologických problémů. Psychosociální péče se zaměřuje na podporu komunity k vytvoření vlastních strategií zvládání traumatu. Poradci pomáhají skupinám mluvit o svých zkušenostech a zpracovávat své pocity tak, aby byla omezena všeobecná úroveň stresu. Tento přístup podporuje vzájemnou pomoc a umožňuje komunitě se znovuobnovit podle svých kulturních hodnot a znovu získat kontrolu nad situací, jakmile je toho schopna. Je doplňován individuálním poradenstvím a psychiatrickou péčí pro ty, kteří ji potřebují. Péče o duševní zdraví je integrální součástí programů MAGNA zaměřených na péči pro HIV/AIDS pacienty. Všichni pacienti dostávající antiretrovirální léčbu na klinikách a v nemocnicích MAGNA, mají přístup k psychosociální podpoře. MAGNA poskytuje specializovanou péči v Haiti, Demokratické republice Kongo, Kambodži, Vietnamu, Keni a Nikaragui. HIV/AIDS Virus HIV je přenášen krví a tělními tekutinami a postupně oslabuje imunitní systém obvykle během tří- až desetiletého období což vede k syndromu získaného selhání imunity neboli AIDS. Kombinace léků známých jako antiretrovirální (ARV) pomáhá s virem bojovat, redukovat šíření infekce a umožňuje pacientům žít delší a zdravější život bez rychlého zhoršování imunitního systému. Kromě léčby všeobecné programy MAGNA obvykle zahrnují vzdělávací a osvětové aktivity, distribuci kondomů, testování HIV, poradenství a prevenci přenosu viru z matky na dítě (PMTCT). Služby PMTCT zahrnují podávání ARV během těhotenství a porodu a podání dítěti hned po narození. V roce 2006 WHO odhadovala, že 2,5 milionů dětí do 15 let žilo s HIV/AIDS a každý den bylo infikováno 1200 dětí. Bez léčby umírá polovina takto narozených dětí před druhými narozeninami. MAGNA začala podávat ARV terapii dětem v prosinci Dnes MAGNA léčí přes pacientů pomocí ARV. Prevence přenosu HIV/AIDS z matky na dítě (PMTCT) Každou minutu je nakaženo jedno dítě do 15 let virem HIV. Přes 90 % dětí získá HIV vertikálním přenosem viru z matky na dítě během těhotenství, porodu nebo kojení. Přenosu z matky na dítě může být předcházeno podáváním ARV léků HIV pozitivním ženám během těhotenství a dětem během několika hodin po porodu, výběrovým prováděním císařských řezů a poskytováním bezpečných alternativ mateřského mléka. MAGNA se snaží rozbít řetězec přenosu řadou způsobů. Testy na AIDS jsou nabízeny v našich prenatál- 8 magna děti v tísni výroční zpráva 2010

9 ních konzultačních střediscích a také v době porodu k identifikaci infikovaných žen. Po stanovení diagnózy může být ženám nabídnuta vhodná péče včetně ARV léků, prenatální péče a poradenství o kojení. Po narození provádíme včasnou diagnostiku dětí k identifikaci HIV statusu novorozenců, podávají se preventivní ARV léky a děti jsou monitorovány z hlediska infekcí. Pokud jsou navzdory všemu tyto děti infikovány, poskytujeme jim léčbu. MAGNA nabízí inovativní strategie pro PMTCT intervence v Kambodži, Keni, Vietnamu a Nikaragui. PODVÝŽIVA Nedostatek základních živin způsobuje podvýživu: růst kolísá a zranitelnost dítěte vůči běžným nemocem se zvyšuje. Kritický věk pro podvýživu je od šesti měsíců (kdy matky obvykle začínají doplňovat další výživu k mateřskému mléku) do 24 měsíců. Avšak děti do 5 let, adolescenti, těhotné a kojící ženy, staří a chronicky nemocní jsou také zranitelní. Chřadnutí, kdy podvyživená osoba začne spotřebovávat své vlastní tkáně, aby získala potřebné živiny, je známkou akutní podvýživy. Vážná akutní podvýživa je definována velmi nízkou váhou na výšku osoby anebo viditelným vážným chřadnutím. Více než čtvrtina dětí trpících vážnou podvýživou zemře, pokud nedostane léčbu. MAGNA používá hotové terapeutické jídlo (RUTF) k léčbě podvýživy. RUTF obsahuje obohacený mléčný prášek a dodává všechny živiny, které podvyživené dítě potřebuje k doplnění nedostatků a nabírání váhy. S dlouhou trvanlivostí a bez nutnosti přípravy může být podáváno ve všech prostředích a umožňuje léčbu pacientů doma, pokud netrpí komplikacemi. Když je pravděpodobné, že se podvýživa stane závažnou, přijímá MAGNA preventivní přístup a distribuuje RUTF všem ohroženým dětem. Děti trpící komplikacemi vážné akutní podvýživy mohou vyžadovat vysoce specializovanou, rychlou lékařskou reakci. Pro ty, které potřebují být hospitalizovány a pečlivě monitorovány, vybavuje MAGNA stabilizační centra s až 20 lůžky intenzivní péče. Léčba zahrnuje terapeutické mléko podávané nasogastrickou sondou, antibiotika, odčervování, kontrolu očkování a testování na malárii. Děti s vážnou chudokrevností dostávají krevní transfúze. Jakmile se pacient dostatečně zotaví, může pokračovat v programu ambulantně s týdenními schůzkami k monitorování váhy a zdravotního stavu. Případy mírné podvýživy i případy vážné podvýživy bez komplikací mohou být léčeny v našich ambulantních centrech hotovými jídly (RUTF), která obsahují vysoce kvalitní bílkoviny, vitamíny a minerály a speciální obohacenou kukuřičnou a sójovou mouku. Hotové terapeutické jídlo je pasta na bázi ořechů, která neobsahuje vodu, a proto ji lze snadno skladovat v horkých podmínkách. Rodiče mohou tuto léčbu podávat doma a zdraví dítěte a všeobecný rozvoj mohou být monitorovány při návštěvách ambulantních center MAGNA. Možnost pečovat o méně vážné případy ambulantně uvolňuje omezené zdroje, které mohou být využity k léčbě vážněji podvyživených dětí, které vyžadují specializovanou léčbu v nemocnici. MAGNA poskytuje nutriční programy v Kambodži, Demokratické republice Kongo, Keni a Nikaragui. ZDRAVÍ ŽEN MAGNA si stanovila redukci mateřské úmrtnosti a nemocnosti jako jednu ze svých klíčových priorit a implementuje efektivní strategie ke zlepšování přítomnosti magna děti v tísni výroční zpráva

10 školeného personálu u porodů, zajišťování dostupnosti kvalitní porodní pohotovostní péče a motivování žen k porodům ve zdravotnických zařízeních. MAGNA zavedla mobilní kliniky v kombinaci se systémy referování pacientů k identifikaci žen s komplikacemi a jejich převozu v nutných případech do zařízení či nemocnice, kde mohou dostat odpovídající péči. Tyto kliniky jsou zavedeny v Nikaragui a Keni. Modely používané MAGNA k zvládání mateřské úmrtnosti a nemocnosti berou v úvahu všechny aspekty reprodukčního zdraví. Poradenství o plánovaném rodičovství je poskytováno jako součást poporodní péče a také informace a osvěta o sexuálně přenosných nemocech. MAGNA kombinuje diagnostiku a efektivní léčbu sexuálně přenosných nemocí s informačními setkáními zahrnujícími informace o dostupnosti testování na HIV, používání kondomů a nutnosti odpovědného přístupu obou partnerů. Speciální pozornost je sexuálně přenosným nemocem věnována při prenatálních konzultacích MAGNA, službách plánovaného rodičovství a v systému péče o oběti znásilnění. MAGNA se zaměřuje na zdraví žen a redukci mateřské a dětské úmrtnosti v Keni, Demokratické republice Kongo, Nikaragui, Kambodži a Vietnamu. SEXUÁLNÍ NÁSILÍ MAGNA poskytuje zdravotní péči, péči k prevenci sexuálně přenosných infekcí a psychologickou, sociální a právní podporu pacientům, kteří byli oběťmi sexuálního násilí. V prostředí, kde je výskyt sexuálního násilí vyšší, např. v zónách konfliktů nebo uprchlických či vysídleneckých táborech, se terénní týmy starají o lidi, kteří sexuální násilí zažili. Personál pracuje v komunitě na zvýšení povědomí o problému sexuálního násilí, informuje je o péči poskytované MAGNA a šíří sociální a psychosociální podporu. Pacientky také mohou dostat nouzovou antikoncepci, pokud se dostanou k péči do 120 hodin po znásilnění a profylaktickou léčbu proti HIV/AIDS, která je efektivní jen tehdy, pokud ji osoba dostane do 72 hodin od útoku. Podávána je také profylaxe proti tetanu a dalším sexuálně přenosným nemocem včetně hepatitidy B. Zvláštní program je poskytován v Demokratické republice Kongo a na Haiti. DISTRIBUCE MATERIÁLNÍ POMOCI MAGNA se primárně soustředí na poskytování lékařské péče, ale v krizových situacích týmy často distribuují materiál, který přispívá k psychologickému a fyzickému přežití. Takové položky zahrnují oblečení, deky a přikrývky, přístřešky, prostředky na čištění a hygienu, prostředky na vaření a topení. V mnoha krizových situacích jsou předměty distribuovány jako balíčky: balíček na vaření obsahuje vařič, hrnce, talíře, šálky, nože a příbory a kanystr, takže rodina si může připravovat jídlo; hygienický balíček s mýdlem, šampónem, kartáčky na zuby, pastou a pracím mýdlem, aby se rodina mohla mýt a prát si oblečení. PŘÍRODNÍ KATASTROFY Skupiny obyvatel zasažené přírodními katastrofami vyžadují okamžitou zdravotnickou humanitární reakci. Nacházejí se v zoufalých podmínkách tím, že náhle ztratily své domovy, materiální věci, členy rodiny a příbuzné. Jsou silně traumatizovány, potřebují rychlou a různorodou zdravotní péči a podporu. Přístup do oblasti neštěstí a k obětem je často složitý a vyžaduje rychlou identifikaci a zajištění různorodých potřeb. Nejchudší bývají zvláště zasaženi, neboť 10 magna děti v tísni výroční zpráva 2010

11 mají nestabilní příbytky i životní podmínky. MAGNA poskytuje v této situaci řadu řešení: lékařskou péči (např. chirurgickou), psychologické a nutriční programy. Tyto jsou poskytovány v existujících nemocnicích nebo zřizováním dočasných budov v případě potřeby. Mohou být poskytovány předměty jako deky, stany a olej na vaření. Tyto operace jsou připravovány rozsáhlou spoluprací s národními činiteli a v úvahu jsou brány důležitost lokálních iniciativ a strategií i omezení mezinárodní intervence s ohledem na čas, kvalitu a trvání. OČKOVÁNÍ Využití očkování je jeden z cenově nejefektivnějších zásahů ve veřejném zdravotnictví. Je však odhadováno, že přibližně 2 miliony lidí zemřou každý rok na nemoci, kterým mohlo být zabráněno sérií vakcín doporučených všem dětem Světovou zdravotnickou organizací. V současnosti mezi ně patří tato očkování: DTP (záškrt, tetanus, černý kašel), proti hepatitidě B, proti Haemophilius influenzae typu B (Hib), proti tuberkulóze (BCG), proti spalničkám, obrně a rotavirům. V zemích, kde pokrytí očkováním je všeobecně nízké, se MAGNA snaží nabízet rutinní očkování všem dětem do 5 let jako součást základního zdravotního programu. Týmy se často podílejí na očkovacích programech velkého rozsahu. Personál se snaží zvýšit povědomí komunity o výhodách očkování a místa pro očkování jsou zřízena v místech, kde se komunita schází. Typická kampaň trvá mezi dvěma až třemi týdny a může zasáhnout stovky tisíc lidí. SIROTCI MAGNA nabízí psychosociální podporu osiřelým HIV pozitivním dětem, které byly opuštěny; mnohé z nich byly psychicky a fyzicky zneužívány. Cílem programu je nabízet stabilní prostředí dětem a správné podmínky pro jejich zotavení jako např. ubytování, přístup ke zdravotní a psychosociální péči a také přístup ke vzdělávání. Zvláštní program je poskytován HIV/AIDS sirotkům v Kambodži. MALÁRIE Každý rok přes jeden milion lidí 80 % z nich v subsaharské Africe zemře na malárii. Malárie je přenášena nakaženými komáry. Symptomy zahrnují horečku, bolesti kloubů a hlavy, opakované zvracení, křeče a kóma. Vážná malárie, nejčastěji způsobená parazitem Plasmodium falciparum, způsobuje poškození orgánů a může vést ke smrti, pokud není léčena. Trvanlivé sítě na lůžka ošetřené insekticidy jsou důležitým prostředkem pro řešení malárie. V endemických oblastech jako Keňa nebo Demokratická Republika Kongo distribuuje MAGNA sítě systematicky těhotným ženám a dětem do 5 let věku, které jsou malárií vážně ohroženy. Personál lidem radí, jak mají tyto sítě používat. magna děti v tísni výroční zpráva

12 mise ve světě Česká republika Haiti Nikaragua 12 magna děti v tísni výroční zpráva 2010

13 Slovensko Rakousko Myanmar/Barma Indie Kambodža Vietnam Demokratická republika Kongo Keňa mise/projekty podpořené Magna Děti v tísni mise/projekty MAGNA ve světě kanceláře Magna Děti v tísni/magna Children at Risk magna děti v tísni výroční zpráva

14 Kambodža Třicet let války a vnitrostátní konflikt koncem minulého století zanechaly Kambodžu zdevastovanou a bez vzdělaných a zkušených odborníků. V roce 1990 byl Index lidského rozvoje (HDI Human Development Index) v Kambodži 0,51, ale v roce 2005 vzrostl na 0,60, což posunulo Kambodžu z nízké úrovně na střední úroveň v této kategorii. Přes tento úspěch tato země stále vykazuje nejhorší ukazatele v lidském rozvoji v rámci jihovýchodní Asie. V roce 2006 dosáhl HDP na jednoho obyvatele dosáhl 419 dolarů. V některých oblastech venkova procento populace, které žije pod průměrem chudoby, dosahuje až 79 %. V Kambodži žije momentálně lidí infikovaných virem HIV. U více než dětí byla zjištěna a potvrzena přítomnost viru HIV. MAGNA se zaměřuje na zprostředkování léčby a zdravotní péče pro HIV pozitivní děti a děti trpící onemocněním AIDS od roku Zajišťuje dostupnost antiretrovirální léčby (ARV), zdravotní péče, poradenství, prevenci, péči o sirotky, vzdělávání a pravidelné návštěvy v domácnostech našich pacientů žijících s virem HIV. Podvýživa, která je rozšířena hlavně ve venkovských oblastech, zasahuje převážně děti mladší 5 let. Extrémně rozšířená je i mezi těhotnými a kojícími ženami. Míra podvýživy patří mezi nejvyšší v jihovýchodní Asii. Dětská podvýživa je jednou z největších v asijsko-pacifickém regionu. V Kambodži patří podvýživa mezi nejzávažnější zdravotní problémy vzhledem k tomu, že úmrtnost dětí mladších 5 let dosahuje až 83 případů na každých dětí v tomto věku. 14 magna děti v tísni výroční zpráva 2010

15 Statistiky také poukazují na to, že až 40 % dětí mladších 5 let je podvyživených, přibližně 29 % těchto dětí je vážně podvyživených a 9 % trpí akutní podvýživou. V období od roku 2000 do roku 2005 se výskyt případů akutní podvýživy snížil, avšak nebyl od tohoto období zaznamenán postupující vývoj k lepšímu, dokonce v některých provinciích se momentální situace zhoršuje a dosahuje krizové úrovně. Zvyšování cen potravin a následný ekonomický úpadek předpokládá zhoršení situace a zvyšování výskytu podvýživy. Do konce roku 2010 jsme zaregistrovali a léčili 555 dětí v programu pro novorozence HIV pozitivních matek. Součástí provozu klinik je kromě léčby i zprostředkování nákladů na dopravu na kliniku pro pacienty, psychosociální poradenství, laboratorní testování, strava, nutriční a terapeutické poradenství. Prostřednictvím programu PMTCT se MAGNA soustředila na minimalizaci rizika přenosu viru HIV z matky na dítě. Program zprostředkovává a zajišťuje ženám prenatální, natální a postnatální péči s cílem zabránit přenosu viru HIV z matky na novorozence. Program PMTCT byl v roce 2010 realizován v 6 nemocnicích a zdravotnických zařízeních (National Maternal and Health Child Center, Chey Chumneas Hospital, Khmer- -Soviet Hospital, Pochentong referral hospital, Daun Penh health center a Tuol Kork health center) s počtem 231 nově registrovaných HIV těhotných pozitivních žen a 735 celkově sledovaných v péči v roce MAGNA spolu asistovala při prenatálních prohlídkách a porodech. Pro těhotných žen MAGNA poskytla poradenství ohledně výhod dobrovolného testování na virus HIV a PMTCT intervence a magna děti v tísni výroční zpráva

16 žen otestovala. V roce 2010 bylo 195 narozených dětí v MAGNA PMTCT programu. Celkově jsme se starali o 482 HIV exposed dětí (tj. dětí narozených HIV pozitivní matce). Program patří mezi největší v zemi a od počátku svého vzniku (rok 2006) jím do konce roku 2010 prošlo 735 HIV pozitivních žen a narodilo se v něm 578 dětí. MAGNA v kooperaci s Insitute Pasteur Cambodge diagnostikuje novorozené děti již v prvních třech dnech jejich života, což nesmírně napomáhá při následné léčbě novorozence. MAGNA plně provozovala lůžkové pediatrické oddělení s 24hodinovou péčí v nemocnici Chey Chumneas v provincii Kandal. Během roku 2010 jsme hospitalizovali dětských pacientů s průměrnou délkou hospitalizace 6 dní. 26 % pacientů bylo hospitalizováno s akutní těžkou podvýživou. V rámci hospitalizace pacientů v těžkém stavu podvýživy v programech akutní a terapeutické léčby bylo na oddělení provozovaném MAGNA v roce 2010 předepsaných 849 litrů speciální terapeutické stravy. Terapeutická léčba pro podvyživené děti v domácí péči byla zprostředkována pro 379 nových pacientů s akutní podvýživou. V roce 2010 bylo 203 děti nasazených na léčbu Plumpy Nut terapeutickou stravou k okamžitému použití RUTF pro těžce akutně podvyživené pacienty bez zdravotních komplikací, z toho 109 jich bylo nově registrovaných. 53 % všech nově registrovaných dětí dostaly předepsánu Plumpy Nut - terapeutickou pastu, což znamená distribuci balení RUTF. MAGNA v roce 2010 pokračovala v realizaci nutričního programu i nadále. V rámci svých cílů v léčbě a prevenci těžké akutní a středně akutní podvýživy stejně jako v podpoře a propagaci zdravého vývoje dítěte MAGNA úspěšně vykonávala a zlepšovala hlavní činnosti v péči o podvyživené dítě, jako jsou samotná zdravotní péče, domácí péče neboli Home Base Care, potravinová pomoc, hospitalizace a nemocniční péče, odborná terapeutická léčba těžké akutní podvýživy, vzdělá- 16 magna děti v tísni výroční zpráva 2010

17 vání v podobě vzdělávacích setkání pro maminky a zákonné zástupce. Nutriční rehabilitační centrum, které zajišťuje léčebnou stravu (včetně RUTF), podporu jídlem, lékařskou a sociální péči pro děti ve stavu podvýživy, vykonalo lékařských ošetření. V roce 2010 bylo v nutričním programu léčeno 379 akutně podvyživených pacientů. Do konce roku 2010 výživový rehabilitační program poskytl péči, terapeutickou léčbu a doplňkovou stravu stejně jako cílené individuální nutriční vzdělávání pro podvyživených dětí. 79,5% všech nově registrovaných dětí byly děti mladší 3 let, které se nacházejí v nejvyšším stádiu psychického a fyzického vývoje. Podchycení podvýživy a včasná intervence u dětí v rané fázi vývoje je důležitá v prevenci důsledků poškození psychického nebo fyzického vývoje, které může přetrvávat i v produktivním období života. V průběhu roku 2010 bylo hospitalizováno 108 dětských pacientů v důsledku těžké akutní podvýživy s přidruženými komplikacemi. MAGNA uskutečnila nutričních konzultací a 252 matek/pečovatelů spolupracovalo na skupinovém vzdělávání o správné péči o podvyživené dítě. V rámci kompletní péče o HIV pozitivního pacienta MAGNA realizovala 1530 krevních testů včetně testů kompletního krevního obrazu, rezistenčních testů, CD4 testů a testů virové nálože. MAGNA ve všech svých programech dbá na domácí péči o pacienta, kterou zajišťujeme prostřednictvím Home Base Care návštěv našimi terénními pracovníky. V roce 2010 MAGNA ve všech programech provedla domácích návštěv. MAGNA také poskytovala komplexní péči 49 HIV pozitivním sirotkům ve svých dvou sirotčincích v Phnom Penh a Takhmau, které dlouhodobě provozuje. Vzdělávací centrum pro HIV/AIDS děti v Phnom Penh pravidelně navštěvovalo 97 dětí. MAGNA působí v Kambodži od roku magna děti v tísni výroční zpráva

18 Demokratická republika Kongo Demokratická republika Kongo byla jednou z prvních zemí Afriky, která začátkem osmdesátých let 20. století vytvořila a implementovala program zvyšování povědomí a prevence vůči HIV/AIDS. První případ onemocnění na HIV byl registrován v roce V roce 1987 přišla Demokratická republika Kongo (DRC) s Národním programem pro kontrolu AIDS. Bohužel politická a občanská krize se svým negativním vlivem projevila i v této oblasti. Avšak dlouhá léta občanských nepokojů a sociálně-politické nestability měly na systém poskytování zdravotnických služeb negativní dopad. Přestože je po válce, zničený zdravotnický systém zapříčiňuje, že lidí měsíčně (z toho polovina dětí mladších pěti let) stále umírá (většina v důsledku nemocí, kterým se dalo předejít). Hospitalizovaní pacienti si musí pořizovat vlastní léky a někdy dokonce i zdravotnický materiál potřebný pro svou léčbu. Lékárny veřejných zdravotnických struktur jsou často prázdné, nebo v nejlepším případě podzásobené a pokud si pacienti chtějí dopřát léky, nemají jinou možnost než se obrátit na neoficiální zdroje, které jsou nákladné, neregulované a někdy nebezpečné. Od získání nezávislosti v roce 1960 prožila Demokratická republika Kongo pohnuté dekády politických konfliktů. V poslední době se tato bývalá belgická kolonie vzpamatovává z Africké světové války z let 1998 až 2003, konfliktu, který započali ustupující pachatelé rwandské genocidy rozptýlení do sedmi dalších zemí a různé povstalecké milice a který přinesl nejvyšší počet obětí 18 magna děti v tísni výroční zpráva 2010

19 na životech od druhé světové války. Přinejmenším 37 % populace, což je přibližně 18,5 milionu lidí, nemá žádný přístup k jakékoli formě oficiální zdravotnické péče. Složitá situace lidí téměř tři ze čtyř Konžanů žijí v naprosté chudobě bez pravidelného přísunu jídla nebo pitné vody znamená, že skoro dvě třetiny konžské populace přicházejí o zdravotní péči v důsledku chybějících finančních zdrojů. Zdravotní ukazatele vykreslují velmi smutný obraz, když jedno z osmi dětí umírá při narození a v případě přežití jsou vyhlídky na život dlouhý 54 let. Kolaps zdravotnického sektoru vedl k tomu, že se znovu objevila vzácná onemocnění, která byla prakticky zlikvidována. Demokratická republika Kongo zaznamenává výskyt největší škály infekčních chorob, která zahrnuje obrnu, hemoragické horečky, syfilis, plané neštovice, černý kašel, spalničky, meningitidu, lepru a HIV/AIDS. Zpráva konžského ministerstva zdravotnictví z roku 2007 uvádí lidí žijících s HIV/AIDS. Výskyt HIV v DRC (procento lidí žijících s HIV) je 1,2 až 1,5 procenta a je v porovnání s výskytem HIV v subsaharské Africe (kde se jedná o 4,2 %) stále poměrně nízký, ale země, která přežila zmíněný konflikt, země s nízkým příjmem, stále čelí mnoha obtížím a nově se objevujícím problémům. HIV/AIDS je jednoznačně jedním z nich. V několika provinciích je přístup k antiretrovirové léčbě omezen. Dodávka léků není adekvátní a cena léčby zůstává velmi vysoká. Přes úsilí o změnu této situace mělo na konci roku 2008 jen pacientů přístup k ARV léčbě, což reprezentuje jen 10 % těch, kteří ji skutečně potřebují. Nevědomost, cena, vzdálenosti a nutnost cestování, ale hlavně špatná dostupnost léků v raném stadiu onemocnění jsou faktory, magna děti v tísni výroční zpráva

20 které nejvíce přispívají ke skutečnosti, kdy 22 % pacientů na ARV léčbě zemře do tří let. Počet dětí žijících s virem HIV odhaduje Národní program (PNLS) na 110 tisíc. Přesná čísla nejsou z několika důvodů známá. Mezi ně patří převážně chybějící pediatrická kontrola a léčba do roku V zemi žije téměř HIV pozitivních dětí, které potřebují ARV léčbu (odhad z roku 2005). Jen 12,8 % dětí z těch, které ji potřebují, jsou i její příjemci. Dalším problémem, který léčbě stojí v cestě, je fakt, že se lidé stále HIV epidemie bojí a pokud je dítě diagnostikováno jako HIV pozitivní, může to skončit dokonce jeho vyloučením z rodiny. Situace vypadá stabilně, ale podle statistik z roku 2005 zemřelo lidí na nemoci související s AIDS a lidí bylo nově infikovaných, což představuje rostoucí tendenci. DRC trpí nadměrnou mortalitou, která je zjevná hlavně u dětské populace 129 úmrtí na živě narozených dětí a 205 na dětí do pátého roku věku. DRC je ve skupině šesti zemí na světě a tří zemí v Africe, ve kterých zahyne ročně 50 % všech dětí. Téměř polovina všech úmrtí u dětí do 5 let v Demokratické republice Kongo je spojena s podvýživou. Jedno z deseti dětí trpí akutní podvýživou. Podle PRONANUT trpí v Kinshase až dětí středně těžkou akutní podvýživou (MAM) a dětí těžkou akutní podvýživou (SAM). Ve třech zdravotnických oblastech, kde MAGNA působila v roce 2010 (Kintambo, Bumba Binz a Ozone), bylo podvyživených dětí. HIV infekce postupuje rychleji u dětí než u dospělých. Přesto existuje jen několik zařízení, která podporují péči o děti, jež žijí s HIV. Podle PNMLS/PNLS ve skupině HIV pozitivních dětí má pouze z nich přístup k ARV léčbě, což představuje pouze 12,8 %. Tímto projektem MAGNA pokrývala 5 zdravotních zón Kinshasa-západ, kde celková populace dosahuje kolem 1,2 milionu (s počtem HIV pozitivních dětí, které potřebují lékařské ošetření). Hlavním cílem mise MAGNA v Demokratické republice Kongo v roce 2010 bylo přispět ke snížení nemocnosti a úmrtnosti podvyživených dětí ve věku 6 až 59 měsíců ve městě Kinshasa a prostřednictvím HIV dětského programu přispět ke snížení kojenecké úmrtnosti přes zajištění kvality dětské ambulantní a ústavní péče o HIV pozitivní děti. Státní nemocnice v Kintambo byla vybrána na HIV projekt pro její dostupnost a možnost sloužit velkému počtu pacientů. Před příchodem MAGNA péče o HIV pozitivní děti neexistovala v systému nemocnic v celém zdravotním obvodu. V srpnu 2010 byl projekt úspěšně uveden do provozu. Realizace projektu začala školením pracovníků, které bylo organizováno ve spolupráci s PNLS Kinshasa. Celkem bylo vyškoleno dvacet zdravotních pracovníků, z nichž šest bylo přímo z nemocnice Kintambo. Zajišťovali jsme technickou pomoc pro výkon zdravotní péče, renovaci a rekonstrukci a denní doškolování. Zřídili jsme systém řízení a monitorování zásob a v pravidelných intervalech zajišťovali dodávky zdravotního materiálu, léků a testů. Dětské HIV pediatrické aktivity jsou nyní plně integrovány do HIV centra, které sloužilo v době před příchodem MAGNA pouze pro dospělé pacienty. Celkově bylo v roce 2010 přes 300 pacientů v kohortě programu, včetně dospělých. Implemenovala i program psychosociální pomoci a specializovaného poradenství pro HIV pozitivního pacienta. MAGNA zřídila a provozovala jednotku pediatrické péče pro HIV pozitivní děti v nemocnici HGR Kintambo 20 magna děti v tísni výroční zpráva 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení ADRA za rok 2012

Výroční zpráva Občanského sdružení ADRA za rok 2012 Výroční zpráva Občanského sdružení ADRA za rok 2012 3 Slovo úvodem Rok 2012 byl pro humanitární organizaci ADRA Česká republika rokem jubilejním. Za dvacet let svého působení si ADRA získala důvěru dárců

Více

Zpráva o světovém vývoji 2000 /2001

Zpráva o světovém vývoji 2000 /2001 Zpráva o světovém vývoji 2000 /2001 Potírání chudoby Přehled SVĚTOVÁ BANKA Washington, D.C 2001 The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 1818 H Street, N.W., Washington,

Více

ČLOVĚK V TÍSNI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ČLOVĚK V TÍSNI, O. P. S.

ČLOVĚK V TÍSNI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ČLOVĚK V TÍSNI, O. P. S. 2014 ČLOVĚK V TÍSNI Člověk v tísni, o. p. s. 2015 redakce: Jiří Krejčík, Martin Kovalčík, Adéla Pospíchalová, Petr Štefan, Tomáš Urban a další autoři fotografií: archiv ČvT, Hugo Agostinho, Ola Batta,

Více

Lékařů bez hranic Září 2010

Lékařů bez hranic Září 2010 NEDOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE Nemocnice Boost, Afghánistán, březen 2009 Mads Nissen/Berlingske Afghánistán: Kde činy mluví hlasitěji než slova U nás ve vesnici nejsou žádné léky ani zdravotní péče, říká Nadeem*,

Více

2013 ČLOVĚK V TÍSNI, o. p. s.

2013 ČLOVĚK V TÍSNI, o. p. s. 2013 ČLOVĚK V TÍSNI, o. p. s. Člověk v tísni, o.p.s. 2014 redakce: Petr Štefan, Martin Kovalčík, Adéla Pospíchalová, Tomáš Urban a další autoři fotografií: Archiv ČvT, Chiev Song, Iva Zímová, Jan Horák,

Více

2013 ČLOVĚK V TÍSNI, o. p. s.

2013 ČLOVĚK V TÍSNI, o. p. s. 2013 ČLOVĚK V TÍSNI, o. p. s. ČLOVĚK V TÍSNI, O. P. S. výroční zpráva 2013 Člověk v tísni, o.p.s. 2014 redakce: Petr Štefan, Martin Kovalčík, Adéla Pospíchalová, Tomáš Urban a další autoři fotografií:

Více

AIDS a prostituce v rozšířené Evropské unii Staré téma - nové cesty

AIDS a prostituce v rozšířené Evropské unii Staré téma - nové cesty AIDS a prostituce v rozšířené Evropské unii Staré téma - nové cesty Dokumentace semináře AIDS a prostituce v rozšířené Evropské unii, staré téma nové cesty v říjnu 2004 na Krajském úřadu v Plzni. 1 OBSAH

Více

ŠAMANI Kouzla a byliny Na zlé duchy platí podivné rostliny či vnitřnosti Strana 3. Když mám dobrou náladu, choroby si na mě troufnou méně

ŠAMANI Kouzla a byliny Na zlé duchy platí podivné rostliny či vnitřnosti Strana 3. Když mám dobrou náladu, choroby si na mě troufnou méně zdraví a nemoc MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI ČLOVĚK V TÍSNI MALÁRIE Skolí čtvrt miliardy lidí Nemoc má velký ekonomický dopad, brzdí rozvoj chudých zemí Strana 2 ŠAMANI Kouzla a byliny Na zlé duchy platí

Více

ZPRAVODAJ. TÉMA ČÍSLA: Krize v Jižním Súdánu. Zpravodaj Lékařů bez hranic LÉTO 2012 č.14. Strana 3. Strana 6. Strana 8. Strana 2.

ZPRAVODAJ. TÉMA ČÍSLA: Krize v Jižním Súdánu. Zpravodaj Lékařů bez hranic LÉTO 2012 č.14. Strana 3. Strana 6. Strana 8. Strana 2. ZPRAVODAJ TÉMA ČÍSLA: Krize v Jižním Súdánu Strana 2 Strana 3 Strana 6 Strana 8 Strana 10 EDITORIAL Lékařka Radka Onderková o aktuální situaci v Jižním Súdánu ROZHOVOR Koordinátor Ondřej Horváth o misi

Více

BEZPEČNÉ MATEŘSTVÍ. Poporodní péče o matku a novorozence: Praktická příručka WHO

BEZPEČNÉ MATEŘSTVÍ. Poporodní péče o matku a novorozence: Praktická příručka WHO BEZPEČNÉ MATEŘSTVÍ Poporodní péče o matku a novorozence: Praktická příručka WHO Světová zdravotnická organizace je jednou ze specializovaných agentur Spojených národů, jejímž primárním úkolem jsou mezinárodní

Více

Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce

Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce Výměnou zkušeností k efektivní pomoci Publikace vznikla v rámci projektu podpořeného OP LZZ s názvem Efektivnější pomoc obětem

Více

ROZVOJOVKA 1. Rozvojové cíle tisíciletí 14 let poté. Bolívie Filipíny Indie Bělorusko Zambie Rwanda. 2 téma Splnil svět Rozvojové cíle tisíciletí?

ROZVOJOVKA 1. Rozvojové cíle tisíciletí 14 let poté. Bolívie Filipíny Indie Bělorusko Zambie Rwanda. 2 téma Splnil svět Rozvojové cíle tisíciletí? Rozhovor: Miléniové vesnice jako důkaz 2 téma Splnil svět Rozvojové cíle tisíciletí? 3-6 diskuse Genderová rovnost v nedohlednu 7-8 2 0 1 4 ROZVOJOVKA 1 Rozvojové cíle tisíciletí 14 let poté Bolívie Filipíny

Více

HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÁ POMOC

HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÁ POMOC V. HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÁ POMOC ➊ Humanitární a rozvojová pomoc do zahraničí Charita Česká republika již řadu let poskytuje humanitární a rozvojovou pomoc v oblastech postižených přírodní katastrofou

Více

ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15

ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 21 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 35

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Kombinace: KGE 2. stupeň Zeměpis - Tělesná výchova POMOC POTŘEBNÝM ZEMÍM AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN

Více

Zdravotnípolitika. o e. Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel

Zdravotnípolitika. o e. Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel Zdravotnípolitika politika Zdravotní aje r k o h é k c k e r o e h é LLib k c ibere 2 0 1 0 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI

Více

Výroční zpráva 2009 ObsaH

Výroční zpráva 2009 ObsaH Člověk v tísni, o. p. s. 2009 Výroční zpráva 2009 ObsaH Slovo ředitele 3 Weby provozované společností Člověk v tísni 4 Seznam použitých zkratek 4 Mapa působení 1992 2010 5 Humanitární a rozvojová pomoc

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2007 Ludmila Szewczyková

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2007 Ludmila Szewczyková OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2007 Ludmila Szewczyková OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNÍ PRÁCE S UMÍRAJÍCÍMI A POZŮSTALÝMI V ČR

Více

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2005... 4 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA... 5 ZDRAVÍ MLADÝCH... 16 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ... 18 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ... 24 PREVENCE INFEKČNÍCH

Více

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Vážení kolegové, přátelé, spolupracovníci,

Vážení kolegové, přátelé, spolupracovníci, Výroční zpráva 2013 Naše poslání Nechceme lhostejně míjet ty, kteří ztratili víru v sebe, druhé, lidskou existenci. Ty, kteří na své cestě životem hledali útočiště u drogy a poznali i její odvrácenou

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

SBoRnÍK VÝSTUPŮ. K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz

SBoRnÍK VÝSTUPŮ. K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz SBoRnÍK SÍTĚ TÉMATICKÉ VÝSTUPŮ K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz Úvod O projektu SOUČASNÝ STAV PSYCHIATRICKÉ PÉČE V ČR Ambulantní a lůžková péče - současný stav Komunitní péče

Více

Ústavní péče o děti z nefunkčních rodin v Libereckém kraji

Ústavní péče o děti z nefunkčních rodin v Libereckém kraji Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o Ústavní péče o děti z nefunkčních rodin v Libereckém kraji Sociální práce Vypracovala: Michaela Kalousová Vedoucí práce: PaedDr.

Více

dotační mise splněna Traumacentra hlásí Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

dotační mise splněna Traumacentra hlásí Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta číslo 01 březen 2010 čtvrtletník nejen pro odbornou veřejnost www.linet.cz Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta Rozhovor s Ludvíkem Hessem, otcem babyboxů v Česku Ludvík Hess má za sebou

Více

Lékařů bez hranic Březen 2010

Lékařů bez hranic Březen 2010 ZEMĚTŘESENÍ NA HAITI Julie Remy Haiti: Zdravotnická pomoc Lékařů bez hranic se neustále rozšiřuje Přestože od 12. ledna, kdy Haiti postihlo zemětřesení a zanechalo za sebou 300 000 zraněných, uplynuly

Více

Zdraví 2020: rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě

Zdraví 2020: rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě ZDRAVÍ 2020 Rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě obyvatel evropského regionu Zdraví 2020: rámcový souhrn

Více