Neúrazové náhlé příhody u dětí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Neúrazové náhlé příhody u dětí"

Transkript

1 Neúrazové náhlé příhody u dětí Náhlé příhody břišní NPB jsou akutní chirurgická onemocnění, která svou závažností a rychlým průběhem ohrožují život nemocného. Proto je velmi důležité jejich včasné rozpoznání a léčení. def.: Vznikají náhle z pocitu plného zdraví. Jsou rychle probíhající. Neléčeny ohrožují život nemocného. Diagnostika: Akutní břicho NPB - Je obtížná kvůli společným a podobným příznakům. - Rychlá diferenciálně diagnostická rozvaha rozhoduje o osudu nemocného. - Většinu co nejrychleji na chirurgii. - Podmínkou dobré diagnostiky je správně odebraná anamnéza, správně shodnocené klinické projevy a čásné rtg/ sono vyšetření. Osud pacienta spočívá na prvním zdravotníkovi v kontaktu. Rozdělení NPB. NPB můžeme rozdělit do 4 skupin. 1. skupina: zánětlivé příhody 2. skupina: ileosní stavy 3. skupina: velké krvácení do zažívací trubice 4. skupina: poranění břicha - Jako NPB se může projevit i ruptura mimoděložního těhotenství (ruptura vejcovodu). (otázka č. 1) ad. 1. skupina: zánětlivé příhody Nejčastěji v pořadí apendicitis acuta, akutní cholecystitida, cholangeotida, akutní pankreatitida, diverkuliitis (Meckelův divertikl - výchlipka střevní stěny s žaludeční sliznicí), perforace vředu, gynekologické nebo retroperitoneální orgány. - a) ohraničená na orgán = apendicitis acuta, pankreatitis a., diverticulitis, cholecystitis,... - b) s orgánu šířící se do okolí = Periapendikulární infiltrát - s abcesu jde infiltrát přes stěnu na přisedlé orgány (snaha organismu izolovat zánět) vzniká peritonitis circumscripta = ohraničená - c) peritonitis difusa - riziko smrti! - Jakýkoli zánět v dutině břišní se organismus snaží ohraničit na co nejmenší míru dalšími orgány. - Ostatní zánětlivé procesy se šíří podobně. - Apendicitis se u dětí do 2 let se projevuje jako gastroenteritis(léčba konzervativní). - Druhy zánětů: katarosa, flegmonosa, gangrenosa ad. 2. skupina: ileosní stavy - Tenké střevo: volvulus - zauzlení střev uzavřený lumen, invaginace - vsunutí střeva do sebe, častější u dětí. - Tlusté střevo: aganglionóza ve stěně střeva nejsou vyvinutá parasympatická ganglia, tedy není peristaltika střevo se nad tímto úsekem roztahuje = MEGACOLON (jedinec z megacolon má úpornou zácpu = stolice 1x 8 dní) Léčba: dle délky: - resekce - stomie dočasná / trvalá - a) mechanický ileus = nádorem (zvenčí, uvnitř), potravou, žlučovým konkrementem, strangulační. Ileus se nejčastěji nachází v Bauhinské chlopni (ústí tenkého střeva do tlustého), v tomto místě je střevo anatomicky nejužší. - léčba operační - b) nervový funkční ileus = porucha inervace stěny střeva spastický/ paralytický - Paralytický ileus se léčí oxytocinem

2 - c) cévní = poruchy cévního zásobení v tepnách/ žilách tromby a následná nekróza střeva - léčba resekce - Kardinální příznaky ileu: enormě vzedmuté břicho, opakované zvracení, zástava stolice a větrů. - RTG vyšetření na hladinky. ad. 3. skupina: velké krvácení do zažívací trubice Pojmy: - melena = 25ml a více natrávené krve ve stolici (natrávený hemoglobin) - enterorhagie = čerstvá krev ve stolici, viditelná pouhým okem - hematemesis = zvracení krve - 60% těchto krvácení pochází s gastroduodena Krvácení do horních částí zažívacího traktu (z jícnu, ze žaludku, dvanácterníku a horní částí tenkého střeva). Zdrojem mohou být vředy, nádory a slizniční záněty. Příznakem je hematemesis, při větší krevní ztrátě zrychlení pulzu, pokles Tk, laboratorně méně hemoglobinů a erytrocytů. Ohrožení rozvojem šokového stavu, až smt z vykrvácení. Krvácení do dolních částí trávicího traktu (z tenkého střeva, tlustého střeva, do konečníku. Zdrojem jsou divertikly, polypy, nádory zhoubné i nezhoubné, vředy apod., v konečníku zejména hemeroidy a drobné slizniční trhliny, nádory. Krev ve stolici se objevuje nenatrávená = zdroj poblíž konečníku, nebo natrávená = meléna. Zvracení nebývá, bolesti obvykle nejsou. Stavy: - vředová choroba, jícnové varixy, nádory ad. 4. skupina: poranění břicha - a) krvácení parenchymatósních orgánů do volné dutiny břišní způsobí hemoperitoneum. Postižené orgány: slezina, játra, slinivka břišní, vejcovod. - b) ruptura dutých orgánů = žlučník, střevní kličky. Komplikace chemická peritonitis. - c) kombinace = např. žaludeční vřed,... Práce v PNP při postižení břicha a břišních orgánů. (všeobecně) Během celé přednemocniční etapy a především při zajišťování specializované odborné první pomoci je nutná prevence hemoragickéo šoku. Po zajištění vitálních funkcí a po celkovém zajištění postiženého k transportu, je převezen k prvotnímu odbornému ošetření do nemocnice (převoz je podřízen jeho celkovému stavu). V případě přímého ohrožení života a oběhové nestability je těžce postižený převezen vozem RLP k urgentnímu ošetření na nejbližší chirurgické pracoviště ke stabilizaci oběhu a v případě nutnosti jsou tam provedeny i život zachraňující operační výkony. Po stabilizaci těžce postiženého a jestliže jeho stav umožňuje časově delší převoz, zajistíme překlad k dalšímu a definitivnímu léčení všech postižení na specializované pracoviště (chir, gyn, int). Vždy je ale nutné mít na mysli, že primárním ani sekundárním převozem nesmíme ohrozit život těžce poraněného. Příznaky: - bolesti břicha - známky rozvíjejícího se šoku (především v důsledku krevních ztrát) - výrazné napětí a bolestivost při doteku břišní stěny - úlevová poloha - šetření břišní stěny (pokrčeny dolní končetiny a nedýchá břichem, ale hrudníkem) PNP - protišoková poloha/ úlevová poloha, dle stavu pacienta - opakovaná infuze Ringer-laktátu - při známkách pokračující krevní ztráty náhradní roztoky pod tlakem a raději dvěma žilami (před aplikací dextranu vždy odběr krve na stanovení krevní skupiny a křížový pokus) - při značných bolestech aplikace krátkodobě působících opiátů (Suffenta, Fentanyl) - u kolikovitých stavů zajistit analgezii spasmolytiky (Algifen, Buscopan, No-Spa) - inhalace kyslíku maskou - rychlý, ale šetrný převoz pacienta k časnému provedení operace za permanentního sledování

3 životních funkcí. Akutní infekční onemocnění Spektrum infekčních chorob se v poslední době značně změnilo vlivem očkovéní proti řadě z nich. Očkování proti pravým neštovicím již není nutné. TBC se stala u dětí vzácným onemocněním s výrazně lehčím průběhem. S polevením některých epidemiologických opatření však výskytu TBC přibylo. Záškrt, který dříve usmrtil mnoho dětí známe spíše jen z učebnic. Výrazně poklesl výskyt tetanu a poliomyelitidy (dětské obrny). Výrazně se snížil výskyt černého kašle a spalniček, což obojí byly dříve závažné dětské onemocnění. Nyní se ještě očkuje proti příušnicím a zerděnkám. U zarděnek nejde o závažnost onemocnění v dětství, ale pro získání protilátek pro delší život, prottože onemocnění těhotné ženy nemocné zarděnkami může způsobit závažné vývojové vady u jejího plodu. - Očkování proti jiným chorobám (např. tyfus nebo paratyfus) se provádí jen výběrově, při ohrožení npř. cest do země kde jsou tyto nemoci časté. - Zvyšuje se výskyt průjmových infekcí působených různými činiteli. Častěji se také objevuje spála u téhož dítěte (moderní léčba je sice rychlá, ale nedá čas na vytvoření protilátek, takže dítě není chráněno před novým onemocněním). a) Spála je bakteriální onemocnění s inkubační dobou 2-5dní, maximálně 10dní po styku s nemocným nebo nosičem (může jím být rodič, starší sourozenec u něhož při výtěru z krku najdeme příslušný druh streptokoka, sám je však bez klinických příznaků). Klinický obraz ze začátku se projevuje jako angína s výrazně zbarveným hrdlem do červena. Brzy po ní se objeví drobná vyrážka, zejména v tříslech a na hrudníku (vzhledm připomíná červenou husí kůži). Tváře bývají také červené, kolem úst je dítě bledé. Někdy k vyrážce nedojde vůbec - onemocnění se projeví pouze jako spálová angína. Důležitá je léčba penicilinem a ochrana před další infekcí (izolací dítěte). V nemocnici je zpravidla udržován režim, že na jednom pokoji jsou vždy děti přijaté během jednoho dne. Při správné léčbě jsou dříve dosti časté a obávané komplikace (srdečční vada, glomerulonefritida nebo zánět středouší) vzácné. Pokud je průběh bez komplikací, může se dítě asi po třech týdnech vrátit do školy. b) Plané neštovice virové onemocnění, silně nakažlivé a i dnes velmi časté. Inkubační doba je průměrně dní, s rozpětím10-22 dní. Klinický obraz vyrážka začíná jako červená skvrnka, na níž se brzy objeví puchýřek naplněný čirou tekutinou. Pak vnitřek poklesne a vzniká stroupek, který se později odloučí. Hojí se bez jizev, ale značně svědí a když se dítě škrábe a zanese si infekci, mohou zůstat jizvy. Někdy je puchýřů málo. je možná záměna ss kopřivkou. Komplikace jsou vzácné. Dítě má zůstat doma až do vyloupání strupů. c) Infekční mononukleóza je to akutní virová infekce způsobená EBV (Epstein-Barrové virus), inkubační doba je 4-6 týdnů. Klinický obraz vypadá jako vleklá povlaková angína (horečky, bolesti v krku), výrazná lymfadenopatie (otok mízních uzlin) a splenomegalie. V krvi se projevuje monocytosa a lymfocytosa s atipickými buňkami. Onemocnění ovlivňuje celkový stav dítěte zvýšenou únavností. Mohou se vyskytnout podobné zažívací potíže jako u infekční hepatitidy. K uzdravení dochází během několika týdnů, ale rekonvalescence může trvat několik měsíců. V dětském věku probíhá onemocnění převážně mírně až inaparentně (bez klinických příznaků), často nebývá diagnostoikováno. U mladých dospělých dochází často k postižení jaterního parenchymu a zvětšení jater. Jaterní testy jsou pozitvní až v 95%, žloutenka není častá zhruba 4%. Splenomegalie asi u 50% nemocných. Laboratorně se diagnostikuje lymfocytosou přesahující 50% a více než 10% atypií buněk. Ve

4 sporných případech se diagnostikuje pomocí imunofluorescenčního testu na přítomnost IgM a IgG specifických protilátek proti virovému antigenu. Výskyt je v rozvinutých zemích častější ve starším dětském věku až rané dospělosti asi 50% se projevuje klinicky. V rozvojových zemích se vyskytuje spíše v mladším školním věku. pod mírným obrazem až inaparentně. Nákaza se šíří orofaryngeální cestou prostřednictvím slin od osoby k osobě. Buď přímo nejčastěji líbáním, nebo nepřímo rukama a předměty čerstvě potřísněnými slinami (sklenky, hračky, apod.). Na vnímavé osoby je také možný přenos krevní transfuzí, většinou se nevivine v klinickou formu onemocnění. Léčba: specifická léčba není k dispozici, doporučuje se nesteroidní protizánětlivá léčba. d) Akutní hepatitis zánět jaterní buňky z nekrózou typ A: výskyt jesporadický/epidemie. Přenos fekálně orální cestou (nemoc špinavých rukou). I.D dní, ženy a děti. Klinický obraz necharakteristický: únavnost, nevolnost, nechutenství, bolesti břicha, zvracení, někdy průjem a bolesti kloubů. Později se objeví typické příznaky žloutenka, tmavá moč a světlá stolice, zvětšená játra. Akutní stadium trvá 2-6 týdnů. Protilátky v séru se projeví až když nejsou ve stolici IGM Léčba: klid na lůžku a dieta. tyb B: šíří se krví, slinami, spermatem. I.D dní. V séru je ABS antigen objeví se 6 týdnů po průniku do organismu a setrvává 3 měsíce, pokud 6 měsíců = nosičství Klinický obraz viz typ A typ C: vzniká opakovanou transfúzí, I.D. 7-55dní. Dvě stadia: preikterické(prodromální) stádium: únava, nechutenství, nausea, zvracení, bolest kloubů ikterické hepatomegalie 1-4 týdny e) Akutní subglotická laryngitida Akutní virové, zánětlivé onemocnění postihující oblast pod hlasivkovými vazy. Otok vyvolaný zánětem zužuje dýchací cesty na minimum. Onemocnění se nejčastěji projevuje v jarních a podzimních měsících. Dospělé osoby zpravidla nějak nezatěžuje neboť mají dostatečně prostorné dýchací cesty a otok je nemůže natolik uzavřít. Klinický obraz: zpočátku jako rýma, většinou večer po usnutí dochází k rozvoji onemocnění, kdy dítě začne být neklidné, objevuje se typický "štěkavý dráždivý kašel s postupně narůstajícím inspiračním stridorem. Vlivem otoku už v tak fyziologicky zůžených místech může stav přejít do dušnosti s cyanózou (promodrání v důsledku zvýšeného množství redukovaného hemoglobinu nad 50mg/l). Teplota se při tomto onemocnění nemusí projevit. Léčba: inhalace studeného vzduchu, inhalace neředěného adrenalinu mikronebulizátorem, kortikosteroidy. Pokud je stále významná obstrukce dýchacích cest tak endotracheální intubace. f) Akutní epiglotitis Bakteriální zánět hrtanové příklopky. Způsobován nejčastěji Haemofilem influenzae B. Velmi rychle dochází k výraznému prosáknutí příklopky zánětem, toto prosáknutí může během několika hodin uzavřít vchod do hrtanu.má celoroční výskyt. V současné době proti Haemofilu influenzae B probíhá očkování, tak není příliš časté. U kojenců se téměř nevyskytuje. Klinický obraz: začíná náhle vzestupem teploty, objevuje inspirační stridor, nevýrazný bolestivý kašel, dítě je schvácené, vynucuje si polohu v sedě, nrmůže polykat pro bolest v krku - proto mu vytékají sliny z úst. Léčba: transport dítěte do nemocnice pouze v sedě. Inhalace studeného vzduchu nemá výrazný efekt. Vhodná je inhalace neředěného adrenalinu. Léčbou příčiny je antibiotikum. V případě dušení intubujeme v hluboké analgosedaci.

5 g) Akutní pablánová laryngotracheobronchitida Bakteriální zánětlivé onemocnění postihující celé dýchací cesty. Většinou nasedá na virový infekt. Původcem může být například stafylokok. Vlivem zánětu dochází v DC k sekreci hustého hnisavého hlenu, který tvoří na stěnách pablány, kde nasychá a tvoří naschlé pláty, které se mohou utrhnout a tím způsobit obstrukci DC která by mohla v k zadušení. Klinický obraz: Zpočátku probíhá jako těžší subglotická laryngitida, má vyšší teplotu, stav se po podání kortikosteroidů nezlepšuje. V pokročilejší fázy je dítě nápadně klidné, bojí se pohnout, zakašlat (hrozí utržení naschlého plátu hlenu), dítě je bledé, dýchá povrchně a opatrně. Léčba: Na začátek se podávají kortikosteroidy kvůli podobnosti s laryngitidou, ty pomohou jen mírně. Zvlhčená směs kyslíku, mukolytika Opět léčbou příčiny jsou antibiotika. Často bývá nutná bronchoskopie k odsátí hlenu s následnou endotracheální intubací k zajištění pravidelné toalety DC (odsávání). h) Akutní průjmová onemocnění - Bacilární úplavice - Stafylokoková enterotoxikóza - Salmonelóza Infekce CNS Zánětlivá onemocnění CNS se zejména u novorozenců a kojenců klinicky manifestují spíše nespecifickými projevy. Z hlediska prognózy je velmi důležitá včasná diagnóza. V některých případech je nutné zahájit terapi ještě dříve než je jednoznačně známa diagnóza. U novorozenců je nutné myslet na zánětlivé onemocnění CNS při neprospívání nebo prolongovaném ikteru. Etiologie: uplatňují se virové i bakteriální agens, ale i protozoární infekce. U novorozenců je možný přenos přs placentu (toxoplasmóza, cytomegalovirová a herpetická infekce), v perinatálním období infekce z oblasti genitálu matky (streptokokové a herpetické). V poporodním období se uplatňují hlavně gram-negativní bakterie (E. Colli, Proteus, Klebsiella, Pseudomonády, apod.) Ve vyšším dětském věku jsou to hlavně meningokok, Haemophillus influaenzae, Pneumokok, enteroviry a viry herpetické. Meningitida Zánětlivá onemocnění mozkových blan jsou v dětském věku častější než u dospělých. Záněty mozkových blan (meningitidy) mohou být hnisavé (purulentní) nebo nehnisavé (serózní), jsou způsobené různými infekčními agens. Základní příznaky odpovídají zvýšenému nitrolebnímu tlaku: dítě bolí hlava, nedokáže se předklonit (meningeální dráždění), spíše hlavu zaklání, zvrací. U kojenců s dosud neuzavřenou fontanelou může být jediným příznakem pulzace fontanely. Menigitidy jsou vždy vážné onemocnění. Pozdní diagnoistika a léčba mohou mít za následek neurologické poruchy, poruchy zraku a poruchy v oblasti intelektu. - Hnisavé meningitidy: časté onemocnění v dětském věku. Nejčastěji se vyskytuje u dětí do 5ti let. Je na něj třeba myslet při každém horečnatém onemocnění, provázeném celkovým zhoršením stavu nebo křečemi. Infekce do CNS nejčastěji proniká krevní cestou (primární meningitidy) z dýchacích cest, často se vyskytuje jako komplikace hnisavého ložiska v okolí (sekundární meningitidy) př. zánět středouší (mastoiditida), po neurologických zákrocích nebo jako komplikace zlomenin lebečních kostí. Klinický obraz zpočátku nespscifické příznaky - horečka, nechutenství, neprospívání, mnohdy se objevují petechie (meningokokové a hemofilové infekce), postupně se přidávají známky dráždění CNS váznutí šíje- meningeální příznaky. U kojenců může být prvním příznakem nestišitelný pláč bolesti hlavy a vlivem zvýšení nitrolebního tlaku vyklenutí velké fontanely a její pulzace. Až u třetiny dětí mohou být prvním příznakem křeče. Vzácně je nástup onemocnění tak náhlý, že dítě upadá do bezvědomí a ve velmi krátké době se objevují známky septického šoku a disseminovaná intravaskulární koagulopatie a selhání základních životních funkcí. Diagnostika se provádí vyšetřením mozkomíšního moku lumbální punkcí. Při bakteriální

6 meningitidě vytéká mok pod zvýšeným tlakem a je mléčně nebo jantarově zbarvený, zakalený. Obsahuje tisíce buněk s převaho granulocytů, bílkovina je zvýšena až na několik g/l. Při masivním nálezu nevytéká mok pod tlakem, ale pomalu odkapává vlivem velké hustoty (bílkoviny, další elementy). Kromě vyšetření biochemického je nutné rychlé vyšetření mikrobiologické. Léčba: zahajujeme podáním kortikoidů (Dexamethazon, Hydrokortizon). Po biochemickém zhodnocení mozkokmíšního moku nasadíme širokospektrá ATB (ceftriaxon, cefotaxim), která rychle proniknou do CNS. Nelze čekat na výsledek kultivace. Terapie bakteriální meningitidy musí být rychlá, razantní a komplexní. Dle stavu zajistíme přiměřenou hydrataci, antiedematosní léčbu, nootropika, UPV v těžkých případech i podpora oběhu. - Nehnisavé meningitidy - meningoencephalitidy (aseptická meningoencephalitis): Etiologie: nejčastěji v dětském věku herpetické viry (Herpes siomplex 1, 2, Varicella-zoster, EBV, CMV), enteroviry, arboviry (klíšťová encephalitida), také zde může působit Toxoplasmosa gondii, Borrelia burgdorferi, leptospiry... Jedná se o zánětlivá onemocnění u kterých nenacházíme v mozkomíšním moku hnisavý nález. Klinický obraz: začátek může být u lehčích forem zcela nenápadný a může uniknout pozornosti. Probíhá jako chřipka s boletmi hlavy a teplotou. U středně těžkých forem onemocnění je vždy přítomna horečka, bolest hlavy, světloplachost a schvácenost. U těžkých forem může onemocnění začínat poruchou vědomí nebo křečemi. Diagnostika se opět provádí vyšetřením mozkomíšního moku. Současně může probíhat jiné onemocnění (příušnice, infekční mononukleosa, aftosní stomatitida...), má také význam pro diagnostiku. Viry se identifikují vyšetřením jejich DNA. Léčba: Po potvrzení nehnisavého nálezu zahajujeme virostatiky (Acyklovir) zejména proti virům Herpes simplex 1,2 a Varicella-zoster. Po vyloučení těchto virů jako příčiny se vysazuje. Onemocnění způsobené těmito viry probíhá velmi rychle a agresivně, dochází k destrukci mozkové tkáně. Ve většině případů je pak terapie symptomatická a podpůrná. Encephalitidy Zánět mozku je u dětí častější než v dospělém věku. Infekční agens u zánětů mozků jsou spíše viry. Klinicky se projevují neklidem, bolestmi hlavy, horečkami, někdy křečemi. Encephalitidy mouhou být i druhotné, jako komplikace onemocnění které původně napadlo jiné orgány. U primárních pátráme v anamnéze po klíštěti. Prevence encephalitid spočívá v prevenci klíšťat (nález a časné odstranění) nebo očkování. Léčba encephalitid je vždy nemocniční. Mohou mít následky na další vývoj dítěte (neurologické, intelektové a v oblasti chování). Invazivní meningokokové onemocnění (článek Urgentní medicína) (algoritmus) Gastroenteritis Zánět žaludku a tenkého střeva je zánětlivé onemocnění vzniklé buď následkem infektu nebo podrážděním žaludeční sliznice třeba jen dietní chybou. 4astější jsou v letním období. Klinický obraz postižený má pocit plnosti v nadbřišku, zvrací nebo má nucení na zvracení, dalším příznakem je nechutenství. Nejde o prudkou infekci obvykle stačí vyzvracení a dietní léčba. Příčina bakterie a viry. Akutní se projevuje nauzeou, zvracením, nadýmáním, průjmem. Dítě je ohroženo dehydratací ztrácí tekutiny zvracením a průjmem. Diagnostická metoda gastroskopie. Léčba: přiměřená rehdratace Chronický způsoben mikrobem Helicobacter pylorii (může způsobit vředovou chorobu) = velmi těžká gastritida

7 Léčba trojkombinace ATB (pozor při antikoncepci) Tenké střevo postihuje Cronova choroba

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Náhlé příhody břišní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 PhDr. Markéta Bednářová NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ (NPB) Akutní onemocnění

Více

ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Neuroinfekce 1 Dle toho, co postihují: Meningitidy Encefalitidy Myelitidy Kombinovaná postižení Meningoencefalitidy Encefalomyelitidy

Více

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ILEUS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ileus Neprůchodnost střevní Porucha střevní pasáže Rozepnutí střevních kliček nad překážkou NPB Nemocný je ohrožen na životě, nutnost adekvátní léčby Ileus

Více

Mgr. Marcela Křiváková Ph.D. SZŠ Jaselská, Brno

Mgr. Marcela Křiváková Ph.D. SZŠ Jaselská, Brno Péče o dítě s infekčním onemocněním Mgr. Marcela Křiváková Ph.D. SZŠ Jaselská, Brno Imunita 1. Definice 2. Funkce rozpoznat škodlivé látky (zevní, vnitřní) mobilizovat obrané mechanizmy likvidovat škodliviny

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. p ř e d m ě t : v y b r a n é k a p i t o l y c h i r u r g i e Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á

Více

DĚTSKÁ INFEKČNÍ EXANTEMOVÁ ONEMOCNĚNÍ. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

DĚTSKÁ INFEKČNÍ EXANTEMOVÁ ONEMOCNĚNÍ. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové DĚTSKÁ INFEKČNÍ EXANTEMOVÁ ONEMOCNĚNÍ Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Scarlatina (spála) Etiologie 1 Dětské infekční onemocnění spojené s vyrážkou Nejčastěji postihuje děti předškolního a školního

Více

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Příušnice Samostatná práce Informatika a výpočetní technika KIV/IFYER jmeno a prijmeni Obsah 1 Příušnice

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název VY_32_INOVACE_OSEO-20 Pracovní list- Náhlé příhody břišní Anotace Autor Pracovní list pomáhá

Více

Očkování cestovatelů. 1. infekční klinika 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Očkování cestovatelů. 1. infekční klinika 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Očkování cestovatelů Milan Trojánek 1. infekční klinika 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce, Praha Cestovní a

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Infekční onemocnění

Hygiena a školní zdravotnictví. Infekční onemocnění Hygiena a školní zdravotnictví Infekční onemocnění Základní pojmy Původci: bakterie, viry, červi (hlísti, hlístice), členovci Inkubační doba: interval od proniknutí původců nákazy do organismu po první

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 60 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor PRIR = Oblast/Předmět Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace žáka

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

VY_32_INOVACE_07_B_19.notebook. July 08, 2013

VY_32_INOVACE_07_B_19.notebook. July 08, 2013 1 Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_19_ZDR Alimentární nákazy Datum tvorby 12.4.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Epidemiologie spály. MUDr. František BEŇA

Epidemiologie spály. MUDr. František BEŇA Epidemiologie spály MUDr. František BEŇA Klinický obraz a diagnostika infekce Charakteristickým příznakem - exantém, pokud streptokok skupiny A produkuje pyrogenní exotoxin (erytrogenní toxin). Dif.dg.

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Přenosné nemoci v ČR v roce 2002

Přenosné nemoci v ČR v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.7.2003 46 Přenosné nemoci v ČR v roce 2002 V této Aktuální informaci jsou použity údaje Státního zdravotního ústavu

Více

Veroval. Jistota bez čekání Rychlý a spolehlivý DOMÁCÍ TEST. 10 diagnostických testů pro domácí použití. Alergie/nesnášenlivost.

Veroval. Jistota bez čekání Rychlý a spolehlivý DOMÁCÍ TEST. 10 diagnostických testů pro domácí použití. Alergie/nesnášenlivost. Jistota bez čekání Rychlý a spolehlivý 10 diagnostických testů pro domácí použití Alergie/nesnášenlivost Akutní potíže Prevence Plánování rodičovství Berte své zdravotní potíže vážně! Kvůli každodennímu

Více

CZECH FOR FOREIGNERS VI GASTROENTEROLOGIE

CZECH FOR FOREIGNERS VI GASTROENTEROLOGIE CZECH FOR FOREIGNERS VI GASTROENTEROLOGIE Gastroenterologie je medicínský obor zabývající se nemocemi trávicího traktu (jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo) a orgány s ním souvisejícími (játra, žlučové

Více

INVAGINACE od příznaků k diagnóze a léčbě

INVAGINACE od příznaků k diagnóze a léčbě INVAGINACE od příznaků k diagnóze a léčbě MUDr. Veronika Koukolská, MUDr. Lea Ptáčková & kol. KZM FN a 2. LF v Motole, Praha VII. MOTOLSKÝ DEN ZOBRAZOVÁNÍ V PEDIATRICKÉ RADIOLOGII Osnova od příznaku k

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013 1 Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_18_ZDR Vzdušné nákazy Datum tvorby 6.5.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida Klíšťová encefalitida Autor: Michaela Měkýšová Výskyt Česká republika patří každoročně mezi státy s vysokým výskytem klíšťové encefalitidy. Za posledních 10 let připadá přibližně 7 nakažených osob na 100

Více

Tab. F.10. Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1925

Tab. F.10. Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1925 Tab. F.1. Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1925 1-4 5-14 15-24 25-39 4-49 5-64 65+ lékař 2 255 2 137 742 616 248 273 73 89 169 154 212 264 132 125 29 282 387 334 2 - nelékař 4 234 4 343

Více

VIROVÉ HEPATITIDY. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

VIROVÉ HEPATITIDY. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové VIROVÉ HEPATITIDY Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Hepatitidy Zánět jaterního parenchymu Nejčastější jaterní onemocnění v celosvětovém měřítku Hepatotropní viry 1 A, B, C, D, E Další viry EBV,

Více

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile)

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile) Otázka: Slinivka břišní Předmět: Biologie Přidal(a): Mili 1. anatomie 2.funkce, význam při trávení 3. Onemocnění slinivky břišní 1. Anatomie - latinsky pankreas - protáhlá žláza umístěná pod žaludkem -

Více

Alimentární intoxikace. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU

Alimentární intoxikace. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU Alimentární intoxikace MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU Epidemiologická charakteristika zásadně odlišná od alimentárních infekcí otravy z potravin odlišný klinický obraz chybí horečka odlišná etiopatogeneze

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum:

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: Šablona:

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR: Lázeňské a wellness služby VY_32_INOVACE_105 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Diety základní, specializované,standardizované

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Přednáška byla vytvořena za finanční podpory společnosti GlaxoSmithKline, s. r. o. výrobce vakcín CZ/VAC/0067/13

Přednáška byla vytvořena za finanční podpory společnosti GlaxoSmithKline, s. r. o. výrobce vakcín CZ/VAC/0067/13 Duben květen 2013 Přednáška byla vytvořena za finanční podpory společnosti GlaxoSmithKline, s. r. o. výrobce vakcín CZ/VAC/0067/13 Plané neštovice - Varicella Onemocnění způsobuje - Virus varicella zoster

Více

Tab. F.4. Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1919

Tab. F.4. Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1919 lékař 85 813 177 11 69 69 71 62 12 88 93 118 14 153 163 157 34 55 1 1 nelékař 6 219 5 937 1 75 1 287 552 516 598 616 495 513 432 577 868 1 3 1 255 1 149 295 234 19 15 I. Nemoci epidemické, endemické a

Více

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o.

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Interpretace serologických výsledků MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Serologická diagnostika EBV Chlamydia pneumoniae Mycoplasma pneumoniae EBV - charakteristika DNA virus ze skupiny

Více

CHOLELITHIASA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

CHOLELITHIASA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové CHOLELITHIASA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové http://cs.wikipedia.org/wiki/%c5%bdlu%c4%8dov%c3%a9_cesty Terminologie Cholelithiasa Přítomnost konkrementů v žlučníku nebo žlučových cestách (choledocholithiasa)

Více

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu J.Minařík, V.Ščudla Mnohočetný myelom Nekontrolované zmnožení nádorově změněných plasmatických buněk v kostní dřeni Mnohočetný = obvykle více oblastí kostní

Více

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Tab. F.15. Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1930

Tab. F.15. Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1930 Tab. F.15. Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 193 1-4 5-14 15-24 25-39 4-49 5-64 65+ lékař 4 254 4 88 1 654 1 315 52 514 226 212 222 248 285 369 147 199 451 449 749 782 nelékař 2 511 2

Více

Rekurentní horečka spojená s NRLP21

Rekurentní horečka spojená s NRLP21 www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Rekurentní horečka spojená s NRLP21 Verze č 2016 1. CO JE TO REKURENTNÍ HOREČKA SPOJENÁ S NRLP12 1.1 Co je to? Rekurentní horečka spojená s NRLP12 patří mezi

Více

Henoch-Schönleinova purpura

Henoch-Schönleinova purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Henoch-Schönleinova purpura Verze č 2016 1. CO JE HENOCH-SCHÖNLEINOVA PURPURA 1.1 Co je to? Henoch-Schönleinova purpura je onemocnění, při kterém dochází k

Více

ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Neuroinfekce 1 Dle toho, co postihují: Meningitidy Encefalitidy Myelitidy Kombinovaná postižení Meningoencefalitidy Encefalomyelitidy

Více

Zdravotní aspekty migrace osob. Miroslava Zavřelová ÚOPZ LF MU

Zdravotní aspekty migrace osob. Miroslava Zavřelová ÚOPZ LF MU Zdravotní aspekty migrace osob Miroslava Zavřelová ÚOPZ LF MU Představují uprchlíci epidemiologické riziko? Významné trasy migrace http://img.cz.prg.cmestatic.com/media/images/660xx/jun2015/1761711.jpg?2cc5

Více

Ošetřování N se zánětem VDN

Ošetřování N se zánětem VDN Ošetřování N se zánětem VDN Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: sinusitis = zánět

Více

Tab. F.13. Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1928

Tab. F.13. Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1928 lékař 4 437 4 247 1 614 1 364 547 543 22 187 313 264 324 388 23 25 436 49 797 86 1 - nelékař 2 578 2 571 1 121 934 319 312 126 134 78 13 95 166 67 11 258 291 514 521 - - I. Nemoci epidemické a endemické

Více

PRŮJMOVÁ ONEMOCNĚNÍ. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PRŮJMOVÁ ONEMOCNĚNÍ. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PRŮJMOVÁ ONEMOCNĚNÍ Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Průjmová onemocnění Enteritida Gastroenteritida Akutní zánět sliznice tenkého střeva Akutní zánět tenkého střeva společně se zánětem sliznice

Více

Ultrazvukové vyšetření gastrointestinálního traktu u dětí. Müllerová I., Michálková K. FN Olomouc

Ultrazvukové vyšetření gastrointestinálního traktu u dětí. Müllerová I., Michálková K. FN Olomouc Ultrazvukové vyšetření gastrointestinálního traktu u dětí Müllerová I., Michálková K. FN Olomouc indikace zvracení bolesti břicha průjmy neprospívání krev ve stolici nejčastější příčiny těchto klinických

Více

Nebezpečí infekce. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008

Nebezpečí infekce. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Infekce je proces, při kterém se choroboplodné mikroorganismy (bakterie, viry, paraziti) dostávají do styku s hostitelským makroorganismem a vyvolávají jeho onemocnění.

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. p ř e d m ě t : v y b r a n é k a p i t o l y c h i r u r g i e Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á

Více

Otázka: Léčebná výživa při onemocnění dutiny ústní, hltanu a jícnu. Předmět: Výživa a léčebná výživa. Přidal(a): Klara. Mechanické rozmělnění potravy:

Otázka: Léčebná výživa při onemocnění dutiny ústní, hltanu a jícnu. Předmět: Výživa a léčebná výživa. Přidal(a): Klara. Mechanické rozmělnění potravy: Otázka: Léčebná výživa při onemocnění dutiny ústní, hltanu a jícnu Předmět: Výživa a léčebná výživa Přidal(a): Klara Mechanické rozmělnění potravy: Zuby jazyk sliny žlázy hltan jícen žaludek zde se strava

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Působení mikroorganizmů na vývoj plodu.

Působení mikroorganizmů na vývoj plodu. Projekt primární prevence vrozených vývojových vad Působení mikroorganizmů na vývoj plodu. Každá těhotná žena je v průběhu gravidity vystavena působení choroboplodných zárodků, či už běžných (rýma, zánět

Více

Přenosné nemoci v ČR v roce 2003

Přenosné nemoci v ČR v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.7.2004 45 Přenosné nemoci v ČR v roce 2003 V této Aktuální informaci jsou zpracována data Státního zdravotního ústavu

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o.

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o. Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Šok. Protišoková opatření Označení materiálu:

Více

PP při některých onemocněních

PP při některých onemocněních při některých onemocněních Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 31. 10. 2010 - Bc. Eva Hanušová NÁHLÉ STAVY PŘI CUKROVCE diabetes mellitus

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Legionelóza, Legionářská nemoc (Leccos)

Legionelóza, Legionářská nemoc (Leccos) Legionelóza, Legionářská nemoc (Leccos) Autor: Alena Kohoutková Výskyt Legionelóza je infekční onemocnění, které je rozšířeno po celém světě. Svůj název dostala podle členů americké legie, kteří se jí

Více

Nemoci dýchací soustavy

Nemoci dýchací soustavy Nemoci dýchací soustavy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.16 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová

Více

TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO

TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_05_BI1 TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO TLUSTÉ STŘEVO (INTESTINUM CRASSUM) dlouhé 1,5 m 5-7 cm široké tenčí než tenké střevo

Více

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever)

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se nemoc diagnostikuje? Obecně se uplatňuje následující postup:

Více

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ Interaktivní prezentace Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. Centrum očkování a cestovní medicíny Hradec Králové JAKÁ JSOU RIZIKA PRO CESTOVATELE V ZAHRANIČÍ?

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

Přenosné nemoci v ČR v roce Infectious diseases in the CR in 2004

Přenosné nemoci v ČR v roce Infectious diseases in the CR in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 10.6.2005 23 Přenosné nemoci v ČR v roce 2004 Infectious diseases in the CR in 2004 Souhrn V této Aktuální informaci

Více

Racionální antibiotická terapie

Racionální antibiotická terapie Racionální antibiotická terapie zkušenosti s vyšetřováním CRP v ordinaci PLDD MUDr. Renáta Růžková Praktická lékařka pro děti a dorost Praha 6 VII. Český pediatrický kongres s mezinárodní účastí Praha

Více

VIROVÉ HEPATITIDY. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

VIROVÉ HEPATITIDY. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové VIROVÉ HEPATITIDY Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Hepatitidy 1 Zánět jaterního parenchymu Nejčastější jaterní onemocnění v celosvětovém měřítku Hepatotropní viry A, B, C, D, E, G, TTV (transfusion

Více

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření. Obsah. Seznam imunologických vyšetření

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření. Obsah. Seznam imunologických vyšetření Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření Obsah IgA... 2 IgG... 3 IgM... 4 IgE celkové... 5 Informační zdroje:... 6 Stránka 1 z 6 Název: IgA Zkratka: IgA Typ: kvantitativní Princip: turbidimetrie Jednotky:

Více

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii Středoevropská klíšťová meningoencefalitida klinický obraz MUDr. Dita Smíšková, PhD Doc.MUDr.Vilma Marešová, CSc. MEK patogeneze po přisátí klíštěte virus prokazován nejprve v Langerhansových h buňkách

Více

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta Důležité infekční nemoci v intenzivní péči bakteriální meningitida Infekční nemoci v intenzivní péči těžká sepse a septický šok invazivní meningokokové

Více

Ošetřování N s otitis media

Ošetřování N s otitis media Ošetřování N s otitis media Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: otitis media =

Více

ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP.

ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP. ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP. Sviták R., Bosman R., Vrbová M., Tupá M. Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Krvácení Úrazové Neúrazové GIT, aneurysmata velkých tepen, komplikace těhotenství

Více

Každý má svou šanci kazuistika. FN Brno, PEK odd. 56 Inka Vrtílková, Ludmila Pecková

Každý má svou šanci kazuistika. FN Brno, PEK odd. 56 Inka Vrtílková, Ludmila Pecková Každý má svou šanci kazuistika FN Brno, PEK odd. 56 Inka Vrtílková, Ludmila Pecková Anamnéza matky: V r. 2010 ukončeno těhotenství v 36. g.t porod mrtvého dítěte (chlapec) II. Gravidita: prenatální src.

Více

Katetry, kanyly, drény Operační rána Kýly Obstrukční žloutenka Náhlé příhody břišní

Katetry, kanyly, drény Operační rána Kýly Obstrukční žloutenka Náhlé příhody břišní Katetry, kanyly, drény Operační rána Kýly Obstrukční žloutenka Náhlé příhody břišní Katetry, kanyly I žilní krátkodobé flexily dlouhodobé centrální žilní katetr - pravostranná katetrizace - Hickmanův katetr

Více

Úvod do problematiky infekční onemocnění

Úvod do problematiky infekční onemocnění Úvod do problematiky infekční onemocnění Machartová V. 15.12. 212 Šafránkův pavilon, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační

Více

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton TRITON Operace pankreatu Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton Jan Šváb Operace pankreatu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci imunitního systému Označení materiálu:

Více

finfekční nemoci Infekce = proniknutí mikroorganismů do organismu hostitele, kde přetrvávají a množí se

finfekční nemoci Infekce = proniknutí mikroorganismů do organismu hostitele, kde přetrvávají a množí se finfekční nemoci Infekce = proniknutí mikroorganismů do organismu hostitele, kde přetrvávají a množí se Příčina : původce (vir, bakterie, plíseň, houba) pronikne do organismu pomnoží se vylučuje TOXINY

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

DVANÁCTNÍK: 26.5. - SLABE KYSELE PROSTREDI

DVANÁCTNÍK: 26.5. - SLABE KYSELE PROSTREDI 1 ŽENA 33 LET bez BRT a bez plazmy Vyšetření 26.5.2012-3x TRIGELM + JATERNÍ ČAJ - Přeměření 25.7.2012 0,000 0,285 vždy živý mikroorganismus 0,000 0,199 akutni, aktivní 0,200 0,399 chronické, nestabilni

Více

Vylučovací soustava. Fce. ledvin : - regulace složení a objemu těl.tekutin = udržování homeostázy tvorba moči tvoř. hormonů

Vylučovací soustava. Fce. ledvin : - regulace složení a objemu těl.tekutin = udržování homeostázy tvorba moči tvoř. hormonů Vylučovací soustava Fce. ledvin : - regulace složení a objemu těl.tekutin = udržování homeostázy tvorba moči tvoř. hormonů Anatomické a fyziologické zvláštnosti uropoetického systému novorozenec, kojenec

Více

POH O L H E L D E U D U M

POH O L H E L D E U D U M SEPSE Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci K významným problémům současné medicíny patří bezesporu septické stavy z důvodu vysoké morbidity, mortality a současně

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ EPIDEMIOLOGIE je obor, který zkoumá rozložení infekčních chorob v populaci, sleduje

Více

Neuroviry. MUDr. Jana Bednářová, PhD. OKM FN Brno

Neuroviry. MUDr. Jana Bednářová, PhD. OKM FN Brno Neuroviry MUDr. Jana Bednářová, PhD. OKM FN Brno Neuroviry virus klíšťové encefalitidy enteroviry virus parotitidy virus herpes simplex virus varicelly-zosteru cytomegalovirus virus vztekliny další arboviry

Více

Neuroendokrinní nádory

Neuroendokrinní nádory Neuroendokrinní nádory Informace pro pacienty MUDr. Milana Šachlová MUDr. Petra Řiháčková Co jsou neuroendokrinní nádory? Abychom pochopili složitou problematiku neuroendokrinních nádorů, musíme si nejprve

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření Příloha č.6 Laboratorní příručka Laboratoří MeDiLa, v05 - Seznam imunologických Příloha č.4 Seznam imunologických Obsah IgA... 2 IgG... 3 IgM... 4 IgE celkové... 5 Informační zdroje:... 6 Stránka 1 z 6

Více

Invazivní meningokokové onemocnění u dětí

Invazivní meningokokové onemocnění u dětí Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Invazivní meningokokové onemocnění u dětí Sviták R. 1,2, BosmanR. 2, Ondra V. 1 1 ZZS Plzeňského kraje 2 ARK FN Plzeň Charakteristika standardu PNP úvodní

Více

Lidmila Hamplová a kol. Mikrobiologie, Imunologie, Epidemiologie, Hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol

Lidmila Hamplová a kol. Mikrobiologie, Imunologie, Epidemiologie, Hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol Lidmila Hamplová a kol. Mikrobiologie, Imunologie, Epidemiologie, Hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol Tato kniha ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována ani

Více

POH O L H E L D E U D U M

POH O L H E L D E U D U M SEPSE Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci K významným problémům současné medicíny patří bezesporu septické stavy z důvodu vysoké morbidity, mortality a současně

Více

Epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU

Epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Epidemiologie MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Epidemiologie Studium hromadně se vyskytujících jevů Stanovení opatření intervence Analýza efektivity intervence Epidemiologie

Více

VY_32_INOVACE_OSEO-16 Prezentace ONEMOCNĚNIÍ TLUSTÉHO STŘEVA

VY_32_INOVACE_OSEO-16 Prezentace ONEMOCNĚNIÍ TLUSTÉHO STŘEVA Mgr, Hana Ottová Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor VY_32_INOVACE_OSEO-16 Prezentace ONEMOCNĚNIÍ TLUSTÉHO STŘEVA Prezentace zajišťuje žákům

Více

Psychosomatika a choroby zažívacího traktu. Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín

Psychosomatika a choroby zažívacího traktu. Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín Psychosomatika a choroby zažívacího traktu Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín Psychosomatika Psyché - duše, soma - tělo Zkoumá vliv psychických funkcí a pochodů na organizmus Psychosomatická

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

Obecná epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství, odd. epidemiologie infekčních chorob

Obecná epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství, odd. epidemiologie infekčních chorob Obecná epidemiologie MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství, odd. epidemiologie infekčních chorob Epidemiologie Studium hromadně se vyskytujících jevů Stanovení opatření intervence Analýza

Více

Informovaný souhlas o operaci na tlustém a tenkém střevě

Informovaný souhlas o operaci na tlustém a tenkém střevě Nemocnice Tábor a.s. Chirurgické oddělení Informovaný souhlas o operaci na tlustém a tenkém střevě Pacient: Jméno,příjmení,datum narození Lékař, který provedl poučení: Dnešního dne jsem byl lékařem poučen

Více