Neúrazové náhlé příhody u dětí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Neúrazové náhlé příhody u dětí"

Transkript

1 Neúrazové náhlé příhody u dětí Náhlé příhody břišní NPB jsou akutní chirurgická onemocnění, která svou závažností a rychlým průběhem ohrožují život nemocného. Proto je velmi důležité jejich včasné rozpoznání a léčení. def.: Vznikají náhle z pocitu plného zdraví. Jsou rychle probíhající. Neléčeny ohrožují život nemocného. Diagnostika: Akutní břicho NPB - Je obtížná kvůli společným a podobným příznakům. - Rychlá diferenciálně diagnostická rozvaha rozhoduje o osudu nemocného. - Většinu co nejrychleji na chirurgii. - Podmínkou dobré diagnostiky je správně odebraná anamnéza, správně shodnocené klinické projevy a čásné rtg/ sono vyšetření. Osud pacienta spočívá na prvním zdravotníkovi v kontaktu. Rozdělení NPB. NPB můžeme rozdělit do 4 skupin. 1. skupina: zánětlivé příhody 2. skupina: ileosní stavy 3. skupina: velké krvácení do zažívací trubice 4. skupina: poranění břicha - Jako NPB se může projevit i ruptura mimoděložního těhotenství (ruptura vejcovodu). (otázka č. 1) ad. 1. skupina: zánětlivé příhody Nejčastěji v pořadí apendicitis acuta, akutní cholecystitida, cholangeotida, akutní pankreatitida, diverkuliitis (Meckelův divertikl - výchlipka střevní stěny s žaludeční sliznicí), perforace vředu, gynekologické nebo retroperitoneální orgány. - a) ohraničená na orgán = apendicitis acuta, pankreatitis a., diverticulitis, cholecystitis,... - b) s orgánu šířící se do okolí = Periapendikulární infiltrát - s abcesu jde infiltrát přes stěnu na přisedlé orgány (snaha organismu izolovat zánět) vzniká peritonitis circumscripta = ohraničená - c) peritonitis difusa - riziko smrti! - Jakýkoli zánět v dutině břišní se organismus snaží ohraničit na co nejmenší míru dalšími orgány. - Ostatní zánětlivé procesy se šíří podobně. - Apendicitis se u dětí do 2 let se projevuje jako gastroenteritis(léčba konzervativní). - Druhy zánětů: katarosa, flegmonosa, gangrenosa ad. 2. skupina: ileosní stavy - Tenké střevo: volvulus - zauzlení střev uzavřený lumen, invaginace - vsunutí střeva do sebe, častější u dětí. - Tlusté střevo: aganglionóza ve stěně střeva nejsou vyvinutá parasympatická ganglia, tedy není peristaltika střevo se nad tímto úsekem roztahuje = MEGACOLON (jedinec z megacolon má úpornou zácpu = stolice 1x 8 dní) Léčba: dle délky: - resekce - stomie dočasná / trvalá - a) mechanický ileus = nádorem (zvenčí, uvnitř), potravou, žlučovým konkrementem, strangulační. Ileus se nejčastěji nachází v Bauhinské chlopni (ústí tenkého střeva do tlustého), v tomto místě je střevo anatomicky nejužší. - léčba operační - b) nervový funkční ileus = porucha inervace stěny střeva spastický/ paralytický - Paralytický ileus se léčí oxytocinem

2 - c) cévní = poruchy cévního zásobení v tepnách/ žilách tromby a následná nekróza střeva - léčba resekce - Kardinální příznaky ileu: enormě vzedmuté břicho, opakované zvracení, zástava stolice a větrů. - RTG vyšetření na hladinky. ad. 3. skupina: velké krvácení do zažívací trubice Pojmy: - melena = 25ml a více natrávené krve ve stolici (natrávený hemoglobin) - enterorhagie = čerstvá krev ve stolici, viditelná pouhým okem - hematemesis = zvracení krve - 60% těchto krvácení pochází s gastroduodena Krvácení do horních částí zažívacího traktu (z jícnu, ze žaludku, dvanácterníku a horní částí tenkého střeva). Zdrojem mohou být vředy, nádory a slizniční záněty. Příznakem je hematemesis, při větší krevní ztrátě zrychlení pulzu, pokles Tk, laboratorně méně hemoglobinů a erytrocytů. Ohrožení rozvojem šokového stavu, až smt z vykrvácení. Krvácení do dolních částí trávicího traktu (z tenkého střeva, tlustého střeva, do konečníku. Zdrojem jsou divertikly, polypy, nádory zhoubné i nezhoubné, vředy apod., v konečníku zejména hemeroidy a drobné slizniční trhliny, nádory. Krev ve stolici se objevuje nenatrávená = zdroj poblíž konečníku, nebo natrávená = meléna. Zvracení nebývá, bolesti obvykle nejsou. Stavy: - vředová choroba, jícnové varixy, nádory ad. 4. skupina: poranění břicha - a) krvácení parenchymatósních orgánů do volné dutiny břišní způsobí hemoperitoneum. Postižené orgány: slezina, játra, slinivka břišní, vejcovod. - b) ruptura dutých orgánů = žlučník, střevní kličky. Komplikace chemická peritonitis. - c) kombinace = např. žaludeční vřed,... Práce v PNP při postižení břicha a břišních orgánů. (všeobecně) Během celé přednemocniční etapy a především při zajišťování specializované odborné první pomoci je nutná prevence hemoragickéo šoku. Po zajištění vitálních funkcí a po celkovém zajištění postiženého k transportu, je převezen k prvotnímu odbornému ošetření do nemocnice (převoz je podřízen jeho celkovému stavu). V případě přímého ohrožení života a oběhové nestability je těžce postižený převezen vozem RLP k urgentnímu ošetření na nejbližší chirurgické pracoviště ke stabilizaci oběhu a v případě nutnosti jsou tam provedeny i život zachraňující operační výkony. Po stabilizaci těžce postiženého a jestliže jeho stav umožňuje časově delší převoz, zajistíme překlad k dalšímu a definitivnímu léčení všech postižení na specializované pracoviště (chir, gyn, int). Vždy je ale nutné mít na mysli, že primárním ani sekundárním převozem nesmíme ohrozit život těžce poraněného. Příznaky: - bolesti břicha - známky rozvíjejícího se šoku (především v důsledku krevních ztrát) - výrazné napětí a bolestivost při doteku břišní stěny - úlevová poloha - šetření břišní stěny (pokrčeny dolní končetiny a nedýchá břichem, ale hrudníkem) PNP - protišoková poloha/ úlevová poloha, dle stavu pacienta - opakovaná infuze Ringer-laktátu - při známkách pokračující krevní ztráty náhradní roztoky pod tlakem a raději dvěma žilami (před aplikací dextranu vždy odběr krve na stanovení krevní skupiny a křížový pokus) - při značných bolestech aplikace krátkodobě působících opiátů (Suffenta, Fentanyl) - u kolikovitých stavů zajistit analgezii spasmolytiky (Algifen, Buscopan, No-Spa) - inhalace kyslíku maskou - rychlý, ale šetrný převoz pacienta k časnému provedení operace za permanentního sledování

3 životních funkcí. Akutní infekční onemocnění Spektrum infekčních chorob se v poslední době značně změnilo vlivem očkovéní proti řadě z nich. Očkování proti pravým neštovicím již není nutné. TBC se stala u dětí vzácným onemocněním s výrazně lehčím průběhem. S polevením některých epidemiologických opatření však výskytu TBC přibylo. Záškrt, který dříve usmrtil mnoho dětí známe spíše jen z učebnic. Výrazně poklesl výskyt tetanu a poliomyelitidy (dětské obrny). Výrazně se snížil výskyt černého kašle a spalniček, což obojí byly dříve závažné dětské onemocnění. Nyní se ještě očkuje proti příušnicím a zerděnkám. U zarděnek nejde o závažnost onemocnění v dětství, ale pro získání protilátek pro delší život, prottože onemocnění těhotné ženy nemocné zarděnkami může způsobit závažné vývojové vady u jejího plodu. - Očkování proti jiným chorobám (např. tyfus nebo paratyfus) se provádí jen výběrově, při ohrožení npř. cest do země kde jsou tyto nemoci časté. - Zvyšuje se výskyt průjmových infekcí působených různými činiteli. Častěji se také objevuje spála u téhož dítěte (moderní léčba je sice rychlá, ale nedá čas na vytvoření protilátek, takže dítě není chráněno před novým onemocněním). a) Spála je bakteriální onemocnění s inkubační dobou 2-5dní, maximálně 10dní po styku s nemocným nebo nosičem (může jím být rodič, starší sourozenec u něhož při výtěru z krku najdeme příslušný druh streptokoka, sám je však bez klinických příznaků). Klinický obraz ze začátku se projevuje jako angína s výrazně zbarveným hrdlem do červena. Brzy po ní se objeví drobná vyrážka, zejména v tříslech a na hrudníku (vzhledm připomíná červenou husí kůži). Tváře bývají také červené, kolem úst je dítě bledé. Někdy k vyrážce nedojde vůbec - onemocnění se projeví pouze jako spálová angína. Důležitá je léčba penicilinem a ochrana před další infekcí (izolací dítěte). V nemocnici je zpravidla udržován režim, že na jednom pokoji jsou vždy děti přijaté během jednoho dne. Při správné léčbě jsou dříve dosti časté a obávané komplikace (srdečční vada, glomerulonefritida nebo zánět středouší) vzácné. Pokud je průběh bez komplikací, může se dítě asi po třech týdnech vrátit do školy. b) Plané neštovice virové onemocnění, silně nakažlivé a i dnes velmi časté. Inkubační doba je průměrně dní, s rozpětím10-22 dní. Klinický obraz vyrážka začíná jako červená skvrnka, na níž se brzy objeví puchýřek naplněný čirou tekutinou. Pak vnitřek poklesne a vzniká stroupek, který se později odloučí. Hojí se bez jizev, ale značně svědí a když se dítě škrábe a zanese si infekci, mohou zůstat jizvy. Někdy je puchýřů málo. je možná záměna ss kopřivkou. Komplikace jsou vzácné. Dítě má zůstat doma až do vyloupání strupů. c) Infekční mononukleóza je to akutní virová infekce způsobená EBV (Epstein-Barrové virus), inkubační doba je 4-6 týdnů. Klinický obraz vypadá jako vleklá povlaková angína (horečky, bolesti v krku), výrazná lymfadenopatie (otok mízních uzlin) a splenomegalie. V krvi se projevuje monocytosa a lymfocytosa s atipickými buňkami. Onemocnění ovlivňuje celkový stav dítěte zvýšenou únavností. Mohou se vyskytnout podobné zažívací potíže jako u infekční hepatitidy. K uzdravení dochází během několika týdnů, ale rekonvalescence může trvat několik měsíců. V dětském věku probíhá onemocnění převážně mírně až inaparentně (bez klinických příznaků), často nebývá diagnostoikováno. U mladých dospělých dochází často k postižení jaterního parenchymu a zvětšení jater. Jaterní testy jsou pozitvní až v 95%, žloutenka není častá zhruba 4%. Splenomegalie asi u 50% nemocných. Laboratorně se diagnostikuje lymfocytosou přesahující 50% a více než 10% atypií buněk. Ve

4 sporných případech se diagnostikuje pomocí imunofluorescenčního testu na přítomnost IgM a IgG specifických protilátek proti virovému antigenu. Výskyt je v rozvinutých zemích častější ve starším dětském věku až rané dospělosti asi 50% se projevuje klinicky. V rozvojových zemích se vyskytuje spíše v mladším školním věku. pod mírným obrazem až inaparentně. Nákaza se šíří orofaryngeální cestou prostřednictvím slin od osoby k osobě. Buď přímo nejčastěji líbáním, nebo nepřímo rukama a předměty čerstvě potřísněnými slinami (sklenky, hračky, apod.). Na vnímavé osoby je také možný přenos krevní transfuzí, většinou se nevivine v klinickou formu onemocnění. Léčba: specifická léčba není k dispozici, doporučuje se nesteroidní protizánětlivá léčba. d) Akutní hepatitis zánět jaterní buňky z nekrózou typ A: výskyt jesporadický/epidemie. Přenos fekálně orální cestou (nemoc špinavých rukou). I.D dní, ženy a děti. Klinický obraz necharakteristický: únavnost, nevolnost, nechutenství, bolesti břicha, zvracení, někdy průjem a bolesti kloubů. Později se objeví typické příznaky žloutenka, tmavá moč a světlá stolice, zvětšená játra. Akutní stadium trvá 2-6 týdnů. Protilátky v séru se projeví až když nejsou ve stolici IGM Léčba: klid na lůžku a dieta. tyb B: šíří se krví, slinami, spermatem. I.D dní. V séru je ABS antigen objeví se 6 týdnů po průniku do organismu a setrvává 3 měsíce, pokud 6 měsíců = nosičství Klinický obraz viz typ A typ C: vzniká opakovanou transfúzí, I.D. 7-55dní. Dvě stadia: preikterické(prodromální) stádium: únava, nechutenství, nausea, zvracení, bolest kloubů ikterické hepatomegalie 1-4 týdny e) Akutní subglotická laryngitida Akutní virové, zánětlivé onemocnění postihující oblast pod hlasivkovými vazy. Otok vyvolaný zánětem zužuje dýchací cesty na minimum. Onemocnění se nejčastěji projevuje v jarních a podzimních měsících. Dospělé osoby zpravidla nějak nezatěžuje neboť mají dostatečně prostorné dýchací cesty a otok je nemůže natolik uzavřít. Klinický obraz: zpočátku jako rýma, většinou večer po usnutí dochází k rozvoji onemocnění, kdy dítě začne být neklidné, objevuje se typický "štěkavý dráždivý kašel s postupně narůstajícím inspiračním stridorem. Vlivem otoku už v tak fyziologicky zůžených místech může stav přejít do dušnosti s cyanózou (promodrání v důsledku zvýšeného množství redukovaného hemoglobinu nad 50mg/l). Teplota se při tomto onemocnění nemusí projevit. Léčba: inhalace studeného vzduchu, inhalace neředěného adrenalinu mikronebulizátorem, kortikosteroidy. Pokud je stále významná obstrukce dýchacích cest tak endotracheální intubace. f) Akutní epiglotitis Bakteriální zánět hrtanové příklopky. Způsobován nejčastěji Haemofilem influenzae B. Velmi rychle dochází k výraznému prosáknutí příklopky zánětem, toto prosáknutí může během několika hodin uzavřít vchod do hrtanu.má celoroční výskyt. V současné době proti Haemofilu influenzae B probíhá očkování, tak není příliš časté. U kojenců se téměř nevyskytuje. Klinický obraz: začíná náhle vzestupem teploty, objevuje inspirační stridor, nevýrazný bolestivý kašel, dítě je schvácené, vynucuje si polohu v sedě, nrmůže polykat pro bolest v krku - proto mu vytékají sliny z úst. Léčba: transport dítěte do nemocnice pouze v sedě. Inhalace studeného vzduchu nemá výrazný efekt. Vhodná je inhalace neředěného adrenalinu. Léčbou příčiny je antibiotikum. V případě dušení intubujeme v hluboké analgosedaci.

5 g) Akutní pablánová laryngotracheobronchitida Bakteriální zánětlivé onemocnění postihující celé dýchací cesty. Většinou nasedá na virový infekt. Původcem může být například stafylokok. Vlivem zánětu dochází v DC k sekreci hustého hnisavého hlenu, který tvoří na stěnách pablány, kde nasychá a tvoří naschlé pláty, které se mohou utrhnout a tím způsobit obstrukci DC která by mohla v k zadušení. Klinický obraz: Zpočátku probíhá jako těžší subglotická laryngitida, má vyšší teplotu, stav se po podání kortikosteroidů nezlepšuje. V pokročilejší fázy je dítě nápadně klidné, bojí se pohnout, zakašlat (hrozí utržení naschlého plátu hlenu), dítě je bledé, dýchá povrchně a opatrně. Léčba: Na začátek se podávají kortikosteroidy kvůli podobnosti s laryngitidou, ty pomohou jen mírně. Zvlhčená směs kyslíku, mukolytika Opět léčbou příčiny jsou antibiotika. Často bývá nutná bronchoskopie k odsátí hlenu s následnou endotracheální intubací k zajištění pravidelné toalety DC (odsávání). h) Akutní průjmová onemocnění - Bacilární úplavice - Stafylokoková enterotoxikóza - Salmonelóza Infekce CNS Zánětlivá onemocnění CNS se zejména u novorozenců a kojenců klinicky manifestují spíše nespecifickými projevy. Z hlediska prognózy je velmi důležitá včasná diagnóza. V některých případech je nutné zahájit terapi ještě dříve než je jednoznačně známa diagnóza. U novorozenců je nutné myslet na zánětlivé onemocnění CNS při neprospívání nebo prolongovaném ikteru. Etiologie: uplatňují se virové i bakteriální agens, ale i protozoární infekce. U novorozenců je možný přenos přs placentu (toxoplasmóza, cytomegalovirová a herpetická infekce), v perinatálním období infekce z oblasti genitálu matky (streptokokové a herpetické). V poporodním období se uplatňují hlavně gram-negativní bakterie (E. Colli, Proteus, Klebsiella, Pseudomonády, apod.) Ve vyšším dětském věku jsou to hlavně meningokok, Haemophillus influaenzae, Pneumokok, enteroviry a viry herpetické. Meningitida Zánětlivá onemocnění mozkových blan jsou v dětském věku častější než u dospělých. Záněty mozkových blan (meningitidy) mohou být hnisavé (purulentní) nebo nehnisavé (serózní), jsou způsobené různými infekčními agens. Základní příznaky odpovídají zvýšenému nitrolebnímu tlaku: dítě bolí hlava, nedokáže se předklonit (meningeální dráždění), spíše hlavu zaklání, zvrací. U kojenců s dosud neuzavřenou fontanelou může být jediným příznakem pulzace fontanely. Menigitidy jsou vždy vážné onemocnění. Pozdní diagnoistika a léčba mohou mít za následek neurologické poruchy, poruchy zraku a poruchy v oblasti intelektu. - Hnisavé meningitidy: časté onemocnění v dětském věku. Nejčastěji se vyskytuje u dětí do 5ti let. Je na něj třeba myslet při každém horečnatém onemocnění, provázeném celkovým zhoršením stavu nebo křečemi. Infekce do CNS nejčastěji proniká krevní cestou (primární meningitidy) z dýchacích cest, často se vyskytuje jako komplikace hnisavého ložiska v okolí (sekundární meningitidy) př. zánět středouší (mastoiditida), po neurologických zákrocích nebo jako komplikace zlomenin lebečních kostí. Klinický obraz zpočátku nespscifické příznaky - horečka, nechutenství, neprospívání, mnohdy se objevují petechie (meningokokové a hemofilové infekce), postupně se přidávají známky dráždění CNS váznutí šíje- meningeální příznaky. U kojenců může být prvním příznakem nestišitelný pláč bolesti hlavy a vlivem zvýšení nitrolebního tlaku vyklenutí velké fontanely a její pulzace. Až u třetiny dětí mohou být prvním příznakem křeče. Vzácně je nástup onemocnění tak náhlý, že dítě upadá do bezvědomí a ve velmi krátké době se objevují známky septického šoku a disseminovaná intravaskulární koagulopatie a selhání základních životních funkcí. Diagnostika se provádí vyšetřením mozkomíšního moku lumbální punkcí. Při bakteriální

6 meningitidě vytéká mok pod zvýšeným tlakem a je mléčně nebo jantarově zbarvený, zakalený. Obsahuje tisíce buněk s převaho granulocytů, bílkovina je zvýšena až na několik g/l. Při masivním nálezu nevytéká mok pod tlakem, ale pomalu odkapává vlivem velké hustoty (bílkoviny, další elementy). Kromě vyšetření biochemického je nutné rychlé vyšetření mikrobiologické. Léčba: zahajujeme podáním kortikoidů (Dexamethazon, Hydrokortizon). Po biochemickém zhodnocení mozkokmíšního moku nasadíme širokospektrá ATB (ceftriaxon, cefotaxim), která rychle proniknou do CNS. Nelze čekat na výsledek kultivace. Terapie bakteriální meningitidy musí být rychlá, razantní a komplexní. Dle stavu zajistíme přiměřenou hydrataci, antiedematosní léčbu, nootropika, UPV v těžkých případech i podpora oběhu. - Nehnisavé meningitidy - meningoencephalitidy (aseptická meningoencephalitis): Etiologie: nejčastěji v dětském věku herpetické viry (Herpes siomplex 1, 2, Varicella-zoster, EBV, CMV), enteroviry, arboviry (klíšťová encephalitida), také zde může působit Toxoplasmosa gondii, Borrelia burgdorferi, leptospiry... Jedná se o zánětlivá onemocnění u kterých nenacházíme v mozkomíšním moku hnisavý nález. Klinický obraz: začátek může být u lehčích forem zcela nenápadný a může uniknout pozornosti. Probíhá jako chřipka s boletmi hlavy a teplotou. U středně těžkých forem onemocnění je vždy přítomna horečka, bolest hlavy, světloplachost a schvácenost. U těžkých forem může onemocnění začínat poruchou vědomí nebo křečemi. Diagnostika se opět provádí vyšetřením mozkomíšního moku. Současně může probíhat jiné onemocnění (příušnice, infekční mononukleosa, aftosní stomatitida...), má také význam pro diagnostiku. Viry se identifikují vyšetřením jejich DNA. Léčba: Po potvrzení nehnisavého nálezu zahajujeme virostatiky (Acyklovir) zejména proti virům Herpes simplex 1,2 a Varicella-zoster. Po vyloučení těchto virů jako příčiny se vysazuje. Onemocnění způsobené těmito viry probíhá velmi rychle a agresivně, dochází k destrukci mozkové tkáně. Ve většině případů je pak terapie symptomatická a podpůrná. Encephalitidy Zánět mozku je u dětí častější než v dospělém věku. Infekční agens u zánětů mozků jsou spíše viry. Klinicky se projevují neklidem, bolestmi hlavy, horečkami, někdy křečemi. Encephalitidy mouhou být i druhotné, jako komplikace onemocnění které původně napadlo jiné orgány. U primárních pátráme v anamnéze po klíštěti. Prevence encephalitid spočívá v prevenci klíšťat (nález a časné odstranění) nebo očkování. Léčba encephalitid je vždy nemocniční. Mohou mít následky na další vývoj dítěte (neurologické, intelektové a v oblasti chování). Invazivní meningokokové onemocnění (článek Urgentní medicína) (algoritmus) Gastroenteritis Zánět žaludku a tenkého střeva je zánětlivé onemocnění vzniklé buď následkem infektu nebo podrážděním žaludeční sliznice třeba jen dietní chybou. 4astější jsou v letním období. Klinický obraz postižený má pocit plnosti v nadbřišku, zvrací nebo má nucení na zvracení, dalším příznakem je nechutenství. Nejde o prudkou infekci obvykle stačí vyzvracení a dietní léčba. Příčina bakterie a viry. Akutní se projevuje nauzeou, zvracením, nadýmáním, průjmem. Dítě je ohroženo dehydratací ztrácí tekutiny zvracením a průjmem. Diagnostická metoda gastroskopie. Léčba: přiměřená rehdratace Chronický způsoben mikrobem Helicobacter pylorii (může způsobit vředovou chorobu) = velmi těžká gastritida

7 Léčba trojkombinace ATB (pozor při antikoncepci) Tenké střevo postihuje Cronova choroba

Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy.

Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy. Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy. Vyšetřovací metody v neurochirurgii: RTG lebky: diagnostika zlomenin, některých nádorů,

Více

Druhy zranění, první i odborná pomoc

Druhy zranění, první i odborná pomoc Druhy zranění, první i odborná pomoc Kategorie zranění, domácí lékárnička, fixace psa, postup při ošetřování psa (umělé dýchání, zástava krvácení, masáž srdce, stabilizační poloha) 1. Domácí lékárnička

Více

Infekce dýchacích cest (OD)

Infekce dýchacích cest (OD) OTÁZKY Z INFEKTOLOGIE, vypracovali Šárka Bohoňková, Dagmar Mocná, Markéta Lorenzová, Tereza Koňasová, Petr Grenar, Martina Panešová, 3.LF 2012 Infekce dýchacích cest (OD) 1. Chřipka: význam onemocnění

Více

DAŇ ZA ÚSPĚCHY. (Komplikace a následky onkologické léčby)

DAŇ ZA ÚSPĚCHY. (Komplikace a následky onkologické léčby) (Komplikace a následky onkologické léčby) Vyléčit nádorové onemocnění dítěte není jen tak. Předpokládá to likvidovat všechny nádorové buňky v těle pacienta, jinými slovy zabít všechny buňky primárního

Více

Dětská leukémie průvodce pro rodiče

Dětská leukémie průvodce pro rodiče MUDr. Lucie Šrámková Dětská leukémie průvodce pro rodiče Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Dětská leukémie Průvodce pro rodiče MUDr. Lucie

Více

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění.

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Úvod do oborů Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Imunologie je poměrně mladý lékařský vědní obor, který se zpočátku

Více

Náhlé příhody břišní II. J.Kabát III.chirurgická klinika LF 1, FN Motol

Náhlé příhody břišní II. J.Kabát III.chirurgická klinika LF 1, FN Motol Náhlé příhody břišní II J.Kabát III.chirurgická klinika LF 1, FN Motol 1 Dělení NPB NPB neúrazové zánětlivé ohraničené na orgán s přechodem do blízkého okolí neohraničené-difúzní záněty pobřišnice (perforační

Více

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Vést spokojený a dlouhý život bez bolesti a nemocí bylo cílem snad všech lidských civilizací od počátku věků. Šamani a léčitelé, ranhojiči a lékaři neustále hledali

Více

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení Zpracování zdravotního odborných stavu a pracovní lékařských schopnosti

Více

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle:

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle: listopad 2010 MF medireport V tomto čísle: KOMPLIKOVANÉ INFEKCE 18 Nové možnosti antimikrobní léčby u nitrobřišních infekcí v chirurgii ZÁCPA 22 Příčiny a léčba zácpy ORALAIR 24 léčba alergické pylové

Více

DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI OČIMA PEDIATRA. Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny

DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI OČIMA PEDIATRA. Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI OČIMA PEDIATRA Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny Monika Čermáková Dítě v náhradní rodinné péči očima pediatra Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny Středisko

Více

Vyšetřovací metody v chirurgii

Vyšetřovací metody v chirurgii Vyšetřovací metody v chirurgii Pojem chirurgie: původně nebyla lékařským oborem, ale řemeslem, což vyjadřuje i její název, který je složen z dvou slov: ruka (cheir) a pracovat (ergein) - tedy ruční práce

Více

Růst = změna kvantitativní (přibývání cm a kg) Vývoj = změna kvalitativní (Dozrávání tělesných tkání, diferenciace, vývoj)

Růst = změna kvantitativní (přibývání cm a kg) Vývoj = změna kvalitativní (Dozrávání tělesných tkání, diferenciace, vývoj) Zápis přednášky předmětu : Biologie dítěte Autor : Jirka Stibor Obrázky převzaty z knihy: Machová Jitka : Biologie člověka pro učitele, Karolinum 2002 1.Růst a vývoj dítěte a jeho poruchy Růst = změna

Více

SZZ - Urgentní medicína

SZZ - Urgentní medicína SZZ - Urgentní medicína aneb Hledejme uspokojení ve faktu, že většina našich pacientů přežije bez ohledu na to, co s nimi uděláme. Luděk Gronych Obsah 1. Postižený v přednemocniční péči...3 2. Zajištění

Více

CELKOVÉ VYŠETRENÍ PACIENTA - príchod pacienta chuze, kulhání, za škobrtnutí, mluvení, pevné ci tres rukou -

CELKOVÉ VYŠETRENÍ PACIENTA - príchod pacienta chuze, kulhání, za škobrtnutí, mluvení, pevné ci tres rukou - INTERNA - základní lékarský obor používané metody: INVAZIVNÍ porušení integrity lidského tela NEINVAZIVNÍ nenarušení integrity lidské tela - 19.století rozvoj chirurgie ( objev anestezie ) - prelom 19.

Více

PARAZITÁRNÍ NEUROINFEKCE

PARAZITÁRNÍ NEUROINFEKCE Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP ve spolupráci se Společností infekčního lékařství ČLS JEP a Českou parazitologickou společností odborný seminář PARAZITÁRNÍ NEUROINFEKCE Praha 5.4.2011

Více

Studijní opora Komunitní ošetřovatelská péče v gynekologii Yvetta Vrublová

Studijní opora Komunitní ošetřovatelská péče v gynekologii Yvetta Vrublová Studijní opora Komunitní ošetřovatelská péče v gynekologii Yvetta Vrublová OSTRAVA 2012 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Materiál byl vytvořen

Více

Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních respiračních infekcí v primární péči. Zadavatelé: Autoři (podle abecedy):

Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních respiračních infekcí v primární péči. Zadavatelé: Autoři (podle abecedy): Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních respiračních infekcí v primární péči. Zadavatelé: Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Autoři

Více

KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE

KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE VI. roãník rok 2000 KAZUISTIKY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ Doc. MUDr. Milan Lukáš, CSc. a kolektiv Gastroenterologické centrum VFN IV. interní klinika VFN a 1. LF UK,

Více

Primární imunitní trombocytopenie (ITP)

Primární imunitní trombocytopenie (ITP) Primární imunitní trombocytopenie (ITP) doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA Informace pro pacienty Interní hematologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Diplomovaný farmaceutický asistent

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Diplomovaný farmaceutický asistent Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Morbus Crohn Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí absolventské práce: MUDr. Petr Vojkůvka Vypracovala: Michala Staňková Čelákovice 2011

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 37 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými

Více

Změna algoritmu léčby peritonzilárního abscesu v dětském věku

Změna algoritmu léčby peritonzilárního abscesu v dětském věku Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta Klinika dětské otorhinolaryngologie FN Brno Změna algoritmu léčby peritonzilárního abscesu v dětském věku Disertační práce řešitel: MUDr. Michaela Máchalová

Více

Kdy budu moci opět jíst?

Kdy budu moci opět jíst? Kdy budu moci opět jíst? Informace pro pacienty po transplantaci střeva MUDr. Oliverius Martin Klinika transplantační chirurgie IKEM, Praha 1. Úvod Tenké střevo je hlavním orgánem, který zajišťuje výživu

Více

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů Kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE

Více

Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia)

Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Jitka Pokorná Cíle předmětu: - Poskytnutí základního přehledu

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech

Ošetřovatelská péče v interních oborech Ošetřovatelská péče v interních oborech Yvetta Vrublová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO OBLASTI PODPORY: 2.2 INOVACE

Více

Věra Vávrová, Jana Bartošová a kolektiv CF centra FN Motol. příručka pro nemocné a jejich rodiče 2. doplněné vydání PROFESSIONAL PUBLISHING

Věra Vávrová, Jana Bartošová a kolektiv CF centra FN Motol. příručka pro nemocné a jejich rodiče 2. doplněné vydání PROFESSIONAL PUBLISHING Věra Vávrová, Jana Bartošová a kolektiv CF centra FN Motol příručka pro nemocné a jejich rodiče 2. doplněné vydání PROFESSIONAL PUBLISHING Autoři: MUDr. Miroslava Balaščaková, MUDr. Jana Bartošová, MUDr.

Více

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET A S PODPOROU ČASOPISU A PARTNERŮ. ODBORNÁ SPOLUPRÁCE: PRIM. MUDR. STANISLAV

Více