Eozinofilní kolitida aneb Když mléko léčí. MUDr.Magdalena Rohanová, NJIP 56, PeK FN Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Eozinofilní kolitida aneb Když mléko léčí. MUDr.Magdalena Rohanová, NJIP 56, PeK FN Brno"

Transkript

1 Eozinofilní kolitida aneb Když mléko léčí MUDr.Magdalena Rohanová, NJIP 56, PeK FN Brno

2 Eozinofilní kolitida - úvod vzácná forma primárního eozinofilního onemocnění GIT incidence a prevalence není přesně známá (prevalence potravinové alergie u dětí do 3 let 5-8% světové populace) interakce genetiky a zevních faktorů 2 peaky výskytu novorozenci a mladí dospělí (různé klinické příznaky a různá terapie) patogeneze: IgE - pozit.genetická predispozice a potravinová alergie), non-ige (CD4+Th2) samostatně nebo součást EGID (eosinophilic gastrointestinal disease) stanovení diagnózy per exclusionem

3 Eozinofilní kolitida - úvod EGID je vzácné chronické onemocnění střeva nejasné etiologie poprvé popsané Kaijserem v roce 1937 eozinofilní zánět bez zjevného vysvětlení pro eozinofilii (paraziti, poléková reakce, nádor) zahrnuje eozinofilní ezofagitidu (EE), eozinofilní gastritidu (EG) a eozinofilní kolitidu (EK) není popisován žádný případ koincidence EE a EK pojem EK se poprvé objevuje v anglické literatuře v roce Naylor a Pollet prezentují 22 případů EK, u kterých není nalezena žádná společná etiologie, ale společný mají eozinofilní infiltrát v kolon a periferní eozinofilii v krvi, z kliniky dominuje bolest břicha, nauzea, zvracení a průjem jiná studie prezentuje specifický subtyp EK - 13 případů alergické kolitidy, která se prezentuje před 2.rokem života léčitelná choroba způsobená stravou (mléko, vejce, sója) prací v angličtině o EK

4 Eozinofilní kolitida - úvod postižení střeva segmentální nebo difúzní atopická (IgE) novorozenci a malí kojenci a neatopická (non-ige) mladí dospělí klinické příznaky závisí na tom, zda je postižení slizniční (ztráta proteinů, malabsorpce, průjem), transmurální (obstrukce střeva, volvulus, invaginace, perforace a ztluštění stěny střeva) nebo serózní (eozinofilní ascites) souvislost NEC a eozinofilní kolitidy u donošených novorozenců???? novorozenci vyvolávající faktor mléko (mateřské ve většině případů, formule), uvažuje se i o transplacentární senzibilizaci colon antigenem kravského mléka novorozenci: krev ve stolici, hlen ve stolici, neprospívání, možné zvracení, vzedmutí bříška mladí dospělí: břišní dyskomfort, meteorismus, křečovité bolesti břicha, průjem (CAVE: záměna s inf. průjmem) dif.dg: alergická proktitida non-ige (děti spokojené, prospívající, se zájmem o stravu)

5 Eozinofilní kolitida laboratorní ukazatele eozinofilie v krvi (mikroskopicky vs analyzátor) možná trombocytóza a elevace CRP možná hypoalbuminémie možné zvýšení celkových IgE v krvi sekundárně možná anémie, sideropenie, malabsorpce, osteopenie a hypovitaminózy zvýšení kalprotektinu ve stolici zvýšení ECP v krvi a ve stolici

6 Kalprotektin Ca a Zn vázající protein produkovaný neutrofily, monocyty a makrofágy detekovatelný ve stolici, plazmě, likvoru, sputu poprvé popsán v roce 1980 antimikrobiální a protinádorová aktivita fekální kalprotektin vhodný jako screeningová metoda organického postižení střeva, odhalí relapsy, monitorace terapie, před odběrem není nutná dieta, stačí mg stolice není specifický pro eozinofilní kolitidu

7 Eozinofilní kationický protein (ECP) eozinofily vznikají v KD z pluripotentních kmenových buněk vlivem cytokinů (IL-5, IL-3 a GM-CSF) poté putují do periferního oběhu (1-3% granulocytů) specifické granule obsahují hlavní bazický protein (MBP), eozinofilní kationický protein (ECP), eozinofilní neurotoxin (EDN) a eozinofilní peroxidázy (EPO) po degranulaci dochází k rozvoji zánětu s následným uvolněním mediátorů zánětu (cytokiny, leukotrieny)

8 ECP marker přítomnosti a aktivace (degranulace) eozinofilů, marker zánětu střeva stanovení v krvi a ve stolici u eozinofilní kolitidy zvýšení obého fekální ECP je nepřímý, ale specifický indikátor aktivace Eos v mukóze střeva invazivita menší než u endoskopie s odběrem vzorků na histopatologii (výhoda u novorozenců) sérové ECP je ovlivněno množstvím eozinofilů v periferní krvi fekální ECP není ovlivněn hladinou celkových IgE v krvi nebo množstvím Eos v periferiní krvi lehce pozitivní korelace mezi fekálním ECP a fekálním alfa-1-antitrypsinem srovnávací studie ECP z pupečníkové krve zdravých novorozenců a novorozenců s tranzientní tachypnoí v souvislosti se vznikem atopie monitorace relapsu onemocnění a průběhu terapie

9 Eozinofilní kolitida endoskopie a histopatologie není typický endoskopický obraz, makroskopické změny jsou obecně chudé edém a skvrnité tečkování, výjimečně povrchové ulcerace nejsou ustanovena standardizovaná kritéria, závisí na histopatologii (barvení hematoxylin-eosin), která ukazuje přemíru eozinofilů není konsensus pro počet Eos/HPF (většina autorů uvádí 20 Eos/HPF), nejnovější studie uvádí hranici 30 Eos/HPF normální hodnoty Eos/HPF: méně než 10 (v rektu) až více než 30 (v céku) závažnou tkáňovou eozinofilii (a eozinofilii v diferenciálu) můžeme nalézt též u m.crohn eozinofilní infiltrát může být též u ulcerózní kolitidy (2006) histopatologicky možné: zánět, edém mukózy, Eos infiltrace lamina propria, muscularis mucosa, submukózy, muscularis propria, abscesy krypt a lymfonodulární hyperplázie, infiltrace neutrofily

10 Eozinofilní kolitida dif.dg. - novorozenci anální fisura NEC hematologické problémy (DIK, Tro-penie, koagulopatie ) VVV GIT (malrotace, volvulus, invaginace ) alergická proktitida (proteiny indukovaná) infekční příčiny, sepse polékové

11 Eozinofilní kolitida - terapie preferuje se léčba symptomů před histopatologickými ukazately dlouhodobá eliminace alergenu ze stravy v případě mateřského mléka přechod na preparát s volnými aminokyselinami (Neocate, Alfamino ) nestačí ani přísná bezmléčná dieta matky či extenzívní hydrolyzát, nedoporučuje se ani parciální kojení) u starších dětí se zkouší účinek glukokortikoidů, montelukastu, omalizumabu, mepolizumabu, kromoglykátu sodného, ketotifenu ( ne u novorozenců)

12 Soubor pacientů 6 pacientů s eozinofilní kolitidou v období 03/ / chlapci, 3 dívky gestační týden: (5 dětí týden) porodní hmotnost: 5 dětí 1700g-2420g 1 dítě donošené s norm.ph, rodiče z Vietnamu trofika: percentil pro daný gestační věk 3 děti SZ, 1 dítě KP, 2 děti SC 4 děti KS A pozit.

13 Soubor pacientů 5 dětí tachypnoe, tachydyspnoe či grunting AS v 10.min nebylo u nikoho nižší než 8 u žádného z dětí nebyla zjištěna pozitivní rodinná anamnéza stran alergií u příbuzných 1.stupně všechny děti krmeny od narození (mateřským mlékem nebo kombinací MML a běžné mléčné formule) v porodnici se krev ve stolici objevuje poprvé den po narození další symptomy: pozdní odchod smolky, hlen ve stolici, zvracení (i s krví), páchnoucí stolice

14 Soubor pacientů u 3 dětí se objevuje krev ve stolici v průběhu léčby sepse ATB u 2 dětí nasazen jako 1.léčebný krok extenzívní hydrolyzát bez známek klinického zlepšení (bez ústupu krve ve stolici) u 2 dětí se pozitivní efekt preparátu na bázi volných aminokyselin projevuje až po 14 dnech u žádného z dětí nebyl prokázán infekční původ průjmovitých/hlenovitých/krvavých stolic

15 Soubor pacientů max.crp: 2,4-51,3 mg/l max.leu: 9,08 33,22 x 10 9/l Eos : 2-22% pouze u 1 dítěte vstupní hodnota Eos 0% hodnota Eos se v průběhu hospitalizace měnila jak ve smyslu dolů, tak i nahoru pouze u 1 dítěte byly v průběhu hospitalizace Tro vyšší než 600 x 10 na 9/l pouze u 2 dětí byl v průběhu hospitalizace Alb nižší než 30 g/l u 2 dětí byl zaznamenán posun v základních koagulačních parametrech

16 Soubor pacientů kalprotektin ve stolici vyšetřen u 4 dětí, pozitivní u všech 4 rozmezí hodnot kalprotektinu: 299,8 ug/g- více než 1800 ug/g pro děti mladší než 4 roky nejsou referenční meze určeny pro děti starší než 4 roky jsou ref. meze stejné jako u dospělých tzn. 50 ug/g u 2 dětí vyšetřen ECP v krvi - zvýšený u 3 dětí vyšetřen ECP ve stolici - zvýšený

17 Soubor pacientů u 3 dětí proveden RTG břicha bez patologie u 3 dětí UZ břicha/střev bez patologie u 3 dětí nález na UZ: zánětlivé změny tlustého střeva hraniční šíře tenkých kliček a zvýšená vaskularizace zesílení a prosáknutí tenkého střeva a colon

18 Soubor pacientů 2 děti kolonoskopie s histologií u prvního dítěte lehce iritovaná sliznice, mapovitě mozaiková struktura folikulární hyperplázie u druhého makroskopicky bez patologie obě děti histologicky se závěrem možného korelátu s eozinofilní kolitidou, Eos do 60/HPF a 110/HPF

19 Soubor pacientů všechny děti přechod na preparát na bázi volných aminokyselin (Neocate) u nás v průběhu hospitalizace 4 děti ATB všechny děti hemostyptika, vit.k 2 děti u nás TRF ERD ozář. 4 děti ČMP 2 děti 20% Alb

20 Soubor pacientů všechny děti se postupně klinicky zlepšují, krev ve stolici mizí, UZ nález se u 3 dětí s původně patol. nálezem normalizuje 5 dětí postupně začíná váhově prospívat 1 dítě stále u nás t.č. hospitalizované, dnes 6.den na plných dávkách stravy výstupní Eos v krvi jsou nižší, stejné nebo vyšší než vstupní CRP při propuštění je u propuštěných dětí negativní propuštěné děti jsou sledovány v gastroenterologické ambulanci všechny t.č. bez klinických potíží, prospívající, krmeny elementární výživou

21 Závěr eozinofilní kolitida je poměrně vzácné primární eozinofilní onemocnění 2 věkové peaky novorozenci a mladí dospělí u novorozenců a kojenců nejčastější příčina mléko (většinou MML) vždy myslet i na možné sekundární příčiny eozinofilie (hl.u starších) typickým klinickým příznakem u novorozence je krvavá, hlenovitá stolice laboratorně vždy eozinofilie tíže eozinofilie není přímo úměrná UZ nebo endoskopickému a histologickému nálezu další možné doprovodné parametry elevace CRP, leukocytóza, hypoalbuminémie, trombocytóza, sideropenie, známky malabsorpce, osteopenie

22 Závěr UZ obraz může být zcela normální i při bouřlivém klinickém obraze a masivnějším odchodu krve ve stolici možnou, avšak invazivní metodou je endoskopie s odběrem vzorků na histopatologii slibnou a méně invazivní metodou k prvotnímu stanovení diagnózy, relapsu či monitoraci léčby je vyšetření ECP z krve a stolice (specifické) a vyšetření kalprotektinu (nespecifické) jedinou terapeutickou možností je převod dítěte z MML nebo stávající mléčné formule na preparát na bázi volných aminokyselin a jeho dlouhodobé ponechání další terapie (hemostyptika, ATB, krevní deriváty apod.) je pouze doplňková u starších dětí se využívají i jiné terapeutické možnosti např. kortikoidy

23 Otázky souvislost eozinofilní kolitidy v novorozeneckém věku a IBD (hl. ulcerózní kolitidy) v pozdějším věku??? IBD u starších dětí údaj o krvi ve stolici a ev. počtu Eos v novorozeneckém a kojeneckém věku??? predispozice prematurita??? souvislost dechových potíží se zvýšením ECP z pupečníkové krve, z periferní krve???

24 Eozinofilní kolitida Mléko léčí!!!

KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE

KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE VI. roãník rok 2000 KAZUISTIKY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ Doc. MUDr. Milan Lukáš, CSc. a kolektiv Gastroenterologické centrum VFN IV. interní klinika VFN a 1. LF UK,

Více

STANDARDY DIAGNOSTIKY A LÉČBY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ 2004

STANDARDY DIAGNOSTIKY A LÉČBY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ 2004 STANDARDY DIAGNOSTIKY A LÉČBY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ 2004 Pracovní skupina pro ISZ Koordinátor: Doc.MUDr.Milan Lukáš, CSc. Členové: Doc.MUDr.Vladimír Zbořil, CSc. Doc.MUDr.Pavel Kohout, PhD Doc.MUDr.Jiří

Více

Kolonoskopie. Doporučený postup endoskopického vyšetření tlustého střeva

Kolonoskopie. Doporučený postup endoskopického vyšetření tlustého střeva Kolonoskopie. Doporučený postup endoskopického vyšetření tlustého střeva Zdena Zádorová II. interní klinika 3. LF a FNKV, Praha Definice: termínem kolonoskopie je označováno vyšetření konečníku a tlustého

Více

Paraziti - alergie, imunomodulace

Paraziti - alergie, imunomodulace Cyklus seminářů v Lékařském domě 6. duben 2010 Paraziti - alergie, imunomodulace Pořádající společnosti: Česká parazitologická společnost Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP Program: Koordinátor:

Více

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIV. DNY KLINICKÉ A PRAKTICKÉ PEDIATRIE 18. 19. května 2006 OLOMOUC www.pediatriepropraxi.cz PROGRAM ČTVRTEK 18. 5. 2006 8.30 zahájení Žesťový soubor ZUŠ Šternberk pod

Více

XXXVI. Májové hepatologické dny

XXXVI. Májové hepatologické dny Čes a Slov Gastroent a Hepatol 008; 6() 97 XXXVI. Májové hepatologické dny XXXVIth May s Hepatology days Karlovy Vary 4. 6. května 008 supplementum XXXVI. Májové hepatologické dny se budou konat v Karlových

Více

BUDĚJOVICE KAZUISTICKÉ

BUDĚJOVICE KAZUISTICKÉ Sborník abstrakt BUDĚJOVICE KAZUISTICKÉ 25. 9. 2014 Jihočeská univerzita České Budějovice BUDĚJOVICE KAZUISTICKÉ České Budějovice 25. 9. 2014 Sborník přednášek ISBN: 978-80-905041-6-5 Vydavatel: Nemocnice

Více

Středoškolská technika 2015 CROHNOVA CHOROBA

Středoškolská technika 2015 CROHNOVA CHOROBA Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT CROHNOVA CHOROBA Markéta Šťáhlavská Gymnázium Kladno Nám. E. Beneše 1573, Kladno, 272 01 Poděkování Děkuji vedoucím

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Diplomovaný farmaceutický asistent

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Diplomovaný farmaceutický asistent Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Morbus Crohn Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí absolventské práce: MUDr. Petr Vojkůvka Vypracovala: Michala Staňková Čelákovice 2011

Více

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle:

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle: listopad 2010 MF medireport V tomto čísle: KOMPLIKOVANÉ INFEKCE 18 Nové možnosti antimikrobní léčby u nitrobřišních infekcí v chirurgii ZÁCPA 22 Příčiny a léčba zácpy ORALAIR 24 léčba alergické pylové

Více

Výživa v pediatrii. Pavel Frühauf Peter Szitányi

Výživa v pediatrii. Pavel Frühauf Peter Szitányi Výživa v pediatrii Pavel Frühauf Peter Szitányi Pavel Frühauf, Peter Szitányi Výživa v pediatrii Vydal: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Ruská 85, Praha 10 Jazyková a technická redakce:

Více

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění.

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Úvod do oborů Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Imunologie je poměrně mladý lékařský vědní obor, který se zpočátku

Více

ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ

ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ WWW.ZUOVA.CZ ROČNÍK 8, ČÍSLO 2/2012 Vážené kolegyně, Vážení kolegové, milí přátelé, děkuji Vám za velmi dobrou spolupráci v letošním roce a zároveň Vám i Vašim blízkým

Více

Náhlé příhody břišní II. J.Kabát III.chirurgická klinika LF 1, FN Motol

Náhlé příhody břišní II. J.Kabát III.chirurgická klinika LF 1, FN Motol Náhlé příhody břišní II J.Kabát III.chirurgická klinika LF 1, FN Motol 1 Dělení NPB NPB neúrazové zánětlivé ohraničené na orgán s přechodem do blízkého okolí neohraničené-difúzní záněty pobřišnice (perforační

Více

Odborný redaktor:. Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Doc. MUDr. M. Kučera, CSc. MUDr. B. Tesárek Ing. P. Kratochvíl, CSc. Ing. R. Kalouš, CSc.

Odborný redaktor:. Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Doc. MUDr. M. Kučera, CSc. MUDr. B. Tesárek Ing. P. Kratochvíl, CSc. Ing. R. Kalouš, CSc. Referátový výběr z revmatologie č. 4/2001 Odborný redaktor:. Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc Vydává: Národní lékařská knihovna Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034-2882 Svazek 41 Literární a technická

Více

Leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Hematologická onkologie

Leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Hematologická onkologie Hematologická onkologie Leukemie a lymfomy v humánní medicíně Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. mdoubek@fnbrno.cz MUDr. František Folber ffolber@fnbrno.cz Doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D. ajanikova@fnbrno.cz

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Šumperk a.s. Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Jméno Funkce Podpis Datum Vypracoval Ing. Luděk Šprongl vedoucí LK 27. 4. 2015 Schválil MUDr. Radan předseda 29. 4. 2015 Volnohradský

Více

Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc.

Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. REFERÁTOVÝ VÝBĚR Z REVMATOLOGIE č. 4/2002 Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna, Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034-2882 Svazek 42 Literární a technická

Více

Kapitola 9 Nemoci ledvin, skripta MUDr. Eva Honsová eva.honsova@ikem.cz

Kapitola 9 Nemoci ledvin, skripta MUDr. Eva Honsová eva.honsova@ikem.cz Kapitola 9 Nemoci ledvin, skripta MUDr. Eva Honsová eva.honsova@ikem.cz Základy normální histologie Ledviny představují v mnoha směrech unikátní strukturu. Významně se podílejí na regulaci objemu tělesných

Více

Aktualizované doporučené postupy pro praktické lékaře

Aktualizované doporučené postupy pro praktické lékaře 1) Peptický vřed 2) Refluxní choroba jícnu 3) Prevence a léčba gastropatie z nesteroidních antirevmatik (antifl ogistik) 4) Dyspepsie horního typu GASTROENTEROLOGIE Aktualizované doporučené postupy pro

Více

Primární imunitní trombocytopenie (ITP)

Primární imunitní trombocytopenie (ITP) Primární imunitní trombocytopenie (ITP) doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA Informace pro pacienty Interní hematologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské

Více

NEOBVYKLÁ PŘÍČINA FEBRILIÍ IMITUJÍCÍCH AKUTNÍ ATAKU CROHNOVY CHOROBY

NEOBVYKLÁ PŘÍČINA FEBRILIÍ IMITUJÍCÍCH AKUTNÍ ATAKU CROHNOVY CHOROBY NEOBVYKLÁ PŘÍČINA FEBRILIÍ IMITUJÍCÍCH AKUTNÍ ATAKU CROHNOVY CHOROBY M. Kostrejová (1), R. Mudr (1) M. Janče (2) Interní oddělení - gastroenterologie Rentgenologické oddělení NMSKB CROHNOVA CHOROBA je

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře Doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře LABORATORNÍ METODY Část

Více

Nález pyurie není atribut uroinfekce, neboť může být přítomna i z jiné příčiny.

Nález pyurie není atribut uroinfekce, neboť může být přítomna i z jiné příčiny. Infekce močových cest - přehledné sdělení Medicína a umění 1. Úvod Močové infekce jsou vzhledem k četnosti výskytu nejčastějšími infekcemi, vyvolanými bakteriálními původci. Infekci močových cest charakterizuje

Více

Změna algoritmu léčby peritonzilárního abscesu v dětském věku

Změna algoritmu léčby peritonzilárního abscesu v dětském věku Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta Klinika dětské otorhinolaryngologie FN Brno Změna algoritmu léčby peritonzilárního abscesu v dětském věku Disertační práce řešitel: MUDr. Michaela Máchalová

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Eliška Háčková Caldová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Eliška Háčková Caldová Studijní

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: stabilita ve fluoridové plazmě: 24 hodin při 15-25

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ristempa 6 mg injekční roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 6 mg pegfilgrastimum* v 0,6 ml

Více

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr. Daniela Žáčková Česká leukemická skupina pro život 2012 CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr.

Více

Preventivní program. Časný záchyt rakoviny prostaty u informovaného muže. Karcinom prostaty. (informace pro praktické lékaře)

Preventivní program. Časný záchyt rakoviny prostaty u informovaného muže. Karcinom prostaty. (informace pro praktické lékaře) Preventivní program Časný záchyt rakoviny prostaty u informovaného muže Karcinom prostaty (informace pro praktické lékaře) Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. Tento program podpořila: AstraZeneca Karcinom

Více