Obsah únorového vydání: Rok 2009 v bodech Standardy kvality sociálních služeb XIII. díl Zápis z Rady klientů + výsledky voleb Střevní chřipka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah únorového vydání: Rok 2009 v bodech Standardy kvality sociálních služeb XIII. díl Zápis z Rady klientů + výsledky voleb Střevní chřipka"

Transkript

1 Obsah únorového vydání: Rok 2009 v bodech Standardy kvality sociálních služeb XIII. díl Zápis z Rady klientů + výsledky voleb Střevní chřipka Představujeme: DpS Světlo Nejpomalejší zvířata světa Příspěvky od klientů Povídka Akce na únor Únoroví oslavenci Program Střediska soc. služeb ÚNOR 2010 Činnost pracovníků sociálního úseku v roce 2009 Na sociálním úseku domova pro seniory pracují čtyři pracovníci jeden sociální pracovník a tři pracovníci v sociálních službách. Kromě přípravy aktivizačních programuje je jejich pracovní náplní: doprovod klienta do jídelny, na aktivity doprovod klienta nebo zprostředkování dopravy pro vyřízení osobních záležitostí kadeřnictví, pedikúra, pošta, banka, lékař, obchod, úřady,.. návštěvy klientů v nemocnici sdělení, přečtení či vysvětlení předávaných informací (přečtení dopisu osobám s poruchami zraku, vysvětlení informací sdělovaných prostřednictvím letáků, sdělovacích prostředků, ) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou či přáteli pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících začleňování osob (seznámení nových obyvatel se stávajícími klienty i zaměstnanci zařízení, pomoc při navázání společenského kontaktu, ) pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů (pomoc při vyplňování různých formulářů a dotazníků, při jednání s úřady, bankou, soudy a dalšími subjekty, předání informací týkajících se práv a oprávněných zájmů) (pokračování na str. 2) Zpravodaj G-centra je měsíčník pro potřeby obyvatel G-centra Tábor. Vychází první týden v měsíci. Je neprodejný. Připravuje jej redakční rada ve složení: J. Kotalíková, M. Blažková, A. Kubíková, B. Šimáková, M. Richtr. Své příspěvky odevzdávejte do 20. dne v měsíci M. Blažkové (kancelář č. 116,

2 vedení dokumentace klientů zpracování podkladů pro přijetí zájemců do zařízení a poskytování služeb zajištění nákupů základní sociální poradenství - poradenství je poskytováno telefonicky, osobně i písemně, nejčastěji se dotazy týkají podmínek podání žádosti o přijetí a možností umístění seniorů, délky čekací doby, výše a formy úhrady, nabídka a předání kontaktů jiných zařízení poskytujících sociální služby Projekt Senioři na cestách - úspěšně pokračoval projekt Senioři na cestách. Do projektu bylo zapojeno 13 seniorů, kteří se účastnili podle toho, jak jim to dovoloval jejich zdravotní stav. Senioři ujeli během roku cca 1112 km, navštívili celkem tři města. Od zahájení projektu senioři ujeli 3166 km dojezd do Athén (425 km) dojezd na Peloponés (188 km) dojezd do Tirany (462 km) Pravidelné akce - Individuální péče o klienty, skupinová aktivizace, poslech vážné a dechové hudby, společné zpívání, čtení knih ve společenské místnosti, čtení denního tisku, čtení na pokojích, stolní hry, videoprojekce (uskutečněných akcí, dechovky, ), oslavy narozenin klientů, výuka práce na PC, hraní ruských kuželek, Hobby dílna, vycházky a výlety. Akce v roce Návštěva divadla dobročinný koncert Lions klubu - Táborské sochy - přednáška pana Kohouta - Nový Zéland povídání s paní Johanou Annou Nyklovou - Návštěva divadla - Masopust - Lékárna v roce 2009, chystané změny přednáška pana PhMr. Novotného - Budislavská perla - Jarní vystoupení dětí z MŠ - Návštěva divadla Pražští heligonkáři - Svatá zpověď - Pečení velikonočních perníčků - Zdobení perníčků - Velikonoční pomlázka - Velikonoční zdobení s dětmi z MŠ - Návštěva divadla Posádková hudba Tábor - Pálení čarodějnic - Přednáška pro sluchově postižené MUDr. Haj Abdová - Zahájení výstavy paní Zdeny Voborské - Návštěva divadla Petr Spálený - Návštěva divadla Zábavně o stáří - Vystoupení ZUŠ ze Sezimova Ústí II

3 - Přednáška: Preventivní medicína MUDr. Mikola Shmilo - Návštěva divadla - Babouci - V. turnaj jihočeských domovů pro seniory v kuželkách a petangue - Návštěva divadla Napříč Amerikou - Vystoupení sboru Anonym voice - Ukázka výcviku psů - Návštěva divadla Posádková hudba Tábor - Melodie modrého Jadranu paní Kordić - Návštěva divadla charitativní koncert - Vystoupení dětí církevní MŠ ze Soběslavi - Podzimní čarování s dětmi z MŠ - Burza odívání - Návštěva divadla Řecký čtvrtek - Hudební návraty poslechová hodinka - Prodej dušičkového zboží - Uctění památky zesnulých - návštěva hřbitovů Klokoty, Nový hřbitov - Pastor Daniel Hottmar, evangelická církev metodistická Sedlčany - Svatá zpověď - Návštěva divadla Marta Kubišová - Martinské posvícení - Návštěva divadla Jožka Černý - Hašlerovy písničky - Betlémské světlo - Vánoční trh - Mikulášská nadílka - Návštěva divadla - Keramička - Posezení s dětmi ze ZŠ Orbis Pictus - Vánoční bohoslužba v atriu - Vánoční vystoupení ZŠ Husova - Svatá zpověď - Malá muzika p. Molíka - Slavnostní zdobení vánočního stromku - Vystoupení souboru Ráček - Vánoční posezení, slavnostní oběd - Oslava Silvestra, slavnostní oběd - Návštěva představitelů města a vánoční nadílka - Radimovice u Želče jarní výstava květin - Pacov účast na sportovních hrách - Návštěva Botanické zahrady Tábor - Radimovice u Želče letní výstava květin - Návštěva Táborských setkání - Soběslav Seniorská superstar Rok 2009 měl 251 pracovních dní, během nich bylo uskutečněno 595 pravidelných a 56 nepravidelných akcí, tedy celkem 651 akcí. To je průměrně 2,5 akce denně. Mgr. Alena Kubíková, vedoucí sociálního úseku - 3 -

4 Standardy kvality sociálních služeb v G-centru Tábor Standard č.13 Prostředí a podmínky poskytování služby G-centrum Tábor zajišťuje materiální, technické a hygienické podmínky přiměřené druhu poskytované sociální služby a její kapacitě, okruhu osob a individuálně určeným potřebám osob. Služby jsou poskytovány v budově, která se nachází v dobře dostupné okrajové části města Tábor v blízkosti obchodních domů LIDL, BILLA a ALBERT, prodejnou s drogistickým zbožím, lékárnou, prodejnou květin, poštou, restaurací, na dosah zastávky městské hromadné dopravy a s dobrou možností parkování vozidel. Budova má rozlehlé vstupní atrium a pět nadzemních podlaží, veškeré prostory určené klientům jsou bezbariérové. Pět nadzemních podlaží slouží jako ubytovací část budovy, suterén pak jako sklady a technické zázemí. K dopravě mezi podlažími slouží dva výtahy, k dispozici jsou také dvě prostorná schodiště. Vlastníkem objektu je město Tábor (zřizovatel). Všechny ubytovací jednotky mají vlastní sociální zařízení se sprchovým koutem, telefonní a televizní přípojku. Pokoje jsou rozděleny na obytnou část a předsíň se sociálním zařízením. K vybavení pokoje patří nábytek firmy LINET, pokoje v 5. podlaží si mohou klienti vybavit vlastním nábytkem. V souladu s domácím řádem si každý klient po předchozí dohodě s vedením domova může pokoj zpříjemnit vlastním drobným nábytkem obrazy, křeslo, polička. Každý pokoj má uzamykatelnou schránku. Součástí každého pokoje je dorozumívací zařízení, které je vyvedeno jak na signalizační pult do denní místnosti sester, tak na světelný hlásič umístěný nad dveře pokoje na chodbě. Součástí zařízení je: jídelna kaple s pravidelnými bohoslužbami 3 společenské místnosti hobby dílna místnost pro rehabilitaci, tělocvična možnost využití služeb pedikúry a kadeřníka v objektu možnost využití služeb cukrárny v objektu Všechny standardy jsou Vám k dispozici k nahlédnutí na recepci. Mgr. Alena Kubíková Zdroj: Zákon o sociálních službách, Standardy kvality sociálních služeb - 4 -

5 Zápis č. 1/10 ze schůze Rady klientů, G-centra Tábor, Domova pro seniory ( ) Přítomni: pí. Engelsmannová, p. Janovský, p. Klaus, pí. Kořená, p.raschel, pí. Růžičková, pí. Ženíšková, pí. Svobodová D. 1. Schůzi zahájila pí. Růžičková, členka volební komise, a provedla volbu předsedy Rady klientů. Navržený p. Klaus byl zvolen 6 hlasy, 1 člen nehlasoval. Na místopředsedu byli navrženi p. Raschel a pí. Engelsmannová, která byla zvolena 4 hlasy, 3 členové nehlasovali. 2. Pí. Kořená se vzdala funkce v Radě ze zdravotních důvodů. P. Janovský se též vzdal funkce ač práci v Radě klientů potvrdil. 3. P. Klaus projednal zápis č. 11/09 z : bod č. 1: p. Klaus písemně požádal opět Dozorčí komisi G-centra Tábor o povolení zvýšení odhlášek, prozatím není odpověď. bod č. 7: závady nebylo provedeno. Výsledky voleb do Rady klientů G-centra Tábor Vydáno 119 volebních lístků Odevzdáno 75 volebních lístků Z toho 1 neplatný 1. Klaus Jaroslav 60 hlasů 2. Kořená Marie 41 hlasů 3. Raschel Jindřich 40 hlasů 4. Růžičková Miluška 31 hlasů 5. Ženíšková Marta 26 hlasů 6. Janovský Ladislav 22 hlasů 7. Engelsmannová Věra 21 hlasů Náhradníci: 1. Svobodová Dagmar 20 hlasů 2. Čiháková Věra 19 hlasů 3. Šimák Josef 18 hlasů 4. Vacek Jiří 15 hlasů Klaus Jaroslav předseda Rady Klientů UPOZORNĚNÍ PRO KLIENTY G-CENTRA TÁBOR Od února 2010 bude možno v den, na který připadá výplata starobního důchodu, vyzvednout si jej ve společenské místnosti v přízemí (bývalá domovinka) v době od 8:00 do 8:15 hod. Ostatní výplaty proběhnou na pokojích klientů

6 Příznaky střevní chřipky, střevní potíže a viróza Není snad nikdo, koho by alespoň jednou za život nepotkaly trávicí potíže. Koncem loňského a začátkem letošního roku tyto potíže postihly mnohé z Vás klientů i pracovníků G-centra Tábor. Co to vlastně je střevní chřipka? Střevní chřipka (gastroenteritida) je nepříjemné onemocnění, které postihuje trávicí soustavu, zejména střeva. Jde vlastně o akutní zánět žaludku a střev. Gastroenteritida je virová nebo bakteriální nákaza. Přes své označení nemá s chřipkou společného původce (shodné viry), jen podobné příznaky. Příčiny střevní chřipky. Jak už bylo uvedeno, příčinou jsou buď bakterie nebo viry, které způsobí infekci v žaludku nebo ve střevech. Liší se pouze zdroj nákazy. U požití zkaženého jídla může jít i o podráždění toxiny. Zkažené jídlo. Postižený požil kontaminované nebo zkažené (nečerstvé) jídlo a jeho trávicí systém se s tím nebyl schopen vyrovnat. Kontaminovaný nápoj. Může se to stát při konzumaci ze stejné láhve či sklenice s nemocným člověkem, ale i pitím starých, dlouho otevřených nápojů, popřípadě znečištěné vody. Vzduchem. Tak jako jiné viry či bakterie, mohou se i původci střevní chřipky šířit vzduchem. Nedodržováním hygienických pravidel. Jde zejména o konzumaci neumyté zeleniny a ovoce nebo příprava či požívání špinavýma rukama. Střevní chřipku může způsobit i styk s výkaly. Projevy střevní chřipky. Protože střevní chřipka zasahuje trávicí systém, nejsilnější projevy se odrážejí právě na něm. Kromě toho se přidávají i obvyklé chřipkové příznaky. Opakované průjmy. Stolice je řidší konzistence a několikrát denně se opakuje. U některých jedinců může dojít až k úpornému průjmu (tz. běhavce). Nutkání je intenzivní a nedá se vůlí potlačit. Zvracení. Většina lidí projde střevní chřipkou jen s průjmy, u některých se zároveň objevuje nauzea (nevolnost) a dokonce i opakované zvracení. U této kombinace, kde dochází k průjmu i zvracení hrozí nebezpečí dehydratace, což může být velmi nebezpečné. Horečka. Nemoc provází zvýšená teplota nebo horečka, stejně jako je tomu u chřipky. Malátnost, únava. Toto jsou projevy, které mohou předcházet propuknutí nemoci, často jsou to první příznaky. Člověk se cítí oslabený, schvácený, má nepříjemný pocit v ústech, tuší, že v jeho organismu není vše v pořádku. Bolesti svalů, kloubů a břicha. Kromě typických chřipkových příznaků, bolestí kloubů a svalů se přidávají i bolesti žaludku a břicha (střev), kde se usídlí zdroj nákazy

7 Střevní infekce trvají zhruba týden, někdy i kratší dobu s náhlým nástupem, je to však individuální. Pokud postižený navštíví lékaře, ten zjistí anamnézu (to, co onemocnění předcházelo), popřípadě odešle vzorky stolice k laboratornímu vyšetření. Obvykle se vyšetřuje i moč či krev. Pokud jde o virové onemocnění je zbytečné užívat léky určené k dezinfekci střev. Většinou se nařídí jen přísná dieta. Pokud není příliš podrážděná sliznice žaludku, lze užívat Hylak, v případě horečky nad 38 C Paralen. U bakteriální nákazy se předepisují střevní desinfeciencia (Endiaron, Živočišné uhlí), popřípadě antibiotika. I u této infekce je nutná přísná dieta. S kombinací různých léčiv však buďte opatrní a radši se poraďte se svým lékařem! V léčbě se usiluje především o zničení nepřátelských bakterií či virů ve střevech. Dietou se léčba nejen podpoří, ale vyčistí se trávicí trakt a znovu se nastolí rovnováha a správná mikroflóra. U diety je nejdůležitější dodržovat pitný režim, aby nedošlo k dehydrataci. Je třeba si uvědomit, že zvracením a průjmem je tělo odvodňováno. Pít je třeba po malých doušcích, aby se tekutina měla čas vstřebat a nebyla ihned zvrácena. Dietu je nutné dodržovat několik dní. 1. den se nedoporučuje jíst. Nikdo neumře hlady, když to vydrží. Je důležité hodně pít (po malých dávkách) nejlépe zchlazený černý nebo bylinný čaj, případně odpovídající minerálky či balené neperlivé vody (dva až tři litry denně). 2. a 3. den se mohou do jídelníčku zařadit suchary, suché pečivo, nemastná rýže či dušená mrkev. I jídlo by se zpočátku mělo jíst po menších porcích. 4. a 5. den lze přidat brambory, některá ovoce, např. jablka, banány. Zpočátku je dobré jídlo upravit do podoby, která se dobře tráví, např. jablka nastrouhat. Pokud se nemocný cítí lépe, zvracení či průjmy odezněly, je možné do jídelníčku postupně zařazovat i ostatní jídla. Nějakou dobu je dobré se vyhnout mléčným výrobkům (když tak v zakysané formě), sladkostem (zvláště čokoládě) a hlavně tučným jídlům. Gastroenteritida stejně jako všechny infekce střev a trávicího traktu nás zatěžuje, minimálně je nepříjemná, je nutné být v klidu a nemoc doléčit. V žádném případě by se nemělo chodit mezi lidi, aby se infekce nešířila dál. K prevenci této choroby je bezpodmínečné dodržovat hygienická pravidla, mytí rukou (zvláště po použití WC, styku s výkaly apod.). Pozornost je nutné věnovat i přípravě stravy. Ovoce a zeleninu před požitím umýt, konzumovat pouze čerstvé a kvalitní potraviny. Podle internetových zdrojů Božena Šimáková, vrchní sestra G-centra Tábor - 7 -

8 Představujeme: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Světlo Drhovle+pobočka Domova pro seniory v Písku Ubytování Klienti v Drhovli bydlí v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Na každém patře jsou koupelny, sprchové kouty, kuchyňky, a společenské místnosti. Drhovle nabízí i dvě pracovní dílny, knihovnu, kapli a rozlehlý park. Písecká pobočka se nachází nedaleko nemocnice Ubytovací kapacita na jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích činí 84 míst, avšak s vlastním sociálním zařízením. Pokoje v obou domovech jsou vybaveny signalizačním zařízením pro komunikaci se zdravotnickým a ošetřovatelským personálem. Úhrada za bydlení a stravu v Domově pro seniory Světlo Drhovle, platný od Jednolůžkový pokoj Dvoulůžkový pokoj Ubytování (denně) 170 Kč 170 Kč Strava (denně) 140 Kč 140 Kč Celkem (měsíčně) Kč Kč Úhrada za bydlení a stravu v Domov se zvláštním režimem Světlo Drhovle, platný od Apartmán Jednolůžkový pokoj Dvoulůžkový pokoj Apartmán se dvěma lůžky Ubytování (denně) 132 Kč 121 Kč 116 Kč 121 Kč Strava (denně) 137 Kč 137 Kč 137 Kč 137 Kč Celkem (měsíčně) Kč Kč Kč Kč Úhrada za bydlení a stravu v Domově pro seniory Světlo pobočka Písek, platný od Jednolůžkový Dvoulůžkový Třílůžkový pokoj pokoj pokoj Ubytování (denně) 126 Kč 124 Kč 127 Kč Strava (denně) 137 Kč 137 Kč 137 Kč Celkem (měsíčně) Kč Kč Kč - 8 -

9 Úhrada za fakultativní služby (v Kč) - odebírání druhé večeře 8,- (denně) - vyzvedávání léků mimo smluvní lékárnu 5,- (recept) - magnetoterapie 10,- (úkon) - zajištění vyšetření u odborných lékařů + doprovod 40,- (hodina) - vedení depozitního účtu a vkladních knížek 1,- (denně) - poplatek za používání rychlovarné konvice 25,- (měsíčně) - odvoz osobním motorovým vozidlem mimo areál domova v pracovní době řidiče 5,- (km) - použití elektrického sporáku v kuchyňce 10,- (jedno použití) - poplatek za používání rádia 10,- (měsíčně) - zajištění nákupu pro uživatele 10,- (nákup) - rozmnožování tiskovin (A4 jednostranně/a4 oboustranně) 1,-/ 2,-(kopie) Stravování V Drhovli je strava připravována ve vlastní kuchyni. V Písku je jídlo dováženo z nedaleké nemocnice. Strava je podávána klientům přímo na pokoj. Samozřejmostí je příprava jídla podle dietních a jiných omezení klientů. Jídlo je podáváno 3 x denně, pro diabetiky je za příplatek připravována druhá večeře. Péče a služby Péči o seniory zajišťuje odborný personál, skládající se ze zdravotních sester a pracovníků v sociálních službách. V rámci obou zařízení jsou k dispozici sociální pracovníci. Jedenkrát týdně dochází do obou objektů lékař a rehabilitační pracovník. Do obou zařízení dochází jedenkrát měsíčně (případně dle potřeby) psychiatr. Drhovelské zařízení poskytuje i speciální péči o lidi postižené různými druhy demence, především o lidi s Alzheimerovou chorobou. K tomuto účelu je zřízeno oddělení se zvýšenou péčí, s pravidelně školeným personálem, který odbornou péči zajišťuje. Tito klienti mají k dispozici vlastního pracovního terapeuta. Rehabilitační pracovník se věnuje klientům nejen v rámci pravidelného cvičení (třikrát týdně), ale na doporučení lékaře také individuálně. V rámci obou domovů jsou k dispozici sociální pracovníci, kteří zajišťují především správu financí seniorů, vyplácení důchodů, ale také evidenci žádostí o poskytování služeb, smlouvy s klienty, nástup - 9 -

10 do zařízení. Pomoc sociálních pracovníků je možno využít i ve styku s úřady i v rámci tzv. sociálního poradenství (příspěvek na péči, příspěvky na kompenzační pomůcky, apod.). V Drhovli je klientům k dispozici maloobchod s potravinami a základním drogistickým zbožím. Pravidelné aktivity - Přizpůsobení aktivit dle zdravotního stavu a zájmů klienta. - Činnosti zamezující rozvoji degenerativních onemocnění způsobených stárnutím. - Stanovení individuálního plánu, s cílem zlepšit ztracené funkce, zachovat soběstačnost, pracovní nebo volnočasové aktivity. - Podpora sociálních a společenských kontaktů. Spektrum činností - Kondiční cvičení a cvičení s tyčí a s míčem. - Zpívání, dechové cvičení, paměť. - Pracovní činnosti: pečení, příprava občerstvení, péče o květiny, běžné činnosti zachovávající soběstačnost. - Trénování paměti, orientace v čase, prostoru, speciální hry, nové texty písní. - Společenské hry, komunikace, soustředění, společenské styky, postřeh, paměť. - Pracovní činnosti motoricko intelektuální funkce, dosažení samostatnosti. - Promítání filmů. - Společné oslavy narozenin. - Orientace v čase, komunikace. - Rozvoj jemné motoriky. - Práce s textilem, vlnou, přízí, šití, vyšívání, pletení, tkaní, háčkování. - Modelovací hmoty, keramická hlína, slané či vizovické těsto, modelit. - Spoluúčast klientů na dekoraci společných prostor. - Práce s papírem (papiermasche), stříhání, trhání, lepení, dekorace. - Práce s barvami, synchronizace ruky a oka, jemná i hrubá motorika. Cílem a náplní práce je nejen naplňovat volný čas klientů různými kreativními technikami, udržovat kloubní pohyblivost a svalovou sílu, míru nezávislosti, ale i psychickou vyrovnanost a pohodu. Důležitá je i změna každodenních stereotypů. S tím souvisí i prodej a prezentace výrobků na tradičních slavnostech v červnu v Písku a v září v Drhovli, ale i v dílně. Pozornost není věnována jenom pracovním aktivitám, ale s klienty se provádí i cvičení, které je zaměřeno hlavně na paměť, myšlení a učení. Třikrát v týdnu jsou také pravidelná pohybová cvičení, zpěv a muzikoterapii Podle internetových zdrojů Markéta Blažková

11 Mořští koníci Nejpomalejší zvířata na světě Pomyslný žebříček nejpomalejších zvířat světa vedou mořští koníci. Mořští koníci se pohybují průměrnou rychlostí jeden a půl metru za hodinu, což je dva a půl centimetru za minutu. Avšak nenechte se zmást, mořští koníci patří sice mezi nejpomalejší zvířata světa co se týče pohybu, ale také mezi nejrychlejší obratlovce, co se týče lovu. Mořští koníci dokáží chňapnout po kořisti během pěti a půl milisekundy, což je řadí mezi nejrychlejší obratlovce na světě. Šnek je pomalejší než želva Na druhém místě se umístil šnek, který je také velmi oblíbený v přirovnávání k rychlosti u některých lidí. Musíme ale uznat, že oproti mořskému koníku je šnek opravdu rychlý, dosahuje rychlosti až tři metry za hodinu. Lenochod je opravdu líný... Dalším pomalým zvířetem je lenochod. Lenochodovi trvá přibližně jednu a půl minuty, než udělá jeden krok, za hodinu se celkově posune kupředu přibližně o sto dvacet metrů. Lenochodi jsou úzce specializovaní k životu na stromech, že téměř úplně ztratili schopnost pohybovat se po zemi, proto také ten pomalý krok. Jejich veškerá činnost se odehrává na stromech, kde se zavěšeni hlavou dolů živí listím, spí, páří se i vychovávají mláďata. Kachna a její pomalá, kolébavá chůze Želva se pohybuje třikrát rychleji než lenochod Želva se umístila na čtvrtém místě, co se týče rychlosti. Tento malý tvor se zajímavým krunýřem a malýma nožičkama bez problému předstihne lenochoda, protože se pohybuje třikrát rychleji než on. Na pátém místě se umístila kachna., protože je v každém případě nejrychlejší ze všech jmenovaných zvířat. I když má na první pohled pomalou, kolébavou chůzi Podle internetových zdrojů Markéta Blažková

12 Stovka letí Byl konec školního roku. Čekalo se na vysvědčení. Pro někoho dobré pro někoho špatné. Pro moje dva kluky jsem počítala, že to bude dobré. Skutečně se doma učili a vysvědčení bylo dobré. Když přišli, tak jsem je pochválila a že mám pro ně překvapení. Až po obědě, že jim to řeknu. Že je vezmu na Čápák, že tam jsou lety nad Táborem a poletíme letadlem. No to se ví, že byli pro. Ale kluci než odejdeme, musíte dát psům vodu a všechno prohlídnout, aby někudy nemohli utéct. Já zatím umyji nádobí a připravím tatínkovi oběd. V novinách byla i cena letu za osobu. Takže to jsme měli a když to bylo všechno uklizené, tak jsme jeli. Na letišti už bylo víc zájemců, takže jsme museli čekat. Když pan pořadatel viděl, že jsou kluci zvědaví, tak je poslal aby si prohlédli hangáry než na náš let přijde řada. To kluci brali. To ani dlouho netrvalo a my jsme mohli nastoupit. Ten menší, když jsem platila řekl: Stovka letí!. Děti panu letci říkaly, že bydlíme u řeky, tak aby mu prý potom řekli kde. Letěli jsme nad Kozí Hrádek, Sezimovo Ústí a pak podle řeky. Když jsme přeletěli elektrák, tak děti říkaly, že už to bude. A skutečně děti viděly tatínka, jak chodí po dvoře a krmí psy. Tak pro radost dětem jsme se třikrát nad dvorem zatočili a pak už jsme se pomalu vraceli. Přes nový most, náměstí, Jordán a zpátky na Čápák a odsud do Čelákovic. Když jsme přijeli domů, tatínek se ptal, kde jsme slavili. Děti říkaly: Tatínku hádej. Těžko by byl uhádl, tak mu nakonec děti řekly, že jsme letěli v letadle a jeho, že viděly jak krmí psy na dvoře. Tatínek povídal, že mu bylo divné, že se to letadlo tolikrát točilo nad naší chalupou. Ale, že jste tam byli vy, to by mě nenapadlo. Na Čápáku byl letecký den. Tady z Géčka se tam dělal zájezd, přihlášenejch bylo víc mužů, málo žen. Tak jsem se rozmýšlela, zda mám anebo nemám jet. Muži odjeli a já ještě nerozhodně stála. Ale přece jsem se pro Čápák rozhodla. Vždyť autobus tam zajížděl každou chvíli. Tak jsem jela

13 Na let a různé věci jsem měla málo peněz, ale stejně to bylo zajímavé. Zastavila jsem se u balónu a dívala jak rodiče dávali děti do balónového koše. Dokud byli rodiče u balonů, tak byly děti hodné. Jak se ale objevila paní, která měla balón pustit a rodiče odešli, tak děti začaly plakat. Ta paní byla z Čelkovic a znala mě, tak mě vzala a dala mě k těm dětem do koše, abych je utišila. Já jí říkám, že nemám zaplaceno. Ale ona hlavně ať děti nebrečí. Tak jsem je utišila no a za chvíli se jelo nahoru a zpátky. Chtěla jsem to dodatečně zaplatit, ale paní nic nevzala. Tak se mi to zalíbilo, že jsem to na své osmdesáté páté narozeniny vzala doopravdy a letěla. Můj příbuzný bydlel vedle té letecké rodiny, tak to zařídil. Jeho paní měla svátek a já narozeniny, tak jsme letěly směr Chotoviny. V jedné chalupě tak strašně štěkali psi, že se paní vyšla podívat proč ten štěkot. Štěkot byl proto, že jsme se snesli skoro do jejího dvora. Když paní viděla ten balón div ne v jejím dvoře, tak se pokřižovala a my jsme se zase vznesli nahoru. Za Chotovinami jsme přistáli a po složení balónu se zase jelo auty na letiště a já zpátky do Géčka. Tam mi nechtěli věřit, že jsem měla ranní výlet balónem za Chotoviny. Ale bylo to pěkné. Anna Štroufová Některé Shakespearovy divadelní hry Život není ani Bouře, ani sen noci svatojánské. Častěji to obvykle bývá Komedie plná omylů, kterou můžete prožít Jak se vám líbí a nebo udělat Mnoho povyku pro nic. Nakonec se každý dočká Vety za vetu, ale i pak Dobrý konec všechno napraví. Jindřich Raschel

14 Blahopřání ája byl tichý a stydlivý chlapec. Když jednoho dne přišel ze školy, řekl mamince, že všem svým spolužáků nakreslí přání ke svatému Valentinu. Matka se instinktivně ohradila: Ty? A proč bys to měl dělat? Každý den totiž viděla, jak se děti vracejí ze školy. Kája šel vždycky poslední. Ostatní děti se spolu bavily a smály se, ale Káju nechávaly stranou. Nakonec se rozhodla, že chlapci pomůže, a koupila fixy a kladívkové čtvrtky. Tři týdny spolu každý večer připravovali přáníčka. Když konečně nadešel svátek svatého Valentina, Kája byl radostí bez sebe. Ráno pečlivě přerovnával přáníčka, opatrně je uložil do aktovky a nedočkavě se rozběhl do školy. Maminka se rozhodla, že mu upeče jeho oblíbený dort a připraví kakao, aby se měl čím potěšit, až přijde domů. Věděla, že bude zklamaný, protože sice připravil přáníčka pro všechny spolužáky, ale jemu určitě nikdo žádné nedá. Připravila tedy krásný dort a kakao. Když zvenku zaslechla dětské hlasy, vyhlédla z okna. Houf dětí se halasně blížil jako každý den. A Kája šel zase poslední a sám jako pokaždé. Vběhl do domu a hodil aktovku na židli. Žádné přání v ruce neměl a maminka čekala, že se rozpláče. Se sevřeným hrdlem mu řekla: Upekla jsem ti dort. Ale chlapec jako by ji neslyšel. Dortu si ani nevšiml a s rozzářeným obličejem se vrhl mamince do náručí: Ani jedno, ani jedno! Maminka se na něj nechápavě podívala. Ani jedno přání jsem nezapomněl! A vůlí Otce, který mě poslal, je, abych neztratil nikoho z těch, které mi dal. (Jan 6,39) Ani jednoho. úryvek z knihy Živá voda pro duši od Bruna Ferrera Markéta Blažková

15 Akce na únor 2010 Poslech hudby: S panem Emilem Růžičkou - úterky od 14:00 hod.: poslech dechové hudby a lidových písní - čtvrtky od 14:00 hod.: poslech vážné hudby Knihovna G-centra otevírací doba: Čtvrtek: 9:30 10:30 hodin. V tomto čase Vám bude též přečten denní tisk slečnou Alenou Novákovou. Videoprojekce: Pátky (dle oznámení na nástěnkách) od 14:00 v místnosti muzikoterapie ve 4. patře s paní Janou Buřičovou. Trénink v kuželkách: Pátky (dle oznámení na nástěnkách) od 14:00 v atriu. Hobby dílna: Úterky (dle oznámení na nástěnkách) od 9:00 hod. Stolní hry: Každé pondělí od 10:00 v atriu. Skupinové předčítání: Každé pondělí od v Selské jizbě. Každý druhý čtvrtek (sudé týdny) od Hovory nad Biblí ve spol. místnosti ve 2. patře. Doprovodné akce: :00 hod. - Poradna pro sluchově postižené v Selské jizbě, 4.p :00 hod. - Setkání a promítání se scénáristou, režisérem, producentem Mgr. Zdeněkem Flídrem ve společenské místnosti v přízemí :00 hod. - Skalačka koncert jihočeské dechovky z Holešovic v divadle :00 hod. - Pedikúra koupelna ve 2. patře :00 hod. - Pedikúra koupelna ve 2. patře :00 hod. - Fešáci s Michaelou Tučnou vzpomínkový salon na nedožité šedesátiny Michala Tučného v divadle :00 hod. - Oslava klientů narozených v únoru ve společenské místnosti v přízemí VÝZVA KLIENTŮM, KTEŘÍ VLASTNÍ SCHRÁNKY V PŘÍZEMÍ BUDOVY. KONTROLUJTE PROSÍM ČASTĚJI JEJICH OBSAH

16 V únoru oslaví narozeniny: Bohuslav Mišák, Jiřina Matyšová Stanislava Komrsková, Věra Veselíková Eliška Klausová, Anežka Suková Albína Cibulková, Zdeňka Krejsová Jiřina Javorská, Josef Šimák Nově mezi nás zavítali tito klienti: Květuše Nováková, Marie Staňková Ludmila Mrzenová, Josef Pavlát Rozloučili jsme se: Františka Puchýřová, Josef Kavka Josef Civín, Albína Berková Božena Líkařová, Karel Heřmánek Stanislav Šanda V měsíci lednu nastoupili tito pracovníci: Lenka Dalihodová zdravotní úsek (návrat z rodičovské dovolené) Středisko sociálních služeb Literárně-hudební podvečery. Václav Jiřík. Setkání se spisovatelem historikem, členem Obce spisovatelů, autorem knih např. Mozaika lidských osudů, Kupředu levá, Začátek je od hodin v prostorách Městské knihovny Tábor Diskusní pořad pro seniory (a nejen pro ně). Ludmila Kulhavá: Úvod do grafologie. Začátek je od hodin v prostorách táborské matriky Zájezd do Hudebního divadla Karlín Literárně-hudební podvečery. Jan Maruna. Setkání s táborským básníkem a beletristou, držitelem medaile Franze Kafky, Evropské ceny za literaturu. Začátek je od hodin v prostorách Městské knihovny Tábor Akademie III. věku. PhDr. Jaroslava Kotalíková: První pomoc. Začátek je od hodin v prostorách táborské matriky. Podrobné informace ke všem připravovaným akcím získáte u pracovníků Střediska sociálních služeb. Kancelář najdete v přízemí budovy, číslo dveří

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S.

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

Domov se zvláštním režimem Popis realizace poskytování sociální služby

Domov se zvláštním režimem Popis realizace poskytování sociální služby Kontaktní údaje Název : Domov se zvláštním režimem Popis realizace poskytování sociální služby SENIOCARE z. ú Adresa: Děčín III, Březová 372/83 Telefon: +420 775 433 036 e-mail: info@seniocare.cz Webové

Více

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese:

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese: Domovní řád Domova se zvláštním režimem Vejprty Dukla Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb Vejprty S. K. Neumanna 842/2 se sídlem: Přísečnická 456/6 431 91 Vejprty Služba je poskytována na adrese:

Více

Ceník Domovinky Třebíč (včetně hodnocení soběstačnosti uživatele)

Ceník Domovinky Třebíč (včetně hodnocení soběstačnosti uživatele) Domovinka Třebíč denní stacionář pro seniory a osoby se zdravotním postižením Gen. Sochora 705, Třebíč, tel: 568 851 146, 604 583 529 Příloha č. 1 ke smlouvě ze dne. Ceník Domovinky Třebíč (včetně hodnocení

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Háj

Průvodce pro zájemce o službu - Háj Průvodce pro zájemce o službu - Háj Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy s mentálním nebo s mentálním

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Domácí řád Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 Severní Předměstí, Plzeň

Domácí řád Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 Severní Předměstí, Plzeň Domácí řád Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 Severní Předměstí, 323 00 Plzeň Zdroj: Petr Jehlík pro Plzeňský architektonický manuál Poskytované služby Ubytování Dvoulůžkový

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracovala: Ing. Alena Pokorná Zpracoval

Více

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou I. Základní identifikační údaje Název zařízení: Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Adresa zařízení: nám. 17. listopadu 703, 294 71 Benátky nad Jizerou

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně) a) jednolůžkový pokoj - 175,- Kč b) dvoulůžkový pokoj - 160,- Kč c) třílůžkový

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb CENTRUM Rožmitál pod Třemšínem poskytovatel sociálních služeb zařízení je příspěvkovou organizací Středočeského kraje Poslání: Zajistit dobré a účinné sociální služby, které jsou základním předpokladem

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Metodický postup č. 1/2016 Pracovní postupy při poskytování jednotlivých činností v domově pro seniory. Poskytnutí ubytování

Metodický postup č. 1/2016 Pracovní postupy při poskytování jednotlivých činností v domově pro seniory. Poskytnutí ubytování Metodický postup č. 1/2016 Pracovní postupy při poskytování jednotlivých činností v domově pro seniory Místo realizace: Penzion pro seniory Frýdek-Místek, p. o., Domov pro seniory Závaznost: všichni pracovníci

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace

INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Obyvatelé areálu Domova Naším posláním je poskytování komplexních celodenních sociálních služeb

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, Humpolec

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, Humpolec Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory - Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně/měsíčně) a) jednolůžkový pokoj - 190,- Kč / b) dvoulůžkový pokoj - 175,-

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721 Popis realizace služby Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba Bánov 687 54 Bánov 721

Více

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta Ceník Od 1. ledna 2007 nahradila dávku zvýšení důchodu pro bezmocnost nová dávka, příspěvek na péči ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. (dále jen PNP )

Více

Popis realizace služby

Popis realizace služby Dům klidného stáří Pravětín /domov pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách/ Popis realizace služby Posláním Domu klidného stáří Pravětín je poskytovat ubytování a sociální služby

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě.

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě. Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k ambulantní sociální službě Denní stacionář Co je denní stacionář Je to ambulantní sociální služba, jejímž

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Pan (paní), nar., bydliště, rodné číslo, v textu této smlouvy dále jen Osoba a Domov seniorů Benešov, poskytovatel

Více

ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH DOMOVY PRO SENIORY Přehled hodnocených oblastí, perspektiv a subperspektiv:

ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH DOMOVY PRO SENIORY Přehled hodnocených oblastí, perspektiv a subperspektiv: ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH DOMOVY PRO SENIORY Přehled hodnocených oblastí, perspektiv a subperspektiv: 1 Ubytování 1.1 Pokoj 1.1.1 Vstup přes předsíňku 1.1.2 WC, koupelna, sprcha 1.1.3 Kuchyňská

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

e představuje zájemcům o poskytnutí sociální služby

e představuje zájemcům o poskytnutí sociální služby e představuje zájemcům o poskytnutí sociální služby Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy s mentálním

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2014 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ Domov důchodců Ústí nad Orlicí poskytuje komplex sociálních služeb, které si kladou za cíl umožnit seniorům a osobám s demencí plnohodnotný život s přihlédnutím k individualitě

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Třebechovice pod Orebem

Třebechovice pod Orebem Třebechovice pod Orebem Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz Chci žít v místě, kde to znám poskytnout bydlení dospělým

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov Realizace poskytování sociální služby DOMOV PRO SENIORY Domov pro seniory - poskytuje sociální službu seniorům od 60 let se sníženou soběstačností,

Více

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Tato nabídka je pouze rámcová, s každým uživatelem bude jednáno dle jeho individuálních potřeb, kterým bude přizpůsoben druh a četnost poskytování jednotlivých

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov Duha

Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov Duha 20. červen 2014 Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov Duha Našim posláním je poskytovat pobytovou službu sociální péče mužům a ženám, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu postižení potřebují

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Alternativní forma pro Domov důchodců sv. Zdislavy Červená Voda

DOMÁCÍ ŘÁD. Alternativní forma pro Domov důchodců sv. Zdislavy Červená Voda Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Zřizovatel: Obec Červená Voda Adresa: 561 61 Červená Voda 253 Telefon: 465 626 203, 465 626 412 Bank. spojení: ČS Králíky email: domov.svzdislavy@tiscali.cz Ředitel:

Více

HODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY LIDICKÁ 189

HODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY LIDICKÁ 189 HODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY LIDICKÁ 189 Vážená paní / vážený pane, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který se týká kvality poskytovaných služeb v našem

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY 1. ÚVOD 1.1 Domov důchodců byl uveden do provozu v

Více

Centrum sociálních služeb města Letovice, p.o. J. Haška Letovice Tel Praktická příručka pro uživatele v domově pro seniory

Centrum sociálních služeb města Letovice, p.o. J. Haška Letovice Tel Praktická příručka pro uživatele v domově pro seniory Centrum sociálních služeb města Letovice, p.o. J. Haška 12 679 61 Letovice Tel. 516 481 200 Praktická příručka pro uživatele v domově pro seniory 1 Posláním domova pro seniory (dále jen DpS) je poskytnout

Více

ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, o. s. DOMOVY PRO SENIORY, DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Přehled hodnocených oblastí, perspektiv a subperspektiv: 1 Ubytování

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne..

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne.. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne.. Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená MUDr. Ing. Robertem Plachým

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Datum doručení (vyplní domov): Evidenční číslo (vyplní domov):. Zájemce o poskytování sociální služby:. příjmení jméno rodné příjmení 2. Narození:. den,

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník )

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Domov důchodců Meziboří,příspěvková organizace Okružní 104, 435 13 Meziboří IČ:49872516,DIČ:CZ49872516 CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Aktualizováno 15.2.2011 Ceny sociálních služeb jsou

Více

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČ: 71 23 27 45, č. ú. 35 4327880247/0100 Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb 1) Pan (paní)..(příjmení a jméno) nar...(datum narození) bydliště... v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený/á a 2) Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá

Více

DOMOVY PRO SENIORY VE MĚSTĚ BRNĚ

DOMOVY PRO SENIORY VE MĚSTĚ BRNĚ DOMOVY PRO SENIORY VE MĚSTĚ BRNĚ zadal Odbor sociální péče graficky zpracoval Odbor vnitřních věcí Informační středisko tisk Ing. Vladislav Pokorný LITERA BRNO náklad 1 000 ks Vydal Magistrát města Brna

Více

CHARITA KYJOV - Pečovatelská služba Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby platné od

CHARITA KYJOV - Pečovatelská služba Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby platné od CHARITA KYJOV - Pečovatelská služba Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby platné od 1.6. 2017 Na základě vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Domov důchodců Roudnice nad Labem příspěvková organizace Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem. SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013

Domov důchodců Roudnice nad Labem příspěvková organizace Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem. SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013 SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013 ÚHRADA ZA UBYTOVÁNÍ (hrazeno z příjmu uživatele) část A TYP POKOJE I. II. III. IV. V. POPIS POKOJE Jednolůžkový ošetřovatelské oddělení Jednolůžkový pečovatelské oddělení

Více

KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124

KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124 TLOSKOV KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v přízemí hlavní budovy - Zámek, vlevo za výtahem. Jsou zde 3 prostorné

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2011 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k pobytové sociální službě Domov se zvláštním režimem 1 Poslání domova se zvláštním režimem poskytování

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Domov pro seniory - Domov Duha

Domov pro seniory - Domov Duha 20. červen 2014 Domov pro seniory - Domov Duha Našim posláním je poskytovat pobytovou službu sociální péče lidem, kteří vzhledem ke svému věku a ztrátě soběstačnosti potřebují péči, která jim nemůže být

Více

Popis činností Cena kód

Popis činností Cena kód Seznam poskytovaných činností Zvolené činnosti 1) Popis činností Cena kód poskytnutí ubytování Jednolůžkový pokoj 200 Kč / den 020201 Vícelůžkový pokoj 180 Kč / den 020202 poskytnutí stravy nebo pomoc

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování Domovy Na Třešňovce Riegrova 837 552 03 Česká Skalice Identifikační znak dokumentu 274_S_2013 Datum vydání Verze dokumentu 12.1.2015 4. Účinnost od Datum plánové revize 1.2.2015 31.1.2016 Počet stran dokumentu

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA. Sociální služba pro 21. století

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA. Sociální služba pro 21. století Sociální služba pro 21. století DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA Domov se zvláštním režimem, Jevišovka 169, 691 83 Drnholec (zkráceně DZR Jevišovka) poskytuje v Jihomoravském kraji zázemí a sociální

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Domovní řád Chráněného bydlení Vejprty

Domovní řád Chráněného bydlení Vejprty Domovní řád Chráněného bydlení Vejprty Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb Vejprty S.K.Neumanna 842/2 43191 Vejprty Služba je poskytována na adrese. Chráněné bydlení Vejprty Vysoká 936/11 Vejprty

Více

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa Popis realizace poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Krásná Lípa (DZR Krásná Lípa) Místo poskytování: Krásná Lípa Druh poskytované sociální služby: pobytová sociální služba Cílová

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název služby: DOMOVY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HÁJ U DUCHCOVA Druh služby: TÝDENNÍ STACIONÁŘ Název poskytovatele

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Složení zkoušky: 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti- Dům sv. Antonína Moravské Budějovice (max. 50 bodů) 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva učebna VT, písárna (max. 50 bodů) Témata

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách Ubytování

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách Ubytování Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách Smluvní strany Vy jako uživatel služby Pan/Paní nar.., trvalé bydliště.. a My jako poskytovatel služby Domov důchodců Sloup

Více

Ceník služeb. Město Hlinsko

Ceník služeb. Město Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo nám.1, 539 01 Hlinsko Dům s pečovatelskou službou Adámkova 677, 539 01 Hlinsko kontakty: tel.: 469 311 582, služ.mobil: 723 690 540 tel.vedoucí DPS: 723 514 078, 461 100 893 Ceník

Více

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum.

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum. Výroční zpráva 2015 Slovo úvodem Právo na život je nestátní nezisková organizace, která působí jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům přinášíme pobytové služby Domov pro

Více

Domov pro seniory Zahradní Město

Domov pro seniory Zahradní Město Smlouva o poskytnutí pobytové služby v domově pro seniory kterou uzavírají podle 49 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Sb. v platném znění, smluvní strany: 1) Domov pro seniory Zahradní Město

Více

ZÁZNAM ZE SOCIÁLNÍHO ŠETŘENÍ

ZÁZNAM ZE SOCIÁLNÍHO ŠETŘENÍ ZÁZNAM ZE SOCIÁLNÍHO ŠETŘENÍ ÚDAJE O ZÁJEMCI O SLUŽBU Jméno a příjmení: datum nar.: Trvalé bydliště: Skutečné bydliště: číslo telefonu: rodinný stav: BYTOVÉ PODMÍNKY ZÁJEMCE Dosud bydlel/a: v bytě v rodinném

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ dle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ dle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 1. Poskytovatel sociální služby CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ dle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice, se sídlem Odlochovice 1, 257 03 Jankov Identifikátor

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace. U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY.

DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace. U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY. DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY Obsah Článek 1 Základní ustanovení 2 Článek 2 Ubytování 2 Článek 3 Doba

Více