Obsah únorového vydání: Rok 2009 v bodech Standardy kvality sociálních služeb XIII. díl Zápis z Rady klientů + výsledky voleb Střevní chřipka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah únorového vydání: Rok 2009 v bodech Standardy kvality sociálních služeb XIII. díl Zápis z Rady klientů + výsledky voleb Střevní chřipka"

Transkript

1 Obsah únorového vydání: Rok 2009 v bodech Standardy kvality sociálních služeb XIII. díl Zápis z Rady klientů + výsledky voleb Střevní chřipka Představujeme: DpS Světlo Nejpomalejší zvířata světa Příspěvky od klientů Povídka Akce na únor Únoroví oslavenci Program Střediska soc. služeb ÚNOR 2010 Činnost pracovníků sociálního úseku v roce 2009 Na sociálním úseku domova pro seniory pracují čtyři pracovníci jeden sociální pracovník a tři pracovníci v sociálních službách. Kromě přípravy aktivizačních programuje je jejich pracovní náplní: doprovod klienta do jídelny, na aktivity doprovod klienta nebo zprostředkování dopravy pro vyřízení osobních záležitostí kadeřnictví, pedikúra, pošta, banka, lékař, obchod, úřady,.. návštěvy klientů v nemocnici sdělení, přečtení či vysvětlení předávaných informací (přečtení dopisu osobám s poruchami zraku, vysvětlení informací sdělovaných prostřednictvím letáků, sdělovacích prostředků, ) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou či přáteli pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících začleňování osob (seznámení nových obyvatel se stávajícími klienty i zaměstnanci zařízení, pomoc při navázání společenského kontaktu, ) pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů (pomoc při vyplňování různých formulářů a dotazníků, při jednání s úřady, bankou, soudy a dalšími subjekty, předání informací týkajících se práv a oprávněných zájmů) (pokračování na str. 2) Zpravodaj G-centra je měsíčník pro potřeby obyvatel G-centra Tábor. Vychází první týden v měsíci. Je neprodejný. Připravuje jej redakční rada ve složení: J. Kotalíková, M. Blažková, A. Kubíková, B. Šimáková, M. Richtr. Své příspěvky odevzdávejte do 20. dne v měsíci M. Blažkové (kancelář č. 116,

2 vedení dokumentace klientů zpracování podkladů pro přijetí zájemců do zařízení a poskytování služeb zajištění nákupů základní sociální poradenství - poradenství je poskytováno telefonicky, osobně i písemně, nejčastěji se dotazy týkají podmínek podání žádosti o přijetí a možností umístění seniorů, délky čekací doby, výše a formy úhrady, nabídka a předání kontaktů jiných zařízení poskytujících sociální služby Projekt Senioři na cestách - úspěšně pokračoval projekt Senioři na cestách. Do projektu bylo zapojeno 13 seniorů, kteří se účastnili podle toho, jak jim to dovoloval jejich zdravotní stav. Senioři ujeli během roku cca 1112 km, navštívili celkem tři města. Od zahájení projektu senioři ujeli 3166 km dojezd do Athén (425 km) dojezd na Peloponés (188 km) dojezd do Tirany (462 km) Pravidelné akce - Individuální péče o klienty, skupinová aktivizace, poslech vážné a dechové hudby, společné zpívání, čtení knih ve společenské místnosti, čtení denního tisku, čtení na pokojích, stolní hry, videoprojekce (uskutečněných akcí, dechovky, ), oslavy narozenin klientů, výuka práce na PC, hraní ruských kuželek, Hobby dílna, vycházky a výlety. Akce v roce Návštěva divadla dobročinný koncert Lions klubu - Táborské sochy - přednáška pana Kohouta - Nový Zéland povídání s paní Johanou Annou Nyklovou - Návštěva divadla - Masopust - Lékárna v roce 2009, chystané změny přednáška pana PhMr. Novotného - Budislavská perla - Jarní vystoupení dětí z MŠ - Návštěva divadla Pražští heligonkáři - Svatá zpověď - Pečení velikonočních perníčků - Zdobení perníčků - Velikonoční pomlázka - Velikonoční zdobení s dětmi z MŠ - Návštěva divadla Posádková hudba Tábor - Pálení čarodějnic - Přednáška pro sluchově postižené MUDr. Haj Abdová - Zahájení výstavy paní Zdeny Voborské - Návštěva divadla Petr Spálený - Návštěva divadla Zábavně o stáří - Vystoupení ZUŠ ze Sezimova Ústí II

3 - Přednáška: Preventivní medicína MUDr. Mikola Shmilo - Návštěva divadla - Babouci - V. turnaj jihočeských domovů pro seniory v kuželkách a petangue - Návštěva divadla Napříč Amerikou - Vystoupení sboru Anonym voice - Ukázka výcviku psů - Návštěva divadla Posádková hudba Tábor - Melodie modrého Jadranu paní Kordić - Návštěva divadla charitativní koncert - Vystoupení dětí církevní MŠ ze Soběslavi - Podzimní čarování s dětmi z MŠ - Burza odívání - Návštěva divadla Řecký čtvrtek - Hudební návraty poslechová hodinka - Prodej dušičkového zboží - Uctění památky zesnulých - návštěva hřbitovů Klokoty, Nový hřbitov - Pastor Daniel Hottmar, evangelická církev metodistická Sedlčany - Svatá zpověď - Návštěva divadla Marta Kubišová - Martinské posvícení - Návštěva divadla Jožka Černý - Hašlerovy písničky - Betlémské světlo - Vánoční trh - Mikulášská nadílka - Návštěva divadla - Keramička - Posezení s dětmi ze ZŠ Orbis Pictus - Vánoční bohoslužba v atriu - Vánoční vystoupení ZŠ Husova - Svatá zpověď - Malá muzika p. Molíka - Slavnostní zdobení vánočního stromku - Vystoupení souboru Ráček - Vánoční posezení, slavnostní oběd - Oslava Silvestra, slavnostní oběd - Návštěva představitelů města a vánoční nadílka - Radimovice u Želče jarní výstava květin - Pacov účast na sportovních hrách - Návštěva Botanické zahrady Tábor - Radimovice u Želče letní výstava květin - Návštěva Táborských setkání - Soběslav Seniorská superstar Rok 2009 měl 251 pracovních dní, během nich bylo uskutečněno 595 pravidelných a 56 nepravidelných akcí, tedy celkem 651 akcí. To je průměrně 2,5 akce denně. Mgr. Alena Kubíková, vedoucí sociálního úseku - 3 -

4 Standardy kvality sociálních služeb v G-centru Tábor Standard č.13 Prostředí a podmínky poskytování služby G-centrum Tábor zajišťuje materiální, technické a hygienické podmínky přiměřené druhu poskytované sociální služby a její kapacitě, okruhu osob a individuálně určeným potřebám osob. Služby jsou poskytovány v budově, která se nachází v dobře dostupné okrajové části města Tábor v blízkosti obchodních domů LIDL, BILLA a ALBERT, prodejnou s drogistickým zbožím, lékárnou, prodejnou květin, poštou, restaurací, na dosah zastávky městské hromadné dopravy a s dobrou možností parkování vozidel. Budova má rozlehlé vstupní atrium a pět nadzemních podlaží, veškeré prostory určené klientům jsou bezbariérové. Pět nadzemních podlaží slouží jako ubytovací část budovy, suterén pak jako sklady a technické zázemí. K dopravě mezi podlažími slouží dva výtahy, k dispozici jsou také dvě prostorná schodiště. Vlastníkem objektu je město Tábor (zřizovatel). Všechny ubytovací jednotky mají vlastní sociální zařízení se sprchovým koutem, telefonní a televizní přípojku. Pokoje jsou rozděleny na obytnou část a předsíň se sociálním zařízením. K vybavení pokoje patří nábytek firmy LINET, pokoje v 5. podlaží si mohou klienti vybavit vlastním nábytkem. V souladu s domácím řádem si každý klient po předchozí dohodě s vedením domova může pokoj zpříjemnit vlastním drobným nábytkem obrazy, křeslo, polička. Každý pokoj má uzamykatelnou schránku. Součástí každého pokoje je dorozumívací zařízení, které je vyvedeno jak na signalizační pult do denní místnosti sester, tak na světelný hlásič umístěný nad dveře pokoje na chodbě. Součástí zařízení je: jídelna kaple s pravidelnými bohoslužbami 3 společenské místnosti hobby dílna místnost pro rehabilitaci, tělocvična možnost využití služeb pedikúry a kadeřníka v objektu možnost využití služeb cukrárny v objektu Všechny standardy jsou Vám k dispozici k nahlédnutí na recepci. Mgr. Alena Kubíková Zdroj: Zákon o sociálních službách, Standardy kvality sociálních služeb - 4 -

5 Zápis č. 1/10 ze schůze Rady klientů, G-centra Tábor, Domova pro seniory ( ) Přítomni: pí. Engelsmannová, p. Janovský, p. Klaus, pí. Kořená, p.raschel, pí. Růžičková, pí. Ženíšková, pí. Svobodová D. 1. Schůzi zahájila pí. Růžičková, členka volební komise, a provedla volbu předsedy Rady klientů. Navržený p. Klaus byl zvolen 6 hlasy, 1 člen nehlasoval. Na místopředsedu byli navrženi p. Raschel a pí. Engelsmannová, která byla zvolena 4 hlasy, 3 členové nehlasovali. 2. Pí. Kořená se vzdala funkce v Radě ze zdravotních důvodů. P. Janovský se též vzdal funkce ač práci v Radě klientů potvrdil. 3. P. Klaus projednal zápis č. 11/09 z : bod č. 1: p. Klaus písemně požádal opět Dozorčí komisi G-centra Tábor o povolení zvýšení odhlášek, prozatím není odpověď. bod č. 7: závady nebylo provedeno. Výsledky voleb do Rady klientů G-centra Tábor Vydáno 119 volebních lístků Odevzdáno 75 volebních lístků Z toho 1 neplatný 1. Klaus Jaroslav 60 hlasů 2. Kořená Marie 41 hlasů 3. Raschel Jindřich 40 hlasů 4. Růžičková Miluška 31 hlasů 5. Ženíšková Marta 26 hlasů 6. Janovský Ladislav 22 hlasů 7. Engelsmannová Věra 21 hlasů Náhradníci: 1. Svobodová Dagmar 20 hlasů 2. Čiháková Věra 19 hlasů 3. Šimák Josef 18 hlasů 4. Vacek Jiří 15 hlasů Klaus Jaroslav předseda Rady Klientů UPOZORNĚNÍ PRO KLIENTY G-CENTRA TÁBOR Od února 2010 bude možno v den, na který připadá výplata starobního důchodu, vyzvednout si jej ve společenské místnosti v přízemí (bývalá domovinka) v době od 8:00 do 8:15 hod. Ostatní výplaty proběhnou na pokojích klientů

6 Příznaky střevní chřipky, střevní potíže a viróza Není snad nikdo, koho by alespoň jednou za život nepotkaly trávicí potíže. Koncem loňského a začátkem letošního roku tyto potíže postihly mnohé z Vás klientů i pracovníků G-centra Tábor. Co to vlastně je střevní chřipka? Střevní chřipka (gastroenteritida) je nepříjemné onemocnění, které postihuje trávicí soustavu, zejména střeva. Jde vlastně o akutní zánět žaludku a střev. Gastroenteritida je virová nebo bakteriální nákaza. Přes své označení nemá s chřipkou společného původce (shodné viry), jen podobné příznaky. Příčiny střevní chřipky. Jak už bylo uvedeno, příčinou jsou buď bakterie nebo viry, které způsobí infekci v žaludku nebo ve střevech. Liší se pouze zdroj nákazy. U požití zkaženého jídla může jít i o podráždění toxiny. Zkažené jídlo. Postižený požil kontaminované nebo zkažené (nečerstvé) jídlo a jeho trávicí systém se s tím nebyl schopen vyrovnat. Kontaminovaný nápoj. Může se to stát při konzumaci ze stejné láhve či sklenice s nemocným člověkem, ale i pitím starých, dlouho otevřených nápojů, popřípadě znečištěné vody. Vzduchem. Tak jako jiné viry či bakterie, mohou se i původci střevní chřipky šířit vzduchem. Nedodržováním hygienických pravidel. Jde zejména o konzumaci neumyté zeleniny a ovoce nebo příprava či požívání špinavýma rukama. Střevní chřipku může způsobit i styk s výkaly. Projevy střevní chřipky. Protože střevní chřipka zasahuje trávicí systém, nejsilnější projevy se odrážejí právě na něm. Kromě toho se přidávají i obvyklé chřipkové příznaky. Opakované průjmy. Stolice je řidší konzistence a několikrát denně se opakuje. U některých jedinců může dojít až k úpornému průjmu (tz. běhavce). Nutkání je intenzivní a nedá se vůlí potlačit. Zvracení. Většina lidí projde střevní chřipkou jen s průjmy, u některých se zároveň objevuje nauzea (nevolnost) a dokonce i opakované zvracení. U této kombinace, kde dochází k průjmu i zvracení hrozí nebezpečí dehydratace, což může být velmi nebezpečné. Horečka. Nemoc provází zvýšená teplota nebo horečka, stejně jako je tomu u chřipky. Malátnost, únava. Toto jsou projevy, které mohou předcházet propuknutí nemoci, často jsou to první příznaky. Člověk se cítí oslabený, schvácený, má nepříjemný pocit v ústech, tuší, že v jeho organismu není vše v pořádku. Bolesti svalů, kloubů a břicha. Kromě typických chřipkových příznaků, bolestí kloubů a svalů se přidávají i bolesti žaludku a břicha (střev), kde se usídlí zdroj nákazy

7 Střevní infekce trvají zhruba týden, někdy i kratší dobu s náhlým nástupem, je to však individuální. Pokud postižený navštíví lékaře, ten zjistí anamnézu (to, co onemocnění předcházelo), popřípadě odešle vzorky stolice k laboratornímu vyšetření. Obvykle se vyšetřuje i moč či krev. Pokud jde o virové onemocnění je zbytečné užívat léky určené k dezinfekci střev. Většinou se nařídí jen přísná dieta. Pokud není příliš podrážděná sliznice žaludku, lze užívat Hylak, v případě horečky nad 38 C Paralen. U bakteriální nákazy se předepisují střevní desinfeciencia (Endiaron, Živočišné uhlí), popřípadě antibiotika. I u této infekce je nutná přísná dieta. S kombinací různých léčiv však buďte opatrní a radši se poraďte se svým lékařem! V léčbě se usiluje především o zničení nepřátelských bakterií či virů ve střevech. Dietou se léčba nejen podpoří, ale vyčistí se trávicí trakt a znovu se nastolí rovnováha a správná mikroflóra. U diety je nejdůležitější dodržovat pitný režim, aby nedošlo k dehydrataci. Je třeba si uvědomit, že zvracením a průjmem je tělo odvodňováno. Pít je třeba po malých doušcích, aby se tekutina měla čas vstřebat a nebyla ihned zvrácena. Dietu je nutné dodržovat několik dní. 1. den se nedoporučuje jíst. Nikdo neumře hlady, když to vydrží. Je důležité hodně pít (po malých dávkách) nejlépe zchlazený černý nebo bylinný čaj, případně odpovídající minerálky či balené neperlivé vody (dva až tři litry denně). 2. a 3. den se mohou do jídelníčku zařadit suchary, suché pečivo, nemastná rýže či dušená mrkev. I jídlo by se zpočátku mělo jíst po menších porcích. 4. a 5. den lze přidat brambory, některá ovoce, např. jablka, banány. Zpočátku je dobré jídlo upravit do podoby, která se dobře tráví, např. jablka nastrouhat. Pokud se nemocný cítí lépe, zvracení či průjmy odezněly, je možné do jídelníčku postupně zařazovat i ostatní jídla. Nějakou dobu je dobré se vyhnout mléčným výrobkům (když tak v zakysané formě), sladkostem (zvláště čokoládě) a hlavně tučným jídlům. Gastroenteritida stejně jako všechny infekce střev a trávicího traktu nás zatěžuje, minimálně je nepříjemná, je nutné být v klidu a nemoc doléčit. V žádném případě by se nemělo chodit mezi lidi, aby se infekce nešířila dál. K prevenci této choroby je bezpodmínečné dodržovat hygienická pravidla, mytí rukou (zvláště po použití WC, styku s výkaly apod.). Pozornost je nutné věnovat i přípravě stravy. Ovoce a zeleninu před požitím umýt, konzumovat pouze čerstvé a kvalitní potraviny. Podle internetových zdrojů Božena Šimáková, vrchní sestra G-centra Tábor - 7 -

8 Představujeme: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Světlo Drhovle+pobočka Domova pro seniory v Písku Ubytování Klienti v Drhovli bydlí v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Na každém patře jsou koupelny, sprchové kouty, kuchyňky, a společenské místnosti. Drhovle nabízí i dvě pracovní dílny, knihovnu, kapli a rozlehlý park. Písecká pobočka se nachází nedaleko nemocnice Ubytovací kapacita na jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích činí 84 míst, avšak s vlastním sociálním zařízením. Pokoje v obou domovech jsou vybaveny signalizačním zařízením pro komunikaci se zdravotnickým a ošetřovatelským personálem. Úhrada za bydlení a stravu v Domově pro seniory Světlo Drhovle, platný od Jednolůžkový pokoj Dvoulůžkový pokoj Ubytování (denně) 170 Kč 170 Kč Strava (denně) 140 Kč 140 Kč Celkem (měsíčně) Kč Kč Úhrada za bydlení a stravu v Domov se zvláštním režimem Světlo Drhovle, platný od Apartmán Jednolůžkový pokoj Dvoulůžkový pokoj Apartmán se dvěma lůžky Ubytování (denně) 132 Kč 121 Kč 116 Kč 121 Kč Strava (denně) 137 Kč 137 Kč 137 Kč 137 Kč Celkem (měsíčně) Kč Kč Kč Kč Úhrada za bydlení a stravu v Domově pro seniory Světlo pobočka Písek, platný od Jednolůžkový Dvoulůžkový Třílůžkový pokoj pokoj pokoj Ubytování (denně) 126 Kč 124 Kč 127 Kč Strava (denně) 137 Kč 137 Kč 137 Kč Celkem (měsíčně) Kč Kč Kč - 8 -

9 Úhrada za fakultativní služby (v Kč) - odebírání druhé večeře 8,- (denně) - vyzvedávání léků mimo smluvní lékárnu 5,- (recept) - magnetoterapie 10,- (úkon) - zajištění vyšetření u odborných lékařů + doprovod 40,- (hodina) - vedení depozitního účtu a vkladních knížek 1,- (denně) - poplatek za používání rychlovarné konvice 25,- (měsíčně) - odvoz osobním motorovým vozidlem mimo areál domova v pracovní době řidiče 5,- (km) - použití elektrického sporáku v kuchyňce 10,- (jedno použití) - poplatek za používání rádia 10,- (měsíčně) - zajištění nákupu pro uživatele 10,- (nákup) - rozmnožování tiskovin (A4 jednostranně/a4 oboustranně) 1,-/ 2,-(kopie) Stravování V Drhovli je strava připravována ve vlastní kuchyni. V Písku je jídlo dováženo z nedaleké nemocnice. Strava je podávána klientům přímo na pokoj. Samozřejmostí je příprava jídla podle dietních a jiných omezení klientů. Jídlo je podáváno 3 x denně, pro diabetiky je za příplatek připravována druhá večeře. Péče a služby Péči o seniory zajišťuje odborný personál, skládající se ze zdravotních sester a pracovníků v sociálních službách. V rámci obou zařízení jsou k dispozici sociální pracovníci. Jedenkrát týdně dochází do obou objektů lékař a rehabilitační pracovník. Do obou zařízení dochází jedenkrát měsíčně (případně dle potřeby) psychiatr. Drhovelské zařízení poskytuje i speciální péči o lidi postižené různými druhy demence, především o lidi s Alzheimerovou chorobou. K tomuto účelu je zřízeno oddělení se zvýšenou péčí, s pravidelně školeným personálem, který odbornou péči zajišťuje. Tito klienti mají k dispozici vlastního pracovního terapeuta. Rehabilitační pracovník se věnuje klientům nejen v rámci pravidelného cvičení (třikrát týdně), ale na doporučení lékaře také individuálně. V rámci obou domovů jsou k dispozici sociální pracovníci, kteří zajišťují především správu financí seniorů, vyplácení důchodů, ale také evidenci žádostí o poskytování služeb, smlouvy s klienty, nástup - 9 -

10 do zařízení. Pomoc sociálních pracovníků je možno využít i ve styku s úřady i v rámci tzv. sociálního poradenství (příspěvek na péči, příspěvky na kompenzační pomůcky, apod.). V Drhovli je klientům k dispozici maloobchod s potravinami a základním drogistickým zbožím. Pravidelné aktivity - Přizpůsobení aktivit dle zdravotního stavu a zájmů klienta. - Činnosti zamezující rozvoji degenerativních onemocnění způsobených stárnutím. - Stanovení individuálního plánu, s cílem zlepšit ztracené funkce, zachovat soběstačnost, pracovní nebo volnočasové aktivity. - Podpora sociálních a společenských kontaktů. Spektrum činností - Kondiční cvičení a cvičení s tyčí a s míčem. - Zpívání, dechové cvičení, paměť. - Pracovní činnosti: pečení, příprava občerstvení, péče o květiny, běžné činnosti zachovávající soběstačnost. - Trénování paměti, orientace v čase, prostoru, speciální hry, nové texty písní. - Společenské hry, komunikace, soustředění, společenské styky, postřeh, paměť. - Pracovní činnosti motoricko intelektuální funkce, dosažení samostatnosti. - Promítání filmů. - Společné oslavy narozenin. - Orientace v čase, komunikace. - Rozvoj jemné motoriky. - Práce s textilem, vlnou, přízí, šití, vyšívání, pletení, tkaní, háčkování. - Modelovací hmoty, keramická hlína, slané či vizovické těsto, modelit. - Spoluúčast klientů na dekoraci společných prostor. - Práce s papírem (papiermasche), stříhání, trhání, lepení, dekorace. - Práce s barvami, synchronizace ruky a oka, jemná i hrubá motorika. Cílem a náplní práce je nejen naplňovat volný čas klientů různými kreativními technikami, udržovat kloubní pohyblivost a svalovou sílu, míru nezávislosti, ale i psychickou vyrovnanost a pohodu. Důležitá je i změna každodenních stereotypů. S tím souvisí i prodej a prezentace výrobků na tradičních slavnostech v červnu v Písku a v září v Drhovli, ale i v dílně. Pozornost není věnována jenom pracovním aktivitám, ale s klienty se provádí i cvičení, které je zaměřeno hlavně na paměť, myšlení a učení. Třikrát v týdnu jsou také pravidelná pohybová cvičení, zpěv a muzikoterapii Podle internetových zdrojů Markéta Blažková

11 Mořští koníci Nejpomalejší zvířata na světě Pomyslný žebříček nejpomalejších zvířat světa vedou mořští koníci. Mořští koníci se pohybují průměrnou rychlostí jeden a půl metru za hodinu, což je dva a půl centimetru za minutu. Avšak nenechte se zmást, mořští koníci patří sice mezi nejpomalejší zvířata světa co se týče pohybu, ale také mezi nejrychlejší obratlovce, co se týče lovu. Mořští koníci dokáží chňapnout po kořisti během pěti a půl milisekundy, což je řadí mezi nejrychlejší obratlovce na světě. Šnek je pomalejší než želva Na druhém místě se umístil šnek, který je také velmi oblíbený v přirovnávání k rychlosti u některých lidí. Musíme ale uznat, že oproti mořskému koníku je šnek opravdu rychlý, dosahuje rychlosti až tři metry za hodinu. Lenochod je opravdu líný... Dalším pomalým zvířetem je lenochod. Lenochodovi trvá přibližně jednu a půl minuty, než udělá jeden krok, za hodinu se celkově posune kupředu přibližně o sto dvacet metrů. Lenochodi jsou úzce specializovaní k životu na stromech, že téměř úplně ztratili schopnost pohybovat se po zemi, proto také ten pomalý krok. Jejich veškerá činnost se odehrává na stromech, kde se zavěšeni hlavou dolů živí listím, spí, páří se i vychovávají mláďata. Kachna a její pomalá, kolébavá chůze Želva se pohybuje třikrát rychleji než lenochod Želva se umístila na čtvrtém místě, co se týče rychlosti. Tento malý tvor se zajímavým krunýřem a malýma nožičkama bez problému předstihne lenochoda, protože se pohybuje třikrát rychleji než on. Na pátém místě se umístila kachna., protože je v každém případě nejrychlejší ze všech jmenovaných zvířat. I když má na první pohled pomalou, kolébavou chůzi Podle internetových zdrojů Markéta Blažková

12 Stovka letí Byl konec školního roku. Čekalo se na vysvědčení. Pro někoho dobré pro někoho špatné. Pro moje dva kluky jsem počítala, že to bude dobré. Skutečně se doma učili a vysvědčení bylo dobré. Když přišli, tak jsem je pochválila a že mám pro ně překvapení. Až po obědě, že jim to řeknu. Že je vezmu na Čápák, že tam jsou lety nad Táborem a poletíme letadlem. No to se ví, že byli pro. Ale kluci než odejdeme, musíte dát psům vodu a všechno prohlídnout, aby někudy nemohli utéct. Já zatím umyji nádobí a připravím tatínkovi oběd. V novinách byla i cena letu za osobu. Takže to jsme měli a když to bylo všechno uklizené, tak jsme jeli. Na letišti už bylo víc zájemců, takže jsme museli čekat. Když pan pořadatel viděl, že jsou kluci zvědaví, tak je poslal aby si prohlédli hangáry než na náš let přijde řada. To kluci brali. To ani dlouho netrvalo a my jsme mohli nastoupit. Ten menší, když jsem platila řekl: Stovka letí!. Děti panu letci říkaly, že bydlíme u řeky, tak aby mu prý potom řekli kde. Letěli jsme nad Kozí Hrádek, Sezimovo Ústí a pak podle řeky. Když jsme přeletěli elektrák, tak děti říkaly, že už to bude. A skutečně děti viděly tatínka, jak chodí po dvoře a krmí psy. Tak pro radost dětem jsme se třikrát nad dvorem zatočili a pak už jsme se pomalu vraceli. Přes nový most, náměstí, Jordán a zpátky na Čápák a odsud do Čelákovic. Když jsme přijeli domů, tatínek se ptal, kde jsme slavili. Děti říkaly: Tatínku hádej. Těžko by byl uhádl, tak mu nakonec děti řekly, že jsme letěli v letadle a jeho, že viděly jak krmí psy na dvoře. Tatínek povídal, že mu bylo divné, že se to letadlo tolikrát točilo nad naší chalupou. Ale, že jste tam byli vy, to by mě nenapadlo. Na Čápáku byl letecký den. Tady z Géčka se tam dělal zájezd, přihlášenejch bylo víc mužů, málo žen. Tak jsem se rozmýšlela, zda mám anebo nemám jet. Muži odjeli a já ještě nerozhodně stála. Ale přece jsem se pro Čápák rozhodla. Vždyť autobus tam zajížděl každou chvíli. Tak jsem jela

13 Na let a různé věci jsem měla málo peněz, ale stejně to bylo zajímavé. Zastavila jsem se u balónu a dívala jak rodiče dávali děti do balónového koše. Dokud byli rodiče u balonů, tak byly děti hodné. Jak se ale objevila paní, která měla balón pustit a rodiče odešli, tak děti začaly plakat. Ta paní byla z Čelkovic a znala mě, tak mě vzala a dala mě k těm dětem do koše, abych je utišila. Já jí říkám, že nemám zaplaceno. Ale ona hlavně ať děti nebrečí. Tak jsem je utišila no a za chvíli se jelo nahoru a zpátky. Chtěla jsem to dodatečně zaplatit, ale paní nic nevzala. Tak se mi to zalíbilo, že jsem to na své osmdesáté páté narozeniny vzala doopravdy a letěla. Můj příbuzný bydlel vedle té letecké rodiny, tak to zařídil. Jeho paní měla svátek a já narozeniny, tak jsme letěly směr Chotoviny. V jedné chalupě tak strašně štěkali psi, že se paní vyšla podívat proč ten štěkot. Štěkot byl proto, že jsme se snesli skoro do jejího dvora. Když paní viděla ten balón div ne v jejím dvoře, tak se pokřižovala a my jsme se zase vznesli nahoru. Za Chotovinami jsme přistáli a po složení balónu se zase jelo auty na letiště a já zpátky do Géčka. Tam mi nechtěli věřit, že jsem měla ranní výlet balónem za Chotoviny. Ale bylo to pěkné. Anna Štroufová Některé Shakespearovy divadelní hry Život není ani Bouře, ani sen noci svatojánské. Častěji to obvykle bývá Komedie plná omylů, kterou můžete prožít Jak se vám líbí a nebo udělat Mnoho povyku pro nic. Nakonec se každý dočká Vety za vetu, ale i pak Dobrý konec všechno napraví. Jindřich Raschel

14 Blahopřání ája byl tichý a stydlivý chlapec. Když jednoho dne přišel ze školy, řekl mamince, že všem svým spolužáků nakreslí přání ke svatému Valentinu. Matka se instinktivně ohradila: Ty? A proč bys to měl dělat? Každý den totiž viděla, jak se děti vracejí ze školy. Kája šel vždycky poslední. Ostatní děti se spolu bavily a smály se, ale Káju nechávaly stranou. Nakonec se rozhodla, že chlapci pomůže, a koupila fixy a kladívkové čtvrtky. Tři týdny spolu každý večer připravovali přáníčka. Když konečně nadešel svátek svatého Valentina, Kája byl radostí bez sebe. Ráno pečlivě přerovnával přáníčka, opatrně je uložil do aktovky a nedočkavě se rozběhl do školy. Maminka se rozhodla, že mu upeče jeho oblíbený dort a připraví kakao, aby se měl čím potěšit, až přijde domů. Věděla, že bude zklamaný, protože sice připravil přáníčka pro všechny spolužáky, ale jemu určitě nikdo žádné nedá. Připravila tedy krásný dort a kakao. Když zvenku zaslechla dětské hlasy, vyhlédla z okna. Houf dětí se halasně blížil jako každý den. A Kája šel zase poslední a sám jako pokaždé. Vběhl do domu a hodil aktovku na židli. Žádné přání v ruce neměl a maminka čekala, že se rozpláče. Se sevřeným hrdlem mu řekla: Upekla jsem ti dort. Ale chlapec jako by ji neslyšel. Dortu si ani nevšiml a s rozzářeným obličejem se vrhl mamince do náručí: Ani jedno, ani jedno! Maminka se na něj nechápavě podívala. Ani jedno přání jsem nezapomněl! A vůlí Otce, který mě poslal, je, abych neztratil nikoho z těch, které mi dal. (Jan 6,39) Ani jednoho. úryvek z knihy Živá voda pro duši od Bruna Ferrera Markéta Blažková

15 Akce na únor 2010 Poslech hudby: S panem Emilem Růžičkou - úterky od 14:00 hod.: poslech dechové hudby a lidových písní - čtvrtky od 14:00 hod.: poslech vážné hudby Knihovna G-centra otevírací doba: Čtvrtek: 9:30 10:30 hodin. V tomto čase Vám bude též přečten denní tisk slečnou Alenou Novákovou. Videoprojekce: Pátky (dle oznámení na nástěnkách) od 14:00 v místnosti muzikoterapie ve 4. patře s paní Janou Buřičovou. Trénink v kuželkách: Pátky (dle oznámení na nástěnkách) od 14:00 v atriu. Hobby dílna: Úterky (dle oznámení na nástěnkách) od 9:00 hod. Stolní hry: Každé pondělí od 10:00 v atriu. Skupinové předčítání: Každé pondělí od v Selské jizbě. Každý druhý čtvrtek (sudé týdny) od Hovory nad Biblí ve spol. místnosti ve 2. patře. Doprovodné akce: :00 hod. - Poradna pro sluchově postižené v Selské jizbě, 4.p :00 hod. - Setkání a promítání se scénáristou, režisérem, producentem Mgr. Zdeněkem Flídrem ve společenské místnosti v přízemí :00 hod. - Skalačka koncert jihočeské dechovky z Holešovic v divadle :00 hod. - Pedikúra koupelna ve 2. patře :00 hod. - Pedikúra koupelna ve 2. patře :00 hod. - Fešáci s Michaelou Tučnou vzpomínkový salon na nedožité šedesátiny Michala Tučného v divadle :00 hod. - Oslava klientů narozených v únoru ve společenské místnosti v přízemí VÝZVA KLIENTŮM, KTEŘÍ VLASTNÍ SCHRÁNKY V PŘÍZEMÍ BUDOVY. KONTROLUJTE PROSÍM ČASTĚJI JEJICH OBSAH

16 V únoru oslaví narozeniny: Bohuslav Mišák, Jiřina Matyšová Stanislava Komrsková, Věra Veselíková Eliška Klausová, Anežka Suková Albína Cibulková, Zdeňka Krejsová Jiřina Javorská, Josef Šimák Nově mezi nás zavítali tito klienti: Květuše Nováková, Marie Staňková Ludmila Mrzenová, Josef Pavlát Rozloučili jsme se: Františka Puchýřová, Josef Kavka Josef Civín, Albína Berková Božena Líkařová, Karel Heřmánek Stanislav Šanda V měsíci lednu nastoupili tito pracovníci: Lenka Dalihodová zdravotní úsek (návrat z rodičovské dovolené) Středisko sociálních služeb Literárně-hudební podvečery. Václav Jiřík. Setkání se spisovatelem historikem, členem Obce spisovatelů, autorem knih např. Mozaika lidských osudů, Kupředu levá, Začátek je od hodin v prostorách Městské knihovny Tábor Diskusní pořad pro seniory (a nejen pro ně). Ludmila Kulhavá: Úvod do grafologie. Začátek je od hodin v prostorách táborské matriky Zájezd do Hudebního divadla Karlín Literárně-hudební podvečery. Jan Maruna. Setkání s táborským básníkem a beletristou, držitelem medaile Franze Kafky, Evropské ceny za literaturu. Začátek je od hodin v prostorách Městské knihovny Tábor Akademie III. věku. PhDr. Jaroslava Kotalíková: První pomoc. Začátek je od hodin v prostorách táborské matriky. Podrobné informace ke všem připravovaným akcím získáte u pracovníků Střediska sociálních služeb. Kancelář najdete v přízemí budovy, číslo dveří

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013 G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Slovo úvodem.. 3 Domov pro seniory zdravotní úsek... 4 Domov pro seniory sociální úsek.. 5 Domov pro seniory

Více

Domov důchodců Praha 4 Háje

Domov důchodců Praha 4 Háje Domov důchodců Praha 4 Háje KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: K Milíčovu 734 149 00 Praha 4 Telefon: 271 198 504, 271 198 412 E-mail: reditel@dd-haje.cz, socialni@dd-haje.cz Web: http://www.dd-haje.cz/ Objekt

Více

příspěvková organizace

příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace ul.koutkova ul.kubešova 1 Adresa: Koutkova 302 674 01 Třebíč Tel: 568 821 301-2 Fax: 568 821 303 e-mail: info@dpstrebic.cz

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Základní údaje o domově Zřizovatel organizace: Středočeský kraj se sídlem v Praze 5, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Název organizace: Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Předkládá: název zpracovatele: Baculus, obecně prospěšná společnost registrace MV ČR č.j.: VS/1-1/60660/05-R, ze dne 26. 4. 2005 adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice IČ: 26997355

Více

Odpoledne s dechovkou

Odpoledne s dechovkou Odpoledne s dechovkou Pohled na zámeckou lagunu Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE... 3 REGISTRACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB:... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVANÉ SLUŽBY... 6 DOMOV PRO SENIORY...

Více

2014 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace

2014 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace ul.koutkova ul.kubešova 1 Adresa: Koutkova 302 674 01 Třebíč Tel: 568 821 301-2 Fax: 568 821 303 e-mail: info@dpstrebic.cz

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 2 2011. Slivenecký masopust 2011

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 2 2011. Slivenecký masopust 2011 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 2 2011 Slivenecký masopust 2011 V sobotu 26. února jsme se ve Slivenci probudili do mrazivého, ale slunečného dne. Již krátce po poledni se u

Více

Výroční zpráva Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace

Výroční zpráva Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace Výroční zpráva Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace za rok 2013 Obsah Obsah... 2 1 Základní údaje o organizaci... 3 1.1 Domov pro seniory... 3 1.2 Domov se zvláštním režimem... 5

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

Milevský. zpravodaj ZDARMA 10. Ročník: XIX

Milevský. zpravodaj ZDARMA 10. Ročník: XIX Milevský zpravodaj ZDARMA Od roku 1960 do roku 1993 byla jedinou sociální službou v našem regionu pečovatelská služba (dále jen PS). Byla provozována prostřednictvím Okresního ústavu sociálních služeb

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 204 být ohlášena krajské pobočce úřadu práce. Úřad má oprávnění kontrolovat využití příspěvku na péči, což znamená, že sleduje i kvalitu péče, takže by nemělo dojít například k zanedbání

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Název: NABÍDKA SLUŽEB. Nový dokument

Název: NABÍDKA SLUŽEB. Nový dokument Palackého 165 Chlumec n. C. IČO: 648 09 234 Druh dokumentu: metodický pokyn Platnost od: 10. 7. 2014 Účinnost od: 1. 8. 2014 Název: NABÍDKA SLUŽEB Nový dokument Vztahuje se ke standardům č.: 1, 3, 4, 5,

Více

Pomoc má mnoho tváří Hospic CITADELA

Pomoc má mnoho tváří Hospic CITADELA Pomoc má mnoho tváří Hospic CITADELA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 4 Ilustrace na titulní straně: akademický malíř a sochař Jan František Kovář Diakonie ČCE hospic CITADELA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze plzeňské. Caritas znamená láska.

Více

Emin zámek příspěvková organizace Šanov. Výroční zpráva příspěvkové organizace za rok 2014

Emin zámek příspěvková organizace Šanov. Výroční zpráva příspěvkové organizace za rok 2014 Emin zámek příspěvková organizace Šanov Výroční zpráva příspěvkové organizace za rok 2014 Název organizace: Emin zámek, příspěvková organizace Sídlo: Šanov 275, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou IČ organizace:

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

diecézní charita výroční zpráva

diecézní charita výroční zpráva diecézní charita p l z e ň výroční zpráva 2013 [obsah] 1 Slovo biskupa 1 Slovo ředitele DCHP 2 Základní údaje o Diecézní charitě Plzeň 2 Orgány DCHP 3 Činnost střediska DCHP 3 Dobrovolné Charity 4 Adresář

Více

Palata Domov pro zrakově postižené

Palata Domov pro zrakově postižené Palata Domov pro zrakově postižené KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: Na Hřebenkách 5 150 00 Praha 5 Telefon: 257 311 930 e-mail: servis@palata.cz Web: www.palata.cz Domov se nachází v krásném prostředí tříhektarového

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

ZPRÁVA VÝROČNÍ DOMOV ROŽĎALOVICE ROK 289 34 ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1. předkládá Miroslava Zajíčková,

ZPRÁVA VÝROČNÍ DOMOV ROŽĎALOVICE ROK 289 34 ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1. předkládá Miroslava Zajíčková, ZPRÁVA VÝROČNÍ ROK 2012 DOMOV ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1 289 34 ROŽĎALOVICE předkládá Miroslava Zajíčková, zástupce ředitelky 1 Únor 2013 OBSAH: I. A. Plnění úkolů

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé,

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé, CHARITNÍ NOVINY Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015 Vážení přátelé, těší mě, že pokračujeme v tradici a vydáváme třetí číslo našich Charitních novin. Na prvním místě chci jménem všech

Více

Výroční zpráva. Domov blahoslavené Bronislavy. Nestátní nezisková organizace (NNO) Domov pro seniory

Výroční zpráva. Domov blahoslavené Bronislavy. Nestátní nezisková organizace (NNO) Domov pro seniory Domov blahoslavené Bronislavy Výroční zpráva 2007 Nestátní nezisková organizace (NNO) Domov pro seniory 1 Úvodní slovo ředitele Domova Milá čtenářko, milý čtenáři, již po páté před Vás předkládáme tuto

Více