FARNÍ LIST KAPLICKA č.4/13 DUBEN 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FARNÍ LIST KAPLICKA č.4/13 DUBEN 2013"

Transkript

1 FARNÍ LIST KAPLICKA č.4/13 Měsíčník těchto farností římskokatolické církve: Kaplice Omlenice Dolní Dvořiště Rožmitál na Šumavě Cetviny Malonty Blansko Rychnov nad Malší Pohorská Ves Pohoří na Šumavě DUBEN 2013 P. Josef Jílek, mučedník rodák z Výhně u Kaplice náš vzor a patron Bratři a sestry! Letošní Velikonoce trochu poznamenala zima a nepřítomnost jara v přírodě. Objevily se nemoci a u někoho i nepříjemné události. Nedejme si však vzít velikonoční radost s Kristova vítězství nad smrtí a temnotou. Zpívejme s plným nasazením velikonoční písně a vnímejme každý projev nového života ve svém okolí. Křesťanův život ani slavení nemusí být okázalé, a přesto může být hluboké v nitru. Buďme si nablízku a snažme se dělat jeden druhému radost, aby doba velikonoční byla dobou opravdové radosti. V časopise najdete informace o našem slavení velikonočních svátků, můžete se tak k nim vrátit a uvědomit si jejich význam a symboliku. Na titulní straně vidíte děti, které s Kristýnou na faře pletly pomlázky. I když zvyk koledování nemá téměř nic společného s obsahem velikonoc, přesto zde můžeme najít několik duchovních impulsů: proutky dopadající na tělo mohou představovat dotek přírody, která i skrze bolest chce probudit vše k životu. Darovaná vajíčka představují skrytý, ale počínající život. Není v tom sdělení pro nás? Radostnou dobu velikonoční! P. Pavel

2 Anselm Grün (z knihy 50 x Ježíš) Událostí, která proměnila ustrašené a vy děšené Ježíšovy učedníky v odvážné svědky, bylo jeho vzkříšení. Dnes nelze přesně říct, jaká byla zkušenost této události. Zcela jistě však nešlo o iluzi, nýbrž o pravdivou zkušenost, která se učedníků hluboce dotkla a zcela je proměnila. Ukázal se jim vzkříšený Pán: viděli ho na vlastní oči. Setkali se s ním a toto setkání se Vzkříšeným jim umožnilo poznat, kým tento Ježíš ve skutečnosti je. Věděli dobře: ten Ježíš, se kterým putovali po Galileji a po Judsku, žije. Nezůstal v zajetí smrti. Žije v Boží slávě a sedí na pravici Boží velebnosti. Toho, kterého lidé přibili na kříž, teď Bůh prohlásil Pánem celého světa. Jde o přehodnocení veškeré skutečnosti. Zde je základ naší naděje, že také naše bída a křehkost může být proměněna a že náš život dospěje ke konečnému zdaru, až vyústí smrtí do Boží slávy. Setkání se vzkříšeným Kristem totálně zpřeházelo jejich dosavadní způsob uvažování. Nedokázali pochopit, co se to vlastně stalo. Proto se pokoušeli vysvětlit si na základě Písma, co Bůh vykonal na ukřižovaném Ježíšovi. Lukáš používá k výkladu vzkříšení Žalmu 16, který chápe jako zaslíbení: Neboť mě nezanecháš v říši smrti a nedopustíš, aby se tvůj Svatý rozpadl v prach" (Sk 2,27). Žalm 16 popisuje těsné životní společenství zbožného člověka s Bohem. Zbožný muž nespouští Boha z očí: Viděl jsem Pána stále před sebou, je mi po pravici, abych nezakolísal" (Ž 16,8; Sk 2,25). Spoléhá se na to, že jeho intimní pouto s Bohem nemůže být přerušeno ani smrtí. Ježíš žije jako Boží Syn a jako Pánův Pomazaný v tak těsném společenství s Bohem, že je smrtí nezničitelné. Kristovo vzkříšení přináší naději i nám, že ani ve smrti nemůžeme vypadnout z Boží náruče. Ježíš nám zvěstoval bezpodmínečnou Boží lásku. Jako Boží milovaní tedy nezůstaneme v zajetí smrti, protože ta nad námi ztratí moc a stane se pouhou bránou k věčnému společenství s Bohem. Učedníci přijímají ve Vzkříšení ujištění, že je láska silnější než smrt. Boží láska nemůže být zničena ani smrtí. Lukáš nevykládá Ježíšovo vzkříšení pouze kázáním, které vkládá do úst svatému Petrovi a Pavlovi, ale vypráví nám také několik příběhů o setkání učednic a učedníků se'zmrtvýchvstalým. Jednoznačně v nich jde o to, jak se lze setkat se vzkříšeným Pánem. Lukáš nechápe Vzkříšení jako událost, o níž by se mělo diskutovat. Nastává spíše všude tam, kde se vzkříšený Ježíš ukazuje svým učedníkům. Evangelista to nádherně vylíčil ve vyprávění o emauzských učednících (srov. L 24,13-35). Dva učedníci utíkají zklamáni z Jeruzaléma, místa jejich dosavadních nadějí. Sdělují si navzájem své zklamání. Uprostřed jejich zaníceného rozhovoru se k nim cestou připojí Ježíš, ale oni ho nepoznají. Teprve když jim začne vykládat všechny události posledních hodin na základě Písma a potom s nimi hodlá povečeřet, otevřou se jim oči. Jakmile se tak stane, zmizí jim z očí. My se často podobáme oběma emauzským poutníkům, když se snažíme utíkat od svých životních zklamání. Lukáš se nás snaží povzbudit, že vzkříšení může nastat uprostřed naší cesty, dokud jsme stále ještě

3 schopni hovořit o svých ztroskotaných nadějích. Nakonec přece jen jednoho dne pochopíme smysl všeho, co se nám přihodilo. Otevřou se nám oči a budeme si jisti: nezůstali jsme sami. Vzkříšený nás na naší cestě provází a láme nám chléb - a přesto nedokážeme zkušenost Zmrtvýchvstalého zadržet. Jakmile ho poznáme, ztratí se z našeho dohledu a dosahu. Jan nám zachytil jinou událost se Vzkříšeným Ježíšem, která nám ukazuje, že se s námi Pán setkává uprostřed zbytečností našeho všedního dne (srov. J 21,1-14). Učedníci se nadarmo namáhali po celou noc, ale nechytili ani rybičku. Když veslují zklamáni ke břehu, uvidí na něm stát muže, který je láskyplně osloví a pošle je zpátky na otevřenou hladinu, aby ještě jednou ponořili sítě po pravé straně lodi. Hoďte síť na pravou, stranu lodi, tam ryby najdete." Vyhodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro množství ryb (J 21,6). Milovaný učedník v tom okamžiku pozná, kdo je onen muž na břehu: To je Pán!" (J 21,7). Vzkříšený proměňuje noc marnosti v jitro života a lásky. To je Pán!" Ta větička shrnuje celou zkušenost zmrtvýchvstání. Opakuji-Ii šiji uprostřed své práce, při marných rozhovorech, u psacího stolu a v neřešitelných konfliktech, pak se rozjasní Šedivé ráno a můj všední den získá nový lesk. Vím jedno: právě teď, uprostřed mé práce je Pán se mnou. Nemusím se namáhat sám, abych něco ulovil. Vzkříšený mi dává darem novou naději, že se můj život vydaří, i když to s ním doposud vypadalo beznadějně. Vyhodím-li na jeho příkaz sítě na pravé - a tedy vědomé - straně lodi, síť se naplní, pokud budu pracovat pozorně a opatrně. Vzkříšení se odehrává uprostřed všedního dne, např. když se pojednou rozmotá zadrhnutý uzel, když se vydaří rozhovor, když se uvolní vnitřní napětí, protože vím: teď a tady u mého pracovního stolu je vzkříšený Ježíš se mnou. Stačí se jen na okamžik zastavit a dávat pozor na jeho impuls. Můj život se začne měnit a má práce se podaří. Kde se setkávám se Vzkříšeným? Vstoupil už někdy do noci mé marností? Kde jsem prožil proměnu všedního dnea šedého rána? Znám situaci emauzských učedníků? Před čím utíkám? Co mě zklamalo? Co mi chce Pán povědět? Co by se mohlo stát smyslem mé cesty? Zakusil jsem už někdy, že se mi najednou otevřely oči a já jsem poznal skutečnost, poznal jsem tajemství svého života? Pak jsem podle Lukášova přesvědčení viděl Vzkříšeného. Co očekávám od smrtí? Jak si představuji své vzkříšení, které na mě čeká ve smrti? Dokážu důvěřovat v to, že láska, kterou prožívám, nemůže být zničena ani ve smrti aže budujako osoba navždy přebývat s Bohem? Doufám v to, že mě smrt promění do pravé podoby slávy tak, jak mě Bůh chová ve své mysli?

4 Janovo evangelium 6,47 Před 3 týdny, na Velký pátek, jsem navštívila tatínka v Prácheňském sanatoriu. Seděl v křesle na chodbě a s dalšími pacienty občas sledoval televizi. Měl zavedenou infuzi, protože jeho zdravotní stav se začal zhoršovat, selhávaly mu ledviny. Podala jsem mu beránka, kterého jsem upekla, se slovy: Tati, jsou Velikonoce! Společně jej darujeme sestřičkám, které se o tebe starají. Tatínek to moc nechápal. Prohlížel si beránka Pohled na vážně nemocného tatínka s beránkem v náruči se hluboce dotkl mého srdce.. Byl Velký pátek, kolem 15.hodiny a mně na mysl přišla slova proroka Izaijáše: Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel, jako beránek vedený na porážku Iz 53,7 Večer jsem v TV Noe naslouchala kázání P.Raniera Cantalamessy ve Svatopetrské bazilice za přítomnosti papeže Františka při velkopáteční liturgii. Papežský kazatel zmínil povídku českého spisovatele Franze Kafky Císařské poselství. Začíná takto: Císař poslal tobě, právě tobě, ze svého smrtelného lože poselství. Nakázal poslovi, aby klekl u jeho postele, a do ucha mu pošeptal poselství. A přede všemi, kdo přihlíželi jeho smrti, posla odeslal. Posel se marně namáhá, aby si proklestil cestu a vyšel z hradu, který je přeplněný davem a odpadky. Příběh končí pohledem na anonymního adresáta, který v dálce sedí u svého okna a sní o onom poselství, když se blíží večer. Očekávání poselství je nakonec všechno, co z příběhu zůstane. V tomto příběhu je možné vidět mocný symbol tajemství Velikonoc. Kristus je umírající císař, evangelium je jeho poselství, apoštolové jsou poslové, člověk u okna je lidstvo, které sní o takovém poselství, jako je poselství Ježíše Krista. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. J 3,16 Na Bílou sobotu promluvil pan kardinál Vlk o poselství Velikonoc: Všichni prožíváme své Velké pátky nemoci, bolesti, utrpení. Ať už jsou jakkoliv těžké a jakkoliv dlouhé, pominou. Po každém Velkém pátku přijde Bílá sobota a neděle Vzkříšení. 5.dubna, první pátek v měsíci, v milostiplné době velikonočního oktávu, tatínek zemřel. Věřím, že je v láskyplné Boží náruči a je naplněn radostí a pokojem. Matka Tereza ve své knize Myšlenky na každý den právě 5.dubna říká: Pamatujte vždy na to, že Ježíšovo utrpení končí radostí jeho vzkříšení. Když tedy cítíte ve svém srdci Kristovo utrpení, pamatujte, že musí přijít vzkříšení, že musí zasvítit radost Velikonoc, a tedy nedopusťte, aby vás cokoliv naplnilo smutkem, který by vám dal zapomenout na radost zmrtvýchvstalého Krista. Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný. A já jej vzkřísím v poslední den. J 6,40 Milena Voldřichová

5 Potřebuješ mne? Tady jsem. I když Mne nevidíš, jsem světlo tvých očí. I když Mne neslyšíš, mluvím v tvém hlasu. Po hmatu neznáš Mě? Jsem síla tvých rukou. Tvořím, byť nechápeš mých cest směr. Tvořím, ač neobsáhneš smysl mých děl. Nejsem podivné zjevení. Nejsem mystérium. Jen v tichu nejhlubším, až tam za tvým já, můžeš Mně poznat: JÁ JSEM, avšak tak jako tušení a jako víra. Přesto jsem zde. Přesto tě slyším. Přesto ti odpovídám. Když po Mně zatoužíš, tady jsem. I když Mne odmítáš, tady jsem. A když se cítíš tak sám, tady jsem. I když tě jímá strach, tady jsem. I ve tvých bolestech tady jsem. Jsem tu, ať modlíš se, anebo ne. Jsem v tobě a ty jsi zase ve mně. Jen tvojí mysli se může zdát, že se lze ode Mne odpoutat, jen v ní se rodí zmatení, co nazývá věci tvým a mým. Ale jen myslí svou můžeš Mne poznat a zakoušet. Otevři srdce své přestaň se bát. Když sejdeš z cesty, tak tady jsem. Ty sám nic nezmůžeš, ale vše mohu Já. A ve všem JÁ JSEM. Ač v mnohém dobro nevidíš, dobro tu je, vždyť jsem zde Já. Jsem tady, protože musím být, protože JÁ JSEM. Jen ve Mně svět svůj význam má; beze Mě vesmír se rozpadá; jen a jen Mnou svět se rozhýbá. Jsem zákon, co ovládá pohyb hvězd, a který umí růst buněk vést. Jsem láska, jen ta zákon naplní. Jsem jistota. Jsem pokoj. Já jsem jednota. Jsem zákon, který můžeš žít. Jsem láska, co tě podrží. Jsem tvoje bezpečí. Jsem pokoj tvůj. Jsem TEN, co je s tebou. Já jsem. Když zklameš, až Mě budeš hledat, nezklamu tě Já. I když víra tvá ve Mě tone v pochybách, Moje víra v tebe nezakolísá, protože Já tebe znám, protože Já tě mám rád. Milovaný, milovaná JÁ JSEM tady.

6 (pokračování-převzato z časopisu Sv.Jan Prachatický, se souhlasem autora ) Kudy se byzantské poselstvo na Moravu ubíralo, už asi nikdy nezjistíme. Pravděpodobně šli prastarou obchodní a vojenskou cestou přes Drinopol, Niš a Bělehrad a dále proti proudu Dunaje, odkud u Děvina, kde bylo velkomoravské hradiště, odbočili na Moravu. Někteří badatelé (mají pro to závažné důvody!) se však domnívají, že směřovali spíš na Soluň a Drač, odtud po moři do Benátek a pak starou římskou silnicí přes Akvileu (akvilejští patriarchové tehdy patřili k nejvlivnějším mužům v církvi, soupeřili se salcburskými arcibiskupy o jurisdikci nad misijním územím na sever a východ od Dunaje), Emonu (Lublaň), Celje a Ptuj do Panonie a na Moravu. I roční doba je nejistá. Nejpravděpodobnější se jeví konec léta nebo začátek podzimu. Uvítání bylo nepochybně slavné. Vždyť přicházeli vyslanci nejmocnějšího vladaře tehdejšího světa! Ten tak uznával suverenitu moravského panovníka, jehož prestiž tím nesmírně vzrostla. Ale stín určitého zklamání se přece jen rozhostil: Rostislav očekával biskupa, zakladatele samostatné moravské církevní provincie, přišla však jen mala skupina kleriků, jejíž představený byl pouze knězem. Konstantin si ho však dovedl brzy získat: ovládal dokonale slovanský jazyk a mohl s ním proto plynně hovořit bez pomoci tlumočníků; byl výmluvný, diplomaticky obratný; uměl mu nastínit skvělé možnosti dalšího církevního rozvoje v zemi a upozornit na to, co dalšího ještě může ze spolupráce s Byzancí vytěžit. Kromě toho s sebou přinášel ostatky sv. Klementa, který se hned stal zemským patronem, aby chránil Moravany před nebezpečími a vedl jejich zemi k prosperitě. Byzantští misionáři byli poměry na Moravě zřejmě také překvapeni. I když Rostislavovi vyslanci v Konstantinopoli prohlašovali, že se jejich lid již zřekl pohanství a přidržuje se křesťanského způsobu života, jistě neočekávali, že najdou tak velký počet kostelů, zavedený systém duchovni správy, i kleriky z řad domácího obyvatelstva. Přesto na ně čekalo mnoho práce. Křesťanství se ve větší míře prosadilo jen v centrálních oblastech země, periferní území byla christianizovaná značně nedokonale. I v blízkosti ústředních hradišť žilo leckde dosud pohanské obyvatelstvo a mezi pokřtěnými se naopak vyskytovaly četné pohanské přežitky a představy: mnozí vedle vyznávaní Krista stále obětovali i svým starým pohanským bohům. Znovu a znovu museli Moravanům vysvětlovat podstatu křesťanské viry, znovu a znovu jim museli dokazovat její neslučitelnost s pohanskými kulty. Nejvíce je zarážely sňatkové poměry. Staří Slované sice již v době přijeti křesťanství znali monogamní manželství, dokonce u nich převládalo, přesto se vztahy mezi muži a ženami vyznačovaly řadou zvyklostí neslučitelných s předpisy církve.

7 Mládež požívala velké volnosti, sex mezi nimi byl běžný. V některých oblastech se nedotčenými dívkami dokonce pohrdalo. O provdaných ženách se sice doboví autoři vyjadřuji s velkým uznáním a zdůrazňuji jejich cudnost a věrnost, ale i tak se manželské vztahy v mnohem lišily od ideálů daného církevními zákony. Stávalo se, že tchán žil manželsky se svými snachami. Když byla žena neplodná, mohl její muž pojmout další. Ve vládnoucí vrstvě bylo vůbec běžné, že muži měli žen více. Časté byly případy, že muž zapudil svou první ženu, aby si mohl vzít jinou. Bavorští kněží si většinou ani nedovolili vystoupit proti mocným jedincům, na nichž byli existenčně závislí, a žádat po nich, aby změnili způsob života, který oni považovali za zcela normální a přirozený. Naproti tomu Byzantští misionáři, přicházející z oblastíi, kde církevní předpisy byly běžnou normou, byli stavem věci pobouřeni. Přikládali vinu za něj lhostejnosti a nedostatečnému misijnímu zápalu svých latinských předchůdců. Ale změnit něco v této oblasti v krátké době není vůbec snadné. Když vidíme stav společnosti dnes, musíme kajícně a s lítosti konstatovat, že na to nestačilo ani 1150 let. Nejen že bychom ho mohli popsat téměř týmiž slovy, ale mohli bychom přidat i mnoho jiného. Cyrilometodějské dílo rozhodně není u konce. Je na nás, abychom v něm pokračovali se stejnou erudicí a stejným zápalem. musíme poctivě začít sami u sebe a druhým nabídnout ideál, který nám postavili před oči soluňští bratři. Konstantin považoval za svůj hlavní úkol systematickou výchovu domácího duchovenstva. Chtěl vzdělat co největší počet kněží moravského původu a postupně jim předat vedeni moravské církve. Bavorská misie měla sice také na Moravě církevní školu a připravovala vybrané domácí žáky na přijetí kněžského svěcení; měli však mít jen pomocnou úlohu. Vzdělání franského duchovenstva v misijních oblastech (ke kterým tehdy patřila i Morava) obvykle nebylo příliš valné. Různá usnesení franských církevních synod si na ně často stěžovala. V době Karla Velikého sice došlo k jisté literární renesanci a v diecézních centrech vznikaly písařské školy, kde se přepisovaly staré antické i raně křesťanské rukopisy a kde dokonce vznikala i díla původní, ale toto oživeni vzdělanosti zasáhlo jen poměrně malý okruh kněží. V periferních oblastech byla celková kulturní úroveň nízká a byli i kněží, kteří se nenaučili ani pořádně číst. Nedá se tedy předpokládat, že by církevní škola vedená na Moravě pasovskými archipresbytery mohla mít nějakou větší úroveň. P. Pavel Liška, Časopis Jan Prachatický 1/2012 září (pokračování příště)

8 Jako obvykle, každý rok před Květnou nedělí, se i letos konalo v Českých Budějovicích diecézní setkání mládeže. Z kaplické farnosti jel jenom Jakub, Kristýna Perausová a moje maličkost. Setkání začalo v kostele sv. Rodiny katechezí P. Ivo Prokopa o vlivu křesťanství v dějinách. Jeho katecheze se mi velmi líbila, zvláště o tom, jak křesťané přispěli k větší lidskosti v tehdejší římské společnosti a také o úpadku církve ve středověku až ke stopám křesťanství v dnešní době. Večer téhož dne začal muzikál o sv. Pavlovi z Tarsu, nazvaný TARSAN. V podání brněnské scholy vypravoval příběh sv. Pavla od jeho života pronásledovatele křesťanů až po mučednickou smrt. Muzikál byl podle mě velmi zdařilý. Po dlouhém představení následovala večerní modlitba a pak nocleh. Ráno začalo promluvou obou otců biskupů k mottu setkání: Jděte a získávejte za učedníky všechny národy v kostele na Piaristickém náměstí. Dopoledne byly tématické skupinky. Například jsme na papírky popsali člověka, který měl v našem vztahu k Bohu zásadní význam. Po obědě začaly přednášky na nejrůznější témata. Já jsem si vybrala přednášku s názvem : Co si počít s početím. U té bych se chvíli zastavila. Vedoucí skupiny byli lektoři kurzů metod přirozeného plánování rodiny (zkráceně PPR). Jejich přednáška i oni na mě udělali veliký dojem. Odvážně se snažili bortit mýty o sexualitě a antikoncepci, kterými nás zaplavují sdělovací prostředky. Líbilo se mi, že o tak choulostivých věcech mluvili s citem a bez zbytečného moralizování. Mile mě překvapilo, že to byli obyčejní a moderní lidé. Upevnilo mě to v tom, že člověk by měl poznávat věci do hloubky, a že ne všechno, co vypadá na první pohled jako fanatičnost, jím opravdu je. Setkání zakončila mše sv. s biskupy na Piaristickém náměstí. Na památku každý dostal malý křížek, jako přívěsek. Bohu díky za pěkné setkání a těším se na další rok Eva Haláčková

9 Také Jakub Novotný se účastnil Diecézního setkání mládeže v Českých Budějovicích. Napsal o tom následující řádky: V pátek večer jsem shlédl muzikál o Pavlovi z Tarsu. V sobotu proběhla dvoje setkání, ráno a odpoledne. Ráno jsme mluvili o verši z Bible (Mt 28,18.19). Po obědě se konalo mnoho skupinek na nejrůznější témata, já jsem si zvolil téma Povolání, které vedl otec biskup Pavel Posád. V kostele na Piaristickém náměstí byl vyvěšen obraz dvou rukou, na kterém jsme připevnili lístečky s napsanou myšlenkou, co pro nás znamená Bůh. Na závěr proběhla mše sv., která mě hodně oslovila. Pan biskup Paďour zde velice dobře popsal úlohu mládeže ve všeobecné pastoraci. Jakub Novotný

10 Již několik let (v Kaplici 8) se ve Svatém týdnu scházíme v našich farnostech, abychom prožili společnou večeři podobnou té, kterou Ježíš prožíval se svými učedníky večer před svým utrpením. Společně jíme beránka s nekvašenými chleby. Nechybí ani červená omáčka a hořké byliny. To vše má upomínat jednak na dávné vysvobození Izraele z Egypta a jednak na samotnou Poslední večeři. Beránek nás spojuje a vysvobozuje z moci zla. Dává nám sílu na cestu k tomu novému v životě k Božímu království. I tyto naše večeře k tomu pomáhají. horní 3 fotografie jsou z Omleničky freska z kostela, foto vlevo je z Dolního Dvořiště Tyto dvě fotky zachycují večeři v Blansku. Pokrm na všechny večeře připravil František Labaš, za což mu moc děkujeme. Všem velmi chutnalo, ale bylo to ještě něco jiného, co nás těšilo.

11 To nejdůležitější je totiž naše spo- a tak jistě i tato večeře přispěla lečenství tvořené Duchem svatým. k jeho plnějšímu zapojení se do V Malontech odkud jsou tyto 4 církve. Letos jsme večeři konali fotografie se účastnil poprvé tohoto na faře ve společenské místnosti stolování i katechumen Jiří Štein. kterou připravil Petr Kabourek. (foto vlevo) Společné jídlo spojuje, Díky! Sešlo se nás asi 15. Díky všem, kteří přispěli i svou prací k V Kaplici ke společnému stolu zasedlo na realizaci našich velikonočních večeří. Vše Zelený čtvrtek 12 učedníků. Kromě jídla se krásné a hodnotné vyžaduje také nějakou oběť. také společně modlíme a zpíváme písně. Po večeři ve všech farnostech konáme ještě připomínku Ježíšovy noci v Getsemanské zahradě. V Kaplici odcházíme na hodinu do blízkosti úzkostmi trpícího Ježíše v kostele sv. Floriána.

12 Zelený čtvrtek připomínají i tyto fotografie z bohoslužby v Kaplici. V tento den při svatém přijímání přichází věřící až ke stolu Páně, aby zde přijali nejen Tělo Páně, ale i Krev Páně a to napitím z kalicha. Možná by se podobný způsob přijímání mohl konat i častěji. Po mši sv. přenášíme Chléb života do sousedního kostela sv. Floriána, který představuje v tuto chvíli Getsemanskou zahradu. Podobně bychom měli Ježíše doprovázet do všech temnot a úzkostí. Ať už těch našich vždyť on i do nich chce vstoupit, anebo do úzkostí našich bližních, neboť i ty máme s druhými sdílet a přinášet jim s Ježíšovou přítomností útěchu. Následující fotografie nás přenese do Bílé soboty k Božímu hrobu v Kaplici. Zde se (a podobně v Malontech) koná bdění u Ježíšova hrobu, kdy se zde střídají věřící po celý den a modlí se. Kromě toho zde ale konáme i přípravné obřady na křest dospělých. Ty zahrnují např. obřad Effeta, (-otevři se) v němž se modlíme za ty, kteří budou pokřtěni, aby otevřeli svůj sluch tichému Božímu hlasu a svá ústa pro hlásání Kristova evangelia. Dalším obřadem je volba křesťanského jména. Jméno může předznamenat poslání člověka, někteří apoštolové dostali nová jména. Proto si mohou pokřtění zvolit nové (křestní) jméno a vytvořit si i přátelský vztah k tomu, po kom se jmenují. Všichni ovšem neseme také jméno Kristovo jsme kristovci křesťané.

13 Sobotní večer patří již k neděli slavnosti Zmrtvýchvstání. Začínáme slavit Velkou noc Vzkříšení, která dala název velikonočním svátkům. Tuto noc rozzáří oheň. Připomíná i oheň v němž se Bůh zjevil Mojžíšovi. I v našich temnotách se nám Bůh zjevuje jako světlo, které nás chce vést, jako energie, která nás chce postavit na nohy a která projasní naše chmury. Tato energie však musí planout, nemůžeme si ji někde uskladnit a schovat. Musí být neustále předávána, jinak uhasne. Snažím se energii Ducha předávat dál, a neustále ji v sobě rozdmýchávat? Z temnot kráčíme za světlem paškálu do chrámu tak jako za Kristem, jenž nás vede do Božího království. V chrámu zaznívá nejprve velikonoční chvalozpěv Exultet a po něm rozjímáme nad starozákonními čteními o dějinách spásy. Nejdůležitějším čtením je vyprávění o Izraelitech, kteří prochází vodou Rudého moře na své cestě za svobodou. I v kostele je připravena voda, jí projde na cestě za vnitřní svobodou katechumenka Kateřina.

14 V biblické symbolice voda není jen znamením života, ale zvláště ta mořská i znamením chaosu, zla. Jakoby se tím chtělo říci, že člověk potřebuje ke spáse i dotek zla a smrti. Nejspíše proto, aby si vážil záchrany, aby si uvědomil rozdíl mezi dobrem a zlem, aby na pozadí temnoty ocenil světlo. Každý pokřtěný je také pomazán olejem znamením vyvolení. Tak jako Kristus byl vyvolen a pomazán (uschopněn) k dílu spásy, i každý pokřtěný je povolán, aby se podílel na uzdravování (spáse) tohoto světa a je k tomu uschopněn Božím Duchem. Oblečení v bílý šat připomíná oblečení do Krista, do jeho lásky. Kmotr (který v Kateřině zažehl první jikru víry) pak předává plamen velikonoční svíce své kmotřence. Kéž v ní víra nikdy nezhasne, kéž hoří neslábnoucím jasem a kéž se šíří také v jejím okolí. Po křtu Kateřiny, která přijala nové jméno Marie Magdaléna což byla žena, jíž se Ježíš zjevil jako první následuje obnova křtu všech a na závěr sjednocení s Kristem ve sv. přijímání.

15 Svědectví účastníka: V pátek 5.4.jsme s Pavlem Šedivým prožili hezký večer v Černici u Č. Krumlova, kde se na faře u manželů Balkových konalo setkání mládeže z vikariátu. Sešlo se zhruba 25 mladých z různých farností. Setkání zahájila Vendula, která nás přivítala a připravila i rozehřívací hru. Vendula mě oslovila svým charismatem už při pořádání diecézního setkání. Rozehřívací hra spočívala v úkolu vymyslet ze zadaných písmen vhodná slova, ze kterých se seskládala na fiktivním fotbalovém hřišti trasa míče do soupeřovy branky. Hra mě bavila, můj tým vyhrál 3:0 Po setmění jsme se pomodlili společné nešpory a poté následovala zajímavá přednáška dobrovolnice v JAR, kde.dělala učitelku. Další setkání bude v červnu Jakub Novotný

16 Letošní oslavu Velikonoc jsme prožívali jednak na sněhu a především ve spojení se křtem dospělého - našeho nového bratra Jířího Šteina. Všichni ale obnovujeme svůj křest a všichni chceme povstat k novému životu. Boží hrob U něj se celý den střídali lidé, aby zde rozjímali. Bohoslužba Velké noci začíná u ohně. Připomíná oheň Boží lásky, která stravuje vše nečisté, která dává novou energii. V něm Jiří spaluje papírek se svými hříchy. Boží láska tak zahlazuje vše staré a přetváří to v nové. Všichni si pak zapalujeme od velikonoční svíce své svíčky a předáváme oheň jeden druhému. Je to krásný pohled, jak se v potemnělém chrámu rozsvítí světélka, která rozzáří i tváře všech přítomných. Nejkrásnější tváře jsou ty dětské. Kéž i my vyzařujeme do světa dobro.

17 Po kázání, v němž jsem přečetl svědectví jednoho mladého člověka, který prožil obrácení a křest, nastal okamžik křtu i pro Jirku. Tomu předchází slib, v němž se zříká pokřtěný hříchu. Nikdo z nás sice nedokáže žít bez hříchu, ale důležitý je onen postoj, v němž říkáme hříchu ne. Kontakt s vodou pak vyjadřuje kontakt s Duchem Božím, který jako živá voda naplňuje naše nitro, z něhož pak máme občerstvovat své okolí. Pokřtěný po úkonu pomazání olejem, obléká bílé roucho znamení čistoty duše. Všichni se oblékáme v Krista, který přikrývá naše slabosti. Kmotra Jiřího Valika mu pak předává hořící svíci, vždyť má také podíl na zapálení Jirky pro Krista, pro křesťanskou víru. Jirkovo setkání s Kristem vrcholí ve svatém přijímání, kdy se sjednocuje s Kristem v jedno Tělo oživované jednou Krví. Stává se tak plně částí Kristova Těla církve v němž koluje jeden Duch. Kéž se toto spojení stále prohlubuje a kéž pro církev i pro Jiřího přinese velký užitek.

18 Oznámení ÚČELOVÉ SBÍRKY V POSLEDNÍ DOBĚ v Kč Kaplice Malonty Rych+D.Dvoř. Omlenice Blansko Rožmitál Svatopetrský haléř Na katedrálu Tyto sbírky byly odeslány na Biskupství. První z nich je slouží papeži k podpoře potřebných jménem církve. Druhá je na rekonstrukci katedrály v Č. Budějovicích. Všem, kdo přispěli děkujeme. NÁVRH NA ZALOŽENÍ SKUPINKY DÍVEK: Eva Haláčková navrhuje založit společenství dívek z našich farností. Bylo by určeno pro všechna děvčata, z kaplické a okolních farností Zvláště by byly vítané ministrantky. Obsahem setkání by byly hry, procházky, povídání a samozdřejmě modlitba. Schůzky by se mohly konat 1x za týden nebo 1x za 14 dní, nejlépe buď v pátek odpoledne nebo v sobotu dopoledne. Stačí, když budou docházet min. 4 dívky. Zájemkyně ať se hlásí buď u Evy, nebo u P. Pavla. KOSTEL V POHORSKÉ VSI MÁ UŽ NOVÝ STROP podívejte se na fotky: Poslední fotografie, která se už nedostala na příslušné místo, zobrazuje konání velikonoční večeře v Rožmitále na Šumavě na faře.

19 Humor Kněze porazilo auto. Přijela sanitka a rychle ho odvezla do nemocnice. Na příjmu sepisují s knězem základní údaje: jak se jmenuje, kde bydlí, kolik má let... "Jste ženatý?" je další dotaz zdravotní sestry. "Ne, toto je moje první vážná nehoda!" Kněz chudé farnosti se vzbudí pozdě v noci, protože slyší podezřelý šramot. Když se ještě rozespalý posadí na posteli, uslyší hlas: "Ani hnout! Jinak střelím!" Farář se odevzdaně zeptá: "Copak hledáš, synu?" "Peníze!" zazní výhružně. "Tady u mě? Tak to mi dovol vstát a rozsvítit. Rád bych ti pomohl při hledání!" Přiletí kosmonaut k nebeské bráně. Mává na svatého Petra a volá: No to je úžasné, to je nádherné, to je fantastické! Vůbec jsem netušil, kam až nás naše expedice zavede! Svatý Petr se pousměje, rozpačitě pokrčí rameny a povídá: To víte, havárie při startu Pan Vopršálek přichází do nebe. Svatý Petr otevře nebeskou bránu a povídá: "Tak pojďte dál, pane Vopršálek - hned se podíváme, kam patříte." A Petr otvírá Knihu života. Listuje a listuje a komentuje zápisy v této knize: "Tady čtu, že jste byl pravdomluvný, že jste pomáhal lidem...ale co to? Co tady ty krádeže a další nepoctivosti?" A Petr vraští své čelo a s panem Vopršálkem to vůbec nevypadá dobře. Pan Vopršálek se ale podívá Petrovi do očí a potom třikrát zakokrhá: "Kykyryký, kykyryký, kykyryký!" Svatý Petr okřikne pana Vopršálka, rychle ho zarazí a řekne: "Přestaňte rejpat a pojďte dál. Jste přijat!"

20 Z farní matriky: Kaplice: Pohřby: Veronika Janů Jiří Reif Josef Kubák 9.3. Karel Spiroch Marta Mikušová Květoslav Vojík Antonie Šelová Marie Buchtelová Martin Zifčák Pamatujte, prosíme, v modlitbách a vzpomínkách! Citáty: Člověk, který nic neriskuje, se možná vyhne utrpení a svízelím, ale nedokáže se poučit, cítit a měnit se, růst, milovat a žít. (L. Buscaglia) Až ti bude v životě nejhůř, otoč se čelem ke slunci a všechny stíny padnou za tebe. (J. Lennon) Všude kvetou květy pro toho, kdo je chce vidět. (Henri Matisse) Děti se moc nezabývají ani minulostí ani budoucností, ale především a to se nám dospělým stává zřídka naplno prožívají přítomnost. (Jean De La Bruyére)

21 i prodejna v Kaplici informuje Kevin Leman: ŽENY, PŘEMOŽTE STRES Známý a mezinárodně uznávaný psycholog Dr. Kevin Leman hovořil s mnoha ženami, které se snažily odolávat stresu. S humorem, odborným vhledem do problematiky a praktickými radami vám pomůže zvládat šest oblastí vašeho života, z nichž pramení stres: děti, zaměstnání, domácnost, peníze a nabitý rozvrh. Leane Payneová: ROZBITÝ OBRAZ Leane Payneová slouží tisícům lidí prostřednictvím seminářů, pořádaných organizací Pastoral Care ministries. V této knize dává naději lidem, kteří mají problémy v oblasti sexuální identity a ukazuje jim cestu, jak nalézt pravou identitu skrze naslouchání Bohu a uzdravující modlitbu. Její knihy byly přeloženy do mnoha jazyků a prodalo se jich již více než výtisků. Stormie Omartianová: SÍLA RODIČOVSKÉ MODLITBY Boj o životy našich dětí se odehrává na kolenou. Nemodlit se je jako sedět a z povzdálí se dívat, jak na naše děti ve válečném poli dopadají střely ze všech stran. Když se však modlíme, jsme v bitvě po jejich boku a užíváme Boží moc v jejich prospěch. Lisa O. Engelhardt: JAK PŘIJMOUT SÁM SEBE Knížečka Jak přijmout sám sebe chce předat čtenáři osvobozující poselství jdi a odevzdej se Bohu. Ludvík Švihálek: DŮVĚŘUJ ŽIVOTU Existují otázky, které si klade tato kniha, dříve či později se s nimi v té či oné podobě setká snad každý z nás. Nicméně, stoprocentně vyčerpávající, definitivní odpovědi nelze nalézt. To však neznamená, že bychom se o to měli přestat snažit, že bychom si tyto otázky prostě neměli klást, že bychom o nich neměli přemýšlet. A právě o to jde na stránkách této knihy. Dan Drápal:ÚVAHY NAD ŽALMY Autor vychází z vlastního překladu Žalmů z hebrejského originálu. V tomto svazku se zabývá druhou knihou žalmů a nabízí své úvahy a reflexe založené na těchto starozákonních textech. Tato práce může být velkým přínosem k obohacení křesťanova duchovního života i zajímavým vhledem do autorova myšlení. Půjčovní doba farní knihovny: ST ČT PÁ NE na požádání V jiných farnostech se půjčuje po mši sv. a je možné si objednat knihy z kaplické knihovny V knihovně je možno posedět, přečíst si časopisy, knihy, občerstvit se čajem či kávou. Časopisů máme již kolem 10 druhů. Půjčujeme také audiokazety s přednáškami i hudbou ap. Je zde i možnost zakoupit si knihy, růžence a přívěšky. Jakub Novotný

22 Pro všechny farnosti INFORMACE POUTNÍ ZÁJEZD DO PLZNĚ A NEPOMUKU se uskuteční v sobotu Přesný čas odjezdu bude ještě stanoven. V 10h bude mše sv. s plzeňským generálním vikářem Josefem Žákem. Odpoledne program dle zájmu: meditační zahrada nebo zoologická zahrada. Navečer zastávka v rodišti sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku. Přihlašovat se můžete u P. Pavla (tf.: ) nebo v sakristii. SETKÁNÍ BIŘMOVANÝCH S BISKUPEM se uskuteční v Českých Budějovicích v kostele na Piaristickém náměstí (klášterní kostel) v sobotu od 16h. Nejprve bude promluva otce biskupa, pak adorace, od 17h mše sv. a pak občerstvení. Pan biskup srdečně zve všechny, kdo byli v posledních letech biřmováni. NOC KOSTELŮ připadá na pátek Jedná se o večer, kdy mají být naše kostely otevřené pro zájemce o prohlídku a má být připraven nějaký program. V Kaplici se Noc kostelů bude konat potřetí. Pokud máte zájem kostel otevřít a příp. nějaký program připravit i v jiné farnosti, domluvte se s P. Pavlem. VÍKEND PRO DĚTI NA KTIŠI Strávíme opět společný víkend v diecézním středisku pro děti a mládež. Na programu jsou hry i ritativního díla. FARNÍ DOVOLENÁ VRANOV U BRNA klášter. Výlety: do Moravského krasu jeskyně, poutní místo Křtiny, Brno, Velehrad,. Přihlásit se můžete u P. Pavla ( ) KŘESŤANSKÝ TÁBOR PRO DĚTI NA PÍRKOVĚ MLÝNĚ se uskuteční od 10. do 24. srpna. Jedná se tedy o 14-ti denní pobyt. Cena za pobyt 3100,- Kč s možností získat slevu. Kaplice PROMÍTÁNÍ FILMU NA FAŘE VE STŘEDU OD 18h. Promítneme film o sv. Josefu Cottolengovi, italském knězi, zakladateli charitativního díla. MÁJOVÉ POBOŽNOSTI se budou konat v květnu v úterý a neděli od 18h. PÁSMO MARIÁNSKÉ HUDBY A POEZIE se uskuteční ve středu v 18h v kostele sv. Floriána. POUTNÍ SLAVNOST U SV. FLORIÁNA se uskuteční v neděli 5.5. od 9.30h. Budeme všichni rádi, když někdo přinese nějaký zákusek. EKUMENICKÁ BIBLICKÁ HODINA bude na katolické faře ve středu až od 18h.Budeme probírat 6. (7.) přikázání

23 Blansko LITURGICK KALEND ÿ a INFORMACE POUTNÍ MŠE SV. SVATOJIŘSKÁ se bude konat v neděli od 11h. Pak procházka ke kapličce sraz u kostela v 15h. V zazní v kapličce nebo před ní mariánská hudba. V kostele pak bude od 17h pásmo hudby a poezie. Pohoří na Šumavě MÁJOVÁ POBOŽNOST V POHOŘÍ N.Š. se uskuteční za účasti generálního vikáře naší diecéze A. Pintíře v sobotu od 17h. Na programu české i německé mariánské písně a krátká čtení z Písma sv. Omlenice DUBEN 2013 NEDĚLE NEDĚLE VELIKONOČNÍ žaltář 4.t. Úterý Sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka svátek Středa Sv. Jiří, mučedníka nez.pam. Čtvrtek Sv. Marka, evangelisty svátek NEDĚLE NEDĚLE VELIKONOČNÍ žaltář 1.t. Pondělí Sv. Kateřiny Sienské. patronky Evropy svátek KVĚTEN 2013 Čtvrtek 2.5. Sv. Atanáše, biskupa a učitele církve památka Pátek 3.5. Sv. Filipa a Jakuba, apoštolů svátek NEDĚLE NEDĚLE VELIKONOČNÍ žaltář 2.t. Čtvrtek 9.5. Nanebevstoupení Páně překládáme na neděli slavnost Od čt do so probíhá devítidenní modlitba za seslání Ducha svatého NEDĚLE NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ (přeloženo ze čt.) pak žlt. 3.t Úterý Sv. Matěje, apoštola svátek Čtvrtek Sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka svátek NEDĚLE SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO slavnost SETKÁNÍ S RODÁKY se uskuteční při mši sv. v neděli od 11h. Mše sv. v 8h tedy nebude! Prosíme o pomoc s přípravou občerstvení. Rožmitál na Šumavě FARNÍ VYCHÁZKA s bohoslužbou venku se uskuteční v neděli Sraz u kostela ve Půjdeme pěšky do Michnice.

24 PRAVIDELNÝ FARNÍ PROGRAM KAPLICE kostel sv. Petra a Pavla / kostel sv. Floriána / fara /jinde Úterý modlitba 18 h letní čas zimní čas kostel Středa setkání / biblická hodina 18 h letní čas zimní čas fara Ekum. biblická hodina: 1. ST v měsíci-18h fara, / 1. ČT od 19h v ev. Arše teď ČT 4.4. Archa Čtvrtek mše svatá 8 h (v adventní době již v 7h ) kostel mše svatá, pak adorace 18 h letní čas zimní čas kostel Pátek setkání mladých fara Mše sv. v Domově pro seniory 15h Sobota 1. sobota v měsíci 16.30h odjezd na Svatý Kámen na mši sv. v 17h 1.NE v měsíci - zaměřená na děti, s rytmickými NEDĚLE mše svatá 9.30 zpěvy. Mimo hl. svátky a hl. prázdniny! MALONTY kostel sv.bartoloměje / fara mše svatá 8 h Setkání na faře: nyní u Otů NEDĚLE / boh.slova v kostele Út 1x za 14 dní,nyní: a OMLENICE kostel sv.jana Nepomuckého / fara mše svatá 8 h Setkání na faře: Čt 1-2x za měsíc, NEDĚLE / boh.slova v kostele nyní: a BLANSKO kostel sv.jiří / fara mše svatá 18h NEDĚLE v kostele let. čas 17h zim.čas Setkání na faře: Čtvrtek 1x za měsíc, nyní?. DOLNÍ DVOŘIŠTĚ kostel sv.jiljí NEDĚLE mše svatá - nyní: 1x za 14 dní a 12. a Setkání ve společenství-1x měsíčně - v sakristii kostela, 18h l.čas 18h let.č. 17h 17h z.čas 17h zim.č. nyní: l? z RYCHNOV NAD MALŠÍ kostel sv. Ondřeje Svatý Kámen NEDĚLE mše svatá Setkání v17/18h poutní kostel P. Marie Sněžné: x za 14 dní nyní: 5. a Pondělí: SO v měsíci: mše v 17h nyní: 4.5. ROŽMITÁL NA ŠUMAVĚ kostel sv. Šimona a Judy SOBOTA mše svatá: 18h 17h Setkání na faře: Sobota mimo 1. sobotu let.čas zim.čas 1x za měsíc, nyní: POHORSKÁ VES kostel sv. Linharta Bohoslužby: Poslední Setkání dětí (1 x za 14 dní) venku nebo v 11h - poutní mše sv. SO v září v klubovně na Obecním úřadě: 19h-l.čas 18h-z.čas Sobota 10h CETVINY: kostel Narození P.Marie POHOŘÍ NA ŠUMAVĚ: P. Marie Dobré rady Něm.-česká pouť: 2. SO v srpnu- 14h Česká pouť: 2. NE v září od 14.30h - Pondělí velikonoční: 15h mše sv. /ost. nepravidelně - září- 2.sobota a neděle: česko-něm.poutní oslavy Správa farností: Farské nám. 80, Kaplice, web: Správce farností: P. Pavel Šimák, , Doba, kdy je kněz nejsnáze k zastižení na faře v Kaplici: Středa h a 16h-17h, Čtvrtek h. Dle možností i jindy. Pondělí je volný den. Návštěvu je nejlépe domluvit předem (telefonicky). Farní list Kaplicka vydává Římskokatolická farnost Kaplice pro vnitřní potřebu farností v nákladu 150 ks. Adresa, na niž můžete posílat příspěvky do časopisu - výše. NEPRODEJNÉ (Náklady na 1 ks asi 15,-Kč.) Toto číslo vyšlo v neděli

25 Úmysly apoštolátu modlitby na měsíc duben 2013 Úmysl všeobecný: Aby veřejná modlitba a oslava víry byla pro věřící pramenem života. Úmysl misijní: Za místní církve v misijních zemích, aby byly znamením a nástrojem naděje a vzkříšení. Úmysl národní: Aby věřící křesťané nacházeli v Božím slově útěchu, naději a radost. Úmysly farní: Dej, Pane, ať prožijeme velikonoční dobu v radosti z nového života, který naplnil i naše nitro Posiluj našeho nového papeže Františka, veď ho v jeho poslání svým Duchem a žehnej jeho pastýřské práci, aby přinesla dobré ovoce Prosíme za nově pokřtěné, za Kateřinu a Jiřího, žehnej jim, prohlubuj jejich víru a pomoz jim zapojit se aktivně v církvi Prosíme také za katechumenku Veroniku, dávej se jí stále více poznat a pomoz jí dobře se na křest připravit Pomoz nám, Pane, založit společenství rodin, ministrantské společenství a obnovit společenství mladých Prosíme za pokoj pro všechny země, kde se válčí, nebo je napětí, zvláště za Sýrii a Koreu Požehnej, Pane, naší práci s dětmi ať přinese dobrý užitek, prosíme za dary Ducha svatého pro naše katechetky Růženku, Štěpánku a pastorační asistentku Kristýnu Prosíme o nová kněžská i řeholní povolání, i za povolání k různým službám ve farnosti; povolej, Pane, také nové ministranty a dej své požehnání našim akolytům Pavlovi a Jiřímu, našim varhaníkům, kostelníkům a všem, kdo ve farnostech slouží Žehnej, Pane, všem kněžím ať naleznou ve své službě církvi radost a pomoz jim zvládat jejich pastýřské poslání, aby ty, kteří jsou jim svěřeni, dovedli blíž k Tobě. Prosíme za dívku Joyce z Indie, jíž jsme si vzali do adopce na dálku. Žehnej jí, i celé rodině, buď jí oporou a pomoz jí vystudovat, najít si dobrou práci. Požehnej činnosti Kaplické Charity a všem, o které se Charita stará. Prosíme za ubytované na našich farách, pomoz jim v jejich problémech Smiluj se, Pane, nad těmi, kteří propadli alkoholu, drogám, hazardním hrám, ap., a také nad uvězněnými, osvoboď všechny z moci zla. Posilni či zcela uzdrav naše tělesně i duševně nemocné, potěš všechny osamělé, zoufalým dej novou naději a veď k trpícím naše kroky. Zvláště prosíme za... nodpusť, Pane, hříchy našich zemřelých, smiluj se nad nimi a přijmi je do své slávy.

26 Farní prodejna v Kaplici nabízí omalovánky s texty pro děti: