Rada města Veselí nad Moravou Z Á P I S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města Veselí nad Moravou Z Á P I S"

Transkript

1 Rada města Veselí nad Moravou Z Á P I S z 5. schůze Rady města Veselí nad Moravou, která se konala dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti B-211 Přítomni: Omluveni: Nepřítomni: Hosté: Předsedající: MUDr. Eva Bezděková, členka RMV Pavel Bouda, 1. místostarosta JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta Ing. Mgr. Petr Kolařík, Ph.D., 2. místostarosta Ing. Antonín Korta, tajemník MěÚ Ing. Miloš Kozumplík, člen RMV Tomáš Nekarda, člen RMV Jiří Štica, člen RMV <dle prezenční listiny> <dle prezenční listiny> Bc. Lukáš Grabec Ing. Lenka Jahodová Ing. arch. Ivo Ondračka Ing. Andrea Jarošová, vedoucí odboru majetku a investic Rostislav Prax, velitel městské policie JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta Číslo bodu Bod Komentář 1. Zahájení a schválení programu 5. zasedání Rady města Veselí nad Moravou Výsledek hlasování: Přijato 2. Připomínky k zápisu z 4. zasedání Rady města Veselí nad Moravou Bez připomínek. Výsledek hlasování: Přijato 3. 1/5/RMV/2019 Jmenování člena komise Radě města je předložen návrh na doplnění člena komise rady. I. Rada města Veselí nad Moravou jmenuje Stránka 1 z 5

2 v souladu s 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích členem Komise dopravy a bezpečnosti pana: Libora Poulu. Schvalovatel: JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph. D. 4. Výzva k podání žádostí o dotace z rozpočtu města poskytovatelům sociálních služeb na rok 2019 Výzva k podání žádostí o dotace z rozpočtu města Veselí nad Moravou poskytovatelům sociálních služeb k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb na rok se zveřejněním Výzvy k podání žádostí o dotace z rozpočtu města Veselí nad Moravou poskytovatelům sociálních služeb k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb na rok 2019 v předloženém znění včetně příloh. Předkladatel: Mgr. Ing. Petr Kolařík, Ph. D. Schvalovatel: Mgr. Vlastimil Hruška Zpracovatel: Bohdana Gálová 5. 2/5/RMV/2019 Zápis z 2. schůze Veselské redakční rady a informace zhotovitele Veselských listů o navýšení ceny Byl předložen zápis z 2. schůze Veselské redakční rady konané dne spolu s informací zhotovitele Veselských listů o navýšení ceny za distribuci a možnostmi řešení distribuce Veselských listů. se zápisem z 2. schůze Veselské redakční rady konané dne II. Rada města Veselí nad Moravou schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. DS/0358/2017/KS se zhotovitelem KODIAK print s.r.o., se sídlem Nábřeží 599, Zlín Prštné, IČ , s těmito podstatnými náležitostmi: Původní cena díla bez DPH: Kč, 10% DPH Kč, cena vč. DPH Kč Nová cena díla bez DPH při 14+6 stranách: Kč ( ), 10% DPH Kč, cena vč. DPH Kč Nová cena díla bez DPH při 18+6 stranách: Kč ( ), 10% DPH Kč, cena vč. DPH Kč Cena se upravuje s účinností od do III. Rada města Veselí nad Moravou ukládá 1. tajemníkovi MěÚ 1.1.Ve spolupráci s oddělením KS a s odborem KT zpracovat variantní návrh distribuce Veselských listů od května Termín: Stránka 2 z 5

3 Schvalovatel: JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph. D. Zpracovatel: Veselská redakční rada 6. 3/5/RMV/2019 Technický stav mostů a lávek Technický stav mostů a lávek na území města. s informací o technickém stavu mostů a lávek na území města. II. Rada města Veselí nad Moravou ukládá 1. Odboru MI 1.1.Prověřit ve spolupráci s právníkem úřadu sporné vlastnictví mostních objektů na území města. 1.2.Zajistit zpracování PD nové lávky pro pěší a cyklisty přes Svodnici k zahrádkářské osadě Šlajza. 1.3.SMV - Zajistit odstranění náletových dřevin u mostních objektů dle fotodokumentace zpracované firmou KH-Mosty SMV - Zajistit umístění reflexních prvků na zábradlí mostu ke koupališti. 2. Komisi dopravy a bezpečnosti 2.1.KDB - Prověřit úplnost přehledu mostních objektů na území města dle aktualizovaného pasportu a navrhnout další postup řešení stavu zjištěného hlavní mostní prohlídkou provedenou firmou KH-Mosty. přizváni Ing. Andrea Jarošová, Ing. Lenka Jahodová (odbor MI) Předkladatel: Pavel Bouda Schvalovatel: Pavel Bouda Zpracovatel: Pavel Bouda 7. Studie využití území u Baťova kanálu V rámci plnění úkolu ID 1331 byl městským architektem Ing. arch. Ivo Ondračkou prezentován 1. návrh Studie využití území u Baťova kanálu. s prvním návrhem "Studie využití území u Baťova kanálu" zpracovaným městským architektem Ing. arch. Ivo Ondračkou. Stránka 3 z 5

4 přizváni Ing. Andrea Jarošová, Ing. arch. Ivo Ondračka (odbor MI) Předkladatel: Odbor MI 8. Informace o činnosti městské policie za rok 2018 Informace o činnosti městské policie za rok s informací o činnosti městské policie za rok přizván Rostislav Prax, Bc. Lukáš Grabec (Městská policie Veselí nad Moravou) 9. 4/5/RMV/2019 Kontrola plnění úkolů Radě města je předložena zpráva o plnění úkolů. Zpráva je přílohou zápisu. I. Rada města Veselí nad Moravou schvaluje kontrolu plnění úkolů dle předložené zprávy vč. projednaných připomínek. Předkladatel: tajemník MěÚ Schvalovatel: tajemník MěÚ 10. 5/5/RMV/2019 Různé RMV projednala níže uvedené. I. Rada města Veselí nad Moravou ukládá 1. Odboru MI 1.1.Předložit přehled nájemních a pachtovních smluv na pozemky města s návrhem na zapracování inflační doložky. 2. Komisi životního prostředí 2.1.KŽP - Projednat návrh opatření dle konceptu Územní studie krajiny týkajících se katastrálních území města a předložit stanovisko cestou starosty radě města. Termín: Komisi pro urbanismus a územní plánování 3.1.KUÚP - Projednat návrh opatření dle konceptu Územní studie krajiny týkajících se katastrálních území města a předložit stanovisko cestou starosty radě města. Termín: Odboru ŽPÚP 4.1.Zajistit účast zpracovatele Územní studie krajiny na jednání RMV a předložit příslušnou zprávu. Stránka 4 z 5

5 Termín: Závěr Starosta 5. schůzi RMV ukončil v 19:45. Příští schůze RMV se koná v pondělí od 15:00 v zasedací místnosti č. B-211 a následně v kanceláři starosty. JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. starosta Pavel Bouda 1. místostarosta Stránka 5 z 5