Nepropadejte panice. Průvodce občana krizovou situací a mimořádnou událostí. Brožura vychází jako příloha Zpravodaje městské části Brno-střed FUDŽŽŽ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nepropadejte panice. Průvodce občana krizovou situací a mimořádnou událostí. Brožura vychází jako příloha Zpravodaje městské části Brno-střed FUDŽŽŽ"

Transkript

1 FUDŽŽŽ DŽŽŽ TÚTÚ ÍÍÍÍÍÍÍ Nepropadejte panice Průvodce občana krizovou situací a mimořádnou událostí ECH EEEE ŤIK ŤAK ŤIK... HŮŮŮ HŮŮŮ Brožura vychází jako příloha Zpravodaje městské části Brno-střed

2 Obsah Důležitá telefonní čísla 5 Důležité internetové odkazy 7 Krizové stavy 8 Varovné signály 9 Evakuační zavazadlo 10 Domácí zásoba potravin 12 Užití hasicího přístroje 14 AED 15 Velké vnější krvácení 18 Autonehody 20 Oheň a požáry v přírodě 23 Požáry v domácnostech 25 Blackout 27 Vrtochy počasí 30 Chování v kontaminovaném prostředí 34 Nejpravděpodobnější hrozby 36 Nálezy nevybuchlé munice 38 Únik zemního plynu 39 Hromadná otrava potravinami 40 Epidemie 42 Otrava oxidem uhelnatým 44 Poznámky 47

3 Důležitá telefonní čísla a kdy na které číslo volat Integrovaný záchranný systém (IZS) zajišťuje koordinovaný postup složek při přípravě na mimořádnou událost nebo při provádění záchranných a likvidačních prací. Mimořádnou událostí se rozumí nehoda, požár apod. Mezi základní složky IZS patří hasiči, policie a záchranná služba. Pokud tedy nastane událost, která vyžaduje zásah těchto složek, volejte na jedno z prvních čtyř uvedených čísel. 112 Jednotné evropské číslo tísňového volání v případě závažných událostí, kdy je potřeba více než jedna ze základních složek IZS (hasiči, policie, záchranná služba), velká dopravní nehoda, pád letadla, výbuch budovy apod. 150 Hasičský záchranný sbor v případě požáru, výbuchu, úniku nebezpečných látek, živelních pohrom, vyprošťování osob atd. 155 Zdravotnická záchranná služba v případě nečekaných a náhlých ohrožení zdraví a života osob 158 Policie ČR v případě krádeží, násilí, nálezu podezřelých zavazadel/předmětů (tašky, krabice, nevybuchlé munice atd.), nálezu mrtvého těla 5

4 156 Obecní (městská) policie v případě výtržností, vandalismu, drobných krádeží, rušení nočního klidu, drobných dopravních přestupků (špatné parkování) 1239 Poruchová služba pro zemní plyn v případě nahlášení úniku zemního plynu, zaznamenání omezeného tlaku plynu, nahlášení závady na měřicím zařízení (plynoměru) atd Zelená linka kontakt občanů s radnicí pro pomoc v nouzi a pro získání informací Jak správně nahlásit mimořádnou událost? sdělit své jméno, příjmení a kontakt na sebe ÁÁÁÁÁ AHGRR Popsat: Co se stalo? Kde se to stalo? Kdy se to stalo? Jaký je přibližný rozsah nehody? Jsou nějací zranění? Je případná možnost úniku nějaké nebezpečné látky? ÁÁÁÁÁ AHGRR Je důležité pokusit se zachovat co největší klid, vyslechnout a udělat vše, co vám dispečer řekne. 6

5 Důležité internetové odkazy Výčet důležitých internetových odkazů, ze kterých můžete v případě potřeby čerpat: Český hydrometeorologický ústav Hasičský záchranný sbor ČR Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Městská část Brno-střed Ochrana obyvatel Policie ČR Portál krizového řízení pro Jihomoravský kraj krizport.firebrno.cz Státní zdravotní ústav Záchranný kruh Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje 7

6 Krizové stavy Krizové stavy se vyhlašují v případě vzniku krizových situací (mimořádných událostí, které ohrožují ve značném rozsahu životy, zdraví, majetek a životní prostředí). Jedná se například o rozsáhlé povodně. Rozdělují se do čtyř kategorií s tím, že stav nebezpečí je nejméně nebezpečný a válečný stav naopak nebezpečný nejvíce. V tabulce je uvedeno, kdo, kdy, na jakém území a na jak dlouho stavy vyhlašuje. Krizové stavy Vyhlašující orgán Důvod Územní rozsah Stav nebezpečí Hejtman (primátor hl. m. Prahy) Ohrožení života, zdraví, majetku, životního prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činnosti správních úřadů, orgánů krajů a obcí, IZS nebo subjektů kritické infrastruktury Celý kraj nebo jeho část Nouzový stav Vláda (při nebezpečí z prodlení předseda vlády) Živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiná nebezpečí, která ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví občanů či majetkové hodnoty nebo vnitřní pořádek a bezpečnost Celý stát nebo jeho část Stav ohrožení státu Parlament na návrh vlády Při bezprostředním ohrožení svrchovanosti státu nebo územní celistvosti státu či jeho demokratických základů Celý stát nebo jeho část Válečný stav Parlament Při napadení ČR nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení Celý stát 8

7 Práva a povinnosti při krizových stavech Občané ČR mají při krizové situaci povinnost poskytnout pomoc na vyžádání hasičů, policie atd. Při neuposlechnutí může být pokutován až do výše Kč. Zrovna tak má právo si pro sebe pomoc vyžádat. Více informací uvádí zákon o krizovém řízení 240/2000 Sb. Pokud nejste ze zdravotních důvodů schopni výzvu splnit nebo by její plnění ohrozilo vaše zdraví či zdraví jiných osob, nemusíte výzvu uposlechnout. Osobě v nebezpečí smrti máte povinnost poskytnout pomoc, pokud tím nevystavíte nebezpečí sebe či někoho jiného to platí zejména pro poskytnutí první pomoci. Kdo tak neučiní, může být sankcionován odnětím svobody až na jeden rok. Varovné signály V České republice se používají sirény jako prostředek k varování obyvatel při mimořádné události. Varovný signál nazývaný všeobecná výstraha je kolísavý tón, který zní po dobu 140 sekund. Při každém jeho použití hrozí nějaké nebezpečí. Občané by se měli ukrýt a sledovat stav (televize, rádio). Také můžete slyšet další dva signály: požární poplach 1 přerušovaný tón po dobu 60 sekund, tento signál slouží pouze ke svolání jednotek požární ochrany k výjezdu na zásah zkouška sirén nepřerušovaný tón po dobu 140 sekund, tento signál uslyšíme zpravidla každou první středu v měsíci a to ve hodin Tyto dva signály pro občany neznamenají žádnou povinnost. MČ Brno-střed využívá modernizované elektronické sirény, které vás upozorní hlasem. 9

8 ČERNÝ HUMOR 10

9 Co dělat po zaznění varovného signálu Kromě povodně nebo zemětřesení je třeba se co nejrychleji ukrýt v nejbližší budově. Největší pravděpodobnost poplachu je z důvodu úniku nebezpečné látky, a proto je vhodné se schovat v horních patrech budovy a utěsnit okna, dveře, ventilace. Zapněte televizi, rádio a počkejte na další pokyny od složek IZS nebo pracovníka obce. Po vyhlášení varování zbytečně nepoužívejte mobilní telefony, abyste nepřispívali k přetěžování sítě. Připravte se na možnost evakuace! Evakuační zavazadlo Obsah evakuačního zavazadla: trvanlivé potraviny a voda minimálně na tři dny hrnek, miska, příbor, nůž a otvírák na konzervy důležité dokumenty (občanský průkaz, rodný list, karta zdravotní pojišťovny, platební karty, smlouvy) a peníze v hotovosti hygienické potřeby (zubní pasta a kartáček, toaletní papír, kapesníky, vlhčené ubrousky) užívané léky a základní zdravotnické pomůcky (náplasti, obvazy, léky proti bolesti a teplotě) vhodné oblečení a obutí karimatka, spacák a deka přenosné rádio, mobilní telefon svítilna s náhradními bateriemi a psacími potřebami něco pro zábavu (kniha, hračka pro dítě) Rady, tipy a triky V místech s poskytováním nouzového stravování nebude možné v dostatečné míře vyhovět speciálním požadavkům na výživu (vegani, bezlepková dieta atd.). 11

10 Hmotnost evakuačního zavazadla by neměla přesáhnout 25 kg pro dospělou osobu a 10 kg pro dítě. Nejvhodnější je krosna, popřípadě kufr na kolečkách. Při balení batohu na záda dodržujte zásadu nejtěžší věci dávat hned za záda pod lopatky. Do první třetiny batohu vložit spacák a spodní prádlo. Do střední části batohu, co nejvíce k zádům, něco těžkého (konzervy, vodu). Do horní části věci nejčastější potřeby. Vše zabalte do sáčků, ochráníte tak materiál před vlhkostí. Může nastat situace, že jedinou možností bude pěší evakuace. Cesta v tomto případě může být dlouhá i několik desítek kilometrů. Proto pečlivě volte své evakuační zavazadlo. Pokud máte v zavazadle ještě místo, přibalte více potravin, vody nebo spacák či hračky. Někdo jiný je může potřebovat. Domácí zásoba potravin V České republice není ze zákona povinné mít připravené zásoby potravin, jako je tomu například ve Švýcarsku. Pro případ přerušení zásobování a dodávek vody a energií je však lepší být připraven. Je vhodné myslet na zásobu trvanlivých a předem připravených potravin. Ačkoliv člověk vydrží bez jídla poměrně dlouho, ve fyzicky a psychicky náročných situacích je absence stravy zdraví ohrožující. Nezapomeňte na pitnou vodu! Kromě zajištění pitného režimu vám dostatečné zásoby vody umožní provádět také základní hygienu. 12

11 Vhodné potraviny: sušené maso, ovoce konzervy čokolády, tyčinky kondenzované mléko nouzový potravinový balíček pro přežití těstoviny a luštěniny Nejdůležitější je voda: 2 litry pitné vody pro osobu na 1 den 3 litry užitkové vody pro osobu na 1 den Rady, tipy a triky Dodržujte pestrost stravy a sledujte přijímanou výživovou hodnotu. Minimální denní dávka potravin by měla být kcal (4 186 kj). Doporučená denní dávka pro dospělého, fyzicky aktivního člověka je kcal ( kj). Outdoorové obchody a army shopy jsou místa, kde je možné sehnat doporučené potravinové balíčky. Mějte připravené jídlo minimálně na 3 dny. Nakupte si potraviny na 2 měsíce. Když koupíte nové zásoby, vyměňte je za starší a ty zkonzumujte. Vaše zásoby tak vydrží stále čerstvé a poživatelné. 13

12 Užití hasicího přístroje Návod na použití hasicího přístroje je vždy uveden na jeho obalu. Jak použít hasicí přístroj? Odjistěte pojistku. Nasměrujte na oheň a stiskněte páku. Jaký hasicí přístroj použít? Každý přístroj je vhodný na jiný typ požáru. Jeho nesprávné použití bude neefektivní, a dokonce se může stát životu nebezpečné. Vodní Pěnový Práškový Sněhový (CO2) Halotronový Pevné látky ano ano ano ano ano Kapalné látky ne ano ano ano ano Tuky a oleje ne ne ano ano ano Plynné látky ne ne ne ano ano Elektrická zařízení pod proudem ne ne ano ano ano Vodním a pěnovým přístrojem nehaste elektrická zařízení pod proudem, rozpálené tuky a oleje ani látky prudce reagující s vodou (např. kyseliny)! Práškový, sněhový a halotronový hasičský přístroj nepoužívejte na rozvířitelné hořlavé materiály (piliny, prach, mouku atd.). Sněhový a halotronový přístroj je vhodný pro hašení cenných materiálů i elektroniky. Sněhový přístroj způsobuje omrzliny. 14

13 Náplň halotronového hasicího přístroje je ve vyšší koncentraci toxická. Vyvarujte se jeho použití v uzavřených místnostech. Jak hasit správně? Haste vždy ve směru větru. Nepřibližujte se k požáru blíže než na 2 metry. Hořící plochu haste od okraje. Odkapávající a stékající látky haste shora dolů. Hořící stěny haste zdola nahoru. Při použití více přístrojů na jeden požár haste všemi typy najednou, ne postupně. Dbejte na to, aby se oheň znovu nerozhořel. Rada Po každém použití hasicího přístroje zajistěte jeho opětovné naplnění pro případ jeho potřeby v budoucnu. AED Na místech označených písmeny AED je dostupný automatický externí defibrilátor sloužící k obnovení normálního srdečního rytmu. Pokud někdy narazíte na osobu v bezvědomí, postupujte takto: Zavolejte si pomoc z okolí. Pokud je třeba, otočte postiženého na záda, uvolněte jeho dýchací cesty a zkontrolujte jejich průchodnost (záklonem hlavy a přizvednutím brady). 15

14 Zjistěte, zda postižený normálně dýchá lapavé není normální. Zavolejte na číslo 155. Pokud nejsou přítomny známky normálního dýchaní, provádějte resuscitaci. Jste-li v dosahu přístroje, pošlete někoho pro AED. Dokud někdo nepřinese AED, resuscitujte takto: Dospělé osobě položte svoje ruce na střed hrudníku a proveďte 30 stlačení hrudníku do hloubky alespoň 5 cm s frekvencí přibližně 100x za minutu. Mezi kompresemi hrudník zcela uvolněte. Zakloňte hlavu postiženého a obemkněte svými rty jeho ústa, proveďte 2 plynulé vdechy, pacienta nechte mezi vdechy vždy plně vydechnout. Oživování lze taktéž provádět pouze kompresí hrudníku. Celý postup opakujte až do momentu obnovení životních funkcí nebo podle pokynu AED. Pokud resuscitujete dítě a jste sám, provádějte resuscitaci nejprve 1 minutu a pak volejte 155. Resuscitaci započněte pěti vdechy, pak pokračujte opakováním 30 stlačení (alespoň 100x za minutu do 1/3 hrudníku) a 2 vdechy (v případě potřeby obemkněte svými rty ústa i nos dítěte). I u dítěte nad 1 rok je možné použít AED. Pokud je potřeba resuscitovat novorozence, započněte oživování pěti vdechy, pak opakujte 3 stlačení a 1 vdech. Stlačování hrudníku provádějte pouze dvěma prsty. Otevřete a spusťte defibrilátor, přístroj vás nyní bude navádět hlasem. Roztrhněte balení a vyjměte z něj elektrody, nalepte elektrody přesně podle obrazového návodu na holé tělo! Nedotýkejte se pacienta! Přístroj vyhodnotí pacientův stav. Po analýze pacienta AED doporučí/nedoporučí výboj, pokud ano, přístroj 16

15 se nabije a vyzve vás k podání výboje zmáčknutím tlačítka (nikdo se nesmí dotýkat pacienta!). Pokračujte v resuscitaci 30:2 dokud vás AED opět nevyzve k další analýze rytmu. Pokud postižený opět nabude životních funkcí, uložte ho do stabilizované polohy na boku a neustále kontrolujte přítomnost pravidelného dýchání. Seznam AED v MČ Brno-střed Ústřední autobusové nádraží Brno Zvonařka, výpravní budova, čekárna pro cestující pasáž Komerční banky, a.s., nám. Svobody 21 Zelný trh 13 předprodej DPMB, Mendlovo nám. 19 Hvězdárna a planetárium Brno, recepce u hlavního vchodu Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, vrátnice rektorátu Špilberk, ostraha objektu Brno hlavní nádraží, nádražní hala, pokladna Českých drah Kurýr BVV, vrátnice Kongresového centra Galerie Vaňkovka, Ve Vaňkovce 1 Magistrát města Brna vrátnice, Dominikánské nám. 1 vrátnice, Malinovského nám. 3 vrátnice, Koliště 19 vrátnice, Kounicova 67 Nejvyšší soud ČR, Burešova 20 Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p.o., Údolní 76 17

16 Velké vnější krvácení Velké vnější krvácení je život ohrožující stav, který je třeba neprodleně řešit. V případě poranění tepny postižený rychle ztrácí značné množství krve. Následuje šokový stav a selhání životních funkcí, to vše do několika minut od vzniku zranění. Velké krvácení proto vždy ošetřujeme jako první bez ohledu na ostatní životní funkce. 18

17 1. Zastavte krvácení Stlačte ránu svoji rukou (pokud možno použijte plastové rukavice nebo igelitový sáček). Pokud je postižený schopen, ránu si může držet i sám. V případě, že nemáte žádný obvazový materiál (obvazy, šátek, kus látky), tlačte ránu svou rukou až do příjezdu sanitky. Uložte postiženého do polohy vleže. Pokud krvácí končetina, zvedněte ji nad úroveň srdce. V této poloze musí končetina zůstat po celou dobu ošetřování i po něm. Přiložte tlakový obvaz. Ten najdete v lékárničce, nebo si ho můžete vyrobit pomocí dvou obyčejných obvazů (jeden dejte přímo do rány a dalším jej silně obvažte), popřípadě lze použít šátek nebo jiný kus látky. Tlakový obvaz nepoužívejte v případě cizích předmětů v ráně nebo otevřené zlomeniny. Pokud nikdo ještě nezavolal záchrannou službu (155), udělejte to nyní. V ideálním případě by však již zdravotníci měli být na cestě požádejte ostatní přítomné o pomoc. 2. Zabraňte šoku! Zvedněte nohy postiženého cm do vzduchu. Snažte se postiženého uklidnit, mluvte s ním. Zjistěte, jestli netrpí nějakým závažným onemocněním, nebere léky nebo není alergický. Po příjezdu sanitky zjištěné skutečnosti oznamte zdravotníkům. Zajistěte, aby na postiženého přímo nesvítilo slunce nebo aby neležel na studené zemi. Přikryjte ho. Nepodávejte postiženému žádné jídlo ani pití. Je možné svlažovat rty vodou. Pokud přestane postižený jevit známky života, začněte s resuscitací. 19

18 DŽŽŽ ÍÍÍÍÍÍÍ TÚTÚ Autonehody K nejčastějším mimořádným událostem patří v současné době nehody na silnicích, a to především ve velkých městech. Jste-li účastníkem dopravní nehody nebo jejím svědkem Zastavte vozidlo a vypněte motor (vytáhněte klíč) svého vozidla, zajistěte auto proti dalšímu pohybu. Oblečte si reflexní vestu a označte místo nehody výstražnými světly a postavením výstražného trojúhelníku. Zjistěte, v jakém stavu jsou ostatní účastníci dopravní nehody, a v případě zranění poskytněte první pomoc, případně zavolejte záchranku. Zkontrolujte, zdali z auta neunikají pohonné hmoty. Pokud ano, dbejte zvýšené opatrnosti a udržujte sebe i zraněné v bezpečné vzdálenosti od auta. Volejte tísňovou linku 112. Pokud k nehodě voláte policii, zdržte se veškerého jednání, které by mohlo ovlivnit vyšetření dopravní nehody například požití alkoholických nápojů. Je-li nutné s auty před příjezdem policie manipulovat, třeba z důvodu obnovy provozu vozidel MHD, vyznačte jejich polohu na silnici. Je vhodné si celé místo nehody vyfotit a snímky případně poskytnout policii a pojišťovně. 20

19 Společně s dalšími účastníky nehody, včetně svědků, si vzájemně prokažte totožnost a předejte důležité informace o vozidlech. Pokud vám druhý řidič nechce prokázat svoji totožnost či poskytnout údaje od svého vozidla, porušuje tím zákon. Před příjezdem policie si proto zapište alespoň registrační značku druhého vozidla. Příjezd policie není nutný, jsou-li splněny všechny následující podmínky: Dopravní nehoda se obešla bez zranění či usmrcení osoby. Škoda na žádném z havarovaných vozidel zjevně nepřekračuje částku Kč (pro každé auto se počítá hranice Kč zvlášť). Nebyl poškozen majetek třetí osoby, a to v jakékoliv výši plot, dopravní značení a podobně. Následkem autonehody není ohroženo životní prostředí nedochází k úniku provozních kapalin. Pokud není přivolávána policie, mají řidiči povinnost sepsat společný záznam o dopravní nehodě (Euro formulář). Co vše je nutné si zapsat a zajistit: registrační značka vozidel jména a adresy řidičů, případně majitelů, svědků údaje o pojištění fotodokumentace ve vlastním zájmu označte polohu vozidel a vytvořte si vlastní fotodokumentaci místa dopravní nehody záznam o dopravní nehodě (Euro formulář) pokud nebude k dopravní nehodě přivolána policie, sepište s druhým účastníkem záznam o dopravní nehodě, ve kterém zdůrazněte především průběh, příčinu a míru zavinění nehody podpis obou (či více) účastníků nehody na Euro formuláři 21

20 Tip Pokud se stala dopravní nehoda na dálnici, je nezbytné, aby její účastníci neprodleně opustili vozovku a přemístili se na její pravou stranu, až na bezpečné místo za svodidla. Pravidla poskytování první pomoci při autonehodě: Vezměte ze svého vozidla autolékárničku nebo si ji vyžádejte z jiného vozidla. Zjistěte počet a stav zraněných osob. Pověřte někoho zavoláním záchranky nebo ji zavolejte sám. Požádejte své okolí o spolupráci. Pokud jste sám, nejdříve ošetřujte velká krvácení. Pokud je to nutné, zahajte resuscitaci. Zraněné z vozidla nevytahujte, pokud to není nutné z důvodu bezpečnosti nebo záchrany jejich života při nešetrné manipulaci hrozí totiž poranění krční páteře výjimkou je život ohrožující stav. Rady Nesundávejte motocyklistům ochranné přilby, pokud není nutná resuscitace. Hrozí poranění páteře! V případě, že je nutné helmu sejmout, učiňte tak velmi šetrně za asistence dalšího zachránce. Ptejte se na počet osob ve vozidle a zjistěte, jestli jsou všichni přítomni. Tipy Je dobré mít v autě nějakou pomůcku, pomocí níž nehodu zakreslíme křídu nebo i sprej. Kromě lékárničky a povinné výbavy je velmi vhodné mít v autě i hasicí přístroj/sprej. V momentě vzniku požáru můžete předejít vážným zraněním a rozsáhlým škodám na majetku. 22

21 Oheň a požáry v přírodě Požáry v přírodě mohou vzniknout přirozenou cestou nebo v důsledku lidského zavinění. Při bezpečném chování je možné velkému množství požárů předcházet nebo zabránit jejich rozšíření. Pravidla: Dodržet vzdálenost rozdělávaného ohně minimálně 50 m od lesa a dostatečnou bezpečnou vzdálenost od jakýchkoliv hořlavých věcí, stohů, domů apod. V lese je rozdělávání ohně povoleno jen na vyhrazených místech a kouření je zakázáno zcela. Za silného větru by se oheň v přírodě nebo na otevřeném prostranství neměl rozdělávat vůbec. Ohniště je třeba bezpečně oddělit od okolí (například kameny, pískem, hlínou, vyhloubením zeminy). Je vhodné odstranit všechny hořlavé předměty v doporučené vzdálenosti 1 m od kraje ohniště. Je nutné si předem připravit dostatečné množství prostředků k uhašení ohně (voda, písek, zemina). K zapálení ohně nikdy nepoužívejte vysoce hořlavé látky, jako je např. benzín, 23

22 nafta či líh. Hrozí ztráta kontroly nad ohněm a vážné popáleniny. Zároveň je zakázáno pálit jakékoliv chemické látky (PET láhve, pneumatiky apod.). Oheň nenechávejte nikdy bez dozoru. Děti nenechávejte u ohniště samotné, zajistěte dohled plnoteté osoby. Oheň je nutné řádně uhasit, ideálně jej zcela prolít, ohniště nesmí doutnat. Požár Pokud dojde k rozšíření ohně mimo ohniště, pokuste se jej uhasit již připravenými prostředky (vodou, pískem, zeminou). Pokud se situace dostala mimo vaši kontrolu, neprodleně se ukryjte do bezpečné vzdálenosti a volejte 150. V případě vznícení oděvu neutíkejte! Chraňte si obličej, lehněte si na zem a kutálejte se, dokud plameny neuhasnou. Je-li k dispozici deka nebo jiná vhodná textilie (která není z umělých tkanin), použijte ji k udušení plamenů. Vypalování trávy Častou příčinou neštěstí, které mnohdy končívá škodou na majetku a někdy dokonce i smrtí, je vypalování trávy. Jedná se o činnost nezákonnou, pokutovatelnou až částkou Kč. Tato metoda není bezpečná ani ekologická, rozhodně se nevyrovná klasickému posečení, vyhrabání a kompostování. Tento postup je vhodnější i pro samotný trávník. Pálení rostlinného odpadu Je třeba dodržet výše uvedená pravidla, především oddělit ohniště a připravit si velké množství prostředků na případné hašení. Je nutné pálit materiál zcela suchý, aby se tak zabránilo znečištění ovzduší. Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelé mají povinnost ohlášení pálení odpadů (dle zákona č. 133/1985 Sb.). 24

23 Občané pálení hlásit nemusí, ale je vhodné, aby je oznámili na lince 112 nebo 150, případně nejlépe v předstihu na webových stránkách prostřednictvím příslušného formuláře. Tipy Nepoužívejte kameny vytažené z vody, mohou puknout a ohrozit vás úlomky. Nejčastější příčinou výjezdů hasičského záchranného sboru i následných úmrtí zaviněných požárem je právě nezákonné vypalování trávy. Mějte vždy po ruce mobilní telefon pro urychlení případného přivolání pomoci. Požáry v domácnostech Možné příčiny požárů v domácnostech: zapnutý sporák zapnuté/zapojené elektrické spotřebiče konvice nepozornost při kouření špatné zacházení s otevřeným ohněm (prskavky, zápalky, svíčky apod.) zanedbání údržby topidel a kouřovodů Jak předejít požáru? Používejte spotřebiče podle návodu. Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen plynového sporáku či krbu. Cigaretu vždy dokonale uhaste, nepokládejte cigarety na hořlavý materiál, nekuřte v posteli. 25

24 Nechte si pravidelně čistit a kontrolovat komíny. Kouřovody a topidla udržujte v řádném technickém stavu. Žhavý popel ukládejte na bezpečné místo, nejlépe do nehořlavých nádob. Zamezte přístupu dětí k možným zdrojům otevřeného ohně, zápalkám, zapalovačům apod. Vybavte domácnost hlásičem požáru a hasicím přístrojem. Udržujte jejich dobrý technický stav. Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody a plynu mějte řádně označené a přístupné. Udržujte v řádném stavu elektroinstalace, elektrické spotřebiče, kryty na osvětlovacích tělesech, pohyblivá šňůrová vedení atd. Chodby, schodiště, únikové cesty a východy udržujte volné k evakuaci. Hořlavé, výbušné a toxické látky uchovávejte zodpovědně a bezpečně. Když opouštíte domov, nezapomeňte zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče, vypnout elektrický nebo plynový sporák, uhasit otevřený oheň, zastavit vodu. Ujistěte se, že jsou zavřená okna a dveře. Co dělat, když začne hořet? Pokuste se požár uhasit. Volejte linku 150. I v případě, že jste schopni požár uhasit, je nutné oznámit vzniklou situaci na lince 150. Pokud opouštíte byt, ujistěte se, že všichni ubytovaní z hořícího objektu venku. Varujte před požárem sousedy. Vezměte s sebou všechny důležité doklady a peníze (doklady totožnosti, důležité smlouvy) je vhodné je mít všechny pohromadě, abyste je jen vzali a utíkali. 26

25 Máte-li doma nějaké nebezpečné látky, chemikálie, zbraně, zvíře apod., je nutné to nahlásit hasičům před jejich vstupem do hořícího objektu. Tipy Pokud opouštíte hořící byt, zavřete za sebou všechny dveře, zamezíte tomu, aby se požár rozšířil do dalších prostor. Vypněte pojistky. Nelijte vodu do rozpáleného oleje, můžete se velmi vážně popálit. Blackout Blackout je rozsáhlý výpadek dodávky elektrické energie. Může trvat několik dnů na větším území. V případě zachování chladné hlavy a kooperace občanů se složkami Integrovaného záchranného systému může být tato krizová situace překonána bez výraznějších obtíží. Omezení z toho plynoucí by se lišilo dle závažnosti situace. Lze ovšem počítat s vyřazením nebo výrazným omezením činnosti obchodů, bankomatů, benzinových pump, dopravních podniků a méně důležitých institucí veřejné správy. Kromě elektrické energie se budete muset obejít bez plynových sporáků a kotlů i dodávek tepla. Fungovat přestanou vodní čerpadla na nějaký čas proto nebude v provozu vodovod a nebude k dispozici kanalizace. 27

26 Zachovejte klid Dodávka bude s největší pravděpodobností obnovena v následujících hodinách. Školy a školky jsou zodpovědné za svěřené děti až do předání rodičům, nemusíte se o ně strachovat. Dbejte pokynů orgánů veřejné správy. Můžete je dostat prostřednictvím rádia, elektronickými sirénami nebo složkami IZS. Buďte ohleduplní. Nezmatkujte, nezpůsobte nikomu újmu na zdraví ani majetku. Snažte se pomoci ostatním v nesnázích, obzvlášť pokud se jedná o starší lidi nebo děti. Smiřte se s omezením. Omezení se dotkne vašeho osobního pohodlí i pracovního života tuto skutečnost nezbývá než akceptovat. Připravte se Jediná spolehlivá možnost, jak přečkat blackout v pohodlí a bezpečí, je být připraven preventivně mějte doma dostatečné zásoby potravin a vody alespoň na 5 dní, rádio na baterky, svítilnu a samozřejmě i náhradní baterie. Je také dobré mít plynový nebo lihový vařič pro ohřev potravin, dostatek oblečení či přikrývek a léky. Odeberte se domů. Pokud nejste v okamžiku výpadku doma, běžte tam. Nefunguje světelná signalizace, po cestě tedy dbejte zvýšené opatrnosti. Pokud vás k tomu nenutí pracovní nebo jiné povinnosti, přečkejte omezení doma. 28

27 Vypněte a odpojte elektrická zařízení. Při pokusu o obnovení dodávky tak ulehčíte přenosové síti. Nechte zapnutou pouze jednu žárovku. Budete tak mít okamžitou odezvu v případě obnovení dodávky. Sledujte vývoj situace. Pravidelně zapínejte rádio, všímejte si okolí, kontrolujte schránku na dopisy. Nepanikařte Odpovědné orgány pracují na co nejrychlejším obnovení dodávky a složky IZS dohlížejí na vaši bezpečnost, neztrácejte víru v jejich činnost. Nešiřte poplašné a neověřené zprávy. Věřte pouze informacím z důvěryhodných zdrojů. Nepřekračujte zákony ČR. Nekraďte, nerabujte atd. Dáváte příklad ostatním, a narušujete tak stabilitu společnosti. Nevycházejte zbytečně z domu. Hlavně v nočních hodinách hrozí zvýšená kriminalita. Domov opusťte, pouze pokud jste k tomu byli vyzváni příslušníky IZS či orgány veřejné správy, musíte si obstarat zásoby nebo k tomu máte jiný naléhavý důvod. Tipy Lednice a mrazáky zbytečně neotvírejte, potraviny tak zůstanou déle v chladu. Při použití elektrocentrál (generátory, záložní zdroje) připojte zařízení, která chcete napájet, přímo do zásuvek elektrocentrály, nepřipojujte elektrocentrálu k elektrickému systému domu. Generátory nepouštějte v uzavřených prostorách. 29

28 Mobilní telefon používejte pouze k tísňovým nebo opravdu naléhavým voláním kvůli omezené kapacitě sítě. Máte-li možnost přečkat výpadek například u příbuzných, využijte ji. Variantou je také oblast nezávislá na elektrické energii (chata na venkově a podobně). V létě Nejrychleji se kazící potraviny zkonzumujte nejdříve. Dodávka pitné vody bude zajištěna z náhradních zdrojů. V případě jejího nedostatku si vodu z neověřených zdrojů vždy převařte. Dodržujte hygienické návyky alespoň v rámci možností. V zimě Zamezte zbytečnému úniku tepla ze svého domova. K vytápění uzavřených prostor nevyužívejte přístroje a způsoby určené k venkovnímu použití, hrozí otrava oxidem uhelnatým. Vrtochy počasí Vítr Při zhoršených povětrnostních podmínkách dbejte opatrnosti kvůli padajícím větvím a jiným předmětům. Neprocházejte se pod stromy a nechoďte k oknům, která by mohla být padajícím stromem zasažena. Po vichřicích se můžou vyskytovat případy popadaných drátů vysokého napětí. V žádném případě se k nim nepřibližujte! Varujte ostatní a volejte

29 Bouřka Při bouřkách a přívalových deštích může dojít k zatopení některých sklepů a níže položených míst. Při blížící se průtrži dbejte na zajištění sklepních oken. S auty nevjíždějte do zatopených míst hrozí uvíznutí a zničení vozidla. Při bouřce se nezdržujte na otevřených prostranstvích. Pokud jste zaskočeni bouřkou, neschovávejte se pod osamocené stromy a rozhodně neutíkejte. Ukryjte se v budovách s hromosvodem, popřípadě v autě. Sníh Padající sníh ze střech představuje zvýšené riziko pro vaše zdraví. Při pohybu na ulicích proto buďte opatrní. Věděli jste, že maximální povolené zatížení střechy je 70 kg na m 2? Je důležité mít toto v patrnosti zejména u objektů s plochou střechou. Dojde-li k překročení této hodnoty, je majitel nebo správce budovy povinen sníh odstranit. Buďte ostražití v případě náledí! Velké množství drobných autonehod a zranění pramení právě z tohoto rizika. Tipy Sledujte počasí a při blížící se vichřici přeparkujte svá auta, aby nebyla v blízkosti stromů. V Brně uvízne několik aut pod viaduktem téměř při každé bouřce, snažte se mu vyhnout! 31

30 Povodně Zde se můžete podívat, zda je místo vašeho bydliště evidováno jako rizikové místo. O hrozící povodni se dozvíte varovným signálem všeobecné výstrahy a upřesňující informace se dozvíte z hromadných sdělovacích prostředků z televize, z rádia atd. Rady Vytipujte si místo, kam voda nedosáhne. Zabezpečte dveře a okna do sklepa proti vodě například pytli s pískem. Nebezpečné materiály ochraňte před odplavením. Zvažte použití automobilu a vyvarujte se možnému zmatku. 32

31 Snadno odplavitelný materiál zabezpečte, aby nevznikaly hráze. Zabezpečení je možné provést přesunutím věcí do vyšších pater. Buďte připraveni na výzvu k evakuaci. Před opuštěním bytu: Vypněte své spotřebiče (kromě ledniček a mrazniček). Zavřete uzávěr vody a plynu. Zvíře, které nemůžete vzít s sebou, přemístěte do vyšších pater budovy a dejte mu krmení na delší dobu. Utěsněte sklepní okna a dveře. Po celou dobu povodní pomáhejte nemohoucím a starým lidem, sledujte pokyny od pověřených orgánů. Po povodni: Zkontrolujte statiku domu, stav kanalizace, rozvody vody a energií. Zlikvidujte zasažené potraviny a uhynulou zvěř (její výskyt nahlaste). Nechte laboratorně zkontrolovat vodu ve studni. Důkladně větrejte a vysušujte prostory. Vše vydezinfikujte (v postižených materiálech zůstává velké množství bakterií). Zdokumentujte škody a kontaktuje svou pojišťovnu. Nebojte se v případě nouze požádat o materiální pomoc pracovníky obecního úřadu. Mohou poskytnout zejména potraviny, oblečení, pitnou vodu a hygienické potřeby. 33

ORLÍ PERO Prokaž znalost prevence a hašení požáru, hasící přístroje, telefon T - 55

ORLÍ PERO Prokaž znalost prevence a hašení požáru, hasící přístroje, telefon T - 55 ORLÍ PERO Prokaž znalost prevence a hašení požáru, hasící přístroje, telefon T - 55 Vítězslav Čermák Atana Při naší skautské činnosti se dostáváme velmi často do situace, kdy musíme použít otevřený oheň,

Více

Volejte tísňovou linku:

Volejte tísňovou linku: Stali jste se svědky nebo účastníky mimořádné události? Volejte tísňovou linku: Operátorovi oznamte: co se stalo 112 kde se událost stala své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte nezavěšujte jako

Více

Pro případ ohrožení - příručka pro obyvatele

Pro případ ohrožení - příručka pro obyvatele Pro případ ohrožení - příručka pro obyvatele V průběhu života můžeme být svědky událostí, kterým říkáme mimořádné, protože přicházejí většinou neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel. Způsobují

Více

KRIZOVÝ PLÁN OBCE STRANNÝ

KRIZOVÝ PLÁN OBCE STRANNÝ KRIZOVÝ PLÁN OBCE STRANNÝ OBECNÉ ZÁSADY Při ohrožení, o kterém můžete být vyrozuměni prostřednictvím sirén, zprávou v rozhlase, televizi, z tisku nebo hlášením místního rozhlasu, pojízdného rozhlasového

Více

7 VÝBUCH 8 VZORY TÍSŇOVÝCH A DALŠÍCH ZPRÁV OBYVATELSTVU. č. situace str. ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY PŘI PŘEPRAVĚ / ZE STACIONÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ

7 VÝBUCH 8 VZORY TÍSŇOVÝCH A DALŠÍCH ZPRÁV OBYVATELSTVU. č. situace str. ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY PŘI PŘEPRAVĚ / ZE STACIONÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ B3 VZORY TÍSŇOVÝCH A DALŠÍCH ZPRÁV OBYVATELSTVU č. situace str. 1 ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY PŘI PŘEPRAVĚ / ZE STACIONÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ 2 REÁLNÉ NEBEZPEČÍ PŘÍVALOVÉHO DEŠTĚ 3 3 REÁLNÉ NEBEZPEČÍ VICHŘICE /TORNÁDA

Více

VZORY TÍSŇOVÝCH A DALŠÍCH ZPRÁV OBYVATELSTVU

VZORY TÍSŇOVÝCH A DALŠÍCH ZPRÁV OBYVATELSTVU B3 VZORY TÍSŇOVÝCH A DALŠÍCH ZPRÁV OBYVATELSTVU č. situace str. 1 ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY PŘI PŘEPRAVĚ 2 2 PŘÍVALOVÉ DEŠTĚ 3 3 VICHŘICE/TORNÁDA 4 4 POŽÁR LEŠNÍ / V OBCI 5 5 DLOUHODOBÉ NARUŠENÍ DODÁVEK ELEKTŘINY

Více

Mimořádná situace a událost

Mimořádná situace a událost Mimořádná situace a událost Mimořádná situace stav, kdy náhle dochází k nahromadění, úbytku či uvolnění určitých hmot, energie či sil, které působí škodlivě a ničivě na obyvatelstvo, jeho majetek, životní

Více

Zásada č.1 nepřibliţujte se k místu havárie

Zásada č.1 nepřibliţujte se k místu havárie Zásada č.1 nepřibliţujte se k místu havárie v místě havárie je koncentrace nebezpečné chemické látky (plynu, par) nejvyšší, a proto nejnebezpečnější. Je minimální na návětrné straně místa, kde k havárii

Více

Co dělat při přípravě rodiny na mimořádné události?

Co dělat při přípravě rodiny na mimořádné události? Co dělat při přípravě rodiny na mimořádné události? Je potřeba si uvědomit neustále rostoucí množství rizik, nebezpečí a ohrožení, s kterými se v každodenním životě setkáváme a která dnes a denně způsobují

Více

Nepropadejte panice. Průvodce občana krizovou situací a mimořádnou událostí. Brožura vychází jako příloha Zpravodaje městské části Brno-střed FUDŽŽŽ

Nepropadejte panice. Průvodce občana krizovou situací a mimořádnou událostí. Brožura vychází jako příloha Zpravodaje městské části Brno-střed FUDŽŽŽ FUDŽŽŽ DŽŽŽ TÚTÚ ÍÍÍÍÍÍÍ Nepropadejte panice Průvodce občana krizovou situací a mimořádnou událostí ECH EEEE ŤIK ŤAK ŤIK... HŮŮŮ HŮŮŮ Brožura vychází jako příloha Zpravodaje městské části Brno-střed Obsah

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Zásady chování při mimořádné situaci Čas od času se každý může setkat s událostí, která ohrožuje majetek, zdraví či dokonce jeho život.

Více

ZÁSADY CHOVÁNÍ PŘI HAVÁRII S ÚNIKEM NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ LÁTKY

ZÁSADY CHOVÁNÍ PŘI HAVÁRII S ÚNIKEM NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ LÁTKY ZÁSADY CHOVÁNÍ PŘI HAVÁRII S ÚNIKEM NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ LÁTKY Dostanete-li se do situace, kdy dojde k úniku a působení nebezpečné chemické látky, chovejte se podle těchto zásad: Hasičský záchranný sbor

Více

Zásady ochrany obyvatelstva před hrozícím nebezpečím v zařízeních poskytujících sociální služby

Zásady ochrany obyvatelstva před hrozícím nebezpečím v zařízeních poskytujících sociální služby Zásady ochrany obyvatelstva před hrozícím nebezpečím v zařízeních poskytujících sociální služby Kateřina Blažková 1 Zásady ochrany obyvatelstva před Z hrozícím nebezpečím v zařízeních poskytujících sociální

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95)

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95) Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 PRAVIDLA o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými

Více

Požár v domácnosti. Charakteristika požáru v domácnosti

Požár v domácnosti. Charakteristika požáru v domácnosti Požár v domácnosti Statistické údaje jednoznačně dokládají, že požáry v soukromých domácnostech mají vůbec nejtragičtější následky. Hasičský záchranný sbor JmK ve spolupráci s Policií ČR Městské ředitelství

Více

Odborná příprava velitelů JPO SDHO. Evakuace obyvatelstva

Odborná příprava velitelů JPO SDHO. Evakuace obyvatelstva Odborná příprava velitelů JPO SDHO Evakuace obyvatelstva 2009 30 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany Při zásahu jednotky požární ochrany: a) zdolávájí

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Příručka pro nouzové a havarijní situace pro uživatele a zájemce o službu rané péče

Příručka pro nouzové a havarijní situace pro uživatele a zájemce o službu rané péče Příručka pro nouzové a havarijní situace pro uživatele a zájemce o službu rané péče poskytuje terénní a ambulantní služby. V souvislosti s nabídkou a poskytováním služby mohou nastat havarijní, nouzové

Více

lékaře. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

lékaře. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P-věty P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P201 Před použitím si obstarejte speciální

Více

Brožura pro žáky v rámci projektu Abeceda zdraví

Brožura pro žáky v rámci projektu Abeceda zdraví Brožura pro žáky v rámci projektu Abeceda zdraví Milé děti a paní učitelky, a je tu pro Vás připravená poslední brožura v tomto školním roce. Tentokrát se dozvíte něco o záchranných složkách, jinak také

Více

Základní pokyny pro chování a k ochraně obyvatelstva ve městě při vzniku mimořádné události

Základní pokyny pro chování a k ochraně obyvatelstva ve městě při vzniku mimořádné události Základní pokyny pro chování a k ochraně obyvatelstva ve městě při vzniku mimořádné události OBECNÉ ZÁSADY Při ohrožení, o kterém můžete být vyrozuměni prostřednictvím sirén, zprávou v rozhlase, televizi,

Více

Jak řešit krizové situace

Jak řešit krizové situace Jak řešit krizové situace Druhy ohrožení str. 2-5 zobrazit Co dělat, když zazní varovný signál str. 6 zobrazit Varovný signál str. 7 zobrazit Co dělat při ohrožení str. 8 zobrazit Co dělat při nařízení

Více

P věty pokyny pro bezpečné zacházení s chemickými látkami

P věty pokyny pro bezpečné zacházení s chemickými látkami 5.6.23. P - věty http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/p-vety P věty pokyny pro bezpečné zacházení s chemickými látkami Dále naleznete seznam pokynů pro bezpečné zacházení (P věty) v českém jazyce

Více

ZÁKLADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V LABORATOŘI

ZÁKLADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V LABORATOŘI ZÁKLADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V LABORATOŘI Platné pro interní potřebu Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze OBSAH: 1. Obecné povinnosti a doporučení..3 2.

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Ludmila Jakubcová. Dostupné z Metodického portálu ; ISSN

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Ludmila Jakubcová. Dostupné z Metodického portálu  ; ISSN OTRAVY AnotacePrezentace seznamuje žáky s druhy otrav a poskytnutím rychlé první pomoci. Autor Mgr. Ludmila Jakubcová Jazyk Čeština Očekávaný Žák ví, co je to otrava. Ví, s jakými druhy otrav se může setkat.

Více

Jaký hasicí přístroj na co použít

Jaký hasicí přístroj na co použít Jaký hasicí přístroj na co použít Nedejte ohni šanci zničit Váš majetek a zastavte ho hned na začátku! Hasičský záchranný sbor JmK ve spolupráci s Policií ČR Městské ředitelství Brno a Diecézní charitou

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku

Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru. Hasičský záchranný sbor JMK ve spolupráci s Policií ČR Krajské ředitelství Brno a

Více

Projekt. Prevence nás osloví. Informační materiály v oblastech prevence rizikového chování

Projekt. Prevence nás osloví. Informační materiály v oblastech prevence rizikového chování Projekt Informační materiály v oblastech prevence rizikového chování Zdroje: Internetový portál www.prevence-info.cz www.reknidrogamne.cz www.ochranaobyvatel.cz Příručka metodických materiálů ;Vytváření

Více

Havarijní plán pro zdolávání mimořádných událostí HAVARIJNÍ PLÁN PRO ZDOLÁVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

Havarijní plán pro zdolávání mimořádných událostí HAVARIJNÍ PLÁN PRO ZDOLÁVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Příloha č. 16 Havarijní plán 1 2 3 4 5 Zpracoval: Bc. Karel Lichtneger, DiS. Podpis: Strana č. 1 celkem stran: 8 Schválil: Podpis: Datum vydání: 20.1.2014 HAVARIJNÍ PLÁN PRO ZDOLÁVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

Více

Rady občanům: INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Rady občanům: INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM Rady občanům: Co je Integrovaný záchranný systém? Jaká jsou označení funkcionářů SDH? Jaké jsou druhy sirén? Důležitá telefonní čísla tísňového volání. Ochrana před povodněmi. Co dělat při vichřici? Pozor

Více

PÍSEMNÉ POKYNY PODLE ADR

PÍSEMNÉ POKYNY PODLE ADR PÍSEMNÉ POKYNY PODLE ADR Činnosti v případě nehody nebo nouzové situace V případě nehody nebo nouzové situace, k níž může dojít nebo která může vzniknout během přepravy, musí členové osádky vozidla učinit

Více

- požár v zastavěné oblasti (pokyny občanům ve vyšších patrech budov) - nebezpečí teroristického útoku (např. na parkovištích obchodních center)

- požár v zastavěné oblasti (pokyny občanům ve vyšších patrech budov) - nebezpečí teroristického útoku (např. na parkovištích obchodních center) Účel použití Mobilní elektronická siréna MobilHorn (dále jen siréna) je zařízení pro zabezpečení varování obyvatelstva včetně předání verbálních tísňových informací při vzniku mimořádné události. Její

Více

2. téma Bezpečná práce s elektrickým zařízením

2. téma Bezpečná práce s elektrickým zařízením 2. téma Bezpečná práce s elektrickým zařízením 7 pravidel pro ochranu před úrazem elektrickým proudem Nelézt na sloupy a stožáry elektrického vedení a ani na transformátorové budky, nelézt na stromy v

Více

Víte, co udělat, když potřebujete nahlásit mimořádnou událost?

Víte, co udělat, když potřebujete nahlásit mimořádnou událost? Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 2009 PROJEKT VAŠE CESTY K BEZPEČÍ Víte, co udělat, když potřebujete nahlásit mimořádnou událost? Volejte příslušnou linku tísňového volání: 150 Hasičský záchranný

Více

Pár rad co dělat ve vybraných krizových situacích:

Pár rad co dělat ve vybraných krizových situacích: Pár rad co dělat ve vybraných krizových situacích: 1. Jak se zachovat při varovném signálu. 2. Na co nezapomenout při evakuaci. 3. Co dělat při silném větru? 4. Jak chránit dýchací cesty v případě požáru

Více

PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ Příručka pro obyvatele

PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ Příručka pro obyvatele PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ Příručka pro obyvatele V průběhu života můžeme být svědky událostí, kterým říkáme mimořádné, protože přicházejí většinou neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel. Způsobují velké

Více

Příkazové značky A4 Pěší musí použít tuto cestu. Všeobecné A4 Nosítka (symbol)

Příkazové značky A4 Pěší musí použít tuto cestu. Všeobecné A4 Nosítka (symbol) OZNAČENÍ FORMÁT DRUH Značky zákazu A4 Vstup zakázán A4 Nepovolaným vstup zakázán A4 Zákaz kouření A4 Zákaz kouření a vstupu s plamenem A4 Zálaz výskytu otevřeného ohně A4 Zákaz používání mobilních telefonů

Více

Kompresor olejový, 200l, GEKO

Kompresor olejový, 200l, GEKO S t r á n k a 1 Návod k použití Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Seznamte se se všemi instrukcemi, které jsou nezbytné pro bezpečnou manipulaci s nářadím. Bezpečnostní prohlášení:

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel

Více

Prevence a ochrana obyvatel -základní znalosti z oblasti prevence a ochrany obyvatel

Prevence a ochrana obyvatel -základní znalosti z oblasti prevence a ochrany obyvatel Prevence a ochrana obyvatel -základní znalosti z oblasti prevence a ochrany obyvatel 1. K hlavním úkolům ochrany obyvatelstva patří: a) hlásné služby, zatemňování a pohřební služby b) evidence zařízení

Více

Činnost jednotek požární ochrany při povodních. plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Činnost jednotek požární ochrany při povodních. plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje Činnost jednotek požární ochrany při povodních plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje 1 Bezpečnost komplexně Úkolem vlády ČR a orgánů všech územních samosprávných celků

Více

Seznámení fyzických a právnických osob v obci Cotkytle s charakterem možného ohrožení, připravenými krizovými opatřeními a způsobem jejich provedení

Seznámení fyzických a právnických osob v obci Cotkytle s charakterem možného ohrožení, připravenými krizovými opatřeními a způsobem jejich provedení Seznámení fyzických a právnických osob v obci Cotkytle s charakterem možného ohrožení, připravenými krizovými opatřeními a způsobem jejich provedení 1. ÚVOD Obecní úřad obce Cotkytle zpracováním tohoto

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2008 POŽÁRNÍ ŘÁD STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE schválena dne 29. května 2008 účinnost od 1. července 2008 Zastupitelstvo statutárního

Více

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) První pomoc I Cíl první pomoci, třídění zraněných,

Více

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě!

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě! Návod k používání Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623 Děkujeme Vám, že jste si vybrali tuto vysoce kvalitní elektrickou konvici. Jedná se o kvalitní výrobek splňující požadavky uznávaných

Více

Označení nebezpečných látek Vyobrazení, R věty a S věty

Označení nebezpečných látek Vyobrazení, R věty a S věty Označení nebezpečných látek Vyobrazení, R věty a S věty Kód Text R1 Výbušný v suchém stavu R2 Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 Velké nebezpečí výbuchu při

Více

Víte, jak se zachovat při úniku nebezpečné látky?

Víte, jak se zachovat při úniku nebezpečné látky? Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 2010 Projekt Vaše cesty k bezpečí Víte, jak se zachovat při úniku nebezpečné látky? Kromě úniku nebezpečné látky (NL) v důsledku havárie v chemickém průmyslu

Více

První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem

První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem BOZP První pomoc První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem Školení bezpečnosti práce (BOZP) České vysoké učení technické v Praze, Katedra kybernetiky BOZP První pomoc (1/7) Působení el. proudu

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_07 Název materiálu: Evakuační zavazadlo Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: V posledním desetiletí je stále častější vznik mimořádných

Více

kůží R48/22: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním

kůží R48/22: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním R-věty a S-věty R-věty (jednoduché) R1: Výbušný v suchém stavu R2: Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3: Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo

Více

Krizové řízení. Příprava na mimořádné události obce Vysoká

Krizové řízení. Příprava na mimořádné události obce Vysoká 1 Krizové řízení Příprava na mimořádné události obce Vysoká Krizové řízení a ochrana obyvatelstva Krizové řízení je nedílnou součástí řízení státu, organizace či jiné instituce. Jeho cílem je předcházet

Více

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 R-věty R1 - Výbušný v suchém stavu R 2 - Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 - Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů

Více

CZ.1.07/1.1.08/

CZ.1.07/1.1.08/ Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Mimořádné události Lidstvo se od svého vzniku muselo v zájmu své existence vypořádávat s různými nepříznivými

Více

Návod k použití benzínových čerpadel CM

Návod k použití benzínových čerpadel CM Návod k použití benzínových čerpadel CM Všeobecné bezpečnostní předpisy POZOR! Následující pokyny nemohou zabránit všem rizikům souvisejících s použitím tohoto zařízení. Je nezbytné je doplnit i o obecné

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

Základy první pomoci

Základy první pomoci Základy první pomoci CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz První pomoc Kdo zachránil jeden život, jakoby zachránil celý svět. (Talmud) Poskytnutí první pomoci je základní občanskou

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

ROČNÍK XXI ZÁŘÍ 2012. Místo konání voleb: Doba konání voleb:

ROČNÍK XXI ZÁŘÍ 2012. Místo konání voleb: Doba konání voleb: www.strazpr.cz ROČNÍK XXI ZÁŘÍ 2012 cena 6 Kč Místo konání voleb: Doba konání voleb: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - varta - září 2012 - - - - - - - - - září 2012 - - - - - - - - - - -

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: spalování plynů

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: spalování plynů Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: spalování plynů Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1244_spalování_plynů_pwp Název školy: Číslo a název projektu:

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-11/PO-OV-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

Ochrana před povodněmi v České republice

Ochrana před povodněmi v České republice Ochrana před povodněmi v České republice Povodňové orgány České republiky a. mimo povodeň jsou povodňovými orgány: obecní (městské) úřady, okresní úřady (magistráty statutárních měst), Ministerstvo životního

Více

1. ORGANIZACE A ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A ZÁKLADNÍ POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z PŘEDPISŮ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ:

1. ORGANIZACE A ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A ZÁKLADNÍ POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z PŘEDPISŮ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ: METODICKÁ POMŮCKA K PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ MORAVSKÉHO DIVADLA OLOMOUC v oblasti požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky MV č. 246/2001

Více

Úloha starosty obce s rozšířenou působností. při přípravě na mimořádné události a krizové situace a při jejich řešení

Úloha starosty obce s rozšířenou působností. při přípravě na mimořádné události a krizové situace a při jejich řešení Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení Úloha starosty obce s rozšířenou působností při přípravě na mimořádné události a krizové situace a při jejich

Více

PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ - INFORMACE PRO OBYVATELE

PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ - INFORMACE PRO OBYVATELE PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ - INFORMACE PRO OBYVATELE I. Mimořádné situace a události II. Obecné zásady chování při mimořádných událostech III. Varování a vyrozumění obyvatelstva IV. Evakuace V. Ochrana před povodněmi

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Varybond High Temperature Bearing

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Varybond High Temperature Bearing Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Nedoporučované způsoby použití Jen pro

Více

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 2015-01

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 2015-01 1-24 Betjeningsvejledning 25-48 Bruksanvisning 49-72 Käyttöohje 73-96 Brukerhåndbok Uživatelská příručka97-120 User manual 2015-01 Sériové číslo: Registrační číslo: Telefonní číslo servisu: Dodavatel:

Více

Co je prasečí chřipka?

Co je prasečí chřipka? Co je prasečí chřipka? Prasečí chřipka je respirační onemocnění u prasat způsobené virem chřipky typu A, které u nich často propuká. Lidé za normálních okolností touto nemocí neonemocní, ale k nakažení

Více

VY_32_INOVACE_16_IZS - MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI_35

VY_32_INOVACE_16_IZS - MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI_35 VY_32_INOVACE_16_IZS - MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI_35 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo

Více

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY STANDARDNÍ VĚTY OZNAČUJÍCÍ SPECIFICKOU RIZIKOVOST A STANDARDNÍ POKYNY PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI PŘÍPRAVKY 1. Standardní věty označující specifickou

Více

Jak vybavit a bezpečně používat automobil

Jak vybavit a bezpečně používat automobil Jak vybavit a bezpečně používat automobil Statistiky hasičů neustále poukazují na velký počet dopravních nehod a také požárů vozidel. Dalším velkým problémem je také znemožnění volného průjezdu vozidel

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě CZ Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě [v1_2011 12 15] Réf. / Art. Nr. : PRPVC249/1 / 511306 Dovozce: Ribimex SA; F 77340 Pontault Combault VAROVÁNÍ: Pečlivě si přečtěte tento

Více

Krizové situace. co, kdy a kde se stalo uveďte své jméno a příjmení a číslo telefonu, ze kterého voláte

Krizové situace. co, kdy a kde se stalo uveďte své jméno a příjmení a číslo telefonu, ze kterého voláte Krizové situace V našem běžném životě mohou nastat neočekávané mimořádné události, jako jsou živelní pohromy (záplavy a povodně, požáry, vichřice, sesuvy půdy, sněhová kalamita apod.), havárie s únikem

Více

Rádce při dopravní nehodě. Důležité informace při dopravní nehodě. Volkswagen Assistance pro ČR

Rádce při dopravní nehodě. Důležité informace při dopravní nehodě. Volkswagen Assistance pro ČR Rádce při dopravní nehodě Důležité informace při dopravní nehodě Volkswagen Assistance pro ČR 800 123 000 Vážené zákaznice, vážení zákazníci, rádi bychom Vás ujistili, že péče značky Volkswagen o Vás,

Více

Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI

Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI 2 3 Vážený zákazníku, z důvodu bezpečnosti a správného používání si před prvním použitím topidla důkladně přečtěte

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Teplovodní tlaková myčka Série W

Teplovodní tlaková myčka Série W Teplovodní tlaková myčka Série W W17/250;W21/200;W25/200; W30/200;W20/300 1 1. Použití Přístroj je určen výhradně k mytí a čištění strojů, automobilů, budov, nářadí a různých omyvatelných ploch, které

Více

Co dělat při silném větru?

Co dělat při silném větru? RADY OBČANŮM Co dělat při silném větru? Před příchodem větru preventivně zajistěte okna, dveře, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty (např. květináče, zahradní nábytek), které mohou v důsledku

Více

Masážní přístroj. m 286. Návod k obsluze

Masážní přístroj. m 286. Návod k obsluze Masážní přístroj m 286 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití.

Více

Město Náchod. Ochrana obyvatelstva. Příručka pro obyvatelstvo

Město Náchod. Ochrana obyvatelstva. Příručka pro obyvatelstvo Město Náchod Ochrana obyvatelstva Příručka pro obyvatelstvo Vydalo: Město Náchod, krizové řízení, 2006 OCHRANA OBYVATELSTVA I. MIMOŘÁDNÉ SITUACE A UDÁLOSTI II. ZPŮSOB VAROVÁNÍ A VYROZUMĚNÍ OBYVATELSTVA

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta, Lipová 41a, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta, Lipová 41a, 602 00 Brno Pozor: Po seznámení s předpisy v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vytisknout přílohu č. 6 a podepsanou předat při zahájení akademického roku nebo odevzdat přímo na studijní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI424 1 2 4 3 9 6 5 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com SKLÁDACÍ LED, NABÍJECÍ PRACOVNÍ SVÍTILNA POWLI424 UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 1 První pomoc

Více

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ... ULTRAZVUKOVÁ ČISTIČKA ŠPERKŮ SU726 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...3 VARIANTY ČIŠTĚNÍ...4

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne:

Ročník: 1. Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_03 Název materiálu: Důležitá telefonní čísla IZS Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: V posledním desetiletí je stále častější vznik mimořádných

Více

PROGRAMY UVÁDĚNÍ PRODUTKŮ ISOPA DĚLÁME, CO ŘÍKÁME. metylénchlorid

PROGRAMY UVÁDĚNÍ PRODUTKŮ ISOPA DĚLÁME, CO ŘÍKÁME. metylénchlorid PROGRAMY UVÁDĚNÍ PRODUTKŮ ISOPA DĚLÁME, CO ŘÍKÁME metylénchlorid 1 Informace na štítcích metylenchloridu CLP Signální slovo: Pozor Údaje o nebezpečnosti H315 Dráždí kůži H319 Způsobuje vážné podráždění

Více

PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ ( příručka pro obyvatele )

PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ ( příručka pro obyvatele ) PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ ( příručka pro obyvatele ) V průběhu života můžeme být svědky událostí, kterým říkáme mimořádné, protože přicházejí většinou neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel. Způsobují

Více

Model: DO CFJS007A Startovací stanice

Model: DO CFJS007A Startovací stanice Model: DO CFJS007A CZ Startovací stanice Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ POKYNY UPOZORNĚNÍ!!! PO ZAKOUPENÍ STARTOVACÍ STANICE JE NUTNO BEZPRODLENĚ PLNĚ NABÍT AKUMULÁTOR STARTOVACÍ STANICE. AKUMULÁTOR ZNOVU

Více

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP PRO ROK 2009 Preventista II. Test A 1. Podle míry požárního nebezpečí členíme provozované činnosti do a) do čtyř tříd nebezpečnosti b) do tří kategorií c)

Více

Návod k obsluze a k instalaci

Návod k obsluze a k instalaci Vestavná chladnička OBSAH PŘED UVEDENÍM SPOTŘEBIČE DO PROVOZU strana 3 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ strana 3 MODEL: 1 FSI - 120 PREVENCE A VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ strana 4 JAK UŽÍVAT CHLADNIČKU strana 5 JAK

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne:

Ročník: 1. Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_06 Název materiálu: Evakuace Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: V posledním desetiletí je stále častější vznik mimořádných událostí ohrožujících

Více

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI. Obsah... 1

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI. Obsah... 1 MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI Tato příručka obsahuje některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí

Více

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech Standardní věty označující specifickou rizikovost a standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými přípravky Standardní věty označující specifickou

Více