Nepropadejte panice. Průvodce občana krizovou situací a mimořádnou událostí. Brožura vychází jako příloha Zpravodaje městské části Brno-střed FUDŽŽŽ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nepropadejte panice. Průvodce občana krizovou situací a mimořádnou událostí. Brožura vychází jako příloha Zpravodaje městské části Brno-střed FUDŽŽŽ"

Transkript

1 FUDŽŽŽ DŽŽŽ TÚTÚ ÍÍÍÍÍÍÍ Nepropadejte panice Průvodce občana krizovou situací a mimořádnou událostí ECH EEEE ŤIK ŤAK ŤIK... HŮŮŮ HŮŮŮ Brožura vychází jako příloha Zpravodaje městské části Brno-střed

2 Obsah Důležitá telefonní čísla 5 Důležité internetové odkazy 7 Krizové stavy 8 Varovné signály 9 Evakuační zavazadlo 10 Domácí zásoba potravin 12 Užití hasicího přístroje 14 AED 15 Velké vnější krvácení 18 Autonehody 20 Oheň a požáry v přírodě 23 Požáry v domácnostech 25 Blackout 27 Vrtochy počasí 30 Chování v kontaminovaném prostředí 34 Nejpravděpodobnější hrozby 36 Nálezy nevybuchlé munice 38 Únik zemního plynu 39 Hromadná otrava potravinami 40 Epidemie 42 Otrava oxidem uhelnatým 44 Poznámky 47

3 Důležitá telefonní čísla a kdy na které číslo volat Integrovaný záchranný systém (IZS) zajišťuje koordinovaný postup složek při přípravě na mimořádnou událost nebo při provádění záchranných a likvidačních prací. Mimořádnou událostí se rozumí nehoda, požár apod. Mezi základní složky IZS patří hasiči, policie a záchranná služba. Pokud tedy nastane událost, která vyžaduje zásah těchto složek, volejte na jedno z prvních čtyř uvedených čísel. 112 Jednotné evropské číslo tísňového volání v případě závažných událostí, kdy je potřeba více než jedna ze základních složek IZS (hasiči, policie, záchranná služba), velká dopravní nehoda, pád letadla, výbuch budovy apod. 150 Hasičský záchranný sbor v případě požáru, výbuchu, úniku nebezpečných látek, živelních pohrom, vyprošťování osob atd. 155 Zdravotnická záchranná služba v případě nečekaných a náhlých ohrožení zdraví a života osob 158 Policie ČR v případě krádeží, násilí, nálezu podezřelých zavazadel/předmětů (tašky, krabice, nevybuchlé munice atd.), nálezu mrtvého těla 5

4 156 Obecní (městská) policie v případě výtržností, vandalismu, drobných krádeží, rušení nočního klidu, drobných dopravních přestupků (špatné parkování) 1239 Poruchová služba pro zemní plyn v případě nahlášení úniku zemního plynu, zaznamenání omezeného tlaku plynu, nahlášení závady na měřicím zařízení (plynoměru) atd Zelená linka kontakt občanů s radnicí pro pomoc v nouzi a pro získání informací Jak správně nahlásit mimořádnou událost? sdělit své jméno, příjmení a kontakt na sebe ÁÁÁÁÁ AHGRR Popsat: Co se stalo? Kde se to stalo? Kdy se to stalo? Jaký je přibližný rozsah nehody? Jsou nějací zranění? Je případná možnost úniku nějaké nebezpečné látky? ÁÁÁÁÁ AHGRR Je důležité pokusit se zachovat co největší klid, vyslechnout a udělat vše, co vám dispečer řekne. 6

5 Důležité internetové odkazy Výčet důležitých internetových odkazů, ze kterých můžete v případě potřeby čerpat: Český hydrometeorologický ústav Hasičský záchranný sbor ČR Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Městská část Brno-střed Ochrana obyvatel Policie ČR Portál krizového řízení pro Jihomoravský kraj krizport.firebrno.cz Státní zdravotní ústav Záchranný kruh Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje 7

6 Krizové stavy Krizové stavy se vyhlašují v případě vzniku krizových situací (mimořádných událostí, které ohrožují ve značném rozsahu životy, zdraví, majetek a životní prostředí). Jedná se například o rozsáhlé povodně. Rozdělují se do čtyř kategorií s tím, že stav nebezpečí je nejméně nebezpečný a válečný stav naopak nebezpečný nejvíce. V tabulce je uvedeno, kdo, kdy, na jakém území a na jak dlouho stavy vyhlašuje. Krizové stavy Vyhlašující orgán Důvod Územní rozsah Stav nebezpečí Hejtman (primátor hl. m. Prahy) Ohrožení života, zdraví, majetku, životního prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činnosti správních úřadů, orgánů krajů a obcí, IZS nebo subjektů kritické infrastruktury Celý kraj nebo jeho část Nouzový stav Vláda (při nebezpečí z prodlení předseda vlády) Živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiná nebezpečí, která ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví občanů či majetkové hodnoty nebo vnitřní pořádek a bezpečnost Celý stát nebo jeho část Stav ohrožení státu Parlament na návrh vlády Při bezprostředním ohrožení svrchovanosti státu nebo územní celistvosti státu či jeho demokratických základů Celý stát nebo jeho část Válečný stav Parlament Při napadení ČR nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení Celý stát 8

7 Práva a povinnosti při krizových stavech Občané ČR mají při krizové situaci povinnost poskytnout pomoc na vyžádání hasičů, policie atd. Při neuposlechnutí může být pokutován až do výše Kč. Zrovna tak má právo si pro sebe pomoc vyžádat. Více informací uvádí zákon o krizovém řízení 240/2000 Sb. Pokud nejste ze zdravotních důvodů schopni výzvu splnit nebo by její plnění ohrozilo vaše zdraví či zdraví jiných osob, nemusíte výzvu uposlechnout. Osobě v nebezpečí smrti máte povinnost poskytnout pomoc, pokud tím nevystavíte nebezpečí sebe či někoho jiného to platí zejména pro poskytnutí první pomoci. Kdo tak neučiní, může být sankcionován odnětím svobody až na jeden rok. Varovné signály V České republice se používají sirény jako prostředek k varování obyvatel při mimořádné události. Varovný signál nazývaný všeobecná výstraha je kolísavý tón, který zní po dobu 140 sekund. Při každém jeho použití hrozí nějaké nebezpečí. Občané by se měli ukrýt a sledovat stav (televize, rádio). Také můžete slyšet další dva signály: požární poplach 1 přerušovaný tón po dobu 60 sekund, tento signál slouží pouze ke svolání jednotek požární ochrany k výjezdu na zásah zkouška sirén nepřerušovaný tón po dobu 140 sekund, tento signál uslyšíme zpravidla každou první středu v měsíci a to ve hodin Tyto dva signály pro občany neznamenají žádnou povinnost. MČ Brno-střed využívá modernizované elektronické sirény, které vás upozorní hlasem. 9

8 ČERNÝ HUMOR 10

9 Co dělat po zaznění varovného signálu Kromě povodně nebo zemětřesení je třeba se co nejrychleji ukrýt v nejbližší budově. Největší pravděpodobnost poplachu je z důvodu úniku nebezpečné látky, a proto je vhodné se schovat v horních patrech budovy a utěsnit okna, dveře, ventilace. Zapněte televizi, rádio a počkejte na další pokyny od složek IZS nebo pracovníka obce. Po vyhlášení varování zbytečně nepoužívejte mobilní telefony, abyste nepřispívali k přetěžování sítě. Připravte se na možnost evakuace! Evakuační zavazadlo Obsah evakuačního zavazadla: trvanlivé potraviny a voda minimálně na tři dny hrnek, miska, příbor, nůž a otvírák na konzervy důležité dokumenty (občanský průkaz, rodný list, karta zdravotní pojišťovny, platební karty, smlouvy) a peníze v hotovosti hygienické potřeby (zubní pasta a kartáček, toaletní papír, kapesníky, vlhčené ubrousky) užívané léky a základní zdravotnické pomůcky (náplasti, obvazy, léky proti bolesti a teplotě) vhodné oblečení a obutí karimatka, spacák a deka přenosné rádio, mobilní telefon svítilna s náhradními bateriemi a psacími potřebami něco pro zábavu (kniha, hračka pro dítě) Rady, tipy a triky V místech s poskytováním nouzového stravování nebude možné v dostatečné míře vyhovět speciálním požadavkům na výživu (vegani, bezlepková dieta atd.). 11

10 Hmotnost evakuačního zavazadla by neměla přesáhnout 25 kg pro dospělou osobu a 10 kg pro dítě. Nejvhodnější je krosna, popřípadě kufr na kolečkách. Při balení batohu na záda dodržujte zásadu nejtěžší věci dávat hned za záda pod lopatky. Do první třetiny batohu vložit spacák a spodní prádlo. Do střední části batohu, co nejvíce k zádům, něco těžkého (konzervy, vodu). Do horní části věci nejčastější potřeby. Vše zabalte do sáčků, ochráníte tak materiál před vlhkostí. Může nastat situace, že jedinou možností bude pěší evakuace. Cesta v tomto případě může být dlouhá i několik desítek kilometrů. Proto pečlivě volte své evakuační zavazadlo. Pokud máte v zavazadle ještě místo, přibalte více potravin, vody nebo spacák či hračky. Někdo jiný je může potřebovat. Domácí zásoba potravin V České republice není ze zákona povinné mít připravené zásoby potravin, jako je tomu například ve Švýcarsku. Pro případ přerušení zásobování a dodávek vody a energií je však lepší být připraven. Je vhodné myslet na zásobu trvanlivých a předem připravených potravin. Ačkoliv člověk vydrží bez jídla poměrně dlouho, ve fyzicky a psychicky náročných situacích je absence stravy zdraví ohrožující. Nezapomeňte na pitnou vodu! Kromě zajištění pitného režimu vám dostatečné zásoby vody umožní provádět také základní hygienu. 12

11 Vhodné potraviny: sušené maso, ovoce konzervy čokolády, tyčinky kondenzované mléko nouzový potravinový balíček pro přežití těstoviny a luštěniny Nejdůležitější je voda: 2 litry pitné vody pro osobu na 1 den 3 litry užitkové vody pro osobu na 1 den Rady, tipy a triky Dodržujte pestrost stravy a sledujte přijímanou výživovou hodnotu. Minimální denní dávka potravin by měla být kcal (4 186 kj). Doporučená denní dávka pro dospělého, fyzicky aktivního člověka je kcal ( kj). Outdoorové obchody a army shopy jsou místa, kde je možné sehnat doporučené potravinové balíčky. Mějte připravené jídlo minimálně na 3 dny. Nakupte si potraviny na 2 měsíce. Když koupíte nové zásoby, vyměňte je za starší a ty zkonzumujte. Vaše zásoby tak vydrží stále čerstvé a poživatelné. 13

12 Užití hasicího přístroje Návod na použití hasicího přístroje je vždy uveden na jeho obalu. Jak použít hasicí přístroj? Odjistěte pojistku. Nasměrujte na oheň a stiskněte páku. Jaký hasicí přístroj použít? Každý přístroj je vhodný na jiný typ požáru. Jeho nesprávné použití bude neefektivní, a dokonce se může stát životu nebezpečné. Vodní Pěnový Práškový Sněhový (CO2) Halotronový Pevné látky ano ano ano ano ano Kapalné látky ne ano ano ano ano Tuky a oleje ne ne ano ano ano Plynné látky ne ne ne ano ano Elektrická zařízení pod proudem ne ne ano ano ano Vodním a pěnovým přístrojem nehaste elektrická zařízení pod proudem, rozpálené tuky a oleje ani látky prudce reagující s vodou (např. kyseliny)! Práškový, sněhový a halotronový hasičský přístroj nepoužívejte na rozvířitelné hořlavé materiály (piliny, prach, mouku atd.). Sněhový a halotronový přístroj je vhodný pro hašení cenných materiálů i elektroniky. Sněhový přístroj způsobuje omrzliny. 14

13 Náplň halotronového hasicího přístroje je ve vyšší koncentraci toxická. Vyvarujte se jeho použití v uzavřených místnostech. Jak hasit správně? Haste vždy ve směru větru. Nepřibližujte se k požáru blíže než na 2 metry. Hořící plochu haste od okraje. Odkapávající a stékající látky haste shora dolů. Hořící stěny haste zdola nahoru. Při použití více přístrojů na jeden požár haste všemi typy najednou, ne postupně. Dbejte na to, aby se oheň znovu nerozhořel. Rada Po každém použití hasicího přístroje zajistěte jeho opětovné naplnění pro případ jeho potřeby v budoucnu. AED Na místech označených písmeny AED je dostupný automatický externí defibrilátor sloužící k obnovení normálního srdečního rytmu. Pokud někdy narazíte na osobu v bezvědomí, postupujte takto: Zavolejte si pomoc z okolí. Pokud je třeba, otočte postiženého na záda, uvolněte jeho dýchací cesty a zkontrolujte jejich průchodnost (záklonem hlavy a přizvednutím brady). 15

14 Zjistěte, zda postižený normálně dýchá lapavé není normální. Zavolejte na číslo 155. Pokud nejsou přítomny známky normálního dýchaní, provádějte resuscitaci. Jste-li v dosahu přístroje, pošlete někoho pro AED. Dokud někdo nepřinese AED, resuscitujte takto: Dospělé osobě položte svoje ruce na střed hrudníku a proveďte 30 stlačení hrudníku do hloubky alespoň 5 cm s frekvencí přibližně 100x za minutu. Mezi kompresemi hrudník zcela uvolněte. Zakloňte hlavu postiženého a obemkněte svými rty jeho ústa, proveďte 2 plynulé vdechy, pacienta nechte mezi vdechy vždy plně vydechnout. Oživování lze taktéž provádět pouze kompresí hrudníku. Celý postup opakujte až do momentu obnovení životních funkcí nebo podle pokynu AED. Pokud resuscitujete dítě a jste sám, provádějte resuscitaci nejprve 1 minutu a pak volejte 155. Resuscitaci započněte pěti vdechy, pak pokračujte opakováním 30 stlačení (alespoň 100x za minutu do 1/3 hrudníku) a 2 vdechy (v případě potřeby obemkněte svými rty ústa i nos dítěte). I u dítěte nad 1 rok je možné použít AED. Pokud je potřeba resuscitovat novorozence, započněte oživování pěti vdechy, pak opakujte 3 stlačení a 1 vdech. Stlačování hrudníku provádějte pouze dvěma prsty. Otevřete a spusťte defibrilátor, přístroj vás nyní bude navádět hlasem. Roztrhněte balení a vyjměte z něj elektrody, nalepte elektrody přesně podle obrazového návodu na holé tělo! Nedotýkejte se pacienta! Přístroj vyhodnotí pacientův stav. Po analýze pacienta AED doporučí/nedoporučí výboj, pokud ano, přístroj 16

15 se nabije a vyzve vás k podání výboje zmáčknutím tlačítka (nikdo se nesmí dotýkat pacienta!). Pokračujte v resuscitaci 30:2 dokud vás AED opět nevyzve k další analýze rytmu. Pokud postižený opět nabude životních funkcí, uložte ho do stabilizované polohy na boku a neustále kontrolujte přítomnost pravidelného dýchání. Seznam AED v MČ Brno-střed Ústřední autobusové nádraží Brno Zvonařka, výpravní budova, čekárna pro cestující pasáž Komerční banky, a.s., nám. Svobody 21 Zelný trh 13 předprodej DPMB, Mendlovo nám. 19 Hvězdárna a planetárium Brno, recepce u hlavního vchodu Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, vrátnice rektorátu Špilberk, ostraha objektu Brno hlavní nádraží, nádražní hala, pokladna Českých drah Kurýr BVV, vrátnice Kongresového centra Galerie Vaňkovka, Ve Vaňkovce 1 Magistrát města Brna vrátnice, Dominikánské nám. 1 vrátnice, Malinovského nám. 3 vrátnice, Koliště 19 vrátnice, Kounicova 67 Nejvyšší soud ČR, Burešova 20 Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p.o., Údolní 76 17

16 Velké vnější krvácení Velké vnější krvácení je život ohrožující stav, který je třeba neprodleně řešit. V případě poranění tepny postižený rychle ztrácí značné množství krve. Následuje šokový stav a selhání životních funkcí, to vše do několika minut od vzniku zranění. Velké krvácení proto vždy ošetřujeme jako první bez ohledu na ostatní životní funkce. 18

17 1. Zastavte krvácení Stlačte ránu svoji rukou (pokud možno použijte plastové rukavice nebo igelitový sáček). Pokud je postižený schopen, ránu si může držet i sám. V případě, že nemáte žádný obvazový materiál (obvazy, šátek, kus látky), tlačte ránu svou rukou až do příjezdu sanitky. Uložte postiženého do polohy vleže. Pokud krvácí končetina, zvedněte ji nad úroveň srdce. V této poloze musí končetina zůstat po celou dobu ošetřování i po něm. Přiložte tlakový obvaz. Ten najdete v lékárničce, nebo si ho můžete vyrobit pomocí dvou obyčejných obvazů (jeden dejte přímo do rány a dalším jej silně obvažte), popřípadě lze použít šátek nebo jiný kus látky. Tlakový obvaz nepoužívejte v případě cizích předmětů v ráně nebo otevřené zlomeniny. Pokud nikdo ještě nezavolal záchrannou službu (155), udělejte to nyní. V ideálním případě by však již zdravotníci měli být na cestě požádejte ostatní přítomné o pomoc. 2. Zabraňte šoku! Zvedněte nohy postiženého cm do vzduchu. Snažte se postiženého uklidnit, mluvte s ním. Zjistěte, jestli netrpí nějakým závažným onemocněním, nebere léky nebo není alergický. Po příjezdu sanitky zjištěné skutečnosti oznamte zdravotníkům. Zajistěte, aby na postiženého přímo nesvítilo slunce nebo aby neležel na studené zemi. Přikryjte ho. Nepodávejte postiženému žádné jídlo ani pití. Je možné svlažovat rty vodou. Pokud přestane postižený jevit známky života, začněte s resuscitací. 19

18 DŽŽŽ ÍÍÍÍÍÍÍ TÚTÚ Autonehody K nejčastějším mimořádným událostem patří v současné době nehody na silnicích, a to především ve velkých městech. Jste-li účastníkem dopravní nehody nebo jejím svědkem Zastavte vozidlo a vypněte motor (vytáhněte klíč) svého vozidla, zajistěte auto proti dalšímu pohybu. Oblečte si reflexní vestu a označte místo nehody výstražnými světly a postavením výstražného trojúhelníku. Zjistěte, v jakém stavu jsou ostatní účastníci dopravní nehody, a v případě zranění poskytněte první pomoc, případně zavolejte záchranku. Zkontrolujte, zdali z auta neunikají pohonné hmoty. Pokud ano, dbejte zvýšené opatrnosti a udržujte sebe i zraněné v bezpečné vzdálenosti od auta. Volejte tísňovou linku 112. Pokud k nehodě voláte policii, zdržte se veškerého jednání, které by mohlo ovlivnit vyšetření dopravní nehody například požití alkoholických nápojů. Je-li nutné s auty před příjezdem policie manipulovat, třeba z důvodu obnovy provozu vozidel MHD, vyznačte jejich polohu na silnici. Je vhodné si celé místo nehody vyfotit a snímky případně poskytnout policii a pojišťovně. 20

19 Společně s dalšími účastníky nehody, včetně svědků, si vzájemně prokažte totožnost a předejte důležité informace o vozidlech. Pokud vám druhý řidič nechce prokázat svoji totožnost či poskytnout údaje od svého vozidla, porušuje tím zákon. Před příjezdem policie si proto zapište alespoň registrační značku druhého vozidla. Příjezd policie není nutný, jsou-li splněny všechny následující podmínky: Dopravní nehoda se obešla bez zranění či usmrcení osoby. Škoda na žádném z havarovaných vozidel zjevně nepřekračuje částku Kč (pro každé auto se počítá hranice Kč zvlášť). Nebyl poškozen majetek třetí osoby, a to v jakékoliv výši plot, dopravní značení a podobně. Následkem autonehody není ohroženo životní prostředí nedochází k úniku provozních kapalin. Pokud není přivolávána policie, mají řidiči povinnost sepsat společný záznam o dopravní nehodě (Euro formulář). Co vše je nutné si zapsat a zajistit: registrační značka vozidel jména a adresy řidičů, případně majitelů, svědků údaje o pojištění fotodokumentace ve vlastním zájmu označte polohu vozidel a vytvořte si vlastní fotodokumentaci místa dopravní nehody záznam o dopravní nehodě (Euro formulář) pokud nebude k dopravní nehodě přivolána policie, sepište s druhým účastníkem záznam o dopravní nehodě, ve kterém zdůrazněte především průběh, příčinu a míru zavinění nehody podpis obou (či více) účastníků nehody na Euro formuláři 21

20 Tip Pokud se stala dopravní nehoda na dálnici, je nezbytné, aby její účastníci neprodleně opustili vozovku a přemístili se na její pravou stranu, až na bezpečné místo za svodidla. Pravidla poskytování první pomoci při autonehodě: Vezměte ze svého vozidla autolékárničku nebo si ji vyžádejte z jiného vozidla. Zjistěte počet a stav zraněných osob. Pověřte někoho zavoláním záchranky nebo ji zavolejte sám. Požádejte své okolí o spolupráci. Pokud jste sám, nejdříve ošetřujte velká krvácení. Pokud je to nutné, zahajte resuscitaci. Zraněné z vozidla nevytahujte, pokud to není nutné z důvodu bezpečnosti nebo záchrany jejich života při nešetrné manipulaci hrozí totiž poranění krční páteře výjimkou je život ohrožující stav. Rady Nesundávejte motocyklistům ochranné přilby, pokud není nutná resuscitace. Hrozí poranění páteře! V případě, že je nutné helmu sejmout, učiňte tak velmi šetrně za asistence dalšího zachránce. Ptejte se na počet osob ve vozidle a zjistěte, jestli jsou všichni přítomni. Tipy Je dobré mít v autě nějakou pomůcku, pomocí níž nehodu zakreslíme křídu nebo i sprej. Kromě lékárničky a povinné výbavy je velmi vhodné mít v autě i hasicí přístroj/sprej. V momentě vzniku požáru můžete předejít vážným zraněním a rozsáhlým škodám na majetku. 22

21 Oheň a požáry v přírodě Požáry v přírodě mohou vzniknout přirozenou cestou nebo v důsledku lidského zavinění. Při bezpečném chování je možné velkému množství požárů předcházet nebo zabránit jejich rozšíření. Pravidla: Dodržet vzdálenost rozdělávaného ohně minimálně 50 m od lesa a dostatečnou bezpečnou vzdálenost od jakýchkoliv hořlavých věcí, stohů, domů apod. V lese je rozdělávání ohně povoleno jen na vyhrazených místech a kouření je zakázáno zcela. Za silného větru by se oheň v přírodě nebo na otevřeném prostranství neměl rozdělávat vůbec. Ohniště je třeba bezpečně oddělit od okolí (například kameny, pískem, hlínou, vyhloubením zeminy). Je vhodné odstranit všechny hořlavé předměty v doporučené vzdálenosti 1 m od kraje ohniště. Je nutné si předem připravit dostatečné množství prostředků k uhašení ohně (voda, písek, zemina). K zapálení ohně nikdy nepoužívejte vysoce hořlavé látky, jako je např. benzín, 23

22 nafta či líh. Hrozí ztráta kontroly nad ohněm a vážné popáleniny. Zároveň je zakázáno pálit jakékoliv chemické látky (PET láhve, pneumatiky apod.). Oheň nenechávejte nikdy bez dozoru. Děti nenechávejte u ohniště samotné, zajistěte dohled plnoteté osoby. Oheň je nutné řádně uhasit, ideálně jej zcela prolít, ohniště nesmí doutnat. Požár Pokud dojde k rozšíření ohně mimo ohniště, pokuste se jej uhasit již připravenými prostředky (vodou, pískem, zeminou). Pokud se situace dostala mimo vaši kontrolu, neprodleně se ukryjte do bezpečné vzdálenosti a volejte 150. V případě vznícení oděvu neutíkejte! Chraňte si obličej, lehněte si na zem a kutálejte se, dokud plameny neuhasnou. Je-li k dispozici deka nebo jiná vhodná textilie (která není z umělých tkanin), použijte ji k udušení plamenů. Vypalování trávy Častou příčinou neštěstí, které mnohdy končívá škodou na majetku a někdy dokonce i smrtí, je vypalování trávy. Jedná se o činnost nezákonnou, pokutovatelnou až částkou Kč. Tato metoda není bezpečná ani ekologická, rozhodně se nevyrovná klasickému posečení, vyhrabání a kompostování. Tento postup je vhodnější i pro samotný trávník. Pálení rostlinného odpadu Je třeba dodržet výše uvedená pravidla, především oddělit ohniště a připravit si velké množství prostředků na případné hašení. Je nutné pálit materiál zcela suchý, aby se tak zabránilo znečištění ovzduší. Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelé mají povinnost ohlášení pálení odpadů (dle zákona č. 133/1985 Sb.). 24

23 Občané pálení hlásit nemusí, ale je vhodné, aby je oznámili na lince 112 nebo 150, případně nejlépe v předstihu na webových stránkách prostřednictvím příslušného formuláře. Tipy Nepoužívejte kameny vytažené z vody, mohou puknout a ohrozit vás úlomky. Nejčastější příčinou výjezdů hasičského záchranného sboru i následných úmrtí zaviněných požárem je právě nezákonné vypalování trávy. Mějte vždy po ruce mobilní telefon pro urychlení případného přivolání pomoci. Požáry v domácnostech Možné příčiny požárů v domácnostech: zapnutý sporák zapnuté/zapojené elektrické spotřebiče konvice nepozornost při kouření špatné zacházení s otevřeným ohněm (prskavky, zápalky, svíčky apod.) zanedbání údržby topidel a kouřovodů Jak předejít požáru? Používejte spotřebiče podle návodu. Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen plynového sporáku či krbu. Cigaretu vždy dokonale uhaste, nepokládejte cigarety na hořlavý materiál, nekuřte v posteli. 25

24 Nechte si pravidelně čistit a kontrolovat komíny. Kouřovody a topidla udržujte v řádném technickém stavu. Žhavý popel ukládejte na bezpečné místo, nejlépe do nehořlavých nádob. Zamezte přístupu dětí k možným zdrojům otevřeného ohně, zápalkám, zapalovačům apod. Vybavte domácnost hlásičem požáru a hasicím přístrojem. Udržujte jejich dobrý technický stav. Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody a plynu mějte řádně označené a přístupné. Udržujte v řádném stavu elektroinstalace, elektrické spotřebiče, kryty na osvětlovacích tělesech, pohyblivá šňůrová vedení atd. Chodby, schodiště, únikové cesty a východy udržujte volné k evakuaci. Hořlavé, výbušné a toxické látky uchovávejte zodpovědně a bezpečně. Když opouštíte domov, nezapomeňte zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče, vypnout elektrický nebo plynový sporák, uhasit otevřený oheň, zastavit vodu. Ujistěte se, že jsou zavřená okna a dveře. Co dělat, když začne hořet? Pokuste se požár uhasit. Volejte linku 150. I v případě, že jste schopni požár uhasit, je nutné oznámit vzniklou situaci na lince 150. Pokud opouštíte byt, ujistěte se, že všichni ubytovaní z hořícího objektu venku. Varujte před požárem sousedy. Vezměte s sebou všechny důležité doklady a peníze (doklady totožnosti, důležité smlouvy) je vhodné je mít všechny pohromadě, abyste je jen vzali a utíkali. 26

25 Máte-li doma nějaké nebezpečné látky, chemikálie, zbraně, zvíře apod., je nutné to nahlásit hasičům před jejich vstupem do hořícího objektu. Tipy Pokud opouštíte hořící byt, zavřete za sebou všechny dveře, zamezíte tomu, aby se požár rozšířil do dalších prostor. Vypněte pojistky. Nelijte vodu do rozpáleného oleje, můžete se velmi vážně popálit. Blackout Blackout je rozsáhlý výpadek dodávky elektrické energie. Může trvat několik dnů na větším území. V případě zachování chladné hlavy a kooperace občanů se složkami Integrovaného záchranného systému může být tato krizová situace překonána bez výraznějších obtíží. Omezení z toho plynoucí by se lišilo dle závažnosti situace. Lze ovšem počítat s vyřazením nebo výrazným omezením činnosti obchodů, bankomatů, benzinových pump, dopravních podniků a méně důležitých institucí veřejné správy. Kromě elektrické energie se budete muset obejít bez plynových sporáků a kotlů i dodávek tepla. Fungovat přestanou vodní čerpadla na nějaký čas proto nebude v provozu vodovod a nebude k dispozici kanalizace. 27

26 Zachovejte klid Dodávka bude s největší pravděpodobností obnovena v následujících hodinách. Školy a školky jsou zodpovědné za svěřené děti až do předání rodičům, nemusíte se o ně strachovat. Dbejte pokynů orgánů veřejné správy. Můžete je dostat prostřednictvím rádia, elektronickými sirénami nebo složkami IZS. Buďte ohleduplní. Nezmatkujte, nezpůsobte nikomu újmu na zdraví ani majetku. Snažte se pomoci ostatním v nesnázích, obzvlášť pokud se jedná o starší lidi nebo děti. Smiřte se s omezením. Omezení se dotkne vašeho osobního pohodlí i pracovního života tuto skutečnost nezbývá než akceptovat. Připravte se Jediná spolehlivá možnost, jak přečkat blackout v pohodlí a bezpečí, je být připraven preventivně mějte doma dostatečné zásoby potravin a vody alespoň na 5 dní, rádio na baterky, svítilnu a samozřejmě i náhradní baterie. Je také dobré mít plynový nebo lihový vařič pro ohřev potravin, dostatek oblečení či přikrývek a léky. Odeberte se domů. Pokud nejste v okamžiku výpadku doma, běžte tam. Nefunguje světelná signalizace, po cestě tedy dbejte zvýšené opatrnosti. Pokud vás k tomu nenutí pracovní nebo jiné povinnosti, přečkejte omezení doma. 28

27 Vypněte a odpojte elektrická zařízení. Při pokusu o obnovení dodávky tak ulehčíte přenosové síti. Nechte zapnutou pouze jednu žárovku. Budete tak mít okamžitou odezvu v případě obnovení dodávky. Sledujte vývoj situace. Pravidelně zapínejte rádio, všímejte si okolí, kontrolujte schránku na dopisy. Nepanikařte Odpovědné orgány pracují na co nejrychlejším obnovení dodávky a složky IZS dohlížejí na vaši bezpečnost, neztrácejte víru v jejich činnost. Nešiřte poplašné a neověřené zprávy. Věřte pouze informacím z důvěryhodných zdrojů. Nepřekračujte zákony ČR. Nekraďte, nerabujte atd. Dáváte příklad ostatním, a narušujete tak stabilitu společnosti. Nevycházejte zbytečně z domu. Hlavně v nočních hodinách hrozí zvýšená kriminalita. Domov opusťte, pouze pokud jste k tomu byli vyzváni příslušníky IZS či orgány veřejné správy, musíte si obstarat zásoby nebo k tomu máte jiný naléhavý důvod. Tipy Lednice a mrazáky zbytečně neotvírejte, potraviny tak zůstanou déle v chladu. Při použití elektrocentrál (generátory, záložní zdroje) připojte zařízení, která chcete napájet, přímo do zásuvek elektrocentrály, nepřipojujte elektrocentrálu k elektrickému systému domu. Generátory nepouštějte v uzavřených prostorách. 29

28 Mobilní telefon používejte pouze k tísňovým nebo opravdu naléhavým voláním kvůli omezené kapacitě sítě. Máte-li možnost přečkat výpadek například u příbuzných, využijte ji. Variantou je také oblast nezávislá na elektrické energii (chata na venkově a podobně). V létě Nejrychleji se kazící potraviny zkonzumujte nejdříve. Dodávka pitné vody bude zajištěna z náhradních zdrojů. V případě jejího nedostatku si vodu z neověřených zdrojů vždy převařte. Dodržujte hygienické návyky alespoň v rámci možností. V zimě Zamezte zbytečnému úniku tepla ze svého domova. K vytápění uzavřených prostor nevyužívejte přístroje a způsoby určené k venkovnímu použití, hrozí otrava oxidem uhelnatým. Vrtochy počasí Vítr Při zhoršených povětrnostních podmínkách dbejte opatrnosti kvůli padajícím větvím a jiným předmětům. Neprocházejte se pod stromy a nechoďte k oknům, která by mohla být padajícím stromem zasažena. Po vichřicích se můžou vyskytovat případy popadaných drátů vysokého napětí. V žádném případě se k nim nepřibližujte! Varujte ostatní a volejte

29 Bouřka Při bouřkách a přívalových deštích může dojít k zatopení některých sklepů a níže položených míst. Při blížící se průtrži dbejte na zajištění sklepních oken. S auty nevjíždějte do zatopených míst hrozí uvíznutí a zničení vozidla. Při bouřce se nezdržujte na otevřených prostranstvích. Pokud jste zaskočeni bouřkou, neschovávejte se pod osamocené stromy a rozhodně neutíkejte. Ukryjte se v budovách s hromosvodem, popřípadě v autě. Sníh Padající sníh ze střech představuje zvýšené riziko pro vaše zdraví. Při pohybu na ulicích proto buďte opatrní. Věděli jste, že maximální povolené zatížení střechy je 70 kg na m 2? Je důležité mít toto v patrnosti zejména u objektů s plochou střechou. Dojde-li k překročení této hodnoty, je majitel nebo správce budovy povinen sníh odstranit. Buďte ostražití v případě náledí! Velké množství drobných autonehod a zranění pramení právě z tohoto rizika. Tipy Sledujte počasí a při blížící se vichřici přeparkujte svá auta, aby nebyla v blízkosti stromů. V Brně uvízne několik aut pod viaduktem téměř při každé bouřce, snažte se mu vyhnout! 31

30 Povodně Zde se můžete podívat, zda je místo vašeho bydliště evidováno jako rizikové místo. O hrozící povodni se dozvíte varovným signálem všeobecné výstrahy a upřesňující informace se dozvíte z hromadných sdělovacích prostředků z televize, z rádia atd. Rady Vytipujte si místo, kam voda nedosáhne. Zabezpečte dveře a okna do sklepa proti vodě například pytli s pískem. Nebezpečné materiály ochraňte před odplavením. Zvažte použití automobilu a vyvarujte se možnému zmatku. 32

31 Snadno odplavitelný materiál zabezpečte, aby nevznikaly hráze. Zabezpečení je možné provést přesunutím věcí do vyšších pater. Buďte připraveni na výzvu k evakuaci. Před opuštěním bytu: Vypněte své spotřebiče (kromě ledniček a mrazniček). Zavřete uzávěr vody a plynu. Zvíře, které nemůžete vzít s sebou, přemístěte do vyšších pater budovy a dejte mu krmení na delší dobu. Utěsněte sklepní okna a dveře. Po celou dobu povodní pomáhejte nemohoucím a starým lidem, sledujte pokyny od pověřených orgánů. Po povodni: Zkontrolujte statiku domu, stav kanalizace, rozvody vody a energií. Zlikvidujte zasažené potraviny a uhynulou zvěř (její výskyt nahlaste). Nechte laboratorně zkontrolovat vodu ve studni. Důkladně větrejte a vysušujte prostory. Vše vydezinfikujte (v postižených materiálech zůstává velké množství bakterií). Zdokumentujte škody a kontaktuje svou pojišťovnu. Nebojte se v případě nouze požádat o materiální pomoc pracovníky obecního úřadu. Mohou poskytnout zejména potraviny, oblečení, pitnou vodu a hygienické potřeby. 33

B - Požární prevence. B1 - Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku?

B - Požární prevence. B1 - Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku? B - Požární prevence 1. Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku? 2. Proč mít doma hlásiče požáru? 3. Jaký hasicí přístroj na co použít? 4. Požár v domácnosti - otevřený oheň 5. Požár v domácnosti

Více

Ochrana člověka za mimořádných událostí

Ochrana člověka za mimořádných událostí Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Ochrana člověka za mimořádných událostí Příručka pro učitele základních a středních škol P r a h a 2003 1 Autorský kolektiv: plk.

Více

C - Bezpečnost občana

C - Bezpečnost občana C - Bezpečnost občana 1. Jak se zachovat, stanete-li se svědky trestného činu? 2. Jak se správně zachovat při dopravní nehodě? 3. Jak zabezpečit Vaši domácnost při odjezdu na dovolenou? 4. Jak vybavit

Více

Jak si zachránit život a zdraví při mimořádných událostech. PhDr. Zdeňka Kubíčová, Ph.D., Miloslav Beňo

Jak si zachránit život a zdraví při mimořádných událostech. PhDr. Zdeňka Kubíčová, Ph.D., Miloslav Beňo Jak si zachránit život a zdraví při mimořádných událostech PhDr. Zdeňka Kubíčová, Ph.D., Miloslav Beňo Praha, 2006 1 Vážené paní učitelky a učitelé, pracovníci Národního institutu a Hasičského záchranného

Více

Příprava pro případ nouze

Příprava pro případ nouze Důležitá čísla Důležitá čísla Policie 110 Příprava pro případ nouze Prevence a svépomoc v nouzových situacích Hasičský sbor 112 Lékařská pohotovostní služba Záchranná služba Pomoc při otravách Pohotovostní

Více

PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ. Příručka pro obyvatele

PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ. Příručka pro obyvatele PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ Příručka pro obyvatele Obec Těchlovice, 2005 DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii s únikem nebezpečné látky...), která ohrožuje osoby,

Více

Městský úřad Lanškroun MOŽNÁ OHROŽENÍ A KRIZOVÁ OPATŘENÍ MĚSTA LANŠKROUN

Městský úřad Lanškroun MOŽNÁ OHROŽENÍ A KRIZOVÁ OPATŘENÍ MĚSTA LANŠKROUN Městský úřad Lanškroun MOŽNÁ OHROŽENÍ A KRIZOVÁ OPATŘENÍ MĚSTA LANŠKROUN 2013 Vážení občané, držíte v rukou brožuru, kterou pro Vás vydává pracovník krizového řízení Městského úřadu v Lanškrouně. Je určena

Více

PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ Příručka pro obyvatele

PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ Příručka pro obyvatele PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ Příručka pro obyvatele DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii chemického nebo průmyslového zařízení...), která ohrožuje osoby nebo

Více

PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ Příručka pro obyvatele

PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ Příručka pro obyvatele PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ - Příručka pro obyvatele Odbor ochrany obyvatelstva MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ Příručka pro obyvatele DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA TÍSŇOVÉHO

Více

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo.

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. Tato publikace je vydávána jako součást projektu Vzdělávání pedagogů v

Více

Pro případ ohrožení - příručka pro obyvatele ( vydání: třetí, opravené; rok vydání: 2003 )

Pro případ ohrožení - příručka pro obyvatele ( vydání: třetí, opravené; rok vydání: 2003 ) Ministerstva vnitra-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky odbor ochrany obyvatelstva Pro případ ohrožení - příručka pro obyvatele ( vydání: třetí, opravené; rok vydání: 2003

Více

CO DĚLAT PŘI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

CO DĚLAT PŘI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI CO DĚLAT PŘI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI Základní informace a postupy jednání při mimořádných událostech pro obyvatelstvo 1. NEJČASTĚJŠÍ DRUHY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ dopravní nehody extrémní situace způsobené rozmary

Více

Rady policie ČR a informace o prevenci. Děti a mládež

Rady policie ČR a informace o prevenci. Děti a mládež ZDARMA VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ 2011 Rady policie ČR a informace o prevenci Děti a mládež Jak zajistit bezpečí pro děti 1 Šikana 2 Drogy 4 Senioři Podvody na seniorech 5 Násilí

Více

Standardy první pomoci

Standardy první pomoci Standardy první pomoci Autorský kolektiv: Vedoucí Členové MUDr. Pavel SRNSKÝ MUDr. Juljo HASÍK MUDr. František PICEK MUDr. Josef ŠTOREK Ing. Pavel ŠTAJER, CSc. Odborní recenzenti: Česká pediatrická společnost

Více

(První pomoc, jak jí možná neznáte) 1. verze textu, vydáno 1.11.2011

(První pomoc, jak jí možná neznáte) 1. verze textu, vydáno 1.11.2011 (První pomoc, jak jí možná neznáte) 1. verze textu, vydáno 1.11.2011 Tato publikace by určitě mohla být přínosná pro zdravotníky nebo jiné absolventy kurzů první pomoci, kteří si chtějí oživit své teoretické

Více

STANDARDY PRVNÍ POMOCI

STANDARDY PRVNÍ POMOCI I STANDARDY PRVNÍ POMOCI KOLEKTIV AUTORŮ STANDARDY PRVNÍ POMOCI Standardy první pomoci vydal Český červený kříž v roce 2002 jako závaznou metodickou pomůcku pro výuku první pomoci laiků na území ČR po

Více

SEZNÁMENÍ právnických a fyzických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva

SEZNÁMENÍ právnických a fyzických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva MĚSTO ŽAMBERK, obec s rozšířenou odbor obrany a krizového řízení; Nádražní 833, Žamberk SEZNÁMENÍ právnických a fyzických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou

Více

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR 1. Úvod. 2. Organizace povodňové ochrany v České republice. 3. MV - generální ředitelství HZS ČR a jeho hlavní úkoly při zajišťování ochrany před povodněmi.

Více

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Pří PP Příručka první pomoci [Část A: Základy první pomoci - Náhlá onemocnění] MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Příručka byla vytvořena v projektu: CZ.1.07/1.3.06/03.0005 Záchrana života na vlastní

Více

Výchova a prevence v oblasti požární ochrany

Výchova a prevence v oblasti požární ochrany Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Výchova a prevence v oblasti požární ochrany příručka pro učitele středních škol Praha 2005 Název: Výchova a prevence v oblasti

Více

Výchova dětí v oblasti požární ochrany

Výchova dětí v oblasti požární ochrany Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Výchova dětí v oblasti požární ochrany Příručka pro učitele základních a speciálních škol Praha 2003 Název: Výchova dětí v oblasti

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ První pomoc Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

Sanační práce a obnova objektů po povodni

Sanační práce a obnova objektů po povodni Sanační práce a obnova objektů po povodni Zdroj: MZd, Pravidla základní hygieny po záplavách I. a II. HZS ČR - http://www.hzscr.cz ADRA - Brožura Obnova bytových domů po záplavách ČKAIT www.ckait.cz Brožura

Více

Sanační práce a obnova objektů po povodni

Sanační práce a obnova objektů po povodni Sanační práce a obnova objektů po povodni Zdroj: MZd, Pravidla základní hygieny po záplavách I. a II. HZS ČR - http://www.hzscr.cz ADRA - Brožura Obnova bytových domů po záplavách Brožura je samostatnou

Více

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Pří PP Příručka první pomoci [Část C: Jak učit základy první pomoci] MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Příručka byla vytvořena v projektu: CZ.1.07/1.3.06/03.0005 Záchrana života na vlastní kůži

Více

BEZPEČNOST PŘI PRÁCI S DĚTMI

BEZPEČNOST PŘI PRÁCI S DĚTMI 1 BEZPEČNOST PŘI PRÁCI S DĚTMI únor 2004 1. Základní předpisy pro práci s dětmi Pro jakoukoliv lidskou činnost stanoví platné právo určitý rámec. Platí to i pro osoby, které na základě svých pracovních

Více

Člověk a mimořádné události

Člověk a mimořádné události AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Člověk a mimořádné události Mgr. Kateřina Fiurášková Obsah 1 Požár... 11 1.1 Metodický pokyn:... 12 1.1.1 Teoretická část úlohy... 12 1.1.2 Úkoly... 15 1.1.3 Závěry a

Více

Co dělat při přípravě rodiny na mimořádné události?

Co dělat při přípravě rodiny na mimořádné události? Co dělat při přípravě rodiny na mimořádné události? Je potřeba si uvědomit neustále rostoucí množství rizik, nebezpečí a ohrožení, s kterými se v každodenním životě setkáváme a která dnes a denně způsobují

Více

NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI. MUDr. Juljo Hasík

NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI. MUDr. Juljo Hasík NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI MUDr. Juljo Hasík Vážení přátelé, každý z nás se jistě zamyslel, když vidí v televizi záběry z různých neštěstí a havárií, zda by byl schopen při takové příležitosti nějak pomoci.

Více