Pacient a nemocniční prostředí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pacient a nemocniční prostředí"

Transkript

1 Pacient a nemocniční prostředí

2 Osnova prezentace: 1. Příjem nemocného k hospitalizaci příjem dospělého k hospitalizaci zvláštnosti příjmu dítěte k hospitalizaci adaptace nemocného na nemocniční prostředí specifika hospitalizace národnostních menšin 2. Překlad nemocného 3. Propuštění nemocného do domácího ošetřování 4. Nozokomiální infekce a jejich prevence

3 1. Příjem nemocného k hospitalizaci uhospitalizace přijetí nemocného do nemocnice uúčel hospitalizace diagnostický, terapeutický, sociální

4 Druhy příjmu u plánovaný příjem nemocného se děje na základě doporučení obvodního lékaře, nemocný je k hospitalizaci předem objednaný, nezbytná vyšetření nemocného se dějí v ambulantní části, tak aby se doba hospitalizace zkrátila na minimum u akutní příjem nemocného se děje bez doporučení obvodního lékaře (např. úraz, náhlé bezvědomí atd.)

5 Příjem nemocného na příjmovém oddělení nemocnice u centrální příjem funguje pro celou nemocnici a po vyšetření je nemocný poslán na příslušné oddělení (např. FN Bohunice, pracoviště medicíny dětského věku) u příjmová ambulance příslušného oddělení (např. interního, chirurgického, očního atd.)

6 Vybavení příjmového oddělení nebo příjmové ambulance u pracují zde lékaři a sestry, jejichž vystupování a chování vůči nemocným má být vstřícné, laskavé, chápající u čekárna mápůsobit klidným dojmem, má dostatek pohodlných sedadel, lavic, stěny jsou vymalovány pastelovými barvami a vhodná je výzdoba stěn obrázky u důvody dlouhého čekání je vhodné nemocným vysvětlit

7 Vyšetření lékařem na příjmové ambulanci u základní fyzikální vyšetření (poslechem, pohledem, poklepem, pohmatem) u sledování fyziologických funkcí u podle potřeby doplnění dalších vyšetření (EKG, rentgenologické, sonografické vyšetření, odběr biologického materiálu na vyšetření atd.) u anamnéza nemocného

8 Dokumentace nemocného na příjmové ambulanci u občanský průkaz u průkaz pojištěnce u vypsání Potvrzení o přijetí nemocného (základní identifikační údaje, slouží k vyplnění chorobopisu) u Průkaz práce neschopného pojištěnce (vyplňuje se u pracujících na příjmové ambulanci nebo s již vyplněným průkazem přijde nemocný od obvodního lékaře)

9 Chorobopis u vyplňuje se v centrálním příjmovém oddělení nebo v přijímací kanceláři u v chorobopisu jsou zaznamenány údaje identifikační a statistické, anamnestické, údaje týkající se fyzikálního vyšetření nemocného při přijetí, stanovení lékařské diagnózy při přijetí

10 Chorobopis u při propuštění nemocného ošetřující lékař zapíše do chorobopisu zprávu o průběhu hospitalizace nemocného, včetně pokračování terapie Zpráva ošetřujícímu lékaři u součástí chorobopisu se v průběhu hospitalizace stávají dekurz (zpráva o denním stavu nemocného), ordinace lékaře, teplotní tabulky, výsledky vyšetření atd...

11 Průkaz práce neschopného pojištěnce u má čtyři části, které se vyplňují průpisem u průkaz se vydává nemocným, kteří pracují u vystavuje jej obvodní lékař nebo lékař na příjmové ambulanci u každý průkaz je přesně evidován a má své identifikační číslo

12 I. Legitimace práce neschopného pojištěnce První část zůstává nemocnému, předkládá ji při návštěvě lékaře nebo slouží ke kontrole pracovníků pojišťovny, kteří majíprávo nemocného v domácím ošetření kontrolovat, zda a jak dodržuje léčebný režim.

13 II.Hlášení o ukončení pracovní neschopnosti Po dobu léčení zůstává založena v chorobopisu a po ukončení pracovní neschopnosti ji nemocný odevzdá zaměstnavateli.

14 III.Hlášení o počátku pracovní neschopnosti Tato část je poslána zaměstnavateli a u osob samostatně výdělečně činných okresní správě sociálního zabezpečení.

15 IV. Hlášení okresní správě sociálního zabezpečení Slouží jako podklad pro výpočet úhrady za léčení.

16 Příjem nemocného na ošetřovací jednotce u zdravotnický asistent nemocného pozdraví, představí se, podá ruku u převezme od nemocného veškerou dokumentaci (OP, kartičku pojišťovny, chorobopis, vyplněné štítky, výsledky vyšetření atd.) u uvede nemocného na pokoj, ukáže mu jeho lůžko, vybavení pokoje, seznámí s ostatními spolupacienty

17 Příjem nemocného na ošetřovací jednotce u nemocný se převleče do nočního prádla svého nebo ústavního, nemá-li vlastní ručník, žínku a župan, poskytneme mu ústavní prádlo u sanitární filtr je prováděn jen tam, kde je to nutné (bezdomovci, staří zanedbaní nemocní, děti...) u osobní svršky nemocných jsou uschovány v centrální šatně, šatní skříni na pokoji nemocných, ošetřující personál vyplní Potvrzení o úschově věcí

18 Příjem nemocného na ošetřovací jednotce u cenné věci nemocných jsou ukloženy do ústavního trezoru proti podpisu (šperky, větší obnosy peněz, vkladní knížky, notebooky, mobilní telefony atd.). Je vhodné poučit nemocné, aby cenné věci do nemocnice nenosili nebo je poslali domů. u seznámení nemocného s vybavením ošetřovací jednotky, s domácím řádem, právy a povinnostmi nemocných

19 Příjem nemocného na ošetřovací jednotce u sledování fyziologických funkcí při přijetí (tělesná teplota, tep, dech, krevní tlak) u odebrání ošetřovatelské anamnézy (zajistit nemocným soukromí, nedílnou součástí je zjištění alergie a dietních opatření, která nemocný dodržuje...) u vyšetření nemocného lékařem na ošetřovací jednotce (odebrání lékařské anamnézy, stanovení potřebných ordinací atd.)

20 Příjem nemocného na ošetřovací jednotce u zajištění potřebných ordinací sestrou ve spolupráci se zdravotnickým asistentem (terapie, odběry biologického materiálu, objednání ordinovaných vyšetření, objednání ordinované diety, zajištění ordinované polohy nemocného atd.) u Všechny výše vyjmenované úkony se mění dle zvláštností pracoviště a hlavně dle aktuálního stavu nemocného!!!

21 Dokumentace nemocného vedená na ošetřovací jednotce u dokumentace nemocných může být vedena přes počítačovou databázi nebo na klasických formulářích, záleží na vybavení a zvyklostech daných pracovišť u nemocný si z příjmové kanceláře nebo centrálního příjmu přinese kompletní Chorobopis vyplněný identifikačními a statistickými údaji (jeho součástí je zpráva ošetřujícímu lékaři a hlášení hospitalizace)

22 Dokumentace nemocného vedená na ošetřovací jednotce u Chorobopis dále vypisuje lékař na ošetřovací jednotce, sestře a zdravotnickému asistentovi slouží jako zdroj informací o nemocném u teplotní tabulka u dekurz u nemocný je evidován v Knize příjmů a odchodů na ošetřovací jednotce

23 Dokumentace nemocného vedená na ošetřovací jednotce u Hlášení o počtu nemocných u písemnou formou je pro nemocného objednána dieta dle ordinace lékaře u jméno a příjmení nemocného je uvedeno na informační tabuli na chodbě a na ošetřovně u informace o přijmu nemocných je součástí hlášení sester u sesterská dokumentace

24 Dokumentace nemocného vedená na ošetřovací jednotce u Souhlas nemocného se zdravotnickými výkony a s nahlížením do jeho osobní dokumentace, poučení provádí lékař, podpisem stvrzuje nemocný nebo jeho zákonný zástupce a lékař u Odmítnutí zdravotnických výkonů - podepisuje se jen při odmítnutí zdravotnického výkonu, postup je obdobný jako při podpisu Souhlasu se zdravotnickými výkony

25 Urgentní příjem u specializovaná pracoviště v areálu nemocnice, kde se přijímají všichni nemocní v akutním ohrožení života (nemocné přiveze RZP) u nebere se ohled na příčinu postižení nemocného

26 Zvláštnosti příjmu dítěte k hospitalizaci u dokumentace při příjmu dětí je stejná jako při příjmu dospělých s tím rozdílem, že všechny souhlasy s vyšetřením, léčbou, operací nebo odmítnutí zdravotnických výkonů dává zákonný zástupce dítěte až do 18 let věku dítěte (rodič, prarodiče...) u dítě je k hospitalizaci doprovázeno zákonným zástupcem

27 Zvláštnosti příjmu dítěte k hospitalizaci u od rodičů zjistit zvyky a návyky, zejména u malých dětí (hygienické návyky a jejich úroveň, vyprazdňování, spánkové návyky, stravovací návyky...) u zajistit dítěti oblíbenou hračku pro pobyt v nemocnici u zjistit, jak dítě doma oslovují, jaké má povahové vlastnosti (veselé, přátelské, uzavřené...), jak se chová k ostatním dětem, zda bylo v nemocnici a jak pobyt snášelo

28 Zvláštnosti příjmu dítěte k hospitalizaci u u dětí školou povinných zjistit, do které třídy chodí a zajistit pokračování školní docházky ve spolupráci s učiteli v nemocnici u sanitární filtr u dětí se provádí důkladná kontrola stavu kůže a vlasů dítěte, do dokumentace se zapíše přesný popis všech nálezů (modřiny, pohmožděniny, vyrážky atd.) a nechat podepsat zákonným zástupcem

29 Zvláštnosti příjmu dítěte k hospitalizaci u svršky dítěte si odnáší rodiče domů u rodiče jsou poučeni o návštěvních hodinách, dostanou jméno a telefonní číslo ošetřujícího lékaře u v zájmu dítěte je žádoucí společná hospitalizace s matkou (kojenci, batolata, děti předškolního věku) u exkurze po ošetřovací jednotce

30 Adaptace nemocného na hospitalizaci u faktory adaptace : věk, délka hospitalizace, sociální situace, psychické vlastnosti nemocného

31 Vliv nemocničního prostředí na hospitalizaci u anonymita nemocného u nedostatek informací podávaných nemocnému u nemocniční prostředí (pachy, ruch...) u pobyt mezi těžce nemocnými u izolace od běžného života u porucha soběstačnosti

32 Povinnosti ošetřujícího personálu u oslovovat nemocného pane paní a příjmením u podat nemocnému dostatek informací v jemu srozumitelné formě (o léčebném a domácím řádu, dietě, vyšetřeních...) u najít si dostatek času na rozhovor s nemocným u zajistit si spolupráci nemocného a jeho rodiny během hospitalizace

33 Fáze adaptace (adaptační syndrom): u období náhlé změny životního stylu (období hledání nových jistot a bezpečí, zpravidla u zdravotnického personálu, velmi bouřlivá bývá u dětí a starých nemocných netečnost, deprese, úzkost, pláč...) u období aktivní adaptace nemocného (uklidnění, nalezení duševní rovnováhy, zájem o uzdravení, aktivní spolupráce s ošetřujícím personálem)

34 Fáze adaptace (adaptační syndrom): u období psychického selhání nemocného (maladaptace nemocného, ztráta víry v uzdravení, přecitlivělost, nesnášenlivost, vyvolávání konfliktů se spolupacienty, s ošetřujícím personálem...) u období rezignace (psychické selhání nemocného, nemocný je pasivní, nebojuje o své zdraví, nespolupracuje, ztrácí smysl života...)

35 Hospitalismus u jde o maladaptaci, která vzniká důsledkem silné negativní reakce na pobyt v nemocnici u častěji se vyskytuje u dětí, méně často pak u dospělých nemocných

36 Formy hospitalismu u dětí u regrese (projevuje se v oblasti hygienických návyků, pomočování, stravovacích návyků, stereotypní pohyby v postýlce, vydávání neartikulovaných zvuků...) u negativismus (dítě provádí pravý opak toho co po něm požadujeme...) u uzavřenost ( nemluví, nehraje si, odmítá sociální kontakty...) u agrese u poživačnost (lenošení, vyhýbání se povinnostem...)

37 Prevence hospitalismu u dětí u stimulující nemocniční prostředí u tělesná i duševní aktivita dítěte u zapojení dítěte do práce herních terapeutů, učitelů MŠ a ZŠ u dostatek času ošetřujícího personálu na komunikaci s dítětem u výběr vhodných výchovných zaměstnání u pro malé děti je vhodná hospitalizace s rodičem

38 Specifika hospitalizace národnostních menšin u etnicita znalost etnické příslušnosti (utečenec, přistěhovalec, člen integrované menšiny...) u jazyk rodný jazyk nemocného ( v případě stresu, nemoci, horečky může používat rodný jazyk) u náboženské a duchovní potřeby pochopení víry nemocného a s tím související potřeby u model rodiny (patriarchální uspořádání rodiny...)

39 Specifika hospitalizace národnostních menšin u jídlo a způsoby stravování (ošeřující personál má vědět jaká jídla pacientova kultura zakazuje...) u názory na zdraví a zdravotní praktiky jde o poznání názorů nemocného na příčinu jeho nemoci (špatný životní styl, choroboplodné zárodky, nemoc je trestem, kletbou...), vede ke spolupráci s nemocným

40 Specifika romské menšiny u hodnotový systém láska, rodina, zdraví u rodina důležitější než práce, má funkci ochrannou a vzdělávací, patriarchální uspořádání v rodině, rodina si navzájem pomáhá a podporuje, žena zabezpečuje chod rodiny a vychovává děti, muž je hlavou rodiny, milují své děti a své rodiče (v tradiční rodině se děti neodkládají do dětského domova a staří rodiče do domova důchodců)

41 Specifika romské menšiny u většina Romů je věřících a hlásí se k římsko katolické víře u žijí v současnosti (teď a nyní), na budoucnost příliš nemyslí u komunikace mají velmi dobře vyvinutý smysl pro získávání neverbálních informací, emocionalita převažuje nad racionálním jednáním a chováním

42 Specifika romské menšiny u stravování pokrmy se připravují v nádobách, které se nesmí používat k jiným účelům, nespotřebované jídlo se vyhazuje (věří, že zbytky mohou přinést nemoc) u zdraví a nemoc během nemoci mají slabší vůli, vytrvalost, trpělivost, bez kontaktu s rodinou jsou nesamostatní, trpí strachem, méněcenností, mohou být agresivní, nechtějí spolupracovat se zdravotníky

43 Specifika romské menšiny u k ošetřujícímu personálu jsou nedůvěřiví, mají strach ze smrti a bolesti, nahlas sténají a naříkají, léky užívají a léčebná opatření dodržují často do pominutí příznaků nemoci, obtížná bývá komunikace s rodinou nemocného (navázat komunikaci s hlavou rodiny) u ošetřující personál při edukaci a vysvětlování musí používat takové výrazy, kterým bude romský nemocný rozumět!!!

44 Rady pro komunikaci s romským nemocným u nespěchat, trpělivost u vnímat neverbální komunikaci u předávat informace řečí těla u nekritizovat nemocného před ostatními u nebát se dotyku a blízkosti nemocného u nebát se emocí nemocného u mluvit jasně, stručně, konkrétně

45 Rady pro komunikaci s romským nemocným u přistupovat k nemocným individuálně u používat zpětnou vazbu při komunikaci u respektovat hodnotový systém romské menšin

46 Specifika při ošetřování Ukrajinců u do České republiky přicházejí hlavně za prací a vzhledem k neutěšeným sociálním poměrům, velmi špatné zdravotnické péči u jako pacienti jsou velmi ukáznění, nemají speciální požadavky, jsou ochotní spolupracovat a přizpůsobit se léčebnému režimu, je potřeba dávat pozor na komunikaci vzhledem k neznalosti jazyka, bývá problém se zdravotním pojištěním

47 Specifika při ošetřování Vietnamců u rodina patriarchální struktura rodiny, respektuje se prvorozenectví, děti se učí být úspěšné a nezávislé (vzdělané), úcta k rodičům a starším lidem u komunikace respekt k pravidlům slušného chování, úsměv a smích mohou znamenat nejistotu, nepříjemnou situaci, neporozumění, při rozhovoru je pro ně nepříjemný přímý pohled do očí (znamená povýšenost, domýšlivost)

48 Specifika při ošetřování Vietnamců u zdraví a nemoc síly jing a jang ovlivňují rovnováhu mezi zdravím a nemocí, při nemoci vyhledávají pomoc tradiční medicíny (léčitelé, bylinky, spirituální obřady), informace podávat jednoduše a přesně, přikývnutí neznamená souhlas a porozumění, jsou stydliví a skromní, při osobní hygieně pomáhá člen rodiny stejného pohlaví, při bolesti nepožádají o léky (strach z návyku)

49 Specifika při ošetřování Vietnamců u vietnamské ženy se v domácí péči o nemocného postarají u stravování jedí 3x denně, pravidelnou součástí jídla je rýže, mají rádi listnatou zeleninu a ovoce, nepřijímají studené nápoje a jídla, hojně pijí hlavně čaje (bez cukru a citronu)

50 2. Překlad nemocného u překlad nemocného z jedné ošetřovací jednotky na jinou v rámci jedné kliniky (oddělení) o překladu nemocného rozhoduje a domlouvá jej lékař,vypíše do dekurzu stručné shrnutí o dosavadní léčbě, zdravotnický asistent ve spolupráci se sestrou vyplní sesterskou dokumentaci nemocného, přichystá všechny osobní věci nemocného a zkompletuje jeho dokumentaci, doprovodí jej na novou ošetřovací jednotku, kde je pro nemocného připravené lůžko.

51 Překlad nemocného u přeložení nemocného na jiné oddělení (kliniku) v rámci jedné nemocnice o překladu rozhoduje a domlouvá jej lékař, vypíše nemocnému lékařskou zprávu, sestra ve spolupráci se zdravotnickým asistentem vypíše sesterskou překladovou zprávu, zajistí přichystání osobních věcí a šatů nemocného, překlad je možný jen na připravené volné lůžko za doprovodu ošetřujícího personálu. Dokumentace se archivuje. Nemocný je veden na novém oddělení pod stejným číslem chorobopisu.

52 Překlad nemocného u přeložení nemocného do jiného ústavu (nemocnice) se děje po telefonické domluvě lékaře a provádí se jako propuštění nemocného do domácího ošetřování. Nemocný je lékařem poučen z jakých důvodů k překladu dochází. Příbuzní mají být upozorněni na možnost překladu.

53 3. Propuštění nemocného u plánované propuštění nemocného uvědomit příbuzné, zvláště rodiče dětí na možnost propuštění, zjistit sociální podmínky (u starých a chronicky nemocných) u revers odchod nemocného na vlastní žádost, nemocný po podrobném poučení lékařem, k jakým komplikacím může předčasné propuštění vést, podepisuje za přítomnosti svědků formulář, který se nazývá odmítnutí zdravotnického výkonu

54 Poučení nemocného před propuštěním u poučení nemocného provádí lékař ve spolupráci se sestrou životospráva, dieta, léčebný režim u kontrola u obvodního lékaře do 3 dnů, kde předá lékařskou zprávu z nemocnice u nemocný dostane léky na 3 dny nebo recept na léky k vyzvednutí v lékárně

55 Poučení nemocného před propuštěním u pokud jsou plánována další vyšetření ambulantně, předat nemocnému všechny formuláře v obálce a s pokyny u pracující nemocný dostane Průkaz o trvání pracovní neschopnosti (tzv. lístek na peníze) a Průkaz práce neschopného pojištěnce u velmi důležitá je zpětná kontrola informací podaných nemocnému!

56 Dokumentace nemocného u lékař vypíše lékařskou zprávu u chorobopis, dekurzy, teplotní tabulky, výsledky vyšetření, sesterská dokumentace se kompletují a archivují u žádanku na převoz sanitním vozem nemocný má nárok na převoz do domácího ošetřování sanitním vozem, pokud si odvoz nedomluví s rodinnými příslušníky

57 Dokumentace nemocného u sestra ve spolupráci se zdravotnickým asistentem odepíše nemocného v hlášení sester, v hlášení o počtu nemocných, v knize příchodů a odchodů, odhlásí stravu, odstraní jméno z informačních tabulí na sesterně, chodbě... u veškerá dokumentace nemocného se skládá a archivuje

58 Úprava lůžka u lůžko po odchodu nemocného svléknout, vydezinfikovat, obléknout do čistého nebo lůžko odeslat do centrální úpravny lůžek u věci z nočního stolku nemocnému pomoci sbalit a také dezinfikovat u lůžko a jeho okolí připravit na příchod dalšího nemocného

59 4. Nozokomiální infekce u nozokomiální (nemocniční) infekce jde o lokální nebo systémové infekční onemocnění, které vzniká v souvislosti s diagnostickoterapeutickými postupy během pobytu nemocného ve zdravotnickém zařízení (lůžkovém i ambulantním). Nemocniční infekcí bývá postiženo průměrně 6-8% nemocných.

60 Epidemiologické hledisko dělení u specifické nákazy vznikají v odpovídající inkubační době po provedení rizikového ošetřovatelského postupu (např. cévkování, převaz operační rány...) u nespecifické nákazy nesouvisí s ošetřovatelskými postupy, závisí na aktuální epidemiologické situaci v příslušné oblasti (např. akutní respirační onemocnění...)

61 Epidemiologické hledisko dělení u exogenní nákazy vznikají při nedodržení aseptických a protiepidemiologických postupů u endogenní nákazy jsou vyvolány vlastní mikroflórou nemocného při oslabení organismu z fyziologicky nesterilní dutiny (např. dutina ústní)

62 Riziko vzniku nozokomiálních nákaz u věk (novorozenci, starší osoby) u oslabení organismu v důsledku onemocnění u diagnostické a terapeutické invazivní zákroky (katetrizace, intubace...) u terapie (radioterapie, chemoterapie, antibiotika...) u dlouhodobé ležení, stáza moče, nedostatečná ventilace plic...

63 Zdroj nozokomiálních nákaz u ošetřující personál (hygiena rukou, neaseptické postupy...) u pacient u návštěva

64 Druhy nozokomiálních nákaz u infekce močového ústrojí (30-45%) vznikají v souvislosti invazivními diagnostickými a terapeutickými výkony(cévkování,cystoskopie, výplachy a proplach močového měchýře...) u infekce chirurgických ran (15-25%) vznikají při nedodržení aseptických postupů během operace nebo převazu operační rány

65 Druhy nozokomiálních nákaz u infekce dýchacích cest (15-25%) vznikajív důsledku dlouhodobého ležení v lůžku, přenos infekce akutních respiračních onemocnění od personálu a návštěv u parenterální infekce zanesení infekce přímo do krve ( hepatitidy typu B, AIDS...) u gastrointestinální infekce nejčastěji průjmová onemocnění přenášená špatně tepelně zpracovanou nebo potravou kontaminovanou během přípravy

66 Prevence nozokomiálních nákaz u dodržování protiepidemiologického režimu: používání ochranných pracovních pomůcek, hygiena rukou (mechanické, hygienické a chirurgické mytí rukou), individualizace pomůcek (teploměry, podložní mísy...), používání sterilních pomůcek a aseptických postupů, chránit nemocné před kapénkovou infekcí používáním ústenky

67 Prevence nozokomiálních nákaz u dodržování dekontaminačních postupů: pravidelný úklid, větrání, výměna prádla, manipulace se špinavým prádlem, třídění a pravidelné odstraňování odpadu, dezinfekce, sterilizace

68 Použité zdroje informací Internetové stránky: u (obrázky z různých zdrojů) u (obrázky z různých zdrojů) Literatura: u Rozsypalová, M., Šafránková, A. Ošetřovatelství I. Informatorium, Praha, 2002 u Ivanová,K., Špirudová, L., Kutnohorská, J.,Multikulturní ošetřovatelství I.Grada Publishing, Praha, 2005 Jiné zdroje: u dokumentace a fotografie z ošetřovací jednotky byly použity s laskavým dovolením FN U svaté Anny v Brně

69 zpět

70

71 zpět

72

73 zpět

74 zpět

75

76 zpět

77 zpět

78 zpět

79 zpět

80 zpět

81 zpět

82 zpět

83 zpět

84 zpět

85 zpět

86 zpět

87 zpět

88

89 zpět

90 zpět

91 zpět

92 zdravotnick á š kola St řed ní Konec prezentace

93 Ošetřování nemocného s bolestí

94 Osnova prezentace definice bolesti význam bolesti vnímání bolesti typy bolesti posuzování bolesti reakce organizmu na bolest terapie bolesti psychická bolest ošetřování nemocného s bolestí zásady pracoviště léčby bolesti ošetřovatelská diagnóza plán n ošeto etřovatelské péče

95 BOLEST Člověk k se rodí v bolestech, v průběhu svého života způsob sobí bolest řadě lidem a nakonec umírá v bolesti. Navíc c si člověk vše e dovede představit p a to je zdrojem jeho další šího utrpení (C. S. Lewis)

96 BOLEST Bolest je cokoli, co pacient za bolest označí, existuje vždy, v když si pacient na ni stěž ěžuje ( Mc Caffery)

97 Bolest je způsobena fyzikáln lním, chemickým nebo bakteriáln lním m podrážděním m periferních zakončen ení nervových vláken citlivých na bolest (nociceptor) při i podráždění dochází ve tkáni k biochemické reakci z postižen ené tkáně je vzruch veden senzitivními nervovými vlákny do talamu a odtud do mozkové kůry zde dojde ke zpracování podnětu a eferentními vlákny je vedena odpověď z mozku k příslušnému orgánu = uvědomov domování si bolesti

98 Význam bolesti Je účelná: varovný signál l poškozen kození nebo ohrožen ení organismu chrání před další ším poškozen kozením (např.. při p i popálen lení) poskytuje informaci, který orgán n je postižen (např. appendicitis ) vede k účelnému jednání - (vyhledání lékaře, zastavení činnosti, zabraňuje další šímu poškozen kození např.. u stenokardie) Je neúčeln elná: když narušuje uje schopnost klienta vykonávat vat běžb ěžné aktivity stává se nesnesitelnou, vede k utrpení a vyčerp erpání pacienta (nádorov dorová bolest)

99 Vnímání bolesti Bolest je subjektivní příznak, znak, je pociťov ována a prožívána velmi individuáln lně Vnímání bolesti je dáno d mnoha činiteli: vrozený typ nervové soustavy pohlaví,, věk v člověka výchova a zkušenosti jedince aktuáln lní psychický stav, nedostatek spánku, nepohodlí psychické faktory hlavně strach denní doba (v nočních hodinách je nemocný mnohem vnímav mavější) filozofie, nábon boženství,, příslup slušnost k určit ité etnické skupině

100 Typy bolesti 1. dle místa m vzniku 2. z hlediska průběhu 3. podle postižených orgánů a charakteru

101 Posuzování bolesti Umístění bolesti Charakteristika bolesti (popis) Intenzita Intenzita bolesti Časové určen ení bolesti

102 Umíst stění bolesti Na lokalizaci bolesti se ptáme ústně Kde vás s to bolí? nebo můžeme použít t tzv. mapu bolesti + označí i intenzitu bolesti zpět

103 Charakteristika bolesti Bolest můžm ůže e být: bodavá putující řezavá silná křečovitá dráždiv divá pálivá záchvatovitá vystřeluj elující svědiv divá škubavá ostrá vyčerp erpávající a mnoho další ších zpět

104 Slabá celkem snesiteln Intenzita bolesti celkem snesitelná, vliv na organismus je nepatrný Středn ední sn snáší se hůřh ůře, zvláš ášť trvá-li dlouho, objevuje se celková odezva organismu Silná sn snáší jako krajní nepříjemnost, jemnost, pacient hledá úlevovou polohu, změny FF, pocení,, pláč Nesnesitelná tato bolest ruší psychické zábrany a společensk enské konvence, někdy n se můžm ůže e rozvinout aža obraz šoku, můžm ůže e vést v i ke zkratovému jednání (pokus o sebevraždu)

105 Určov ování intenzity bolesti Analogové stupnice intenzity bolesti Mapa bolesti Verbáln lní metody diagnostikování intenzity bolesti Metody používan vané u dětíd Srovnávac vací metody tourniquetové vyšet etření

106 Metody používan vané u dětíd

107 Další metody hodnocení bolesti u dětíd (novorozenec, kojenec, batole) zpět

108 Časové určen ení bolesti po námaze n (námahov( mahová bolest) v klidu (klidová bolest) v noci ve dne při i změně polohy po požit ití potravy při i změně počas así atd.

109 Reakce organizmu na bolest změny FF (tachykardie, zvýšený systolický tlak, tachypnoe, nebo naopak bradykardie, snížený systolický tlak) pocení,, bledost, nauzea,, zvracení,, zvýšený svalový tonus změny chování neklid, pláč,, křik, k sténání, strach, úzkost, zlost, deprese, únava, vyčerp erpání

110 Terapie bolesti TRADIČNÍ TERAPIE NETRADIČNÍ TERAPIE

111 Psychická bolest Doposud jsme se zabývali bolestí fyzickou, bolestí těla, ale pozor existuje i bolest psychická,, bolest duše. Tato bolest je vyvolána ztrátou tou citu, důvěry, d nadějí.. Ztrátou tou lidí,, které máme me rádi, r ztrátou tou věcí, v jichž si ceníme. Na to, že e tato bolest existuje a můžm ůže e pacienta trápit pit a ovlivnit tím t m i léčebný l proces, bychom při p i svém povolání neměli zapomínat!!!

112 Ošetřování nemocného s bolestí zásady respektujeme individuáln lní citlivost klienta na bolest klidné prostřed edí kvalitní a šetrná ošetřovatelská péče!!! sledovat neverbáln lní projevy klienta nikdy neříkat To vás v s nemůž ůže e bolet empatie!!! dostatek komunikace odstranění úzkosti, strachu dostatek informací,, získz skání důvěry!!! dle ordinace lékal kaře e podávat analgetika, další způsoby léčby bolesti (teplo, chlad, úlevová poloha)

113 Pracoviště léčby bolesti Ambulance léčby l bolesti Centra léčby l bolesti na těchto t pracovištích ch se provádějí výkony jako např. zavádění epiduráln lního katetru,, aplikace lineárn rních dávkovačů,, akupunktura, fyzikáln lní metody léčby l bolesti

114 Ošetřovatelská diagnóza Akutní bolest z důvodud vodu Chronická bolest z důvodu d Omezená pohyblivost v souvislosti s bolestí Narušen ení spánku vzhledem ke zvýšen enému pociťov ování bolesti v noci Strach vzhledem k očeko ekávání bolesti další Taxonomie NANDA

115 Plán n ošeto etřovatelské péče příklad Ošetřovatelská diagnóza Cíl Plán n péčep Hodnocení velká bolest levého kolene v souvislosti s aktivitou dolní končetiny (sport) zmírn rnění bolesti při činnosti být bez bolesti v klidové poloze rozhovor s klientem o bolesti průběž ěžné vyhodnocování bolesti během b celého dne v klidové poloze nebolestivé,, při p pohybu bolest mnohem menší intenzity zajistit úlevovou polohu levé DK aplikace analgetik dle ordinace lékal kaře

116 Použit ité zdroje informací Internetové stránky (obrázky z různých r zdrojů) Literatura Mikšov ová,, Z., Fraňkov ková,, M., Hernová,, R., Zajíčkov ková,, M. Kapitoly z ošetřovatelské péče e I. Grada Publishing, Staňkov ková,, M. České ošetřovatelství 6. IDV PZ Brno, 2001 Šamánková,, M. a kol. Základy Z ošeto etřovatelství. Karolinum, Praha, 2006 Vučkov ková,, J. OšetO etřovatelství II. Fortuna, Praha, 1995

117 zdravotnick á š kola St řed ní Konec prezentace Konec prezentace

118 Péče e o spánek a odpočinek

119 Osnova prezentace spánek zajímavosti o spánku délka spánku faktory ovlivňuj ující spánek fyziologie spánku fáze spánku spánkov nková hygiena zásady pro dobrý spánek poruchy spánku nespavost aktivity zdravotnického asistenta zajištění kvalitního spánku hypnotika stařecká nespavost odpočinek ošetřovatelská diagnóza plán n ošeto etřovatelské péče www odkazy specializovaná pracoviště

120 spánek a odpočinek jsou nezbytnou podmínkou lidského zdraví člověk k potřebuje spát a odpočívat, aby načerpal erpal novou tělesnou lesnou a psychickou sílu Spánek

121 Zajímavosti o spánku Hypnos byl v dobách antiky pro Řeky a Římany bohem spánku a spánek sám. s Byl synem bohyně noci Nykty a bratrem boha smrti Thanata.. Se svou matkou přichp icházel každé noci na svět t a na všechno v živé sesílal spánek. Lidem posílal sny a zbavoval je tak útrap a starostí.. Nikdo nemohl odolat jeho moci, dokázal uspat i samotného boha Dia.

122 Zajímavosti o spánku Zobrazován n byl Hypnos různr zně.. Antičtí umělci si ho představovali p jako malého chlapce, mladíka nebo starce, často s orlími nebo motýlími mi křídly. k dly. V rukou míval m berlu nebo makovici, kterou se dotýkal lidských spánk nků,, někdy n měl m l roh, ze kterého omamný spánek vyléval. val. Jméno tohoto boha se zachovalo například ve slově hypnóza, které označuje stav podobný spánku, v němžn uspaný zčásti z podléhá vlivu jiné osoby.

123 Délka spánku novorozenec: hodin kojenec: hodin šestileté dítě: hodin dospělý člověk: 7 8 hodin ve stáří: 6 7 hodin

124 Faktory ovlivňuj ující spánek biologicko fyziologické: : věk, v nemoc, bolest, pohyb a aktivita, jídlo, j tekutiny psychicko duchovní: : nejistota, stres, strach, úzkost, ztráta ta někoho, n koho, něčn ěčeho sociáln lně kulturní: : pracovní problémy, finanční potíže, narušen ené mezilidské vztahy faktory prostřed edí: : světlo, hluk, teplota, nevhodné prostřed edí

125 Fyziologie spánku Spánek je děj d j aktivní a cyklický, je řízen dvěma specializovanými oblastmi mozkového kmene. Je charakterizován n minimáln lní fyzickou aktivitou, změnami fyziologických funkcí (snížen ení TK, P, bazáln lního metabolismu, rozší šíření periferních cév ). Máme dva hlavní druhy spánku: REM (rapid eye movement) NON REM (non rapid eye movement)

126 Fáze spánku REM fáze: f vývojově starší ší, řízena noradrenalinem aktivní sny, snížený svalový tonus, svalové záškuby nepravidelná frekvence dýchání a srdeční činnosti rychlé pohyby očních o bulbů slouží k regeneraci psychických funkcí NON REM fáze: f vývojově mladší ší, řízena serotoninem má čtyři i stádia nejdůle ležitější 4. stádium tj. hluboký spánek, nek, dochází k úplné svalové relaxaci, nastává za minut po usnutí, slouží k regeneraci fyzických sil

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

Mgr. Dagmar Chátalova

Mgr. Dagmar Chátalova Mgr. Dagmar Chátalova Transfuze - převod lidské krve nebo krevních přípravků od jednoho člověka ( dárce ) do krevního oběhu druhého člověka ( příjemce ) Indikace při ztrátě krve úraz, operace,těžký porod,

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po úraze pohybového aparátu

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po úraze pohybového aparátu Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po úraze pohybového aparátu Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučových cest

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučových cest Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CHOPN. Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučových cest Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater 1. Vysvětlete příznak - dekubitus 2. stupně. 2. Klient má dekubitus - jaké budou Vaše ošetřovatelské

Více

Nemocniční hygiena a kvalita. RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava

Nemocniční hygiena a kvalita. RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava Nemocniční hygiena a kvalita RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava Hygiena, epidemiologie a protiepidemická opatření Prevence a snižování rizik, redukce a monitorování rizik NN a PI personálu

Více

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta se sádrovou fixací 2. Určete aktuální ošetřovatelské problémy.

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta se sádrovou fixací 2. Určete aktuální ošetřovatelské problémy. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CHOPN. Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta se sádrovou fixací Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace:

Více

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučníku

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučníku Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučníku Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním vylučovacího systému - glomerulonefritis

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním vylučovacího systému - glomerulonefritis Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním vylučovacího systému - glomerulonefritis Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě

Více

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním střev

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním střev Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním střev 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního klienta navrhněte plán oše péče. 2. Určete aktuální ošetřovatelské problémy.

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním GIT - komplikace gastroduodenálního vředu

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním GIT - komplikace gastroduodenálního vředu Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním GIT - komplikace gastroduodenálního vředu Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě

Více

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Péče o K/N na chirurgického oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s poruchou tepenného prokrvení končetin.

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s poruchou tepenného prokrvení končetin. Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s poruchou tepenného prokrvení končetin. Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Jak budeme asistovat

Více

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ 1. Celkový počet absolventů v jednotlivých oborech (kvalifikační studium) a celkový počet sester a asistentů v praxi 2. Srovnání činností všeobecné sestry a zdravotnického

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním GIT - vředová choroba gastroduodena

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním GIT - vředová choroba gastroduodena Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním GIT - vředová choroba gastroduodena Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Určete aktuální

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Péče o K/N na interním oddělení

Péče o K/N na interním oddělení Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním dýchacích cest - bronchopneumonie Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Zhodnoťte hodnotu

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s před operací TEP. Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace:

Ošetřovatelská péče u klienta s před operací TEP. Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: Péče o K/N na ortopedickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s před operací TEP Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Zhodnoťte aktuální či potencionální ošetřovatelské

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Adaptace nemocného na hospitalizaci

Adaptace nemocného na hospitalizaci Adaptace nemocného na hospitalizaci Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Irena Tondorvá Bc. Adaptace nemocného na hospitalizaci

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s komplikacemi diabetu mellitu

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s komplikacemi diabetu mellitu Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s komplikacemi diabetu mellitu Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním dýchacích cest - CHOPN

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním dýchacích cest - CHOPN Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním dýchacích cest - CHOPN Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Vyjmenujte zásady, které

Více

Ošetřovatelská anamnéza - děti

Ošetřovatelská anamnéza - děti Ošetřovatelská anamnéza - děti Jméno dítěte (bez příjmení)... oslovení:... Diagnóza:...... Věk... Den hospitalizace:... Předchozí zkušenost s hospitalizací: ne ano Jaká: Charakteristika dítěte samotářské

Více

Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy

Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy Bc. Markéta Zemanová,DiS. OLV FNKV Praha Dietní výživa 2017 Úvod Součástí zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Rozdělte poruchy vědomí, vysvětlete

Více

Činnosti a kompetence nelékařských zdravotnických povolání. Mgr. Lenka Hladíková odbor vzdělávání a vědy

Činnosti a kompetence nelékařských zdravotnických povolání. Mgr. Lenka Hladíková odbor vzdělávání a vědy Činnosti a kompetence nelékařských zdravotnických povolání Mgr. Lenka Hladíková odbor vzdělávání a vědy Činnosti a kompetence NLZP příprava návrhu nové vyhlášky o činnostech NLZP v návaznosti na připravovaný

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy Návrh VYHLÁŠKA ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle. zákona č. /2009 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním krve - krvácivé projevy

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním krve - krvácivé projevy Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním krve - krvácivé projevy Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Zhoďnoťe výsledky krevních

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po amputaci dolní končetiny

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po amputaci dolní končetiny Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po amputaci dolní končetiny Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-04. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-04. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-04 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním pohybového aparátu - LS syndrom

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním pohybového aparátu - LS syndrom Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním pohybového aparátu - LS syndrom Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Určete aktuální

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce. Tématické okruhy:

Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce. Tématické okruhy: Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce Tématické okruhy: 1) Infekce spojené se zdravotní péčí (nozokomiální infekce) Infekce spojené se zdravotní péčí základní terminologie Prevence

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním srdce - pravostranné srdeční selhávání

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním srdce - pravostranné srdeční selhávání Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním srdce - pravostranné srdeční selhávání Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Vysvětlete

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

Ošetřovatelský proces při aplikaci transfuze Transfuze Transfuze krve je převod krve nebo krevních přípravků do krevního oběhu druhého člověka Indikace ke transfuzi - ztráty velkého množství krve (úraz,

Více

1 Zadání ošetřovatelské anamnézy

1 Zadání ošetřovatelské anamnézy 1 Zadání ošetřovatelské anamnézy Cíle pro žáka vysvětlit klíčové pojmy charakterizovat činnosti zdravotnického asistenta při zadávání ošetřovatelské anamnézy seznámit se se zadáním ošetřovatelské anamnézy

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE ERNESTINE WIEDENBACH MODEL UMĚNÍ POMOCI Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Ročník

Více

Resortní bezpečnostní cíle

Resortní bezpečnostní cíle Resortní bezpečnostní cíle V nemocnicích Pardubického kraje (dále jen NPK) jsou dodržovány resortní bezpečnostní cíle (dále jen RBC), které jsou vypracovány dle Věstníku č. 5/2012 Ministerstva zdravotnictví

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-03. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-03. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-03 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Potřeba - je stav organizmu charakterizovaný napětím, vzniklým z nedostatku nebo přebytku, směřující k znovuobnovení homeostázy.

Potřeba - je stav organizmu charakterizovaný napětím, vzniklým z nedostatku nebo přebytku, směřující k znovuobnovení homeostázy. Potřeby Potřeba - je stav organizmu charakterizovaný napětím, vzniklým z nedostatku nebo přebytku, směřující k znovuobnovení homeostázy. - živočichové - výraz vztahu - adaptace, vnitřní integrita - cyklický

Více

Implementace konceptu stimulace vnímání

Implementace konceptu stimulace vnímání Implementace konceptu stimulace vnímání do ošetřovatelské péče Mgr.et Mgr. J.Dresslerová KARIM FN Brno Bohunice 16.11.2013 Schopnost vnímání se rozvíjí již v embryonálním životě vnímání vibrací vnímání

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním krve - perniciózní anémie

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním krve - perniciózní anémie Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním krve - perniciózní anémie Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1.Určete akutní a potencionální

Více

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací Potransfuzní reakce Potransfuzní reakcí rozumíme nežádoucí účinek podaného transfuzního přípravku. Od roku 2005 (dle platné legislativy) rozlišujeme: závažná nežádoucí příhoda ( vzniká v souvislosti s

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o.

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o. Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Šok. Protišoková opatření Označení materiálu:

Více

Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha DIETNÍ VÝŽIVA 2016 Nutriční ambulance 4.interní kliniky VFN Spolupráce s nutričním

Více

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida Klíšťová encefalitida Autor: Michaela Měkýšová Výskyt Česká republika patří každoročně mezi státy s vysokým výskytem klíšťové encefalitidy. Za posledních 10 let připadá přibližně 7 nakažených osob na 100

Více

Resortní bezpečnostní cíle

Resortní bezpečnostní cíle Strana 1 z 5 V EU je u 8-12% hospitalizovaných pacientů způsobena újma během poskytování zdravotní péče. Nejčastěji se jedná o pochybení, která se týkají podávání léčivých přípravků, přenosu nemocničních

Více

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Saturace potřeb v oblasti odpočinku a spánku. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Saturace potřeb v oblasti odpočinku a spánku. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Saturace potřeb v oblasti odpočinku a spánku Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové OP v péči o odpočinek a spánek 1. Charakteristika odpočinku a spánku 2. Odpočinek a spánek v ošetřovatelském procesu

Více

PRACOVNÍ POSTUP PÉČE O NEKLIDNÉHO PACIENTA/KLIENTA POUŢITÍ OMEZOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

PRACOVNÍ POSTUP PÉČE O NEKLIDNÉHO PACIENTA/KLIENTA POUŢITÍ OMEZOVACÍCH PROSTŘEDKŮ PRACOVNÍ POSTUP PÉČE O NEKLIDNÉHO PACIENTA/KLIENTA POUŢITÍ OMEZOVACÍCH PROSTŘEDKŮ Vydání: 2. 5. 2008 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 29. 2. 2008 Odborný

Více

Práva a povinnosti ZZA

Práva a povinnosti ZZA Práva a povinnosti ZZA CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Dány vyhláškou 106/2001 Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí Činnost zdravotníků před odjezdem Činnost při odjezdu Činnost

Více

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR Mezinárodní konference,,sociální služby jako výzva 21.století Sociální dialog v sociálních službách 13. a 14. května 2010 Hustopeče Praktické zkušenosti

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. p ř e d m ě t : v y b r a n é k a p i t o l y c h i r u r g i e Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á

Více

A Co je HIV? HIV AIDS Co je AIDS? Co znamená být HIV pozitivní? HIV AIDS. HIV HIV AIDS HIV

A Co je HIV? HIV AIDS Co je AIDS? Co znamená být HIV pozitivní? HIV AIDS. HIV HIV AIDS HIV A Co je HIV? HIV (virus lidského imunodeficitu) je virus, který způsobuje ztrátu obranyschopnosti (imunity) člověka před nejrůznějšími infekcemi. Tento virus napadá zejména určitou skupinu bílých krvinek,

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Dietní systém Nemocnice Strakonice, a.s. VÝŽIVA 2. vydání SP-V-005-P Dělení dietního systému...1

Dietní systém Nemocnice Strakonice, a.s. VÝŽIVA 2. vydání SP-V-005-P Dělení dietního systému...1 OBSAH 1 Dělení dietního systému...1 Diety základní...1 Diety speciální...1 Standardizované dietní postupy...1 2 Definice diet...2 2.1 Základní diety...2 2.2 Speciální diety...4 2.3 Standardizované dietní

Více

Téma : Podávání léků per os

Téma : Podávání léků per os Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Ošetřování N se zánětem VDN

Ošetřování N se zánětem VDN Ošetřování N se zánětem VDN Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: sinusitis = zánět

Více

Ceník a obsah výkonů nehrazených ZP

Ceník a obsah výkonů nehrazených ZP Ceník a obsah výkonů nehrazených ZP HC11 - Zavedení, ukončení domácí zdravotní péče, administrativní činnost sestry v domácí zdravotní péči Jedná se o první a poslední návštěvu klienta v domácí zdravotní

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Zkouška je složena ze dvou částí. 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva Obsah 1. části Praktická část maturitní zkoušky bude probíhat v Domově

Více

Kreuzbergová Jaroslava, FN Plzeň MÝTY O STRAVOVÁNÍ HOSPITALIZOVANÉHO PACIENTA

Kreuzbergová Jaroslava, FN Plzeň MÝTY O STRAVOVÁNÍ HOSPITALIZOVANÉHO PACIENTA Kreuzbergová Jaroslava, FN Plzeň MÝTY O STRAVOVÁNÍ HOSPITALIZOVANÉHO PACIENTA Mýty? Naši klienti= pacienti Pacientovi musí strava chutnat Pacient očekává, že léčebná strava bude mít chuť, na kterou je

Více

SYMPTOMATOLOGIE A DIAGNOSTIKA

SYMPTOMATOLOGIE A DIAGNOSTIKA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU SYMPTOMATOLOGIE A DIAGNOSTIKA Mgr. Pavlína Lysá ANAMNÉZA ANAMNESE - "VZPOMENOUT SI" ANAMNÉZA rozhovor lékaře s pacientem,

Více

Problematika dialyzovaných pacientů s MRSA

Problematika dialyzovaných pacientů s MRSA Problematika dialyzovaných pacientů s MRSA Mgr. Irena Stašková Petra Lacinová Dialyzační středisko Praha Homolka B. Braun Avitum s.r.o. MRSA Methicilin rezistentní S. aureus Představuje významnou zdravotní

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20 OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 VĚK OBOU PARTNERŮ 11 ZDRAVOTNÍ STAV 12 Epilepsie 12 Diabetes mellitus 13 Srdeční choroby 13 Astma 13 Onemocnění ledvin 13 Herpes simplex II (genitální opar) 14

Více

Daruj život. daruj krev

Daruj život. daruj krev Daruj život daruj krev V poslední době klesají zásoby krví transfuzního oddělení FN Plzeň. Jelikož jsme dobrovolní hasiči a chceme pomáhat druhým, máme nyní příležitost. Odběrem půl litru krve, můžete

Více

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. 1 Nespavost je buď jen symptom a nebo samostatná nemoc. Příčiny nespavosti jsou velmi různé, ale základní a nejčastější diagnoza u dospělých je primární (psychofyziologická)

Více

Zdravotní péče ošetřovatelská péče

Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdeňka Mikšová Olomouc 29.11.2016 Ošetřovatelská péče Rozpoznání příznaků poruchy zdraví Svépomoc a pomoc Svépomoc a pomoc při poruše zdraví při poruše zdraví Dodržování

Více

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE Eimova 1020, 572 01 Polička, tel.: 461 722 700, 732 340 882, e-mail: ddpolicka@tiscali.cz, IČO: 7506 1457 Domácí řád Domov důchodců v Poličce Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje

Více

I. Vnitřní řád školní jídelny

I. Vnitřní řád školní jídelny Základní škola a mateřská škola Květná Květná 92, 572 01 telefon: 731449286 Odloučené pracoviště: Školní jídelna, Květná 108 I. Vnitřní řád školní jídelny Školní stravování vyplývá ze zákona č. 561/2004

Více

Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM

Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM Umělá plicní ventilace slouží k podpoře dýchání - korekci respirační insuficience 1. typu porucha transportu plynů na alveokapilárním rozhraní, způsobena postižením

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY

DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY Naše komunita je zřízená od ledna 2007. Na 5. komunitě bydlí 8 obyvatel ve čtyřech dvoulůžkových pokojích. Všichni naši obyvatelé jsou zcela závislí na pomoci personálu. Tato pravidla

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Složení zkoušky: 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti- Dům sv. Antonína Moravské Budějovice (max. 50 bodů) 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva učebna VT, písárna (max. 50 bodů) Témata

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním srdce - levostranné srdeční selhávání

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním srdce - levostranné srdeční selhávání Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním srdce - levostranné srdeční selhávání Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Vysvětlete

Více

Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra. Život

Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra. Život Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra Život 90 14.4.2016 1.Co je malnutrice (podvýživa)? Malnutrice (podvýživa) stav, kdy příjem energie a nutrietů je nižší, než jejich potřeba. Nemocný senior musí

Více

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života.

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života. Březen 1 Spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou řadu metabolických pochodů. Kvalita nočního spánku

Více

Gynekologické oddělení

Gynekologické oddělení Chrudimská nemocnice, a.s. Gynekologické oddělení Informace pro pacienty K přijetí do nemocnice: Operace dne: Gynekologické oddělení Chrudimská nemocnice, a.s., Václavská 570, 537 27 Chrudim Vážená paní,

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra)

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra) LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH (všeobecná sestra) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 8 0 Praha tel.: + 40 4 97, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

8. PŘÍLOHY. Seznam příloh s odkazy na stránky se související kapitolou dokumentu

8. PŘÍLOHY. Seznam příloh s odkazy na stránky se související kapitolou dokumentu 8. PŘÍLOHY Seznam příloh s odkazy na stránky se související kapitolou dokumentu Název Strana Příloha č. 1: podmínky pro podávání a použití některých potravin a přípravu pokrmů 42 Příloha č. 2: náplň kurzu

Více

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace U Lesíka 3547/ 11 669 02 Znojmo ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZVOLTE POŽADOVANOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Více