Úvod Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod... 4. 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10"

Transkript

1

2 OBSAH Úvod Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém Fyziologické funkce, vyšetření postiženého Resuscitace dospělého a dítěte Náhlá zástava dechu a krevního oběhu u dospělého Náhlá zástava dechu a krevního oběhu u dítěte Aktivizační metoda Rány a krvácení Rány Krvácení Vnitřní krvácení Vnější krvácení Tepenné, žilní a vlásečnicové krvácení Aktivizační metoda Šok Hypovolemický šok Distribuční šok Obstrukční šok Kardiogenní šok Aktivizační metoda Tepelná poranění Popáleniny Omrzliny, podchlazení Úpal, úžeh Poleptání Poranění elektrickým proudem Aktivizační metoda PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [2]

3 6. Poranění hlavy, páteře, hrudníku, břicha, končetin Poranění hlavy a páteře Poranění hrudníku Poranění dutiny břišní Poranění kostí Poranění kloubů Prevence poranění Aktivizační metoda Cizí těleso Cizí těleso v ráně Cizí těleso v oku Cizí těleso v uchu Cizí těleso v nose Cizí těleso v pochvě, konečníku, močové trubici Aktivizační metoda Akutní stavy neúrazové Akutní koronární syndrom (infarkt myokardu) Mdloba, kolaps, synkopa Cévní mozková příhoda CMP Hypoglykemie pokles krevního cukru Křečový stav epileptický záchvat Astmatický záchvat Intoxikace otravy Nespecifické příznaky poruchy zdraví Bolest hlavy Bolest břicha Zvracení Laryngitida zánět hrtanu Alergická reakce Slovníček pojmů Seznam používaných zkratek Výsledky aktivizačních metod Seznam použité literatury: Seznam použitých webových stránek Závěr PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [3]

4 ÚVOD - v za a na Jedním z kvalita poskytnuté o a komplikací. orld Poskytnout první pomoc pomoci je trestné zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [4]

5 1. PŘIVOLÁNÍ PP, INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM Časová dotace: 1 vyučovací hodina Cíle hodiny: seznámit žáky s obecnými příznaky akutních úrazových i neúrazových stavů tak, aby byli schopni rozpoznat náhlou změnu zdravotního stavu postiženého naučit je rozpoznat poruchu fyziologických funkcí naučit je rozpoznat, o jakou událost se jedná dokázat poskytnout adekvátní první pomoc umět poskytnout dostatečné informace dispečinku záchranné služby mít potřebu pomoci druhému člověku v tísni Výukové metody: výuka probíhá hromadně se skupinou žáků ve třídě, je veden frontální výklad, třída může být uspořádána klasickým způsobem, kdy jsou lavice uloženy v několika řadách možno využít méně formálního uspořádání židlí do kruhu, apod. Didaktická technika: materiální: počítač, dataprojektor, PWP prezentace tématu nemateriální: výklad, diskuse, inscenační hry, praktický nácvik Možná rizika: neporozumění tématu, odborná terminologie nepochopení abstraktních pojmů náročných na představivost (somnolence, sopor, kóma) PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [5]

6 Cíle projektu: Naučit mladou generaci poskytnout první pomoc: pro záchranu života pro zabránění zhoršení stavu postiženého pro zajištění podmínek k jeho zotavení V případě náhlé příhody použij následující postup: uklidni se a přemýšlej vytoč jedno z tísňových čísel (v případě ohrožení zdraví volej 155) když se někdo ohlásí, řekni mu, co se stalo, mluv zřetelně a pomalu do sluchátka řekni své jméno, adresu a číslo telefonu nezavěšuj, hovor ukončuje dispečer Na dispečink se můžeš v tísni obrátit i pro rady a instrukce. Je možná tzv. TAPP (telefonicky asistovaná první pomoc) a TANR (telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace). uszsmsk.cz PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [6]

7 Čísla integrovaného záchranného systému 155 Rychlá zdravotnická pomoc 150 Hasiči 156 Městská policie 158 Policie ČR 112 Volání na integrovaný záchranný systém. Na dispečinku se lze domluvit dvěma světovými jazyky (důležité pro cizince). Nejčastější chyby v komunikaci s operačním střediskem ZZS: volající sdělí jméno a adresu postižené osoby a neuvědomí si, že není uvedeno na domovním zvonku obyvatelé činžovních domů si neuvědomí, že vchod je uzamčen a zvonky bývají nefunkční nebo nečitelné na vesnici nebo v chatových osadách udají číslo popisné a neuvědomí si, že není umístěno na viditelném místě (případně chybí) při zásazích v terénu lesy, pole, louky, apod. nečeká u výjezdu ze silnice kontaktní osoba Záchranná služba může pomoci jen tomu, koho skutečně najde! Hledáním pacienta se mnohdy ztratí více času, než jízdou ze vzdálené základny. Pokud jsi zavolal záchrannou službu, vyčkej jejího příjezdu. Co má přednost poskytnutí první pomoci, nebo volání záchranky? Obojí se má provést co nejdříve, nejlépe současně, což je možné, pokud je na místě přítomno více osob. V případech bezprostředního ohrožení života za přítomnosti jediného zachránce je lépe dříve konat, potom ihned volat. PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [7]

8 Zdravotnická záchranná služba ZZS poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou péči osobám při postižení zdraví, které: bezprostředně ohrožují život postiženého mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlé smrti způsobí bez rychlého poskytnutí odborné první pomoci trvalé chorobné změny působí náhlé utrpení a nesnesitelnou bolest působí změny chování a jednání postiženého ohrožující jeho samého nebo jeho okolí Výkonné týmy zdravotnické záchranné služby RLP (rychlá lékařská pomoc) vedoucím týmu je lékař RZP (rychlá zdravotnická pomoc) vedoucím týmu je záchranář se středoškolským nebo vysokoškolským zdravotnickým vzděláním LZS (letecká záchranná služba) vedoucím týmu je lékař, od RLP se liší pouze dopravním prostředkem laici zdravotnickou záchrannou službu často zaměňují s vozidly zdravotnické dopravy, které jsou určeny pouze pro převozy nemocných Integrovaný záchranný systém je systémem vzájemné spolupráce tísňových složek. Uplatňuje se zejména v případech hromadných neštěstí a mimořádných situacích (např. povodně). PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [8]

9 012.jpg cit Základními výkonnými složkami jsou: Hasičský záchranný sbor Policie ČR Zdravotnická záchranná služba Všichni mezi sebou udržují permanentní spojení a spolupracují i při řešení standardních situací. Klasickým příkladem jsou dopravní nehody, do jejichž likvidace jsou zapojeny všechny tři tísňové složky. Hasičský záchranný sbor je cvičen pro poskytování technické pomoci. Obecné zásady při poskytování první pomoci: NEOHROZIT SEBE! Než přistoupíš k postiženému, ujisti se, že ti nehrozí jiné bezprostřední nebezpečí. Je nutné dát pozor například na elektrický proud, kluzkou PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [9]

10 podlahu, rušnou silnici, chemické látky apod. Měj na paměti, že pokud chceš komukoli poskytnout pomoc, je nutné zůstat naživu. V případě, že je postižených více, vykonávají zachránci v prvé fázi pouze život zachraňující úkony v tomto pořadí: zastavují prudká krvácení uloží bezvědomé se zachovanými životními funkcemi do zotavovací polohy provádějí oživování (resuscitaci) přivolají rychlou zdravotnickou pomoc telefon 155 bojují proti šoku Teprve potom ošetřují ostatní postižené znehybňují zlomeniny, ošetřují drobné, méně krvácející rány a další. Důležitý je dobrý kontakt s postiženým (pokud není v bezvědomí), říkáme, co a proč s ním budeme dělat. Cílenými dotazy zjišťujeme stav jeho vědomí. Mnohdy i zjištění mechanizmu úrazu z odpovědí poraněného zabrání možnému přehlédnutí přidruženého skrytého poranění. Kvalitně provedená první pomoc má svůj význam i v případech, ve kterých nejde bezprostředně o život vedle okamžitého pocitu úlevy dává nemocnému i šanci na menší druhotné poúrazové poškození a naději na méně komplikací během další odborné péče. 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého Hodnotíme vědomí, dýchání a krevní oběh. Stanovení priorit: Neohrozit sebe (zachránce). Pokud postižený neodpovídá na dotazy nebo nereaguje na doteky, začni ihned s vyšetřováním. PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [10]

11 Je při vědomí? Má průchodné dýchací cesty? Dýchá? Má hmatný puls? Normální hodnoty fyziologických funkcí: Dýchání: Dospělí: Děti a kojenci: dechová frekvence 12 20/min /min. Vyšetření dýchání: Klekni si vedle postiženého, přilož ucho (tvář) k jeho nosu a ústům a pozoruj jeho hrudník. Pokud postižený dýchá, uvidíš dýchací pohyby, uslyšíš dech a pocítíš závan vzduchu na své tváři. Když postižený nedýchá, musíš uvolnit a vyčistit dýchací cesty. Kontrolu dýchání nedělej déle než 10 vteřin. Normální dýchání je nejdůležitější známkou života. Nesmí být zaměněno s lapavými dechy, které mohou přetrvávat i po zástavě oběhu. Lapavé dýchání je známkou zástavy oběhu a tedy důvodem k zahájení resuscitace. PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [11]

12 Pulz je tlaková vlna vyvolaná vypuzením krve z levé komory do aorty. Dospělí: 70 80/min. Děti: /min. Novorozenci: /min. Při měření pulzu sledujeme: rychlost a frekvenci, pravidelnost a rytmičnost (pravidelný nepravidelný), kvalitu tepu (plný, dobře hmatný, nitkovitý, nehmatný). Měření tepu na krční tepně: Najdi chrupavku štítnou a sjeď bříšky tří prstů do prohlubně mezi ní a kývačem, sleduj tep asi 5 10 sekund. Mezi fyziologické funkce patří také krevní tlak a tělesná teplota. Měření krevního tlaku nepatří mezi prioritní vyšetření při poskytování laické PP. Postižené vyšetřujeme: pohledem barva kůže, chování, pohyby, stav vědomí poslechem dýchání, komunikace s postiženým pohmatem zkouška pulzu na krční tepně, prohmatáním zjišťujeme případné zlomeniny apod. čichem alkohol, aceton, pomočení, pokálení PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [12]

13 2. RESUSCITACE DOSPĚLÉHO A DÍTĚTE Časová dotace: 2 vyučovací hodiny Cíle hodiny: naučit žáky rozpoznat náhlou zástavu krevního oběhu a dýchání upozornit na další rizika či komplikace předat dostatečné informace dispečinku záchranné služby naučit poskytnout adekvátní první pomoc Výukové metody: Výuka probíhá hromadně se skupinou žáků ve třídě nejlépe s uspořádáním židlí do kruhu. V úvodu hodiny je veden frontální výklad, na který následuje praktický nácvik resuscitace dospělého i dítěte. Didaktická technika: materiální: počítač, dataprojektor, PWP prezentace resuscitace, resuscitační figuríny dospělý a dítě, resuscitační roušky, popřípadě improvizační (náhradní) pomůcky nemateriální: výklad, diskuse, inscenační hry, praktický nácvik Možná rizika: neporozumění tématu, odborná terminologie nepochopení abstraktních pojmů náročných na představivost (resuscitace, gasps, defibrilátor) PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [13]

14 2.1 Náhlá zástava dechu a krevního oběhu u dospělého Příčiny: poranění hlavy nebo hrudníku, tonutí, otravy, úraz elektrickým proudem, akutní koronární syndrom, hluboké bezvědomí aj. Příznaky: hluboké bezvědomí, bledá, šedá až namodralá barva kůže, namodralé zbarvení rtů, nosu, ušních boltců, nepřítomnost dýchacích pohybů Jak ji rozpoznat? postižený náhle zkolaboval, bezvládně leží a nereaguje na žádné podněty (ani bolestivé) nedýchá nebo v nápadně dlouhých intervalech "lapá po dechu" (jako kapr na suchu) Co dělat? Snaž se křikem přivolat pomoc a: záchrance nesmí zapomenout myslet na své vlastní bezpečí (elektrický proud, tonutí aj.) postiženého polož na záda a zkontroluj vědomí (oslov, zatřes ramenem, štípni do ucha, tváře) proveď uvolnění dýchacích cest (záklonem hlavy tahem za bradu a tlakem na čelo) zjisti kvalitu dýchání, nedýchá-li či nedýchá normálně (ignorují se občasné lapavé dechy) volej 155 nezdržuj se s vyhledáváním pulsu PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [14]

15 zahaj nepřímou masáž srdce: rukama propnutýma v loktech stlačuj hrudní kost uprostřed hrudníku frekvencí asi 100 za minutu do hloubky 5 6 cm (u dospělého) a pokračuj bez přerušení až do příjezdu záchranné služby; u nevycvičených laiků vede snaha o naučení adekvátního umělého dýchání zejména po telefonu v kritické situaci ke zbytečné prodlevě v nepřímé srdeční masáži pokud je na místě víc zachránců, pokračuj v resuscitaci takto: 30 kompresí hrudníku (frekvence cca 100/minutu tj. skoro 2 za sekundu, cca 5 cm do hloubky) 2 vdechy z úst do úst (délka vdechu cca 1 sekundu, objem normálního dýchání) nejsme-li ochotni nebo to neumíme, nemusíme dýchání z úst do úst bezpodmínečně provádět. Důležité je alespoň stlačování hrudníku. možná komplikace zvracení. Okamžitě přeruš resuscitaci, otoč postiženého na bok, po vyzvracení vytři ústa a pokračuj v resuscitaci. je li k dispozici AED (automatický externí defibrilátor), použij ho V resuscitaci pokračuj do: návratu normálního dýchání převzetí resuscitace záchrannou službou vyčerpání sil zachránce PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [15]

16 Automatický externí defibrilátor (AED) Je přenosný přístroj, který zvyšuje šanci na přežití postiženého akutní zástavou srdce. Jeho součástí jsou dvě samolepící elektrody. Elektrody se nalepí na hrudník postiženého (dle přiloženého návodu) a AED automaticky vyhodnotí srdeční rytmus. V případě, že srdeční rytmus postiženého vyžaduje elektrický výboj, AED poradí automaticky. Buď sám výboj provede, nebo vyzve zachránce, aby stiskl určené tlačítko k podání výboje. Následně zachránci poradí, jak by měl dále postupovat a zda je nutné postiženého resuscitovat. Umístění AED Automatický externí defibrilátor by měl být umístěn tam, kde se pohybuje mnoho lidí (nákupní centra, nádraží, banky, kasína). PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [16]

17 Bezvědomí Pokud postižený začne jevit přítomnost známek života, ale zůstává v bezvědomí, ulož ho do zotavovací polohy, která slouží jako prevence aspirace (vdechnutí) do dýchacích cest. Do příjezdu záchranné služby sleduj základní životní funkce. Takto postupuj i u bezvědomí z jiných příčin. 2.2 Náhlá zástava dechu a krevního oběhu u dítěte U dětí bývá náhlá zástava krevního oběhu druhotně často vyvolaná dušením. Oproti dospělým je zde mnohem důležitější provádět umělé vdechy. Postup je stejný jako u dospělých, jen je změněné pořadí některých úkonů: ujisti se o bezpečnosti okolí ověř bezvědomí (oslovení, bolestivý podnět) zavolej o pomoc z okolí ulož postižené dítě vleže naznak uvolni dýchací cesty zjisti kvalitu dýchání, nedýchá-li normálně proveď 5 úvodních vdechů tak, aby se hrudník zdvihal jen trochu (velké objemy vdechnutí jsou chybou) PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [17]

18 proveď 30 kompresí hrudníku (hloubka stlačení je u dětí asi o třetinu hloubky hrudníku), frekvence cca 100/minutu proveď 2 vdechy pokud se do jedné minuty kompletní resuscitace neobnoví normální dýchání, volej záchrannou službu 155 (jsi-li jako zachránce sám) pokračuj v resuscitaci jako u dospělých v poměru 30 stlačení a dva vdechy pokračuj dále do: návratu normálního dýchání převzetí resuscitace záchrannou službou vyčerpání zachránce Technika provádění srdeční masáže závisí na věku postiženého dítěte. V případě menších dětí použije zachránce pouze jednu ruku. U dětí mladších jednoho roku (kojenců) je pro srdeční masáž využívána technika dvou prstů. Resuscitace u novorozenců rozdíly poměr stlačení hrudníku a vdechů je 3:1, začínáme pěti vdechy (jen obsah úst) PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [18]

19 novorozence stlač hrudník dvěma prsty uprostřed hrudní kosti (u jednoho zachránce): 120/min. u více zachránců má přednost technika dvou palců. Zachránce, který provádí srdeční masáž, je v tomto případě v nohou dítěte. Na střed hrudníku (dolní polovinu hrudní kosti) položí palce obou rukou, dlaněmi zpevní hrudník a jeho prsty podepírají vzadu páteř dítěte. V případě využití této techniky je však nutné, aby umělé dýchání zajišťoval další zachránce. Obr.: KPR novorozence PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [19]

20 2.3 Aktivizační metoda V testu vyberte správnou odpověď, v jednom případě jsou správné dvě odpovědi. 1. Pro přivolání odborné pomoci v případě náhlé poruchy zdraví slouží následující telefonní čísla: 2. Resuscitaci zahajujeme v případě, že: a a zaznamenali jsme lapavé a resuscitace. resuscitace. 4. Kdo nám může nejlépe telefonicky poradit, pokud si sami při poskytování první pomoci nevíme rady: pra 5. Srdeční masáž u dospělého provádíme zhruba rychlostí: 3. Odbornou zdravotnickou pomoc přivoláme v případě nutnosti zahájit laickou resuscitaci u dospělého mimo zdravotnické zařízení: samotným nepovede do funkce. PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [20]

21 6. Poměr srdeční masáže a umělého dýchání u dospělého by měl být asi: 7. Odbornou zdravotnickou pomoc přivoláme v případě nutnosti zahájit laickou resuscitaci u dítěte mimo zdravotnické zařízení: samotným nepovede do funkce. resuscitace. resuscitace. 8. Srdeční masáž u dítěte provádíme zhruba rychlostí: 9. Poměr srdeční masáže a umělého dýchání u dítěte by měl být asi: 10. Zotavovací poloha slouží k: s pát s bolestmi zad PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [21]

22 3. RÁNY A KRVÁCENÍ Časová dotace: 2 vyučovací hodiny Cíle hodiny: seznámit žáky s rozdělením ran a krvácení upozornit na vznik dalších rizik či komplikací poskytnout adekvátní první pomoc předat dostateční informace dispečinku záchranné služby, popřípadě zajistit vlastní transport uvědomit si nutnost při ošetřování používat ochranné pomůcky Výukové metody: teoretické seznámení s danou problematikou probíhá hromadně ve třídě s klasickým uspořádáním lavic nebo je možno využít méně formálního uspořádání židlí do kruhu, následuje praktická vyučovací hodina, v té by žáci měli být rozděleni na dvě skupiny, praktický nácvik by měl probíhat pouze v male skupině žáků (max. 12 žáků), hlavním cílem je procvičit zástavu žilního, tepenného, vlásečnicového krvácení, uložit raněného do autotransfuzní nebo protišokové polohy, zvládnout správnou manipulaci se škrtidlem Didaktická technika: materiální: pro skupinu 12 žáků 18 kusů obvazu širokých 5 8 cm, 6 trojcípých šátků, 6 gumových škrtidel, náplast, nůžky, 4 deky PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [22]

23 nemateriální: výklad, diskuse, praktická ukázka, praktický nácvik, modelová situace Možná rizika: neporozumění tématu, odborná terminologie nepochopení abstraktních pojmů náročných na představivost (hemoragický šok, vazokonstrikce, vazodilatace, tachykardie, hypotenze ) 3.1 Rány Rána je porušení celistvosti kůže, sliznice nebo hlouběji uložené tkáně. Je důležité si všímat lokalizace (místo poranění), velikosti rány, tvaru, směru, okraje rány a zda v ráně není cizí těleso. Rány lze dělit na jednoduché (je poškozena pouze povrchová vrstva) nebo komplikované (poškozují i hloubkové tkáně či vnitřní orgány). Druhy ran: rána řezná vzniká ostrým předmětem, je charakteristická tím, že může silně krvácet rána sečná vzniká sečným předmětem, následně může vzniknout amputace poraněné části, nejčastěji prstů ruky rána bodná vzniká při poranění ostrými předměty, je zde velké riziko poškození hlubokých struktur a orgánů rána střelná velmi nebezpečné poranění, které může být i smrtelné rána kousnutím jedná se o ránu, která se špatně hojí, protože se zde často rozvíjí infekce rána zhmožděná vzniká stlačením měkkých tkání, velmi bolestivé zranění PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [23]

24 rána tržná vzniká tahem a následným roztržením kůže, málo krvácí, ale špatně se hojí v důsledku nerovných okrajů rány V důsledku těchto ran vzniká krvácení. 3.2 Krvácení Krvácení může být život ohrožující stav. Při silném krvácení vzniká velmi rychle, tj. za sekund tzv. hypovolemický šok ze ztráty krve v oběhu (viz. kapitola Šok) a následně smrt. Krev je biologický materiál, který může být pro záchrance velmi nebezpečný, proto při ošetření záchrance nesmí zapomenout myslet na své vlastní bezpečí. Z tohoto důvodu při ošetřování vždy používej gumové rukavice nebo igelitový sáček. Příčiny krvácení: poranění cévy řezným, bodným, sečným nástrojem pracovní úrazy autonehody nehody v domácnosti následkem zlomení kostí PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [24]

25 3.2.1 Vnitřní krvácení Velmi závažný stav, postižený je ohrožen hypovolemickým šokem, tedy ztrátou velkého množství krve při úrazech či nehodách. Krvácení může být i projevem neúrazového stavu (krvácející žaludeční vřed, mimoděložní těhotenství). Krvácení do dutiny lebeční Příznaky: zrychlená tepová frekvence únava, spavost jedna zornice může být širší než druhá bezvědomí První pomoc: ulož raněné na záda s podložením horní části trupu přivolej ZZS zůstaň u postiženého, kontroluj dech, tep, vědomí, komunikuj s postiženým zajisti tepelný komfort Krvácení do dutiny hrudní Příznaky: zrychlené, povrchové dýchání zrychlená tepová frekvence dušnost, neklid vykašlávání krve PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [25]

26 První pomoc: pokud je postižený při vědomí, posaď jej tak, aby se zády opíral například o zeď, strom, je-li postižený v bezvědomí, ulož jej do zotavovací polohy (na poraněnou stranu hrudníku) přivolej ZZS, zůstaň u postiženého, kontroluj dech, tep, vědomí zajisti tepelný komfort Krvácení do dutiny břišní Příznaky: bolest břicha slabost, nevolnost, zvracení postižený zaujímá tzv. úlevovou polohu na boku při pohmatu je břišní stěna prknovitě stažená zrychlená tepová frekvence První pomoc: ulož postiženého na záda s pokrčenými dolními končetinami v kolenou a podlož hlavu, tím vytvoříš polohu tzv. kolébky (dojde k uvolnění břišních svalů), nebo postižený zaujme sám úlevovou polohu přivolej ZZS, zůstaň u postiženého, kontroluj dech, tep, vědomí, komunikuj s postiženým nedovol postiženému jíst ani pít proveď protišoková opatření (tepelný komfort, uklidňuj postiženého, zvhlčuj rty) Vnější krvácení Závažný stav, postižený je ohrožen hypovolemickým šokem ze ztráty krve. PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [26]

27 Krvácení z ucha Vzniká nejčastěji při zlomení kostí tvořící spodinu lebeční nebo následkem výbuchu. Jedná se o krvácení vnitřní s vnějším projevem. První pomoc: nasaď si gumové rukavice nebo igelitový sáček polož postiženého na bok (na krvácející stranu) přilož sací vrstvu obvazového materiálu a přivolej ZZS do příjezdu zůstaň u postiženého, kontroluj fyziologické funkce (vědomí, dech, tep) zajisti tepelný komfort Krvácení z nosu Vzniká v důsledku úrazu (sportovní úrazy), snížené krevní srážlivosti, vysokého krevního tlaku. První pomoc: nasaď si gumové rukavice nebo igelitový sáček raněného posaď, předkloň mu hlavu, přilož studený obklad na zátylek, stiskni měkkou část nosní přepážky, přilož sací vrstvu zajisti transport či přivolej záchrannou službu, jedná-li se o masivní krvácení nebo nedošlo-li k zástavě krvácení do minut PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [27]

28 Krvácení z dutiny ústní Mezi příčiny vzniku krvácení patří zlomeniny čelistí, spodiny lebeční nebo vyražení zubů. První pomoc: nasaď si gumové rukavice nebo igelitový sáček postiženého posaď předkloň mu hlavu nevyplachuj dutinu ústní, mezi zuby postižený stiskne stočený kapesník či sterilní krytí zajisti transport či přivolej záchrannou službu, jedná-li se o masivní krvácení nebo nedošlo-li k zástavě krvácení do minut Krvácení z konečníku, močových cest, pohlavních orgánů Vzniká jako následek úrazů např. při sportu (cyklistika) nebo počínajícím potratem, porodem, zánětem, nádorem a existuje řada dalších příčin. PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [28]

29 První pomoc: nasaď si gumové rukavice nebo igelitový sáček polož postiženého na záda, pokrč mu dolní končetiny v kolenou a přilož sací vrstvu následně přivolej ZZS a zůstaň u postiženého, kontroluj vědomí, dech, tep zajisti tepelný komfort Tepenné, žilní a vlásečnicové krvácení Tepenné krvácení je charakterizováno světlou krví, která z rány vystřikuje. První pomoc při zástavě tepenného krvácení: nasaď si gumové rukavice nebo igelitový sáček stiskni pevně místo krvácení v ráně polož postiženého na zem na záda stiskni tlakový bod (pažní nebo stehenní) vytvoř tlakový obvaz zvedni končetinu nad úroveň srdce můžeš použít škrtidlo (viz. Zásady použití škrtidla) přivolej ZZS, do příjezdu ZZS kontroluj životních funkce (vědomí, dech, tep), komunikuj s postiženým protišoková opatření (tepelný komfort, komunikace uklidňování zraněného, zvhlčení rtů) PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [29]

30 Při žilním krvácení z rány vytéká tmavě červená krev. První pomoc při zástavě žilního krvácení: nasaď si gumové rukavice nebo igelitový sáček stiskni pevně místo krvácení v ráně posaď nebo polož postiženého vytvoř tlakový obvaz (viz. Zásady použití tlakového obvazu) zvedni končetinu nad úroveň srdce zajisti protišoková opatření podle situace zajisti vlastní transport nebo přivolej ZZS, do příjezdu ZZS kontroluj životních funkce (vědomí, dech, tep) komunikuj s postiženým PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [30]

31 Vlásečnicové krvácení jedná se o povrchové poranění. První pomoc: nasaď si gumové rukavice nebo igelitový sáček posaď postiženého odesinfikuj okolí rány přelep poranění polštářkovou náplastí či sterilním krytím Zásady použití škrtidla: nikdy nepřikládej škrtidlo na holou kůži škrtidlo lze použít pouze při masivním krvácení a to pouze v tlakovém bodě na paži nebo uprostřed stehna. Nejedná se o 100 % omezení průtoku krve končetinou, ale pouze o omezení průtoku krve, končetina by neměla být namodralá, studená, neměl by si postižený ztěžovat na mravenčení. po zaškrcení již nepovoluj škrtidlo, pouze zapiš čas přiložení škrtidlo použij tam, kde krvácení jinak zastavit nejde (ztrátové poranění, rozdrcené končetiny). Škrtidlo použij prioritně pouze tam, kde je hodně postižených a málo zachránců. V případě zvládnutí situace přilož tlakový obvaz a povol škrtidlo (to je jediný případ, kdy je možno uvolnit škrtidlo). místo škrtidla je možné vytvořit pomocí trojcípého šátku tzv. liščí smyčku Obr.: Přiložení škrtidla na paži v místě tlakového bodu Obr.: Přiložení liščí smyčky PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [31]

32 Zásady použití tlakového obvazu: první vrstva tlakového obvazu by měla být sterilní nikdy nesundávej již prokrvácenou vrstvu obvazu k vytvoření tlakového obvazu lze použít maximálně 4 stočené obvazy Při velké krévní ztrátě je možné postiženého uložit do autotransfuzní či protišokové polohy: PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [32]

33 3.3 Aktivizační metoda V následující modelové situaci zvol a zdůvodni správnou odpověď: Modelová situace nehoda osobního auta: J - - J - s J J - - fyziologické fu PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [33]

34 4. ŠOK Časová dotace: 1 vyučovací hodina Cíle hodiny: seznámit žáky s příznaky a rozdělením šoku upozornit na vznik dalších rizik či komplikací umět rozpoznat a omezit vznik šoku poskytnout adekvátní první pomoc předat dostatečné informace dispečinku záchranné služby Výukové metody: teoretické seznámení s danou problematikou probíhá hromadně ve třídě s klasickým uspořádáním lavic nebo je možno využít méně formálního uspořádání židlí do kruhu Didaktická technika: materiální: součásti oděvu (bunda, mikina ), izotermická fólie, obvazový materiál nemateriální: výklad, diskuse Možná rizika: neporozumění tématu, odborná terminologie nepochopení abstraktních pojmů náročných na představivost (šok, vazokonstrikce, vazodilatace, bradykardie, tachykardie, hypotenze ) Šok je závažný stav, který může ohrozit člověka na životě, protože tkáně a životně důležité orgány (srdce, mozek) nejsou dostatečně zásobené okysličenou krví. PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [34]

35 Obecné příznaky: zrychlený puls bledost, nevolnost lepkavý, studený pot sucho v ústech, pocit žízně pocit únavy, malátnost a následné bezvědomí 4.1 Hypovolemický šok Vzniká z nedostatku krve, plasmy, tekutin Ztráta krve krvácení První pomoc: zastav krvácení (viz. Kapitola krvácení) přivolej ZZS do příjezd ZZS kontroluj fyziologické funkce (vědomí, dech, tep) proveď protišoková opratření Ztráta plasmy popáleniny První pomoc: zabraň úniku plasmy sterilním krytím (viz. kapitola Popáleniny) přivolej ZZS do příjezdu ZZS kontroluj fyziologické funkce (vědomí, dech, tep) proveď protišoková opatření PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [35]

36 Následkem ztráty tělních tekutin při nadměrném zvracení a průjmech První pomoc: přivolej ZZS nebo zajisti vlastní transport do příjezd ZZS kontroluj fyziologické funkce (vědomí, dech, tep) proveď protišoková opatření 4.2 Distribuční šok Nedochází zde ke ztrátě tekutin, ale k rozšíření (vazodilataci) cév. Příčina distribučního šoku je převážně následkem alergické reakce. První pomoc: přivolej ZZS do příjezdu ZZS kontroluj fyziologické funkce (vědomí, dech, tep) při alergické reakci podej léky tlumící průběh alergie, chlaď postižené místo hrozí otok dýchacích cest, proto kontroluj dýchání a průchodnost dýchacích cest je-li postižený při vědomí, ulož jej do sedu s opřenými zády, je-li v bezvědomí, ale má zachované fyziologické funkce, ulož jej do zotavovací polohy 4.3 Obstrukční šok V krevním řečišti je nějaká obstrukce (překážka), která brání normálnímu proudění krve. Nejčastěji se jedná o krevní sraženinu. PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [36]

37 První pomoc: přivolej ZZS, hrozí selhání krevního oběhu, proto do příjezdu ZZS kontroluj fyziologické funkce (vědomí, dech, tep) při zástavě krevního oběhu zahaj resuscitaci má-li postižený zachované fyziologické funkce, ulož jej do zotavovací polohy zajisti protišoková opatření 4.4 Kardiogenní šok Jedná se o postižení srdeční svalu, nejčastěji v důsledku infarktu myokardu (viz kapitola Akutní koronární syndrom). První pomoc: přivolej ZZS, hrozí selhání krevního oběhu, proto do příjezdu ZZS kontroluj fyziologické funkce (tep, dech, vědomí), popřípadě zahaj resuscitaci má-li postižený zachované fyziologické funkce, ulož jej do zotavovací polohy zajisti protišoková opatření Prevence rozvoje šoku: Udržování tělesné teploty je jedna z energeticky nejnáročnějších činností organismu. Proto platí, že jedna z nejjednodušších a přitom nejvýznamnějších věcí, které můžeš udělat pro postiženého s akutním onemocněním či se závažným úrazem, je zabránit zbytečným ztrátám tepla, důležitost komunikace spočívá hlavně v uklidňování, žízeň tišíme zvlhčováním rtů a obličeje. PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [37]

38 Zásady 5 T: 1. Teplo izotermická folie, oblečení, velmi důležité u dětí 2. Ticho, komunikace se zraněným eliminuj rušivé faktory na místě nehody 3. Tekutiny nikdy nepodávej, pouze zvlhčuj rty 4. Tišení bolesti nikdy nepodávej léky tlumící bolest, pouze utišuj raněného, znehybni zlomeniny, zabraň zbytečné manipulaci 5. Transport přivolej ZZS, v méně akutních stavech zajisti transport k lékaři PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [38]

PROJEKT První pomoc => šance pro život

PROJEKT První pomoc => šance pro život PROJEKT První pomoc => šance pro život Obsah TISKOVÁ ZPRÁVA... 1 1. ZAHÁJENÍ PROJEKTU... 2 1.1 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM... 3 1.2 VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO, FYZIOLOGICKÉ FUNKCE... 6 1.2.1 VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO...

Více

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo.

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. Tato publikace je vydávána jako součást projektu Vzdělávání pedagogů v

Více

Standardy první pomoci

Standardy první pomoci Standardy první pomoci Autorský kolektiv: Vedoucí Členové MUDr. Pavel SRNSKÝ MUDr. Juljo HASÍK MUDr. František PICEK MUDr. Josef ŠTOREK Ing. Pavel ŠTAJER, CSc. Odborní recenzenti: Česká pediatrická společnost

Více

STANDARDY PRVNÍ POMOCI

STANDARDY PRVNÍ POMOCI I STANDARDY PRVNÍ POMOCI KOLEKTIV AUTORŮ STANDARDY PRVNÍ POMOCI Standardy první pomoci vydal Český červený kříž v roce 2002 jako závaznou metodickou pomůcku pro výuku první pomoci laiků na území ČR po

Více

NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI. MUDr. Juljo Hasík

NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI. MUDr. Juljo Hasík NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI MUDr. Juljo Hasík Vážení přátelé, každý z nás se jistě zamyslel, když vidí v televizi záběry z různých neštěstí a havárií, zda by byl schopen při takové příležitosti nějak pomoci.

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ První pomoc Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

Kpt. MUDr. Martin ŽÁK Plk. MUDr. Radovan MATOUŠEK, Ph.D.

Kpt. MUDr. Martin ŽÁK Plk. MUDr. Radovan MATOUŠEK, Ph.D. Učební texty F a k u l t y v o j e n s k é h o z d r a v o t n i c t v í U n i v e r z i t y o b r a n y v H r a d c i K r á l o v é Kpt. MUDr. Martin ŽÁK Plk. MUDr. Radovan MATOUŠEK, Ph.D. PRVNÍ POMOC

Více

ZÁKLADNÍ ZNALOSTI ZÁSAD PRVNÍ POMOCI

ZÁKLADNÍ ZNALOSTI ZÁSAD PRVNÍ POMOCI ZÁKLADNÍ ZNALOSTI ZÁSAD PRVNÍ POMOCI První pomoc je definována jako soubor jednoduchých a účelných opatření, která při náhlém ohroţení nebo postiţení zdraví či ţivota cílevědomě a účelně omezují rozsah

Více

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Pří PP Příručka první pomoci [Část C: Jak učit základy první pomoci] MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Příručka byla vytvořena v projektu: CZ.1.07/1.3.06/03.0005 Záchrana života na vlastní kůži

Více

bezpečnost při poskytování první pomoci nevrhej se bezhlavě do záchrany zastav se a mysli!

bezpečnost při poskytování první pomoci nevrhej se bezhlavě do záchrany zastav se a mysli! bezpečnost při poskytování první pomoci nevrhej se bezhlavě do záchrany zastav se a mysli! bezpečnost při nehodě zapni výstražná světla, zastav mimo vozovku vypni motor obleč si reflexní vestu, ochranné

Více

První pomoc. Krvácení

První pomoc. Krvácení První pomoc Krvácení Rozdělení Ošetření Tlakové body Vlásečnicové - krev prosakuje po kapkách, zastaví se většinou sama, Žilní - vzniká při porušení větších žil, krev tmavé barvy teče proudem, sama se

Více

Druhy zranění, první i odborná pomoc

Druhy zranění, první i odborná pomoc Druhy zranění, první i odborná pomoc Kategorie zranění, domácí lékárnička, fixace psa, postup při ošetřování psa (umělé dýchání, zástava krvácení, masáž srdce, stabilizační poloha) 1. Domácí lékárnička

Více

Explosivní zranění a záchranná služba

Explosivní zranění a záchranná služba Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Explosivní zranění a záchranná služba Vedoucí práce: MUDr. Jan Štorek, PhD. Vypracoval: Jan Diviš Srpen 2011 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Více

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy:

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy: Vážení přátelé, již více než 3 roky se snažíme zajistit pro Vás kurzy, školení a pomůcky z evropských fondů. Příručka na CD, která se Vám dostala do rukou, vznikla jako jeden z produktů projektu MOST Moderní

Více

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Pří PP Příručka první pomoci [Část A: Základy první pomoci - Náhlá onemocnění] MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Příručka byla vytvořena v projektu: CZ.1.07/1.3.06/03.0005 Záchrana života na vlastní

Více

Jak si zachránit život a zdraví při mimořádných událostech. PhDr. Zdeňka Kubíčová, Ph.D., Miloslav Beňo

Jak si zachránit život a zdraví při mimořádných událostech. PhDr. Zdeňka Kubíčová, Ph.D., Miloslav Beňo Jak si zachránit život a zdraví při mimořádných událostech PhDr. Zdeňka Kubíčová, Ph.D., Miloslav Beňo Praha, 2006 1 Vážené paní učitelky a učitelé, pracovníci Národního institutu a Hasičského záchranného

Více

Traumatologický plán

Traumatologický plán Traumatologický plán Autor: Tereza Jakubcová Vypracováno dne: 27. 5. 2011 Obsah Traumatologický plán...3 1 Obecná definice...3 1.1 Obsah traumatologického plánu...3 2 První pomoc...3 2.1 Znalost první

Více

Metodika výuky k získání odbornosti - INSTRUKTOR

Metodika výuky k získání odbornosti - INSTRUKTOR Metodika výuky k získání odbornosti - INSTRUKTOR Zná hlavní základy pedagogiky a psychologie, bezpečnosti práce při činnosti s dětmi a základy zdravovědy. Zná základní dokumentaci kolektivu. Má rozšířené

Více

Soubor testových otázek pro předmět

Soubor testových otázek pro předmět Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost 500460 odd. Výcvik a vzdělávání Tramvaje Soubor testových otázek pro předmět PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU Pro služební potřebu str. 1 1. Křižovatka

Více

SZZ - Urgentní medicína

SZZ - Urgentní medicína SZZ - Urgentní medicína aneb Hledejme uspokojení ve faktu, že většina našich pacientů přežije bez ohledu na to, co s nimi uděláme. Luděk Gronych Obsah 1. Postižený v přednemocniční péči...3 2. Zajištění

Více

Kardiopulmonální resuscitace v postupech

Kardiopulmonální resuscitace v postupech Kardiopulmonální resuscitace v postupech PhDr. Sabina Psennerová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ. 1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 7.3 ČÍSLO OBLASTI PODPORY:

Více

Základ znalostí ze zdravovědy

Základ znalostí ze zdravovědy Základ znalostí ze zdravovědy Milí rádcové a rádkyně, jistě spoustu znalostí z oblasti zdravovědy víte, ale i přesto vám dáváme k dispozici tyto materiály, ve kterých najdete shrnutí toho, co byste měli

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk, Bc. Radomír Vlk, DiS. Příručka byla vytvořena v projektu CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc

Více

První pomoc Obsah. Obsah

První pomoc Obsah. Obsah První pomoc Autoři: J. Málek, A. Dvořák, J. Knor a kol. Zhotovení filmových záběrů: M. Jantač, TM Studio, Benešov u Prahy Copyright 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2010-2012 Vytvořeno za

Více

PEČOVATELSTVÍ 4. ročník Sociální činnost

PEČOVATELSTVÍ 4. ročník Sociální činnost PEČOVATELSTVÍ 4. ročník Sociální činnost Mgr. Hana Straková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK, vydalo SOU a SOŠ SČMSD,

Více

Člověk v extrémních podmínkách

Člověk v extrémních podmínkách VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ Člověk v extrémních podmínkách Šárka Bernatíková Ostrava 2014 Bernatiková Š., 2014 ISBN 978-80-248-3494-8 Tato kniha

Více

Vyšetřovací metody v chirurgii

Vyšetřovací metody v chirurgii Vyšetřovací metody v chirurgii Pojem chirurgie: původně nebyla lékařským oborem, ale řemeslem, což vyjadřuje i její název, který je složen z dvou slov: ruka (cheir) a pracovat (ergein) - tedy ruční práce

Více

Seznam otázek z oboru Soudní lékařství 1. Smrt, stanovení smrti 2. Posmrtné změny 3. Určení doby smrti 4. Zasychání kůže a sliznic 5.

Seznam otázek z oboru Soudní lékařství 1. Smrt, stanovení smrti 2. Posmrtné změny 3. Určení doby smrti 4. Zasychání kůže a sliznic 5. Seznam otázek z oboru Soudní lékařství 1. Smrt, stanovení smrti = ireversibilní zástava dechu a srdeční činnosti - nejisté známky smrti - bledost kůže, pokles tělesné teploty zvláště končetin, areflexie,

Více