Úvod Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod... 4. 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10"

Transkript

1

2 OBSAH Úvod Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém Fyziologické funkce, vyšetření postiženého Resuscitace dospělého a dítěte Náhlá zástava dechu a krevního oběhu u dospělého Náhlá zástava dechu a krevního oběhu u dítěte Aktivizační metoda Rány a krvácení Rány Krvácení Vnitřní krvácení Vnější krvácení Tepenné, žilní a vlásečnicové krvácení Aktivizační metoda Šok Hypovolemický šok Distribuční šok Obstrukční šok Kardiogenní šok Aktivizační metoda Tepelná poranění Popáleniny Omrzliny, podchlazení Úpal, úžeh Poleptání Poranění elektrickým proudem Aktivizační metoda PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [2]

3 6. Poranění hlavy, páteře, hrudníku, břicha, končetin Poranění hlavy a páteře Poranění hrudníku Poranění dutiny břišní Poranění kostí Poranění kloubů Prevence poranění Aktivizační metoda Cizí těleso Cizí těleso v ráně Cizí těleso v oku Cizí těleso v uchu Cizí těleso v nose Cizí těleso v pochvě, konečníku, močové trubici Aktivizační metoda Akutní stavy neúrazové Akutní koronární syndrom (infarkt myokardu) Mdloba, kolaps, synkopa Cévní mozková příhoda CMP Hypoglykemie pokles krevního cukru Křečový stav epileptický záchvat Astmatický záchvat Intoxikace otravy Nespecifické příznaky poruchy zdraví Bolest hlavy Bolest břicha Zvracení Laryngitida zánět hrtanu Alergická reakce Slovníček pojmů Seznam používaných zkratek Výsledky aktivizačních metod Seznam použité literatury: Seznam použitých webových stránek Závěr PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [3]

4 ÚVOD - v za a na Jedním z kvalita poskytnuté o a komplikací. orld Poskytnout první pomoc pomoci je trestné zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [4]

5 1. PŘIVOLÁNÍ PP, INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM Časová dotace: 1 vyučovací hodina Cíle hodiny: seznámit žáky s obecnými příznaky akutních úrazových i neúrazových stavů tak, aby byli schopni rozpoznat náhlou změnu zdravotního stavu postiženého naučit je rozpoznat poruchu fyziologických funkcí naučit je rozpoznat, o jakou událost se jedná dokázat poskytnout adekvátní první pomoc umět poskytnout dostatečné informace dispečinku záchranné služby mít potřebu pomoci druhému člověku v tísni Výukové metody: výuka probíhá hromadně se skupinou žáků ve třídě, je veden frontální výklad, třída může být uspořádána klasickým způsobem, kdy jsou lavice uloženy v několika řadách možno využít méně formálního uspořádání židlí do kruhu, apod. Didaktická technika: materiální: počítač, dataprojektor, PWP prezentace tématu nemateriální: výklad, diskuse, inscenační hry, praktický nácvik Možná rizika: neporozumění tématu, odborná terminologie nepochopení abstraktních pojmů náročných na představivost (somnolence, sopor, kóma) PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [5]

6 Cíle projektu: Naučit mladou generaci poskytnout první pomoc: pro záchranu života pro zabránění zhoršení stavu postiženého pro zajištění podmínek k jeho zotavení V případě náhlé příhody použij následující postup: uklidni se a přemýšlej vytoč jedno z tísňových čísel (v případě ohrožení zdraví volej 155) když se někdo ohlásí, řekni mu, co se stalo, mluv zřetelně a pomalu do sluchátka řekni své jméno, adresu a číslo telefonu nezavěšuj, hovor ukončuje dispečer Na dispečink se můžeš v tísni obrátit i pro rady a instrukce. Je možná tzv. TAPP (telefonicky asistovaná první pomoc) a TANR (telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace). uszsmsk.cz PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [6]

7 Čísla integrovaného záchranného systému 155 Rychlá zdravotnická pomoc 150 Hasiči 156 Městská policie 158 Policie ČR 112 Volání na integrovaný záchranný systém. Na dispečinku se lze domluvit dvěma světovými jazyky (důležité pro cizince). Nejčastější chyby v komunikaci s operačním střediskem ZZS: volající sdělí jméno a adresu postižené osoby a neuvědomí si, že není uvedeno na domovním zvonku obyvatelé činžovních domů si neuvědomí, že vchod je uzamčen a zvonky bývají nefunkční nebo nečitelné na vesnici nebo v chatových osadách udají číslo popisné a neuvědomí si, že není umístěno na viditelném místě (případně chybí) při zásazích v terénu lesy, pole, louky, apod. nečeká u výjezdu ze silnice kontaktní osoba Záchranná služba může pomoci jen tomu, koho skutečně najde! Hledáním pacienta se mnohdy ztratí více času, než jízdou ze vzdálené základny. Pokud jsi zavolal záchrannou službu, vyčkej jejího příjezdu. Co má přednost poskytnutí první pomoci, nebo volání záchranky? Obojí se má provést co nejdříve, nejlépe současně, což je možné, pokud je na místě přítomno více osob. V případech bezprostředního ohrožení života za přítomnosti jediného zachránce je lépe dříve konat, potom ihned volat. PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [7]

8 Zdravotnická záchranná služba ZZS poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou péči osobám při postižení zdraví, které: bezprostředně ohrožují život postiženého mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlé smrti způsobí bez rychlého poskytnutí odborné první pomoci trvalé chorobné změny působí náhlé utrpení a nesnesitelnou bolest působí změny chování a jednání postiženého ohrožující jeho samého nebo jeho okolí Výkonné týmy zdravotnické záchranné služby RLP (rychlá lékařská pomoc) vedoucím týmu je lékař RZP (rychlá zdravotnická pomoc) vedoucím týmu je záchranář se středoškolským nebo vysokoškolským zdravotnickým vzděláním LZS (letecká záchranná služba) vedoucím týmu je lékař, od RLP se liší pouze dopravním prostředkem laici zdravotnickou záchrannou službu často zaměňují s vozidly zdravotnické dopravy, které jsou určeny pouze pro převozy nemocných Integrovaný záchranný systém je systémem vzájemné spolupráce tísňových složek. Uplatňuje se zejména v případech hromadných neštěstí a mimořádných situacích (např. povodně). PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [8]

9 012.jpg cit Základními výkonnými složkami jsou: Hasičský záchranný sbor Policie ČR Zdravotnická záchranná služba Všichni mezi sebou udržují permanentní spojení a spolupracují i při řešení standardních situací. Klasickým příkladem jsou dopravní nehody, do jejichž likvidace jsou zapojeny všechny tři tísňové složky. Hasičský záchranný sbor je cvičen pro poskytování technické pomoci. Obecné zásady při poskytování první pomoci: NEOHROZIT SEBE! Než přistoupíš k postiženému, ujisti se, že ti nehrozí jiné bezprostřední nebezpečí. Je nutné dát pozor například na elektrický proud, kluzkou PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [9]

10 podlahu, rušnou silnici, chemické látky apod. Měj na paměti, že pokud chceš komukoli poskytnout pomoc, je nutné zůstat naživu. V případě, že je postižených více, vykonávají zachránci v prvé fázi pouze život zachraňující úkony v tomto pořadí: zastavují prudká krvácení uloží bezvědomé se zachovanými životními funkcemi do zotavovací polohy provádějí oživování (resuscitaci) přivolají rychlou zdravotnickou pomoc telefon 155 bojují proti šoku Teprve potom ošetřují ostatní postižené znehybňují zlomeniny, ošetřují drobné, méně krvácející rány a další. Důležitý je dobrý kontakt s postiženým (pokud není v bezvědomí), říkáme, co a proč s ním budeme dělat. Cílenými dotazy zjišťujeme stav jeho vědomí. Mnohdy i zjištění mechanizmu úrazu z odpovědí poraněného zabrání možnému přehlédnutí přidruženého skrytého poranění. Kvalitně provedená první pomoc má svůj význam i v případech, ve kterých nejde bezprostředně o život vedle okamžitého pocitu úlevy dává nemocnému i šanci na menší druhotné poúrazové poškození a naději na méně komplikací během další odborné péče. 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého Hodnotíme vědomí, dýchání a krevní oběh. Stanovení priorit: Neohrozit sebe (zachránce). Pokud postižený neodpovídá na dotazy nebo nereaguje na doteky, začni ihned s vyšetřováním. PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [10]

11 Je při vědomí? Má průchodné dýchací cesty? Dýchá? Má hmatný puls? Normální hodnoty fyziologických funkcí: Dýchání: Dospělí: Děti a kojenci: dechová frekvence 12 20/min /min. Vyšetření dýchání: Klekni si vedle postiženého, přilož ucho (tvář) k jeho nosu a ústům a pozoruj jeho hrudník. Pokud postižený dýchá, uvidíš dýchací pohyby, uslyšíš dech a pocítíš závan vzduchu na své tváři. Když postižený nedýchá, musíš uvolnit a vyčistit dýchací cesty. Kontrolu dýchání nedělej déle než 10 vteřin. Normální dýchání je nejdůležitější známkou života. Nesmí být zaměněno s lapavými dechy, které mohou přetrvávat i po zástavě oběhu. Lapavé dýchání je známkou zástavy oběhu a tedy důvodem k zahájení resuscitace. PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [11]

12 Pulz je tlaková vlna vyvolaná vypuzením krve z levé komory do aorty. Dospělí: 70 80/min. Děti: /min. Novorozenci: /min. Při měření pulzu sledujeme: rychlost a frekvenci, pravidelnost a rytmičnost (pravidelný nepravidelný), kvalitu tepu (plný, dobře hmatný, nitkovitý, nehmatný). Měření tepu na krční tepně: Najdi chrupavku štítnou a sjeď bříšky tří prstů do prohlubně mezi ní a kývačem, sleduj tep asi 5 10 sekund. Mezi fyziologické funkce patří také krevní tlak a tělesná teplota. Měření krevního tlaku nepatří mezi prioritní vyšetření při poskytování laické PP. Postižené vyšetřujeme: pohledem barva kůže, chování, pohyby, stav vědomí poslechem dýchání, komunikace s postiženým pohmatem zkouška pulzu na krční tepně, prohmatáním zjišťujeme případné zlomeniny apod. čichem alkohol, aceton, pomočení, pokálení PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [12]

13 2. RESUSCITACE DOSPĚLÉHO A DÍTĚTE Časová dotace: 2 vyučovací hodiny Cíle hodiny: naučit žáky rozpoznat náhlou zástavu krevního oběhu a dýchání upozornit na další rizika či komplikace předat dostatečné informace dispečinku záchranné služby naučit poskytnout adekvátní první pomoc Výukové metody: Výuka probíhá hromadně se skupinou žáků ve třídě nejlépe s uspořádáním židlí do kruhu. V úvodu hodiny je veden frontální výklad, na který následuje praktický nácvik resuscitace dospělého i dítěte. Didaktická technika: materiální: počítač, dataprojektor, PWP prezentace resuscitace, resuscitační figuríny dospělý a dítě, resuscitační roušky, popřípadě improvizační (náhradní) pomůcky nemateriální: výklad, diskuse, inscenační hry, praktický nácvik Možná rizika: neporozumění tématu, odborná terminologie nepochopení abstraktních pojmů náročných na představivost (resuscitace, gasps, defibrilátor) PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [13]

14 2.1 Náhlá zástava dechu a krevního oběhu u dospělého Příčiny: poranění hlavy nebo hrudníku, tonutí, otravy, úraz elektrickým proudem, akutní koronární syndrom, hluboké bezvědomí aj. Příznaky: hluboké bezvědomí, bledá, šedá až namodralá barva kůže, namodralé zbarvení rtů, nosu, ušních boltců, nepřítomnost dýchacích pohybů Jak ji rozpoznat? postižený náhle zkolaboval, bezvládně leží a nereaguje na žádné podněty (ani bolestivé) nedýchá nebo v nápadně dlouhých intervalech "lapá po dechu" (jako kapr na suchu) Co dělat? Snaž se křikem přivolat pomoc a: záchrance nesmí zapomenout myslet na své vlastní bezpečí (elektrický proud, tonutí aj.) postiženého polož na záda a zkontroluj vědomí (oslov, zatřes ramenem, štípni do ucha, tváře) proveď uvolnění dýchacích cest (záklonem hlavy tahem za bradu a tlakem na čelo) zjisti kvalitu dýchání, nedýchá-li či nedýchá normálně (ignorují se občasné lapavé dechy) volej 155 nezdržuj se s vyhledáváním pulsu PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [14]

15 zahaj nepřímou masáž srdce: rukama propnutýma v loktech stlačuj hrudní kost uprostřed hrudníku frekvencí asi 100 za minutu do hloubky 5 6 cm (u dospělého) a pokračuj bez přerušení až do příjezdu záchranné služby; u nevycvičených laiků vede snaha o naučení adekvátního umělého dýchání zejména po telefonu v kritické situaci ke zbytečné prodlevě v nepřímé srdeční masáži pokud je na místě víc zachránců, pokračuj v resuscitaci takto: 30 kompresí hrudníku (frekvence cca 100/minutu tj. skoro 2 za sekundu, cca 5 cm do hloubky) 2 vdechy z úst do úst (délka vdechu cca 1 sekundu, objem normálního dýchání) nejsme-li ochotni nebo to neumíme, nemusíme dýchání z úst do úst bezpodmínečně provádět. Důležité je alespoň stlačování hrudníku. možná komplikace zvracení. Okamžitě přeruš resuscitaci, otoč postiženého na bok, po vyzvracení vytři ústa a pokračuj v resuscitaci. je li k dispozici AED (automatický externí defibrilátor), použij ho V resuscitaci pokračuj do: návratu normálního dýchání převzetí resuscitace záchrannou službou vyčerpání sil zachránce PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [15]

16 Automatický externí defibrilátor (AED) Je přenosný přístroj, který zvyšuje šanci na přežití postiženého akutní zástavou srdce. Jeho součástí jsou dvě samolepící elektrody. Elektrody se nalepí na hrudník postiženého (dle přiloženého návodu) a AED automaticky vyhodnotí srdeční rytmus. V případě, že srdeční rytmus postiženého vyžaduje elektrický výboj, AED poradí automaticky. Buď sám výboj provede, nebo vyzve zachránce, aby stiskl určené tlačítko k podání výboje. Následně zachránci poradí, jak by měl dále postupovat a zda je nutné postiženého resuscitovat. Umístění AED Automatický externí defibrilátor by měl být umístěn tam, kde se pohybuje mnoho lidí (nákupní centra, nádraží, banky, kasína). PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [16]

17 Bezvědomí Pokud postižený začne jevit přítomnost známek života, ale zůstává v bezvědomí, ulož ho do zotavovací polohy, která slouží jako prevence aspirace (vdechnutí) do dýchacích cest. Do příjezdu záchranné služby sleduj základní životní funkce. Takto postupuj i u bezvědomí z jiných příčin. 2.2 Náhlá zástava dechu a krevního oběhu u dítěte U dětí bývá náhlá zástava krevního oběhu druhotně často vyvolaná dušením. Oproti dospělým je zde mnohem důležitější provádět umělé vdechy. Postup je stejný jako u dospělých, jen je změněné pořadí některých úkonů: ujisti se o bezpečnosti okolí ověř bezvědomí (oslovení, bolestivý podnět) zavolej o pomoc z okolí ulož postižené dítě vleže naznak uvolni dýchací cesty zjisti kvalitu dýchání, nedýchá-li normálně proveď 5 úvodních vdechů tak, aby se hrudník zdvihal jen trochu (velké objemy vdechnutí jsou chybou) PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [17]

18 proveď 30 kompresí hrudníku (hloubka stlačení je u dětí asi o třetinu hloubky hrudníku), frekvence cca 100/minutu proveď 2 vdechy pokud se do jedné minuty kompletní resuscitace neobnoví normální dýchání, volej záchrannou službu 155 (jsi-li jako zachránce sám) pokračuj v resuscitaci jako u dospělých v poměru 30 stlačení a dva vdechy pokračuj dále do: návratu normálního dýchání převzetí resuscitace záchrannou službou vyčerpání zachránce Technika provádění srdeční masáže závisí na věku postiženého dítěte. V případě menších dětí použije zachránce pouze jednu ruku. U dětí mladších jednoho roku (kojenců) je pro srdeční masáž využívána technika dvou prstů. Resuscitace u novorozenců rozdíly poměr stlačení hrudníku a vdechů je 3:1, začínáme pěti vdechy (jen obsah úst) PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [18]

19 novorozence stlač hrudník dvěma prsty uprostřed hrudní kosti (u jednoho zachránce): 120/min. u více zachránců má přednost technika dvou palců. Zachránce, který provádí srdeční masáž, je v tomto případě v nohou dítěte. Na střed hrudníku (dolní polovinu hrudní kosti) položí palce obou rukou, dlaněmi zpevní hrudník a jeho prsty podepírají vzadu páteř dítěte. V případě využití této techniky je však nutné, aby umělé dýchání zajišťoval další zachránce. Obr.: KPR novorozence PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [19]

20 2.3 Aktivizační metoda V testu vyberte správnou odpověď, v jednom případě jsou správné dvě odpovědi. 1. Pro přivolání odborné pomoci v případě náhlé poruchy zdraví slouží následující telefonní čísla: 2. Resuscitaci zahajujeme v případě, že: a a zaznamenali jsme lapavé a resuscitace. resuscitace. 4. Kdo nám může nejlépe telefonicky poradit, pokud si sami při poskytování první pomoci nevíme rady: pra 5. Srdeční masáž u dospělého provádíme zhruba rychlostí: 3. Odbornou zdravotnickou pomoc přivoláme v případě nutnosti zahájit laickou resuscitaci u dospělého mimo zdravotnické zařízení: samotným nepovede do funkce. PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [20]

21 6. Poměr srdeční masáže a umělého dýchání u dospělého by měl být asi: 7. Odbornou zdravotnickou pomoc přivoláme v případě nutnosti zahájit laickou resuscitaci u dítěte mimo zdravotnické zařízení: samotným nepovede do funkce. resuscitace. resuscitace. 8. Srdeční masáž u dítěte provádíme zhruba rychlostí: 9. Poměr srdeční masáže a umělého dýchání u dítěte by měl být asi: 10. Zotavovací poloha slouží k: s pát s bolestmi zad PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [21]

22 3. RÁNY A KRVÁCENÍ Časová dotace: 2 vyučovací hodiny Cíle hodiny: seznámit žáky s rozdělením ran a krvácení upozornit na vznik dalších rizik či komplikací poskytnout adekvátní první pomoc předat dostateční informace dispečinku záchranné služby, popřípadě zajistit vlastní transport uvědomit si nutnost při ošetřování používat ochranné pomůcky Výukové metody: teoretické seznámení s danou problematikou probíhá hromadně ve třídě s klasickým uspořádáním lavic nebo je možno využít méně formálního uspořádání židlí do kruhu, následuje praktická vyučovací hodina, v té by žáci měli být rozděleni na dvě skupiny, praktický nácvik by měl probíhat pouze v male skupině žáků (max. 12 žáků), hlavním cílem je procvičit zástavu žilního, tepenného, vlásečnicového krvácení, uložit raněného do autotransfuzní nebo protišokové polohy, zvládnout správnou manipulaci se škrtidlem Didaktická technika: materiální: pro skupinu 12 žáků 18 kusů obvazu širokých 5 8 cm, 6 trojcípých šátků, 6 gumových škrtidel, náplast, nůžky, 4 deky PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [22]

23 nemateriální: výklad, diskuse, praktická ukázka, praktický nácvik, modelová situace Možná rizika: neporozumění tématu, odborná terminologie nepochopení abstraktních pojmů náročných na představivost (hemoragický šok, vazokonstrikce, vazodilatace, tachykardie, hypotenze ) 3.1 Rány Rána je porušení celistvosti kůže, sliznice nebo hlouběji uložené tkáně. Je důležité si všímat lokalizace (místo poranění), velikosti rány, tvaru, směru, okraje rány a zda v ráně není cizí těleso. Rány lze dělit na jednoduché (je poškozena pouze povrchová vrstva) nebo komplikované (poškozují i hloubkové tkáně či vnitřní orgány). Druhy ran: rána řezná vzniká ostrým předmětem, je charakteristická tím, že může silně krvácet rána sečná vzniká sečným předmětem, následně může vzniknout amputace poraněné části, nejčastěji prstů ruky rána bodná vzniká při poranění ostrými předměty, je zde velké riziko poškození hlubokých struktur a orgánů rána střelná velmi nebezpečné poranění, které může být i smrtelné rána kousnutím jedná se o ránu, která se špatně hojí, protože se zde často rozvíjí infekce rána zhmožděná vzniká stlačením měkkých tkání, velmi bolestivé zranění PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [23]

24 rána tržná vzniká tahem a následným roztržením kůže, málo krvácí, ale špatně se hojí v důsledku nerovných okrajů rány V důsledku těchto ran vzniká krvácení. 3.2 Krvácení Krvácení může být život ohrožující stav. Při silném krvácení vzniká velmi rychle, tj. za sekund tzv. hypovolemický šok ze ztráty krve v oběhu (viz. kapitola Šok) a následně smrt. Krev je biologický materiál, který může být pro záchrance velmi nebezpečný, proto při ošetření záchrance nesmí zapomenout myslet na své vlastní bezpečí. Z tohoto důvodu při ošetřování vždy používej gumové rukavice nebo igelitový sáček. Příčiny krvácení: poranění cévy řezným, bodným, sečným nástrojem pracovní úrazy autonehody nehody v domácnosti následkem zlomení kostí PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [24]

25 3.2.1 Vnitřní krvácení Velmi závažný stav, postižený je ohrožen hypovolemickým šokem, tedy ztrátou velkého množství krve při úrazech či nehodách. Krvácení může být i projevem neúrazového stavu (krvácející žaludeční vřed, mimoděložní těhotenství). Krvácení do dutiny lebeční Příznaky: zrychlená tepová frekvence únava, spavost jedna zornice může být širší než druhá bezvědomí První pomoc: ulož raněné na záda s podložením horní části trupu přivolej ZZS zůstaň u postiženého, kontroluj dech, tep, vědomí, komunikuj s postiženým zajisti tepelný komfort Krvácení do dutiny hrudní Příznaky: zrychlené, povrchové dýchání zrychlená tepová frekvence dušnost, neklid vykašlávání krve PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [25]

26 První pomoc: pokud je postižený při vědomí, posaď jej tak, aby se zády opíral například o zeď, strom, je-li postižený v bezvědomí, ulož jej do zotavovací polohy (na poraněnou stranu hrudníku) přivolej ZZS, zůstaň u postiženého, kontroluj dech, tep, vědomí zajisti tepelný komfort Krvácení do dutiny břišní Příznaky: bolest břicha slabost, nevolnost, zvracení postižený zaujímá tzv. úlevovou polohu na boku při pohmatu je břišní stěna prknovitě stažená zrychlená tepová frekvence První pomoc: ulož postiženého na záda s pokrčenými dolními končetinami v kolenou a podlož hlavu, tím vytvoříš polohu tzv. kolébky (dojde k uvolnění břišních svalů), nebo postižený zaujme sám úlevovou polohu přivolej ZZS, zůstaň u postiženého, kontroluj dech, tep, vědomí, komunikuj s postiženým nedovol postiženému jíst ani pít proveď protišoková opatření (tepelný komfort, uklidňuj postiženého, zvhlčuj rty) Vnější krvácení Závažný stav, postižený je ohrožen hypovolemickým šokem ze ztráty krve. PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [26]

27 Krvácení z ucha Vzniká nejčastěji při zlomení kostí tvořící spodinu lebeční nebo následkem výbuchu. Jedná se o krvácení vnitřní s vnějším projevem. První pomoc: nasaď si gumové rukavice nebo igelitový sáček polož postiženého na bok (na krvácející stranu) přilož sací vrstvu obvazového materiálu a přivolej ZZS do příjezdu zůstaň u postiženého, kontroluj fyziologické funkce (vědomí, dech, tep) zajisti tepelný komfort Krvácení z nosu Vzniká v důsledku úrazu (sportovní úrazy), snížené krevní srážlivosti, vysokého krevního tlaku. První pomoc: nasaď si gumové rukavice nebo igelitový sáček raněného posaď, předkloň mu hlavu, přilož studený obklad na zátylek, stiskni měkkou část nosní přepážky, přilož sací vrstvu zajisti transport či přivolej záchrannou službu, jedná-li se o masivní krvácení nebo nedošlo-li k zástavě krvácení do minut PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [27]

28 Krvácení z dutiny ústní Mezi příčiny vzniku krvácení patří zlomeniny čelistí, spodiny lebeční nebo vyražení zubů. První pomoc: nasaď si gumové rukavice nebo igelitový sáček postiženého posaď předkloň mu hlavu nevyplachuj dutinu ústní, mezi zuby postižený stiskne stočený kapesník či sterilní krytí zajisti transport či přivolej záchrannou službu, jedná-li se o masivní krvácení nebo nedošlo-li k zástavě krvácení do minut Krvácení z konečníku, močových cest, pohlavních orgánů Vzniká jako následek úrazů např. při sportu (cyklistika) nebo počínajícím potratem, porodem, zánětem, nádorem a existuje řada dalších příčin. PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [28]

29 První pomoc: nasaď si gumové rukavice nebo igelitový sáček polož postiženého na záda, pokrč mu dolní končetiny v kolenou a přilož sací vrstvu následně přivolej ZZS a zůstaň u postiženého, kontroluj vědomí, dech, tep zajisti tepelný komfort Tepenné, žilní a vlásečnicové krvácení Tepenné krvácení je charakterizováno světlou krví, která z rány vystřikuje. První pomoc při zástavě tepenného krvácení: nasaď si gumové rukavice nebo igelitový sáček stiskni pevně místo krvácení v ráně polož postiženého na zem na záda stiskni tlakový bod (pažní nebo stehenní) vytvoř tlakový obvaz zvedni končetinu nad úroveň srdce můžeš použít škrtidlo (viz. Zásady použití škrtidla) přivolej ZZS, do příjezdu ZZS kontroluj životních funkce (vědomí, dech, tep), komunikuj s postiženým protišoková opatření (tepelný komfort, komunikace uklidňování zraněného, zvhlčení rtů) PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [29]

30 Při žilním krvácení z rány vytéká tmavě červená krev. První pomoc při zástavě žilního krvácení: nasaď si gumové rukavice nebo igelitový sáček stiskni pevně místo krvácení v ráně posaď nebo polož postiženého vytvoř tlakový obvaz (viz. Zásady použití tlakového obvazu) zvedni končetinu nad úroveň srdce zajisti protišoková opatření podle situace zajisti vlastní transport nebo přivolej ZZS, do příjezdu ZZS kontroluj životních funkce (vědomí, dech, tep) komunikuj s postiženým PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [30]

31 Vlásečnicové krvácení jedná se o povrchové poranění. První pomoc: nasaď si gumové rukavice nebo igelitový sáček posaď postiženého odesinfikuj okolí rány přelep poranění polštářkovou náplastí či sterilním krytím Zásady použití škrtidla: nikdy nepřikládej škrtidlo na holou kůži škrtidlo lze použít pouze při masivním krvácení a to pouze v tlakovém bodě na paži nebo uprostřed stehna. Nejedná se o 100 % omezení průtoku krve končetinou, ale pouze o omezení průtoku krve, končetina by neměla být namodralá, studená, neměl by si postižený ztěžovat na mravenčení. po zaškrcení již nepovoluj škrtidlo, pouze zapiš čas přiložení škrtidlo použij tam, kde krvácení jinak zastavit nejde (ztrátové poranění, rozdrcené končetiny). Škrtidlo použij prioritně pouze tam, kde je hodně postižených a málo zachránců. V případě zvládnutí situace přilož tlakový obvaz a povol škrtidlo (to je jediný případ, kdy je možno uvolnit škrtidlo). místo škrtidla je možné vytvořit pomocí trojcípého šátku tzv. liščí smyčku Obr.: Přiložení škrtidla na paži v místě tlakového bodu Obr.: Přiložení liščí smyčky PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [31]

32 Zásady použití tlakového obvazu: první vrstva tlakového obvazu by měla být sterilní nikdy nesundávej již prokrvácenou vrstvu obvazu k vytvoření tlakového obvazu lze použít maximálně 4 stočené obvazy Při velké krévní ztrátě je možné postiženého uložit do autotransfuzní či protišokové polohy: PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [32]

33 3.3 Aktivizační metoda V následující modelové situaci zvol a zdůvodni správnou odpověď: Modelová situace nehoda osobního auta: J - - J - s J J - - fyziologické fu PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [33]

34 4. ŠOK Časová dotace: 1 vyučovací hodina Cíle hodiny: seznámit žáky s příznaky a rozdělením šoku upozornit na vznik dalších rizik či komplikací umět rozpoznat a omezit vznik šoku poskytnout adekvátní první pomoc předat dostatečné informace dispečinku záchranné služby Výukové metody: teoretické seznámení s danou problematikou probíhá hromadně ve třídě s klasickým uspořádáním lavic nebo je možno využít méně formálního uspořádání židlí do kruhu Didaktická technika: materiální: součásti oděvu (bunda, mikina ), izotermická fólie, obvazový materiál nemateriální: výklad, diskuse Možná rizika: neporozumění tématu, odborná terminologie nepochopení abstraktních pojmů náročných na představivost (šok, vazokonstrikce, vazodilatace, bradykardie, tachykardie, hypotenze ) Šok je závažný stav, který může ohrozit člověka na životě, protože tkáně a životně důležité orgány (srdce, mozek) nejsou dostatečně zásobené okysličenou krví. PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [34]

35 Obecné příznaky: zrychlený puls bledost, nevolnost lepkavý, studený pot sucho v ústech, pocit žízně pocit únavy, malátnost a následné bezvědomí 4.1 Hypovolemický šok Vzniká z nedostatku krve, plasmy, tekutin Ztráta krve krvácení První pomoc: zastav krvácení (viz. Kapitola krvácení) přivolej ZZS do příjezd ZZS kontroluj fyziologické funkce (vědomí, dech, tep) proveď protišoková opratření Ztráta plasmy popáleniny První pomoc: zabraň úniku plasmy sterilním krytím (viz. kapitola Popáleniny) přivolej ZZS do příjezdu ZZS kontroluj fyziologické funkce (vědomí, dech, tep) proveď protišoková opatření PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [35]

36 Následkem ztráty tělních tekutin při nadměrném zvracení a průjmech První pomoc: přivolej ZZS nebo zajisti vlastní transport do příjezd ZZS kontroluj fyziologické funkce (vědomí, dech, tep) proveď protišoková opatření 4.2 Distribuční šok Nedochází zde ke ztrátě tekutin, ale k rozšíření (vazodilataci) cév. Příčina distribučního šoku je převážně následkem alergické reakce. První pomoc: přivolej ZZS do příjezdu ZZS kontroluj fyziologické funkce (vědomí, dech, tep) při alergické reakci podej léky tlumící průběh alergie, chlaď postižené místo hrozí otok dýchacích cest, proto kontroluj dýchání a průchodnost dýchacích cest je-li postižený při vědomí, ulož jej do sedu s opřenými zády, je-li v bezvědomí, ale má zachované fyziologické funkce, ulož jej do zotavovací polohy 4.3 Obstrukční šok V krevním řečišti je nějaká obstrukce (překážka), která brání normálnímu proudění krve. Nejčastěji se jedná o krevní sraženinu. PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [36]

37 První pomoc: přivolej ZZS, hrozí selhání krevního oběhu, proto do příjezdu ZZS kontroluj fyziologické funkce (vědomí, dech, tep) při zástavě krevního oběhu zahaj resuscitaci má-li postižený zachované fyziologické funkce, ulož jej do zotavovací polohy zajisti protišoková opatření 4.4 Kardiogenní šok Jedná se o postižení srdeční svalu, nejčastěji v důsledku infarktu myokardu (viz kapitola Akutní koronární syndrom). První pomoc: přivolej ZZS, hrozí selhání krevního oběhu, proto do příjezdu ZZS kontroluj fyziologické funkce (tep, dech, vědomí), popřípadě zahaj resuscitaci má-li postižený zachované fyziologické funkce, ulož jej do zotavovací polohy zajisti protišoková opatření Prevence rozvoje šoku: Udržování tělesné teploty je jedna z energeticky nejnáročnějších činností organismu. Proto platí, že jedna z nejjednodušších a přitom nejvýznamnějších věcí, které můžeš udělat pro postiženého s akutním onemocněním či se závažným úrazem, je zabránit zbytečným ztrátám tepla, důležitost komunikace spočívá hlavně v uklidňování, žízeň tišíme zvlhčováním rtů a obličeje. PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [37]

38 Zásady 5 T: 1. Teplo izotermická folie, oblečení, velmi důležité u dětí 2. Ticho, komunikace se zraněným eliminuj rušivé faktory na místě nehody 3. Tekutiny nikdy nepodávej, pouze zvlhčuj rty 4. Tišení bolesti nikdy nepodávej léky tlumící bolest, pouze utišuj raněného, znehybni zlomeniny, zabraň zbytečné manipulaci 5. Transport přivolej ZZS, v méně akutních stavech zajisti transport k lékaři PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [38]

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality

Více

Resuscitace dospělého a dítěte

Resuscitace dospělého a dítěte Resuscitace dospělého a dítěte První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

Základy první pomoci

Základy první pomoci Základy první pomoci CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz První pomoc Kdo zachránil jeden život, jakoby zachránil celý svět. (Talmud) Poskytnutí první pomoci je základní občanskou

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

První pomoc šance pro život CZ.1.07/1.1.07/03.0017 CZ.1.07/1.1.07/03.0017. Rány, krvácení, šok. www.kapa-ops.cz

První pomoc šance pro život CZ.1.07/1.1.07/03.0017 CZ.1.07/1.1.07/03.0017. Rány, krvácení, šok. www.kapa-ops.cz Rány, krvácení, šok První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem

První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem BOZP První pomoc První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem Školení bezpečnosti práce (BOZP) České vysoké učení technické v Praze, Katedra kybernetiky BOZP První pomoc (1/7) Působení el. proudu

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI. Základní první pomoc (dále jen PRP) je pomoc, kterou poskytujeme holýma rukama bez zdravotnického vybavení.

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI. Základní první pomoc (dále jen PRP) je pomoc, kterou poskytujeme holýma rukama bez zdravotnického vybavení. ZÁSADY PRVNÍ POMOCI Laická první pomoc je soubor základních odborných a technických opatření, která lze provést bez specializovaného vybavení. Do ní spadá zavolání odborné zdravotnické pomoci, péče o postiženého

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) První pomoc I Cíl první pomoci, třídění zraněných,

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15460NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_11_ZDV2_20 Zdravověda PP Poranění

Více

ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ. Výchova ke zdraví 6-9. ročník III

ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ. Výchova ke zdraví 6-9. ročník III ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ Výchova ke zdraví 6-9. ročník III2-11-04 První pomoc První pomoc Základní test Mgr. Vilém Nejezchleb 155, 112 Obecné informace 1. Nejúčinnější prevence poranění hlavy při

Více

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. vybraných situacích. asistent

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. vybraných situacích. asistent Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

PRVNÍ POMOC ZÁSADY PRVNÍ POMOCI STAVY OHROŽUJÍCÍ ŽIVOT

PRVNÍ POMOC ZÁSADY PRVNÍ POMOCI STAVY OHROŽUJÍCÍ ŽIVOT PRVNÍ POMOC ZÁSADY PRVNÍ POMOCI STAVY OHROŽUJÍCÍ ŽIVOT Bc. Blanka Roháčková info@bianca-agency.cz ZÁSADY PRVNÍ POMOCI 1. Co je první pomoc? První pomoc je péče nebo léčba poskytnutá zraněné osobě před

Více

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR)

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Co je to KPR? Kardiopulmonální resuscitace je soubor úkonů, kterými se snažíme obnovit základní životní

Více

Křížová Lenka 19.10.2013

Křížová Lenka 19.10.2013 Křížová Lenka 19.10.2013 První pomoc Postupy, které provádíme,abychom zabránili dalšímu poškození či zhoršení zdravotního stavu postiženého možným trvalým následkům postupy,přímo vedoucí k záchraně lidského

Více

5. PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM

5. PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM ZUŠ VOJTĚCH PLÁN PRVNÍ POMOCI TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN je soubor opatření, která při náhlém ohrožení života či zdraví účinně omezují rozsah a důsledky poškození. PŘI POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI 1. ZAJISTI PODMÍNKY

Více

vědomostí, dovedností a schopností vždy

vědomostí, dovedností a schopností vždy ZDRAVOVĚDA MYŠÍK PRVNÍ POMOC Soubor opatření prováděných podle svých vědomostí, dovedností a schopností, ale vždy tak, aby Zachránily život Zabránily zhoršení stavu postiženého Zajistily bezpečnost poraněnému,

Více

KPR. Slezská univerzita v Opavě

KPR. Slezská univerzita v Opavě KPR Slezská univerzita v Opavě Kardiopulmonální resuscitace soubor úkonů vedoucích k obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více životních funkcí ( vědomí,

Více

Příloha č. 1 - Obrázky. Kardiopulmonální resuscitace. Zdroj: Koster, Obrázek 1: Kontrola základních životních funkcí

Příloha č. 1 - Obrázky. Kardiopulmonální resuscitace. Zdroj: Koster, Obrázek 1: Kontrola základních životních funkcí Příloha č. 1 - Obrázky Kardiopulmonální resuscitace Obrázek 1: Kontrola základních životních funkcí Obrázek 2: Uvolnění dýchacích cest Obrázek 3: Kontrola dýchání Obrázek 4: Umístění rukou při nepřímé

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_11_ZDV2_19 Zdravověda PP obecné zásady,

Více

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) První pomoc II Krvácení, účinky tepla a chladu,

Více

Zdravotnická první pomoc. Z.Rozkydal

Zdravotnická první pomoc. Z.Rozkydal Zdravotnická první pomoc Z.Rozkydal První pomoc Soubor jednoduchých opatření, které udržují člověka při životě a omezují důsledky náhlého ohrožení zdraví Technická první pomoc -vytvoří základní technické

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Nemocní Předmět Zdravověda Téma / kapitola

Více

Polohování provádíme za účelem:

Polohování provádíme za účelem: Název předmětu NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Polohování provádíme za účelem: doplnění léčby zlepšení stavu postiženého předcházení komplikací úlevy a pohodlí postiženého Je důležité

Více

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití Úvod do problematiky předlékařské pomoci Předlékařská první pomoc v sobě zahrnuje soubor jednoduchých

Více

Šok, krvácení. J. Mannová

Šok, krvácení. J. Mannová Šok, krvácení J. Mannová ŠOK Definice: Závažný stav organismu, jehož příčinou je především nepoměr mezi velikostí cévního řečiště a množství obíhající tekutiny Dynamický stav organismu, kdy nabídka kyslíku

Více

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz Kardiopulmonální resuscitace KPR K Kardio = srdce nahrazení srdeční funkce krevní oběh - nepřímá srdeční masáž

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Úvod do první pomoci. Zásady poskytování

Více

PRVNÍ POMOC ZÁKLADNÍ ÚKONY PRVNÍ POMOCI: Polohování postiženého:

PRVNÍ POMOC ZÁKLADNÍ ÚKONY PRVNÍ POMOCI: Polohování postiženého: PRVNÍ POMOC ZÁSADY poskytování první pomoci: - cílem je záchrana života raněných při úrazech, vážném onemocnění a hromadném neštěstí, - je nutno ji poskytnout okamžitě, - nesmí dojít k poškození zdraví

Více

ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ. Výchova ke zdraví 6-9. ročník III

ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ. Výchova ke zdraví 6-9. ročník III ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ Výchova ke zdraví 6-9. ročník III2-11-07 První pomoc Poranění chladem Mgr. Vilém Nejezchleb www. ioutdoor.cz Poranění chladem Podchlazení celkové Omrzliny lokální Omrzliny

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zlomenina vzniká v důsledku přímého působení hrubé síly (tlaku, tahu nebo krutu) nebo přenosu síly z kloubů na kost u luxačních zlomenin. Příčinami

Více

Poskytování první pomoci

Poskytování první pomoci Téma č. 23 - obor Kuchařské práce/občanská výchova Poskytování první pomoci Každý z nás se může kdykoliv dostat do situace, ve které bude potřebovat, nebo dokonce sám poskytovat první pomoc. Při drobných

Více

Ú vodem...11. 3 P říru č n í lé k árn a... 33 3.1 D oporučený obsah příruční lékárny... 34

Ú vodem...11. 3 P říru č n í lé k árn a... 33 3.1 D oporučený obsah příruční lékárny... 34 O b sa h Ú vodem...11 1 Je d n o tn ý p o stu p p ři poskytování p rv n í pom oci...13 1.1 Předlékařská první pom oc...13 1.2 Záchranné složky... 14 1.3 Povinnosti jednotlivých složek záchranného s y s

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15560NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL 1. RESUSCITACE DOSPĚLÉHO ROZHODNI O SPRÁVNÉM POŘADÍ ÚKONŮ: 1. POKUD NEDÝCHÁ, KLEKNU Z BOKU K HRUDNÍKU 2. VOLÁM 155 3. POMÓC, MÁM TU ZRANĚNÉHO, POMÓC 4. HALÓ, PANE, SLYŠÍTE

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o.

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o. Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Šok. Protišoková opatření Označení materiálu:

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Zásady první pomoci Anotace Pracovní list pro opakování a fixaci znalostí o lidském těle a o zásadách první

Více

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy ÚRAZY PRVNÍ POMOC - SKRIPTA Strategie při ošetřování úrazů 1. bezpečnost zachránců? 2. mechanismus úrazu? 3. základní životní funkce? 4. příznaky? na co si zraněný sám stěžuje? co jsme na zraněném našli

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM14760NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34. INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0767 Šablona: III/2 2. č. materiálu: VY_ 32_INOVACE_125 Jméno

Více

Poškození chladem z materiálů MUDr. Jany Kubalové upravili: Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol.

Poškození chladem z materiálů MUDr. Jany Kubalové upravili: Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol. PRVNÍ POMOC Poškození chladem z materiálů MUDr. Jany Kubalové upravili: Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol. Poškození Lokální omrzliny Celkové podchlazení

Více

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou)

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou) Řešení testu z webových stránek www.mlady-zdravotnik.wbs.cz 1. Při bodné ráně nožem? a) nůž vytáhneme b) necháme ho v ráně c) necháme ho v ráně a fixujeme 2. Jakou barvu má okysličená krev (př.: tepenné

Více

Úvodem... 11. 3 Příruční lékárna... 31 3.1 Doporučený obsah příruční lékárny... 32 Kontrolní otázky... 34

Úvodem... 11. 3 Příruční lékárna... 31 3.1 Doporučený obsah příruční lékárny... 32 Kontrolní otázky... 34 OBSAH Úvodem................................................. 11 1 Jednotný postup při poskytování první pomoci................ 13 1.1 Předlékařská první pomoc............................. 13 1.2 Složky

Více

KÓD: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

KÓD: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 KÓD: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI 1. Nepřímá masáž srdce se provádí stlačováním hrudníku nataženýma rukama propnutýma v loktech: a) na hrudníku

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 28. 10. 2009 - Bc. Eva Pazderová DÝCHACÍ CESTY použité zkratky:

Více

Tepelná poranění. Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol.

Tepelná poranění. Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol. PRVNÍ POMOC Tepelná poranění Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol. Prevence Zdroj: www.urazydeti.cz Zdroj: www.zachranny-kruh.cz Poškození výsledek působení

Více

Plán první pomoci (traumatologický plán)

Plán první pomoci (traumatologický plán) Plán první pomoci (traumatologický plán) Zabezpečení první pomoci se týká všech stavů ohrožujících zdraví a život. Nejdůležitější je pomoc poraněným při úrazech, jak pracovních, tak i nepracovních tak,

Více

První pomoc při autonehodě. Autolékárnička (autolékárničky různých výrobců a značek) Autolékárnička (velikost I. - pro osobní automobily) :

První pomoc při autonehodě. Autolékárnička (autolékárničky různých výrobců a značek) Autolékárnička (velikost I. - pro osobní automobily) : 24b Pracovní list Téma: Bezpečnost vozidla Aktivita: První pomoc při autonehodě Časová náročnost: 45 minut Motivační úvod: Pomůcky: Autolékárnička (autolékárničky různých výrobců a značek) Zadání úkolu

Více

Základy první pomoci. MUDr. Jana Picmausová

Základy první pomoci. MUDr. Jana Picmausová Základy první pomoci MUDr. Jana Picmausová Bezpečnost Tvá bezpečnost a Tvé zdraví je na prvním místě! Při poskytování první pomoci používej ochranné pomůcky: resuscitační roušku nebo masku a chirurgické

Více

Volání Zdravotnické záchranné služby

Volání Zdravotnické záchranné služby Neprodejné Volání Zdravotnické záchranné služby Telefonní číslo 155 VOLÁNÍ JE ZDARMA Vždy uveď: svoje jméno místo, kde je zraněný NIKDY NEZAVĚŠUJ TELEFON JAKO PRVNÍ. charakter nehody (dopravní nehoda,

Více

Telefonicky asistovaná první pomoc. Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace. Romana Pochylá ZZS Jmk, p.o.

Telefonicky asistovaná první pomoc. Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace. Romana Pochylá ZZS Jmk, p.o. Telefonicky asistovaná první pomoc Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace Romana Pochylá ZZS Jmk, p.o. TAPP Základní úloha KZOS Konkrétní postupy jsou součástí protokolů konkrétního KZOS TAPP Situace

Více

SSOS_1.11 První pomoc, kvíz

SSOS_1.11 První pomoc, kvíz Číslo a název projektu Číslo a název aktivity DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_1.11

Více

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty)

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty) Rozšířená neodkladná resuscitace dětí Podle doporučení European Resuscitation Council a American Heart Association 2010 Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Uvolni

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM14160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j.: MV-83112-1/PO-IZS-2014 *MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor Kódové označení: ZZZ JSDH Praha 17. června 2014

Více

20pp.notebook. Obsah PRVNÍ POMOC

20pp.notebook. Obsah PRVNÍ POMOC Obsah 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Postup Sledovat znaky Bezvědomí Krvácení Kardiopulmonární resuscitace Šok Popáleniny Omrzliny, otřes mozku Epileptický záchvat Mdloba,... 1 PRVNÍ POMOC = soubor

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Komplexní opakování PP interaktivní test

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Ludmila Jakubcová. Dostupné z Metodického portálu ; ISSN

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Ludmila Jakubcová. Dostupné z Metodického portálu  ; ISSN OTRAVY AnotacePrezentace seznamuje žáky s druhy otrav a poskytnutím rychlé první pomoci. Autor Mgr. Ludmila Jakubcová Jazyk Čeština Očekávaný Žák ví, co je to otrava. Ví, s jakými druhy otrav se může setkat.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma Datum tvorby

Více

16 Seznam příloh. Příloha č. 1 Dotazníky. Příloha č. 2 Tabulka úrazů na Základní škole Nedvědovo náměstí. Příloha č. 3 Charakteristika plavce

16 Seznam příloh. Příloha č. 1 Dotazníky. Příloha č. 2 Tabulka úrazů na Základní škole Nedvědovo náměstí. Příloha č. 3 Charakteristika plavce 16 Seznam příloh Příloha č. 1 Dotazníky Příloha č. 2 Tabulka úrazů na Základní škole Nedvědovo náměstí Příloha č. 3 Charakteristika plavce Příloha č. 4 Povinné vybavení lékárničky Příloha č. 5 Obrázky

Více

Mgr. Miluše Vytlačilová. asistent

Mgr. Miluše Vytlačilová. asistent Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Poranění páteře. Mechanismus úrazu. Manipulace

Více

Traumatologický plán

Traumatologický plán Střední průmyslová škola Ostrov Klínovecká 1197, Ostrov, 363 01 SMĚRNICE č. ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č.1713/2012/sps Traumatologický plán Zpracoval Vydal Ing. Dana Ptáčková Ing. Pavel Žemlička,

Více

Obecné zásady chování

Obecné zásady chování První pomoc při úrazech a otravách v laboratoři 1. Obecné zásady chování 2. Úrazy 3. Otravy 4. Poleptání a popálení kůže 5. Poranění očí 6. Poranění elektrickým proudem Obecné zásady chování První pomoc

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Komplexní opakování PP interaktivní test

Více

KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE

KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE CZ.1.07/1.1.00/14.0143 KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE URČENO PRO ŽÁKY PRIMY Na materiál dále navazují pracovní listy Správné odpovědi jsou uvedeny v této prezentaci KARDIOPULMONÁRNÍ

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE (OŽIVOVÁNÍ) TEST Podpis:..

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE (OŽIVOVÁNÍ) TEST Podpis:.. KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE (OŽIVOVÁNÍ) TEST Podpis:.. 1. Jak poznáš, že člověk je v bezvědomí? 2. Seřaď podle správnosti, jak budeš postupovat u člověka, který je v bezvědomí. A pokud nedýchá, budu resuscitovat

Více

Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia)

Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia) Mgr. Renata Gerhartová Cíle předmětu: Poskytnout studentům základní

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace VY_32_INOVACE_11_ZDV2_17 Zdravověda První pomoc zástava srdeční činnosti Prezentace a pracovní list v programu PowerPoint Žáci

Více

PP při krvácení z tělních otvorů

PP při krvácení z tělních otvorů PP při krvácení z tělních otvorů Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 31. 10. 2009 - Bc. Eva Pazderová KRVÁCENÍ Z TĚLNÍCH OTVORŮ Z NOSU -

Více

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO U Č E B N Í O S N O V Y kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO 2 0 0 7 Charakteristika kurzu Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM12260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, nabízíme Vám bezplatné vzdělávání pedagogů v rámci programů DVPP, jde o kurz první pomoci pro učitele a kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí. Výuka je financována

Více

ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem

ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský

Více

Náhlé zhoršení zdravotního stavu

Náhlé zhoršení zdravotního stavu Náhlé zhoršení zdravotního stavu MUDr Jaroslav Gutvirth Licence creative commons uveďte autora, nepoužívejte dílo komerčně Nepropadejte panice Dá se s postiženým komunikovat? o Ano: má slušně prokrvený

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma VY_32_INOVACE_07_B_06_ZDR

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15660NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Rány CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009

Rány CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Rány CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz Rány Každé poranění kůže nebo sliznice (mohou být poškozeny také svaly, nervy, cévy a vnitřní orgány) Příčiny: mechanické (předmět), chemické

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

Zlomeniny Poranění hlavy Intrakraniální krvácení Poranění hrudníku Poranění pateře a míchy Poranění břicha

Zlomeniny Poranění hlavy Intrakraniální krvácení Poranění hrudníku Poranění pateře a míchy Poranění břicha Zlomeniny Poranění hlavy Intrakraniální krvácení Poranění hrudníku Poranění pateře a míchy Poranění břicha Zlomeniny otevřené zavřené nedislokované dislokované ad latus, ad longitudinem dislokované nenapravovat

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů Zlomeniny a poranění kloubů a svalů NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO Úrazy pohybového ústrojí 1. místo v úmrtnosti do 40 let věku 40% úrazů nastává v dopravě 2004 - zranění u dopravních

Více

JAK BY MĚL POSTUPOVAT SVĚDEK DOPRAVNÍ NEHODY. Tomáš Žůrek IX.B. ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1

JAK BY MĚL POSTUPOVAT SVĚDEK DOPRAVNÍ NEHODY. Tomáš Žůrek IX.B. ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1 JAK BY MĚL POSTUPOVAT SVĚDEK DOPRAVNÍ NEHODY Tomáš Žůrek IX.B. ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1 Zajistit bezpečnost označením místa nehody Volat pomoc (155, 150, 158) Poskytnout první pomoc a kontrolovat postižené

Více

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Základní škola profesora Josefa Brože Vlachovo Březí Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 okres Prachatice TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Obecná ustanovení Tento traumatologicky plán je platný

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Protišoková, autotransfúzní, stabilizovaná poloha

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Protišoková, autotransfúzní, stabilizovaná poloha Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci nebo je možné s ním pracovat v jejím průběhu. Popisuje užití jednotlivých poloh u daných zranění. Autor Jazyk (Autor) Čeština Očekávaný výstup 53-41-M/01

Více

Úvod do první pomoci. Edita Pešáková Masarykova univerzita Lékařská fakulta Katedra ošetřovatelství

Úvod do první pomoci. Edita Pešáková Masarykova univerzita Lékařská fakulta Katedra ošetřovatelství Úvod do první pomoci Edita Pešáková Masarykova univerzita Lékařská fakulta Katedra ošetřovatelství Organizace výuky Přenáška, na kterou bude navazovat cvičení Podmínky pro splnění předmětu: Zápočet 100%

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13860NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM14860NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Poškození chladem. Omrzliny. Podchlazení.

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace VY_32_INOVACE_11_ZDV2_06 Zdravověda První pomoc Poranění kostí a kloubů Prezentace a pracovní list v programu PowerPoint Žáci

Více

Traumatologický plán

Traumatologický plán ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63 250 70 Panenské Břežany tel.:283970624 email: zsbrezany@seznam.cz Traumatologický plán PLÁN PRVNÍ POMOCI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA tísňová telefonní linka 112 hasičský

Více

I. Užití běžných typů léků a jejich stručná charakteristika; družinová lékárna

I. Užití běžných typů léků a jejich stručná charakteristika; družinová lékárna Základ znalostí ze zdravovědy Milí rádcové a rádkyně, z přednášek ze zdravovědy před rádcovským víkendem, na víkendu i na Prostředku jste si jistě odnesli užitečné informace, které vám, coby zkušeným zdravotníkům,

Více