Úvod Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod... 4. 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10"

Transkript

1

2 OBSAH Úvod Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém Fyziologické funkce, vyšetření postiženého Resuscitace dospělého a dítěte Náhlá zástava dechu a krevního oběhu u dospělého Náhlá zástava dechu a krevního oběhu u dítěte Aktivizační metoda Rány a krvácení Rány Krvácení Vnitřní krvácení Vnější krvácení Tepenné, žilní a vlásečnicové krvácení Aktivizační metoda Šok Hypovolemický šok Distribuční šok Obstrukční šok Kardiogenní šok Aktivizační metoda Tepelná poranění Popáleniny Omrzliny, podchlazení Úpal, úžeh Poleptání Poranění elektrickým proudem Aktivizační metoda PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [2]

3 6. Poranění hlavy, páteře, hrudníku, břicha, končetin Poranění hlavy a páteře Poranění hrudníku Poranění dutiny břišní Poranění kostí Poranění kloubů Prevence poranění Aktivizační metoda Cizí těleso Cizí těleso v ráně Cizí těleso v oku Cizí těleso v uchu Cizí těleso v nose Cizí těleso v pochvě, konečníku, močové trubici Aktivizační metoda Akutní stavy neúrazové Akutní koronární syndrom (infarkt myokardu) Mdloba, kolaps, synkopa Cévní mozková příhoda CMP Hypoglykemie pokles krevního cukru Křečový stav epileptický záchvat Astmatický záchvat Intoxikace otravy Nespecifické příznaky poruchy zdraví Bolest hlavy Bolest břicha Zvracení Laryngitida zánět hrtanu Alergická reakce Slovníček pojmů Seznam používaných zkratek Výsledky aktivizačních metod Seznam použité literatury: Seznam použitých webových stránek Závěr PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [3]

4 ÚVOD - v za a na Jedním z kvalita poskytnuté o a komplikací. orld Poskytnout první pomoc pomoci je trestné zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [4]

5 1. PŘIVOLÁNÍ PP, INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM Časová dotace: 1 vyučovací hodina Cíle hodiny: seznámit žáky s obecnými příznaky akutních úrazových i neúrazových stavů tak, aby byli schopni rozpoznat náhlou změnu zdravotního stavu postiženého naučit je rozpoznat poruchu fyziologických funkcí naučit je rozpoznat, o jakou událost se jedná dokázat poskytnout adekvátní první pomoc umět poskytnout dostatečné informace dispečinku záchranné služby mít potřebu pomoci druhému člověku v tísni Výukové metody: výuka probíhá hromadně se skupinou žáků ve třídě, je veden frontální výklad, třída může být uspořádána klasickým způsobem, kdy jsou lavice uloženy v několika řadách možno využít méně formálního uspořádání židlí do kruhu, apod. Didaktická technika: materiální: počítač, dataprojektor, PWP prezentace tématu nemateriální: výklad, diskuse, inscenační hry, praktický nácvik Možná rizika: neporozumění tématu, odborná terminologie nepochopení abstraktních pojmů náročných na představivost (somnolence, sopor, kóma) PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [5]

6 Cíle projektu: Naučit mladou generaci poskytnout první pomoc: pro záchranu života pro zabránění zhoršení stavu postiženého pro zajištění podmínek k jeho zotavení V případě náhlé příhody použij následující postup: uklidni se a přemýšlej vytoč jedno z tísňových čísel (v případě ohrožení zdraví volej 155) když se někdo ohlásí, řekni mu, co se stalo, mluv zřetelně a pomalu do sluchátka řekni své jméno, adresu a číslo telefonu nezavěšuj, hovor ukončuje dispečer Na dispečink se můžeš v tísni obrátit i pro rady a instrukce. Je možná tzv. TAPP (telefonicky asistovaná první pomoc) a TANR (telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace). uszsmsk.cz PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [6]

7 Čísla integrovaného záchranného systému 155 Rychlá zdravotnická pomoc 150 Hasiči 156 Městská policie 158 Policie ČR 112 Volání na integrovaný záchranný systém. Na dispečinku se lze domluvit dvěma světovými jazyky (důležité pro cizince). Nejčastější chyby v komunikaci s operačním střediskem ZZS: volající sdělí jméno a adresu postižené osoby a neuvědomí si, že není uvedeno na domovním zvonku obyvatelé činžovních domů si neuvědomí, že vchod je uzamčen a zvonky bývají nefunkční nebo nečitelné na vesnici nebo v chatových osadách udají číslo popisné a neuvědomí si, že není umístěno na viditelném místě (případně chybí) při zásazích v terénu lesy, pole, louky, apod. nečeká u výjezdu ze silnice kontaktní osoba Záchranná služba může pomoci jen tomu, koho skutečně najde! Hledáním pacienta se mnohdy ztratí více času, než jízdou ze vzdálené základny. Pokud jsi zavolal záchrannou službu, vyčkej jejího příjezdu. Co má přednost poskytnutí první pomoci, nebo volání záchranky? Obojí se má provést co nejdříve, nejlépe současně, což je možné, pokud je na místě přítomno více osob. V případech bezprostředního ohrožení života za přítomnosti jediného zachránce je lépe dříve konat, potom ihned volat. PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [7]

8 Zdravotnická záchranná služba ZZS poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou péči osobám při postižení zdraví, které: bezprostředně ohrožují život postiženého mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlé smrti způsobí bez rychlého poskytnutí odborné první pomoci trvalé chorobné změny působí náhlé utrpení a nesnesitelnou bolest působí změny chování a jednání postiženého ohrožující jeho samého nebo jeho okolí Výkonné týmy zdravotnické záchranné služby RLP (rychlá lékařská pomoc) vedoucím týmu je lékař RZP (rychlá zdravotnická pomoc) vedoucím týmu je záchranář se středoškolským nebo vysokoškolským zdravotnickým vzděláním LZS (letecká záchranná služba) vedoucím týmu je lékař, od RLP se liší pouze dopravním prostředkem laici zdravotnickou záchrannou službu často zaměňují s vozidly zdravotnické dopravy, které jsou určeny pouze pro převozy nemocných Integrovaný záchranný systém je systémem vzájemné spolupráce tísňových složek. Uplatňuje se zejména v případech hromadných neštěstí a mimořádných situacích (např. povodně). PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [8]

9 012.jpg cit Základními výkonnými složkami jsou: Hasičský záchranný sbor Policie ČR Zdravotnická záchranná služba Všichni mezi sebou udržují permanentní spojení a spolupracují i při řešení standardních situací. Klasickým příkladem jsou dopravní nehody, do jejichž likvidace jsou zapojeny všechny tři tísňové složky. Hasičský záchranný sbor je cvičen pro poskytování technické pomoci. Obecné zásady při poskytování první pomoci: NEOHROZIT SEBE! Než přistoupíš k postiženému, ujisti se, že ti nehrozí jiné bezprostřední nebezpečí. Je nutné dát pozor například na elektrický proud, kluzkou PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [9]

10 podlahu, rušnou silnici, chemické látky apod. Měj na paměti, že pokud chceš komukoli poskytnout pomoc, je nutné zůstat naživu. V případě, že je postižených více, vykonávají zachránci v prvé fázi pouze život zachraňující úkony v tomto pořadí: zastavují prudká krvácení uloží bezvědomé se zachovanými životními funkcemi do zotavovací polohy provádějí oživování (resuscitaci) přivolají rychlou zdravotnickou pomoc telefon 155 bojují proti šoku Teprve potom ošetřují ostatní postižené znehybňují zlomeniny, ošetřují drobné, méně krvácející rány a další. Důležitý je dobrý kontakt s postiženým (pokud není v bezvědomí), říkáme, co a proč s ním budeme dělat. Cílenými dotazy zjišťujeme stav jeho vědomí. Mnohdy i zjištění mechanizmu úrazu z odpovědí poraněného zabrání možnému přehlédnutí přidruženého skrytého poranění. Kvalitně provedená první pomoc má svůj význam i v případech, ve kterých nejde bezprostředně o život vedle okamžitého pocitu úlevy dává nemocnému i šanci na menší druhotné poúrazové poškození a naději na méně komplikací během další odborné péče. 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého Hodnotíme vědomí, dýchání a krevní oběh. Stanovení priorit: Neohrozit sebe (zachránce). Pokud postižený neodpovídá na dotazy nebo nereaguje na doteky, začni ihned s vyšetřováním. PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [10]

11 Je při vědomí? Má průchodné dýchací cesty? Dýchá? Má hmatný puls? Normální hodnoty fyziologických funkcí: Dýchání: Dospělí: Děti a kojenci: dechová frekvence 12 20/min /min. Vyšetření dýchání: Klekni si vedle postiženého, přilož ucho (tvář) k jeho nosu a ústům a pozoruj jeho hrudník. Pokud postižený dýchá, uvidíš dýchací pohyby, uslyšíš dech a pocítíš závan vzduchu na své tváři. Když postižený nedýchá, musíš uvolnit a vyčistit dýchací cesty. Kontrolu dýchání nedělej déle než 10 vteřin. Normální dýchání je nejdůležitější známkou života. Nesmí být zaměněno s lapavými dechy, které mohou přetrvávat i po zástavě oběhu. Lapavé dýchání je známkou zástavy oběhu a tedy důvodem k zahájení resuscitace. PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [11]

12 Pulz je tlaková vlna vyvolaná vypuzením krve z levé komory do aorty. Dospělí: 70 80/min. Děti: /min. Novorozenci: /min. Při měření pulzu sledujeme: rychlost a frekvenci, pravidelnost a rytmičnost (pravidelný nepravidelný), kvalitu tepu (plný, dobře hmatný, nitkovitý, nehmatný). Měření tepu na krční tepně: Najdi chrupavku štítnou a sjeď bříšky tří prstů do prohlubně mezi ní a kývačem, sleduj tep asi 5 10 sekund. Mezi fyziologické funkce patří také krevní tlak a tělesná teplota. Měření krevního tlaku nepatří mezi prioritní vyšetření při poskytování laické PP. Postižené vyšetřujeme: pohledem barva kůže, chování, pohyby, stav vědomí poslechem dýchání, komunikace s postiženým pohmatem zkouška pulzu na krční tepně, prohmatáním zjišťujeme případné zlomeniny apod. čichem alkohol, aceton, pomočení, pokálení PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [12]

13 2. RESUSCITACE DOSPĚLÉHO A DÍTĚTE Časová dotace: 2 vyučovací hodiny Cíle hodiny: naučit žáky rozpoznat náhlou zástavu krevního oběhu a dýchání upozornit na další rizika či komplikace předat dostatečné informace dispečinku záchranné služby naučit poskytnout adekvátní první pomoc Výukové metody: Výuka probíhá hromadně se skupinou žáků ve třídě nejlépe s uspořádáním židlí do kruhu. V úvodu hodiny je veden frontální výklad, na který následuje praktický nácvik resuscitace dospělého i dítěte. Didaktická technika: materiální: počítač, dataprojektor, PWP prezentace resuscitace, resuscitační figuríny dospělý a dítě, resuscitační roušky, popřípadě improvizační (náhradní) pomůcky nemateriální: výklad, diskuse, inscenační hry, praktický nácvik Možná rizika: neporozumění tématu, odborná terminologie nepochopení abstraktních pojmů náročných na představivost (resuscitace, gasps, defibrilátor) PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [13]

14 2.1 Náhlá zástava dechu a krevního oběhu u dospělého Příčiny: poranění hlavy nebo hrudníku, tonutí, otravy, úraz elektrickým proudem, akutní koronární syndrom, hluboké bezvědomí aj. Příznaky: hluboké bezvědomí, bledá, šedá až namodralá barva kůže, namodralé zbarvení rtů, nosu, ušních boltců, nepřítomnost dýchacích pohybů Jak ji rozpoznat? postižený náhle zkolaboval, bezvládně leží a nereaguje na žádné podněty (ani bolestivé) nedýchá nebo v nápadně dlouhých intervalech "lapá po dechu" (jako kapr na suchu) Co dělat? Snaž se křikem přivolat pomoc a: záchrance nesmí zapomenout myslet na své vlastní bezpečí (elektrický proud, tonutí aj.) postiženého polož na záda a zkontroluj vědomí (oslov, zatřes ramenem, štípni do ucha, tváře) proveď uvolnění dýchacích cest (záklonem hlavy tahem za bradu a tlakem na čelo) zjisti kvalitu dýchání, nedýchá-li či nedýchá normálně (ignorují se občasné lapavé dechy) volej 155 nezdržuj se s vyhledáváním pulsu PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [14]

15 zahaj nepřímou masáž srdce: rukama propnutýma v loktech stlačuj hrudní kost uprostřed hrudníku frekvencí asi 100 za minutu do hloubky 5 6 cm (u dospělého) a pokračuj bez přerušení až do příjezdu záchranné služby; u nevycvičených laiků vede snaha o naučení adekvátního umělého dýchání zejména po telefonu v kritické situaci ke zbytečné prodlevě v nepřímé srdeční masáži pokud je na místě víc zachránců, pokračuj v resuscitaci takto: 30 kompresí hrudníku (frekvence cca 100/minutu tj. skoro 2 za sekundu, cca 5 cm do hloubky) 2 vdechy z úst do úst (délka vdechu cca 1 sekundu, objem normálního dýchání) nejsme-li ochotni nebo to neumíme, nemusíme dýchání z úst do úst bezpodmínečně provádět. Důležité je alespoň stlačování hrudníku. možná komplikace zvracení. Okamžitě přeruš resuscitaci, otoč postiženého na bok, po vyzvracení vytři ústa a pokračuj v resuscitaci. je li k dispozici AED (automatický externí defibrilátor), použij ho V resuscitaci pokračuj do: návratu normálního dýchání převzetí resuscitace záchrannou službou vyčerpání sil zachránce PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [15]

16 Automatický externí defibrilátor (AED) Je přenosný přístroj, který zvyšuje šanci na přežití postiženého akutní zástavou srdce. Jeho součástí jsou dvě samolepící elektrody. Elektrody se nalepí na hrudník postiženého (dle přiloženého návodu) a AED automaticky vyhodnotí srdeční rytmus. V případě, že srdeční rytmus postiženého vyžaduje elektrický výboj, AED poradí automaticky. Buď sám výboj provede, nebo vyzve zachránce, aby stiskl určené tlačítko k podání výboje. Následně zachránci poradí, jak by měl dále postupovat a zda je nutné postiženého resuscitovat. Umístění AED Automatický externí defibrilátor by měl být umístěn tam, kde se pohybuje mnoho lidí (nákupní centra, nádraží, banky, kasína). PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [16]

17 Bezvědomí Pokud postižený začne jevit přítomnost známek života, ale zůstává v bezvědomí, ulož ho do zotavovací polohy, která slouží jako prevence aspirace (vdechnutí) do dýchacích cest. Do příjezdu záchranné služby sleduj základní životní funkce. Takto postupuj i u bezvědomí z jiných příčin. 2.2 Náhlá zástava dechu a krevního oběhu u dítěte U dětí bývá náhlá zástava krevního oběhu druhotně často vyvolaná dušením. Oproti dospělým je zde mnohem důležitější provádět umělé vdechy. Postup je stejný jako u dospělých, jen je změněné pořadí některých úkonů: ujisti se o bezpečnosti okolí ověř bezvědomí (oslovení, bolestivý podnět) zavolej o pomoc z okolí ulož postižené dítě vleže naznak uvolni dýchací cesty zjisti kvalitu dýchání, nedýchá-li normálně proveď 5 úvodních vdechů tak, aby se hrudník zdvihal jen trochu (velké objemy vdechnutí jsou chybou) PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [17]

18 proveď 30 kompresí hrudníku (hloubka stlačení je u dětí asi o třetinu hloubky hrudníku), frekvence cca 100/minutu proveď 2 vdechy pokud se do jedné minuty kompletní resuscitace neobnoví normální dýchání, volej záchrannou službu 155 (jsi-li jako zachránce sám) pokračuj v resuscitaci jako u dospělých v poměru 30 stlačení a dva vdechy pokračuj dále do: návratu normálního dýchání převzetí resuscitace záchrannou službou vyčerpání zachránce Technika provádění srdeční masáže závisí na věku postiženého dítěte. V případě menších dětí použije zachránce pouze jednu ruku. U dětí mladších jednoho roku (kojenců) je pro srdeční masáž využívána technika dvou prstů. Resuscitace u novorozenců rozdíly poměr stlačení hrudníku a vdechů je 3:1, začínáme pěti vdechy (jen obsah úst) PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [18]

19 novorozence stlač hrudník dvěma prsty uprostřed hrudní kosti (u jednoho zachránce): 120/min. u více zachránců má přednost technika dvou palců. Zachránce, který provádí srdeční masáž, je v tomto případě v nohou dítěte. Na střed hrudníku (dolní polovinu hrudní kosti) položí palce obou rukou, dlaněmi zpevní hrudník a jeho prsty podepírají vzadu páteř dítěte. V případě využití této techniky je však nutné, aby umělé dýchání zajišťoval další zachránce. Obr.: KPR novorozence PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [19]

20 2.3 Aktivizační metoda V testu vyberte správnou odpověď, v jednom případě jsou správné dvě odpovědi. 1. Pro přivolání odborné pomoci v případě náhlé poruchy zdraví slouží následující telefonní čísla: 2. Resuscitaci zahajujeme v případě, že: a a zaznamenali jsme lapavé a resuscitace. resuscitace. 4. Kdo nám může nejlépe telefonicky poradit, pokud si sami při poskytování první pomoci nevíme rady: pra 5. Srdeční masáž u dospělého provádíme zhruba rychlostí: 3. Odbornou zdravotnickou pomoc přivoláme v případě nutnosti zahájit laickou resuscitaci u dospělého mimo zdravotnické zařízení: samotným nepovede do funkce. PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [20]

21 6. Poměr srdeční masáže a umělého dýchání u dospělého by měl být asi: 7. Odbornou zdravotnickou pomoc přivoláme v případě nutnosti zahájit laickou resuscitaci u dítěte mimo zdravotnické zařízení: samotným nepovede do funkce. resuscitace. resuscitace. 8. Srdeční masáž u dítěte provádíme zhruba rychlostí: 9. Poměr srdeční masáže a umělého dýchání u dítěte by měl být asi: 10. Zotavovací poloha slouží k: s pát s bolestmi zad PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [21]

22 3. RÁNY A KRVÁCENÍ Časová dotace: 2 vyučovací hodiny Cíle hodiny: seznámit žáky s rozdělením ran a krvácení upozornit na vznik dalších rizik či komplikací poskytnout adekvátní první pomoc předat dostateční informace dispečinku záchranné služby, popřípadě zajistit vlastní transport uvědomit si nutnost při ošetřování používat ochranné pomůcky Výukové metody: teoretické seznámení s danou problematikou probíhá hromadně ve třídě s klasickým uspořádáním lavic nebo je možno využít méně formálního uspořádání židlí do kruhu, následuje praktická vyučovací hodina, v té by žáci měli být rozděleni na dvě skupiny, praktický nácvik by měl probíhat pouze v male skupině žáků (max. 12 žáků), hlavním cílem je procvičit zástavu žilního, tepenného, vlásečnicového krvácení, uložit raněného do autotransfuzní nebo protišokové polohy, zvládnout správnou manipulaci se škrtidlem Didaktická technika: materiální: pro skupinu 12 žáků 18 kusů obvazu širokých 5 8 cm, 6 trojcípých šátků, 6 gumových škrtidel, náplast, nůžky, 4 deky PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [22]

23 nemateriální: výklad, diskuse, praktická ukázka, praktický nácvik, modelová situace Možná rizika: neporozumění tématu, odborná terminologie nepochopení abstraktních pojmů náročných na představivost (hemoragický šok, vazokonstrikce, vazodilatace, tachykardie, hypotenze ) 3.1 Rány Rána je porušení celistvosti kůže, sliznice nebo hlouběji uložené tkáně. Je důležité si všímat lokalizace (místo poranění), velikosti rány, tvaru, směru, okraje rány a zda v ráně není cizí těleso. Rány lze dělit na jednoduché (je poškozena pouze povrchová vrstva) nebo komplikované (poškozují i hloubkové tkáně či vnitřní orgány). Druhy ran: rána řezná vzniká ostrým předmětem, je charakteristická tím, že může silně krvácet rána sečná vzniká sečným předmětem, následně může vzniknout amputace poraněné části, nejčastěji prstů ruky rána bodná vzniká při poranění ostrými předměty, je zde velké riziko poškození hlubokých struktur a orgánů rána střelná velmi nebezpečné poranění, které může být i smrtelné rána kousnutím jedná se o ránu, která se špatně hojí, protože se zde často rozvíjí infekce rána zhmožděná vzniká stlačením měkkých tkání, velmi bolestivé zranění PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [23]

24 rána tržná vzniká tahem a následným roztržením kůže, málo krvácí, ale špatně se hojí v důsledku nerovných okrajů rány V důsledku těchto ran vzniká krvácení. 3.2 Krvácení Krvácení může být život ohrožující stav. Při silném krvácení vzniká velmi rychle, tj. za sekund tzv. hypovolemický šok ze ztráty krve v oběhu (viz. kapitola Šok) a následně smrt. Krev je biologický materiál, který může být pro záchrance velmi nebezpečný, proto při ošetření záchrance nesmí zapomenout myslet na své vlastní bezpečí. Z tohoto důvodu při ošetřování vždy používej gumové rukavice nebo igelitový sáček. Příčiny krvácení: poranění cévy řezným, bodným, sečným nástrojem pracovní úrazy autonehody nehody v domácnosti následkem zlomení kostí PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [24]

25 3.2.1 Vnitřní krvácení Velmi závažný stav, postižený je ohrožen hypovolemickým šokem, tedy ztrátou velkého množství krve při úrazech či nehodách. Krvácení může být i projevem neúrazového stavu (krvácející žaludeční vřed, mimoděložní těhotenství). Krvácení do dutiny lebeční Příznaky: zrychlená tepová frekvence únava, spavost jedna zornice může být širší než druhá bezvědomí První pomoc: ulož raněné na záda s podložením horní části trupu přivolej ZZS zůstaň u postiženého, kontroluj dech, tep, vědomí, komunikuj s postiženým zajisti tepelný komfort Krvácení do dutiny hrudní Příznaky: zrychlené, povrchové dýchání zrychlená tepová frekvence dušnost, neklid vykašlávání krve PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [25]

26 První pomoc: pokud je postižený při vědomí, posaď jej tak, aby se zády opíral například o zeď, strom, je-li postižený v bezvědomí, ulož jej do zotavovací polohy (na poraněnou stranu hrudníku) přivolej ZZS, zůstaň u postiženého, kontroluj dech, tep, vědomí zajisti tepelný komfort Krvácení do dutiny břišní Příznaky: bolest břicha slabost, nevolnost, zvracení postižený zaujímá tzv. úlevovou polohu na boku při pohmatu je břišní stěna prknovitě stažená zrychlená tepová frekvence První pomoc: ulož postiženého na záda s pokrčenými dolními končetinami v kolenou a podlož hlavu, tím vytvoříš polohu tzv. kolébky (dojde k uvolnění břišních svalů), nebo postižený zaujme sám úlevovou polohu přivolej ZZS, zůstaň u postiženého, kontroluj dech, tep, vědomí, komunikuj s postiženým nedovol postiženému jíst ani pít proveď protišoková opatření (tepelný komfort, uklidňuj postiženého, zvhlčuj rty) Vnější krvácení Závažný stav, postižený je ohrožen hypovolemickým šokem ze ztráty krve. PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [26]

27 Krvácení z ucha Vzniká nejčastěji při zlomení kostí tvořící spodinu lebeční nebo následkem výbuchu. Jedná se o krvácení vnitřní s vnějším projevem. První pomoc: nasaď si gumové rukavice nebo igelitový sáček polož postiženého na bok (na krvácející stranu) přilož sací vrstvu obvazového materiálu a přivolej ZZS do příjezdu zůstaň u postiženého, kontroluj fyziologické funkce (vědomí, dech, tep) zajisti tepelný komfort Krvácení z nosu Vzniká v důsledku úrazu (sportovní úrazy), snížené krevní srážlivosti, vysokého krevního tlaku. První pomoc: nasaď si gumové rukavice nebo igelitový sáček raněného posaď, předkloň mu hlavu, přilož studený obklad na zátylek, stiskni měkkou část nosní přepážky, přilož sací vrstvu zajisti transport či přivolej záchrannou službu, jedná-li se o masivní krvácení nebo nedošlo-li k zástavě krvácení do minut PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [27]

28 Krvácení z dutiny ústní Mezi příčiny vzniku krvácení patří zlomeniny čelistí, spodiny lebeční nebo vyražení zubů. První pomoc: nasaď si gumové rukavice nebo igelitový sáček postiženého posaď předkloň mu hlavu nevyplachuj dutinu ústní, mezi zuby postižený stiskne stočený kapesník či sterilní krytí zajisti transport či přivolej záchrannou službu, jedná-li se o masivní krvácení nebo nedošlo-li k zástavě krvácení do minut Krvácení z konečníku, močových cest, pohlavních orgánů Vzniká jako následek úrazů např. při sportu (cyklistika) nebo počínajícím potratem, porodem, zánětem, nádorem a existuje řada dalších příčin. PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [28]

29 První pomoc: nasaď si gumové rukavice nebo igelitový sáček polož postiženého na záda, pokrč mu dolní končetiny v kolenou a přilož sací vrstvu následně přivolej ZZS a zůstaň u postiženého, kontroluj vědomí, dech, tep zajisti tepelný komfort Tepenné, žilní a vlásečnicové krvácení Tepenné krvácení je charakterizováno světlou krví, která z rány vystřikuje. První pomoc při zástavě tepenného krvácení: nasaď si gumové rukavice nebo igelitový sáček stiskni pevně místo krvácení v ráně polož postiženého na zem na záda stiskni tlakový bod (pažní nebo stehenní) vytvoř tlakový obvaz zvedni končetinu nad úroveň srdce můžeš použít škrtidlo (viz. Zásady použití škrtidla) přivolej ZZS, do příjezdu ZZS kontroluj životních funkce (vědomí, dech, tep), komunikuj s postiženým protišoková opatření (tepelný komfort, komunikace uklidňování zraněného, zvhlčení rtů) PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [29]

30 Při žilním krvácení z rány vytéká tmavě červená krev. První pomoc při zástavě žilního krvácení: nasaď si gumové rukavice nebo igelitový sáček stiskni pevně místo krvácení v ráně posaď nebo polož postiženého vytvoř tlakový obvaz (viz. Zásady použití tlakového obvazu) zvedni končetinu nad úroveň srdce zajisti protišoková opatření podle situace zajisti vlastní transport nebo přivolej ZZS, do příjezdu ZZS kontroluj životních funkce (vědomí, dech, tep) komunikuj s postiženým PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [30]

31 Vlásečnicové krvácení jedná se o povrchové poranění. První pomoc: nasaď si gumové rukavice nebo igelitový sáček posaď postiženého odesinfikuj okolí rány přelep poranění polštářkovou náplastí či sterilním krytím Zásady použití škrtidla: nikdy nepřikládej škrtidlo na holou kůži škrtidlo lze použít pouze při masivním krvácení a to pouze v tlakovém bodě na paži nebo uprostřed stehna. Nejedná se o 100 % omezení průtoku krve končetinou, ale pouze o omezení průtoku krve, končetina by neměla být namodralá, studená, neměl by si postižený ztěžovat na mravenčení. po zaškrcení již nepovoluj škrtidlo, pouze zapiš čas přiložení škrtidlo použij tam, kde krvácení jinak zastavit nejde (ztrátové poranění, rozdrcené končetiny). Škrtidlo použij prioritně pouze tam, kde je hodně postižených a málo zachránců. V případě zvládnutí situace přilož tlakový obvaz a povol škrtidlo (to je jediný případ, kdy je možno uvolnit škrtidlo). místo škrtidla je možné vytvořit pomocí trojcípého šátku tzv. liščí smyčku Obr.: Přiložení škrtidla na paži v místě tlakového bodu Obr.: Přiložení liščí smyčky PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [31]

32 Zásady použití tlakového obvazu: první vrstva tlakového obvazu by měla být sterilní nikdy nesundávej již prokrvácenou vrstvu obvazu k vytvoření tlakového obvazu lze použít maximálně 4 stočené obvazy Při velké krévní ztrátě je možné postiženého uložit do autotransfuzní či protišokové polohy: PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [32]

33 3.3 Aktivizační metoda V následující modelové situaci zvol a zdůvodni správnou odpověď: Modelová situace nehoda osobního auta: J - - J - s J J - - fyziologické fu PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [33]

34 4. ŠOK Časová dotace: 1 vyučovací hodina Cíle hodiny: seznámit žáky s příznaky a rozdělením šoku upozornit na vznik dalších rizik či komplikací umět rozpoznat a omezit vznik šoku poskytnout adekvátní první pomoc předat dostatečné informace dispečinku záchranné služby Výukové metody: teoretické seznámení s danou problematikou probíhá hromadně ve třídě s klasickým uspořádáním lavic nebo je možno využít méně formálního uspořádání židlí do kruhu Didaktická technika: materiální: součásti oděvu (bunda, mikina ), izotermická fólie, obvazový materiál nemateriální: výklad, diskuse Možná rizika: neporozumění tématu, odborná terminologie nepochopení abstraktních pojmů náročných na představivost (šok, vazokonstrikce, vazodilatace, bradykardie, tachykardie, hypotenze ) Šok je závažný stav, který může ohrozit člověka na životě, protože tkáně a životně důležité orgány (srdce, mozek) nejsou dostatečně zásobené okysličenou krví. PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [34]

35 Obecné příznaky: zrychlený puls bledost, nevolnost lepkavý, studený pot sucho v ústech, pocit žízně pocit únavy, malátnost a následné bezvědomí 4.1 Hypovolemický šok Vzniká z nedostatku krve, plasmy, tekutin Ztráta krve krvácení První pomoc: zastav krvácení (viz. Kapitola krvácení) přivolej ZZS do příjezd ZZS kontroluj fyziologické funkce (vědomí, dech, tep) proveď protišoková opratření Ztráta plasmy popáleniny První pomoc: zabraň úniku plasmy sterilním krytím (viz. kapitola Popáleniny) přivolej ZZS do příjezdu ZZS kontroluj fyziologické funkce (vědomí, dech, tep) proveď protišoková opatření PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [35]

36 Následkem ztráty tělních tekutin při nadměrném zvracení a průjmech První pomoc: přivolej ZZS nebo zajisti vlastní transport do příjezd ZZS kontroluj fyziologické funkce (vědomí, dech, tep) proveď protišoková opatření 4.2 Distribuční šok Nedochází zde ke ztrátě tekutin, ale k rozšíření (vazodilataci) cév. Příčina distribučního šoku je převážně následkem alergické reakce. První pomoc: přivolej ZZS do příjezdu ZZS kontroluj fyziologické funkce (vědomí, dech, tep) při alergické reakci podej léky tlumící průběh alergie, chlaď postižené místo hrozí otok dýchacích cest, proto kontroluj dýchání a průchodnost dýchacích cest je-li postižený při vědomí, ulož jej do sedu s opřenými zády, je-li v bezvědomí, ale má zachované fyziologické funkce, ulož jej do zotavovací polohy 4.3 Obstrukční šok V krevním řečišti je nějaká obstrukce (překážka), která brání normálnímu proudění krve. Nejčastěji se jedná o krevní sraženinu. PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [36]

37 První pomoc: přivolej ZZS, hrozí selhání krevního oběhu, proto do příjezdu ZZS kontroluj fyziologické funkce (vědomí, dech, tep) při zástavě krevního oběhu zahaj resuscitaci má-li postižený zachované fyziologické funkce, ulož jej do zotavovací polohy zajisti protišoková opatření 4.4 Kardiogenní šok Jedná se o postižení srdeční svalu, nejčastěji v důsledku infarktu myokardu (viz kapitola Akutní koronární syndrom). První pomoc: přivolej ZZS, hrozí selhání krevního oběhu, proto do příjezdu ZZS kontroluj fyziologické funkce (tep, dech, vědomí), popřípadě zahaj resuscitaci má-li postižený zachované fyziologické funkce, ulož jej do zotavovací polohy zajisti protišoková opatření Prevence rozvoje šoku: Udržování tělesné teploty je jedna z energeticky nejnáročnějších činností organismu. Proto platí, že jedna z nejjednodušších a přitom nejvýznamnějších věcí, které můžeš udělat pro postiženého s akutním onemocněním či se závažným úrazem, je zabránit zbytečným ztrátám tepla, důležitost komunikace spočívá hlavně v uklidňování, žízeň tišíme zvlhčováním rtů a obličeje. PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [37]

38 Zásady 5 T: 1. Teplo izotermická folie, oblečení, velmi důležité u dětí 2. Ticho, komunikace se zraněným eliminuj rušivé faktory na místě nehody 3. Tekutiny nikdy nepodávej, pouze zvlhčuj rty 4. Tišení bolesti nikdy nepodávej léky tlumící bolest, pouze utišuj raněného, znehybni zlomeniny, zabraň zbytečné manipulaci 5. Transport přivolej ZZS, v méně akutních stavech zajisti transport k lékaři PRVNÍ POMOC ŠANCE PRO ŽIVOT [38]

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality

Více

Resuscitace dospělého a dítěte

Resuscitace dospělého a dítěte Resuscitace dospělého a dítěte První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

vědomostí, dovedností a schopností vždy

vědomostí, dovedností a schopností vždy ZDRAVOVĚDA MYŠÍK PRVNÍ POMOC Soubor opatření prováděných podle svých vědomostí, dovedností a schopností, ale vždy tak, aby Zachránily život Zabránily zhoršení stavu postiženého Zajistily bezpečnost poraněnému,

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) První pomoc I Cíl první pomoci, třídění zraněných,

Více

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz Kardiopulmonální resuscitace KPR K Kardio = srdce nahrazení srdeční funkce krevní oběh - nepřímá srdeční masáž

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití Úvod do problematiky předlékařské pomoci Předlékařská první pomoc v sobě zahrnuje soubor jednoduchých

Více

KPR. Slezská univerzita v Opavě

KPR. Slezská univerzita v Opavě KPR Slezská univerzita v Opavě Kardiopulmonální resuscitace soubor úkonů vedoucích k obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více životních funkcí ( vědomí,

Více

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR)

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Co je to KPR? Kardiopulmonální resuscitace je soubor úkonů, kterými se snažíme obnovit základní životní

Více

Úvodem... 11. 3 Příruční lékárna... 31 3.1 Doporučený obsah příruční lékárny... 32 Kontrolní otázky... 34

Úvodem... 11. 3 Příruční lékárna... 31 3.1 Doporučený obsah příruční lékárny... 32 Kontrolní otázky... 34 OBSAH Úvodem................................................. 11 1 Jednotný postup při poskytování první pomoci................ 13 1.1 Předlékařská první pomoc............................. 13 1.2 Složky

Více

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou)

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou) Řešení testu z webových stránek www.mlady-zdravotnik.wbs.cz 1. Při bodné ráně nožem? a) nůž vytáhneme b) necháme ho v ráně c) necháme ho v ráně a fixujeme 2. Jakou barvu má okysličená krev (př.: tepenné

Více

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy ÚRAZY PRVNÍ POMOC - SKRIPTA Strategie při ošetřování úrazů 1. bezpečnost zachránců? 2. mechanismus úrazu? 3. základní životní funkce? 4. příznaky? na co si zraněný sám stěžuje? co jsme na zraněném našli

Více

Volání Zdravotnické záchranné služby

Volání Zdravotnické záchranné služby Neprodejné Volání Zdravotnické záchranné služby Telefonní číslo 155 VOLÁNÍ JE ZDARMA Vždy uveď: svoje jméno místo, kde je zraněný NIKDY NEZAVĚŠUJ TELEFON JAKO PRVNÍ. charakter nehody (dopravní nehoda,

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_11_ZDV2_19 Zdravověda PP obecné zásady,

Více

Základy první pomoci. MUDr. Jana Picmausová

Základy první pomoci. MUDr. Jana Picmausová Základy první pomoci MUDr. Jana Picmausová Bezpečnost Tvá bezpečnost a Tvé zdraví je na prvním místě! Při poskytování první pomoci používej ochranné pomůcky: resuscitační roušku nebo masku a chirurgické

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL 1. RESUSCITACE DOSPĚLÉHO ROZHODNI O SPRÁVNÉM POŘADÍ ÚKONŮ: 1. POKUD NEDÝCHÁ, KLEKNU Z BOKU K HRUDNÍKU 2. VOLÁM 155 3. POMÓC, MÁM TU ZRANĚNÉHO, POMÓC 4. HALÓ, PANE, SLYŠÍTE

Více

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty)

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty) Rozšířená neodkladná resuscitace dětí Podle doporučení European Resuscitation Council a American Heart Association 2010 Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Uvolni

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, nabízíme Vám bezplatné vzdělávání pedagogů v rámci programů DVPP, jde o kurz první pomoci pro učitele a kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí. Výuka je financována

Více

ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem

ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský

Více

Traumatologický plán

Traumatologický plán Střední průmyslová škola Ostrov Klínovecká 1197, Ostrov, 363 01 SMĚRNICE č. ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č.1713/2012/sps Traumatologický plán Zpracoval Vydal Ing. Dana Ptáčková Ing. Pavel Žemlička,

Více

Rány CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009

Rány CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Rány CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz Rány Každé poranění kůže nebo sliznice (mohou být poškozeny také svaly, nervy, cévy a vnitřní orgány) Příčiny: mechanické (předmět), chemické

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Úvod do první pomoci. Zásady poskytování

Více

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 28. 10. 2009 - Bc. Eva Pazderová DÝCHACÍ CESTY použité zkratky:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Obecné zásady chování

Obecné zásady chování První pomoc při úrazech a otravách v laboratoři 1. Obecné zásady chování 2. Úrazy 3. Otravy 4. Poleptání a popálení kůže 5. Poranění očí 6. Poranění elektrickým proudem Obecné zásady chování První pomoc

Více

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů Zlomeniny a poranění kloubů a svalů NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO Úrazy pohybového ústrojí 1. místo v úmrtnosti do 40 let věku 40% úrazů nastává v dopravě 2004 - zranění u dopravních

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

První pomoc při dalších postiženích.

První pomoc při dalších postiženích. při dalších postiženích. (zpět) Mdloba postiženého uložit do polohy vleže, popř. autotransfúzní polohy a uvolnit oděv.zajistit průchodnost dýchacích cest, dostatek čerstvého vzduchu a lze přiložit studený

Více

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí VĚDOMÍ Vědomí je vedle spontánního dýchání a krevního oběhu jedou ze tří základních životních funkcí Stav mysli, který je výsledkem komplexních funkcí mozku Nejčastějšími příčinami poruch vědomí jsou alkohol,

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13860NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE I. Neodkladná resuscitace Soubor postupů sloužících k obnovení a udržení oběhu okysličené krve organizmem (zejm. mozkem a myokardem) Indikována u osob postižených náhlým selháním

Více

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j.: MV-83112-1/PO-IZS-2014 *MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor Kódové označení: ZZZ JSDH Praha 17. června 2014

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek postižení kůže a sliznic poleptáním některými chemikáliemi charakteru: 1. suché nekrózy: způsobené kyselinou 2. rozbředlé nekrózy: způsobené louhem

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma Datum tvorby

Více

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO U Č E B N Í O S N O V Y kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO 2 0 0 7 Charakteristika kurzu Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

JAK BY MĚL POSTUPOVAT SVĚDEK DOPRAVNÍ NEHODY. Tomáš Žůrek IX.B. ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1

JAK BY MĚL POSTUPOVAT SVĚDEK DOPRAVNÍ NEHODY. Tomáš Žůrek IX.B. ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1 JAK BY MĚL POSTUPOVAT SVĚDEK DOPRAVNÍ NEHODY Tomáš Žůrek IX.B. ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1 Zajistit bezpečnost označením místa nehody Volat pomoc (155, 150, 158) Poskytnout první pomoc a kontrolovat postižené

Více

Náhlé zhoršení zdravotního stavu

Náhlé zhoršení zdravotního stavu Náhlé zhoršení zdravotního stavu MUDr Jaroslav Gutvirth Licence creative commons uveďte autora, nepoužívejte dílo komerčně Nepropadejte panice Dá se s postiženým komunikovat? o Ano: má slušně prokrvený

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma VY_32_INOVACE_07_B_06_ZDR

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Poranění páteře. Mechanismus úrazu. Manipulace

Více

První pomoc a zdravověda

První pomoc a zdravověda První pomoc a zdravověda Zásah elektrickým proudem tělem probíhá el. proud křeče svalstva, znehybnění, srdce může přestat pracovat, chvěje se (fibrilace) 1) nejprve technická(!), tj. odstranění od zdroje

Více

PROJEKT První pomoc => šance pro život

PROJEKT První pomoc => šance pro život PROJEKT První pomoc => šance pro život Obsah TISKOVÁ ZPRÁVA... 1 1. ZAHÁJENÍ PROJEKTU... 2 1.1 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM... 3 1.2 VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO, FYZIOLOGICKÉ FUNKCE... 6 1.2.1 VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO...

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. vybraných situacích

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. vybraných situacích Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15660NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Základ znalostí ze zdravovědy

Základ znalostí ze zdravovědy Základ znalostí ze zdravovědy Milí rádcové a rádkyně, jistě spoustu znalostí z oblasti zdravovědy víte, ale i přesto vám dáváme k dispozici tyto materiály, ve kterých najdete shrnutí toho, co byste měli

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM12260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Závěrečný test. Bod. Datum testu: otil:

Závěrečný test. Bod. Datum testu: otil: Závěrečný test Za každou správnou odpověď získáš jeden bod. V některých otázkách můžeš získat i více bodů podle rozsahu a správnosti odpovědi je vždy vyznačeno v zadání. Minimální počet bodů pro úspěšné

Více

UČITEL A PRVNÍ POMOC. Ing. Zdeněk Vopička

UČITEL A PRVNÍ POMOC. Ing. Zdeněk Vopička UČITEL A PRVNÍ POMOC Ing. Zdeněk Vopička OČ NÁM M BĚŽB ĚŽÍ: Přiblížení souvztažnosti prevence závažných úrazů s výukou první pomoci ŠVP a výuka první pomoci, znalosti poskytování PP kompetence celoživotn

Více

ZÁZNAM O ÚRAZU. A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním vztahu: 1. IČO:

ZÁZNAM O ÚRAZU. A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním vztahu: 1. IČO: ZÁZNAM O ÚRAZU Evidenční číslo záznamu a): smrtelném s hospitalizací delší než 5 dnů bez pracovní neschopnosti ostatním Evidenční číslo zaměstnavatele b): A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem

Více

První pomoc I Pro studenty zdravotnických oborů

První pomoc I Pro studenty zdravotnických oborů Jarmila Kelnarová, Jana Toufarová, Jana Váňová, Zuzana Číková První pomoc I Pro studenty zdravotnických oborů 2., přepracované a doplněné vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace VY_32_INOVACE_11_ZDV2_06 Zdravověda První pomoc Poranění kostí a kloubů Prezentace a pracovní list v programu PowerPoint Žáci

Více

Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ. FN Olomouc

Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ. FN Olomouc Seminář OUP Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ PORANĚNÍ Petr Hubáček Oddělen lení urgentního příjmu FN Olomouc ZLOMENINA každé porušen ení celistvosti kosti vzniklé následkem působenp sobení fyzické síly

Více

1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3. 2. První pomoc teoretická část 10-10. 3. První pomoc praktická část - 16 16. 4. Péče o nemocné 2 2 4

1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3. 2. První pomoc teoretická část 10-10. 3. První pomoc praktická část - 16 16. 4. Péče o nemocné 2 2 4 Téma Počet hodin Teorie Praxe Celkem 1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3 2. První pomoc teoretická část 10-10 3. První pomoc praktická část - 16 16 4. Péče o nemocné 2 2 4 5. Základy zdravotnické

Více

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při těžbě dřeva ručním dřevorubeckým nářadím

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při těžbě dřeva ručním dřevorubeckým nářadím 36 Bezpečnost práce a ochrana zdraví při těžbě dřeva ručním dřevorubeckým nářadím Přehled zásad bezpečnosti práce 1. Při ostření na brusu i bruskách chráníme oči ochrannými brýlemi. 2. Při přenášení a

Více

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu:

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu: 1 Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ Schvaluji: Garant: KUMVšL UČEBNÍ PROGRAM Název kurzu: ODBORNÝ KURZ METODIKA VÝUKY ZDRAVOTNICKÉ PŘÍPRAVY (MVZP) Počet předmětů: 1 Délka

Více

PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM 1. Působení elektrického proudu na lidský organizmus 2. Postup

Více

Význam kostry. Mgr. Martina Březinová

Význam kostry. Mgr. Martina Březinová Identifikátor materiálu: EU 7-40 Přírodopis, 8.ročník Anotace Význam kostry Autor Mgr. Martina Březinová Jazyk Čeština Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Žáci určí, co je oporou lidského těla,

Více

Integrovaný systém první pomoci. ZŠ Chvaletická

Integrovaný systém první pomoci. ZŠ Chvaletická Integrovaný systém první pomoci ZŠ Chvaletická Určeno pro vnitřní potřeby školy Zpracovali žáci PVP MLADÝ ZDRAVOTNÍK 7. ročník 2011/2012 Pod vedením Mgr. Jaroslavy Kavánové - 1 - - 2 - Integrovaný záchranný

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Neodkladná resuscitace v dětském věku

Více

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace Simota T. 12.5. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu

Více

Nejdůležitější specifika. MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK

Nejdůležitější specifika. MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK Nejdůležitější specifika KPR dětí MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK Rozdělení dětského věku novorozenec 0 28 dní kojenec 28 dní 1 rok batole 1 3 roky předškolní věk 3 6 let školní věk 6 15 let adolescent

Více

akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk Mgr. Miluše Vytlačilová Poskytování první pomoci ve vybraných situacích

akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk Mgr. Miluše Vytlačilová Poskytování první pomoci ve vybraných situacích Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_85_Laboratorní práce č. 1 AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK,

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_85_Laboratorní práce č. 1 AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_85_Laboratorní práce č. 1 AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 12. 11. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: PŘÍRODOPIS,

Více

Homeopatická první pomoc

Homeopatická první pomoc Homeopatická první pomoc MUDr. Petr Pudil Nakladatelství Alternativa MUDr. Petr Pudil, 2003 Vydalo Nakladatelství Alternativa Elišky Přemyslovny 380 Praha 5 Tel./fax: 257 922 331 e-mail: info@alternativa.cz

Více

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_PP1 První pomoc

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_PP1 První pomoc SEZNAM ANOTACÍ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Označení sady DUM Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_PP1 První

Více

10 kroků pro život. aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech)

10 kroků pro život. aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech) 10 kroků pro život aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech) 1. Co je život bezprostředně ohrožující stav - "klinická smrt" 2.

Více

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ A PRIORITY OŠETŘENÍ NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Celkový stav Stav vědomí Dechová funkce Funkce krevního oběhu Poranění Jaké máme možnosti??? 1. Základní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA První

Více

Neobvyklé okolnosti a příčiny smrti u

Neobvyklé okolnosti a příčiny smrti u Neobvyklé okolnosti a příčiny smrti u dopravních nehod Ďatko M.¹, Zelený M.¹ ¹ Ústav soudního lékařství LF MU Brno a FN u sv. Anny v Brně III. národní kongres - DOPRAVNÍ ÚRAZY 2015 4. 6. 2015, Brno, hotel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 30. TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN ZSJN/525/2009 Pedagogická rada projednala

Více

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí 1. PORUCHY VĚDOMÍ VĚDOMÍ Vědomí je vedle spontánního dýchání a krevního oběhu jedou ze tří základních životních funkcí Stav mysli, který je výsledkem komplexních funkcí mozku Základem vědomí je vigilita

Více

Tonutí. http://vzs.navratil.cz/ 16.02.2011. 1 Výklad. 2 Postup 1. 2.3 Technická pomoc tonoucímu... 2

Tonutí. http://vzs.navratil.cz/ 16.02.2011. 1 Výklad. 2 Postup 1. 2.3 Technická pomoc tonoucímu... 2 Tonutí Jiří Navrátil http://vzs.navratil.cz/ 16.02.2011 Obsah 1 Výklad 1 2 Postup 1 2.1 Příčiny tonutí............................. 1 2.2 Příklady nebezpečných situací.................... 2 2.3 Technická

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95)

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95) Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 PRAVIDLA o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2014 1. Důležitá telefonní čísla: Rychlá lékařská pomoc 155 Lékařská služba první pomoci 571 413 012 Lékař zajišťující pracovně lékařské

Více

První pomoc při poranění kostí

První pomoc při poranění kostí I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 5 První pomoc při poranění kostí

Více

Traumatologický plán

Traumatologický plán Traumatologický plán Autor: Tereza Jakubcová Vypracováno dne: 27. 5. 2011 Obsah Traumatologický plán...3 1 Obecná definice...3 1.1 Obsah traumatologického plánu...3 2 První pomoc...3 2.1 Znalost první

Více

Úrazové mechanismy. příčiny poranění jsou důležité pro další činnost v kombinaci s akutním vyšetřením a stavem pacienta na místě zásahu v kombinaci s

Úrazové mechanismy. příčiny poranění jsou důležité pro další činnost v kombinaci s akutním vyšetřením a stavem pacienta na místě zásahu v kombinaci s Podrobnější vyšetření a posouzení NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO stavu postiženého Úrazové mechanismy příčiny poranění jsou důležité pro další činnost v kombinaci s akutním vyšetřením

Více

Traumatologický plán školy

Traumatologický plán školy Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, info@zsstepankovice.cz www.zsstepankovice.cz Traumatologický plán školy DŮLEŽITÁ

Více

První pomoc. Slezská univerzita v Opavě

První pomoc. Slezská univerzita v Opavě První pomoc Slezská univerzita v Opavě Poškození teplem, chladem Popáleniny poranění vznikající působením vysokých teplot na povrch těla případně působením chemikálií, elektřiny či ozářením Dělení termické

Více

Elektrotechnická kvalifikace

Elektrotechnická kvalifikace Elektrotechnická kvalifikace platná pro práci studentů v laboratořích a dílnách FEKT VUT v Brně Seznam otázek k přezkoušení na kvalifikaci dle Vyhlášky 50/1978 Sb. pracovníka poučeného ( 4) pracovníka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválila: Základní škola Praha 10 Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 21. TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN 21 ZŠ - OŘ/2005 Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Směrnice nabývá

Více

Ahoj, děvčata a chlapci,

Ahoj, děvčata a chlapci, BEZPEČNÁ ŽELEZNICE PRVNÍ POMOC Ahoj, děvčata a chlapci, víte, že železniční doprava je asi šestnáctkrát bezpečnější než doprava na silnicích? Ale i přesto dochází na kolejích a v jejich blízkosti k řadě

Více

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Čelakovského 200, 397 01 Písek 382 212 259, e-mail: sekretariat@oa-pisek.cz TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Obecná ustanovení Tento traumatologicky

Více

DOPRAVNÍ NEHODY. CHODEC vs. osobní automobil 4.1.2013. MUDr. M. Šafr. těžištěm INTERVALY:

DOPRAVNÍ NEHODY. CHODEC vs. osobní automobil 4.1.2013. MUDr. M. Šafr. těžištěm INTERVALY: DOPRAVNÍ NEHODY MUDr. M. Šafr vs. osobní automobil Těžiště těla pánev těžištěm dospělý sražen pod těžištěm, dítě nad INTERVALY: 1. maska 2. přední kapota 3. čelní sklo + sloupky 4. střecha - pod autem

Více

SOUDNĚ-LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA MÍSTA NÁLEZU MRTVÉHO TĚLA

SOUDNĚ-LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA MÍSTA NÁLEZU MRTVÉHO TĚLA SOUDNĚ-LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA MÍSTA NÁLEZU MRTVÉHO TĚLA MUDr. L. Zátopková MUDr. P. Hejna, Ph.D., MBA Legislativa Vyhláška MZ ČSR č. 19/1988 Sb. O postupu při úmrtí a o pohřebnictví 1 Povinnost oznámit nález

Více

Urgentní medicína Okruh A

Urgentní medicína Okruh A Urgentní medicína Okruh A 1. Akutní dechová nedostatečnost 2. Tíseň plodu, akutní porodní komplikace 3. Akutní astma 4. Diferenciální diagnostika a klasifikace bezvědomí 5. Multiorgánové postižení diagnóza

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Opakování PP KPR u dospělých, KPR s pomocí

Více

Traumatologický plán MŠ Nemojany

Traumatologický plán MŠ Nemojany Základní a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov, příspěvková organizace Nemojany 113, 683 03, 517 353 348 Traumatologický plán MŠ Nemojany Obsah : 1 Důležitá telefonní čísla 2 Prevence úrazů 3 Traumatologický

Více

MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB

MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB Guidelines for Resuscitation Říjen 2010 Pravidelné revize po 5 letech , zdroj: Guidelines ERC Pohled, poslech, hmat Maximálně 10 s Gasping (terminální lapavé dýchání)

Více

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný Zklidňuj ující dýchání MUDr.Petr Možný Příznaky hyperventilace Bušení srdce, zrychlená činnost srdce, pálení u srdce Závratě, točení hlavy; zhoršená koncentrace; rozostřené vidění; mravenčení nebo necitlivost

Více

Resuscitace (KPCR kardiopulmocerebrální resuscitace)

Resuscitace (KPCR kardiopulmocerebrální resuscitace) 1 Resuscitace (KPCR kardiopulmocerebrální resuscitace) Technika, jejímž cílem je obnovit základní životní funkce dýchání, krevní oběh, funkce mozku Nejčastější příčiny selhání základních životních funkcí:

Více

Zásady pro poskytování první pomoci

Zásady pro poskytování první pomoci Zásady pro poskytování první pomoci Pro Den zdraví v Bolaticích zpracovala Bc. Kristina Adamcová Použitý zdroj: MUDr. Jaromír Hrabovský, CSc. Říjen 2012 Dopravní nehody Zásady pomoci Zachovejte klid. Vypněte

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Vědomí, bezvědomí, kvalitativní a kvantitativní poruchy

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Vědomí, bezvědomí, kvalitativní a kvantitativní poruchy Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci nebo je možné s ním pracovat v jejím průběhu. Popisuje poruchy vědomí, příčiny těchto poruch a první pomoc u bezvědomí. Autor Jazyk (Autor) Čeština

Více

PP při některých onemocněních

PP při některých onemocněních při některých onemocněních Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 31. 10. 2010 - Bc. Eva Hanušová NÁHLÉ STAVY PŘI CUKROVCE diabetes mellitus

Více