SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ. náboženství ETNICKÁ N. HINDUISMUS JUDAISMUS BUDDHISMUS KŘESŤANSTVÍ ISLÁM vznik doba vznik místo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ. náboženství ETNICKÁ N. HINDUISMUS JUDAISMUS BUDDHISMUS KŘESŤANSTVÍ ISLÁM vznik doba vznik místo"

Transkript

1 SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ religionistika = teologie =. Uveď příklady : N. - pravěká. - starověká... - středověká. - novověká... N. snaha o pochopení světa :...., smyslu života..., snaha vyrovnat se s minulostí, pochopit budoucnost (ovlivnit ji) transcendence =.. ateismus; humanistický ateismus =. agnosticismus = xenofobie =.. náboženská nesnášenlivost x. náboženství ETNICKÁ N. HINDUISMUS JUDAISMUS BUDDHISMUS KŘESŤANSTVÍ ISLÁM vznik doba vznik místo od pravěku př.kr. severní Indie 1.st.n.l. rozšíření čtvrtý svět přírodní kmeny věřící Inuité, indiáni, Maoři, Austrálci, Polynésané Hebrejci, Židé židé Evropa, Amerika, Austrálie, jižní Afrika katolíci, protestanti pravoslavní Arabové aj.

2 bůh polyteismus polyteismus Brahma; Hospodin /Jehova? Trojjediný Bůh např. Manitu významné postavy Ráma, Krišna avatar (vtělení) praotci Abraham, Izák, Jákob, Mojžíš proroci Ježíš apoštolové svatí bódhisattvové andělé x démoni svatá místa Jeruzalém Mekka svatostánek, místa setkávání svatyně oltář chrám svatyně stúpy sochy Buddhy kláštery, chrámy (minaret) Písmo védy; bráhmany, upanišady, eposy Tripitaka (tři koše) (evangelia) jazyk sanskrt hebrejština řečtina, aramejština prostředník šaman, věštec, medicinman, kouzelník, čaroděj, médium guru rabín ajatoláh víra tabu kouzla, magie átman, karma reinkarnace * sansára mókša 4 vznešené pravdy 8 dílná stezka * nirvána vzkříšení Boží království

3 pravidla - animismus zákon dharma Desatero pět pilířů - totemismus (řád, morálka) symbol totem menora rituály sabat - šábes košer jídlo obřízka, způsob vyznávání jóga, askeze, obřady etika soucit, štědrost, pohostinnost, nelpění na majetku, neubližování živým tvorům milosrdenství, pokora, zbožnost, sounáležitost; rodina * smlouva s Bohem vyvolený národ nezabíjet, nekrást, nelhat, necizoložit, neužívat alkohol a drogy mír, láska k bližnímu, rovnost dogma silné sociální cítění, pomoc chudým, právo šaría; rodina historie diaspora, pogrom genocida holocaust - šoa rozdělení církve; ekumenické hnutí sunnité (tradice) x šíité (mučednictví)

4 SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ religionistika = obor studující vznik a vývoj náboženského myšlení i různých náboženství teologie = bohoslovectví, věda zabývající se náboženskou vírou, jejími zdroji a předměty; racionální studium domnělé existence boží Uveď příklady : N. - pravěká : Keltové, Germáni, Slované - starověká : egyptská, mezopotamská, čínská a antická mytologie; brahmanismus, buddhismus, konfucianismus, taoismus, židovské náboženství a křesťanství - středověká : pravoslavné a římskokatolické vyznání, protestantismus (křesťanství); islám - novověká : sektářství satanismus, Moonovy děti, scientologická církev apod. N. snaha o pochopení světa (vznik, vývoj a fungování světa, přírodní zákony) a smyslu života (vznik a vývoj člověka, jeho místo ve světě, mravní hodnoty), snaha vyrovnat se s minulostí, pochopit budoucnost (ovlivnit ji) transcendence = přesahování smyslových i rozumových schopností, nadskutečno ateismus; humanistický ateismus = odmítání náboženství; popírání existence boha nebo možnosti ho poznat agnosticismus = názor o nepoznatelnosti světa, vyjma smyslové zkušenosti xenofobie = odpor, nepřátelství, strach, nedůvěra ke všemu cizímu náboženská nesnášenlivost x snášenlivost, tolerance, respekt náboženství ETNICKÁ N. HINDUISMUS JUDAISMUS BUDDHISMUS KŘESŤANSTVÍ ISLÁM vznik doba vznik místo od pravěku př.kr. starověká Indie př.kr. 5.stol.př.Kr. severní Indie 1.st.n.l. 7.stol.n.l. rozšíření čtvrtý svět Indický Izrael Čína, Japonsko Evropa, Amerika, Arabský poloost., přírodní kmeny subkontinent, Evropa, USA pol. Zadní Indie Austrálie, jižní S a V Afrika, Stř. Afrika, Tichomoří Mauricius, JAR... (JV Asie) Afrika Asie, Indonésie věřící Inuité, indiáni, Maoři, Austrálci, Polynésané hinduisté Hindu = Ind Hebrejci, Židé židé buddhisté křesťané katolíci, protestanti pravoslavní Arabové aj. muslimové

5 bůh polyteismus dobrý bůh stvořitel polyteismus Brahma; Višnu, Šiva monoteismus Hospodin /Jehova? neřeší bohy božstva - dévové monoteismus Trojjediný Bůh Otec + Syn monoteismus Alláh (nesmí se - např. Manitu dévové + Duch svatý zobrazovat!!!) významné postavy svatá místa svatostánek, místa setkávání Písmo zosobněné přírodní síly duchové předků příroda háje, prameny, stromy svatyně oltář chrám mayské hieroglyfy, rongorongo jazyk dorozumívacích mnoho prostředník šaman, věštec medicinman, kouzelník, čaroděj, médium kněz víra tabu kouzla, magie posmrtný život Ráma, Krišna avatar (vtělení) řeka Ganga poutní místa chrám mandir (skalní chrámy) klášter védy; bráhmany, upanišady, eposy Rámájana, Mahábhárata sanskrt guru bráhman jogín sádhu (asketa) átman, karma reinkarnace * sansára mókša praotci Abraham, Izák, Jákob, Mojžíš proroci andělé Jeruzalém Zeď nářků synagoga židovské hřbitovy Tóra (5 knih Mojžíšových) Tanach (Starý zákon) Talmud hebrejština jidiš rabín (nejvýznamnější osobnost židovské obce, učitel) Země zaslíbená mesiáš spása na zemi Siddhártha / Gautama Buddha bódhisattvové stúpy (8) sochy Buddhy svatyně stúpy sochy Buddhy kláštery, chrámy Tripitaka (tři koše kázně, rozprav a vyššího učení); sásana pálí, sanskrt guru mnich - bhikšú láma (dalajláma) 4 vznešené pravdy 8 dílná stezka * nirvána Ježíš apoštolové svatí Řím Vatikán, katedrální města kaple, kostel, katedrála/dóm/chrám klášter Bible Nový zákon (evangelia) spisy církev. otců řečtina, aramejština latina kněz; pop jáhen; biskup, arcibiskup; papež; patriarcha; mnich, jeptiška vzkříšení Boží království židovští praotcové, proroci, Ježíš; Muhammad andělé x démoni Mekka Medina mešita (minaret) Korán; Sunna, * (určeno k recitaci, súry zjevené Alláhem Muhammadovi doslovně zapsané) Arabština * Hadísy soubor učení Mohameda Ajatoláh chalífa mudžáhid (muezín) v jediného Boha, anděly, džiny, Knihy, posly Boží, soudný den, Osud

6 pravidla - animismus zákon dharma Desatero karma poslušnost, pokora, pět pilířů: - totemismus rodový kult péče o duše (řád, morálka) odevzdání se bohům (bhakti); Principy víry (12) kultura politika - filosofie Buddhovo učení o utrpení (sásana) 5 předsevzetí NE milosrdenství, láska k bližnímu Desatero víra (šahada), modlitba (salát), půst (saum), zemřelých strážci morálky, slovo šamana náboženskosociální systém; cesta moudrosti kalendář od stvoření světa Théraváda - škola církevní dogmata almužna (zakát - 2,5 %), pouť do Mekky (Hadždž) symbol rituály způsob vyznávání etika totem fetiš, amulet obřady provázející různé životní etapy, nemoce obřízka Celý život je pro ně náboženstvím. oběti, tanec, zpěv, hudba, masky úcta ke starším, poslušnost, soucit, pomoc potřebným mantra (óm), mandala, živly a kvality svastika astrologie domácí i veřejné obřady a oběti, uctívání bohů jóga, askeze, obřady tolerance, soucit, respekt, štědrost, nesobeckost, láska, nenásilí, neubližování živým tvorům * Mayové, Aztékové, Inkové, čakry Hare Kršna Austrálci, Maorové, Papuánci historie Menora Davidova hvězda Tóra, Mezuza sabat - šábes košer jídlo obřízka, mikve, Bar mitzva, smutek modlitby dodržování svátků a rituálů milosrdenství, pokora, zbožnost, sounáležitost; rodina smlouva s Bohem vyvolený národ kabala Šalom (pozdrav) X Evropané kasty diaspora, pogrom ghetto, genocida holocaust - šoa Klenoty: Buddha + Dharma (zákon) + Sangha (mnišská obec); kolo života mandaly jóga lotosový květ 3M + mravnost + moudrost nezabíjet, nekrást, nelhat, necizoložit, neužívat alkohol a drogy hinajána malý vůz; mahájána velký vůz lámaismus (Tibet) zen-buddhismus kříž (pravoslavný kříž) madona - pieta křest, biřmování, sňatek, pohřeb; svátky - Advent, Velikonoce; půst modlitba mše mír, láska k bližnímu, rovnost dogma rozdělení církve; ekumenické hnutí půlměsíc texty z Koránu společná modlitba půst v Ramadánu pouť ke Ka abě, kamenování ďábla modlitba (5x denně) pouť do Mekky silné sociální cítění, pomoc chudým, právo šaría; rodina sunnité (tradice) x šíité (mučednictví) džihád reconquista křížové výpravy

7

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 2. stupeň ZŠ Se

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

ZSV (1. ročník nematuritních oborů)

ZSV (1. ročník nematuritních oborů) ZSV (1. ročník nematuritních oborů) Elektronická cvičebnice Mgr. Šárka Kubínová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Světová náboženství...

Více

UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce

UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce Martin Bílek Solidarita s trpícími ve světových náboženstvích Bakalářská práce Vedoucí práce: ThLic.

Více

Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV

Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV 1) Indické národní náboženství Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV Posvátný jazyk - sanskrt (zdokonalený, upravený, definitivní) posvátný jazyk hinduismu, árijský původ, staletý vývoj bohatá slovní zásoba

Více

i12 Buddhismus Küng Hans a Heinz Bechert: Křesťanství a buddhismus na cestě k dialogu

i12 Buddhismus Küng Hans a Heinz Bechert: Křesťanství a buddhismus na cestě k dialogu i12 Buddhismus Hlavní prameny pro tuto besedu byly publikace: (1) Küng Hans a Heinz Bechert: Křesťanství a buddhismus na cestě k dialogu, Vyšehrad 1998, (2) Batchelor Martine: Zen, Aurora 2001, (3) Heller

Více

Reflexe mezináboženských vztahů u Jana Hellera

Reflexe mezináboženských vztahů u Jana Hellera Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Reflexe mezináboženských vztahů u Jana Hellera Hana Zrínyová Bakalářská práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Všechny převzaté údaje a

Více

(NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT

(NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT (NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT Hlavní inspirační zdroje: - profesor českého jazyka Petr Šimek (Gymnázium Omská), který mě učil na střední

Více

GEOGRAFIE OBYVATELSTVA A DEMOGRAFIE 1. část

GEOGRAFIE OBYVATELSTVA A DEMOGRAFIE 1. část OSTRAVSKÁ UNIVERZITA P Ř ÍRODOVĚ DECKÁ FAKULTA GEOGRAFIE OBYVATELSTVA A DEMOGRAFIE 1. část JAROSLAV VENCÁLEK OSTRAVA 2004 Recenzent: Prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc. Doc. RNDr. Ladislav Sklenák, CSc. Název:

Více

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2 Průvodka dokumentem: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní popisky vložené

Více

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY ÚVOD DO RELIGIONISTIKY JÓZEF SZYMECZEK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568)

V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568) V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568) Pronikání barbarských kmenů zejména do Západořímské a Východořímské říše bylo součástí rozsáhlého souhrnu migrací,

Více

SOCIOLOGIE. Zpracování dat matematicko - statistické srovnávání

SOCIOLOGIE. Zpracování dat matematicko - statistické srovnávání SOCIOLOGIE - Sociologie latinsky societas = společnost + řecky logos = věda, slovo (August Comte 1837) - Sociologie = systematické cílené poznávání. Je to věda přírodní a humanitní. - Vznikla v 19. století

Více

UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ

UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ SEZNAM ZKRATEK Apol Apologetická homilie Ask Asketická homilie Bibl Biblická homilie ČBK Česká biskupská konference Děj Dějepisná homilie Dg Dogmatická

Více

Pán vstal z mrtvých! Aleluja! Radujme se!

Pán vstal z mrtvých! Aleluja! Radujme se! Nové Město na Moravě duben 2005 Pán vstal z mrtvých! Aleluja! Radujme se! Jen několik prostých slov, která zní v dějinách už 2000 let. Je to skutečně nejradostnější poselství, které kdy lidstvu bylo hlásáno.

Více

Společensko-vědní seminář

Společensko-vědní seminář Společensko-vědní seminář Obsahové vymezení Vyučovací předmět Společensko-vědní seminář vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost z oboru Občanský a společenskovědní základ, z oblastí Člověk a

Více

1. CHARAKTERISTIKA A VÝVOJ NÁBOŽENSTVÍ

1. CHARAKTERISTIKA A VÝVOJ NÁBOŽENSTVÍ ÚVOD Se sektou jsem se poprvé setkala v kanadském Vancouveru, kam jsem jela v devatenácti letech na zkušenou. Ve čtvrti, kde jsem bydlela, byla velmi silná populace mormonů. Svou víru nikomu příliš nevnucovali,

Více

KULTURNÍ ASPEKTY BUDDHISMU

KULTURNÍ ASPEKTY BUDDHISMU UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, FILOZOFICKÁ FAKULTA KULTURNÍ ASPEKTY BUDDHISMU ( Úryvky z diplomové práce ) Školní rok: 1998/99 Vypracovala: Dagmar Volencová Vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Vladimír Borecký

Více

Buddhismus v českých zemích

Buddhismus v českých zemích Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Buddhismus v českých zemích Ondřej Rostek Plzeň 2013 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra filozofie Studijní program

Více

Buddhismus. Historický přehled

Buddhismus. Historický přehled 188 Buddhismus Š E S T Á Č Á S T BUDDHISMUS Historický přehled PAUL WILLIAMS Buddhismus je -ismus pojmenovaný po Buddhovi. Buddha není vlastní jméno. Je to titul označující Toho, kdo se probudil. Člověk

Více

Religionistika. 10.1 Religionistika obecně a katolický pohřeb. 10.1.1 Právní rámec

Religionistika. 10.1 Religionistika obecně a katolický pohřeb. 10.1.1 Právní rámec 10 Religionistika ABSTRAKT Religionistická kapitola je rozdûlena na sedm podkapitol, které informují o elementárních skuteãnostech doprovázejících specifické formy náboïensk ch ãi etnick ch skupin na na

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Bud shovívav.v vůči lidem, a( v sobě nosí jakoukoliv. víl1-t. j. K1išna11wr/i

Bud shovívav.v vůči lidem, a( v sobě nosí jakoukoliv. víl1-t. j. K1išna11wr/i Bud shovívav.v vůči lidem, a( v sobě nosí jakoukoliv víl1-t. Měj stejně pochopení pm jejich vím jako pm vím vlas/ní. Pamatuj, že všechny vede unilřní blas k naplnění jejich živo/a. j. K1išna11wr/i /. knihy

Více

Období starověku obecně Rozpětí starověku 4000 375 476-529 Přehled staroorientálních států

Období starověku obecně Rozpětí starověku 4000 375 476-529 Přehled staroorientálních států Období starověku obecně život ve městech má vliv na společnou dělbu práce a vznik společenských rozdílů založeno na chrámovém (později palácovém) hospodářství, kdy kněz má na starosti svou obec, je představitel

Více

Pavel Nováček Letem pestrobarevným světem 5 Asie

Pavel Nováček Letem pestrobarevným světem 5 Asie 5 ASIE Asie, největší z pěti kontinentů, se rozprostírá na ploše 44,6 milionů km 2, zabírá tedy téměř třetinu veškeré pevniny. Evropu, která je s ní spojená, lze z hlediska velikosti považovat jen za jakýsi

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

2) Od poloviny 4. století BC období štěpení na různé školy na základě rozdílných výkladů učení.

2) Od poloviny 4. století BC období štěpení na různé školy na základě rozdílných výkladů učení. Buddha Informace o Buddhově životě pocházejí především z velmi rozsáhlých buddhistických spisů; nejstarší části, které se Buddhy týkají nejvíce, patří do tzv. Tripitaky ( Trojí koš ), který se skládá ze

Více

Multikulturní výchova v mateřské škole

Multikulturní výchova v mateřské škole Multikulturní výchova v mateřské škole Materiál byl vytvořen pro seminář Jablonec a Liberec 2010 v rámci projektu Příprava na multikulturní výchovu pro učitele a učitelky v MŠ s pomocí internetových zdrojů

Více

Židovský mesianismus

Židovský mesianismus Ingo Goldberg Židovský mesianismus Hlavní zdroj k likvidaci římsko-katolické Církve PRO FIDE CATHOLICA Z německého originálu Ingo Goldberg, Der jüdische Messianismus Hauptquelle für Zerstörung der römisch-katholischen

Více

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství I. Strategie směřující ke kompetenci k učení zařazujeme do výuky problémové vyučování na začátku vyučovací jednotky vždy společně s žáky

Více