L1, zadání 1 (A): ul. Bulovka Zenklova Na Korábě Chlumčanského

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "L1, zadání 1 (A): ul. Bulovka Zenklova Na Korábě Chlumčanského"

Transkript

1 L1, zadání 1 (A): ul. Bulovka Zenklova Na Korábě Chlumčanského - V lokalitě je nedostatek parkovacích míst. - V lokalitě není zajištěn bezpečný pohyb cyklistů a přecházení ulic chodci. - Lokalita je v rámci kompaktní části Prahy relativně málo atraktivní pro bydlení. - Kapacita dešťové kanalizace je omezená a neumožňuje připojit další plochy. - Hlavní město Praha hodlá připravit své pozemky v uliční frontě, aby je mohlo nabídnout pro cohousing. Vlastnické vztahy pro případ, že s nimi bude třeba operovat uvažujte takto (v tomto případě fikce pro zadání): Vnitroblok Uliční fronta - 293/6, 292/1 jedna fyz. osoba - 303, 304 jedna firma - 294/1, 3730/2 Hl. město Praha - 293/ 1,2,3,4,5 bytové družstvo firma - 305, 306, 307, 310, 296 Hl. město Praha - ostatní jednotlivé soukromé osoby

2 L1, zadání 2 (B): ul. Bulovka Zenklova Na Korábě Chlumčanského - V lokalitě je nedostatek parkovacích míst. - V lokalitě není zajištěn bezpečný pohyb cyklistů a přecházení ulic chodci. - V okolních veřejných prostorech je zvýšená prašnost a hluk (zejm. v ul. Zenklova). - Lokalita je v rámci kompaktní části Prahy relativně málo atraktivní pro bydlení. - Část bloku je využívána způsobem negativně ovlivňujícím okolní objekty. - Hlavní město Praha hodlá připravit pozemky vnitrobloku pro parkování. - Firma vlastnící pozemky 298, 305, 310 na nich hodlá postavit administrativní objekt o podlažní ploše cca m 2. Vlastnické vztahy (fikce pro zadání) Vnitroblok - 299; 292/1; 292/2; 293/6; 293/1; 294/1; 292/3; 294/2; 3730/2 hl. m. Praha Uliční fronta - 303, 304 jedna firma - 306, 307, 293/ 1,2,3,4,5 Hl. město Praha - 298, 305, 310 jedna firma - ostatní jednotlivé soukromé osoby

3 L2, zadání 1 (A): ul. Zenklova Nad Košinkou Konšelská Na Korábě - V lokalitě je nedostatek parkovacích míst. - V lokalitě není zajištěn bezpečný pohyb cyklistů a přecházení vozovek chodci. - V okolních veřejných prostorech je zvýšená prašnost a hluk (zejm. v ul. Zenklova). - Lokalita je v rámci kompaktní části Prahy relativně málo atraktivní pro bydlení i služby. - Uliční profily a křižovatky v okolí neodpovídají dnešním požadavkům. - Společenství vlastníků (pozemky 224/x) chce ve vnitrobloku postavit společnou klubovnu o podlažní ploše cca. 250m 2 Vlastnické vztahy pro případ, že s nimi bude třeba operovat, uvažujte takto (v tomto případě dle skutečnosti): 1. Blok: - 232; 233/1; 233/2 táž soukromá osoba - 246; 244 bytové družstvo - 238/8; 238/1 táž soukromá osoba - 245; 233/4 různé soukromé osoby - 238/6; 238/7 - táž soukromá osoba - 243; 236/8 táž firma - 236/2; 236/6; 238/2; 238/4; 238/5 táž - 236/1 Hl.m. Praha soukromá osoba - 236/7 firma 2. Blok: - 231; 230 táž soukromá osoba - 229; 228; 227; 226; 225 různé soukromé osoby - 224/1; 224/2; 224/3; 224/4; 224/5 jedno společenství vlastníků

4 L2, zadání 2 (B): ul. Zenklova Nad Košinkou Konšelská Na Korábě - V lokalitě je nedostatek parkovacích míst. - V lokalitě je nedostatek přechodů pro chodce. - V lokalitě není zajištěn bezpečný pohyb cyklistů. - V okolních veřejných prostorech je zvýšená prašnost a hluk (zejm. v ul. Zenklova). - Lokalita je v rámci kompaktní části Prahy relativně málo atraktivní pro bydlení i služby. - Uliční profily a křižovatky v okolí neodpovídají dnešním požadavkům. - Vlastník domu na parcele 231 hodlá realizovat přístavbu na pozemku Firma vlastnící pozemky 236/1; 236/7; 236/8; 243; 244; 245 na nich hodlá realizovat bytové domy s komerčním parterem v pasivním energetickém standardu se zapojením přestavby stávajících objektů. Vlastnické vztahy pro případ, že s nimi bude třeba operovat, uvažujte takto (částečně fikce pro zadání): 1. Blok: - 238/8; 238/1 táž soukromá osoba - 246; bytové družstvo - 238/6; 238/7 - táž soukromá osoba - 233/4 různé soukromé osoby - 236/2; 236/6; 238/2; 238/4; 238/5 táž - 236/1; 236/7; 236/8; 243; 244; 245 táž firma soukromá osoba - 232; 233/1; 233/2 táž soukromá osoba 2. Blok: - 231; 230 táž soukromá osoba - 229; 228; 227; 226; 225 různé soukromé osoby - 224/1; 224/2; 224/3; 224/4; 224/5 jedno společenství vlastníků

5 L3, zadání 1 (A): Vosmíkových Na Dědince Zenklova - Uliční profily a křižovatky v okolí neodpovídají dnešním požadavkům. - V lokalitě je nedostatek parkovacích míst. - Hlavní město Praha nemá zajištěný přístup k pozemku ve vnitrobloku a neudržuje ho. - V okolních veřejných prostorech je zvýšená prašnost. - Lokalita je v rámci kompaktní části Prahy relativně málo atraktivní pro bydlení i služby. - Vlastník parcely 2244 má záměr postavit na ní viladům o cca. šesti bytových jednotkách. - Firma vlastnící pozemky 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251 na nich hodlá realizovat polyfunkční zástavbu s bydlením, administrativou (30% podlažní plochy) a komerčním parterem. Vlastnické vztahy pro případ, že s nimi bude třeba operovat, uvažujte takto (dle skutečnosti): Vnitroblok Uliční fronta , 2265 Hlavní město Praha , 2247, 2248, 2249, 2250, 2251 jedna firma soukromí vlastníci vlastnící také pozemek v uliční frontě , 2224/3 Hlavní město Praha ČR - ostatní jednotlivé soukromé osoby

6 L3, zadání 2 (B): Vosmíkových Na Dědince Zenklova - Uliční profily a křižovatky v okolí neodpovídají dnešním požadavkům. - V lokalitě je nedostatek parkovacích míst. - Hlavní město Praha nemá zajištěný přístup k pozemku ve vnitrobloku a neudržuje ho. - V okolních veřejných prostorech je zvýšená prašnost. - Část trojúhelníkového parkového veřejného prostoru ve vidlici ulic Vosmíkových a Zenklova patří soukromé osobě. - Hlavní město Praha hodlá odprodat pozemky vnitrobloku majitelům objektů v uliční frontě. Vlastnické vztahy pro případ, že s nimi bude třeba operovat, uvažujte takto (fikce pro zadání): Vnitroblok , 2264, 2265, 2244 Hlavní město Praha Uliční fronta , 2250, 2251, 2247, jedna firma , 2245, 2246, 2248, 2249, jedna soukromá osoba - ostatní soukromé osoby

7 L4, zadání 1 (A): Františka Kadlece Na Sypkém Zenklova Červená báň - Uliční profily a křižovatky v okolí neodpovídají dnešním požadavkům. - V okolních veřejných prostorech je zvýšená prašnost, zejm. v ulici Zenklova. - Bloky ani komunikace nejsou dokončené. - V ulici Zenklova je nedostatek parkovacích míst. - Vlastník parcel 2342, 2341 má záměr postavit na nich administrativní objekt o cca. 5000m 2 podlažní plochy. Vlastnické vztahy pro případ, že s nimi bude třeba operovat, uvažujte takto (fikce pro zadání): , 2363 táž firma , 2341 táž firma /1 Hlavní město Praha , 2338 bytové družstvo , 2376, 2377, 2378, 2384 táž fyzická osoba - ostatní fyzické osoby vlastnící jednotlivé objekty /x společenství vlastníků

8 L4, zadání 2 (B): Františka Kadlece Na Sypkém Zenklova Červená báň - Uliční profily a křižovatky v okolí neodpovídají dnešním požadavkům. - V okolních veřejných prostorech je zvýšená prašnost, zejm. v ulici Zenklova. - Bloky ani komunikace nejsou dokončené. - V ulici Zenklova je nedostatek parkovacích míst. - Hlavní město Praha požaduje propojit ulice V Zahradách a Červená báň Vlastnické vztahy pro případ, že s nimi bude třeba operovat, uvažujte takto (fikce pro zadání): , 2363 táž firma , 2373, 2372 táž firma /1, 2375, 2376, 2377, 2378, 2384 táž fyzická osoba , 2338 bytové družstvo /x společenství vlastníků , 2445/1 Hlavní město Praha , 2341 táž firma - Ostatní fyzické osoby vlastnící jednotlivé objekty

9 L5, zadání 1 (A): Zenklova Podlipného Braunerova Ve vrchu - Uliční profily a křižovatky v okolí neodpovídají dnešním požadavkům. - V lokalitě je nedostatek parkovacích míst pro rezidenty. - V letním období dochází k přehřívání uličního prostoru. - V území se nacházejí pozemky bez přístupu z veřejného prostranství. - V území se v uliční frontě nacházejí pozemky, které neumožňují efektivní zastavění. - Část vozovky a chodníku v ulici Zenklova se nachází na soukromých pozemcích. - Vlastník parcel 2342, 2341 má záměr postavit na nich administrativní objekt o cca. 5000m 2 podlažní plochy. - Hlavní město Praha požaduje zajistit pěší propojení ulice Konšelská a tramvajové zastávky v ulici Zenklova. Vlastnické vztahy pro případ, že s nimi bude třeba operovat, uvažujte takto (fikce pro zadání): - 130, 133, 168/1,3715 jeden developer - 134, 136 jeden soukromý vlastník - ostatní pozemky v rámci bloků soukromé osoby

10 L5, zadání 2 (B): Zenklova Podlipného Braunerova Ve vrchu - Uliční profily a křižovatky v okolí neodpovídají dnešním požadavkům. - V lokalitě je nedostatek parkovacích míst. - Kapacita dešťové kanalizace je omezená a neumožňuje připojit další plochy. - Část vozovky a chodníku v ulici Zenklova se nachází na soukromých pozemcích. - Majitelé objektů v severní části bloku (nad ulicí Konšelská) mají zájem o podzemní parkování ve vnitrobloku - Hlavní město Praha požaduje zajistit propojení v ose ulice Konšelská a umožnit dostavbu stávajících bloků Vlastnické vztahy pro případ, že s nimi bude třeba operovat uvažujte takto (v tomto případě fikce pro zadání): - 180, 181, 170, 168/1, 3715, 3717/2, 168/1, 133, 130 Hl. m. Praha - ostatní pozemky soukromé osoby

11 L6, zadání 1 (A): Zenklova Braunerova Konšelská Primátorská - Uliční profily a křižovatky v okolí neodpovídají dnešním požadavkům. - V lokalitě je nedostatek parkovacích míst. - Část prostoru uvedeného v územním plánu jako plocha ZMK je v soukromém vlastnictví. - Hlavní město Praha nemá zajištěný přístup k pozemkům ve vnitrobloku a neudržuje je. - Kapacita dešťové kanalizace je omezená a neumožňuje připojit další plochy. - Majitel pozemku 206 na něm chce postavit polyfunkční dům s restaurací a kancelářskými prostory a využít k tomu celou plochu pozemku. - Majitel pozemku 208 na něm chce dostavět dvorní křídlo objektu č.p.288 sahající až k hranici pozemku ve vnitrobloku. Vlastnické vztahy pro případ, že s nimi bude třeba operovat, uvažujte takto (částečně fikce pro zadání): Vnitroblok Uliční fronta - 168/10; 209; 201 Hlavní město Praha - 208, 3721, 193, 3719/2, 169/3, 3717/1 Hlavní město Praha - ostatní jednotliví soukromí vlastníci - 204; 202; 203; 200 různé firmy - Ostatní jednotliví soukromí vlastníci

12 L6, zadání 2 (B): Zenklova Braunerova Konšelská Primátorská - Uliční profily a křižovatky v okolí neodpovídají dnešním požadavkům. - V lokalitě je nedostatek parkovacích míst. - Část prostoru uvedeného v územním plánu jako plocha ZMK je v soukromém vlastnictví. - Hlavní město Praha nemá zajištěný přístup k pozemkům ve vnitrobloku a neudržuje je. - Kapacita dešťové kanalizace je omezená a neumožňuje připojit další plochy. - Bytové družstvo Družstvo 168 (viz níže) má zájem o vybudování krytých parkovacích stání pro ¼ členských domácností. Vlastnické vztahy (fikce pro zadání) Vnitroblok - 168/10; 209; 201 Hlavní město Praha - 168/4; 198; 205 jednotliví soukromí vlastníci - 168/6, 169/3 bytové družstvo Družstvo 168 Uliční fronta - 205, 208, 3721, 193, 3719/2, 169/3, 3717/1 Hlavní město Praha - 169/2; 169/1; 168/5; 168/4; 168/3 bytové družstvo Družstvo ; 214; 210/5; 210/4 jedna firma - 204; 202; 203; 200 různé firmy - Ostatní jednotliví soukromí vlastníci

13 P7, zadání 1 (A): U Rokytky Zenklova - Slabý vztah zástavby/veřejného prostoru k břehu Rokytky. - Nevhodné využití nálevkovitého veřejného prostoru při jižním okraji zástavby. - Firma vlastnící pozemky a ostatní pozemky mezi ulicemi Stejskalova a U Rokytky má záměr vybudovat zde hotel se sportovními aktivitami a welness klubem. Vlastnické vztahy pro případ, že s nimi bude třeba operovat, uvažujte takto (fikce pro zadání): , 2710, 2709 Česká republika , 2701, 3723/1, 3867, 3868/1, 3869/1, 3869/3, 3869/4 Hlavní město Praha a ostatní pozemky mezi ulicemi Stejskalova a U Rokytky jedna firma - Ostatní různé soukromé osoby.

14 P7, zadání 2 (B): U Rokytky Zenklova - Slabý vztah zástavby/veřejného prostoru k břehu Rokytky. - Nedůstojné parkoviště v potenciálně atraktivním veřejném prostoru u mostu přes Rokytku. - Firma vlastnící pozemky a ostatní pozemky mezi ulicemi Stejskalova a U Rokytky má záměr radikálně zintenzivnit a přestavět toto území na bydlení s úzkou vazbou na Rokytku. Vlastnické vztahy pro případ, že s nimi bude třeba operovat, uvažujte takto (fikce pro zadání): , 2710, 2709 Česká republika , 2701, 3723/1, 3867, 3868/1, 3869/1, 3869/3, 3869/4 Hlavní město Praha a ostatní pozemky mezi ulicemi Stejskalova a U Rokytky jedna firma - Ostatní různé soukromé osoby.

15 P8, zadání 1 (A): U Libeňského pivovaru Pivovarnická říčka Rokytka - Uliční profily a křižovatky v okolí neodpovídají dnešním požadavkům na bezpečnost a kvalitní veřejný prostor, ulice jsou přetížené automobily. - V lokalitě je nedostatek parkovacích míst - s výjimkou objektů č.p a 1035 s podzemními garážemi. - Výrobní a skladový areál ve východní části lokality indukuje značné množství dopravy (zákazníci i zásobování), která nadměrně zatěžuje Pivovarnickou ulici. - Železnice působí nadměrný hluk. - Bytové družstvo vlastnící parcelu 2794 hodlá realizovat přístavbu směrem do dvora. - Vlastník pozemků 2794, 2799, 2800, 2801, 3873/1 na nich hodlá realizovat bytové domy v pasivním energetickém standardu se zapojením rekonstrukce stávajících objektů. Vlastnické vztahy pro případ, že s nimi bude třeba operovat, uvažujte takto (fikce pro zadání): , 2793, 2794 bytová družstva , 2798/1 Hlavní město Praha , 2800, 2801, 3873/1 jedna soukromá osoba - ostatní pozemky soukromé osoby

16 P8, zadání 2 (B): U Libeňského pivovaru Pivovarnická říčka Rokytka - Uliční profily a křižovatky v okolí neodpovídají dnešním požadavkům na bezpečnost a kvalitní veřejný prostor, ulice jsou přetížené automobily. - V lokalitě je nedostatek parkovacích míst - s výjimkou objektů č.p a 1035 s podzemními garážemi. - Výrobní a skladový areál ve východní části lokality indukuje značné množství dopravy (zákazníci i zásobování), která nadměrně zatěžuje Pivovarnickou ulici. - Železnice působí nadměrný hluk. - Vlastník pozemků 2794 a 2799 hodlá realizovat přístavbu směrem do dvora na rozhraní těchto parcel. - Vlastník pozemků 2800 na něm hodlá realizovat čtyřpodlažní řadové rodinné domy. Vlastnické vztahy pro případ, že s nimi bude třeba operovat, uvažujte takto (fikce pro zadání) , 2795, 2797 společenství vlastníků firma , 3873/1 Hlavní město Praha /1, 2800 jedna soukromá osoba , 2799 jedna firma - ostatní pozemky soukromé osoby

17 P9, zadání 1 (A): Zenklova Kotlaska Na Hrázi - Chybí dopravní zklidnění komunikací. - V lokalitě je nedostatek garážových stání. - V letním období dochází k přehřívání uličního prostoru. - Nevhodná parcelace pozemků ve východní části neumožňující efektivní zastavění. - Hl. město Praha plánuje pěší propojení ulice Světova s náměstím B. Hrabala a ulicí Kotlaska. - Firma vlastnící pozemky 2853/2 až 2862 (viz níže) na nich plánuje výstavbu polyfunkčního objektu v přízemí převážně obchody, výše administrativa. Vlastnické vztahy pro případ, že s nimi bude třeba operovat, uvažujte takto (fikce pro zadání) /2, 2853/3, 2854/1, 2855, 2856, a dále změť pozemků mezi ulicemi Světova a Na hrázi až po 2862 včetně táž firma , 2879, 2888, 2889 táž firma - Ostatní jednotliví soukromí vlastníci

18 P9, zadání 2 (B): Zenklova Kotlaska Na Hrázi - Dopravní závady (nevhodně uspořádané přechody pro chodce, parkování v uličním profilu, příliš dlouhá slepá ulice bez obratiště atd...). - V lokalitě je nedostatek garážových stání. - Nedostatečná kapacita dešťové kanalizace. - Nevhodná parcelace pozemků ve východní části neumožňující efektivní zastavění. - Hl. město Praha požaduje omezit odtok dešťových vod z území. - Hl. město Praha plánuje prodat svoje pozemky v uliční frontě pro komerční využití. Vlastnické vztahy pro případ, že s nimi bude třeba operovat, uvažujte takto (fikce pro zadání) , 2863, 3880 a 2861 Hl. m. Praha - Ostatní jednotliví soukromí vlastníci

19 K10, zadání 1 (A): Křižíkova Ke Švanici Sokolovská - Nedostatek parkovacích ploch v okolí. - Uliční profily a křižovatky v okolí neodpovídají dnešním požadavkům. - Lokalita je v rámci kompaktní části Prahy relativně málo atraktivní pro bydlení i služby. - Je silně pociťovaný nedostatek zeleně v lokalitě. - Záměr soukromého investora vybudovat obchodně-administrativní centrum na pozemcích 190/XX, 191/XX, 192/XX a 193/XX (na všech jejich oddělených parcelách). Vlastnické vztahy pro případ, že s nimi bude třeba operovat, uvažujte takto (částečně fikce pro zadání) - 190/XX, 191/XX, 192/XX a 193/XX táž firma - 194/1 DPP - 148, 151, 182, 175, 188, 191 táž fyzická osoba - 194/3, 194/2 Billa - 147, 146, 143, 141, 162, 155, 152, 177, 174, 183, 187, 790/2 Hl /1 hl. město Praha město Praha - ostatní jednotlivé fyzické osoby - 159, 160, 181, 184, 185 táž firma

20 K10, zadání 1 (A): Křižíkova Ke Švanici Sokolovská - Nedostatek parkovacích ploch v okolí. - Uliční profily a křižovatky v okolí neodpovídají dnešním požadavkům. - Lokalita je v rámci kompaktní části Prahy relativně málo atraktivní pro bydlení i služby. - Nedostatek zeleně v lokalitě. - Záměr soukromého investora vybudovat obchodní dům na pozemcích 192/XX, 193/XX (na všech jejich oddělených parcelách) a na pozemcích 175, 176. Vlastnické vztahy pro případ, že s nimi bude třeba operovat, uvažujte takto (částečně fikce pro zadání) - 175, 176, 192/XX a 193/XX táž firma - 159, 160, 181, 184, 185 táž firma - 148, 151, 182, 188, 191 táž fyzická osoba - 194/1, 194/3, 194/2 DPP - 147, 146, 143, 141, 162, 155, 152, 177, 174, 183, 187, 790/2 Hl /1 hl. město Praha město Praha - ostatní jednotlivé fyzické osoby

21 K11, zadání 1 (A): Sokolovská Šaldova Křižíkova Thámova - V lokalitě je nedostatek parkovacích míst. - V okolních veřejných prostorech je zvýšená prašnost. - Velké množství proluk vytváří nejistotu pro majitele sousedních pozemků. - Hlučnost a prašnost z ulice Sokolovská - Hl. město Praha zvažuje záměr města propojit ulici Sokolovskou s ulicí Křižíkovou. Vlastnické vztahy pro případ, že s nimi bude třeba operovat, uvažujte takto (částečně fikce pro zadání) - Česká republika parcela č. 465/5, 465/6, 465/9, 465/10, Hlavní město Praha parcela č. 435, 439, 444, 445/2, 446, 449/1, 454/2, 463, 464, 466/1, 469, 801/1 (ulice Sokolovská), 805/3, 806, 812/1 - Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. parcela č. 805/1, 805/2, 805/5 - Parcely při ulici Thámova (s výjimkou parcel hl.m. Prahy) táž firma - Uliční fronty Sokolovská a Křižíkova patří, včetně vnitrobloku, jednotlivým podnikatelským subjektům - uliční fronta Šaldova mimo nároží jednotlivé soukromé osoby

22 K11, zadání 2 (B): Sokolovská Šaldova Křižíkova Thámova - Nedostatek parkovacích stání v lokalitě. - V lokalitě je nedostatek parkovacích míst. - V okolních veřejných prostorech je zvýšená prašnost. - Velké množství proluk vytváří nejistotu pro majitele sousedních pozemků. - Hlučnost a prašnost z ulice Sokolovská - Záměr soukromého investora vybudovat administrativně-obchodní centrum na pozemcích: 466/1, 467, 468, 469, 470. Vlastník však požaduje dosažení maximální možné podlažní plochy. Vlastnické vztahy pro případ, že s nimi bude třeba operovat, uvažujte takto (fikce pro zadání) - Česká republika parcela č. 465/5, 465/6, 465/9, 465/10 - Hlavní město Praha parcela č. 435, 439, 444, 445/2, 446, 449/1, 454/2, 463, 464, 801/1 (ulice Sokolovská), 805/3, 806, 812/1-805/1, 805/2, 805/5 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s /1, 467, 468, 469, 470 táž firma. - uliční fronta Šaldova mimo nároží a výše uvedené jednotlivé soukromé osoby - ostatní jednotlivé podnikatelské subjekty

23 H12, zadání 1 (A): Varhulíkové Jankovcova U Vody Problémy k řešení - Funkce v západní části bloku ruší bydlení ve východní části a snižují hodnotu okolí. - Nevzhledný a neuspořádaný prostor ulice Varhulíkové umožňuje rychlou jízdu a je problematický pro chodce. - Vysoká prašnost v okolí. - Záměr Hl. města Prahy vybudovat sociální nájemné bydlení v západní části bloku. Vlastnické vztahy pro případ, že s nimi bude třeba operovat, uvažujte takto (fikce pro zadání) - Západní část bloku mezi parcelami včetně Hlavní město Praha - 547/2, 547/6, 547/8 realitní společnost - Nová obytná zástavba v severovýchodní části bloku + přiléhající trojúhelníkový vnitroblok společenství vlastníků.

24 H12, zadání 1 (A): Varhulíkové Jankovcova U Vody Problémy k řešení - Funkce v západní části bloku ruší bydlení ve východní části a snižují hodnotu okolí. - Nevzhledný a neuspořádaný prostor ulice Varhulíkové umožňuje rychlou jízdu a je problematický pro chodce. - Vysoká prašnost v okolí. - Záměr družstva vlastnící podvyužité pozemky výroby odkoupit ještě parcelu 506 a vybudovat zde obytný soubor s komunitní zahradou a mikroškolkou. Vlastnické vztahy pro případ, že s nimi bude třeba operovat, uvažujte takto (fikce pro zadání) - 502, 503, 504, 506, 526, 528, 530, 531, 532, 536 Hl. m. Praha - Blok výroby a skladování mezi parcelami 506 a 536 co-housingové družstvo - Realitní společnost parcela č. 547/2, 547/6, 547/8, 2297/11 - Ostatní parcely jednotlivé soukromé osoby

25 H13, zadání 1 (A): Komunardů Tusarova Na Maninách Jateční Problémy k řešení - Uliční profily a křižovatky v okolí neodpovídají dnešním požadavkům na bezpečnost a kvalitní veřejný prostor. - V lokalitě je nedostatek parkovacích míst; stání na veřejných prostranstvích není adekvátním řešením. - Některé pozemky ve vnitrobloku nemají zajištěn přístup z veřejného prostranství. - Značnou část lokality zabírají objekty drobné výroby a služeb; lokalita je přitom územním plánem určena k bydlení. - V lokalitě chybí pobytová parková plocha a dětské hřiště. - Záměrem Městské části Praha 7, která hospodaří s pozemky Hlavního města, je vybudovat napříč lokalitou v severojižním směru pěší propojení, jehož součástí bude i parková plocha s dětským hřištěm. Vlastnické vztahy pro případ, že s nimi bude třeba operovat, uvažujte takto (fikce pro zadání) , 1172/1 Hlavní město Praha /3, 1181/1, 1181/2, 1181/5 jedna soukromá osoba , 1170 táž firma /1, 1179/2, 1180, 1181/3 jednotlivé firmy /2, 1173, 1174 táž firma - ostatní pozemky jednotlivé soukromé osoby , 1176, 1177/2 táž firma

26 H13, zadání 2 (B): Komunardů Tusarova Na Maninách Jateční Problémy k řešení - Uliční profily a křižovatky v okolí neodpovídají dnešním požadavkům na bezpečnost a kvalitní veřejný prostor. - V lokalitě je nedostatek parkovacích míst; stání na veřejných prostranstvích není adekvátním řešením. - Značnou část lokality zabírají objekty drobné výroby a služeb; lokalita je přitom územním plánem určena k bydlení. - V lokalitě chybí pobytová parková plocha a dětské hřiště. - Vlastník pozemků při východní straně lokality zde chce vybudovat soubor polyfunkčních objektů s obchody, službami a drobnou výrobou v prvních dvou podlažích a bydlením nad nimi. Vlastník usiluje o dosažení maximální možné podlažní plochy. Vlastnické vztahy pro případ, že s nimi bude třeba operovat, uvažujte takto (fikce pro zadání) , 1172/1, 1172/2 Hlavní město Praha /2 jedna firma , 1170 jedna firma /1, 1179/3, 1180, 1181/1, 1181/2, 1181/3, 1181/5 jedna , 1174, 1177/1 jedna firma soukromá osoba , 1176, 1177/2 jedna firma soukromá osoba

27 H14, zadání 1 (A): Na Maninách Tusarova V Háji Jateční - Uliční profily a křižovatky v okolí neodpovídají dnešním požadavkům na bezpečnost a kvalitní veřejný prostor, je také třeba zohlednit změny dopravního řešení, vyplývající z platného územního plánu. - V lokalitě je nedostatek parkovacích míst; stání na veřejných prostranstvích není adekvátním řešením. - U většiny pozemků není možný průjezd hasičské techniky do vnitrobloku. - Značnou část lokality zabírají objekty drobné výroby a služeb; lokalita je přitom územním plánem určena k bydlení. - Záměr vlastníka pozemků 975 a 976 vystavět zde soubor polyfunkčních objektů s obchody, službami a drobnou výrobou v prvních dvou podlažích a bydlením nad nimi; součástí souboru bude i dětské hřiště. Vlastník požaduje dosažení maximální možné podlažní plochy. Vlastnické vztahy pro případ, že s nimi bude třeba operovat, uvažujte takto (dle skutečnosti) - 980, 981, 988 Hlavní město Praha - 984, 985 jedna firma - 975, 976 jedna firma - 977, 987 jednotlivé firmy - 978, 979 jedna firma soukromé osoby - 982, 983 jedna firma

28 H14, zadání 2 (B): Na Maninách Tusarova V Háji Jateční - Uliční profily a křižovatky v okolí neodpovídají dnešním požadavkům na bezpečnost a kvalitní veřejný prostor, je také třeba zohlednit změny dopravního řešení, vyplývající z platného územního plánu. - V lokalitě je nedostatek parkovacích míst; stání na veřejných prostranstvích není adekvátním řešením. - U většiny pozemků není možný průjezd hasičské techniky do vnitrobloku. - Značnou část lokality zabírají objekty drobné výroby a služeb; lokalita je přitom územním plánem určena k bydlení. - Nedostatečná kapacita dešťové kanalizace neumožňující připojit další plochy. - Záměr vlastníka pozemků 975 a 976 vystavět zde soubor polyfunkčních objektů s obchody, službami a drobnou výrobou v prvních dvou podlažích a bydlením a administrativou nad nimi; součástí souboru bude i mikroškolka. Vlastník požaduje vytvoření podmínek pro dosažení energeticky pasivního standardu budov. Vlastnické vztahy pro případ, že s nimi bude třeba operovat, uvažujte takto (dle skutečnosti) - 980, 981, 988 Hlavní město Praha - 984, 985 jedna firma - 975, 976 jedna firma - 977, 987 jednotlivé firmy - 978, 979 jedna firma soukromé osoby - 982, 983 jedna firma

29 H15, zadání 1 (A): Tusarova-Jateční-V Háji - Uliční profily a křižovatky v okolí neodpovídají dnešním požadavkům na bezpečnost a kvalitní veřejný prostor. - V lokalitě je nedostatek parkovacích míst; stání na veřejných prostranstvích není adekvátním řešením. - U některých pozemků není možný průjezd hasičské techniky do vnitrobloku. - Značnou část lokality zabírají objekty drobné výroby a služeb není vyhovující z hlediska polohové atraktivity pozemku a z hlediska podmínek využití ploch daných územním plánem. - Záměr hl. m. Praha vytvořit multifunkční kulturní centrum s úzkým kontaktem s nábřežím Vlastnické vztahy pro případ, že s nimi bude třeba operovat, uvažujte takto (fikce pro zadání) - 971/1, hl. m. Praha - ostatní pozemky: jednotliví soukromí vlastníci

30 H15, zadání 2 (B): Tusarova-Jateční-V Háji - Uliční profily a křižovatky v okolí neodpovídají dnešním požadavkům na bezpečnost a kvalitní veřejný prostor - V lokalitě je nedostatek parkovacích míst; stání na veřejných prostranstvích není adekvátním řešením. - U některých pozemků není možný průjezd hasičské techniky do vnitrobloku. - Značnou část lokality zabírají objekty drobné výroby a služeb není vyhovující z hlediska polohové atraktivity pozemku a z hlediska podmínek využití ploch daných územním plánem. - Záměr vlastníka pozemků 971/1 a 974 vystavět zde soubor polyfunkčních objektů s obchody, službami a drobnou výrobou v prvních dvou podlažích a bydlením nad nimi; součástí souboru bude i dětské hřiště. Vlastník požaduje maximální využití výhledu na řeku a vhodné podmínky pro dosažení pasivního standardu objektů. Vlastnické vztahy pro případ, že s nimi bude třeba operovat, uvažujte takto (fikce pro zadání) - 971/1, 974 developerská firma - ostatní pozemky: jednotliví soukromí vlastníci

31 H16, zadání 1 (A): Tusarova Komunardů Dělnická Osadní Problémy k řešení - Uliční profily a křižovatky v okolí neodpovídají dnešním požadavkům na bezpečnost a kvalitní veřejný prostor. - V lokalitě je nedostatek parkovacích míst; stání na veřejných prostranstvích není adekvátním řešením. - Některé pozemky uvnitř bloku nemají přímý přístup z veřejného prostranství. - U některých pozemků není možný průjezd hasičské techniky do vnitrobloku. - Značnou část lokality zabírají objekty drobné výroby a služeb není vyhovující z hlediska polohové atraktivity pozemku a z hlediska podmínek využití ploch daných územním plánem. - Záměr hl. m. Praha rozšířit školské zařízení na pozemky 1065, 1056 Vlastnické vztahy pro případ, že s nimi bude třeba operovat, uvažujte takto (fikce pro zadání) , 1052, 1057/1, 1057/2, 1057/3 - hl. m. Praha - ostatní pozemky: jednotliví soukromí vlastníci

32 H16, zadání 1 (A): Tusarova Komunardů Dělnická Osadní Problémy k řešení - Uliční profily a křižovatky v okolí neodpovídají dnešním požadavkům na bezpečnost a kvalitní veřejný prostor. - V lokalitě je nedostatek parkovacích míst; stání na veřejných prostranstvích není adekvátním řešením. - Některé pozemky uvnitř bloku nemají přímý přístup z veřejného prostranství. - U některých pozemků není možný průjezd hasičské techniky do vnitrobloku. - Značnou část lokality zabírají objekty drobné výroby a služeb není vyhovující z hlediska polohové atraktivity pozemku a z hlediska podmínek využití ploch daných územním plánem. - Záměr soukromého investora vybudovat obchodně-administrativní centrum na pozemcích: 1062 a všech oddělených pozemků 1062/XX, 1063, Vlastnické vztahy pro případ, že s nimi bude třeba operovat, uvažujte takto (fikce pro zadání) , 1052, 1057/1, 1057/2, 1057/3 - Hl. m. Praha a všechny části oddělených pozemků 1062/XX, 1063, 1064 jedna firma - Celá uliční fronta ul. Komunardů bytové družstvo - ostatní pozemky:jednotliví soukromí vlastníci

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

Připomínky k návrhu zadání II. vlny celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy

Připomínky k návrhu zadání II. vlny celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy Centrum pro podporu občanů / Center for Citizens Support Chlumova 17, CZ 130 00 Praha 3 e-mail: cepo@arnika.org ELEKTRONICKOU POŠTOU Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 29/34

Více

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST 1/44 OBSAH S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE 1 VIZE MĚSTA BECHYNĚ...3 1.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel...

Více

1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE. 1.1 Zadání úkolu

1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE. 1.1 Zadání úkolu 1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE 1.1 Zadání úkolu Průzkumy a rozbory pro územní plán města Kralupy nad Vltavou byly odevzdány v březnu 1999. Následovalo zpracování, projednání a schválení "Zadání územního plánu města"

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 47

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 47 Využití území 2.3 2.3 VYUŽITÍ ÚZEMÍ Obr. Hustota zastavěné plochy budov 2.3.1 ZÁKLADNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ Způsob využití území a jeho fungování, je možné popisovat z různých hledisek. Jedním z nich je vyhodnocení

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

ÚZEMNÍ STUDIE SUBCENTRUM KRASICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ STUDIE SUBCENTRUM KRASICE TEXTOVÁ ČÁST ČÍSLO ZAKÁZKY 8 014 /114/02 ZADAVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (INVESTOR) Název Stavební úřad Magistrátu města Prostějova Sídlo nám. T.G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov IČO 00288659 DIČ CZ00288659 Zastoupení

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZMĚN ČÁSTI C F NÁVRHY ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU DHV CR,

Více

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část Územní plán Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3 textová část OBSAH strana 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 3. Urbanistická koncepce,

Více

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1 Územní plán Městyse Škvorce ZMĚNA č. 1 I. TEXTOVÁ ČÁST změny č. 1 územního plánu s vyznačením změn Upravený text po veřejném projednání (R 1) I. Textová část změny č. 1 ÚP Škvorec 1 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYS

Více

návrh územního plánu Dražíč textová část

návrh územního plánu Dražíč textová část příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh územního plánu Dražíč textová část Záznam o účinnosti vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Dražíč datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

KROMĚŘÍŽ, LOKALITA B 12 ( ZA VÝHONÍ ) ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST

KROMĚŘÍŽ, LOKALITA B 12 ( ZA VÝHONÍ ) ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST KROMĚŘÍŽ, LOKALITA B 12 ( ZA VÝHONÍ ) ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST Vypracoval : ZNOJMOPROJEKT Ing..arch. Radomír Kaman s.r.o. Kuchařovická 11 669 02 Znojmo Autor : Ing. Oto Liebiger Datum : říjen 2011 2

Více

Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1 A1

Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1 A1 Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1.. A1 T e x t o v á č á s t ZÁZNAM O ÚČ INOSTI: Pořizovatel: Městský úřad Žďár nad Sázavou; odbor rozvoje a územního plánování Oprávněná

Více

REGULAČNÍ PLÁN HRADEC KRÁLOVÉ - HOŘICKÁ ULICE. D. Závazná část ve formě regulativů

REGULAČNÍ PLÁN HRADEC KRÁLOVÉ - HOŘICKÁ ULICE. D. Závazná část ve formě regulativů REGULAČNÍ PLÁN HRADEC KRÁLOVÉ - HOŘICKÁ ULICE 1. TEXTOVÁ ČÁST D. Závazná část ve formě regulativů Příloha vyhlášky města Hradec Králové č. 2/2006, o závazné části Regulačního plánu Hradec Králové Hořická

Více

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U O B J E D N A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U - H O R N Í R O K Y T N I C E 1 9 7 5 1 2 4 4 R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L TENET,

Více

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Mutěnice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16)

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) OBSAH A. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 A.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 A.3. ZDŮVODNĚNÍ ZADÁNÍ A CÍLE ŘEŠENÍ... 3 A.4. POUŽITÉ PODKLADY...

Více

Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10

Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10 Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice Prosinec 2011 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. VÝKRES ZÁKRESU DO KATASTRÁLNÍ MAPY, M 1:1000 2. HLAVNÍ

Více

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ Územní studie CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ LOKALITA Z09 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice srpen 2013 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. ŠIRŠÍ VZRAHY, M 1:10 000 2. ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ

Více

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena

Více

Obec Lipí. územní plán Lipí

Obec Lipí. územní plán Lipí Obec Lipí V Lipí dne Zastupitelstvo obce Lipí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen stavební zákon

Více

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část UPLAN, s. r. o., Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav datum vyhotovení: srpen 2010 vypracovali: Ing. Markéta Báčová, Ing.

Více

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města Strategický plán rozvoje města Příbora pro období 2008-2016 prosinec 2007 Strana 1 (celkem 46) Strategický plán rozvoje města Příbora 1. část současný stav prosinec 2007 Strana 2 (celkem 46) Příbora Část

Více

OBSAH. Územní plán hlavního města Prahy - koncept

OBSAH. Územní plán hlavního města Prahy - koncept OBSAH Obsah...1 0. Vymezení řešeného a zastavěného území a pojmů...4 0.1 Vymezení řešeného území...4 0.2 Vymezení zastavěného území...4 0.3 Vymezení pojmů...4 1. Koncepce uspořádání krajiny...9 1.1 Krajina...9

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více