Oldřiška Kališová. Řeka Života. aktivní kniha pro lidskou mysl

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oldřiška Kališová. Řeka Života. aktivní kniha pro lidskou mysl"

Transkript

1 Oldřiška Kališová Řeka Života aktivní kniha pro lidskou mysl

2 Obsah Úvod ke knize... K obsahu knihy... Filosofie knihy jako příručky... Řeka života... Etická mysl Proč jsme... Jsme proto... Princip života a jeho pokračování... Duchovní versus materiální... Bůh intimní záležitost... Jsem věřící nebo nevěřící?... Základní potřeba člověka... Změna je život... Život hra s pravidly... Život hrou... Čas... Pravda... Pravda a lež, láska a nenávist... Pozorovatel nebo soudce?... Moc slova... Bolest... Kritika... Křivda... Manipulátoři egoisti aroganti... Konkurence... Odpor... NE pokyn ke změně, upřímnosti a lásky... Emoce... Destrukce deprese... Smíření světů... Láska... Formy lásky... Sebeláska... Cesta k sebevědomí... Sebepřijetí... Sebeléčení... Medicína alternativní nebo klasická?... Voda lék budoucnosti... Kvantová úroveň bytí... Mentální energie... Podvědomí vidí očima ducha... Tvořit myšlenkou... Cesta etiky... Dědictví generací... Rodiče a děti... Nosit dítě pod srdcem... Láska k dětem... Úcta... Dopis matce... Osud... Vina... Život ve vlastním vězení... Jak napravit osud?... Svoboda... Tajemství... Přání... Sřípky... Magie karty astrologie... Připraveným štěstí přeje... Aspekty života... Praktický život po roce PRAKTICKÁ MYSL Úvod k praktické mysli... Základní poučky... Lidská mysl... Co mne řídí?... Anatomie hlavního sídla lidské mysli... Tělo stvořené z myšlenek... Lidská mysl má své nemoci... Mozek a meditace... Jak přistupovat k meditaci?... Léčebná síla meditace... Buddhistická meditace... Pohled jógy... Život je o nádechu a výdechu... PRAKTICKÁ CVIČENÍ Dech... Dechové cvičení... Praktická cvičení aneb jak napravit osud... Techniky ochrany pomocí vizualizace... Jak navodit stav rovnováhy... Posilující uzdravující mantry... Síla modlitby... Paneláková meditace... 3-stupňová technika odpuštění sobě... Příběh o změně světa... CESTY DUCHA Cesty ducha do nitra... Člověk a příroda jsou jedním celkem... Cesta do tajů... Meditační cestování... Strážci z Kai Lás... První cesta ducha do Kai Lás... Meditační cesta ducha do Kai Lás... Třetí cesta do Kai Lás... Čtvrtá cesta do Kai Lás... Pátá cesta ducha do Egypta... Šestá cesta ducha do Egypta... Sedmá cesta ducha do Egypta... Osmá cesta ducha do Egypta... Devátá cesta do transformujících pyramid... Desátá cesta ducha Latinská Amerika Acapana... Jedenáctá cesta ducha Anglie Glastonbury... Dvanáctá cesta ducha Anglie Glastonbury (Somerset)... Cesta mysli pyramidální komplex Velikonoční ostrovy... Cesty mysli do západní Anglie Salisbury Hill... Cesta ducha do západní Anglie Salisbury Hill... Čína pyramidální komplex XI AN... Odezva terapeutické práce... Životopisy... kontakty...

3 Součástí knihy je 36 karet uvědomění: obraz slovem, slovo obrazem, tvořeno srdcem. ODMĚNA ZA DAROVANOU PERLU ZROZENÍ DUŠE CESTY K SOBĚ Nelze milovat pro to, co nejsme, ale můžeme sdílet lásku takoví jací jsme. Mantra: Láska naplňuje všechny mé potřeby a touhy. Milovat sebe není hřích, ale umění, kterému se říká sebeláska. Láska je pocit, který můžeme sdílet a spoluvytvářet, stejně jako zvuk, který v prostoru slyšíme. Je na každém, jaké tóny v sobě nechá zaznít, a co z toho projeví navenek. cesty

4 aktivní kniha pro lidskou mysl ETICKÁ MYSL zamyšlení nad etickou částí v sobě, hodnotách, schopnostech PRAKTICKÁ MYSL uvědomění si myšlenkové síly CESTY DUCHA kam až lidská mysl dosáhne? mantra: Mé vědomí kultivuje mysl, dovoluji si myslet srdcem, otevírám se bezpečné svobodě uvnitř. Příjímám nejhlubší pocit lásky, cítím moc a sílu, která rozpouští iluzi starosti, tiší bolest a odpouští utrpení.

5 ÚVOD KE KNIZE Kniha pojednává o lidské mysli etické, praktické a cestách ducha. Není určena pro pasivní čtenáře. Vede k zamyšlení a vnitřní práci. Je určena pro samostatnou práci a práci ve skupině. Do knihy si může každý zapisovat vlastní myšlenky, vlastní pravdu a popřípadě i nové mentální očišťovací i nabíjecí techniky pro zlepšení vyzařování z nitra, celkovou harmonizaci s cílem nalézt vnitřní klid a mír. Etická část pojednává o vzdálení se pravosti hodnot a pravdě v lidském nitru, uvádí přibližování a vzdalování se etice v běžném životě. Ono vzdálení se lidé často nazývají zlo, avšak zlo můžeme považovat za odvrácenou stranou Světla, jako pouhý odraz tmy od Světla. Po prožití bolesti, traumat a marnosti zpravidla přinutí člověka k zamyšlení a návratu k vyšším hodnotám. Texty se opírají o životní příběhy, ve kterých jsem procházela lekcemi, zkouškami a životními poučeními pro konečné a přitom stále se rozvíjející poznání. Pády a vzestupy jako práce oddělování zrna od plev. Odhalování a přijetí stinných a světlých stránek. Praktická část popisuje způsoby, jak pracovat s vlastní myslí. Lidská mysl má své nemoci, bývá původcem nezdarů i úspěchů. Myšlenka startuje proces karmy nebo dharmy. Člověk přetížený myšlením se obrací na možnosti odreagování mysli. V této knize naleznete mentální techniky ověřené v praxi. Nejsou lékem na všechno, mohou však být pomocníkem na cestě k cíli. Cesty mysli popisují svědectví, o tom, že se lidský duch dokáže přemísťovat na jakékoliv místo ve vesmíru, přenášet energii a informace. Mysl si myslí, že se tak děje vně, skutečnost se odehrává uvnitř. Příčinu všeho hledejme v myšlence. Jak uvnitř, tak navenek. Evoluce lidstva spočívá v kultivaci ducha. Čím je lidstvo vyspělejší, tím více zapomíná na přirozenost. Návrat ke své duši vedené duchem oslovuje ty, kteří hledají ve svém životě štěstí, lásku, radost, hojnost, přijetí. Ti, co již nalézají vědí, že čas není jen lineární, nýbrž i vertikální. Oddělená minulost, přítomnost i budoucnost činí člověka pozvolna panaroidním, nešťastným. Spojení zkušeností mnoha životů pomáhá porozumět řetězujícím se událostem na základě svědectví a jeho výpovědi, které se ukrývá uvnitř všeho živého v přírodě. Uvnitř stromů a rostlin, zvířat a lidí, hornin a vody. Výpovědi lze snadno číst, začneme-li se zabývat pocity. Uvnitř působící síla tlačí na povrch vše, co touží po objevení a pochopení. Pocity působící tlak žádají jejich nositele o pozornost. Práce s pocity začíná být jednou z nutností stejně jako potřeba pít, jíst, spát. K tomu přináleží vědomé dýchání spojující člověka s celým vesmírem. Člověk už není jen hmotná záležitost věc. Fyzikové, matematici a vědci zjišťují, že působíme jako víceúrovňové bytosti s vlivem na celý vícedimenzionální vesmír. Svět, ve kterém žijeme, je jen jedna z úrovní. Podíváme-li se na něj holograficky, uzříme propojenost a současně neomezenou sílu, která proudí celým vesmírem. Chceme-li cítit tuto sílu, pracujme s dechem, s pocity, sami se sebou. Za své životní nezdary již nemůžeme nikoho vinit. Jsme zodpovědní za to, co se nám děje, v čem žijeme. Spojíme-li čas v přítomnost, tuto přítomnost pozorujeme, tehdy můžeme porozumět. Těm, co záleží na poznání, nemají za potřebí si stěžovat (stěžovat si na život nebo být nemocnými), neboť uzří, že vše funguje v dokonalé souhře. Za iluzí disharmonie lze nahlédnout do možností pole variant, abychom přitáhli potřebnou změnu k uzdravení a přitáhli si to, co chceme skutečně žít. TAJEMSTVÍ hledané po věky věků se nachází v každém z nás. NEJVĚTŠÍ A NEJŠLECHETNĚJŠÍ KNIHA všech dob je zapsaná v každém jednotlivci. Pravidelným čtením uvnitř odhalíte, co potřebujete vědět a to vás životem povede. Největšího vítězství může člověk dosáhnout prostřednictvím své mysli, pokud cítí, že ji ovládá, neboť již myšlenka sama tvoří. Největší fyzikové všech dob, jako například Einstein, si toho byli vědomi. Kniha pro český trh se zabývá lidskou myslí, pomáhá kultivovat ducha, pracovat s pocity, naslouchat a porozumět duši cestou etiky, meditace i mentálních technik pro návrat k sobě samému, pravé zářivé podstatě. Přála bych lidem, aby se jim s pomocí vesmíru otevřely oči a srdce pro pocit životního štěstí. Oldřiška Kališová

6 K OBSAHU KNIHY Kniha začala vznikat se záměrem napsat knihu, která by vypovídala o uvědomění si etických hodnot, o lidském nitru a řídící mysli. Není většího omezení než-li strach. Není nic menšího ve vesmíru než semínko myšlenky. Během psaní, tvoření jsem si uvědomila, že to není tak jednoduché psát knihu, protože ji budou číst lidé. Vysypat vše, co nosím v hlavě, nemusí souznít s druhými. Zrodila se zodpovědnost k tomu, co a jak tvořím. Co chci ve skutečnosti předávat? Psaní jsem cítila jako nutnost pomoci sobě. Pomohu-li sobě, ptám se: a co dál? K psaní mne mnohokrát inspirovali i ponoukali klienti a svět kolem. Když jsem napsala první díl, přemýšlela jsem: Je hezké psát o etických hodnotách, ale pochopí čtenáři, že právě vzdálení se hodnotám bývá vzdálením se Bohu čili sám sobě? Jak se přiblížit hodnotám? Díl druhý. Práce s myslí. Jak navrátit SEBE zpátky do hierarchie hodnot vnitřního života? Při prožívání nelibých situací bychom si měli uvědomit, že jde o stopy, ve kterých zůstal náš odpad, dluh, nedorozumění. Avšak vesmír je milostivý, pomáhá recyklovat, zakusit sami sebe znovu pomáhá prožívat stejné nebo podobné situace z minulosti beze stop dluhů, bez odpadu, kvůli kterému bychom se museli vrátit tam, kde byl zanechán. Cíl: zažít nové zkušenosti určené pro upevnění hodnot v duši jako věčné energie. Překážka není bezmoc. Překážky vytváří pouhá mysl. Bolest není šperk. Bolest činí člověka pozorným. Chudoba uvnitř člověka ještě nikoho bohatým neučinila. Chudoba není ctnost, bohatství není ryzost. Trápení není nutnost. Nutností je vysvobození se z vlastního zajetí. Věčnou potravou je lék společného úsilí. - FILOZOFIE KNIHY JAKO PŘÍRUČKY samostatné práce s myslí Kniha v podobě příručky je určená všem, kteří si přejí ovlivnit svůj osud, změnit život i svět a vědí, že tak lze učinit zevnitř. Do příručky si zapište vlastní myšlenky, pravdu, tak jak ji cítíte vy sami. Vy sami píšete knihu života. Váš životní příběh má pokračování. Na něj budou navazovat další generace. Jste světlem i stínem vrcholku pyramidy. Moudrá kniha vašich předků je ve vaší genetice zakódovaná, tu můžete rozluštit jako tajenku, čili klíč k vašemu životu. Jste pokračováním generačního řetězce, jste tvůrci příběhu. Příručka vede k zamyšlení nad etickými tématy v souladu s vaším dosavadním způsobem života. Zčeřit stojaté vody, vyčistit mysl od nánosů a dosáhnout pravé inspirace. Nejpravděpodobněji toho můžete docílit ve fázi klidu. Nitro v pokojné fázi pracuje jinak. V nitru samotném se odehrává vnitřní život, ve kterém lze mnohé napravit, aniž byste vynakládali přílišné úsilí ve světě vnějším, navíc se také vyvarujete zbytečných chyb, vzpomenete-li si, kde jste se sami sobě a hodnotám uvnitř, vzdálili. Negativní prožitky a zkušenosti způsobují, že přestáváme vidět, slyšet a cítit. V nitru je možné nalézt to, co potřebujete k osvobození a znovunalezení rovnováhy. Vina, trest, peklo neexistuje. Existuje jen příčina. Příčinou bývají přesvědčení, postoje a emoce jedince, rodiny či společnosti, které je nutné změnit. Zavčas si položte otázku JAK JINAK? Tuto změnu může učinit jedině jednotlivec. Odpověď se skrývá v otázce samotné, máme-li tu vůli změnit své dosavadní přesvědčení, postoj. Odhalením již samotného záměru myšlenky na počátku si ušetříte spoustu energie, kterou byste museli vynaložit navenek.

7 Samotná myšlenka je onou příčinou. Hnutí myslí je vesmírnou nekonečnou energií. Jestli něco člověka stresuje, tak je to vždy zapomenutí žít v souladu se zákony vesmíru. Pečujete-li o etickou část života, zachová se k vám život eticky. Začnete-li měnit destruktivní síly nitra na konstruktivní, zvýší se tvořivá praktická část mysli na maximum. Váš život bude naplněný. Jak uvnitř, tak navenek. KDO JSEM JÁ? Nic víc a nic míň než vy Jako terapeutka na léčitelské úrovni, psychoterapeutka, instruktorka meditací, spisovatelka provozuji Alternativní studio u Brna. Za rozhodnutím věnovat se duchovní tématice možná stojí moje dětská zvídavost po odpovědi na otázku: Jak pán Bůh dokáže všechny lidi na světě uzdravovat a dohlížet na každého jednotlivce? Jak může vidět do všech lidských srdcí? Mým původním povoláním byla oblast pedagogiky-učitelství, tajný sen stát se lékařkou se nenaplnil, osud tomu chtěl jinak. Dnes působím jako lékařka na hluboké vnitřní úrovni, učitelka na duchovní úrovni. Lidské tělo vnímám jako neustálý fascinující informační tok hodný zkoumání v jeho hlubinách. Důsledné pozorování provází současnou péči o něj. Cítím se být člověkem prostředníkem, vesmírným svědkem, který vede ostatní na cestu k absolutnímu zdraví, cestou energie Světla. K této práci mne nasměroval tragický osudový zlom s pocitem obnažení na podstatu Tragickým prožitkem došlo k aktivaci skrytých schopností, více o nich mi vysvětlil obor PSYCHOTRONIKA, aby tyto schopnosti mohly prakticky nabývat na síle. Pochopila jsem, že musím především chtít něco změnit sama u sebe, abych mohla být úspěšná a moje práce měla smysl. Masérské a terapeutické kurzy, semináře a návštěvy jiných terapeutů mi pomáhaly poznávat sebe sama, můj vnitřní vesmír s jeho talenty a dary. Rozhodnutí jít vědomou cestou považuji jako NUTNOST při současném transformačním procesu lidstva v souvislosti s rokem 2012 skrze naslouchání vlastní intuici, duši a srdci. Hlavním objektem pozorování i tématem vlastní práce se pro mne stala LIDSKÁ MYSL a LÉČEBNÁ SÍLA MEDITACE. Kniha vznikala jako svědectví mnoha životních lekcí a zkoušek pro získání osobních zkušeností nutných pro vývoj. Jistě zde naleznete mnoho podobného vlastnímu životnímu příběhu. Není náhoda, že čtete právě tuto knihu. Nic není náhoda. Na plýtvání energií není čas. Byli to moji klienti, kteří mne ponoukali k tomu, abych vědomosti předávala dál. V knize jsou předávány obrazce plodů vnitřní krásy, kterou autorce předali rodiče a předci na úrovni etiky. Skrze psaní dochází k plnění vnitřních úkolů a současně zpracování darů od Boha pod vesmírným trpělivým vedením. MOJE PRÁCE Svoji práci s energiemi nezařazuji do žádné kategorie. Myslím si, že není třeba vyznávat určité náboženství nebo specifikovat určité terapeutické techniky, aby se mohlo pracovat s energiemi. Proč tantry a jiné směry, když jde v podstatě o jedno - obnovit, rozproudit životní energii a rozpustit omezení v mysli? Moje pravda Vše je uloženo v lidské mysli a lidská mysl v každé buňce těla. Každá myšlenka proudí lidskou duší. Lidská duše a její mysl je součástí univerza. O. K

8 ŘEKA ŽIVOTA Lidská mysl je jako řeka. Co se stane, když vodnímu toku nepomůžeme s jeho regulací a očistou? Co se stane, když jí nepomůžeme postavit břehy? Co se stane, když jí nepomůžeme s přítoky? Pozorování řeky vypoví mnohé o její povaze, podmínkách, klimatu, dějích. Nevidíme sice do jejích jednotlivých kapek, které řeku tvoří, aby řekou byla, ale můžeme dobře pozorovat její hladinu včetně toho, co vytváří ve svém okolí. Voda je nositelkou života, nese energii, která podporuje proudění tvořivé síly života. Pozorováním lidské mysli uvnitř se dostaneme do prostoru myšlenek, jednotlivých součástek oné hybné síly. Řeku tvoří kapky, člověka tvoří myšlenky. Myšlenky řeky života. Soubor myšlenek tvoří vodní proudy stojaté, proudící, čisté nebo kalné. V rozbouřené řece těžko můžeme zkoumat život. Naopak pod klidnou hladinou se pozorování daří. Řeky proud nese energii pro činnost. Myšlenky jako zárodky dávají vzniknout záměrům. Vyslovené záměry ještě nemusí tvořit. Kdo nebo co pomáhá realizaci záměrů? Co myslíte? Co cítíte při této otázce? Příliš mnoho myšlenek může působit destruktivně na celý systém člověka. Přílišná energie, která člověka v tomto případě pohání, může způsobit velké újmy uvnitř a škody navenek. Jako voda, která se neřízeně valí. Člověk ztrácí svoji životní cestu, může se pohybovat mimo její naplnění. Naopak člověku bezmyšlenkovitě apaticky jednajícímu, není-li poháněn proudem mysli, chybí energie smyslu života. Duševní hygiena začíná v úklidu mysli, projevuje se na psychickém i fyzickém stavu. Myšlenky proudí přes překážky, bloky i hráze. Překážky - jednotlivé situace v životě. Bloky nepřijaté situace nebo situace nesprávně pochopené. Hráze životní osudová zastavení. V překážkách se ověřuje odolnost jedince, jak jsou jeho myšlenky schopny obstát v životě navenek. Jak silné jsou myšlenky či slova člověka? Hráze či stavidla kontrolují stav a čistotu nahromaděného. Test mysli probíhá v akci vyvolané impulsem zevnitř nebo zvenku. O řeku života je potřeba se starat. Pravidelně kontrolovat její čistotu, proudění, stav obsahu a obrazu. Co odráží vaše hladina mysli právě teď? Jak se cítíte? Přítoky do řeky, v podobě názorů vlastních nebo přejatých, mohou vaši řeku obohacovat nebo také zatěžovat. Pokud se vlastní nepozorností či nesoustředěností obsah vaší řeky znehodnotí, vždy je vhodný čas pro nápravu. Nečekejte, až řeku zatarasí někdo nebo něco zvenčí. Nečekejme, až se z řeky vytvoří bažina nebo potopa. Může trvat mnoho času, než se žádoucí tok obnoví. Občas zkontrolujte i stav pramene, jelikož odtud přitéká velice vzácná energie pro váš život. Pramen je úzkou vpustí spojen s univerzálním zdrojem zvaným univerzální mysl. Sídlem myšlenky není jen rozum, nýbrž každá buňka těla. Zázraky se v životě dějí, pokud sami přistoupíme na to, že je to možné. Vytvoříme-li z vlastní mysli kouzelné prostředí, má to vliv na prostředí vnitřní, které se projevuje navenek, v prostředí vnějším.

9 Učiníme-li sebemenší pokrok, změnu v mysli, má to vliv na větší pokrok v našem životě. Jak by mohl vypadat člověk, který zvolil věčné tělesné zdraví: - udržuje zásadité prostředí v těle, jeho potrava se skládá převážně z plodů přírody, užívá potravy z darů Země s pokorou - vynechává chemické potraviny povahy kyselinotvorné, které jako kyselina působí ve vnitřním pro středí těla. Jak by mohl vypadat osud člověka, který zvolil věčný život duše? - dodržuje v životě etické zásady, řídí se srdcem - požívá duševní potravu zásobuje ducha dobrými vjemy s úctou k sobě i lidem. Umění není překonat druhého člověka nebo svět, nýbrž přesáhnout sebe. Na svět jsme přišli s touhou kultivovat duši. Je mnoho těch, kteří svůj původní úkol zapomněli. Přiblížení se ideálům by mělo být vyvážené, přirozené. Kniha je určená pro ty, kteří si přeji něčeho dosáhnout a ví, že je potřeba začít u sebe. Ti, kteří v životě mnoho zakoušeli a mají pocit, že se nedostali tam, kam by chtěli, či se vzdali, mohou vždy a znovu začít. Nikdy není pozdě na změnu. Dokud jsme tady, do poslední minuty, stačí nechat přijít etickou myšlenku, vyslovit ji a svým novým jednáním dosavadní pocity neúspěchu zvrátit. Někteří považují za úspěch nové auto či dům, jiní radost z toho, že i na ně svítí slunce, pocit štěstí, že mají střechu nad hlavou nebo důvěru, že vše, co se děje, pomáhá žít kvalitní život, kde vždy mohu najít klid. Není rozdíl mezi nebem a zemí, mezi hmotným a nehmotným. Vše je jeden celek. Brzy zjistíme, že nic není špatně ani správně. Vše je nic a nic je vše. Život je protkán pocity, které vytváří mysl. Energie myšlenky určuje vývoj. To, co některým lidem přineslo úspěch, byla šance, kterou využili. To, co lidem přineslo pád, byly jejich dluhy k sobě, světu, vesmíru. Ti, kteří přejí sobě i ostatním trvalý úspěch, ať hmotný nebo nehmotný, jsou vyzýváni každý okamžik ke změně. Tato kniha není určená pro pasivní čtení na volný čas. Je pro ty, kteří chtějí soustředit své tvůrčí síly pro smysluplně naplněný život. Průvodce Etickou myslí by měl vést k zamyšlení a přezkoumání svých hodnot, popřípadě k návratu k nim. Průvodce Praktickou myslí by měl vést k zamyšlení a práci s vašimi pocity. Poslední část Cesty mysli je svědectvím toho, co dokáže mysl a duch člověka. Co se píše, nemusí být pravda, dokud se psané slovo nedotkne čtenáře uvnitř. Tato kniha si klade za cíl vás inspirovat. Vy, čtenáři, pište vlastní knihu života tak, aby vás bavila a přinášela spokojenost na všech úrovních. Jste tvůrci.

10 Pr aktick á cvičení DECH Říká se, že bez vody není života. A bez dechu? Jak dlouho člověk vydrží bez dechu? Často kolem sebe slýchávám: jsem ve stresu, cítím se mimo, není mi dobře, jsem nervózní, nevím si rady, apod. Spojení s božstvím, tedy s tou částí, která radí, usmiřuje, uzdravuje, posílá tvořivé myšlenky, nalézá rovnováhu, uklidňuje, je možné pouze a právě prostřednictvím dechu. Často slýchávám z vesmíru ono jemné : Spoj se se mnou. Naladění na božskou část zvanou vyšší JÁ, která je naší součástí neustále, je možné v klidu s vyrovnaným soustředěným dechem a myslí. Soustředím-li se na dech, vyrovnávám v sobě procesy vedoucí k absolutní rovnováze, dostávám se do hloubky soustředěné přítomnosti, kde je možné nalézt odpovědi na vše včetně aspektů, které v životě hledáme. Pocity radosti, lásky, hojnosti jsou přítomny vždy, ne vždy si je můžeme uvědomovat. Pocity lze změnit pomocí vyladění mysli během dechového cvičení. CVIČENÍ HA znovuzískání emoční rovnováhy Když chceme v životě dělat ha - ha umět se zasmát i při situaci, která se snaží člověka negativně pohltit, považuji toto Ha cvičení za jednu z dobrých metod, jak tzv. zahnat zlé duchy. Zlí duchové v tomto případě nejsou nic jiného než ovládající emoce a negativní pocity. Smíchem se rozplyne každá příčina dusivé atmosféry. Emoční rovina negativní se mění na pozitivní nebo neutrální. S tímto jevem jsem se setkala u národů v Indonésii. Když je potkal problém, lidé se zasmáli a pak začali nalézat alternativy k řešení. Zahrajeme si na dračí sílu: Najděte si pevnou pozici ve stoji mírně rozkročmo. Paže volně podél těla, páteř i hlava vzpřímená. Poprosíme vesmír, aby s námi spolupracoval. Při nádechu zvedáme paže, jako bychom chtěli obkreslit pažemi svoji auru ve tvaru slunce směrem vzhůru. Nad hlavou spojíme dlaně v pěsti, dech chvíli zadržíme. Při rozevření dlaní mírně zakloníme hlavu, naše hlava se mění na hlavu draka. Ze chřtánu (úst) vypustíme silou vzhůru veškerý oheň, který uvnitř stravuje spolu se slovem HA. Se zadrženým dechem se pažemi vracíme k nohám, opět kreslíme kolem sebe slunce (kruh). Cvičení opakujeme tak dlouho, než ucítíme pohodu v těle. Pro opětovné posílení a navýšení vibrací lze cvičení HA obohatit o krok navíc. Po té, co jste vypustili napětí z dlaní, nechejte dlaně otevřené a představte si, jak se síla napětí, kterou jste vyslali do vesmíru vrací do dlaní zpět, jen v recyklované podobě v energii radosti, míru, štěstí nebo lásky. Tuto energii přesuňte v auře nebo do míst v čakerního systému, kde vám energie chybí. Další dechová cvičení naleznete v kapitole Dechová cvičení

11 Dechová cvičení Širokospektrální účinky dechových cvičení - uklidní, vyladí mysl (odstraní přebytečné myšlenky) - odhalí příčinu stresu a tu rozpouští - navodí rovnováhu duševní i fyzickou - znovu obnoví energetický tok - zlepší soustředění a koncentraci - má vliv na látkovou výměnu (metabolismus), zlepší prokrvení - mírní nebo odstraní bolesti - odvádí pozornost od strachu před náročnými situacemi nebo po nich - působí jako prevence proti kolapsům, infarktu, mrtvici apod. příhodám - léčí neplodnost aj. zdravotní potíže, při kterých není možno stanovit diagnózu, bez podloženého lékařského nálezu (dechové cvičení zaručuje průchodnost životní energie) - řeší psychosomatické potíže Působení dechu je přirozenou výměnou energií. Každý nádech obnovuje a přivádí energii do těla. Naopak výdech zbavuje všeho, co nepotřebuje tělo i psychika. Pusťte pomocí práce s dechem do éteru starosti, obavy, tíhu, emoce, které se vám nelíbí, éter ví, co dělat, vesmír čeká na svoji práci. Spojíte tak energii vlastní s energií vesmíru. Působí to jako vyměnit vodu mrtvou za živou. Vnitřně se skutečně stanete uspořádanější, lehčí. Dechová cvičení zvětšují tělesnou kapacitu, zlepšují metabolismus interních orgánů, metabolismus svalů, zbaví stresu, uklidní mysl i emoce. Během každého dechového cvičení se doporučuje pobývat v odpovídajícím prostředí. Soustředěním se na dech posilujete pozornost. Když se stane, že myšlenky odvádějí vaši pozornost, opět se trpělivě vraťte k tomu, co právě provádíte. Nespěchejte, dech se snažte procítit každou buňkou vašeho těla Zde uvedená cvičení se osvědčila v praxi, zvláště před meditací, lze je úspěšně použít i v každodenním životě na odbourávání stresu. Bez dechu není života. Bez života nelze tvořit. Bez tvoření nelze žít. ZÁKLADNÍ UNIVERZÁLNÍ DECHOVÉ CVIČENÍ: 4-FÁZOVÉ nádech zadržet výdech zadržet Můžete vykonávat kdekoliv, kdykoliv (jen asi mimo čerpací benzinové stanice a podobná území) Stupnice stresu odevzdání stresu Představte si stupnici od Položte si otázku, jak moc pociťuji stres? Číslo si zapište. Po dechovém cvičení znovu zkontrolujte, jak moc vás ještě stres ovlivňuje. Pracujte s dechem do uvolnění napětí Dechová cvičení první pomoci: Dechové cvičení na uzemnění Představte si sami sebe jako strom. Nádech do hlavy - koruny, výdech trupem či páteří do nohou kořenů. Nádech do břicha - kmene, výdech břichem spolu s mantrou: Moje energie je stále se mnou. Opakujte do doby, než začnete cítit stabilitu středu.

12 Věnováno lidské mysli, tomu prchavému i trvalému okamžiku v éteru. Síla proudící myslí je energie myšlenky čeřící nekonečnou hladinu. Pozvednu-li sebe, své myšlenky, povznáším ostatní Pomíjivé nechme odpočinout, nepomíjivé proudit. Pomíjivé ztrácí na síle, má sílu dostředivou. Nepomíjivé stále proudí, pulzuje, roste, rozpíná se bez omezení, působí odstředivě. I když vše pomine, tvé srdce bude zářit, mysl se stane součástí univerzálního vědomí. Tebou bude kolovat síla přesahující vše, celý vesmír i Planetu Zemi. Zastav se, kam spěcháš? Není kam Vychutnej si sváteční chvilku života naplněnou klidem. Když se příjemně slaví, také spěcháte, nebo si přejete, aby oslava nikdy nekončila? Naslouchej potřebám duše, které ponoukají tvé kroky k majestátu lásky. Potkala jsem cestu, kde není kam spěchat, cestu, kde je potřeba umět se zastavit, vyjádřit vděk prostřednictvím nádechu a výdechu. Uvědomit si své sny jako naděje, důvěru, že mohu, a víru v požehnání. Tak stoupám vzhůru, i když připoutána k Zemi, protože tady mám právě teď být Slovo mohu mi dává pocit vděčnosti, vděčnost obohacuje život, skutečné žití obsahuje věčnost, její neomezenou sílu. Pocit mohu mi dodává odvahu v životě vykonat cokoliv. SKUTEČNOU KNIHU nosí každý člověk sám v sobě. Říká se jí Kniha života. Jen ten, který je ochoten se zastavit a nahlédnout do této knihy ukryté v nitru jako poklad, může číst z její hluboké moudrosti. Kniha Řeka života, nemusí změnit váš život, ale může pomoci změnit myšlenky, nasměrovat váš pohled jiným směrem a otevřít se změně, která začíná v mysli. Otevření se změně uvnitř mysli za pomocí vědomého nádechu a výdechu může znamenat v lidském životě objevení důležitého mezníku, kdy si uvědomíte sílu myšlenky a její dopad na vlastní osud.

Tělo, mysl a smysly jsou spojeny procesem vnitřní alchymie TARTHANG TULKU TIBETSKÁ LÉČEBNÁ RELAXACE KUM NYE

Tělo, mysl a smysly jsou spojeny procesem vnitřní alchymie TARTHANG TULKU TIBETSKÁ LÉČEBNÁ RELAXACE KUM NYE Tělo, mysl a smysly jsou spojeny procesem vnitřní alchymie TARTHANG TULKU TIBETSKÁ LÉČEBNÁ RELAXACE KUM NYE Obsah Předmluva k 1. dílu... 7 Předmluva ke 2. dílu... 9 1. díl... 10 Teorie, příprava masáž...

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Jóga a její vliv na psychickou a fyzickou kondici seniorů BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Olga

Více

Barvy a další systémy Vztah mezi písmeny a barvami

Barvy a další systémy Vztah mezi písmeny a barvami Barvy a další systémy Vztah mezi písmeny a barvami A bílá P šarlatová B žlutá Q fialová C červenooranžová R oranžová D smaragdová jantarová E modrá S modrá F světlá červenooranžová T zelenožlutá G tmavomodrá

Více

Slovo vydavatele: Láma Ješe STÁT SE SVÝM VLASTNÍM TERAPEUTEM úvod do buddhistického způsobu myšlení

Slovo vydavatele: Láma Ješe STÁT SE SVÝM VLASTNÍM TERAPEUTEM úvod do buddhistického způsobu myšlení Láma Ješe STÁT SE SVÝM VLASTNÍM TERAPEUTEM úvod do buddhistického způsobu myšlení S laskavým svolením Archivu moudrosti lámy Ješe (Lama Yeshe Wisdom Archive) V angličtině kombinovaná edice poprvé v roce

Více

Život ze srdce Chrámy událostí http://eventtemples.com http://chramyudalosti.sweb.cz

Život ze srdce Chrámy událostí http://eventtemples.com http://chramyudalosti.sweb.cz Život ze srdce Chrámy událostí http://eventtemples.com http://chramyudalosti.sweb.cz Strana 1 Obsah Strana 2 Úvod 3 Sekce 1: Šest ctností srdce Umění vyjádření Cesta nevěřících Tři jemné touhy 3 5 6 8

Více

RUCE SVĚTLA LÉČENÍ A LIDSKÉ ENERGETICKÉ POLE. Nové paradigma pro pojetí zdraví, nemoci a mezilidských vztahů. Barbara Ann Brennan (1987)

RUCE SVĚTLA LÉČENÍ A LIDSKÉ ENERGETICKÉ POLE. Nové paradigma pro pojetí zdraví, nemoci a mezilidských vztahů. Barbara Ann Brennan (1987) Jako vše ryzí, i moudrost, je-li (asi v 90%) obsažena v textu, pochází od Stvořitele, a jako světlo Slunce je šířeno z bezpodmínečné lásky pro všechny, i moudrost obsažená zde patří každému, kdo ji je

Více

RONS ORG 1. Hnutí alternativní scientologie

RONS ORG 1. Hnutí alternativní scientologie RONS ORG 1 Hnutí alternativní scientologie RONS ORG 2 Milí čtenáři! Prostřednictvím této brožury vám chceme umožnit, abyste si udělali představu o základech alternativní scientologie. Ty technické termíny,

Více

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost.

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LENKA MARTELLIOVÁ PASTORAČNÍ PÉČE V NEMOCI A UMÍRÁNÍ Vedoucí práce: Dr. Jan Lachman TEOLOGIE KŘESŤANSKÝCH TRADIC Děkuji panu Dr.

Více

Soutěžní práce Středoškolské odborné činnosti

Soutěžní práce Středoškolské odborné činnosti STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Soutěžní práce Středoškolské odborné činnosti Zpracoval: Ivo Toman Holešov 2004 STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ AIKIDO a jeho

Více

Hudba a pohyb v prevenci duševního a fyzického zdraví

Hudba a pohyb v prevenci duševního a fyzického zdraví JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér taneční pedagogiky Hudba a pohyb v prevenci duševního a fyzického zdraví Diplomová práce Autor práce: Hana Malíková Vedoucí práce: Mgr.

Více

Dr.Joseph MURPHY MOC PODVĚDOMÍ VELKÁ KNIHA VNITŘNÍHO A VNĚJŠÍHO ROZVOJE

Dr.Joseph MURPHY MOC PODVĚDOMÍ VELKÁ KNIHA VNITŘNÍHO A VNĚJŠÍHO ROZVOJE Dr.Joseph MURPHY MOC PODVĚDOMÍ VELKÁ KNIHA VNITŘNÍHO A VNĚJŠÍHO ROZVOJE KNIŽNÍ KLUB 1993 Original English language edition The Power of Your Subconscious Mind published by Prentice-Hall, Inc., Englewood

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

www.medo.cz Ukázka knihy Snář sebepoznání Plnou verzi knihy naleznete na stránkách

www.medo.cz Ukázka knihy Snář sebepoznání Plnou verzi knihy naleznete na stránkách Ukázka knihy Snář sebepoznání Plnou verzi knihy naleznete na stránkách www.medo.cz Licenční ujednání: Kniha Snář sebepoznání je určená pouze pro osobní použití bez možnosti další distribuce či jiného šíření

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Vyrovnání se s odchodem blízkého člověka v hospici pro pozůstalé s vyznáním a bez vyznání. DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Vlasta Sýkorová Sociální

Více

KNIHA ZÁKONA Aleister Crowley

KNIHA ZÁKONA Aleister Crowley KNIHA ZÁKONA Aleister Crowley 1./1 Had! Toť zjevení Nuit. Neviditelné se projevuje skrze viditelné Had - nekonečně malý, světlý bod - vědomí. Had září - hvězda. Nuit - nekonečně velký, temný prostor -

Více

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Svatojánská kolej VOŠP Svatý Jan pod Skalou Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Absolventská práce 2006 Vypracovala: Anna Krutská Vedoucí práce: Martina Špinková Prohlašuji, že jsem

Více

1 ODHALENÁ TAJEMSTVÍ

1 ODHALENÁ TAJEMSTVÍ 1 ODHALENÁ TAJEMSTVÍ 2 K dostání u: Eva Melzerová Praha Tel. 257219564 Fax 257223330 Mobil 602328252 e-mail: eva.melzerova@seznam.cz www.reiki-melzerova.cz 3 Věnování Tato knižní řada je věnována v nejhlubší

Více

Základní koncepty v kabale

Základní koncepty v kabale Základní koncepty v kabale Rav Michael Laitman - ii- Zři, že než byly emanace vyzářeny a než byly bytosti vytvořeny, Prosté vrchní Světlo naplňovalo celou existenci. A nebyla zde žádná prázdnota, jako

Více

DUCHOVNÍ PŘÍČINY NEMOCÍ. Věnuji všem, kteří strádají, v pomoc věří a plni lásky ji pokorně hledají.

DUCHOVNÍ PŘÍČINY NEMOCÍ. Věnuji všem, kteří strádají, v pomoc věří a plni lásky ji pokorně hledají. DUCHOVNÍ PŘÍČINY NEMOCÍ Věnuji všem, kteří strádají, v pomoc věří a plni lásky ji pokorně hledají. 1 OBSAH 1) Úvod... 3 2) Duchovní příčiny nemocí... 4 3) Základní chorobné procesy... 16 4) Srdce, oběhový

Více

Štěstí přeje připraveným

Štěstí přeje připraveným PRŮVODCE KOMPETENCÍ - AKTIVNÍ PŘÍSTUP Štěstí přeje připraveným Jednou z nejčastějších odpovědí zaměstnavatelů na otázku, co od svých zaměstnanců očekávají je: Očekávám, že budou aktivní, že budou nejen

Více

Ramesh S. Balsekar: Aštávakragíta Duet Jediného - 1 -

Ramesh S. Balsekar: Aštávakragíta Duet Jediného - 1 - Ramesh S. Balsekar: Aštávakragíta Duet Jediného - 1 - Aštávakragíta Duet Jediného * * * * * * * * * * * * Ramesh S. Balsekar Copyright 1989 by Ramesh S. Balsekar Translation 2002 Lenka Vinklerová Ramesh

Více

Barbara Marciniak ZEMĚ Učení Plejáďanů

Barbara Marciniak ZEMĚ Učení Plejáďanů Barbara Marciniak ZEMĚ Učení Plejáďanů Vnitřní poselství vesmírných entit Via Lucis Pragae 1996 SLOVO PRĚKLADATELKY Jestliže přijetí první části poselství Plejáďanů s názvem NOSITELÉ SVÍTÁNÍ vyžadovalo

Více

PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ

PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ Někdo se zpovídá často a trápí ho jednotvárnost tohoto konání. Jiný se zpovídá méně často a mnohdy neví, z čeho se vlastně zpovídat. A potom jsou ti krásní vyhlížení a očekávaní

Více

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Křesťanská etika - jednat jako křesťan, jednat podle svého svědomí Milióny křesťanů

Více

SVOBODNÁ CESTA Č A S O P I S O B C E U N I T Á Ř Ů V P L Z N I. číslo. leden březen

SVOBODNÁ CESTA Č A S O P I S O B C E U N I T Á Ř Ů V P L Z N I. číslo. leden březen SVOBODNÁ CESTA Č A S O P I S O B C E U N I T Á Ř Ů V P L Z N I číslo 1 leden březen 2008 r o č n í k i v ****************************************** Obsah čísla 1: LOVČÍ, Radovan: Úvodník k číslu 1... s.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce: prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. Autor práce:

Více

Co by měl vědět každý klient aneb jak podpořit léčebný proces

Co by měl vědět každý klient aneb jak podpořit léčebný proces K R A N I O S A K R Á L N Í B A L A N C I N G Co by měl vědět každý klient aneb jak podpořit léčebný proces Pavla Ryčová ICSB 2009 2009 Text: Pavla Ryčová Ilustrace: Ramon Moscardo (Obr. 2-5) Laura Moscardo

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU 1 2 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Miloslav Hrubý AUTOR TEXTU: PhDr. Miloslav Hrubý Učební text č. 5 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

SEXUÁLNÍ ENERGIE MANTAK CHIA MICHAEL WINN NAKLADATELSTVÍ

SEXUÁLNÍ ENERGIE MANTAK CHIA MICHAEL WINN NAKLADATELSTVÍ ROZVÍJENÍ MUŽSKÉ SEXUÁLNÍ ENERGIE MANTAK CHIA MICHAEL WINN NAKLADATELSTVÍ PODĚKOVÁNÍ Tato kniha vznikala v průběhu desetiletí. Chtěl bych na prvním místě poděkovat všem taoistickým mistrům, kteří byli

Více

(Ne)Gramotný rodič Jak neselhat jako rodič" Klíč k úspěchu dospělých" Lucie Königová" (Ne)Gramotný rodič

(Ne)Gramotný rodič Jak neselhat jako rodič Klíč k úspěchu dospělých Lucie Königová (Ne)Gramotný rodič Jak neselhat jako rodič" Klíč k úspěchu dospělých" Lucie Königová" 1 Obsah " "" Úvod.. 2" 1. Každý musí začít nejdřív u sebe 7" 2. Myslet nejdřív na sebe není sobecké.. 9" 3. Principy sebepoznání sebevýchovy

Více