Oldřiška Kališová. Řeka Života. aktivní kniha pro lidskou mysl

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oldřiška Kališová. Řeka Života. aktivní kniha pro lidskou mysl"

Transkript

1 Oldřiška Kališová Řeka Života aktivní kniha pro lidskou mysl

2 Obsah Úvod ke knize... K obsahu knihy... Filosofie knihy jako příručky... Řeka života... Etická mysl Proč jsme... Jsme proto... Princip života a jeho pokračování... Duchovní versus materiální... Bůh intimní záležitost... Jsem věřící nebo nevěřící?... Základní potřeba člověka... Změna je život... Život hra s pravidly... Život hrou... Čas... Pravda... Pravda a lež, láska a nenávist... Pozorovatel nebo soudce?... Moc slova... Bolest... Kritika... Křivda... Manipulátoři egoisti aroganti... Konkurence... Odpor... NE pokyn ke změně, upřímnosti a lásky... Emoce... Destrukce deprese... Smíření světů... Láska... Formy lásky... Sebeláska... Cesta k sebevědomí... Sebepřijetí... Sebeléčení... Medicína alternativní nebo klasická?... Voda lék budoucnosti... Kvantová úroveň bytí... Mentální energie... Podvědomí vidí očima ducha... Tvořit myšlenkou... Cesta etiky... Dědictví generací... Rodiče a děti... Nosit dítě pod srdcem... Láska k dětem... Úcta... Dopis matce... Osud... Vina... Život ve vlastním vězení... Jak napravit osud?... Svoboda... Tajemství... Přání... Sřípky... Magie karty astrologie... Připraveným štěstí přeje... Aspekty života... Praktický život po roce PRAKTICKÁ MYSL Úvod k praktické mysli... Základní poučky... Lidská mysl... Co mne řídí?... Anatomie hlavního sídla lidské mysli... Tělo stvořené z myšlenek... Lidská mysl má své nemoci... Mozek a meditace... Jak přistupovat k meditaci?... Léčebná síla meditace... Buddhistická meditace... Pohled jógy... Život je o nádechu a výdechu... PRAKTICKÁ CVIČENÍ Dech... Dechové cvičení... Praktická cvičení aneb jak napravit osud... Techniky ochrany pomocí vizualizace... Jak navodit stav rovnováhy... Posilující uzdravující mantry... Síla modlitby... Paneláková meditace... 3-stupňová technika odpuštění sobě... Příběh o změně světa... CESTY DUCHA Cesty ducha do nitra... Člověk a příroda jsou jedním celkem... Cesta do tajů... Meditační cestování... Strážci z Kai Lás... První cesta ducha do Kai Lás... Meditační cesta ducha do Kai Lás... Třetí cesta do Kai Lás... Čtvrtá cesta do Kai Lás... Pátá cesta ducha do Egypta... Šestá cesta ducha do Egypta... Sedmá cesta ducha do Egypta... Osmá cesta ducha do Egypta... Devátá cesta do transformujících pyramid... Desátá cesta ducha Latinská Amerika Acapana... Jedenáctá cesta ducha Anglie Glastonbury... Dvanáctá cesta ducha Anglie Glastonbury (Somerset)... Cesta mysli pyramidální komplex Velikonoční ostrovy... Cesty mysli do západní Anglie Salisbury Hill... Cesta ducha do západní Anglie Salisbury Hill... Čína pyramidální komplex XI AN... Odezva terapeutické práce... Životopisy... kontakty...

3 Součástí knihy je 36 karet uvědomění: obraz slovem, slovo obrazem, tvořeno srdcem. ODMĚNA ZA DAROVANOU PERLU ZROZENÍ DUŠE CESTY K SOBĚ Nelze milovat pro to, co nejsme, ale můžeme sdílet lásku takoví jací jsme. Mantra: Láska naplňuje všechny mé potřeby a touhy. Milovat sebe není hřích, ale umění, kterému se říká sebeláska. Láska je pocit, který můžeme sdílet a spoluvytvářet, stejně jako zvuk, který v prostoru slyšíme. Je na každém, jaké tóny v sobě nechá zaznít, a co z toho projeví navenek. cesty

4 aktivní kniha pro lidskou mysl ETICKÁ MYSL zamyšlení nad etickou částí v sobě, hodnotách, schopnostech PRAKTICKÁ MYSL uvědomění si myšlenkové síly CESTY DUCHA kam až lidská mysl dosáhne? mantra: Mé vědomí kultivuje mysl, dovoluji si myslet srdcem, otevírám se bezpečné svobodě uvnitř. Příjímám nejhlubší pocit lásky, cítím moc a sílu, která rozpouští iluzi starosti, tiší bolest a odpouští utrpení.

5 ÚVOD KE KNIZE Kniha pojednává o lidské mysli etické, praktické a cestách ducha. Není určena pro pasivní čtenáře. Vede k zamyšlení a vnitřní práci. Je určena pro samostatnou práci a práci ve skupině. Do knihy si může každý zapisovat vlastní myšlenky, vlastní pravdu a popřípadě i nové mentální očišťovací i nabíjecí techniky pro zlepšení vyzařování z nitra, celkovou harmonizaci s cílem nalézt vnitřní klid a mír. Etická část pojednává o vzdálení se pravosti hodnot a pravdě v lidském nitru, uvádí přibližování a vzdalování se etice v běžném životě. Ono vzdálení se lidé často nazývají zlo, avšak zlo můžeme považovat za odvrácenou stranou Světla, jako pouhý odraz tmy od Světla. Po prožití bolesti, traumat a marnosti zpravidla přinutí člověka k zamyšlení a návratu k vyšším hodnotám. Texty se opírají o životní příběhy, ve kterých jsem procházela lekcemi, zkouškami a životními poučeními pro konečné a přitom stále se rozvíjející poznání. Pády a vzestupy jako práce oddělování zrna od plev. Odhalování a přijetí stinných a světlých stránek. Praktická část popisuje způsoby, jak pracovat s vlastní myslí. Lidská mysl má své nemoci, bývá původcem nezdarů i úspěchů. Myšlenka startuje proces karmy nebo dharmy. Člověk přetížený myšlením se obrací na možnosti odreagování mysli. V této knize naleznete mentální techniky ověřené v praxi. Nejsou lékem na všechno, mohou však být pomocníkem na cestě k cíli. Cesty mysli popisují svědectví, o tom, že se lidský duch dokáže přemísťovat na jakékoliv místo ve vesmíru, přenášet energii a informace. Mysl si myslí, že se tak děje vně, skutečnost se odehrává uvnitř. Příčinu všeho hledejme v myšlence. Jak uvnitř, tak navenek. Evoluce lidstva spočívá v kultivaci ducha. Čím je lidstvo vyspělejší, tím více zapomíná na přirozenost. Návrat ke své duši vedené duchem oslovuje ty, kteří hledají ve svém životě štěstí, lásku, radost, hojnost, přijetí. Ti, co již nalézají vědí, že čas není jen lineární, nýbrž i vertikální. Oddělená minulost, přítomnost i budoucnost činí člověka pozvolna panaroidním, nešťastným. Spojení zkušeností mnoha životů pomáhá porozumět řetězujícím se událostem na základě svědectví a jeho výpovědi, které se ukrývá uvnitř všeho živého v přírodě. Uvnitř stromů a rostlin, zvířat a lidí, hornin a vody. Výpovědi lze snadno číst, začneme-li se zabývat pocity. Uvnitř působící síla tlačí na povrch vše, co touží po objevení a pochopení. Pocity působící tlak žádají jejich nositele o pozornost. Práce s pocity začíná být jednou z nutností stejně jako potřeba pít, jíst, spát. K tomu přináleží vědomé dýchání spojující člověka s celým vesmírem. Člověk už není jen hmotná záležitost věc. Fyzikové, matematici a vědci zjišťují, že působíme jako víceúrovňové bytosti s vlivem na celý vícedimenzionální vesmír. Svět, ve kterém žijeme, je jen jedna z úrovní. Podíváme-li se na něj holograficky, uzříme propojenost a současně neomezenou sílu, která proudí celým vesmírem. Chceme-li cítit tuto sílu, pracujme s dechem, s pocity, sami se sebou. Za své životní nezdary již nemůžeme nikoho vinit. Jsme zodpovědní za to, co se nám děje, v čem žijeme. Spojíme-li čas v přítomnost, tuto přítomnost pozorujeme, tehdy můžeme porozumět. Těm, co záleží na poznání, nemají za potřebí si stěžovat (stěžovat si na život nebo být nemocnými), neboť uzří, že vše funguje v dokonalé souhře. Za iluzí disharmonie lze nahlédnout do možností pole variant, abychom přitáhli potřebnou změnu k uzdravení a přitáhli si to, co chceme skutečně žít. TAJEMSTVÍ hledané po věky věků se nachází v každém z nás. NEJVĚTŠÍ A NEJŠLECHETNĚJŠÍ KNIHA všech dob je zapsaná v každém jednotlivci. Pravidelným čtením uvnitř odhalíte, co potřebujete vědět a to vás životem povede. Největšího vítězství může člověk dosáhnout prostřednictvím své mysli, pokud cítí, že ji ovládá, neboť již myšlenka sama tvoří. Největší fyzikové všech dob, jako například Einstein, si toho byli vědomi. Kniha pro český trh se zabývá lidskou myslí, pomáhá kultivovat ducha, pracovat s pocity, naslouchat a porozumět duši cestou etiky, meditace i mentálních technik pro návrat k sobě samému, pravé zářivé podstatě. Přála bych lidem, aby se jim s pomocí vesmíru otevřely oči a srdce pro pocit životního štěstí. Oldřiška Kališová

6 K OBSAHU KNIHY Kniha začala vznikat se záměrem napsat knihu, která by vypovídala o uvědomění si etických hodnot, o lidském nitru a řídící mysli. Není většího omezení než-li strach. Není nic menšího ve vesmíru než semínko myšlenky. Během psaní, tvoření jsem si uvědomila, že to není tak jednoduché psát knihu, protože ji budou číst lidé. Vysypat vše, co nosím v hlavě, nemusí souznít s druhými. Zrodila se zodpovědnost k tomu, co a jak tvořím. Co chci ve skutečnosti předávat? Psaní jsem cítila jako nutnost pomoci sobě. Pomohu-li sobě, ptám se: a co dál? K psaní mne mnohokrát inspirovali i ponoukali klienti a svět kolem. Když jsem napsala první díl, přemýšlela jsem: Je hezké psát o etických hodnotách, ale pochopí čtenáři, že právě vzdálení se hodnotám bývá vzdálením se Bohu čili sám sobě? Jak se přiblížit hodnotám? Díl druhý. Práce s myslí. Jak navrátit SEBE zpátky do hierarchie hodnot vnitřního života? Při prožívání nelibých situací bychom si měli uvědomit, že jde o stopy, ve kterých zůstal náš odpad, dluh, nedorozumění. Avšak vesmír je milostivý, pomáhá recyklovat, zakusit sami sebe znovu pomáhá prožívat stejné nebo podobné situace z minulosti beze stop dluhů, bez odpadu, kvůli kterému bychom se museli vrátit tam, kde byl zanechán. Cíl: zažít nové zkušenosti určené pro upevnění hodnot v duši jako věčné energie. Překážka není bezmoc. Překážky vytváří pouhá mysl. Bolest není šperk. Bolest činí člověka pozorným. Chudoba uvnitř člověka ještě nikoho bohatým neučinila. Chudoba není ctnost, bohatství není ryzost. Trápení není nutnost. Nutností je vysvobození se z vlastního zajetí. Věčnou potravou je lék společného úsilí. - FILOZOFIE KNIHY JAKO PŘÍRUČKY samostatné práce s myslí Kniha v podobě příručky je určená všem, kteří si přejí ovlivnit svůj osud, změnit život i svět a vědí, že tak lze učinit zevnitř. Do příručky si zapište vlastní myšlenky, pravdu, tak jak ji cítíte vy sami. Vy sami píšete knihu života. Váš životní příběh má pokračování. Na něj budou navazovat další generace. Jste světlem i stínem vrcholku pyramidy. Moudrá kniha vašich předků je ve vaší genetice zakódovaná, tu můžete rozluštit jako tajenku, čili klíč k vašemu životu. Jste pokračováním generačního řetězce, jste tvůrci příběhu. Příručka vede k zamyšlení nad etickými tématy v souladu s vaším dosavadním způsobem života. Zčeřit stojaté vody, vyčistit mysl od nánosů a dosáhnout pravé inspirace. Nejpravděpodobněji toho můžete docílit ve fázi klidu. Nitro v pokojné fázi pracuje jinak. V nitru samotném se odehrává vnitřní život, ve kterém lze mnohé napravit, aniž byste vynakládali přílišné úsilí ve světě vnějším, navíc se také vyvarujete zbytečných chyb, vzpomenete-li si, kde jste se sami sobě a hodnotám uvnitř, vzdálili. Negativní prožitky a zkušenosti způsobují, že přestáváme vidět, slyšet a cítit. V nitru je možné nalézt to, co potřebujete k osvobození a znovunalezení rovnováhy. Vina, trest, peklo neexistuje. Existuje jen příčina. Příčinou bývají přesvědčení, postoje a emoce jedince, rodiny či společnosti, které je nutné změnit. Zavčas si položte otázku JAK JINAK? Tuto změnu může učinit jedině jednotlivec. Odpověď se skrývá v otázce samotné, máme-li tu vůli změnit své dosavadní přesvědčení, postoj. Odhalením již samotného záměru myšlenky na počátku si ušetříte spoustu energie, kterou byste museli vynaložit navenek.

7 Samotná myšlenka je onou příčinou. Hnutí myslí je vesmírnou nekonečnou energií. Jestli něco člověka stresuje, tak je to vždy zapomenutí žít v souladu se zákony vesmíru. Pečujete-li o etickou část života, zachová se k vám život eticky. Začnete-li měnit destruktivní síly nitra na konstruktivní, zvýší se tvořivá praktická část mysli na maximum. Váš život bude naplněný. Jak uvnitř, tak navenek. KDO JSEM JÁ? Nic víc a nic míň než vy Jako terapeutka na léčitelské úrovni, psychoterapeutka, instruktorka meditací, spisovatelka provozuji Alternativní studio u Brna. Za rozhodnutím věnovat se duchovní tématice možná stojí moje dětská zvídavost po odpovědi na otázku: Jak pán Bůh dokáže všechny lidi na světě uzdravovat a dohlížet na každého jednotlivce? Jak může vidět do všech lidských srdcí? Mým původním povoláním byla oblast pedagogiky-učitelství, tajný sen stát se lékařkou se nenaplnil, osud tomu chtěl jinak. Dnes působím jako lékařka na hluboké vnitřní úrovni, učitelka na duchovní úrovni. Lidské tělo vnímám jako neustálý fascinující informační tok hodný zkoumání v jeho hlubinách. Důsledné pozorování provází současnou péči o něj. Cítím se být člověkem prostředníkem, vesmírným svědkem, který vede ostatní na cestu k absolutnímu zdraví, cestou energie Světla. K této práci mne nasměroval tragický osudový zlom s pocitem obnažení na podstatu Tragickým prožitkem došlo k aktivaci skrytých schopností, více o nich mi vysvětlil obor PSYCHOTRONIKA, aby tyto schopnosti mohly prakticky nabývat na síle. Pochopila jsem, že musím především chtít něco změnit sama u sebe, abych mohla být úspěšná a moje práce měla smysl. Masérské a terapeutické kurzy, semináře a návštěvy jiných terapeutů mi pomáhaly poznávat sebe sama, můj vnitřní vesmír s jeho talenty a dary. Rozhodnutí jít vědomou cestou považuji jako NUTNOST při současném transformačním procesu lidstva v souvislosti s rokem 2012 skrze naslouchání vlastní intuici, duši a srdci. Hlavním objektem pozorování i tématem vlastní práce se pro mne stala LIDSKÁ MYSL a LÉČEBNÁ SÍLA MEDITACE. Kniha vznikala jako svědectví mnoha životních lekcí a zkoušek pro získání osobních zkušeností nutných pro vývoj. Jistě zde naleznete mnoho podobného vlastnímu životnímu příběhu. Není náhoda, že čtete právě tuto knihu. Nic není náhoda. Na plýtvání energií není čas. Byli to moji klienti, kteří mne ponoukali k tomu, abych vědomosti předávala dál. V knize jsou předávány obrazce plodů vnitřní krásy, kterou autorce předali rodiče a předci na úrovni etiky. Skrze psaní dochází k plnění vnitřních úkolů a současně zpracování darů od Boha pod vesmírným trpělivým vedením. MOJE PRÁCE Svoji práci s energiemi nezařazuji do žádné kategorie. Myslím si, že není třeba vyznávat určité náboženství nebo specifikovat určité terapeutické techniky, aby se mohlo pracovat s energiemi. Proč tantry a jiné směry, když jde v podstatě o jedno - obnovit, rozproudit životní energii a rozpustit omezení v mysli? Moje pravda Vše je uloženo v lidské mysli a lidská mysl v každé buňce těla. Každá myšlenka proudí lidskou duší. Lidská duše a její mysl je součástí univerza. O. K

8 ŘEKA ŽIVOTA Lidská mysl je jako řeka. Co se stane, když vodnímu toku nepomůžeme s jeho regulací a očistou? Co se stane, když jí nepomůžeme postavit břehy? Co se stane, když jí nepomůžeme s přítoky? Pozorování řeky vypoví mnohé o její povaze, podmínkách, klimatu, dějích. Nevidíme sice do jejích jednotlivých kapek, které řeku tvoří, aby řekou byla, ale můžeme dobře pozorovat její hladinu včetně toho, co vytváří ve svém okolí. Voda je nositelkou života, nese energii, která podporuje proudění tvořivé síly života. Pozorováním lidské mysli uvnitř se dostaneme do prostoru myšlenek, jednotlivých součástek oné hybné síly. Řeku tvoří kapky, člověka tvoří myšlenky. Myšlenky řeky života. Soubor myšlenek tvoří vodní proudy stojaté, proudící, čisté nebo kalné. V rozbouřené řece těžko můžeme zkoumat život. Naopak pod klidnou hladinou se pozorování daří. Řeky proud nese energii pro činnost. Myšlenky jako zárodky dávají vzniknout záměrům. Vyslovené záměry ještě nemusí tvořit. Kdo nebo co pomáhá realizaci záměrů? Co myslíte? Co cítíte při této otázce? Příliš mnoho myšlenek může působit destruktivně na celý systém člověka. Přílišná energie, která člověka v tomto případě pohání, může způsobit velké újmy uvnitř a škody navenek. Jako voda, která se neřízeně valí. Člověk ztrácí svoji životní cestu, může se pohybovat mimo její naplnění. Naopak člověku bezmyšlenkovitě apaticky jednajícímu, není-li poháněn proudem mysli, chybí energie smyslu života. Duševní hygiena začíná v úklidu mysli, projevuje se na psychickém i fyzickém stavu. Myšlenky proudí přes překážky, bloky i hráze. Překážky - jednotlivé situace v životě. Bloky nepřijaté situace nebo situace nesprávně pochopené. Hráze životní osudová zastavení. V překážkách se ověřuje odolnost jedince, jak jsou jeho myšlenky schopny obstát v životě navenek. Jak silné jsou myšlenky či slova člověka? Hráze či stavidla kontrolují stav a čistotu nahromaděného. Test mysli probíhá v akci vyvolané impulsem zevnitř nebo zvenku. O řeku života je potřeba se starat. Pravidelně kontrolovat její čistotu, proudění, stav obsahu a obrazu. Co odráží vaše hladina mysli právě teď? Jak se cítíte? Přítoky do řeky, v podobě názorů vlastních nebo přejatých, mohou vaši řeku obohacovat nebo také zatěžovat. Pokud se vlastní nepozorností či nesoustředěností obsah vaší řeky znehodnotí, vždy je vhodný čas pro nápravu. Nečekejte, až řeku zatarasí někdo nebo něco zvenčí. Nečekejme, až se z řeky vytvoří bažina nebo potopa. Může trvat mnoho času, než se žádoucí tok obnoví. Občas zkontrolujte i stav pramene, jelikož odtud přitéká velice vzácná energie pro váš život. Pramen je úzkou vpustí spojen s univerzálním zdrojem zvaným univerzální mysl. Sídlem myšlenky není jen rozum, nýbrž každá buňka těla. Zázraky se v životě dějí, pokud sami přistoupíme na to, že je to možné. Vytvoříme-li z vlastní mysli kouzelné prostředí, má to vliv na prostředí vnitřní, které se projevuje navenek, v prostředí vnějším.

9 Učiníme-li sebemenší pokrok, změnu v mysli, má to vliv na větší pokrok v našem životě. Jak by mohl vypadat člověk, který zvolil věčné tělesné zdraví: - udržuje zásadité prostředí v těle, jeho potrava se skládá převážně z plodů přírody, užívá potravy z darů Země s pokorou - vynechává chemické potraviny povahy kyselinotvorné, které jako kyselina působí ve vnitřním pro středí těla. Jak by mohl vypadat osud člověka, který zvolil věčný život duše? - dodržuje v životě etické zásady, řídí se srdcem - požívá duševní potravu zásobuje ducha dobrými vjemy s úctou k sobě i lidem. Umění není překonat druhého člověka nebo svět, nýbrž přesáhnout sebe. Na svět jsme přišli s touhou kultivovat duši. Je mnoho těch, kteří svůj původní úkol zapomněli. Přiblížení se ideálům by mělo být vyvážené, přirozené. Kniha je určená pro ty, kteří si přeji něčeho dosáhnout a ví, že je potřeba začít u sebe. Ti, kteří v životě mnoho zakoušeli a mají pocit, že se nedostali tam, kam by chtěli, či se vzdali, mohou vždy a znovu začít. Nikdy není pozdě na změnu. Dokud jsme tady, do poslední minuty, stačí nechat přijít etickou myšlenku, vyslovit ji a svým novým jednáním dosavadní pocity neúspěchu zvrátit. Někteří považují za úspěch nové auto či dům, jiní radost z toho, že i na ně svítí slunce, pocit štěstí, že mají střechu nad hlavou nebo důvěru, že vše, co se děje, pomáhá žít kvalitní život, kde vždy mohu najít klid. Není rozdíl mezi nebem a zemí, mezi hmotným a nehmotným. Vše je jeden celek. Brzy zjistíme, že nic není špatně ani správně. Vše je nic a nic je vše. Život je protkán pocity, které vytváří mysl. Energie myšlenky určuje vývoj. To, co některým lidem přineslo úspěch, byla šance, kterou využili. To, co lidem přineslo pád, byly jejich dluhy k sobě, světu, vesmíru. Ti, kteří přejí sobě i ostatním trvalý úspěch, ať hmotný nebo nehmotný, jsou vyzýváni každý okamžik ke změně. Tato kniha není určená pro pasivní čtení na volný čas. Je pro ty, kteří chtějí soustředit své tvůrčí síly pro smysluplně naplněný život. Průvodce Etickou myslí by měl vést k zamyšlení a přezkoumání svých hodnot, popřípadě k návratu k nim. Průvodce Praktickou myslí by měl vést k zamyšlení a práci s vašimi pocity. Poslední část Cesty mysli je svědectvím toho, co dokáže mysl a duch člověka. Co se píše, nemusí být pravda, dokud se psané slovo nedotkne čtenáře uvnitř. Tato kniha si klade za cíl vás inspirovat. Vy, čtenáři, pište vlastní knihu života tak, aby vás bavila a přinášela spokojenost na všech úrovních. Jste tvůrci.

10 Pr aktick á cvičení DECH Říká se, že bez vody není života. A bez dechu? Jak dlouho člověk vydrží bez dechu? Často kolem sebe slýchávám: jsem ve stresu, cítím se mimo, není mi dobře, jsem nervózní, nevím si rady, apod. Spojení s božstvím, tedy s tou částí, která radí, usmiřuje, uzdravuje, posílá tvořivé myšlenky, nalézá rovnováhu, uklidňuje, je možné pouze a právě prostřednictvím dechu. Často slýchávám z vesmíru ono jemné : Spoj se se mnou. Naladění na božskou část zvanou vyšší JÁ, která je naší součástí neustále, je možné v klidu s vyrovnaným soustředěným dechem a myslí. Soustředím-li se na dech, vyrovnávám v sobě procesy vedoucí k absolutní rovnováze, dostávám se do hloubky soustředěné přítomnosti, kde je možné nalézt odpovědi na vše včetně aspektů, které v životě hledáme. Pocity radosti, lásky, hojnosti jsou přítomny vždy, ne vždy si je můžeme uvědomovat. Pocity lze změnit pomocí vyladění mysli během dechového cvičení. CVIČENÍ HA znovuzískání emoční rovnováhy Když chceme v životě dělat ha - ha umět se zasmát i při situaci, která se snaží člověka negativně pohltit, považuji toto Ha cvičení za jednu z dobrých metod, jak tzv. zahnat zlé duchy. Zlí duchové v tomto případě nejsou nic jiného než ovládající emoce a negativní pocity. Smíchem se rozplyne každá příčina dusivé atmosféry. Emoční rovina negativní se mění na pozitivní nebo neutrální. S tímto jevem jsem se setkala u národů v Indonésii. Když je potkal problém, lidé se zasmáli a pak začali nalézat alternativy k řešení. Zahrajeme si na dračí sílu: Najděte si pevnou pozici ve stoji mírně rozkročmo. Paže volně podél těla, páteř i hlava vzpřímená. Poprosíme vesmír, aby s námi spolupracoval. Při nádechu zvedáme paže, jako bychom chtěli obkreslit pažemi svoji auru ve tvaru slunce směrem vzhůru. Nad hlavou spojíme dlaně v pěsti, dech chvíli zadržíme. Při rozevření dlaní mírně zakloníme hlavu, naše hlava se mění na hlavu draka. Ze chřtánu (úst) vypustíme silou vzhůru veškerý oheň, který uvnitř stravuje spolu se slovem HA. Se zadrženým dechem se pažemi vracíme k nohám, opět kreslíme kolem sebe slunce (kruh). Cvičení opakujeme tak dlouho, než ucítíme pohodu v těle. Pro opětovné posílení a navýšení vibrací lze cvičení HA obohatit o krok navíc. Po té, co jste vypustili napětí z dlaní, nechejte dlaně otevřené a představte si, jak se síla napětí, kterou jste vyslali do vesmíru vrací do dlaní zpět, jen v recyklované podobě v energii radosti, míru, štěstí nebo lásky. Tuto energii přesuňte v auře nebo do míst v čakerního systému, kde vám energie chybí. Další dechová cvičení naleznete v kapitole Dechová cvičení

11 Dechová cvičení Širokospektrální účinky dechových cvičení - uklidní, vyladí mysl (odstraní přebytečné myšlenky) - odhalí příčinu stresu a tu rozpouští - navodí rovnováhu duševní i fyzickou - znovu obnoví energetický tok - zlepší soustředění a koncentraci - má vliv na látkovou výměnu (metabolismus), zlepší prokrvení - mírní nebo odstraní bolesti - odvádí pozornost od strachu před náročnými situacemi nebo po nich - působí jako prevence proti kolapsům, infarktu, mrtvici apod. příhodám - léčí neplodnost aj. zdravotní potíže, při kterých není možno stanovit diagnózu, bez podloženého lékařského nálezu (dechové cvičení zaručuje průchodnost životní energie) - řeší psychosomatické potíže Působení dechu je přirozenou výměnou energií. Každý nádech obnovuje a přivádí energii do těla. Naopak výdech zbavuje všeho, co nepotřebuje tělo i psychika. Pusťte pomocí práce s dechem do éteru starosti, obavy, tíhu, emoce, které se vám nelíbí, éter ví, co dělat, vesmír čeká na svoji práci. Spojíte tak energii vlastní s energií vesmíru. Působí to jako vyměnit vodu mrtvou za živou. Vnitřně se skutečně stanete uspořádanější, lehčí. Dechová cvičení zvětšují tělesnou kapacitu, zlepšují metabolismus interních orgánů, metabolismus svalů, zbaví stresu, uklidní mysl i emoce. Během každého dechového cvičení se doporučuje pobývat v odpovídajícím prostředí. Soustředěním se na dech posilujete pozornost. Když se stane, že myšlenky odvádějí vaši pozornost, opět se trpělivě vraťte k tomu, co právě provádíte. Nespěchejte, dech se snažte procítit každou buňkou vašeho těla Zde uvedená cvičení se osvědčila v praxi, zvláště před meditací, lze je úspěšně použít i v každodenním životě na odbourávání stresu. Bez dechu není života. Bez života nelze tvořit. Bez tvoření nelze žít. ZÁKLADNÍ UNIVERZÁLNÍ DECHOVÉ CVIČENÍ: 4-FÁZOVÉ nádech zadržet výdech zadržet Můžete vykonávat kdekoliv, kdykoliv (jen asi mimo čerpací benzinové stanice a podobná území) Stupnice stresu odevzdání stresu Představte si stupnici od Položte si otázku, jak moc pociťuji stres? Číslo si zapište. Po dechovém cvičení znovu zkontrolujte, jak moc vás ještě stres ovlivňuje. Pracujte s dechem do uvolnění napětí Dechová cvičení první pomoci: Dechové cvičení na uzemnění Představte si sami sebe jako strom. Nádech do hlavy - koruny, výdech trupem či páteří do nohou kořenů. Nádech do břicha - kmene, výdech břichem spolu s mantrou: Moje energie je stále se mnou. Opakujte do doby, než začnete cítit stabilitu středu.

12 Věnováno lidské mysli, tomu prchavému i trvalému okamžiku v éteru. Síla proudící myslí je energie myšlenky čeřící nekonečnou hladinu. Pozvednu-li sebe, své myšlenky, povznáším ostatní Pomíjivé nechme odpočinout, nepomíjivé proudit. Pomíjivé ztrácí na síle, má sílu dostředivou. Nepomíjivé stále proudí, pulzuje, roste, rozpíná se bez omezení, působí odstředivě. I když vše pomine, tvé srdce bude zářit, mysl se stane součástí univerzálního vědomí. Tebou bude kolovat síla přesahující vše, celý vesmír i Planetu Zemi. Zastav se, kam spěcháš? Není kam Vychutnej si sváteční chvilku života naplněnou klidem. Když se příjemně slaví, také spěcháte, nebo si přejete, aby oslava nikdy nekončila? Naslouchej potřebám duše, které ponoukají tvé kroky k majestátu lásky. Potkala jsem cestu, kde není kam spěchat, cestu, kde je potřeba umět se zastavit, vyjádřit vděk prostřednictvím nádechu a výdechu. Uvědomit si své sny jako naděje, důvěru, že mohu, a víru v požehnání. Tak stoupám vzhůru, i když připoutána k Zemi, protože tady mám právě teď být Slovo mohu mi dává pocit vděčnosti, vděčnost obohacuje život, skutečné žití obsahuje věčnost, její neomezenou sílu. Pocit mohu mi dodává odvahu v životě vykonat cokoliv. SKUTEČNOU KNIHU nosí každý člověk sám v sobě. Říká se jí Kniha života. Jen ten, který je ochoten se zastavit a nahlédnout do této knihy ukryté v nitru jako poklad, může číst z její hluboké moudrosti. Kniha Řeka života, nemusí změnit váš život, ale může pomoci změnit myšlenky, nasměrovat váš pohled jiným směrem a otevřít se změně, která začíná v mysli. Otevření se změně uvnitř mysli za pomocí vědomého nádechu a výdechu může znamenat v lidském životě objevení důležitého mezníku, kdy si uvědomíte sílu myšlenky a její dopad na vlastní osud.

Sedm proroctví starých Mayů

Sedm proroctví starých Mayů Sedm proroctví starých Mayů První proroctví oznamuje konec současného cyklu. Říká, že od roku 1999 po dalších 13 let se každý člověk nachází v jakémsi zrcadlovém sále, aby ve svém nitru objevil mnohorozměrnou

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová a rádcem při jejich zvládání. Nastal čas, abyste se zbavili starých přesvědčení a návyků. Meditace a cvičení obsažená na stránkách této knížky vám mohou pomoci získat důvěru při uskutečňování nezbytných

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz Miliónový rok David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz ÚSPĚCH NENÍ ŽÁDNÉ TAJEMSTVÍ ZPŮSOB MYŠLENÍ + VĚCI DĚLAT MÁTE JEDEN CÍL OVLÁDAT ENERGII (život sám i hmotné věci v něm jsou energie) (otevřete

Více

Obsah. První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí závisí na dokonalé

Obsah. První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí závisí na dokonalé Předmluva: Hluboká důvěra v pohyb života - tvořivá přítomnost živého Boha 5 První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí

Více

Psychospirituální transformace 1

Psychospirituální transformace 1 Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Upozornění

Více

Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva důvodů proč se miluji Praxe pro odpuštění Denní afirmace... 17

Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva důvodů proč se miluji Praxe pro odpuštění Denní afirmace... 17 Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva... 4 Úvod... 6 50 důvodů proč se miluji... 11 Praxe pro odpuštění... 14 Denní afirmace... 17 Meditace... 19 3 způsoby, jak udržet srdeční čakru zdravou... 21 Cvičení

Více

Dech proud životní energie

Dech proud životní energie Koloběhy přírody Dech proud životní energie Každý správně provedený nádech dělá ze včerejška sen o štěstí a ze zítřka dokonalou extázi. Mary Burmeister Životní energie je tělem přijímána různými způsoby:

Více

Co je afirmace? Zde je několik příkladů afirmací, mnohé z nich často sama užívám: Dnes jsem vděčná za svůj život. Dnes je krásný den!

Co je afirmace? Zde je několik příkladů afirmací, mnohé z nich často sama užívám: Dnes jsem vděčná za svůj život. Dnes je krásný den! Co je afirmace? Ve slovníku nalezneme význam tohoto slova ve smyslu přesvědčení, přitakání, ujištění, tvrzení. Každý den, každý okamžik nám hlavou běží mnoho myšlenek, tvrzení, přesvědčení, v duchu každý

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

Veškeré individuální konzultace a terapie, stejně jako skupinové workshopy a semináře probíhají v rámci specifického přístupu S it Systému.

Veškeré individuální konzultace a terapie, stejně jako skupinové workshopy a semináře probíhají v rámci specifického přístupu S it Systému. - Konzultace a terapie Individuální konzultace a poradenství individuální terapeutická práce dle potřeb klienta Podpora a vedení v integračních, separačních a léčivých procesech v jeho duši i těle, zohledňující

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010.

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010. Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010 VITAMÍN D - BOŽSKÝ VITAMÍN Rona H: Nejdražší přátelé, poselství pro tento měsíc musím začít vysvětlením Během uplynulých tří

Více

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno.

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno. Josefína Ukázková Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA Milá Josefíno. Výše jsou pro Vás vyloženy všechny karty, které Vám utvářejí Vaše cesty v nejbližší budoucnosti. Je potřeba

Více

Úvod Překonat hranice hmoty, prostoru a času obyčejně přesahuje kapacitu lidského mozku. Stát se neviditelným svědkem událostí v čase a prostoru je si

Úvod Překonat hranice hmoty, prostoru a času obyčejně přesahuje kapacitu lidského mozku. Stát se neviditelným svědkem událostí v čase a prostoru je si 1 Úvod Překonat hranice hmoty, prostoru a času obyčejně přesahuje kapacitu lidského mozku. Stát se neviditelným svědkem událostí v čase a prostoru je sice možné, ale vyžaduje to od adepta duchovního rozletu

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

Obličejová cvičení. aneb cvičení pro krásu, svěžest a vitalitu. Mgr. Monika Šulistová. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz

Obličejová cvičení. aneb cvičení pro krásu, svěžest a vitalitu. Mgr. Monika Šulistová. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obličejová cvičení aneb cvičení pro krásu, svěžest a vitalitu Mgr. Monika Šulistová N a k l a d a t e l s t v í a v y d a v a t e l s t v í R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Úvod...6

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Sebeuzdravující-Moment UK, Londýn Duben Potvrzené

Sebeuzdravující-Moment UK, Londýn Duben Potvrzené Sebeuzdravující-Moment UK, Londýn Duben Potvrzené Prožitkový večer Pátek, 7. Duben 19:30 Registrace 20:00 až cca. 22:00: Balance-Recovery Prožitkový večer Finanční vyrovnání: 30 Balance-Recovery Prožitkový

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

HISTORIE A TEORETICKÉ ZÁKLADY

HISTORIE A TEORETICKÉ ZÁKLADY Obsah Úvod... 13 HISTORIE A TEORETICKÉ ZÁKLADY... 17 Živa univerzální síla života... 18 Živa a božské předurčení... 27 Energetické léčení prána, reiki a další... 34 Živa duchovní prameny... 40 Rodosvit...

Více

0. čakra - informace, poselství a návod na čištění této čakry ve 13 úrovních.

0. čakra - informace, poselství a návod na čištění této čakry ve 13 úrovních. 0. čakra - informace, poselství a návod na čištění této čakry ve 13 úrovních. Nultá čakra - meditace 15. 19. 9. 2005 Dobronice Poselství bytosti nulté čakry Je známa je n málo lidem na planetě, propojuje

Více

Genki Kai. Dechové cvičení

Genki Kai. Dechové cvičení Genki Kai Dechové cvičení DAI EN KOKYU HO (překlad: dýchání ve velkém kruhu) Obecně, pro všechny formy dechového cvičení, nádech by měl být kratší než výdech. 0. SU NO KOKYU (=0) (překlad: "SU" nádech)

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Vámi vybrané karty 2 / 6

Vámi vybrané karty 2 / 6 Vážený pane Nováku, Chceme vám tímto prostřednictvím poděkovat za koupi jedinečné věštby, kterou náš "Tarot přání" nabízí, a zároveň si vás dovolíme s ním krátce seznámit. Tarot přání je velmi mocný magický

Více

BERT HELLINGER PRAVIDLA ÚSPĚCHU

BERT HELLINGER PRAVIDLA ÚSPĚCHU Pravidla úspěchu BERT HELLINGER PRAVIDLA ÚSPĚCHU 2013 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hellinger, Bert Pravidla úspěchu / Bert Hellinger ; [z německého originálu... přeložila Jitka Scharingerová].

Více

malýprůvodce životem

malýprůvodce životem karelspilko malýprůvodce životem Podívej se na to jinak a nechej věci, ať se stanou Žít v souladu s kosmickým proudem je koncem utrpení MALÝ PRŮVODCE ŽIVOTEM Podívej se na to jinak a nechej věci, ať se

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Rituály a magie řídily každý krok, každou myšlenku i čin v životě našich předků. S nimi byl spjatý čas uctívání, tedy čas oslav související s ročními

Rituály a magie řídily každý krok, každou myšlenku i čin v životě našich předků. S nimi byl spjatý čas uctívání, tedy čas oslav související s ročními Rituály a magie řídily každý krok, každou myšlenku i čin v životě našich předků. S nimi byl spjatý čas uctívání, tedy čas oslav související s ročními cykly setby a sklizně a po nich nazvaný. Nyní, po mnoha

Více

Frekvence lásky. Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Frekvence lásky. Ukázka knihy z internetového knihkupectví Frekvence lásky 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Gabriela Čanigová FREKVENCE LÁSKY Vladimír Kvasnička Nakladatelství VODNÁŘ 3 Děkuji vám všem za podněty, které mne vedly k tomu,

Více

Václav Vocásek Co je pro zdraví a dobrý psychický stav nejdůležitější

Václav Vocásek Co je pro zdraví a dobrý psychický stav nejdůležitější Stránka: 1 Co je pro zdraví a dobrý psychický stav nejdůležitější Jaký je kořen zdravého a kvalitního života Napsal Václav Vocásek Tvůrce školy tělesného a duševního rozvoje Perly čchi-kungu Napsáno pro:

Více

JEMNOHMOTNÁ ENERGIE. Životní energie

JEMNOHMOTNÁ ENERGIE. Životní energie SYSTÉM ČAKER Systém čaker je model, který zachycuje plynutí jemnohmotných energií, jež procházejí veškerým životem, včetně energetického systému člověka. Je to takový žebřík, po němž stoupáme od fyzické

Více

O radosti pro život MILÁ KNIHA. Přemysl Dvořáček

O radosti pro život MILÁ KNIHA. Přemysl Dvořáček O radosti pro život MILÁ KNIHA Přemysl Dvořáček O radosti pro život Přemysl Dvořáček V prožitku jemného citu lásky ve svém srdci cítíme blažený vjem upřímné radosti a něhy. S pocitem upřímné radosti

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

ANDĚLSKÉ LEDNOVÉ AFIRMACE

ANDĚLSKÉ LEDNOVÉ AFIRMACE ANDĚLSKÁ NADĚJE Vše pro Vaši duši! NEWSLETTER 01/2017 ANDĚLSKÉ LEDNOVÉ AFIRMACE Pohlazení, radost, energie a laskavost v srdci. S anděly kráčím nadšeně do nových dní roku 2017. Lehkost mého nitra je osvobozující.

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

ROZUMNÝ ŽIVOT 1. Obsah

ROZUMNÝ ŽIVOT 1. Obsah -------------------------------------------------- ROZUMNÝ ŽIVOT 1 Obsah Úvod...11 O čem je tato kniha?...11 První krok do Rozumného světa...12 Základní myšlenky...12 Tato kniha uvádí pravidla, jak postupovat

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zdraví a nemoc Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová motto Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo

Most do páté dimenze. Tattatuo Motto: Nezapomeňte! Každá nemoc a problém je nevyjádřená síla, která se zhmotnila, abychom jí prošli. Je to síla, která se obrátila dovnitř místo ven. Anita Moorjani Podzim 2015 Stránka 1 I. Úvod Milí

Více

Prenatální linie a její hlavní body

Prenatální linie a její hlavní body Prenatální linie a její hlavní body Linie, jež je pro metamorfózu podstatná, se nachází na vnitřní straně nártu. Zde je možné určit různé hlavní body, ze kterých lze vyčíst průběh prenatálního vývoje.

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Pro informaci připojuji náplň semináře z předchozích let.

Pro informaci připojuji náplň semináře z předchozích let. Pokračování systému seminářů Cesta Lásky navazuje svým čtvrtým stupněm. Na tomto semináři procítíte vesmír kolem nás. Hlavní náplní je procítění a pročištění našich bloků s vesmírnými proudy, které nám

Více

5 důležitých bodů pro změnu vašeho života

5 důležitých bodů pro změnu vašeho života 5 důležitých bodů pro změnu vašeho života 1 1. Naučte se být sami sebou a sami se sebou V dnešní době není vůbec jednoduché být sám sebou a zůstat přirozený a harmonický, prostě takový, jakého nás příroda

Více

Kundalini jóga - Jóga vědomí

Kundalini jóga - Jóga vědomí Kundalinijóga podle Yogi Bhajana Ženská cesta k sobě, vlastnímu sebepoznání, zdraví, vnitřní radosti a potěšení ze života. Kundalini jóga - Jóga vědomí Manuál Ženy jak se stát: šťastnou, zdravou, krásnou,

Více

Každý si zaslouží, žít život naplněný, radostný a v zdravém těle s bystrou myslí. I Vy si to zasloužíte!

Každý si zaslouží, žít život naplněný, radostný a v zdravém těle s bystrou myslí. I Vy si to zasloužíte! Ctěná paní, ctěný pane, pokud máte zdravotní i jiný problém a hledáte řešení k uzdravení/vyřešení Vašeho problému našli jste neobyčejné přesto to nejpřirozenější řešení. Ať je Vaše situace jakkoliv vážná,

Více

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění In-formace pojem informace, z lat. dávat tvar KDO pozoruje, kdo je to POZOROVATEL vědomá mysl, duše, (ztotoţnění se s já) DÁVAT TVAR = vytvořit asociaci,

Více

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život...

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život... TEST NOODYNAMIKY K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) Pohlaví: Délka pobytu v komunitě: Délka braní (přibližně): Věk: Fáze: Jsi praktikující věřící? Prosím, zakroužkuj odpověď, která odpovídá

Více

Variace. Zdravý životní styl

Variace. Zdravý životní styl Variace 1 Zdravý životní styl Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Zdravý životní styl Zdravý životní

Více

ROZUMNÝ ŽIVOT 3. Obsah. PRVNÍ ČÁST Láska, rodina, děti co může být důležitější?...

ROZUMNÝ ŽIVOT 3. Obsah. PRVNÍ ČÁST Láska, rodina, děti co může být důležitější?... --------------------------------------------------- ROZUMNÝ ŽIVOT 3 Obsah PRVNÍ ČÁST Láska, rodina, děti co může být důležitější?... 11 První kapitola: Jak si lze vytvořit samotu... 12 Strach a pochybnosti...12

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Odkládáme-li lásku k sobě. samým na dobu, kdy. budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme. dokonalí právě tady a. právě nyní.

Odkládáme-li lásku k sobě. samým na dobu, kdy. budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme. dokonalí právě tady a. právě nyní. Jsem dokonalý takový, jaký jsem. Odkládáme-li lásku k sobě samým na dobu, kdy budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme dokonalí právě tady a právě nyní. Nejsem ani příliš mnoho, ani příliš málo. Nikomu

Více

*100% přírodně čisté éterické oleje 10 ml

*100% přírodně čisté éterické oleje 10 ml Kód Název Cena včetně DPH *100% přírodně čisté éterické oleje 10 ml 1647917 1. čakra intimní atmosféra 180,00 1647919 2. čakra harmonizující 180,00 1647933 3. čakra antiseptická 180,00 1647941 4. čakra

Více

Obsah KNIHA PRVNÍ. Předmluva Tajemství kosmu. Prvopočátek 19. Princip života 23

Obsah KNIHA PRVNÍ. Předmluva Tajemství kosmu. Prvopočátek 19. Princip života 23 Obsah Předmluva Tajemství kosmu 11 14 KNIHA PRVNÍ Prvopočátek 19 Slovo jako Absolutní Božství tvůrčí síla trojice duch, síla, hmota univerzální zákony princip prasvětla a prainteligence Princip života

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo. Láska je něco, co děláte pro sebe. Výsledky pozorujte podle vlastních zkušeností. Všechno je vždy ve vás.

Most do páté dimenze. Tattatuo. Láska je něco, co děláte pro sebe. Výsledky pozorujte podle vlastních zkušeností. Všechno je vždy ve vás. Motto: Láska je něco, co děláte pro sebe. Výsledky pozorujte podle vlastních zkušeností. Všechno je vždy ve vás. -- Thaddeus Golas Prosinec 2012 Stránka 1 Vánoční spojení lidských srdcí Zpráva Vyššího

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

Gabriela Čanigová. Vladimír Kvasnička Nakladatelství VODNÁŘ. Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Gabriela Čanigová. Vladimír Kvasnička Nakladatelství VODNÁŘ. Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Gabriela Čanigová DUCHOVNÍ ANTIDEPRESIVUM aneb Jak nezobat pilule a být v pohodě Vladimír Kvasnička Nakladatelství VODNÁŘ 3 Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Gabriela Čanigová, 2011

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Spouštěč od Boha JJK

Spouštěč od Boha JJK Spouštěč od Boha JJK Druhý atribut času: P o c t i v o s t Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem se dostaneš do souladu s energií

Více

Brian L. Weiss. Zrcadla času

Brian L. Weiss. Zrcadla času Brian L. Weiss Zrcadla času 1 2 Zrcadla času Od tohoto autora již vyšlo Mnoho životů, mnoho Mistrů Poselství Mistrů Jedna duše, mnoho těl Jen láska je skutečná Minulými životy k uzdravení Zázraky se dějí

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo. TA je určeno těm, kteří kladou otázky Vesmíru, chtějí rozumět svému životu. a hledají vlastní cestu.

Most do páté dimenze. Tattatuo. TA je určeno těm, kteří kladou otázky Vesmíru, chtějí rozumět svému životu. a hledají vlastní cestu. Motto: TA je určeno těm, kteří kladou otázky Vesmíru, chtějí rozumět svému životu a hledají vlastní cestu. TA1/1.část str. 35 Září 2013 Stránka 1 I. Úvod Milí přátelé, prázdniny nám utekly jako voda, pro

Více

NEURORESTART EMOCE VÝUKOVÝ A PRACOVNÍ MANUÁL AUTOR: MONIKA URBANOVÁ A JIŘÍ VOKÁČ ČMOLÍK

NEURORESTART EMOCE VÝUKOVÝ A PRACOVNÍ MANUÁL AUTOR: MONIKA URBANOVÁ A JIŘÍ VOKÁČ ČMOLÍK 2015 NEURORESTART EMOCE VÝUKOVÝ A PRACOVNÍ MANUÁL AUTOR: MONIKA URBANOVÁ A JIŘÍ VOKÁČ ČMOLÍK Kapitola - DEN 0 ZAČÍNÁME Připravte se na trénink NEURORESTART EMOCE. Věnujte pozornost informacím ve videu

Více

Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Reiki Mistr/učitel Eva Melzerová eva.melzerova@seznam.cz; www.reiki-melzerova.cz.

Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Reiki Mistr/učitel Eva Melzerová eva.melzerova@seznam.cz; www.reiki-melzerova.cz. Systém SOKAISI Manuál (dle Armand-Manuel Ratundu) Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Systém SOKAISI První stelární transformační zasvěcovací systém na Zemi Po obdržení KOSO RAYS mne má zvědavost

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo. Bez ohledu na vaši situaci, vždy máte volbu: Buď své vědomí rozšíříte, nebo zúžíte.

Most do páté dimenze. Tattatuo. Bez ohledu na vaši situaci, vždy máte volbu: Buď své vědomí rozšíříte, nebo zúžíte. Motto: Bez ohledu na vaši situaci, vždy máte volbu: Buď své vědomí rozšíříte, nebo zúžíte. V každém případě musíte začít tam, kde jste. -- Thaddeus Golas Listopad 2012 Stránka 1 Být něžným k sobě je cesta

Více

ZÁKLADNÍ UČEBNICE ŠTĚSTÍ

ZÁKLADNÍ UČEBNICE ŠTĚSTÍ Bohumila Truhlářová trilogie ZÁKLADNÍ UČEBNICE ŠTĚSTÍ 3. učebnice: REVOLUCE LÁSKY NA PLANETĚ ZEMI Prachatice 2005 Euroservice 1999 s.r.o. v roce 2005 Bohumila Truhlářová Návrh obálky a kreseb Eva Kotorová

Více

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH Přečtěte si jeden z mnoha hospicových příběhů. Příběh paní Dity se díky jejímu věku možná maličko liší od příběhů staříků a křehkých stařenek. Poselství však zůstává stejné:

Více

Bulletin Trojúhelníků Červen 2011 Č. 176 Finální text Strana 1: Odhalování Plánu Boha

Bulletin Trojúhelníků Červen 2011 Č. 176 Finální text Strana 1: Odhalování Plánu Boha Bulletin Trojúhelníků Červen 2011 Č. 176 Finální text Strana 1: Odhalování Plánu Boha Vznešené emanace Božstva stále vlévají potence světla a lásky do mysli a srdce lidské rasy. Velká Bytí na vnitřní straně

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Jsi světlo a to je nezničitelná pravda. Věnováno těm, kdo hledají světlo v životě.

Jsi světlo a to je nezničitelná pravda. Věnováno těm, kdo hledají světlo v životě. Jsi světlo a to je nezničitelná pravda. Věnováno těm, kdo hledají světlo v životě. 1 První vydání v anglickém jazyce vyšlo ve Velké Británii, USA, Austrálii, na Novém Zélandu a v Kanadě: Lightning Source

Více

POČÁTEK CESTY. 6 Předmluva

POČÁTEK CESTY. 6 Předmluva POČÁTEK CESTY 5 Tak tedy budeme se zabývat Bohem. Ale ne vírou v něj a ani náboženstvím. Budeme se zabývat tím, co se za slovem Bůh skrývá. Nekonečnem, pramenem, Velkým vědomím. Budeme se zabývat tím,

Více

Vysoká pec ve vašem nitru

Vysoká pec ve vašem nitru Obsah Předmluva... 7 Úvod... 10 Chcete-li objevit své pravé Já, já musí zemřít... 19 Vysoká pec ve vašem nitru... 49 Jak nechávat vše plynout a pozorovat... 80 Jak kráčet beze stop... 95 Mysl: velká pokladnice

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení uvolňovací a dechová Označení materiálu: Datum

Více

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (Individuální plánování poskytovaných služeb) Jiří Miler Anotace: I lidé s mentální retardací mají vědomí sebe sama.

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

Cítit se skvěle na duši i těle

Cítit se skvěle na duši i těle Obšťastník únor 2016 Cítit se skvěle na duši i těle Ratibořická 1166/12, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Vše v nové tělocvičně PILATES o velikosti 40 m 2. je cvičební systém, který Vám pomůže lépe vypadat,

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Duševně zdravý člověk je

Duševně zdravý člověk je DUŠEVNÍ HYGIENA Duševně zdravý člověk je vyrovnaný samostatný zdravě kritický k sobě i okolí umí jednat s lidmi ovládá a zdravě prožívá své emoce odlišuje skutečnost od snů plní své povinnosti umí odpočívat

Více

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO jednotlivé oblasti a co se v nich odehrává Vibrační frekvence citového a emočního

Více

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 běhy 20.9.,

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více