SZÓ SZÓFAJ TOLDALÉKOK CSEH F ablak fn ~ok, ~ot, ~(j)a okno 3 akkor e tehdy, tenkrát, tak, pak 3 alacsony. mn ~abb, ~an nízký

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SZÓ SZÓFAJ TOLDALÉKOK CSEH F ablak fn ~ok, ~ot, ~(j)a okno 3 akkor e tehdy, tenkrát, tak, pak 3 alacsony. mn ~abb, ~an nízký"

Transkript

1 MagyarOK 1.: szólista a. fjzthz / slovníčk k. kapitol SZÓ SZÓFAJ TOLDALÉKOK CSEH F ablak fn ~ok, ~ot, ~(j)a okno akkor thdy, tnkrát, tak, pak alacsony mn ~abb, ~an nízký Ki az az alacsony férfi? Kdo j tamtn nízký muž? antipatikus (= llnsznvs) mn ~abb, ~an antipatický, nsympatický asztal fn ~ok, ~t, ~a stůl az a(z) tamtn (ukazovací zájmno) Ttszik az a lámpa? Líbí s ti tamta lampa? azonnal (= máris) ihnd, okamžitě Azonnal ott vagyok. Hnd tam budu. barátságos mn ~abb, ~an přátlský barátságtalan mn ~abb, ~an npřívětivý, nvlídný biztos(an) určitě, jistě Marco biztosan szívsn sgít. Marco určitě rád pomůž. bögr fn ~'k, ~'t, ~'j hrnk buszjgy fn ~k, ~t, ~ jízdnka na autobus, lístk na autobus buszsofőr fn ~ök, ~t, ~ řidič autobusu büfé fn ~k, ~t, ~j buft A büfébn kávézunk. Pijm kávu v buftu. cnti (= cntimétr) fn ~k, ~t, ~j cntimtr cruza fn ~'k, ~'t, ~'ja obyčjná tužka címztt fn ~k, ~t, ~j adrsát csinos mn ~abb, ~an půvabný, pěkný (hlavně o žnách) gy csinos nő půvabná žna, krásná žna csúnya mn ~ bb, ~ n ošklivý dolgozik i dolgozni, dolgozott, dolgozz pracovat Nm tudok dolgozni. Nmůžu pracovat. drága mn ~ bb, ~ n drahý Szita Szilvia és Plcz Katalin Jiří Januška 1

2 MagyarOK 1.: szólista a. fjzthz / slovníčk k. kapitol Ez az asztal lég drága. Tnto stůl j docla drahý. gytm fn ~k, ~t, ~ univrzita Milyn az gytm? Jaká j ta univrzita? gyszrű mn ~bb, ~n jdnoduchý gyütt spolu, dohromady Együtt kávézunk. Pijm spolu kávu. llnsznvs (= antipatikus) mn ~bb, ~n antipatický, nsympatický lőtt přd (něčím) a főnév lőtt přd podstatným jménm az nyém můj, moj - A főnököm türlms. - Az nyém is. - Můj šéf j trpělivý. - (Tn) můj také. srnyő fn ~k, ~t, ~j dštník uró fn ~k, ~t, ~ja uro (měna) húsz uró dvact uro z a(z) tnto (ukazovací zájmno) Nm ttszik z a lámpa. Tato lampa s mi nlíbí. fáradt mn ~abb, ~an unavný fladó fn ~k, ~t, ~ja odsílatl férfi fn ~ak, ~t, ~ja muž, mužský, chlap fiatal mn ~abb, ~on mladý fiók fn ~ok, ~ot, ~ja šuplík forint fn ~ok, ~ot, ~ja forint (maďarská měna) főnök fn ~ök, ~öt, ~ šéf A főnököm türlms. friss Friss vagyok. friss saláta gyakorol vmit Tudok olaszul gyakorolni. Můj šéf j trpělivý. mn ~bb, ~n črstvý, svěží Jsm črstvý. črstvý salát i ~ni, ~t, ~j cvičit, procvičovat něco Můžu procvičovat svou italštinu. Szita Szilvia és Plcz Katalin Jiří Januška 2

3 MagyarOK 1.: szólista a. fjzthz / slovníčk k. kapitol gyakran často Gyakran van vidokonfrncia. Často j vidokonfrnc. gyógyszr fn ~k, ~t, ~ lék nm..., hanm n..., nýbrž nm gy szék, hanm kttő n jdna židl, nýbrž dvě hangulat fn ~ok, ~ot, ~a nálada, atmosféra Itt mindig jó a hangulat. Tady j vždycky dobrá atmosféra. hát no - Ttszik z a szék? - Hát, nm igazán. - Líbí s Vám tato židl? - No, moc n. hív vkit i ~ni, ~ott, ~j volat někoho Örülök, hogy hívsz. Jsm rád, ž voláš. hogy ž Örülök, hogy mindn rndbn van. Jsm rád, ž j všchno v pořádku. hölgy fn ~k, ~t, ~ dáma Ki az az idős hölgy? Kdo j tamta starší dáma? idális mn ~abb, ~an idální idgn mn ~bb, ~ül cizí idgn szó cizí slovo idgs mn ~bb, ~n nrvózní idős mn ~bb, ~n starý, postarší (o věku lidí) Ki az az idős úr? Kdo j tamtn postarší pán? igazi mn skutčný, opravdový igazi optimista skutčný optimista igazolvány fn ~ok, ~t, ~a lgitimac, průkaz ilyn takovýto, takto Judit mindig ilyn nyugodt? Judit j vždy takto klidná? informatika fn ~'k, ~'t, ~'ja informatika iroda fn ~'k, ~'t, ~'ja kanclář jókdvű mn ~bb, ~n dobř naladěný, v dobré náladě jóképű mn ~bb, ~n pohldný (o mužích) Szita Szilvia és Plcz Katalin Jiří Januška

4 MagyarOK 1.: szólista a. fjzthz / slovníčk k. kapitol Nagyon jóképű a barátod. Tvůj přítl j vlmi pohldný. kamra fn ~'k, ~'t, ~'ja kamra kávéfőző fn ~k, ~t, ~j kávovar kávézik i kávézni, kávézott, kávézz pít kávu Mindnnap gyütt kávézunk. Každý dn spolu pijm kávu. kdvnc mn ~bb, ~n oblíbný Ki a kdvnc tanárod? Kdo j tvůj oblíbný učitl? kdvs mn ~bb, ~n milý A kollégám kdvs. Kdvs Barátom! Můj kolga j milý. Milý přítli! kénylms mn ~bb, ~n pohodlný kénylmtln mn ~bb, ~ül npohodlný kép fn ~k, ~t, ~ obraz, obrázk krül i ~ni, ~t, ~j dostat s (někam), stát (o cně) Mnnyib krül z a szék? Kolik stojí tato židl? később později kiló (= kilogramm) fn ~k, ~t, ~ja kilo(gram) kolléga fn ~ k, ~ t, ~ ja kolga koordinátor fn ~ok, ~t, ~a koordinátor könnyű A laptop könnyű. A fladat könnyű. mn könnybb, könnyn lhký, snadný Tn notbook j lhký. Tn úkol j snadný. könyv fn ~k, ~t, ~ kniha, knížka kövér mn ~bb, ~n tlustý kratív mn ~abb, ~an krativní kulcs fn ~ok, ~ot, ~a klíč küld vmit Nóra -mailt küld. különlgs gy különlgs lámpa i ~ni, ~ött, ~j poslat něco Nóra posílá -mail. mn ~bb, ~n zvláštní, mimořádný, spcifický zvláštní lampa Szita Szilvia és Plcz Katalin Jiří Januška 4

5 MagyarOK 1.: szólista a. fjzthz / slovníčk k. kapitol laptop fn ~ok, ~ot, ~ja notbook lusta mn ~ bb, ~ n líný magas mn ~abb, ~an vysoký magas férfi magas ház vysoký muž vysoký dům magyartanár fn ~ok, ~t, ~a učitl maďarštiny magyartanfolyam fn ~ok, ~ot, ~a kurz maďarštiny Ttszik a magyartanfolyam? Líbí s ti tn kurz maďarštiny? mappa fn ~ k, ~ t, ~ ja adrsář (v počítači), foldr, dsky (na spisy) máris (= azonnal) ihnd, okamžitě Máris ott vagyok. Hnd tam budu. marktingmndzsr fn ~k, ~t, ~ marktingový manažr más jiný más mássalhangzó jiná souhláska mgy i mnni, mnt, mnj jít, jt Most mgyk. Tď jdu., Tď jdu. métr fn ~k, ~t, ~ mtr milyn? jaký? Milyn az új munkahlyd? Jaké j tvoj nové pracoviště? mindnnap dnně, každý dn Mindnnap bszélgtünk. Každý dn si povídám. mindkét oba (dva) Mindkét irodában van nyomtató. V obou kanclářích j tiskárna. mobil (= mobiltlfon) fn ~ok, ~t, ~ja mobil, mobilní tlfon modrn mn ~bb, ~ül modrní moltt mn ~bb, ~n boublatý monitor fn ~ok, ~t, ~(j)a monitor mosolyog i ~ni, mosolygott, ~j usmívat s Lajos mindig mosolyog. Lajos s vždycky usmívá. munka fn ~ k, ~ t, ~ ja prác Szita Szilvia és Plcz Katalin Jiří Januška 5

6 MagyarOK 1.: szólista a. fjzthz / slovníčk k. kapitol Ttszik a munkád? Líbí s ti tvoj prác? munkahly fn ~k, ~t, ~ pracoviště működik i működni, működött, ~j fungovat A nyomtató működik. Ta tiskárna funguj. naptár fn ~ak, ~t, ~(j)a kalndář nhéz mn nhzbb, nhzn těžký, obtížný A fotl nhéz. A fladat nhéz. To křslo j těžké. Tn úkol j obtížný. nincs(n) nní Az irodámban nincs nyomtató. V mé kancláři nní tiskárna. nyomtat vmit i ~ni, ~ott, nyomtass tisknout něco nyomtató fn ~k, ~t, ~ja tiskárna nyugodt mn ~abb, ~an klidný okos mn ~abb, ~an chytrý olcsó mn ~bb, ~n lvný optimista mn ~ bb, ~ n optimistický örg mn ~bb, ~n starý (o věku živých bytostí) papír fn ~ok, ~t, ~ja papír papír zsbkndő fn ~k, ~t, ~j papírový kapsník pénz fn ~k, ~t, ~ pníz pénztárca fn ~ k, ~ t, ~ ja pněžnka prsz samozřjmě - Tud sgítni? - Prsz. - Můžt mi pomoci? - Samozřjmě. psszimista mn ~ bb, ~ n psimistický piac fn ~ok, ~ot, ~a trh probléma fn ~ k, ~ t, ~ ja problém Ha valami probléma van, szívsn sgítk. Když bud nějaký problém, rád pomůžu. projktkoordinátor fn ~ok, ~t, ~a koordinátor projktu puszi fn ~k, ~t, ~ja pusa, polibk Szita Szilvia és Plcz Katalin Jiří Januška 6

7 MagyarOK 1.: szólista a. fjzthz / slovníčk k. kapitol régi mn ~bb starý (n o věku živých bytostí) gy régi laptop starý notbook régóta oddávna Marco már régóta él Magyarországon. Marco žij v Maďarsku už oddávna. rmk mn ~bb, ~ül skvělý Rmk a munkahlym. A kollégám rmk mbr. Moj pracoviště j skvělé. Můj kolga j skvělý člověk. rokonsznvs (= szimpatikus) mn ~bb, ~n sympatický Róma fn ~ t, ~ ja Řím rossz mn ~abb, ~ul špatný, zlý, nfunkční Rossz a nyomtató. Ta tiskárna j nfunkční. rosszkdvű mn ~bb, ~n rozmrzlý, v špatné náladě sgít vkink i ~ni, ~tt, sgíts pomoci někomu Tud sgítni? Můžt (mi) pomoci? snki nikdo Snki nm tud sgítni. Nikdo (mi) nmůž pomoci. soha nikdy Soha nm kávézunk gyütt. Nikdy npijm kávu spolu. sok mnoho, hodně Sok a strssz. J hodně strsu. sovány mn ~abb, ~an hubný sötét mn ~bb, ~n tmavý, tmný Az irodám lég sötét. Moj kanclář j dost tmavá. strssz fn ~t, ~ strs Sok a strssz. J hodně strsu. szakállas mn ~an s plnovousm, vousatý gy szakállas férfi muž s plnovousm számítógép fn ~k, ~t, ~ počítač számnév fn ~nvk, ~nvt, ~nv číslovka szék fn ~k, ~t, ~ židl szmüvg fn ~k, ~t, ~ brýl Szita Szilvia és Plcz Katalin Jiří Januška 7

8 MagyarOK 1.: szólista a. fjzthz / slovníčk k. kapitol szmüvgs mn ~n s brýlmi szmüvgs nő žna s brýlmi szimpatikus (= rokonsznvs) mn ~abb, ~an sympatický színs mn ~bb, ~n barvný A lámpa szép színs. Ta lampa j pěkně barvná. szknnl vmit i ~ni, ~t, ~j sknovat něco szknnr fn ~k, ~t, ~ sknr szomorú mn ~bb, ~an smutný szorgalmas mn ~abb, ~an pilný, pracovitý tárgy fn ~ak, ~at, ~a přdmět használati tárgyak užitkové přdměty táska fn ~ k, ~ t, ~ ja taška A táskámban mindig van gy jó könyv. V mé tašc j vždycky nějaká dobrá kniha. tlfonál i ~ni, ~t, ~j tlfonovat Később még tlfonálok. Později jště zatlfonuji. tniszlabda fn ~ k, ~ t, ~ ja tnisový míčk tniszütő fn ~k, ~t, ~j tnisová rakta trm fn trmk, trmt, trm sál, síň trmészts mn ~bb, ~n přírodní, přirozný Ez trmészts. To j přirozné. ttszik i ~ni, ttsztt, ttssz líbit s Ttszik az új munkahlyd? Líbí s ti tvé nové pracoviště? toll fn ~ak, ~at, ~a pro többi ostatní, zbývající a többi diák ostatní studnti tökélts mn ~bb, ~n dokonalý, bzvadný Nm lht mindn tökélts. Nmůž být všchno dokonalé. túl příliš Ez az asztal túl drága. Tnto stůl j příliš drahý. tulajdonság fn ~ok, ~ot, ~a vlastnost Szita Szilvia és Plcz Katalin Jiří Januška 8

9 MagyarOK 1.: szólista a. fjzthz / slovníčk k. kapitol mbri tulajdonságok lidské vlastnosti türlms mn ~bb, ~n trpělivý türlmtln mn ~bb, ~ül ntrpělivý unalmas mn ~abb, ~an nudný úr fn urak, urat, ura pán Ki az az alacsony úr? Kdo j tamtn nízký pán? után po (něčm) magánhangzó után po samohlásc van i lnni, volt, lgyél/légy být Az irodában van tlfon. V kancláři j tlfon. vár vkit/vmit i ~ni, ~t, ~j čkat na někoho/něco Vár a főnök. Čká (na mě) šéf. viccs mn ~bb, ~n vtipný, lgrační, srandovní Viccs z a fotl. A barátom viccs mbr. Toto křslo j srandovní. Můj přítl j vtipný člověk. vidám mn ~abb, ~an vslý, radostný vidokonfrncia fn ~ k, ~ t, ~ ja vidokonfrnc virág fn ~ok, ~ot, ~(j)a květina, kytka vonal Rossz a vonal. fn ~ak, ~at, ~a čára, lini, linka J špatné (tlfonické) spojní. Szita Szilvia és Plcz Katalin Jiří Januška 9

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT Petra Harazímová www Blahopřeji Vám a zároveň děkuji! Je úžasné, že se zajímáte o rozvoj své osobnosti, že jste se rozhodli udělat něco sami

Více

K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ

K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ Červen 2011, č. 31 Cena 80 Kč JAK DOKÁZAT, ŽE JSTE MUŽ OTEC A SYN HAŠTEŘENÍ ČAS S DĚTMI O LENOSTI JAK VYBUDOVAT VZTAH S DĚTMI ZE ZÁPISNÍKU MLADÝCH OBSAH: Úvodník 1 Jak dokázat,

Více

Lekce 15. Str. 147/po cv. 2 Rozšiřující cvičení na procvičení odvozených slov. Schéma 15A

Lekce 15. Str. 147/po cv. 2 Rozšiřující cvičení na procvičení odvozených slov. Schéma 15A Lekce 15 Str. 147/cv. 1 K otázce číslo 2: Šťastní nemusí být jen lidé na třech fotografiích vlevo. Studenti můžou dostat za úkol vymyslet, proč je někdo chudý šťastnější než bohatý. Str. 147/po cv. 2 Rozšiřující

Více

Co je mezi tebou a Chuckem? Mnou a kým?!?! vyjekla. Promiň. zasmála se Annie. Asi jdu na tebe moc zhurta. Prostě vždycky jsem si myslela, že mezi

Co je mezi tebou a Chuckem? Mnou a kým?!?! vyjekla. Promiň. zasmála se Annie. Asi jdu na tebe moc zhurta. Prostě vždycky jsem si myslela, že mezi Nick ji doprovodil domů. Vycházkovým krokem to měli dvacet minut cesty. Možná jsi měl zůstat s ní a ne se mnou. řekla Alicia. Ann to zvládne. Navíc je tam Carmen, nic se jí nestane. Doufám, že jí moje

Více

aneb Jak je těžké najít chlapa Valerie Freiová

aneb Jak je těžké najít chlapa Valerie Freiová aneb Jak je těžké najít chlapa Valerie Freiová 2011 Předmluva... Skutečnost leckdy předčí fantazii. Autorka knihy uchopila skutečné zážitky, nepřesolila je, nepřepepřila, zachovala jejich syrovost a připravila

Více

Prezident Bill Clinton na tiskové konferenci 7. srpna 1996 po oznámení objevu označeného kódem ALH84001.

Prezident Bill Clinton na tiskové konferenci 7. srpna 1996 po oznámení objevu označeného kódem ALH84001. Dan Brown Pavučina lží Poznámka autora Delta Force (jedna z federálních protiteroristických jednotek USA), Národní průzkumný úřad a Nadace pro průzkum vesmíru jsou skutečné organizace. Rovněž všechny technologie,

Více

Předmluva: A v hlavě se mi zrodila myšlenka.

Předmluva: A v hlavě se mi zrodila myšlenka. 1 Předmluva: Leo Babauta je jedním z předních světových bloggerů píšících o osobním rozvoji, pozitivních návycích a minimalismu. Také já jsem před časem narazil na Leův blog a jeho články mě poznamenaly

Více

KDYBYCH VĚDĚL, ŽE TU MAJ TAK MÁLO, TAK BYCH SEM ANI NEPÁCHNUL...

KDYBYCH VĚDĚL, ŽE TU MAJ TAK MÁLO, TAK BYCH SEM ANI NEPÁCHNUL... * KDYBYCH VĚDĚL, ŽE TU MAJ TAK MÁLO, TAK BYCH SEM ANI NEPÁCHNUL... * PŘÍŠTĚ PŮJDU RADĚJI NA NOVÝ PORG, TAM MAJ URČITĚ VÍC! 2 úvodník/tiráž kousek vpravo a dole stalo se/glosy hodně doprava je potřeba communiquer...

Více

Jak koučovat debatní klub. Autor Matěj Pilát

Jak koučovat debatní klub. Autor Matěj Pilát Jak koučovat debatní klub Autor Matěj Pilát Obsah 1) Úvod... 3 Osoba kouče... 4 Role... 5 2) Jak založit klub... 5 3) Koučování ve dvojici... 5 Výhody koučování ve dvou... 6 Koho si vybrat do dvojice...

Více

TIMES M A J Á L E S. Retroskop: Hoj, byla noc! strana 6. Dámy pod košem. čtěte na straně 3. strana 7

TIMES M A J Á L E S. Retroskop: Hoj, byla noc! strana 6. Dámy pod košem. čtěte na straně 3. strana 7 TIMES číslo 5 10 Kč červen 2000 Retroskop: Hoj, byla noc! strana 6 strana 7 Dámy pod košem M A J Á L E S 2 0 0 0 čtěte na straně 3 TIMES 1 Studie I. P. Pavlova v pedagogické praxi Tak už i po těch zpytácích

Více

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto.

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto. POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto. Pohádky vypráví dětem babičky, dědové a rodiče na celém světě. Český esperantista Theodor Kilián požádal své přátele, roztroušené po celém světě, aby

Více

(První pomoc, jak jí možná neznáte) 1. verze textu, vydáno 1.11.2011

(První pomoc, jak jí možná neznáte) 1. verze textu, vydáno 1.11.2011 (První pomoc, jak jí možná neznáte) 1. verze textu, vydáno 1.11.2011 Tato publikace by určitě mohla být přínosná pro zdravotníky nebo jiné absolventy kurzů první pomoci, kteří si chtějí oživit své teoretické

Více

TIBETSKÝ TERIÉR. Svìtová výstava PaøíŹ Tibet Dog Europe Výroèí. Pro mlsné jazýèky páníèkù i pejskù. Rozhovor

TIBETSKÝ TERIÉR. Svìtová výstava PaøíŹ Tibet Dog Europe Výroèí. Pro mlsné jazýèky páníèkù i pejskù. Rozhovor TIBETSKÝ TERIÉR Obèasník pro pøíznivce tibetských teriérù AKTUÁLNÌ: Svìtová výstava PaøíŹ Tibet Dog Europe Výroèí 8/2011 Pro mlsné jazýèky páníèkù i pejskù Rozhovor FOTOGRAFICKÝ SERIÁL Legs-Smon Tibetan

Více

Nostrifikační zkouška z českého jazyka katedra českého jazyka FF OU

Nostrifikační zkouška z českého jazyka katedra českého jazyka FF OU 1 Nostrifikační zkouška z českého jazyka katedra českého jazyka FF OU Datum: Zkoušený:... Zkoušející:....... I. ČÁST - ústní a) konverzace b) rozhovor nad přečteným textem (novinový článek) II. ČÁST -

Více

PROJEKT MALÝ PRINC 7. A

PROJEKT MALÝ PRINC 7. A PROJEKT MALÝ PRINC 7. A 2009/2010 Zdroj obrázku: http://2.bp.blogspot.com/_pjqdevlpajq/ryoldl2t8zi/aaaaaaaaaho/8xmyn B9MsxM/S226/Mal%C3%BD%2Bprinc.jpg 2 Tuto knihu tvoří výběr textů, které napsali žáci

Více

Vydání publikace bylo finančně podpořeno z programu MATRA/KAP vyslanectví Nizozemského království v Praze

Vydání publikace bylo finančně podpořeno z programu MATRA/KAP vyslanectví Nizozemského království v Praze Vydání publikace bylo finančně podpořeno z programu MATRA/KAP vyslanectví Nizozemského království v Praze 1 ZUZANA ŠTROMEROVÁ MOŽNOST VOLBY Kde mohu přivést své děťátko na svět? Vydalo nakladatelství Argo,

Více

JOSEF JANDA. volný způsob

JOSEF JANDA. volný způsob JOSEF JANDA volný způsob VOLNÝ ZPŮSOB JOSEF JANDA volný způsob (1978 1988) PRAHA 2014 Tato kniha vyšla za finančního přispění těchto institucí: Nadace Český literární fond VOLNÝ ZPŮSOB Copyright Josef

Více

Herec je vlastně natvrdlý tvor

Herec je vlastně natvrdlý tvor @ 83. Zprav daj Jiráskova Hronova pátek 9.8.2013 : 7 Herec je vlastně natvrdlý tvor Rozhovor s lektory semináře HT jako Herecká tvorba Hanou Frankovou a Janem Hniličkou Před několika lety jsem na přehlídce

Více

ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK autor: Mgr. Eva Cacková informační zdroj: Dokážeš psát bez chyb?, Zita Janáčková, Brno, Nová škola, 1998 Český jazyk pro 5. ročník Pracovní sešit, Vlastimil Styblík a kol., Praha,

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč KVĚTEN - ČERVEN 2010 VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE OSTROŽSKÁ LHOTA

Více

narcismus 13/11/2008, 25 Kč www.itvar.cz Pavel Z., z textu Co sme? DG 307, 1973-1975 proč se tak často nenávidíme? proč na ješitnosti pevnosti z hoven

narcismus 13/11/2008, 25 Kč www.itvar.cz Pavel Z., z textu Co sme? DG 307, 1973-1975 proč se tak často nenávidíme? proč na ješitnosti pevnosti z hoven rozhovor s j. bažantem nejen o narcismu str. 4 a 5 st. komárek, j. šiklová a vl. merta o ješitnosti str. 6 a 7 básník a jeho čtenář str. 8 a 9 z. zemanová: proměny ega v pop music 60. let str. 10 kratochvilný

Více

Lekce 11. Str. 107/cv. 3 Opakovací cvičení na osvojení forem imperativů z textu. Schéma 11B

Lekce 11. Str. 107/cv. 3 Opakovací cvičení na osvojení forem imperativů z textu. Schéma 11B Lekce 11 Str. 107/cv. 2 Řešení: Co funguje proti stresu: být na sebe hodný/hodná, rozdělit své povinnosti mezi ostatní, cvičit jógu nebo aerobic, dýchat zhluboka, koupit si něco hezkého, jíst v klidu,

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

I. Psaní čárky v souvětí 1 Souřadné spojení vět spojkami a, i, ani, nebo, či

I. Psaní čárky v souvětí 1 Souřadné spojení vět spojkami a, i, ani, nebo, či I. Psaní čárky v souvětí 1 Souřadné spojení vět spojkami a, i, ani, nebo, či Čárkou neoddělujeme spojení vět hlavních nebo spojení vět vedlejších spojkami a, i, ani, nebo, či v poměru slučovacím. Jsou-li

Více

BOHATÝ TÁTA RADÍ, JAK INVESTOVAT

BOHATÝ TÁTA RADÍ, JAK INVESTOVAT BOHATÝ TÁTA RADÍ, JAK INVESTOVAT Co, kam a jak bohatí investují a chudí ne Robert T. Kiyosaki Sharon L. Lechter PRAGMA HODKOVIČKY Otcova rada do investování Před lety jsem se zeptal bohatého táty: Jakou

Více

Karel Čapek, Josef Čapek. Ze života hmyzu

Karel Čapek, Josef Čapek. Ze života hmyzu Karel Čapek, Josef Čapek Ze života hmyzu Znění tohoto textu vychází z díla Ze života hmyzu tak, jak bylo vydáno v Československém spisovateli v roce 1982 (ČAPEK, Karel. ; ČAPEK, Josef. Ze společné tvorby

Více