HISTORICKÉ SOUVISLOSTI K CÍRKEVNÍM RESTITUCÍM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HISTORICKÉ SOUVISLOSTI K CÍRKEVNÍM RESTITUCÍM"

Transkript

1 HISTORICKÉ SOUVISLOSTI K CÍRKEVNÍM RESTITUCÍM Náboženství má soukromý charakter. Stát by neměl dovolit vliv náboženství na státní záležitosti. Právo na existenci mohou mít pouze církve, které mají vlastní finanční samostatnost, podporují mravní a rodinné hodnoty a lidská práva a hlavně nemají vlastní světové církevní ústředí k tomu, aby se globálně nevnucovaly světu. Financování náboženství státem je v rozporu se soukromým charakterem náboženství. Proto katolická církev, která je stále závislá na státní finanční pomoci a má vlastní světové ústředí Vatikán, které se globálně vnucuje lidstvu, nemůže mít morální právo na existenci. Každý národ uznává neomezenou svobodu víry. Každý má právo na vlastní víru, která ostatní neohrožuje. Toto právo ať zůstává zachováno navždy. Víra je vůle věřit. Víra pomáhá učinit pozemské lidské utrpení snesitelnějším. Povznáší nás, nutí nás rozjímat o dobru a zlu, o smrti a smyslu života. Víra je hledání duševní rovnováhy. Pomáhá nám pochopit historii a fungování světa. Modlitba a meditace je jako hudba, je to spirituální uvolnění elektromagnetických cest těla, přináší spirituální mír a chrání proti stresu. Každý věřící má právo modlit se doma bez zbytečného zprostředkovatele. Každý má také právo nevěřit archaickému katolickému náboženství a být názorově agresivní vůči bigotním církevním lhářům. Věřící nemá povinnost absolvovat bohoslužby v kostele a podrobovat církevní kontrole. V Evropě roste počet lidí, kteří se pokládají za věřící, ale k žádnému náboženství se nehlásí a nechtějí mít nic společného s církví jako organizací. Církev odsuzují jako organizací lživou a parazitující. Vatikánská hierarchie Římskokatolickou církev tvoří 23 autonomních katolických církví pod vedením papeže. Z toho asi 1,2 miliardy jsou pokřtění římští katolíci, kteří tvoří největší náboženskou organizaci na světě. Úmyslně římskokatolická církev zavedla nepřehledný právní stav tím, že zřídila tisíce právnických osob jako například církve a náboženské organizace, svazy církví, konfederace národní a evropské, spolky, provincie, arcidiecéze, diecéze, farnosti, kongregace, řády, kláštery, nadace, charity, fondy, které údajně mají společensky prospěšnou činnost. Ve skutečnosti jen parazitují na občanech a státu. Jejich hlavním latentním cílem je získat velký podíl na moci, hromadit majetek a na věky věků parazitovat na lidské duchovní potřebě. Benevolentní zákony (zákon 3/2002 Sb.), které upravují zakládaní katolických náboženských řádů, kongregací, církevních organizací a seskupení tento právní chaos umožňuji a vytváří římskokatolické církví předpoklady k plíživému znovunastolení teokracie. Ve společnosti jsou dnešní spolky včelařů nebo zahrádkářů mnohem více důležitější a užitečnější než vatikánská hierarchie římskokatolické církve vedena papežem. Náboženství je výhradně soukromou věci každého občana. Není tedy žádný důvod k tomu, aby stát, respektive nevěřící financovali a podporovali katolickou církev a její obrovskou, zbytečnou, parazitující a chamtivou strukturu. Evropa by se neměla shlukovat kolem symbolu kříže. Proč kříž a krucifix musí Evropan vidět na každém kroku? Ve jménu katolického symbolu kříže bylo spácháno obrovské množství odporných zločinů. Proto evropskou identitou nemůže být katolický kříž a krucifix. Pro Evropu je nezbytná důsledná odluka církve od států. Počínaje od orgánů Evropské unie až po vesnice, které mají ve svém názvu obce svatý. Nebudou-li Evropané nyní bojovat za omezení vlivu vatikánské hierarchie, bude Evropa čím dál více směřovat k návratu katolicismu. Zločinnost vlády katolické církve již jsme měli možnost poznat. Evropa velmi nutně potřebuje racionalisty, kteří ji Evropské zákony by neměly poskytovat vatikánské hierarchii ochranu. Lze konstatovat, že dobře byl vztah státu a katolické církve vyřešen ve Spojených státech amerických. Katolické náboženství je největší konzervativní silou světa. Kde má katolické náboženství vliv, tam si militaristé pevně drží své pozice. Je rakovinným nádorem na duši lidstva. Katolická církev téměř dva tisíce let parazituje na lidské duchovní potřebě. Částečný pozitivní společenský přínos katolického náboženství nemůže vykompenzovat odporné zločiny, které spáchala a stále páchá. Prodej papežských odpustků je jedním z důkazů jejího parazitismu na lidské duchovní potřebě. Tyto odpustky prodávala i mrtvým, platili je pozůstalí.

2 Staletí křižácká vojska pod vedením papeže znásilňovala, vraždila jinověrce, plenila a rabovala dobytá města. Své zločiny páchala římskokatolická církev ve jménu kříže. V 17. století vedla v Evropě náboženské války s nekonečným vražděním milionů jinověrců. Násilné šíření katolického náboženství přineslo odporné zločiny. Byl to duševní útlak národů, teror, mučírny s mučicími nástroji a popravy miliónů nevinných obětí. Stále i dnes ve 21. století, církevní misionáři křesťanského náboženství v Laosu znásilňovali osmileté dívky a chlapce národa Akhai. Katolická inkvizice prohlašovala nevinné za kacíře a čarodějnice, mučením si vynucovala jejich přiznání a udávání majetných, aby mohla odsoudit celé rodiny do vězení a pak jejich zadlužený majetek za babku skupovat nebo aby majetek nevinných odsouzenců na smrt mohla konfiskovat. Přiznání si vynucovala pomoci mučíren. Za odlišný názor odsuzovala učence na popraviště nebo k upálení za živa na hranici. Důsledně likvidovala též odpůrce a reformátory ve vlastních řadách. Obviňovala, věznila, soudila, mučila, popravovala a upalovala, aby uhájila vlastní veřejné lži a nabyla majetek našich předků. V 17. století byly ve francouzském Avignonu a ve slezské Nyse postaveny vysoké pece pro úsporné spalování tisíců čarodějnic a umučených dětí. Podle papežské bule Ad extirpanda byl déle než šest století každý, kdo kacířský jednal nebo jen kacířský myslel, ukrutně mučen. Avšak bití, tortura palečnice a natahování na skřipec nebyly vůbec považovány za mučení, ale pouze za jakousi předehru. Mučeny byly také šestileté děti. Byl stanoven podrobný ceník na každý mučicí úkon. Bylo běžnou praxi, že za každý mučící úkon musela katolické inkvizici zaplatit rodina (u)mučeného. Jen katolický inkvizitor Robert le Bougre během jediného týdne postavil před inkviziční soud celé město a všechny jeho obyvatele včetně dětí a biskupa nechal za živa upálit. Mučením a činnosti inkvizitorů nikdo neměl šanci skončit jako nevinný. Přitom kacíři byli jen pokrokově myslící osoby nebo reformisté. Inkvizice staletí měla neomezenou moc. Odvoláváním se na katolické dokumenty byly miliony nevinných žen katolickou církví pomoci mučení prohlášeny za čarodějnice a pak upáleny za živa na hranici nebo utopeny. V Evropě se poslední soudní proces se konal v roce 1950 v belgickém městě Turnhout, kde byla žena obviněna z čarodějnictví. Je strašné vidět, co vše se děje v Nigerii ve jménu křesťanství sdělila tisku paní Gary Foxcroft šéfka humanitární organizace zabývající tím, že katoličtí faráři ve 21. století obviňuji v Nigerii desítky tisíc bezbranných dětí z posedlosti ďáblem, z nichž tisíce jsou pak kvůli těmto obviněním zavražděny. Papež plně obnovil, zločinnou historii známý, Jezuitský řeholní řád římskokatolické církve, který byl v roce 1908 přejmenován na Posvátná kongregace Svatého oficia a dnes je přejmenován na Kongregace pro nauku víry. I dnešní papež Benedikt VI. (Josef Racinger) déle než 20 let řídil Kongregaci pro nauku víry. Katolická inkvizice stále soudí a vlastní značný majetek a potichu a plíživě vyvíjí zavrženíhodnou činnost. Formální a nesrozumitelná omluva papeže Jana Pavla II. za zločiny spáchané katolickou inkvizici bez náznaku snahy vrátit obětem konfiskovaný majetek, je obrovská drzost katolické církve. Katolické štvanice a křesťanské války vedené papeži spolu s inkvizičními procesy mají na svědomí mnohem více milionů nevinných obětí než nacisté a stalinští komunisté dohromady. Katolický Luteránský koncil uložil všem Židům Evropy nosit jiný oděv, než nosili křesťané a zakázal sňatky mezi Židy a křesťany a následný katolický koncil uložil židům ve Francii nosit viditelně na oděvu žlutou hvězdu. Ve Španělsku katolická církev prohlašovala, že zabití žida křesťanem je záslužný čin před Bohem a králem. Katolický Basilejský koncil zakázal přijímání židů na všechny školy a university a též bydlení křesťana se židem v jednom domě. Židé nesměli vykonávat veřejné úřady. V celé Evropě byly prováděny monstrprocesy s miliony židy, aby katolická církev mohla odsouzeným konfiskovat židovský majetek. Roku 1828 papež Lev XII. opět začal zavírat židy do ghett. Vrcholu dosahuje katolický protižidovský holocaust pod vedením papeže Pavla IV. a papeže Pius V., který před zvolením byl ve funkci velký inkvizitor. Katolická církev praktikovala genocidu židů hlavně kvůli biblické báchorce, podle které prý židé ukřižovali jejich Ježíše Krista. Papež Pavel IV. vydal dva měsíce po svém zvolení papežem bulu Cum nimis absurdum, oproti které jsou protižidovské pasáže v Hitlerové knize Mein Kampf pouze velmi slabým čajovým odvarem.

3 Výše uvedená protižidovská nařízení katolické církve Hitlera inspirovaly a on je promítl do norimberských zákonů. Je tedy zřejmé, že hitlerův antisemitismus postrádá originalitu, že Hitler pouze kopíroval katolickou církev. Vatikánská hierarchie déle než 300 let využívala kolonialismus k násilnému šíření katolicismu v koloniích a hromadění majetku. Staletí nic podstatného neudělala proti rasismu a odpornému a krutému otrokářství. Využívala trh s otroky, aby na něm mohla také ona rozsáhlé zbohatnout. Potřebovala 580 let k tomu, aby se laxně omluvila za upálení Jana Husa či Giordana Bruna a zrušila rozsudek nad Galieo Galielim, ale mnoho dalších svých odporných zločinů ponechává bez omluvy a bez odškodnění. Pokrytecky asi 250 let, až do konce 18. století, bohatla jako výhradní provozovatel nevěstinců. Ve Španělsku během frankistického režimu ukradla matkám v katolických nemocnicích asi novorozenců, aby je mohla tajně prodat a obohatit se. Je neuvěřitelné, co si všechno katolická církev již dovolila a stále dovoluje. Je ztělesněním zla, které se pokrytecký tváří a prohlašuje o sobě, že koná dobro. V katolických školách deformuje zdravé myšlení dětí, láká je do kostelů k dětské pracovní činnosti znásilňovaných kostelních ministrantů. Z důvodu vyloučení dědění majetku vnucuje kněžím celibát, tím podporuje jejich vysokou účast na odporné pedofilii, počtu sexuálních skandálů a deviantů mezi katolickými kněžími. Katolická erotická askeze má daleko k biologické přirozenosti člověka. Kněží, kteří sexuálně zneužívali dětí, jsou obvyklé jen přeložení do jiného kostela, kde je věřící neznají, aby mohli nadále tito pedofilové zůstat ve službách vatikánské hierarchie. V důležitém zájmu ochrany děti by neženatá katolická kurie měla dobrovolně podstoupit kastraci. Proč mají mít její knězi schopnost plodit dětí, když mají papežem uloženou povinnost dodržovat celibát. Ženy měly papežský zákaz používat hlas v kostele. Při zpěvu v kostele je proto museli nahradit kastráti. Papež sice formálně zakázal kastraci malých chlapců, ale pro zpěv v Sixtinské kapli a v kostelích katolická kurie staletí požadovala a brala v osmi létech věku vykastrované chlapce. Jejich varlata se rukou rozmačkala nebo odstraňovala kleštěmi, aby se jim netvořil testosteron. Doživotně bylo takto znetvořeno více než půl milionů dětí. Kastráti měli zákaz se ženit, a proto se často stávali homosexuálními partnery katolických kněží. Využívání sopránových zpěváků trvalo i po první světové válce. Do roku 1922 zpíval v Sixtinské kapli poslední kastrát Alesandro Moreski. Radí manželům a podstatným způsobem zasahuje do života manželů, rodin a výchovy dětí, ale nemá vůbec žádné zkušenosti ani znalosti o manželství, rodině a výchově děti. Popírá výuku vědecké evoluční teorie ve školách. Její právo provádět nevědeckou pedagogickou výuku archaického náboženství, je absurditou moderní doby. Katolické náboženství, Bible, krucifix a její kněží nepatří již od 21. století do škol. Ve 21. století by školství nemělo pro vatikánskou hierarchii vychovávat poddané. Katolické školy jsou zdrojem nežádoucího sektářství. Zdravá demokracie nepotřebuje bohabojné občany, ale potřebuje mírově, ekonomicky a ekologicky a tvůrčím způsobem myslící zdravé občany. Paradoxně v době šíření nemoci AIDS a nežádoucího velmi rozsáhlého růstu podílu hladovějící světové populace zakazuje věřícím antikoncepci. Vnucuje se veřejností a otravuje veřejnost hlučným vyzváněním kostelních zvonů v městech a vesnicích. Aplikuje zásadu, že tisíckrát vyslovena veřejná lež se stává pravdou. Některé vlastní historické dokumenty uchovává, některé ničí a některé vyrábí (turínské plátno), tím falšuje vlastní historii. Jak je to odporné, když lháři tvrdí, že hlásají pravdu. Jak je to odporné, když někdo líbá ruku představiteli vatikánské hierarchie, která spáchala a páchá tolik odporných zločinů. Místo, aby papeže postavili před světský soud, slepí, hluší a hloupí mu líbají ruku. Katolické náboženství je založeno na mýtech. Svou mytologii vnucuje národům jako národní kulturní dědictví. Tradice katolicismu je však v dnešní společnosti kontroverzní a neodůvodněna. Ústavy některých evropských států se dokonce odvolávají na katolické hodnoty nebo křesťanské dědictví. Žádná ústava však nespecifikuje, co jsou to křesťanské hodnoty a křesťanské dědictví. Existence ústavního práva na náboženskou svobodu nemůže přece omlouvat zločiny spáchané a stále páchané vatikánskou hierarchii a nemůže omlouvat snahy o globalizační vliv katolicismu. Odvolávání se Evropanů na křesťanské hodnoty je idealizováno, neboť Evropa vůbec nepřihlíží ke zločinné historii katolického náboženství. Ten kdo se hlásí ke křesťanství, ten se musí rovněž hlásit k odporným zločinům spáchaných katolickou církví. Musí umět říci, že se hlásí k těm, kteří propagovali genocidu, věznili, mučili a za živa upalovali nevinné lidí, byli strůjcem

4 největšího podvodu tisíciletí, veřejně lžou, falšuji vlastní historii, znásilňuji dětí a ovládá je pokrytectví, chamtivost a touha po globální moci. Jinak by to bylo totéž jako hlásit se k nacismu a současně popírat plynové komory, holocaust a hrůzy, které se děly v nacistických koncentračních táborech. To přece není možné!!! Kdo nosí na krku katolický symbol kříže nebo nacistický symbol hákového kříže ten omlouvá, schvaluje a propaguje zločiny ve jménu těchto symbolů spáchané. Dogmatická vatikánská hierarchie se veřejnosti Evropy vnucuje, ale nemůže ji pomoci, naopak ji velmi škodí. Dnešní Evropa nepotřebuje dogmatickou vatikánskou hierarchii s její zločinnou historii. Její zločiny nejdou omluvit ani v historických souvislostech. Evropský kontinent s ní duchovně a morálně velmi strádá, nemá s ní dobrou budoucnost. Člověk potřebuje mít svobodu víry, ale nepotřebuje ke své víře lživou a parazitující vatikánskou hierarchii. Vatikánskou hierarchii, která vnucuje světu, aby věřil báchorkám o sedmidenním stvoření světa, na anděly, na satana, na ďábla a peklo, na zmrtvýchvstání, na všude přítomného, neviditelného, pomstychtivého a vše sledujícího nesmrtelného muže na nebi, na neposkvrněné početí, na účinek pokropení svěcenou vodou a účinek požehnání nebo na bludný slib věčného blaženého posmrtného života za věrnost, obětí a poslušnost katolické církví. Vnucuje světu, aby věřil na účelově vymyšlené a nesrozumitelnými a kostrbatými větami psané biblické příběhy, které odporuji přírodním zákonům a zdravému úsudku. Kvůli biblické báchorce o jablku a prvotním hříchu po staletí trpěly i dnes trpí diskriminaci ženy. Katolický diskriminační postoj k ženám je urážkou všech žen světa. Nesmyslné spory a krvavé války mezi křesťanstvím a islámem trvají staletí. Ani dlouhá staletí nestačily katolické církví k tomu, aby zajistila mír a harmonii mezi křesťany, muslimy a židy, i přes to, že tato tři náboženství mají hodně společného. Historicky prokázána malá schopnost soužití katolického náboženství odůvodňuje jeho zánik. Nesmyslné a dlouhodobé války, násilí a početné obětí kvůli archaickému katolickému náboženství jsou spojeny se Severním Irskem, Palestinou, Súdánem, Nigérii a v řadě dalších případů. Faktem zůstává skutečnost, že pokud by katolické náboženství neexistovalo, tyto náboženské války by nevznikly, ale hlavně dnešní svět bez něho byl by mnohem bezpečnější. Papež Pius XII. žehnal fašistickým dělům a ignoroval nacistickou genocidu Židů a pomáhal nacistickým válečným zločincům k útěku do jižní Ameriky. Díky přímé spolupráci s největším fašistou Itálie, Benitou Mussolinim, založila vatikánská hierarchie dne 11. února 1929 ministát Vatikán. K čemu vatikánská hierarchie potřebuje tento nedemokratický stát - světové katolické ústředí? K tomu, aby měla po světě asi 140 velvyslanectví a mohla s jejich pomoci rozšiřovat svůj vliv do celého světa, aby papež byl na svých cestách vítán a střežen za peníze daňových poplatníků hostitelského státu, aby mohla v zahraničí lépe šířit a dělat archaickému katolickému náboženství propagandu a hlavně, aby mohla globálně prosazovat katolicismus. Ostatní církve by měly velmi důrazně a veřejně odsoudit snahu vatikánské hierarchie o globální vnucování se katolicismu. Papež oděny jako klaun ve směšném středověkém kostýmu kyne z neprůstřelného papamobilu, rozhoupe kadidlo a pomodli se. Za toto pečlivě připravené a zdarma medií propagované show zaplatí daňoví poplatníci hostitelského státu nejméně 150 milionů amerických dolarů. Tato show bez vajíček, pískotu, jogurtu a rajčat nejsou ve veřejném zájmu ani v zájmu zdravého rozumu. atikánská hierarchie se neštítí vůbec ničeho. Její kaplani získávají tajné válečné informace a věřící z řad trpících vojáků přímo na válečné frontě. Vojáci násilně vehnaní do války pod vlivem válečného stresu v zoufalství vzhlíží k nebi a prosí Boha o zázrak přežití válečných hrůz. Kaplani vyčkávají na tuto vyhrocenou situaci, aby zoufalé vojáky mohli pokřtít, dát jim lživé sliby a tím získat další poddané ovečky. Neštítí se v církevních školách vědomě lhát dětem a neštítí se ani bezbranná nemluvňata (je to svoboda osobní vůle?) kropit vodou, aby si tímto směšným křtem zajistila své doživotní poddané. Spolupracuje současně s vládou i opozici, mafii, fašismem, militarismem a komunisty, jen aby mohla kdykoliv převléci kabát a na věky parazitovat na lidské duchovní potřebě a dál kumulovat majetek. Trvalé metastazuje na dnešní demokracii. Svou připravenost převzít kdykoliv moc jasně ukázala v roce 1939 nástupem tisovského klerofašismu na Slovensku a v jiných případech. Pro demokracii je, se svým materiálním zázemím a demagogii, mnohem větší nebezpečí než dnešní terorismus nebo nový nástup totalitního komunistického režimu.

5 Vatikánská hierarchie, prostřednictvím mystického života Jezuse Krista, chce moc, nesmrtelnost a být nejbohatší. Propaguje pitnou vodu, ale sama pije víno. Rafinovaně se maskuje frázemi jako Miluj bližního svého. Aby mohla katolická církev konat pro Vatikán dobro, musí pokrytecky vůči občanům konat zlo. Je proto nutné katolické plíživé nebezpečí a zlo veřejnosti zviditelnit a trvalé připomínat. Moderní doba 21. století by měla kategoricky odmítnout katolický archaický způsob myšlení. Občané mají právo na státní ochranu před zločinem, teroristy i před veřejnými lžemi vatikánské hierarchie. Demokracie musí trvale veřejnosti demonstrovat historickou chamtivost vatikánské hierarchie, její škodlivý vliv na společnost a její dlouhodobé parazitování na lidské duchovní potřebě. Prostřednictvím politických stran křesťanských demokratů zasahuje do politiky. Již spojení slov křesťanská demokracie je absurdní. Křesťanství je autoritativně a diktátorsky řízené papežem, tedy křesťanství nemá a nemůže mít s demokracii nic společného. Papež má ve svých rukou moc zákonodárnou, moc výkonnou i moc soudní. Proto je to totéž jako bychom spojili slova nacistická demokracie. Nečekaně a konečně v silném katolickém Polsku dosáhla v roce 2011 volební úspěch politická strana s antiklerikálním a protikatolickým programem. Racionální antiklerikální a protikatolický vývoj bude v Evropě pokračovat. Musí nastoupit éra rozumu. Katolická církev vždy když je nepřehledná politická situace nebo změna režimu začne požadovat a vykřikovat do světa své požadavky na majetek. Rakouskouherský císař Josef II roku 1874 zrušil nevolnictví a zestátnil katolické církví majetek, Od té doby katolická církev nevlastnila na území rakouskouherského císařství žádný majetek. Byla po roce 1874 pouze správcem a uživatelem státního majetku. Logicky tedy komunisté ani nemohli po roce 1949 katolické církví zkonfiskovat nebo znárodnit církevní majetek, protože již katolická církev staletí žádný majetek podle práva nevlastnila. Přesto hlasitě požadovala po roce 1989 v evropských postsocialistických státech na úkor evropských národů a jejich daňových poplatníků obrovské restituce. Neštítila se po revolučním roce 1989 požadovat po evropských daňových poplatnicích obrovské finanční restituce a nemovitosti s rozsáhlou výměru pozemků, rybníků, polí, lesů, přírodní léčebné zdroje a lázně, fary, zahrady, průmyslové objekty, správní a obytné budovy, velkostatky a jiné nemovitostí, které katolická hierarchie zločinně, podvodně nebo nezákonně v minulosti nabyla. To, že finanční restituce (59 až 90 miliard Kč) skončí ve Vatikánu chápe každý obyčejný občan, nechápou to však politické strany z roku Způsob nabytí majetku katolickou církví byl hlavní příčinou proč rakouskouherský císař Josef II. v roce 1874 katolické církevní majetek zestátnil a nechal ji ho jen a pouze ve správě. V českých zemích po bitvě na Bílé Hoře katolická církev popravila 21 českých šlechticů a pánů proto, aby mohla zkonfiskovat rozsáhlý český majetek a uvalit na český národ 300 let trvající Dobu temna s velmi silným národním a kulturním útlakem. Katolické církvi byl tento majetek císařem Josefem II. v 19. století zestátněn, ale ona ho nyní ve 21. století pokrytecky a cynicky v obrovském rozsahu požaduje zpět jako restituci po České republice. Nestydí se požadovat po České republice jako restituci majetek, který získala popravou české národní elity, požaduje majetek, na který nemá ani morální právo. Papež, aby upevnil vyjednávací pozici katolického vyjednavače Dominika Duky s Českou republikou ve věci církevní restituce tak ho povýšil na kardinála. Jak protilidové a zavrženíhodné je jednání toho chamtivého a nenasytného ministátu Vatikán a jeho hierarchie!!! Lze asi předpokládat, že postkomunistická státní moc na úkor daňových poplatníků rozhodne o vydání (darování) obrovského majetku katolické církví, podobně jako to učinily ostatní bývalé evropské socialistické státy. Darovat katolické církví stovky miliard Kč bez jakýchkoliv podmínek, které by omezovaly škodlivý vliv církve ve společnosti, to je největší politická naivita tohoto století!!! S nemorálně nabytým majetkem a bez povinnosti platit státu daně je dnes vatikánská hierarchie ve společnosti na výsluní ekonomického a politického vlivu. Je dnes nejbohatším podnikatelem, protože podle zákona 218/1949 Sb. neplatí do státní pokladny žádné daně!!! Po restitucích bude Vatikánská hierarchie největším vlastníkem nemovitosti. Snaží se své nemovitostí vydávat za kulturní dědictví českého národa, aby se jejich údržba a opravy platily z veřejných prostředků. Celé generace po dobu staletí stavěla megalomanské a okázalé chrámy a katedrály za účelem uložení mystických kostních relikvii a církevních mumii. Dnes dochází k absurdním situacích když daňoví poplatníci platí miliardy na údržbu majetku katolické církve a na údržbu a uctívání mumii katolických inkvizitorů, kteří posílali jejich předky na smrt.

6 Přepychovými chrámy, bazilikami s luxusní výzdobou, dominantními kostely v každé vesničce, kláštery, rozlehlými pozemky a milióny dalších nemovitostí, zlatými poklady a uměleckými sbírkami a velmi rozsáhlým pochybně nashromážděným movitým majetkem světu demonstruje vatikánská hierarchie svou moc a vnucuje své vymyšlené náboženské příběhy. Podvodně si také přivlastnila umělecká díla a umělecký talent národů a geniů. Byla to vatikánská hierarchie, která za symbolický peníz donutila genia Michalangela vymalovat renesančními malbami Sixtinskou kapli. Občané, šiřte povědomí o zločinech a zbytečnosti papeže a vatikánské hierarchie. Je zbytečné se abgébovat s vatikánskou hierarchii, má sedět na lavici obžalovaných a za zločiny být souzena. Vlastnické právo národů se nepromlčuje. Architekturu a stavbu gotických katedrál nevytvořila katolická církev, ale celé generace národních mistrů a tisíce kameníků a řemeslníků s obrovskou dovedností a talentem a s národním úsilím a lopotou. Tato velkorysá gotická díla mají národy právo vlastnit. 86. teze církevního reformátora 16. století Martina Luthera zněla: Proč papež, který je dnes nejbohatší, nefinancuje výstavbu baziliky sv. Petra sám místo toho, aby používal peníze nejchudších věřících? Doplňte učebnice dějepisu o největší podvod tisíciletí a další odporné zločiny katolické církve. Vyzvěte ji, aby se v první etapě dobrovolně vzdala všech pozemků a aby umožnila lidem bez domova přespávat v prázdných klášterech. Přibližte pro mystifikující, nenasytnou a parazitující vatikánskou hierarchii její soudný den. Katolická církev nesmí mít vliv na vaše životy. Rozbitím koalice politické a církevní moci odstraníte největšího koaličního nepřítele lidu. Největší podvod tisíciletí Vatikánská hierarchie se historicky znemožnila tím, že spáchala na miliardách věřících největší podvod tisíciletí. Zneužila ve svůj prospěch přirozený lidský strach ze smrti. Tím se její krvavý krucifix a katolický kříž stál symbolem lží, pokrytectví, podvodu a smrti. S úmyslem se obohatit a udržet si světskou moc uváděla miliardy důvěřivých lidí v omyl lživým tvrzením, že je neustále sleduje nesmrtelný a mstivý muž na nebi a jen pokud ji budou poslušní a přinesou oběti, budou žít posmrtný život v nebeském ráji, jinak skončí v pekle. Tento podvod byl a stále je zdrojem jejího rozsáhlého podvodného majetku. I v době kosmických letů na Měsíc lživě tvrdí, že smrtí lidský život nekončí, ale začíná věčný život v ráji nebo v pekle. Pokud jste ji oddaně sloužili, budete prý po smrti žít v nebeském ráji. Prolhaná vatikánská hierarchie tyto své žvásty a veřejné lží vykřikuje do světa v 45 jazycích prostřednictvím vlastního Radia Vatikán a v kostelích, které má v každé vesničce. Každá firma za minutu televizní reklamy platí miliony, ale ona v mnoha státních televizních stanicích může si dělat propagandu zdarma. Veřejné lži a katolické fabulace povyšuje nad vědecká fakta a nad zdravý lidský rozum. Jasným důkazem největšího podvodu tisíciletí je historie katolické církve a obrovský podvodně nabytý majetek, který dnes neoprávněně drží. Tento největší podvod tisíciletí stále pokračuje, neboť režim dnešní demokracie ho toleruje a podporuje. Hlásá sice odluku církve od státu, ale poskytuje jí státní ochranu a každý rok dává na její činnost miliardové dotace (dary) z peněz daňových poplatníků. Platí ji vysoké náklady na údržbu církevního majetku a mzdy přebujelé vatikánské hierarchie. Dokonce nepožaduje, aby katolické církevní organizace platily státu daně!!! Vzhledem k tomu, že katolická církev každý rok dostává od daňových poplatníků miliardové dotace (dary) z veřejných prostředků, má zákonnou povinnost seznamovat veřejnost s vlastním hospodařením a s rozsahem svého majetku. Čerpání veřejných prostředků nelze totiž považovat za obchodní či státní tajemství. Proto každý občan má právo položit státu otázku, proč peníze daňových poplatníků byly darovány katolickým církevním organizacím a nebyly investovány do školství či zdravotnictví nebo do odstranění ekologických zátěží? Každý občan má rovněž právo veřejně položit otázku, proč bohaté katolické církevní organizace nemají povinnost platit státu daně? Bylo by správné, aby stát platil velkou sociální podporu občanovi, který nepracuje, má na účtu miliony, vlastní zlaté poklady s brilianty, drahé obrazy, přepychové domy a velké pozemky? Bylo by správné, aby tomuto občanu stát platil ještě údržbu a opravy jeho majetku? Určitě ne!! Proč tedy stát sponzoruje bohatou katolickou církev? Proč naplňuje zlatou církevní pokladnu? Je to normální a správné vůči občanům? Stát, který bohaté církví poskytuje štědré dary z peněz daňových poplatníků nemá žádnou úctu k vlastním občanům. Představitele takového státu by se měli

7 z protilidového jednání zodpovídat. Je to velmi opovrženíhodné, aby se stát klaněl a lezl do zadku zločinné a nenasytné vatikánské hierarchii. Na výsostném území suverénních států dnes tiše působí struktura církevních soudů, tedy dvě jurisdikce. Stát platí kněžím a biskupům mzdy z peněz daňových poplatníků, ale pracovněprávní vztahy katolických hodnostářů k církvi byly vyňaty z jurisdikce dnešní demokracie. Znamená to, že o pracovněprávních vztazích farářů a biskupů rozhodují katolické církevní soudy. Z toho je zřejmé, že katolická církev má dnes připraveny finanční kapitál, zákony a vlastní soudní systém, inkvizici a další instituce pro případ převzetí veškeré moci a je již dnes připravena ihned zahájit soudní rozhodování o osudech jinověrců a nevěřících. Je dnes připravena na nový masový hon na kacíře a čarodějnice. Benevolentní zákony, které upravují zakládaní katolických náboženských řádů, kongregací, církevních organizací a seskupení maří možnost společenské a ekonomické kontroly církve a tím podporují trvání největšího podvodu tisíciletí a vytváří předpoklady k plíživému novému nastolení odporné teokracie. Žádný katolický farář nesází rýží, neorá pole, nemontuje na výrobní lince auta ani nestaví domy. Každý katolický farář ví, že stačí jen předstírat, že věří báchorce o nesmrtelném a mstivém muži na nebi, aby od daňových poplatníků dostával měsíční mzdu a vatikánská hierarchie miliardové dotace. Vatikánská hierarchie účelově presentuje veřejnosti dobrovolnou chudobu a pokoru řádových sester a jeptišek. Chce vyvolávat dojem, že dobrovolná chudoba je ji vlastní, že nežije v opulenci a blahobytu. Jako klad prezentuje nepřirozenou skutečnost, že její sestry a jeptišky nemají zájem přivést na svět a vychovávat a pečovat o vlastní děti. Podobně zneužívá velké přírodní katastrofy k tomu, aby bezplatnou mediální reklamou veřejnosti presentovala vlastní účast na charitativní činnosti. Charitativní pomoc však postiženým nedává, neboť charita je placená ze státních dotací nebo z veřejných sbírek. Největším zloduchem je ten zloduch, který se presentuje jako dobrotivý. Dnešní demokracie umožnila vatikánské hierarchii vybudovat na vlastním území síť statisíců zpovědnic, tedy dovoluje ji provádět na svém území legální špionážní činnost. Tím ji dovoluje kontrolovat občany a území cizích suverénních států. Špion každého jiného státu by dostal trest smrti, ale vatikánské hierarchii je dovoleno důvěrné informace získané špionáží využit k vlastní činnosti nebo k zastrašování bohabojných občanů cizích států. Proč dnešní demokracie dovoluje vládu vatikánského státu ve vlastním státě? Proč dnešní demokracie dovolí papeži zasahovat do vnitřních záležitosti vlastního státu si každý určitě odpoví sám. Avšak vychytralá vatikánská hierarchie nikomu, ani velmocím, nedovolí, aby kontroloval její městský ministát Vatikán. Tato naivita suverénních států dnešní demokracie je neuvěřitelná. Státní představitele demokratických režimů asi vůbec nechápou, že ústavní právo na náboženskou svobodu a existence vatikánské hierarchie jsou dva zcela odlišné pojmy. Asi je pro ně těžké pochopit, že k naplňování ústavního práva na náboženskou svobodu není vůbec nutná parazitující a přebujelá vatikánská hierarchie. Každý občan může uplatňovat ústavní právo na náboženskou svobodu bez zbytečného zprostředkovatele. Poskytuje ji právní ochranu, ignoruje její lži a trestní odpovědnost za největší podvod tisíciletí. Katolické události stanovuje jako státní svátky, jako kdyby národy neměly vlastní mimořádné historické události pro státní a národní svátky. Američtí občané mají právo a důvod k národní hrdosti na to, že vstoupili na Měsíc a zanechali tam plaketu s poselstvím Přicházíme v míru celého lidstva. Proč by měli Američané oslavovat katolické svátky, když tento den jejich národní mimořádné historické události není jejich státním svátkem? Proč mají občané oslavovat tolik vymyšlených katolických svátků, když katolická církev jejich svátky neoslavuje? Není to snad velmi nedůstojný postoj a neúcta dnešní demokracie k národní historii a k vlastním občanům? Dovoluje ji rovněž, aby se bez právního důvodu stavěla do role schvalovatele vůle voličů tím, že žehná kandidátům zvolených ve volbách. Zejména pro Řecko je to typické. Dokonce dlouho neměla námitek vůči tomu, že přes netransparentní vatikánskou banku bylo možné do měsíce května roku 2011 prát špinavé peníze z prodeje drog a zločinů, financovat nákup a prodej zbraní teroristickým organizacím a provádět bankovní podvody. Z důvodu praní špinavých peněz přes Vatikánskou banku musely italské úřady koncem roku 2011 zablokovat účty Vatikánské banky.

Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu. Bc. Adam Hrdý

Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu. Bc. Adam Hrdý Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu Bc. Adam Hrdý Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Diplomová práce Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu se zabývá historií antisemitismu, jeho vyvrcholením

Více

MONITOR. zpravodajský čtrnáctideník. 12. únor 2009

MONITOR. zpravodajský čtrnáctideník. 12. únor 2009 RC MONITOR ROČNÍK VI., ČÍSLO 3 zpravodajský čtrnáctideník 12. únor 2009 (za dobrovolné příspěvky) Tradice Otců Z výkladu žalmů, připisovaného svatému Hilariovi z Poitiers Hle, jak je dobré a jak útěšné,

Více

navrh4.qxd 5.11.2002 17:32 StrÆnka 1 LIBERALISMUS V TEORII A POLITICE

navrh4.qxd 5.11.2002 17:32 StrÆnka 1 LIBERALISMUS V TEORII A POLITICE navrh4.qxd 5.11.2002 17:32 StrÆnka 1 LIBERALISMUS V TEORII A POLITICE navrh4.qxd 5.11.2002 17:32 StrÆnka 2 LIBERÁLNÍ INSTITUT děkuje Velvyslanectví USA v ČR a CATO Institute za podporu tohoto projektu.

Více

ZSV (1. ročník nematuritních oborů)

ZSV (1. ročník nematuritních oborů) ZSV (1. ročník nematuritních oborů) Elektronická cvičebnice Mgr. Šárka Kubínová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Světová náboženství...

Více

Křesťan a práce. Sociální učení církve papežské sociální encykliky

Křesťan a práce. Sociální učení církve papežské sociální encykliky Křesťan a práce Sociální učení církve papežské sociální encykliky 1 Papežské sociální encykliky představují ve svém souhrnu celou knihu 500 stran. Málo věřících čte tak rozsáhlá pojednání. Proto bylo třeba

Více

MONITOR. Res Claritatis. Posvěceni v pravdě TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Pokoj nestačí hlásat, je třeba jej vytvářet. Homilie papeže Františka 04

MONITOR. Res Claritatis. Posvěceni v pravdě TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Pokoj nestačí hlásat, je třeba jej vytvářet. Homilie papeže Františka 04 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník XII., číslo 12 21. 6. 2015 / neprodejné Z OBSAHU Pokoj nestačí hlásat, je třeba jej vytvářet. Homilie papeže Františka 04 Svoboda se stává agresivní

Více

Terra Libera. Studie ukazují, že každý desátý mladý člověk v současnosti nechodí do školy

Terra Libera. Studie ukazují, že každý desátý mladý člověk v současnosti nechodí do školy Terra Libera âasopis hlásící se k tradici LAISSEZ FAIRE Vzdělání bez státu: Historie a současnost James Tooley Existuje velmi rozšířený názor, že kvalitního vzdělání pro široké vrstvy obyvatelstva lze

Více

Církevní školství v České republice

Církevní školství v České republice Církevní školství v České republice Zdeňka Dohnalová, FF MU, pedagogika Církevní školství v České republice 45 Úvod Otázka církevního školství v České republice stála po dlouhá desetiletí na pokraji zájmu

Více

Pohled z Říma: Tak přece rodina 06 Mučedníci komunismu. Blahoslavený Vilmos Apor 07 Dítě na okraji společnosti. Dítě a generační solidarita 10

Pohled z Říma: Tak přece rodina 06 Mučedníci komunismu. Blahoslavený Vilmos Apor 07 Dítě na okraji společnosti. Dítě a generační solidarita 10 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník XI., číslo 3 9. 2. 2014 / neprodejné Z OBSAHU Putovat v Duchu Svatém. Katecheze Svatého otce Františka 04 Pohled z Říma: Tak přece rodina 06 Mučedníci

Více

č. 133 Rozumnější jsem nad všechny své učitele, neboť rozjímám o tvých přikázáních, Hospodine. (Žalm 119,99) 3 _

č. 133 Rozumnější jsem nad všechny své učitele, neboť rozjímám o tvých přikázáních, Hospodine. (Žalm 119,99) 3 _ č. 133 Rozumnější jsem nad všechny své učitele, neboť rozjímám o tvých přikázáních, Hospodine. (Žalm 119,99) 3 _ 14 4 Nejsvětější Trojice Katecheze pro M. I. 20 Cesta k mužství Příběh bývalého transsexuála

Více

František, papež generace Jana XXIII. 06 Misionáři zabití v roce 2013 07 Dítě na okraji společnosti. Světlo na konci tunelu 12

František, papež generace Jana XXIII. 06 Misionáři zabití v roce 2013 07 Dítě na okraji společnosti. Světlo na konci tunelu 12 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník XI., číslo 9 4. 5. 2014 / neprodejné Z OBSAHU Vraťme se do Galileje. Homilie Svatého otce Františka 04 František, papež generace Jana XXIII. 06

Více

MONITOR. Res Claritatis. Neodletěly do Říma, ale odpluly k Hamburku TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Modlící se Církev. Katecheze Svatého otce Benedikta XVI.

MONITOR. Res Claritatis. Neodletěly do Říma, ale odpluly k Hamburku TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Modlící se Církev. Katecheze Svatého otce Benedikta XVI. Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník IX., číslo 9 6. 5. 2012 / neprodejné Z OBSAHU Modlící se Církev. Katecheze Svatého otce Benedikta XVI. 04 Žena velké lásky k potřebným. Svatá Zdislava

Více

Vzdělání a trh. Sborník textů

Vzdělání a trh. Sborník textů Vzdělání a trh Sborník textů Vzdělání a trh Sborník textů Vzdělání a trh Sborník textů Vydal: Liberální institut Spálená 51, 110 00 Praha 1 jako svou 54. publikaci Editor: Tereza Urbanová Odborná korektura:

Více

Monarchistický zpravodaj

Monarchistický zpravodaj Monarchistický zpravodaj Zpravodaj Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) Číslo 34/2011 DEUS REX PATRIA www.korunaceska.cz Z obsahu čísla: Vyznání pravdoláskaře 2 390. výročí popravy

Více

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 České země byly občas bitevním pole, častěji mostem Benedikt XVI. na letišti, Praha Stará Ruzyně 26.9.2009 Pane presidente, milí páni kardinálové

Více

Život amerického Žida v marxisticko-rasistickém Izraeli

Život amerického Žida v marxisticko-rasistickém Izraeli Jack Bernstein Život amerického Žida v marxisticko-rasistickém Izraeli Incognita Rád bych poděkoval Len Martinovi, který zpracoval moje poznámky a ústní vyprávění do formy této knížky. Bez jeho zasvěceného

Více

Pravdu, kterou marně hledáte, Vám přináší

Pravdu, kterou marně hledáte, Vám přináší zdarma duben 2015 Pravdu, kterou marně hledáte, Vám přináší Soukromé nezávislé noviny, které Vás chtějí objektivně informovat o životě a problémech náchodského regionu a ČR VYHROŽOVÁNÍ ČESKÝM OBČANŮM Více

Více

MONITOR. Res Claritatis. Evropa a křesťanství TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Jděte beze strachu sloužit. Homilie Svatého otce Františka 04

MONITOR. Res Claritatis. Evropa a křesťanství TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Jděte beze strachu sloužit. Homilie Svatého otce Františka 04 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník X., číslo 16 11. 8. 2013 / neprodejné Z OBSAHU Jděte beze strachu sloužit. Homilie Svatého otce Františka 04 Mučedníci komunismu. Blahoslavený

Více

Informace o projektu

Informace o projektu Informace o projektu Dovedu to pochopit? Hudba slouží jako velmi silný prostředek k přenášení emocí. Spojení obrazu a zvuku je pro naše vnímání ještě silnějším nástrojem. Rozhodli jsme se využít síly hudby

Více

MONITOR. Res Claritatis. Obrana víry a služba chudým TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Věřím v Boha. Katecheze Benedikta XVI. 04

MONITOR. Res Claritatis. Obrana víry a služba chudým TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Věřím v Boha. Katecheze Benedikta XVI. 04 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník X., číslo 3 10. 2. 2013 / neprodejné Z OBSAHU Věřím v Boha. Katecheze Benedikta XVI. 04 Trpělivě nést Kristův kříž. Svatý Peregrin Laziosi 07 Cesta

Více

Vydavatel Alexej Fjodorovič Pavlov Židovská nevyhlášená válka lidstvu

Vydavatel Alexej Fjodorovič Pavlov Židovská nevyhlášená válka lidstvu Vydavatel Alexej Fjodorovič Pavlov Židovská nevyhlášená válka lidstvu Studijní kompendium z několika publikací, především z knihy Jurije Kozenkova, Nevyhlášená válka Z ruských pramenů přeložil Jiří Folprecht

Více

Aspekty pohlavního života mladých lidí v současnosti. Veronika Kolečkářová

Aspekty pohlavního života mladých lidí v současnosti. Veronika Kolečkářová Aspekty pohlavního života mladých lidí v současnosti Veronika Kolečkářová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Závěrečná bakalářská práce na téma Aspekty pohlavního života mladých lidí v současnosti je zaměřena

Více

Obsah. Obsah... 3. Úvod... 5. Autoři... 7. Otroctví... 9. Historická část... 89

Obsah. Obsah... 3. Úvod... 5. Autoři... 7. Otroctví... 9. Historická část... 89 2 Obsah Obsah..................................................................................... 3 Úvod...................................................................................... 5 Autoři.....................................................................................

Více

Pravdu, kterou marně hledáte, Vám přináší

Pravdu, kterou marně hledáte, Vám přináší zdarma leden 2014 Pravdu, kterou marně hledáte, Vám přináší Soukromé nezávislé noviny, které Vás chtějí objektivně informovat o životě a problémech náchodského regionu a ČR Vše nejlepší v roce 2014 přeje

Více

Jsou lidé, kteří svou neobyčejností

Jsou lidé, kteří svou neobyčejností Úvodní slovo Boží člověk Jsou lidé, kteří svou neobyčejností zaujmou a zůstávají v paměti. Takový byl otec Adolf Kajpr. Měl vždycky co říct, vzpomíná na jeho promluvy pamětník. Dostal dar slova. Už v dětství

Více

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Křesťanská etika - jednat jako křesťan, jednat podle svého svědomí Milióny křesťanů

Více

Jaromír Hejna. Svět v pasti ŽIDOSLOV aneb současnost bez budoucnosti

Jaromír Hejna. Svět v pasti ŽIDOSLOV aneb současnost bez budoucnosti Jaromír Hejna Svět v pasti ŽIDOSLOV aneb současnost bez budoucnosti Jaromír Hejna, Praha 2012 Vydaly katolické stránky: www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com 2 Úvodní slovo editora Roku 1897 v Basileji

Více

1. CHARAKTERISTIKA A VÝVOJ NÁBOŽENSTVÍ

1. CHARAKTERISTIKA A VÝVOJ NÁBOŽENSTVÍ ÚVOD Se sektou jsem se poprvé setkala v kanadském Vancouveru, kam jsem jela v devatenácti letech na zkušenou. Ve čtvrti, kde jsem bydlela, byla velmi silná populace mormonů. Svou víru nikomu příliš nevnucovali,

Více