HISTORICKÉ SOUVISLOSTI K CÍRKEVNÍM RESTITUCÍM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HISTORICKÉ SOUVISLOSTI K CÍRKEVNÍM RESTITUCÍM"

Transkript

1 HISTORICKÉ SOUVISLOSTI K CÍRKEVNÍM RESTITUCÍM Náboženství má soukromý charakter. Stát by neměl dovolit vliv náboženství na státní záležitosti. Právo na existenci mohou mít pouze církve, které mají vlastní finanční samostatnost, podporují mravní a rodinné hodnoty a lidská práva a hlavně nemají vlastní světové církevní ústředí k tomu, aby se globálně nevnucovaly světu. Financování náboženství státem je v rozporu se soukromým charakterem náboženství. Proto katolická církev, která je stále závislá na státní finanční pomoci a má vlastní světové ústředí Vatikán, které se globálně vnucuje lidstvu, nemůže mít morální právo na existenci. Každý národ uznává neomezenou svobodu víry. Každý má právo na vlastní víru, která ostatní neohrožuje. Toto právo ať zůstává zachováno navždy. Víra je vůle věřit. Víra pomáhá učinit pozemské lidské utrpení snesitelnějším. Povznáší nás, nutí nás rozjímat o dobru a zlu, o smrti a smyslu života. Víra je hledání duševní rovnováhy. Pomáhá nám pochopit historii a fungování světa. Modlitba a meditace je jako hudba, je to spirituální uvolnění elektromagnetických cest těla, přináší spirituální mír a chrání proti stresu. Každý věřící má právo modlit se doma bez zbytečného zprostředkovatele. Každý má také právo nevěřit archaickému katolickému náboženství a být názorově agresivní vůči bigotním církevním lhářům. Věřící nemá povinnost absolvovat bohoslužby v kostele a podrobovat církevní kontrole. V Evropě roste počet lidí, kteří se pokládají za věřící, ale k žádnému náboženství se nehlásí a nechtějí mít nic společného s církví jako organizací. Církev odsuzují jako organizací lživou a parazitující. Vatikánská hierarchie Římskokatolickou církev tvoří 23 autonomních katolických církví pod vedením papeže. Z toho asi 1,2 miliardy jsou pokřtění římští katolíci, kteří tvoří největší náboženskou organizaci na světě. Úmyslně římskokatolická církev zavedla nepřehledný právní stav tím, že zřídila tisíce právnických osob jako například církve a náboženské organizace, svazy církví, konfederace národní a evropské, spolky, provincie, arcidiecéze, diecéze, farnosti, kongregace, řády, kláštery, nadace, charity, fondy, které údajně mají společensky prospěšnou činnost. Ve skutečnosti jen parazitují na občanech a státu. Jejich hlavním latentním cílem je získat velký podíl na moci, hromadit majetek a na věky věků parazitovat na lidské duchovní potřebě. Benevolentní zákony (zákon 3/2002 Sb.), které upravují zakládaní katolických náboženských řádů, kongregací, církevních organizací a seskupení tento právní chaos umožňuji a vytváří římskokatolické církví předpoklady k plíživému znovunastolení teokracie. Ve společnosti jsou dnešní spolky včelařů nebo zahrádkářů mnohem více důležitější a užitečnější než vatikánská hierarchie římskokatolické církve vedena papežem. Náboženství je výhradně soukromou věci každého občana. Není tedy žádný důvod k tomu, aby stát, respektive nevěřící financovali a podporovali katolickou církev a její obrovskou, zbytečnou, parazitující a chamtivou strukturu. Evropa by se neměla shlukovat kolem symbolu kříže. Proč kříž a krucifix musí Evropan vidět na každém kroku? Ve jménu katolického symbolu kříže bylo spácháno obrovské množství odporných zločinů. Proto evropskou identitou nemůže být katolický kříž a krucifix. Pro Evropu je nezbytná důsledná odluka církve od států. Počínaje od orgánů Evropské unie až po vesnice, které mají ve svém názvu obce svatý. Nebudou-li Evropané nyní bojovat za omezení vlivu vatikánské hierarchie, bude Evropa čím dál více směřovat k návratu katolicismu. Zločinnost vlády katolické církve již jsme měli možnost poznat. Evropa velmi nutně potřebuje racionalisty, kteří ji Evropské zákony by neměly poskytovat vatikánské hierarchii ochranu. Lze konstatovat, že dobře byl vztah státu a katolické církve vyřešen ve Spojených státech amerických. Katolické náboženství je největší konzervativní silou světa. Kde má katolické náboženství vliv, tam si militaristé pevně drží své pozice. Je rakovinným nádorem na duši lidstva. Katolická církev téměř dva tisíce let parazituje na lidské duchovní potřebě. Částečný pozitivní společenský přínos katolického náboženství nemůže vykompenzovat odporné zločiny, které spáchala a stále páchá. Prodej papežských odpustků je jedním z důkazů jejího parazitismu na lidské duchovní potřebě. Tyto odpustky prodávala i mrtvým, platili je pozůstalí.

2 Staletí křižácká vojska pod vedením papeže znásilňovala, vraždila jinověrce, plenila a rabovala dobytá města. Své zločiny páchala římskokatolická církev ve jménu kříže. V 17. století vedla v Evropě náboženské války s nekonečným vražděním milionů jinověrců. Násilné šíření katolického náboženství přineslo odporné zločiny. Byl to duševní útlak národů, teror, mučírny s mučicími nástroji a popravy miliónů nevinných obětí. Stále i dnes ve 21. století, církevní misionáři křesťanského náboženství v Laosu znásilňovali osmileté dívky a chlapce národa Akhai. Katolická inkvizice prohlašovala nevinné za kacíře a čarodějnice, mučením si vynucovala jejich přiznání a udávání majetných, aby mohla odsoudit celé rodiny do vězení a pak jejich zadlužený majetek za babku skupovat nebo aby majetek nevinných odsouzenců na smrt mohla konfiskovat. Přiznání si vynucovala pomoci mučíren. Za odlišný názor odsuzovala učence na popraviště nebo k upálení za živa na hranici. Důsledně likvidovala též odpůrce a reformátory ve vlastních řadách. Obviňovala, věznila, soudila, mučila, popravovala a upalovala, aby uhájila vlastní veřejné lži a nabyla majetek našich předků. V 17. století byly ve francouzském Avignonu a ve slezské Nyse postaveny vysoké pece pro úsporné spalování tisíců čarodějnic a umučených dětí. Podle papežské bule Ad extirpanda byl déle než šest století každý, kdo kacířský jednal nebo jen kacířský myslel, ukrutně mučen. Avšak bití, tortura palečnice a natahování na skřipec nebyly vůbec považovány za mučení, ale pouze za jakousi předehru. Mučeny byly také šestileté děti. Byl stanoven podrobný ceník na každý mučicí úkon. Bylo běžnou praxi, že za každý mučící úkon musela katolické inkvizici zaplatit rodina (u)mučeného. Jen katolický inkvizitor Robert le Bougre během jediného týdne postavil před inkviziční soud celé město a všechny jeho obyvatele včetně dětí a biskupa nechal za živa upálit. Mučením a činnosti inkvizitorů nikdo neměl šanci skončit jako nevinný. Přitom kacíři byli jen pokrokově myslící osoby nebo reformisté. Inkvizice staletí měla neomezenou moc. Odvoláváním se na katolické dokumenty byly miliony nevinných žen katolickou církví pomoci mučení prohlášeny za čarodějnice a pak upáleny za živa na hranici nebo utopeny. V Evropě se poslední soudní proces se konal v roce 1950 v belgickém městě Turnhout, kde byla žena obviněna z čarodějnictví. Je strašné vidět, co vše se děje v Nigerii ve jménu křesťanství sdělila tisku paní Gary Foxcroft šéfka humanitární organizace zabývající tím, že katoličtí faráři ve 21. století obviňuji v Nigerii desítky tisíc bezbranných dětí z posedlosti ďáblem, z nichž tisíce jsou pak kvůli těmto obviněním zavražděny. Papež plně obnovil, zločinnou historii známý, Jezuitský řeholní řád římskokatolické církve, který byl v roce 1908 přejmenován na Posvátná kongregace Svatého oficia a dnes je přejmenován na Kongregace pro nauku víry. I dnešní papež Benedikt VI. (Josef Racinger) déle než 20 let řídil Kongregaci pro nauku víry. Katolická inkvizice stále soudí a vlastní značný majetek a potichu a plíživě vyvíjí zavrženíhodnou činnost. Formální a nesrozumitelná omluva papeže Jana Pavla II. za zločiny spáchané katolickou inkvizici bez náznaku snahy vrátit obětem konfiskovaný majetek, je obrovská drzost katolické církve. Katolické štvanice a křesťanské války vedené papeži spolu s inkvizičními procesy mají na svědomí mnohem více milionů nevinných obětí než nacisté a stalinští komunisté dohromady. Katolický Luteránský koncil uložil všem Židům Evropy nosit jiný oděv, než nosili křesťané a zakázal sňatky mezi Židy a křesťany a následný katolický koncil uložil židům ve Francii nosit viditelně na oděvu žlutou hvězdu. Ve Španělsku katolická církev prohlašovala, že zabití žida křesťanem je záslužný čin před Bohem a králem. Katolický Basilejský koncil zakázal přijímání židů na všechny školy a university a též bydlení křesťana se židem v jednom domě. Židé nesměli vykonávat veřejné úřady. V celé Evropě byly prováděny monstrprocesy s miliony židy, aby katolická církev mohla odsouzeným konfiskovat židovský majetek. Roku 1828 papež Lev XII. opět začal zavírat židy do ghett. Vrcholu dosahuje katolický protižidovský holocaust pod vedením papeže Pavla IV. a papeže Pius V., který před zvolením byl ve funkci velký inkvizitor. Katolická církev praktikovala genocidu židů hlavně kvůli biblické báchorce, podle které prý židé ukřižovali jejich Ježíše Krista. Papež Pavel IV. vydal dva měsíce po svém zvolení papežem bulu Cum nimis absurdum, oproti které jsou protižidovské pasáže v Hitlerové knize Mein Kampf pouze velmi slabým čajovým odvarem.

3 Výše uvedená protižidovská nařízení katolické církve Hitlera inspirovaly a on je promítl do norimberských zákonů. Je tedy zřejmé, že hitlerův antisemitismus postrádá originalitu, že Hitler pouze kopíroval katolickou církev. Vatikánská hierarchie déle než 300 let využívala kolonialismus k násilnému šíření katolicismu v koloniích a hromadění majetku. Staletí nic podstatného neudělala proti rasismu a odpornému a krutému otrokářství. Využívala trh s otroky, aby na něm mohla také ona rozsáhlé zbohatnout. Potřebovala 580 let k tomu, aby se laxně omluvila za upálení Jana Husa či Giordana Bruna a zrušila rozsudek nad Galieo Galielim, ale mnoho dalších svých odporných zločinů ponechává bez omluvy a bez odškodnění. Pokrytecky asi 250 let, až do konce 18. století, bohatla jako výhradní provozovatel nevěstinců. Ve Španělsku během frankistického režimu ukradla matkám v katolických nemocnicích asi novorozenců, aby je mohla tajně prodat a obohatit se. Je neuvěřitelné, co si všechno katolická církev již dovolila a stále dovoluje. Je ztělesněním zla, které se pokrytecký tváří a prohlašuje o sobě, že koná dobro. V katolických školách deformuje zdravé myšlení dětí, láká je do kostelů k dětské pracovní činnosti znásilňovaných kostelních ministrantů. Z důvodu vyloučení dědění majetku vnucuje kněžím celibát, tím podporuje jejich vysokou účast na odporné pedofilii, počtu sexuálních skandálů a deviantů mezi katolickými kněžími. Katolická erotická askeze má daleko k biologické přirozenosti člověka. Kněží, kteří sexuálně zneužívali dětí, jsou obvyklé jen přeložení do jiného kostela, kde je věřící neznají, aby mohli nadále tito pedofilové zůstat ve službách vatikánské hierarchie. V důležitém zájmu ochrany děti by neženatá katolická kurie měla dobrovolně podstoupit kastraci. Proč mají mít její knězi schopnost plodit dětí, když mají papežem uloženou povinnost dodržovat celibát. Ženy měly papežský zákaz používat hlas v kostele. Při zpěvu v kostele je proto museli nahradit kastráti. Papež sice formálně zakázal kastraci malých chlapců, ale pro zpěv v Sixtinské kapli a v kostelích katolická kurie staletí požadovala a brala v osmi létech věku vykastrované chlapce. Jejich varlata se rukou rozmačkala nebo odstraňovala kleštěmi, aby se jim netvořil testosteron. Doživotně bylo takto znetvořeno více než půl milionů dětí. Kastráti měli zákaz se ženit, a proto se často stávali homosexuálními partnery katolických kněží. Využívání sopránových zpěváků trvalo i po první světové válce. Do roku 1922 zpíval v Sixtinské kapli poslední kastrát Alesandro Moreski. Radí manželům a podstatným způsobem zasahuje do života manželů, rodin a výchovy dětí, ale nemá vůbec žádné zkušenosti ani znalosti o manželství, rodině a výchově děti. Popírá výuku vědecké evoluční teorie ve školách. Její právo provádět nevědeckou pedagogickou výuku archaického náboženství, je absurditou moderní doby. Katolické náboženství, Bible, krucifix a její kněží nepatří již od 21. století do škol. Ve 21. století by školství nemělo pro vatikánskou hierarchii vychovávat poddané. Katolické školy jsou zdrojem nežádoucího sektářství. Zdravá demokracie nepotřebuje bohabojné občany, ale potřebuje mírově, ekonomicky a ekologicky a tvůrčím způsobem myslící zdravé občany. Paradoxně v době šíření nemoci AIDS a nežádoucího velmi rozsáhlého růstu podílu hladovějící světové populace zakazuje věřícím antikoncepci. Vnucuje se veřejností a otravuje veřejnost hlučným vyzváněním kostelních zvonů v městech a vesnicích. Aplikuje zásadu, že tisíckrát vyslovena veřejná lež se stává pravdou. Některé vlastní historické dokumenty uchovává, některé ničí a některé vyrábí (turínské plátno), tím falšuje vlastní historii. Jak je to odporné, když lháři tvrdí, že hlásají pravdu. Jak je to odporné, když někdo líbá ruku představiteli vatikánské hierarchie, která spáchala a páchá tolik odporných zločinů. Místo, aby papeže postavili před světský soud, slepí, hluší a hloupí mu líbají ruku. Katolické náboženství je založeno na mýtech. Svou mytologii vnucuje národům jako národní kulturní dědictví. Tradice katolicismu je však v dnešní společnosti kontroverzní a neodůvodněna. Ústavy některých evropských států se dokonce odvolávají na katolické hodnoty nebo křesťanské dědictví. Žádná ústava však nespecifikuje, co jsou to křesťanské hodnoty a křesťanské dědictví. Existence ústavního práva na náboženskou svobodu nemůže přece omlouvat zločiny spáchané a stále páchané vatikánskou hierarchii a nemůže omlouvat snahy o globalizační vliv katolicismu. Odvolávání se Evropanů na křesťanské hodnoty je idealizováno, neboť Evropa vůbec nepřihlíží ke zločinné historii katolického náboženství. Ten kdo se hlásí ke křesťanství, ten se musí rovněž hlásit k odporným zločinům spáchaných katolickou církví. Musí umět říci, že se hlásí k těm, kteří propagovali genocidu, věznili, mučili a za živa upalovali nevinné lidí, byli strůjcem

4 největšího podvodu tisíciletí, veřejně lžou, falšuji vlastní historii, znásilňuji dětí a ovládá je pokrytectví, chamtivost a touha po globální moci. Jinak by to bylo totéž jako hlásit se k nacismu a současně popírat plynové komory, holocaust a hrůzy, které se děly v nacistických koncentračních táborech. To přece není možné!!! Kdo nosí na krku katolický symbol kříže nebo nacistický symbol hákového kříže ten omlouvá, schvaluje a propaguje zločiny ve jménu těchto symbolů spáchané. Dogmatická vatikánská hierarchie se veřejnosti Evropy vnucuje, ale nemůže ji pomoci, naopak ji velmi škodí. Dnešní Evropa nepotřebuje dogmatickou vatikánskou hierarchii s její zločinnou historii. Její zločiny nejdou omluvit ani v historických souvislostech. Evropský kontinent s ní duchovně a morálně velmi strádá, nemá s ní dobrou budoucnost. Člověk potřebuje mít svobodu víry, ale nepotřebuje ke své víře lživou a parazitující vatikánskou hierarchii. Vatikánskou hierarchii, která vnucuje světu, aby věřil báchorkám o sedmidenním stvoření světa, na anděly, na satana, na ďábla a peklo, na zmrtvýchvstání, na všude přítomného, neviditelného, pomstychtivého a vše sledujícího nesmrtelného muže na nebi, na neposkvrněné početí, na účinek pokropení svěcenou vodou a účinek požehnání nebo na bludný slib věčného blaženého posmrtného života za věrnost, obětí a poslušnost katolické církví. Vnucuje světu, aby věřil na účelově vymyšlené a nesrozumitelnými a kostrbatými větami psané biblické příběhy, které odporuji přírodním zákonům a zdravému úsudku. Kvůli biblické báchorce o jablku a prvotním hříchu po staletí trpěly i dnes trpí diskriminaci ženy. Katolický diskriminační postoj k ženám je urážkou všech žen světa. Nesmyslné spory a krvavé války mezi křesťanstvím a islámem trvají staletí. Ani dlouhá staletí nestačily katolické církví k tomu, aby zajistila mír a harmonii mezi křesťany, muslimy a židy, i přes to, že tato tři náboženství mají hodně společného. Historicky prokázána malá schopnost soužití katolického náboženství odůvodňuje jeho zánik. Nesmyslné a dlouhodobé války, násilí a početné obětí kvůli archaickému katolickému náboženství jsou spojeny se Severním Irskem, Palestinou, Súdánem, Nigérii a v řadě dalších případů. Faktem zůstává skutečnost, že pokud by katolické náboženství neexistovalo, tyto náboženské války by nevznikly, ale hlavně dnešní svět bez něho byl by mnohem bezpečnější. Papež Pius XII. žehnal fašistickým dělům a ignoroval nacistickou genocidu Židů a pomáhal nacistickým válečným zločincům k útěku do jižní Ameriky. Díky přímé spolupráci s největším fašistou Itálie, Benitou Mussolinim, založila vatikánská hierarchie dne 11. února 1929 ministát Vatikán. K čemu vatikánská hierarchie potřebuje tento nedemokratický stát - světové katolické ústředí? K tomu, aby měla po světě asi 140 velvyslanectví a mohla s jejich pomoci rozšiřovat svůj vliv do celého světa, aby papež byl na svých cestách vítán a střežen za peníze daňových poplatníků hostitelského státu, aby mohla v zahraničí lépe šířit a dělat archaickému katolickému náboženství propagandu a hlavně, aby mohla globálně prosazovat katolicismus. Ostatní církve by měly velmi důrazně a veřejně odsoudit snahu vatikánské hierarchie o globální vnucování se katolicismu. Papež oděny jako klaun ve směšném středověkém kostýmu kyne z neprůstřelného papamobilu, rozhoupe kadidlo a pomodli se. Za toto pečlivě připravené a zdarma medií propagované show zaplatí daňoví poplatníci hostitelského státu nejméně 150 milionů amerických dolarů. Tato show bez vajíček, pískotu, jogurtu a rajčat nejsou ve veřejném zájmu ani v zájmu zdravého rozumu. atikánská hierarchie se neštítí vůbec ničeho. Její kaplani získávají tajné válečné informace a věřící z řad trpících vojáků přímo na válečné frontě. Vojáci násilně vehnaní do války pod vlivem válečného stresu v zoufalství vzhlíží k nebi a prosí Boha o zázrak přežití válečných hrůz. Kaplani vyčkávají na tuto vyhrocenou situaci, aby zoufalé vojáky mohli pokřtít, dát jim lživé sliby a tím získat další poddané ovečky. Neštítí se v církevních školách vědomě lhát dětem a neštítí se ani bezbranná nemluvňata (je to svoboda osobní vůle?) kropit vodou, aby si tímto směšným křtem zajistila své doživotní poddané. Spolupracuje současně s vládou i opozici, mafii, fašismem, militarismem a komunisty, jen aby mohla kdykoliv převléci kabát a na věky parazitovat na lidské duchovní potřebě a dál kumulovat majetek. Trvalé metastazuje na dnešní demokracii. Svou připravenost převzít kdykoliv moc jasně ukázala v roce 1939 nástupem tisovského klerofašismu na Slovensku a v jiných případech. Pro demokracii je, se svým materiálním zázemím a demagogii, mnohem větší nebezpečí než dnešní terorismus nebo nový nástup totalitního komunistického režimu.

5 Vatikánská hierarchie, prostřednictvím mystického života Jezuse Krista, chce moc, nesmrtelnost a být nejbohatší. Propaguje pitnou vodu, ale sama pije víno. Rafinovaně se maskuje frázemi jako Miluj bližního svého. Aby mohla katolická církev konat pro Vatikán dobro, musí pokrytecky vůči občanům konat zlo. Je proto nutné katolické plíživé nebezpečí a zlo veřejnosti zviditelnit a trvalé připomínat. Moderní doba 21. století by měla kategoricky odmítnout katolický archaický způsob myšlení. Občané mají právo na státní ochranu před zločinem, teroristy i před veřejnými lžemi vatikánské hierarchie. Demokracie musí trvale veřejnosti demonstrovat historickou chamtivost vatikánské hierarchie, její škodlivý vliv na společnost a její dlouhodobé parazitování na lidské duchovní potřebě. Prostřednictvím politických stran křesťanských demokratů zasahuje do politiky. Již spojení slov křesťanská demokracie je absurdní. Křesťanství je autoritativně a diktátorsky řízené papežem, tedy křesťanství nemá a nemůže mít s demokracii nic společného. Papež má ve svých rukou moc zákonodárnou, moc výkonnou i moc soudní. Proto je to totéž jako bychom spojili slova nacistická demokracie. Nečekaně a konečně v silném katolickém Polsku dosáhla v roce 2011 volební úspěch politická strana s antiklerikálním a protikatolickým programem. Racionální antiklerikální a protikatolický vývoj bude v Evropě pokračovat. Musí nastoupit éra rozumu. Katolická církev vždy když je nepřehledná politická situace nebo změna režimu začne požadovat a vykřikovat do světa své požadavky na majetek. Rakouskouherský císař Josef II roku 1874 zrušil nevolnictví a zestátnil katolické církví majetek, Od té doby katolická církev nevlastnila na území rakouskouherského císařství žádný majetek. Byla po roce 1874 pouze správcem a uživatelem státního majetku. Logicky tedy komunisté ani nemohli po roce 1949 katolické církví zkonfiskovat nebo znárodnit církevní majetek, protože již katolická církev staletí žádný majetek podle práva nevlastnila. Přesto hlasitě požadovala po roce 1989 v evropských postsocialistických státech na úkor evropských národů a jejich daňových poplatníků obrovské restituce. Neštítila se po revolučním roce 1989 požadovat po evropských daňových poplatnicích obrovské finanční restituce a nemovitosti s rozsáhlou výměru pozemků, rybníků, polí, lesů, přírodní léčebné zdroje a lázně, fary, zahrady, průmyslové objekty, správní a obytné budovy, velkostatky a jiné nemovitostí, které katolická hierarchie zločinně, podvodně nebo nezákonně v minulosti nabyla. To, že finanční restituce (59 až 90 miliard Kč) skončí ve Vatikánu chápe každý obyčejný občan, nechápou to však politické strany z roku Způsob nabytí majetku katolickou církví byl hlavní příčinou proč rakouskouherský císař Josef II. v roce 1874 katolické církevní majetek zestátnil a nechal ji ho jen a pouze ve správě. V českých zemích po bitvě na Bílé Hoře katolická církev popravila 21 českých šlechticů a pánů proto, aby mohla zkonfiskovat rozsáhlý český majetek a uvalit na český národ 300 let trvající Dobu temna s velmi silným národním a kulturním útlakem. Katolické církvi byl tento majetek císařem Josefem II. v 19. století zestátněn, ale ona ho nyní ve 21. století pokrytecky a cynicky v obrovském rozsahu požaduje zpět jako restituci po České republice. Nestydí se požadovat po České republice jako restituci majetek, který získala popravou české národní elity, požaduje majetek, na který nemá ani morální právo. Papež, aby upevnil vyjednávací pozici katolického vyjednavače Dominika Duky s Českou republikou ve věci církevní restituce tak ho povýšil na kardinála. Jak protilidové a zavrženíhodné je jednání toho chamtivého a nenasytného ministátu Vatikán a jeho hierarchie!!! Lze asi předpokládat, že postkomunistická státní moc na úkor daňových poplatníků rozhodne o vydání (darování) obrovského majetku katolické církví, podobně jako to učinily ostatní bývalé evropské socialistické státy. Darovat katolické církví stovky miliard Kč bez jakýchkoliv podmínek, které by omezovaly škodlivý vliv církve ve společnosti, to je největší politická naivita tohoto století!!! S nemorálně nabytým majetkem a bez povinnosti platit státu daně je dnes vatikánská hierarchie ve společnosti na výsluní ekonomického a politického vlivu. Je dnes nejbohatším podnikatelem, protože podle zákona 218/1949 Sb. neplatí do státní pokladny žádné daně!!! Po restitucích bude Vatikánská hierarchie největším vlastníkem nemovitosti. Snaží se své nemovitostí vydávat za kulturní dědictví českého národa, aby se jejich údržba a opravy platily z veřejných prostředků. Celé generace po dobu staletí stavěla megalomanské a okázalé chrámy a katedrály za účelem uložení mystických kostních relikvii a církevních mumii. Dnes dochází k absurdním situacích když daňoví poplatníci platí miliardy na údržbu majetku katolické církve a na údržbu a uctívání mumii katolických inkvizitorů, kteří posílali jejich předky na smrt.

6 Přepychovými chrámy, bazilikami s luxusní výzdobou, dominantními kostely v každé vesničce, kláštery, rozlehlými pozemky a milióny dalších nemovitostí, zlatými poklady a uměleckými sbírkami a velmi rozsáhlým pochybně nashromážděným movitým majetkem světu demonstruje vatikánská hierarchie svou moc a vnucuje své vymyšlené náboženské příběhy. Podvodně si také přivlastnila umělecká díla a umělecký talent národů a geniů. Byla to vatikánská hierarchie, která za symbolický peníz donutila genia Michalangela vymalovat renesančními malbami Sixtinskou kapli. Občané, šiřte povědomí o zločinech a zbytečnosti papeže a vatikánské hierarchie. Je zbytečné se abgébovat s vatikánskou hierarchii, má sedět na lavici obžalovaných a za zločiny být souzena. Vlastnické právo národů se nepromlčuje. Architekturu a stavbu gotických katedrál nevytvořila katolická církev, ale celé generace národních mistrů a tisíce kameníků a řemeslníků s obrovskou dovedností a talentem a s národním úsilím a lopotou. Tato velkorysá gotická díla mají národy právo vlastnit. 86. teze církevního reformátora 16. století Martina Luthera zněla: Proč papež, který je dnes nejbohatší, nefinancuje výstavbu baziliky sv. Petra sám místo toho, aby používal peníze nejchudších věřících? Doplňte učebnice dějepisu o největší podvod tisíciletí a další odporné zločiny katolické církve. Vyzvěte ji, aby se v první etapě dobrovolně vzdala všech pozemků a aby umožnila lidem bez domova přespávat v prázdných klášterech. Přibližte pro mystifikující, nenasytnou a parazitující vatikánskou hierarchii její soudný den. Katolická církev nesmí mít vliv na vaše životy. Rozbitím koalice politické a církevní moci odstraníte největšího koaličního nepřítele lidu. Největší podvod tisíciletí Vatikánská hierarchie se historicky znemožnila tím, že spáchala na miliardách věřících největší podvod tisíciletí. Zneužila ve svůj prospěch přirozený lidský strach ze smrti. Tím se její krvavý krucifix a katolický kříž stál symbolem lží, pokrytectví, podvodu a smrti. S úmyslem se obohatit a udržet si světskou moc uváděla miliardy důvěřivých lidí v omyl lživým tvrzením, že je neustále sleduje nesmrtelný a mstivý muž na nebi a jen pokud ji budou poslušní a přinesou oběti, budou žít posmrtný život v nebeském ráji, jinak skončí v pekle. Tento podvod byl a stále je zdrojem jejího rozsáhlého podvodného majetku. I v době kosmických letů na Měsíc lživě tvrdí, že smrtí lidský život nekončí, ale začíná věčný život v ráji nebo v pekle. Pokud jste ji oddaně sloužili, budete prý po smrti žít v nebeském ráji. Prolhaná vatikánská hierarchie tyto své žvásty a veřejné lží vykřikuje do světa v 45 jazycích prostřednictvím vlastního Radia Vatikán a v kostelích, které má v každé vesničce. Každá firma za minutu televizní reklamy platí miliony, ale ona v mnoha státních televizních stanicích může si dělat propagandu zdarma. Veřejné lži a katolické fabulace povyšuje nad vědecká fakta a nad zdravý lidský rozum. Jasným důkazem největšího podvodu tisíciletí je historie katolické církve a obrovský podvodně nabytý majetek, který dnes neoprávněně drží. Tento největší podvod tisíciletí stále pokračuje, neboť režim dnešní demokracie ho toleruje a podporuje. Hlásá sice odluku církve od státu, ale poskytuje jí státní ochranu a každý rok dává na její činnost miliardové dotace (dary) z peněz daňových poplatníků. Platí ji vysoké náklady na údržbu církevního majetku a mzdy přebujelé vatikánské hierarchie. Dokonce nepožaduje, aby katolické církevní organizace platily státu daně!!! Vzhledem k tomu, že katolická církev každý rok dostává od daňových poplatníků miliardové dotace (dary) z veřejných prostředků, má zákonnou povinnost seznamovat veřejnost s vlastním hospodařením a s rozsahem svého majetku. Čerpání veřejných prostředků nelze totiž považovat za obchodní či státní tajemství. Proto každý občan má právo položit státu otázku, proč peníze daňových poplatníků byly darovány katolickým církevním organizacím a nebyly investovány do školství či zdravotnictví nebo do odstranění ekologických zátěží? Každý občan má rovněž právo veřejně položit otázku, proč bohaté katolické církevní organizace nemají povinnost platit státu daně? Bylo by správné, aby stát platil velkou sociální podporu občanovi, který nepracuje, má na účtu miliony, vlastní zlaté poklady s brilianty, drahé obrazy, přepychové domy a velké pozemky? Bylo by správné, aby tomuto občanu stát platil ještě údržbu a opravy jeho majetku? Určitě ne!! Proč tedy stát sponzoruje bohatou katolickou církev? Proč naplňuje zlatou církevní pokladnu? Je to normální a správné vůči občanům? Stát, který bohaté církví poskytuje štědré dary z peněz daňových poplatníků nemá žádnou úctu k vlastním občanům. Představitele takového státu by se měli

7 z protilidového jednání zodpovídat. Je to velmi opovrženíhodné, aby se stát klaněl a lezl do zadku zločinné a nenasytné vatikánské hierarchii. Na výsostném území suverénních států dnes tiše působí struktura církevních soudů, tedy dvě jurisdikce. Stát platí kněžím a biskupům mzdy z peněz daňových poplatníků, ale pracovněprávní vztahy katolických hodnostářů k církvi byly vyňaty z jurisdikce dnešní demokracie. Znamená to, že o pracovněprávních vztazích farářů a biskupů rozhodují katolické církevní soudy. Z toho je zřejmé, že katolická církev má dnes připraveny finanční kapitál, zákony a vlastní soudní systém, inkvizici a další instituce pro případ převzetí veškeré moci a je již dnes připravena ihned zahájit soudní rozhodování o osudech jinověrců a nevěřících. Je dnes připravena na nový masový hon na kacíře a čarodějnice. Benevolentní zákony, které upravují zakládaní katolických náboženských řádů, kongregací, církevních organizací a seskupení maří možnost společenské a ekonomické kontroly církve a tím podporují trvání největšího podvodu tisíciletí a vytváří předpoklady k plíživému novému nastolení odporné teokracie. Žádný katolický farář nesází rýží, neorá pole, nemontuje na výrobní lince auta ani nestaví domy. Každý katolický farář ví, že stačí jen předstírat, že věří báchorce o nesmrtelném a mstivém muži na nebi, aby od daňových poplatníků dostával měsíční mzdu a vatikánská hierarchie miliardové dotace. Vatikánská hierarchie účelově presentuje veřejnosti dobrovolnou chudobu a pokoru řádových sester a jeptišek. Chce vyvolávat dojem, že dobrovolná chudoba je ji vlastní, že nežije v opulenci a blahobytu. Jako klad prezentuje nepřirozenou skutečnost, že její sestry a jeptišky nemají zájem přivést na svět a vychovávat a pečovat o vlastní děti. Podobně zneužívá velké přírodní katastrofy k tomu, aby bezplatnou mediální reklamou veřejnosti presentovala vlastní účast na charitativní činnosti. Charitativní pomoc však postiženým nedává, neboť charita je placená ze státních dotací nebo z veřejných sbírek. Největším zloduchem je ten zloduch, který se presentuje jako dobrotivý. Dnešní demokracie umožnila vatikánské hierarchii vybudovat na vlastním území síť statisíců zpovědnic, tedy dovoluje ji provádět na svém území legální špionážní činnost. Tím ji dovoluje kontrolovat občany a území cizích suverénních států. Špion každého jiného státu by dostal trest smrti, ale vatikánské hierarchii je dovoleno důvěrné informace získané špionáží využit k vlastní činnosti nebo k zastrašování bohabojných občanů cizích států. Proč dnešní demokracie dovoluje vládu vatikánského státu ve vlastním státě? Proč dnešní demokracie dovolí papeži zasahovat do vnitřních záležitosti vlastního státu si každý určitě odpoví sám. Avšak vychytralá vatikánská hierarchie nikomu, ani velmocím, nedovolí, aby kontroloval její městský ministát Vatikán. Tato naivita suverénních států dnešní demokracie je neuvěřitelná. Státní představitele demokratických režimů asi vůbec nechápou, že ústavní právo na náboženskou svobodu a existence vatikánské hierarchie jsou dva zcela odlišné pojmy. Asi je pro ně těžké pochopit, že k naplňování ústavního práva na náboženskou svobodu není vůbec nutná parazitující a přebujelá vatikánská hierarchie. Každý občan může uplatňovat ústavní právo na náboženskou svobodu bez zbytečného zprostředkovatele. Poskytuje ji právní ochranu, ignoruje její lži a trestní odpovědnost za největší podvod tisíciletí. Katolické události stanovuje jako státní svátky, jako kdyby národy neměly vlastní mimořádné historické události pro státní a národní svátky. Američtí občané mají právo a důvod k národní hrdosti na to, že vstoupili na Měsíc a zanechali tam plaketu s poselstvím Přicházíme v míru celého lidstva. Proč by měli Američané oslavovat katolické svátky, když tento den jejich národní mimořádné historické události není jejich státním svátkem? Proč mají občané oslavovat tolik vymyšlených katolických svátků, když katolická církev jejich svátky neoslavuje? Není to snad velmi nedůstojný postoj a neúcta dnešní demokracie k národní historii a k vlastním občanům? Dovoluje ji rovněž, aby se bez právního důvodu stavěla do role schvalovatele vůle voličů tím, že žehná kandidátům zvolených ve volbách. Zejména pro Řecko je to typické. Dokonce dlouho neměla námitek vůči tomu, že přes netransparentní vatikánskou banku bylo možné do měsíce května roku 2011 prát špinavé peníze z prodeje drog a zločinů, financovat nákup a prodej zbraní teroristickým organizacím a provádět bankovní podvody. Z důvodu praní špinavých peněz přes Vatikánskou banku musely italské úřady koncem roku 2011 zablokovat účty Vatikánské banky.

8 Za poskytování mnoha neoprávněných privilegii udržuje vatikánská hierarchie miliardu věřících v poslušnosti vůči dnešní demokracii, dovoluje ji odvolávat se na Boha při odůvodňování válek a využívat její katolické náboženství k eskalaci konfliktů ve světě a k démonizaci islámu nebo k cynickým přísahám na Bibli. Jsou snad k provedení přísahy Ústavy národů méně významné než archaická Bible? Bible je nejkrvavější kniha, která kdy byla v historii lidstva napsána. V stovkách případů nabádá k zabití, vyhubení, zničení, vyhlazení, zavraždění, zahubení nebo k usmrcení jiných. Snad stokrát nabádá rovněž ke genocidě Židů. Dobrá kultura nemůže uctívat Bibli, která nabádá tak často k vraždám a genocidě. Vatikánská hierarchie odvoláváním se na kostrbatý text Bible či na vůli Boha může kdykoliv odůvodnit jakékoliv své nečestné, podvodné nebo zločinné jednání. Režim dnešní demokracie a vatikánská hierarchie vytvářejí spolu největší protilidovou koalici.tato protilidová koalice je neudržitelná. Tato koalice není v zájmu moderních a slušných lidí. Na americké základně Guantanámo je na sedmnácti kilometrech čtverečních sedm katolických kostelů. Pod těmito katolickými kostely bylo bez obvinění a souhlasu soudu léta vězněno a krutě mučeno 779 cizinců 23 národnosti podezřelých z terorizmu. Katolické církvi tyto zločiny vůbec nevadily, nevznesla ani formální protesty proti mučení lidí vedle jejích kostelů. Zřejmě podle katolického tvrzení, Miluj bližního svého. Nová administrativa amerického presidenta Baraka Obamy vězněné osoby podezřelé z terorismu po létech utrpení, bez odškodnění a bez soudního procesu z věznění Guantanámo propustila. Velmi zřetelně se ukázal protilidový charakter této koalice na případu levicového salvadorského arcibiskupa Romery. Vznik protilidové jednoty trůnu a oltáře se velmi zřetelně uplatnil také při přechodu evropských postsocialistických zemí na kapitalistický režim po roce Od tohoto roku inkvizitoři seskupení v Kongregaci pro nauku víry posílili své postavení a moc. Bohužel je běžné, že politici usilují o přízeň vatikánské hierarchie, aby získali hlasy věřících voličů. Jen v Rumunsku nechali politici od roku 1995 za církevní volební agitaci postavit církví z peněz daňových poplatníků dvě katedrály a čtyři tisíce nových kostelů. Ve stejné době byly však v Rumunsku zrušeny tisíce škol. Důsledkem spojení náboženství a politiky je vždy násilí a válka. Spolupráce náboženství a politiky podporuje rozpínavost militarismu a prohlubuje ve světě náboženský fundamentalismus. Nejvíce je mír ohrožen, když se politik odvolává na náboženství nebo na Boha. Tak tomu bylo i v případě amerického presidenta George Busche ml., který se neštítil ve své prezidentské volební kampani zneužít víry amerických evangelikálních křesťanů k získání rozhodujících volebních hlasů, aby následně zahájil válku proti Iráku odvoláváním se na Boha a Bibli. Lhal celému světu, vlastnímu národu i vlastní armádě o důvodech zahájení irácké války. Podvedl svět, vlastní národ i vlastní armádu. Proč americký národ dovolí politikům a militaristům odvolávat se na Boha? Žádný kandidát na amerického presidenta nemůže přece veřejnosti vnucovat názor, že Bůh stvořil USA proto, aby vládla světu. Na každého takového kandidáta - lháře je možno házet vajíčka a veřejně a navždy ho vypískat z politiky. Lidé s tmářským a iracionálním myšlením, kteří tvrdí, že lze společenské problémy vyřešit modlitbou a s pomoci Boha, neměli být do důležitých funkcí zvolení. Jsou to psychicky retardované osoby či lháři a pokrytci, kteří se předem zbavují osobní odpovědnosti tím, že vlastní osobní odpovědnost přenášejí na imaginárního Boha. Může být dobrým europoslancem osoba, která modlitbami prosí nesmrtelného, pomstychtivého a vše sledujícího muže na nebi, aby ji pomohl vyřešit evropské společenské problémy? Jak je možné, že zástupci archaické katolické církve mají takový velký prostor k presentování a prosazování středověké katolické demagogie na půdě evropského parlamentu? Katolická církev nikdy nesledovala zájem lidu. Vždy ji v její historii šlo pouze o majetek a moc a vše přežít. Vatikánská hierarchie nabádá věřící, aby za vlastní peníze stavěli kostely, aby rozšiřovali její majetek a stavěli další a další místa k ovládání věřících formou kázání na mších, dávaní příkazů věřícím, jejich zpovídání, vybírání peněz od věřících a k zastrašování těchto důvěřivých osob božím trestem a peklem. Věřící si stále více uvědomují, že ke své víře vatikánskou hierarchii a její kostely nepotřebuji. Čím dál menší podíl evropské populace praktikuje křesťanskou víru v kostelech. Lidé se hlásí k nějaké víře, ale s církví jako organizací nechtějí mít nic společného. Nepotřebují papežovy patolízaly kardinály, nuncia, arcibiskupy, preláty, biskupy, děkany, kněze, koadjutory, opaty, abatyše, probošty, převory, kaplany, provizory a ostatní rozsáhlou papežskou kurii a její odpornou inkvizici a početné církevní organizace. Nepotřebují k modlitbám a své víře její kostely. Žádný

9 věřící nemá povinnost absolvovat bohoslužby v kostele nebo se podrobovat kontrole církve. Věřící má právo modlit se a meditovat doma. Inteligentní lidé vnímají odporné skutky vatikánské hierarchie a odmítají její směšné divadlo, které ve středověkých kostýmech světu předvádí. Začali se dívat na vatikánskou hierarchii a na její náboženství jako na přežitek středověku a nástroj okrádání a útlaku věřících. Poznali, že s ní a s anachronickou biblí nemůže lidské duchovno zaznamenat vzestup. Rozumní lidé nepotřebují středověké dědictví vymyšlených biblických příběhů. Opouštějí nesebekritickou, pokryteckou, lživou a chamtivou vatikánskou hierarchii a její kostely se směšnými kadidlovými rituály. Přebujelá struktura vatikánské hierarchie, která se ukázala jako lakotná, chtivá a lačná moci, je dnes zcela zbytečná. Dnes je největším nepřítelem pokroku a lidské svobody. Veřejnost si začíná uvědomovat to, že vatikánská hierarchie je přebujelý spolek líných, intrikujících, sexuálně nemocných osob, který se pokrytecký staví do role ochránce morálních hodnot. Na mších dává věřícím jen mešní oplátku, ale chtěla by vše. Chce, aby se jí sloužilo, na území suverénních států vydává a prosazuje církevní zákony, obviňuje, vyšetřuje, má své soudy, které soudí a trestají občany cizích států. Chce ovládat sexuální život občanů, diktovat co mají jíst, čemu mají věřit, chce organizovat lidem život, neustále chce nabývat nemovitosti, peníze a bohatství, ovlivňovat světskou moc a dělat politiku, chce na věky parazitovat na lidské spirituální potřebě. Katolická církev tvoří stát ve státě. Proč náš demokratický český stát dovolí tento protektorát? Ano, protektorát, neboť protektorát je označení pro státní zřízení, kdy část pravomocí vykonává autonomní vláda a část vláda jiného státu. Je přece očividné, že na teritoriu ČR vykonává část pravomocí česká vláda a část pravomocí vláda Vatikánu. Vatikánská hierarchie uvádí věřící v omyl a svou rabulistikou pokračuje v páchání největšího podvodu tisíciletí. Naučila se mluvit dlouze a přesvědčivě, aniž řekne jediné pravdivé slovo. Její světové centrum Vatikán je fašistické dítě, které nikdy nebylo, není a nebude demokratické. Je to diktátorský ministát s globálním vlivem, který založil 11. února 1929 největší italský fašista Benito Mussolini. Cílem světového centra Vatikán je hromadění majetku a získávání globálního vlivu a moci s pomoci trvalého pokryteckého šíření katolických lží. Jeho hierarchie nemysli horizontálně, tedy na věřící. Vždy myslela jen vertikálně, tedy vzhlížela jen k nebi nebo k papeži. Za dobu své existence světu ukázala, že využívá náboženství pouze ve vlastní prospěch a že pohrdá lidským právem na důstojný pozemský život. Soustředí pozornost věřících na neexistující posmrtný život, nikoliv na lidské životní potřeby a problémy. Pro zlepšení lidského pozemského života věřících neudělala mnoho. Věřícím staletí pouze lživě slibovala a slibuje posmrtný život v ráji za to, že ji budou sloužit, v pozemském životě budou trpět a modlit se. Vždy se zabývala jen otázkami jak trvale parazitovat na lidské duchovní potřebě, uplatňovat moc a jak získat další majetek a udržovat věřící v poslušnosti. Katolické náboženství nemělo a nemá s humanismem vůbec nic společného. Častými výzvami k modlitbám úmyslně odvádí pozornost věřících od nutnosti řešení naléhavých a důležitých problémů na Zemi. Neslouží občanské společnosti, ale slouží vymyšlenému nesmrtelnému a pomstychtivému muži na nebi a klaunský oblékanému šéfovi státu Vatikán. Svět by neměl uznávat antidemokratický stát Vatikán (Svatou stolici) ve kterém je v rukou jedné osoby moc zákonodárná, moc výkonná i moc soudní. Vedle režimu Vatikánu je režim Běloruska velmi demokraticky. Nastal již čas mluvit o lživé a parazitující papežské kurii a o zločinech katolického náboženství pravdu. Zločiny katolické hierarchie nejsou omluvitelné ani v historických souvislostech. Každý člověk potřebuje nasytit tělo i duši. Ekonomický systém dnešní demokracie prokázal, že je schopen postarat se o potravu těla, ale že je málo schopen zajistit zdravou duchovní potravu občanů. Tento úkol přenechal vatikánské hierarchii. Ona však zcela zklamala a ukázala, že není vůbec schopná postarat se o zdravou potravu lidské duše, o duševní obrodu ani o rozvoj lidského duchovna. Nese velkou odpovědnost za dnešní duchovní a morální úpadek společnosti. Proč například buddhismus pozitivně ovlivnil morálku občanské společnosti a křesťanství ne? Vatikánská hierarchie by lidstvu udělala nejlepší službu tím, kdyby se přestala plést do politiky, odškodnila své oběti, vrátila národům podvodně a intriky získaný multibilionový majetek a pod mezinárodní kontrolou sama sebe rychle zrušila. Její další existence je zbytečná a společenský nežádoucí. Bez vatikánské hierarchie a její mystifikace bude svět bezpečnější. Představa, že její zločiny budou odpuštěny a bude ji ponechán

10 podvodný majetek, je velmi naivní. Sekularizace je nezbytná. Dnešní národy jsou potomci předků, které vatikánská hierarchie podvedla a okradla. Mají morální právo vzít si zpět její dlouhodobě shromažďovaný podvodný majetek. Čeští občané mají právo, aby jim nevládl a nevnucoval se antidemokratický stát Vatikán. V roce 1990 plynulé, bez násilí, dokonce s projevy radosti zanikl velký německý militaristický stát. Proč by nemohl zaniknout parazitní nedemokratický ministát Vatikán, založený fašistou Benitou Mussolinim? Prospělo by to světovému míru a všem národům světa. Občané, zahajte vítěznou konfrontaci s vatikánskou hierarchii. Podávejte žaloby na její veřejné lži, zločiny a podvodné metody. Máte právo požadovat velmi vysoká odškodnění. Antiklerikální a ateistická hnutí budou při sekularizaci vašimi spojenci. Důsledně vytlačte katolické náboženství z veřejného života. Její imaginární Bůh je jen nástrojem církevního útlaku, jeho hlavním úkolem je strašit lidí. Nahrazuje papeži dnes křižáckou armádu. Veďte rozumnou protikatolickou kampaň. Pokud se členové vatikánské hierarchie chtějí vyhnout spravedlivým trestům je nutné, aby vlastní zánik uvítali jako zrod nové éry bez tmářství a jako příležitost k nápravě největšího podvodu tisíciletí. Pět století starý text 72. teze církevního reformátora Martina Luthera Nechť požehnán je ten, kdo chrání před chtivosti a zvůli prodavačů odpustků vám dává za pravdu. Archaické katolické náboženství nemůže spirituálně uspokojit moderního člověka. Moderní část lidstva pokládá za nezbytné zahájit éru rozumu. Autor není proti ústavní svobodě náboženství, ale nesouhlasí s tím, aby se vatikánská hierarchie globálně vnucovala jako součást dnešního veřejného života a nepokládá za správné, aby demokratické státy spolupracovaly a uznávaly antidemokratický režim Vatikán. Autor : Ing. Karel Němec

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

PROJEV PREZIDENTA USA H. S. TRUMANA V KONGRESU /TRUMANOVA DOKTRÍNA/ (12. 3. 1947)

PROJEV PREZIDENTA USA H. S. TRUMANA V KONGRESU /TRUMANOVA DOKTRÍNA/ (12. 3. 1947) PROJEV PREZIDENTA USA H. S. TRUMANA V KONGRESU /TRUMANOVA DOKTRÍNA/ (12. 3. 1947) Pane předsedo, pane mluvčí, členové Kongresu, Vážnost situace, před níž stojí současný svět, si vyžaduje mou přítomnost

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y Charita, jako milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi. I. Zřízení Arcidiecézní charita Olomouc (dále jen

Více

Církev a památky dnes

Církev a památky dnes Církev a památky dnes Zátěž nebo výzva? P. Stanislav Přibyl, Česká biskupská konference Památkový fond církve Římskokatolická církev je jedním z největších vlastníků památek v České republice Památkový

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2129(INI) 26. 8. 2013. o historické paměti v kultuře a ve vzdělávání v Evropské unii (2013/2129(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2129(INI) 26. 8. 2013. o historické paměti v kultuře a ve vzdělávání v Evropské unii (2013/2129(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro kulturu a vzdělávání 26. 8. 2013 2013/2129(INI) NÁVRH ZPRÁVY o historické paměti v kultuře a ve vzdělávání v Evropské unii (2013/2129(INI)) Výbor pro kulturu a vzdělávání

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Reformace

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Reformace Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády

STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. STÁT = forma organizace lidské společnosti hlavním úkolem státu je

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) Datum zpracování

Více

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., 1 Politické strany

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Období reálného socialismu Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Vztah k náboženství na okraji 1, základní parametry vztahu české společnosti k náboženství již z období 1918-1928 2, lidová strana součástí

Více

Proč je na světě tolik bohů?

Proč je na světě tolik bohů? Proč je na světě tolik bohů? Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč je na světě tolik bohů? e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2017 Všechna

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum:

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_06 Sada: II. Ověření ve výuce Třída: 7.A Datum:15.2.

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ ÚKOL 1 VYTVOŘTE DVOJICE Co to znamená scholastika? Které období předchází vrcholné scholastice a kdo jsou jeho hlavní představitelé? CHARAKTERISTIKA fil. svět ovládnul

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. Sada: III/2/Př VY_32_INOVACE_P03. Pořadové číslo: 3. Datum vytvoření: Datum ověření: 17.4.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. Sada: III/2/Př VY_32_INOVACE_P03. Pořadové číslo: 3. Datum vytvoření: Datum ověření: 17.4. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Testové úkoly Mgr. Anna Hessová Sada: III/2/Př VY_32_INOVACE_P03 Pořadové číslo: 3. Datum vytvoření: 2.4. 2012 Datum ověření: 17.4.2012 Vzdělávací oblast (předmět): Vlastivěda

Více

STÁTY A JEJICH HRANICE

STÁTY A JEJICH HRANICE STÁTY A JEJICH HRANICE STÁT politické uspořádání společnosti vytváří si vlastní mezinárodní vztahy s jinými státy, zajišťuje bezpečnost a obranu svého území podmínkou pro existenci státu je jeho uznání

Více

22 Cdo 2939/2012 ze dne

22 Cdo 2939/2012 ze dne 22 Cdo 2939/2012 ze dne 22.10.2013 PR 8/2014 str. 292 1. Pravidlo, že při vypořádání SJM se věci ze zaniklého SJM mají mezi rozvedené manžele rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden z manželů povinen

Více

22 Cdo 2939/2012 ze dne

22 Cdo 2939/2012 ze dne 22 Cdo 2939/2012 ze dne 22.10.2013 PR 8/2014 str. 292 1. Pravidlo, že při vypořádání SJM se věci ze zaniklého SJM mají mezi rozvedené manžele rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden z manželů povinen

Více

22 Cdo 2939/2012 ze dne

22 Cdo 2939/2012 ze dne 22 Cdo 2939/2012 ze dne 22.10.2013 PR 8/2014 str. 292 1. Pravidlo, že při vypořádání SJM se věci ze zaniklého SJM mají mezi rozvedené manžele rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden z manželů povinen

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Svět mezi světovými válkami Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Svět po 1. světové válce

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Katolická církev v Československu v letech Nesvoboda v době totality

Katolická církev v Československu v letech Nesvoboda v době totality Katolická církev v Československu v letech 1945 1989. Nesvoboda v době totality Jitka Jonová Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Po II. světové válce měla katolická církev

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. III/2/Př VY_32_INOVACE_P16. Pořadové číslo: 16. Datum vytvoření: Datum ověření: 11.6.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. III/2/Př VY_32_INOVACE_P16. Pořadové číslo: 16. Datum vytvoření: Datum ověření: 11.6. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Testové úkoly Mgr. Anna Hessová III/2/Př VY_32_INOVACE_P16 Pořadové číslo: 16. Datum vytvoření: 9.6.2012 Datum ověření: 11.6.2012 Vzdělávací oblast (předmět): Vlastivěda

Více

1. Čím byl pan Havelka předtím, než se rozhodl stát hospodářem? 6. Proč se při soudu postavili obyvatelé vesnice proti panu Havelkovi?

1. Čím byl pan Havelka předtím, než se rozhodl stát hospodářem? 6. Proč se při soudu postavili obyvatelé vesnice proti panu Havelkovi? G Šternberk 1 1. Čím byl pan Havelka předtím, než se rozhodl stát hospodářem? 2. Kdy byl pan Havelka odsouzen a na jak dlouho? 3. Jaký vliv mělo na pana Havelku jeho uvěznění? 4. Vstoupil pan Havelka do

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Historie české správy. OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU ( ) 3. část

Historie české správy. OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU ( ) 3. část Historie české správy OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn

Více

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II.

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Pracovní list 02-04 SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Úkol č. 1: Otázky 1. Které ze světových náboženství je nábožensko filozofickým systémem? 2. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, taoismus -

Více

2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo

2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo 2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo Druhé Boží přikázání nám ukládá ctít Boží jméno. Nejtěžší urážka pro svaté Boží jméno je klení. A přece tolik lidí na světě kleje jakoby na tom nezáleželo.

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

5.5.2 Dějepis povinný předmět

5.5.2 Dějepis povinný předmět 5.5.2 Dějepis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 Předmět Dějepis je vyučován v dotaci 8 hodin

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny od starověku po 20. století 3. ročník a septima

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny od starověku po 20. století 3. ročník a septima Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny od starověku po 20. století 3. ročník a septima 2 hodiny týdně Dataprojektor Starověký blízký východ: staroorientální

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ PO VÁLCE 1945 1948 PREZIDENTEM OPĚT EDVARD BENEŠ ODDĚLILA SE PODKARPATSKÁ RUS A PŘIČLENILA SE K SOVĚTSKÉMU SVAZU ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA 1946

Více

Základy státoprávní teorie 2

Základy státoprávní teorie 2 Základy státoprávní teorie 2 Otázka číslo: 1 Soudce: je jmenován do funkce prezidentem republiky na dobu časově omezenou je jmenován na dobu časově neomezenou může jím být jmenován kterýkoliv občan, který

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY.................................. 7 ZKRATKY BIBLICKÝCH KNIH.......................... 9 DOPIS KARDINÁLA ANGELA SODANA.................... 11 PREZENTACE DOKUMENTU...........................

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Žák se blíže seznámí s osobností Jana Husa a zopakuje si některá fakta. Mgr. Blanka Šteindlerová. Dějepis / Historické etapy a odkaz minulosti

Žák se blíže seznámí s osobností Jana Husa a zopakuje si některá fakta. Mgr. Blanka Šteindlerová. Dějepis / Historické etapy a odkaz minulosti Identifikátor materiálu EU: ICT 1 10 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět/téma Žák se blíže seznámí s osobností Jana Husa a zopakuje si některá fakta. Mgr. Blanka Šteindlerová

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy státního zřízení a politického systému ČR a státními symboly. ČESKÁ REPUBLIKA hlavním

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Nová náboženská hnutí a právní postavení náboženských společností v České republice

Nová náboženská hnutí a právní postavení náboženských společností v České republice Nová náboženská hnutí a právní postavení náboženských společností v České republice 2011 Nová náboženská hnutí a právní postavení náboženských společností v České republice I. základní vymezení II. praktická

Více

historicky řadí do soukromého práva, jako součást práva občanského.

historicky řadí do soukromého práva, jako součást práva občanského. Rodinné právo historicky řadí do soukromého práva, jako součást práva občanského. je to právo specifické, neboť je u něj omezena smluvní volnost ve prospěch zásahů státu Takováto úprava vznikla s ohledem

Více

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Martas (vznik a podstata státu, funkce státu, typy státu; demokracie, typy demokracií, státní moc, politické strany, volební systémy) Stát = forma

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N.

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Vzdělávací oblast: Evropa mezi světovými válkami Název: Německo na cestě k fašismu Autor: PhDr. Vlastislav Kotek Třída: P2 Stručná anotace: Žáci se

Více

Šiřte dále to jim přece zase nemůže projít

Šiřte dále to jim přece zase nemůže projít ...a pojďme si říci, co se nového "profláklo". Máme zde věc, o které se vůbec nemluví, jako by se nikdy nestala... evidentně si stávající vedení církví velmi přeje, aby se tu skutečnost veřejnost nikdy

Více

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s.

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. STANOVY SPOLKU I. Úvodní ustanovení 1. Klub přátel Cyrilometodějské školy v Brně, ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

PRÁVO ZÁKLADNÍ POJMY pro žáky.notebook February 19, 2015 ZÁKLADY PRÁVA

PRÁVO ZÁKLADNÍ POJMY pro žáky.notebook February 19, 2015 ZÁKLADY PRÁVA ZÁKLADY PRÁVA PRÁVO ZÁKON soubor platných právních norem (příkazů, zákazů nebo dovolení), které jsou stanovené státem a kterými se řídí pravidla lidského soužití a jsou státem vynucovány konkrétní právní

Více

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima 2 hodiny týdně dataprojektor (s připojením

Více

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 1. téma Vymezení základních pojmů sociální ekonomiky v ČR (historie

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

P o m o c b e z h r a n i c

P o m o c b e z h r a n i c Stanovy občanského sdružení P o m o c b e z h r a n i c Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Pomoc bez hranic Sídlo sdružení: Neústupného 1839/8, Praha 5 Článek II Právní postavení sdružení

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Pracovní list 02 14 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Úkol č. 1: Doplňování Doplň chybějící části textu: 1. Základní práva a svobody občana našeho státu jsou zakotvena v, která je součástí. 2. Stát díky

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.13 Integrovaná střední škola

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba je právní pojem odlišující člověka od jiných právních subjektů, které mají právní subjektivitu (právnická

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: V-2 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický

Více

Významné dny v ČR a ve světě

Významné dny v ČR a ve světě Významné dny v ČR a ve světě LEDEN 1. 1. Nový rok 1. 1. Den obnovy samostatného českého státu 10. 1. Mezinárodní den tuleňů, lachtanů a velryb 27. 1. Den památky obětem holocaustu 28. 1. Mezinárodní den

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k

Více