ŠKOLA JE VLASTNĚ UMRTVUJÍCÍ PROSTŘEDÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLA JE VLASTNĚ UMRTVUJÍCÍ PROSTŘEDÍ"

Transkript

1 ŠKOLA JE VLASTNĚ UMRTVUJÍCÍ PROSTŘEDÍ Rozhovor s JAKUBEM BRDÍČKEM, učitelem na Gymnáziu v Ústí nad Orlicí Nejprve se nám trochu představ. Pocházím z nevěřící rodiny, kde nikdy nebyl živý vztah k náboženství, dokonce ani u prarodičů ne, i oni patří k té poslední generaci, kde už víra vyhasínala, a dokonce jsem nepřímo měl od rodičů pocit, že si náboženství vůbec neváží. Moje maminka je zdravotní sestra, takže navzdory tomu, že není věřící, pracuje se starými lidmi na LDN a řekl bych, že možná žije víc křesťansky než já. Můj taťka pracuje na Vertexu, což je taky práce, která vyžaduje velké sebezapření. Mám v nich tedy docela velký příklad trpělivosti. Velice si jich vážím. Bude mi 30 let, chodil jsem tady na gymnázium a po něm jsem šel na filosofickou fakultu do Brna, kde jsem studoval bohemistiku a filosofii. Z Brna jsem ale po třech letech utekl, tedy po těch malých státnicích, protože se mi tam nelíbilo. Zdálo se mi, že je tam hodně komunistů a já jsem chtěl lepší filosofii, proto jsem přešel do Olomouce. Přestoupil jsem na filosofii a češtinu a tam jsem dělal státnice. Teď pracuji jako učitel na Gymnáziu v Ústí nad Orlicí. Mám mladšího bratra, ten věřící není, ale zatímco já jsem spíš nepraktický, teoretický, hloubavý, tak on je přesně můj opak, je o 4 roky mladší než já, ale vždycky byl o několik kroků napřed. Chodil dřív na diskotéky, dřív si vybíral holky, byl průbojnější, víc cestoval, všechno vyzkoušel a teď pracuje jako likvidátor pojistných událostí v jedné bance, takže má takové lukrativní zaměstnání oproti mně. Ale myslím, že si rozumíme, že se skvěle doplňujeme a jsem za něj moc vděčný. Máš zajímavé jméno, víš, co znamená? Vím, i když ne úplně přesně. Vždycky, když navštívím nějaký skanzen, kde mají historické povozy, tak si nechám ukázat, kde je tam brdíčko. Ale když se mě někdo za hodinu zeptá, co je to brdíčko, tak jsem schopen mu říct jenom to, že je to takové dřevěné vahadlo u vozu, něco na zápřah. Dozvěděl jsem se, že Ty brďo je tvoje přezdívka na gymplu. Dělám si z toho legraci, protože když například dám písemku, někdo spontánně řekne: ty brďo, já mám pětku a já na to opáčím, že si přece ještě netykáme. Jak ses dostal k učitelství? Myslím, že jsem k učitelství vždycky tíhnul, protože vysoká škola mě bavila a všechno, co jsem tam probíral, mě hodně naplňovalo, a tak jsem měl přirozenou touhu to někomu předávat. Navíc bádání, které by probíhalo jenom v knihovnách, a pak bych o tom napsal nějaký příspěvek nebo článeček, mě zas až tolik nebavilo. Zjistil jsem, že i pro mě

2 samotného, protože jsem tak moc hloubavý typ a knihomol, je velice užitečné i ze zdravotních a psychických důvodů když se setkávám s mladými lidmi. Pro mě je to taková záchrana, že jsem s dětmi, které jsou normální. Ačkoliv já se moc za normálního nepovažuji, tak jsem vedle normálních lidí a vidím, že oni řeší normální problémy, např. první lásky, co je zrovna ve fotbale, olympiádu apod.,a tím se dostávám do světa úplně jiného, který mě ale fascinuje. A ta situace, kdy jim mám vykládat třeba teoretické poznatky z filosofie, dospívajícím lidem, kteří mají úplně jiné problémy, je prostě kouzelná a vtipná. Dá se při tom zažít spousty legrace, což bych například na fakultě nezažil. Takže jsi ani neuvažoval, že zůstaneš na fakultě jako asistent nebo že tam budeš učit? Musím přiznat, že jsem o tom uvažoval, tedy spíš byl jsem k tomu vyzván, protože katedry se snaží mít co nejvíc doktorandů. Zahájil jsem doktorské řízení na filosofické fakultě v Brně, odkud jsem paradoxně utekl, ale vrátil jsem se tam jako doktorand. Vedl jsem tam dokonce seminář na téma žena v literatuře 19. století, bylo to velice zajímavé- pracovat se studenty 5. ročníku na vysoké škole. Vytvořila se z toho skutečně hezká pracovní skupina. Ale zjistil jsem, že podmínky na vysoké škole se mi nelíbí. Zdálo se mi dokonce, že jsou neupřímné, že je tam obrovská míra intrik, hrají tam velikou roli ambice, aby každý vypadal co nejzběhlejší, aby měl velkou publikační činnost, dokonce aby mluvil se spoustou cizích slov. Aby v každé větě prokázal, kolik toho už přečetl. Takže mně někdy ti studenti přišli hloupější, než naši studenti na gymnáziu, kteří jsou upřímní, otázku položí na rovinu a nemusí to nějak šroubovaně a složitě pojmenovávat. Doslova jsem utekl. Ještě tam došlo k takové aféře okolo mého stipendia, a tam jsem poznal své docenty a profesory v úplně jiném světle a bylo mi z toho docela smutno. Ale odešel jsem spíš proto, že jsem zjistil, že nejsem schopen to na té vysoké škole dělat naplno. Měl jsem vždycky pocit, že bych tomu měl dávat víc síly, víc času a energie, než jsem dával. Prostě se to nedalo obojí zvládat. Říkal jsi, že nejsi z věřící rodiny, můžeš tedy popsat, jak jsi prožil vlastní konverzi? Nemůžu úplně říct, že bych byl nevěřící, určitě jsem ateistou úplně nebyl. Nedokážu ani pochopit, jak může ateista existovat. Měl jsem velké spirituální potřeby. Stále jsem hloubal a zabýval jsem se východními náboženstvími, především na konci základní školy mě hrozně chytl taoismus, takže jsem skutečně četl taoistické mudrce a později na vysoké škole jsem se kvůli tomu dokonce začal učit starou čínštinu, abych si je mohl přečíst v originále. Čína, to byl svět, který mě nesmírně přitahoval. Z toho taoismu jsem se pomalu začal přesouvat i k buddhismu a bylo to moje náboženství. Brával jsem si taoistické knížky s sebou do školy, o přestávkách jsem si je četl, chodil jsem meditovat do lesů, cvičil jsem tai-či. Účastnil jsem se třeba i setkání s buddhistickým mnichem. Postupem času jsem ale začal zjišťovat, že to náboženství mi není schopné dát radost, chyběl v něm pokoj. Být vyznavačem východního náboženství, znamená jít cestou neustálého zdokonalování se. Zlomový okamžik nastal v roce Buddhisté taky dělávají své poutě, dělávají cesty na posvátná místa, tak jsem se vydal na posvátné místo, na Horu Matky Boží u Králík, kde jsem prožil jakýsi mystický zážitek s Pannou Marií. Najednou jsem se setkal s takovou láskou, která jako by přicházela úplně z jiné strany, nebyla vydolovaná ze čtvrté čakry, byla to láska, která mě navštívila. Mně tenhle zážitek blízkosti Panny Marie, který ani neumím dost dobře popsat, úplně změnil. Už když jsem tam přijel, zúčastnil jsem se mše a měl jsem pocit, že tohle je můj svět, že sem patřím. Nějak vnitřně jsem to cítil, ale tím moje konverze ještě

3 dovršená nebyla. Bylo potřeba jít ještě delší cestou. Přišla určitá zklamání z mezilidských vztahů, poznání, že ledacos dělám v životě úplně špatně. A já jsem hledal nějakou velice rychlou útěchu. Vzpomněl jsem si zase na tu svoji pouť do Králík, a tak jsem se tam vydal znovu, koupil jsem si tam růženec a začal jsem se ho učit podle takové malé knížečky. Zjistil jsem, že růženec je tak úžasná modlitba, že přesahovala všechno, co jsem zažil při meditacích, i když jsem vyzkoušel všechny možné typy meditací, v chůzi, v sedě, meditaci lásky, což je meditace rozšiřování srdce a lásky k celému vesmíru, k celému světu. Ale růženec to všechno přebil, já už jsem nebyl schopen přečíst si jedinou buddhistickou knížku, nebyl jsem schopen meditovat, ale měl jsem obrovský hlad po růženci a prakticky jsem nedělal celé dny nic jiného, každou volnou chvíli jsem se růženec modlil. Většinou u konvertitů se objevuje taková touha po zázracích a u mě to bylo úplně stejně. Hodně mě přitahovalo Medžugorje. Začal jsem se začal zajímat o zjevení v Medžugorje, jiná mariánská zjevení, začal jsem chodit do kostela, zvlášť tam, kde v Olomouci byly modlitby růžence. Růženec jsem chápal jako ochranný prostor, ve kterém je mi nesmírně dobře. Byla to jako hradba nebo pevnost - když přišla úzkost nebo strach, tak jsem vzal do ruky růženec, začal jsem se modlit a už při prvním desátku jsem najednou cítil, že jsem u maminky, že mám klid, že jsem v pokoji a v pořádku. Postupem času jsem se tak jako by s růžencem začal psychicky integrovat, uklidňovat, začínal jsem mít větší odvahu setkávat se s křesťany. Do té doby jsem vlastně žádného křesťana neznal nebo jsem s ním nemluvil, ale shodou okolností to zařídil Bůh tak, že jsem našel bydlení v kněžském semináři, kde bylo zvláštní patro určené pro studenty teologie nebo další studenty, kteří neměli kde bydlet. Bydlel jsem vlastně u zdroje, tam byla dokonce i kaple součástí bydlení, účastnil jsem se mší a kněz, který je sloužil, mi byl opravdu sympatický. Později jsem ho požádal o setkání. Byl to tehdy otec vicerektor kněžského semináře, František Sedláček, takový hodný, spíš lidový farář. Jako by pokračoval v tom, co začala Panna Maria. Byl pro mě jakoby otec v církvi, velmi laskavým způsobem mě uvedl do církevního prostředí. Pod jeho vedením jsem se připravil na křest a prožíval jsem to velice intenzivně. Tehdy jsem byl docela fanatický a zaujala mě jedna olomoucká sekta, která fungovala na bázi katolicismu - Děti Nejsvětějšího Srdce. Bylo to citové křesťanství, 5-6 hodin modliteb denně, četba vizionářky Vassuly Ryden. Asi rok jsem patřil k členům této sekty Honzy Vymětala. Snad jsem měl jsem obrovské štěstí, snad byla nade mnou vyšší moc a nestal jsem se na oné skupině závislým. Sice jsem chodil k Honzovi, ale i k otci vicerektorovi, pořád jsem studoval filosofii, a tak jsem se mezi nimi neutopil jako někteří, kteří třeba opustili teologickou fakultu. U mě přelom ve vztahu k sektě nastal ve chvíli, když jsem začal učit. Zjistil jsem, že ty Honzovy metody tzv. drcení lidí, násilná katecheze, jsou nepoužitelné. Jemu chyběla láska, on se snažil u každého člověka najít hřích a na jeho základě ho ponižovat. Objevit jeho slabé místo, a tím se do něho vlomit, pokořit ho. Mně to bylo z duše cizí, já jsem si nedokázal představit, že bych mohl takhle pracovat s dětmi ve škole. Ale myslím, že jsem tam měl být, protože já, který jsem byl ten knihomol, jsem najednou dostal za úkol např. postarat se o ožralého bezdomovce. Pro mě to byla obrovská zkušenost. Např. na Svatém Kopečku přespávat pod jednou dekou s bezdomovcem Evženem nebo učit se s romskými dětmi básničku, po tom se mi i docela stýská. Prostě taková práce s lidmi, kteří jsou v krizi, feťáci, byli tam čichači toluenu, nebo epileptici, byla tam taky schizofrenička Helenka, prostě to pro mě byla v jednom roce taková další vysoká škola, že jsem viděl, co všechno lidi může

4 postihovat, ale že přesto nejsou špatní, že i ten zloděj, co tam byl, je normální člověk, se kterým se můžu přátelit. Vrátíme se ke škole, jaké to je, předstoupit před puberťáky? Sám jsi mladý člověk, jak dlouho učíš? Učím teď pět a půl roku. Pokřtěný jsem byl v roce Bylo mi 22 a byl jsem čerstvě po konverzi. Když jsem nastoupil, byl jsem plný ideálů a nesmírně jsem se těšil učit a bavilo mě to, i praxi jsem si užíval. Když přišla nabídka, že mám zaskakovat za paní učitelku, která měla rizikové těhotenství, byla to obrovská výzva. Šel jsem do toho opravdu naplno a musím říct, že trému jsem neměl, tím jsem nějak zvlášť netrpěl - protože jsem asi nějak skrytě exhibicionista (to v učitelské profesi asi musí být). Ale byly potíže v mé veliké horlivosti. Tím, že jsem byl čerstvě po konverzi, jsem si myslel, že studentům musím předávat nějaká mravní poselství, když už ne tedy křesťanská. Na státních školách se evangelizovat nesmí, tak jsem chtěl evangelizovat skrytě. Ale to se mně samozřejmě nedařilo a často mě puberťáci přímo posílali do pr.. Dnes s odstupem let vidím, že je lepší ta evangelizace, která je jakoby nechtěná a nenásilná, kterou mohu prokázat v postoji vůči druhým a že jim nemusím za každou cenu do každé látky propašovat něco křesťanského. Že to je v podstatě i nefér hra. A že je lepší, když mluvím víc otevřeně nebo když se třeba odvážím být i vůči křesťanství kritický. Někteří tví žáci a kolegové kantoři říkají, že ať mluvíš o čemkoliv, vždy do toho propašuješ křesťanství. Tak teď už je to nechtěné. Dřív jsem si to připravoval jako scénku. Dnes spíš studenti, když chtějí ztratit čas, zeptají se třeba, jak se dívám na papeže. Ale já si myslím, že i v rámci filosofie je křesťanství velice důležitá látka, že by maturant měl aspoň znát rozdíly mezi církvemi. Ale se objevily stížnosti, že křesťanství věnuji víc času než jiným náboženstvím (což bylo možné). Pak jsem zredukoval určitou část výkladu a po letech jsem zjistil, že zrovna to chtěli u přijímacích zkoušek na VŠ, např. o křesťanských řádech a o jejich rozdílech (což se studentům zdálo, že by vědět nemuseli). Musím přiznat, že křesťanství se mi učí hůř než třeba buddhismus nebo islám nebo židovství. Škola je vlastně umrtvující prostředí. My tu látku podáváme jako takový prefabrikát, aby se všechno mohli snadno naučit. A když ten prefabrikát uděláme z Ježíše, je to smutné. Mám takový pocit, jako kdybych někoho, koho mám hrozně rád, měl jako učební téma. Ale v právu a v ekonomii se o křesťanství nedá příliš zmiňovat. Jak např. přednášíš studentům evoluční vývoj? Jako jednu z možností vzniku života? To by byla rozsáhlá otázka. Ono se očekává, že věřící člověk bude automaticky odmítat evoluci. Ale já mám např. kabinet s věřícím biologem evolucionistou, který si velice váží filosofa Chardina, který tak trochu evoluci pokřtil. Myslím si, že biblická zpráva

5 o stvoření myšlence evoluce neodporuje. Vlastně ta zpráva o stvoření v šesti dnech je jakousi evolucí, od jednodušších věcí ke složitějším. To se nemusí vůbec chápat doslovně a biblisté nám to ani nedoporučují. Bible je jakási evoluce poznání Boha v dějinách vyvoleného národa. Vlastně od té mlhavé představy Boha a strašidelného Hospodina až po konkretizaci v podobě Ježíše. I to bych chápal jako jakousi evoluci. I Bible má vývoj. Vývoj a křesťanství nejsou proti sobě. Dokonce i dogmata se v dějinách církve vyvíjela. Nebo od některých věcí církev upustila, protože se její přístup v historii vyvíjel. Jsi věřící učitel, jak vnímáš svůj přístup k žákům jako věřící člověk, co bys jim chtěl předat do života? Je to otázka, které se v poslední době bojím. Ani se necítím schopen na ni odpovědět. To by třeba museli říct jiní. Já ani moc nevím, jak učí mí kolegové. Učitelství je jakýsi monolog před třídou, nejsme ve třídě dva učitelé. Proto nejsem schopen porovnat, jak učí kolegové. Nemám odstup sám od sebe, tak nevím, jestli se v mém přístupu víra někde projevuje. Často jsem se na to sám sebe zeptal. A když jsem viděl některého svého úspěšného kolegu, který má ke studentům laskavý, neformální vztah, který je umí zaujmout a který není věřící, začal jsem se ptát, jestli víra nějak moje učitelství obohacuje a jestli jsem v něčem jiný. Myslím si, že zatím mám být především učitel. A jestli mě Bůh chce v nějaké situaci použít, tak se mu nabízím. Ale abych se snažil nějak zpětně pokřesťanštit svůj styl, to už radši nedělám, protože už ani nevím, jestli bych to dokázal. V tuhle chvíli bych studentům rád ukázal, že věci, které se učí, nejsou nějaká povinná věc a nudná látka, ale že to je radost a vášeň. Že studium může obohatit život člověka, že ať probíráme cokoliv, jsou to zajímavé věci, ne vůbec takové, jak jsou popsané v učebnicích a v sešitech, ale že to je i určitý styl života. Učím humanitní vědy, tam záleží na teoriích, na jejich srovnávání. Přál bych si, aby studenti nebrali věci jako hotové a mrtvé, ale srovnávali různá fakta, konfrontovali např. křesťanství s islámem, v čem jsme jiní, v čem podobní. V tom by mohla být výchova ke svobodě, k odvaze pojmenovat problém. Musím přiznat, že nemám pocit, že by se mi dařilo tohle v hodinách uskutečňovat. Teď se mi to ale zdá důležitější, než z nich vychovávat potenciální křesťany. Jestli si potom najdou cestu k Bohu, tak to je záležitost, kterou nedokážu ovlivnit. Taky bych si přál, aby ve třídě bylo vždycky hezké společenství, aby učení nebylo individualistickým procesem. To je můj ideál, na který však zatím nestačím. Jak by ses charakterizoval jako učitel? Přísný, otevřený apod. V určité době mi kamarádi a potom i studenti říkali, že mi nerozumí nebo že jsem pro ně obtížně čitelný. Já se pořád ještě hledám. Když jsem začínal, byl jsem hodně jiný učitel, než jsem teď, hodně jsem se měnil. Myslím si, že je to u různých studentů různé, kdyby ses jich zeptal, měl bys různé odpovědi. Někteří by řekli, že jsem parchant a že je hrozným způsobem buzeruji a musím říct, že důvod by k tomu měli. Občas bazíruji na některých věcech, např. na omluvenkách, vyhrožuji jim neomluvenými hodinami nebo že se nepřezouvají. Nad tím rukou nemávnu, protože jsem tlačený shora. Někteří by řekli,že jsem

6 zábavný, to by asi řekli prváci, kteří se na hodiny těší a rádi do nich zasahují. Možná by se přidali i někteří čtvťáci, kteří by řekli, že si filosofii rádi poslechnou, protože jsou to zajímavé a provokující věci. Pak by se možná objevili i studenti, kteří by řekli, že mě vysloveně nesnáší, většinou po nějakém nedorozumění, kdy jsem je zranil. Např. jednou jsem zranil jednu studentku Chorvatku, když jsem do hodiny přinesl nějaké chorvatské texty. Jí to přišlo jako zásah do soukromí, jako něco impertinentního. Vznikla z toho dlouhodobá averze. Občas někoho zraním tím, že dám známku, se kterou není spokojený. To je nejčastější zdroj nedorozumění. Známkování je taková učitelská politika a já moc objektivně známkovat neumím. Mám tendenci na začátku pololetí dávat spíš horší známky a ke konci jim přilepšovat, aby si to vysvědčení dotáhli. Maturanty radši dusit, aby se na to nevykašlali. Učíš i češtinu, tak předpokládám, že máš rád český jazyk. Vím ze svých zdrojů, že máš rád Boženu Němcovou a Jakuba Demla. Prozraď nám něco o svém vztahu k českému jazyku a třeba i k češství. Můžu říct, že jsem češtinu měl rád už na základní škole, na střední škole i na vysoké škole. Ale teď, když ji učím,ji rád nemám. Snad bych si mohl postěžovat na školství, na to, že z češtiny musí maturovat všichni, že to je předmět, ve kterém se musí pilovat pravopis. Na rozdíl od společenských věd, které jsem si mohl připravit sám, na český jazyk je nás víc na škole. Musím tedy s ostatními učiteli držet krok, přijmout spíše tradiční systémy výuky. Protože nemám jistotu o tom, jaká maturita vlastně proběhne (probíhá reforma maturitní zkoušky), vlastně nevím, co mám učit. Kdybych mohl, předělal bych osnovy. Obávám se, že výuka literatury vede spíš k tomu, že ji studentům zošklivíme. Když probírám svého oblíbeného autora, říkám jenom základní fakta, základní popis děje, ale nestihnu jim naznačit, že je to autor vzrušující a napínavý, že knížka může obohatit jejich život. Jeden student se přiznal, že my, češtináři, když probíráme nějakou jeho oblíbenou knížku, tak mu ji znechutíme, on by si ji podle našeho doporučení nikdy nepřečetl. Nejen proto, že jsme učitelé, ale proto, že ji podáváme nezáživně jako strohý výčet. Pokud jde o sloh, tam se mnohdy jedná jen o pouhé naplnění slohového útvaru, např. když se píše vyprávění, tak se hodnotí, jestli bylo vyprávění naplněno, jestli tam je expozice, kolize, přímá řeč, jestli se opakují slova. Jenže když dám tyto podmínky, tak tomu člověku svážu tvůrčí sílu. Měl jsem krásné slohovky, ale kolegové mě donutili dát pětku, protože nebyl naplněný slohový útvar. Když si vzpomenu třeba na Bedřicha Smetanu, napadá mě, že on nejprve hudbu miloval, byl to pro něj koníček, vášeň, skládal, hrál. A teprve potom, kdy prožil lásku k hudbě, byl ochotný podstoupit její tvrdou školu. Teprve potom nastoupil k slepému učiteli Prokschovi, a ten mu dával kompoziční úlohy, a Smetana celé dny a roky psal zdlouhavá cvičení. Takže je potřeba mít nadšení a vášeň a pak tu rutinu, zvládnutí pravidel. Jenže my dáváme rutinu ještě před tím, než děti pochopí proč, než dostanou jiskru. Nejdřív je potřebujeme zapálit, a ne po nich chtít, aby vydrželi s tím, že to pro ně bude jednou dobré. Já bych nechtěl vědět, že moji studenti ještě v domově důchodců budou umět vyjmenovat Nerudovy sbírky. Já bych je z hlavy přeříkat neuměl.

7 Jak se díváš jako češtinář na to, že povinná četba se vesměs nečte, ale že se opisuje z Literatury v kostce, z internetu, starších čtenářských deníků apod.? Když mluvím soukromě, ne oficiálně, tak musím konstatovat, že jsou studenti chytří, že projevili kreativitu, tvůrčí sílu, kterou bych chtěl, aby projevovali. Když je ta knížka nezaujala, tak je to spíš moje prohra. Je to projev toho, že se mi nepodařilo je pro ni strhnout. My už dnes taky nebazírujeme na tom, aby studenti přečetli celý dlouhý seznam knih, stačí, když přečte jednu a udělá z ní referát. Jeden student např. si vybral Sokolovu knížku biblických příběhů a při referátu se přiznal, že ji celou nepřečetl, že k Novému zákonu se vůbec nedostal. Já ho nemohu kritizovat, přiznal se mi, a když si k té knize nenašel vztah, když se mu nelíbí, tak je to taky názor a já ho musím přijmout. Proč máš rád Boženu Němcovou? A co Jakub Deml? Božena Němcová je pro mě něco jako matematická úloha pro matematika. Je to pro mě něco, co mně provokuje. Ona píše texty, které jsou plné lehké lásky, porozumění, něhy. Ale na druhou stranu, když sleduji její život, vnímám celou řadu hodnot a chování, které mi tam nesedí, a tak se stále ptám, jaká doopravdy byla. V jejich dopisech se spíš jeví jako úplně jiný člověk, spíš působí jako materiálně založená a hysterická. Když člověk zkoumá osobnost jejího manžela, tak to vyznívá v neprospěch Boženy Němcové. Ona je člověk, který si za tu bídu mohl sám. Když se někdo v 19. stol. rozhodne živit se jenom literaturou, nevařit dětem obědy, nestarat se o rodinu a manžela a říct si, já jsem umělec, tak takhle dopadnout musí. Nechápu, jak Božena Němcová projevovala lásku ke svým dětem, ona je sice ráda měla, ale bylo dost známé, že je dávala do cizích rodin, aby se tam najedly, oblékly. Např. Klácelovi. Ona se jich takhle zbavovala, nebyla ten typ manželky a matky proto, že nechtěla, že se cítila být povolána k něčemu vyššímu. A je tady celá řada autorek 20. století, které to skloubit dokázaly. Já mám pocit, že ona trpěla nějakým komplexem, ta její psychologie mi na to ukazuje. Za nejlepší její dílo považuji Pohorskou vesnici. Babička je taková zásobárna motivů a zkušeností, spousta věcí je tam jen naznačena. Například křesťanství babičky je zajímavá otázka. Babička srdcem moc křesťanka nebyla, na krku měla tolar císaře pána, spíš bych řekl, že byla utopická socialistka nebo fandila osvícenskému absolutismu. Chtěla dávat osvícensé rady paní kněžně. Ona nejednala ani tak jako křesťanka, která se za lidi modlí, ale spíš jako žena činu, která má psychologický vhled, který předává ostatním. To křesťanství je tam přítomné spíš jako folklór. Jakub Deml, to je člověk mnoha tváří. Mnohdy, kdybych nevěděl, tak mám pocit, že to napsal úplně jiný autor. Mám rád autory, u kterých se musí hledat, kteří nejsou přímočaří, a to Jakub Deml splňuje. Navíc je s ním spojeno jakési mysterium, jakási zbožnost, niternost, která se ale projevuje i ve vulgaritách. Je nesmírně upřímný, je psychoanalytik ve své tvorbě.

8 Co když ti studenti položí otázku, na kterou nevíš odpověď? Někdy mlžím, někdy řeknu, že nevím, že si to zjistím.nejčastěji se mi to stává, když probírám právo. Třeba v pracovním právu se moc nevyznám, je tam spousta čísel, které se každou chvíli mění, tak mě často přistihnou nepřipraveného. Tam to prožívám bolestně. Ale pokud je to obor, kde mám pocit, že jsem víc doma, když něco nevím, mám z toho skoro radost, je to výzva- tam mě to neděsí. Když mlžím, tak se to netýká ani tak učební látky, ale spíš např. obsahu nějakého jednání, co tam kdo o někom řekl, proč jsme se o něčem dohodli apod. Mlžím např. ohledně maturitní zkoušky, tam vysloveně lžu, tvrdím jim, že budu drsný, že je budu potápět, abych měl jistotu, že se na to připraví. Někdy jsem to asi i přehnal, studenti mi pak vyprávěli, jak z toho byli vyklepaní. Takže to taky asi není nejlepší cesta. Klasické učitelské strašáky. Při mši svaté čítáváš některé ze čtení, vlastně čtou stále dokola stejní lidé Myslím, že stálých lektorů nemusí být ve farnosti moc, ale zato spolehlivých a nadšených, abychom mohli vytvářet užší společenství. Já mám lektory na starosti, je to moje farní funkce, byl jsem tím pověřen. Je to věc, která mě baví. Přemýšlíme, jak např. nějaký text číst. Někdo se totiž se svým hlasem hodí spíš na první čtení a někdo na druhé. Je v tom rozdíl, duch těch textů je jiný. První čtení je spíš poetičtější a epištoly jsou zase více filosofické. Prostřednictvím četby ten text pro mě začne žít víc, než kdybych si ho četl potichu. Jako by tomu ten hlas pomáhal. Když jsi konvertoval ke katolické církvi, jak jsi přijal církev jako instituci? Jako buddhista a taoista jsem měl vůči církvi ohromné výhrady, ale u mě proběhlo něco jako zamilování. Když je člověk zamilovaný, tak je trošku naivní a vidí jen to dobré. Vůči církvi jsem neměl výhrady, pokud mě tedy neovlivňoval Honza Vymětal, ale i tehdy jsem si církve a kněží vážil. Jako zamilovaný člověk třeba až po svatbě pozná, koho si vzal, tak i já, když jsem trochu vychladl, začal jsem být kritický. Někdy jsem měl i období přehnaně kritické, ale to tak bývá. Církev bych nazval rodinou, je to prostředí, kde se mohu cítit bezpečně. Je to něco, co buddhismus nabídnout nemůže. Tam je to boj jednoho člověka a společenství ho příliš nepodpoří. Ty jsi mladý, tvoji studenti jsou mladí. Máte si vzájemně co dát? Možná víc dávají oni mně, než dávám já jim. Moje snoubenka je z farnosti Dlouhá Třebová a přes ní jsem se dostal do České Třebové, kde učím náboženství, 2.a 3.třídu a tam jsem vyloženě v pozici toho přijímajícího. To, že pro ně je přirozené pokleknout před svatostánkem a věřit, že v tom kousku chleba je Ježíš, to je pro mě zázrak. Já od nich odcházím s vírou, s pocitem, že Ježíš s námi byl a oni mi ho darovali. Na gymnáziu mají někteří takovou schopnost, že vytvoří hezkou atmosféru ve třídě, třeba nějakou legráckou, vtipem, takže se v těch hodinách hodně smějeme a já se na ně těším. Dávají mi taky své

9 ideály a taky pocit, že mě potřebují, že tam nejsem zbytečně. Když mi dovolí se mezi ně včlenit, je to velký dar. Zmínil svou snoubenku Janu. Položím teď otázku hodící se spíše do nějakého bulvárního plátku, ale váš příběh je zajímavý a svým způsobem zakázaný. Váš vztah začal v době, kdy ona byla tvoje studentka. Jak jste to vnímali? Určitě jsi věděl, že se to nemá, jak se vám to podařilo tajit? Bylo to hodně kruté, bránil jsem se tomu. Zamiloval jsem se do ní a asi rok jsem se trápil a zároveň jsem se nemohl otevřít jinému vztahu. Bylo náročné se těm citům bránit. Pomohly mi její sestřenice, které byly součástí našeho spolča tady v Litomyšli. Když už jsem se hodně trápil, tak jsem dostal odvahu říct její sestřenici, jak to se mnou je. Byla to ta, která mě vedla k tomu, abych to v sobě úplně neudusil, a začala sondovat u Jany, jak na tom je. Dala mi takové náznaky, že by to fungovat mohlo, a když byla Jana ve třeťáku, rozhodl jsem se na ni číhat a navázat nenápadný rozhovor. Ve skutečnosti ale spíše dost těžkopádný a přímo trapný. Začali jsme si dopisovat. Přes dopisy jsem poznával, jaká Jana vlastně je, jaké má hodnoty. Asi tak po několika měsících jsme se setkávali, ale tajně. V tu chvíli jsem to ale také řekl její třídní profesorce, která se za nás postavila a měla z toho velikou radost. Podpořila mě po psychické stránce, reagovala jako člověk, ne jako pedagog. Měli jsme tajná místa, kde jsme se scházeli, např. kostel, tam se nikdo z gymplu neobjevil. Ale byla tu řada problémů - např. při jejím zkoušení na mých hodinách. Musel jsem si připravit otázky, aby mi nedošla řeč. Nakonec se to provalilo, potkaly nás dvě spolužačky, a tak jsem hned druhý den zašel za ředitelem a řekl jsem mu, jak na tom jsme. Pochopil to, nepohoršoval se. Riziko bylo, jak zareaguje její třída, aby jí neubližovali, ale třída nás taky podržela. Já jsem byl přesvědčený, že to koluje po škole, že to vědí ostatní kantoři, ale ne, v té třídě to zůstalo. Žádný skandál. Jen při jejím klasifikování jsem si musel dávat pozor, abych byl objektivní, spolužáci ji hlídali, dokonce i u maturity jsem upozornil přísedící, jak na tom jsme. Zásnuby jsme měli u P. Kolovratníka v České Třebové, to byl pro mě velký zážitek. Děkuji za důvěru, ale ještě pokročme. Jakým směrem by se měla ubírat mládež v dnešní církvi? Co by bylo potřeba? Rozhodně si myslím, že jak v dnešní církvi, tak ve školách, je hodně příležitostí k rozvoji člověka. Není nedostatek informací, je množství akcí a setkání, takže bych řekl, že žijeme v poměrně krásné době. Ale jedna věc mi leží na srdci. Aby se v množství těch akcí, které děláme, nevytratil čas na setkání s člověkem. Osobní vztahy. U nás na sídlišti se lidé rozhodli, že si udělají zahradní besídku, kde se scházejí. To je nádherné svědectví o tom, že to není mrtvé sídliště, že se lidé nezavřou do bytů, že chtějí trávit čas společně.

10 Nepřemýšlel jsi o tom, že bys šel do církevního školství? Mám vůči němu hodně předsudků. Zdá se mi, že ve státním školství je to lépe promyšleno než v církevním. Jsou tam složitější ohledy na žáka, bál bych se např. dát žákovi pětku, protože jsme křesťané, dělat nějaká nepopulární opatření. Bojím se, že církev není dostatečně pružná, že neumí reagovat na změny. Na druhou stranu považuji za vynikající, že církevní škola má katechetu, protože mnoho studentů může trpět různými psychickými problémy. Školní psycholog nám chybí. A my jim ho nahradit nemůžeme. Děkuji za rozhovor. Pavel Sršeň Vyšlo v časopisu Farník Měsíčník litomyšlské římskokatolické farnosti

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017 Bylo to super! Skvělá lektorka, skvělé aktivity. Doporučuji. Velmi se mi líbily obě etické dílny. Přidala bych tam ještě nějaké hry. Paní Dana byla velmi sympatická a legrační. Nejvíce mě zaujaly Předsudky.

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Přílohy. Seznam příloh: Dotazníkové šetření rodiče. Dotazníky pro rodiče a děti. Fotografie ze společných akcí

Přílohy. Seznam příloh: Dotazníkové šetření rodiče. Dotazníky pro rodiče a děti. Fotografie ze společných akcí Přílohy Seznam příloh: Dotazníkové šetření rodiče Dotazníky pro rodiče a děti Fotografie ze společných akcí Dotazníkové šetření -rodiče O Začít spolu jsem si hodně přečetla, ještě než můj syn začal chodit

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci?

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci? Účastnice A: No asi nic moc, protože jsem neměla práci a nikde jsem ji nemohla najít. No doufám, že mi pomůže? Myslíte jako najít práci nebo obecně? No hlavně tu práci, no a pak se budu mít jako celkově

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Příprava na start 1: Nefér výhoda?

Příprava na start 1: Nefér výhoda? Příprava na start 1: Nefér výhoda? 29.12.2014 Než půjde naše dítě poprvé do školy, má za sebou již šest nebo sedm let vývoje, kdy je schopno se samo se učit, byť to bylo s naší pomocí jako rodičů, od kamarádů,

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

část sedmá Silvestrovský výlet

část sedmá Silvestrovský výlet část sedmá Silvestrovský výlet Poslední ministrantská schůzka přinesla ještě jedno překvapení. Štěpán přišel s nápadem, že by mohli vyjet společně na Silvestra na Vysočinu lyžovat. Společně ovšem znamenalo

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Stoletý absolvent gymnázia

Stoletý absolvent gymnázia Stoletý absolvent gymnázia Jednoho teplého dubnového dopoledne jsem navštívila malebnou zahrádku v Černošicích. Hned u branky mě přivítal usměvavý postarší pán, který s nadšením zval do svého království.

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy Po tom co dokončíte Váš Hledač záležitostí srdce, mužete se sem vrátit později a test si zopakovat, abyste viděli jak se změnili některé z Vašich odpovědí. Tohle může být skvělý způsob jak sledovat Váš

Více

Filip Mudroch český student v německé škole

Filip Mudroch český student v německé škole Filip Mudroch český student v německé škole Jeden jediný školní rok se učil německy a hned se rozhodl, že půjde studovat do Německa. Takovou odvahu projevil Filip Mudroch, bývalý student Gymnázia Václava

Více

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel 1. stupeň GRAFY Termín dotazníkového šetření: listopad/prosinec 2012 Škola: Základní škola a Mateřská škola Lašťany 373, 78316 Bělkovice - Lašťany počet žáků

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK.

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK. TÝDENÍK PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008 Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík 2 Já nevím, co pořád chtějí. Jestli je

Více

KIDSCREEN-52. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let

KIDSCREEN-52. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let KIDSCREEN-52 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let Page 1 of 7 Dobrý den, Datum: Měsíc Rok Jak se ti daří? Jak se cítíš? Rádi bychom se to od tebe dozvěděli. Přečti

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Moje známka v pololetí 2011/2012 (letošní školní rok) na vysvědčení: (napiš číslo 1 až 5)

Moje známka v pololetí 2011/2012 (letošní školní rok) na vysvědčení: (napiš číslo 1 až 5) Přílohy Příloha č.1 - Dotazník Ahoj kluci a holky, prosím o vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník má šest stránek. U otázek zaškrtni vždy jen jednu variantu, pokud není uvedeno jinak. Dotazník je

Více

SALESIÁNI V BULHARSKU

SALESIÁNI V BULHARSKU SALESIÁNI V BULHARSKU ZPRAVODAJ ČESKÉ SALESIÁNSKÉ MISIE V BULHARSKU 28/ m ě s í č n í k k v ě t e n 2015 Nad Kaloferem (Stará Planina). - PK - Christos voskrese! Milí přátelé, vážení čtenáři, srdečně Vás

Více

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné JÁ MOJE ŠKOLA vyhodnocení TŘÍDA 1.(odpovídalo 13 žáků) ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zakroužkujte odpověď: 1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející VZTAH KE ŠKOLE 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny vám připravily: Jak to všechno začalo? str.

Více

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli Rodina v Bibli I. Dnešní téma by mělo být aktuální pro většinu přítomných. Téma Rodina v Bibli/ne manželství, ale rodina/. Většina z nás žijeme uprostřed rodiny ať už v roli rodičů, dětí, dědečků či babiček.

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Otázka: Osvícenská filozofie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): susinka. filozofie se dotýká celé společnosti

Otázka: Osvícenská filozofie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): susinka. filozofie se dotýká celé společnosti Otázka: Osvícenská filozofie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): susinka filozofie se dotýká celé společnosti v Anglii má empirický nádech otázky: Reforma katolické církve, svoboda člověka Francie

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Ano, které otevírá dveře

Ano, které otevírá dveře ČTVRTÝ PRINCIP Ano, které otevírá dveře Kdykoli objevím lidskou činnost, která funguje v praxi, okamžitě běžím k počítači, abych zjistil, jestli bude fungovat i teoreticky. typický ekonom Já jsem si řekla

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají?

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Viktoria Valeeva Teplé léto si mohou užívat i heteráci takový transparent jsem viděla na letošním průvodu Prague Pride, ke

Více

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: Vedoucí skupiny: 1. Příběh Josef a anděl poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Matouš 1,18-25 Na Josefa a Marii čekala spousta

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Bc.Tereza, DiS. Absolvovala r. 2010 Obor: Sociální péče sociálněsprávní činnost Další studium:

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Rozprava v Řádu Lyricus

Rozprava v Řádu Lyricus Rozprava v Řádu Lyricus Prožitek Navigátora Celistvosti Tyto rozpravy přeložil James, tvůrce materiálů o Tvůrcích Křídel. Jsou velmi významnou součástí učebních metod, které používají instruktoři Výukového

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Manželství z pohledu práva Metodický list

Manželství z pohledu práva Metodický list Manželství z pohledu práva Metodický list aktivační technika - cvičný test (rodina) práce s interaktivní tabulí - manželství, co, jak, kdo samostatná práce do sešitů - registrované partnerství Obecné informace

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

LÉČENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE V POHODLÍ DOMOVA Monika Nisznanská

LÉČENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE V POHODLÍ DOMOVA Monika Nisznanská 2 Vy už nemusíte Moje emocionální zranění z dětství mě před mnoha lety žití v nevědomí dohnala do velmi vážné psychické situace, ze které mi pomohla až pomoc zvenčí. Díky jednomu velmi intenzivnímu zážitku,

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

To se opravdu muselo? No, tak chodili všichni až na jednu spolužačku, jejíž rodina měla hospodářství, jinak všichni.

To se opravdu muselo? No, tak chodili všichni až na jednu spolužačku, jejíž rodina měla hospodářství, jinak všichni. 1 Pro svůj projekt jsem si vybrala svoji maminku. Je jí 37 let, pochází z Podkrkonoší z malé vesničky Havlovice, kde od šesti do dvanácti let navštěvovala tamní mateřkou a základní školu. Ve dvanácti letech

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Dotazník pro rodiče Datum: 28. 04. 2016 Graf 1: Celkový

Více

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano?

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Dělám to teď dobře. Velice ráda Vás vidím! Já také, drahá, já také. Jste tak hezká! A toto je moje tchýně. Och, ano? Celá rodina je tady, dobrá! Dobrá, zpět k vaší poezii.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU Strouhal Martin Student 2.D Martin je na naší škole něco přes rok a půl, přesto toho již stihl hodně. V roce 2014 se stal druhým nejlepším studentem

Více

Má cesta k ajurvédě Jana Bukovská Lázně Toušeň 2011/2012 Ajurvédská instituce Dhavantri, Praha

Má cesta k ajurvédě Jana Bukovská Lázně Toušeň 2011/2012 Ajurvédská instituce Dhavantri, Praha Má cesta k ajurvédě Jana Bukovská Lázně Toušeň 2011/2012 Ajurvédská instituce Dhavantri, Praha Obsah Má cesta k ajurvédě Mé první setkání s Govindžím a ajurvédou Co jsem skutečně poznala Závěr: aneb, co

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

RSC Rock Solid Club solid rock pevná skála

RSC Rock Solid Club solid rock pevná skála 1 Čau děcka, já jsem Janka a jsem členem RSC klubu a chci vás s ním trochu seznámit. Zkratka RSC znamená Rock Solid Club a solid rock znamená v angličtině pevná skála. Každé úterý se scházíme u vás na

Více

Chodila jsem po škole s papírem v ruce a ptala se spolužáků na některé otázky ohledně vzdělávání po internetu. Nebylo to vždy jednoduché, protože pár

Chodila jsem po škole s papírem v ruce a ptala se spolužáků na některé otázky ohledně vzdělávání po internetu. Nebylo to vždy jednoduché, protože pár Chodila jsem po škole s papírem v ruce a ptala se spolužáků na některé otázky ohledně vzdělávání po internetu. Nebylo to vždy jednoduché, protože pár mých spolužáků používají především učebnici, takže

Více

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu 3 Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu nacvičoval větu: Mám rakovinu mozku, došel jsem k názoru,

Více

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA:

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA: Miroslav Adamec, ARAS: A poprosím pana doktora Srstku, aby nám vysvětlil, jak je nebezpečný nechráněný styk námětu s Českou televizí. (Smích.) Jsme malinko v časovém skluzu. Pane doktore, dobrý den. Než

Více

TEST - JSEM SÁM SEBOU?

TEST - JSEM SÁM SEBOU? BÝT SÁM SEBOU Být sám sebou, znamená zjistit a naplňovat svůj smysl života, ten opravdový, po kterém vnitřně toužíte. Někteří lidé ani nevědí, co je jejich smyslem života a je pro ně velice těžké ho definovat.

Více

JAK SE MARTÍNEK ZTRATIL

JAK SE MARTÍNEK ZTRATIL JAK SE MARTÍNEK ZTRATIL M ta ta, mta ta, mta ta hraje hudba u velikého kolotoče. Prásk, prásk střílí puška na střelnici. Tutú, tutú houká holčička na trumpetu s třásněmi. A těch lidí! Martínku, drž se

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 POKOJ VÁM! MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 Tříkrálová sbírka 201 2 V sobotu 7. 1. 201 2, a v některých částech Uničova a okolí již v pátek 6. 1. 201 2, procházely ulicemi města

Více

Příběhy pěstounů. Články publikované na portálu pocházejí ze zpovědí pěstounů.

Příběhy pěstounů. Články publikované na portálu  pocházejí ze zpovědí pěstounů. Příběhy pěstounů Články publikované na portálu www.dobrárodina.cz pocházejí ze zpovědí pěstounů. Impulz přišel v dětství To, jak je pro děti důležité vyrůstat v rodině, jsem věděla už v dětství, kdy si

Více

školní třída v roce1911

školní třída v roce1911 školní třída v roce1911 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz O autorce Jitka Neradová (*1969) je píšící učitelka. Žije, pracuje, učí i píše v Praze, převážně na Letné, která je nejen

Více

Proč je na světě tolik bohů?

Proč je na světě tolik bohů? Proč je na světě tolik bohů? Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč je na světě tolik bohů? e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2017 Všechna

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

U Moniky a Jakuba. Z Literárních novin (12. 7. 2012) Abych nebyl tak sám. Monika mě jednou pozvala. na návštěvu.

U Moniky a Jakuba. Z Literárních novin (12. 7. 2012) Abych nebyl tak sám. Monika mě jednou pozvala. na návštěvu. U Moniky a Jakuba Z Literárních novin (12. 7. 2012) 1. Abych nebyl tak sám Monika mě jednou pozvala na návštěvu. Přišel jsem pěšky a říkal jim, že jsem přijel autem V tom autě jsme ale cestovali teprve

Více

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Jiří Janda Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Mojí bezvadné manželce Lucii, kamarádům Michalu Černému a Janu Šidlákovi za podporu a inspiraci a všem mým skvělým studentům. Copyright Jiří

Více

Člověk musí žít tak, podle toho na co má a jaké má podmínky. Zdena Freundová

Člověk musí žít tak, podle toho na co má a jaké má podmínky. Zdena Freundová Člověk musí žít tak, podle toho na co má a jaké má podmínky. Zdena Freundová Zpracovali: Rozálie Matějková, Kateřina Pecáková, Marie Havelková a Natalia Al-Imamová Pedagogické vedení: Jiří Šrail Škola:

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let KIDSCREEN-27 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let Page 1 of 5 Dobrý den, Datum: Měsíc Rok Jak se ti daří? Jak se cítíš? Rádi bychom se to od tebe dozvěděli. Přečti

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

AUTOEVALUACE 2008/2009. DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně. květen 2009. Celkem na 2. stupni: 152 žáků. Dotazník vyplnilo: 97 rodičů

AUTOEVALUACE 2008/2009. DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně. květen 2009. Celkem na 2. stupni: 152 žáků. Dotazník vyplnilo: 97 rodičů AUTOEVALUACE 28/29 DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně květen 29 Celkem na 2. stupni: 152 žáků Dotazník vyplnilo: 97 rodičů Počet vyplněných dotazníků. 1 8 6 4 2 97 55 vyplnilo nevyplnilo 1. Jak hodnotíte

Více

1. číslo čtvrtletníku

1. číslo čtvrtletníku 1. číslo čtvrtletníku ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 SLOVO NA ÚVOD VZPOMÍNÁME NA PRÁZDNINY Nejoblíbenější věc z celého školního roku skončila. Myslíme tím prázdniny. A my jsme se opět vrátili do svých školních

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více