INTERKULTURNÍ DÍLNA VIETNAM (KONCIPOVÁNO V KULTURNĚ STANDARDNÍM PŘÍSTUPU)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INTERKULTURNÍ DÍLNA VIETNAM (KONCIPOVÁNO V KULTURNĚ STANDARDNÍM PŘÍSTUPU)"

Transkript

1 STRANA 1 INTERKULTURNÍ DÍLNA VIETNAM (KONCIPOVÁNO V KULTURNĚ STANDARDNÍM PŘÍSTUPU) Úvod 1 Vietnamská socialistická republika (Vietnam) leží na poloostrově jihovýchodní Asie. Vietnam sousedí s Čínou, Laosem a Kambodžou. Hlavním městem Vietnamu, země s téměř 80 miliony obyvatel o rozloze cca km 2, je Hanoj. Vietnam je od České republiky vzdálen vzdušnou čarou přibližně km. Vietnam leží v subtropickém pásmu, celé východní pobřeží lemuje Jihočínské moře, západní hranici tvoří východní úpatí pohoří Van Qui a horské hřbety Truong Son. Ve Vietnamu je velká vlhkost vzduchu, větrné proudy stále narážejí na pohoří na západě, často se mění tlak. Na severu země jsou čtyři roční období, na jihu jen dvě období sucha a období dešťů (prší v jednom kuse třeba tři týdny). Při vlhkém podnebí se zdají extrémní teploty ještě extrémnější. Díky variabilitě terénu se může stát, že během několika desítek minut přejedete od pobřeží do hor, kde si na tričko musíte obléct svetr nebo větrovku, aby vám nebyla zima. Obyvatelstvo země tvoří přes 60 národnostních skupin s vlastní kulturou, jazykem, zvyklostmi apod. Oficiálním jazykem je dialekt vietnamštiny, kterým hovoří obyvatelé severního Vietnamu. Velkou část obyvatel Vietnamu dodnes tvoří zemědělci, pěstitelé rýže, zeleniny, ovoce a dalších plodin (bavlna, cukrová třtina apod.). Rýže se stala nejvýznamnějším vývozním artiklem Vietnamu, a to ve světovém měřítku. Mezi tradiční vietnamské profese patří rybolov a obchod. Kdo na vesnici nespotřebuje vše, co vypěstuje, pokouší se přebytek prodat na trhu, v subtropickém pásu se téměř nic nedá skladovat přirozenou cestou. Obyvatelé Vietnamu vyznávají téměř všechna světová náboženství, nejčastěji buddhismus, který je nejvíce zastoupený, dále taoismus, konfucionismus, islám, křesťanství, animismus a totemismus. Vietnamská historie a mýty sahají až do období okolo př. n. l. Vypovídají o vojenské a civilní kmenové správě, původu země a jejích obyvatel. Později se Vietnam dostal na tisíc let pod nadvládu Číny, která trvala až do roku 939 n. l. Následuje dlouhé období střídání vietnamského boje za udržení nezávislosti a rozvoje země (do 15. stol.) a období vietnamské vrcholné kultury (v stol.). Velmi pohnutým obdobím byla poslední tři století, které bylo vyvoláno krizí centrální moci a rozdělením země na dvě části již v 17. stol., silná rolnická povstání v 18. stol., nekonečný boj proti francouzské kolonizaci (od poloviny19. stol.), který končí v roce 1954 vítězstvím Vietnamských vojsk, válka proti Japonsku v období 2. světové války, proti USA do 70. let 20. stol. a nakonec proti Rudým Khmerům a Číně v druhé polovině 70. let 20. století. Od té doby prochází Vietnam politicko-hospodářskými reformami a je považován za ekonomicky perspektivní zemi. V posledních letech dochází k nárůstu turistického ruchu v zemi, rychlému rozvoji infrastruktury, ekonomiky a částečně tržního hospodářství. Na válku s USA (můžeme říct, že šlo o období ) si však ještě mnoho obyvatel Vietnamu pamatuje. Oficiálním důvodem války byla snaha USA zabránit šíření komunismu ve světě a nástupu komunistické strany k moci ve Vietnamu. Válka skončila uhájením vietnamských pozic, odsunem armády USA a znovu sjednocením země v roce V průběhu války se v USA proti ní zvedl velký odpor veřejného mínění, který nutil vládu USA stáhnout vojenskou sílu z Vietnamu. Celkové zhodnocení války, vojenských a politických strategií nakonec ukazuje, že americké vedení velice podcenilo vietnamské síly, zapomnělo na to, že boj Vietnamců nebyl jen bojem za komunismus, ale zejména bojem za dlouhou dobu ztracenou nezávislost země. 1 Kocourek, J. in My a ti druzí, MKC Praha 2003 a dotisk S

2 STRANA 2 INTERKULTURNÍ DÍLNA VIETNAM (KONCIPOVÁNO V KULTURNĚ STANDARDNÍM PŘÍSTUPU) Aktivita 1 Kvíz: Co víte o Vietnamu? Cíl: Zábavnou soutěžní formou poskytnout dětem základní geografické údaje o Vietnamu. Doba trvání: 15 minut Pomůcky: kopie kvízu pro každého Popis aktivity: 1. Rozdělte žáky do 4 skupin 2. Rozdejte každé skupině listy s odpověďmi a, b, c. Každá otázka může mít jednu, dvě nebo všechny tři správné odpovědi. Za každou správnou odpověď dostane skupina jeden bod. 3. Správná odpověď zde v textu je označena tučně. V závorce jsou označeny doplňkové odpovědi pro lektory. 4. Učitel přečte otázky a možné odpovědi. Po krátké pauze zazní signál, každá skupina zvedne kartičky se správnými odpovědi. Učitel zapíše body na tabuli. 1. Vietnam je: a) 4x větší než ČR (Vietnam: km 2, zatímco ČR má km 2 ) b) stejně velký jako Německo (Německo má km 2 ) c) 2x menší než ČR 2. Ve Vietnamu je: a) méně obyvatel než v ČR b) více obyvatel než v ČR (Vietnam: 80 mil.) c) stejně jako v Německu (Německo: 82 mil. obyv.) 3. Vietnam sousedí s těmito státy: a) Barma, Indie a Kambodža b) Laos, Kambodža a Čína c) Thajsko, Čína a Nepál 4. Největší svátek ve Vietnamu je: a) Vánoce b) Nový rok c) Lunární Nový rok 5. Hlavní město Vietnamu je: a) Hanoj b) Saigon c) Ho-či-minovo město 6. Peníze, které se používají ve Vietnamu se nazývají: a) baht b) jen c) dong 7. Tvar Vietnamu připomíná: a) písmeno S b) dámskou kozačku d) plachetnici 8. Vietnamské písmo se zapisuje: a) latinkou b) azbukou c) znaky 9. Nejpočetnější náboženství ve Vietnamu je: a) křesťanství b) buddhismus (58 % obyvatelstva) c) islám 10. Nejvyšší známka ve škole je: a) 1 b) 5 c) 10

3 STRANA 3 INTERKULTURNÍ DÍLNA VIETNAM (KONCIPOVÁNO V KULTURNĚ STANDARDNÍM PŘÍSTUPU) Aktivita 2 Co víme o Vietnamcích? Cíl: Pomocí metody kooperativního učení, kdy všichni učí všechny, a práce s textem, se seznámit s životem Vietnamců v ČR. Pokusit se o pochopení odlišností v chování pramenících ze střetu východní a západní kultury (resp. individualistické a kolektivistické výchovy). Doba trvání: 25 minut Pomůcky: kopie textů 1 4 pro všechny žáky, velké papíry, fixy, případně obrázky a fotografie Popis aktivity: 1. Rozdělte žáky do 4 skupin pomocí karet s texty 1, 2, 3 nebo 4. Počet kartiček musí odpovídat počtu žáků. Každý žák si vylosuje 1 text, se kterým se zařadí do skupiny. 2. Každá skupina dostane jedno téma, které si nastuduje a představí ostatním. Může dostat k dispozici flipchart, fixy nebo obrázky, fotografie a jiné pomůcky od lektorů. Může požádat lektory o doplňkové informace a ptát se jich minut na přípravu a 15 minut na prezentaci všech 4 skupin Text 1 Důvody, proč přišli Vietnamci do ČR: Vietnamci k nám přijížděli již od konce druhé světové války, a to na základě vzájemných dohod mezi Československem a tehdejší Vietnamskou demokratickou republikou. Jednalo se o válečné sirotky, později přijížděli praktikanti a pracovníci převážně technických oborů. Do Vietnamu naopak jezdili pomáhat českoslovenští experti na stavby a další projekty. Po listopadu 1989 byly vypovězeny mezivládní dohody a většina Vietnamců musela Českou republiku opustit. Ve stejné době k nám však začali přijíždět noví vietnamští občané s cílem zde podnikat. Na rozdíl od předchozího období mohli přijet se svými rodinami. Aktuální odhady uvádějí, že dnes v ČR žije zhruba 35 tisíc Vietnamců. Vietnamci přijíždějí do ČR zejména proto, aby zlepšili své ekonomicko-sociální postavení a získali kvalitní vzdělání pro sebe a zejména pro své děti. Vietnamci žijící v ČR dnes tvoří z 90 % podnikatelé Text 2: Vztah k ČR: Starší generace stále považuje Vietnam za svůj domov a přeje si, aby se tam jednou mohla vrátit, zůstává tu jenom kvůli lepším životním podmínkám, lepším podmínkám vzdělávání pro své děti. Mladší generace vnímá ČR jako svůj domov, mluví mezi sebou česky, vietnamštinu moc neovládá a používá ji jen v komunikaci s rodiči. O Vietnamu, vietnamské kultuře a tradicích ví jen povrchně (rodiče nemají čas s dětmi hovořit o Vietnamu, zabývají se každodenními starostmi). V ČR však dnes stále ještě žije mnoho vietnamských dětí, které ovládají vietnamštinu a jsou vychovávány podle vietnamských pravidel. Některé děti však již vietnamštinu zapomínají a do Vietnamu jezdí jen jako do exotické ciziny Text 3: Vzdělání Dosažené vzdělání dítěte silně posiluje prestiž celé rodiny. Rodiče proto chtějí, aby jejich děti studovaly na vysoké škole. Vkládají do svých dětí naděje a jsou ochotni se obětovat a věnovat se dětem ze všech sil.

4 STRANA 4 INTERKULTURNÍ DÍLNA VIETNAM (KONCIPOVÁNO V KULTURNĚ STANDARDNÍM PŘÍSTUPU) Volný čas: Vietnamci žijící v ČR nemají mnoho volného času (pracují od rána do večera a celý týden). Večer se dívají na vietnamskou satelitní televizi, půjčují si různé filmy a televizní seriály ve vietnamských videopůjčovnách nebo navštěvují známé. Občas jsou pořádány vietnamské koncerty, na které přijíždějí vietnamští popoví zpěváci z Vietnamu nebo z Ameriky Text 4: Udržování tradice: Mezi časté rysy, které se lidem z Vietnamu připisují, patří vysoká odolnost, přizpůsobivost, iniciativa a píle. Ve vietnamských rodinách převládá tradiční úcta k vzdělanosti a k učitelům. Tradiční názor na učitele je ve Vietnamu staví nad vlastního otce. To platí i pro vietnamské rodiny v ČR. Vietnamské rodiny drží při sobě. Přes den jsou rodiče sice velmi zaměstnáni a děti proto svěřují do celodenní péče českým ženám. Avšak večer se všichni scházejí u rodinné večeře při tradičních vietnamských pokrmech. K tradicím a zvyklostem patří uctívání předků. Malý oltářík předků, na kterém pálí vonné tyčinky, mají vietnamské rodiny zavěšený v obýváku, někdy i ve zvláštní místnosti. Nejdůležitějšími dny, kdy se vykonávají na oltáříku oběti, jsou dny novoluní a úplňku, tj. 1. a 15. den v měsíci podle lunárního kalendáře. Vonné tyčinky zapalují na oltáříků nejen kvůli modlitbě, ale také, když o něco prosí, aby se vydařilo (např. před velkým obchodním jednáním, před zkouškou, při onemocnění blízkých). Vietnamci také nechávají důležité události (svatba, stěhování, otevření obchodu atd.) na příznivé datum podle horoskopu, lunárního kalendáře. Aktivita 3 Rozpoznávání Asiatů Cíl: Pomocí fotografií lidí různých asijských národů seznámit žáky se základními charakteristickými rysy asijských tváří a tradičním oblečením. Doba trvání: 15 minut Pomůcky: čtyři sestavy deseti různých fotografií a jednoho listu na odpovědi (možno využít obrázky na konci metodiky) Popis aktivity: 1. Z předchozí aktivity zůstanou čtyři skupiny. Každá skupina dostane jednu sestavu. 2. Na každé fotografii mohou být lidé z Číny, Japonska, Koreje, Thajska nebo Vietnamu. 3. Na listu s odpovědi zkusí žáci přiřadit ke každé fotografii jednu z pěti daných národnosti. 4. Skupiny odevzdají listy s odpovědí. Učitel je zkontroluje, za každou správnou odpověď dostanou další bod. Učitel body zase napíše na tabuli. Aktivita 4 Vietnamština Cíl: Seznámit se s vietnamštinou. Žáci poznají velké rozdíly mezi češtinou a vietnamštinou a pochopí, proč Vietnamcům dělá potíže naučit se česky. Doba trvání: 15 minut Pomůcky: nahrávky různých asijských jazyků, mp3 přehrávač, reproduktory Popis aktivity: 1. Učitel pustí žákům nahrávky jazyků a požádá je, aby uhádli, která z nich je vietnamština. 2. Učitel povídá o vietnamštině, zapíše na tabuli slovo v různých tónech. Řekne jeho význam, vysloví ho a žádá žáky, aby po něm opakovali.

5 STRANA 5 INTERKULTURNÍ DÍLNA VIETNAM (KONCIPOVÁNO V KULTURNĚ STANDARDNÍM PŘÍSTUPU) 3. Řekne slovo v náhodném tónu a žáci mají uhádnout, v kterém tónu bylo to slovo. 4. Učitel napíše na tabuli svoje jméno. Je-li ve třídě vietnamský žák, požádá ho, aby svoje celé jméno napsal ve vietnamštině. Když to neumí, pomůže mu. Kdyby žák uměl číst vietnamsky, může přečíst třídě krátký text, který mu dá učitel. 5. Učitel seznámí žáky s vietnamskými jmény, jejich tvoření, význam, pořadí. Jazyk: Tónový (6 tónů), jednoslabičný, píše se latinkou, hláskový. ma : duch (rovný tón), mà: ale (klesavý tón), má: tvář (stoupavý tón), mà: hrob (klesavě stoupavý tón), mã: kůň (přerušovaně stoupavý tón), mà: sazenice rýže (hluboký hrdelní tón) Jméno: Pořadí psaní jména (liší se od českého): vždy příjmení, pak jméno. Příjmení z jednoho slova, jméno z více (nejčastěji ze dvou). Omezené množství různých příjmení. Neomezené množství různých jmen. Jména musí hezky tónově souznít s příjmením, často nese nějaký význam. Příjmení ženy se nemění po sňatku. 2. Po skončení Aktivity 4 jsou už ve třídě a předvádí šaty. Lektor při tom povídá o jednotlivých šatech. Pánské a dámské ao dai : Jeden druh tradičních vietnamských šatů je ao dai. Ao dai jsou určeny pro obě pohlaví. Ženy tyto šaty nosí buď jako společenský oděv do divadla a na různé společenské akce např. na svatbu, nebo se používají jako uniforma na úřadech, poště, v letadle či ve škole. Muži tento druh oblečení dnes již nenosí (někdy je nosí ženichové) a my je můžeme vidět pouze na podiu v divadle nebo v historických filmech v televizi. Ao tu than: Ao dai se vyvinuly z jiného druhu šatů, z ao tu than. Tyto šaty jsou určeny pouze ženám. Asi do roku je nosily málokdy. Vay H Mong: Ve Vietnamu je 54 národnosti. Každá národnost má své typické oblečení, např. lidé národnosti H mong žijí v horských oblastech. Rádi nosí barevné a vzorované šaty. Aktivita 6 Odlišnosti v komunikaci Cíl: Ukázat si hlavní odlišnosti v neverbální komunikaci Vietnamců a Čechů. Doba trvání: 10 minut Pomůcky: žádné Aktivita 5 Malá módní přehlídka vietnamských tradičních šatů Cíl: Seznámit se s vietnamskými tradičními šaty. Doba trvání: 10 minut Pomůcky: vietnamské šaty, klobouky, vějíř Popis aktivity: 1. Vyberte žáky vhodné na velikosti šatů. Jeden lektor s nimi odchází před Aktivitou 4 do šatny (WC) se převléct. Popis aktivity: Lektoři pracují s celou třídou. Každou aktivitu si všichni žáci vyzkoušejí. Podání ruky/předmětu Ve Vietnamu se nepodává jedna ruka, nýbrž obě. První ruku podáme, jak jsme zvyklí, druhá ruka následně přikrývá již spojené ruce obou osob. Aktivita obou rukou symbolizuje úctu k druhému. Taktéž úctu k druhému vyjádříme, když podáme druhému předmět v obou rukou.

6 STRANA 6 INTERKULTURNÍ DÍLNA VIETNAM (KONCIPOVÁNO V KULTURNĚ STANDARDNÍM PŘÍSTUPU) Aktivita: Děti se postaví ve dvou řadách čelem k sobě a zkusí si podání rukou a podání nějakého předmětu. Přivolání druhé osoby Gesto podobné českému mávání, mávání s nataženou rukou před sebou a pohybování dlaní z vodorovné polohy směrem dolů, znamená pro Vietnamce pojď ke mně. Naopak, české gesto pro přivolávání někoho ukazováčkem, je ve Vietnamu vnímáno jako urážlivé. Aktivita: Děti si vyzkouší přivolat druhé pomocí gest. Aktivita 7 Oslavy nového roku ve Vietnamu Cíl: Seznámit se s hlavními svátky Vietnamců. Doba trvání: 40 minut Pomůcky: barevné papíry, nůžky, kartičky s horoskopem Popis aktivity: 1. Rozdělte třídy na dvě poloviny. 2. Každý lektor pracuje s jednou skupinkou, nejlépe na druhém konci třídy tak, aby se skupinky nerušily (simultánní práce obou lektorů; každý lektor má pro žáky připravený 20 minutový program). Lunární nový rok Za nejvýznamnější vietnamský svátek je považován vietnamský lunární nový rok. Tzn., že termín začátku je pohyblivý (stejně je u křesťanských Velikonoc) a připadá na období zhruba od 2. poloviny ledna do 1. poloviny února. Každý rok je ve znamení některého zvířete. Zvířat je 12: myš, buvol, tygr, kočka, drak, had, kůň, koza, opice, kohout, pes a vepř. (Znamení zvěrokruhu je také 12.) Letos je ve znamení vepře, loňský rok byl ve znamení psa a příští zase ve znamení myši. Cyklus 12 zvířecích znamení se opakuje. Oslava lunárního nového roku probíhá ve třech hlavních svátečních dnech od dne, ale skutečná začíná už týden předtím tj. 23. prosince, kdy bůh kuchyně jezdí na kaprovi do nebe. Podle Vietnamců, má každá rodina v kuchyni bůžky, kteří hlídají a ochraňují jejich kuchyni a dům. Kapr s bohem kuchyně letí do nebe, předává Králi Nebes zprávy o tom, co se dělo na Zemi. Tím končí starý rok a začíná nový. Dětí potom mají prázdniny podle lunárního kalendáře od 27. prosince do 5. ledna nového roku. Prázdniny jsou spojeny s tradičními zvyky: např.: S návštěvou květinového trhu, kde se kromě květin nakupují rozkvetlé broskvoně, kumkvát (tj. ovocný stromek podobný mandarinkovníku) a v jižní částí země mají větvičky meruňky. To jsou symboly lunárního nového roku. (V Čechách se chodí na vánoční trh; místo broskvoně se zdobí stromeček, jmelí.) Ve Vietnamu se dále připravuje novoroční koláč bánh chung. (V Čechách je za vánoční pečivo považována vánočka.) Tvar vietnamského koláče je čtvercový, je z lepkavé rýže, vepřového masa a fazolí. Tento koláč je symbolem Země. Celá rodina se účastní jeho přípravy. Koláč se připravuje 8 10 hodin. Dnes se už také většinou kupuje, protože rodiny jsou menší a práce s přípravou tradičného koláče je náročná. Při svátečních dnech nechybí vietnamským dětem ani sladkosti, jako bonbony, sušenky, ale tradiční je především kandované, tj. cukrem proslazené ovoce. (V ČR pojídáme vánoční cukroví.) Jako všude na světě i vietnamské děti se moc těší na oslavy nového roku, protože kromě prázdnin a chutných jídel, je svátek spojen s drobnými peněžními dárky ukrytými v malých červených obálkách. Tyto drobné peníze dostávají děti nejen od rodičů, svých příbuzných, ale i od známých, kteří

7 STRANA 7 INTERKULTURNÍ DÍLNA VIETNAM (KONCIPOVÁNO V KULTURNĚ STANDARDNÍM PŘÍSTUPU) přijdou o svátcích do rodiny na návštěvu. Darované peníze se dávají dětem za to, že jsou zase o rok starší, větší, hodnější, rozumnější, chytřejší, (České děti dostávají dárky.) Poslední den starého roku se slaví mj. doma nebo u příbuzných a kamarádů. Potom se každý vrátí do svého domova a čeká na první okamžiky nového roku v kruhu nejbližší rodiny. Příchod nového roku o půlnoci oznamují v centru a několika místech ve městě velké ohňostroje a také každá rodina vyhazuje do vzduchu petardy a malé ohňostroje. První 4 dny nového roku obvykle Vietnamci navštěvují pagody, chrámy, své příbuzné, kamarády, známé ale i učitele. (Češi o Vánocích chodí do kostela a navštěvují své blízké.) 5. ledna je den volna, kdy se po oslavách odpočívá, uklízí a kdy se rodina připravuje na další každodenní pracovní a školní dny. Svátek lunárního srpnového úplňku svátek pro děti Pro děti se připravují různé sváteční sladkosti, čerstvé ovoce, pochod městem, ulicemi za tmy s lampiony, nošení různých masek zvířat, lidí, pohádkových bytostí. Speciálně 2 nebo více lidi jsou převlečení za lvy a předvádějí tanec. (V Čechách je svátek sv. Mikuláše, kdy po ulicích chodí lidé v kostýmech Mikuláše, anděla a čerta a děti od nich dostávají sladkosti.) Skupina 1: Aktivita Hlavní oslavy spojené s novým rokem Teoretické povídání s lektorem, stříhání papírových květin a listů broskvoně, ozdobení přinesené větve. Lektor dětem vysvětlí, že Vietnamci žijící mimo domov to často dělají k svátku Lunárního nového roku. Skupina 2: Aktivita Lunární kalendář Teoretické povídání s lektorem. Ve kterém znamení jsi se narodil? Letošní rok 2007 je ve znamení vepře. Vy jste se většinou narodili v roce 1996, tzn., že je vám 12 let. Vezmeme si číslo 12 a dělíme dvanácti. Výsledek je 1 a zbytek je 0. Výsledek není důležitý. Pro nás je rozhodující zbytek. 11 Myš 10 Buvol 9 Tygr 8 Kočka 7 Drak 6 Had 5 Kůň 4 Koza 3 Opice 2 Kohout 1 Pes 0 Vepř Zbytek je 0, tzn., že jste se narodili ve znamení vepře. Zbytek je 1, tzn., že jste se narodili ve znamení psa. Zbytek je 2, tzn., že jste se narodili ve znamení slepice. Zbytek je 11, tzn., že jste se narodili ve znamení myši. Teď bude pracovat každý sám. Vyberte si jednoho člena své rodiny. Použijte stejný postup výpočtu jako v předchozím příkladu a povězte mi, v jakém znamení se váš blízký člověk narodil. A já vám pak přečtu charakteristiku tohoto znamení.

8 STRANA 8 INTERKULTURNÍ DÍLNA VIETNAM (KONCIPOVÁNO V KULTURNĚ STANDARDNÍM PŘÍSTUPU) Další témata Jak vypadá vietnamská rodina v ČR Vztahy mezi rodiči a dětmi se neliší s těmi ve Vietnamu. Oltář na uctívání předků, zapálení vonných tyčinek a pokládání obětin (ovoce, sladkosti, květiny první den lunárního měsíce a úplňku, hostina při větších svátcích, výročích umrti). Málo rodin důsledně dbá na to, aby jejich děti mezi sebou mluvily rodnou řečí. Děti často dělají rodičům tlumočníky. Nejvýznamnější rodinnou oslavou je vzpomínka na mrtvé předky při příležitosti výročí jejich úmrtí. Rodina se sejde, pozve blízké přátele a uskuteční se hostina, při které jsou rodinným předkům nabídnuta na oltáři jejich oblíbená jídla. Vztahy v rodině Vždy jedno z dětí má na starost rodiče (nejčastěji nejstarší syn v rodině). Rodina se často skládá ze tří generací (pro Vietnamce jsou domovy důchodců nepředstavitelné). Role ženy podle tam tòng : když žije s rodiči, musí poslouchat otce, když se vdá, musí poslouchat manžela, když manžel zemře, žije se synem, kterého musí poslouchat. Pro vietnamské muže jsou domácí práce nepředstavitelné, když pomáhá manželce, je považován za slabocha. Vietnamské děti musí poslouchat rodiče, ať je jim 5 let nebo 50; mezi dvěma generacemi neexistuje tzv. rovnocenná výměna názorů. Odlišnosti v komunikaci - pohlazení dítěte po vlasech Dotek či pohlazení po vlasech je ve Vietnamu přípustný pouze mezi rodiči a dětmi. Jinak pohlazení znamená povýšený postoj toho, kdo hladí, snahu ovládat druhého. Odlišnosti v komunikaci - úsměv Úsměv má ve Vietnamu mnoho různých významů: radost a veselí, ale i pocit nepříjemné situace, smutku, rozhořčení. Velice smutnou záležitost může Vietnamec sdělovat s úsměvem na tváři nechce tak zatěžovat své posluchače. Čech si tak může toto chování mylně vysvětlit jako krutost a Vietnamci si nedostatek úsměvů u Čechů vysvětlují jako hrubé a negativní chování. Odlišnosti v komunikaci - vzhled Češi mohou být pro Vietnamce stejně nerozeznatelní jako příslušníci asijských národů pro Čechy. Z tělesného vzhledu usuzují Vietnamci určité sociální charakteristiky jedince. Např. silnější vzhled je považován za projev bohatství, světlá pleť je chápána jako známka krásy a také vysokého postavení ve společnosti, tj. že dotyčný nepracuje venku na slunci. Dlouhý nehet je rovněž považován za projev vysokého postavení a vzdělání, dotyčný nemusí pracovat, nehet mu nepřekáží v zaměstnání. Aktivita: Lektor ukáže dětem fotografie osob: Co si o těchto osobách asi myslí Vietnamci? Jací jsou? Odlišnosti v komunikaci - kapesník Ve Vietnamu není slušné smrkat do kapesníku. V chladných dnech často zaslechneme popotahování. Odlišnosti v komunikaci - stolování Mlaskání není chápáno jako přestupek proti slušnému chování. U jídla je vždy dovoleno mluvit, protože se u oběda tradičně řeší veškeré rodinné i pracovní záležitosti. Odlišnosti v komunikaci - vyjádření záporu V asijských kulturách je zásadou společenského chování nevyjadřovat negativní emoce, není slušné vyjádřit někomu do očí svůj nesouhlas, odmítnutí. Proto můžeme místo odpovědi ne slyšet: Je třeba se

9 STRANA 9 INTERKULTURNÍ DÍLNA VIETNAM (KONCIPOVÁNO V KULTURNĚ STANDARDNÍM PŘÍSTUPU) nad tím ještě zamyslet apod. Někdy Vietnamec odpoví ano, přitom tím nedává najevo svůj souhlas s námi, ale skutečnost, že nás pozorně poslouchá. Odlišnosti v komunikaci - ztráta tváře Ztráta tváře je sociální trest za nevhodné porušení společenských norem slušného chování či za veřejné projevení nekompetentnosti. Jestli někdo ztratí tvář, ostatní ho alespoň po určitou dobu neposlouchají, odmítají s ním hovořit. Ztratit tvář můžeme i proto, že druhého na veřejnosti přímo zkritizujeme nebo se k němu nevhodně zachováme. Oslovování: Vietnamština zná dva způsoby oslovování. První funguje jako v češtině, užívají se při něm zájmena já, ty, on, ona atd. Takto se oslovují osoby, které se navzájem neznají, popřípadě ty, které cítí vzájemný odstup apod. Většinou se však používá jiný způsob oslovení. Člověk, který hovoří k druhému, musí nejprve vědět, zda je mladší nebo starší než ten druhý. Kromě toho se nevolí vhodné pojmenování já jen podle věku, ale také podle příbuzenské pozice, podle famialirity vztahu, podle společenského postavení obou komunikujících a podle mnoha dalších výjimek ( já se ve vietnamštině může říct např. jako chut, chit, chau, em, anh, cha, chu, bac, ong, cu, kdy apod.). Vietnamské jméno: Vietnamské jméno se většinou skládá ze tří slabik. Slovo na první pozici můžeme označit jako příjmení. Nejčastěji se ve Vietnamu setkáváme s následujícími příjmeními: Nguyen, Tran, Le, Vu, Ngo, Do, Hoang, Dao, Dang, Dugong, Dinh, Phu, Nhu, Hua, Cung, Hoa, Kim, Manh. Na druhé pozici ve jméně je slovo, které nám může pomoci určit pohlaví osoby. Pro označení ženy se používá Thi, pro označení muže Văn popřípadě Huu, Lien apod. Na posledním, třetím místě, stojí vlastní jméno, které se opět často liší podle pohlaví. Ženy jsou často pojmenovávány názvy rostlin, něčeho krásného Cuc (Chryzantéma), Loan (fénix), Lieu (vrba), Suong (rosa) atd. Muži se často nazývají podle různých lidských ctností a hrdinských vlastností Duc (ctnost, čest), Khiem (skromný), Tot (dobrý), Tuan (hrdina) atd. Jestliže chceme v Čechách Vietnamce oslovit, používáme české oslovení pane, paní, slečno a vlastní jméno, tj. slabiku na konci celého jména. Kromě oficiálního jména dostávají často vietnamské děti jména česká. Často je dostávají na základě fonetické podobnosti se jménem vietnamských. Např. chlapec Anh dostane jméno Adam, Hung zase Honza atd. Vietnamští rodiče dávají svým dětem česká jména také proto, že se jejich čeští kamarádi nikdy vietnamské jméno pořádně vyslovovat nenaučí. Vzdělávací systém ve Vietnamu Rozdělení základního školství na I. a II. stupeň. Střední škola (III. stupeň) trvá 3 roky. Před několika lety se zrušila výuka v sobotu. Prázdniny trvají 3 měsíce: červen, červenec, srpen. Nemají žádné podzimní nebo jarní prázdniny, zato mají lunární novoroční prázdniny. Nhât tu vi su, bán tu vi su úcta k učitelům. Tiên hoc lê, hâu hoc văn učit se, jak se chovat, je důležité. Způsob učení: memorování všechno se učí nazpaměť. Ve vietnamské škole neprobíhají žádné diskuze, co řekne učitel, to je dáno, nesmí se tomu oponovat. Děti nejsou zvyklé vystupovat před třídou s referáty, řečnit na veřejnosti, diskutovat, vyjádřit svůj názor. Chybí jim spontánnost. Ve vietnamské škole je běžné doučování pro všechny žáky, nejenom ty slabší. Pro učitele to znamená možnost přivydělat si k jejich nízkému platu. Ve třídě je běžně žáků.

10 STRANA 10 INTERKULTURNÍ DÍLNA VIETNAM (KONCIPOVÁNO V KULTURNĚ STANDARDNÍM PŘÍSTUPU) Vyučování probíhá na dopolední a odpolední směny pro příliš velký počet žáků a omezenou kapacitu tříd. Seznam žáků v třídní knize je řazen podle jména, nikoliv podle příjmení, protože příjmení je jen omezený počet. Učitelé vyvolávají podle jména. O třídu se stará také předseda třídy a místopředseda třídy. Svaz mládeže, pionýrská organizace pořádají různé školní akce. O prázdninách studenti dobrovolně pomáhají v chudších částech Vietnamu Den učitelů, učitelé dostávají od žáků květiny Mezinárodní den žen, učitelky dostávají květiny. Problém ve školství: braní úplatků - kupování známek, diplomů, zadání maturity, zadání přijímací zkoušky. Národní maturita se skládá ze čtyř předmětů. Studenti však musejí umět šest předmětů a teprve v den maturit se dozví čtyři, ze kterých je budou zkoušet. Ve vietnamském školství chybí učiliště a střední odborné školy. Úroveň vysokých škol je nízká. VŠ jsou označovány jako IV. stupeň. Proto Vietnamci často odjíždějí studovat do zahraničí na stipendium nebo z vlastních zdrojů. Zahraniční vysokoškolský diplom je cennější. Teorie ovládá praxi. Autorky metodiky: Nguy Giang Linh a Nguen Thu Hang (2008)

11 STRANA 11 FOTOGRAFIE K AKTIVITĚ ROZPOZNÁVÁNÍ ASIATŮ 1

12 STRANA 12 FOTOGRAFIE K AKTIVITĚ ROZPOZNÁVÁNÍ ASIATŮ 2

13 STRANA 13 FOTOGRAFIE K AKTIVITĚ ROZPOZNÁVÁNÍ ASIATŮ 3

14 STRANA 14 FOTOGRAFIE K AKTIVITĚ ROZPOZNÁVÁNÍ ASIATŮ 4

15 STRANA 15 FOTOGRAFIE K AKTIVITĚ ROZPOZNÁVÁNÍ ASIATŮ 5

16 STRANA 16 FOTOGRAFIE K AKTIVITĚ ROZPOZNÁVÁNÍ ASIATŮ 6

17 STRANA 17 FOTOGRAFIE K AKTIVITĚ ROZPOZNÁVÁNÍ ASIATŮ 7

18 STRANA 18 FOTOGRAFIE K AKTIVITĚ ROZPOZNÁVÁNÍ ASIATŮ 8

19 STRANA 19 FOTOGRAFIE K AKTIVITĚ ROZPOZNÁVÁNÍ ASIATŮ 9

20 STRANA 20 FOTOGRAFIE K AKTIVITĚ ROZPOZNÁVÁNÍ ASIATŮ 10

21 STRANA 21 VIETNAMSKÁ DÍLNA: ROZPOZNÁVÁNÍ ASIATŮ Hádejte, které národnosti jsou lidé na obrázku Číňané Japonci Korejci Thajci Vietnamci Číňané Japonci Korejci Thajci Vietnamci Číňané Japonci Korejci Thajci Vietnamci Číňané Japonci Korejci Thajci Vietnamci Číňané Japonci Korejci Thajci Vietnamci Číňané Japonci Korejci Thajci Vietnamci Číňané Japonci Korejci Thajci Vietnamci Číňané Japonci Korejci Thajci Vietnamci Číňané Japonci Korejci Thajci Vietnamci Číňané Japonci Korejci Thajci Vietnamci

Základní informace o vietnamské socialistické republice

Základní informace o vietnamské socialistické republice Vietnamci Vietnam neboli Vietnamská socialistická republika se nachází na východním pobřeží poloostrova Zadní Indie. Sousedí se státy Laos, Kambodža a Čína. Její území má tvar písmene S. Někdy bývá přirovnáváno

Více

Fakulta ekonomická Katedra ekonomiky podniku a účetnictví. Bakalářská práce

Fakulta ekonomická Katedra ekonomiky podniku a účetnictví. Bakalářská práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta ekonomická Katedra ekonomiky podniku a účetnictví Bakalářská práce Podmínky pro podnikání a život Vietnamců v České republice The conditions for business and life

Více

metodika multikulturní výchovy

metodika multikulturní výchovy metodika multikulturní výchovy V dnešním světě se potkáváme a budeme potkávat s růzností v mnoha variacích. Každý člověk je jiný, i kdyby vyrůstal ve stejném prostředí jako my. Toho druhého nezměníme,

Více

Multikulturní výchova v mateřské škole

Multikulturní výchova v mateřské škole Multikulturní výchova v mateřské škole Materiál byl vytvořen pro seminář Jablonec a Liberec 2010 v rámci projektu Příprava na multikulturní výchovu pro učitele a učitelky v MŠ s pomocí internetových zdrojů

Více

Vzdělávací systémy v zemích původu dětí-cizinců. Úvod

Vzdělávací systémy v zemích původu dětí-cizinců. Úvod Vzdělávací systémy v zemích původu dětí-cizinců Úvod Během dvou a půl let trvání projektu Středisek pro integraci menšin nasbírali naši pracovníci během své práce s učiteli a dětmi mnoho cenných zkušeností.

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V INTERKULTURNÍM PROSTŘEDÍ

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V INTERKULTURNÍM PROSTŘEDÍ EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V INTERKULTURNÍM PROSTŘEDÍ Praktická příručka pro pracovníky Úřadů práce kol. autorů OBSAH Komunikace 3 Komunikace v češtině s cizincem 5 Komunikační specifika vybraných socio-kulturních

Více

Mezikulturní komunikace

Mezikulturní komunikace Mezikulturní komunikace kolektiv autorů OBSAH ÚVOD... 4 1 KOMUNIKACE... 5 1.1 Rozhovor... 6 1.1.1 Tibet... 8 1.1.2 Taiwan... 10 1.1.3 Tian en men incident neboli Masakr na náměstí Nebeského klidu... 12

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKÁLÁŘSKÁ PRÁCE. Podnikání a život Vietnamců v Chebu

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKÁLÁŘSKÁ PRÁCE. Podnikání a život Vietnamců v Chebu ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKÁLÁŘSKÁ PRÁCE Podnikání a život Vietnamců v Chebu Cheb, 2002 Trung TA MINH Poděkování Při předání této bakalářské práce k posouzení v rámci ukončení

Více

Úvodní slovo. Obsah: Úvodní slovo 03. Den v Centru podpory cizinců Prostějov 05

Úvodní slovo. Obsah: Úvodní slovo 03. Den v Centru podpory cizinců Prostějov 05 03 Úvodní slovo Milí čtenáři, oproti zavedenému zvyku tentokrát nebudu komentovat obsah aktuálního čísla, chci se věnovat období mezi tímto a minulým vydáním bulletinu. Krize sice ještě trvá, práce není,

Více

S Vámi k nám. Jak se žije cizincům

S Vámi k nám. Jak se žije cizincům S Vámi k nám Jak se žije cizincům S Vámi k nám Jak se žije cizincům OBSAH 1. Základní informace o občanském sdružení SOZE................................... 6 2. O projektu S vámi k nám.......................................................

Více

ZAČNĚME TŘEBA. sestavila Michaela Čakrtová. Kofi Annan, generální tajemník OSN

ZAČNĚME TŘEBA. sestavila Michaela Čakrtová. Kofi Annan, generální tajemník OSN ZAČNĚME TŘEBA TAKHLE Organizace spojených národů byla založena ve víře, že dialog může zvítězit nad neporozuměním, že rozmanitost je všeobecně pozitivní a že sdílený osud všech lidí vzájemně mnohem více

Více

Jeden rok v nové zemi

Jeden rok v nové zemi Jeden rok v nové zemi Evropská kontaktní skupina v České republice Žitná 45, Praha 1, 110 00, tel./fax: +420 222 211 799 www.ekscr.cz, office@ecgnet.cz Jeden rok v nové zemi Vydala: Evropská kontaktní

Více

PSYCHOLOGIE NÁRODNOSTNÍCH

PSYCHOLOGIE NÁRODNOSTNÍCH PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 PSYCHOLOGIE NÁRODNOSTNÍCH N MENŠIN Mgr. Bc. Markéta Kotková,, DiS. PSYCHOLOGIE NÁRODNOSTNÍCH

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ROKYCANY

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ROKYCANY GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ROKYCANY BUDDHISMUS V THAJSKU SEMINÁRNÍ PRÁCE Autor práce: Barbora Grossová Konzultant: Mgr. Martin Straka Rokycany 2012 Prohlášení Prohlašuji, že jsem seminární práci

Více

Praktická příručka multikulturní výchovy pro 2. stupeň základní školy

Praktická příručka multikulturní výchovy pro 2. stupeň základní školy CZ.1.07/1.2.17/02.0035 Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími

Více

Příručka pro učitele a asistenty pedagogů

Příručka pro učitele a asistenty pedagogů Iveta Pape JAK PRACOVAT S ROMSKÝMI ŽÁKY Příručka pro učitele a asistenty pedagogů Slovo 21 2007 4 Obsah Úvod... 7 Romové a historie... 9 Vzdělání jako hodnota... 13 Dětství... 17 Identita... 21 Jazyková

Více

PROBLEMATIKA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A DĚTSKÉ PRÁCE V JIŽNÍ INDII

PROBLEMATIKA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A DĚTSKÉ PRÁCE V JIŽNÍ INDII PROBLEMATIKA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A DĚTSKÉ PRÁCE V JIŽNÍ INDII The issue of education and child labor in South India, o.s. Bc. Petra Paličková, DiS. 2011 Anotace Problematika vzdělávání dětí a dětské práce

Více

SLOVO. Bulletin pro cizince a o cizincích. Slovo #01_2013 10. rocník NEPRODEJNÉ

SLOVO. Bulletin pro cizince a o cizincích. Slovo #01_2013 10. rocník NEPRODEJNÉ SLOVO Bulletin pro cizince a o cizincích Slovo #01_2013 10. rocník NEPRODEJNÉ Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. Tento projekt

Více

MIGRACE Z VIETNAMU DO ČESKÉ REPUBLIKY V KONTEXTU PROBLEMATIKY OBCHODU S LIDMI A VYKOŘISŤOVÁNÍ. Eva Pechová

MIGRACE Z VIETNAMU DO ČESKÉ REPUBLIKY V KONTEXTU PROBLEMATIKY OBCHODU S LIDMI A VYKOŘISŤOVÁNÍ. Eva Pechová MIGRACE Z VIETNAMU DO ČESKÉ REPUBLIKY V KONTEXTU PROBLEMATIKY OBCHODU S LIDMI A VYKOŘISŤOVÁNÍ Eva Pechová La Strada Česká republika, o. p. s., 2007 Projekt byl financován z dotačního programu Ministerstva

Více

Dovedu to pochopit. Migrace

Dovedu to pochopit. Migrace Dovedu to pochopit Migrace Příručka pro učitele 1 Obsah Migrace... 1 Migranti v České republice... 9 Druhy migrace... 16 Integrace migrantů... 24 Slovníček pojmů... 27 Zdroje informací o migraci... 29

Více

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK Zvýší nová závěrečná zkouška prestiž učňovských škol? STRANA 3 Tvorba ŠVP v málotřídních školách další poznatky STRANA 7 Školství v Evropě odchody učitelů do důchodů STRANA 10 23 14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

Více

ARABOVÉ V PLZNI. 1. Realizace projektu. 1.1. Metody realizace

ARABOVÉ V PLZNI. 1. Realizace projektu. 1.1. Metody realizace ARABOVÉ V PLZNI 1. Realizace projektu 1.1. Metody realizace Arabská komunita v ČR je poměrně málo prozkoumanou subkulturou. Většina badatelů se zaměřuje na teoretické práce, proto při realizaci projektu

Více

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23 obsah úvodník str. 3 reportáž str. 4 5 salesiánské univerzity v Latinské Americe rozhovor str. 6 7 spiritualita str. 8 napsali jste nám str. 9 recenze str. 10 11 vychovávej jako Don Bosco str. 12 téma

Více

ROZVOJ HODNOTOVÉ ORIENTACE ŽÁKŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Dům Ignáce Stuchlého SKM

ROZVOJ HODNOTOVÉ ORIENTACE ŽÁKŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Dům Ignáce Stuchlého SKM Orientační dny ROZVOJ HODNOTOVÉ ORIENTACE ŽÁKŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Dům Ignáce Stuchlého SKM kolektiv pedagogických pracovníků OD Dům Ignáce Stuchlého SKM fotografi e DIS SKM ROZVOJ HODNOTOVÉ

Více

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva Úvod Ve čtvrtém pokračování Sborníků 2008 se zamýšlíme nad problematikou alternativních škol v soudobém školském systému a historií jejich vývoje a dále pak nad další zajímavou alternativou EVVO - Výchova

Více

Obsah ÚVOD 4 ZÁVĚR 29 PŘÍPRAVNÉ KURZY 30 SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL 31

Obsah ÚVOD 4 ZÁVĚR 29 PŘÍPRAVNÉ KURZY 30 SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL 31 Obsah ÚVOD 4 Kapitola I. PROČ STUDOVAT 5 Kapitola II. JAKOU VYSOKOU ŠKOLU JE SPRÁVNÉ SI ZVOLIT? 9 Kapitola III. UNIVERZITY A VYSOKÉ ŠKOLY 16 Kapitola IV. ČLENĚNÍ STUDIA 19 Kapitola V. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Více

Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská prá. Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku

Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská prá. Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku Hořká chuť čokolády Kakao a dětská prá ce Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku Svět v nákupním košíku Záměrem dílen globálního rozvojového vzdělávání Svět v nákupním košíku

Více

10krát s MKV. Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu

10krát s MKV. Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy

Více

ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ

ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ Projekt CZ.1.07/1.2.07/03.0021 ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PEDAGOGY Mgr. Martin Punčochář, Mgr. Taťjana Bernátková www.deticizincu.cz centrum@deticizincu.cz vpc1@deticizincu.cz

Více

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Program Zdravá mládež nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Don Engram, bývalý předseda Mezinárodní správní rady I.N. Network, hovoří

Více