3 / Ústa jsou dána pro úsměv Příběhy křesťanů ze Sýrie a Iráku Podpora nepálských křesťanů zasažených zemětřesením

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3 / 2015. Ústa jsou dána pro úsměv Příběhy křesťanů ze Sýrie a Iráku Podpora nepálských křesťanů zasažených zemětřesením"

Transkript

1 3 / 2015 Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. Židům 13,3 Ústa jsou dána pro úsměv Příběhy křesťanů ze Sýrie a Iráku Podpora nepálských křesťanů zasažených zemětřesením

2 N a k l a d a t e l s t v í S T E F A N O S n a b í z í : Rasooli & Allan Lékař z Kurdistánu Příběh o obrácení muslimského mullaha. A5, 134 stran, cena 77 Kč. Richard Wurmbrand Vítězná víra Inspirující čtení na téma křesťanské víry a svědectví cm, 176 stran, cena 120 Kč. Ken Anderson Smělý jako beránek Životní příběh známého čínského křesťanského disidenta. A6, 170 stran, váz. 137 Kč. Pavel Rejchrt Dvanáct kázání Sbírka kázání českého malíře, básníka a literáta z posledních deseti let, ve kterých se autor zamýšlí nad duchovní situací současného křesťanstva i společnosti. Váz. brožura, cm, 96 stran, 147 Kč. John Bunyan Milost přehojná Duchovní autobiografie Johna Bunyana. 11,5 17,5 cm, 192 stran, cena 157 Kč. John R. Weinlick Hrabě Zinzendorf Životní příběh hraběte Mikuláše Ludvíka Zinzendorfa, nejvýznamnějšího představitele Obnovené Jednoty bratrské. Vázaná brožura, cm, 232 stran, cena 175 Kč. Hermann Hartfeld Víra navzdory KGB Autentické vyprávění o pronásledování křesťanů v Sovětském svazu v šedesátých letech cm, 304 stran, cena 177 Kč. Richard Wurmbrand Kristus na Židovské cestě Autor sám židovského původu uvažuje na židovské téma cm, 248 stran, cena 175 Kč. Sam Wellman William Carey Kniha o životě anglického misionáře v Indii. Vázaná brožura, cm, 160 stran, cena 167 Kč. Hans Martin Braun Let přes hranice Napínavý román z prostředí ruské podzemní církve se špionážní zápletkou. Vázaná, 11,5 17 cm, 120 stran, 2. vydání, cena 138 Kč Mike Fearon Martin Luther Beletrizovaná biografie jedné z klíčových postav historie křesťanství. Vázaná brožura, cm, 112 stran, cena 165 Kč. Anatolij Granovskij Byl jsem agentem NKVD Memoáry agenta sovětské tajné služby, působícího krátce také v poválečném Československu. Vázaná s přebalem, cm, 288 stran, cena 245 Kč. Tom White Akce Kuba Po sedmnácti měsících vězení na Kubě vypráví autor vzrušující příběh církve trpící za třtinovou oponou. A6, 230 stran, cena 83 Kč. Darlene Deiblerová-Roseová Ve stínu vycházejícího slunce Podivuhodný příběh americké misionářky v japonském zajetí za druhé světové války. Vázaná s přebalem, cm, 288 str., cena 248 Kč. Richard Wurmbrand Vězeňské zdi kdyby promluvily Autorova kázání, sestavená na samovazbě, která jsou pozoruhodným a jedinečným dokumentem o hlubinách křesťanské víry uprostřed nelidského teroru a zoufalství. Vázaná, cm, 136 stran, cena 185 Kč. Sam Wellman Jan Kalvín Biografie slavného reformátora. Vázaná brožura, cm, 160 stran, cena 225 Kč Bratr Andrew Pašerákem ve službách Nejvyššího Kniha popisuje začátky služby bratra Andrewa. Díky této knize se mnozí západní křesťané začali zajímat o utrpení svých spoluvěřících v totalitních zemích a mnohým rovněž pomohla nalézt víru v Ježíše Krista. Vázaná s přebalem, cm, 262 str., cena 245 Kč Richard Wurmbrand V Božím podzemí Luterský farář Richard Wurmbrand odmítl veřejně chválit komunistický režim a podrobit se jeho diktátu. Je uvězněn a společně s ostatními nepřáteli režimu vystaven mučení, o kterém obyvatelé svobodného světa nemají ani tušení. Vázaná, mm, 335 stran, doporučená prodejní cena 225 Kč Nabízené knihy z nakladatelství STEFANOS si můžete objednat na naší adrese, uvedené na zadní straně obálky. Poštovné ani balné není účtováno. Ukázky knih naleznete na internetové adrese Hlas muèedníkù 3 / 2015 Pracovníci Hlasu mučedníků evangelizují často na nebezpečných místech. Někteří naši spolupracovníci například navštěvují islámské svátky v Pákistánu, při kterých rozdávají mezi muslimy Bible..

3 r i c h a r d W u r m b r a n d n a p s a l Ústa jsou dána pro úsměv Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? (Římanům 8,35) Draze milovaní, v komunistické Číně a v dalších zemích, kde jsou věřící pronásledováni, jsou nyní miliony a miliony křesťanů, přestože pronásledování stále sílí. Scházejí se s radostí v srdci na tajných místech, neboť společně s apoštolem Pavlem věří, že je od lásky Kristovy nemůže nic oddělit (Římanům 8,38 39). Přál bych vám vidět, jak pronásledovaní křesťané přednášejí apoštolské vyznání víry. Vyslovují totéž prohlášení o víře, které vyslovujeme my na Západě. Ve svobodných církvích, jakými jsou baptisté, letniční atd., se toto krédo sice veřejně neproklamuje, avšak je zde podstatná víra v Trojici a v Kristovo spasení. Kde však existuje pronásledování, je toto vyznání vyslovováno jinak, odlišným způsobem. Kéž byste to tak mohli vidět. Když začínají, jejich tváře září a oči jsou plné radosti. Říkají: Věřím vy moji pronásledovatelé věřit nemusíte, já ale prostě věřím. Já nejsem vy, a kdyby i celý svět nevěřil, já věřím věřím v jediného Boha, všemohoucího Otce. Neučinil pouze věci viditelné, ale i věci neviditelné. Neučinil pouze zemi, ale také úžasné nebe, a i když mě uvrhnete do vězení, nebo mě připravíte o pozemský život, nebe mi stejně zůstane. Říkají věřím v Pána Ježíše Krista a vyznání zakončují stejně jako my. Věřím v těla vzkříšení a život věčný. Zvěstuji vám dobrou zprávu, že pronásledování a mučení jejich víru nejen nedokáže zničit, ale naopak ji ještě posiluje. Máme ve vězeních nespočetné množství bratrů a sester ve víře, kteří mají tutéž víru jako my. Tito věřící v komunistických a muslimských zemích se modlí i za vás. Měli byste se proto za ně také modlit a s láskou na ně pamatovat. Nedomnívejte se, že sedí ve vězeňských celách smutně a zachmuřeně. Zakoušejí ve svých srdcích radost, neboť je s nimi Kristus. Jeden z našich bratrů ve víře byl zatčen. Mučili ho a tloukli, protože nechtěl zapřít víru. Komunistický důstojník, který vedl vyšetřování, řekl: Už mne to unavuje. Nebudeme tě do nekonečna mlátit. Pošleme tě na Sibiř, kde sníh nikdy neroztaje. Je to tam hrozné. Půjdeš tam i se svou rodinou.

4 Bratr se jen usmíval. Ústa jsou nám dána pro úsměv; křesťan se může usmívat i ve chvíli největšího zármutku. S úsměvem odpověděl: Kapitáne, kam mě to chcete vlastně deportovat? Celá země patří mému Otci. Kamkoli mě pošlete, budu na území svého Otce. Teď se komunista pořádně rozhněval. Řekl: Všechno tvoje vlastnictví bude zkonfiskováno. Křesťan se usmívat nepřestal a odpověděl: Máte možnost mi sebrat veškerý můj majetek, avšak je mi vás líto, protože svůj skutečný poklad mám nashromážděný v nebi; a to byste potřeboval vskutku dlouhý žebřík. Jestli se vám to povede, pak mi vezmete všechno, co mám. Na zemi však nemám nic. Důstojník byl vzteky bez sebe. Vykřikl: Tak tě rovnou zastřelíme! Křesťan stále s úsměvem na rtech odvětil: Pokud mi vezmete tento pozemský život, vstoupím do svého pravého života blaženosti a krásy. Zabití se vůbec nebojím. Komunista zaječel: Tak tě nezabijeme, ale dáme na samotku, pěkně za zámek a železné mříže, a nikoho k tobě nepustíme! Stále usmívající se křesťan řekl: Můžete mě sice strčit samotného do cely, ale mám Přítele, který dokáže projít zamčenými dveřmi i železnými mřížemi. Od lásky Kristovy mě oddělit nikdo nedokáže. To je zkušenost, kterou jsme ve vězení prožívali. Prožívali ji druzí, prožíval jsem ji já i moje žena. Tutéž naději i radost zakoušel i Alexej Kortov, pastor, který v Rusku strávil ve vězení 45 let. Naši bratři a sestry se skutečně naučili, co znamená jedno slovo obsažené v Apoštolském vyznání víry věřím. Všichni jste prošli nejrůznějšími zkušenostmi. Každý den musí každý z vás učinit rozličné volby a rozhodnutí. Kristus je čistý; jste li nečistí, pak zapíráte Krista. Kristus je pravda. Pokud lžete, zapíráte Krista. Kristus je láska a pokoj. Jestliže se sváříte a nenávidíte, zapíráte Krista. Nebuďte pokrytci. Ať jsme křesťané, kteří se mohou ze Spasitele opravdu radovat. Ať ho také každý z nás miluje celým srdcem. Nejsme podrobeni téže zkoušce víry jako naši bratři v komunistických a islámských zemích. Kristus však hledí k srdci. Kéž vidí muže a ženy, kteří jej milují z celého srdce, kteří se od lásky Kristovy neoddělují. Ať vám požehná Bůh za vaši modlitební pomoc ve prospěch pronásledované církve. V Kristu Váš Richard Wurmbrand [Richard Wurmbrand ( ) rumunský luterský farář, který byl pro svou víru vězněn 14 let v komunistickém žaláři. Po odchodu na Západ založil s manželkou Sabinou v roce 1967 mezinárodní misijní organizaci, jejímž cílem je pomáhat pronásledovaným křesťanům. Tento článek pochází ze staršího vydání amerického zpravodaje Hlasu mučedníků.]

5 P r o m l u v a J i m a D a u a Onen druh odvahy Neztrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno (Židům 10,35 36) Jistý pastor v Nepálu mi nedávno řekl, že tato slova jsou jeho oblíbeným biblickým veršem. Tento pastor, kterého zde nazývejme Manish, se stará o přibližně padesátičlenný sbor. Jeho společenství však ještě před dvěma lety čítalo nějakých 150 věřících. V té době ale sbor začala napadat radikální hinduistická mládež, která se několikrát do týdne shromáždila kolem pastorova domu a vyhrožovala Manishovi bitím. A když nebyl zrovna doma pastor, vyhrožovali jeho manželce a dětem. Asi dvě třetiny křesťanů se rozhodly vesnici opustit a vyhnout se tak pronásledování. Kvůli obavám o svoji rodinu se do jiné vesnice nakonec přestěhoval i pastor Manish. Současně se však rozhodl, že nenechá svěřené křesťany bez duchovního vedení, a proto třikrát nebo čtyřikrát týdně podniká tříhodinovou cestu na kole, aby mohl své souvěrce navštěvovat a povzbuzovat je ve víře. Během našeho setkání mi pastor Manish beze strachu ukázal okolí vesnice, kde žije, a dokonce mi ukázal dům jednoho křesťana, který byl vypálen hinduistickými extrémisty. Pastor Manish také uvedl, že k poslednímu útoku extrémistů došlo jen asi před měsícem. Bylo mi jasné, že motocykl by pro pastora Manishe znamenal velkou časovou úsporu a mohl by se o to více věnovat svojí rodině a hospodářství i dalším členům společenství. Proto jsme mu motocykl obstarali. (Jen několik týdnů po mé návštěvě zasáhlo Nepál velké Jim Dau Hlas mučedníků v nejrůznějších zemí světa obstarává vesnickým pastorům motocykly, díky kterým ušetří mnoho času při cestovaní do odlehlých vesnic. 3

6 zemětřesení. Pastor Manish i členové jeho společenství jsou v pořádku. Náš tým v Nepálu usilovně pomáhá věřícím, které tato katastrofa zasáhla.) Pastor Manish je jedním z více než křesťanských pracovníků, které naše misie po celém světě podporuje. Tito muži a ženy slouží v oblastech, kde kvůli své víře čelí různému pronásledování. Naše podpůrné programy se zaměřují převážně na pastory a církevní pracovníky, kteří se ocitli v různých obtížných situacích a pomáhají jim v jejich osobním životě i v jejich křesťanské službě. Příspěvky našich dárců jim umožňují zvěstovat evangelium na nebezpečných místech. Pastor Manish mi řekl, že má v oblibě shora citovaný verš Židům 10,35 36, protože mu toto Boží zaslíbení stále promlouvá k srdci. On a mnoho dalších věrných křesťanských služebníků potřebuje naši podporu, aby mohli sloužit v problémových částech světa. Pevně věřím, že vás jejich příběhy budou inspirovat a že s nimi věrně setrváme až do konce, abychom i my dosáhli zaslíbení. Hlas mučedníků, USA, červenec 2015 Z a k t i v i t H l a s u m u č e d n í k ů 4 Nepál Pomoc obětem zemětřesení V sobotu kolem šesté ráno mně i mojí manželce současně dorazilo na mobil textové upozornění ze zpravodajství BBC, které odebíráme. Protřel jsem si oči a čtu Nepál zasáhlo zemětřesení o síle 7,8 stupně. Ve zpravodajství jsem pak slyšel o stovkách mrtvých a množství pohřešovaných a zavalených. Moje mysl se v modlitbě okamžitě soustředila na náš tým v Káthmándú. Z Nepálu jsem se vrátil domů o pouhý týden dříve, když jsem tam doprovázel ředitele amerického Hlasu mučedníků Jima Daua a další spolupracovníky naší misie. Navštívili jsme několik oblastí, které byly záhy zasaženy zemětřesením, diskutovali jsme s církevními představiteli 25. dubna zasáhlo Nepál ničivé zemětřesení. Pracovníci Hlasu mučedníků rozdávají mezi postiženými křesťany stany, přikrývky a rýži. a rozdávali jsme MP3 přehrávače s nahranými audio Biblemi.

7 Ihned jsem odeslal zprávu, ve které jsem se ptal, zda všechny kostely, které jsme navštívili, stále stojí a zda všichni, se kterými jsme se setkali, jsou živí a zdraví. Zanedlouho jsem obdržel krátkou zprávu od jednoho člena našeho týmu v Nepálu, která potvrzovala, že jsou všichni v bezpečí. Náš tým sice v bezpečí byl, ale ne tak mnozí Distribuce naší pomoci v Nepálu Nepálci, kteří utrpěli velkou ránu a ztrátu. Od jednoho křesťana, se kterým jsem se v Nepálu setkal, mi ještě ten večer přišla naléhavá prosba od vedoucího jedné z našich nepálských misijních skupin: Prosíme, modlete se za nás, přišli jsme o všechno. Ihned jsem tomuto bratrovi zavolal, abych se dověděl, co přesně jeho zpráva znamená. Sdělil mi, že všichni v jeho misijní skupině přišli o dům, řada z nich o veškerý svůj majetek. Za své vzal také automobil, který používali při distribuci Biblí. Dále mi sdělil, že jeho tchánovi museli amputovat nohu poté, co se na něj zřítila zeď. Ale i tak byli nepálští křesťané velmi vděční za Boží ochranu. Církve se totiž v Nepálu shromažďují v sobotu a k zemětřesení došlo právě v sobotu těsně před polednem, když jsou křesťané ještě na shromáždění. Církevní budovy jsou zde většinou nízké s mnohem lepší konstrukcí než soukromé domy. Díky tomu byla řada životů věřících uchráněna. Ještě než došlo k zemětřesení, byli naši pracovníci v Nepálu stejně jako další křesťanští aktivisté a představitelé vystaveni tlaku hinduistických radikálů. Ti jim vyhrožovali zabitím nebo znásilněním jejich žen či únosem dětí. V důsledku katastrofy pak došlo k určitému zmírnění těchto nepřátelských projevů. Bezprostředně po zemětřesení distribuoval náš nepálský tým mezi potřebnými křesťany na 600 souprav s humanitární pomocí, které obsahovaly stan, přikrývky a dávku rýže. Touhou těchto věřících je, aby se jejich společenství co nejdříve zase vzchopilo a mohli také pomáhat svým sousedům nejen materiálně, ale i zvěstí evangelia. Toto praví Hospodin zástupů: Ještě jednou, a bude to brzy, otřesu nebem i zemí, mořem i souší. Otřesu všemi pronárody, a přijdou s tím nejvzácnějším, co mají; a naplním tento dům slávou, praví Hospodin zástupů (Ageus 2,6 7). Hospodin zatřásl Nepálem. Modleme se, aby k němu v této zemi mnozí přišli a naplnili jeho dům slávou! Hlas mučedníků, USA, srpen

8 P r o n á s l e d o v a n á c í r k e v d n e s 6 Sýrie a Irák Ve válečné zóně Za poslední čtyři roky přišlo o život přibližně Syřanů. Zhruba čtvrtinu z nich tvoří křesťané. Tyto údaje uvádí bratr Pavel, představitel syrské církve a také spolupracovník naší misie. Protivládní protesty, postupně přerostly do celonárodní občanské války, která na sebe vzala podobu brutálních akcí radikálů džihádistů Islámského státu. V důsledku násilí a chaosu uprchlo ze svých domovů asi jedenáct milionů Syřanů, z nichž přes čtyři miliony odešly do zahraničí. Kvůli válečným krutostem a nepokojům zbyla v zemi ze třímilionové populace křesťanů jen asi polovina. A ti, kteří v zemi zůstali, chtějí vesměs také odejít a zachránit si tak život. Jak je z následujících řádků patrné, rozhodní křesťané podobně jako misijní pracovníci, o kterých se zde zmíníme, cítí opravdovou touhu pomáhat svým syrským krajanům, a to i za cenu nasazení vlastního života. Tito Ježíšovi následovníci umírají každodenně sami sobě, aby se dostali k mnoha nevinným obětem války ať už ze země prchají nebo se rozhodli v Sýrii ještě setrvat. Otevřenost evangeliu Marie a její sestra Karima patří k těm, kteří kvůli válečnému násilí ze své země uprchly. Ačkoli stále čelí nejisté budoucnosti, našly alespoň prozatímní útočiště v libanonském Bejrútu, kde se v roce 2012 připojily ke svému bratru Mounirovi. Pobývaly jsme nejprve poblíž hranice s Irákem a Tureckem, uvádí Marie. Ale protože tuto oblast začínali ovládat Kurdové, bylo to tam stále nebezpečnější. A tak nám bratr navrhl, abychom odešly k němu do Bejrútu a společně si tam pronajali nějaké obydlí. Marie nám dále vysvětlovala, že si v té době většina křesťanů uvědomovala naléhavost situace a rozhodla se zavčas odejít, než bude ještě hůře. Mounir o této zhoršující se situaci v Sýrii poznamenal: Drásalo mi to srdce, když jsem viděl, co se kvůli všem těm teroristům a násilí děje v jedné z nejkrásnějších Syrští uprchlíci v utečeneckém táboře v Libanonu. zemí na světě.

9 Ačkoli se situace od začátku války trvale zhoršovala, představa útěku ze země byla pro Karimu stále velmi těžká. Zvláště po smrti rodičů, vzpomíná. Můj nejstarší bratr byl nemocný a nakonec také zemřel. A tak jsme přišli o všechno. Když jsem odcházela ze Sýrie, byla jsem zoufalá a stále jsem plakala. Tábor Zaatari pro syrské utečence v Jordánsku. Bylo to strašně těžké. Navzdory všemu, co její rodina prožila, Karina prohlašuje, že její víra v Krista tím nijak neutrpěla. Naše víra se nezměnila Budeme sloužit Bohu, ať půjdeme kamkoli do Evropy, Kanady nebo někam jinam. A to je přesně to, co také činí, jako nejhorlivější členové svého sboru. Je evidentní, že se nyní muslimové v Sýrii, v Libanonu i dalších zemích, kam uprchli před válkou otevírají evangeliu. Mounir prohlašuje, že dříve bylo něco takového velmi výjimečné. Nikdy jsem si nemyslel, že uvidím muslimy, jak sedí v kostele a mají před sebou Bible. Něco takového jsem v Sýrii předtím nezažil. A nyní kvůli této krizi se dostávají blíž Bohu, církvi a křesťanům. Karima slova svého bratra potvrzuje a dodává: Ke Kristu přichází nyní velké množství lidí. Účinný soucit Z křesťanů, kteří stále ještě zůstávají v Sýrii, se jedni rozhodli zůstat dobrovolně a druzí prostě nemají jinou volbu. Náš misijní tým se setkal se třemi syrskými ženami Marií, Amaniou a Ritou které se osobně rozhodly ve své zemi setrvat. Tyto ženy cestovaly několik hodin z Damašku, aby se setkaly s naším misijním týmem na jistém bezpečném místě v Bejrútu. Když nám vyprávěly své příběhy, lépe jsme si uvědomili, jak velkými obtížemi prošly, a pochopili i jejich nezdolné rozhodnutí sloužit Bohu ve své rozvrácené a válkou poznamenané zemi. Marie je velmi rozčarovaná množstvím křesťanů, kteří zemi opustili. A třebaže se Rita rozhodla také zůstat, má oba- Syrské ženy se po rozhovoru modlí s pracovníkem naší vy o své poslední žijící misie.

10 V Sýrii dochází k útokům na křesťany již delší dobu. Letos o velikonocích (5. dubna) zaútočili radikálové Islámského státu na syrskou vesnici Tel Nasri a vyhodili do povětří tamní kostel syrské pravoslavné církve (na snímku před útokem). 8 dítě. Její milovaná dcera Amani, která byla velice smutná, když viděla odcházet tolik lidí z jejich komunity, nyní postrádá rušný život, na který byla zvyklá. Sýrie byla plná kostelů a nádherných křesťanských míst, vzpomíná Amani. Nyní je to všechno pryč. Ale i tak si přeji, abychom zůstaly. Nicméně Rita i její dcera Amani rozumí důvodům, kvůli kterým věřící odcházejí ze Sýrie. I jejich rodina prožila boj o přežití po brutálním útoku, ke kterému došlo v Damašku. Amani nám následně vylíčila svoji osobní tragédii, ke které došlo v srpnu Tehdy přišel o život její čtyřiadvacetiletý nevlastní bratr, ke kterému ji pojilo silné citové pouto. Můj bratr šel do práce, když náhle začali nějací útočníci na ulici házet granáty po nevinných lidech. Jeden z granátů padl zrovna vedle něho a střepina ho zasáhla přímo do srdce. Marie nám vyprávěla, že mnoho syrských křesťanů se stalo terčem podobných útoků. K házení granátů dochází v křesťanských oblastech, kde kvůli nim přišla o život řada mladých lidí i dětí a bylo zničeno množství domů Marie dále uvedla, že společné scházení křesťanů bylo rovněž značně nebezpečné. Během nedělních bohoslužeb jsme prožívali úzkost, protože militanti měli ve zvyku právě v této době útočit na kostely. Všechny tři ženy vzpomínaly na řadu křesťanů, kteří byli při takových útocích zabiti nebo vážně zraněni mnozí přišli o končetinu. Amaniho rodiče se o úmrtí svého syna dozvěděli několik hodin po útoku. Zpráva je zdrtila. Také pro mladou dívku, která byla na svého sourozence hodně vázána, to byl zásadní životní zlom. Nejprve jsem obviňovala Boha a volala jsem k němu, proč se to stalo. Později jsem nalezla určité smíření. I když strůjci toho strašného činu museli být velmi zlí lidé a nebylo snadné jim odpustit, přesto mi Bůh daroval svůj pokoj Smrt Ritina syna uvrhl rodinu do zoufalství. Poté, co můj syn zemřel, úplně jsem ztratila chuť k životu. Cítila jsem strašlivou prázdnotu a uzavřela jsem se do sebe. Ztratila jsem několik příbuzných. Někteří přátelé mého syna se rovněž stali oběťmi útoků militantů. Amani však i přesto popisovala, jak její rodinu velmi povzbudila pomoc od křesťanů v zahraničí. Našemu misijnímu týmu řekla: Než jsem se setkala s vámi, nevěděla jsem, že se o nás lidé tak zajímají. Podnikli jste dalekou cestu, abyste vyslechli příběhy zdejších křesťanů a lépe pochopili, čím procházíme. A to pro nás znamená velmi mnoho.

11 Pro chvíli, jako je tato Během návštěvy Bejrútu jsme se setkali s ještě jednou křesťanskou pracovnicí, která se věnuje zvěstování evangelia v rámci jedné syrské misie. Tato žena jménem Debra cestovala s trojicí žen z Damašku, aby se s námi mohla setkat. Během rozhovoru nám připomněla, že podle střízlivých odhadů přišly od roku 2011 v Sýrii o život desetitisíce křesťanů. V důsledku toho mnozí odešli ze země, vysvětluje Debra. Jsou přesvědčeni, že se Sýrie stane Zachraňte křesťany na Blízkém východě! Syrští křesťané se shromáždili v libanonském Bejrútu před budovou OSN, aby volali po záchraně křesťanů ohrožovaných militantními islamisty. muslimskou zemí, a proto chtějí emigrovat a najít si jiné místo k životu. Za těch čtyři a půl roku se aktivity církví kvůli zmíněným událostem velmi omezily. Dříve u nás žila spousta křesťanů a konala se setkání, přicházeli k nám řečníci ze zahraničí, pořádaly se křesťanské tábory. Nyní to všechno skončilo. Kdysi byla Sýrie křesťanská země, pokračovala Debra. Pokud ale budou odcházet další a další křesťané, bude všechno navždycky ztraceno. Už se nebudeme počítat ke křesťanským zemím. Například z mého sboru odešli i někteří nejaktivnější představitelé ti, kteří tuto církev kdysi zbudovali. S ohledem na strašlivé násilí a ztráty jsem pak Debře položil otázku, zda má vůbec cenu v Sýrii setrvat a konat tam nějakou křesťanskou službu. Okamžitě a rozhodně odpověděla: To je to nejduchovnější, co lze dělat. Dává mi to příležitost pomáhat druhým, těm, kteří prošli ještě horšími věcmi než já. Jsem na tom z psychologického hlediska lépe než ti, kteří přišli o někoho blízkého nebo kteří trpí hlubokými depresemi. V každém případě pro ty, kteří v Sýrii setrvávají, je život mimořádně obtížný. Ve skutečnosti sama Debra během války v Damašku unikla smrti jen o vlásek. Stalo se to na jednom kontrolním stanovišti. Hlídkující voják začal Debře nečekaně ukazovat, aby se zařadila do jiného pruhu, ačkoli jí to připadalo značně nelogické. Vrtalo mi hlavou, proč mě tam směroval a nechápala jsem to. Několik okamžiků po projetí kontrolním stanovištěm ohlušil Debru mohutný výbuch. Někdo hodil granát na cisternu s naftou. Kdyby Debra nepřejela do jiného pruhu, její auto by bylo rozmetáno. Muslimský voják jí svou spontánní reakcí zachránil život. Byl to Bůh, který stál při mně, prohlásila Debra. Následujícího dne přinesla Debra tomuto vojákovi Bibli a podě-

12 Od začátku syrského konfliktu již ze země uprchly téměř čtyři miliony obyvatel, převážně žen a dětí. Jde o jeden z největších exodů novodobé historie. Největší nápor nesou sousední země Libanon, Jordánsko a Turecko, které se potýkají s přílivem uprchlíků. Jejich počet dramaticky vzrostl v roce 2013, kdy se situace v zemi značně zhoršila. 10 kovala mu za jeho pohotovou reakci. Debra se svým týmem nedistribuují jen potraviny, ale také zájemce obdarovávají Biblemi křesťany i muslimy. Snažíme se pomoci lidem při pochopení evangelia. Když jim dáváme s přídělem jídla i Bibli, naznačujeme jim, že v životě nejde jen o fyzický hlad, ale také o hlad duchovní. Třebaže Debru bombový incident značně vyděsil, přesto se nenechala odradit, aby přerušila svoji pětadvacetiletou křesťanskou službu. Je přesvědčená, že Bůh si ji připravil pro toto kritické období syrské historie a jak nám řekla, stále si připomíná biblický příběh Ester, jejíž role byla vymezena slovy: Pro chvíli, jako je tato (Ester 4,14). Zástupy se obracejí ke Kristu! Pavel, o kterém jsme se zmínili na začátku tohoto článku, čelí při zvěstování evangelia často přímému nebezpečí. Jako obchodníkovi se mu velmi dařilo, jak v Sýrii, tak i v dalších okolních zemích, ale jeho podnikání ukončila válka. Ta však neudusila jeho křesťanskou službu. Když hovoří o syrském exodu, vyjadřuje pocity, které jsou podobné ostatním dotazovaným křesťanům: Cítím velký smutek, ale nemohu nikoho obviňovat z toho, jak řešil svoji naléhavou situaci. Někteří odešli, aby zachránili své děti Pavel pak líčil těžkosti těch, kteří v zemi zůstali. Podle jeho slov však obtíže ostatku syrských věřících spíše přispívají k utvrzení víry. Pronásledování tyto křesťany posiluje, prohlašuje Pavel. Pro církev je důležité, aby čas od času procházela těžkostmi, jen tak může růst víra věřících. Jak Debra, tak i Pavel svědčí o tom, že ti, kteří v zemi zůstali, se stali mnohem horlivějšími při vydávání svědectví o Boží lásce druhým lidem. Ačkoli mají tito syrští křesťané za sebou velké strádání, stali se ochotně spolupracovníky Hlasu mučedníků, aby sloužili potřebným krajanům. I když tak mnoho lidí odchází, anebo se k tomu chystá kvůli militantním

13 skupinám jako je Islámský stát divil bych se, kdyby křesťanství bylo ze země s tak silnými křesťanskými kořeny zcela vymýceno. Nemůžeme obviňovat Boha kvůli tomu, co se u nás děje, protože on je dobrý v každém čase, nabádá Pavel. Má svůj plán pro každého člověka i každou zemi. Proto mu musíme i nadále důvěřovat, což je právě nyní to Válkou poničený Damašek nejdůležitější. Tento věrný služebník evangelia horlivě vyznává, že to, čím nepřítel zamýšlí působit zlo, si Bůh nakonec používá k dobrému: Toto je právě příhodná doba k evangelizaci. Lidé si kladou mnoho otázek nad tím, co se nyní děje, a jsou přístupní zvěsti o Kristu. A je mezi nimi i velké množství muslimů. Některé sbory, které se věrně drží svědectví Písma, a k nimž patří i Pavlova církev, hovoří o obrovském nárůstu počtu členů. Naše církev i další sbory zažívají příliv velkého množství lidí, dodává Pavel. Také Debra si všímá mnohem větší otevřenosti evangeliu. Týká se to zejména moderních muslimů, poznamenává. Ti jsou nyní ke křesťanům mnohem přátelštější a uvědomují si, že jejich vlastní náboženství v sobě obsahuje potenciál násilí. Pavel své líčení uzavírá slovy, že Bůh má nepochybně pro Blízký východ v zásobárnách svého Království ještě velké věci. S vědomím toho, že Pán v těchto obtížných časech mocně pracuje v srdcích lidí, prosí Pavel křesťany z celého světa o modlitby: Vaše modlitby způsobí změnu! Hlas mučedníků, Kanada, červen 2015 Křesťanský exodus v Iráku Islámský stát se dramatickým způsobem snaží změnit tvář Sýrie a Iráku a bez milosrdenství útočí na příslušníky muslimských i křestanských menšin. Zástupci britské organizace Hlasu mučedníků (nesoucí název Release International) podnikli v únoru cestu do severního Iráku, aby se setkali s lidmi, které tato krize přímo postihla. Strach je mezi šíitskými utečenci přímo hmatatelný. Jsou polapeni mezi islámskými džihádisty a Kurdistánem. Nemáme žádnou vodu, ani lékaře. Snad všechny děti jsou nemocné, stěžují si zoufale. Jeden mladý otec drží v náručí zavinuté vyhublé dítě a chrání ho před poledním žárem. Dítě se narodilo teprve před třemi dny. Další lidé hledají stín pod různě zhotovenými přístřešky, vytvořenými z přikrývek a hadrů pověšených mezi ploty, větvemi nebo automobily. Na naše otázky odpovídají, že za jejich současnou zoufalou situací můžou stejní teroristé, kteří nyní ovládají Mosul. 11

14 Bojovníci islámského státu se snaží v Mosulu vymýtit veškeré stopy po křesťanství. Kříže na věžích kostelů nahrazují vlajkou svého fanatického hnutí. 12 Nedaleko před nimi leží přechod do Kurdistánu. Jen několik kilometrů na jih jsou sunnitští muslimští džihádisté, kteří šíitské muslimy považují za heretiky, nezasluhující si nic jiného než smrt. Nejsou to ale jen šíité, kteří jsou na útěku. Povstalci z IS dali křesťanům v Mosulu, iráckém druhém největším městě, příkře na vybranou buď přijmou islám, nebo se podrobí jejich brutální vládě, nebo budou popraveni. Ty, kteří utekli, povstalci připravili o všechno. Zabavili jim jejich domy, peníze i veškerý ostatní majetek a nechali je na poušti. Křesťanská enkláva Karakoš (někdy také Bachdída) je Mosulu nebezpečně blízko. Setkali jsme se tam s křesťanskou rodinou, která na vlastní kůži prožívá útrapy zdejších obyvatel. Thiar a jeho žena utekli se třemi dětmi z Karakoše, když na město začaly padat dělostřelecké granáty. Uchýlili se do nedalekého Arbílu, hlavního města iráckého Kurdistánu, ale později se mohli vrátit, když kurdští Pešmegrové postup IS zastavili. Nicméně bojovníci IS byli vzdáleni jen asi 5 km od Karakoše. Thiarova tvář nese stopy velkého napětí a vyčerpání. Jeho rodina prchala poprvé již v roce 2010, ještě v době, kdy žili v Bagdádu. Tehdy do jejich kostela vtrhli teroristé, zatarasili dveře a začali po přítomných věřících střílet. Když na místo dorazily bezpečnostní složky, atentátníci odpálili sebevražedné nálože. Mezi více jak padesáti zabitými křesťany byli i dva jejich blízcí příbuzní. Za útok přijali odpovědnost militanti IS, kteří v prohlášení označili tento kostel za špinavou modlářskou díru. Avšak potíže pro Thiara a další irácké křesťany začaly již před rokem Bombové útoky a vraždění zde máme již od roku 2003, říká Thiar. A naděje na zlepšení není. Nemáme zde budoucnost ani my ani naše děti. Modlím se, abychom mohli odtud odejít, abychom mohli žít jako lidi, měli nějaké bezpečí a jistoty a mohli důstojně vychovávat své děti. Za několik týdnů po naší návštěvě Karakoše, byla kurdská Pešmerga, která město chránila, zatlačena lépe vyzbrojenými povstalci do Arbílu. Karakoš padl, a Thiar musel s rodinou opět uprchnout do Arbílu. Chaldejský arcibiskup Bashar Matti Warda ve svém sídlu v Arbílu pro Hlas mučedníků uvedl: Všem křesťanům jsme vzkázali, aby raději opustili své majetky a zachránili si holé životy, neboť život je cennější. Modlete se za zdejší křesťany v jejich chaotické situaci.

15 Zatímco arcibiskup mluvil, zračila se v jeho tváři rezignace. V rozhovoru dále uvedl: Od roku 2003 odešla ze země celá polovina křesťanů. Útoky na věřící byly enormní. Bylo nás kolem milionu, nyní je nás sotva Mnozí křesťané již ztratili důvěru v tuto zemi a svoji budoucnost v ní. A s Islámským státem, který se snaží tento region přeměnit na jakýsi svůj chalífát, se věci ještě zhoršily, mnohem zhoršily. Červen minulého roku byl prvním měsícem za uplynulých 1600 let, kdy se v Mosulu nesloužila mše stalo se to úplně poprvé, prohlásil arcibiskup Warda, který se obává, že exodus křesťanů nebude moci zastavit a povede nakonec k vymizení křesťanství v celém regionu. Děsí mě představa této země, ve které nakonec zůstanou jen křesťanské památky pro turisty. To by byl smutný příběh. Další iráčtí křesťané předpovídají, že křesťané ze země vymizí během následujících deseti let. Thiarova rodina opustila Irák již celá. A Thiar prohlašuje, že se bude chtít dostat s rodinou do Evropy. Ale i za takových zoufalých podmínek víra přežívá. Thiar až příliš dobře zná bídu šíitských uprchlíků chycených u hranic. Navzdory tomu se upírá k věčné naději: Ježíš je náš Ochránce a Spasitel, prohlašuje. Je s námi za každé situace. Povzbuzujeme nyní jeden druhého, abychom se ještě více přimkli k Ježíši. On jediný nás může zachránit. A navzdory všemu čím Thiarova rodina prošla, nežádá o modlitby za sebe, ale za svoji zemi. Prosím křesťany v zahraničí o modlitby, jak za všechny Iráčany, tak i za zdejší křesťany. Potřebujeme pokoj Kristův. Prosíme Ježíše, aby přinesl do této země svůj mír. Potřebujeme jeho mír. Hlas mučedníků, Austrálie, únor 2015 Chaldejský arcibiskup Bashar Matti Warda z Arbílu vyjadřuje v souvislosti s budoucností křesťanství ve své zemi nejhorší obavy. Syrští křesťanští utečenci si na své stany v Arbílu napsali: Ježíš je světlo světa. 13

16 14 Útěk před Islámským státem Mohammed a Sára nás se svými dvěma dcerami přivítali ve svém provizorním domově školní tělocvičně, ve které nalezlo dočasné útočiště celkem 78 lidí. Pro vytvoření soukromí si noví obyvatelé prostor rozdělili navršenými matracemi. Navzdory těžkostem, které má jeho rodina za sebou, si Mohammed uchovává hlubokou úctu a důvěru v Boha. Při pohledu na jejich hezké dcerky, které byly z naší návštěvy nadšené, se nám ani nechce věřit, čím si prošly. Vyprávění, které následně posloucháme, může působit až dobrodružně, dokud si člověk nezačne uvědomovat, že jde o tvrdou realitu, a že rodina nemá ani svoji ložnici, toaletu nebo blízké přátele. Ještě nedávno si všichni žili šťastně a spokojeně v iráckém Mosulu. Mohammed měl dobrou práci a svou rodinu bez problémů uživil. Ztráta dítěte a třicetivteřinový teror Manželé měli postižené sedmiměsíční dítě. Jen několik dní před incidentem, který zcela změnil jejich život, dítě zemřelo. Následující neděli chtěla Sára jít i přes zármutek a bolest do kostela, aby se před bohoslužbami jako jindy modlila s ostatními ženami. V neděli ráno vysadil Mohammed svoji ženu u vchodu do kostela a sám jel najít místo na zaparkování auta. Měl u sebe obě dcery a s nimi čekal do začátku bohoslužeb, zatímco se Sára účastnila modlitebního setkání. Sára právě hovořila s místním pastorem, když do kostela vtrhli ozbrojení muži a začali na přítomné střílet z automatických zbraní. Třebaže se to zdálo lidem v kostele jako celá věčnost, střelba trvala jen asi třicet vteřin. Lidé se okamžitě vrhali na podlahu, některé kulky jen zranily, jiní byli na místě mrtví. Sára zakopla o nějaké ležící tělo a padla na ně. Zůstala však nehybně ležet a slyšela, jak jí nad hlavou sviští kulky. Byla to nekonečná chvíle, než střelba ustala a utichla i její ozvěna. Mohammed slyšel střelbu a řekl dcerám, aby zůstaly v autě, dokud se nevrátí. Sám s hrůzou běžel do kostela, aby zjistil, co se stalo, a zda je jeho manželka ještě naživu. Jak rychle se útočníci objevili, tak rychle i zmizeli. Sáře pískalo v uších, pokoušela se vstát, ale znovu upadla, jak se smekla na kluzké podlaze potřísněné krví. Mohammed, který mezitím přiběhl do kostela, uviděl svoji ženu celou od krve a vrhl se k ní. Po chvíli oba pochopili, že krev na Sářiných šatech pochází od Mohammed a Sára vkládají budoucnost své rodiny do Božích rukou. jejich sestry v Kristu, která ležela mrtvá na zemi. Sára

17 propukla v zoufalý pláč a její manžel se ji snažil utěšovat. Ale ani jeden z nich nedokázal pochopit, proč někdo takto zabil zcela nevinné lidi. Podle pozdější zprávy byly při tomto útoku zabity tři osoby a dvanáct jich bylo zraněno. Sára se původně chtěla jen posílit společnou modlitbou a trochu utišit zármutek nad ztrátou dítěte. Místo toho se stala svědkem podlého teroristického útoku na křesťany. Útěk z Iráku Mohammed se následně rozhodl, že nastal čas z Mosulu odejít a započal ihned s přípravami. Jejich úmorná dvanáctidenní cesta by vydala na samostatný příběh, ale nyní je celá rodina již v bezpečí svého provizorního domova, kde pobývají zatím dva měsíce. Při distribuci naší pomoci mezi iráckými uprchlíky nám vydatně pomáhají místní křesťanští vojáci. Každá rodina od nás dostane balíček s nejnutnějšími věcmi, celkem šestnáct položek. Zeptali jsme se Sáry, jak se vyrovnává s traumatem oné děsivé události. K tomu nám řekla: V noci se každou chvíli probudím a začnu plakat. Manžel se mne snaží utěšovat, ale moje sny jsou velmi reálné. Na to, co se tehdy stalo, nikdy nezapomenu. Mohammed říká, že i když si zachránili život, připadá si nyní jako ve vězení. Nechci být nevděčný, ale chtěl bych pracovat a živit svoji rodinu, jsem z toho všeho často opravdu zoufalý. Rádi bychom odešli do Austrálie. Ale než se to všechno vyřídí, bude to trvat minimálně dva roky. Ale co dělat do té doby? Je to smutné slyšet tato slova od tak pěkné a nadějné rodiny. Vyprávění Mohammeda a Sáry a příběh jejich rodiny je jedním z mnoha, které od utečenců z Iráku a Sýrie slýcháme. Hlas mučedníků nyní hledá vhodné způsoby a vytváří strategický plán, jak jim v rámci existujících možností pomáhat. Hlas mučedníků, Austrálie, únor 2015 Z p r á v y z e s v ě t a Korea Po sedmdesáti letech je země stále rozdělená 15. srpna 1945 se Korejský poloostrov rozdělil podél 38. rovnoběžky. Rusko a Japonsko spravovaly dočasně sever, zatímco jih byl pod správou USA. Toto tehdejší svévolné rozdělení Koreje vyústilo do vzniku zcela rozdílných polovin, které známe dnes na jedné straně polovina zcela bezbožná, a na straně druhé, dalo by se říci, super zbožná. Odkaz prvních křesťanských misionářů z přelomu 18. a 19. století má v obou polovinách země také dramaticky rozdílný charakter. Režim na severu své občany pro jejich víru vězní, mučí i popravuje, zatímco na jihu existují největší křesťanské sbory na světě, řadící se počtem vyslaných misionářů na druhé místo na světě, hned za USA. Avšak co předcházelo rozdělení Koreje? Právě bohatá křesťanská historie severu je překvapující skutečností. Začátkem 20. století se o Pchjongjangu hovořilo jako o Jeruzalémě 15

18 16 Východu, jehož siluetu zdobilo množství křížů na věžích kostelů. V ostrém kontrastu se současností byli lidé na severu vždy mnohem otevřenější a tolerantnější ve srovnání s konzervativním, tradičně zemědělským jihem. Hranice se zbytkem kontinentu předurčovala právě sever k obchodní a kulturní výměně s Čínou a Mandžuskem. Mladí američtí misionáři, kteří do země proudili v osmdesátých letech 19. století, se ve svém počínání s úspěchem soustředili zejména na evangelizaci, vzdělání a medicínu. Stavěly se kostely, školy a nemocnice a byla k dispozici i nedávno přeložená korejská Bible. Desetiletí misionářské práce vyústilo v roce 1907 ve velké probuzení v Pchjongjangu, jehož projevem byla veřejná modlitební vyznání víry, při nichž křesťané činili pokání mj. i z nenávisti k Japoncům, kteří od roku 1904 zemi okupovali. Z hromadných obrácení pak po celé zemi vyrůstaly nové sbory. Obsazení Koreje Japonskem a dosazená loutková vláda v letech představovaly pro Koreu období celkové devastace. Strádala tehdy buddhistická a konfuciánská tradice i církev. Po skončení druhé světové války a rozdělení země v roce 1945 začaly na severu útoky proti církvi. V roce 1948 oficiálně vznikla Korejská lidově demokratická republika, a s ní přichází trvalé pronásledování a potlačování křesťanství a všudypřítomný psychický teror pod vůdcovstvím Kim Ir sena. Před jeho stalinistickou utopií uprchli v té době mnozí křesťané do Jižní Koreje. Následovala Korejská válka ( ) a s ní zákaz veškerých křesťanských bohoslužeb. Křesťané, kteří v zemi zůstali, se museli se svou vírou přesunout do podzemí. Třebaže je Severní Korea dnes ateistickou a totalitární zemí, misionářské aktivity jsou v ní nadále živé, především podél hranice s Čínou. Podle politologa Andreje Lankova má tamní režim z křesťanství smrtelnou hrůzu. Komunističtí pohlaváři se ho obávají jako konkurenční ideologie a duchovního zdroje odporu. Mají k tomu pádné důvody ve stále větším růstu podzemních katakombních církví s křesťany připravenými čelit mučení, pracovním táborům a třeba i popravě. V Jižní Koreji dnes křesťané tvoří celou třetinu populace. Tento fenomenální nárůst (z původních 2 % před Korejskou válkou) lze částečně vysvětlit sociálními a ekonomickými faktory. Padesátá léta znamenala temné období poznamenané válkou. Poválečná snaha o obnovu národa dobře podporovala protestantská pracovní etika razící tvrdou práci jako způsob k dosažení světového úspěchu. V něm mnozí viděli i znamení Božího požehnání. Návaznost na americké církve posilovalo korejskou snahu o modernost, ale růst korejské církve měl i svoji autentickou spiritualitu. Již před válkou a později za okupace a v době pronásledování vystupovali mnozí křesťané do hor kolem Soulu a celé hodiny před úsvitem se modlili a přimlouvali za svoji zemi. Toto hnutí tzv. Modlitebních hor pokračuje až dodnes, avšak nyní se omezuje především na vybudovaná meditační střediska. Korejská modlitba je intenzivní, často s mnoha hlasitými projevy. I dnes řada církví v Koreji praktikuje ranní modlitbu před úsvitem, stejně jako celonoční páteční modlitby. Od devadesátých let se však růst církví zpomalil. Někteří komentátoři poukazují na souvislosti s rostoucími životními standardy, svoji vinu nesou podle nich i různé skandály a hašteření velkých církví. Ale díky proslulé korejské nezlomnosti a pracovitosti i vrozené touze Korejců po komunitě zůstává i dnes tamní církev velmi silnou. World Watch Monitor, 14. srpna 2015

19 B i b l i c k é z a m y š l e n í Víra přemáhá i pády (Vrabec) nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce (Matouš 10,29). Čínský pastor Wang Min tao riskoval život za japonské okupace, jen aby zachoval naprostou věrnost evangeliu. Kromě jiného odmítl pověsit do svého kostela obraz japonského císaře. Později se podobně vzepřel uctívat obraz Mao Ce tunga. Jako důvod komunistům uvedl, že v kostele nemají ani obraz Ježíše Krista. V roce 1955 byl zatčen za to, že nechtěl dělat kompromisy s komunisty. Celé dva roky byl podroben extrémním technikám vymývání mozku. Pološílený od mučení nakonec podepsal přiznání svých imperialistických prohřešků a následně byl propuštěn. Ale na svobodě neměl pokoje. Stále ho pronásledovala myšlenka: Zapřel jsem jako Petr, jsem Jidáš. Nakonec šel na úřad a tam prohlásil, že své doznání odvolává. V důsledku toho byl zatčen nejen on, ale i jeho manželka. Z vězení napsal biblická slova: Nestrachujte se o mne, mám větší cenu než mnoho vrabců. Ve vězení nakonec zemřel. Kdysi jako prominentní křesťanský představitel zapřel svoji víru, padnul. Ale ani vrabci nepadají ze stromu bez vůle Otce v nebesích. A tedy ani křesťané nepadají bez vůle svého Otce. Proč by ale Bůh měl dovolit, abychom upadli do hříchu? Daniel říká: Zčásti padnou i rozumní, aby v nich bylo vyvoláno tříbení a aby byli vybíleni (Daniel 11,35, Hegerův př.) Pády, ze kterých se vracíme k Hospodinu, jsou zdrojem pokory, světla, síly i útěchy druhým. Všechno napomáhá k dobrému těm, kteří milují Boha, (Řím 8,28). A Augustin k tomu dodává, dokonce i jejich hříchy. Z knihy Richarda Wurmbranda Reaching Toward the Heights Elektronické knihy Vybrané tituly z nakladatelství Stefanos si můžete pořídit také ve formě elektronických knih za zvýhodněnou cenu (nákupem elektronické verze ušetříte ve srovnání s tištěnou knihou přibližně dvě třetiny ceny). Podrobnější informace a formulář na případné dotazy naleznete na adrese Můžete nám psát na naši ovou adresu: Navštivte nás na Facebooku: Další informace v angličtině lze najít na internetových adresách: Starší čísla v elektronické podobě naleznete na internetové adrese

20 MuČedníci křesťanské víry Skryté kameny v základech církve Paulo Uchibori a jeho synové Japonsko, 1627 Vlna krutého pronásledování církve v Japonsku se objevila již začátkem 17. století a připravila o život mnoho křesťanů. 20. února 1627 byl se svou manželkou a třemi dětmi zatčen církevní představený Paulo Uchibori, který se provinil hlavně tím, že poskytoval přístřeší misionářům. Toho dne bylo kromě Uchiboriho rodiny zatčeno dalších 37 křesťanů, které do naha vysvlečené tloukli a vláčeli po městě, aby je pak uvrhli do vězení na proslulém hradě Šimabara. Na druhý den křesťany krutě mučili. Protože z nich ale vrchnost nechtěla udělat hned mučedníky, snažila se je tím nejsurovějším mučením přimět k tomu, aby se své víry zřekli. Jeden z vojáků se s nožem v ruce posměšně ptal Paula: Kolik prstů mám tvým dětem uřezat? Paulo odpověděl: To je na tobě. Vojáci pak třem Uchiboriho synům uřezali všechny prsty kromě palce a malíčku s výsměšným komentářem, že křesťané by měli mít méně prstů než zvířata. Děti při tomto brutálním činu projevily Hlas mučedníků Vychází pětkrát do roka. V prosinci vychází dvojčíslo. Toto periodikum je registrováno u Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E Bulletin vydává občanské sdružení Pomoc pronásledované církvi K hlavním cílům tohoto sdružení patří: poskytovat hmotnou a duchovní pomoc pronásledovaným a potřebným křesťanům informovat veřejnost o pronásledování křesťanů podporovat vydávání literatury, která vypovídá o křesťanských mučednících a svědcích víry. Občanské sdružení úzce spolupracuje s celosvětovou misijní organizací International Christian Association (ICA). Pět hlavních zásad této misijní organizace je založeno na biblickém verši epištoly židům 13,3: 1. Podporovat křesťany v šíření evangelia v oblastech, velkou statečnost, která udělala na všechny přihlížející velký dojem. Vojáci potom spoutali ruce šestnácti křesťanům, včetně Paula a jeho dětí, a opakovaně je ponořovali do ledové vody Šimabarské zátoky. Ale ani tím křesťany nepřesvědčili, aby se své víry vzdali. Mučitelé nechali nakonec Uchiboriho syny před zraky jejich otce utopit. Než se definitivně zavřela voda oceánu nad Antoniem, nejstarším z nich, stačil ještě zavolat: Otče, měli bychom děkovat Bohu, že nám daroval tak velké požehnání. Po utonutí jeho synů namalovali vojáci na Uchiboriho tvář tři japonské znaky vyjadřující slovo křesťan, a na jeho kimono napsali: Odsouzen za to, že je křesťan. Zakazuje se takovým lidem pomáhat nebo jim poskytovat přístřeší. Poté ho vozili po ulicích města na výstrahu ostatním. Několik dní po smrti svých synů byl Uchibori s dalšími patnácti křesťany převezen na sopku Unzen, kde měli být znovu mučeni. Tam Paula mnohokrát spouštěli hlavou dolů nad vařící se sirné vody vulkánu. Při každé této děsivé proceduře se Uchibori hlasitě modlil. Nakonec jeho tělo vhodili do vroucího vřídla. Příběh Paula Uchiboriho a jeho synů se stal trvalou inspirací nejen pro japonské křesťany, ale je svědectvím o síle křesťanské víry i nám. kde jsou pro své svědectví o Ježíši Kristu pronásledováni, prostřednictvím křesťanské literatury, Biblí, rozhlasového vysílání, léků a dalších forem pomoci. 2. Poskytovat v těchto oblastech pomoc rodinám křesťanských mučedníků. 3. Podporovat věřící, kteří osobně prošli utrpením v bývalých komunistických zemích. 4. Nejrůznějším způsobem se snažit získávat pro Krista ty, kteří se podílejí na pronásledování křesťanů v totalitních zemích a problémových oblastech. 5. Informovat veřejnost o krutostech páchaných na křesťanech. Tento bulletin lze bezplatně objednat na adrese: Hlas mučedníků pošt. přihrádka Jindřichův Hradec Účet pro dobrovolné příspěvky: ČSOB Jindřichův Hradec č. ú.: /0300

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych)

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Český protestantsky orientovaný kazatel, spisovatel, publicista, radikální pacifista a sociální pedagog. Přemysl Pitter Bez lásky, bez lidskosti,

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

DŮSLEDKY PŘIJETÍ BOŽÍHO SLOVA (1TE 2,14-16)

DŮSLEDKY PŘIJETÍ BOŽÍHO SLOVA (1TE 2,14-16) BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA DŮSLEDKY PŘIJETÍ BOŽÍHO SLOVA (1TE 2,14-16) Boží hněv se zjevuje z nebe V dnešním textu vidíme důsledky přijetí Božího slova. Boží slovo spojuje ty tři verše, které máme dneska před

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: Vedoucí skupiny: 1. Příběh Josef a anděl poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Matouš 1,18-25 Na Josefa a Marii čekala spousta

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se KOREA Historie 4. stol. př.n.l. první státní útvary středověk Tři říše (sever, střed, jih) 14. století sjednocení pod dynastií Ri (vládla až do r. 1910) 19. století snahy okolních států a USA zmocnit

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Evropská uprchlická krize a Sýrie. Titulky

Evropská uprchlická krize a Sýrie. Titulky Evropská uprchlická krize a Sýrie Titulky V létě 2015 zažila Evropa největší příliv uprchlíků od druhé světové války. Proč? Hlavní důvod je, že se Sýrie stala hlavním světovým zdrojem uprchlíků. Sýrie

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 432 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 26.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H T-W Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H el e na Tom a nová-weisová Spisovatelka, herečka a rozhlasová redaktorka Helena Tomanová-Weisová své mládí prožila v dnes už zaniklém světě česko-

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

"Marcela," představila se nejistě a téměř kajícně.

Marcela, představila se nejistě a téměř kajícně. "Marcela," představila se nejistě a téměř kajícně. "Ivan Toman," zareagoval stereotypně jako po každém zazvonění telefonu, a teprve poté si uvědomil, kdo volá. "To jsi ty, Marcelo?" nechtěl věřit tomu,

Více

Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011. Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34

Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011. Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34 Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011 Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34 1Já, Nebúkadnesar, jsem spokojeně pobýval ve svém domě, pln svěžesti ve svém paláci. 2Viděl jsem sen a ten mě vystrašil. Představy

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Proč je na světě tolik bohů?

Proč je na světě tolik bohů? Proč je na světě tolik bohů? Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč je na světě tolik bohů? e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2017 Všechna

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Boží slib daný Abramovi

Boží slib daný Abramovi Bible pro děti představuje Boží slib daný Abramovi Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

LÉČENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE V POHODLÍ DOMOVA Monika Nisznanská

LÉČENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE V POHODLÍ DOMOVA Monika Nisznanská 2 Vy už nemusíte Moje emocionální zranění z dětství mě před mnoha lety žití v nevědomí dohnala do velmi vážné psychické situace, ze které mi pomohla až pomoc zvenčí. Díky jednomu velmi intenzivnímu zážitku,

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

Krátký život pro zlaté tele

Krátký život pro zlaté tele Krátký život pro zlaté tele Ex 32: 1 Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, shromáždil se k Áronovi a naléhali na něho: "Vstaň a udělej nám boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více