Světová náboženství: Hinduismus: Buddhismus: Konfucianismus: Taoismus: Judaismus: Křesťanství: Islám: - 1 -

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Světová náboženství: Hinduismus: Buddhismus: Konfucianismus: Taoismus: Judaismus: Křesťanství: Islám: - 1 -"

Transkript

1 Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/ Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZSV.S5.31 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název výukového materiálu: Základní znaky sedmi světových náboženství Autor: Mgr. Květoslava Bartošová Škola: Gymnázium V. Nováka Jindřichův Hradec Obor vzdělávání: Gymnázium (všeobecné) Ročník: V. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Základy společenských věd Tématická oblast: ZSV - V.-VIII. ročník osmiletého a ročník čtyřletého gymnázia Datum vytvoření: Anotace: Pracovní list slouží k seznámení a procvičení základních pojmů z oblasti religionistiky. 1. Připravte si psací potřeby a pokuste se přiřadit jednotlivé názvy bohů nebo zakladatelů k jednotlivým náboženstvím, tak, jak k sobě patří: Siddhártha Gautama, Šiva, Višnu, Brahma, Ráma, Kršna, Alláh, JHVH, Ježíš Kristus, Kchung fu ć, Lao ć, Muhammad, Buddha. Světová náboženství: Hinduismus: Buddhismus: Konfucianismus: Taoismus: Judaismus: Křesťanství: Islám: - 1 -

2 2. Pokuste se zodpovědět následující otázky. Co je Hindu? Co je brahma? Co je átman? Co je meditace? Co je džihád? Co je šari a? Co je evangelium? Co je tao? 3. Do následující tabulky přiřaďte k jednotlivým náboženstvím: Náboženství posvátné texty posvátné místo hlavní myšlenka Hinduismus Buddhismus Konfucianismus Taoismus Judaismus Křesťanství Islám - 2 -

3 4. Dále ještě doplňte k jednotlivým náboženstvím: a) názvy posvátných textů: Védy, Korán, Proroci, Evangelia, Tóra, Starý zákon, Spisy, Mahábhárata, Nový zákon, Rámájana, Tipitaka, Rozpravy, Cesty a ctnosti, Tenach. b) názvy budov a významných míst: klášter, minaret, posvátná hora Taj Šan, chrámy, synagoga, kostel, mešita, Mekka, domácí svatyně, Západní zeď c) zakreslete znak: d) charakterizujte hlavní myšlenku náboženství 5. Pokuste se zodpovědět ve dvojici na následující otázky. Využijte různé zdroje k nalezení odpovědí na otázky. 1) Jak rozumíš cestě k vnitřnímu osvobození? 2) Dokážeš vysvětlit, jak vidí taoismus svět? 3) Kdy začíná židovský rok a na který kalendářní měsíc připadá? 4) Kdo byl mesiáš? 5) V roce 1054 došlo k rozkolu křesťanství. Na jaké dvě církve se rozštěpilo? 6) Co je křest? 7) Co je obřízka? 8) Jakých pět povinností musí plnit muslim vůči Alláhovi? 9) Jaký je rozdíl mezi sunnity a ší ity? - 3 -

4 6. Kontrolní otázky: 1) Jaké jsou hlavní myšlenky světových náboženství? 2) Vyjmenuj jeden obřad/ rituál nějakého náboženství? 3) Vyber si jedno světové náboženství a proveď stručnou charakterizaci. 4) Vyjmenuj křesťanské desatero. 5) Jak lze dosáhnout nirvány? Řešení: Cv. č. 1: Světová náboženství: Hinduismus: Šiva, Višnu, Brahma, Ráma, Kršna Buddhismus: princ Siddhártha Gautama, Konfucianismus: Kchung fu ć Taoismus: Lao ć Judaismus: JHVH Křesťanství: Ježíš Kristus Islám: Alláh, Muhammad Cv. č. 2: Pokuste se zodpovědět následující otázky. Co je Hindu? Co je brahma? Co je átman? Co je meditace? Ind stvořitel prapůvodní božstvo světa, nesmrtelná duše kultivace mysli a prohloubení soustředění Co je džihád? Co je šari a? Co je evangelium? Co je tao? svatá válka správná cesta 5 povinností dobrá zpráva, text o životě, smrti a zmrtvýchvstání J.K. cesta - 4 -

5 Cv. č. 3: Do následující tabulky přiřaďte k jednotlivým náboženstvím: Náboženství posvátné texty posvátné místo hlavní myšlenka Hinduismus Védy, Mahábhárata, Rámájana, domácí svatyně, chrámy cílem je dostat se z koloběhu rození se a smrti a dosáhnout věčného štěstí Buddhismus Tipitaka, chrámy, klášter cílem je vysvobození se z koloběhu rození a smrti a dosažení nirvány Konfucianismus Rozpravy chrámy správné chování, jednání člověka, ohleduplnost, soucit k druhým, úcta ke starším a předkům Taoismus Cesty a ctnosti posvátná hora celek nelze oddělit od Tchaj Šan, detailu a opačně, stálost klášter neexistuje, svět je v neustálém pohybu, protiklady harmonizují Judaismus Proroci, Tóra, Starý zákon, Spisy, Tenach. Křesťanství Evangelia, Nový zákon synagoga, Západní zeď kostel, klášter Islám Korán mešita, minaret, Mekka krajnosti víra v jednoho Boha, neuznávají Ježíše jako mesiáše očekávání druhého příchodu mesiáše, dodržují desatero božích přikázání víra v jednoho boha Alláha, pouť do Mekky Cv. č. 5: 1. Stav blaženosti, ztišení = nirvány 2. Dvě vyvážené protikladné síly = jin-jang 3. Kdy začíná židovský rok a na který kalendářní měsíc připadá? Židovský kalendář má svůj počátek v okamžiku stvoření světa, který je podle různých údajů v Bibli stanoven na 7. říjen roku 3671 př. n. l. ( září 2014) 4. Kdo byl mesiáš? Očekávaný král, spasitel, osvoboditel světa. 5. V roce 1054 došlo k rozkolu křesťanství. Na jaké dvě církve se rozštěpilo? Západní - Římskokatolickou a východní pravoslavnou/ortodoxní

6 6. Co je křest? Obmytí vodou, očista od hříchů. 7. Co je obřízka? Chirurgický zákrok amputace předkožky, zejména u židovských chlapců. 8. Jakých pět povinností musí plnit muslim vůči Alláhovi? Víra v Alláha, modlitba, almužna chudým, půst v měsíci ramadánu, pouť do Mekky, 9. Jaký je rozdíl mezi sunnity a ší ity? Sunnité - mírumilovná cesta s úctou k životu, ší ité šíří islám i násilnou cestou- svatá válka - džihád. Řešení kontrolních otázek: 1) Viz. cv. 3 2) V Judaismu obřad: Bar micva: ve 13 letech čte poprvé z Tóry, dostává talit a tfilin. Např. rituál: vyzdvihování tóry ze schránky a její ukládání za znění modliteb a zpěvu. 3) Charakterizace: Taoismus vnímá svět jako dvě vyvážené protikladné síly a pokud člověk nebude ničit tuto harmonii, může dosáhnout nesmrtelnosti. 4) Křesťanské desatero: 1/ "Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já tě mám rád. Já jsem tě zachránil před tvými nepřáteli. Nebudeš se klanět ničemu jinému mimo mne." "Nedělej si z ničeho jiného svého Boha." 2/ "Mluv o Bohu s úctou a opatrností." 3/ "Bůh určil jeden den ze sedmi za den odpočinku; považuj ho za jedinečný den." 4/ "Važ si svého otce a své matky." 5/ "Žij a nech žít." 6/ "Manželé a manželky: buďte jeden druhému věrní." 7/ "Nech jinému, co jeho je(st)." 8/ "Když mluvíš o někom v jeho nepřítomnosti, hovoř tak, jako by přítomen byl, a vždy jen pravdu." 9/ "Přej ostatním jejich manžele a manželky, nech je být; pěstuj svůj vlastní vztah se svým manželem, či manželkou 10/ "Přej ostatním lidem věci, které mají. Važ si toho, co máš ty..." (Podle Ex 20,1-17; De 5 5,1-21) 5) Nirvána: stav blaženosti, ztišení, soustředění - 6 -

7 Literatura a zdroje obrázků: 1. ŠIL, P., KAROLOVÁ, J. Člověk ve společnosti a v ekonomickém životě, 1.vyd., Olomouc, COOGAN, M. D., Historie náboženství, 1. vyd., BALIOS, Praha : ROCK, L., Moje malá biblická krabička, Malé moudrosti z Bible, DORON, 1. vyd. Praha : Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (Autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do třídní knihy. Dávám souhlas, aby mé dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití ( 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno

VY_52_INOVACE_ZE.S4.08

VY_52_INOVACE_ZE.S4.08 Název projektu OPVK: Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZE.S4.08 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název

Více

ZSV (1. ročník nematuritních oborů)

ZSV (1. ročník nematuritních oborů) ZSV (1. ročník nematuritních oborů) Elektronická cvičebnice Mgr. Šárka Kubínová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Světová náboženství...

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 2. stupeň ZŠ Se

Více

Výukový materiál. Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100, IČO: 70882380

Výukový materiál. Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100, IČO: 70882380 Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02, tel.: 465534626, fax: 465 534 632, mail : slavik@zs-habrmanova.cz Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100,

Více

UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce

UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce Martin Bílek Solidarita s trpícími ve světových náboženstvích Bakalářská práce Vedoucí práce: ThLic.

Více

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství I. Strategie směřující ke kompetenci k učení zařazujeme do výuky problémové vyučování na začátku vyučovací jednotky vždy společně s žáky

Více

Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV

Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV 1) Indické národní náboženství Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV Posvátný jazyk - sanskrt (zdokonalený, upravený, definitivní) posvátný jazyk hinduismu, árijský původ, staletý vývoj bohatá slovní zásoba

Více

Reflexe mezináboženských vztahů u Jana Hellera

Reflexe mezináboženských vztahů u Jana Hellera Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Reflexe mezináboženských vztahů u Jana Hellera Hana Zrínyová Bakalářská práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Všechny převzaté údaje a

Více

Prezentace vysvětluje pojem tepelné ztráty a základním způsobem popisuje řešení

Prezentace vysvětluje pojem tepelné ztráty a základním způsobem popisuje řešení Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: zvládne Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: 1. Autor: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_09 Tepelné ztráty Vytápění 1. ročník

Více

GEOGRAFIE OBYVATELSTVA A DEMOGRAFIE 1. část

GEOGRAFIE OBYVATELSTVA A DEMOGRAFIE 1. část OSTRAVSKÁ UNIVERZITA P Ř ÍRODOVĚ DECKÁ FAKULTA GEOGRAFIE OBYVATELSTVA A DEMOGRAFIE 1. část JAROSLAV VENCÁLEK OSTRAVA 2004 Recenzent: Prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc. Doc. RNDr. Ladislav Sklenák, CSc. Název:

Více

Katecheze pro mládež. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8.

Katecheze pro mládež. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8. 2014 Katecheze pro mládež Témata: 1. práce a slavení 2. předávání víry v rodině 3. mezigenerační

Více

Bakalářská práce na téma:

Bakalářská práce na téma: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra biblických věd Bakalářská práce na téma: Desatero a etika, srovnání Desatera u Židů a katolíků Vedoucí práce: ThLic. Adam Mackerle

Více

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy. Osnovy k výuce náboženské výchovy

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy. Osnovy k výuce náboženské výchovy 27 2004 Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy (pro nepovinný předmět náboženství v základních školách) Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 5 / 2012 Sloupek 2 Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi: Toto je řád pro lévijce: Od pětadvaceti let bude schopen nastoupit

Více

Název materiálu: ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 5. 11. 2012

Název materiálu: ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 5. 11. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_10 Název materiálu: CENA Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup: FINANČNÍ

Více

UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ

UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ SEZNAM ZKRATEK Apol Apologetická homilie Ask Asketická homilie Bibl Biblická homilie ČBK Česká biskupská konference Děj Dějepisná homilie Dg Dogmatická

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce: prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. Autor práce:

Více

Religionistika. 10.1 Religionistika obecně a katolický pohřeb. 10.1.1 Právní rámec

Religionistika. 10.1 Religionistika obecně a katolický pohřeb. 10.1.1 Právní rámec 10 Religionistika ABSTRAKT Religionistická kapitola je rozdûlena na sedm podkapitol, které informují o elementárních skuteãnostech doprovázejících specifické formy náboïensk ch ãi etnick ch skupin na na

Více

Étos zákona Étos proroků Étos moudrosti

Étos zákona Étos proroků Étos moudrosti Biblická etika Proč? Proč se vůbec zabývat etikou, jak ji nacházíme v Bibli? Odpověď je poměrně jednoduchá. Zabýváme se v našem předmětu křesťanskou etikou a křesťanství, jak známo, se neobejde bez Bible.

Více

(NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT

(NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT (NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT Hlavní inspirační zdroje: - profesor českého jazyka Petr Šimek (Gymnázium Omská), který mě učil na střední

Více

SOCIOLOGIE. Zpracování dat matematicko - statistické srovnávání

SOCIOLOGIE. Zpracování dat matematicko - statistické srovnávání SOCIOLOGIE - Sociologie latinsky societas = společnost + řecky logos = věda, slovo (August Comte 1837) - Sociologie = systematické cílené poznávání. Je to věda přírodní a humanitní. - Vznikla v 19. století

Více

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY ÚVOD DO RELIGIONISTIKY JÓZEF SZYMECZEK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_18 Název materiálu: DAŇOVÁ SOUSTAVA Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojetí a strukturu daňové soustavy ČR

Více

Univerzita Pardubice Filozofická fakulta. Židovské a křesťanské motivy v textech Boba Dylana. Jitka Vojtková

Univerzita Pardubice Filozofická fakulta. Židovské a křesťanské motivy v textech Boba Dylana. Jitka Vojtková Univerzita Pardubice Filozofická fakulta Židovské a křesťanské motivy v textech Boba Dylana Jitka Vojtková Diplomová práce 2010 Prohlášení autorky: Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2 Průvodka dokumentem: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní popisky vložené

Více

Tento pracovní list byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045

Tento pracovní list byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045 ÚVOD DO PATRISTIKY Jde o období šíření křesťanství a počátky křesťanské filozofie církevních otců (patér = otec). Časově se shoduje se závěrečnou fází antiky, v některých ohledech křesťanská a antická

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

OBCHODNÍ (KOMERČNÍ) BANKY

OBCHODNÍ (KOMERČNÍ) BANKY Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_15 Název materiálu: FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

Život se smrtí I. PROČ TOTO TÉMA?

Život se smrtí I. PROČ TOTO TÉMA? Život se smrtí I. PROČ TOTO TÉMA? 1. Člověk chce být šťastný. Usiluje o to různými prostředky. Především chce mít, brát, spotřebovávat: věci, vztahy, znalosti, vzdělání, zážitky. Má pocit, že štěstí záleží

Více

Bud shovívav.v vůči lidem, a( v sobě nosí jakoukoliv. víl1-t. j. K1išna11wr/i

Bud shovívav.v vůči lidem, a( v sobě nosí jakoukoliv. víl1-t. j. K1išna11wr/i Bud shovívav.v vůči lidem, a( v sobě nosí jakoukoliv víl1-t. Měj stejně pochopení pm jejich vím jako pm vím vlas/ní. Pamatuj, že všechny vede unilřní blas k naplnění jejich živo/a. j. K1išna11wr/i /. knihy

Více