ZRNÍČKO. Svazek 7, číslo 7-8 červenec, srpen je noc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZRNÍČKO. Svazek 7, číslo 7-8 červenec, srpen 2007. je noc"

Transkript

1 ZRNÍČKO Svazek 7, číslo 7-8 červenec, srpen 2007 je noc Člověk se musí stát úplným slepcem, aby se nechal řídit a vést jako dítě. Kristus musí odepřít paprsek světla křesťanu, aby očistil jeho činnost, mnohdy ještě příliš lidskou. Křesťan nesmí spoléhat na nic jiného než na Boha. Člověk spoléhal na organizaci, a teď neví kudy kam. Spoléhal na vlastní slova, a nenalézá už vhodných výrazů. Spoléhal na sílu pečlivě připravených schůzek, a bolestně zklamaly. Kde dříve vítězil, nachází dnes jenom odpor; a Bůh, jakoby se vysmíval jeho náhlé a naprosté bezmocnosti, pokračuje v činností mimo obvyklé skupiny prostřednictvím nějakého»budižkničemu«. Když se zahanbený a zoufalý křesťan vrací s pláčem ke Kristu, nenachází ho. Zůstává osamocen a tápá ve tmě. Těžká zkouška. Nepokoušejme se ji odstranit. Snažme se křesťana posilnit. Jako přehrada zastavuje vodní proud a nutí ho k růstu a k zvětšení jeho síly, tak odmítá Bůh u křesťana činnost přízemní a vede ho k vnějším zklamáním, aby ho očistil a utvrdil ve víře.»i přišla šestá hodina, a po celé zemi nastala tma až do devíti hodin. A o deváté hodině zvolal Ježíš mocným hlasem: 'Můj Bože, můj Bože, proč jsi mě opustil?'«(mk 15, 33-35) Je noc, Pane, jsi tu přítomen? Zhaslo tvé světlo a zmizel tvůj odlesk v osobách a věcech; vše mi připadá šedé a ve stínu, jako když bouřlivé mraky zahalují slunce a přikrývají zemi, všechno mě stojí námahu, všechno mě tíží, cítím se těžkopádným a pomalým. Chtěl bych se ztratit, toužím po smrti jako po zapomenutí. Chtěl bych odejet, chtěl bych uniknout, uniknout kamkoliv. Čemu chci uniknout? Tobě, Pane, svým bližním, sobě samému, točí se mi z toho hlava. Jen se ztratit, uniknout.

2 Vrávorám jako opilec, hnaný zvykem a bezhlavě. Opakuji každodenně tytéž posunky a vím, že je to marné. Kráčím a vím, že mé kroky nikam nevedou. Mluvím, a má slova čiší prázdnotou; slova mi unikají a nechtějí mi sloužit. Koktám, zajíkám se a červenám. A jsem k smíchu. Stydím se; moji bližní si toho všimnou. Pane, copak jsem se zbláznil? copak ty si to přeješ? Bylo by to snesitelné, kdybych nebyl tak sám. Jsem sám. Ty jsi mě zavedl daleko; s důvěrou jsem tě následoval a ty jsi kráčel po mém boku. A nyní jsi náhle zmizel na poušti uprostřed tmy. Volám tě, a ty se neozýváš, hledám té, a nenalézám. Všechno jsem opustil, a jsem sám. Tvoje nepřítomnost je mým utrpením. Je noc, Pane. Jsi tu přítomen? Kde jsi, Pane? Miluješ mě ještě? Znechutil jsem se ti? Pane, odpověz mi! Odpověz! Je noc. Jsem víc, než mohu tušit. Nemám právo požadovat lepší svět, když nezačnu se změnou k lepšímu ve vlastním srdci. Ty jsi k nám přišel v Ježíši z Nazareta. Ten je můj bratr. Lásku k lidem a dobrotu svého bratra mám nosit i ve svém srdci. Dej mi srdce, které odpouští, srdce, které doufá, srdce, které je tiché, radostné a věrné. S tímto lidským srdcem jsi to zkusil ty sám a v Ježíši Kristu jsi nám řekl, že to jde. Mohu být lepší, než tuším. Utvoř mé srdce podle svého srdce. (Michael Quoist)

3 Světec na prázdniny Jako světce na prázdniny jsme vybrali sv. Oldřicha (Ulricha) Augšpurského. Co vyznačovalo tohoto biskupa, že ho počítají dnes mezi velké postavy světců? Ve věku 33 let byl Oldřich, syn alemanského hraběte Hupalda, jmenován r. 923 augšpurským biskupem. Během celé doby svého pontifikátu byl věrný říši, s králem Otou I. byli dobrými přáteli. V roce 926 dal Oldřich obehnat město Augšpurk silnou zdí, aby ho chránil před nájezdy Uhrů. Když Uhři znovu napadli Augšpurk v r. 955, řídil biskup Oldřich osobně obranu od 7. do 9. srpna. Den nato, 10. srpna 955, vyslal Oldřich skupinu bojovníků pod vedením svého bratra Diepalda do bitvy na Lechu mezi Augšpurkem a Landbergem a pomohl tím Otovi I. k vítězství nad Uhry. Jako dík za to dostal biskup od krále jako první biskup Augšpurku mincovní právo. O několik let později složil biskup Oldřich své světské povinnosti a věnoval se jen pastoračním úkolům. Sám vychován v klášteře, podporoval klášterní život a zlepšoval kázeň a morálku v klášterech. V Augšpurku založil klášter řeholnic sv. Štěpána, dal vystavět mnoho kostelů a dosavadní velkoryse vybavil a podporoval augšpurskou dómskou školu. Jeho mírnost a dobročinnost způsobily, že lid uctíval biskupa Oldřich už za jeho života jako světce. V roce 972 se chtěl Oldřich, který byl skoro půl století augšpurským biskupem, vzdát své hodnosti a složit svůj úřad. Navrhl svého synovce Adalbera za svého nástupce. Synoda v Ingelheimu však vyslovila s Oldřichovým rozhodnutím nesouhlas. Už za rok, 4. července 973, zemřel Oldřich, přesně za 50 let po svém jmenování. Jeho přítel, biskup Wolfgang z Řezná, ho pochoval v kryptě tehdejšího kostela sv. Afry, kterou si dal Oldřich sám postavit. V roce 1197 přenesli pak Oldřichovy ostatky do kostela Oldřichova kláštera. Císař Barbarossa nesl přitom schránku s ostatky. Oldřich byl svatořečen v první oficiální kanonizaci, připravené procedurálně, 31. ledna 993. S osobou svatého Oldřicha se spojovaly vždy četné zvyky. Voda z Oldřichových pramenů, které vytryskly na biskupovu přímluvu, pomáhala prý při očních chorobách. Horečka prý ustupovala, když nemocný pil z Oldřichova mešního kalicha. Na Oldřichův svátek se pilo víno, po něm pojmenované Oldřichova láska". Takzvaná Oldřichova země, hlína z biskupova hrobu, chovaná doma, měla pomáhat proti myším a krysám. Napodobeninám Oldřichova náprsního kříže, v němž byla uchovávána část dřeva Kristova kříže, se připisovala léčivá moc v nouzi lidí i zvířat. Sv. Oldřich má svátek 4. července. Sv. Oldřich je patron biskupství a města Augšpurk; St. Ulrich v Grödnertalu; vinařů, rybářů a tkalců; cestujících a pocestných; umírajících; při těžkém porodu; proti nemocem, horečce, tělesné slabosti; proti vzteklině; proti krysám a myším; proti nebezpečí vody a záplavám (Podle knihy»rok se svatými«)

4 Dobré skutky, které nic nestojí Co s sebou na dovolenou Konečně je tady léto, prázdniny, sluníčko, čas dovolených, dětských táborů. S příjemným očekáváním dnů volna, čeká i ne noc oblíbené balení s otázkou Co všechno vzít s sebou? Známe ono trochu zmatené pobíhání, přemýšlení, a kupení věcí nejdříve na jednu hromadu, za chvíli už na dvě hromady a začínají-li se věci skládat i na třetí hromadu, pomalu uvažujeme, co z toho nebudeme potřebovat a pomalu zase začínáme uklízet do skříní. Spokojeně stojíme nad úhlednými hromádkami s příjemným pocitem, že už to jenom naskládáme do batohu a můžeme vyrazit. V tom si však vzpomeneme na nemilý zážitek z loňské dovolené, kdy neustále pršelo a ony patery ponožky byly velmi málo a odskákaly to nohy plné puchýřů a tak se opět dostáváme do fáze, že pomalu snášíme na třetí hromadu. Konečně jsme se dostaly do fáze uspokojení, že už máme vše a začneme skládat do kufrů či batohů a je tu další nepříjemnost. Všechny nahromaděné věci se nám do připravených přepravovadel ne a ne vejít. Opět odnášíme a přinášíme, skládáme a už je vše hotovo. Jenže dveře rozráží děti a chtějí s sebou vzít tuhle hru, plyšáka, oblečení. A tak si znovu sedneme a začneme nahlas přemýšlet: Věci, když bude moc teplo, opalovací krémy, věci kdyby náhodou zase pršelo, knížky a hry, nezapomnět na pyžama a přezůvky Tak a už je vše sbaleno, teď už se jenom dobře vyspat, zabezpečit dům a vyrážíme. Konečně slastných pár dnů volna, kdy spoustu věcí hodíme za hlavu. Zkrátka tzv. vypneme. Vše už je nabaleno, ale POZOR, nezapomněli jsme přece jen něco veledůležitého vzít? Nezabere žádné místo ani v kufru, ani v batohu, ani v autě. Nezapomeňme s sebou vzít svou VÍRU. Na tu bychom neměli zapomínat žádný den ani v ony vytoužené dny volna. A tak až se začneme balit, nezapomeňme s sebou vzít SVOU VÍRU. (jš)

5 10. MATKA JEŽÍŠOVA Četba na pokračování Jožkův deník_? a) Panna bude bez chyb Moje maminka chodí hodně ráda na májové pobožnosti a říká, že Panna Maria je nejkrásnější ze všech žen. O Vánocích máme v kostele jesličky s Ježíškem a u nich stojí Panna Maria a je skutečně hezká. Prosil jsem maminku, aby mi o ní něco vyprávěla. Ze začátku říkala, že neumí tak pěkně vyprávět jako důstojný pán, ale pak začala: Nazaret bylo město asi se dvěma tisíci obyvateli. Tam bydlela Maria. Jako malá dívenka posluhovala v jeruzalémském chrámě a tam také prožila svoje dětství. Tam se naučila psát, číst a modlit. Pak se zasnoubila s Josefem, který byl tesařem v Nazaretě. Byl to odvážný, hezký a šlechetný muž. Mezitím se Josef dověděl o andělském zvěstování a měl velikou úctu před tímto tajemným Božím úmyslem. Když se Ježíšek narodil, stal se jeho ochráncem a pěstounem. Svou prací živil Pannu Marii i Ježíška a později Pána Ježíše naučil svému řemeslu. Panna Maria byla velmi zbožná, usměvavá a nikdy neudělala žádný hřích. Bůh si ji zvolil, aby se stala na zemi matkou jeho Syna. Ale její prostý život se tím nezměnil. Maria byla vždy dobrou hospodyní, která měla doma všechno v pořádku. Josefovi i Ježíškovi ochotně vařila, prala a zašívala šaty. Třicet roků bydlela v malém rodinném domku nejprve s Ježíškem a Josefem a pak už jen se samotným Ježíšem. Když bylo Pánu Ježíši třicet let, odešel z domova a začal své veřejné působení. A tak Panna Marie zůstala sama se svými mateřskými modlitbami a obětí se připojila k velikému dílu svého Syna. Pro všechny tyto vlastnosti měl Bůh Pannu Marii tak rád! b) Poučná návštěva Dnes jsem se už těšil na večer. Maminka mi slíbila, že mi bude dál vyprávět. Ale pak musela jít na zkoušku pěveckého sboru a nebylo z toho nic. Četl jsem si tedy v Písmu svatém. Po andělském zvěstování se Panna Maria vydala na cestu a pospíchala do hor do judského města. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, zaradovalo se nemluvňátko pod jejím srdcem a Alžběta byla naplněna Duchem Svatým. Zvolala hlasitě: Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Odkud mám to štěstí, že přišla ke mně matka mého Pána?!? Sotva totiž dozněl v mých uších hlas tvého pozdravu, mé děťátko se radostně pohnulo pod mým srdcem! Šťastná, která uvěřila, že se splní to, co jí Pán oznámil! A Maria řekla: Velebí má duše Pána

6 a zajásal můj duch v Bohu, mém Spasiteli! Vždyť shlédl na skromnost své služebnice! Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, neboť veliké věci mi učinil ten, který je mocný a Jeho jméno je svaté! Jeho milosrdenství jde z pokolení na pokolení s těmi, kteří se Ho bojí. Ukázal moc své paže, rozehnal ty, kteří pyšně v srdci smýšlejí. Mocné vyházel z trůnu a povýšil ponížené. Hladové nasytil dobrými věcmi a boháče propustil naprázdno. Ujal se svého služebníka Izraele, když se rozpomenul na své milosrdenství jak slíbil našim otcům Abrahámovi a jeho potomkům na věky! Maria u ní zůstala u ní asi tři měsíce a pak se vrátila domů (Lk 4, 39-56). c) Naše nebeská Matka Tentokrát jsem mamince to vyprávění neodpustil. Přinesl jsem jí vodu, uhlí a dříví, doběhl pro chléb, hořčici a párky, které měly být k večeři a hned po jídle jsme spolu umyli nádobí. A pak maminka vyprávěla: Jožko, v té nejhorší době, když zlý král Herodes chtěl zabít Ježíška, Panna Maria jej bere do náruče a se svatým Josefem utíkají až do Egypta. Měla Ho přece tak ráda! A pak, když Ho po letech všichni opustili a umíral na kříži, stála věrně pod Jeho křížem a nestyděla se za Něho! Tehdy ukázal Pán Ježíš své Matce mladého apoštola Jana a řekl jí: Hle, syn tvůj! A svatému Janovi: Hle, Matka tvá! A od té chvíle všichni lidé mají rádi Pannu Marii, protože je i jejich Matkou! Hlavní mariánské svátky jsou: Hromnice (2.2.), Zvěstování Panně Marii (25.3.) Navštívení Panny Marie (2.7.), Nanebevzetí Panny Marie (15.8.), Narození Panny Marie (8.9.), Neposkvrněné Početí Panny Marie (8.12.). Květen a říjen jsou měsíce Panny Marie. Naši předkové ji měli velmi rádi a vystavili z lásky k Ní mnoho kostelů: Svatou Horu, kde jsme už byli dvakrát, Starou Boleslav, kam letos pojedeme, Klokoty u Tábora, Na Moravě Svatý Kopeček, Svatý Hostýn a mnoho jiných. Na tato místa se scházejí poutníci ze všech stran. Všichni jí mají rádi jako svou maminku a všichni chtějí být jejími dětmi! Avšak Pannu Marii mají rádi po celém světě, hlavně tam, kde se zjevila: r ve Francii v La Salettě, r ve Francii v Lurdech a r ve Fatimě v Portugalsku.

7 Teď už chápeš, proč je ve všech kostelích oltář s obrazem nebo sochou Panny Marie? Je totiž hodnou Matkou, která má ráda svoje děti a vyprošuje jim u Boha to, o co ji žádají! Náš nebeský Otec vyvolil svému Synu matku. Matka Ježíšova je Panna Maria. Bydlela v Nazaretě. Panna Maria je nejčistší a nejkrásnější ze všech žen! Panna Maria je Matkou Boží. Neměla vůbec žádného hříchu ani dědičného. Panna Maria neměla ani žádnou chybu. Nyní žije v nebi. O Panně Marii se s obdivem hovoří po celém světě. Máme k ní úctu jako ke své mamince. Když si chceme něco vyprosit od tatínka, jdeme nejdříve k mamince. Naše maminka se pak za nás přimluví. Právě tak důvěřivě se obracíme k Panně Marii naší nebeské Mamince! Také Ona přednese naší prosbu nebeskému Otci a přimluví se za nás! Proto ji máme všichni rádi! Na cestě ke Kristu Prázdniny bývají ve znamení cest a putování. Přinášíme vám tedy úryvek z homilie prof. Cyrila Vasiľa na téma poutě a poutníci. Z mnoha slovních spojení, které se mohou vztahovat na pouť, by se dalo použít i známé přísloví, že všechny cesty vedou do Říma. Řím je místem, které přitahuje poutníky již staletí. V čem ale spočívá hlubší význam putování na jakési posvátné místo? Dějiny křesťanství jsou po celá staletí charakterizována tím, že Boží lid často a rád putoval na různá místa, která nazýval posvátnými či svatými. Některé cíle poutí mají svůj důvod ve svatosti nějaké osoby, jiné jsou spojeny se životem a utrpením Krista, jak je tomu v případě Svaté země, jiné se vyznačují tím, že se během staletí vyvinula tradice, která je nějakým způsobem spojuje se svatostí. Putování na posvátná místa charakterizuje celé dějiny křesťanství. Někdy se však na poutích mohou skrývat i jistá nebezpečí a nejde jen o nebezpečí spojená s cestováním či o nebezpečí dopravních nehod, ale o jiná, hlubší nebezpečí. Nebezpečím se může stát to, že člověk vnitřně propojí svatost místa, duchovní svatost s očekáváním vnější, konkrétní viditelné svatosti - a potom může být zklamán. Čekal jsem to nebo ono na svatém místě a zjistil jsem, že i toto místo je jako každé druhé! Celý svět je posvátný, každé místo je místo svaté. Na každém místě se projevuje Boží stvořitelská a vykupitelská vůle. Neexistují více nebo méně svatá místa, která by měla svatost bytostně samy ze sebe. Svatost místa se projevuje a uskutečňuje i tím, jak ho člověk duchovně vnímá, jak prožije čas na tomto místě, svatě nebo méně svatě. Existuje tedy i nebezpečí jistého zklamání z toho, že člověk na místě, které nazýval posvátným, nenašel svatost, kterou očekával. Kdysi se říkalo: Ten, kdo putuje do Říma, může najít víru. A někdo zlomyslně dodal: Může ji tady najít, protože ji tady mnozí ztratili! Toto však nesmí být naším případem hledání svatosti či víry. Dnes jsme se tady sešli spíš proto, abychom si položili otázku, jaký je smysl našeho putování. Musíme se snažit o to, abychom získali skutečnou duchovní disponibilitu poutníka. A tak bychom mohli začít hledat odpověď na otázky: Kdo je poutník? Co vlastně charakterizuje skutečného poutníka? Co je to putování? Proč má v dějinách Církve tak hluboké místo?

8 Všimněme si nejdříve vnějších znaků poutě. I dnes, přes dopravní prostředky, je s poutí spojena určitá námaha. Člověk se musí odebrat ze svého domova, opustit to, co zná, opustit zaběhnutý každodenní způsob života a vydat se k něčemu novému. Obyčejně neputuje sám, a tedy dalším znakem putování je to, že při pouti se vytváří společenství. Stačí si vzpomenout na to, jak bylo důležité vytvářet společenství právě v dobách, kdy poutě byly pro nás jednou z mála možností projevit živou víru - a to především vzhledem ke společenským podmínkám, které zatlačovaly do pozadí náboženský život. Na poutích jsme se cítili silnější, cítili jsme se součástí společenství Církve. Poutník je člověk, který si musí uvědomit, že k životu potřebuje ve skutečnosti málo. Když si má člověk sbalit kufr nebo cestovní tašku, či v případě pěší poutě nabalit batoh, tak se opravdu soustředí jen na to podstatné. Zjistí, že ve skutečnosti toho zas až tolik nepotřebuje. A tak tedy putování nás učí smyslu pro podstatné věci. Poutník si uvědomuje, že sám všechno nedokáže. Je závislý na druhých, počínajíc těmi, kteří mu připravili místo, kteří mu na této pouti pomáhají, očekávají ho. Pouť mu pomáhá uvědomit si, že každý z nás potřebuje k životy i druhé. K cíli se postupuje po etapách. Ničeho se nedosáhne hned a najednou. Na jednotlivých etapách musí putující překonávat překážky, musí se na nich občerstvovat, aby dosáhl vytouženého cíle. Náš duchovní život a život Církve se také odehrává v etapách, v etapách slavení jednotlivých svátostí, které provázejí všechny fáze a stavy lidského života. Když začneme listovat stránkami Bible, vidíme, že dějiny Božího lidu jsou dějinami lidu, který neustále putuje a cosi hledá. Abrahám hledá nové pastviny, novou zemi. Izrael hledá zaslíbenou zem, aby nakonec zjistil, že to, co hledá, není nová zem, ani úrodnější pole, ani hezčí louky, ale že ve skutečnosti hledá Boží přítomnost. Jsme potomky těch, kteří nám odevzdali svoji víru a jejich život víry byl možný také díky těm, kteří obrazně, ale i reálně nastoupili na cestu víry. Duchovně i fyzicky putovali, aby přinesli druhým víru. Pán posílá apoštoly po dvou, aby hlásali evangelium. První křesťané se rozcházejí do celého světa, někdy i pronásledováni, aby hlásali víru dál. V těchto dnech si budeme připomínat sv. Cyrila a Metoděje, poutníky, kteří přinesli víru našim předkům. I o sobě můžeme říct, že jsme jedním očkem dlouhého řetězce putování a odevzdávání svědectví Církve. Když se díváme na duchovní rozměr poutě, uvědomujeme si, že na duchovní putování je třeba vynaložit duchovní námahu, která často není o nic méně náročná než vnější. Každý z nás ví, jak se musíme namáhat, abychom se aspoň trošku změnili v našem duchovním životě k lepšímu. Na úvod jsem řekl, že všechny cesty vedou do Říma. Všechny cesty však ve skutečnosti vedou ne do Říma, ale vedou k tomu, který je Cesta, Pravda a Život. K tomuto cíli přijde nakonec každý. Někdo se tam však může dostat bez přípravy, překvapený, že o cíli této cesty nevěděl, jiný do cíle může přijít připravený na to, že se splní očekávání, které ho provázelo během celého putování. (převzato z časopisu Slovo 10/2007)

9 Milovala jsem "black" Takže metal. Fajn, nic proti. Jen říkám, že je dobrým nástrojem ďábla. Jsem blázen? Nikoliv. Poznala jsem to na sobě. Zpočátku šlo trochu i o frajeřinu. Tak jsem se odhodlala k tomu, abych napsala toto svědectví. Možná, že i pomůže lidem, kteří jsou nebo byli stejně postižení jako já jsem byla. Asi před 7 léty jsem, když mi bylo tak 15 roků, jsem se doslova zamilovala do hudebního stylu zvaného příznačně heavy metal. Na tom by ani nebylo nic zvláštního, jde přece jen o hudbu, kterou poslouchá každý pátý člověk. Hudba přece nevraždí ne? Za nic nemůže Všechno začíná nevinně od Metalliky jsem se dopracovávala k čím dál extrémnějším kapelám. Tady existuje široká škála metalových "podstylů" a textových námětů. Zprvu jsem si texty překládala a některé se mi zdály být dobré. Byly takové alegorické a dvousmyslné, jenže to mi v tu chvíli jaksi nedošlo, vybírala jsem si z nich, co se mi zrovna líbilo. Náměty tedy byly různorodé. Však vesměs se pohybovaly kolem temnoty, perverzity a taky niterných pocitů interpretů. Jedni opěvovali hrdinské činy, druzí bloudili černými lesy a potloukali se hřbitovy, jiní se kochali v krvavých orgiích hraběnky Bathoryové, někdo se vžíval do role masového vraha a někdo vzýval ďábla "Satane, ty vládče všehomíra. Jak skála pevná má víra je k tobě " (Root) nebo "Vesnice hoří, nocí jdu sám, krátím si cestu přes pole lán, obklopen dýmem na konci sil, vědomí ztrácím a přece bdím, vede mě ďábel tam dolů k svým " (Master s Hammer). Zřejmě vás bude zajímat můj tehdejší postoj vůči křesťanství a samotnému Bohu No co, byla jsem přeci věřící Pocházím z věřící rodiny. Taťka mi dost často vydával svědectví o Bohu a zajímalo mě to, jenže vůle něco podniknout byla slabá. A co metalové texty? Ty nejsou zrovna bez úhony takovéto texty mě ale vůbec nezajímají - hájila jsem se - vždyť mě jde pouze o hudební projev a metal je přece styl jako každý jiný, jen trochu tvrdší no! Vždyť satana nemusejí opěvovat jen metalisti. Třeba i popové skupiny, do kterých by jste to možná ani neřekli Copak to nechápete? O nic nejde. Stejně tomu zpěvákovi není nic rozumět, tak v klidu! Dobře, já mu třeba nerozumím, ale Bůh mu přeci rozumí Rozumí dobře, jak Ho ten mizerný člověk uráží Napadla mě posléze jedna věc (to bylo až před nedávnem, když se mě jedna kamarádka zeptala, proč by křesťan nemohl poslouchat metal). Představte si, že máte přítele, na kterém vám záleží. Snažíte se, aby i on vás měl rád. Dejme mu třeba jméno Franta Koudelka. Jednou přijde Franta Koudelka k vám na návštěvu a vy zrovna posloucháte svou oblíbenou kapelu, jejíž zpěvák z plna hrdla řve do repráků: "Franto Koudelko, ty bastarde!!! Rozdrtím tu tvojí prohnilou lebku! " Vy se pak Františkovi snažíte namluvit, že anglicky neumíte a těm slovům stejně nerozumíte, nicméně váš kamarád všemu rozuměl až moc dobře, rozplakal se a smutný od vás odešel proč? Vždyť vám jde jen o hudbu a ne o slova! Jenže váš kamarád to nepochopil a už vás nechce nikdy vidět. Jasně. Je tohle možné? Jenže místo toho jména výše zkusme vstavit jiné. Jméno které v této zemi zná

10 každý bezbožník i věřící. Jméno, které je synonymem pravdy a lásky, jméno, skrze které budeme spaseni.. Ježíš Kristus. Teď musím brečet, když si uvědomuju, co pro mě musel vytrpět a já se mu odvděčuju tím, že poslouchám ty zatracený špíny, které Ho jen urážejí a posmívají se Mu. Zcela bezdůvodně, vždyť On nikomu z nich nic neudělal, neublížil. A kdo z těch rouhačů Ho znal? Přece nikdo! Tak proč? Ježíš přece nikomu nic nepřikazoval, nikdy neřekl: to musíš! "A jestliže někdo slyší má slova a nevěří, já ho nesoudím; nepřišel jsem totiž, abych soudil svět, ale abych svět spasil." (Jan 12:47) On přišel zachránit ty, jež Mu uvěřili a pokud se to ostatním nelíbí, tak je to jen jejich věc, což neznamená, že Mu budou za to nadávat. Je to kuriózní, když si představím, že prokleju člověka, který mě chce vytáhnout z rybníka, protože má jen strach, že se utopím Třeba umím plavat, ale i dobrý plavec se může utopit i v pouhé lžíci vody Žádné jiné jméno lidi tolik neprovokuje, jako Ježíš Kristus. Proč se nepohoršují třeba nad Buddhou či Mohamedem? Buddha u konce svého života prý řekl: "Pravdu ještě pořád hledám." Ježíš řekl: "Já jsem ta pravda " Proč Mu tedy nikdo nechce věřit a většina raději přijímá buddhismus? Pokud Ježíš lhal, tak jak je potom možné, že se Jeho slova plní právě dnes? K tomu snad není co dodat "Bratr pak vydá bratra na smrt, i otec syna a děti povstanou proti rodičům a zabijí je. A všichni vás budou kvůli mému jménu nenávidět, ale kdo vytrvá až do konce, ten bude spasen." (Matouš 10:21, 22) "Lidé totiž budou samolibí, milující peníze, vychloubační, pyšní, rouhaví, neposlouchající rodiče, nevděční, bezbožní, bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, nezdrženliví, hrubí, nepřátelé dobra, zrádci, ukvapení, nadutí, milující rozkoše více než Boha." (2 Timoteovi 3:2, 3, 4) Takže metal. Fajn, nic proti. Jen říkám, že je dobrým nástrojem ďábla. Jsem blázen? Nikoliv. Poznala jsem to na sobě. Zpočátku šlo trochu i o frajeřinu. Snažíš se vypadat jinak než ostatní, máš svůj styl. Jdeš po ulici a sleduješ, jak se po tobě lidi koukaj. Chceš prostě vystoupit z šedého davu. Pak si říkáš, že je to blbost. Image je přece na nic, následuj instinkt Tak nějak. Připadají ti drsní borci v kožených černých gatích, se sekyrami v rukou a pomalovanými obličeji. Něco ti na nich imponuje. Ale co? Vždyť normální člověk si řekne, že jim prostě ruplo v bedně! Nezasvěcenec nepochopí. Je to silné, kruh, ze kterého nelze ven. Jenže tady nejde o recesi a povrchnost, jde o životní styl a obskurní filozofii. Black metal není pro zbabělce. S ohněm si nejde hrát, aniž by se člověk nepopálil. Jasně, texty mě fakt nezajímají! Naprosto vůbec. Satana se však nedá opít rohlíkem, ani uplatit. Pak, až jsi z toho venku, si uvědomuješ, jak moc tě ten smrad změnil. Třeba navenek to není tak drastické, ale uvnitř tebe se dějí prapodivné věci Co se stalo se mnou? Často jsem si nemohla vysvětlit, proč mě napadají myšlenky typu: co kdybych se zabila, vždyť to tu nemá smysl nebo při pohledu na svou dobrou kamarádku jsem si v duchu říkala: já tě nenávidím ty krávo To nebylo ode mne. Po chvilce jsem se vzpamatovávala - co si to říkám, vždyť to je hrozný! Co bylo horší, měla jsem pocit, že ve mne "někdo" je "někdo" zlý, kdo mě vnucuje ty ohavný myšlenky. Ačkoliv jsem byla "věřící", v přítomnosti některých křesťanů jsem se cítila špatně. Že by měli jiného ducha než já? Raději jsem vyhledávala společnost nevěřících a satanistů taky. Se satanisty jsem zas na oplátku hovořila o Bohu a naznačovala jim, že oni věří špatně Totální schizofrenie! Spíše než bibli jsem si četla příběhy o satanistech či horrory. Vlastně samotný satanismus vznikl na základě bible, takže jsem si listovala knihou Zjevení a přemýšlela o Antikristu a šelmě 666 více, než je zdrávo pro člověka, jež si říká věřící.

11 Jednoho krásného dne jsem si hověla ve škole u počítače a hledala jsem na internetu nějaké zajímavé MPtrojky. Internet byl pro mne vůbec skvělým zdrojem hudebního vyžití. Vždy jsem našla, co jsem potřebovala. No a právě toho krásného dne jsem vstoupila do komnaty jedné pohanské blackové smečky. Nevím, čím to (před tím mě to nenapadlo), ale upoutala mě kniha návštěv a najednou jsem byla zvědavá, o čem si tam ti lidi píšou a že jim tam taky něco napíšu. Probíhala tam zajímavá debata mezi členy kapely a jedním křesťanem, jež se jmenoval Radim Trochu mě to překvapilo a toho Radima jsem pokládala za blázna, když nosí svou kůži na trh a předhazuje perly sviním. Člověku jde hlava kolem, když čte, jak se někteří smrtelníci vyjadřují o křesťanech a Kristu a budete v nenávisti u všech pro mé jméno Brutalita a násilí je prostě jen projevem primitivů. S Radimem jsem sice souhlasila, ale už mě tam taky štval. Po nějakém čase jsem se rozhodla, že mu něco o sobě napíšu, poněvadž jsem nabyla dojmu, že mě považuje za obhájkyni práv bezbožníků. Takže jsem mu ve zkratce napsala kdo jsem, čemu věřím a co si o něm myslím (prostě, že to je zbytečný, co dělá, jelikož takový lidi stejně nepřesvědčí). Omyl. Když mi napsal, že byl kdysi taky jako oni, tak mě to udivilo. A že už neposlouchá metal, protože je to špatné, mě rozčílilo. Ano, rozčílilo. Marně jsem se mu snažila vysvětlovat, jak to cítím já. Měl bohudík silnější argumenty podložené Slovem Božím: "Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům." (Mt 6:24) Tahle věta mě prostě podrazila nohy. A co teď? "A pokud tě svádí tvá pravá ruka, usekni ji a zahoď od sebe. Je přece pro tebe prospěšnější, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla." (Mt5:30) Tak to je kruté! Já si ale naštěstí ruku usekávat nemusím, stačí jen, když vyhodím všecky kazety a cédečka To je ale vážně kruté. Nedalo by se to vyřešit nějak jinak? Třeba, že budu poslouchat jen některé, méně drsné věci třeba doom nebo křesťanský metal? Takový menší kompromis takové dlouholeté závislosti se člověk těžko zbavuje Sakra, nech toho, třeba tě to pustí samo. Ale kdy? Třeba už potom bude pozdě. Kdo je potom silnější ten, který podlehne pokušení nebo ten, jenž si dokáže poručit? S Radimem jsme se prvně viděli v Brně, kde jsem přijela na koncert mých milovaných Immortal. Pak jsme se začali vídat častěji Tenkrát jsem nevěděla nic o znovuzrození. Nechápala jsem to. Vždyť už věřím tak co ještě po mně chcete? Popros od srdce Pána Ježíše, aby ti odpustil hříchy říká Radim. "Amen amen pravím tobě: jestliže někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království." (Jan 3:3) "Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že Ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen." (Římanům 10:9) Hmm jasně, jednou to udělám. Jednou jo to není jen tak, prostě žádná sranda. To "jednou" nastalo za několik týdnů. Netušíte, jak to bylo pro mne těžký. Celá ubrečená jsem se obrátila na Ježíše s prosbou, ale nějak to ze mne nechtělo ven. Jako by mi někdo vyřízl jazyk. Cítila jsem tu "něčí" přítomnost, která mi bránila to říct. Kromě mě a Radima tam byl ještě "někdo" třetí. Neodvažuju se říct kdo. Nyní uběhlo pár měsíců od toho dne a já cítím, že se v mém životě hodně změnilo. Teď vím, že ta návštěva knihy návštěv nebyla pouhá náhoda. Pán se už asi nemohl dívat, jak se řítím do tmy a poslal mi někoho, kdo mi dal tu pomyslnou facku. Bojím se pomyslet, kam až bych zašla, kdybych se včas nevzpamatovala. Děkuji, Beránku. Marně jsi neumíral (převzato z

12 Cesta do tábora I o prázdninách se stane, že prší a nejde jít ven. Co dělat? Nabízíme vám malou stolní hru Cesta do tábora. Před začátkem hry si vystřihni kartičky a figurky z pravého okraje hracího plánu, celý plán pak můžeš podlepit čtvrtkou tvrdého papíru - bude trvanlivější. Při této hře se hráči navzájem nevyhazují. Úkolem je dojít co nejrychleji do tábora tak, že počet ok na kostce ti vyjde přesně tak, abys dopadl na políčko 85. A teď již pravidla: Nejdřív si musíš zabalit věci - házíš kostkou. Když ti padne 6, můžeš jít s figurkou na č.1. Na dalších označených políčkách tě čekají tato překvapení. 5 získáváš baterku 8 zkrátíš si cestu - jdi na č získáváš sekeru 18 získáváš zápalky 21 zranění tě přinutilo jít na pohotovost - 1x neházej 25 získáváš lano 28 pokud máš sekeru, přesekáš keře a 2x neházíš. Pokud ji nemáš, vracíš se na č. 15, kde sekeru získáš 31 zpozoroval jsi stopy divočáka, utíkáš pryč - házej 2x 34 odboč ve směru šipky, zkrátíš si cestu 36 je ti zima. Použiješ zápalky na rozděláni ohně. Pokud je nemáš, vracíš se na č. 18, kde je získáš. 44 pokud máš lano, postupuj ve směru šipky na č. 47, ale 1x neházíš, protože vážeš uzly. Jinak pokračuj v cestě. 48 musíš projít tunelem. Použij baterku. Pokud ji nemáš, vrať se na č. 5, kde ji získáš. 53 před tebou jsou nádherné vodopády. Pohled na ně naplňuje tvé srdce radostí. Při obdivování se zdržíš, dokud ti nepadne 3, potom postup na č potkal jsi houbaře a pomáháš jim sbírat hřiby. Stojíš dvě kola, ale získáváš nožík. 63 získáváš lékárničku. 70 jedno klopýtnutí na kameni a hned máš rozbité koleno. Použij lékárničku! Pokud ji nemáš, vrať se na č jdi na č žbluňkl Jsi ve vodě. Vrať se na políčko 36, kde se můžeš usušit u ohně. 83 před sebou máš močál. Musíš si uříznout hůl. pokud nemáš nůž, vrať se na č konečně jsi v táboře!

13

14 Otec a syn aby obrátil srdce otců k synům (Lk 1,17). Potřebuji otcovu přítomnost Každý chlapec potřebuje, aby se otec aktivně zapojoval do jeho života. I přesto trpí mnoho synů ve vztahu s otcem opuštěností. Někteří otcové opustí svoji rodinu, což je nesmírná rána, kterou chlapec musí nést. Jiní otcové, i když rodinu neopustili, nejsou často doma. Další jsou přítomni fyzicky, ne však citově. Synové takových otců trpí opuštěností. ODEŠEL Je zřejmé, že syn, jehož otec opustil rodinu, utrpí nejhlubší zranění. V některých případech byl syn v době otcova odchodu tak malý, že si na něj ani nepamatuje. V jiných případech syn ani nezná svého otce, nemá ponětí o jeho identitě a nepoznal by ho, ani kdyby se s ním setkal tváří v tvář. Tito synové mají ve svém nitru obrovské vakuum, jakousi prázdnou díru. Nikdy nemohli pozorovat svého otce, aby viděli, co to znamená být mužem, manželem nebo otcem. Širší rodina těchto chlapců je často tak nesoudržná, že nemají možnost vidět, jaký úkol zde plní muž. Většinu věcí o životě se spíš naučí díky svým kamarádům, než díky vztahu s otcem, strýcem nebo dědečkem. Tito synové cítí velkou hanbu a často ve svém nitru uvažují: Co je na mě tak špatného, že zde otec nezůstal? Proč o mne nestojí tolik, aby zde byl? Co jsem mu udělal, že odešel? Proč ani nechce vědět, kdo jsem? Někdy je synovské zranění těchto chlapců tak hluboké, že nikdy nedokáží navázat smysluplný vztah s žádným mužem. ZANEPRÁZDNĚNÝ A PŘEPRACOVANÝ Záměrné trvalé opuštění je tragédie neuvěřitelného rozsahu, ale i o mnoho menší míra nepřítomnosti zanechává velké rány. Mnoho otců pracuje deset až patnáct hodin denně, aby vybudovali firmu nebo postoupili na firemním žebříčku. Otec, který takto pracuje, je mimo domov většinu času, když je jeho syn vzhůru, zvlášť, dokud je syn ještě malý. Ale i když je doma, je často tak unavený a citově vyprázdněný, že je schopen udělat jen velmi málo pro to, aby vybudoval citový most ke svému synu. Nemá čas si s ním hrát, vnímavost, aby mu naslouchal, ani energii sdílet s ním svoji sílu, názory a hodnoty. ZÁVISLÝ Syn pociťuje tuto fyzickou a citovou nepřítomnost jako opuštěnost. Může vyhledávat náhradní zdroje - televizi, počítač, internet, oblíbeného trenéra, partu - aby našel, co mu chybí ve vztahu s otcem. Syn také cítí určitou dávku hanby, protože si vykládá otcovu nepřítomnost jako důsledek své nedostatečnosti a neschopnosti zalíbit se mu. K těmto pocitům může dojít, i když je otec nepřítomen vinou alkoholismu, užívání drog, nebo jiných závislostí.

15 V JINÉ RODINĚ Další typ opuštěnosti přichází ke slovu, když otec naváže mimomanželský vztah. Když má muž poměr, dává citově jasně najevo, že druhý vztah je pro něj důležitější než vztah k rodině, důležitější, než vztah k synovi. Když má muž mimomanželský vztah, je syn zdrcen a často rozhořčen. Zraněný a zahanbený syn obvykle dojde k závěru: Nic pro tebe neznamenám! Synovské zranění se prohlubuje, když se otec rozvede a znovu ožení, zvlášť, když má jeho nová žena děti, které s nimi žijí. Syn vidí, že se jeho otec stará o děti, které nejsou jeho, zatímco on ho může vidět jen o víkendech a prázdninách. Toto zranění vede k žárlivosti a rivalitě mezi nevlastními dětmi, hlubší nedůvěře a pocitům hanby mezi otcem a synem. Drahý otče, jsi pozván, abys odhalil důležitost své přítomnosti v životě svého syna. Tvoje nepřítomnost způsobí v jeho životě škody, které se budou jen těžko napravovat. Bez tvé přítomnosti bude tvému synu chybět odvaha, sebevědomí a sebeúcta. Když proléváš synovu krev Chlapec je velmi zraněn, když ho otec fyzicky týrá. Dokonce ani v křesťanských rodinách není týrání tak neobvyklé, jak bychom si přáli. Často je součástí výchovy. Otec často sklouzne k týrání, když ztratí kontrolu při trestání syna za přestupky nebo zvolí příliš hrubý a tvrdý trest. Je smutné, že mnoho týrajících otců - křesťanů věří, že když udělují hojné dávky fyzických trestů, následují biblický model autority. Musíme to však dobře pochopit. HLUBOKÉ RÁNY Je jasné, že liberální nebo příliš shovívavá výchova je špatná a rodiče musí svým dětem stanovit pevné hranice. Je nutné konfrontovat děti s hříšným jednáním, ale zkušenost říká, že je mnoho dospělých křesťanů, kteří jménem biblického pořádku trpěli v dětství týráním ze strany rodičů. Projevuje se to v neustálém boji s hněvem, depresí a různými závislostmi, které jsou důsledkem týrání, které ti, již dospělí muži, nosí hluboko ve svém nitru. Je mnoho dospělých mužů, kteří se při vzpomínce na hanbu a zranění, která utrpěli vlivem otcova napomínání, neubrání slzám. Skutečná biblická výchova po sobě nezanechává taková hluboká zranění. Ještě větší tragédií je, že týrání křesťanskými otci po sobě zanechává víc než jen šrámy a hanbu. I když se chlapec může naučit vyhýbat se určitému chování, za které je trestán, může také být velmi zmatený ve vztahu k rodičům a k Bohu. Chlapec, který byl otcem fyzicky týrán, vidí často Boha jako trestajícího. Může mít pocit, že když se mu nepodaří žít v každém směru dokonale, Bůh se na něho rozzuří, jakoby čekal na příležitost, aby mohl na něho vylít svůj hněv a odsouzení. I HNĚV TÝRÁ Významným typem týrání je hněv. Zranění, které chlapec tímto otcovým týráním zažívá, je podobné tomu, které vychází z fyzického týrání. Při obou chlapec cítí hanbu a citově se od svého otce distancuje. Také se učí potlačovat svoje pocity a často se uchyluje k různým typům chování, které ho mají izolovat od citové bolesti. Někteří otcové týrají své syny tím, že reagují hněvem na jejich chyby. Chlapec například nechtěně rozbije okno při hře. Když otec reaguje hněvem a křičí na syna před kamarády, zraňuje ho. Chlapec může svoji bolest projevit tak, že se buď stane skvělým hráčem, nebo se bude bát cokoliv riskovat. Hluboko uvnitř bude žít se strachem, že když se dopustí chyby a neudělá něco úplně správně, stane se mu něco zlého.

16 ZAHANBENÍ A PONÍŽENÍ Staré židovské přísloví říká, že veřejně zahanbit muže je to samé, jako prolít jeho krev. Zahanbení je jedno z nejhlubších ran, které synové dostávají od svých otců a společnosti. Mnoho mužů má v sobě vrstvy hanby, které jim zabraňují vnímat jejich emoce. Zahanbení nepřichází, jen tehdy, když se otec na syna zlobí, ale i během jejich každodenního soužití. Syn cítí hanbu, když jeho otec říká: Tak už buď velký! Velcí kluci nepláčou. Není důvod plakat! Syna ponižuje otcova opilost ve společnosti. Také ho ponižuje, když otec nedodrží svůj slib. Otec, který si všímá synových nedokonalostí a selhání víc než úspěchů, nakládá na něj obrovské břemeno hanby. Otec zahanbuje syna, když očekává, že zvládne takové úkoly, jako je výměna oleje nebo posečení trávníku bez správného poučení. Když otec tímto způsobem týrá syna, každý citový most, který mezi nimi předtím existoval, je zničený. Neexistuje již žádný způsob, jak by mohl syn rozumně mluvit se svým otcem. Když je syn drcen otcovým hněvem a hanbou, je jeho jedinou možností odejít. Pokud syn není schopen opustit svého otce fyzicky, odřeže se od něj citově. Moudrý otec po přečtení těchto řádků bude zvažovat každé svoje slovo a projev vůči svému synu. (Anton a Alžběta Pariľákovi) Úmysly apoštolátu modlitby na měsíc červenec: 1. Aby se všichni lidé dokázali aktivně zapojit do úsilí o společná dobra lidstva. 2. Aby si všichni křesťané uvědomovali své misijní poslání a také misionářům účinně pomáhali. 3. Za ty, kdo jsou na cestách. Úmysly apoštolátu modlitby na měsíc srpen: 1. Aby Pán posiloval ty, kdo procházejí duchovní krizí, a daroval jim své osvobozující světlo. 2. Aby církev v Číně stále více duchovně srůstala a navenek mohla svědčit o svém spojení s Petrovým nástupcem. 3. Aby Bůh žehnal těm, kteří čas prázdnin a dovolené prožívají ve službě druhým.

17 Láska pod lupou Na stránkách Zrníčka se s P. Simajchlem podíváme na lásku, tak jak o tom píše ve své stejnojmenné knize, jak ji najdete na webových stránkách Fatymu. 11. LÁSKA POD LUPOU II. Je volná láska opravdu láskou? Známý organizátor studentských bouří v západních zemích, Rudi Dutschke, hlásal neúnavně, že teď je na studentech, aby vzali do rukou prapor revolučního protestu. Říkal, že dříve to byli dělníci, kteří revoltovali proti sociálnímu útlaku, ti však už dosáhli, co chtěli, a o víc se nestarají. Zbývá proto na studentech, aby bořili zastaralé systémy a zřízení, nejen ve sféře politické a sociální, ale v osvobození člověka od zastaralé morálky, za dosažení sexuální volnosti, práva na volnou lásku, totální revoluci proti poutům manželství a všem zastaralým institucím. V jiné proklamaci práva na lásku se žádá: "Žádáme svobodu pro ty, kteří se mají rádi. Chceme právo na vše, co působí potěšení. Mezi dvěma mladými je hlavní věc láska. Manželství je zbytečná formalita." Zní to vábivě, pokrokově, odvážně. Jistě jste taková hesla v různých podobách též slyšeli: ať se mládí vydovádí. Pojmy jako mravní čistota, panenství, jsou horlivě zesměšňovány ve filmech, v literatuře, v písničkách a kabaretech. K písničkářům se občas přidávají i politikové a reformátoři, jako například Bertrand Russell v knize "Manželství a morálka", a pějí stejnou píseň: odmítají jakékoliv morální předpisy v oblasti sexu; vyhlašují Přirozenost s velkým P, to jest pohlavní pud a právo na ukojení, jak si to žádá. Mladý člověk stojí ve víru těchto názorů a má se rozhodovat: Mají pravdu tato hesla? Nebo platí ještě mravní řád, jak v něm byl vychováván, jak jej uznávají rodiče? Co je dobré, co je špatné? Především si připomeňme, že tyto názory nejsou v podstatě nic nového. Vždy v dějinách lidstva byli takoví, kteří opěvovali a chválili volnou lásku bez jakékoliv mravní odpovědnosti. Studenti znají z hodin latiny literární produkt římského císařství, Ovidiovu knihu "Ars amatoria", Umění milovat. Dodnes se tiskne renesanční "Dekameron." Rousseau a Voltaire pokračovali v boření mravních "pout" a buržoazní osvícenství vneslo jejich myšlenky do měšťanských kruhů. Přes 19. století narostl tento myšlenkový směr počátkem našeho století do mohutného proudu liberalistického materialismu, který začal ovlivňovat masy lidí. Svoboda, rovnost nejen v politickém smyslu, i v pohlavním životě. Německý psycholog Alex Comfort prohlašuje: "Jednoho dne snad dojdeme k přesvědčení, že čistota je stejně tak málo ctnost jako podvýživa." Říká "snad" zřejmě si není sám tím, co hlásá, zcela jist ale hlásá to přesto. A zdůvodňuje takto: "Člověk je od přírody dobrý a svobodný, má nezadatelné právo na štěstí. Protože pohlavní láska může člověka vrcholně oblažit, nemá nikdo právo ji omezovat. Láska nezná žádné normy, je spontánní."

18 Možná si říkáte, proč tu o takových věcech mluvit, je jasné, že to nejsou správné názory: to je přece sobectví a ne láska. Jenže takové názory vy, mladí, denně slyšíte, čtete. Kdybychom o nich zde pomlčeli, mohl by vzniknout dojem, že je neznáme, že stále jen žijeme a myslíme ve starých představách, že jsme nemoderní. Známe tyto názory, slyšíme je; nelze je neslyšet. Jejich proroci jsou hlasití a hluční. A obléknou-li se přitom do řízy přesné, exaktní vědy, jako je matematika, pak přece hlásají vědecký názor na život a staří moralisté jsou nevědečtí. Mám tu na mysli na příklad tzv. Kinsey Report, sociologický výzkum sexuality. Provedli jej tři profesoři university v Indianě v USA. Průzkum se týkal lidí, každý odpovídal na dvaadvacetistránkový dotazník, kde bylo 75 otázek. Devět let trvalo zpracování této akce, a když roku 1948 zveřejnili výsledky v knize o víc jak tisíce stranách, stala se naráz bestsellerem. Číselné výsledky dotazníku jsou velmi závažné a zajímavé i z hlediska morálky, jenže autoři šli sami dál a pokoušeli se je zhodnotit do všeobecně platných závěrů a vytvořit tak novou morálku na vědecké bázi. Výsledek jim vyšel takový: žádná morálka vlastně neexistuje. To, co dělá většina mužů a žen, je norma, je normální a tedy i mravné. Co dělá menšina stanovili číslo: méně než 37 % je nemravné. Jestliže víc než 50 % mužů a žen nežije zdrženlivě před sňatkem, je to tak normální, jestliže víc než 50 % manželů nezachovává manželskou věrnost, je manželství nemravná instituce a polygamie je normální a mravná. Kinsey vyhlásil novou vědeckou morálku: morálku čísel. Četli to nadšeně mnozí jak skvělé ospravedlnění všeho, co vyváděli a co se dosud nazývalo lumpárnou a nezřízeným životem! Široký ohlas byl hlavně v anglosaském protestantském prostředí čísla nelžou. V katolickém prostředí zůstali střízliví: že se mravní normy přestupují, to víme dávno i bez složitých statistik. Katolická církev má své zpovědnice. A koncil tridentský vyhlásil jasně článek víry, že žádný člověk není před Bohem bez viny. Víme také, že se odedávna hodně krade. V poslední době spíš více než méně. A přece sebepokrokovější stát nevyhlásí reformu zákonů na základě statistiky: "jelikož víc než 50 % občanů krade nebo kradlo, jsou zloději řádní občané a zavřen bude ten, komu se prokáže, že je poctivec." Dobro je dobro a zlo je zlo, nezávisle na tom, co dělá víc lidí. Není omluvou pro špatné jednání poukaz na to, že to tak dělají mnozí. Desatero Božích přikázání platí bez ohledu na to, zda je zachovává menšina nebo většina lidí. I kdyby měl Russell pravdu, když tvrdí, že většina mužů a žen má sklon ke střídání partnerů v lásce, pak zůstává dál v platnosti, že jedná nemravně ten, kdo opustí svou ženu a děti, když se mu nahodí příležitost k vystřídání partnera. Zapomíná se tu totiž: Že k pravému štěstí z lásky patří také jistota a bezpečný pocit věrnosti. Že láska nepřestává u obou partnerů současně a ten, kdo opouští v honu za svým štěstím, zanechává zpravidla zlomené srdce a druhému způsobí trápení. Že výsledkem takového egoismu je bezmezné utrpení druhých. Že žádná statistika nemůže povýšit na mravnou a dobrou zásadu volné lásky, jakoby odporovat pudům a sexuálním vášním bylo nepřirozené, tedy i nemravné.

19 Že výsledkem takové morálky by byla společenská džungle. A je-li tu s námi někdo, komu jsou pojmy "mravnost" a "hříšnost" lhostejné, kdo není věřící člověk, kdo se odvolává jen na přírodu a přirozenost a na to, co je zdravé a příjemné, tomu bych řekl: Přirozeným důsledkem tohoto styku je dítě a to potřebuje k svému dalšímu vývoji rodinu, kterou ještě nemáš, ještě nechceš nebo nemůžeš založit. Říkáš, že umíš zabránit početí dítěte? Nucené předčasné sňatky svědčí, že máš jen pravděpodobnost ne jistotu. Říkáš, že Antigest, Baby-Pillen jsou bezpečné, neškodné? U čtyřicetiletých žen snad, těm už nějaký ten náznak husarského knírku ani tak nebude vadit, ale máš jistotu, že tyto protiženské hormony nic nenatropí v těle osmnáctileté dívky, která ještě není ani zcela tělesně v ženu vyvinutá? Máš jistotu, že tím neohrožuješ celé její ženství, zdraví? Máš jistotu, že v případě nechtěného těhotenství neztratí dívka a ty s ní nervy a hlavu a nerozhodnete se pro potrat: zabití dítěte a ohrožení zdraví a plodnosti tvé dívky? A necháte-li si dítě, pak to zkomplikuje život jak vám dvěma, tak uvalíte nečekanou zátěž na rodiče. Jen si přehlédni ten růženec nezdravých, negativních důsledků tvého tzv. práva na volnou lásku. I kdybys byl nevěřící, vidíš: Co plodí zábavu jednomu a trápení jiným, je zlo. My křesťané tomu říkáme hřích a víme, že zlo, hřích, není cesta ke štěstí ani k přirozené radosti. Věřte, mladí přátelé, není to zkostnatělá zaostalost ani staromládenecká nebo staropanenská nepřejícnost, když křesťanská morálka odmítá volnou lásku, tj. vztahy k druhému bez převzetí odpovědnosti za něj. Neodpírá člověku právo na štěstí, ale chce štěstí pro oba partnery, pro všechny, ne jen pro jednoho, a to je možné jen při respektování mravního řádu, mravních zásad, které chrání společnost před sobeckou poživačností jednotlivce. A zda je v lidských silách umět čekat, ovládnout se? Je. A darem víry věřícího je, že to usnadňuje, že tuto sílu nabízí. Pojďme tedy společně ke Kristu a prosme jej: o dar, milost rozeznávání dobrého a zlého; a o dar, milost síly k vytrvání v tom, co je správné. Pokračování příště Modlitba milujících Nechceme zůstávat tím, čím jsme dnes. Dej, ať zůstaneme otevřeni pro to, co může být zítra, stále připraveni objevovat jeden druhého. Dej, ať naše radost ze společného života neuhasne ve sporech, nedůvěře, žárlivosti nebo lhostejnosti. Dej nám čas a fantazii, abychom si byli navzájem posly lásky, pomáhej nám, abychom se milovali.

20 Proč ne předčasnému sexuálnímu životu Vážená redakce, jako matku třech dětí, z kterých dvě dcery již prošly pubertou a synem to začlo lomcovat, by mě potěšilo, kdybyste poukázali na škodlivé následky předčasného sexuálního života dospívajících dětí. Děkuji. Mariana Milá Mariano a ostatní rodiče dospívajících dětí, především vy, ale i pedagogové a všichni zodpovědní za výchovu mladých si musí uvědomit, že dospívání velkých dětí je mimořádně intenzivní životní období, které v jejich životě zanechá trvalé stopy. V poměrně krátké době dochází u adolescentů k převratným duševním i tělesným změnám, které jsou spojeny s nejistotou, zmatkem a nejednou i s konflikty s rodiči a celým okolím. Mladí lidé dělají důležitá životní rozhodnutí, která ovlivní jejich další život a mají dlouhodobé následky. Jejich potřeby a touhy včetně emocionálních jsou podobné jako u dospělých: někoho milovat, být milován, akceptován, mít svobodu a smysl života. U dospívajících je to ještě intenzivnější, protože se hledají, poznávají. Potřebují vědět, že má o ně někdo zájem, a naopak, deprimuje je zjištění, že nikomu na nich nezáleží. Důsledkem toho jsou pocity zbytečnosti, bezmocnosti, bezcennosti. Pokud o sobě nemají dobré mínění, je jejich chování často patologické, následují závislosti, promiskuitní vztahy, ba i pokusy o sebevraždu. V období dospívání se objevují i první sexuální pocity, náklonnost k druhému pohlaví. Zvládnutí těchto životních situací vyžaduje rozumnou, nefalešnou, správnou orientaci v problémech sexuálního života, postavenou na pevných morálních pilířích. Výzkumy ukazují, že se snižuje průměrný věk mladých lidí v souvislosti se zážitkem prvního sexuálního styku. Adolescenti s rizikovým chováním (konzumenti alkoholu, drog, ) začínají s pohlavním stykem dřív. I když význam zamilovanosti pro začátek sexuálního života klesá, láska a zvědavost zůstává nejčastějším motivem prvního styku. Patnáctiletí chlapci a děvčata jsou sice dost fyzicky vyspělí, aby mohli mít sexuální styk, avšak nejsou emocionálně ani jinak zralí, aby se vypořádali se závazky a zodpovědností, kterou přináší trvalý sexuální vztah. První pohlavní styk je významný zážitek, který může ovlivnit prožívání sexuality na dlouhé období. Pokud má být tento zážitek pozitivně přijímaný, bez pocitů viny a lítosti, měli by být mladí lidé na něj připraveni. Někteří však začínají sexuální život příliš brzy. Často jsou motivováni zvědavostí a tlakem vrstevníků, ale i vlivem masmédií. Bohužel, není neobvyklé, že již v popoledních hodinách se v televizi vysílají programy s erotickým podtextem, vidíme to i v tisku a především v časopisech pro -náctileté. Takové podprahové podněty, které se jim podsouvají jako norma, vzbuzují dojem, že začít se sexuálním životem ve 13 nebo 14 letech je úplně normální věc. Dokonce se mezi vrstevníky vytváří dojem, že ti, kteří se takto nechovají, jsou chybní, tedy na posměch. Předčasné sexuální zážitky mladých lidí s sebou přinášejí i dlouhodobé škodlivé důsledky v osobnostní, vztahové a zdravotní oblasti. Můžeme například připomenout problémy s navázáním hlubšího emocionálního vztahu, nerespektování normy veřejnosti, tendenci k povrchním a promiskuitním vztahům, žárlivost a nedůvěru v dalším vztahu, ale i snížení sebevědomí a konflikty v rodině adolescentů. Zdravotní rizika se týkají především pohlavních onemocnění, viru HIV, rizika předčasné gravidity a tím i problematiky interupce. Proto je důležité, aby mladiství odcházeli do života vybaveni seriózními, komplexními informacemi o vlastní sexualitě a s plnou zodpovědností byli připraveni žít vlastní, jedinečné, harmonické manželství a rodičovství. Křesťanská orientace je v tomto směru dobrou cestou. PHDr. Zuzana Drgoňová, psycholožka (převzato z KN)

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

TVOŘIVÉ MYŠLENKY. Žijte odvážně!

TVOŘIVÉ MYŠLENKY. Žijte odvážně! TVOŘIVÉ MYŠLENKY Žijte odvážně! Pardubice 2011 Postupy, které vás posunou dál Věnováno všem, kteří se nebojí žít. ÚVOD Žijeme ve společnosti, která si hraje na jistotu a zabezpečení. Uvěřili jsme, že neustálou

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit Nejdi do pekla Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit V roce 2009 byla, mladá Korejská umělkyně, která se účastnila celonočního modlitebního setkání navštívena Ježíšem Kristem.

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

POZVÁNÍ. P. Jan Maria Vianney Pavel HANÁČEK O.Carm.

POZVÁNÍ. P. Jan Maria Vianney Pavel HANÁČEK O.Carm. Všechno je milost. sv. Terezie z Lisieux POZVÁNÍ k modlitbě a mši sv. za nová duchovní povolání v podvečer svátku sv. Terezie z Lisieux 30.9. 2013 v 18.00 v Kostelním Vydří, při níž složím VĚČNÉ SLIBY

Více

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM Příběh manželství ohroženého pornografií 1 IDEÁLNÍ PÁR Snad to nebude znít příliš rouhavě, napíšeme-li, že náš vztah se od prvních okamžiků jevil jako Bohem požehnaný.

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den O světle a pravdě a kontextu Probuď se spáči a vstaň z mrtvých a zazáří na tebe Kristus. Efezanům 5:14 1: Rozbor Přísloví 4:18 Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více,

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Každý má práva. A co víc, jsi-li chlapec nebo dívka a je ti méně než 18 let, máš jistá specifická práva. Všechna tato práva byla

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Vrublová, Y., Janoušková, M.: Sexualita handicapovaných dospívajících

Vrublová, Y., Janoušková, M.: Sexualita handicapovaných dospívajících Vrublová, Y., Janoušková, M.: Sexualita handicapovaných dospívajících datum narození: bydliště: pohlaví druh postižení: rodina: postižení v rodině: psycholog, jiný odborník): probírali jste otázku sexuálního

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Test Enneagramového typu

Test Enneagramového typu Test Enneagramového typu Pokud možno odpovědi směřuj k realitě, ne k představě o sobě. Tento test není směřován na "vítězství", je směřován na poznání sám sebe. Pokud ve svém životě, pracuješ sám se sebou

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Odpověď na vaše otázky: emoce, pocity a odpuštění

Odpověď na vaše otázky: emoce, pocity a odpuštění Odpověď na vaše otázky: emoce, pocity a odpuštění Radost je podle mého názoru vždy příjemná. Jak se může změnit v emoci? Z radosti se stane emoce v případě, že se necháte ovlivnit rozumem. Jakmile vás

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Křížová cesta se společenstvím mužské spirituality

Křížová cesta se společenstvím mužské spirituality Křížová cesta se společenstvím mužské spirituality Úvodní modlitba před svatostánkem Učíš nás, že náš život má smysl v tom, že máme zlo překonávat dobrem, tmu světlem a zlou vůli dobrou vůlí. Říkáš, že

Více

NESMRTELNOST V KRISTU

NESMRTELNOST V KRISTU NESMRTELNOST V KRISTU I. Náčrt Krátká osnova: 1. Podstata člověka (Gn 2,7; Ez 18,4) 2. Podstata smrti (Ž 146,4; Kaz 9,5; 12,7; J 11,11; 1 Tm 6,16) 3. Kdy člověk dostane nesmrtelnost? (J 5,28.29; 1 Te 4,16.17;

Více

jakým si myslí, že je správné.

jakým si myslí, že je správné. Když se změní vědomí lidí Ano, ano. Dobrá. a lidé budou mít odvahu vidět co je správné dělat, pak se i špatná vláda změní v dobrou, ano, špatní vůdci se změní v dobré nebo budou nahrazeni, automaticky.

Více

přijmi pečeť daru Ducha svatého.

přijmi pečeť daru Ducha svatého. Christel Holl Úvodní setkání kandidátů k biřmování metodický postup přijmi pečeť daru Ducha svatého. z liturgie biřmování MYŠLENKY K TÉMATU Návrh úvodního setkání chce pomoci v situaci, kdy se k biřmování

Více

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. Karty. Pierre Franckh. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. Karty. Pierre Franckh. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny Pierre Franckh JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT Karty 7 pravidel, jak uskutečnit své sny 49 afirmačních karet 7 karet se 7 pravidly a krátkými příběhy Úvod do techniky, jak si správně přát Pierre Franckh Original copyright

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno.

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Draculaura Dcera Drákuly Beznadějná romantička VĚK 1599 let. Nemůžu se dočkat, až mi bude sladkých 1600. ZABIJÁCKÝ STYL Ráda

Více