ZRNÍČKO. Svazek 7, číslo 7-8 červenec, srpen je noc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZRNÍČKO. Svazek 7, číslo 7-8 červenec, srpen 2007. je noc"

Transkript

1 ZRNÍČKO Svazek 7, číslo 7-8 červenec, srpen 2007 je noc Člověk se musí stát úplným slepcem, aby se nechal řídit a vést jako dítě. Kristus musí odepřít paprsek světla křesťanu, aby očistil jeho činnost, mnohdy ještě příliš lidskou. Křesťan nesmí spoléhat na nic jiného než na Boha. Člověk spoléhal na organizaci, a teď neví kudy kam. Spoléhal na vlastní slova, a nenalézá už vhodných výrazů. Spoléhal na sílu pečlivě připravených schůzek, a bolestně zklamaly. Kde dříve vítězil, nachází dnes jenom odpor; a Bůh, jakoby se vysmíval jeho náhlé a naprosté bezmocnosti, pokračuje v činností mimo obvyklé skupiny prostřednictvím nějakého»budižkničemu«. Když se zahanbený a zoufalý křesťan vrací s pláčem ke Kristu, nenachází ho. Zůstává osamocen a tápá ve tmě. Těžká zkouška. Nepokoušejme se ji odstranit. Snažme se křesťana posilnit. Jako přehrada zastavuje vodní proud a nutí ho k růstu a k zvětšení jeho síly, tak odmítá Bůh u křesťana činnost přízemní a vede ho k vnějším zklamáním, aby ho očistil a utvrdil ve víře.»i přišla šestá hodina, a po celé zemi nastala tma až do devíti hodin. A o deváté hodině zvolal Ježíš mocným hlasem: 'Můj Bože, můj Bože, proč jsi mě opustil?'«(mk 15, 33-35) Je noc, Pane, jsi tu přítomen? Zhaslo tvé světlo a zmizel tvůj odlesk v osobách a věcech; vše mi připadá šedé a ve stínu, jako když bouřlivé mraky zahalují slunce a přikrývají zemi, všechno mě stojí námahu, všechno mě tíží, cítím se těžkopádným a pomalým. Chtěl bych se ztratit, toužím po smrti jako po zapomenutí. Chtěl bych odejet, chtěl bych uniknout, uniknout kamkoliv. Čemu chci uniknout? Tobě, Pane, svým bližním, sobě samému, točí se mi z toho hlava. Jen se ztratit, uniknout.

2 Vrávorám jako opilec, hnaný zvykem a bezhlavě. Opakuji každodenně tytéž posunky a vím, že je to marné. Kráčím a vím, že mé kroky nikam nevedou. Mluvím, a má slova čiší prázdnotou; slova mi unikají a nechtějí mi sloužit. Koktám, zajíkám se a červenám. A jsem k smíchu. Stydím se; moji bližní si toho všimnou. Pane, copak jsem se zbláznil? copak ty si to přeješ? Bylo by to snesitelné, kdybych nebyl tak sám. Jsem sám. Ty jsi mě zavedl daleko; s důvěrou jsem tě následoval a ty jsi kráčel po mém boku. A nyní jsi náhle zmizel na poušti uprostřed tmy. Volám tě, a ty se neozýváš, hledám té, a nenalézám. Všechno jsem opustil, a jsem sám. Tvoje nepřítomnost je mým utrpením. Je noc, Pane. Jsi tu přítomen? Kde jsi, Pane? Miluješ mě ještě? Znechutil jsem se ti? Pane, odpověz mi! Odpověz! Je noc. Jsem víc, než mohu tušit. Nemám právo požadovat lepší svět, když nezačnu se změnou k lepšímu ve vlastním srdci. Ty jsi k nám přišel v Ježíši z Nazareta. Ten je můj bratr. Lásku k lidem a dobrotu svého bratra mám nosit i ve svém srdci. Dej mi srdce, které odpouští, srdce, které doufá, srdce, které je tiché, radostné a věrné. S tímto lidským srdcem jsi to zkusil ty sám a v Ježíši Kristu jsi nám řekl, že to jde. Mohu být lepší, než tuším. Utvoř mé srdce podle svého srdce. (Michael Quoist)

3 Světec na prázdniny Jako světce na prázdniny jsme vybrali sv. Oldřicha (Ulricha) Augšpurského. Co vyznačovalo tohoto biskupa, že ho počítají dnes mezi velké postavy světců? Ve věku 33 let byl Oldřich, syn alemanského hraběte Hupalda, jmenován r. 923 augšpurským biskupem. Během celé doby svého pontifikátu byl věrný říši, s králem Otou I. byli dobrými přáteli. V roce 926 dal Oldřich obehnat město Augšpurk silnou zdí, aby ho chránil před nájezdy Uhrů. Když Uhři znovu napadli Augšpurk v r. 955, řídil biskup Oldřich osobně obranu od 7. do 9. srpna. Den nato, 10. srpna 955, vyslal Oldřich skupinu bojovníků pod vedením svého bratra Diepalda do bitvy na Lechu mezi Augšpurkem a Landbergem a pomohl tím Otovi I. k vítězství nad Uhry. Jako dík za to dostal biskup od krále jako první biskup Augšpurku mincovní právo. O několik let později složil biskup Oldřich své světské povinnosti a věnoval se jen pastoračním úkolům. Sám vychován v klášteře, podporoval klášterní život a zlepšoval kázeň a morálku v klášterech. V Augšpurku založil klášter řeholnic sv. Štěpána, dal vystavět mnoho kostelů a dosavadní velkoryse vybavil a podporoval augšpurskou dómskou školu. Jeho mírnost a dobročinnost způsobily, že lid uctíval biskupa Oldřich už za jeho života jako světce. V roce 972 se chtěl Oldřich, který byl skoro půl století augšpurským biskupem, vzdát své hodnosti a složit svůj úřad. Navrhl svého synovce Adalbera za svého nástupce. Synoda v Ingelheimu však vyslovila s Oldřichovým rozhodnutím nesouhlas. Už za rok, 4. července 973, zemřel Oldřich, přesně za 50 let po svém jmenování. Jeho přítel, biskup Wolfgang z Řezná, ho pochoval v kryptě tehdejšího kostela sv. Afry, kterou si dal Oldřich sám postavit. V roce 1197 přenesli pak Oldřichovy ostatky do kostela Oldřichova kláštera. Císař Barbarossa nesl přitom schránku s ostatky. Oldřich byl svatořečen v první oficiální kanonizaci, připravené procedurálně, 31. ledna 993. S osobou svatého Oldřicha se spojovaly vždy četné zvyky. Voda z Oldřichových pramenů, které vytryskly na biskupovu přímluvu, pomáhala prý při očních chorobách. Horečka prý ustupovala, když nemocný pil z Oldřichova mešního kalicha. Na Oldřichův svátek se pilo víno, po něm pojmenované Oldřichova láska". Takzvaná Oldřichova země, hlína z biskupova hrobu, chovaná doma, měla pomáhat proti myším a krysám. Napodobeninám Oldřichova náprsního kříže, v němž byla uchovávána část dřeva Kristova kříže, se připisovala léčivá moc v nouzi lidí i zvířat. Sv. Oldřich má svátek 4. července. Sv. Oldřich je patron biskupství a města Augšpurk; St. Ulrich v Grödnertalu; vinařů, rybářů a tkalců; cestujících a pocestných; umírajících; při těžkém porodu; proti nemocem, horečce, tělesné slabosti; proti vzteklině; proti krysám a myším; proti nebezpečí vody a záplavám (Podle knihy»rok se svatými«)

4 Dobré skutky, které nic nestojí Co s sebou na dovolenou Konečně je tady léto, prázdniny, sluníčko, čas dovolených, dětských táborů. S příjemným očekáváním dnů volna, čeká i ne noc oblíbené balení s otázkou Co všechno vzít s sebou? Známe ono trochu zmatené pobíhání, přemýšlení, a kupení věcí nejdříve na jednu hromadu, za chvíli už na dvě hromady a začínají-li se věci skládat i na třetí hromadu, pomalu uvažujeme, co z toho nebudeme potřebovat a pomalu zase začínáme uklízet do skříní. Spokojeně stojíme nad úhlednými hromádkami s příjemným pocitem, že už to jenom naskládáme do batohu a můžeme vyrazit. V tom si však vzpomeneme na nemilý zážitek z loňské dovolené, kdy neustále pršelo a ony patery ponožky byly velmi málo a odskákaly to nohy plné puchýřů a tak se opět dostáváme do fáze, že pomalu snášíme na třetí hromadu. Konečně jsme se dostaly do fáze uspokojení, že už máme vše a začneme skládat do kufrů či batohů a je tu další nepříjemnost. Všechny nahromaděné věci se nám do připravených přepravovadel ne a ne vejít. Opět odnášíme a přinášíme, skládáme a už je vše hotovo. Jenže dveře rozráží děti a chtějí s sebou vzít tuhle hru, plyšáka, oblečení. A tak si znovu sedneme a začneme nahlas přemýšlet: Věci, když bude moc teplo, opalovací krémy, věci kdyby náhodou zase pršelo, knížky a hry, nezapomnět na pyžama a přezůvky Tak a už je vše sbaleno, teď už se jenom dobře vyspat, zabezpečit dům a vyrážíme. Konečně slastných pár dnů volna, kdy spoustu věcí hodíme za hlavu. Zkrátka tzv. vypneme. Vše už je nabaleno, ale POZOR, nezapomněli jsme přece jen něco veledůležitého vzít? Nezabere žádné místo ani v kufru, ani v batohu, ani v autě. Nezapomeňme s sebou vzít svou VÍRU. Na tu bychom neměli zapomínat žádný den ani v ony vytoužené dny volna. A tak až se začneme balit, nezapomeňme s sebou vzít SVOU VÍRU. (jš)

5 10. MATKA JEŽÍŠOVA Četba na pokračování Jožkův deník_? a) Panna bude bez chyb Moje maminka chodí hodně ráda na májové pobožnosti a říká, že Panna Maria je nejkrásnější ze všech žen. O Vánocích máme v kostele jesličky s Ježíškem a u nich stojí Panna Maria a je skutečně hezká. Prosil jsem maminku, aby mi o ní něco vyprávěla. Ze začátku říkala, že neumí tak pěkně vyprávět jako důstojný pán, ale pak začala: Nazaret bylo město asi se dvěma tisíci obyvateli. Tam bydlela Maria. Jako malá dívenka posluhovala v jeruzalémském chrámě a tam také prožila svoje dětství. Tam se naučila psát, číst a modlit. Pak se zasnoubila s Josefem, který byl tesařem v Nazaretě. Byl to odvážný, hezký a šlechetný muž. Mezitím se Josef dověděl o andělském zvěstování a měl velikou úctu před tímto tajemným Božím úmyslem. Když se Ježíšek narodil, stal se jeho ochráncem a pěstounem. Svou prací živil Pannu Marii i Ježíška a později Pána Ježíše naučil svému řemeslu. Panna Maria byla velmi zbožná, usměvavá a nikdy neudělala žádný hřích. Bůh si ji zvolil, aby se stala na zemi matkou jeho Syna. Ale její prostý život se tím nezměnil. Maria byla vždy dobrou hospodyní, která měla doma všechno v pořádku. Josefovi i Ježíškovi ochotně vařila, prala a zašívala šaty. Třicet roků bydlela v malém rodinném domku nejprve s Ježíškem a Josefem a pak už jen se samotným Ježíšem. Když bylo Pánu Ježíši třicet let, odešel z domova a začal své veřejné působení. A tak Panna Marie zůstala sama se svými mateřskými modlitbami a obětí se připojila k velikému dílu svého Syna. Pro všechny tyto vlastnosti měl Bůh Pannu Marii tak rád! b) Poučná návštěva Dnes jsem se už těšil na večer. Maminka mi slíbila, že mi bude dál vyprávět. Ale pak musela jít na zkoušku pěveckého sboru a nebylo z toho nic. Četl jsem si tedy v Písmu svatém. Po andělském zvěstování se Panna Maria vydala na cestu a pospíchala do hor do judského města. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, zaradovalo se nemluvňátko pod jejím srdcem a Alžběta byla naplněna Duchem Svatým. Zvolala hlasitě: Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Odkud mám to štěstí, že přišla ke mně matka mého Pána?!? Sotva totiž dozněl v mých uších hlas tvého pozdravu, mé děťátko se radostně pohnulo pod mým srdcem! Šťastná, která uvěřila, že se splní to, co jí Pán oznámil! A Maria řekla: Velebí má duše Pána

6 a zajásal můj duch v Bohu, mém Spasiteli! Vždyť shlédl na skromnost své služebnice! Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, neboť veliké věci mi učinil ten, který je mocný a Jeho jméno je svaté! Jeho milosrdenství jde z pokolení na pokolení s těmi, kteří se Ho bojí. Ukázal moc své paže, rozehnal ty, kteří pyšně v srdci smýšlejí. Mocné vyházel z trůnu a povýšil ponížené. Hladové nasytil dobrými věcmi a boháče propustil naprázdno. Ujal se svého služebníka Izraele, když se rozpomenul na své milosrdenství jak slíbil našim otcům Abrahámovi a jeho potomkům na věky! Maria u ní zůstala u ní asi tři měsíce a pak se vrátila domů (Lk 4, 39-56). c) Naše nebeská Matka Tentokrát jsem mamince to vyprávění neodpustil. Přinesl jsem jí vodu, uhlí a dříví, doběhl pro chléb, hořčici a párky, které měly být k večeři a hned po jídle jsme spolu umyli nádobí. A pak maminka vyprávěla: Jožko, v té nejhorší době, když zlý král Herodes chtěl zabít Ježíška, Panna Maria jej bere do náruče a se svatým Josefem utíkají až do Egypta. Měla Ho přece tak ráda! A pak, když Ho po letech všichni opustili a umíral na kříži, stála věrně pod Jeho křížem a nestyděla se za Něho! Tehdy ukázal Pán Ježíš své Matce mladého apoštola Jana a řekl jí: Hle, syn tvůj! A svatému Janovi: Hle, Matka tvá! A od té chvíle všichni lidé mají rádi Pannu Marii, protože je i jejich Matkou! Hlavní mariánské svátky jsou: Hromnice (2.2.), Zvěstování Panně Marii (25.3.) Navštívení Panny Marie (2.7.), Nanebevzetí Panny Marie (15.8.), Narození Panny Marie (8.9.), Neposkvrněné Početí Panny Marie (8.12.). Květen a říjen jsou měsíce Panny Marie. Naši předkové ji měli velmi rádi a vystavili z lásky k Ní mnoho kostelů: Svatou Horu, kde jsme už byli dvakrát, Starou Boleslav, kam letos pojedeme, Klokoty u Tábora, Na Moravě Svatý Kopeček, Svatý Hostýn a mnoho jiných. Na tato místa se scházejí poutníci ze všech stran. Všichni jí mají rádi jako svou maminku a všichni chtějí být jejími dětmi! Avšak Pannu Marii mají rádi po celém světě, hlavně tam, kde se zjevila: r ve Francii v La Salettě, r ve Francii v Lurdech a r ve Fatimě v Portugalsku.

7 Teď už chápeš, proč je ve všech kostelích oltář s obrazem nebo sochou Panny Marie? Je totiž hodnou Matkou, která má ráda svoje děti a vyprošuje jim u Boha to, o co ji žádají! Náš nebeský Otec vyvolil svému Synu matku. Matka Ježíšova je Panna Maria. Bydlela v Nazaretě. Panna Maria je nejčistší a nejkrásnější ze všech žen! Panna Maria je Matkou Boží. Neměla vůbec žádného hříchu ani dědičného. Panna Maria neměla ani žádnou chybu. Nyní žije v nebi. O Panně Marii se s obdivem hovoří po celém světě. Máme k ní úctu jako ke své mamince. Když si chceme něco vyprosit od tatínka, jdeme nejdříve k mamince. Naše maminka se pak za nás přimluví. Právě tak důvěřivě se obracíme k Panně Marii naší nebeské Mamince! Také Ona přednese naší prosbu nebeskému Otci a přimluví se za nás! Proto ji máme všichni rádi! Na cestě ke Kristu Prázdniny bývají ve znamení cest a putování. Přinášíme vám tedy úryvek z homilie prof. Cyrila Vasiľa na téma poutě a poutníci. Z mnoha slovních spojení, které se mohou vztahovat na pouť, by se dalo použít i známé přísloví, že všechny cesty vedou do Říma. Řím je místem, které přitahuje poutníky již staletí. V čem ale spočívá hlubší význam putování na jakési posvátné místo? Dějiny křesťanství jsou po celá staletí charakterizována tím, že Boží lid často a rád putoval na různá místa, která nazýval posvátnými či svatými. Některé cíle poutí mají svůj důvod ve svatosti nějaké osoby, jiné jsou spojeny se životem a utrpením Krista, jak je tomu v případě Svaté země, jiné se vyznačují tím, že se během staletí vyvinula tradice, která je nějakým způsobem spojuje se svatostí. Putování na posvátná místa charakterizuje celé dějiny křesťanství. Někdy se však na poutích mohou skrývat i jistá nebezpečí a nejde jen o nebezpečí spojená s cestováním či o nebezpečí dopravních nehod, ale o jiná, hlubší nebezpečí. Nebezpečím se může stát to, že člověk vnitřně propojí svatost místa, duchovní svatost s očekáváním vnější, konkrétní viditelné svatosti - a potom může být zklamán. Čekal jsem to nebo ono na svatém místě a zjistil jsem, že i toto místo je jako každé druhé! Celý svět je posvátný, každé místo je místo svaté. Na každém místě se projevuje Boží stvořitelská a vykupitelská vůle. Neexistují více nebo méně svatá místa, která by měla svatost bytostně samy ze sebe. Svatost místa se projevuje a uskutečňuje i tím, jak ho člověk duchovně vnímá, jak prožije čas na tomto místě, svatě nebo méně svatě. Existuje tedy i nebezpečí jistého zklamání z toho, že člověk na místě, které nazýval posvátným, nenašel svatost, kterou očekával. Kdysi se říkalo: Ten, kdo putuje do Říma, může najít víru. A někdo zlomyslně dodal: Může ji tady najít, protože ji tady mnozí ztratili! Toto však nesmí být naším případem hledání svatosti či víry. Dnes jsme se tady sešli spíš proto, abychom si položili otázku, jaký je smysl našeho putování. Musíme se snažit o to, abychom získali skutečnou duchovní disponibilitu poutníka. A tak bychom mohli začít hledat odpověď na otázky: Kdo je poutník? Co vlastně charakterizuje skutečného poutníka? Co je to putování? Proč má v dějinách Církve tak hluboké místo?

8 Všimněme si nejdříve vnějších znaků poutě. I dnes, přes dopravní prostředky, je s poutí spojena určitá námaha. Člověk se musí odebrat ze svého domova, opustit to, co zná, opustit zaběhnutý každodenní způsob života a vydat se k něčemu novému. Obyčejně neputuje sám, a tedy dalším znakem putování je to, že při pouti se vytváří společenství. Stačí si vzpomenout na to, jak bylo důležité vytvářet společenství právě v dobách, kdy poutě byly pro nás jednou z mála možností projevit živou víru - a to především vzhledem ke společenským podmínkám, které zatlačovaly do pozadí náboženský život. Na poutích jsme se cítili silnější, cítili jsme se součástí společenství Církve. Poutník je člověk, který si musí uvědomit, že k životu potřebuje ve skutečnosti málo. Když si má člověk sbalit kufr nebo cestovní tašku, či v případě pěší poutě nabalit batoh, tak se opravdu soustředí jen na to podstatné. Zjistí, že ve skutečnosti toho zas až tolik nepotřebuje. A tak tedy putování nás učí smyslu pro podstatné věci. Poutník si uvědomuje, že sám všechno nedokáže. Je závislý na druhých, počínajíc těmi, kteří mu připravili místo, kteří mu na této pouti pomáhají, očekávají ho. Pouť mu pomáhá uvědomit si, že každý z nás potřebuje k životy i druhé. K cíli se postupuje po etapách. Ničeho se nedosáhne hned a najednou. Na jednotlivých etapách musí putující překonávat překážky, musí se na nich občerstvovat, aby dosáhl vytouženého cíle. Náš duchovní život a život Církve se také odehrává v etapách, v etapách slavení jednotlivých svátostí, které provázejí všechny fáze a stavy lidského života. Když začneme listovat stránkami Bible, vidíme, že dějiny Božího lidu jsou dějinami lidu, který neustále putuje a cosi hledá. Abrahám hledá nové pastviny, novou zemi. Izrael hledá zaslíbenou zem, aby nakonec zjistil, že to, co hledá, není nová zem, ani úrodnější pole, ani hezčí louky, ale že ve skutečnosti hledá Boží přítomnost. Jsme potomky těch, kteří nám odevzdali svoji víru a jejich život víry byl možný také díky těm, kteří obrazně, ale i reálně nastoupili na cestu víry. Duchovně i fyzicky putovali, aby přinesli druhým víru. Pán posílá apoštoly po dvou, aby hlásali evangelium. První křesťané se rozcházejí do celého světa, někdy i pronásledováni, aby hlásali víru dál. V těchto dnech si budeme připomínat sv. Cyrila a Metoděje, poutníky, kteří přinesli víru našim předkům. I o sobě můžeme říct, že jsme jedním očkem dlouhého řetězce putování a odevzdávání svědectví Církve. Když se díváme na duchovní rozměr poutě, uvědomujeme si, že na duchovní putování je třeba vynaložit duchovní námahu, která často není o nic méně náročná než vnější. Každý z nás ví, jak se musíme namáhat, abychom se aspoň trošku změnili v našem duchovním životě k lepšímu. Na úvod jsem řekl, že všechny cesty vedou do Říma. Všechny cesty však ve skutečnosti vedou ne do Říma, ale vedou k tomu, který je Cesta, Pravda a Život. K tomuto cíli přijde nakonec každý. Někdo se tam však může dostat bez přípravy, překvapený, že o cíli této cesty nevěděl, jiný do cíle může přijít připravený na to, že se splní očekávání, které ho provázelo během celého putování. (převzato z časopisu Slovo 10/2007)

9 Milovala jsem "black" Takže metal. Fajn, nic proti. Jen říkám, že je dobrým nástrojem ďábla. Jsem blázen? Nikoliv. Poznala jsem to na sobě. Zpočátku šlo trochu i o frajeřinu. Tak jsem se odhodlala k tomu, abych napsala toto svědectví. Možná, že i pomůže lidem, kteří jsou nebo byli stejně postižení jako já jsem byla. Asi před 7 léty jsem, když mi bylo tak 15 roků, jsem se doslova zamilovala do hudebního stylu zvaného příznačně heavy metal. Na tom by ani nebylo nic zvláštního, jde přece jen o hudbu, kterou poslouchá každý pátý člověk. Hudba přece nevraždí ne? Za nic nemůže Všechno začíná nevinně od Metalliky jsem se dopracovávala k čím dál extrémnějším kapelám. Tady existuje široká škála metalových "podstylů" a textových námětů. Zprvu jsem si texty překládala a některé se mi zdály být dobré. Byly takové alegorické a dvousmyslné, jenže to mi v tu chvíli jaksi nedošlo, vybírala jsem si z nich, co se mi zrovna líbilo. Náměty tedy byly různorodé. Však vesměs se pohybovaly kolem temnoty, perverzity a taky niterných pocitů interpretů. Jedni opěvovali hrdinské činy, druzí bloudili černými lesy a potloukali se hřbitovy, jiní se kochali v krvavých orgiích hraběnky Bathoryové, někdo se vžíval do role masového vraha a někdo vzýval ďábla "Satane, ty vládče všehomíra. Jak skála pevná má víra je k tobě " (Root) nebo "Vesnice hoří, nocí jdu sám, krátím si cestu přes pole lán, obklopen dýmem na konci sil, vědomí ztrácím a přece bdím, vede mě ďábel tam dolů k svým " (Master s Hammer). Zřejmě vás bude zajímat můj tehdejší postoj vůči křesťanství a samotnému Bohu No co, byla jsem přeci věřící Pocházím z věřící rodiny. Taťka mi dost často vydával svědectví o Bohu a zajímalo mě to, jenže vůle něco podniknout byla slabá. A co metalové texty? Ty nejsou zrovna bez úhony takovéto texty mě ale vůbec nezajímají - hájila jsem se - vždyť mě jde pouze o hudební projev a metal je přece styl jako každý jiný, jen trochu tvrdší no! Vždyť satana nemusejí opěvovat jen metalisti. Třeba i popové skupiny, do kterých by jste to možná ani neřekli Copak to nechápete? O nic nejde. Stejně tomu zpěvákovi není nic rozumět, tak v klidu! Dobře, já mu třeba nerozumím, ale Bůh mu přeci rozumí Rozumí dobře, jak Ho ten mizerný člověk uráží Napadla mě posléze jedna věc (to bylo až před nedávnem, když se mě jedna kamarádka zeptala, proč by křesťan nemohl poslouchat metal). Představte si, že máte přítele, na kterém vám záleží. Snažíte se, aby i on vás měl rád. Dejme mu třeba jméno Franta Koudelka. Jednou přijde Franta Koudelka k vám na návštěvu a vy zrovna posloucháte svou oblíbenou kapelu, jejíž zpěvák z plna hrdla řve do repráků: "Franto Koudelko, ty bastarde!!! Rozdrtím tu tvojí prohnilou lebku! " Vy se pak Františkovi snažíte namluvit, že anglicky neumíte a těm slovům stejně nerozumíte, nicméně váš kamarád všemu rozuměl až moc dobře, rozplakal se a smutný od vás odešel proč? Vždyť vám jde jen o hudbu a ne o slova! Jenže váš kamarád to nepochopil a už vás nechce nikdy vidět. Jasně. Je tohle možné? Jenže místo toho jména výše zkusme vstavit jiné. Jméno které v této zemi zná

10 každý bezbožník i věřící. Jméno, které je synonymem pravdy a lásky, jméno, skrze které budeme spaseni.. Ježíš Kristus. Teď musím brečet, když si uvědomuju, co pro mě musel vytrpět a já se mu odvděčuju tím, že poslouchám ty zatracený špíny, které Ho jen urážejí a posmívají se Mu. Zcela bezdůvodně, vždyť On nikomu z nich nic neudělal, neublížil. A kdo z těch rouhačů Ho znal? Přece nikdo! Tak proč? Ježíš přece nikomu nic nepřikazoval, nikdy neřekl: to musíš! "A jestliže někdo slyší má slova a nevěří, já ho nesoudím; nepřišel jsem totiž, abych soudil svět, ale abych svět spasil." (Jan 12:47) On přišel zachránit ty, jež Mu uvěřili a pokud se to ostatním nelíbí, tak je to jen jejich věc, což neznamená, že Mu budou za to nadávat. Je to kuriózní, když si představím, že prokleju člověka, který mě chce vytáhnout z rybníka, protože má jen strach, že se utopím Třeba umím plavat, ale i dobrý plavec se může utopit i v pouhé lžíci vody Žádné jiné jméno lidi tolik neprovokuje, jako Ježíš Kristus. Proč se nepohoršují třeba nad Buddhou či Mohamedem? Buddha u konce svého života prý řekl: "Pravdu ještě pořád hledám." Ježíš řekl: "Já jsem ta pravda " Proč Mu tedy nikdo nechce věřit a většina raději přijímá buddhismus? Pokud Ježíš lhal, tak jak je potom možné, že se Jeho slova plní právě dnes? K tomu snad není co dodat "Bratr pak vydá bratra na smrt, i otec syna a děti povstanou proti rodičům a zabijí je. A všichni vás budou kvůli mému jménu nenávidět, ale kdo vytrvá až do konce, ten bude spasen." (Matouš 10:21, 22) "Lidé totiž budou samolibí, milující peníze, vychloubační, pyšní, rouhaví, neposlouchající rodiče, nevděční, bezbožní, bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, nezdrženliví, hrubí, nepřátelé dobra, zrádci, ukvapení, nadutí, milující rozkoše více než Boha." (2 Timoteovi 3:2, 3, 4) Takže metal. Fajn, nic proti. Jen říkám, že je dobrým nástrojem ďábla. Jsem blázen? Nikoliv. Poznala jsem to na sobě. Zpočátku šlo trochu i o frajeřinu. Snažíš se vypadat jinak než ostatní, máš svůj styl. Jdeš po ulici a sleduješ, jak se po tobě lidi koukaj. Chceš prostě vystoupit z šedého davu. Pak si říkáš, že je to blbost. Image je přece na nic, následuj instinkt Tak nějak. Připadají ti drsní borci v kožených černých gatích, se sekyrami v rukou a pomalovanými obličeji. Něco ti na nich imponuje. Ale co? Vždyť normální člověk si řekne, že jim prostě ruplo v bedně! Nezasvěcenec nepochopí. Je to silné, kruh, ze kterého nelze ven. Jenže tady nejde o recesi a povrchnost, jde o životní styl a obskurní filozofii. Black metal není pro zbabělce. S ohněm si nejde hrát, aniž by se člověk nepopálil. Jasně, texty mě fakt nezajímají! Naprosto vůbec. Satana se však nedá opít rohlíkem, ani uplatit. Pak, až jsi z toho venku, si uvědomuješ, jak moc tě ten smrad změnil. Třeba navenek to není tak drastické, ale uvnitř tebe se dějí prapodivné věci Co se stalo se mnou? Často jsem si nemohla vysvětlit, proč mě napadají myšlenky typu: co kdybych se zabila, vždyť to tu nemá smysl nebo při pohledu na svou dobrou kamarádku jsem si v duchu říkala: já tě nenávidím ty krávo To nebylo ode mne. Po chvilce jsem se vzpamatovávala - co si to říkám, vždyť to je hrozný! Co bylo horší, měla jsem pocit, že ve mne "někdo" je "někdo" zlý, kdo mě vnucuje ty ohavný myšlenky. Ačkoliv jsem byla "věřící", v přítomnosti některých křesťanů jsem se cítila špatně. Že by měli jiného ducha než já? Raději jsem vyhledávala společnost nevěřících a satanistů taky. Se satanisty jsem zas na oplátku hovořila o Bohu a naznačovala jim, že oni věří špatně Totální schizofrenie! Spíše než bibli jsem si četla příběhy o satanistech či horrory. Vlastně samotný satanismus vznikl na základě bible, takže jsem si listovala knihou Zjevení a přemýšlela o Antikristu a šelmě 666 více, než je zdrávo pro člověka, jež si říká věřící.

11 Jednoho krásného dne jsem si hověla ve škole u počítače a hledala jsem na internetu nějaké zajímavé MPtrojky. Internet byl pro mne vůbec skvělým zdrojem hudebního vyžití. Vždy jsem našla, co jsem potřebovala. No a právě toho krásného dne jsem vstoupila do komnaty jedné pohanské blackové smečky. Nevím, čím to (před tím mě to nenapadlo), ale upoutala mě kniha návštěv a najednou jsem byla zvědavá, o čem si tam ti lidi píšou a že jim tam taky něco napíšu. Probíhala tam zajímavá debata mezi členy kapely a jedním křesťanem, jež se jmenoval Radim Trochu mě to překvapilo a toho Radima jsem pokládala za blázna, když nosí svou kůži na trh a předhazuje perly sviním. Člověku jde hlava kolem, když čte, jak se někteří smrtelníci vyjadřují o křesťanech a Kristu a budete v nenávisti u všech pro mé jméno Brutalita a násilí je prostě jen projevem primitivů. S Radimem jsem sice souhlasila, ale už mě tam taky štval. Po nějakém čase jsem se rozhodla, že mu něco o sobě napíšu, poněvadž jsem nabyla dojmu, že mě považuje za obhájkyni práv bezbožníků. Takže jsem mu ve zkratce napsala kdo jsem, čemu věřím a co si o něm myslím (prostě, že to je zbytečný, co dělá, jelikož takový lidi stejně nepřesvědčí). Omyl. Když mi napsal, že byl kdysi taky jako oni, tak mě to udivilo. A že už neposlouchá metal, protože je to špatné, mě rozčílilo. Ano, rozčílilo. Marně jsem se mu snažila vysvětlovat, jak to cítím já. Měl bohudík silnější argumenty podložené Slovem Božím: "Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům." (Mt 6:24) Tahle věta mě prostě podrazila nohy. A co teď? "A pokud tě svádí tvá pravá ruka, usekni ji a zahoď od sebe. Je přece pro tebe prospěšnější, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla." (Mt5:30) Tak to je kruté! Já si ale naštěstí ruku usekávat nemusím, stačí jen, když vyhodím všecky kazety a cédečka To je ale vážně kruté. Nedalo by se to vyřešit nějak jinak? Třeba, že budu poslouchat jen některé, méně drsné věci třeba doom nebo křesťanský metal? Takový menší kompromis takové dlouholeté závislosti se člověk těžko zbavuje Sakra, nech toho, třeba tě to pustí samo. Ale kdy? Třeba už potom bude pozdě. Kdo je potom silnější ten, který podlehne pokušení nebo ten, jenž si dokáže poručit? S Radimem jsme se prvně viděli v Brně, kde jsem přijela na koncert mých milovaných Immortal. Pak jsme se začali vídat častěji Tenkrát jsem nevěděla nic o znovuzrození. Nechápala jsem to. Vždyť už věřím tak co ještě po mně chcete? Popros od srdce Pána Ježíše, aby ti odpustil hříchy říká Radim. "Amen amen pravím tobě: jestliže někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království." (Jan 3:3) "Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že Ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen." (Římanům 10:9) Hmm jasně, jednou to udělám. Jednou jo to není jen tak, prostě žádná sranda. To "jednou" nastalo za několik týdnů. Netušíte, jak to bylo pro mne těžký. Celá ubrečená jsem se obrátila na Ježíše s prosbou, ale nějak to ze mne nechtělo ven. Jako by mi někdo vyřízl jazyk. Cítila jsem tu "něčí" přítomnost, která mi bránila to říct. Kromě mě a Radima tam byl ještě "někdo" třetí. Neodvažuju se říct kdo. Nyní uběhlo pár měsíců od toho dne a já cítím, že se v mém životě hodně změnilo. Teď vím, že ta návštěva knihy návštěv nebyla pouhá náhoda. Pán se už asi nemohl dívat, jak se řítím do tmy a poslal mi někoho, kdo mi dal tu pomyslnou facku. Bojím se pomyslet, kam až bych zašla, kdybych se včas nevzpamatovala. Děkuji, Beránku. Marně jsi neumíral (převzato z

12 Cesta do tábora I o prázdninách se stane, že prší a nejde jít ven. Co dělat? Nabízíme vám malou stolní hru Cesta do tábora. Před začátkem hry si vystřihni kartičky a figurky z pravého okraje hracího plánu, celý plán pak můžeš podlepit čtvrtkou tvrdého papíru - bude trvanlivější. Při této hře se hráči navzájem nevyhazují. Úkolem je dojít co nejrychleji do tábora tak, že počet ok na kostce ti vyjde přesně tak, abys dopadl na políčko 85. A teď již pravidla: Nejdřív si musíš zabalit věci - házíš kostkou. Když ti padne 6, můžeš jít s figurkou na č.1. Na dalších označených políčkách tě čekají tato překvapení. 5 získáváš baterku 8 zkrátíš si cestu - jdi na č získáváš sekeru 18 získáváš zápalky 21 zranění tě přinutilo jít na pohotovost - 1x neházej 25 získáváš lano 28 pokud máš sekeru, přesekáš keře a 2x neházíš. Pokud ji nemáš, vracíš se na č. 15, kde sekeru získáš 31 zpozoroval jsi stopy divočáka, utíkáš pryč - házej 2x 34 odboč ve směru šipky, zkrátíš si cestu 36 je ti zima. Použiješ zápalky na rozděláni ohně. Pokud je nemáš, vracíš se na č. 18, kde je získáš. 44 pokud máš lano, postupuj ve směru šipky na č. 47, ale 1x neházíš, protože vážeš uzly. Jinak pokračuj v cestě. 48 musíš projít tunelem. Použij baterku. Pokud ji nemáš, vrať se na č. 5, kde ji získáš. 53 před tebou jsou nádherné vodopády. Pohled na ně naplňuje tvé srdce radostí. Při obdivování se zdržíš, dokud ti nepadne 3, potom postup na č potkal jsi houbaře a pomáháš jim sbírat hřiby. Stojíš dvě kola, ale získáváš nožík. 63 získáváš lékárničku. 70 jedno klopýtnutí na kameni a hned máš rozbité koleno. Použij lékárničku! Pokud ji nemáš, vrať se na č jdi na č žbluňkl Jsi ve vodě. Vrať se na políčko 36, kde se můžeš usušit u ohně. 83 před sebou máš močál. Musíš si uříznout hůl. pokud nemáš nůž, vrať se na č konečně jsi v táboře!

13

14 Otec a syn aby obrátil srdce otců k synům (Lk 1,17). Potřebuji otcovu přítomnost Každý chlapec potřebuje, aby se otec aktivně zapojoval do jeho života. I přesto trpí mnoho synů ve vztahu s otcem opuštěností. Někteří otcové opustí svoji rodinu, což je nesmírná rána, kterou chlapec musí nést. Jiní otcové, i když rodinu neopustili, nejsou často doma. Další jsou přítomni fyzicky, ne však citově. Synové takových otců trpí opuštěností. ODEŠEL Je zřejmé, že syn, jehož otec opustil rodinu, utrpí nejhlubší zranění. V některých případech byl syn v době otcova odchodu tak malý, že si na něj ani nepamatuje. V jiných případech syn ani nezná svého otce, nemá ponětí o jeho identitě a nepoznal by ho, ani kdyby se s ním setkal tváří v tvář. Tito synové mají ve svém nitru obrovské vakuum, jakousi prázdnou díru. Nikdy nemohli pozorovat svého otce, aby viděli, co to znamená být mužem, manželem nebo otcem. Širší rodina těchto chlapců je často tak nesoudržná, že nemají možnost vidět, jaký úkol zde plní muž. Většinu věcí o životě se spíš naučí díky svým kamarádům, než díky vztahu s otcem, strýcem nebo dědečkem. Tito synové cítí velkou hanbu a často ve svém nitru uvažují: Co je na mě tak špatného, že zde otec nezůstal? Proč o mne nestojí tolik, aby zde byl? Co jsem mu udělal, že odešel? Proč ani nechce vědět, kdo jsem? Někdy je synovské zranění těchto chlapců tak hluboké, že nikdy nedokáží navázat smysluplný vztah s žádným mužem. ZANEPRÁZDNĚNÝ A PŘEPRACOVANÝ Záměrné trvalé opuštění je tragédie neuvěřitelného rozsahu, ale i o mnoho menší míra nepřítomnosti zanechává velké rány. Mnoho otců pracuje deset až patnáct hodin denně, aby vybudovali firmu nebo postoupili na firemním žebříčku. Otec, který takto pracuje, je mimo domov většinu času, když je jeho syn vzhůru, zvlášť, dokud je syn ještě malý. Ale i když je doma, je často tak unavený a citově vyprázdněný, že je schopen udělat jen velmi málo pro to, aby vybudoval citový most ke svému synu. Nemá čas si s ním hrát, vnímavost, aby mu naslouchal, ani energii sdílet s ním svoji sílu, názory a hodnoty. ZÁVISLÝ Syn pociťuje tuto fyzickou a citovou nepřítomnost jako opuštěnost. Může vyhledávat náhradní zdroje - televizi, počítač, internet, oblíbeného trenéra, partu - aby našel, co mu chybí ve vztahu s otcem. Syn také cítí určitou dávku hanby, protože si vykládá otcovu nepřítomnost jako důsledek své nedostatečnosti a neschopnosti zalíbit se mu. K těmto pocitům může dojít, i když je otec nepřítomen vinou alkoholismu, užívání drog, nebo jiných závislostí.

15 V JINÉ RODINĚ Další typ opuštěnosti přichází ke slovu, když otec naváže mimomanželský vztah. Když má muž poměr, dává citově jasně najevo, že druhý vztah je pro něj důležitější než vztah k rodině, důležitější, než vztah k synovi. Když má muž mimomanželský vztah, je syn zdrcen a často rozhořčen. Zraněný a zahanbený syn obvykle dojde k závěru: Nic pro tebe neznamenám! Synovské zranění se prohlubuje, když se otec rozvede a znovu ožení, zvlášť, když má jeho nová žena děti, které s nimi žijí. Syn vidí, že se jeho otec stará o děti, které nejsou jeho, zatímco on ho může vidět jen o víkendech a prázdninách. Toto zranění vede k žárlivosti a rivalitě mezi nevlastními dětmi, hlubší nedůvěře a pocitům hanby mezi otcem a synem. Drahý otče, jsi pozván, abys odhalil důležitost své přítomnosti v životě svého syna. Tvoje nepřítomnost způsobí v jeho životě škody, které se budou jen těžko napravovat. Bez tvé přítomnosti bude tvému synu chybět odvaha, sebevědomí a sebeúcta. Když proléváš synovu krev Chlapec je velmi zraněn, když ho otec fyzicky týrá. Dokonce ani v křesťanských rodinách není týrání tak neobvyklé, jak bychom si přáli. Často je součástí výchovy. Otec často sklouzne k týrání, když ztratí kontrolu při trestání syna za přestupky nebo zvolí příliš hrubý a tvrdý trest. Je smutné, že mnoho týrajících otců - křesťanů věří, že když udělují hojné dávky fyzických trestů, následují biblický model autority. Musíme to však dobře pochopit. HLUBOKÉ RÁNY Je jasné, že liberální nebo příliš shovívavá výchova je špatná a rodiče musí svým dětem stanovit pevné hranice. Je nutné konfrontovat děti s hříšným jednáním, ale zkušenost říká, že je mnoho dospělých křesťanů, kteří jménem biblického pořádku trpěli v dětství týráním ze strany rodičů. Projevuje se to v neustálém boji s hněvem, depresí a různými závislostmi, které jsou důsledkem týrání, které ti, již dospělí muži, nosí hluboko ve svém nitru. Je mnoho dospělých mužů, kteří se při vzpomínce na hanbu a zranění, která utrpěli vlivem otcova napomínání, neubrání slzám. Skutečná biblická výchova po sobě nezanechává taková hluboká zranění. Ještě větší tragédií je, že týrání křesťanskými otci po sobě zanechává víc než jen šrámy a hanbu. I když se chlapec může naučit vyhýbat se určitému chování, za které je trestán, může také být velmi zmatený ve vztahu k rodičům a k Bohu. Chlapec, který byl otcem fyzicky týrán, vidí často Boha jako trestajícího. Může mít pocit, že když se mu nepodaří žít v každém směru dokonale, Bůh se na něho rozzuří, jakoby čekal na příležitost, aby mohl na něho vylít svůj hněv a odsouzení. I HNĚV TÝRÁ Významným typem týrání je hněv. Zranění, které chlapec tímto otcovým týráním zažívá, je podobné tomu, které vychází z fyzického týrání. Při obou chlapec cítí hanbu a citově se od svého otce distancuje. Také se učí potlačovat svoje pocity a často se uchyluje k různým typům chování, které ho mají izolovat od citové bolesti. Někteří otcové týrají své syny tím, že reagují hněvem na jejich chyby. Chlapec například nechtěně rozbije okno při hře. Když otec reaguje hněvem a křičí na syna před kamarády, zraňuje ho. Chlapec může svoji bolest projevit tak, že se buď stane skvělým hráčem, nebo se bude bát cokoliv riskovat. Hluboko uvnitř bude žít se strachem, že když se dopustí chyby a neudělá něco úplně správně, stane se mu něco zlého.

16 ZAHANBENÍ A PONÍŽENÍ Staré židovské přísloví říká, že veřejně zahanbit muže je to samé, jako prolít jeho krev. Zahanbení je jedno z nejhlubších ran, které synové dostávají od svých otců a společnosti. Mnoho mužů má v sobě vrstvy hanby, které jim zabraňují vnímat jejich emoce. Zahanbení nepřichází, jen tehdy, když se otec na syna zlobí, ale i během jejich každodenního soužití. Syn cítí hanbu, když jeho otec říká: Tak už buď velký! Velcí kluci nepláčou. Není důvod plakat! Syna ponižuje otcova opilost ve společnosti. Také ho ponižuje, když otec nedodrží svůj slib. Otec, který si všímá synových nedokonalostí a selhání víc než úspěchů, nakládá na něj obrovské břemeno hanby. Otec zahanbuje syna, když očekává, že zvládne takové úkoly, jako je výměna oleje nebo posečení trávníku bez správného poučení. Když otec tímto způsobem týrá syna, každý citový most, který mezi nimi předtím existoval, je zničený. Neexistuje již žádný způsob, jak by mohl syn rozumně mluvit se svým otcem. Když je syn drcen otcovým hněvem a hanbou, je jeho jedinou možností odejít. Pokud syn není schopen opustit svého otce fyzicky, odřeže se od něj citově. Moudrý otec po přečtení těchto řádků bude zvažovat každé svoje slovo a projev vůči svému synu. (Anton a Alžběta Pariľákovi) Úmysly apoštolátu modlitby na měsíc červenec: 1. Aby se všichni lidé dokázali aktivně zapojit do úsilí o společná dobra lidstva. 2. Aby si všichni křesťané uvědomovali své misijní poslání a také misionářům účinně pomáhali. 3. Za ty, kdo jsou na cestách. Úmysly apoštolátu modlitby na měsíc srpen: 1. Aby Pán posiloval ty, kdo procházejí duchovní krizí, a daroval jim své osvobozující světlo. 2. Aby církev v Číně stále více duchovně srůstala a navenek mohla svědčit o svém spojení s Petrovým nástupcem. 3. Aby Bůh žehnal těm, kteří čas prázdnin a dovolené prožívají ve službě druhým.

17 Láska pod lupou Na stránkách Zrníčka se s P. Simajchlem podíváme na lásku, tak jak o tom píše ve své stejnojmenné knize, jak ji najdete na webových stránkách Fatymu. 11. LÁSKA POD LUPOU II. Je volná láska opravdu láskou? Známý organizátor studentských bouří v západních zemích, Rudi Dutschke, hlásal neúnavně, že teď je na studentech, aby vzali do rukou prapor revolučního protestu. Říkal, že dříve to byli dělníci, kteří revoltovali proti sociálnímu útlaku, ti však už dosáhli, co chtěli, a o víc se nestarají. Zbývá proto na studentech, aby bořili zastaralé systémy a zřízení, nejen ve sféře politické a sociální, ale v osvobození člověka od zastaralé morálky, za dosažení sexuální volnosti, práva na volnou lásku, totální revoluci proti poutům manželství a všem zastaralým institucím. V jiné proklamaci práva na lásku se žádá: "Žádáme svobodu pro ty, kteří se mají rádi. Chceme právo na vše, co působí potěšení. Mezi dvěma mladými je hlavní věc láska. Manželství je zbytečná formalita." Zní to vábivě, pokrokově, odvážně. Jistě jste taková hesla v různých podobách též slyšeli: ať se mládí vydovádí. Pojmy jako mravní čistota, panenství, jsou horlivě zesměšňovány ve filmech, v literatuře, v písničkách a kabaretech. K písničkářům se občas přidávají i politikové a reformátoři, jako například Bertrand Russell v knize "Manželství a morálka", a pějí stejnou píseň: odmítají jakékoliv morální předpisy v oblasti sexu; vyhlašují Přirozenost s velkým P, to jest pohlavní pud a právo na ukojení, jak si to žádá. Mladý člověk stojí ve víru těchto názorů a má se rozhodovat: Mají pravdu tato hesla? Nebo platí ještě mravní řád, jak v něm byl vychováván, jak jej uznávají rodiče? Co je dobré, co je špatné? Především si připomeňme, že tyto názory nejsou v podstatě nic nového. Vždy v dějinách lidstva byli takoví, kteří opěvovali a chválili volnou lásku bez jakékoliv mravní odpovědnosti. Studenti znají z hodin latiny literární produkt římského císařství, Ovidiovu knihu "Ars amatoria", Umění milovat. Dodnes se tiskne renesanční "Dekameron." Rousseau a Voltaire pokračovali v boření mravních "pout" a buržoazní osvícenství vneslo jejich myšlenky do měšťanských kruhů. Přes 19. století narostl tento myšlenkový směr počátkem našeho století do mohutného proudu liberalistického materialismu, který začal ovlivňovat masy lidí. Svoboda, rovnost nejen v politickém smyslu, i v pohlavním životě. Německý psycholog Alex Comfort prohlašuje: "Jednoho dne snad dojdeme k přesvědčení, že čistota je stejně tak málo ctnost jako podvýživa." Říká "snad" zřejmě si není sám tím, co hlásá, zcela jist ale hlásá to přesto. A zdůvodňuje takto: "Člověk je od přírody dobrý a svobodný, má nezadatelné právo na štěstí. Protože pohlavní láska může člověka vrcholně oblažit, nemá nikdo právo ji omezovat. Láska nezná žádné normy, je spontánní."

18 Možná si říkáte, proč tu o takových věcech mluvit, je jasné, že to nejsou správné názory: to je přece sobectví a ne láska. Jenže takové názory vy, mladí, denně slyšíte, čtete. Kdybychom o nich zde pomlčeli, mohl by vzniknout dojem, že je neznáme, že stále jen žijeme a myslíme ve starých představách, že jsme nemoderní. Známe tyto názory, slyšíme je; nelze je neslyšet. Jejich proroci jsou hlasití a hluční. A obléknou-li se přitom do řízy přesné, exaktní vědy, jako je matematika, pak přece hlásají vědecký názor na život a staří moralisté jsou nevědečtí. Mám tu na mysli na příklad tzv. Kinsey Report, sociologický výzkum sexuality. Provedli jej tři profesoři university v Indianě v USA. Průzkum se týkal lidí, každý odpovídal na dvaadvacetistránkový dotazník, kde bylo 75 otázek. Devět let trvalo zpracování této akce, a když roku 1948 zveřejnili výsledky v knize o víc jak tisíce stranách, stala se naráz bestsellerem. Číselné výsledky dotazníku jsou velmi závažné a zajímavé i z hlediska morálky, jenže autoři šli sami dál a pokoušeli se je zhodnotit do všeobecně platných závěrů a vytvořit tak novou morálku na vědecké bázi. Výsledek jim vyšel takový: žádná morálka vlastně neexistuje. To, co dělá většina mužů a žen, je norma, je normální a tedy i mravné. Co dělá menšina stanovili číslo: méně než 37 % je nemravné. Jestliže víc než 50 % mužů a žen nežije zdrženlivě před sňatkem, je to tak normální, jestliže víc než 50 % manželů nezachovává manželskou věrnost, je manželství nemravná instituce a polygamie je normální a mravná. Kinsey vyhlásil novou vědeckou morálku: morálku čísel. Četli to nadšeně mnozí jak skvělé ospravedlnění všeho, co vyváděli a co se dosud nazývalo lumpárnou a nezřízeným životem! Široký ohlas byl hlavně v anglosaském protestantském prostředí čísla nelžou. V katolickém prostředí zůstali střízliví: že se mravní normy přestupují, to víme dávno i bez složitých statistik. Katolická církev má své zpovědnice. A koncil tridentský vyhlásil jasně článek víry, že žádný člověk není před Bohem bez viny. Víme také, že se odedávna hodně krade. V poslední době spíš více než méně. A přece sebepokrokovější stát nevyhlásí reformu zákonů na základě statistiky: "jelikož víc než 50 % občanů krade nebo kradlo, jsou zloději řádní občané a zavřen bude ten, komu se prokáže, že je poctivec." Dobro je dobro a zlo je zlo, nezávisle na tom, co dělá víc lidí. Není omluvou pro špatné jednání poukaz na to, že to tak dělají mnozí. Desatero Božích přikázání platí bez ohledu na to, zda je zachovává menšina nebo většina lidí. I kdyby měl Russell pravdu, když tvrdí, že většina mužů a žen má sklon ke střídání partnerů v lásce, pak zůstává dál v platnosti, že jedná nemravně ten, kdo opustí svou ženu a děti, když se mu nahodí příležitost k vystřídání partnera. Zapomíná se tu totiž: Že k pravému štěstí z lásky patří také jistota a bezpečný pocit věrnosti. Že láska nepřestává u obou partnerů současně a ten, kdo opouští v honu za svým štěstím, zanechává zpravidla zlomené srdce a druhému způsobí trápení. Že výsledkem takového egoismu je bezmezné utrpení druhých. Že žádná statistika nemůže povýšit na mravnou a dobrou zásadu volné lásky, jakoby odporovat pudům a sexuálním vášním bylo nepřirozené, tedy i nemravné.

19 Že výsledkem takové morálky by byla společenská džungle. A je-li tu s námi někdo, komu jsou pojmy "mravnost" a "hříšnost" lhostejné, kdo není věřící člověk, kdo se odvolává jen na přírodu a přirozenost a na to, co je zdravé a příjemné, tomu bych řekl: Přirozeným důsledkem tohoto styku je dítě a to potřebuje k svému dalšímu vývoji rodinu, kterou ještě nemáš, ještě nechceš nebo nemůžeš založit. Říkáš, že umíš zabránit početí dítěte? Nucené předčasné sňatky svědčí, že máš jen pravděpodobnost ne jistotu. Říkáš, že Antigest, Baby-Pillen jsou bezpečné, neškodné? U čtyřicetiletých žen snad, těm už nějaký ten náznak husarského knírku ani tak nebude vadit, ale máš jistotu, že tyto protiženské hormony nic nenatropí v těle osmnáctileté dívky, která ještě není ani zcela tělesně v ženu vyvinutá? Máš jistotu, že tím neohrožuješ celé její ženství, zdraví? Máš jistotu, že v případě nechtěného těhotenství neztratí dívka a ty s ní nervy a hlavu a nerozhodnete se pro potrat: zabití dítěte a ohrožení zdraví a plodnosti tvé dívky? A necháte-li si dítě, pak to zkomplikuje život jak vám dvěma, tak uvalíte nečekanou zátěž na rodiče. Jen si přehlédni ten růženec nezdravých, negativních důsledků tvého tzv. práva na volnou lásku. I kdybys byl nevěřící, vidíš: Co plodí zábavu jednomu a trápení jiným, je zlo. My křesťané tomu říkáme hřích a víme, že zlo, hřích, není cesta ke štěstí ani k přirozené radosti. Věřte, mladí přátelé, není to zkostnatělá zaostalost ani staromládenecká nebo staropanenská nepřejícnost, když křesťanská morálka odmítá volnou lásku, tj. vztahy k druhému bez převzetí odpovědnosti za něj. Neodpírá člověku právo na štěstí, ale chce štěstí pro oba partnery, pro všechny, ne jen pro jednoho, a to je možné jen při respektování mravního řádu, mravních zásad, které chrání společnost před sobeckou poživačností jednotlivce. A zda je v lidských silách umět čekat, ovládnout se? Je. A darem víry věřícího je, že to usnadňuje, že tuto sílu nabízí. Pojďme tedy společně ke Kristu a prosme jej: o dar, milost rozeznávání dobrého a zlého; a o dar, milost síly k vytrvání v tom, co je správné. Pokračování příště Modlitba milujících Nechceme zůstávat tím, čím jsme dnes. Dej, ať zůstaneme otevřeni pro to, co může být zítra, stále připraveni objevovat jeden druhého. Dej, ať naše radost ze společného života neuhasne ve sporech, nedůvěře, žárlivosti nebo lhostejnosti. Dej nám čas a fantazii, abychom si byli navzájem posly lásky, pomáhej nám, abychom se milovali.

20 Proč ne předčasnému sexuálnímu životu Vážená redakce, jako matku třech dětí, z kterých dvě dcery již prošly pubertou a synem to začlo lomcovat, by mě potěšilo, kdybyste poukázali na škodlivé následky předčasného sexuálního života dospívajících dětí. Děkuji. Mariana Milá Mariano a ostatní rodiče dospívajících dětí, především vy, ale i pedagogové a všichni zodpovědní za výchovu mladých si musí uvědomit, že dospívání velkých dětí je mimořádně intenzivní životní období, které v jejich životě zanechá trvalé stopy. V poměrně krátké době dochází u adolescentů k převratným duševním i tělesným změnám, které jsou spojeny s nejistotou, zmatkem a nejednou i s konflikty s rodiči a celým okolím. Mladí lidé dělají důležitá životní rozhodnutí, která ovlivní jejich další život a mají dlouhodobé následky. Jejich potřeby a touhy včetně emocionálních jsou podobné jako u dospělých: někoho milovat, být milován, akceptován, mít svobodu a smysl života. U dospívajících je to ještě intenzivnější, protože se hledají, poznávají. Potřebují vědět, že má o ně někdo zájem, a naopak, deprimuje je zjištění, že nikomu na nich nezáleží. Důsledkem toho jsou pocity zbytečnosti, bezmocnosti, bezcennosti. Pokud o sobě nemají dobré mínění, je jejich chování často patologické, následují závislosti, promiskuitní vztahy, ba i pokusy o sebevraždu. V období dospívání se objevují i první sexuální pocity, náklonnost k druhému pohlaví. Zvládnutí těchto životních situací vyžaduje rozumnou, nefalešnou, správnou orientaci v problémech sexuálního života, postavenou na pevných morálních pilířích. Výzkumy ukazují, že se snižuje průměrný věk mladých lidí v souvislosti se zážitkem prvního sexuálního styku. Adolescenti s rizikovým chováním (konzumenti alkoholu, drog, ) začínají s pohlavním stykem dřív. I když význam zamilovanosti pro začátek sexuálního života klesá, láska a zvědavost zůstává nejčastějším motivem prvního styku. Patnáctiletí chlapci a děvčata jsou sice dost fyzicky vyspělí, aby mohli mít sexuální styk, avšak nejsou emocionálně ani jinak zralí, aby se vypořádali se závazky a zodpovědností, kterou přináší trvalý sexuální vztah. První pohlavní styk je významný zážitek, který může ovlivnit prožívání sexuality na dlouhé období. Pokud má být tento zážitek pozitivně přijímaný, bez pocitů viny a lítosti, měli by být mladí lidé na něj připraveni. Někteří však začínají sexuální život příliš brzy. Často jsou motivováni zvědavostí a tlakem vrstevníků, ale i vlivem masmédií. Bohužel, není neobvyklé, že již v popoledních hodinách se v televizi vysílají programy s erotickým podtextem, vidíme to i v tisku a především v časopisech pro -náctileté. Takové podprahové podněty, které se jim podsouvají jako norma, vzbuzují dojem, že začít se sexuálním životem ve 13 nebo 14 letech je úplně normální věc. Dokonce se mezi vrstevníky vytváří dojem, že ti, kteří se takto nechovají, jsou chybní, tedy na posměch. Předčasné sexuální zážitky mladých lidí s sebou přinášejí i dlouhodobé škodlivé důsledky v osobnostní, vztahové a zdravotní oblasti. Můžeme například připomenout problémy s navázáním hlubšího emocionálního vztahu, nerespektování normy veřejnosti, tendenci k povrchním a promiskuitním vztahům, žárlivost a nedůvěru v dalším vztahu, ale i snížení sebevědomí a konflikty v rodině adolescentů. Zdravotní rizika se týkají především pohlavních onemocnění, viru HIV, rizika předčasné gravidity a tím i problematiky interupce. Proto je důležité, aby mladiství odcházeli do života vybaveni seriózními, komplexními informacemi o vlastní sexualitě a s plnou zodpovědností byli připraveni žít vlastní, jedinečné, harmonické manželství a rodičovství. Křesťanská orientace je v tomto směru dobrou cestou. PHDr. Zuzana Drgoňová, psycholožka (převzato z KN)

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ

1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ 1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ První Boží přikázání nám přikazuje víru v Boha a v to, co nám Bůh zjevil, a také úctu k němu. Proti prvnímu přikázání hřeší, kdo opovrhuje Bohem nebo jeho

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Boží slib daný Abramovi

Boží slib daný Abramovi Bible pro děti představuje Boží slib daný Abramovi Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo

2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo 2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo Druhé Boží přikázání nám ukládá ctít Boží jméno. Nejtěžší urážka pro svaté Boží jméno je klení. A přece tolik lidí na světě kleje jakoby na tom nezáleželo.

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Proč je na světě tolik bohů?

Proč je na světě tolik bohů? Proč je na světě tolik bohů? Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč je na světě tolik bohů? e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2017 Všechna

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: Vedoucí skupiny: 1. Příběh Josef a anděl poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Matouš 1,18-25 Na Josefa a Marii čekala spousta

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

malýprůvodce životem

malýprůvodce životem karelspilko malýprůvodce životem Podívej se na to jinak a nechej věci, ať se stanou Žít v souladu s kosmickým proudem je koncem utrpení MALÝ PRŮVODCE ŽIVOTEM Podívej se na to jinak a nechej věci, ať se

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování ostravsko opavského pomocného biskupa a prosíme: veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Podstata víry 19.9.2010

Podstata víry 19.9.2010 Podstata víry 19.9.2010 Exodus 20,1-7 Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více