OBSAH (CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ) JAR-FCL 2 ZPŮSOBILOST ČLENŮ LETOVÝCH POSÁDEK (VRTULNÍK)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH (CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ) JAR-FCL 2 ZPŮSOBILOST ČLENŮ LETOVÝCH POSÁDEK (VRTULNÍK)"

Transkript

1 JAR-FCL 2 OBSAH (CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ) JAR-FCL 2 ZPŮSOBILOST ČLENŮ LETOVÝCH POSÁDEK (VRTULNÍK) ÚVODNÍ USTANOVENÍ PŘEDMLUVA SEZNAM PLATNÝCH STRAN PREAMBULE ČÁST 1 POŽADAVKY HLAVA A VŠEOBECNÉ POŽADAVKY HLAVA B PILOT ŽÁK (Vrtulník) HLAVA C PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI SOUKROMÉHO PILOTA (Vrtulník) PPL(H) HLAVA D PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI OBCHODNÍHO PILOTA (Vrtulník) CPL(H) HLAVA E PŘÍSTROJOVÁ KVALIFIKACE (Vrtulník) IR(H) HLAVA F TYPOVÉ KVALIFIKACE (Vrtulník) HLAVA G PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI DOPRAVNÍHO PILOTA (Vrtulník) ATPL(H) HLAVA H KVALIFIKACE INSTRUKTORA (Vrtulník) HLAVA I EXAMINÁTOŘI (Vrtulník) HLAVA J POŽADAVKY NA TEORETICKÉ ZNALOSTI A POSTUPY PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ PRO PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI PROFESIONÁLNÍHO PILOTA A PŘÍSTROJOVÉ KVALIFIKACE ČÁST 2 PŘIJATELNÉ ZPŮSOBY PRŮKAZU (AMC)/VÝKLADOVÝ A VYSVĚTLUJÍCÍ MATERIÁL (IEM) AMC/IEM A VŠEOBECNÉ POŽADAVKY AMC/IEM C PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI SOUKROMÉHO PILOTA AMC/IEM D PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI OBCHODNÍHO PILOTA AMC/IEM E PŘÍSTROJOVÁ KVALIFIKACE AMC/IEM F TYPOVÉ KVALIFIKACE AMC/IEM H KVALIFIKACE INSTRUKTORA AMC/IEM I EXAMINÁTOŘI AMC/IEM J POŽADAVKY NA TEORETICKÉ ZNALOSTI Amendment 6 Vydáno JAA: C - 1

2 JAR-FCL 2 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO Vydáno JAA: Amendment 6 C - 2

3 JAR-FCL 2 PODROBNÝ OBSAH JAR-FCL 2 ZPŮSOBILOST ČLENŮ LETOVÝCH POSÁDEK (VRTULNÍK) Článek Strana ČÁST 1 POŽADAVKY Všeobecně a úprava HLAVA A VŠEOBECNÉ POŽADAVKY JAR-FCL Definice a zkratky 1-A-1 JAR-FCL Platnost 1-A-2 JAR-FCL Základní oprávnění zastávat funkci člena letové posádky 1-A-3 JAR-FCL Přijímání průkazů způsobilosti, kvalifikací, oprávnění, schválení nebo 1-A-4 osvědčení JAR-FCL Zápočet držitelů průkazu způsobilosti vydaného státem, který není členem 1-A-5 JAA JAR-FCL Oprávnění/kvalifikace pro zvláštní účely 1-A-5 JAR-FCL Zápočet vojenské služby 1-A-5 JAR-FCL Platnost průkazů způsobilosti a kvalifikací 1-A-6 JAR-FCL Nedávná praxe pilotů, kteří nejsou v provozu v souladu s JAR-OPS 3 1-A-6 JAR-FCL Opatření pro zkoušení 1-A-6 JAR-FCL Zdravotní způsobilost 1-A-7 JAR-FCL Snížení zdravotní způsobilosti 1-A-7 JAR-FCL Zvláštní okolnosti 1-A-8 JAR-FCL Započítávání doby letu a teoretických znalostí 1-A-8 JAR-FCL Organizace pro výcvik a zařízení zapsaná do rejstříku 1-A-9 JAR-FCL Omezení práv držitelů průkazu způsobilosti ve věku 60 let nebo vyšším 1-A-9 (F)JAR-FCL Omezení práv držitelů průkazu způsobilosti ve věku 60 let nebo vyšším 1-A-9 (Francie) (I)JAR-FCL Omezení práv držitelů průkazu způsobilosti ve věku 60 let nebo vyšším (Itálie) 1-A-10 JAR-FCL Stát vydání průkazu způsobilosti 1-A-10 JAR-FCL Normální bydliště 1-A-10 JAR-FCL Formát a specifikace pro průkazy způsobilosti letové posádky 1-A-10 JAR-FCL Zaznamenávání doby letu 1-A-11 Amendment 6 Vydáno JAA: C - 3

4 JAR-FCL 2 Dodatek 1 k JAR-FCL [Dodatek 1 k JAR-FCL [Dodatek 2 k JAR- FCL Dodatek 1 k JAR-FCL Dodatek 2 k JAR-FCL Dodatek 3 k JAR-FCL Dodatek 1 k JAR-FCL Dodatek 2 k JAR-FCL Dodatek 3 k JAR-FCL Dodatek 4 k JAR-FCL Dodatek 1a k JAR-FCL Dodatek 1b k JAR-FCL Dodatek 1c k JAR-FCL Dodatek 2 k JAR-FCL Dodatek 3 k JAR-FCL Dodatek 1 k JAR-FCL Minimální požadavky pro vydání průkazu způsobilosti/oprávnění dle JAR-FCL na základě národního průkazu způsobilosti/oprávnění vydaného v členském státě JAA Požadavky na odbornou způsobilost v jazycích používaných při radiotelefonní komunikací Kvalifikační stupnice jazykové způsobilosti Minimální požadavky pro potvrzení platnosti průkazů způsobilosti pilota států, které nejsou členy JAA Převod PPL(H) vydaného státem, který není členem JAA na PPL(H) dle JAR- FCL Potvrzení platnosti průkazu způsobilosti pilota vydaného státem, který není členem JAA pro zvláštní úkoly s časově omezeným trváním Započítávání teoretických znalostí Požadavky na překlenovací výuku a zkoušku Započítávání teoretických znalostí pro vydávání CPL(H) Požadavky na překlenovací výuku a zkoušku Započítávání teoretických znalostí pro vydávání ATPL(H) Požadavky na překlenovací výuku a zkoušku Započítávání požadavků na teoretické znalosti pro vydávání CPL(H), IR(H) anebo ATPL(H) Organizace pro výcvik v létání k získání průkazů způsobilosti pilota a kvalifikací Částečný výcvik mimo území členských států JAA Další požadavky na výcvik v FTO, jejichž hlavní místo obchodní činnosti a sídlo se nachází mimo členské státy JAA Organizace pro výcvik typové kvalifikace pro vydávání pouze typových kvalifikací držitelům průkazu způsobilosti pilota Schválení distančních modulových kurzů výuky teoretických znalostí Specifikace k průkazům způsobilosti letové posádky 1-A-14 1-A-18] 1-A-19] 1-A-20 1-A-22 1-A-23 1-A-24 1-A-25 1-A-27 1-A-29 1-A-30 1-A-35 1-A-36 1-A-38 1-A-42 1-A-43 HLAVA B PILOT-ŽÁK (Vrtulník) JAR-FCL Požadavky 1-B-1 JAR-FCL Minimální věk 1-B-1 JAR-FCL Zdravotní způsobilost 1-B-1 HLAVA C PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI SOUKROMÉHO PILOTA (VRTULNÍK) PPL(H) JAR-FCL Minimální věk 1-C-1 JAR-FCL Zdravotní způsobilost 1-C-1 JAR-FCL Práva a podmínky 1-C-1 JAR-FCL Záměrně nepoužito 1-C-1 JAR-FCL Praxe a započítávání 1-C-1 JAR-FCL Výcvikový kurz 1-C-1 JAR-FCL Zkouška teoretických znalostí 1-C-2 Amendment 6 Vydáno JAA: C - 4

5 OBSAH (pokračování) JAR-FCL 2 JAR-FCL Dovednost 1-C-2 Dodatek 1 k JAR-FCL Dodatek 2 k JAR-FCL Dodatek 3 k JAR-FCL Výcvikový kurz k získání PPL(H) Přehled Zápis do rejstříku zařízení určeného pouze pro výuku k PPL Obsah formuláře žádosti o zápis do rejstříku zařízení pro výuku k PPL 1-C-3 1-C-5 1-C-6 Dodatek 4 k JAR-FCL Dodatek 1 k JAR-FCL & Dodatek 2 k JAR-FCL PPL(H) kurz kvalifikace pro lety v noci Zkouška teoretických znalostí a zkouška dovednosti k PPL(H) Obsah zkoušky dovednosti pro vydání PPL(H) 1-C-7 1-C-10 1-C-13 HLAVA D PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI OBCHODNÍHO PILOTA (VRTULNÍK) CPL(H) JAR-FCL Minimální věk 1-D-1 JAR-FCL Zdravotní způsobilost 1-D-1 JAR-FCL Práva a podmínky 1-D-1 JAR-FCL Praxe a započítávání 1-D-1 JAR-FCL Teoretické znalosti 1-D-2 JAR-FCL Letový výcvik 1-D-2 JAR-FCL Dovednost 1-D-2 Dodatek 1 k JAR-FCL & 2.165(a)(1) Integrovaný kurz ATP(H) 1-D-3 Dodatek 1 k JAR-FCL & 2.165(a)(2) Dodatek 1 k JAR-FCL & 2.165(a)(3) Dodatek 1 k JAR-FCL & 2.165(a)(4) Dodatek 1 k JAR-FCL & 2.165(a)(5) Dodatek 1 k JAR-FCL Dodatek 2 k JAR-FCL Integrovaný kurz ATP(H) (bez přístrojové kvalifikace) Poznámka překladatele: oprava změny názvu, v originálním znění je: ATPL(H) integrated course (No Instrument Rating) Integrovaný kurz CPL(H)/IR Integrovaný kurz CPL(H) Modulový kurz CPL(H) Zkouška dovednosti pro vydání CPL(H) Obsah zkoušky dovednosti pro vydání CPL(H) 1-D-6 1-D-9 1-D-12 1-D-15 1-D-17 1-D-19 HLAVA E PŘÍSTROJOVÁ KVALIFIKACE (VRTULNÍK) IR(H) JAR-FCL Zdravotní způsobilost 1-E-1 JAR-FCL Okolnosti, za kterých se vyžaduje IR(H) 1-E-1 Amendment 6 Vydáno JAA: C - 5

6 JAR-FCL 2 JAR-FCL Práva a podmínky 1-E-1 JAR-FCL Platnost, prodloužení platnosti a obnova 1-E-1 JAR-FCL Praxe 1-E-1 JAR-FCL Teoretické znalosti 1-E-2 JAR-FCL Používání anglického jazyka 1-E-2 JAR-FCL Letový výcvik 1-E-2 JAR-FCL Dovednost 1-E-2 Dodatek 1 k JAR-FCL Dodatek 1 k JAR-FCL Dodatek 1 k JAR-FCL Dodatek 2 k JAR-FCL IR(H) Používání anglického jazyka IR(H) Modulový kurz výcviku v létání IR(H) Zkouška dovednosti Obsah zkoušky dovednosti pro vydání IR(H) 1-E-3 1-E-4 1-E-6 1-E-8 HLAVA F TYPOVÉ KVALIFIKACE (VRTULNÍK) JAR-FCL Záměrně nepoužito 1-F-1 JAR-FCL Typové kvalifikace (H) 1-F-1 JAR-FCL Okolnosti, za kterých se vyžadují typové kvalifikace 1-F-1 JAR-FCL Zvláštní oprávnění typové kvalifikace 1-F-1 JAR-FCL Typové kvalifikace Práva, počet a varianty 1-F-1 JAR-FCL Typové kvalifikace Požadavky 1-F-2 JAR-FCL Typové kvalifikace Platnost, prodloužení platnosti a obnova 1-F-2 JAR-FCL Přístrojová kvalifikace, prodloužení platnosti a obnova 1-F-4 JAR-FCL Typová kvalifikace pro vícepilotní vrtulníky Podmínky 1-F-4 JAR-FCL Typová kvalifikace pro jednopilotní vrtulníky Podmínky 1-F-5 JAR-FCL Záměrně nepoužito 1-F-5 JAR-FCL Typové kvalifikace Výuka znalostí a letový výcvik 1-F-5 JAR-FCL Typové kvalifikace Dovednost 1-F-6 Dodatek 1 k JAR-FCL Seznam typů vrtulníků 1-F-7 Dodatek 1 k JAR-FCL & Dodatek 2 k JAR-FCL & Dodatek 3 k JAR-FCL Dodatek 4 k JAR-FCL Zkouška dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti pro typové kvalifikace vrtulníku a pro ATPL, včetně přezkoušení odborné způsobilosti pro přístrojovou kvalifikaci Poznámka překladatele: oprava změny názvu, v originálním znění změna názvu nebyla do obsahu promítnuta Obsah zkoušky dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti pro typovou kvalifikaci na vícepilotních vrtulnících a ATPL včetně přezkoušení odborné způsobilosti pro přístrojovou kvalifikaci Obsah typové kvalifikace/výcviku/zkoušky dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti na jednomotorových a vícemotorových jednopilotních vrtulnících, včetně přezkoušení odborné způsobilosti pro přístrojovou kvalifikaci Poznámka překladatele: oprava změny názvu, v originálním znění změna názvu nebyla do obsahu promítnuta Další oprávnění k typové kvalifikaci pro přiblížení podle přístrojů do výšky rozhodnutí menší než 60 m (200 ft) (CAT II/III) 1-F-8 1-F-11 1-F-15 1-F-19 Vydáno JAA: Amendment 6 C - 6

7 OBSAH (pokračování) JAR-FCL 2 Dodatek 1 k JAR- FCL 2.245(b)(3) Dodatek 1 k JAR-FCL Dodatek 1 k JAR- FCL 2.261(a) Dodatek 1 k JAR- FCL 2.261(b) Dodatek 1 k JAR- FCL 2.261(d) Vzájemné započítávání přezkoušení odborné způsobilosti pro prodloužení platnosti typové kvalifikace Obsah schváleného vstupního kurzu pro účel první typové kvalifikace pro vícemotorový vrtulník Požadavky výuky teoretických znalostí pro zkoušku dovednosti/přezkoušení odborné způsobilosti pro typové kvalifikace Letový výcvik a zkoušky dovednosti Kurz součinnosti vícečlenné posádky (vrtulník) 1-F-20 1-F-21 1-F-22 1-F-23 1-F-25 HLAVA G PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI DOPRAVNÍHO PILOTA (VRTULNÍK) ATPL(H) JAR-FCL Minimální věk 1-G-1 JAR-FCL Zdravotní způsobilost 1-G-1 JAR-FCL Práva a podmínky 1-G-1 JAR-FCL Praxe a započítávání 1-G-1 JAR-FCL Teoretické znalosti 1-G-1 JAR-FCL Letový výcvik 1-G-2 JAR-FCL Dovednost 1-G-2 Dodatek 1 k JAR-FCL ATPL(H) Modulový kurz teoretických znalostí 1-G-3 HLAVA H KVALIFIKACE INSTRUKTORA (VRTULNÍK) JAR-FCL Kvalifikace a oprávnění instruktora Účely 1-H-1 JAR-FCL Instruktor Všeobecně 1-H-1 JAR-FCL Kvalifikace a oprávnění instruktora Všeobecně 1-H-1 JAR-FCL Kvalifikace a oprávnění instruktora Doba platnosti 1-H-2 JAR-FCL 2.320A FI(H) Předběžné požadavky 1-H-2 JAR-FCL 2.320B FI(H) Omezená práva 1-H-2 JAR-FCL 2.320C FI(H) Práva a požadavky 1-H-3 JAR-FCL 2.320D FI(H) Kurz 1-H-3 JAR-FCL 2.320E FI(H) Zkouška dovednosti 1-H-3 JAR-FCL 2.320F FI(H) Vydání kvalifikace 1-H-4 JAR-FCL 2.320G FI(H) Prodloužení platnosti a obnova 1-H-4 JAR-FCL 2.330A TRI(H) Práva 1-H-4 JAR-FCL 2.330B TRI(H) Předběžné požadavky a požadavky 1-H-4 JAR-FCL 2.330C TRI(H) Kurz 1-H-5 JAR-FCL 2.330D TRI(H) Posouzení způsobilosti 1-H-5 JAR-FCL 2.330E TRI(H) Vydání kvalifikace 1-H-5 JAR-FCL 2.330F TRI(H) Prodloužení platnosti a obnova 1-H-5 JAR-FCL 2.340A IRI(H) Práva 1-H-6 JAR-FCL 2.340B IRI(H) Předběžné požadavky a požadavky 1-H-6 JAR-FCL 2.340C IRI(H) Kurz 1-H-6 Amendment 6 Vydáno JAA: C - 7

8 JAR-FCL 2 JAR-FCL 2.340D IRI(H) Zkouška dovednosti 1-H-6 JAR-FCL 2.340E IRI(H) Vydání kvalifikace 1-H-7 JAR-FCL 2.340F IRI(H) Prodloužení platnosti a obnova 1-H-7 JAR-FCL 2.350A SFI(H) Práva 1-H-7 JAR-FCL 2.350B SFI(H) Předběžné požadavky a požadavky 1-H-7 JAR-FCL 2.350C SFI(H) Kurz 1-H-8 JAR-FCL 2.350D SFI(H) Posouzení způsobilosti 1-H-8 JAR-FCL 2.350E SFI(H) Vydání oprávnění 1-H-8 JAR-FCL 2.350F SFI(H) Prodloužení platnosti a obnova 1-H-8 JAR-FCL 2.360A JAR-FCL 2.360B JAR-FCL 2.360C JAR-FCL 2.360D JAR-FCL 2.360E JAR-FCL 2.360F STI(H) Práva Poznámka překladatele: Originál textu chybně uvádí FI(H) STI(H) Požadavky Poznámka překladatele: Originál textu chybně uvádí FI(H) STI(H) Kurz Poznámka překladatele: Originál textu chybně uvádí FI(H) STI(H) Posouzení způsobilosti Poznámka překladatele: Originál textu chybně uvádí FI(H) STI(H) Vydání oprávnění Poznámka překladatele: Originál textu chybně uvádí FI(H) STI(H) Prodloužení platnosti a obnova Poznámka překladatele: Originál textu chybně uvádí FI(H) 1-H-9 1-H-9 1-H-9 1-H-9 1-H-10 1-H-10 JAR-FCL Záměrně nepoužito 1-H-10 JAR-FCL Záměrně nepoužito 1-H-10 JAR-FCL Záměrně nepoužito 1-H-10 Dodatek 1 k JAR-FCL Dodatek 1 k JAR-FCL 2.320D Dodatek 1 k JAR-FCL 2.320E [a 2.345] Dodatek 2 k JAR-FCL 2.320E [a 2.345] Dodatek 1 k JAR-FCL 2.330C Dodatek 1 k JAR-FCL 2.340C Požadavky na specifické oprávnění instruktorů, kteří nejsou držiteli průkazu způsobilosti dle JAR-FCL k výuce v FTO a TRTO mimo členské státy JAA Kurz pro kvalifikaci letového instruktora (vrtulník) (FI(H)) Opatření ke zkoušce dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti a k ústní zkoušce teoretických znalostí pro kvalifikaci letového instruktora (FI(H)) Obsah zkoušky dovednosti, ústní zkoušky teoretických znalostí a přezkoušení odborné způsobilosti pro kvalifikaci letového instruktora (FI(H)) Kurz pro kvalifikaci instruktora typové kvalifikace (vrtulník) pro, podle toho co je vhodné, jednopilotní nebo vícepilotní vrtulníky osvědčené pro provoz podle VFR nebo IFR (TRI(H)) Kurz pro kvalifikaci instruktora přístrojové kvalifikace (vrtulník) (IRI(H)) 1-H-12 1-H-14 1-H-15 1-H-16 1-H-18 1-H-20 HLAVA I EXAMINÁTOŘI (VRTULNÍK) JAR-FCL Examinátoři Účely 1-I-1 JAR-FCL Examinátoři Všeobecně 1-I-1 JAR-FCL Examinátoři Doba platnosti 1-I-2 JAR-FCL (FE(H)) Práva 1-I-2 Vydáno JAA: Amendment 6 C - 8

9 OBSAH (pokračování) JAR-FCL 2 JAR-FCL TRE(H) Předběžné požadavky 1-I-2 JAR-FCL TRE(H) Práva 1-I-3 JAR-FCL TRE(H) Pověření 1-I-3 JAR-FCL IRE(H) Předběžné požadavky 1-I-3 JAR-FCL IRE(H) Práva 1-I-3 JAR-FCL JAR-FCL IRE(H) Pověření Poznámka překladatele: Originál textu toto ustanovení vůbec v obsahu neuvádí. SFE(H) Předběžné požadavky Poznámka překladatele: Originál textu toto ustanovení vůbec v obsahu neuvádí. JAR-FCL SFE(H) Práva 1-I-4 JAR-FCL SFE(H) Pověření 1-I-4 JAR-FCL FIE(H) Předběžné požadavky Poznámka překladatele: Originál textu toto Originál textu zde chybně uvádí SFE(H). JAR-FCL FIE(H)) Práva 1-I-4 JAR-FCL FIE(H) Pověření 1-I-4 Dodatek 1 k JAR-FCL Standardizační opatření pro examinátory 1-I-3 1-I-3 1-I-4 1-I-5 HLAVA J POŽADAVKY NA TEORETICKÉ ZNALOSTI A POSTUPY PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ PRO PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI PROFESIONÁLNÍHO PILOTA A PŘÍSTROJOVÉ KVALIFIKACE JAR-FCL Požadavky 1-J-1 JAR-FCL Obsah zkoušek teoretických znalostí 1-J-1 JAR-FCL Otázky 1-J-1 JAR-FCL Postup zkoušky 1-J-1 JAR-FCL Odpovědnost žadatele 1-J-2 JAR-FCL Normy pro úspěšné složení zkoušky 1-J-2 JAR-FCL Doba platnosti 1-J-2 Dodatek 1 k JAR-FCL Osnova teoretických znalostí ATPL/IR, ATPL, CPL a IR 1-J-3 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO Amendment 6 Vydáno JAA: C - 9

10 JAR-FCL 2 Článek ČÁST 2 PŘIJATELNÉ ZPŮSOBY PRŮKAZU (AMC)/ VÝKLADOVÝ A VYSVĚTLUJÍCÍ MATERIÁL (IEM) Strana AMC/IEM A VŠEOBECNÉ POŽADAVKY IEM FCL Zkratky 2-A-1 AMC FCL & Požadavky na znalosti pro vydání průkazu způsobilosti dle JAR-FCL na základě národního průkazu způsobilosti vydaného členským státem JAA nebo pro potvrzení platnosti průkazů způsobilosti pilota států, které nejsou členy JAA [IEM FCL Návod na hodnocení jazykové způsobilosti 2-A-13] IEM FCL Platnost osvědčení zdravotní způsobilosti 2-A-14 IEM FCL Přítomnost bezpečnostních pilotů 2-A-15 AMC FCL Systém jakosti FTO/TRTO 2-A-17 AMC FCL 2.055(d) Schválení distančních modulových kurzů výuky teoretických znalostí 2-A-18 [AMC č. 1 k JAR-FCL [AMC č. 2 k JAR-FCL IEM č. 1 k JAR-FCL IEM č. 2 k JAR-FCL IEM č. 3 k JAR-FCL IEM č. 4 k JAR FCL 2055 Kvalifikační stupnice jazykové způsobilosti Hodnocení jazykové způsobilosti Systém jakosti FTO/TRTO Finanční hodnocení Organizací pro výcvik v létání (FTO)/Organizací pro výcvik typových kvalifikací (TRTO) Organizace pro výcvik v létání pro průkazy způsobilosti pilota a kvalifikace Přehled zápočtů syntetického letového výcviku pro výcvik ve dvojím řízení v kurzech výcviku v létání pro vrtulník 2-A-4 2-A-19] 2-A-22] 2-A-26 2-A-34 2-A-36 2-A-41 IEM FCL Zaznamenávání doby letu 2-A-43 AMC/IEM C PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI SOUKROMÉHO PILOTA AMC FCL Osnova teoretické výuky a letového výcviku pro průkaz způsobilosti soukromého pilota (vrtulník) PPL(H) 2-C-1 IEM FCL Formulář zkoušky dovednosti PPL(H) 2-C-23 AMC/IEM D PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI OBCHODNÍHO PILOTA AMC FCL & 2.165(a)(1) AMC FCL & 2.165(a)(2) AMC FCL & 2.165(a)(3) AMC-FCL & 2.165(a)(4) AMC-FCL & 2.165(a)(5) Integrovaný kurz ATP(H) Integrovaný kurz ATPL(H) (bez přístrojové kvalifikace) Integrovaný kurz CPL(H) Integrovaný kurz CPL(H) Modulový kurz CPL(H) 2-D-1 2-D-3 2-D-5 2-D-7 2-D-9 Vydáno JAA: Amendment 6 C - 10

11 OBSAH (pokračování) JAR-FCL 2 IEM FCL Formulář zkoušky dovednosti CPL(H) 2-D-10 AMC/IEM E PŘÍSTROJOVÁ KVALIFIKACE IEM FCL Formulář zkoušky dovednosti IR(H) 2-E-1 Poznámka překladatele: Originální znění uvádí navíc chybně a přezkoušení odborné způsobilosti. AMC/IEM F TYPOVÁ KVALIFIKACE IEM FCL (b)(1) IEM FCL (b)(2) Zkouška dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti ATPL/typové kvalifikace/výcvik pro vícepilotní vrtulníky Zkouška dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti/typová kvalifikace/výcvik pro jednomotorové a vícemotorové jednopilotní vrtulníky a doplněk k PPL a CPL zkoušce dovednosti na vícemotorových jednopilotních vrtulnících AMC FCL 2.261(a) Osnova teoretické výuky pro typovou kvalifikaci pro jednomotorové a vícemotorové vrtulníky AMC FCL 2.261(c)(2) Směrnice pro schválení kurzu typové kvalifikace pro vrtulník AMC FCL 2.261(d) Kurz součinnosti vícečlenné posádky (vrtulník) 2-F-10 Dodatek 1 k AMC FCL 2.261(d) Kurz součinnosti vícečlenné posádky (vrtulník) Osvědčení o ukončení výcviku MCC 2-F-1 2-F-2 2-F-3 2-F-8 2-F-13 AMC/IEM H KVALIFIKACE INSTRUKTORA IEM FCL 2.320E Formulář zkoušky dovednosti kvalifikace letového instruktora (Vrtulník) (FI(H)) 2-H-1 AMC FCL 2.3[ ][20D] IEM FCL 2.320G Poznámka překladatele: originál textu obsahuje chybnou číselnou změnu v názvu Kurz kvalifikace letového instruktora (vrtulník) (FI(H)) Kvalifikace letového instruktora (vrtulník) (FI(H)) Formulář prodloužení platnosti a obnovy 2-H-4 2-H-27 AMC FCL 2.320(a)(2) Udržovací seminář [ ] instruktora [ ] 2-H-29 [ ] AMC FCL 2.340C Kurz kvalifikace instruktora přístrojové kvalifikace (vrtulník) (IRI(H)) 2-H-31 AMC/IEM I EXAMINÁTOŘI AMC FCL Standardizační opatření pro examinátory 2-I-1 IEM FCL Poznámky pro vedení a výcvik examinátorů typové kvalifikace (TRE) 2-I-5 Amendment 6 Vydáno JAA: C - 11

12 JAR-FCL 2 AMC/IEM J POŽADAVKY NA TEORETICKÉ ZNALOSTI IEM FCL (a) Sestavování počítačové verze otázek 2-J-1 IEM FCL 2.475(b) Běžné zkratky k použití pro evropskou Centrální banku otázek (CQB) 2-J-3 AMC FCL Rozdělení zkušebních otázek 2-J-11 IEM FCL Terminologie použitá v Hlavě J pro postupy pro provádění zkoušek teoretických znalostí 2-J-17 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO Vydáno JAA: Amendment 6 C - 12

13 JAR-FCL 2 PREAMBULE JAR-FCL 2 Vydáno JAR-FCL 2 sestává z 10 Hlav, které předepisují požadavky pro získání a udržování průkazu způsobilosti a kvalifikací pilota vrtulníků, stejně jako požadavky pro výcvikové organizace, schválené kursy a oprávnění examinátorů. Změna textu na OP FCL 2/99/ Změna textu na OP FCL 2/99/ Amendment Cílem této změny, publikované , je zavést změny popsané ve Změnách textu na oranžových stranách FCL 2/99/1 (NPA-FCL-6) a FCL 2/99/2 (NPA-FCL-8), které jsou tímto zrušeny, a zapracovat NPA-FCL-12. Je třeba upozornit, že změny a vložení textu vyplývající z OP FCL 2/99/1, OP FCL 2/99/2 a NPA-FCL-12 by měly být zavedeny co nejdříve po vydání. Dále byly do textu JAR-FCL 2 (Vrtulník) ke zmíněným NPA zavedeny také editační opravy. ČÁST 1 Hlava A (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) Amendment k JAR-FCL přidáním nového odstavce (a)(3), přečíslováním starého odstavce (a)(3) až (a)(4) a (a)(4) až (a)(5), vyplývající z NPA-FCL-12. Zavedení JAR-FCL vyplývající z NPA-FCL-12. Zavedení JAR-FCL vyplývající z NPA-FCL-12. Zavedení JAR-FCL vyplývající z NPA-FCL-8. Amendment JAR-FCL odstavec (c) a přidání nového odstavce (d), přečíslováním starého odstavce (d) až (e), vyplývající z NPA-FCL-8. Amendment JAR-FCL odstavec (c), vyplývající z NPA-FCL-6. Amendment JAR-FCL přečíslováním starého odstavce a přidání nového odstavce (b), vyplývající z NPA-FCL-8. Amendment JAR-FCL pododstavec (b)(2) vyplývající z NPA-FCL-12. Zavedení JAR-FCL pododstavec (b)(3) a (b)(4) vyplývající z NPA-FCL-8. Amendment k JAR-FCL přečíslováním starého odstavce (a), (b) a (c) vyplývající z NPA-FCL-12. Zavedení (CZ) JAR-FCL Česká národní odchylka - vyplývající z NPA-FCL-8 a zavedení (F)JAR- FCL Francouzská národní odchylka - vyplývající z NPA-FCL-6. Zavedení JAR-FCL vyplývající z NPA-FCL-6. Amendment Dodatku 1 to JAR-FCL odstavce (a), (b) a (d) řádky (g),(l) a vyplývající z NPA-FCL-6. Amendment Dodatku 1 to JAR-FCL odstavec (d) řádky (a), (b), (c), (d), (e), (f), (h), (I), (j) a (k), vyplývající z NPA-FCL-8. Amendment Dodatku 1 to JAR-FCL položka 3 vyplývající z NPA-FCL-6. Zavedení Dodatku 1 to JAR-FCL vyplývající z NPA-FCL-8 a další změněn by NPA-FCL-12. Amendment 6 Vydáno JAA: P - 1

14 JAR-FCL 2 PREAMBULE (pokračování) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) Amendment Dodatku 1 to JAR-FCL odstavec 2, 3 a 9, a změna označení starého Dodatku 1 to JAR-FCL až Dodatku 1a k JAR-FCL 1.055, vyplývající z NPA-FCL-12. Amendment Dodatku 1 k JAR-FCL odstavce 18 a 25 vyplývající z NPA-FCL-6. Amendment Dodatku 1 to JAR-FCL odstavce 18, 32, 33 a 34 vyplývající z NPA-FCL-8. Zavedení Dodatku 1b k JAR-FCL vyplývající z NPA-FCL-12. Amendment Dodatku 2 k JAR-FCL odstavce 2, 3 a 8 vyplývající z NPA-FCL-12. Amendment Dodatku 2 k JAR-FCL odstavce 8, 15, 21 a 22 vyplývající z NPA-FCL-6. Amendment Dodatku 2 to JAR-FCL odstavce 15, 25, 26 a 27 vyplývající z NPA-FCL-8. Amendment Dodatku 1 k JAR-FCL odstavce 1 a 3 vyplývající z NPA-FCL-8. Amendment Dodatku 1 k JAR-FCL 2.075, 'Standardní rozměry průkazu způsobilosti JAA' titulní strana, vyplývající z NPA-FCL-12. Hlava C (a) Zrušení JAR-FCL odstavec (b)(3) vyplývající z NPA-FCL-8. (b) Zrušení JAR-FCL 2.115, který je nyní označen 'Záměrně nepoužito', vyplývající z NPA-FCL-12. (c) Amendment k Dodatku 1 to JAR-FCL odstavec 4, arising NPA-FCL-6. (d) Amendment k Dodatku 2 to JAR-FCL odstavce 1 a 3, stejně jako nadpis, vyplývající z NPA-FCL-8. (e) Zavedení Dodatku 1 to JAR-FCL 2.125, vyplývající z NPA-FCL 12. (f) Amendment Dodatku 1 k JAR-FCL a odstavec 15, vyplývající z NPA-FCL-8. (g) Amendment Dodatku 1 k JAR-FCL a odstavce 1, 2, 4, 8, 14, 18 a 19 vyplývající z NPA-FCL- 12. (h) Amendment Dodatku 2 k JAR-FCL 2.135, oprava formuláře zkoušky dovednosti, vyplývající z NPA-FCL- 12. Hlava D (a) (b) (c) (d) (e) (f) Zrušení JAR-FCL odstavec (d) vyplývající z NPA-FCL-6. Amendment Dodatku 1 k JAR-FCL a 2.165(a)(1) odstavec 4 vyplývající z NPA-FCL-6 a odstavec 14 vyplývající z NPA-FCL-12. Amendment Dodatku 1 k JAR-FCL a 2.165(a)(2) odstavec 4 vyplývající z NPA-FCL-6 a odstavec 13 vyplývající z NPA-FCL-12. Amendment Dodatku 1 k JAR-FCL a 2.165(a)(3) odstavec 12 vyplývající z NPA-FCL-12. Amendment Dodatku 1 k JAR-FCL odstavce 3, 9, 13 a 14 vyplývající z NPA-FCL-12. Amendment Dodatku 2 k JAR-FCL 2.170, oprava formuláře zkoušky dovednosti, vyplývající z NPA-FCL- 12. Hlava E (a) (b) (c) (d) (e) (f) Amendment JAR-FCL vyplývající z NPA-FCL-8. Amendment JAR-FCL odstavec (a) vyplývající z NPA-FCL-8. Amendment JAR-FCL odstavec (a) vyplývající z NPA-FCL-8. Amendment JAR-FCL přidáním odstavce (c) a změna označení starého odstavce (c) až (d) vyplývající z NPA-FCL-12. Amendment Dodatku 1 k JAR-FCL odstavce 11, 12 a 13 vyplývající z NPA-FCL-8. Amendment Dodatku 1 k JAR-FCL odstavec 11 vyplývající z NPA-FCL-8 a odstavec 9 vyplývající z NPA-FCL-12. Vydáno JAA: Amendment 6 P - 2

15 PREAMBULE (pokračování) JAR-FCL 2 Hlava F (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) Amendment JAR-FCL odstavce (a) a (c) vyplývající z NPA-FCL-8. Amendment JAR-FCL odstavec (d) vyplývající z NPA-FCL-12. Amendment JAR-FCL odstavec (c) vyplývající z NPA-FCL-6. Amendment JAR-FCL odstavce (a) a (c) vyplývající z NPA-FCL-8. Amendment JAR-FCL odstavce (a)(3) a (a)(4) vyplývající z NPA-FCL-8. Zavedení JAR-FCL odstavec (a)(5) vyplývající z NPA-FCL-12. Amendment JAR-FCL odstavec (b)(3) vyplývající z NPA-FCL-8 a NPA-FCL-12. Zavedení JAR-FCL odstavce (c) a (d) s přečíslováním starého odstavce vyplývající z NPA-FCL-12. Amendment JAR-FCL odkaz pod nadpisem a v odstavci (c)(2) vyplývající z NPA-FCL-12. Amendment JAR-FCL odstavce (c)(2) a (d)(2) vyplývající z NPA-FCL-6. Zavedení Dodatku 1 to JAR-FCL vyplývající z NPA-FCL-12. Amendment Dodatku 1 to JAR-FCL a odstavce 8 a 12 vyplývající z NPA-FCL-8. Amendment Dodatku 3 to JAR-FCL a 2.295, odkaz na OTD byl zrušen, vyplývající z NPA-FCL-12. Zavedení Dodatku 1 to JAR-FCL 2.245(b)(3), vyplývající z NPA-FCL-12. Amendment Dodatku 1 to JAR-FCL 2.261(a) odstavec 3, vyplývající z NPA-FCL-12. Hlava H (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) Amendment JAR-FCL odstavec (a)(2)(iii) vyplývající z NPA-FCL-12. Zavedení JAR-FCL odstavec (b) vyplývající z NPA-FCL-8. Amendment JAR-FCL odstavec (b) vyplývající z NPA-FCL-12. Amendment JAR-FCL první odstavec vyplývající z NPA-FCL-12. Amendment JAR-FCL odstavec (a)(1) vyplývající z NPA-FCL-8. Amendment JAR-FCL odstavec (a)(2) vyplývající z NPA-FCL-6. Amendment JAR-FCL odstavec (a) vyplývající z NPA-FCL-8. Amendment JAR-FCL odstavec (f)(1) vyplývající z NPA-FCL-6. Amendment JAR-FCL odstavce (a) a (b) vyplývající z NPA-FCL-8 Amendment JAR-FCL odstavec (a)(2) vyplývající z NPA-FCL-8. Amendment JAR-FCL odstavec (a)(2) vyplývající z NPA-FCL-8. Zavedení Dodatku 1 to JAR-FCL vyplývající z NPA-FCL-12. Amendment Dodatku 1 k JAR-FCL a odstavec 12 vyplývající z NPA-FCL-12. Hlava I (a) Amendment JAR-FCL odstavce (a) a (b) vyplývající z NPA-FCL-6. Hlava J (a) (b) Amendment JAR-FCL odstavec (f) vyplývající z NPA-FCL-6. Amendment JAR-FCL odstavec (b) vyplývající z NPA-FCL-8. Amendment 6 Vydáno JAA: P - 3

16 JAR-FCL 2 PREAMBULE (pokračování) (c) (d) Amendment JAR-FCL odstavec (d) vyplývající z NPA-FCL-12. Amendment JAR-FCL odstavce (a) a (b) vyplývající z NPA-FCL-8. ČÁST 2 Hlava A (a) (b) (c) (d) (e) (f) Amendment AMC FCL a vyplývající z NPA-FCL-6. Zavedení AMC FCL vyplývající z NPA-FCL-12. Zavedení IEM č. 1 to JAR-FCL vyplývající z NPA-FCL-12. Zavedení IEM č. 2 to JAR-FCL vyplývající z NPA-FCL-6. Zavedení IEM č.3 to JAR-FCL vyplývající z NPA-FCL-8. Zavedení IEM FCL vyplývající z NPA-FCL-6. Hlava C (a) (b) (c) Amendment AMC FCL k zavedení křížového odkazu k Dodatku 1 to JAR-FCL vyplývající z NPA-FCL-6. Amendment AMC FCL položka 74 vyplývající z NPA-FCL-6. Amendment AMC FCL 2.125, osnova letové výuky pro průkaz způsobilosti soukromého pilota (vrtulník), vyplývající z NPA-FCL-12. Hlava D (a) (b) Amendment AMC FCL a 2.165(a)(1) odstavec 1 vyplývající z NPA-FCL-8. Amendment AMC FCL a 2.165(a)(2) odstavec 1 vyplývající z NPA-FCL-8. Hlava F (a) (b) (c) (d) Amendment AMC FCL vyplývající z NPA-FCL-7. Zrušení AMC FCL 2.220, stal se nyní Dodatkem 1 k JAR-FCL 2.220, vyplývající z NPA-FCL-12. Zavedení AMC FCL 2.261(c)(2) vyplývající z NPA-FCL-6. Amendment IEM FCL 1.261(d) vyplývající z NPA-FCL-6. Hlava H (a) (b) Amendment AMC FCL 2.340, Část 1 nový odstavec 9, Část 2 tabulka Amendment 'Změna hodin' a Část 3 oprava letových zkoušek, vyplývající z NPA-FCL-12. Zavedení AMC FCL 1.355(a)(2) vyplývající z NPA-FCL-6. Vydáno JAA: Amendment 6 P - 4

17 PREAMBULE (pokračování) JAR-FCL 2 Hlava I (a) Amendment AMC FCL vyplývající z NPA-FCL-8. Hlava J (a) (b) (c) (d) (e) (f) Amendment AMC FCL 2.470(a) vyplývající z NPA-FCL-8. Amendment AMC FCL 2.470(b) vyplývající z NPA-FCL-8. Amendment AMC FCL 2.470(c) vyplývající z NPA-FCL-8. Zavedení sloučené Osnovy teoretických znalostí AMC FCL 2.470(a), (b) a (c), vyplývající z NPA-FCL-12. Amendment IEM FCL 2.475(a) vyplývající z NPA-FCL-8. Zavedení IEM FCL vyplývající z NPA-FCL-6. Amendment Třetí vydání JAR-FCL 2 (Vrtulníky) obsahuje množství amendmentů a zavedení textu, což odráží váýsledky NPA- FCL-14. Je třeba upozornit, že amendmenty a zavedení textu, vyplývající z NPA-FCL-14 by měly být zavedeny co nejdříve po vydání. Dále byly do textu JAR-FCL 2 (Vrtulník) ke zmíněným NPA zavedeny také editační opravy. Byly učiněny následující vložení textu a/nebo změny pocházející z NPA-FCL-14. ČÁST 1 Hlava A (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) Amendment JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment JAR-FCL přidáním nových odstavců (a)(6) a (a)(7) vyplývající z NPA FCL-14. Amendment dodatku 1 k JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment JAR-FCL odstavec (2)(c) vyplývající z NPA FCL-14. Amendment JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment dodatku 1 k JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Zavedení dodatku 2 k JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment JAR-FCL odstavec (a) a přidání nového odstavce (b) vyplývající z NPA FCL-14. Amendment JAR-FCL odstavec (c) vyplývající z NPA FCL-14. Amendment JAR-FCL odstavec (b) vyplývající z NPA FCL-14. Amendment JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment dodatku 1a k JAR-FCL odstavec 15 vyplývající z NPA FCL-14. Amendment dodatku 1b k JAR-FCL odstavec (c) vyplývající z NPA FCL-14. Zavedení dodatku 1c k JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment 6 Vydáno JAA: P - 5

18 JAR-FCL 2 PREAMBULE (pokračování) (o) (p) (q) (r) Amendment dodatku 2 k JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14 Amendment JAR-FCL přidáním italské národní odchylky. Amendment JAR-FCL odstavce (a) a (d) vyplývající z NPA FCL-14. Amendment dodatku 1 k JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Hlava C (a) Amendment dodatku 3 k JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Hlava D (a) (b) (c) (d) (e) Amendment JAR-FCL odstavec (b) vyplývající z NPA FCL-14. Amendment JAR-FCL odstavce (a)(2) a (b)(2) vyplývající z NPA FCL-14. Amendment dodatku 1 k JAR-FCL & 2.165(a)(1) vyplývající z NPA FCL-14. Amendment dodatku 1 k JAR-FCL & 2.165(a)(2) vyplývající z NPA FCL-14. Amendment dodatku 1 k JAR-FCL & 2.165(a)(3) vyplývající z NPA FCL-14. Hlava E (a) (b) (c) (d) (e) Zavedení JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment dodatku 1 k JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment dodatku 1 k JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Hlava F (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) Amendment JAR-FCL přidáním nových odstavců (a)(6) a (a)(7) vyplývající z NPA FCL-14. Amendment JAR-FCL přidáním nového odstavce (b)(4) vyplývající z NPA FCL-8. Amendment dodatku 1 k JAR-FCL & vyplývající z NPA FCL-14. Amendment dodatku 2 k JAR-FCL & vyplývající z NPA FCL-14. Amendment dodatku 3 k JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Zavedení dodatku 4 k JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment dodatku 1 k JAR-FCL 2.261(a) odstavec 2 vyplývající z NPA FCL-14. Zavedení dodatku 1 k JAR-FCL 2.261(d) vyplývající z NPA FCL-14. Hlava G (a) (b) Amendment JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment dodatku 1 k JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Vydáno JAA: Amendment 6 P - 6

19 PREAMBULE (pokračování) JAR-FCL 2 Hlava H (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) Amendment dodatku 1 k JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment JAR-FCL odstavce (b)(2) vyplývající z NPA FCL-14 Amendment JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Zavedení dodatku 1 k JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Zavedení dodatku 1 k JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Zavedení dodatku 1 k JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment JAR-FCL odstavce (a) a (b) vyplývající z NPA FCL-14. Hlava I (a) (b) (c) Amendment JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Zavedení dodatku 1 k JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Hlava J (a) (b) (c) (d) (e) Zavedení dodatku 1 k JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. ČÁST 2 Hlava A (a) (b) Amendment IEM FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment AMC FCL & vyplývající z NPA FCL-14. Amendment 6 Vydáno JAA: P - 7

20 JAR-FCL 2 PREAMBULE (pokračování) Hlava D (a) (b) Amendment k AMC FCL & 2.165(a)(1) vyplývající z NPA FCL-14. Amendment k AMC FCL & 2.165(a)(2) vyplývající z NPA FCL-14. Hlava F (a) (b) (c) Amendment AMC FCL 2.261(a) vyplývající z NPA FCL-14. Amendment AMC FCL 2.261(d) vyplývající z NPA FCL-14. Zrušení IEM FCL 2.261(d) vyplývající z NPA FCL-14. Hlava H (a) (b) (c) (d) Amendment AMC FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment AMC FCL odstavce (a)(2) vyplývající z NPA FCL-14. Amendment AMC FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment AMC FCL vyplývající z NPA FCL-14. Hlava I (a) Amendment AMC FCL vyplývající z NPA FCL-14. Hlava J Zrušení AMC 2.470(a), (b) a (c) vyplývající z NPA FCL-14. Amendment Čtvrté vydání JAR-FCL 2 (Vrtulníky) obsahuje množství amendmentů a zavedení textu, což odráží výsledky NPA- FCL-17. Je třeba upozornit, že amendmenty a zavedení textu, vyplývající z NPA-FCL-17 by měly být zavedeny co nejdříve po vydání. Dále byly do textu JAR-FCL 2 (Vrtulník) ke zmíněným NPA zavedeny také editační opravy. Byly učiněny následující zavedení textu a/nebo změny pocházející z NPA-FCL-17. ČÁST 1 Hlava A (a) Amendment JAR-FCL (b) Amendment JAR-FCL (c) Amendment JAR-FCL (d) Amendment JAR-FCL Vydáno JAA: Amendment 6 P - 8

CAA-ZLP-060 strana 0 změna č. 6

CAA-ZLP-060 strana 0 změna č. 6 1. Změny a opravy číslo změny změny datum platnosti 2 1.1.2004 3 1.1.2005 datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum platnosti 4 1.3.2006 1 - zapracováno 15.5.2006 5 1.1.2007 2 - zapracováno 19.5.2006

Více

CAA-ZLP-060 strana 0 změna č. 9

CAA-ZLP-060 strana 0 změna č. 9 1. Změny a opravy číslo změny změny datum platnosti 2 1.1.2004 3 1.1.2005 datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum platnosti 4 1.3.2006 1 - zapracováno 15.5.2006 5 1.1.2007 2 - zapracováno 19.5.2006

Více

LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II

LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II MINISTERSTVO DOPRAVY ČR Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II Uveřejněno pod číslem jednacím 361/2010-220-SP/1 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN - PŘEDPIS PROVOZ LETADEL

Více

LETECKÝ PŘEDPIS OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

LETECKÝ PŘEDPIS OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SVAZEK I - HLUK LETADEL L16/I Uveřejněno pod číslem jednacím: č.j. 525/2007-220-SP/1

Více

AMC/IEM D - PROVOZNÍ POSTUPY

AMC/IEM D - PROVOZNÍ POSTUPY ČÁST 2 JAR-OPS 3 AMC/IEM D - PROVOZNÍ POSTUPY ACJ OPS 3.195 Provozní řízení Viz JAR-OPS 3.195 1 Provozní řízení, které provozovatel provádí v zájmu bezpečnosti, znamená odpovědnost za zahájení, průběh

Více

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Změna: 478/2001 Sb. (část) Změna: 478/2001 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 411/2005

Více

CAA-TI-019-1/00 SMĚRNICE PRO VYPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VYBAVENÍ LETADEL

CAA-TI-019-1/00 SMĚRNICE PRO VYPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VYBAVENÍ LETADEL CAA-TI-019-1/00 Č.j.: 13330/3510-TI/00 Vydáno dne: 20.10.2000 Změna č. 1: 1.4.2008 Pod č. j.: 124/08-412 Zpracovatel: Ing. Kračmer Zpracovatel: Ing. Saltuari SMĚRNICE PRO VYPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 54 Rozeslána dne 11. července 2014 Cena Kč 103, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 54 Rozeslána dne 11. července 2014 Cena Kč 103, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 54 Rozeslána dne 11. července 2014 Cena Kč 103, O B S A H : 127. Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona

Více

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1. ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2004 49/1997 Sb. ZÁKON ze dne 6. března 1997 o civilním letectví

Více

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 ČR: DOPLNĚK X BEZPILOTNÍ SYSTÉMY (Poznámka: viz Hlava 3, ust. 3.1.9 tohoto předpisu) 1. Definice Výrazy použité v tomto doplňku mají následující význam: Autonomní letadlo Bezpilotní

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 59 Rozeslána dne 2. června 2008 Cena Kč 78, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 59 Rozeslána dne 2. června 2008 Cena Kč 78, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 59 Rozeslána dne 2. června 2008 Cena Kč 78, O B S A H : 189. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 37 Rozeslána dne 17. dubna 2015 Cena Kč 176, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 37 Rozeslána dne 17. dubna 2015 Cena Kč 176, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 17. dubna 2015 Cena Kč 176, O B S A H : 77. Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, a

Více

NÁVRH ZÁKON. ze dne 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek ČÁST PRVNÍ

NÁVRH ZÁKON. ze dne 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek ČÁST PRVNÍ III NÁVRH ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o návykových

Více

ACJ HLAVA B. [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c)

ACJ HLAVA B. [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c) ČÁST 2 Hlava B JAR-MMEL/MEL ACJ HLAVA B [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c) Vybavení, které se nevztahuje k bezpečnosti, je takové vybavení, které není požadováno k účelům týkajícím

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1940 Sbírka zákonů č. 184 / 2014 Částka 75 184 ZÁKON ze dne 31. července 2014, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL. Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1

LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL. Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1 Uveřejněno pod číslem

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H : 68. Zákon o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona

Více

Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, tel.: 271 085 270, http://www.laacr.cz

Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, tel.: 271 085 270, http://www.laacr.cz UL 1 Výklad pravidel létání a provozu civilních letadel s odchylkami pro jednotlivé druhy SLZ. Ultralehké letouny, motorové padákové kluzáky, vírníky, ultralehké vrtulníky Na základě pověření vydala Letecká

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen v elektronické podobě jako jediný autentický dokument.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen v elektronické podobě jako jediný autentický dokument. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ KONZULTAČNÍCH SLUŽEB PRO STAVBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PŘÍLOHY A,

Více

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY SLUŽBA ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA L 11 Uveřejněno

Více

k Bezpečnostnímu opatření Ministerstva dopravy odboru civilního letectví č. 2/2008

k Bezpečnostnímu opatření Ministerstva dopravy odboru civilního letectví č. 2/2008 Doplňující informace ÚCL k Bezpečnostnímu opatření Ministerstva dopravy odboru civilního letectví č. 2/2008 uveřejněnému jako AIC C 13/08 ze dne 22. května 2008 (První vydání ze dne 5. června 2008) Strana

Více

PŘEDPIS O ODBORNÉM ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD A INCIDENTŮ L 13 MINISTERSTVO DOPRAVY ČR DOTISK

PŘEDPIS O ODBORNÉM ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD A INCIDENTŮ L 13 MINISTERSTVO DOPRAVY ČR DOTISK MINISTERSTVO DOPRAVY ČR PŘEDPIS O ODBORNÉM ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD A INCIDENTŮ L 13 DOTISK Opatření Ministerstva dopravy a spojů č.j. 28.376/01-220 ze dne 25.10.2001. KONTROLNÍ SEZNAM STRAN

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 20. května 2010 Cena Kč 58, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 20. května 2010 Cena Kč 58, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 52 Rozeslána dne 20. května 2010 Cena Kč 58, O B S A H : 145. Zákon o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů 146. Zákon o označování a sledovatelnosti

Více

č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů

č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 130/2003 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 130/2003 Sb. (část) Změna:

Více

2004L0049 CS 18.12.2009 002.001 1

2004L0049 CS 18.12.2009 002.001 1 2004L0049 CS 18.12.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/49/ES ze dne

Více

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy ZÁKON č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 83/1998 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 132/2000

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 108 Rozeslána dne 8. září 2008 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 108 Rozeslána dne 8. září 2008 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 108 Rozeslána dne 8. září 2008 Cena Kč 90, O B S A H : 329. Vyhláška o centrální evidenci exekucí 330. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti

Více

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I W W W. O P P K. C Z ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P O D R O B N É

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více