OBSAH (CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ) JAR-FCL 2 ZPŮSOBILOST ČLENŮ LETOVÝCH POSÁDEK (VRTULNÍK)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH (CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ) JAR-FCL 2 ZPŮSOBILOST ČLENŮ LETOVÝCH POSÁDEK (VRTULNÍK)"

Transkript

1 JAR-FCL 2 OBSAH (CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ) JAR-FCL 2 ZPŮSOBILOST ČLENŮ LETOVÝCH POSÁDEK (VRTULNÍK) ÚVODNÍ USTANOVENÍ PŘEDMLUVA SEZNAM PLATNÝCH STRAN PREAMBULE ČÁST 1 POŽADAVKY HLAVA A VŠEOBECNÉ POŽADAVKY HLAVA B PILOT ŽÁK (Vrtulník) HLAVA C PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI SOUKROMÉHO PILOTA (Vrtulník) PPL(H) HLAVA D PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI OBCHODNÍHO PILOTA (Vrtulník) CPL(H) HLAVA E PŘÍSTROJOVÁ KVALIFIKACE (Vrtulník) IR(H) HLAVA F TYPOVÉ KVALIFIKACE (Vrtulník) HLAVA G PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI DOPRAVNÍHO PILOTA (Vrtulník) ATPL(H) HLAVA H KVALIFIKACE INSTRUKTORA (Vrtulník) HLAVA I EXAMINÁTOŘI (Vrtulník) HLAVA J POŽADAVKY NA TEORETICKÉ ZNALOSTI A POSTUPY PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ PRO PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI PROFESIONÁLNÍHO PILOTA A PŘÍSTROJOVÉ KVALIFIKACE ČÁST 2 PŘIJATELNÉ ZPŮSOBY PRŮKAZU (AMC)/VÝKLADOVÝ A VYSVĚTLUJÍCÍ MATERIÁL (IEM) AMC/IEM A VŠEOBECNÉ POŽADAVKY AMC/IEM C PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI SOUKROMÉHO PILOTA AMC/IEM D PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI OBCHODNÍHO PILOTA AMC/IEM E PŘÍSTROJOVÁ KVALIFIKACE AMC/IEM F TYPOVÉ KVALIFIKACE AMC/IEM H KVALIFIKACE INSTRUKTORA AMC/IEM I EXAMINÁTOŘI AMC/IEM J POŽADAVKY NA TEORETICKÉ ZNALOSTI Amendment 6 Vydáno JAA: C - 1

2 JAR-FCL 2 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO Vydáno JAA: Amendment 6 C - 2

3 JAR-FCL 2 PODROBNÝ OBSAH JAR-FCL 2 ZPŮSOBILOST ČLENŮ LETOVÝCH POSÁDEK (VRTULNÍK) Článek Strana ČÁST 1 POŽADAVKY Všeobecně a úprava HLAVA A VŠEOBECNÉ POŽADAVKY JAR-FCL Definice a zkratky 1-A-1 JAR-FCL Platnost 1-A-2 JAR-FCL Základní oprávnění zastávat funkci člena letové posádky 1-A-3 JAR-FCL Přijímání průkazů způsobilosti, kvalifikací, oprávnění, schválení nebo 1-A-4 osvědčení JAR-FCL Zápočet držitelů průkazu způsobilosti vydaného státem, který není členem 1-A-5 JAA JAR-FCL Oprávnění/kvalifikace pro zvláštní účely 1-A-5 JAR-FCL Zápočet vojenské služby 1-A-5 JAR-FCL Platnost průkazů způsobilosti a kvalifikací 1-A-6 JAR-FCL Nedávná praxe pilotů, kteří nejsou v provozu v souladu s JAR-OPS 3 1-A-6 JAR-FCL Opatření pro zkoušení 1-A-6 JAR-FCL Zdravotní způsobilost 1-A-7 JAR-FCL Snížení zdravotní způsobilosti 1-A-7 JAR-FCL Zvláštní okolnosti 1-A-8 JAR-FCL Započítávání doby letu a teoretických znalostí 1-A-8 JAR-FCL Organizace pro výcvik a zařízení zapsaná do rejstříku 1-A-9 JAR-FCL Omezení práv držitelů průkazu způsobilosti ve věku 60 let nebo vyšším 1-A-9 (F)JAR-FCL Omezení práv držitelů průkazu způsobilosti ve věku 60 let nebo vyšším 1-A-9 (Francie) (I)JAR-FCL Omezení práv držitelů průkazu způsobilosti ve věku 60 let nebo vyšším (Itálie) 1-A-10 JAR-FCL Stát vydání průkazu způsobilosti 1-A-10 JAR-FCL Normální bydliště 1-A-10 JAR-FCL Formát a specifikace pro průkazy způsobilosti letové posádky 1-A-10 JAR-FCL Zaznamenávání doby letu 1-A-11 Amendment 6 Vydáno JAA: C - 3

4 JAR-FCL 2 Dodatek 1 k JAR-FCL [Dodatek 1 k JAR-FCL [Dodatek 2 k JAR- FCL Dodatek 1 k JAR-FCL Dodatek 2 k JAR-FCL Dodatek 3 k JAR-FCL Dodatek 1 k JAR-FCL Dodatek 2 k JAR-FCL Dodatek 3 k JAR-FCL Dodatek 4 k JAR-FCL Dodatek 1a k JAR-FCL Dodatek 1b k JAR-FCL Dodatek 1c k JAR-FCL Dodatek 2 k JAR-FCL Dodatek 3 k JAR-FCL Dodatek 1 k JAR-FCL Minimální požadavky pro vydání průkazu způsobilosti/oprávnění dle JAR-FCL na základě národního průkazu způsobilosti/oprávnění vydaného v členském státě JAA Požadavky na odbornou způsobilost v jazycích používaných při radiotelefonní komunikací Kvalifikační stupnice jazykové způsobilosti Minimální požadavky pro potvrzení platnosti průkazů způsobilosti pilota států, které nejsou členy JAA Převod PPL(H) vydaného státem, který není členem JAA na PPL(H) dle JAR- FCL Potvrzení platnosti průkazu způsobilosti pilota vydaného státem, který není členem JAA pro zvláštní úkoly s časově omezeným trváním Započítávání teoretických znalostí Požadavky na překlenovací výuku a zkoušku Započítávání teoretických znalostí pro vydávání CPL(H) Požadavky na překlenovací výuku a zkoušku Započítávání teoretických znalostí pro vydávání ATPL(H) Požadavky na překlenovací výuku a zkoušku Započítávání požadavků na teoretické znalosti pro vydávání CPL(H), IR(H) anebo ATPL(H) Organizace pro výcvik v létání k získání průkazů způsobilosti pilota a kvalifikací Částečný výcvik mimo území členských států JAA Další požadavky na výcvik v FTO, jejichž hlavní místo obchodní činnosti a sídlo se nachází mimo členské státy JAA Organizace pro výcvik typové kvalifikace pro vydávání pouze typových kvalifikací držitelům průkazu způsobilosti pilota Schválení distančních modulových kurzů výuky teoretických znalostí Specifikace k průkazům způsobilosti letové posádky 1-A-14 1-A-18] 1-A-19] 1-A-20 1-A-22 1-A-23 1-A-24 1-A-25 1-A-27 1-A-29 1-A-30 1-A-35 1-A-36 1-A-38 1-A-42 1-A-43 HLAVA B PILOT-ŽÁK (Vrtulník) JAR-FCL Požadavky 1-B-1 JAR-FCL Minimální věk 1-B-1 JAR-FCL Zdravotní způsobilost 1-B-1 HLAVA C PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI SOUKROMÉHO PILOTA (VRTULNÍK) PPL(H) JAR-FCL Minimální věk 1-C-1 JAR-FCL Zdravotní způsobilost 1-C-1 JAR-FCL Práva a podmínky 1-C-1 JAR-FCL Záměrně nepoužito 1-C-1 JAR-FCL Praxe a započítávání 1-C-1 JAR-FCL Výcvikový kurz 1-C-1 JAR-FCL Zkouška teoretických znalostí 1-C-2 Amendment 6 Vydáno JAA: C - 4

5 OBSAH (pokračování) JAR-FCL 2 JAR-FCL Dovednost 1-C-2 Dodatek 1 k JAR-FCL Dodatek 2 k JAR-FCL Dodatek 3 k JAR-FCL Výcvikový kurz k získání PPL(H) Přehled Zápis do rejstříku zařízení určeného pouze pro výuku k PPL Obsah formuláře žádosti o zápis do rejstříku zařízení pro výuku k PPL 1-C-3 1-C-5 1-C-6 Dodatek 4 k JAR-FCL Dodatek 1 k JAR-FCL & Dodatek 2 k JAR-FCL PPL(H) kurz kvalifikace pro lety v noci Zkouška teoretických znalostí a zkouška dovednosti k PPL(H) Obsah zkoušky dovednosti pro vydání PPL(H) 1-C-7 1-C-10 1-C-13 HLAVA D PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI OBCHODNÍHO PILOTA (VRTULNÍK) CPL(H) JAR-FCL Minimální věk 1-D-1 JAR-FCL Zdravotní způsobilost 1-D-1 JAR-FCL Práva a podmínky 1-D-1 JAR-FCL Praxe a započítávání 1-D-1 JAR-FCL Teoretické znalosti 1-D-2 JAR-FCL Letový výcvik 1-D-2 JAR-FCL Dovednost 1-D-2 Dodatek 1 k JAR-FCL & 2.165(a)(1) Integrovaný kurz ATP(H) 1-D-3 Dodatek 1 k JAR-FCL & 2.165(a)(2) Dodatek 1 k JAR-FCL & 2.165(a)(3) Dodatek 1 k JAR-FCL & 2.165(a)(4) Dodatek 1 k JAR-FCL & 2.165(a)(5) Dodatek 1 k JAR-FCL Dodatek 2 k JAR-FCL Integrovaný kurz ATP(H) (bez přístrojové kvalifikace) Poznámka překladatele: oprava změny názvu, v originálním znění je: ATPL(H) integrated course (No Instrument Rating) Integrovaný kurz CPL(H)/IR Integrovaný kurz CPL(H) Modulový kurz CPL(H) Zkouška dovednosti pro vydání CPL(H) Obsah zkoušky dovednosti pro vydání CPL(H) 1-D-6 1-D-9 1-D-12 1-D-15 1-D-17 1-D-19 HLAVA E PŘÍSTROJOVÁ KVALIFIKACE (VRTULNÍK) IR(H) JAR-FCL Zdravotní způsobilost 1-E-1 JAR-FCL Okolnosti, za kterých se vyžaduje IR(H) 1-E-1 Amendment 6 Vydáno JAA: C - 5

6 JAR-FCL 2 JAR-FCL Práva a podmínky 1-E-1 JAR-FCL Platnost, prodloužení platnosti a obnova 1-E-1 JAR-FCL Praxe 1-E-1 JAR-FCL Teoretické znalosti 1-E-2 JAR-FCL Používání anglického jazyka 1-E-2 JAR-FCL Letový výcvik 1-E-2 JAR-FCL Dovednost 1-E-2 Dodatek 1 k JAR-FCL Dodatek 1 k JAR-FCL Dodatek 1 k JAR-FCL Dodatek 2 k JAR-FCL IR(H) Používání anglického jazyka IR(H) Modulový kurz výcviku v létání IR(H) Zkouška dovednosti Obsah zkoušky dovednosti pro vydání IR(H) 1-E-3 1-E-4 1-E-6 1-E-8 HLAVA F TYPOVÉ KVALIFIKACE (VRTULNÍK) JAR-FCL Záměrně nepoužito 1-F-1 JAR-FCL Typové kvalifikace (H) 1-F-1 JAR-FCL Okolnosti, za kterých se vyžadují typové kvalifikace 1-F-1 JAR-FCL Zvláštní oprávnění typové kvalifikace 1-F-1 JAR-FCL Typové kvalifikace Práva, počet a varianty 1-F-1 JAR-FCL Typové kvalifikace Požadavky 1-F-2 JAR-FCL Typové kvalifikace Platnost, prodloužení platnosti a obnova 1-F-2 JAR-FCL Přístrojová kvalifikace, prodloužení platnosti a obnova 1-F-4 JAR-FCL Typová kvalifikace pro vícepilotní vrtulníky Podmínky 1-F-4 JAR-FCL Typová kvalifikace pro jednopilotní vrtulníky Podmínky 1-F-5 JAR-FCL Záměrně nepoužito 1-F-5 JAR-FCL Typové kvalifikace Výuka znalostí a letový výcvik 1-F-5 JAR-FCL Typové kvalifikace Dovednost 1-F-6 Dodatek 1 k JAR-FCL Seznam typů vrtulníků 1-F-7 Dodatek 1 k JAR-FCL & Dodatek 2 k JAR-FCL & Dodatek 3 k JAR-FCL Dodatek 4 k JAR-FCL Zkouška dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti pro typové kvalifikace vrtulníku a pro ATPL, včetně přezkoušení odborné způsobilosti pro přístrojovou kvalifikaci Poznámka překladatele: oprava změny názvu, v originálním znění změna názvu nebyla do obsahu promítnuta Obsah zkoušky dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti pro typovou kvalifikaci na vícepilotních vrtulnících a ATPL včetně přezkoušení odborné způsobilosti pro přístrojovou kvalifikaci Obsah typové kvalifikace/výcviku/zkoušky dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti na jednomotorových a vícemotorových jednopilotních vrtulnících, včetně přezkoušení odborné způsobilosti pro přístrojovou kvalifikaci Poznámka překladatele: oprava změny názvu, v originálním znění změna názvu nebyla do obsahu promítnuta Další oprávnění k typové kvalifikaci pro přiblížení podle přístrojů do výšky rozhodnutí menší než 60 m (200 ft) (CAT II/III) 1-F-8 1-F-11 1-F-15 1-F-19 Vydáno JAA: Amendment 6 C - 6

7 OBSAH (pokračování) JAR-FCL 2 Dodatek 1 k JAR- FCL 2.245(b)(3) Dodatek 1 k JAR-FCL Dodatek 1 k JAR- FCL 2.261(a) Dodatek 1 k JAR- FCL 2.261(b) Dodatek 1 k JAR- FCL 2.261(d) Vzájemné započítávání přezkoušení odborné způsobilosti pro prodloužení platnosti typové kvalifikace Obsah schváleného vstupního kurzu pro účel první typové kvalifikace pro vícemotorový vrtulník Požadavky výuky teoretických znalostí pro zkoušku dovednosti/přezkoušení odborné způsobilosti pro typové kvalifikace Letový výcvik a zkoušky dovednosti Kurz součinnosti vícečlenné posádky (vrtulník) 1-F-20 1-F-21 1-F-22 1-F-23 1-F-25 HLAVA G PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI DOPRAVNÍHO PILOTA (VRTULNÍK) ATPL(H) JAR-FCL Minimální věk 1-G-1 JAR-FCL Zdravotní způsobilost 1-G-1 JAR-FCL Práva a podmínky 1-G-1 JAR-FCL Praxe a započítávání 1-G-1 JAR-FCL Teoretické znalosti 1-G-1 JAR-FCL Letový výcvik 1-G-2 JAR-FCL Dovednost 1-G-2 Dodatek 1 k JAR-FCL ATPL(H) Modulový kurz teoretických znalostí 1-G-3 HLAVA H KVALIFIKACE INSTRUKTORA (VRTULNÍK) JAR-FCL Kvalifikace a oprávnění instruktora Účely 1-H-1 JAR-FCL Instruktor Všeobecně 1-H-1 JAR-FCL Kvalifikace a oprávnění instruktora Všeobecně 1-H-1 JAR-FCL Kvalifikace a oprávnění instruktora Doba platnosti 1-H-2 JAR-FCL 2.320A FI(H) Předběžné požadavky 1-H-2 JAR-FCL 2.320B FI(H) Omezená práva 1-H-2 JAR-FCL 2.320C FI(H) Práva a požadavky 1-H-3 JAR-FCL 2.320D FI(H) Kurz 1-H-3 JAR-FCL 2.320E FI(H) Zkouška dovednosti 1-H-3 JAR-FCL 2.320F FI(H) Vydání kvalifikace 1-H-4 JAR-FCL 2.320G FI(H) Prodloužení platnosti a obnova 1-H-4 JAR-FCL 2.330A TRI(H) Práva 1-H-4 JAR-FCL 2.330B TRI(H) Předběžné požadavky a požadavky 1-H-4 JAR-FCL 2.330C TRI(H) Kurz 1-H-5 JAR-FCL 2.330D TRI(H) Posouzení způsobilosti 1-H-5 JAR-FCL 2.330E TRI(H) Vydání kvalifikace 1-H-5 JAR-FCL 2.330F TRI(H) Prodloužení platnosti a obnova 1-H-5 JAR-FCL 2.340A IRI(H) Práva 1-H-6 JAR-FCL 2.340B IRI(H) Předběžné požadavky a požadavky 1-H-6 JAR-FCL 2.340C IRI(H) Kurz 1-H-6 Amendment 6 Vydáno JAA: C - 7

8 JAR-FCL 2 JAR-FCL 2.340D IRI(H) Zkouška dovednosti 1-H-6 JAR-FCL 2.340E IRI(H) Vydání kvalifikace 1-H-7 JAR-FCL 2.340F IRI(H) Prodloužení platnosti a obnova 1-H-7 JAR-FCL 2.350A SFI(H) Práva 1-H-7 JAR-FCL 2.350B SFI(H) Předběžné požadavky a požadavky 1-H-7 JAR-FCL 2.350C SFI(H) Kurz 1-H-8 JAR-FCL 2.350D SFI(H) Posouzení způsobilosti 1-H-8 JAR-FCL 2.350E SFI(H) Vydání oprávnění 1-H-8 JAR-FCL 2.350F SFI(H) Prodloužení platnosti a obnova 1-H-8 JAR-FCL 2.360A JAR-FCL 2.360B JAR-FCL 2.360C JAR-FCL 2.360D JAR-FCL 2.360E JAR-FCL 2.360F STI(H) Práva Poznámka překladatele: Originál textu chybně uvádí FI(H) STI(H) Požadavky Poznámka překladatele: Originál textu chybně uvádí FI(H) STI(H) Kurz Poznámka překladatele: Originál textu chybně uvádí FI(H) STI(H) Posouzení způsobilosti Poznámka překladatele: Originál textu chybně uvádí FI(H) STI(H) Vydání oprávnění Poznámka překladatele: Originál textu chybně uvádí FI(H) STI(H) Prodloužení platnosti a obnova Poznámka překladatele: Originál textu chybně uvádí FI(H) 1-H-9 1-H-9 1-H-9 1-H-9 1-H-10 1-H-10 JAR-FCL Záměrně nepoužito 1-H-10 JAR-FCL Záměrně nepoužito 1-H-10 JAR-FCL Záměrně nepoužito 1-H-10 Dodatek 1 k JAR-FCL Dodatek 1 k JAR-FCL 2.320D Dodatek 1 k JAR-FCL 2.320E [a 2.345] Dodatek 2 k JAR-FCL 2.320E [a 2.345] Dodatek 1 k JAR-FCL 2.330C Dodatek 1 k JAR-FCL 2.340C Požadavky na specifické oprávnění instruktorů, kteří nejsou držiteli průkazu způsobilosti dle JAR-FCL k výuce v FTO a TRTO mimo členské státy JAA Kurz pro kvalifikaci letového instruktora (vrtulník) (FI(H)) Opatření ke zkoušce dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti a k ústní zkoušce teoretických znalostí pro kvalifikaci letového instruktora (FI(H)) Obsah zkoušky dovednosti, ústní zkoušky teoretických znalostí a přezkoušení odborné způsobilosti pro kvalifikaci letového instruktora (FI(H)) Kurz pro kvalifikaci instruktora typové kvalifikace (vrtulník) pro, podle toho co je vhodné, jednopilotní nebo vícepilotní vrtulníky osvědčené pro provoz podle VFR nebo IFR (TRI(H)) Kurz pro kvalifikaci instruktora přístrojové kvalifikace (vrtulník) (IRI(H)) 1-H-12 1-H-14 1-H-15 1-H-16 1-H-18 1-H-20 HLAVA I EXAMINÁTOŘI (VRTULNÍK) JAR-FCL Examinátoři Účely 1-I-1 JAR-FCL Examinátoři Všeobecně 1-I-1 JAR-FCL Examinátoři Doba platnosti 1-I-2 JAR-FCL (FE(H)) Práva 1-I-2 Vydáno JAA: Amendment 6 C - 8

9 OBSAH (pokračování) JAR-FCL 2 JAR-FCL TRE(H) Předběžné požadavky 1-I-2 JAR-FCL TRE(H) Práva 1-I-3 JAR-FCL TRE(H) Pověření 1-I-3 JAR-FCL IRE(H) Předběžné požadavky 1-I-3 JAR-FCL IRE(H) Práva 1-I-3 JAR-FCL JAR-FCL IRE(H) Pověření Poznámka překladatele: Originál textu toto ustanovení vůbec v obsahu neuvádí. SFE(H) Předběžné požadavky Poznámka překladatele: Originál textu toto ustanovení vůbec v obsahu neuvádí. JAR-FCL SFE(H) Práva 1-I-4 JAR-FCL SFE(H) Pověření 1-I-4 JAR-FCL FIE(H) Předběžné požadavky Poznámka překladatele: Originál textu toto Originál textu zde chybně uvádí SFE(H). JAR-FCL FIE(H)) Práva 1-I-4 JAR-FCL FIE(H) Pověření 1-I-4 Dodatek 1 k JAR-FCL Standardizační opatření pro examinátory 1-I-3 1-I-3 1-I-4 1-I-5 HLAVA J POŽADAVKY NA TEORETICKÉ ZNALOSTI A POSTUPY PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ PRO PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI PROFESIONÁLNÍHO PILOTA A PŘÍSTROJOVÉ KVALIFIKACE JAR-FCL Požadavky 1-J-1 JAR-FCL Obsah zkoušek teoretických znalostí 1-J-1 JAR-FCL Otázky 1-J-1 JAR-FCL Postup zkoušky 1-J-1 JAR-FCL Odpovědnost žadatele 1-J-2 JAR-FCL Normy pro úspěšné složení zkoušky 1-J-2 JAR-FCL Doba platnosti 1-J-2 Dodatek 1 k JAR-FCL Osnova teoretických znalostí ATPL/IR, ATPL, CPL a IR 1-J-3 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO Amendment 6 Vydáno JAA: C - 9

10 JAR-FCL 2 Článek ČÁST 2 PŘIJATELNÉ ZPŮSOBY PRŮKAZU (AMC)/ VÝKLADOVÝ A VYSVĚTLUJÍCÍ MATERIÁL (IEM) Strana AMC/IEM A VŠEOBECNÉ POŽADAVKY IEM FCL Zkratky 2-A-1 AMC FCL & Požadavky na znalosti pro vydání průkazu způsobilosti dle JAR-FCL na základě národního průkazu způsobilosti vydaného členským státem JAA nebo pro potvrzení platnosti průkazů způsobilosti pilota států, které nejsou členy JAA [IEM FCL Návod na hodnocení jazykové způsobilosti 2-A-13] IEM FCL Platnost osvědčení zdravotní způsobilosti 2-A-14 IEM FCL Přítomnost bezpečnostních pilotů 2-A-15 AMC FCL Systém jakosti FTO/TRTO 2-A-17 AMC FCL 2.055(d) Schválení distančních modulových kurzů výuky teoretických znalostí 2-A-18 [AMC č. 1 k JAR-FCL [AMC č. 2 k JAR-FCL IEM č. 1 k JAR-FCL IEM č. 2 k JAR-FCL IEM č. 3 k JAR-FCL IEM č. 4 k JAR FCL 2055 Kvalifikační stupnice jazykové způsobilosti Hodnocení jazykové způsobilosti Systém jakosti FTO/TRTO Finanční hodnocení Organizací pro výcvik v létání (FTO)/Organizací pro výcvik typových kvalifikací (TRTO) Organizace pro výcvik v létání pro průkazy způsobilosti pilota a kvalifikace Přehled zápočtů syntetického letového výcviku pro výcvik ve dvojím řízení v kurzech výcviku v létání pro vrtulník 2-A-4 2-A-19] 2-A-22] 2-A-26 2-A-34 2-A-36 2-A-41 IEM FCL Zaznamenávání doby letu 2-A-43 AMC/IEM C PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI SOUKROMÉHO PILOTA AMC FCL Osnova teoretické výuky a letového výcviku pro průkaz způsobilosti soukromého pilota (vrtulník) PPL(H) 2-C-1 IEM FCL Formulář zkoušky dovednosti PPL(H) 2-C-23 AMC/IEM D PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI OBCHODNÍHO PILOTA AMC FCL & 2.165(a)(1) AMC FCL & 2.165(a)(2) AMC FCL & 2.165(a)(3) AMC-FCL & 2.165(a)(4) AMC-FCL & 2.165(a)(5) Integrovaný kurz ATP(H) Integrovaný kurz ATPL(H) (bez přístrojové kvalifikace) Integrovaný kurz CPL(H) Integrovaný kurz CPL(H) Modulový kurz CPL(H) 2-D-1 2-D-3 2-D-5 2-D-7 2-D-9 Vydáno JAA: Amendment 6 C - 10

11 OBSAH (pokračování) JAR-FCL 2 IEM FCL Formulář zkoušky dovednosti CPL(H) 2-D-10 AMC/IEM E PŘÍSTROJOVÁ KVALIFIKACE IEM FCL Formulář zkoušky dovednosti IR(H) 2-E-1 Poznámka překladatele: Originální znění uvádí navíc chybně a přezkoušení odborné způsobilosti. AMC/IEM F TYPOVÁ KVALIFIKACE IEM FCL (b)(1) IEM FCL (b)(2) Zkouška dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti ATPL/typové kvalifikace/výcvik pro vícepilotní vrtulníky Zkouška dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti/typová kvalifikace/výcvik pro jednomotorové a vícemotorové jednopilotní vrtulníky a doplněk k PPL a CPL zkoušce dovednosti na vícemotorových jednopilotních vrtulnících AMC FCL 2.261(a) Osnova teoretické výuky pro typovou kvalifikaci pro jednomotorové a vícemotorové vrtulníky AMC FCL 2.261(c)(2) Směrnice pro schválení kurzu typové kvalifikace pro vrtulník AMC FCL 2.261(d) Kurz součinnosti vícečlenné posádky (vrtulník) 2-F-10 Dodatek 1 k AMC FCL 2.261(d) Kurz součinnosti vícečlenné posádky (vrtulník) Osvědčení o ukončení výcviku MCC 2-F-1 2-F-2 2-F-3 2-F-8 2-F-13 AMC/IEM H KVALIFIKACE INSTRUKTORA IEM FCL 2.320E Formulář zkoušky dovednosti kvalifikace letového instruktora (Vrtulník) (FI(H)) 2-H-1 AMC FCL 2.3[ ][20D] IEM FCL 2.320G Poznámka překladatele: originál textu obsahuje chybnou číselnou změnu v názvu Kurz kvalifikace letového instruktora (vrtulník) (FI(H)) Kvalifikace letového instruktora (vrtulník) (FI(H)) Formulář prodloužení platnosti a obnovy 2-H-4 2-H-27 AMC FCL 2.320(a)(2) Udržovací seminář [ ] instruktora [ ] 2-H-29 [ ] AMC FCL 2.340C Kurz kvalifikace instruktora přístrojové kvalifikace (vrtulník) (IRI(H)) 2-H-31 AMC/IEM I EXAMINÁTOŘI AMC FCL Standardizační opatření pro examinátory 2-I-1 IEM FCL Poznámky pro vedení a výcvik examinátorů typové kvalifikace (TRE) 2-I-5 Amendment 6 Vydáno JAA: C - 11

12 JAR-FCL 2 AMC/IEM J POŽADAVKY NA TEORETICKÉ ZNALOSTI IEM FCL (a) Sestavování počítačové verze otázek 2-J-1 IEM FCL 2.475(b) Běžné zkratky k použití pro evropskou Centrální banku otázek (CQB) 2-J-3 AMC FCL Rozdělení zkušebních otázek 2-J-11 IEM FCL Terminologie použitá v Hlavě J pro postupy pro provádění zkoušek teoretických znalostí 2-J-17 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO Vydáno JAA: Amendment 6 C - 12

13 JAR-FCL 2 PREAMBULE JAR-FCL 2 Vydáno JAR-FCL 2 sestává z 10 Hlav, které předepisují požadavky pro získání a udržování průkazu způsobilosti a kvalifikací pilota vrtulníků, stejně jako požadavky pro výcvikové organizace, schválené kursy a oprávnění examinátorů. Změna textu na OP FCL 2/99/ Změna textu na OP FCL 2/99/ Amendment Cílem této změny, publikované , je zavést změny popsané ve Změnách textu na oranžových stranách FCL 2/99/1 (NPA-FCL-6) a FCL 2/99/2 (NPA-FCL-8), které jsou tímto zrušeny, a zapracovat NPA-FCL-12. Je třeba upozornit, že změny a vložení textu vyplývající z OP FCL 2/99/1, OP FCL 2/99/2 a NPA-FCL-12 by měly být zavedeny co nejdříve po vydání. Dále byly do textu JAR-FCL 2 (Vrtulník) ke zmíněným NPA zavedeny také editační opravy. ČÁST 1 Hlava A (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) Amendment k JAR-FCL přidáním nového odstavce (a)(3), přečíslováním starého odstavce (a)(3) až (a)(4) a (a)(4) až (a)(5), vyplývající z NPA-FCL-12. Zavedení JAR-FCL vyplývající z NPA-FCL-12. Zavedení JAR-FCL vyplývající z NPA-FCL-12. Zavedení JAR-FCL vyplývající z NPA-FCL-8. Amendment JAR-FCL odstavec (c) a přidání nového odstavce (d), přečíslováním starého odstavce (d) až (e), vyplývající z NPA-FCL-8. Amendment JAR-FCL odstavec (c), vyplývající z NPA-FCL-6. Amendment JAR-FCL přečíslováním starého odstavce a přidání nového odstavce (b), vyplývající z NPA-FCL-8. Amendment JAR-FCL pododstavec (b)(2) vyplývající z NPA-FCL-12. Zavedení JAR-FCL pododstavec (b)(3) a (b)(4) vyplývající z NPA-FCL-8. Amendment k JAR-FCL přečíslováním starého odstavce (a), (b) a (c) vyplývající z NPA-FCL-12. Zavedení (CZ) JAR-FCL Česká národní odchylka - vyplývající z NPA-FCL-8 a zavedení (F)JAR- FCL Francouzská národní odchylka - vyplývající z NPA-FCL-6. Zavedení JAR-FCL vyplývající z NPA-FCL-6. Amendment Dodatku 1 to JAR-FCL odstavce (a), (b) a (d) řádky (g),(l) a vyplývající z NPA-FCL-6. Amendment Dodatku 1 to JAR-FCL odstavec (d) řádky (a), (b), (c), (d), (e), (f), (h), (I), (j) a (k), vyplývající z NPA-FCL-8. Amendment Dodatku 1 to JAR-FCL položka 3 vyplývající z NPA-FCL-6. Zavedení Dodatku 1 to JAR-FCL vyplývající z NPA-FCL-8 a další změněn by NPA-FCL-12. Amendment 6 Vydáno JAA: P - 1

14 JAR-FCL 2 PREAMBULE (pokračování) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) Amendment Dodatku 1 to JAR-FCL odstavec 2, 3 a 9, a změna označení starého Dodatku 1 to JAR-FCL až Dodatku 1a k JAR-FCL 1.055, vyplývající z NPA-FCL-12. Amendment Dodatku 1 k JAR-FCL odstavce 18 a 25 vyplývající z NPA-FCL-6. Amendment Dodatku 1 to JAR-FCL odstavce 18, 32, 33 a 34 vyplývající z NPA-FCL-8. Zavedení Dodatku 1b k JAR-FCL vyplývající z NPA-FCL-12. Amendment Dodatku 2 k JAR-FCL odstavce 2, 3 a 8 vyplývající z NPA-FCL-12. Amendment Dodatku 2 k JAR-FCL odstavce 8, 15, 21 a 22 vyplývající z NPA-FCL-6. Amendment Dodatku 2 to JAR-FCL odstavce 15, 25, 26 a 27 vyplývající z NPA-FCL-8. Amendment Dodatku 1 k JAR-FCL odstavce 1 a 3 vyplývající z NPA-FCL-8. Amendment Dodatku 1 k JAR-FCL 2.075, 'Standardní rozměry průkazu způsobilosti JAA' titulní strana, vyplývající z NPA-FCL-12. Hlava C (a) Zrušení JAR-FCL odstavec (b)(3) vyplývající z NPA-FCL-8. (b) Zrušení JAR-FCL 2.115, který je nyní označen 'Záměrně nepoužito', vyplývající z NPA-FCL-12. (c) Amendment k Dodatku 1 to JAR-FCL odstavec 4, arising NPA-FCL-6. (d) Amendment k Dodatku 2 to JAR-FCL odstavce 1 a 3, stejně jako nadpis, vyplývající z NPA-FCL-8. (e) Zavedení Dodatku 1 to JAR-FCL 2.125, vyplývající z NPA-FCL 12. (f) Amendment Dodatku 1 k JAR-FCL a odstavec 15, vyplývající z NPA-FCL-8. (g) Amendment Dodatku 1 k JAR-FCL a odstavce 1, 2, 4, 8, 14, 18 a 19 vyplývající z NPA-FCL- 12. (h) Amendment Dodatku 2 k JAR-FCL 2.135, oprava formuláře zkoušky dovednosti, vyplývající z NPA-FCL- 12. Hlava D (a) (b) (c) (d) (e) (f) Zrušení JAR-FCL odstavec (d) vyplývající z NPA-FCL-6. Amendment Dodatku 1 k JAR-FCL a 2.165(a)(1) odstavec 4 vyplývající z NPA-FCL-6 a odstavec 14 vyplývající z NPA-FCL-12. Amendment Dodatku 1 k JAR-FCL a 2.165(a)(2) odstavec 4 vyplývající z NPA-FCL-6 a odstavec 13 vyplývající z NPA-FCL-12. Amendment Dodatku 1 k JAR-FCL a 2.165(a)(3) odstavec 12 vyplývající z NPA-FCL-12. Amendment Dodatku 1 k JAR-FCL odstavce 3, 9, 13 a 14 vyplývající z NPA-FCL-12. Amendment Dodatku 2 k JAR-FCL 2.170, oprava formuláře zkoušky dovednosti, vyplývající z NPA-FCL- 12. Hlava E (a) (b) (c) (d) (e) (f) Amendment JAR-FCL vyplývající z NPA-FCL-8. Amendment JAR-FCL odstavec (a) vyplývající z NPA-FCL-8. Amendment JAR-FCL odstavec (a) vyplývající z NPA-FCL-8. Amendment JAR-FCL přidáním odstavce (c) a změna označení starého odstavce (c) až (d) vyplývající z NPA-FCL-12. Amendment Dodatku 1 k JAR-FCL odstavce 11, 12 a 13 vyplývající z NPA-FCL-8. Amendment Dodatku 1 k JAR-FCL odstavec 11 vyplývající z NPA-FCL-8 a odstavec 9 vyplývající z NPA-FCL-12. Vydáno JAA: Amendment 6 P - 2

15 PREAMBULE (pokračování) JAR-FCL 2 Hlava F (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) Amendment JAR-FCL odstavce (a) a (c) vyplývající z NPA-FCL-8. Amendment JAR-FCL odstavec (d) vyplývající z NPA-FCL-12. Amendment JAR-FCL odstavec (c) vyplývající z NPA-FCL-6. Amendment JAR-FCL odstavce (a) a (c) vyplývající z NPA-FCL-8. Amendment JAR-FCL odstavce (a)(3) a (a)(4) vyplývající z NPA-FCL-8. Zavedení JAR-FCL odstavec (a)(5) vyplývající z NPA-FCL-12. Amendment JAR-FCL odstavec (b)(3) vyplývající z NPA-FCL-8 a NPA-FCL-12. Zavedení JAR-FCL odstavce (c) a (d) s přečíslováním starého odstavce vyplývající z NPA-FCL-12. Amendment JAR-FCL odkaz pod nadpisem a v odstavci (c)(2) vyplývající z NPA-FCL-12. Amendment JAR-FCL odstavce (c)(2) a (d)(2) vyplývající z NPA-FCL-6. Zavedení Dodatku 1 to JAR-FCL vyplývající z NPA-FCL-12. Amendment Dodatku 1 to JAR-FCL a odstavce 8 a 12 vyplývající z NPA-FCL-8. Amendment Dodatku 3 to JAR-FCL a 2.295, odkaz na OTD byl zrušen, vyplývající z NPA-FCL-12. Zavedení Dodatku 1 to JAR-FCL 2.245(b)(3), vyplývající z NPA-FCL-12. Amendment Dodatku 1 to JAR-FCL 2.261(a) odstavec 3, vyplývající z NPA-FCL-12. Hlava H (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) Amendment JAR-FCL odstavec (a)(2)(iii) vyplývající z NPA-FCL-12. Zavedení JAR-FCL odstavec (b) vyplývající z NPA-FCL-8. Amendment JAR-FCL odstavec (b) vyplývající z NPA-FCL-12. Amendment JAR-FCL první odstavec vyplývající z NPA-FCL-12. Amendment JAR-FCL odstavec (a)(1) vyplývající z NPA-FCL-8. Amendment JAR-FCL odstavec (a)(2) vyplývající z NPA-FCL-6. Amendment JAR-FCL odstavec (a) vyplývající z NPA-FCL-8. Amendment JAR-FCL odstavec (f)(1) vyplývající z NPA-FCL-6. Amendment JAR-FCL odstavce (a) a (b) vyplývající z NPA-FCL-8 Amendment JAR-FCL odstavec (a)(2) vyplývající z NPA-FCL-8. Amendment JAR-FCL odstavec (a)(2) vyplývající z NPA-FCL-8. Zavedení Dodatku 1 to JAR-FCL vyplývající z NPA-FCL-12. Amendment Dodatku 1 k JAR-FCL a odstavec 12 vyplývající z NPA-FCL-12. Hlava I (a) Amendment JAR-FCL odstavce (a) a (b) vyplývající z NPA-FCL-6. Hlava J (a) (b) Amendment JAR-FCL odstavec (f) vyplývající z NPA-FCL-6. Amendment JAR-FCL odstavec (b) vyplývající z NPA-FCL-8. Amendment 6 Vydáno JAA: P - 3

16 JAR-FCL 2 PREAMBULE (pokračování) (c) (d) Amendment JAR-FCL odstavec (d) vyplývající z NPA-FCL-12. Amendment JAR-FCL odstavce (a) a (b) vyplývající z NPA-FCL-8. ČÁST 2 Hlava A (a) (b) (c) (d) (e) (f) Amendment AMC FCL a vyplývající z NPA-FCL-6. Zavedení AMC FCL vyplývající z NPA-FCL-12. Zavedení IEM č. 1 to JAR-FCL vyplývající z NPA-FCL-12. Zavedení IEM č. 2 to JAR-FCL vyplývající z NPA-FCL-6. Zavedení IEM č.3 to JAR-FCL vyplývající z NPA-FCL-8. Zavedení IEM FCL vyplývající z NPA-FCL-6. Hlava C (a) (b) (c) Amendment AMC FCL k zavedení křížového odkazu k Dodatku 1 to JAR-FCL vyplývající z NPA-FCL-6. Amendment AMC FCL položka 74 vyplývající z NPA-FCL-6. Amendment AMC FCL 2.125, osnova letové výuky pro průkaz způsobilosti soukromého pilota (vrtulník), vyplývající z NPA-FCL-12. Hlava D (a) (b) Amendment AMC FCL a 2.165(a)(1) odstavec 1 vyplývající z NPA-FCL-8. Amendment AMC FCL a 2.165(a)(2) odstavec 1 vyplývající z NPA-FCL-8. Hlava F (a) (b) (c) (d) Amendment AMC FCL vyplývající z NPA-FCL-7. Zrušení AMC FCL 2.220, stal se nyní Dodatkem 1 k JAR-FCL 2.220, vyplývající z NPA-FCL-12. Zavedení AMC FCL 2.261(c)(2) vyplývající z NPA-FCL-6. Amendment IEM FCL 1.261(d) vyplývající z NPA-FCL-6. Hlava H (a) (b) Amendment AMC FCL 2.340, Část 1 nový odstavec 9, Část 2 tabulka Amendment 'Změna hodin' a Část 3 oprava letových zkoušek, vyplývající z NPA-FCL-12. Zavedení AMC FCL 1.355(a)(2) vyplývající z NPA-FCL-6. Vydáno JAA: Amendment 6 P - 4

17 PREAMBULE (pokračování) JAR-FCL 2 Hlava I (a) Amendment AMC FCL vyplývající z NPA-FCL-8. Hlava J (a) (b) (c) (d) (e) (f) Amendment AMC FCL 2.470(a) vyplývající z NPA-FCL-8. Amendment AMC FCL 2.470(b) vyplývající z NPA-FCL-8. Amendment AMC FCL 2.470(c) vyplývající z NPA-FCL-8. Zavedení sloučené Osnovy teoretických znalostí AMC FCL 2.470(a), (b) a (c), vyplývající z NPA-FCL-12. Amendment IEM FCL 2.475(a) vyplývající z NPA-FCL-8. Zavedení IEM FCL vyplývající z NPA-FCL-6. Amendment Třetí vydání JAR-FCL 2 (Vrtulníky) obsahuje množství amendmentů a zavedení textu, což odráží váýsledky NPA- FCL-14. Je třeba upozornit, že amendmenty a zavedení textu, vyplývající z NPA-FCL-14 by měly být zavedeny co nejdříve po vydání. Dále byly do textu JAR-FCL 2 (Vrtulník) ke zmíněným NPA zavedeny také editační opravy. Byly učiněny následující vložení textu a/nebo změny pocházející z NPA-FCL-14. ČÁST 1 Hlava A (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) Amendment JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment JAR-FCL přidáním nových odstavců (a)(6) a (a)(7) vyplývající z NPA FCL-14. Amendment dodatku 1 k JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment JAR-FCL odstavec (2)(c) vyplývající z NPA FCL-14. Amendment JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment dodatku 1 k JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Zavedení dodatku 2 k JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment JAR-FCL odstavec (a) a přidání nového odstavce (b) vyplývající z NPA FCL-14. Amendment JAR-FCL odstavec (c) vyplývající z NPA FCL-14. Amendment JAR-FCL odstavec (b) vyplývající z NPA FCL-14. Amendment JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment dodatku 1a k JAR-FCL odstavec 15 vyplývající z NPA FCL-14. Amendment dodatku 1b k JAR-FCL odstavec (c) vyplývající z NPA FCL-14. Zavedení dodatku 1c k JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment 6 Vydáno JAA: P - 5

18 JAR-FCL 2 PREAMBULE (pokračování) (o) (p) (q) (r) Amendment dodatku 2 k JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14 Amendment JAR-FCL přidáním italské národní odchylky. Amendment JAR-FCL odstavce (a) a (d) vyplývající z NPA FCL-14. Amendment dodatku 1 k JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Hlava C (a) Amendment dodatku 3 k JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Hlava D (a) (b) (c) (d) (e) Amendment JAR-FCL odstavec (b) vyplývající z NPA FCL-14. Amendment JAR-FCL odstavce (a)(2) a (b)(2) vyplývající z NPA FCL-14. Amendment dodatku 1 k JAR-FCL & 2.165(a)(1) vyplývající z NPA FCL-14. Amendment dodatku 1 k JAR-FCL & 2.165(a)(2) vyplývající z NPA FCL-14. Amendment dodatku 1 k JAR-FCL & 2.165(a)(3) vyplývající z NPA FCL-14. Hlava E (a) (b) (c) (d) (e) Zavedení JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment dodatku 1 k JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment dodatku 1 k JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Hlava F (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) Amendment JAR-FCL přidáním nových odstavců (a)(6) a (a)(7) vyplývající z NPA FCL-14. Amendment JAR-FCL přidáním nového odstavce (b)(4) vyplývající z NPA FCL-8. Amendment dodatku 1 k JAR-FCL & vyplývající z NPA FCL-14. Amendment dodatku 2 k JAR-FCL & vyplývající z NPA FCL-14. Amendment dodatku 3 k JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Zavedení dodatku 4 k JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment dodatku 1 k JAR-FCL 2.261(a) odstavec 2 vyplývající z NPA FCL-14. Zavedení dodatku 1 k JAR-FCL 2.261(d) vyplývající z NPA FCL-14. Hlava G (a) (b) Amendment JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment dodatku 1 k JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Vydáno JAA: Amendment 6 P - 6

19 PREAMBULE (pokračování) JAR-FCL 2 Hlava H (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) Amendment dodatku 1 k JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment JAR-FCL odstavce (b)(2) vyplývající z NPA FCL-14 Amendment JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Zavedení dodatku 1 k JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Zavedení dodatku 1 k JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Zavedení dodatku 1 k JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment JAR-FCL odstavce (a) a (b) vyplývající z NPA FCL-14. Hlava I (a) (b) (c) Amendment JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Zavedení dodatku 1 k JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Hlava J (a) (b) (c) (d) (e) Zavedení dodatku 1 k JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment JAR-FCL vyplývající z NPA FCL-14. ČÁST 2 Hlava A (a) (b) Amendment IEM FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment AMC FCL & vyplývající z NPA FCL-14. Amendment 6 Vydáno JAA: P - 7

20 JAR-FCL 2 PREAMBULE (pokračování) Hlava D (a) (b) Amendment k AMC FCL & 2.165(a)(1) vyplývající z NPA FCL-14. Amendment k AMC FCL & 2.165(a)(2) vyplývající z NPA FCL-14. Hlava F (a) (b) (c) Amendment AMC FCL 2.261(a) vyplývající z NPA FCL-14. Amendment AMC FCL 2.261(d) vyplývající z NPA FCL-14. Zrušení IEM FCL 2.261(d) vyplývající z NPA FCL-14. Hlava H (a) (b) (c) (d) Amendment AMC FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment AMC FCL odstavce (a)(2) vyplývající z NPA FCL-14. Amendment AMC FCL vyplývající z NPA FCL-14. Amendment AMC FCL vyplývající z NPA FCL-14. Hlava I (a) Amendment AMC FCL vyplývající z NPA FCL-14. Hlava J Zrušení AMC 2.470(a), (b) a (c) vyplývající z NPA FCL-14. Amendment Čtvrté vydání JAR-FCL 2 (Vrtulníky) obsahuje množství amendmentů a zavedení textu, což odráží výsledky NPA- FCL-17. Je třeba upozornit, že amendmenty a zavedení textu, vyplývající z NPA-FCL-17 by měly být zavedeny co nejdříve po vydání. Dále byly do textu JAR-FCL 2 (Vrtulník) ke zmíněným NPA zavedeny také editační opravy. Byly učiněny následující zavedení textu a/nebo změny pocházející z NPA-FCL-17. ČÁST 1 Hlava A (a) Amendment JAR-FCL (b) Amendment JAR-FCL (c) Amendment JAR-FCL (d) Amendment JAR-FCL Vydáno JAA: Amendment 6 P - 8

HLAVA I EXAMINÁTOŘI (VRTULNÍK) JAR-FCL 2.425 (pokračování)

HLAVA I EXAMINÁTOŘI (VRTULNÍK) JAR-FCL 2.425 (pokračování) ČÁST 1 JAR-FCL 2 HLAVA I EXAMINÁTOŘI (VRTULNÍK) JAR-FCL 2.425 (pokračování) JAR-FCL 2.420 Examinátoři Účely [ ] [(a) U examinátorů se rozeznává pět kategorií: (1) Letový examinátor (FE(H)) (2) Examinátor

Více

CAA-PI-027 strana 0 změna č. 0 PŘEVOD ZAHRANIČNÍCH PRŮKAZŮ PILOTA NA ČESKÝ

CAA-PI-027 strana 0 změna č. 0 PŘEVOD ZAHRANIČNÍCH PRŮKAZŮ PILOTA NA ČESKÝ číslo změny/ číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum platnosti datum záznamu a podpis Rozdělovník výtisků podléhajících změnové službě: ÚCL/PIILP, ÚCL/PIpiloti,

Více

LETECKÝ PŘEDPIS JAR - FCL 1. Způsobilost členů letových posádek (Letoun) Amendment 7

LETECKÝ PŘEDPIS JAR - FCL 1. Způsobilost členů letových posádek (Letoun) Amendment 7 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS JAR - FCL 1 Způsobilost členů letových posádek (Letoun) Amendment 7 Uveřejněno pod číslem jednacím 152/2007-220-SP/2.

Více

JAR-FCL 1.155 (pokračování)

JAR-FCL 1.155 (pokračování) ČÁST 1 JAR-FCL 1 HLAVA D PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI OBCHODNÍHO PILOTA (LETOUN) CPL(A) JAR-FCL 1.155 (pokračování) JAR-FCL 1.140 Minimální věk Žadateli o CPL(A) musí být alespoň 18 let. JAR-FCL 1.145 Zdravotní

Více

Úvod. Uchazeč o postup podle scénáře CPL(H)/IR musí mít platný vojenský průkaz pilota AČR v den, kdy podává potvrzovací protokol potvrzený OVV na ÚCL.

Úvod. Uchazeč o postup podle scénáře CPL(H)/IR musí mít platný vojenský průkaz pilota AČR v den, kdy podává potvrzovací protokol potvrzený OVV na ÚCL. číslo změny/ číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis 0 1.1.2004 - - - číslo opravy opravy datum platnosti datum záznamu a podpis Rozdělovník výtisků podléhajících změnové službě: ÚCL/SLP-OZLP

Více

datum záznamu a podpis číslo opravy Seznam platných stran

datum záznamu a podpis číslo opravy Seznam platných stran Tento postup je vnitřním postupem Úřadu pro civilní letectví České republiky. číslo změny / číslo stránky změny datum platnosti 1 13.1.2003 2 15.11.2007 datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum

Více

ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA

ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA AMC FCL 4.365 Kurz pro typovou kvalifikaci instruktora typové kvalifikace pro palubní inženýry (TRI(E)) Viz JAR-FCL 4.365 CÍL KURZU 1 Kurz

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS)

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) SMĚRNICE RADY ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

číslo opravy Seznam použitých zkratek

číslo opravy Seznam použitých zkratek číslo změny/ číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis 3 12.2.2004 zařazena 4 16.3.2004 zařazena 5 18.10.2004 zařazena číslo opravy opravy datum platnosti datum záznamu a podpis Rozdělovník

Více

datum záznamu a podpis 2 1.1.2004 1 - zapracováno 15.5.2006 3 1.1.2005 2 - zapracováno 19.5.2006 4 1.3.2006

datum záznamu a podpis 2 1.1.2004 1 - zapracováno 15.5.2006 3 1.1.2005 2 - zapracováno 19.5.2006 4 1.3.2006 1. Změny a opravy číslo změny / číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum platnosti 2 1.1.2004 1 - zapracováno 15.5.2006 3 1.1.2005 2 - zapracováno 19.5.2006

Více

Evropská agentura pro bezpečnost letectví 26. srpna 2010 STANOVISKO Č. 04/2010 EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ. ze dne 26.

Evropská agentura pro bezpečnost letectví 26. srpna 2010 STANOVISKO Č. 04/2010 EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ. ze dne 26. Evropská agentura pro bezpečnost letectví 26. srpna 2010 STANOVISKO Č. 04/2010 EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ ze dne 26. srpna 2010 k nařízení Komise č. XXX/2010, kterým se stanoví prováděcí

Více

CAA-ZLP-060 strana 0 změna č. 6

CAA-ZLP-060 strana 0 změna č. 6 1. Změny a opravy číslo změny změny datum platnosti 2 1.1.2004 3 1.1.2005 datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum platnosti 4 1.3.2006 1 - zapracováno 15.5.2006 5 1.1.2007 2 - zapracováno 19.5.2006

Více

ACJ HLAVA B. [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c)

ACJ HLAVA B. [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c) ČÁST 2 Hlava B JAR-MMEL/MEL ACJ HLAVA B [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c) Vybavení, které se nevztahuje k bezpečnosti, je takové vybavení, které není požadováno k účelům týkajícím

Více

číslo opravy 1. Seznam platných stran

číslo opravy 1. Seznam platných stran Tento postup je vnitřním postupem Úřadu pro civilní letectví. číslo změny / číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis 0 1.4.2002 zapracována 1 7.8.2007 zapracována 2 19.5.2008 zapracována

Více

CAA-ZLP-060 strana 0 změna č. 9

CAA-ZLP-060 strana 0 změna č. 9 1. Změny a opravy číslo změny změny datum platnosti 2 1.1.2004 3 1.1.2005 datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum platnosti 4 1.3.2006 1 - zapracováno 15.5.2006 5 1.1.2007 2 - zapracováno 19.5.2006

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

1. Seznam platných stran

1. Seznam platných stran Tento postup je vnitřním postupem Úřadu pro civilní letectví. číslo změny / číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum platnosti datum záznamu a podpis 1. Seznam

Více

FÁZE 1 FNPT II - MEP

FÁZE 1 FNPT II - MEP 1.1 CÍL KURSU Cílem modulového kursu výcviku v létání k přístrojové kvalifikaci (letoun) je vycvičit piloty na úroveň odborné způsobilosti nezbytnou k řízení letounů při letech IFR a za meteorologických

Více

0 - - - - 1 17.6.2008 zapracována 1 15.4.2002 zapracována 2 15.6.2004 zapracována 3 1.9.2007 zapracována

0 - - - - 1 17.6.2008 zapracována 1 15.4.2002 zapracována 2 15.6.2004 zapracována 3 1.9.2007 zapracována Tento postup je vnitřním postupem Úřadu pro civilní letectví. změny datum číslo změny / datum záznamu a číslo opravy číslo stránky platnosti podpis opravy datum platnosti datum záznamu a podpis 0 - - -

Více

CAA-ZLP-161 1. OBECNĚ

CAA-ZLP-161 1. OBECNĚ CAA-ZLP-161 1.2 Seznam platných stran: 1. OBECNĚ Název strana platná od změna 1. Obecně 1 17.3.2015 1 1. Obecně 2 17.3.2015 1 1. Obecně 3 17.3.2015 1 1. Obecně 4 17.3.2015 1 1. Obecně 5 17.3.2015 1 1.

Více

HLAVA 1 DEFINICE A VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PLATNÁ PRO PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI

HLAVA 1 DEFINICE A VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PLATNÁ PRO PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI HLAVA 1 PŘEDPIS L 1 HLAVA 1 DEFINICE A VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PLATNÁ PRO PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI 1.1 Definice Když jsou v tomto předpisu použity následující termíny, znamenají toto: Autorizované lékařské rozhodnutí

Více

OBSAH (CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ) JAR-FCL 2 ZPŮSOBILOST ČLENŮ LETOVÝCH POSÁDEK (VRTULNÍK)

OBSAH (CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ) JAR-FCL 2 ZPŮSOBILOST ČLENŮ LETOVÝCH POSÁDEK (VRTULNÍK) JAR-FCL 2 OBSAH (CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ) JAR-FCL 2 ZPŮSOBILOST ČLENŮ LETOVÝCH POSÁDEK (VRTULNÍK) ÚVODNÍ USTANOVENÍ PŘEDMLUVA SEZNAM PLATNÝCH STRAN PREAMBULE ČÁST 1 POŽADAVKY HLAVA A VŠEOBECNÉ POŽADAVKY HLAVA

Více

ze dne 20. listopadu 2003 (Text s významem pro EHP)

ze dne 20. listopadu 2003 (Text s významem pro EHP) UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj. Nařízení jsou závazná ve znění zveřejněném v tištěném vydání Úředního věstníku Evropské unie. B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 ze

Více

HLAVA 1 DEFINICE A VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PLATNÁ PRO PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI

HLAVA 1 DEFINICE A VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PLATNÁ PRO PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI HLAVA 1 PŘEDPIS L1 HLAVA 1 DEFINICE A VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PLATNÁ PRO PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI 1.1 Definice Když jsou v tomto předpisu použity následující termíny, znamenají toto: Autorizované lékařské rozhodnutí

Více

Z Vivata na Trenéra Pro jaký průkaz pilota se rozhodnout. Marek Mincbergr a Michal Orlita (dle jejich nejlepšího vědomí a svědomí)

Z Vivata na Trenéra Pro jaký průkaz pilota se rozhodnout. Marek Mincbergr a Michal Orlita (dle jejich nejlepšího vědomí a svědomí) Z Vivata na Trenéra Pro jaký průkaz pilota se rozhodnout Marek Mincbergr a Michal Orlita (dle jejich nejlepšího vědomí a svědomí) Úvod Základní myšlenkou je, že vlastním stávající plachtařský průkaz (GPL,

Více

ze dne 20. listopadu 2003

ze dne 20. listopadu 2003 UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj. Nařízení jsou závazná ve znění zveřejněném v tištěném vydání Úředního věstníku Evropské unie. B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 ze

Více

ACJ HLAVA C. [ACJ-MMEL/MEL.055 Druhy provozu Viz JAR-MMEL/MEL.055

ACJ HLAVA C. [ACJ-MMEL/MEL.055 Druhy provozu Viz JAR-MMEL/MEL.055 ČÁST 2 Hlava C JAR-MMEL/MEL ACJ HLAVA C [ACJ-MMEL/MEL.055 Druhy provozu Viz JAR-MMEL/MEL.055 V MELu by měly být uvedeny podmínky pro odbavení letů, které jsou prováděny v souladu se Seznamem zvláštních

Více

HLAVA 2 PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI A KVALIFIKACE PRO PILOTY

HLAVA 2 PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI A KVALIFIKACE PRO PILOTY HLAVA 2 PŘEDPIS L 1 HLAVA 2 PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI A KVALIFIKACE PRO PILOTY 2.1 Všeobecná ustanovení týkající se průkazů způsobilosti a kvalifikací pilotů 2.1.1 Všeobecné specifikace pro udělování průkazů

Více

AMC/IEM A VŠEOBECNÉ POŽADAVKY

AMC/IEM A VŠEOBECNÉ POŽADAVKY ČÁST 2 JAR-FCL 1 AMC/IEM A VŠEOBECNÉ POŽADAVKY IEM FCL 1.001 Zkratky (Výkladový materiál) A A/C AMC AMC AME AMS ATC ATP ATPL Letoun Letadlo Přijatelné způsoby průkazu Letecko lékařské centrum Určený letecký

Více

---------------Záměrně ponecháno volné----------------

---------------Záměrně ponecháno volné---------------- ---------------Záměrně ponecháno volné---------------- Změna 2 Strana 2/16 CAA-ST-084-n/05 0.1 Seznam platných stran Kapitola Strana Datum Kapitola Strana Datum 1-12 Příloha 13-16 Změna 2 Strana 3/16 CAA-ST-084-n/05

Více

Zimní školení pilotů 2015 Petr Kubíček

Zimní školení pilotů 2015 Petr Kubíček CAA ZLP 162 Zimní školení pilotů 2015 Petr Kubíček CAA ZLP 162 5.1.2015 ÚCL vypublikoval zcela nový předpis pro získání a udržení pilotních kvalifikací pro balóny s okamžitou platností Aplikace PART FCL

Více

Stanovisko č. 03/2013 Kvalifikace pro létání v meteorologických podmínkách pro let podle přístrojů (IMC)

Stanovisko č. 03/2013 Kvalifikace pro létání v meteorologických podmínkách pro let podle přístrojů (IMC) Evropská agentura pro bezpečnost letectví Ředitelství pro tvorbu předpisů Stanovisko č. 03/2013 Kvalifikace pro létání v meteorologických podmínkách pro let podle přístrojů (IMC) SOUVISEJÍCÍ NPA/CRD 2011-16

Více

CAA-ZLP-162 ZPŮSOBILOST PILOTŮ BALÓNŮ

CAA-ZLP-162 ZPŮSOBILOST PILOTŮ BALÓNŮ CAA-ZLP-162 1.2 Seznam platných stran: 1. OBECNĚ Název strana platná od změna 1. Obecně 1 1.3.2015 1 1. Obecně 2 1.3.2015 1 1. Obecně 3 1.3.2015 1 1. Obecně 4 1.3.2015 1 1. Obecně 5 1.3.2015 1 1. Obecně

Více

13. květen 2015 Úřad pro civilní letectví - konference Copernicus. oddělení bezpilotních systémů

13. květen 2015 Úřad pro civilní letectví - konference Copernicus. oddělení bezpilotních systémů oddělení bezpilotních systémů Legislativa Terminologie, definice, klasifikace Provozní omezení, jak (ne)létat Evidence a povolení procesní schéma Odpovědnost a pojištění Prosazování pravidel Národní a

Více

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum. i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum. i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014 vii / viii 5.4.2015 Dopl. A - 1 až Dopl. A - 4 4.12.2014 Změna č. 1/ČR 1-1

Více

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI A ZPRÁVY

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI A ZPRÁVY ČÁST 2 JAR-FCL 2 AMC/IEM F TYPOVÁ KVALIFIKACE IEM FCL 2.240 (b)(1) Zkouška dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti ATPL/typové kvalifikace/výcvik pro vícepilotní vrtulníky (Viz JAR-FCL 2.240) FORMULÁŘ

Více

LETECKÝ PŘEDPIS O ZPŮSOBILOSTI LETECKÉHO PERSONÁLU CIVILNÍHO LETECTVÍ

LETECKÝ PŘEDPIS O ZPŮSOBILOSTI LETECKÉHO PERSONÁLU CIVILNÍHO LETECTVÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS O ZPŮSOBILOSTI LETECKÉHO PERSONÁLU CIVILNÍHO LETECTVÍ L1 Uveřejněno pod číslem jednacím: 501/2006-220-SP/6 KONTROLNÍ

Více

JAK SE STÁT PILOTEM VRTULNÍKU. PPL (H) Private Pilot Licence Soukromý pilot vrtulníku. Informační dokument letecké vrtulníkové školy HELITOM

JAK SE STÁT PILOTEM VRTULNÍKU. PPL (H) Private Pilot Licence Soukromý pilot vrtulníku. Informační dokument letecké vrtulníkové školy HELITOM JAK SE STÁT PILOTEM VRTULNÍKU PPL (H) Private Pilot Licence Soukromý pilot vrtulníku Informační dokument letecké vrtulníkové školy HELITOM Informační dokument společnosti HELITOM s.r.o. s názvem Jak se

Více

LETECKÝ PŘEDPIS O ZPŮSOBILOSTI LETECKÉHO PERSONÁLU CIVILNÍHO LETECTVÍ

LETECKÝ PŘEDPIS O ZPŮSOBILOSTI LETECKÉHO PERSONÁLU CIVILNÍHO LETECTVÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS O ZPŮSOBILOSTI LETECKÉHO PERSONÁLU CIVILNÍHO LETECTVÍ L1 Uveřejněno pod číslem jednacím: 501/2006-220-SP/6 KONTROLNÍ

Více

PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK CPL(A)

PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK CPL(A) Příručky pro výcvik pilotů letounů v souladu s JAA JAR FCL1 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK CPL(A) modulový Vydáno: 1. listopad 2002 Poslední aktualizace : 9. červen 2006 Schválil: ÚCL č.j. : 16.612/02-311 Rozdělovník:

Více

Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností

Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností letiště Benešov u Prahy Nesvačily 0193 257 51 Bystřice u Benešova - výcvik VFR pobočka Brno - Tuřany pro výcviky IR(A) Telefony

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985, NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85 ze dne 17. října 1985, kterým se stanoví podmínky přístupu k režimu podle Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, vztahující se na plavidla plavby na Rýně RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ LETECKÉHO DOPRAVCE

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ LETECKÉHO DOPRAVCE Předkládají právnické osoby, které žádají o provozování obchodní letecké dopravy Žadatel - vyhotovení: č.j.:... Datum:... ÚCL - přijetí: č.j.:... Datum:... Úřad pro civilní letectví Referát provozovatelů

Více

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs. ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.cz 1. Odborná způsobilost dle práva ES SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Více

CAA-ZLP-060 ZKUŠEBNÍ ŘÁD ÚCL PRO TEORETICKÉ ZKOUŠKY

CAA-ZLP-060 ZKUŠEBNÍ ŘÁD ÚCL PRO TEORETICKÉ ZKOUŠKY CAA-ZLP-060 ZKUŠEBNÍ ŘÁD ÚCL PRO TEORETICKÉ ZKOUŠKY 1. - Záměrně vynecháno 2. Záměrně vynecháno 3. POUŽITÉ ZKRATKY (A) letouny (aeroplanes) AeČR Aeroklub České republiky AML průkaz technika údržby letadel

Více

Organizační systém a postupy k zajišťování vymezených činností LAA ČR při správě sportovních létajících zařízení

Organizační systém a postupy k zajišťování vymezených činností LAA ČR při správě sportovních létajících zařízení LA 1 Organizační systém a postupy k zajišťování vymezených činností LAA ČR při správě sportovních létajících zařízení Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1702/2003. ze dne 24. září 2003,

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1702/2003. ze dne 24. září 2003, NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1702/2003 ze dne 24. září 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci

Více

Jan Fridrich Viceprezident LAA ČR Pro zahraniční záležitosti, průmysl a vnitřní audit

Jan Fridrich Viceprezident LAA ČR Pro zahraniční záležitosti, průmysl a vnitřní audit Jan Fridrich Viceprezident LAA ČR Pro zahraniční záležitosti, průmysl a vnitřní audit Workshop Nové trendy v leteckém výcviku v rámci výstavy FLYIIN letiště Leoše Janáčka Ostrava, 21. září 2012 LAA ČR

Více

3.7.2009 4-1 Změna č. 7

3.7.2009 4-1 Změna č. 7 HLAVA 4 L 8/A HLAVA 4 - TECHNICKÁ DOKUMENTACE 4.0 Technická dokumentace letadel, motorů, vrtulí a ostatních výrobků letadlové techniky Technická dokumentace letadel, motorů, vrtulí a ostatních výrobků

Více

Stanovisko č. 07/2013

Stanovisko č. 07/2013 Evropská agentura pro bezpečnost letectví ředitelství pro tvorbu předpisů Stanovisko č. 07/2013 LETOVÉ ZKOUŠKY SOUVISEJÍCÍ CRD 2008-20 MDM.003A 22/08/2013 SHRNUTÍ Toto stanovisko se zabývá problematikou

Více

Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností

Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností letiště Benešov u Prahy Nesvačily 0193 257 51 Bystřice u Benešova - výcviky VFR pobočka Brno - Tuřany pro výcviky VFR a IR(A) Telefony

Více

O p r a v y. Datum záznamu a podpis 1 2 3 4 5 6 7. opravy

O p r a v y. Datum záznamu a podpis 1 2 3 4 5 6 7. opravy Počet stran 43 Strana 2 CAA-TI-011-7/97 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH A OPRAVÁCH Z m ě n y O p r a v y Číslo změny Datum platnosti Datum záznamu a podpis Číslo opravy Datum platnosti Datum záznamu a podpis 1 2 3 4

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2. 1. V tomto leteckém předpisu je použito textu jednoho dokumentu, a to:

ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2. 1. V tomto leteckém předpisu je použito textu jednoho dokumentu, a to: KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum i / ii 23.11.2006 Změna č. 39 iii až iv 1.8.2011 v 25.8.2011 1-1 až 1-3 1.8.2011 1-4 25.8.2011 1-5 až 1-6 1.8.2011 1-7 25.8.2011

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA. Název:

ROZDÍLOVÁ TABULKA. Název: Název: ROZDÍLOVÁ TABULKA Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 410/2006 Sb., o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou

Více

Organizační řád LAA ČR, schválený Radou LAA ČR 13.2..2007 ORGANIZAČNÍ ŘÁD LAA

Organizační řád LAA ČR, schválený Radou LAA ČR 13.2..2007 ORGANIZAČNÍ ŘÁD LAA ORGANIZAČNÍ ŘÁD LAA HLAVA I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 1 POSLÁNÍ ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU... 2 HLAVA II. SEKRETARIÁT LAA... 2 2 VÝKON AGEND LAA... 2 3 PŮSOBNOST SEKRETARIÁTU... 2 4 VEDENÍ EVIDENCE ČLENŮ LAA...

Více

ze dne 13. prosince 2010

ze dne 13. prosince 2010 Evropská agentura pro bezpečnost letectví 13. prosince 2010 STANOVISKO Č. 07/2010 EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ ze dne 13. prosince 2010 k nařízení Komise č. XXX/2010, kterým se stanoví prováděcí

Více

ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ HLAVA PRVNÍ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ

ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ HLAVA PRVNÍ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ HLAVA PRVNÍ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ (1) Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje vstupní školení

Více

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE 0 1. 2. 2015 1 8 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 2 3 TERMÍNY A DEFINICE... 3 4 ÚVOD... 4 5 SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY, NORMY A VYHLÁŠKY... 4 6 POSTUP PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ NÁMITEK/STÍŽNOSTÍ...

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

datum záznamu a podpis

datum záznamu a podpis Tento postup je vnitřním postupem Úřadu pro civilní letectví. číslo změny změny datum platnosti datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum platnosti 0 15.6.2002 1 27.8.2007 1 12.10.2005 2 1.12.2008

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003. ze dne 20. listopadu 2003

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003. ze dne 20. listopadu 2003 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do

Více

PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK IR(A)

PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK IR(A) Příručky pro výcvik pilotů letounů v souladu s JAA JAR FCL1 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK IR(A) modulový Vydáno: 1. prosinec 2002 Poslední aktualizace : R5 8. duben 2008 Schválil: ÚCL č.j. : 16.612/02-311 Rozdělovník:

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Zkušební řád teoretické zkoušky pilot volných balónů

Zkušební řád teoretické zkoušky pilot volných balónů Zkušební řád teoretické zkoušky pilot volných balónů 1. Změny a opravy číslo změny datum platnosti Změny datum záznamu a podpis číslo opravy datum platnosti Opravy datum záznamu a podpis 2. Seznam platných

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného vstupu kluzáku VSO 10, poznávací značky OK- 9606, do CTR Brno dne 14.07.2007.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného vstupu kluzáku VSO 10, poznávací značky OK- 9606, do CTR Brno dne 14.07.2007. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 259/07/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného vstupu kluzáku VSO 10,

Více

PŘÍLOHY. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

PŘÍLOHY. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.12.2015 COM(2015) 613 final ANNEXES 1 to 10 PŘÍLOHY [ ] návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury

Více

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Ing. Martin Tichý Předpisová základna: nejprve národní

Více

Evropská agentura pro bezpečnost civilního letectví

Evropská agentura pro bezpečnost civilního letectví Evropská agentura pro bezpečnost civilního letectví ROZHODNUTÍ č. 2007/001/R VÝKONNÉHO ŘEDITELE AGENTURY ze dne 13. března 2007 kterým se mění příloha I rozhodnutí č. 2003/19/RM výkonného ředitele agentury

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy 146/1997 Sb. VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze dne 18. června 1997, kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska

Více

CERTIFIKACE A LICENCOVÁNÍ V CIVILNÍM LETECTVÍ DLE MEZINÁRODNÍCH DOPORUČENÍ

CERTIFIKACE A LICENCOVÁNÍ V CIVILNÍM LETECTVÍ DLE MEZINÁRODNÍCH DOPORUČENÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ LETECKÝ ÚSTAV Ing. Stanislav Černý CERTIFIKACE A LICENCOVÁNÍ V CIVILNÍM LETECTVÍ DLE MEZINÁRODNÍCH DOPORUČENÍ CERTIFICATION AND LICENSING IN

Více

Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1

Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1 Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1 Nařízení (EU) č. 1177/2010 o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) PŘIJALA TUTO SMĚRNICI: Příloha III směrnice 2006/22/ES se nahrazuje zněním přílohy této směrnice.

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) PŘIJALA TUTO SMĚRNICI: Příloha III směrnice 2006/22/ES se nahrazuje zněním přílohy této směrnice. 31.1.2009 Úřední věstník Evropské unie L 29/45 SMĚRNICE SMĚRNICE KOMISE 2009/5/ES ze dne 30. ledna 2009, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálních podmínkách

Více

MediaKit2015. Informace o možnostech spolupráce

MediaKit2015. Informace o možnostech spolupráce MediaKit2015 Informace o možnostech spolupráce Nejnavštěvovanější server o létání v ČR a SR Server navštěvuje největší komunita lidí, kteří se zajímají o tuto oblast a nakupují produkty a služby v této

Více

Cirrus Training Centre

Cirrus Training Centre Druhy výcviků: Privat Pilot Licence PPL (A) Night VFR Enroute Instrument Rating EIR Competency Based IR Time Building Vybavení letadel: Cirrus Training Centre / Approved Training Organization CZ - 038

Více

olga.kristofikova@mdcr.cz Úřad pro civilní letectví, Odbor letišť a leteckých staveb

olga.kristofikova@mdcr.cz Úřad pro civilní letectví, Odbor letišť a leteckých staveb Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo dopravy Adresa Nábřeží Ludvíka Svobody 12/ Kontaktní osoba Ing. Olga

Více

(ES) 216/2008 20. 2008 91/670 EHS,

(ES) 216/2008 20. 2008 91/670 EHS, Platné znění částí zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších

Více

LETECKÉ PRÁCE LETECKÉ ČINNOSTI PRO VLASTNÍ POTŘEBU

LETECKÉ PRÁCE LETECKÉ ČINNOSTI PRO VLASTNÍ POTŘEBU LETECKÉ PRÁCE LETECKÉ ČINNOSTI PRO VLASTNÍ POTŘEBU DLE PRAVIDEL EU ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Verze 02 aktualizováno k 26. 8. 2015 Obsah Úvod 3 Srovnání použitelných pravidel (národní systém a systém EU)

Více

Organizační systém a postupy k zajišťování vymezených činností LAA ČR při správě sportovních létajících zařízení

Organizační systém a postupy k zajišťování vymezených činností LAA ČR při správě sportovních létajících zařízení LA 1 Organizační systém a postupy k zajišťování vymezených činností LAA ČR při správě sportovních létajících zařízení Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha

Více

1) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů

1) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů III. ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST 1) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů Vyhláška ponese název Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) C7-0061/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterou se mění směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o veterinární předpisy

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ. 49/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 6. března 1997

KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ. 49/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 6. března 1997 Upozornění: Tento text je konsolidovaným zněním zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Neprošel tudíž nezávislou kontrolou Úřadu vlády České republiky, ani korekturou redakce Sbírky zákonů.

Více

MediaKit2013 Informace o možnostech spolupráce

MediaKit2013 Informace o možnostech spolupráce MediaKit2013 Informace o možnostech spolupráce Nejnavštěvovanější server o létání v ČR a SR Server navštěvuje největší komunita lidí, kteří se zajímají o tuto oblast a nakupují produkty a služby v této

Více

Cirrus Training Centre

Cirrus Training Centre Druhy výcviků: Cirrus Training Centre / Approved Training Organization CZ - 038 Privat Pilot Licence PPL (A) Night VFR Enroute Instrument Rating EIR Competency Based IR Time Building Vybavení letadel:

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Výcvik dopravního pilota Analýza dosaţení jednotlivých licencí Martin Bíţa

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Výcvik dopravního pilota Analýza dosaţení jednotlivých licencí Martin Bíţa Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Výcvik dopravního pilota Analýza dosaţení jednotlivých licencí Martin Bíţa Bakalářská práce 2010 PROHLAŠUJI Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

ZÁKON 253/2005 Sb. ze dne 3. května 2005,

ZÁKON 253/2005 Sb. ze dne 3. května 2005, ZÁKON 253/2005 Sb. ze dne 3. května 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce Změna: 138/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97. ze dne 9. října 1997. o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97. ze dne 9. října 1997. o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97 ze dne 9. října 1997 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 84

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola obec Velatice okres Brno venkov ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 52 /2013 MŠ VEL A.1. A10 Vypracoval: Mgr. Lenka Marková ředitelka školy Směrnice nabývá

Více

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Revize Technických kvalitativních

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Revize Technických kvalitativních Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací Revize Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací, Kapitoly 1 Všeobecně Ing. Jaroslav Vodička 1 Historie řešení otázek kvality

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 189/1999 Sb. ČR,

Více

Nařízení (ES) č. 593/2007 se mění takto: 1) Článek 6 se nahrazuje tímto: Článek 6

Nařízení (ES) č. 593/2007 se mění takto: 1) Článek 6 se nahrazuje tímto: Článek 6 L 350/46 Úřední věstník Evropské unie 30.12.2008 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1356/2008 ze dne 23. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 593/2007 o poplatcích a platbách vybíraných Evropskou agenturou

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti uzavřená v souladu s ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi 1. PATRIA Kobylí, a.s. se sídlem

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 67/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12.

Více

Předmět úpravy (k 102 odst. 1 zákona)

Předmět úpravy (k 102 odst. 1 zákona) 108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

Příloha VII návrhu nařízení Komise o letovém provozu OPS. Část NCO IR

Příloha VII návrhu nařízení Komise o letovém provozu OPS. Část NCO IR Evropská agentura pro bezpečnost letectví Příloha VII návrhu nařízení Komise o letovém provozu OPS Část NCO IR R.F010-02 Evropská agentura pro bezpečnost letectví, 2012. Všechna práva vyhrazena. Dokument

Více