Seznam jmen předsedů, místopředsedů a členů zkušebních komisí pro Státní závěrečné zkoušky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam jmen předsedů, místopředsedů a členů zkušebních komisí pro Státní závěrečné zkoušky"

Transkript

1 Seznam jmen předsedů, místopředsedů a členů zkušebních komisí pro Státní závěrečné zkoušky na ČVUT v Praze Fakultě dopravní v navazujícím magisterském studijním programu jmenovaných děkanem z profesorů, docentů a dalších odborníků schválených Vědeckou radou fakulty podle čl. 21 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze a podle čl. 14 odst. (2) až (5) Směrnice děkana č. 1 / 2014 Navazující magisterský studijní program N 3710 Technika a technologie v dopravě a spojích (komise pro SZZ konané pouze v Praze) obor 3708T009 DS Dopravní systémy a technika Doc. Ing. Petr BOUCHNER, Ph.D.... ČVUT FD, K 616 Doc. Ing. Jiří ČARSKÝ, Ph.D.... ČVUT FD, K 612 Prof. Ing. Jan KOVANDA, CSc.... ČVUT FD, K 623 Doc. Ing. Bohumil KUBÁT, CSc.... ČVUT FD, K 612 Doc. Ing. Bc. Kristýna NEUBERGOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 612 Prof. Ing. Pavel PŘIBYL, CSc.... ČVUT FD, K 612 Doc. Ing. Jindřich ŠACHL, CSc.... ČVUT FD, K 622 Doc. Ing. Lukáš TÝFA, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Prof. RNDr. Miroslav VLČEK, DrSc.... ČVUT FD, K 611 Ing. Martin JACURA, Ph.D.... ČVUT FD, K 612 Doc. Ing. Josef KOCOUREK, Ph.D.... ČVUT FD, K 612 Ing. Bc. Dagmar KOČÁRKOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 612 Ing. Anna KODYSOVÁ, MBA... Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Doc. Ing. Jaroslav MACHAN, CSc.... ČVUT FD, K 616 Doc. Ing. Tomáš MIČUNEK, Ph.D.... ČVUT FD, K 622 Ing. Luděk SOSNA, Ph.D.... Ministerstvo dopravy ČR Ing. Pavel STOULIL... odborný konzultant v oblasti železniční dopravy Ing. Ondřej TREŠL... DIPRO, spol. s r. o. Prof. Ing. Věra VOŠTOVÁ, CSc.... ČVUT FD, K 621 Stránka 1 (celkem 13)

2 Ing. Zuzana BĚLINOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 620 Ing. Zuzana ČARSKÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 612 Prof. Ing. Jiří DUNOVSKÝ, CSc.... ČVUT FD, K 616 Ing. Bc. Vladimír FALTUS, Ph.D.... ČVUT FD, K 620 Ing. Jiří FIRST... Kašpersko-Horská Dopravní spol. s r. o. + First Klassik Motor + ČVUT FD, K 616 Ing. Martin JAREŠ, Ph.D.... ČVUT FD, K 612 Prof. Ing. Ondřej JIROUŠEK, Ph.D.... ČVUT FD, K 618 Doc. Ing. Jitka JÍROVÁ, CSc.... ČVUT FD, K 618 Ing. Jana KADLECOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 616 Ing. Bc. Petr KUMPOŠT, Ph.D.... ČVUT FD, K 612 Doc. Ing. Michal MICKA, CSc.... ČVUT FD, K 618 Doc. Ing. Ivan NAGY, CSc.... ČVUT FD, K 611 Doc. Ing. Stanislav NOVOTNÝ, Ph.D.... ČVUT FD, K 616 Doc. Ing. Zuzana RADOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 622 Doc. Ing. Drahomír SCHMIDT, Ph.D.... ČVUT FD, K 614 Ing. Bc. Iva ŠTURMOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 612 Doc. Ing. Otakar VACÍN, Ph.D.... ČVUT FD, K 612 Ing. Jan VYČICHL, Ph.D.... ČVUT FD, K 618 Stránka 2 (celkem 13)

3 Ing. Jan ADÁMEK... Technická správa komunikací hlavního města Prahy Ing. Jiří CIHLÁŘ... ČKAIT, autorizovaný inženýr, obor dopravní stavby Ing. Milan DONT, Ph.D.... Státní fond dopravní infrastruktury Ing. Zdeněk DOŠEK... Dopravní podnik hlavního města Prahy Ing. Josef FILIP, Ph.D.... ČKAIT, autoriz. inženýr, obor dopravní stavby a městské inženýrství Ing. Mirija FRANCOUZ... odborný konzultant v oblasti železničních staveb Ing. Jaroslav GRIM, Ph.D.... Výzkumný ústav železniční, a. s. Ing. arch. Karel HÁJEK, Ph.D.... karek architektonický ateliér Ing. Tomáš HAVLÍČEK, Ph.D.... Technická správa komunikací hlavního města Prahy Ing. Petr HOFHANSL, Ph.D.... CityPlan, spol. s r. o. Ing. Martin HÖFLER... PUDIS, a. s. Ing. Petr CHMELA... ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) Ing. Kamil CHUDADA... Vegacom, a. s. Ing. Václav JUPPA... Helika, a. s. Obermeyer Corporate Group Doc. Ing. Pavel JURÁŠEK, CSc.... odborný poradce v oblasti vodní dopravy Ing. Vít KAVAN, CSc.... Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ing. Jaroslav KOLOC, Ph.D.... ŠKODA AUTO, a. s. Ing. Václav KRAUS... Magistrát hlavního města Prahy Ing. Kateřina KYSELOVÁ... Helika, a. s. Obermeyer Corporate Group Ing. Libor LÁDYŠ... EKOLA group, spol. s r. o. Ing. Vlasta MICHKOVÁ... Ředitelství silnic a dálnic ČR Ing. Petr NOVOTNÝ, Ph.D.... AMOK Ateliér malých okružních křižovatek Ing. Jiří PEJŠA, CSc.... DIPRO, spol. s r. o. Ing. Zdeněk PLIŠKA... ELTODO EG, a. s. Ing. Vladimír PUŠMAN, Ph.D.... Dopravní podnik hlavního města Prahy Ing. Michal RADIMSKÝ, Ph.D.... VUT v Brně Fakulta stavební Ing. Vladislav ROZSYPAL... Magistrát města Liberec Doc. Ing. Karel SELLNER, CSc.... UJEP FVTM, Katedra managementu a ekonomiky podniku Ing. Ladislav ŠABACH... ČKAIT, autorizovaný inženýr, obor dopravní stavby Ing. Martin ŠOTOLA, Ph.D.... TÜV SÜD Czech, s. r. o. Ing. Martin VACHTL... SUDOP Praha, a. s. Ing. Miroslav VANČURA, CSc....Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Ing. Miroslav VELIŠ... Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Ing. Marie WICHSOVÁ, Ph.D.... Atelier T-plan, s. r. o. Ing. Petr ZOBAL... METROPROJEKT, a. s. Stránka 3 (celkem 13)

4 obor 3708T042 LO Logistika, technologie a management dopravy Prof. Ing. Zdeněk DVOŘÁK, CSc.... Žilinská univerzita FBI Doc. Ing. Denisa MOCKOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Prof. Dr. Ing. Otto PASTOR, CSc.... ČVUT FD, K 617 Doc. Dr. Ing. Roman ŠTĚRBA... ČVUT FD, K 617 Doc. Ing. Lukáš TÝFA, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Doc. Ing. Josef VOLEK, CSc.... ČVUT FD, K 617 Ing. Helena BÍNOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Doc. PhDr. Mária JÁNEŠOVÁ, CSc.... ČVUT FD, K 617 Ing. Vít JANOŠ, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Ing. Zdeněk ŘÍHA, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Ing. Mgr. Václav BAROCH, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Ing. Karel BAUDYŠ, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Prof. Ing. Jiří DUNOVSKÝ, CSc.... ČVUT FD, K 616 Ing. Veronika FAIFROVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Ing. Jana KADLECOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 616 Prof. Ing. Petr MOOS, CSc.... ČVUT FD, K 614 Ing. Jiří POSPÍŠIL, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Doc. RNDr. Danuše PROCHÁZKOVÁ, DrSc.... ČVUT FD, K 623 Doc. Ing. Zuzana RADOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 622 Doc. Ing. Petr STEJSKAL, CSc.... ČVUT FD, K 617 Doc. RNDr. Bohumír ŠTĚDROŇ, CSc.... ČVUT FD, K 617 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Doc. RNDr. Antonín TUZAR, CSc.... ČVUT FD, K 617 Ing. Martina VITTEKOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Stránka 4 (celkem 13)

5 Ing. Edvard BŘEZINA, CSc.... UPCE DFJP, Oddělení technologie dopravy Prof. Ing. Václav CEMPÍREK, Ph.D.... UPCE DFJP, Oddělení logistických systémů Ing. Tomáš ČOČEK, Ph.D.... Ministerstvo dopravy ČR Doc. Ing. Zdeněk ČUJAN, CSc.... Vysoká škola logistiky Přerov, o.p.s. Doc. Ing. Pavel DRDLA, Ph.D.... UPCE DFJP, Oddělení teorie dopravy a řízení Ing. Ladislav HOUDEK... Dopravní podnik hlavního města Prahy Ing. Ondřej JAŠEK... Schenker spol. s r. o. Doc. Ing. Jaroslav KLEPRLÍK, Ph.D.... UPCE DFJP, Oddělení technologie dopravy Prof. Ing. Milan LÁNSKÝ, DrSc.... UPCE DFJP, Oddělení jakosti, spolehlivosti a diagnostiky Ing. Michaela LEDVINOVÁ, Ph.D.... UPCE DFJP, Oddělení teorie dopravy a řízení Ing. Jaroslav MATUŠKA, Ph.D.... UPCE DFJP, Oddělení teorie dopravy a řízení Prof. Ing. Vlastimil MELICHAR, CSc.... UPCE DFJP, Odd. ekonomiky, managementu a dop. politiky Ing. Michal MIKESZ, Ph.D.... Výzkumný ústav pozemních staveb, s. r. o. Doc. Ing. Tatiana MOLKOVÁ, Ph.D.... UPCE, Kancelář rektora Ing. Michal NĚMEC, Ph.D.... Ministerstvo dopravy ČR Doc. Ing. František ORAVA, CSc.... UPCE DFJP, Odd. ekonomiky, managementu a dop. politiky pplk. PhDr. Rostislav PLACHÝ, CSc.... HESTI s. r. o. Doc. Ing. Jindřich PLOCH, CSc.... Vysoká škola obchodní v Praze Ing. Vít SEDMIDUBSKÝ... Ministerstvo dopravy ČR Ing. Andrea SEIDLOVÁ, Ph.D.... UPCE DFJP, Oddělení logistických systémů Doc. Ing. Karel SELLNER, CSc.... UJEP FVTM, Katedra managementu a ekonomiky podniku Prof. Ing. Vladimír STRAKOŠ, DrSc.... VŠLG o. p. s., Katedra logistiky a technických disciplín Ing. Jiří SUCHOPÁR, Ph.D.... České dráhy, a. s. Doc. Ing. Eva SVENTEKOVÁ, PhD....Žilinská univerzita FŠI, Katedra technických vied a informatiky Doc. Ing. Pavel ŠARADÍN, CSc.... VŠLG o. p. s., Katedra logistiky a technických disciplín Ing. Bc. Pavel VANČURA, Ph.D.... Dopravní podnik hlavního města Prahy Stránka 5 (celkem 13)

6 obor 3707T002 ME Management a ekonomika dopravy a telekomunikací Prof. Ing. Zdeněk DVOŘÁK, CSc.... Žilinská univerzita FBI Doc. Ing. Karel KAVALEC, CSc.... Vysoká škola hotelová, spol. s r. o., Katedra cestovního ruchu Prof. Ing. Vlastislav MOJŽÍŠ, CSc.... UPCE DFJP, Oddělení technologie dopravy Doc. Ing. Jaroslav OPAVA, CSc.... ČVUT FD, K 616 Prof. Dr. Ing. Otto PASTOR, CSc.... ČVUT FD, K 617 Prof. Ing. Václav SKUROVEC, CSc.... ČVUT FD, K 617 Doc. PhDr. Mária JÁNEŠOVÁ, CSc.... ČVUT FD, K 617 Ing. Helena BÍNOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Ing. Zdeněk ŘÍHA, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Doc. Dr. Ing. Roman ŠTĚRBA... ČVUT FD, K 617 Ing. Mgr. Václav BAROCH, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Ing. Karel BAUDYŠ, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Prof. Ing. Jiří DUNOVSKÝ, CSc.... ČVUT FD, K 616 Ing. Veronika FAIFROVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Doc. Ing. Milan HOBZA, CSc.... ČVUT FD, K 617 Mgr. Marek HONCŮ, Ph.D.... ČVUT FD, K 611 Ing. Vít JANOŠ, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Ing. Jana KADLECOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 616 Doc. Ing. Denisa MOCKOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Prof. Ing. Petr MOOS, CSc.... ČVUT FD, K 614 Doc. Ing. Rudolf POHL, CSc.... ČVUT FD, K 616 Doc. Ing. Zuzana RADOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 622 Doc. Ing. Svatomír SLAVÍK, CSc.... ČVUT FS, Ústav letadlové techniky Doc. Ing. Petr STEJSKAL, CSc.... ČVUT FD, K 617 Doc. RNDr. Bohumír ŠTĚDROŇ, CSc.... ČVUT FD, K 617 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Doc. RNDr. Antonín TUZAR, CSc.... ČVUT FD, K 617 Ing. Martina VITTEKOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Doc. Ing. Josef VOLEK, CSc.... ČVUT FD, K 617 Prof. Ing. Tomáš ZELINKA, CSc.... ČVUT FD, K 614 Stránka 6 (celkem 13)

7 Ing. Edvard BŘEZINA, CSc.... UPCE DFJP, Oddělení technologie dopravy Prof. Ing. Václav CEMPÍREK, Ph.D.... UPCE DFJP, Oddělení logistických systémů Ing. Tomáš ČOČEK, Ph.D.... Ministerstvo dopravy ČR Doc. Ing. Zdeněk ČUJAN, CSc.... Vysoká škola logistiky Přerov, o.p.s. Doc. Ing. Petr DAVID, Ph.D.... Traťová strojní společnost, a. s. Doc. Ing. Pavel DRDLA, Ph.D.... UPCE DFJP, Oddělení teorie dopravy a řízení Ing. Karel HOŘICKÝ, CSc.... odhadce a poradce v oboru organizace, řízení a ekonomiky podniku Ing. Ondřej JAŠEK... Schenker spol. s r. o. Doc. Ing. Jaroslav KLEPRLÍK, Ph.D.... UPCE DFJP, Oddělení technologie dopravy Ing. Jaroslav KOLOC, Ph.D.... ŠKODA AUTO, a. s. Ing. Michaela LEDVINOVÁ, Ph.D.... UPCE DFJP, Oddělení teorie dopravy a řízení Ing. Jaroslav MATUŠKA, Ph.D.... UPCE DFJP, Oddělení teorie dopravy a řízení Ing. Michal MIKESZ, Ph.D.... Výzkumný ústav pozemních staveb, s. r. o. Doc. Ing. Tatiana MOLKOVÁ, Ph.D.... UPCE, Kancelář rektora Ing. Michal NĚMEC, Ph.D.... Ministerstvo dopravy ČR Doc. Ing. František ORAVA, CSc.... UPCE DFJP, Odd. ekonomiky, managementu a dop. politiky pplk. PhDr. Rostislav PLACHÝ, CSc.... HESTI s. r. o. Doc. Ing. Jindřich PLOCH, CSc.... Vysoká škola obchodní v Praze Ing. Vladimír ŘÍHA... Pražská strojírna, a. s. Ing. Vít SEDMIDUBSKÝ... Ministerstvo dopravy ČR Prof. Ing. Miloslav SEIDL, PhD....Žilinská univerzita FŠI, Katedra technických vied a informatiky Ing. Andrea SEIDLOVÁ, Ph.D.... UPCE DFJP, Oddělení logistických systémů Doc. Ing. Věra SEIFERTOVÁ, CSc.... Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství Doc. Ing. Karel SELLNER, CSc.... UJEP FVTM, Katedra managementu a ekonomiky podniku JUDr. Jaroslav SOUŠEK... IDS Praha Doc. Ing. Radovan SOUŠEK, Ph.D.... UPCE DFJP, Oddělení technologie dopravy Prof. Ing. Vladimír STRAKOŠ, DrSc.... VŠLG o. p. s., Katedra logistiky a technických disciplín Doc. Ing. Mariana STRENITZEROVÁ, PhD.... Žilinská univerzita FPEDAS, Katedra spojov Ing. Jiří SUCHOPÁR, Ph.D.... České dráhy, a. s. Doc. Ing. Eva SVENTEKOVÁ, PhD....Žilinská univerzita FŠI, Katedra technických vied a informatiky Doc. Ing. Pavel ŠARADÍN, CSc.... VŠLG o. p. s., Katedra logistiky a technických disciplín Ing. Milan ŠLAPÁK, Ph.D.... GE Corporate Indirect Sourcing Doc. Ing. Miloslav TOMEK, PhD....Žilinská univerzita FŠI, Katedra technických vied a informatiky Ing. Miroslav VANČURA, CSc....Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Ing. Bc. Pavel VANČURA, Ph.D.... Dopravní podnik hlavního města Prahy Ing. Radek ZAMRAZIL... Dopravní podnik hlavního města Prahy členové komise jmenovaní MŠMT (podle čl. 21 odst. 2 SZŘ pro studenty ČVUT v Praze): Doc. Ing. Jan EISLER, CSc.... VŠE FPH, Katedra podnikové ekonomiky Doc. Ing. Hana EZROVÁ, CSc.... VŠTE, Katedra ekonomiky a managementu Ing. Ladislav HOUDEK... Dopravní podnik hlavního města Prahy Prof. Ing. Milan LÁNSKÝ, DrSc.... UPCE DFJP, Oddělení jakosti, spolehlivosti a diagnostiky RNDr. Miloš LIBERKO... Enviconsult, spol. s r. o. Prof. Ing. Vlastimil MELICHAR, CSc.... UPCE DFJP, Odd. ekonomiky, managementu a dop. politiky Ing. Květoslava REMTOVÁ, CSc.... odborný poradce v oblasti životního prostředí Stránka 7 (celkem 13)

8 obor 3902T036 ID Inženýrská informatika v dopravě a spojích Doc. Ing. Petr BOUCHNER, Ph.D.... ČVUT FD, K 616 Prof. Ing. Petr MOOS, CSc.... ČVUT FD, K 614 Prof. Ing. Zdeněk VOTRUBA, CSc.... ČVUT FD, K 620 Prof. Ing. Tomáš ZELINKA, CSc.... ČVUT FD, K 614 Doc. Dr. Ing. Tomáš BRANDEJSKÝ... ČVUT FD, K 614 Doc. Ing. Pavel HRUBEŠ, Ph.D.... ČVUT FD, K 620 Ing. Zuzana BĚLINOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 620 Doc. Ing. Vít FÁBERA, Ph.D.... ČVUT FD, K 614 Ing. Bc. Vladimír FALTUS, Ph.D.... ČVUT FD, K 620 Ing. Antonín FARAN, Ph.D.... ČVUT FD, K 620 RNDr. Leo GALAMBOŠ, Ph.D.... ČVUT FD, K 623 RNDr. Magdalena HYKŠOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 611 Doc. Ing. Vlastimil JÁNEŠ, CSc.... ČVUT FD, K 620 Ing. Mgr. Michal JEŘÁBEK, Ph.D.... ČVUT FD, K 614 Doc. Ing. Václav JIROVSKÝ, CSc.... ČVUT FD, K 623 Ing. Marek KALIKA, Ph.D.... ČVUT FD, K ČVUT VIC Ing. Jana KALIKOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 614 Ing. Milan KOUKOL, Ph.D.... ČVUT FD, K 614 Ing. Bohumil KOVÁŘ, Ph.D.... ČVUT FD, K 611 Doc. Ing. Martin LESO, Ph.D.... ČVUT FD, K 620 Doc. Ing. Zdeněk LOKAJ, Ph.D.... Telematix + ČVUT FD, K 614 RNDr. Zuzana MALÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 611 Ing. Vít MALINOVSKÝ, Ph.D.... ČVUT FD, K 618 Prof. Ing. Mirko NOVÁK, DrSc.... ČVUT FD, K 620 Doc. Ing. Stanislav NOVOTNÝ, Ph.D.... ČVUT FD, K 616 Prof. Ing. Emil PELIKÁN, CSc.... ČVUT FD, K 620 Doc. Ing. Ondřej PŘIBYL, Ph.D.... ČVUT FD, K 611 Prof. Ing. Pavel PŘIBYL, CSc.... ČVUT FD, K 612 Dr. Ing. Jan PŘIKRYL... ČVUT FD, K 611 Ing. Jindřich SADIL, Ph.D.... ČVUT FD, K 620 Doc. Ing. Drahomír SCHMIDT, Ph.D.... ČVUT FD, K 614 Prof. Dr. Ing. Miroslav SVÍTEK... ČVUT FD, K 620 Doc. Ing. Václav ŠEBESTA, DrSc.... ČVUT FD, K 620 Doc. Ing. Bc. Tomáš TICHÝ, Ph.D.... ČVUT FD, K 620 Ing. Milada VESELÁ, CSc.... ČVUT FD, K 614 Prof. RNDr. Miroslav VLČEK, DrSc.... ČVUT FD, K 611 Ing. Veronika VLČKOVÁ, CSc.... ČVUT FD, K 614 Mgr. Šárka VORÁČOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 611 Doc. Ing. Petr VYSOKÝ, CSc.... ČVUT FD, K 620 Doc. Ing. Antonín KAVIČKA, Ph.D.... UPCE FEI, Katedra softwarových technologií Prof. Ing. Karel ŠOTEK, CSc.... UPCE FEI, Katedra softwarových technologií Stránka 8 (celkem 13)

9 obor 3711T004 IS Inteligentní dopravní systémy Doc. Ing. Petr BOUCHNER, Ph.D.... ČVUT FD, K 616 Doc. Ing. Pavel HRUBEŠ, Ph.D.... ČVUT FD, K 620 Prof. Ing. Petr MOOS, CSc.... ČVUT FD, K 614 Prof. Dr. Ing. Miroslav SVÍTEK... ČVUT FD, K 620 Prof. Ing. Zdeněk VOTRUBA, CSc.... ČVUT FD, K 620 Doc. Dr. Ing. Tomáš BRANDEJSKÝ... ČVUT FD, K 614 Prof. Ing. Tomáš ZELINKA, CSc.... ČVUT FD, K 614 Ing. Zuzana BĚLINOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 620 Ing. Petr BUREŠ, Ph.D.... ČVUT FD, K 620 Ing. Přemysl DERBEK, Ph.D.... ČVUT FD, K 620 Doc. Ing. Vít FÁBERA, Ph.D.... ČVUT FD, K 614 Ing. Bc. Vladimír FALTUS, Ph.D.... ČVUT FD, K 620 Ing. Jiří FIRST... Kašpersko-Horská Dopravní spol. s r. o. + First Klassik Motor + ČVUT FD, K 616 Ing. Mgr. Michal JEŘÁBEK, Ph.D.... ČVUT FD, K 614 Doc. Ing. Václav JIROVSKÝ, CSc.... ČVUT FD, K 623 Doc. Ing. Josef KOCOUREK, Ph.D.... ČVUT FD, K 612 Prof. Ing. Jan KOVANDA, CSc.... ČVUT FD, K 623 Ing. Jan KRČÁL, Ph.D.... ČVUT FD, K 614 Doc. Ing. Martin LESO, Ph.D.... ČVUT FD, K 620 Doc. Ing. Zdeněk LOKAJ, Ph.D.... Telematix + ČVUT FD, K 614 RNDr. Zuzana MALÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 611 Doc. Ing. Ivan NAGY, CSc.... ČVUT FD, K 611 Doc. Ing. Kristýna NEUBERGOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 612 Prof. Ing. Mirko NOVÁK, DrSc.... ČVUT FD, K 620 Doc. Ing. Stanislav NOVOTNÝ, Ph.D.... ČVUT FD, K 616 Prof. Ing. Emil PELIKÁN, CSc.... ČVUT FD, K 620 Doc. Ing. Ondřej PŘIBYL, Ph.D.... ČVUT FD, K 611 Prof. Ing. Pavel PŘIBYL, CSc.... ČVUT FD, K 612 Dr. Ing. Jan PŘIKRYL... ČVUT FD, K 611 Ing. Jindřich SADIL, Ph.D.... ČVUT FD, K 620 Doc. Ing. Drahomír SCHMIDT, Ph.D.... ČVUT FD, K 614 Doc. Ing. Václav ŠEBESTA, DrSc.... ČVUT FD, K 620 Doc. Ing. Bc. Tomáš TICHÝ, Ph.D.... ČVUT FD, K 620 Prof. RNDr. Miroslav VLČEK, DrSc.... ČVUT FD, K 611 Doc. Ing. Petr VYSOKÝ, CSc.... ČVUT FD, K 620 FH-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Christian BRUNNER... UAS FH Technikum Wien, Institut für IE & Security Ing. František KOPECKÝ, Ph.D.... KPM Konsult, a. s. Prof. Jan LUNDGREN... Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap FH-Prof. Emil SIMEONOV, MEng, MSc... UAS FH Technikum Wien, Institut für IE & Security Ing. Roman SRP...Sdružení pro dopravní telematiku (SDT) Ing. Tomáš STÁREK, Ph.D.... INTENS Corporation s.r.o. Ing. Jan ŠIMŮNEK... ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) Stránka 9 (celkem 13)

10 obor 3708T017 PL Provoz a řízení letecké dopravy Doc. Ing. Daniel HANUS, CSc.... ČVUT FD, K 621 Doc. Ing. Vladimír SMRŽ, Ph.D.... VŠB TUO FS, Institut dopravy Doc. Ing. Radovan SOUŠEK, Ph.D.... UPCE DFJP, Oddělení technologie dopravy Doc. Ing. Stanislav SZABO, PhD. MBA... ČVUT FD, K 621 Prof. Ing. Rudolf VOLNER, CSc.... VŠB TUO FS, Institut dopravy Prof. Ing. Věra VOŠTOVÁ, CSc.... ČVUT FD, K 621 Doc. Ing. Luděk BEŇO, CSc.... ČVUT FD, K 621 Ing. Eva ENDRIZALOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 621 Ing. Bc. Jakub HOSPODKA, Ph.D.... ČVUT FD, K 621 Doc. Ing. Vladimír NĚMEC, Ph.D.... ČVUT FD, K 621 Ing. Stanislav PLENINGER, Ph.D.... ČVUT FD, K 621 Ing. Miloš STROUHAL, Ph.D.... ČVUT FD, K 621 Ing. Petr BOREŠ, CSc....ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů Prof. Ing. Václav BROŽ, CSc.... ČVUT FS, Ústav letadlové techniky Doc. Ing. Martin BUGAJ, PhD.... ČVUT FD, K 621 Ing. Ladislav CAPOUŠEK, Ph.D.... ČVUT FD, K 621 Ing. Jiří FIRST... Kašpersko-Horská Dopravní spol. s r. o. + First Klassik Motor + ČVUT FD, K 616 Ing. Jiří FRYNTA... JOB Air, s. r. o. MUDr. PhDr. Ľubomír HÁČIK, CSc.... ČVUT FD, K 621 Ing. Jakub CHMELÍK, Ph.D.... ČVUT FD, K 621 Doc. Ing. Luboš JANKO, CSc.... ČVUT FS, Ústav letadlové techniky Doc. Ing. Karel JEŘÁBEK, CSc.... ČVUT FD, K 621 Dr. Ing. Milan KAMENÍK... ČVUT FD, K 621 Ing. Petr MRÁZEK, Ph.D.... ČVUT FD, K 621 Ing. Martin NOVÁK, Ph.D.... ČVUT FD, K 621 Doc. RNDr. Danuše PROCHÁZKOVÁ, DrSc.... ČVUT FD, K 623 Doc. Ing. Jan ROHÁČ, Ph.D.... ČVUT FEL, Katedra měření Doc. Ing. Svatomír SLAVÍK, CSc.... ČVUT FS, Ústav letadlové techniky Doc. MUDr. Jiří ŠULC, CSc.... ČVUT FD, K 621 Ing. Robert THEINER, Ph.D.... ČVUT FS, Ústav letadlové techniky Ing. Peter VITTEK... TRIPAL, s. r. o. + ČVUT FD, K 621 RNDr. Martin VECKO, CSc.... ČVUT FD, K 621 Stránka 10 (celkem 13)

11 Prof. Ing. František ADAMČÍK, CSc.... TUKE LF, Katedra avioniky Doc. Ing. Ján BÁLINT, CSc.... TUKE LF, Katedra letovej prípravy Ing. Aneta ČERNÁ... Řízení letového provozu ČR Prof. Ing. Zdeněk DVOŘÁK, CSc.... Žilinská univerzita FBI Prof. Ing. Milan DŽUNDA, CSc.... TUKE LF, Katedra manažmentu leteckej prevádzky Ing. Vladimír FAJT... ČVUT FD, K ČKAIT, autorizovaný inženýr, obor pozemní stavby Ing. Miloslav FRANĚK... SŠ LVT Odolena Voda Ing. Ota HAJZLER... Travel Service, a. s. Ing. et Ing. David HAROK... Ministerstvo dopravy ČR Ing. Marie HAUEROVÁ... Ministerstvo dopravy ČR Ing. Radomír HAVÍŘ, Ph.D.... Letiště Praha, a. s. Ing. Martin HEJNÝ... Travel Service, a. s. Ing. Vladimír HORÁK... Úřad pro civilní letectví Ing. Bořek HŘEBEJK... Travel Service, a. s. Ing. Zdeněk JELÍNEK... Ministerstvo dopravy ČR Ing. Libor KERNER, Ph.D.... Letiště Praha, a. s. RNDr. Jacek KERUM... ÚFA AV ČR, v. v. i. Doc. Ing. Slavomír KIŠ, CSc.... TUKE LF, Katedra manažmentu leteckej prevádzky Ing. Lukáš KOLÍN... Úřad pro civilní letectví Ing. Martin KUČERA... České aerolinie Doc. Ing. Dušan NEŠTRÁK, CSc.... TUKE LF, Katedra aerodynamiky a simulácií Prof. Ing. Andrej NOVÁK, PhD.... Žilinská univerzita FPEDAS, Katedra leteckej dopravy Ing. Jiří NOVÁK... Logica Czech Republic, s. r. o. Ing. Kateřina Anna PETŘEKOVÁ... Air Prague s. r. o. Ing. Anna POLÁNECKÁ, Ph.D.... České aerolinie Ing. Vladislav PRUŽINA, Ph.D.... Parc Aviation Cae Dublin, Ireland Ing. Josef RADA... Úřad pro civilní letectví Doc. Ing. Ladislav SMRČEK, Ph.D.... University of Glasgow, Faculty of Engineering Ing. Viktor SÝKORA, Ph.D.... Swiss International Air Lines Ing. Michal ŠŤASTNÝ... DSA, a. s. Ing. Jaromír ŠTOLC... Ministerstvo dopravy ČR Ing. Marián VARHANÍK... Ministerstvo obrany ČR Ing. Jana VYDROVÁ... Mott MacDonald CZ, spol. s r. o. Radek ZÁBRANSKÝ, MSc. MBA... Letiště Karlovy vary, s. r. o. členové komise jmenovaní MŠMT (podle čl. 21 odst. 2 SZŘ pro studenty ČVUT v Praze): Ing. Libor KURZWEIL, Ph.D.... Letiště Praha, a. s. Ing. Marek ŠKRNA, Ph.D.... Ministerstvo dopravy ČR Ing. Tomáš ŠMÍD... Ministerstvo dopravy ČR Ing. František VLČEK... Úřad pro civilní letectví Stránka 11 (celkem 13)

12 obor 3708T039 BI Bezpečnost informačních a telekomunikačních systémů Doc. Ing. Václav JIROVSKÝ, CSc.... ČVUT FD, K 623 Prof. Ing. Jan KOVANDA, CSc.... ČVUT FD, K 623 RNDr. Leo GALAMBOŠ, Ph.D.... ČVUT FD, K 623 Doc. Ing. Petr KOCOUREK, CSc.... ČVUT FEL, Katedra měření Doc. RNDr. Danuše PROCHÁZKOVÁ, DrSc.... ČVUT FD, K 623 Prof. Ing. Pavel PŘIBYL, CSc.... ČVUT FD, K 612 Doc. Ing. Jindřich ŠACHL, CSc.... ČVUT FD, K 622 Ing. Stanislav VONDRÁČEK, CSc.... ČVUT FD, K 623 Prof. Ing. Tomáš ZELINKA, CSc.... ČVUT FD, K 614 Prof. Ing. Klára ČÁPOVÁ, PhD.... Žilinská univerzita FEL, Katedra teor. elektrot. a biom. inžinierstva Ing. Vladimír DYNDA... APT spol. s r. o. PhDr. Ivan GABAL... Ivan Gabal Analysis & Consulting Doc. JUDr. Tomáš GŘIVNA, Ph.D.... UK PF, Katedra trestního práva Doc. Ing. Mgr. Petr KLÁN, CSc.... Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. Ing. Tomáš KOŠŇÁR... CESNET z. s. p. o. Prof. RNDr. Jaroslav KRÁL, DrSc.... UK MFF, Středisko informatické sítě a laboratoří (SISAL) RNDr. Jan LÁNSKÝ, Ph.D.... VŠFS FES, Katedra informatiky a matematiky RNDr. Jakub LOKOČ, Ph.D.... UK MFF, Katedra softwarového inženýrství (KSI) RNDr. Jozef MIŠUTKA... UK MFF, Katedra softwarového inženýrství (KSI) JUDr. Tomáš NIELSEN... NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s. r. o. RNDr. Michal ŽEMLIČKA, Ph.D.... UK MFF, Středisko informatické sítě a laboratoří (SISAL) obor 3708T040 BD Bezpečnost dopravních prostředků a cest Prof. Ing. Jan KOVANDA, CSc.... ČVUT FD, K 623 Doc. Ing. Václav JIROVSKÝ, CSc.... ČVUT FD, K 623 Ing. Zuzana BĚLINOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 620 Ing. Karel BUHR, CSc.... ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce Ing. Zuzana ČARSKÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 612 Ing. Petr HATSCHBACH, CSc.... ČVUT FS, Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolej. vozidel Doc. Ing. Josef KOCOUREK, Ph.D.... ČVUT FD, K 612 Doc. Ing. Hedvika KOVANDOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 623 Doc. RNDr. Danuše PROCHÁZKOVÁ, DrSc.... ČVUT FD, K 623 Doc. Ing. Jindřich ŠACHL, CSc.... ČVUT FD, K 622 PhDr. Mgr. Jana ŠMOLÍKOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 615 Ing. Veronika VLČKOVÁ, CSc.... ČVUT FD, K 614 Ing. Stanislav VONDRÁČEK, CSc.... ČVUT FD, K 623 Prof. Ing. Tomáš ZELINKA, CSc.... ČVUT FD, K 614 Stránka 12 (celkem 13)

13 Ing. Josef BRADÁČ, Ph.D.... ŠKODA AUTO, a. s. Doc. JUDr. Tomáš GŘIVNA, Ph.D.... UK PF, Katedra trestního práva Doc. Ing. Boleslav KADLEČEK, CSc.... ČZU Technická fakulta, Katedra vozidel a pozemní dopravy Ing. Vít KAVAN, CSc.... Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ing. Jaroslav KOLOC, Ph.D.... ŠKODA AUTO, a. s. JUDr. Tomáš NIELSEN... NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s. r. o. Ing. Petr ŠEDIVÝ... DEKRA Automobil a. s. obor 3708T041 TR Transportation and Logistic Systems Prof. Ing. Václav SKUROVEC, CSc.... ČVUT FD, K 617 Prof. Dr. Ing. Miroslav SVÍTEK... ČVUT FD, K 620 Prof. Ing. Tomáš ZELINKA, CSc.... ČVUT FD, K 614 Ing. Zuzana BĚLINOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 620 Ing. Helena BÍNOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Prof. Ing. Pavel PŘIBYL, CSc.... ČVUT FD, K 612 Doc. Ing. Otakar VACÍN, Ph.D.... ČVUT FD, K 612 Ing. Tomáš HORÁK, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Ing. Jana KADLECOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 616 Doc. Ing. Josef KOCOUREK, Ph.D.... ČVUT FD, K 612 Doc. Ing. Hedvika KOVANDOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 623 Ing. Bc. Petr KUMPOŠT, Ph.D.... ČVUT FD, K 612 Ing. Daniel LOPOUR, Ph.D.... ČVUT VIC Prof. Ing. Petr MOOS, CSc.... ČVUT FD, K 614 Doc. Ing. Ivan NAGY, CSc.... ČVUT FD, K 611 Doc. RNDr. Danuše PROCHÁZKOVÁ, DrSc.... ČVUT FD, K 623 Doc. RNDr. Bohumír ŠTĚDROŇ, CSc.... ČVUT FD, K 617 Ing. Martina VITTEKOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Doc. Ing. Josef VOLEK, CSc.... ČVUT FD, K 617 Ing. Václav ČERNÝ... Ministerstvo dopravy ČR Carlos M. FERREGUT, Ph.D.... UTEP, College of Engineering Salvador HERNÁNDEZ, Ph.D.... UTEP, College of Engineering Carlos M. CHANG ALBITRES, Ph.D.... UTEP, College of Engineering Ruey (Kelvin) CHEU, Ph.D.... UTEP, College of Engineering Ing. Jiří KOLÁŘ, Ph.D.... České dráhy, a. s. Prof. Ing. Andrej NOVÁK, PhD.... Žilinská univerzita FPEDAS, Katedra leteckej dopravy Ing. Bc. Pavel VAŘACHA, Ph.D.... UTB FAI, Ústav informatiky a umělé inteligence Zpracoval (poslední aktualizace) ke dni Doc. Ing. Jiří Č a r s k ý, Ph.D. v. r. proděkan pro pedagogickou činnost Stránka 13 (celkem 13)

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Ubytování účastníků na konferenci SANM 05

Ubytování účastníků na konferenci SANM 05 Ubytování účastníků na konferenci SANM 05 Hotel Srní - budova A pokoj C112 Heinrich Voss Německo pokoj C113 Prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc. ČVUT FSv 166 29 Praha 6 pokoj C114 Ing. Ivan Hlaváček, DrSc. MÚ

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

OBOR LED LETECKÁ DOPRAVA

OBOR LED LETECKÁ DOPRAVA OBOR LED LETECKÁ DOPRAVA 4. semestr obor LED (platí do akademického roku 2015 2016) Modelování systémů a procesů 11MSP 2 + 2 4 z, zk Vlček Kinematika a dynamika 18KIAD 2 + 1 2 z, zk Jíra Letecké motory

Více

3 Složení orgánů VŠE v Praze 3.1 Vedení VŠE v Praze Rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. Prorektor pro vědu a výzkum doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. a statutární zástupce rektorky (do 30. 6. 2005)

Více

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 1. Úvod Děkan fakulty prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. zahájil zasedání VR, přivítal přítomné. Předal jmenovací dekrety nově jmenovaným členům VR FBI,

Více

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations,

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, pořádá pod záštitou Romana Onderky, primátory města Brna, prof. Ing. Petra Moose, CSc., děkana FD ČVUT

Více

Maturitní zkouška jaro 2015

Maturitní zkouška jaro 2015 Komise I. 36-47-M/01 Stavebnictví Třída 4. A 7. 5. Německý jazyk D(od 8:00) Praktická část z odborných předmětů: 12.5. - 13. 5. 2014 Předseda komis : Ing. Martin Prikner Ing. Alice Turanská Petr Kryl,

Více

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Členské 1 2 Doc. Ing. Hačkajlová Ludmila, CSc. Praha hackajlova(at)fsv.cvut.cz 2 4 Ing. Krátký Jiří Pardubice jiri.kratky(at)centrum.cz

Více

Fakulta dopravní ČVUT. Z á p i s č. 27

Fakulta dopravní ČVUT. Z á p i s č. 27 Fakulta dopravní ČVUT Z á p i s č. 27 ze zasedání grémia děkana FD, konaného 21.5.2002 Přítomni: Prof. J. Jíra, JUDr. L. Michálková, Doc. Z. Votruba, Doc. B. Kubát, Prof. M. Vlček, Prof. B. Duchoň, Prof.

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Do odvolání změna prodejní doby V nutných případech volat linku 828 070 nebo 828 630

Do odvolání změna prodejní doby V nutných případech volat linku 828 070 nebo 828 630 Prodejna skript PA ČR Lhotecká 559/7 143 01 PRAHA 4 tel: 974 828 612 prodejní doba PO 9 00-11 30 12 00-15 00 ÚT 9 00-11 30 12 00-15 00 ST 9 00-11 30 12 00-15 00- ČT 9 00-11 30 - PÁ 9 00-13 00 - Do odvolání

Více

Akademické M-ČR. Akademické M-ČR

Akademické M-ČR. Akademické M-ČR Disciplína č. 1 Disciplína Libovolná malorážka 60 ran v leže ISSF Rekord: 630,4 1 8 NYMBURSKÝ Petr 1995 35200 102,8 102,8 103,9 104,1 104,5 104,7 622,8 39xCT 2 5 KOŘÁN Vojtěch 1996 38551 102,3 103,3 103,2

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

HLAVNÍ ODBORNÍ FUNKCIONÁŘI

HLAVNÍ ODBORNÍ FUNKCIONÁŘI MINISTERSTVO OBRANY ČR Zpět do ČR bylo v daném období realizováno 24 transportů: z mise KFOR 16 přeprav silničních, celkem 380 tun VTM. z mise MNF (I) v Iráku 8 přeprav leteckých (v rámci rotace a MePo),

Více

Stavební poradenské centrum

Stavební poradenské centrum Brněnské veletrhy, a. s., Brno Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Stavební fakulta VUT Brno organizují již tradičně u př íležitosti stavebních veletrhů Brno 2015 22. 25.

Více

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2012 Ve školním roce 2011/2012 studovalo obor Obchodní akademie 62 studentů ve čtvrtých ročnících. Přihlášku ke

Více

OR Biomedicínská informatika

OR Biomedicínská informatika OR Biomedicínská informatika Školitelé Prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. IV. interní klinika tel.: 224 962 558 fax: 224 962 518 e-mail: HUbenesji@lf1.cuni.czU Prof. Ing. Petr Berka, CSc. Vysoká škola

Více

Parkování a bezpečnost provozu na komunikacích ve městech a obcích

Parkování a bezpečnost provozu na komunikacích ve městech a obcích Česká silniční společnost pobočka při spol. Brněnské komunikace a.s. pořádá Mezinárodní seminář XV. dopravně - inženýrské dny Parkování a bezpečnost provozu na komunikacích ve městech a obcích Seminář

Více

1. Adresa fakulty. 2. Vedení fakulty. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Studentská 13 370 05 České Budějovice

1. Adresa fakulty. 2. Vedení fakulty. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Studentská 13 370 05 České Budějovice A. Základní údaje 1. Adresa fakulty Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Studentská 13 370 05 České Budějovice Telefon: 038/7771111 Fax: 038/5300122 IČO: 60076658 DIČ: 077-60076658

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

Zápis ze 4. zasedání vědecké rady Fakulty mechatroniky a mezioborových inženýrských studií, konané dne 19. listopadu 2003

Zápis ze 4. zasedání vědecké rady Fakulty mechatroniky a mezioborových inženýrských studií, konané dne 19. listopadu 2003 Děkanát Fakulty mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci Zápis ze 4. zasedání vědecké rady Fakulty mechatroniky a mezioborových inženýrských studií, konané dne 19.

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz e-mail: perner@perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s.

Více

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Policejní akademie České republiky

Více

Harmonogram absolutoria

Harmonogram absolutoria Vyšší odborná škola ekonomická v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: Finanční řízení Školní rok: 2014/2015 Forma vzdělávání: denní Datum: 1.6.2015 Harmonogram absolutoria Příjmení a jméno Cimbálová Adéla

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3)

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) OPS PROFI Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) Tabulka: 1. Swietelsky 3 3 0 0 14,0:4,0 16,5:7,5 1049 6

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

Základní informace kontakty

Základní informace kontakty Základní informace kontakty Městský úřad Sedlčany IČ 00243272 nám. T.G.Masaryka 32 DIČ CZ 00243272 264 80 Sedlčany ID frsbn7e Číslo linky přidávejte za vybranou pevnou linku- např. Sekretářka A. Caltová

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Student zkratka oboru případně hodina obhajoby

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Student zkratka oboru případně hodina obhajoby Termín zasedání komise č.5: Datum: Středa 17. června 2015 Místnost: místnost B473, FSv ČVUT, Thákurova 7, P 6 Předseda: Ing. Milan Vacura Místopředseda: doc. Ing. Aleš Tomek, CSc. Členové: doc. Ing. Petr

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova Disciplína: VzPu (vleže) 30 Pořadatel SSK 0175 Benešov do 12 let 1 Míšek Karel 37896 0348 ASK Brandýs 1999 99 100 98 297 I 2 Nepejchal Filip 37922 0045 DDM Kolín 1999 99 98 99 296 I 3 Gürtler Filip 37892

Více

Seznam členů oborových panelů

Seznam členů oborových panelů Seznam členů oborových panelů Oborový panel 1 stavebnictví a doprava prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc. Vysoká škola báňská Ing. Jiří Jedlička Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Ing. František Haburaj, Ph.D.

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v Praze, Fakulta strojní Ústav přístrojové a řídící techniky Praha 6, Technická 4 Komise č. 1, místnost 307 STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY v magisterském studijním programu Přístrojová

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy

VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap, o.s., Oborová zdravotní pojišťovna a Krajský úřad Ústeckého kraje VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3.

Více

DODATEČNÉ A OPRAVNÉ ZKOUŠKY ve školním roce 2014/2015 PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY. DODATEČNÉ ZKOUŠKY neklasifikace

DODATEČNÉ A OPRAVNÉ ZKOUŠKY ve školním roce 2014/2015 PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY. DODATEČNÉ ZKOUŠKY neklasifikace DODATEČNÉ A OPRAVNÉ ZKOUŠKY ve školním roce 2014/2015 Obory: STAVEBNICTVÍ PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY Místo konání: Čs.armády 10, Děčín I DODATEČNÉ ZKOUŠKY neklasifikace Pondělí 24. 8. 2015 od 11,00hodin

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 státní 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY Prof. Ing. Dr. Otto Pastor, CSc. Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. Dopravní fakulta ČVUT v Praze pastor@df.cvut.cz Vysoká škola logistiky Přerov Vladimir.strakos@vslg.cz Internet of services Internet

Více

Oficiální seznam rozhodčích ČLS

Oficiální seznam rozhodčích ČLS Oficiální seznam rozhodčích ČLS Mezinárodní rozhodčí 40 Praha Prokop Pavel, Ing. 272937204 296525231 ph.prokop@volny.cz 2015 Rozhodčí I. třídy 16 Praha Dřízal Jaroslav 974845252 723393851 drizal@seznam.cz

Více

OPS Finále skupina A

OPS Finále skupina A OPS Finále skupina A Sportovní klub Policie - ZUŠ Pelhřimov 4:2 939-933 (2,5:5,5) Swietelsky - amatéři - Vodak PE 5:1 932-916 (5:3) PSP s.r.o. - Hasiči PE 4:2 948-930 (5:3) ZUŠ Pelhřimov - Hasiči PE 1:5

Více

Jméno Příjmení Tituly. Alergologie a klinická imunologie/lékařská imunologie

Jméno Příjmení Tituly. Alergologie a klinická imunologie/lékařská imunologie Jméno Příjmení Tituly Specializační obory nelékařských zdravotnických povolání Alergologie a klinická imunologie/lékařská imunologie 1. Vlastimil Král RNDr., CSc. 2. Ivo Lochman RNDr., CSc. 3. Helena Marečková

Více

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ Přehled třídy 1.A 2. pololetí školního roku 23/4 Počet žáků : 32 z toho dívek: 29 chlapců: 3 ubylo: 1 přibylo: 1 2 3 4 5 LAJ Latinský jazyk DĚJ Dějepis MAT Matematika FYZ Fyzika

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz e-mail: perner@perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Program činnosti a rozpočet Institutu Jana

Více

Nový trestní zákon - kampaň za změnu k 205 - vysvětlení problému

Nový trestní zákon - kampaň za změnu k 205 - vysvětlení problému Nový trestní zákon - kampaň za změnu k 205 - vysvětlení problému Kontext: V současné době je vládní návrh trestního zákoníku (sněmovní tisk č. 744/0) ve fázi druhého čtení. Ústavně právní výbor projednal

Více

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji Vysoká škola

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Příloha k bodu 4 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz e-mail: perner@perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Trofejní úlovky na revírech ČRS MO Poděbrady

Trofejní úlovky na revírech ČRS MO Poděbrady 2014 Kapr 21,50 97 Jezero I Fiška Václav Kapr 21,00 100 Jezero I Stehlík Zdeněk Kapr 19,00 94 Jezero I Fiška Václav Amur 18,30 124 Labe Chmelík Petr Kapr 17,80 91 Labe Hampl Ondřej Kapr 17,40 89 Jezero

Více

26. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské část Záznam ze zasedání konaného dne : 6.10.2014

26. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské část Záznam ze zasedání konaného dne : 6.10.2014 Záznam ze zasedání konaného dne : 6.10.2014 26. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské část PREZENCE č. 1 6.10.2014 13:01:27 JUDr. Blažek Pavel ODS Neprezentován JUDr. Bradáč Otakar ODS Přítomen Bundálek

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidáti: 1. MUDr. Vojtěch Adam 61 let poslanec Parlamentu České republiky, starosta města Ivančice

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 48 Pořadatel závodu: Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA VS Tábor Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 18.05.2008 Začátek závodu 8:30 Konec závodu

Více

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2013 V letošním roce studuje obor Obchodní akademie 65 studentů ve čtvrtých ročnících. Vysoká škola Fakulta Podané

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství Ve školním roce 2009/2010 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 20. října 2009 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu pomaturitního

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

Zápis z 10. řádného zasedání AS ČVUT FD konaného dne 11. 3. 2015 (volební období 2014 2016)

Zápis z 10. řádného zasedání AS ČVUT FD konaného dne 11. 3. 2015 (volební období 2014 2016) Zápis z 10. řádného zasedání AS ČVUT FD konaného dne 11. 3. 2015 (volební období 2014 2016) Přítomni: za zaměstnaneckou část: Ing. Alexandra Dvořáčková, Ing. Bc. Jakub Hospodka, Ph.D., Ing. Helena Chalupníčková,

Více

Michálkovický kopec 2012

Michálkovický kopec 2012 Michálkovický kopec 0 Ostrava - Michálovice..0 Délka trati 000 m : Automobily - Vojtasínová Automobily - Drahomíra Škoda spartak Automobily - modre Mucha Automobily - Jeep Willys Michálková Overland Automobily

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU 3 Z pověření předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsednictva ústředního výboru Národní fronty

Více

Rozdělovník k č.j. MV-105354-1/OAM-2012. Vážený pan Mgr. Lukáš Prokeš ředitel sekce Evropské unie Ministerstvo průmyslu a obchodu

Rozdělovník k č.j. MV-105354-1/OAM-2012. Vážený pan Mgr. Lukáš Prokeš ředitel sekce Evropské unie Ministerstvo průmyslu a obchodu Rozdělovník k č.j. MV-105354-1/OAM-2012 Mgr. Lukáš Prokeš ředitel sekce Evropské unie Ministerstvo průmyslu a obchodu Ing. Bc. Petr Kameník ředitel odboru živností Ministerstvo průmyslu a obchodu Mgr.

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy konané ve dnech 10. a 11. října 2014 V Praze dne 4.8. 2014 Česká strana sociálně demokratická název volební strany Kandidáti: politická

Více

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk Studijní program: Studijní or: Učitelství pro střední školy Učitelství všeecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk Časový plán (kreditové hodnoc jednotlivých předmětů odpovídá standardům ECTS)

Více

Vysoká škola báňská TU Ostrava, Fakulta stavební. Seminář s mezinárodní účastí POZVÁNKA A PROGRAM. 11. 10. 2012, Ostrava. www.rdit.

Vysoká škola báňská TU Ostrava, Fakulta stavební. Seminář s mezinárodní účastí POZVÁNKA A PROGRAM. 11. 10. 2012, Ostrava. www.rdit. Vysoká škola báňská TU Ostrava, Fakulta stavební Seminář s mezinárodní účastí POZVÁNKA A PROGRAM 11. 10. 2012, Ostrava www.rdit.cz Cíl semináře Výzkum a vývoj zaujímá stěžejní roli při formulování nových

Více

CORNY středoškolský atletický pohár-krajské kolo

CORNY středoškolský atletický pohár-krajské kolo CORNY středoškolský atletický pohár-krajské kolo Datum konání: 30.9.2009 Místo konání: Stará Boleslav-Houšťka Pořadatel: Slavoj Stará Boleslav a MDDM Čelákovice Výsledky zpracoval: Bukačová, Morávek Ředitel

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FAKULTY ZA ROK 2014

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FAKULTY ZA ROK 2014 Výroční zpráva o činnosti Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice 2014 UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FAKULTY ZA ROK 2014 Předkládá: doc. Ing. Ivo

Více

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010 Zimní pohár Vršovic XXXVII. ročník 4. kolo konané dne Reflexní luk: MUŽI 18m 18m celkem 1. Pertlík Filip LK Votice 288 288 576 2. Bulíř Martin Dynamo Liberec 283 292 575 3. Hodač Michal LK Rokycany 279

Více

Akademie výtvarných umění v Praze

Akademie výtvarných umění v Praze Akademie výtvarných umění v Praze studijní obor: Výtvarné umění se zaměřením: malířství, sochařství, kresba a grafika, intermediální tvorba, nová média, restaurování výtvarných děl malířských a polychromované

Více

vždy v 7.50 hodin Sraz studentů v učebně P 47 Slavnostní zahájení v učebně P 52 Příprava každého studenta Délka zkoušení či obhajoby

vždy v 7.50 hodin Sraz studentů v učebně P 47 Slavnostní zahájení v učebně P 52 Příprava každého studenta Délka zkoušení či obhajoby Zkušební k absolutoriu: společné pro studenty denní a dálkové formy - z předmětu Anglický jazyk rozdílné - Německý jazyk - (pro S. Daška, který v denní formě ukončil studium v roce 2010 dle původní akreditace,

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Seznam rozhodčích. 2015-09-11 10:33:24 Swim Meet Manager v2.2.1.3 (www.swimsolutions.cz) Licence: PoPro

Seznam rozhodčích. 2015-09-11 10:33:24 Swim Meet Manager v2.2.1.3 (www.swimsolutions.cz) Licence: PoPro Seznam rozhodčích Funkce Jméno Kvalif Vrchní rozhodčí Ladislav Štefl I Startér Jiří Dub I Hlasatel Filip Neuls II Časomíra Martin Procházka II Počítač Petr Adamec I Pomocný startér Filip Pospíšil III Rozhodčí

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Přítomni: viz prezenční listina /Příloha 1/ Program: 1. Zahájení 2. Habilitační řízení RNDr. Kamily Olševičové, Ph.D. 3.

Více

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MÍSTNÍ ORGANIZACE VYŠKOV

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MÍSTNÍ ORGANIZACE VYŠKOV Pracoviště: Vyškov Výtisk číslo: 7. 2. 2015 Druh práce: Označení revírů tabulkami Evidenční číslo výkazu: 1 Vedoucí brigády: Dne: 7. 2. 2015 STEHLÍK MILAN 6 LATOCHA MAREK 6 NALEZÍNEK LADISLAV 6 NAJETO

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA Závod č. 53 Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 53 Pořadatel závodu: VS Tábor Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 08.5.2010 Začátek závodu 9:30

Více

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz Zdravotnictví 2015 Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví

Více

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2012

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2012 Příloha k bodu 3 Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2012 duben 2013 Obsah: Poslání, cíle a činnost

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600006409 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna dle informačního systému: M2 (uč. sexta) Místo konání (místnost) určené

Více

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, městem Lázně Bělohrad a Lázněmi Bělohrad, a. s., pořádají 17. konferenci SLM ČR 27. a 28. listopadu 2014 TÉMA KONFERENCE: PŘIDANÁ HODNOTA

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o V KOLÍNĚ a INFORMAČNÍ KANCELÁŘ RADY EVROPY V PRAZE Mezinárodní vědecká konference, která se koná pod záštitou paní MUDr. Džamily

Více

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Volební obvod č. 1 1. Martin Novotný, 38 let, primátor, Hodolany, Občanská 2. Mgr. Barbora Králíková, 43 let, ředitelka společnosti, Nová Ulice, Občanská 3. MUDr. Ivo Mareš, MBA., 46 let, ředitel Zdravotnické

Více

Příloha č. 3.2. Stanovisko Komise projektu Safety AGENT k mobilitě akademických a vědeckovýzkumných

Příloha č. 3.2. Stanovisko Komise projektu Safety AGENT k mobilitě akademických a vědeckovýzkumných Aleš Bernatík 040 59 732 2833, Ales.bernatik@vsb.cz Konference/stáž proběhne ve dnech: Spolupráce s Universitou v Petrohradě Saint-Petersburg University of State Fire Service Listopad 2012 (5 dní) Petrohrad,

Více

Cvičení z matematiky + SMA. Cvičení z matematiky. Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina. Mgr. ORŠULÁK Tomáš. Skupina: Týdně hod.: 2

Cvičení z matematiky + SMA. Cvičení z matematiky. Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina. Mgr. ORŠULÁK Tomáš. Skupina: Týdně hod.: 2 Cvičení z matematiky Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina Počet žáků: 29 Třída(y): 3.A(17hv),3.B(17hv),7.0(17hv) 1. Balogová Adéla 3.A 2. Benešová Kristýna 3.A 3. Bokrová Andrea 3.B 4. Bubelová Kateřina 7.0 5. Budáková

Více

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015 Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015 4.A předseda místopředseda třídní Mgr. Irena Vejsadová Mgr. Zuzana Bašusová Ing. Hana Schorná středa, 20.5.2015 11:00-11:20 11:20-11:35 4.A Bechyňská Kamila

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

MV 17 04 pril 1. Zápis z 16. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 17 04 pril 1. Zápis z 16. Zasedání Monitorovacího výboru MV 17 04 pril 1 Zápis z 16. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO Říjen 2013 Téma jednání: Datum konání: Zápis z 16. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 12. 9. 2013 20. 9. 2013, korespondenční hlasování

Více

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč. Výsledky 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

Prezentace oboru Letový provoz

Prezentace oboru Letový provoz Prezentace oboru Letový provoz motto: Aktivity v letovém provozu jsou podmíněné vysokou odborností a profesionalitou v oboru doc. Ing. Luděk Beňo, CSc. VŠO Katedra letecké dopravy 1 V čem spočívá rozdíl

Více

Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Klub ekologické výchovy, o.s. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Klub ekologické výchovy, o.s. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Klub ekologické výchovy, o.s. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE projektu JPD 3 EKOGRAMOTNOST pod

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

Ústav soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Rudolf Zvolánek

Ústav soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Rudolf Zvolánek PROGRAMOVÝ VÝBOR, HLAVNÍ TÉMATA, ORGANIZACE Programový výbor kongresu JUDr. Pavel Zeman Nejvyšší státní zástupce doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. Klinika úrazové chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 3. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 24. dubna 2015 Výukové centrum LF UK a Pořádá Urologická klinika LF UK a a Aesculap Akademie pod záštitou České urologické společnosti České akademie

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014 Platnost od 2. 1. 2014-30.06.2014 Zpracoval: Ing. Jiří Klepáč (kontakt tel.: 234 463

Více