Seznam jmen předsedů, místopředsedů a členů zkušebních komisí pro Státní závěrečné zkoušky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam jmen předsedů, místopředsedů a členů zkušebních komisí pro Státní závěrečné zkoušky"

Transkript

1 Seznam jmen předsedů, místopředsedů a členů zkušebních komisí pro Státní závěrečné zkoušky na ČVUT v Praze Fakultě dopravní v navazujícím magisterském studijním programu jmenovaných děkanem z profesorů, docentů a dalších odborníků schválených Vědeckou radou fakulty podle čl. 21 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze a podle čl. 14 odst. (2) až (5) Směrnice děkana č. 1 / 2014 Navazující magisterský studijní program N 3710 Technika a technologie v dopravě a spojích (komise pro SZZ konané pouze v Praze) obor 3708T009 DS Dopravní systémy a technika Doc. Ing. Petr BOUCHNER, Ph.D.... ČVUT FD, K 616 Doc. Ing. Jiří ČARSKÝ, Ph.D.... ČVUT FD, K 612 Prof. Ing. Jan KOVANDA, CSc.... ČVUT FD, K 623 Doc. Ing. Bohumil KUBÁT, CSc.... ČVUT FD, K 612 Doc. Ing. Bc. Kristýna NEUBERGOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 612 Prof. Ing. Pavel PŘIBYL, CSc.... ČVUT FD, K 612 Doc. Ing. Jindřich ŠACHL, CSc.... ČVUT FD, K 622 Doc. Ing. Lukáš TÝFA, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Prof. RNDr. Miroslav VLČEK, DrSc.... ČVUT FD, K 611 Ing. Martin JACURA, Ph.D.... ČVUT FD, K 612 Doc. Ing. Josef KOCOUREK, Ph.D.... ČVUT FD, K 612 Ing. Bc. Dagmar KOČÁRKOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 612 Ing. Anna KODYSOVÁ, MBA... Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Doc. Ing. Jaroslav MACHAN, CSc.... ČVUT FD, K 616 Doc. Ing. Tomáš MIČUNEK, Ph.D.... ČVUT FD, K 622 Ing. Luděk SOSNA, Ph.D.... Ministerstvo dopravy ČR Ing. Pavel STOULIL... odborný konzultant v oblasti železniční dopravy Ing. Ondřej TREŠL... DIPRO, spol. s r. o. Prof. Ing. Věra VOŠTOVÁ, CSc.... ČVUT FD, K 621 Stránka 1 (celkem 13)

2 Ing. Zuzana BĚLINOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 620 Ing. Zuzana ČARSKÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 612 Prof. Ing. Jiří DUNOVSKÝ, CSc.... ČVUT FD, K 616 Ing. Bc. Vladimír FALTUS, Ph.D.... ČVUT FD, K 620 Ing. Jiří FIRST... Kašpersko-Horská Dopravní spol. s r. o. + First Klassik Motor + ČVUT FD, K 616 Ing. Martin JAREŠ, Ph.D.... ČVUT FD, K 612 Prof. Ing. Ondřej JIROUŠEK, Ph.D.... ČVUT FD, K 618 Doc. Ing. Jitka JÍROVÁ, CSc.... ČVUT FD, K 618 Ing. Jana KADLECOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 616 Ing. Bc. Petr KUMPOŠT, Ph.D.... ČVUT FD, K 612 Doc. Ing. Michal MICKA, CSc.... ČVUT FD, K 618 Doc. Ing. Ivan NAGY, CSc.... ČVUT FD, K 611 Doc. Ing. Stanislav NOVOTNÝ, Ph.D.... ČVUT FD, K 616 Doc. Ing. Zuzana RADOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 622 Doc. Ing. Drahomír SCHMIDT, Ph.D.... ČVUT FD, K 614 Ing. Bc. Iva ŠTURMOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 612 Doc. Ing. Otakar VACÍN, Ph.D.... ČVUT FD, K 612 Ing. Jan VYČICHL, Ph.D.... ČVUT FD, K 618 Stránka 2 (celkem 13)

3 Ing. Jan ADÁMEK... Technická správa komunikací hlavního města Prahy Ing. Jiří CIHLÁŘ... ČKAIT, autorizovaný inženýr, obor dopravní stavby Ing. Milan DONT, Ph.D.... Státní fond dopravní infrastruktury Ing. Zdeněk DOŠEK... Dopravní podnik hlavního města Prahy Ing. Josef FILIP, Ph.D.... ČKAIT, autoriz. inženýr, obor dopravní stavby a městské inženýrství Ing. Mirija FRANCOUZ... odborný konzultant v oblasti železničních staveb Ing. Jaroslav GRIM, Ph.D.... Výzkumný ústav železniční, a. s. Ing. arch. Karel HÁJEK, Ph.D.... karek architektonický ateliér Ing. Tomáš HAVLÍČEK, Ph.D.... Technická správa komunikací hlavního města Prahy Ing. Petr HOFHANSL, Ph.D.... CityPlan, spol. s r. o. Ing. Martin HÖFLER... PUDIS, a. s. Ing. Petr CHMELA... ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) Ing. Kamil CHUDADA... Vegacom, a. s. Ing. Václav JUPPA... Helika, a. s. Obermeyer Corporate Group Doc. Ing. Pavel JURÁŠEK, CSc.... odborný poradce v oblasti vodní dopravy Ing. Vít KAVAN, CSc.... Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ing. Jaroslav KOLOC, Ph.D.... ŠKODA AUTO, a. s. Ing. Václav KRAUS... Magistrát hlavního města Prahy Ing. Kateřina KYSELOVÁ... Helika, a. s. Obermeyer Corporate Group Ing. Libor LÁDYŠ... EKOLA group, spol. s r. o. Ing. Vlasta MICHKOVÁ... Ředitelství silnic a dálnic ČR Ing. Petr NOVOTNÝ, Ph.D.... AMOK Ateliér malých okružních křižovatek Ing. Jiří PEJŠA, CSc.... DIPRO, spol. s r. o. Ing. Zdeněk PLIŠKA... ELTODO EG, a. s. Ing. Vladimír PUŠMAN, Ph.D.... Dopravní podnik hlavního města Prahy Ing. Michal RADIMSKÝ, Ph.D.... VUT v Brně Fakulta stavební Ing. Vladislav ROZSYPAL... Magistrát města Liberec Doc. Ing. Karel SELLNER, CSc.... UJEP FVTM, Katedra managementu a ekonomiky podniku Ing. Ladislav ŠABACH... ČKAIT, autorizovaný inženýr, obor dopravní stavby Ing. Martin ŠOTOLA, Ph.D.... TÜV SÜD Czech, s. r. o. Ing. Martin VACHTL... SUDOP Praha, a. s. Ing. Miroslav VANČURA, CSc....Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Ing. Miroslav VELIŠ... Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Ing. Marie WICHSOVÁ, Ph.D.... Atelier T-plan, s. r. o. Ing. Petr ZOBAL... METROPROJEKT, a. s. Stránka 3 (celkem 13)

4 obor 3708T042 LO Logistika, technologie a management dopravy Prof. Ing. Zdeněk DVOŘÁK, CSc.... Žilinská univerzita FBI Doc. Ing. Denisa MOCKOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Prof. Dr. Ing. Otto PASTOR, CSc.... ČVUT FD, K 617 Doc. Dr. Ing. Roman ŠTĚRBA... ČVUT FD, K 617 Doc. Ing. Lukáš TÝFA, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Doc. Ing. Josef VOLEK, CSc.... ČVUT FD, K 617 Ing. Helena BÍNOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Doc. PhDr. Mária JÁNEŠOVÁ, CSc.... ČVUT FD, K 617 Ing. Vít JANOŠ, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Ing. Zdeněk ŘÍHA, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Ing. Mgr. Václav BAROCH, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Ing. Karel BAUDYŠ, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Prof. Ing. Jiří DUNOVSKÝ, CSc.... ČVUT FD, K 616 Ing. Veronika FAIFROVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Ing. Jana KADLECOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 616 Prof. Ing. Petr MOOS, CSc.... ČVUT FD, K 614 Ing. Jiří POSPÍŠIL, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Doc. RNDr. Danuše PROCHÁZKOVÁ, DrSc.... ČVUT FD, K 623 Doc. Ing. Zuzana RADOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 622 Doc. Ing. Petr STEJSKAL, CSc.... ČVUT FD, K 617 Doc. RNDr. Bohumír ŠTĚDROŇ, CSc.... ČVUT FD, K 617 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Doc. RNDr. Antonín TUZAR, CSc.... ČVUT FD, K 617 Ing. Martina VITTEKOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Stránka 4 (celkem 13)

5 Ing. Edvard BŘEZINA, CSc.... UPCE DFJP, Oddělení technologie dopravy Prof. Ing. Václav CEMPÍREK, Ph.D.... UPCE DFJP, Oddělení logistických systémů Ing. Tomáš ČOČEK, Ph.D.... Ministerstvo dopravy ČR Doc. Ing. Zdeněk ČUJAN, CSc.... Vysoká škola logistiky Přerov, o.p.s. Doc. Ing. Pavel DRDLA, Ph.D.... UPCE DFJP, Oddělení teorie dopravy a řízení Ing. Ladislav HOUDEK... Dopravní podnik hlavního města Prahy Ing. Ondřej JAŠEK... Schenker spol. s r. o. Doc. Ing. Jaroslav KLEPRLÍK, Ph.D.... UPCE DFJP, Oddělení technologie dopravy Prof. Ing. Milan LÁNSKÝ, DrSc.... UPCE DFJP, Oddělení jakosti, spolehlivosti a diagnostiky Ing. Michaela LEDVINOVÁ, Ph.D.... UPCE DFJP, Oddělení teorie dopravy a řízení Ing. Jaroslav MATUŠKA, Ph.D.... UPCE DFJP, Oddělení teorie dopravy a řízení Prof. Ing. Vlastimil MELICHAR, CSc.... UPCE DFJP, Odd. ekonomiky, managementu a dop. politiky Ing. Michal MIKESZ, Ph.D.... Výzkumný ústav pozemních staveb, s. r. o. Doc. Ing. Tatiana MOLKOVÁ, Ph.D.... UPCE, Kancelář rektora Ing. Michal NĚMEC, Ph.D.... Ministerstvo dopravy ČR Doc. Ing. František ORAVA, CSc.... UPCE DFJP, Odd. ekonomiky, managementu a dop. politiky pplk. PhDr. Rostislav PLACHÝ, CSc.... HESTI s. r. o. Doc. Ing. Jindřich PLOCH, CSc.... Vysoká škola obchodní v Praze Ing. Vít SEDMIDUBSKÝ... Ministerstvo dopravy ČR Ing. Andrea SEIDLOVÁ, Ph.D.... UPCE DFJP, Oddělení logistických systémů Doc. Ing. Karel SELLNER, CSc.... UJEP FVTM, Katedra managementu a ekonomiky podniku Prof. Ing. Vladimír STRAKOŠ, DrSc.... VŠLG o. p. s., Katedra logistiky a technických disciplín Ing. Jiří SUCHOPÁR, Ph.D.... České dráhy, a. s. Doc. Ing. Eva SVENTEKOVÁ, PhD....Žilinská univerzita FŠI, Katedra technických vied a informatiky Doc. Ing. Pavel ŠARADÍN, CSc.... VŠLG o. p. s., Katedra logistiky a technických disciplín Ing. Bc. Pavel VANČURA, Ph.D.... Dopravní podnik hlavního města Prahy Stránka 5 (celkem 13)

6 obor 3707T002 ME Management a ekonomika dopravy a telekomunikací Prof. Ing. Zdeněk DVOŘÁK, CSc.... Žilinská univerzita FBI Doc. Ing. Karel KAVALEC, CSc.... Vysoká škola hotelová, spol. s r. o., Katedra cestovního ruchu Prof. Ing. Vlastislav MOJŽÍŠ, CSc.... UPCE DFJP, Oddělení technologie dopravy Doc. Ing. Jaroslav OPAVA, CSc.... ČVUT FD, K 616 Prof. Dr. Ing. Otto PASTOR, CSc.... ČVUT FD, K 617 Prof. Ing. Václav SKUROVEC, CSc.... ČVUT FD, K 617 Doc. PhDr. Mária JÁNEŠOVÁ, CSc.... ČVUT FD, K 617 Ing. Helena BÍNOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Ing. Zdeněk ŘÍHA, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Doc. Dr. Ing. Roman ŠTĚRBA... ČVUT FD, K 617 Ing. Mgr. Václav BAROCH, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Ing. Karel BAUDYŠ, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Prof. Ing. Jiří DUNOVSKÝ, CSc.... ČVUT FD, K 616 Ing. Veronika FAIFROVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Doc. Ing. Milan HOBZA, CSc.... ČVUT FD, K 617 Mgr. Marek HONCŮ, Ph.D.... ČVUT FD, K 611 Ing. Vít JANOŠ, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Ing. Jana KADLECOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 616 Doc. Ing. Denisa MOCKOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Prof. Ing. Petr MOOS, CSc.... ČVUT FD, K 614 Doc. Ing. Rudolf POHL, CSc.... ČVUT FD, K 616 Doc. Ing. Zuzana RADOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 622 Doc. Ing. Svatomír SLAVÍK, CSc.... ČVUT FS, Ústav letadlové techniky Doc. Ing. Petr STEJSKAL, CSc.... ČVUT FD, K 617 Doc. RNDr. Bohumír ŠTĚDROŇ, CSc.... ČVUT FD, K 617 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Doc. RNDr. Antonín TUZAR, CSc.... ČVUT FD, K 617 Ing. Martina VITTEKOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Doc. Ing. Josef VOLEK, CSc.... ČVUT FD, K 617 Prof. Ing. Tomáš ZELINKA, CSc.... ČVUT FD, K 614 Stránka 6 (celkem 13)

7 Ing. Edvard BŘEZINA, CSc.... UPCE DFJP, Oddělení technologie dopravy Prof. Ing. Václav CEMPÍREK, Ph.D.... UPCE DFJP, Oddělení logistických systémů Ing. Tomáš ČOČEK, Ph.D.... Ministerstvo dopravy ČR Doc. Ing. Zdeněk ČUJAN, CSc.... Vysoká škola logistiky Přerov, o.p.s. Doc. Ing. Petr DAVID, Ph.D.... Traťová strojní společnost, a. s. Doc. Ing. Pavel DRDLA, Ph.D.... UPCE DFJP, Oddělení teorie dopravy a řízení Ing. Karel HOŘICKÝ, CSc.... odhadce a poradce v oboru organizace, řízení a ekonomiky podniku Ing. Ondřej JAŠEK... Schenker spol. s r. o. Doc. Ing. Jaroslav KLEPRLÍK, Ph.D.... UPCE DFJP, Oddělení technologie dopravy Ing. Jaroslav KOLOC, Ph.D.... ŠKODA AUTO, a. s. Ing. Michaela LEDVINOVÁ, Ph.D.... UPCE DFJP, Oddělení teorie dopravy a řízení Ing. Jaroslav MATUŠKA, Ph.D.... UPCE DFJP, Oddělení teorie dopravy a řízení Ing. Michal MIKESZ, Ph.D.... Výzkumný ústav pozemních staveb, s. r. o. Doc. Ing. Tatiana MOLKOVÁ, Ph.D.... UPCE, Kancelář rektora Ing. Michal NĚMEC, Ph.D.... Ministerstvo dopravy ČR Doc. Ing. František ORAVA, CSc.... UPCE DFJP, Odd. ekonomiky, managementu a dop. politiky pplk. PhDr. Rostislav PLACHÝ, CSc.... HESTI s. r. o. Doc. Ing. Jindřich PLOCH, CSc.... Vysoká škola obchodní v Praze Ing. Vladimír ŘÍHA... Pražská strojírna, a. s. Ing. Vít SEDMIDUBSKÝ... Ministerstvo dopravy ČR Prof. Ing. Miloslav SEIDL, PhD....Žilinská univerzita FŠI, Katedra technických vied a informatiky Ing. Andrea SEIDLOVÁ, Ph.D.... UPCE DFJP, Oddělení logistických systémů Doc. Ing. Věra SEIFERTOVÁ, CSc.... Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství Doc. Ing. Karel SELLNER, CSc.... UJEP FVTM, Katedra managementu a ekonomiky podniku JUDr. Jaroslav SOUŠEK... IDS Praha Doc. Ing. Radovan SOUŠEK, Ph.D.... UPCE DFJP, Oddělení technologie dopravy Prof. Ing. Vladimír STRAKOŠ, DrSc.... VŠLG o. p. s., Katedra logistiky a technických disciplín Doc. Ing. Mariana STRENITZEROVÁ, PhD.... Žilinská univerzita FPEDAS, Katedra spojov Ing. Jiří SUCHOPÁR, Ph.D.... České dráhy, a. s. Doc. Ing. Eva SVENTEKOVÁ, PhD....Žilinská univerzita FŠI, Katedra technických vied a informatiky Doc. Ing. Pavel ŠARADÍN, CSc.... VŠLG o. p. s., Katedra logistiky a technických disciplín Ing. Milan ŠLAPÁK, Ph.D.... GE Corporate Indirect Sourcing Doc. Ing. Miloslav TOMEK, PhD....Žilinská univerzita FŠI, Katedra technických vied a informatiky Ing. Miroslav VANČURA, CSc....Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Ing. Bc. Pavel VANČURA, Ph.D.... Dopravní podnik hlavního města Prahy Ing. Radek ZAMRAZIL... Dopravní podnik hlavního města Prahy členové komise jmenovaní MŠMT (podle čl. 21 odst. 2 SZŘ pro studenty ČVUT v Praze): Doc. Ing. Jan EISLER, CSc.... VŠE FPH, Katedra podnikové ekonomiky Doc. Ing. Hana EZROVÁ, CSc.... VŠTE, Katedra ekonomiky a managementu Ing. Ladislav HOUDEK... Dopravní podnik hlavního města Prahy Prof. Ing. Milan LÁNSKÝ, DrSc.... UPCE DFJP, Oddělení jakosti, spolehlivosti a diagnostiky RNDr. Miloš LIBERKO... Enviconsult, spol. s r. o. Prof. Ing. Vlastimil MELICHAR, CSc.... UPCE DFJP, Odd. ekonomiky, managementu a dop. politiky Ing. Květoslava REMTOVÁ, CSc.... odborný poradce v oblasti životního prostředí Stránka 7 (celkem 13)

8 obor 3902T036 ID Inženýrská informatika v dopravě a spojích Doc. Ing. Petr BOUCHNER, Ph.D.... ČVUT FD, K 616 Prof. Ing. Petr MOOS, CSc.... ČVUT FD, K 614 Prof. Ing. Zdeněk VOTRUBA, CSc.... ČVUT FD, K 620 Prof. Ing. Tomáš ZELINKA, CSc.... ČVUT FD, K 614 Doc. Dr. Ing. Tomáš BRANDEJSKÝ... ČVUT FD, K 614 Doc. Ing. Pavel HRUBEŠ, Ph.D.... ČVUT FD, K 620 Ing. Zuzana BĚLINOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 620 Doc. Ing. Vít FÁBERA, Ph.D.... ČVUT FD, K 614 Ing. Bc. Vladimír FALTUS, Ph.D.... ČVUT FD, K 620 Ing. Antonín FARAN, Ph.D.... ČVUT FD, K 620 RNDr. Leo GALAMBOŠ, Ph.D.... ČVUT FD, K 623 RNDr. Magdalena HYKŠOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 611 Doc. Ing. Vlastimil JÁNEŠ, CSc.... ČVUT FD, K 620 Ing. Mgr. Michal JEŘÁBEK, Ph.D.... ČVUT FD, K 614 Doc. Ing. Václav JIROVSKÝ, CSc.... ČVUT FD, K 623 Ing. Marek KALIKA, Ph.D.... ČVUT FD, K ČVUT VIC Ing. Jana KALIKOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 614 Ing. Milan KOUKOL, Ph.D.... ČVUT FD, K 614 Ing. Bohumil KOVÁŘ, Ph.D.... ČVUT FD, K 611 Doc. Ing. Martin LESO, Ph.D.... ČVUT FD, K 620 Doc. Ing. Zdeněk LOKAJ, Ph.D.... Telematix + ČVUT FD, K 614 RNDr. Zuzana MALÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 611 Ing. Vít MALINOVSKÝ, Ph.D.... ČVUT FD, K 618 Prof. Ing. Mirko NOVÁK, DrSc.... ČVUT FD, K 620 Doc. Ing. Stanislav NOVOTNÝ, Ph.D.... ČVUT FD, K 616 Prof. Ing. Emil PELIKÁN, CSc.... ČVUT FD, K 620 Doc. Ing. Ondřej PŘIBYL, Ph.D.... ČVUT FD, K 611 Prof. Ing. Pavel PŘIBYL, CSc.... ČVUT FD, K 612 Dr. Ing. Jan PŘIKRYL... ČVUT FD, K 611 Ing. Jindřich SADIL, Ph.D.... ČVUT FD, K 620 Doc. Ing. Drahomír SCHMIDT, Ph.D.... ČVUT FD, K 614 Prof. Dr. Ing. Miroslav SVÍTEK... ČVUT FD, K 620 Doc. Ing. Václav ŠEBESTA, DrSc.... ČVUT FD, K 620 Doc. Ing. Bc. Tomáš TICHÝ, Ph.D.... ČVUT FD, K 620 Ing. Milada VESELÁ, CSc.... ČVUT FD, K 614 Prof. RNDr. Miroslav VLČEK, DrSc.... ČVUT FD, K 611 Ing. Veronika VLČKOVÁ, CSc.... ČVUT FD, K 614 Mgr. Šárka VORÁČOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 611 Doc. Ing. Petr VYSOKÝ, CSc.... ČVUT FD, K 620 Doc. Ing. Antonín KAVIČKA, Ph.D.... UPCE FEI, Katedra softwarových technologií Prof. Ing. Karel ŠOTEK, CSc.... UPCE FEI, Katedra softwarových technologií Stránka 8 (celkem 13)

9 obor 3711T004 IS Inteligentní dopravní systémy Doc. Ing. Petr BOUCHNER, Ph.D.... ČVUT FD, K 616 Doc. Ing. Pavel HRUBEŠ, Ph.D.... ČVUT FD, K 620 Prof. Ing. Petr MOOS, CSc.... ČVUT FD, K 614 Prof. Dr. Ing. Miroslav SVÍTEK... ČVUT FD, K 620 Prof. Ing. Zdeněk VOTRUBA, CSc.... ČVUT FD, K 620 Doc. Dr. Ing. Tomáš BRANDEJSKÝ... ČVUT FD, K 614 Prof. Ing. Tomáš ZELINKA, CSc.... ČVUT FD, K 614 Ing. Zuzana BĚLINOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 620 Ing. Petr BUREŠ, Ph.D.... ČVUT FD, K 620 Ing. Přemysl DERBEK, Ph.D.... ČVUT FD, K 620 Doc. Ing. Vít FÁBERA, Ph.D.... ČVUT FD, K 614 Ing. Bc. Vladimír FALTUS, Ph.D.... ČVUT FD, K 620 Ing. Jiří FIRST... Kašpersko-Horská Dopravní spol. s r. o. + First Klassik Motor + ČVUT FD, K 616 Ing. Mgr. Michal JEŘÁBEK, Ph.D.... ČVUT FD, K 614 Doc. Ing. Václav JIROVSKÝ, CSc.... ČVUT FD, K 623 Doc. Ing. Josef KOCOUREK, Ph.D.... ČVUT FD, K 612 Prof. Ing. Jan KOVANDA, CSc.... ČVUT FD, K 623 Ing. Jan KRČÁL, Ph.D.... ČVUT FD, K 614 Doc. Ing. Martin LESO, Ph.D.... ČVUT FD, K 620 Doc. Ing. Zdeněk LOKAJ, Ph.D.... Telematix + ČVUT FD, K 614 RNDr. Zuzana MALÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 611 Doc. Ing. Ivan NAGY, CSc.... ČVUT FD, K 611 Doc. Ing. Kristýna NEUBERGOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 612 Prof. Ing. Mirko NOVÁK, DrSc.... ČVUT FD, K 620 Doc. Ing. Stanislav NOVOTNÝ, Ph.D.... ČVUT FD, K 616 Prof. Ing. Emil PELIKÁN, CSc.... ČVUT FD, K 620 Doc. Ing. Ondřej PŘIBYL, Ph.D.... ČVUT FD, K 611 Prof. Ing. Pavel PŘIBYL, CSc.... ČVUT FD, K 612 Dr. Ing. Jan PŘIKRYL... ČVUT FD, K 611 Ing. Jindřich SADIL, Ph.D.... ČVUT FD, K 620 Doc. Ing. Drahomír SCHMIDT, Ph.D.... ČVUT FD, K 614 Doc. Ing. Václav ŠEBESTA, DrSc.... ČVUT FD, K 620 Doc. Ing. Bc. Tomáš TICHÝ, Ph.D.... ČVUT FD, K 620 Prof. RNDr. Miroslav VLČEK, DrSc.... ČVUT FD, K 611 Doc. Ing. Petr VYSOKÝ, CSc.... ČVUT FD, K 620 FH-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Christian BRUNNER... UAS FH Technikum Wien, Institut für IE & Security Ing. František KOPECKÝ, Ph.D.... KPM Konsult, a. s. Prof. Jan LUNDGREN... Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap FH-Prof. Emil SIMEONOV, MEng, MSc... UAS FH Technikum Wien, Institut für IE & Security Ing. Roman SRP...Sdružení pro dopravní telematiku (SDT) Ing. Tomáš STÁREK, Ph.D.... INTENS Corporation s.r.o. Ing. Jan ŠIMŮNEK... ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) Stránka 9 (celkem 13)

10 obor 3708T017 PL Provoz a řízení letecké dopravy Doc. Ing. Daniel HANUS, CSc.... ČVUT FD, K 621 Doc. Ing. Vladimír SMRŽ, Ph.D.... VŠB TUO FS, Institut dopravy Doc. Ing. Radovan SOUŠEK, Ph.D.... UPCE DFJP, Oddělení technologie dopravy Doc. Ing. Stanislav SZABO, PhD. MBA... ČVUT FD, K 621 Prof. Ing. Rudolf VOLNER, CSc.... VŠB TUO FS, Institut dopravy Prof. Ing. Věra VOŠTOVÁ, CSc.... ČVUT FD, K 621 Doc. Ing. Luděk BEŇO, CSc.... ČVUT FD, K 621 Ing. Eva ENDRIZALOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 621 Ing. Bc. Jakub HOSPODKA, Ph.D.... ČVUT FD, K 621 Doc. Ing. Vladimír NĚMEC, Ph.D.... ČVUT FD, K 621 Ing. Stanislav PLENINGER, Ph.D.... ČVUT FD, K 621 Ing. Miloš STROUHAL, Ph.D.... ČVUT FD, K 621 Ing. Petr BOREŠ, CSc....ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů Prof. Ing. Václav BROŽ, CSc.... ČVUT FS, Ústav letadlové techniky Doc. Ing. Martin BUGAJ, PhD.... ČVUT FD, K 621 Ing. Ladislav CAPOUŠEK, Ph.D.... ČVUT FD, K 621 Ing. Jiří FIRST... Kašpersko-Horská Dopravní spol. s r. o. + First Klassik Motor + ČVUT FD, K 616 Ing. Jiří FRYNTA... JOB Air, s. r. o. MUDr. PhDr. Ľubomír HÁČIK, CSc.... ČVUT FD, K 621 Ing. Jakub CHMELÍK, Ph.D.... ČVUT FD, K 621 Doc. Ing. Luboš JANKO, CSc.... ČVUT FS, Ústav letadlové techniky Doc. Ing. Karel JEŘÁBEK, CSc.... ČVUT FD, K 621 Dr. Ing. Milan KAMENÍK... ČVUT FD, K 621 Ing. Petr MRÁZEK, Ph.D.... ČVUT FD, K 621 Ing. Martin NOVÁK, Ph.D.... ČVUT FD, K 621 Doc. RNDr. Danuše PROCHÁZKOVÁ, DrSc.... ČVUT FD, K 623 Doc. Ing. Jan ROHÁČ, Ph.D.... ČVUT FEL, Katedra měření Doc. Ing. Svatomír SLAVÍK, CSc.... ČVUT FS, Ústav letadlové techniky Doc. MUDr. Jiří ŠULC, CSc.... ČVUT FD, K 621 Ing. Robert THEINER, Ph.D.... ČVUT FS, Ústav letadlové techniky Ing. Peter VITTEK... TRIPAL, s. r. o. + ČVUT FD, K 621 RNDr. Martin VECKO, CSc.... ČVUT FD, K 621 Stránka 10 (celkem 13)

11 Prof. Ing. František ADAMČÍK, CSc.... TUKE LF, Katedra avioniky Doc. Ing. Ján BÁLINT, CSc.... TUKE LF, Katedra letovej prípravy Ing. Aneta ČERNÁ... Řízení letového provozu ČR Prof. Ing. Zdeněk DVOŘÁK, CSc.... Žilinská univerzita FBI Prof. Ing. Milan DŽUNDA, CSc.... TUKE LF, Katedra manažmentu leteckej prevádzky Ing. Vladimír FAJT... ČVUT FD, K ČKAIT, autorizovaný inženýr, obor pozemní stavby Ing. Miloslav FRANĚK... SŠ LVT Odolena Voda Ing. Ota HAJZLER... Travel Service, a. s. Ing. et Ing. David HAROK... Ministerstvo dopravy ČR Ing. Marie HAUEROVÁ... Ministerstvo dopravy ČR Ing. Radomír HAVÍŘ, Ph.D.... Letiště Praha, a. s. Ing. Martin HEJNÝ... Travel Service, a. s. Ing. Vladimír HORÁK... Úřad pro civilní letectví Ing. Bořek HŘEBEJK... Travel Service, a. s. Ing. Zdeněk JELÍNEK... Ministerstvo dopravy ČR Ing. Libor KERNER, Ph.D.... Letiště Praha, a. s. RNDr. Jacek KERUM... ÚFA AV ČR, v. v. i. Doc. Ing. Slavomír KIŠ, CSc.... TUKE LF, Katedra manažmentu leteckej prevádzky Ing. Lukáš KOLÍN... Úřad pro civilní letectví Ing. Martin KUČERA... České aerolinie Doc. Ing. Dušan NEŠTRÁK, CSc.... TUKE LF, Katedra aerodynamiky a simulácií Prof. Ing. Andrej NOVÁK, PhD.... Žilinská univerzita FPEDAS, Katedra leteckej dopravy Ing. Jiří NOVÁK... Logica Czech Republic, s. r. o. Ing. Kateřina Anna PETŘEKOVÁ... Air Prague s. r. o. Ing. Anna POLÁNECKÁ, Ph.D.... České aerolinie Ing. Vladislav PRUŽINA, Ph.D.... Parc Aviation Cae Dublin, Ireland Ing. Josef RADA... Úřad pro civilní letectví Doc. Ing. Ladislav SMRČEK, Ph.D.... University of Glasgow, Faculty of Engineering Ing. Viktor SÝKORA, Ph.D.... Swiss International Air Lines Ing. Michal ŠŤASTNÝ... DSA, a. s. Ing. Jaromír ŠTOLC... Ministerstvo dopravy ČR Ing. Marián VARHANÍK... Ministerstvo obrany ČR Ing. Jana VYDROVÁ... Mott MacDonald CZ, spol. s r. o. Radek ZÁBRANSKÝ, MSc. MBA... Letiště Karlovy vary, s. r. o. členové komise jmenovaní MŠMT (podle čl. 21 odst. 2 SZŘ pro studenty ČVUT v Praze): Ing. Libor KURZWEIL, Ph.D.... Letiště Praha, a. s. Ing. Marek ŠKRNA, Ph.D.... Ministerstvo dopravy ČR Ing. Tomáš ŠMÍD... Ministerstvo dopravy ČR Ing. František VLČEK... Úřad pro civilní letectví Stránka 11 (celkem 13)

12 obor 3708T039 BI Bezpečnost informačních a telekomunikačních systémů Doc. Ing. Václav JIROVSKÝ, CSc.... ČVUT FD, K 623 Prof. Ing. Jan KOVANDA, CSc.... ČVUT FD, K 623 RNDr. Leo GALAMBOŠ, Ph.D.... ČVUT FD, K 623 Doc. Ing. Petr KOCOUREK, CSc.... ČVUT FEL, Katedra měření Doc. RNDr. Danuše PROCHÁZKOVÁ, DrSc.... ČVUT FD, K 623 Prof. Ing. Pavel PŘIBYL, CSc.... ČVUT FD, K 612 Doc. Ing. Jindřich ŠACHL, CSc.... ČVUT FD, K 622 Ing. Stanislav VONDRÁČEK, CSc.... ČVUT FD, K 623 Prof. Ing. Tomáš ZELINKA, CSc.... ČVUT FD, K 614 Prof. Ing. Klára ČÁPOVÁ, PhD.... Žilinská univerzita FEL, Katedra teor. elektrot. a biom. inžinierstva Ing. Vladimír DYNDA... APT spol. s r. o. PhDr. Ivan GABAL... Ivan Gabal Analysis & Consulting Doc. JUDr. Tomáš GŘIVNA, Ph.D.... UK PF, Katedra trestního práva Doc. Ing. Mgr. Petr KLÁN, CSc.... Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. Ing. Tomáš KOŠŇÁR... CESNET z. s. p. o. Prof. RNDr. Jaroslav KRÁL, DrSc.... UK MFF, Středisko informatické sítě a laboratoří (SISAL) RNDr. Jan LÁNSKÝ, Ph.D.... VŠFS FES, Katedra informatiky a matematiky RNDr. Jakub LOKOČ, Ph.D.... UK MFF, Katedra softwarového inženýrství (KSI) RNDr. Jozef MIŠUTKA... UK MFF, Katedra softwarového inženýrství (KSI) JUDr. Tomáš NIELSEN... NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s. r. o. RNDr. Michal ŽEMLIČKA, Ph.D.... UK MFF, Středisko informatické sítě a laboratoří (SISAL) obor 3708T040 BD Bezpečnost dopravních prostředků a cest Prof. Ing. Jan KOVANDA, CSc.... ČVUT FD, K 623 Doc. Ing. Václav JIROVSKÝ, CSc.... ČVUT FD, K 623 Ing. Zuzana BĚLINOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 620 Ing. Karel BUHR, CSc.... ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce Ing. Zuzana ČARSKÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 612 Ing. Petr HATSCHBACH, CSc.... ČVUT FS, Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolej. vozidel Doc. Ing. Josef KOCOUREK, Ph.D.... ČVUT FD, K 612 Doc. Ing. Hedvika KOVANDOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 623 Doc. RNDr. Danuše PROCHÁZKOVÁ, DrSc.... ČVUT FD, K 623 Doc. Ing. Jindřich ŠACHL, CSc.... ČVUT FD, K 622 PhDr. Mgr. Jana ŠMOLÍKOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 615 Ing. Veronika VLČKOVÁ, CSc.... ČVUT FD, K 614 Ing. Stanislav VONDRÁČEK, CSc.... ČVUT FD, K 623 Prof. Ing. Tomáš ZELINKA, CSc.... ČVUT FD, K 614 Stránka 12 (celkem 13)

13 Ing. Josef BRADÁČ, Ph.D.... ŠKODA AUTO, a. s. Doc. JUDr. Tomáš GŘIVNA, Ph.D.... UK PF, Katedra trestního práva Doc. Ing. Boleslav KADLEČEK, CSc.... ČZU Technická fakulta, Katedra vozidel a pozemní dopravy Ing. Vít KAVAN, CSc.... Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ing. Jaroslav KOLOC, Ph.D.... ŠKODA AUTO, a. s. JUDr. Tomáš NIELSEN... NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s. r. o. Ing. Petr ŠEDIVÝ... DEKRA Automobil a. s. obor 3708T041 TR Transportation and Logistic Systems Prof. Ing. Václav SKUROVEC, CSc.... ČVUT FD, K 617 Prof. Dr. Ing. Miroslav SVÍTEK... ČVUT FD, K 620 Prof. Ing. Tomáš ZELINKA, CSc.... ČVUT FD, K 614 Ing. Zuzana BĚLINOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 620 Ing. Helena BÍNOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Prof. Ing. Pavel PŘIBYL, CSc.... ČVUT FD, K 612 Doc. Ing. Otakar VACÍN, Ph.D.... ČVUT FD, K 612 Ing. Tomáš HORÁK, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Ing. Jana KADLECOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 616 Doc. Ing. Josef KOCOUREK, Ph.D.... ČVUT FD, K 612 Doc. Ing. Hedvika KOVANDOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 623 Ing. Bc. Petr KUMPOŠT, Ph.D.... ČVUT FD, K 612 Ing. Daniel LOPOUR, Ph.D.... ČVUT VIC Prof. Ing. Petr MOOS, CSc.... ČVUT FD, K 614 Doc. Ing. Ivan NAGY, CSc.... ČVUT FD, K 611 Doc. RNDr. Danuše PROCHÁZKOVÁ, DrSc.... ČVUT FD, K 623 Doc. RNDr. Bohumír ŠTĚDROŇ, CSc.... ČVUT FD, K 617 Ing. Martina VITTEKOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Doc. Ing. Josef VOLEK, CSc.... ČVUT FD, K 617 Ing. Václav ČERNÝ... Ministerstvo dopravy ČR Carlos M. FERREGUT, Ph.D.... UTEP, College of Engineering Salvador HERNÁNDEZ, Ph.D.... UTEP, College of Engineering Carlos M. CHANG ALBITRES, Ph.D.... UTEP, College of Engineering Ruey (Kelvin) CHEU, Ph.D.... UTEP, College of Engineering Ing. Jiří KOLÁŘ, Ph.D.... České dráhy, a. s. Prof. Ing. Andrej NOVÁK, PhD.... Žilinská univerzita FPEDAS, Katedra leteckej dopravy Ing. Bc. Pavel VAŘACHA, Ph.D.... UTB FAI, Ústav informatiky a umělé inteligence Zpracoval (poslední aktualizace) ke dni Doc. Ing. Jiří Č a r s k ý, Ph.D. v. r. proděkan pro pedagogickou činnost Stránka 13 (celkem 13)

Seznam jmen předsedů, místopředsedů a členů zkušebních komisí pro Státní závěrečné zkoušky

Seznam jmen předsedů, místopředsedů a členů zkušebních komisí pro Státní závěrečné zkoušky Seznam jmen předsedů, místopředsedů a členů zkušebních komisí pro Státní závěrečné zkoušky na ČVUT v Praze Fakultě dopravní v bakalářském studijním programu jmenovaných děkanem z profesorů, docentů a dalších

Více

Seznam jmen předsedů, místopředsedů a členů zkušebních komisí pro Státní závěrečné zkoušky

Seznam jmen předsedů, místopředsedů a členů zkušebních komisí pro Státní závěrečné zkoušky Seznam jmen předsedů, místopředsedů a členů zkušebních komisí pro Státní závěrečné zkoušky na ČVUT v Praze Fakultě dopravní v navazujícím magisterském studijním programu jmenovaných děkanem z profesorů,

Více

Fakulta dopravní ČVUT Z á p i s č. 4/2007 ze zasedání grémia děkana FD konaného dne

Fakulta dopravní ČVUT Z á p i s č. 4/2007 ze zasedání grémia děkana FD konaného dne Fakulta dopravní ČVUT Z á p i s č. 4/2007 ze zasedání grémia děkana FD konaného dne 14.5.2007 Přítomni: Prof. P. Moos, Ing. Schmidt, prof. J. Jíra, Dr. Kaliková, prof. Vlček, prof. Z. Votruba, prof. Kovanda

Více

Seznam odborníků pro komise státních doktorských zkoušek a obhajob doktorských disertačních prací - Obor Podniková ekonomika a management

Seznam odborníků pro komise státních doktorských zkoušek a obhajob doktorských disertačních prací - Obor Podniková ekonomika a management Schváleno na zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 18. 02. 2015 disertačních prací - Obor Podniková ekonomika a management zkratka pracoviště doc. Ing. Jiří

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

NÁVRH zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v roce 2009 (jarní, případně podzimní termín)

NÁVRH zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v roce 2009 (jarní, případně podzimní termín) NÁVRH zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v roce 2009 (jarní, případně podzimní termín) Vědecká rada FST 17.3.2009 Předkládá: Ing. Jiří Česánek, Ph.D. 1 KKE Mgr. 15.6.2009 Předseda: Prof. Ing.

Více

1. Doc. RNDr. Pavel Burda, CSc. VS1025. 2. Ing. Robert Cimrman, Ph.D. VS1052 NTC Západočeská univerzita Univerzitní 8 306 14 Plzeň

1. Doc. RNDr. Pavel Burda, CSc. VS1025. 2. Ing. Robert Cimrman, Ph.D. VS1052 NTC Západočeská univerzita Univerzitní 8 306 14 Plzeň Seznam přihlášených účastníků SANM Srní - 2005 1. Doc. RNDr. Pavel Burda, CSc. VS1025 Fakulta strojní ČVUT Ústav technické matematiky Karlovo náměstí 13 121 35 Praha 2 - Nové město 2. Ing. Robert Cimrman,

Více

Fakulta dopravní ČVUT

Fakulta dopravní ČVUT Fakulta dopravní ČVUT Z á p i s č. 07/2008 ze 7. zasedání grémia děkana FD konaného dne 29.9.2008 v Konviktu v zasedací místnosti č. 314 Přítomni: prof. P. Moos, Ing. Schmidt, prof. J. Jíra, doc. P. Vysoký,

Více

KOPES 2007. Seznam účastníků KONFERENCE PEDAGOGŮ ELEKTRICKÝCH STROJŮ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH UNIVERZIT

KOPES 2007. Seznam účastníků KONFERENCE PEDAGOGŮ ELEKTRICKÝCH STROJŮ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH UNIVERZIT Seznam účastníků KONFERENCE PEDAGOGŮ ELEKTRICKÝCH STROJŮ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH UNIVERZIT KOPES 2007 23. 1. 25. 1. 2007 Brno - Radešín Univerzita obrany, Brno Katedra elektrotechniky K217 Vedoucí katedry:

Více

Ubytování účastníků na konferenci SANM 05

Ubytování účastníků na konferenci SANM 05 Ubytování účastníků na konferenci SANM 05 Hotel Srní - budova A pokoj C112 Heinrich Voss Německo pokoj C113 Prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc. ČVUT FSv 166 29 Praha 6 pokoj C114 Ing. Ivan Hlaváček, DrSc. MÚ

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Výroční zpráva fakulty za rok 2013

Výroční zpráva fakulty za rok 2013 České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Výroční zpráva fakulty za rok 2013 duben 2014 Předkládá: prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, děkan fakulty Strana 1 1 OBSAH 1 Obsah... 2 2 Složení orgánů

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Ukončení činnosti Výborů Zastupitelstva města Liberec a správní rad fondů statutárního města

Více

Výroční zpráva fakulty za rok 2015

Výroční zpráva fakulty za rok 2015 České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Výroční zpráva fakulty za rok 2015 květen 2016 Předkládá: prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c., děkan fakulty 1 OBSAH 1 Obsah... 2 2 Složení orgánů

Více

3 Složení orgánů VŠE v Praze

3 Složení orgánů VŠE v Praze 3 Složení orgánů VŠE v Praze 3.1 Vedení VŠE v Praze Vedení VŠE v Praze do 31. 1. 2003 Rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. Prorektor pro rozvoj a informační systém, statutární zástupce rektorky

Více

Ministr Ťok Dan, Ing. 600 Sekce státního tajemníka Čoček Tomáš Ing., Ph.D. 300 Sekce dopravní Němec Ladislav, Ing.

Ministr Ťok Dan, Ing. 600 Sekce státního tajemníka Čoček Tomáš Ing., Ph.D. 300 Sekce dopravní Němec Ladislav, Ing. Ministr Ťok Dan, Ing. 400 náměstka člena vlády Feranec Milan, Mgr. 800 náměstka člena vlády 200 infrastruktury civilního letectví a kosmických aktivit Rudolecký Kamil, Mgr. 070 vnějších vztahů Voplatková

Více

Výroční zpráva fakulty za rok 2014

Výroční zpráva fakulty za rok 2014 České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Výroční zpráva fakulty za rok 2014 duben 2015 Předkládá: prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c., děkan fakulty 1 OBSAH 1 Obsah... 2 2 Složení orgánů

Více

Seznam akademiků navržených na jmenování

Seznam akademiků navržených na jmenování Seznam akademiků navržených na jmenování 1. doc. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D. pro obor zoologie 2. doc. Ing. Jindřich Čítek, CSc. pro obor genetika živočichů návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2012 2013 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

Volby do zastupitelstev obcí výsledky hlasování

Volby do zastupitelstev obcí výsledky hlasování Volby do zastupitelstev obcí 20.10. - 21.10.2006 - výsledky hlasování Zastupitelstvo města, Kraj: Jihomoravský kraj, Okres: Brno-venkov Obec: Oslavany Počet volených členů zastupitelstva Počet volebních

Více

3 Složení orgánů VŠE v Praze 3.1 Vedení VŠE v Praze Rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. Prorektor pro vědu a výzkum doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. a statutární zástupce rektorky (do 30. 6. 2005)

Více

NÁVRH zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v roce 2011

NÁVRH zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v roce 2011 NÁVRH zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v roce 2011 Materiál pro schválení do Vědecké rady FST Plzeň 2011 předkládá doc. Ing. Jiří Česánek, Ph.D. 1 Mgr. 14.6-15.6.2011 N2301 Předseda: doc.

Více

Ministr Ťok Dan, Ing. 300 Sekce dopravní Němec Ladislav, Ing. 060 Kancelář státního tajemníka neobsazeno. 110 Odbor silniční dopravy Baran Pavol, Mgr.

Ministr Ťok Dan, Ing. 300 Sekce dopravní Němec Ladislav, Ing. 060 Kancelář státního tajemníka neobsazeno. 110 Odbor silniční dopravy Baran Pavol, Mgr. Ministr Ťok Dan, Ing. 400 náměstka člena vlády 800 náměstka člena vlády 200 infrastruktury civilního letectví a kosmických aktivit Rudolecký Kamil, Mgr. 070 070 vnějších vztahů Bc. Voplatková vnějších

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2014 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ

VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ Výbor finanční: - ( 15 členů ) zvolen/a za předseda: Ing. Petr Beitl do 16. 1. 2013 člen ZK Mgr. Vladimír Richter od 29. 1. 2013 člen ZK místopředseda:

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

Akreditační komise pro akreditaci vzdělávacího programu k provádění rekvalifikace Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky

Akreditační komise pro akreditaci vzdělávacího programu k provádění rekvalifikace Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky Ing. Ondřej Brožka Akreditační komise pro akreditaci vzdělávacího programu k provádění rekvalifikace Rozpočtové prostředky organizace ANO ANO Ministerstvo zemědělství Mgr. Libor Dvořák Ing. Marcela Hauptmanová

Více

NÁVRH SLOŽENÍ ZKUŠEBNÍCH KOMISÍ pro státní závěrečné zkoušky (SZZ) v kalendářním roce 2015

NÁVRH SLOŽENÍ ZKUŠEBNÍCH KOMISÍ pro státní závěrečné zkoušky (SZZ) v kalendářním roce 2015 VĚDECKÁ RADA FST ZČU v Plzni 2. června 2015 NÁVRH SLOŽENÍ ZKUŠEBNÍCH KOMISÍ pro státní závěrečné zkoušky (SZZ) v kalendářním roce 2015 předkládá Doc. Ing. Jiří Staněk, CSc. - proděkan FST Návrh zkušebních

Více

1. zasedání ze dne

1. zasedání ze dne 1. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení 01-00 AS ČVUT FD souhlasil s tím, aby legislativní komise byla pro 1. zasedání i komisí volební. Usnesení 01-01 AS ČVUT FD schválil zápis ze 22. zasedání AS ČVUT

Více

Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky

Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Projekt inovace studijního oboru ČVUT v Praze Fakulty dopravní vzhledem k potřebám automobilového průmyslu Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D. 31. 3., Obsah prezentace

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění štábu/vedoucí sekretariátu Ekonom krizového štábu štábu/zástupce

Více

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury A) Řazeno dle data jmenování Fa Jméno/pracoviště uchazeče Obor doc. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D./ UP v doc. RNDr. Marián Janiga, CSc./ Výzkumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity v Žilině, Slovenská

Více

OBOR TUL TECHNOLOGIE ÚDRŽBY LETADEL

OBOR TUL TECHNOLOGIE ÚDRŽBY LETADEL OBOR TUL TECHNOLOGIE ÚDRŽBY LETADEL Cílem bakalářského studijního oboru Technologie údržby letadel je poskytnout odpovídající vysokoškolské vzdělání, které bude současně odpovídat evropským požadavkům

Více

Konečné výsledky voleb do AS ZČU

Konečné výsledky voleb do AS ZČU Západočeská univerzita v Plzni Volební komise VK AS ZČU Konečné výsledky voleb do AS ZČU Volební celek FAV 1 Doc. Dr. Ing. Vlasta Radová 39 2 RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. 32 3 Ing. Marek Brandner, Ph.D.

Více

Usnesení ze 110. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 24. února 2015

Usnesení ze 110. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 24. února 2015 Usnesení ze 110. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 2. února 201 Usnesení č. 7 a) návrh Výroční zprávy o činnosti a účetní závěrku Státního fondu dopravní infrastruktury za

Více

Biologie (dvouoborové)

Biologie (dvouoborové) Rozpis SZZ na Přírodovědecké fakultě UJEP v akademickém roce 2011/2012 - srpen, září 2012 KATEDRA BIOLOGIE B 1501 Biologie N1501 Biologie Biologie PS a KS Biologie (dvouoborové) Doc. RNDr. Jaromír Hajer,

Více

OBOR LED LETECKÁ DOPRAVA

OBOR LED LETECKÁ DOPRAVA OBOR LED LETECKÁ DOPRAVA 4. semestr obor LED (platí do akademického roku 2015 2016) Modelování systémů a procesů 11MSP 2 + 2 4 z, zk Vlček Kinematika a dynamika 18KIAD 2 + 1 2 z, zk Jíra Letecké motory

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2011 2012 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

Katedra informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze

Katedra informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze Výsledky žebříčku úspěšných studentů za školní rok 2008/2009 v oborech Informatika a Informační systémy a technologie na Vysoké škole ekonomické v Praze Absolventi navazujícího magisterského studijního

Více

Seznam nově jmenovaných profesorů. 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

Seznam nově jmenovaných profesorů. 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze Seznam nově jmenovaných profesorů 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie 2. doc. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc. pro obor fyzika molekulárních a biologických struktur 3. doc. Ing.

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600011097 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Anglický jazyk, základní - didaktický test Učebna dle informačního systému: 1 Místo konání (místnost) určené ředitelem

Více

Předsednictvo v historii AS UK

Předsednictvo v historii AS UK Předsednictvo v historii AS UK Předsednictva a tajemníci v historii AS UK Volební období 2013/2014 AS UK MUDr. Josef Fontana (3.LF) Bc. Martin Holý (HTF) Miroslav Důra (1.LF) Volební období 2012/2013 Volební

Více

Seznam členů vědeckých rad Fakulty stavební

Seznam členů vědeckých rad Fakulty stavební Seznam členů vědeckých rad Fakulty stavební 2006 Doc. Ing. Jaroslav Broul, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava (do 17.11.2006) Doc. Ing. Radim Čajka, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava Ing. František Kuda, CSc., FAST VŠB-TU

Více

USNESENÍ. VLÁDY České republiky. ze dne 10. dubna 2017 č. 277

USNESENÍ. VLÁDY České republiky. ze dne 10. dubna 2017 č. 277 USNESENÍ VLÁDY České republiky ze dne 10. dubna 2017 č. 277 o ustanovení hodnotících komisí pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o vybrané veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

DOPORUČENÝ ČASOVÝ PLÁN STUDIA (PREZENČNÍ FORMA STUDIA) OBOR PIL PROFESIONÁLNÍ PILOT

DOPORUČENÝ ČASOVÝ PLÁN STUDIA (PREZENČNÍ FORMA STUDIA) OBOR PIL PROFESIONÁLNÍ PILOT DOPORUČENÝ ČASOVÝ PLÁN STUDIA (PREZENČNÍ FORMA STUDIA) OBOR PIL PROFESIONÁLNÍ PILOT Ve studijním oboru Profesionální pilot musí posluchač splnit všechny povinnosti dle zákona č. 111/98 Sb. o vysokých školách

Více

Maturitní zkouška jaro 2016

Maturitní zkouška jaro 2016 36-47-M/01 Stavebnictví Pozemní stavitelství Třída 4. A Praktická část z odborných předmětů: 10.5. - 11. 5. 2016 Předseda komise : Ing. Martin Prikner Ing. Alice Turanská RNDr. Jindra Vlčková CJL Mgr.

Více

České akademické hry 2007 Liberec 2.5.2007-3.5.2007 50/8

České akademické hry 2007 Liberec 2.5.2007-3.5.2007 50/8 České akademické hry 2007 Liberec 2.5.2007-3.5.2007 50/8 1 50 m Volný způsob Ženy 1. Lefnerová Hana 85 UHK :27.99 2. Nývltová Alena 82 MU :29.25 3. Turická Veronika 83 OU :29.73 4. Žizlavská Monika 83

Více

VŠB-TUO, Fakulta strojní Záznam z jednání Vědecké rady Fakulty strojní Garant dokumentu: Děkan FS ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

VŠB-TUO, Fakulta strojní Záznam z jednání Vědecké rady Fakulty strojní Garant dokumentu: Děkan FS ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ Pracoviště Vědecká rada Fakulty strojní VŠB TU Ostrava Zaznamenal Ing. Anděla Kojdecká Funkce tajemnice Vědecké rady Spojení Telefon: 59 732 1216 Fax: 59 691 6490 E-mail: andela.kojdecka@vsb.cz

Více

VŠB-TUO, Fakulta strojní Záznam z jednání Vědecké rady Fakulty strojní Garant dokumentu: Děkan FS

VŠB-TUO, Fakulta strojní Záznam z jednání Vědecké rady Fakulty strojní Garant dokumentu: Děkan FS ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ Pracoviště Vědecká rada Fakulty strojní VŠB TU Ostrava Zaznamenal Ing. Zuzana Kmětíková Funkce tajemnice Vědecké rady Spojení Telefon: 59 732 4474 Fax: 59 691 6490 E-mail: zuzana.kmetikova@vsb.cz

Více

celkem chyby celkem plné celkem dorážka TJ Spartak Rokytnice Petr Janák Centropen Dačice

celkem chyby celkem plné celkem dorážka TJ Spartak Rokytnice Petr Janák Centropen Dačice 06-0 ročník KONEČNÁ VÝSLEDKOVÁ LISTINA! Výsledková listina Memoriál Aleny Frintové REGISTROVANÍ 4..06-6..07 Jméno a příjmení hráče dvojice oddíl hráče Mojmír Holec 54 86 0 40 57 96 0 53 3 8 0 493 Centropen

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600007219 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Anglický jazyk, vyšší - didaktický test Učebna dle informačního systému: 204 Místo konání (místnost) určené ředitelem

Více

Pořadové číslo (abecední uspořádání)

Pořadové číslo (abecední uspořádání) Pracovní skupina ČKR pro problematiku Evropských strukturálních fondů Garant: Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor Technické univerzity v Liberci, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Členové Pracovní

Více

DOPORUČENÝ ČASOVÝ PLÁN STUDIA (KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA)

DOPORUČENÝ ČASOVÝ PLÁN STUDIA (KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA) DOPORUČENÝ ČASOVÝ PLÁN STUDIA (KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA) OBOR LOG LOGISTIKA A ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ 1. semestr obor LOG (platí do akademického roku 2016 2017) Calculus 1 11CAL1 22 7 z, zk Navrátil

Více

Státní závěrečná zkouška studijního programu FSv ČVUT v Praze

Státní závěrečná zkouška studijního programu FSv ČVUT v Praze studijního programu Obhajoba závěrečné práce na katedře technických zařízení budov Konstrukce pozemních staveb Budovy a prostředí Komise č.3 zasedá dne 29.6.2016 v 8.30h v místnosti A335 prof. Ing. Zuzana

Více

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Členské 1 2 Doc. Ing. Hačkajlová Ludmila, CSc. Praha hackajlova(at)fsv.cvut.cz 2 4 Ing. Krátký Jiří Pardubice jiri.kratky(at)centrum.cz

Více

Seznam členů oborových panelů. Oborový panel 1

Seznam členů oborových panelů. Oborový panel 1 Seznam členů oborových panelů Oborový panel 1 (stavebnictví a doprava) Ing. František Haburaj, Ph.D. Univerzita Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera Ing. Jiří Jedlička Centrum dopravního výzkumu,

Více

Odborný poradní orgán MŠMT pro program INGO II, VES 2014 Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky organizace ANO NE ANO NE

Odborný poradní orgán MŠMT pro program INGO II, VES 2014 Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky organizace ANO NE ANO NE Odborný poradní orgán pro program INGO II, VES 2014 Rozpočtové prostředky organizace ANO NE ANO NE prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. RNDr. Jana Bystřická Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. Ing. Jiřina

Více

14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!!

14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!! SBĚR 2014/15!!! 14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!! Jak to vypadá s výsledky sběru v letošním roce??? Máme 14 dní před ukončením letošních tabulek, tedy ještě 14 dnů můžete přinášet PETKY,

Více

Maturitní zkouška jaro 2015

Maturitní zkouška jaro 2015 Komise I. 36-47-M/01 Stavebnictví Třída 4. A 7. 5. Německý jazyk D(od 8:00) Praktická část z odborných předmětů: 12.5. - 13. 5. 2014 Předseda komis : Ing. Martin Prikner Ing. Alice Turanská Petr Kryl,

Více

ID Jméno Počet hlasů Přitomno Přítomen hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 # 1 1,11 1 1,11 0,00 0,00

ID Jméno Počet hlasů Přitomno Přítomen hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 # 1 1,11 1 1,11 0,00 0,00 Aktivní ID Jméno Počet hlasů Přitomno hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 2 Balia Vlastimil, Mgr. 0,31 3 Beck Petr 1,11 4 Beck Petr 0,45 5 Bezák Miroslav 0,70 6 Bodnár Vladimír,

Více

Zápis ze 5. řádného zasedání AS ČVUT FD konaného dne (volební období )

Zápis ze 5. řádného zasedání AS ČVUT FD konaného dne (volební období ) Zápis ze 5. řádného zasedání AS ČVUT FD konaného dne 29. 6. 2011 (volební období 2011 2013) Přítomni: za zaměstnaneckou část: Ing. M. Brumovský, Ing. A. Dvořáčková, Ing. M. Jacura, Ph.D., Ing. J. Kaliková,

Více

Členové: doc. Ing. Luděk Novák, CSc. (K124) Ing. Karel Mikeš, Ph.D. Ing. Jan Salák, CSc.

Členové: doc. Ing. Luděk Novák, CSc. (K124) Ing. Karel Mikeš, Ph.D. Ing. Jan Salák, CSc. Komise č. K124-1-Mgr-SI zasedá dne 24. 1. 2012 od 8:30 hod v místnosti A433 Předseda: doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D. (VUT Brno) Místopředseda: prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. (K124) Členové: doc. Ing.

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Státní zkušební komise pro podzimní termín SZZ 2012/2013

Státní zkušební komise pro podzimní termín SZZ 2012/2013 Podle Zákona č.111/1998 Sb., 53 a Vyhlášky děkanky č. 19VD/2012, čl.3 stanovila FPE Komise pro pedagogiku a psychologii: Předseda: Doc. PaedDr. Ladislav P o d r o u ž e k, Ph.D. Místopředseda: PhDr. Dagmar

Více

Magisterské závěrečné zkoušky, komise č. 1618. Složení komise

Magisterské závěrečné zkoušky, komise č. 1618. Složení komise Magisterské závěrečné zkoušky, komise č. 1618 Obor 3608T001 Pozemní stavby Místnost zasedání: E626 řízení staveb místo Prof. Ing. Mária Kozlovská, CSc Ing. Miloslava Popenková, CSc. Ing. Mgr. Jiří Šlanhof,

Více

Seznam členů oborových panelů

Seznam členů oborových panelů Seznam členů oborových panelů Oborový panel 1 stavebnictví a doprava prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc. Ing. Jiří Jedlička Ing. František Haburaj, Ph.D. doc. Ing. Marcela Karmazínová, CSc. doc. Ing. Miloslav

Více

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 1. Úvod Děkan fakulty prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. zahájil zasedání VR, přivítal přítomné. Předal jmenovací dekrety nově jmenovaným členům VR FBI,

Více

Startovní a výsledková listina z obřího slalomu. o Štít města Chrudimi

Startovní a výsledková listina z obřího slalomu. o Štít města Chrudimi Kategorie: ŠKOLKA - DĚVČATA I. kolo II. kolo 32 Kalíková Kateřina 2002 LO Tesla Pardubice 1:36,04 01:37,12 03:13,16 1 63 Daňková Anežka 2003 SKI Klub Hlinsko 01:37,25 01:36,46 03:13,71 2 2 Pfefferová Zuzana

Více

Vysoké učení technické v Brně. 2 Baran Pavel, PhDr., CSc. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 255/B3 KHV. 1/45 KHV 2010 kandidáti

Vysoké učení technické v Brně. 2 Baran Pavel, PhDr., CSc. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 255/B3 KHV. 1/45 KHV 2010 kandidáti 1 Aubrecht Vladimír, prof., RNDr., CSc. Vysoké učení technické v Brně 2 Baran Pavel, PhDr., CSc. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 1/45 KHV 2010 kandidáti Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. 3 Bartoš

Více

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. Zvláštní číslo 2 roč únor 2017 ISSN

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. Zvláštní číslo 2 roč únor 2017 ISSN BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. Zvláštní číslo 2 roč. 3 20. únor 2017 ISSN 2464-4889 Vážení členové Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s., rádi bychom Vás informovali, že

Více

NÁVRH zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v roce 2012

NÁVRH zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v roce 2012 NÁVRH zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v roce 2012 Materiál pro schválení do Vědecké rady FST Plzeň 2012 předkládá doc. Ing. Jiří Česánek, Ph.D. 1 Státnicové komise na Fakultě strojní v roce

Více

Institut komunikačních studií a žurnalistiky

Institut komunikačních studií a žurnalistiky Institut komunikačních studií a žurnalistiky Institut komunikačních studií a žurnalistiky Smetanovo nábřeží 995/1, 110 01 Praha 1 bakalářské studium: telefon 222 112 260, fax 222 112 219 bakalářské studium

Více

Obor NMgr: Komerční elektrotechnika KE

Obor NMgr: Komerční elektrotechnika KE doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D. děkan Univerzitní 26, 306 14 Plzeň tel.: 377634000, fax: 377634002 e-mail: fel@fel.zcu.cz V Plzni 27. 2. 2015 V souladu s 53 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Seznam projektů dílčího programu Bezpečná a ekonomická doprava řešených od 1.4. 2004 a 1.1.2005 průběžně hodnocených v roce 2005

Seznam projektů dílčího programu Bezpečná a ekonomická doprava řešených od 1.4. 2004 a 1.1.2005 průběžně hodnocených v roce 2005 Příloha č. 2 Seznam projektů dílčího programu Bezpečná a ekonomická doprava řešených od 1.4. 2004 a 1.1.2005 průběžně hodnocených v roce 2005 1F41E/093/120 Výzkum účinnosti telematických systémů v dopravě

Více

Věc: Zápis ze zasedání volební komise Akademického senátu FAPPZ dne

Věc: Zápis ze zasedání volební komise Akademického senátu FAPPZ dne Č.j.: 7/2011 V Praze, dne 10. 11. 2011 Věc: Zápis ze zasedání volební komise Akademického senátu FAPPZ dne 10. 11. 2011 Přítomni: viz prezenční listina (příloha 1) Omluveni: Králíčková, Kaplan Hosté: Křivohlávková

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

Informace o projektu APSYS

Informace o projektu APSYS Informace o projektu APSYS Název projektu: Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV Poskytovatel podpory: Evropský sociální fond, přes MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum

Více

Akreditační komise pro akreditaci vzdělávacího programu k provádění rekvalifikace Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky

Akreditační komise pro akreditaci vzdělávacího programu k provádění rekvalifikace Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky Ing. Ondřej Brožka Akreditační komise pro akreditaci vzdělávacího programu k provádění rekvalifikace Rozpočtové prostředky organizace ANO ANO Ministerstvo zemědělství Mgr. Libor Dvořák Ing. Marcela Hauptmanová

Více

Městská část Praha 1

Městská část Praha 1 Městská část Praha 1 Rada městské části USNESENÍ 5. schůze číslo UR15_0160 ze dne 03.02.2015 Jmenování členů komisí Rady MČ Praha 1 a Správní rady Nemocnice Na Františku Rada městské části související

Více

Stavební poradenské centrum

Stavební poradenské centrum Brněnské veletrhy, a. s., Brno Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Stavební fakulta VUT Brno o r g a n i z u jí již tra d i č n ě u p ř í l e ž i t o s t i s t a v e b n

Více

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations,

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, pořádá pod záštitou Romana Onderky, primátory města Brna, prof. Ing. Petra Moose, CSc., děkana FD ČVUT

Více

OPS - profi. Město profi - Agrostroj 1 2: (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1: (3:5) Swietelsky - Služátky 4: (4:4)

OPS - profi. Město profi - Agrostroj 1 2: (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1: (3:5) Swietelsky - Služátky 4: (4:4) OPS - profi Město profi - Agrostroj 1 2:4 955-981 (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1:5 974-1026 (3:5) Swietelsky - Služátky 4:2 942-930 (4:4) Tabulka: 1. Swietelsky 2 2 0 0 9,0:3,0 9,0:7,0 979 4

Více

SLOŽENÍ KOMISE - OBHAJOBY ROČNÍKOVÝCH PRACÍ 2015/2016

SLOŽENÍ KOMISE - OBHAJOBY ROČNÍKOVÝCH PRACÍ 2015/2016 SLOŽENÍ KOMISE - OBHAJOBY ROČNÍKOVÝCH PRACÍ 2015/2016 Komise se sejde v pondělí a úterý (13 a 14. 6. 2016) v 8:45 hodin v uvedeném ateliéru ke krátké poradě. V 9 hodin začínají obhajoby jednotlivých studentů.

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008002 Název školy: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 Zkušební místo: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický

Více

VŠB-TUO, Fakulta strojní Záznam z jednání Vědecké rady Fakulty strojní Garant dokumentu: Děkan FS

VŠB-TUO, Fakulta strojní Záznam z jednání Vědecké rady Fakulty strojní Garant dokumentu: Děkan FS ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ Pracoviště Vědecká rada Fakulty strojní VŠB TU Ostrava Zaznamenal Ing. Zuzana Kmětíková Funkce tajemnice Vědecké rady Spojení Telefon: 59 732 4474 Fax: 59 691 6490 E-mail: zuzana.kmetikova@vsb.cz

Více

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP ANTON Petr 0840044 Golf & Racing Club Karlovy Vary 9,5 BALCAR JUN. Ivo 0080265 Golf Club Poděbrady

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP ANTON Petr 0840044 Golf & Racing Club Karlovy Vary 9,5 BALCAR JUN. Ivo 0080265 Golf Club Poděbrady SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP ANTON Petr 0840044 Golf & Racing Club Karlovy Vary 9,5 BALCAR JUN. Ivo 0080265 Golf Club Poděbrady 7,7 BALCAR Robert jun. 0080818 Golf Club Poděbrady 4,9

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. PaedDr. Květoslava KLÍMOVÁ, Ph.D. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. PaedDr. Květoslava KLÍMOVÁ, Ph.D. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2015 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY k návrhu na změnu usnesení vlády ze dne 11. dubna 2012 č. 263, o změně usnesení vlády ze dne 21. září 2011 č. 704, o jmenování meziresortních komisí a komisí pro posouzení

Více

Akademický rok: 2016/2017 Státní závěrečná zkouška: Místnost: 9T/115 a 9T/113 Příprava studentů: 9T/107 Počet studentů: 30

Akademický rok: 2016/2017 Státní závěrečná zkouška: Místnost: 9T/115 a 9T/113 Příprava studentů: 9T/107 Počet studentů: 30 ČASOVÝ PLÁN STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra Forma studia: Prezenční Akademický rok: 2016/2017 Státní závěrečná zkouška: 5. 6. 6. 6. 2017 Místnost:

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2015 2016 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

Pražský kuželkářský svaz. Dohrávka 19.kola: PSK Union Praha E : TJ Astra Zahradní Město C

Pražský kuželkářský svaz. Dohrávka 19.kola: PSK Union Praha E : TJ Astra Zahradní Město C ZPRAVODAJ č. 24 Praha 19.4.2013 Pražský kuželkářský svaz Dohrávka 19.kola: Mistrovství Prahy IV. Skupinář: Martin Lukáš PSK Union Praha E - TJ Astra Zahradní Město C 10:6 2318-2310 15.04. PSK Union Praha

Více

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S.

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. Zvláštní číslo 1 roč. 2 16. březen 2016 ISSN 2464-4889 Vážení členové Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s., rádi bychom Vás informovali,

Více

Emeritní profesoři. KTF Prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc., Dr.h.c.

Emeritní profesoři. KTF Prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc., Dr.h.c. Emeritní profesoři 2017 KTF Prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc., Dr.h.c. 2016 Prof. MUDr. Martin Hampl, DrSc. Prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc. Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., Dr.h.c. Prof. JUDr. Václav

Více

3. února 2015 začátek 8,30 katedra biologie

3. února 2015 začátek 8,30 katedra biologie Rozpis SZZ na Přírodovědecké fakultě UJEP v akademickém roce 2014/2015 leden, únor 2015 KATEDRA BIOLOGIE B 1501 Biologie 1501R001 Biologie 1501R001 Biologie (dvouoborové) N 1501 Biologie 7503T011 Učitelství

Více

INTERNET, KONKURENCESCHOPNOST A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ

INTERNET, KONKURENCESCHOPNOST A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše X. ročník mezinárodní konference INTERNET, KONKURENCESCHOPNOST A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ Informační a datová bezpečnost, krizové řízení a strategické rozhodování

Více

Vytočten nejprve : 485 35 XXXX a poté čtyřmístný telefon XXXX č. dveří jméno pozice telefon název oddělení č. odd. 1.040 Michal Amrich, Bc.

Vytočten nejprve : 485 35 XXXX a poté čtyřmístný telefon XXXX č. dveří jméno pozice telefon název oddělení č. odd. 1.040 Michal Amrich, Bc. Vytočten nejprve : 485 35 XXXX a poté čtyřmístný telefon XXXX č. dveří jméno pozice telefon název oddělení č. odd. 1.040 Michal Amrich, Bc. technik 3036, 3391 Oddělení konstrukce strojů, nanovláken a netkaných

Více

Přítomni dle prezenční listiny, která je uložena v sekretariátu zastupitelstva města. Omluven: PhDr. Jiří Pospíšil

Přítomni dle prezenční listiny, která je uložena v sekretariátu zastupitelstva města. Omluven: PhDr. Jiří Pospíšil KP-ZM/442/2006/Z/8 Z Á P I S u ustavujícího (I.) zasedání Zastupitelstva města České Budějovice konaného dne 2. listopadu 2006 od 9:00 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva města Přítomni dle prezenční

Více

Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana

Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana Člen zastupitelstva * 1 Havlík Ivan 1 105 ODS * 2 Valtr Ladislav Ing. MBA 977 ODS * 3 Čulík Jan 942 ODS * 4 Chaloupka Pavel 852 ODS * 5 Kučera Miroslav 775 ODS *

Více