Seznam jmen předsedů, místopředsedů a členů zkušebních komisí pro Státní závěrečné zkoušky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam jmen předsedů, místopředsedů a členů zkušebních komisí pro Státní závěrečné zkoušky"

Transkript

1 Seznam jmen předsedů, místopředsedů a členů zkušebních komisí pro Státní závěrečné zkoušky na ČVUT v Praze Fakultě dopravní v navazujícím magisterském studijním programu jmenovaných děkanem z profesorů, docentů a dalších odborníků schválených Vědeckou radou fakulty podle čl. 21 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze a podle čl. 14 odst. (2) až (5) Směrnice děkana č. 1 / 2014 Navazující magisterský studijní program N 3710 Technika a technologie v dopravě a spojích (komise pro SZZ konané pouze v Praze) obor 3708T009 DS Dopravní systémy a technika Doc. Ing. Petr BOUCHNER, Ph.D.... ČVUT FD, K 616 Doc. Ing. Jiří ČARSKÝ, Ph.D.... ČVUT FD, K 612 Prof. Ing. Jan KOVANDA, CSc.... ČVUT FD, K 623 Doc. Ing. Bohumil KUBÁT, CSc.... ČVUT FD, K 612 Doc. Ing. Bc. Kristýna NEUBERGOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 612 Prof. Ing. Pavel PŘIBYL, CSc.... ČVUT FD, K 612 Doc. Ing. Jindřich ŠACHL, CSc.... ČVUT FD, K 622 Doc. Ing. Lukáš TÝFA, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Prof. RNDr. Miroslav VLČEK, DrSc.... ČVUT FD, K 611 Ing. Martin JACURA, Ph.D.... ČVUT FD, K 612 Doc. Ing. Josef KOCOUREK, Ph.D.... ČVUT FD, K 612 Ing. Bc. Dagmar KOČÁRKOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 612 Ing. Anna KODYSOVÁ, MBA... Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Doc. Ing. Jaroslav MACHAN, CSc.... ČVUT FD, K 616 Doc. Ing. Tomáš MIČUNEK, Ph.D.... ČVUT FD, K 622 Ing. Luděk SOSNA, Ph.D.... Ministerstvo dopravy ČR Ing. Pavel STOULIL... odborný konzultant v oblasti železniční dopravy Ing. Ondřej TREŠL... DIPRO, spol. s r. o. Prof. Ing. Věra VOŠTOVÁ, CSc.... ČVUT FD, K 621 Stránka 1 (celkem 13)

2 Ing. Zuzana BĚLINOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 620 Ing. Zuzana ČARSKÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 612 Prof. Ing. Jiří DUNOVSKÝ, CSc.... ČVUT FD, K 616 Ing. Bc. Vladimír FALTUS, Ph.D.... ČVUT FD, K 620 Ing. Jiří FIRST... Kašpersko-Horská Dopravní spol. s r. o. + First Klassik Motor + ČVUT FD, K 616 Ing. Martin JAREŠ, Ph.D.... ČVUT FD, K 612 Prof. Ing. Ondřej JIROUŠEK, Ph.D.... ČVUT FD, K 618 Doc. Ing. Jitka JÍROVÁ, CSc.... ČVUT FD, K 618 Ing. Jana KADLECOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 616 Ing. Bc. Petr KUMPOŠT, Ph.D.... ČVUT FD, K 612 Doc. Ing. Michal MICKA, CSc.... ČVUT FD, K 618 Doc. Ing. Ivan NAGY, CSc.... ČVUT FD, K 611 Doc. Ing. Stanislav NOVOTNÝ, Ph.D.... ČVUT FD, K 616 Doc. Ing. Zuzana RADOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 622 Doc. Ing. Drahomír SCHMIDT, Ph.D.... ČVUT FD, K 614 Ing. Bc. Iva ŠTURMOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 612 Doc. Ing. Otakar VACÍN, Ph.D.... ČVUT FD, K 612 Ing. Jan VYČICHL, Ph.D.... ČVUT FD, K 618 Stránka 2 (celkem 13)

3 Ing. Jan ADÁMEK... Technická správa komunikací hlavního města Prahy Ing. Jiří CIHLÁŘ... ČKAIT, autorizovaný inženýr, obor dopravní stavby Ing. Milan DONT, Ph.D.... Státní fond dopravní infrastruktury Ing. Zdeněk DOŠEK... Dopravní podnik hlavního města Prahy Ing. Josef FILIP, Ph.D.... ČKAIT, autoriz. inženýr, obor dopravní stavby a městské inženýrství Ing. Mirija FRANCOUZ... odborný konzultant v oblasti železničních staveb Ing. Jaroslav GRIM, Ph.D.... Výzkumný ústav železniční, a. s. Ing. arch. Karel HÁJEK, Ph.D.... karek architektonický ateliér Ing. Tomáš HAVLÍČEK, Ph.D.... Technická správa komunikací hlavního města Prahy Ing. Petr HOFHANSL, Ph.D.... CityPlan, spol. s r. o. Ing. Martin HÖFLER... PUDIS, a. s. Ing. Petr CHMELA... ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) Ing. Kamil CHUDADA... Vegacom, a. s. Ing. Václav JUPPA... Helika, a. s. Obermeyer Corporate Group Doc. Ing. Pavel JURÁŠEK, CSc.... odborný poradce v oblasti vodní dopravy Ing. Vít KAVAN, CSc.... Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ing. Jaroslav KOLOC, Ph.D.... ŠKODA AUTO, a. s. Ing. Václav KRAUS... Magistrát hlavního města Prahy Ing. Kateřina KYSELOVÁ... Helika, a. s. Obermeyer Corporate Group Ing. Libor LÁDYŠ... EKOLA group, spol. s r. o. Ing. Vlasta MICHKOVÁ... Ředitelství silnic a dálnic ČR Ing. Petr NOVOTNÝ, Ph.D.... AMOK Ateliér malých okružních křižovatek Ing. Jiří PEJŠA, CSc.... DIPRO, spol. s r. o. Ing. Zdeněk PLIŠKA... ELTODO EG, a. s. Ing. Vladimír PUŠMAN, Ph.D.... Dopravní podnik hlavního města Prahy Ing. Michal RADIMSKÝ, Ph.D.... VUT v Brně Fakulta stavební Ing. Vladislav ROZSYPAL... Magistrát města Liberec Doc. Ing. Karel SELLNER, CSc.... UJEP FVTM, Katedra managementu a ekonomiky podniku Ing. Ladislav ŠABACH... ČKAIT, autorizovaný inženýr, obor dopravní stavby Ing. Martin ŠOTOLA, Ph.D.... TÜV SÜD Czech, s. r. o. Ing. Martin VACHTL... SUDOP Praha, a. s. Ing. Miroslav VANČURA, CSc....Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Ing. Miroslav VELIŠ... Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Ing. Marie WICHSOVÁ, Ph.D.... Atelier T-plan, s. r. o. Ing. Petr ZOBAL... METROPROJEKT, a. s. Stránka 3 (celkem 13)

4 obor 3708T042 LO Logistika, technologie a management dopravy Prof. Ing. Zdeněk DVOŘÁK, CSc.... Žilinská univerzita FBI Doc. Ing. Denisa MOCKOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Prof. Dr. Ing. Otto PASTOR, CSc.... ČVUT FD, K 617 Doc. Dr. Ing. Roman ŠTĚRBA... ČVUT FD, K 617 Doc. Ing. Lukáš TÝFA, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Doc. Ing. Josef VOLEK, CSc.... ČVUT FD, K 617 Ing. Helena BÍNOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Doc. PhDr. Mária JÁNEŠOVÁ, CSc.... ČVUT FD, K 617 Ing. Vít JANOŠ, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Ing. Zdeněk ŘÍHA, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Ing. Mgr. Václav BAROCH, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Ing. Karel BAUDYŠ, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Prof. Ing. Jiří DUNOVSKÝ, CSc.... ČVUT FD, K 616 Ing. Veronika FAIFROVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Ing. Jana KADLECOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 616 Prof. Ing. Petr MOOS, CSc.... ČVUT FD, K 614 Ing. Jiří POSPÍŠIL, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Doc. RNDr. Danuše PROCHÁZKOVÁ, DrSc.... ČVUT FD, K 623 Doc. Ing. Zuzana RADOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 622 Doc. Ing. Petr STEJSKAL, CSc.... ČVUT FD, K 617 Doc. RNDr. Bohumír ŠTĚDROŇ, CSc.... ČVUT FD, K 617 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Doc. RNDr. Antonín TUZAR, CSc.... ČVUT FD, K 617 Ing. Martina VITTEKOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Stránka 4 (celkem 13)

5 Ing. Edvard BŘEZINA, CSc.... UPCE DFJP, Oddělení technologie dopravy Prof. Ing. Václav CEMPÍREK, Ph.D.... UPCE DFJP, Oddělení logistických systémů Ing. Tomáš ČOČEK, Ph.D.... Ministerstvo dopravy ČR Doc. Ing. Zdeněk ČUJAN, CSc.... Vysoká škola logistiky Přerov, o.p.s. Doc. Ing. Pavel DRDLA, Ph.D.... UPCE DFJP, Oddělení teorie dopravy a řízení Ing. Ladislav HOUDEK... Dopravní podnik hlavního města Prahy Ing. Ondřej JAŠEK... Schenker spol. s r. o. Doc. Ing. Jaroslav KLEPRLÍK, Ph.D.... UPCE DFJP, Oddělení technologie dopravy Prof. Ing. Milan LÁNSKÝ, DrSc.... UPCE DFJP, Oddělení jakosti, spolehlivosti a diagnostiky Ing. Michaela LEDVINOVÁ, Ph.D.... UPCE DFJP, Oddělení teorie dopravy a řízení Ing. Jaroslav MATUŠKA, Ph.D.... UPCE DFJP, Oddělení teorie dopravy a řízení Prof. Ing. Vlastimil MELICHAR, CSc.... UPCE DFJP, Odd. ekonomiky, managementu a dop. politiky Ing. Michal MIKESZ, Ph.D.... Výzkumný ústav pozemních staveb, s. r. o. Doc. Ing. Tatiana MOLKOVÁ, Ph.D.... UPCE, Kancelář rektora Ing. Michal NĚMEC, Ph.D.... Ministerstvo dopravy ČR Doc. Ing. František ORAVA, CSc.... UPCE DFJP, Odd. ekonomiky, managementu a dop. politiky pplk. PhDr. Rostislav PLACHÝ, CSc.... HESTI s. r. o. Doc. Ing. Jindřich PLOCH, CSc.... Vysoká škola obchodní v Praze Ing. Vít SEDMIDUBSKÝ... Ministerstvo dopravy ČR Ing. Andrea SEIDLOVÁ, Ph.D.... UPCE DFJP, Oddělení logistických systémů Doc. Ing. Karel SELLNER, CSc.... UJEP FVTM, Katedra managementu a ekonomiky podniku Prof. Ing. Vladimír STRAKOŠ, DrSc.... VŠLG o. p. s., Katedra logistiky a technických disciplín Ing. Jiří SUCHOPÁR, Ph.D.... České dráhy, a. s. Doc. Ing. Eva SVENTEKOVÁ, PhD....Žilinská univerzita FŠI, Katedra technických vied a informatiky Doc. Ing. Pavel ŠARADÍN, CSc.... VŠLG o. p. s., Katedra logistiky a technických disciplín Ing. Bc. Pavel VANČURA, Ph.D.... Dopravní podnik hlavního města Prahy Stránka 5 (celkem 13)

6 obor 3707T002 ME Management a ekonomika dopravy a telekomunikací Prof. Ing. Zdeněk DVOŘÁK, CSc.... Žilinská univerzita FBI Doc. Ing. Karel KAVALEC, CSc.... Vysoká škola hotelová, spol. s r. o., Katedra cestovního ruchu Prof. Ing. Vlastislav MOJŽÍŠ, CSc.... UPCE DFJP, Oddělení technologie dopravy Doc. Ing. Jaroslav OPAVA, CSc.... ČVUT FD, K 616 Prof. Dr. Ing. Otto PASTOR, CSc.... ČVUT FD, K 617 Prof. Ing. Václav SKUROVEC, CSc.... ČVUT FD, K 617 Doc. PhDr. Mária JÁNEŠOVÁ, CSc.... ČVUT FD, K 617 Ing. Helena BÍNOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Ing. Zdeněk ŘÍHA, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Doc. Dr. Ing. Roman ŠTĚRBA... ČVUT FD, K 617 Ing. Mgr. Václav BAROCH, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Ing. Karel BAUDYŠ, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Prof. Ing. Jiří DUNOVSKÝ, CSc.... ČVUT FD, K 616 Ing. Veronika FAIFROVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Doc. Ing. Milan HOBZA, CSc.... ČVUT FD, K 617 Mgr. Marek HONCŮ, Ph.D.... ČVUT FD, K 611 Ing. Vít JANOŠ, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Ing. Jana KADLECOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 616 Doc. Ing. Denisa MOCKOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Prof. Ing. Petr MOOS, CSc.... ČVUT FD, K 614 Doc. Ing. Rudolf POHL, CSc.... ČVUT FD, K 616 Doc. Ing. Zuzana RADOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 622 Doc. Ing. Svatomír SLAVÍK, CSc.... ČVUT FS, Ústav letadlové techniky Doc. Ing. Petr STEJSKAL, CSc.... ČVUT FD, K 617 Doc. RNDr. Bohumír ŠTĚDROŇ, CSc.... ČVUT FD, K 617 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Doc. RNDr. Antonín TUZAR, CSc.... ČVUT FD, K 617 Ing. Martina VITTEKOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Doc. Ing. Josef VOLEK, CSc.... ČVUT FD, K 617 Prof. Ing. Tomáš ZELINKA, CSc.... ČVUT FD, K 614 Stránka 6 (celkem 13)

7 Ing. Edvard BŘEZINA, CSc.... UPCE DFJP, Oddělení technologie dopravy Prof. Ing. Václav CEMPÍREK, Ph.D.... UPCE DFJP, Oddělení logistických systémů Ing. Tomáš ČOČEK, Ph.D.... Ministerstvo dopravy ČR Doc. Ing. Zdeněk ČUJAN, CSc.... Vysoká škola logistiky Přerov, o.p.s. Doc. Ing. Petr DAVID, Ph.D.... Traťová strojní společnost, a. s. Doc. Ing. Pavel DRDLA, Ph.D.... UPCE DFJP, Oddělení teorie dopravy a řízení Ing. Karel HOŘICKÝ, CSc.... odhadce a poradce v oboru organizace, řízení a ekonomiky podniku Ing. Ondřej JAŠEK... Schenker spol. s r. o. Doc. Ing. Jaroslav KLEPRLÍK, Ph.D.... UPCE DFJP, Oddělení technologie dopravy Ing. Jaroslav KOLOC, Ph.D.... ŠKODA AUTO, a. s. Ing. Michaela LEDVINOVÁ, Ph.D.... UPCE DFJP, Oddělení teorie dopravy a řízení Ing. Jaroslav MATUŠKA, Ph.D.... UPCE DFJP, Oddělení teorie dopravy a řízení Ing. Michal MIKESZ, Ph.D.... Výzkumný ústav pozemních staveb, s. r. o. Doc. Ing. Tatiana MOLKOVÁ, Ph.D.... UPCE, Kancelář rektora Ing. Michal NĚMEC, Ph.D.... Ministerstvo dopravy ČR Doc. Ing. František ORAVA, CSc.... UPCE DFJP, Odd. ekonomiky, managementu a dop. politiky pplk. PhDr. Rostislav PLACHÝ, CSc.... HESTI s. r. o. Doc. Ing. Jindřich PLOCH, CSc.... Vysoká škola obchodní v Praze Ing. Vladimír ŘÍHA... Pražská strojírna, a. s. Ing. Vít SEDMIDUBSKÝ... Ministerstvo dopravy ČR Prof. Ing. Miloslav SEIDL, PhD....Žilinská univerzita FŠI, Katedra technických vied a informatiky Ing. Andrea SEIDLOVÁ, Ph.D.... UPCE DFJP, Oddělení logistických systémů Doc. Ing. Věra SEIFERTOVÁ, CSc.... Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství Doc. Ing. Karel SELLNER, CSc.... UJEP FVTM, Katedra managementu a ekonomiky podniku JUDr. Jaroslav SOUŠEK... IDS Praha Doc. Ing. Radovan SOUŠEK, Ph.D.... UPCE DFJP, Oddělení technologie dopravy Prof. Ing. Vladimír STRAKOŠ, DrSc.... VŠLG o. p. s., Katedra logistiky a technických disciplín Doc. Ing. Mariana STRENITZEROVÁ, PhD.... Žilinská univerzita FPEDAS, Katedra spojov Ing. Jiří SUCHOPÁR, Ph.D.... České dráhy, a. s. Doc. Ing. Eva SVENTEKOVÁ, PhD....Žilinská univerzita FŠI, Katedra technických vied a informatiky Doc. Ing. Pavel ŠARADÍN, CSc.... VŠLG o. p. s., Katedra logistiky a technických disciplín Ing. Milan ŠLAPÁK, Ph.D.... GE Corporate Indirect Sourcing Doc. Ing. Miloslav TOMEK, PhD....Žilinská univerzita FŠI, Katedra technických vied a informatiky Ing. Miroslav VANČURA, CSc....Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Ing. Bc. Pavel VANČURA, Ph.D.... Dopravní podnik hlavního města Prahy Ing. Radek ZAMRAZIL... Dopravní podnik hlavního města Prahy členové komise jmenovaní MŠMT (podle čl. 21 odst. 2 SZŘ pro studenty ČVUT v Praze): Doc. Ing. Jan EISLER, CSc.... VŠE FPH, Katedra podnikové ekonomiky Doc. Ing. Hana EZROVÁ, CSc.... VŠTE, Katedra ekonomiky a managementu Ing. Ladislav HOUDEK... Dopravní podnik hlavního města Prahy Prof. Ing. Milan LÁNSKÝ, DrSc.... UPCE DFJP, Oddělení jakosti, spolehlivosti a diagnostiky RNDr. Miloš LIBERKO... Enviconsult, spol. s r. o. Prof. Ing. Vlastimil MELICHAR, CSc.... UPCE DFJP, Odd. ekonomiky, managementu a dop. politiky Ing. Květoslava REMTOVÁ, CSc.... odborný poradce v oblasti životního prostředí Stránka 7 (celkem 13)

8 obor 3902T036 ID Inženýrská informatika v dopravě a spojích Doc. Ing. Petr BOUCHNER, Ph.D.... ČVUT FD, K 616 Prof. Ing. Petr MOOS, CSc.... ČVUT FD, K 614 Prof. Ing. Zdeněk VOTRUBA, CSc.... ČVUT FD, K 620 Prof. Ing. Tomáš ZELINKA, CSc.... ČVUT FD, K 614 Doc. Dr. Ing. Tomáš BRANDEJSKÝ... ČVUT FD, K 614 Doc. Ing. Pavel HRUBEŠ, Ph.D.... ČVUT FD, K 620 Ing. Zuzana BĚLINOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 620 Doc. Ing. Vít FÁBERA, Ph.D.... ČVUT FD, K 614 Ing. Bc. Vladimír FALTUS, Ph.D.... ČVUT FD, K 620 Ing. Antonín FARAN, Ph.D.... ČVUT FD, K 620 RNDr. Leo GALAMBOŠ, Ph.D.... ČVUT FD, K 623 RNDr. Magdalena HYKŠOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 611 Doc. Ing. Vlastimil JÁNEŠ, CSc.... ČVUT FD, K 620 Ing. Mgr. Michal JEŘÁBEK, Ph.D.... ČVUT FD, K 614 Doc. Ing. Václav JIROVSKÝ, CSc.... ČVUT FD, K 623 Ing. Marek KALIKA, Ph.D.... ČVUT FD, K ČVUT VIC Ing. Jana KALIKOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 614 Ing. Milan KOUKOL, Ph.D.... ČVUT FD, K 614 Ing. Bohumil KOVÁŘ, Ph.D.... ČVUT FD, K 611 Doc. Ing. Martin LESO, Ph.D.... ČVUT FD, K 620 Doc. Ing. Zdeněk LOKAJ, Ph.D.... Telematix + ČVUT FD, K 614 RNDr. Zuzana MALÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 611 Ing. Vít MALINOVSKÝ, Ph.D.... ČVUT FD, K 618 Prof. Ing. Mirko NOVÁK, DrSc.... ČVUT FD, K 620 Doc. Ing. Stanislav NOVOTNÝ, Ph.D.... ČVUT FD, K 616 Prof. Ing. Emil PELIKÁN, CSc.... ČVUT FD, K 620 Doc. Ing. Ondřej PŘIBYL, Ph.D.... ČVUT FD, K 611 Prof. Ing. Pavel PŘIBYL, CSc.... ČVUT FD, K 612 Dr. Ing. Jan PŘIKRYL... ČVUT FD, K 611 Ing. Jindřich SADIL, Ph.D.... ČVUT FD, K 620 Doc. Ing. Drahomír SCHMIDT, Ph.D.... ČVUT FD, K 614 Prof. Dr. Ing. Miroslav SVÍTEK... ČVUT FD, K 620 Doc. Ing. Václav ŠEBESTA, DrSc.... ČVUT FD, K 620 Doc. Ing. Bc. Tomáš TICHÝ, Ph.D.... ČVUT FD, K 620 Ing. Milada VESELÁ, CSc.... ČVUT FD, K 614 Prof. RNDr. Miroslav VLČEK, DrSc.... ČVUT FD, K 611 Ing. Veronika VLČKOVÁ, CSc.... ČVUT FD, K 614 Mgr. Šárka VORÁČOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 611 Doc. Ing. Petr VYSOKÝ, CSc.... ČVUT FD, K 620 Doc. Ing. Antonín KAVIČKA, Ph.D.... UPCE FEI, Katedra softwarových technologií Prof. Ing. Karel ŠOTEK, CSc.... UPCE FEI, Katedra softwarových technologií Stránka 8 (celkem 13)

9 obor 3711T004 IS Inteligentní dopravní systémy Doc. Ing. Petr BOUCHNER, Ph.D.... ČVUT FD, K 616 Doc. Ing. Pavel HRUBEŠ, Ph.D.... ČVUT FD, K 620 Prof. Ing. Petr MOOS, CSc.... ČVUT FD, K 614 Prof. Dr. Ing. Miroslav SVÍTEK... ČVUT FD, K 620 Prof. Ing. Zdeněk VOTRUBA, CSc.... ČVUT FD, K 620 Doc. Dr. Ing. Tomáš BRANDEJSKÝ... ČVUT FD, K 614 Prof. Ing. Tomáš ZELINKA, CSc.... ČVUT FD, K 614 Ing. Zuzana BĚLINOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 620 Ing. Petr BUREŠ, Ph.D.... ČVUT FD, K 620 Ing. Přemysl DERBEK, Ph.D.... ČVUT FD, K 620 Doc. Ing. Vít FÁBERA, Ph.D.... ČVUT FD, K 614 Ing. Bc. Vladimír FALTUS, Ph.D.... ČVUT FD, K 620 Ing. Jiří FIRST... Kašpersko-Horská Dopravní spol. s r. o. + First Klassik Motor + ČVUT FD, K 616 Ing. Mgr. Michal JEŘÁBEK, Ph.D.... ČVUT FD, K 614 Doc. Ing. Václav JIROVSKÝ, CSc.... ČVUT FD, K 623 Doc. Ing. Josef KOCOUREK, Ph.D.... ČVUT FD, K 612 Prof. Ing. Jan KOVANDA, CSc.... ČVUT FD, K 623 Ing. Jan KRČÁL, Ph.D.... ČVUT FD, K 614 Doc. Ing. Martin LESO, Ph.D.... ČVUT FD, K 620 Doc. Ing. Zdeněk LOKAJ, Ph.D.... Telematix + ČVUT FD, K 614 RNDr. Zuzana MALÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 611 Doc. Ing. Ivan NAGY, CSc.... ČVUT FD, K 611 Doc. Ing. Kristýna NEUBERGOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 612 Prof. Ing. Mirko NOVÁK, DrSc.... ČVUT FD, K 620 Doc. Ing. Stanislav NOVOTNÝ, Ph.D.... ČVUT FD, K 616 Prof. Ing. Emil PELIKÁN, CSc.... ČVUT FD, K 620 Doc. Ing. Ondřej PŘIBYL, Ph.D.... ČVUT FD, K 611 Prof. Ing. Pavel PŘIBYL, CSc.... ČVUT FD, K 612 Dr. Ing. Jan PŘIKRYL... ČVUT FD, K 611 Ing. Jindřich SADIL, Ph.D.... ČVUT FD, K 620 Doc. Ing. Drahomír SCHMIDT, Ph.D.... ČVUT FD, K 614 Doc. Ing. Václav ŠEBESTA, DrSc.... ČVUT FD, K 620 Doc. Ing. Bc. Tomáš TICHÝ, Ph.D.... ČVUT FD, K 620 Prof. RNDr. Miroslav VLČEK, DrSc.... ČVUT FD, K 611 Doc. Ing. Petr VYSOKÝ, CSc.... ČVUT FD, K 620 FH-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Christian BRUNNER... UAS FH Technikum Wien, Institut für IE & Security Ing. František KOPECKÝ, Ph.D.... KPM Konsult, a. s. Prof. Jan LUNDGREN... Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap FH-Prof. Emil SIMEONOV, MEng, MSc... UAS FH Technikum Wien, Institut für IE & Security Ing. Roman SRP...Sdružení pro dopravní telematiku (SDT) Ing. Tomáš STÁREK, Ph.D.... INTENS Corporation s.r.o. Ing. Jan ŠIMŮNEK... ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) Stránka 9 (celkem 13)

10 obor 3708T017 PL Provoz a řízení letecké dopravy Doc. Ing. Daniel HANUS, CSc.... ČVUT FD, K 621 Doc. Ing. Vladimír SMRŽ, Ph.D.... VŠB TUO FS, Institut dopravy Doc. Ing. Radovan SOUŠEK, Ph.D.... UPCE DFJP, Oddělení technologie dopravy Doc. Ing. Stanislav SZABO, PhD. MBA... ČVUT FD, K 621 Prof. Ing. Rudolf VOLNER, CSc.... VŠB TUO FS, Institut dopravy Prof. Ing. Věra VOŠTOVÁ, CSc.... ČVUT FD, K 621 Doc. Ing. Luděk BEŇO, CSc.... ČVUT FD, K 621 Ing. Eva ENDRIZALOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 621 Ing. Bc. Jakub HOSPODKA, Ph.D.... ČVUT FD, K 621 Doc. Ing. Vladimír NĚMEC, Ph.D.... ČVUT FD, K 621 Ing. Stanislav PLENINGER, Ph.D.... ČVUT FD, K 621 Ing. Miloš STROUHAL, Ph.D.... ČVUT FD, K 621 Ing. Petr BOREŠ, CSc....ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů Prof. Ing. Václav BROŽ, CSc.... ČVUT FS, Ústav letadlové techniky Doc. Ing. Martin BUGAJ, PhD.... ČVUT FD, K 621 Ing. Ladislav CAPOUŠEK, Ph.D.... ČVUT FD, K 621 Ing. Jiří FIRST... Kašpersko-Horská Dopravní spol. s r. o. + First Klassik Motor + ČVUT FD, K 616 Ing. Jiří FRYNTA... JOB Air, s. r. o. MUDr. PhDr. Ľubomír HÁČIK, CSc.... ČVUT FD, K 621 Ing. Jakub CHMELÍK, Ph.D.... ČVUT FD, K 621 Doc. Ing. Luboš JANKO, CSc.... ČVUT FS, Ústav letadlové techniky Doc. Ing. Karel JEŘÁBEK, CSc.... ČVUT FD, K 621 Dr. Ing. Milan KAMENÍK... ČVUT FD, K 621 Ing. Petr MRÁZEK, Ph.D.... ČVUT FD, K 621 Ing. Martin NOVÁK, Ph.D.... ČVUT FD, K 621 Doc. RNDr. Danuše PROCHÁZKOVÁ, DrSc.... ČVUT FD, K 623 Doc. Ing. Jan ROHÁČ, Ph.D.... ČVUT FEL, Katedra měření Doc. Ing. Svatomír SLAVÍK, CSc.... ČVUT FS, Ústav letadlové techniky Doc. MUDr. Jiří ŠULC, CSc.... ČVUT FD, K 621 Ing. Robert THEINER, Ph.D.... ČVUT FS, Ústav letadlové techniky Ing. Peter VITTEK... TRIPAL, s. r. o. + ČVUT FD, K 621 RNDr. Martin VECKO, CSc.... ČVUT FD, K 621 Stránka 10 (celkem 13)

11 Prof. Ing. František ADAMČÍK, CSc.... TUKE LF, Katedra avioniky Doc. Ing. Ján BÁLINT, CSc.... TUKE LF, Katedra letovej prípravy Ing. Aneta ČERNÁ... Řízení letového provozu ČR Prof. Ing. Zdeněk DVOŘÁK, CSc.... Žilinská univerzita FBI Prof. Ing. Milan DŽUNDA, CSc.... TUKE LF, Katedra manažmentu leteckej prevádzky Ing. Vladimír FAJT... ČVUT FD, K ČKAIT, autorizovaný inženýr, obor pozemní stavby Ing. Miloslav FRANĚK... SŠ LVT Odolena Voda Ing. Ota HAJZLER... Travel Service, a. s. Ing. et Ing. David HAROK... Ministerstvo dopravy ČR Ing. Marie HAUEROVÁ... Ministerstvo dopravy ČR Ing. Radomír HAVÍŘ, Ph.D.... Letiště Praha, a. s. Ing. Martin HEJNÝ... Travel Service, a. s. Ing. Vladimír HORÁK... Úřad pro civilní letectví Ing. Bořek HŘEBEJK... Travel Service, a. s. Ing. Zdeněk JELÍNEK... Ministerstvo dopravy ČR Ing. Libor KERNER, Ph.D.... Letiště Praha, a. s. RNDr. Jacek KERUM... ÚFA AV ČR, v. v. i. Doc. Ing. Slavomír KIŠ, CSc.... TUKE LF, Katedra manažmentu leteckej prevádzky Ing. Lukáš KOLÍN... Úřad pro civilní letectví Ing. Martin KUČERA... České aerolinie Doc. Ing. Dušan NEŠTRÁK, CSc.... TUKE LF, Katedra aerodynamiky a simulácií Prof. Ing. Andrej NOVÁK, PhD.... Žilinská univerzita FPEDAS, Katedra leteckej dopravy Ing. Jiří NOVÁK... Logica Czech Republic, s. r. o. Ing. Kateřina Anna PETŘEKOVÁ... Air Prague s. r. o. Ing. Anna POLÁNECKÁ, Ph.D.... České aerolinie Ing. Vladislav PRUŽINA, Ph.D.... Parc Aviation Cae Dublin, Ireland Ing. Josef RADA... Úřad pro civilní letectví Doc. Ing. Ladislav SMRČEK, Ph.D.... University of Glasgow, Faculty of Engineering Ing. Viktor SÝKORA, Ph.D.... Swiss International Air Lines Ing. Michal ŠŤASTNÝ... DSA, a. s. Ing. Jaromír ŠTOLC... Ministerstvo dopravy ČR Ing. Marián VARHANÍK... Ministerstvo obrany ČR Ing. Jana VYDROVÁ... Mott MacDonald CZ, spol. s r. o. Radek ZÁBRANSKÝ, MSc. MBA... Letiště Karlovy vary, s. r. o. členové komise jmenovaní MŠMT (podle čl. 21 odst. 2 SZŘ pro studenty ČVUT v Praze): Ing. Libor KURZWEIL, Ph.D.... Letiště Praha, a. s. Ing. Marek ŠKRNA, Ph.D.... Ministerstvo dopravy ČR Ing. Tomáš ŠMÍD... Ministerstvo dopravy ČR Ing. František VLČEK... Úřad pro civilní letectví Stránka 11 (celkem 13)

12 obor 3708T039 BI Bezpečnost informačních a telekomunikačních systémů Doc. Ing. Václav JIROVSKÝ, CSc.... ČVUT FD, K 623 Prof. Ing. Jan KOVANDA, CSc.... ČVUT FD, K 623 RNDr. Leo GALAMBOŠ, Ph.D.... ČVUT FD, K 623 Doc. Ing. Petr KOCOUREK, CSc.... ČVUT FEL, Katedra měření Doc. RNDr. Danuše PROCHÁZKOVÁ, DrSc.... ČVUT FD, K 623 Prof. Ing. Pavel PŘIBYL, CSc.... ČVUT FD, K 612 Doc. Ing. Jindřich ŠACHL, CSc.... ČVUT FD, K 622 Ing. Stanislav VONDRÁČEK, CSc.... ČVUT FD, K 623 Prof. Ing. Tomáš ZELINKA, CSc.... ČVUT FD, K 614 Prof. Ing. Klára ČÁPOVÁ, PhD.... Žilinská univerzita FEL, Katedra teor. elektrot. a biom. inžinierstva Ing. Vladimír DYNDA... APT spol. s r. o. PhDr. Ivan GABAL... Ivan Gabal Analysis & Consulting Doc. JUDr. Tomáš GŘIVNA, Ph.D.... UK PF, Katedra trestního práva Doc. Ing. Mgr. Petr KLÁN, CSc.... Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. Ing. Tomáš KOŠŇÁR... CESNET z. s. p. o. Prof. RNDr. Jaroslav KRÁL, DrSc.... UK MFF, Středisko informatické sítě a laboratoří (SISAL) RNDr. Jan LÁNSKÝ, Ph.D.... VŠFS FES, Katedra informatiky a matematiky RNDr. Jakub LOKOČ, Ph.D.... UK MFF, Katedra softwarového inženýrství (KSI) RNDr. Jozef MIŠUTKA... UK MFF, Katedra softwarového inženýrství (KSI) JUDr. Tomáš NIELSEN... NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s. r. o. RNDr. Michal ŽEMLIČKA, Ph.D.... UK MFF, Středisko informatické sítě a laboratoří (SISAL) obor 3708T040 BD Bezpečnost dopravních prostředků a cest Prof. Ing. Jan KOVANDA, CSc.... ČVUT FD, K 623 Doc. Ing. Václav JIROVSKÝ, CSc.... ČVUT FD, K 623 Ing. Zuzana BĚLINOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 620 Ing. Karel BUHR, CSc.... ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce Ing. Zuzana ČARSKÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 612 Ing. Petr HATSCHBACH, CSc.... ČVUT FS, Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolej. vozidel Doc. Ing. Josef KOCOUREK, Ph.D.... ČVUT FD, K 612 Doc. Ing. Hedvika KOVANDOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 623 Doc. RNDr. Danuše PROCHÁZKOVÁ, DrSc.... ČVUT FD, K 623 Doc. Ing. Jindřich ŠACHL, CSc.... ČVUT FD, K 622 PhDr. Mgr. Jana ŠMOLÍKOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 615 Ing. Veronika VLČKOVÁ, CSc.... ČVUT FD, K 614 Ing. Stanislav VONDRÁČEK, CSc.... ČVUT FD, K 623 Prof. Ing. Tomáš ZELINKA, CSc.... ČVUT FD, K 614 Stránka 12 (celkem 13)

13 Ing. Josef BRADÁČ, Ph.D.... ŠKODA AUTO, a. s. Doc. JUDr. Tomáš GŘIVNA, Ph.D.... UK PF, Katedra trestního práva Doc. Ing. Boleslav KADLEČEK, CSc.... ČZU Technická fakulta, Katedra vozidel a pozemní dopravy Ing. Vít KAVAN, CSc.... Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ing. Jaroslav KOLOC, Ph.D.... ŠKODA AUTO, a. s. JUDr. Tomáš NIELSEN... NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s. r. o. Ing. Petr ŠEDIVÝ... DEKRA Automobil a. s. obor 3708T041 TR Transportation and Logistic Systems Prof. Ing. Václav SKUROVEC, CSc.... ČVUT FD, K 617 Prof. Dr. Ing. Miroslav SVÍTEK... ČVUT FD, K 620 Prof. Ing. Tomáš ZELINKA, CSc.... ČVUT FD, K 614 Ing. Zuzana BĚLINOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 620 Ing. Helena BÍNOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Prof. Ing. Pavel PŘIBYL, CSc.... ČVUT FD, K 612 Doc. Ing. Otakar VACÍN, Ph.D.... ČVUT FD, K 612 Ing. Tomáš HORÁK, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Ing. Jana KADLECOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 616 Doc. Ing. Josef KOCOUREK, Ph.D.... ČVUT FD, K 612 Doc. Ing. Hedvika KOVANDOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 623 Ing. Bc. Petr KUMPOŠT, Ph.D.... ČVUT FD, K 612 Ing. Daniel LOPOUR, Ph.D.... ČVUT VIC Prof. Ing. Petr MOOS, CSc.... ČVUT FD, K 614 Doc. Ing. Ivan NAGY, CSc.... ČVUT FD, K 611 Doc. RNDr. Danuše PROCHÁZKOVÁ, DrSc.... ČVUT FD, K 623 Doc. RNDr. Bohumír ŠTĚDROŇ, CSc.... ČVUT FD, K 617 Ing. Martina VITTEKOVÁ, Ph.D.... ČVUT FD, K 617 Doc. Ing. Josef VOLEK, CSc.... ČVUT FD, K 617 Ing. Václav ČERNÝ... Ministerstvo dopravy ČR Carlos M. FERREGUT, Ph.D.... UTEP, College of Engineering Salvador HERNÁNDEZ, Ph.D.... UTEP, College of Engineering Carlos M. CHANG ALBITRES, Ph.D.... UTEP, College of Engineering Ruey (Kelvin) CHEU, Ph.D.... UTEP, College of Engineering Ing. Jiří KOLÁŘ, Ph.D.... České dráhy, a. s. Prof. Ing. Andrej NOVÁK, PhD.... Žilinská univerzita FPEDAS, Katedra leteckej dopravy Ing. Bc. Pavel VAŘACHA, Ph.D.... UTB FAI, Ústav informatiky a umělé inteligence Zpracoval (poslední aktualizace) ke dni Doc. Ing. Jiří Č a r s k ý, Ph.D. v. r. proděkan pro pedagogickou činnost Stránka 13 (celkem 13)

Seznam externích členů zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky schválených Vědeckou radou FSv

Seznam externích členů zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky schválených Vědeckou radou FSv Seznam externích členů zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky schválených Vědeckou radou FSv Seznam je platný pro všechny bakalářské a magisterské studijní programy a obory akreditované na FSv.

Více

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Hradec Králové 2004 Předloženou Výroční zprávu o činnosti Univerzity Hradec Králové za rok 2003 vypracovanou ve

Více

Kandidátní strana: Zastupitelstvo: 531111 Bernardov. Celkem kandidátů za stranu: 1. PČ Jméno Věk Povolání Trvalé bydliště

Kandidátní strana: Zastupitelstvo: 531111 Bernardov. Celkem kandidátů za stranu: 1. PČ Jméno Věk Povolání Trvalé bydliště Registrační úřad: 3955 Kutná Hora Zastupitelstvo: 1111 Bernardov Obvod: 1 1 Nezávislý kandidát Jaroslav Váša 1 Jaroslav Váša 5 ošetřovatel skotu Bernardov Celkem kandidátů za stranu: 1 2 NEZÁVISLÝ KANDIDÁT

Více

1.3 Složení orgánů VŠE v Praze. 1.3.1 Vedení VŠE v Praze. Rektor prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.

1.3 Složení orgánů VŠE v Praze. 1.3.1 Vedení VŠE v Praze. Rektor prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c. 1 Úvod 1.1 Vysoká škola ekonomická v Praze, její fakulty Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) má šest fakult. Pět fakult sídlí v Praze na adrese nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 Žižkov. Jsou to tyto

Více

Protokol projektu ENERSOL ČR 2012

Protokol projektu ENERSOL ČR 2012 EN ERSOL 1 Protokol projektu ENERSOL ČR 2012 od krajských konferencí až po celostátní a mezinárodní konference a soutěžní přehlídky žákovských projektů na témata obnovitelných zdrojů energie, energetických

Více

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004 Opava, květen 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 1. Úvod 9 2. Organizační schéma Slezské univerzity

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2009 Praha, květen 2010 Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica Praha 2010 ISBN 978-80-245-1659-2 Předmluva Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

37. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

37. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti 37. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti 19. 21. června 2015 www.soc.cz www.nidv.cz www.vse.cz 1 Záštitu nad 37. ročníkem soutěže SOČ převzali: místopředseda vlády pro vědu, výzkum

Více

Parkování a bezpečnost provozu na komunikacích ve městech a obcích

Parkování a bezpečnost provozu na komunikacích ve městech a obcích Česká silniční společnost pobočka při spol. Brněnské komunikace a.s. pořádá Mezinárodní seminář XV. dopravně - inženýrské dny Parkování a bezpečnost provozu na komunikacích ve městech a obcích Seminář

Více

Kandidátní strana: Zastupitelstvo: 582859 Blučina. PČ Jméno Věk Povolání Trvalé bydliště. 1 Bc. Tomáš Trávníček Student vysoké školy Blučina

Kandidátní strana: Zastupitelstvo: 582859 Blučina. PČ Jméno Věk Povolání Trvalé bydliště. 1 Bc. Tomáš Trávníček Student vysoké školy Blučina Registrační úřad: 584282 Zastupitelstvo: 582859 Blučina Obvod: Bc. Tomáš Trávníček 25 Student vysoké školy Blučina 2 Mgr. Anna Báborová 50 Ředitelka základní školy Blučina 3 Zdeněk Černý 58 Podnikatel

Více

ENERSOL 2009. Program vzdělávání. Obnovitelné zdroje energie - úspory energií - snižování emisí v dopravě

ENERSOL 2009. Program vzdělávání. Obnovitelné zdroje energie - úspory energií - snižování emisí v dopravě Ministerstvo životního prostředí České republiky ENERSOL 2009 Program vzdělávání Obnovitelné zdroje energie - úspory energií - snižování emisí v dopravě Jedna z mnoha odpovědí na otázku Jak aktualizovat

Více

Archiv článků v časopisu Stavebnictví 2007 2011 únor

Archiv článků v časopisu Stavebnictví 2007 2011 únor Archiv článků v časopisu Stavebnictví 2007 2011 únor INDEX 1) Pozemní stavby (s. 2) 2) Dopravní stavby (s. 12) 3) Technologická zařízení staveb, technika prostředí staveb (s. 18) 4) Geotechnika (s. 21)

Více

KONTAKTNÍ ÚDAJE ODBORŮ DOPRAVY NA ÚŘADECH OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

KONTAKTNÍ ÚDAJE ODBORŮ DOPRAVY NA ÚŘADECH OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE ODBORŮ DOPRAVY NA ÚŘADECH OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 1. Město Aš DS: 5nubqy8 a silničního hospodářství Kamenná 52 352 01 Aš Milan Hurtoš vedoucí Ing. Miroslav Cimrt technik i registr

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

Titul před. Titul za

Titul před. Titul za 05385 Adamcová František 05405 Adamcová Jana 05201 Arlt Melanie 05366 Bača Rudolf 05203 Bajtl Josef 05202 Bálek Luděk Ing.+ Libuše Ing. 05324 Becáničová Dagmar 05204 Belšánová Václava 05205 Benešová Marcela

Více

Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v ČR. Aktualizace 2013

Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v ČR. Aktualizace 2013 Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v ČR Aktualizace 2013 Tato aktualizovaná verze vychází jako upravený původní materiál. Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v České

Více

Kandidátní listina. Zastupitelstvo: 540218 Dublovice Kandidátní strana: 1 902 Nezávislí 1. PČ Jméno Věk Povolání Trvalé bydliště

Kandidátní listina. Zastupitelstvo: 540218 Dublovice Kandidátní strana: 1 902 Nezávislí 1. PČ Jméno Věk Povolání Trvalé bydliště Registrační úřad: 5428 Zastupitelstvo: 54028 Dublovice Obvod: Kandidátní strana: 902 Nezávislí Josef Hájek 58 podnikatel- hasiči Dublovice Dublovice 2 Jaroslav Vystyd 60 soukromý zemědělec Líchovy 3 Svatoslav

Více

Stav k 22. 1. 2014. Hlavní město Praha. Ambulance klinické psychologie Bieblova 6, 150 00 Praha 5. PhDr. Narcisa Beránková

Stav k 22. 1. 2014. Hlavní město Praha. Ambulance klinické psychologie Bieblova 6, 150 00 Praha 5. PhDr. Narcisa Beránková Udělené akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření podle 87a odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),

Více

Stav k 29. 1. 2014. Hlavní město Praha. Ambulance klinické psychologie Bieblova 6, 150 00 Praha 5. PhDr. Narcisa Beránková

Stav k 29. 1. 2014. Hlavní město Praha. Ambulance klinické psychologie Bieblova 6, 150 00 Praha 5. PhDr. Narcisa Beránková Udělené akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření podle 87a odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010 Ostrava, květen 2011 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO REKTORA 5 1 OBECNÉ INFORMACE O VŠB - TU OSTRAVA 6 1.1 Kontaktní adresy VŠB-TUO, jejích fakult a univerzitních pracovišť

Více

Výroční zpráva o činnosti a hodnocení činnosti. Veterinární a farmaceutické univerzity Brno za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hodnocení činnosti. Veterinární a farmaceutické univerzity Brno za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a hodnocení činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno za rok 2014 VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Výroční zpráva o činnosti a hodnocení činnosti Veterinární

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2010 Brno, květen 2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2010 1 Úvod 1.1 Základní informace AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá

Více

Seznam osob doporučených k zařazení do jednotné centrální evidence představitelů a exponentů pravice jihomoravským krajským výborem KSČ

Seznam osob doporučených k zařazení do jednotné centrální evidence představitelů a exponentů pravice jihomoravským krajským výborem KSČ Seznam osob doporučených k zařazení do jednotné centrální evidence představitelů a exponentů pravice jihomoravským krajským výborem KSČ ANTOŠ Miloš 1939 tajemník MěstV, Čs. socialistické akademie, Brno

Více

KONFERENCE VIZE 2015

KONFERENCE VIZE 2015 KONFERENCE VIZE2015 Regionální operační program Jihovýchod evropská šance pro region VIZE2015 2. ROČNÍK KONFERENCE O REALIZACI ROP JIHOVÝCHOD, TENTOKRÁT NA TÉMA VÝZVY A SPECIFIKA ROZVOJE REGIONU JIHOVÝCHOD

Více

stav k 11. 3. 2014 Sídlo pracoviště Technologický park Cihlářská 4132, 434 03 Chomutov tel.:602 127 157 e-mail: paveladamec50@seznam.

stav k 11. 3. 2014 Sídlo pracoviště Technologický park Cihlářská 4132, 434 03 Chomutov tel.:602 127 157 e-mail: paveladamec50@seznam. Udělené akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření podle 87a odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),

Více

O Z N Á M E N Í o zahájení řízení

O Z N Á M E N Í o zahájení řízení VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA KARLOVY VARY - / - 3295/OŽP/12-7 Lupínek/740 1.11.2012 O Z N Á M E N Í o zahájení řízení Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí,

Více

Obsah. Některé priority TOP 09 pro informační a komunikační technologie... 64 Jaroslav Poláček, Předseda expertní skupiny pro ICT a média, TOP 09

Obsah. Některé priority TOP 09 pro informační a komunikační technologie... 64 Jaroslav Poláček, Předseda expertní skupiny pro ICT a média, TOP 09 Obsah Úvodní slovo... 5 MUDr. Přemysl Sobotka, předseda Senátu PČR Úvodní slovo... 6 Ing. Jan Fischer, CSc., předseda vlády České republiky Úvodní slovo... 7 Ing. Martin Pecina, MBA, ministr vnitra Úvodní

Více

36. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

36. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti 36. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti 13. 15. června 2014 www.soc.cz www.nidv.cz www.gop.pilsedu.cz 1 Záštitu nad 36. ročníkem soutěže SOČ převzal předseda Akademie věd ČR prof.

Více

Výsledková listina. 37. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

Výsledková listina. 37. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Výsledková listina 37. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Praha 19. 21. června 2015 1 Milí mladí kolegové a kolegyně, vážení přátelé, dostáváte do rukou brožuru s výsledky 37. ročníku

Více