DOBROVOLNICTVÍ ZMĚNÍ VÁS I ŽIVOT LIDÍ, KTERÝM POMŮŽETE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOBROVOLNICTVÍ ZMĚNÍ VÁS I ŽIVOT LIDÍ, KTERÝM POMŮŽETE"

Transkript

1 DOBROVOLNICTVÍ

2 DOBROVOLNICTVÍ ZMĚNÍ VÁS I ŽIVOT LIDÍ, KTERÝM POMŮŽETE Kdo je dobrovolník? Dobrovolník je člověk starší 15 let, který mění svět k lepšímu. Bez nároku na finanční odměnu dává svůj čas, energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí. Pomáhá jednorázově nebo pravidelně. Pracuje jako jednotlivec nebo ve skupině (např. kolektivy firem). Domácí péče Pomoc v domácnostech seniorů Mozaika (poskytuje sociálně aktivizační služby rodinám s dětmi) Pomoc přímo v rodinách Rubikon (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 6 26 let) Poschla 988, Vsetín Co Vám dobrovolnictví přinese? > radost > nová přátelství > čas strávený smysluplně > rozšíření obzorů > získávání nových zkušeností Jak se mohu stát dobrovolníkem Diakonie Vsetín? Kontaktujte nás a my Vám pomůžeme zajistit všechno potřebné. e: T: Jak mohu pomoci? Práce s uživateli: > pomáhat dětem s učením > hrát s dětmi hry, povídat si > podílet se na přípravě a realizaci programů pro děti > pomáhat při výtvarných, hudebních či pohybových aktivitách pro děti nebo seniory > stát se společníkem seniorů, vyslechnout je Jiná práce: >pomáhat při úklidu a výzdobě prostor Domovů i Denního stacionáře > pomáhat při jednorázových akcích Diakonie Vsetín (při Sběru šatstva, Pochodu broučků, Dobročinné aukci apod.) Kde jsou naše zařízení: Domov pro seniory Vsetín Ohrada Ohrada 1864, Vsetín Domov Jabloňová, Domov se zvláštním režimem Strmá 26, Vsetín Denní stacionář Zahrada Strmá 26, Vsetín

3 Kruh přátel

4 Kruh přátel Diakonie VSETÍN Připojte se i Vy Diakonie Vsetín je nezisková organizace, která pečuje o seniory a pomáhá rodinám s dětmi v nepříznivé životní situaci. Pomáhat druhým můžeme díky laskavosti lidí, kteří naši činnost podporují a tvoří kolem nás Kruh přátel Diakonie Vsetín. Připojíte se i Vy? Co Vám členství v Kruhu přátel Diakonie Vsetín přinese? > svým dílem učiníte svět lepším > potěšíte se MINIPLÁTKEM drobnou tiskovinou obyvatel Domova pro seniory Vsetín Ohrada > zašleme Vám pozvánky na naše akce s nabídkou volných vstupenek na jednu akci ročně > obdržíte Výroční zprávu o činnosti Diakonie Vsetín > zašleme Vám potvrzení o daru pro finanční úřad Diakonie ČCE středisko Vsetín Smetanova 1484 (věžák 8. patro), Vsetín T: , e: IČO: Co přináší Kruh přátel Diakonie Vsetín nám? > vědomí lidské solidarity > finanční stabilitu našich služeb > závazek nezklamat důvěru Vaši ani lidí, o které pečujeme Jak se stanete členem Kruhu přátel Diakonie Vsetín? Střádáním částky nejméně 3 Kč denně, minimálně po dobu 1 roku. Nastřádanou částku lze poukazovat > pravidelně měsíčně (od 90 Kč) > pravidelně čtvrtletně (od 270 Kč) > kdykoliv, minimální částkou Kč za rok na náš dárcovský účet: /0300, spec. symbol: 1007 a var. symbol: číslo Vašeho telefonu. Případně kdykoliv osobně v pokladně Diakonie Vsetín.

5

6 Diakonie VSETÍN služby pro seniory, rodiny s dětmi a mládež Jsme sociální nezisková organizace. Širokou škálou služeb pomáháme seniorům a rodinám s dětmi a mládeži v nepříznivé životní situaci. Domov pro seniory pro 32 stálých uživatelů. Odlehčovací služba pro přechodný pobyt 4 seniorů, nejdéle 3 měsíce. Domov se zvláštním režimem pro seniory pro 20 stálých uživatelů s poruchami paměti. Denní stacionář pro 12 uživatelů, určen osobám nad 50 let s poruchami paměti. Pečovatelská služba v domácnostech seniorů, půjčování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, které se ocitly nebo dlouhodobě žijí v nepříznivé životní situaci. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 6-26 let, kde jim umožňujeme smysluplně a bezpečně trávit volný čas a pomáháme řešit jejich problémy. Diakonie ČCE středisko Vsetín Strmá 34/2, Vsetín Ředitel: Ing. Dan Žárský T: , e: IČO: Provozní bankovní účet: /0300 Dárcovský bankovní účet: /0300

7

8 domov jabloňová DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Posláním domova se zvláštním režimem je plnohodnotné zajištění sociální, pečovatelské a zdravotní péče uživatelům s duševním onemocněním, kteří vyžadují pravidelnou pomoc druhé osoby. Individuálním přístupem ke každému uživateli, s přihlédnutím k jeho potřebám a schopnostem, chceme zajistit důstojné prožívání života, zapojení do společenského dění a respektování jeho lidských práv. Okruh osob, jímž je služba určena Naše služba je zaměřena na osoby s chronickým duševním onemocněním (osoby s Alzheimerovou nemocí a ostatními typy demencí) od 55 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Službu nemůžeme poskytnout osobám, které trpí akutní infekční chorobou a osobám, které nejsou schopny kolektivního soužití z důvodu závislosti na alkoholu a jiných toxických látkách. Sociální služba obsahuje > poskytnutí ubytování > poskytnutí stravy > pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu > pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu > zprostředkování kontaktu se společenským prostředím > sociálně terapeutické činnosti > aktivizační činnosti > pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Informace pro zájemce o poskytnutí služby Žádost o poskytnutí služby lze stáhnout na našich webových stránkách nebo si ji osobně kdykoli vyzvednout. S žádostí je nutno podat i vyplněné lékařské vyjádření o aktuálním zdravotním stavu žadatele. Přijďte se na Jabloňovou podívat, rádi Vás po Domově provedeme a podáme Vám veškeré potřebné informace. Domov Jabloňová Strmá 26, Vsetín Vedoucí: Bc. Pavlína Lanžhotská T: , e: Prostředí pro zajištění služby Domov Jabloňová se nachází v rekonstruované budově, asi 5 minut pěší chůze od zastávky MHD. Vstup do budovy i všechny prostory jsou řešeny bezbariérově, budova je vybavena lůžkovým výtahem. K dispozici je 6 jednolůžkových a 7 dvoulůžkových vybavených pokojů, včetně sociálního zázemí. Pro společné činnosti je k dispozici velká denní místnost. Kapacita služby je 20 lůžek. Naši činnost finančně podporují: MPSV, Město Vsetín a dárci.

9

10 ZAHRADA PRO SENIORY A OSOBY STARŠÍ 50 LET Denní stacionář Zahrada je určen seniorům a osobám starším 50 let, kteří mají chronické choroby či syndromy demence, poruchy paměti a sníženou schopnost orientace v rozsahu, který neumožňuje nebo ztěžuje samostatný pobyt v domácím prostředí. Posláním denního stacionáře Zahrada je pomoc seniorům a osobám starším 50 let k dosažení či udržení dobré kvality života prostřednictvím osobní účasti na aktivitách stacionáře. Cílem denního stacionáře Zahrada je umožnit těmto lidem: > aby mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí, v rodinném zázemí, aby neodcházeli předčasně do zařízení ústavní péče, aby mohli žít život v co největší možné míře obdobný životu svých vrstevníků, zachovali si svůj způsob života, návyky, obvyklé činnosti, pohybové schopnosti > vytvořit společenství, jehož budou plnohodnotnou součástí a kde se budou cítit dobře, bezpečně, jistě, respektováni a přijímáni > prostřednictvím stimulace a aktivizace zachovat co nejdéle jejich kognitivní, pohybové a smyslové funkce a v co největší možné míře zpomalit proces úbytku těchto schopností. Služba Denního stacionáře Zahrada dává pečujícím osobám a celé rodině vědomí, že je o jejich rodinného příslušníka odborně postaráno, umožňuje jim oddech od náročné péče a dává možnost zůstat v pracovním procesu. Službu však nemůžeme poskytnout: V případě, pokud aktuální zdravotní stav seniora vyžaduje hospitalizaci, pokud je senior akutně infekčně nemocný, pokud je pod vlivem alkoholu či jiných psychotropních látek, pokud je agresivní nebo trvale narušuje soužití s ostatními uživateli. Denní stacionář Zahrada je místo, kde senioři mohou: > potkat nové přátele i staré známé > popovídat si, zavzpomínat, posedět u kávy a čaje > zapojit se do společných činností - vaření a pečení, výtvarné tvoření, zpívání, hraní společenských her, cvičení těla i paměti, tvoření z keramické hlíny > přijít jen na hodinu nebo zůstat do odpoledne > společně: jít na procházku, zúčastnit se kulturní akce, jet na výlet, slavit narozeniny Milé a kvalifikované pečovatelky zajistí dovoz i odvoz naším automobilem do Denního stacionáře Zahrada a zpět domů. Pomohou při seznamování s prostředím, s vrstevníky, při aktivitách i s naplňováním individuálních potřeb. Těšíme se na setkání v nově opravené budově na Strmé ulici 26. Otevřeno : Každý všední den od 7.30 do hodin. Vedoucí: Mgr. Alena Michutová T: , e: Naši činnost finančně podporují: MPSV, Město Vsetín a dárci.

11

12 OHRADA DOMOV PRO SENIORY Posláním Domova pro seniory Vsetín Ohrada je poskytovat uživatelům služby laskavou podporu a sociální, ošetřovatelskou a zdravotní péči, aby zde prožívali svůj podzim života klidně, plnohodnotně a důstojně. Chceme pro ně vytvořit prostředí a životní podmínky, které by byly co nejvíce podobné opravdovému domovu. Okruh osob, jimž je služba určena Sociální služba Domov pro seniory Vsetín Ohrada je určena seniorům, kteří dosáhli věku pro přiznání starobního důchodu a osobám ve věku od 55 let, které pobírají plný invalidní důchod, pokud mají současně sníženou soběstačnost a pokud jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Litujeme, ale službu nelze poskytnout osobám, které trpí akutní infekční nemocí a osobám, které nejsou schopny kolektivního soužití z důvodu duševní poruchy nebo závislosti na alkoholu a jiných toxických látkách. Sociální služba obsahuje: poskytnutí ubytování poskytnutí stravy pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti aktivizační činnosti pomoc při uplatňovní práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Informace pro zájemce o poskytnutí služby Přestože je kapacita Domova pro seniory naplněna, lze podat žádost o poskytnutí služby. Žádost lze osobně a nepřetržitě vyzvednout v Domově pro seniory, lze požádat telefonicky o její zaslání či ji stáhnout na internetových stránkách. Přílohou žádosti je vyjádření obvodního lékaře a rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči. Domov pro seniory Vsetín Ohrada Ohrada 1864, Vsetín Vedoucí T: , e: Prostředí pro zajištění služby Domov pro seniory je provozován v dvoupodlažní budově s bezbariérovým vstupem umístěné uprostřed sídliště Ohrada. K dispozici je 18 jednolůžkových a 7 dvojlůžkových pokojů. Kapacita služby je 32 lůžek. Domov nabízí účast na kulturních akcích, občasných poznávacích výletech, pro zájemce zajišťuje bohoslužby. Celodenní návštěvy příbuzných, známých a dobrovolníků jsou vítány. Domov pro seniory Vsetín Ohrada byl podpořen Městem Vsetín darováním nemovitosti, v níž je služba poskytována.

13

14 DOMÁCÍ PÉČE PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PRO SENIORY Posláním Domácí péče terénní pečovatelské služby je poskytovat ve Vsetíně a blízkém okolí pomoc seniorům v jejich domácím prostředí k dosažení či udržení dobré kvality života. Komu je služba určena Seniorům ze Vsetína a blízkého okolí s chronickými chorobami nebo s poruchami paměti a orientace v rozsahu, který ztěžuje schopnost jejich samostatného pobytu v domácím prostředí. Cílem Domácí péče je umožnit seniorům s poruchami paměti či sníženou schopností orientace co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí, tedy neodcházet do zařízení ústavní péče; žít život v co největší možné míře obdobný životu svých vrstevníků, zachovat svůj způsob života, návyky, obvyklé činnosti, pohybové schopnosti; naplnit osobní cíle, které si stanovil sám uživatel služby. Službu nemůžeme poskytnout v případě, pokud aktuální zdravotní stav seniora vyžaduje hospitalizaci, pokud je senior akutně infekčně nemocný, pokud je pod vlivem alkoholu či jiných psychotropních látek, nebo pokud je na pečovatelku agresivní. S čím Vám naše pečovatelky v rámci Domácí péče pomohou? > pomoc při péči o vlastní osobu (pomoc při oblékání, prostorové orientaci a pohybu, při přesunu na lůžko či vozík) > pomoc při osobní hygieně (při sprchování, základní péči o vlasy a nehty, při použití WC) > pomoc při zajištění stravy (pomoc při přípravě jídla a pití, pomoc a podpora při podání jídla a pití > pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklidy, mytí oken, praní a žehlení) > nákupy > zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (dovoz naším automobilem na různá místa podle Vaší potřeby k lékaři, na nákupy, do knihovny, k přátelům ) > doprovody k lékařům, na úřady, při vycházkách, vyzvednutí léků, zdravotních a hygienických pomůcek > naše pečovatelky s Vámi mile promluví, vyslechnou Vás a vynasnaží se Vám pomoci Zapůjčujeme tyto rehabilitační a kompenzační pomůcky: > francouzské berle > invalidní vozíky > chodítka pevná > chodítka čtyřkolová > chodítka podpažní > polohovací postele (včetně antidekubitních matrací a hrazdiček k postelím) > klozetové židle > nájezdové lyžiny > schodolez > sedátko na vanu Fotografie těchto pomůcek i s ceníkem jsou na našich internetových stránkách. provozní doba : Všední dny od pondělí do pátku, od 7.30 do hodin. Vedoucí: Ilona Ostřanská T: , e: Naši činnost finančně podporují: MPSV, Město Vsetín a dárci.

15

16 pohoda odlehčovací služba Posláním pobytové odlehčovací služby Pohoda v Domově pro seniory Vsetín Ohrada je poskytovat uživatelům služby laskavou podporu a sociální, ošetřovatelskou a zdravotní péči po dobu nebo v situaci, kdy není možné o ně pečovat v jejich přirozeném, nejčastěji domácím prostředí. Chceme, aby krátkodobý, časově ohraničený pobyt, strávili klidně a důstojně. Chceme pro ně vytvořit prostředí a životní podmínky, které by byly co nejvíce podobné domovu. Okruh osob, jimž je služba určena Pobytová odlehčovací služba je poskytována seniorům, kteří dosáhli věku pro přiznání starobního důchodu a osobám ve věku od 55 let, které pobírají plný invalidní důchod, pokud tyto osoby mají současně sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby a pokud je o tyto osoby jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Litujeme, ale službu nelze poskytnout osobám, které trpí akutní infekční nemocí a osobám, které nejsou schopny kolektivního soužití z důvodu duševní poruchy nebo závislosti na alkoholu a jiných toxických látkách. Prostředí pro zajištění služby Pobytová odlehčovací služba je poskytována v Domově pro seniory Vsetín Ohrada. Je provozován ve dvoupodlažní budově v sídlišti Ohrada. Vstup do budovy je bezbariérový, schodiště do patra je vybaveno pojízdnou plošinou. Pro pobytovou odlehčovací službu jsou určeny tři pokoje: dva jednolůžkové a jeden dvoulůžkový pokoj. Službu lze čerpat i opakovaně v průběhu jednoho roku, maximální doba jednoho pobytu je tři měsíce. Informace pro zájemce o poskytnutí služby Žádost o poskytnutí služby lze osobně a nepřetržitě vyzvednou v Domově pro seniory nebo lze požádat telefonicky o její zasláníi či ji stáhnout na internetu. Přílohou žádosti je vyjádření obvodního lékaře a kopie rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči. Po zaevidování žádosti je možné kdykoliv, i opakovaně, sjednat konkrétní dobu poskytování služby. Podrobnější informace a eventuelně základní sociální poradenství lze získat na na tel Domov pro seniory Vsetín Ohrada Ohrada 1864, Vsetín Vedoucí T: , e: Domov pro seniory nabízí účast na kulturních akcích a výletech, všechny akce Domova jsou přístupné uživatelům pobytové odlehčovací služby. Návštěvy jsou vítány po celý den. Domov pro seniory Vsetín Ohrada byl podpořen Městem Vsetín darováním nemovitosti, v níž je služba poskytována.

17

18 MOZAIKA Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Posláním Mozaiky je poskytovat terénní a ambulantní sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, které žijí v sociálně nepříznivých podmínkách, a tak napomáhat jejich začlenění do společnosti a předcházet sociálnímu vyloučení. Komu jsou služby MOZAIKY určeny? > rodinám s dítětem/dětmi ve věku do 18ti let, které se ocitly v obtížné životní situaci Co nabízíme? > pomoc a podporu při výchově dětí > pomoc a podporu v oblasti péče o děti > pomoc při předškolním vzdělávání dětí > pomoc s přípravou dětí do školy > pomoc a podporu při zajištění péče o domácnost > konzultace a pomoc při plánování a vedení domácího hospodaření > dluhové poradenství > pomoc a podporu při hledání zaměstnání > podporu a poradenství při vyřizování dávek > podporu, pomoc i doprovod při jednáních s úřady, školou či jinými institucemi > pomoc při řešení nenadálých a krizových situací v rodině > zprostředkování kontaktu na další odborníky > jsme tady i pro ty, kteří si potřebují s někým promluvit a poradit se ohledně rodiny, chodu domácnost, vztahů v rodině > nabízíme pomoc krátkodobou i dlouhodobou Kde nás můžete osobně kontaktovat? Smetanova 1484 (věžák, 8. patro), Vsetín Poschla 988, Vsetín Kdy poskytujeme naše služby? Ve všedních dnech dle individuální domluvy A co za to? Základní služby jsou poskytovány zdarma Na koho se můžete obrátit? Mgr. Anna Hříbková T: e: Mgr. Jaromír Lacný T: e: Naši činnost podporují: MPSV, Město Vsetín, Zlínský kraj a dárci.

19

20 RUBIKON nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Posláním RUBIKONU je poskytovat odbornou pomoc a podporu dětem a mládeži ve věku 6 až 26 let, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, a tím napomáhat pozitivním změnám v jejich životních způsobech, jejich začlenění do společnosti a předcházet sociálnímu vyloučení. Služby jsou poskytovány jak přímo v prostorách RUBIKONu, tak terénní formou v přirozeném životním prostoru uživatelů. Pro koho RUBIKON je? > pro děti a mladé lidi ve věku od 6 do 26 let, kteří mají problémy a neví si s nimi rady, kteří se nudí, kteří nemají kamarády, cítí se osamoceně, chtějí si s někým popovídat Kdy je RUBIKON otevřený? Co nabízíme? > pomoc a radu při řešení problémů a starostí > rozhovor, naslouchání, porozumění, podporu a bezpečí > prostor pro setkávání s kamarády i pro poznání nových lidí > pomoc se školou a učením > prostor pro vlastní aktivity > spoustu zábavy: hudebnu, keramickou dílnu, výtvarku a rukodělky, počítače a internet, fotbálek, kola, pinec, promítání filmů... Kde nás najdete? Poschla 988, Vsetín Kde nás také můžete osobně kontaktovat? Smetanova 1484 (věžák, 8. patro), Vsetín Co za to? Nic! RUBIKON je zadarmo! Na koho se můžete obrátit? Bc. Jana Zavřelová T: Mgr. Marta Doubravová T: e: Najdete nás také na facebooku: Nzdm Rubikon Naši činnost finančně podporují: MPSV, Město Vsetín a dárci.

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou,

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, ale v celém regionu. Katalog je pojat netradičně. Neobsahuje

Více

Michal Šmarda starosta

Michal Šmarda starosta V nouzi poznáš přítele. Nejvíc se o lidech ve svém okolí dozvíš, ve chvíli, kdy je ti nejhůř. To jsou pravdy, které platí po staletí. Každý z nás se může ze dne na den dostat do situace, kdy je odkázán

Více

Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015. Společnými silami. o k. u íže. k v y tče

Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015. Společnými silami. o k. u íže. k v y tče Průvodce cíli u íže m k ro o k bl Společnými silami k v y tče né sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015 Úvodní slovo Veřejný závazek, vyplývající ze střednědobých (komunitních)

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 P E Č O V A T E L S K Á S L U Ž B A M Ě S TA JILEMNICE Jaroslava Havlíčka 328, 514 01 Jilemnice Telefon : 481 453 137 E- mail : pecovak@razdva.cz vedoucí : Danuše Šimková Výroční zpráva za rok 2014 Obsah

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb - 1 - - 2 - Typologie sociálních služeb Obsah katalogu: Magistrát města Mladá Boleslav Odbor sociálních věcí 1) Oddělení sociálně právní ochrany dětí - péče o děti 2) Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v ě obsah I. Vymezení některých pojmů... 6 II. Příspěvek na péči... 7 III. Sociální služby... 9 IV. Přehled poskytovaných sociálních služeb ve městě ě dle cílových

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Katalog sociálních služeb Zlínského kraje. Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Katalog sociálních služeb Zlínského kraje. Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Katalog sociálních služeb Zlínského kraje 1 Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Katalog sociálních služeb Zlínského kraje Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním

Více

Katalog sociálních služeb Bruntálska

Katalog sociálních služeb Bruntálska Katalog sociálních služeb Bruntálska Vážení spoluobčané, Otvíráte Katalog sociálních služeb Bruntálska, který je výsledkem týmové práce a je motivován snahou nabídnout Vám ucelené informace o poskytovaných

Více

Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4. včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4

Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4. včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4 Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4 včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4 Obsah: A. Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle životních situací

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů sociálních služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb Podkladový materiál pro proces plánování sociálních služeb (období: září 2007 - leden 2008, květen 2008) Realizační tým Shromažďování a zpracování informací a dat

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP VODŇANY Tento katalog je financován z prostředků Jihočeského kraje. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany Katalog

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA Charita Valašské Meziříčí 2014 Působnost Charity Valašské Meziříčí OBSAH Úvodní slova... 3 Veřejný závazek... 5 Základní údaje o organizaci... 8 Úsek Valašská Bystřice Charitní dům pokojného

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, záměrem vydání této publikace je přinést co nejsrozumitelnější informace a kontakty na služby dostupné

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK 2012 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, Obsah katalogu Obsah Katalogu sociálních a návazných služeb města Nymburk do rukou se Vám dostává Katalog sociálních

Více