informátor Dobrovolnictví ve Slezské diakonii Zvláštní ocenění směřuje do Slezské diakonie str. 9 str. 4 4/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "informátor Dobrovolnictví ve Slezské diakonii Zvláštní ocenění směřuje do Slezské diakonie str. 9 str. 4 4/2014"

Transkript

1 informátor 4/2014 Dobrovolnictví ve Slezské diakonii str. 4 Zvláštní ocenění směřuje do Slezské diakonie str. 9

2 1 úvod PF 2015 období Vánoc je výjimečný čas v roce. Vánoce se nám spojují nejen se zimním obdobím, ale je to hlavně slavení narození Ježíše Krista. Nyní se nacházíme v adventu, což je doba příprav právě pro tuto slavnost a zároveň čas pro rozjímání a dobročinnost. Ve Slezské diakonii se snažíme, aby i klienti, kteří nemají to požehnání slavit Vánoce doma nebo s rodinou, prožili vánoční čas, co možná nejradostněji v kouzelné vánoční atmosféře v našich službách. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení. Lukáš 2,14 Už několik let po sobě je Slezská diakonie obdarovávána vánočními dárky z německého Guben, z organizace Naemi-Wilke Stift. Snažíme se rozdělit získané dárečky právě do služeb ke klientům, kteří nemají nikoho, kdo by je obdaroval. Slezská diakonie je nejen v roli obdarovaného, ale také v roli dárce. Již sedmým rokem posíláme vánoční dárky na Ukrajinu. Letošní rok ve Slezské diakonii byl rokem Modlitby a hudby. Jsem velmi ráda, že Slezská diakonie tímto tématem žila a zaměstnanci se tak mohli zapojit do různých aktivit. Já osobně jsem se například účastnila Dne ticha, kde jsme se na pár hodin mohli zastavit a duchovně rozjímat a modlit se. Na jaře jsme měli duchovní konferenci a taktéž nás čeká ještě jedna v prosinci. Tyto konference slouží pro povzbuzení našich zaměstnanců, jak v jejich pracovním životě, tak v osobním. V roce 2015 se můžeme těšit na rok Misie a diakonie. Jsem vděčná Pánu Bohu za vedení a ochranu v tomto roce. Velmi děkuji našim zaměstnancům za jejich velmi dobře a s láskou odváděnou práci v našich službách. PF 2015 S radostí a poděkováním za Vaši spolupráci a podporu Vám do roku 2015 přejeme hodně dobrých zpráv plných pokoje, lásky a občerstvení na těle i na duši. BIBLICKÝ ÚVOD Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. (Žd 10,23-24) Drazí spolupracovníci, drazí čtenáři, mám pro Vás malý vánoční rébus. Která z následujících dvou písní má blíž k Vánocům? Kterou byste si chtěli zpívat i po Novém Roce? Já sedával v přístavu, popíjel kořalu (text: Jaroslav Svoboda) nebo Vánoce, Vánoce, přicházejí (text: Zdeněk Borovec)? Na první pohled se zdá výběr jasný. Vánoce jsou krásná věc, to nemá s marnou existencí v nějakém přístavu nic společného. Vždyť i rádio hraje Vánoce, Vánoce přicházejí; našlapaná muzika, pop jak se patří. Píseň se unáší vlnou všudypřítomných ideálů, tradic i nemilosrdných požadavků (mít prskavky v paneláku, prosadit se jako kuchař, kuchařka, zpěvák). Možná to znáte. Když tam není to a když to není podle mých představ a když neudělám tamto, tak to nebude ono. Problém je v tom, jestli člověk v honbě za svými představami neztratí čas k naslouchání, na Bibli, na setkání v rodině, na ztišení a modlitbu. Vánoce jsou zde, ale čím bude ten čas naplněn? Může se stát, že se po svátcích objeví problém, proč vůbec zpívat? Po tom divadle kolem Máme na rok na klid nárok, jak zjišťuje i předešlá píseň. No a nyní trochu mimoděk přichází ten pošmourný song. Ke člověku, který seděl v přístavu a marně se trápil, přijde někdo, kdo s ním sdílí život opravdového námořníka. Oslovuje ho jménem a zve ho na svou loď. Taková byla návštěva Ježíše v onom pošmourném přístavu. Ten člověk to bere vážně a jde na to. Stane se námořníkem nebo dobrovolníkem (téma, jemuž je věnován tento Informátor). Reálný život. Nové povolání. V písni je krásná hudba, trubka plná naděje Ať už patříme k dobrovolníkům nebo pracovníkům, ať už je naše tempo rychlejší nebo pomalejší, kéž v tom tempu neztratíme z očí příchod Ježíše do našeho přístavu a setkání s ním. Krásné Vánoce a pravou radost přeje David Pasz. Mgr. David Pasz diakon

3 co se událo... 2 autor článku Bc. Petra Morcinková, DiS. 20 let střediska BETEZDA Komorní Lhotka Středisko BETEZDA Komorní Lhotka, domov pro osoby se zdravotním postižením, si připomnělo 20 let od svého otevření. Na podzim roku 1994 Slezská diakonie otevřela křesťanský domov pro osoby se zdravotním postižením a opět tak navázala na diakonickou práci na Těšínském Slezsku z počátku 20 století. V rámci programu oslav tohoto výročí v sále fary sboru SCEAV Komorní Lhotka vystoupili uživatelé s divadélkem Tři stromy, ukázkou muzikoterapie bubnování, vystoupil dětský sbor Kamarádi ze SCEAV Komorní Lhotka a historii střediska prezentoval Ing. Česlav Santarius. Nechyběl také předseda představenstva Slezské diakonie Mgr. et Ing. Jiří Kaleta. A co vlastně znamená název BETEZDA objasňuje biblický verš: V Jeruzalémě je u Ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Bethesda (dům milosti), a u něho ČEZ opět pomáhá V únoru letošního roku Nadace ČEZ poskytla středisku SD HOSANA Karviná, domovu pro osoby se zdravotním postižením nadační příspěvek ve výši Kč. Tyto finanční prostředky byly použity na zakoupení Tabletu s operačním systémem Android, včetně aplikací. Programu v tabletu pracovníci využívají pro přímou sociální práci s osobami se středním a těžkým mentálním postižením. Mohou se tak lépe dorozumět s klienty a provádět nácvik různých činností podporující rozvoj poznávacích schopností. Projekt prospěl klientům, kteří mají omezenou komunikační schopnost a pracovnímu týmu, který bude mít možnost lépe zjišťovat potřeby těchto uživatelů. Dojde tak ke zkvalitnění služby a prohloubení individuálního přístupu k uživatelům. I my chceme uklízet pět sloupořadí. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých čekajících na pohyb vody. Neboť anděl Páně čas od času sestupoval do rybníka a vířili vodu; kdo první po tom zvíření vstoupil do vody, býval uzdraven, ať trpěl kteroukoli nemocí. Bible Jan 5,2-4 autor článku Pavla Matušínská autor článku Miroslava Pyszková V pátek dopoledne se žáci MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie Český Těšín odloučeného pracoviště SŠ Starý Bohumín pod vedením svých pedagogů a asistentů pedagogů zapojili do projektu 72 hodin I my chceme uklízet. Úkolem bylo vysbírat papíry, ostříhat keře a upravit okolí kolem záhonku v parku u naší školy. Akce se velmi vydařila. Počasí bylo nádherné. Pro žáky to byl nezapomenutelný zážitek, do práce se zapojili i žáci imobilní, kteří se k úklidovým pracím dostali poprvé. Výsledkem byla úžasná spolupráce ve skupině a společná radost z vykonané práce. autor článku Mgr. Lenka Waszutová Je třeba se zabývat identitou organizace a personálními rezervami? V současné době se řada organizací zamýšlí nad svým posláním, ale také nad identitou v prostředí, ve kterém se pohybuje. Identitu organizace můžeme chápat ve smyslu udržení si své jedinečnosti, osobitosti. Nositeli identity jsou lidé. Na nich je, jaké nástroje použijí, aby svou identitu udrželi a rozvíjeli. Dne 6. listopadu 2014 se nad svou identitou zamýšlela naše organizace Slezská diakonie na konferenci s názvem: Jak může student a manažer organizace budovat identitu? Cílem konference bylo přiblížit důležitost vnímání péče o identitu organizace a byl představen jeden z nových nástrojů posílení této identity. Jedná se o systém personálních rezerv. Díky tomuto systému plánuje Slezská diakonie ve své organizaci zajistit potřebné kvalifikované a motivované lidi, kteří svým zaměřením budou podporovat identitu křesťanské organizace. Pilířem systému jsou mladí lidé, kteří studují sociální práci či jsou absolventy, mají zájem pracovat v sociálních službách, jsou ochotni ve svém volném čase vykonávat dobrovolnickou práci a pod vedením odborníků učit se novým věcem a vzdělávat se v oblasti sociální práce či manažerských dovednostech. Konference se zúčastnili jak vedoucí pracovníci Slezské diakonie, tak také zástupci školy Caritas Olomouc, zástupci Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Mezi významné hosty patřil šéfredaktor časopisu sociální služby Zdeněk Kašpárek a Mgr. Martin Bednář, Ph.D. ředitel CARITAS-VOŠ sociální. Výstupem konference je řada podnětů, jak s identitou organizace dále pracovat. Rovněž připravovaný systém personálních rezerv získal cenné nápady, které ho posouvají k velmi dobrému nástroji na podporu identity organizace, stejně tak jako nástroje pro získávání a výchovu kvalitních spolupracovníků.

4 3 listárna autor článku Mgr. Veronika Žilková a BC. Vít Goryl, DiS. Služba sociální prevence v přirozeném prostředí Pan Jaroslav (35 let) má manželku a šest malých dětí. Rodina bydlí v městském bytě v Karviné, který je bohužel zatížen dosti vysokým několikaměsíčním dluhem na nájemném a hrozí soudní vystěhování z bytu... Takto začíná příběh, kdy pan Jaroslav požádal o pomoc sociální pracovníky terénního programu KONTAKT Karviná Slezské diakonie. Terénní sociální pracovníci poskytli panu Jaroslavovi základní poradenství týkající se problematiky bydlení. Postupně se pan Jaroslav dozvěděl, jak sjednat splátky dlužného nájemného a jak dále nastavené splátky dodržovat. Terénní pracovníci spolupracovali také u uživatele doma a v jeho blízkém okolí, několikrát jej podpořili při jednání s magistrátem města osobním doprovodem tak, aby bylo bydlení udrženo. Společně byla vypracována písemná žádost na magistrát o možnost dlužné nájemné doplatit a v bytě zůstat. A výsledek? Podařilo se vyhnout soudnímu vystěhování pana Jaroslava s celou jeho početnou rodinou, bydlení si udrželi. Jste v tíživé sociální situaci? Řešíte podobnou situaci? Využijte sociálních služeb terénního programu KONTAKT Karviná Slezské diakonie. Léto, prázdniny, tábor - tato tři slova patří k sobě. Příměstské tábory v Krnově si mohly i letos užít děti se specifickými potřebami. Tři týdenní táborové turnusy pořádala Poradna rané péče MATANA, Slezská diakonie. Díky podpoře Moravskoslezského kraje mělo každé dítě se specifickými potřebami k dispozici svou asistentku a díky MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie a stacionáři BENJAMÍN Slezské diakonie měly děti i asistenti pro tábor skvělé zázemí. Naše příměstské tábory vypadají jinak, než běžné tábory. Spoustu času věnujeme individuálním hrám a zálibám jednotlivých dětí. Dále asistentky Terénní sociální pracovníci působí v Karviné, především v lokalitě Karviná - Nové Město, kde mají i detašované pracoviště na ulici G. Morcinka Zde mohou obyvatelé pracovníky kontaktovat od pondělí do čtvrtku od 7.00 do 9.00 a dále na ubytovně Předvoj na Nám. Budovatelů 1306 v úterý a čtvrtek od do Terénní sociální pracovníci jsou dostupní také na telefonních číslech nebo Službu je možno kontaktovat také em: Obyvatelům města Karviné jsou služby terénního programu poskytovány zcela zdarma - pomáháme bez předsudků. autor článku Ivana Kmínková Bilancování s letém aneb příměstské tábory pro děti se specifickými potřebami pomáhají dětem zvládnout táborové hry, společnou hru s ostatními dětmi, procházky. Ale také dětem poskytují potřebnou asistenci v běžných úkonech, jako je krmení, dopomoc s toaletou a další. Co je ale stejné? Například celotáborové hry. Letos jsme si hráli na cirkus nebo cestovali do vesmíru. Jezdili na výlety autobusem i vlakem, opékali špekáčky na Ježečkově paloučku, prohlédli si zámek Linhartovy, ochutnávali Zátorskou kyselku, mlsali zmrzlinu, tvořili a sportovali. Tábory jsou o prázdninách jednou z mála možností, kdy si mohou rodiče od péče o děti s postižením odpočinout nebo se věnovat jejich zdravým sourozencům. A protože většina z dětí nedokáže popovídat, co na táboře zažili, všechny aktivity asistenti nafotili a doma si pak fotky děti spolu s rodiči mohli prohlédnout na internetu. Starat se o děti s postižením není vůbec jednoduché a každý to nezvládne. Naše asistentky, především studentky středních a vysokých škol, se o děti staraly skvěle, s radostí a láskou. Bez nich by to nešlo. Tímto jim děkujeme a těšíme se na příště. Dobrovolnictví Obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci Slezská diakonie hledá dobrovolníky obyčejné lidi: studenty, pracující, lidi v invalidním, starobním důchodu, aktuálně nezaměstnané, kteří chtějí pomáhat potřebným lidem. Hledáme dobrovolníky pro dlouhodobější spolupráci např. pro doučování děti z potřebných rodin, návštěvy pacientů v nemocnici, pomoc s aktivitami pro lidi se zdravotním postižením, ale i krátkodobé akce. Koordinátorka ze Slezské diakonie, Lucie Protivanská, uvádí: Hledáme takové zlaté lidi, kteří si najdou čas např. dvě hodiny týdně na naše klienty lidi s postižením, seniory, děti, mladé lidi nebo rodiny v obtížné životní situaci Dobrovolníci prochází proškolením, neustále jsme s nimi v kontaktu, poskytujeme informace, jsou součásti našich týmů. Koordinátorka dále uvádí: Dobrovolnictví je zajímavý nástroj, jak dělat dobrou věc a zároveň získávat spoustu věcí pro sebe. Jen dobrý pocit z dobře vykonané práce, z nových přátelství je k nezaplacení. Jestli váháte, sledujte nás na webu nebo na sociální síti, zajděte se k nám podívat, jsme otevření novým lidem a záleží nám na dobrovolnících. Pomáhat můžete ve všech blízkých městech: Frýdku-Místku, Frýdlantu n. Ostravicí, Českém Těšíně, Třinci, Komorní Lhotce, Jablunkově, Ostravě, Karviné atd. Díky našim dárcům a donátorům (např. MV ČR, Moravskoslezský kraj, Nadační fond Hyundai a OSF Praha) můžeme dobrovolníkům proplácet jízdné, školit, pojistit, nabídnout supervizní podporu a to zdarma. Bližší informace poskytne koordinátorka na e-meilu: nebo na tel.: Nezapomeňte, investice do vztahů kolem nás se vyplatí. (Mgr. Lucie Protivanská)

5 téma 4 Slezská diakonie je s dobrovolnictvím pevně a dlouhodobě spojena. Dobrovolníci stáli u znovuobnovení diakonické práce po roce 1989 a stále je vnímáme jako nepostradatelné články poskytovaných služeb a zdroj nových podnětů, zkušeností a příležitostí pro sociální začleňování uživatelů služeb. Zároveň usilujeme o to poskytovat lidem (dobrovolníkům) rozmanité příležitosti k zapojení se v širokém spektru měst Moravskoslezského kraje prostřednictvím řady akreditovaných dobrovolnických programů: Dobrovolníci ve střediscích Slezské diakonie, Dobrovolnictví potřebným lidem, Dobrovolnictví v nemocnicích, Dobrovolnictví v jiných přijímajících organizacích atd. Dobrovolníci jsou různého věku (avšak starší 15 let), profese, sociální situace - tvoří velmi pestrou skupinu: studenti, lidé bez zaměstnání, pracovníci, kteří se chtějí realizovat mimo svou profesi, duchovní, kteří vykonávají dobrovolně aktivity s křesťanskou tematikou pro děti z vyloučených lokalit, lidé ve starobním nebo invalidním důchodu Všechny však spojuje motiv - pomoc lidem, kteří se nacházejí v nouzi, kteří mají nějaký handicap a kteří pomoc aktuálně potřebují. Zároveň cítí důvěru ve Slezskou diakonii a nabídnou nám pomocnou ruku svou dlouhodobou pomocí i krátkodobou aktivitou. Motto Dobrovolníka roku 2013 pro Ostravu paní Antonie Gavlasové: pomoc poskytnutá v nouzi je záchrana, kterou může poskytnout, ale i potřebovat každý." Jak uvádí Mgr. et Ing. R. Bélová, náměstkyně pro sociální práci, v Manuálu pro dobrovolníky Slezské diakonie: Dobrovolnické centrum Slezské diakonie nabízí řadu dobrovolnických programů a příležitostí a já věřím, že motto Slezské diakonie Přinášíme světlo do života potřebných se skrze tyto aktivity stává živým nástrojem, který proměňuje lidské životy na straně dobrovolníků, pracovníků i uživatelů služeb. Chcete se stát dobrovolníkem? Kontaktujte nás. Dobrovolnické centrum Slezské diakonie zabezpečuje zprostředkování informací o dobrovolnictví v těchto městech Moravskoslezského kraje: Český Těšín, Karviná, Orlová, Ostrava, Bohumín, Frýdek-Místek, Třinec, Jablunkov, Nový Jičín atd.) Dukelská 264/5, Český Těšín Tel.: , , Dobrovolnické centrum Slezské diakonie Krnov zabezpečuje zprostředkování informací o dobrovolnictví pro Krnov, Bruntál, Město Albrechtice atd.) Hlubčická 9, Krnov Tel.: ,

6 5 téma Dobrovolnictví ve střediscích Paní Hanka pomáhá v HOSANĚ Dovolte, abych se představil, jsem Martin a bydlím v domově HOSANA Karviná. Dnes nemám práci v dílnách a hlavně je středa, čekáme na paní Hanku. Budeme mít dobrotu - bábovku, bublaninu, jablkový závin? Mám rád všechno a hlavně kafíčko. Jsem velký sběratel věcí. Rád poslouchám hudbu a sbírám cédéčka. Právě posloucháme Olympic, ten má nejraději Petra. Středa - to je můj den, kdy chodím za Martinem, Renátou, Petrou, Janou Je to náš pečící den. Dnes pečeme bublaninu s malinami a rybízem. Vybírám recepty se snadným postupem. Klienti zvládnou co nejvíce sami, pak se práce baví a vaření se jim líbí. Někteří jen koukají a Martin - ten vzorně pomývá nádobí. Úkoly máme rozděleny, já musím hlídat čas, ať se nám buchta nepřipálí. Za 20 minut vyndáváme plech z trouby a vaříme kávičku. Venku přestává pršet, jdeme se podívat ven. Povídáme si na různá témata, smějeme se. Dlouho jsem zvažovala, co mám ve svém volném čase zajímavého dělat. Doslova mě nakopla má dcera, která studuje sociální práci a chce pracovat s dětmi s postižením. Já bydlím blízko a nějak mě to tady přitáhlo, šla jsem se podívat a zeptat, zda bych zde mohla nějak pomoci. Mám velmi ráda ruční práce, dělám prstové maňásky a myslela jsem, že budeme plést. Nakonec jsme došli k buchtám a každou středu pečeme dobroty. Dobrovolnictví mi přináší pokoru a náboj do života. Přijít a vidět chlapa, jak poctivě věší prádlo švy na švy, aby nemusel žehlit - vím, že jsem v HOSANĚ.

7 téma 6 Dobrovolnictví potřebným lidem Nechci, aby děti byly stranou, ať žijí kdekoli. Program 6ka střediska ON LINE Karviná, ve kterém působím jako dobrovolník, je poskytován dětem od 5 do 16 let. Scházíme se na hřišti, kde s dětmi hrajeme různé hry, kreslíme si, doučujeme se do školy. Někdy také připravujeme různá výtvarná díla - děti si vyzkouší malování vodovými barvami nebo tuší, stříhání, pracují v kolektivu, takže se naučí pracovat ve větší skupině. Je zajímavé sledovat, jak je to baví. S důvěrou se jim snažím předat vše, co je správné, ukázat jim, že je důležité něco umět a znát. Co si z toho vezmou, je na nich. Mám pocit, že tady jsem dětem užitečná, že dělám něco, co by mohlo být pro ně přínosné teď i v budoucnu. K dobrovolnictví jsem se dostala náhodou. Dostala jsem nabídku a okamžitě jsem se této šance chytla. Vše bylo tak rychlé, že jsem během týdne šla poprvé na hřiště. Ani se mi nechce věřit, že je to rok. Rok, který mi ukázal nové možnosti, jiný pohled na svět, dostal mě opět do školy a naučil mnoho nových věcí. Slečna Lenka z Karviné Slezská diakonie nabízí možnost účasti v akreditovaných dobrovolnických programech. Máme dlouhodobé zkušenosti s koordinací dobrovolníků v sociálních službách i v přirozeném prostředí rodin. Nabízíme Vám příležitost udělat dobrou věc, a k tomu Vás zdarma: pojistíme pro případ neúmyslných škod, proškolíme, budete mít možnost se kdykoli obrátit na koordinátora, nabídneme Vám pravidelné supervize a další vzdělávání - vše pro naše dobrovolníky zdarma, získáte informace, zkušenosti přímo z našich kvalitních sociálních služeb, získáte nové kontakty, přátelství, pocit seberealizace, proplatíme Vám jízdné veřejnými dopravními prostředky, pomůcky, a to pro dobrovolníky zdarma díky finanční podpoře našich dárců. Další informace: tel.:

8 7 téma Jsem klient Oddělení sociálních lůžek Nemocnice Třinec. Mám zde jeden pokoj, který je mým domovem. Rád vzpomínám na svou ženu, práci v Třineckých železárnách, ale i válečné období. Všechny vzpomínky mám zaznamenány v denících, mám velký kufr, kde jsou uloženy vzpomínky. Je mým pokladem. Jsou okamžiky, kdy jsem sám Dobrovolnický program v nemocnici Paní Irena Již čtvrtým rokem docházím do nemocnice jako dobrovolnice. Mám ráda lidi. Ve svém věku cítím potřebu utvářet kontakty a vazby tak, abych nebyla sama. Usiluji také o to, aby lidé okolo mě nebyli sami - snažím se svou činností lidem dát radost. Docházím za klienty/pacienty a povídáme si, zpíváme lidové písně i s harmonikou. Někdy vidím, že člověk nemůže mluvit, natož zpívat, ale snaží se, otevírá ústa, pamatuje si text písně, kterou znal z dětství. Je to taková radost, že jsem někoho mohla potěšit a také druhému darovat radost. Dobrovonické programy Slezské diakonie jsou financovány z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR, Moravskoslezského kraje, Nadačního fondu Hyundai a Nadace Open Society Fund Praha a z grantu ERA pomáhá regionům.

9 pomáháme o Vánocích 8 Prázdné ruce o vánocích? Již posedmé se Slezská diakonie připojila k akci pořádané sdružením POMOC TĚŠÍNSKÉHO SLEZSKA zaměřené na DÁRKY PRO DĚTI A SENIORY NA UKRAJINĚ. Dárky jsou během vánočních/novoročních svátků rozdávány dětem žijícím v sociálně potřebných rodinách, v dětských domovech a ve školách. V posledních letech byla tato pomoc rozšířena i o dárky pro seniory, kdy mnozí z těchto lidí obdrželi svůj první dárek v životě. Od loňského roku z důvodu nemožnosti převážet přes ukrajinskou hranici hotové dárky byly shromážděny finanční prostředky. Peníze byly převezeny na Ukrajinu týmem dobrovolníků z České republiky, kteří za peníze nakoupili a zabalili dárky přímo na místě. Díky těmto dárkům ani o loňských vánocích nezůstaly mnohé ruce dětí a seniorů prázdné. I v letošním roce kvůli trvajícím nepokojům na Ukrajině jsou možnosti odvozu dárků obdobné jak loni. Avšak po zkušenostech z loňska, kdy nové hračky zakoupené na Ukrajině jsou mnohdy horší kvality než použité české hračky, je možné darovat nové i starší, plně funkční hračky. Darované hračky budou spolu s finančními prostředky převezeny skupinou dobrovolníků na Ukrajinu (přes hranice je možné převést 50 kg a 200 Euro na osobu). Na místě budou zakoupeny drobné sladkosti, školní a hygienické pomůcky a spolu s dovezenými hračkami budou zabaleny a rozdány i letos dětem dárky. Pokud vás tato možnost pomoci oslovila, můžete zakoupené nebo zachovalé hračky věnovat na sběrném místě na Ústředí Slezské diakonie, Dukelská 5, Český Těšín. Bližší informace nebo dotazy můžete směřovat na kontaktní osobu: Ilona Bužková, Mgr. Ilona Bužková vedoucí odboru Projekty a racionalizace ízení Radost z města Guben Letos se u našeho dlouholetého partnera, nadace Naemi-Wilke z německého Guben, sešlo celkem 326 přání pod vánoční stromeček, z nichž 60 bude proměněno v balíčky pro Polsko a 266 pro centra Slezské diakonie. Také v tomto roce jsme získali velkou podporu jak v rámci města Guben, tak jeho okolí, říká ředitel nadace, pastor Stefan Süß. Zapojily se školy, Rotary-Club (sdružuje obchodníky a vůdčí osobnosti pro poskytování humanitárních služeb, podporu budování etických standardů všech povolání a míru ve světě), dobrovolní hasiči z Groß-Gastrose, církevní sbory Samostatné evangelické luterské církve v lužické církevní oblasti (Görlitz, Klitten, Weigersdorf, Dresden, Cottbus a Guben), a Baptistický sbor v Guben. Přibližně 120 balíčků zabalili zaměstnanci nadace, zodpovědnost za dodání více než 200 balíčků převzali výše jmenovaní partneři. Je nám jasné, že touto akcí nedokážeme vyřešit základní společenské a sociální problémy. Je však určitým signálem, že děti a lidé s postižením dostanou dárek jako vánoční pozdrav. Tím chceme podpořit jejich radost a vděčnost. Jsou přece Vánoce. Připomínáme si, že samotný Bůh se stal pro nás lidi darem, vyjádřil se pastor Süß. Bc. Ivana Andrýsková, DiS. vedoucí střediska, TABITA Český Těšín Každý rok je akce spojena s velkou solidaritou a především důvěrou, že Slezská diakonie, diakonie v Polsku a nadace Naemi-Wilke vše spolehlivě zorganizují, a že balíčky skutečně obdrží konkrétní lidé. Auto, které přiveze dárky do Gliwic, Dziegielowa a Českého Těšína, dává k dispozici gubenská firma Volvo-Popp. Všichni partneři v Německu, kteří nadaci Naemi-Wilke v získání vánočních balíčků podporují, obdrží vždy jako poděkování a zpětnou vazbu DVD. Každé z obdarovaných diakonických center totiž zasílá zprávy a fotky z vánočních setkání, u příležitostí kterých jsou dárky rozdávány. Nosič také formou prezentace mapuje cestu, kterou balíčky musely urazit, aby doputovaly ke svým adresátům.

10 9 ocenění Zvlátní ocenění směřuje do Slezské diakonie paní Lydii Jariabkové. Paní Lydie Jariabková získala 15. října 2014 v Ostravě Zvláštní ocenění za mimořádný přínos v oboru gerontologie pro rok 2014 v kategorii zdravotnicko - sociální. Paní Jariabková pracuje ve Slezské diakonii od roku 2002, a to na pozicích koordinátor projektu, poté jako vedoucí Oblasti Ostrava, Havířov a od roku 2012 opět jako koordinátor projektu.k významnému ocenění gratulujeme a paní Jariabkové jsme položili několik otázek. 1/ Co pro Vás ocenění znamená? Myslím si, že ocenění se týká především mých spolupracovníků, se kterými jsme vytvořili fungující pracovní tým. Panoval mezi námi respekt, úcta, slušnost. Každý pracovník byl osobností, která do týmu něco přinášela. Všem nám šlo o kvalitu služby, dodržování úcty k bližnímu, o jejich práva. Samozřejmě, bez kvalitního vedení a zázemí by to nešlo. Vedení patřilo do pracovního týmu. Měli jsme prostor pro rozvoj, pochopení, podporu, vzájemnou důvěru, ale také kontrolu a jasný cíl před námi. Takže, když to shrnu, byla jsem součástí pracovního týmu, kde byli potřeby bližních, důstojnost a úcta na prvním místě, což se odráželo v odvedené práci. 2/ Práce se starými lidmi je krásná, ale vyčerpávající, jak se Vám podařilo zachovat si elán do práce se seniory po tolik let? Zřejmě mě ovlivnilo rodinné prostředí, ze kterého jsem vyšla. Rodiče nebyli lhostejní k potřebám bližních a pro nás děti byly automaticky příkladem. Tatínkovým celoživotním tématem bylo bratrství. V mládí se hlásil do Československých legií pod podmínkou, že nebude mít v ruce zbraň, ale bude pomáhat zraněným. Maminka po ukončení misijní školy v Německu pracovala v různých nemocnicích a dětských domovech. Byla první sociální pracovnicí společnosti Snaha. Především nás děti vedli k lásce k Bohu, říkám tomu praktická láska nemluv, ale pracuj tak, aby lidé Boha viděli. Když děláte rád něco pro druhé - to začíná již v rodině, tak vás to nabíjí, dodá energii. Ale samozřejmě také záleží na rodinném zázemí, jestli vás rodina podpoří, podrží, když nastanou problémy. Také je povinností každého jednotlivce o sebe dbát, byť by to byla vycházka v přírodě, poslech hudby apod. Duchovní rozměr pomáhá unést životní těžkosti. 3/ Jsou dnešní senioři v něčem jiní, než v době, kdy jste se začala seniorům věnovat? Jsou více sebevědomí (mají příležitosti ke vzdělávání, setkávání, využití kulturních příležitostí, podle svého zaměření), více soběstační (víc o sebe pečují, nespoléhají tak na pomoc od dětí, využívají podpory sociálních služeb). V dnešní době je více starší populace, což není nic tragického, jen společnost zaspala a nedívala se kupředu. Někdy vnímám neúctu k této cílové skupině velmi silně. Jak v médiích, tak mezi lidmi všeobecně. V mé práci převážně se seniory jsem pochopila, že jaké hodnoty přijmete od svého dětství, tím směrem se ubíráte celým životem až do smrti. Někdy máte tu milost, že poznáte, co bylo špatně a máte čas vše napravit. Máme žít každý den, jako by byl náš poslední, pak budeme s těmi, co je denně potkáváme jednat vždy s úctou, důstojností a pokorou. 4/ Jaké vlastnosti musí mít ten, kdo se chce aktivně věnovat problematice péče o seniory? V práci s jakoukoli cílovou skupinou máte přistupovat k bližnímu s úctou, vnímat jeho individualitu. Budovat dobré vztahy. Když bylo těžké s některými klienty pracovat, říkala jsem spolupracovníkům, jednejte s nimi tak, jak byste chtěli, aby bylo jednáno s vámi. Když do činnosti, kterou máte rád, vložíte energii a přinášíte užitek bližním, vždy uspějete a máte radost, kterou nakazíte své okolí. Je to krásné, ale i vyčerpávající přinášet lidem podporu v tom, co již nezvládají sami, nebo jen dočasně nezvládají a zaplnit jejich samotu. Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D., Lydie Jariabková, PhDr. Radek Suda Paní Jariabkové děkujeme za rozhovor a přejeme pevné zdraví, hodně energie a Boží požehnání v další práci. Mgr. Lenka Waszutová vedoucí odboru Personálního řízení, zahraničních vztahů a PR

11 anketa 10 Noví zaměstnanci Uplynulo další čtvrtletí a ve Slezské diakonii jsme přivítali 33 nových pracovníků. Největší skupinou nových pracovníků jsou opět zaměstnanci na pozici pracovníka v sociálních službách. Seznamte se tedy s novými jmény i místy působnosti těchto pracovníků. Oslovili jsme několik nových zaměstnanců Slezské diakonie, kteří jsou novými členy našeho pracovního týmu a položili jsme jim tyto dvě otázky: 1/ Proč jste se rozhodl/a pracovat pro Slezskou diakonii? 2/ Jaká jsou Vaše očekávání? Mgr. et Mgr. Zdeňka Szkanderová psycholog BETHEL Třinec Pro Slezskou diakonii jsem se rozhodla proto, že jsem věřící a mám zde prostor propojit vědeckou psychologii a křesťanství. Také proto, že si myslím, že SD je velmi potřebná organizace, vážím si toho, jak mnoho dělá pro sociálně a zdravotně potřebné lidi. Líbí se mi její poslání - pomoc na základě křesťanských hodnot. Svou práci v SD vnímám jako Boží vedení. Doufám a věřím, že budu přínosem pro klienty, se kterými budu pracovat a že se spolupracovníky vytvoříme dobré pracovní vztahy založené na vzájemném respektu a spolupráci. V konečném důsledku se vše, co ze sebe do práce vložíme, zúročí a bude ku prospěchu druhým. Mgr. Barbora Greplová sociální pracovník EUNIKA Karviná Vystudovala jsem obor sociální práce a chtěla bych se v něm dále rozvíjet. Slezskou diakonii vidím jako organizaci založenou na křesťanských hodnotách, které jsou mi rovněž blízké. Očekávám pracovní tým otevřený ke komunikaci, vytvářející příjemné přátelské zázemí, podporu týmu a dalších pracovníků organizace při řešení problémů a těžkých situací, prorodinné naladění organizace tzn. podpora rodinného života zaměstnance ve všech jeho fázích. Andrea Mikulová pracovník v sociálních službách ARCHA Třinec Po mateřské dovolené jsme dostala nabídku pracovat ve Slezské diakonii. Těším se na nové lidi, které tu poznám a též na nové zkušenosti. Mám radost z toho, že budu moci pomáhat lidem, kteří to potřebují. Mgr. Jana Jourová koordinátor střediska RÚT Český Těšín Pro Slezskou diakonii jsem se rozhodla proto, že je to stabilní organizace s tradicí a poskytuje kvalitní sociální služby. Očekávám, že se zde mnohému naučím, že práce bude náročná, ale bude mne naplňovat. Mgr. Kateřina Tománková sociální pracovník POHODA Karviná Dostala jsem příležitost pracovat na pozici, která obnáší práci s dětmi, kterou jsem vždy chtěla dělat. Slezská diakonie má již několikaletou tradici, a proto této organizaci plně důvěřuji. Očekávám, že má práce mne bude bavit a těším se na milé a bezkonfliktní kolegy. Marie Kijonková, DiS. koordinátor střediska PĚSTOUNSKÉ RODINY Karviná Do Slezské diakonie nastupuji již podruhé, takže organizaci znám a vím, jak funguje. V sociálních službách pracuji již nějakou dobu a myslím, že Slezská diakonie poskytuje kvalitní služby. Očekávám, že mě práce bude naplňovat a těší mě pomáhat druhým lidem. EDEN Český Těšín - SZROMKOVÁ Miriam ; Náměstkyně pro sociální práci - GRYGOVÁ Lucie; TABITA Český Těšín, Třinec, Jablunkov - CHROBOCZKOVÁ Veronika; POHODA Karviná - TOMÁNKOVÁ Kateřina ; RÚT Český Těšín, Třinec, F-M - JOUROVÁ Jana ; ELIADA Brno - ČERNÁ Tereza; PĚSTOUNSKÉ RODINY Karviná KIJONKOVÁ Marie ; BENJAMÍN Krnov - KOČENDOVÁ Antonie; SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov - LUKÁŠOVÁ Ludmila ; SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov - BEBČÁKOVÁ Anna ; EDEN Nový Jičín - PETRUŠKOVÁ Sandra ; ARCHA Třinec - MIKULOVÁ Andrea ; SILOE Ostrava - KALISKÝ Martin; SOCIÁLNÍ ASISTENCE Ostrava, Bohumín - ADÁMKOVÁ Renáta; Duhový Dům - SNĚHOTOVÁ Ivana; Duhový Dům - MINAŘÍKOVÁ Martina; Duhový Dům - BARNOVÁ Ivana ; Duhový Dům - HELLEBRANDOVÁ Petra; Duhový Dům - KALABUSOVÁ Lada; Duhový Dům - VENGRÍNOVÁ Věra; Provozně ekonomický náměstek a úsek provozně ekonomický - HELISOVÁ Martina ; Náměstkyně pro sociální práci - HAMPLOVÁ Gabriela; Náměstkyně pro sociální práci - BALARINOVÁ Tereza; Náměstkyně pro sociální práci - SKOPALOVÁ Adéla ; Náměstkyně pro sociální práci - MACHOVÁ Anna; Náměstkyně pro sociální práci - RŮŽIČKOVÁ Jana ; Náměstkyně pro sociální práci - ŽÁK David ; EUNIKA Karviná - GREPLOVÁ Barbora; DOREA Brno - KOZUBÍKOVÁ Hana ; DOREA Brno - MAČALÍKOVÁ Tereza ; EFFATHA Karviná - TVARDKOVÁ Alena; EFFATHA Nový Jičín - RAŠKA Vít ; BETHEL Karviná - ČERNÁ Lenka; BETHEL Třinec - SZKANDEROVÁ Zdeňka ; SOCIÁLNÍ ASISTENCE Frýdek-Místek - PETŘEKOVÁ Lenka; Komunitní centrum Prostřední Suchá - KŘIVÁ Šárka; EFFATHA Frýdek-Místek - HÁJKOVÁ Hana ; DUHOVÝ DŮM Ostrava - JANÍKOVÁ Lucie; DUHOVÝ DŮM Ostrava - KUTĚJOVÁ Lucie; DUHOVÝ DŮM Ostrava - SZMEJA David.

12 Ústředí Slezské diakonie Na Nivách 7, 737 Český Těšín tel.: , fax: , Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. ředitelka, tel.: , Ing. Bronislav Kostka provozně ekonomický náměstek, tel.: , Mgr. et Ing. Romana Bélová náměstkyně pro sociální práci, tel.: , Mgr. Ilona Bužková Projekty a racionalizace řízení, tel.: , Mgr. Lenka Waszutová, DiS. Personální řízení, zahraniční vztahy a PR, tisková mluvčí, tel.: , Bc. Halina Mihulková Personalistika a mzdy, tel.: , Ing. Monika Klimková Kvalita v sociálních službách, tel.: , ThDr. Miriam Prášilová, PhD. pastorační pracovník, tel.: , Ing. Halina Klusová Rozpočty a rozbory, tel.: , Mgr. Lucie Protivanská Tuzemské dobrovolnictví, tel.: , Filip Grék Mezinárodní dobrovolnictví, tel: , Oblast Karvinsko Ing. Bc. Milana Bakšová vedoucí, tel.: , Ivona Pecháčková ekonom oblasti, tel.: , BETHEL Karviná, tel.: , ELIM Stonava, (pečovatelská služba), tel.: , EUNIKA Karviná (denní stacionář, raná péče), tel.: , HANNAH Orlová (azylový dům pro matky s dětmi), tel.: , HOSANA Karviná (domov pro osoby se zdravotním postižením) tel.: , EFFATHA Karviná (sociálně terapeutické dílny), tel.: , ON LINE Karviná (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, terénní program) tel.: , SÁRA Petrovice u Karviné (dům pro ženy s dětmi v tísni), tel.: , OBČANSKÁ PORADNA Karviná, tel.: , SOCIÁLNÍ ASISTENCE (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi), tel.: Karviná, - Orlová, elokované pracoviště, POHODA Karviná (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež), tel.: , KONTAKT Karviná (terénní program), tel.: , Oblast Frýdek-Místek, Třinec Petr Wiselka vedoucí, tel.: , Bc. Yvona Murasová ekonom oblasti, mob.: , Almara Český Těšín (dobročinný obchod), tel.: , Bazárek pod věží Třinec (dobročinný obchod), tel.: , BETHEL Frýdek-Místek (azylový dům, sociální rehabilitace, terénní program, noclehárna, nízkoprahové denní centrum), tel.: , BETHEL Třinec (azylový dům, nízkoprahové denní centrum, sociální rehabilitace, terénní program), tel.: , BETHEL Třinec-Kanada (noclehárna, Šatník Třinec), tel.: , BETHEL Karviná (azylový dům, noclehárna, sociální rehabilitace, terénní program, nízkoprahové denní centrum), tel.: , JORDÁN Třinec (sociálně aktivizační služby pro osoby s duševním onemocněním) tel.: , NOE TŘINEC (podpora samostatného bydlení), tel.: , SÁRA Frýdek-Místek (azylový dům pro ženy, azylový dům pro matky s dětmi, noclehárna pro ženy, sociální rehabilitace), tel.: , SÁRA Třinec (azylový dům pro ženy), tel.: , ELPIS Třinec (poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání), tel.: , SOCIÁLNÍ ASISTENCE (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) - Třinec, tel.: , - Jablunkov, tel.: , - Frýdek-Místek, elokované pracoviště, tel.: , Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín Zuzana Hazan vedoucí, tel.: , Veronika Kmentová ekonom oblasti, tel.: , ARCHA Široká Niva (chráněné bydlení), tel.: , ARCHA Nový Jičín (chráněné bydlení), tel.: , BENJAMÍN Krnov (denní stacionář), tel.: , BETHEL Bruntál, Rýmařov (azylový dům), tel.: , KARMEL Tichá (denní a týdenní stacionář, domov pro osoby se zdravotním postižením) tel.: , EDEN Nový Jičín (denní stacionář), tel.: , EFFATHA Krnov (sociálně terapeutické dílny), tel.: , EFFATHA Nový Jičín (sociálně terapeutické dílny), tel.: , ELPIS Bruntál (poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání), tel.: , CHANA Bruntál (azylový dům pro ženy a matky s dětmi), tel.: , NOE Krnov (podpora samostatného bydlení), tel.: , Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na Albrechticku, MATANA Krnov (raná péče, odlehčovací služby), tel.: , Rodinná kavárna (kavárna a čajovna, mateřské centrum), tel.: , RÚT Krnov (sociální rehabilitace), tel.: , RÚT Bruntál (sociální rehabilitace), tel.: , SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) tel.: , TIMOTEI Bruntál (dům na půl cesty), tel.: , Oblast Těšínsko Mgr. Renata Sniegoňová vedoucí, tel.: , Ing. Šárka Kullová ekonom oblasti, mob.: ARCHA Český Těšín (chráněné bydlení), tel.: BETANIA Komorní Lhotka (domov pro seniory), tel.: , BETEZDA Komorní Lhotka (domov pro osoby se zdravotním postižením), tel.: , BETHEL Český Těšín (noclehárna, denní centrum, terénní program), tel.: , EFFATHA Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí (sociálně terapeutické dílny), tel.: , EBEN-EZER Horní Žukov (domov pro osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny), tel.: , EDEN Český Těšín (denní stacionář), tel.: , LYDIE Český Těšín (denní stacionář, raná péče), tel.: , NOE Frýdek-Místek (podpora samostatného bydlení), tel.: , RÚT (sociální rehabilitace) - Český Těšín, tel.: , - Třinec, tel.: , - Frýdek-Místek, tel.: , , TABITA (osobní asistence, odlehčovací služby) - Český Těšín, tel.: , - Třinec, tel.: , - Jablunkov, tel.: , Služba doprovázení, tel.: , Oblast Ostrava, Havířov Bc. Renáta Motyková, DiS. vedoucí, tel.: , Bc. Alexandra Frašová ekonom oblasti, tel.: , ARCHA Ostrava (chráněné bydlení), tel.: , DORKAS Ostrava (tísňová péče), tel.: , DUHOVÝ DŮM Ostrava (domov pro osoby se zdravotním postižením, denní stacionář, odlehčovací služby) tel.: , ELIM Ostrava (pečovatelská služba), tel.: , NOE Ostrava (podpora samostatného bydlení), tel.: , SILOE Ostrava (centrum denních služeb a odlehčovací služby pro seniory s poruchami paměti) tel.: , SALOME Bohumín (denní stacionář, raná péče), tel.: , SOCIÁLNÍ ASISTENCE (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ohroženými sociální exkluzí) - Ostrava, tel.: , - Bohumín, tel.: , KANAAN Bohumín (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež), tel.: , KONTAKT Bohumín (terénní program), tel.: , INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov (osoby ohrožené domácím násilím) tel.: , PORADENSKÉ CENTRUM Ostrava ELPIS Ostrava (poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání), tel.: , OBČANSKÁ PORADNA, tel.: , PORADENSKÉ CENTRUM Havířov KERIT Havířov (poradna pro osoby, které mají problémy se zvládaním násilí), tel.: , OBČANSKÁ PORADNA, tel.: , Kontaktní místo OBČANSKÉ PORADNY, tel.: , PORADNA PRO RODINU, tel.: , KONTAKT Havířov (terénní program), tel.: , Oblast Diakonické školství Mgr. Dagmar Siudová vedoucí, tel.: , MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA Slezské diakonie, - Český Těšín, tel.: , - Bohumín, ZŠ a MŠ tel.: , SŠ tel.: Karviná, tel.: Ostrava, ZŠ tel.: MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA Slezské diakonie - Krnov, tel.: , Úsek Brno PhDr. Markéta Heroutová vedoucí, tel.: , ELIADA Brno (osobní asistence, odlehčovací služby pro děti a mládež) tel.: , DOREA Brno (raná péče), tel.: , Program pro pěstounské rodiny Pobočka Karviná, Orlová, tel.: , Pobočka Český Těšín, tel.: , Pobočka Frýdek - Místek, Valašské Meziříčí, tel.: , Pobočka Třinec, Jablunkov, tel.: , Pobočka Havířov, Ostrava, tel.: , Pobočka Bruntál, Krnov, tel.: , Vzdělávací středisko Programu pro pěstounské rodiny, tel.: , Vydává Slezská diakonie. Vedoucí redaktor: Mgr. Lenka Waszutová, grafická úprava: Markéta Fojtíková, korektura: Ing. Soňa Kantorová a redakční rada. Adresa redakce a administrace: Na Nivách 7, Český Těšín tel.: , fax: , Vychází čtyřikrát ročně. Vydávání povoleno Ministerstvem kultury České republiky, registrační číslo MKČR E

informátor Preventivní programy pro děti a mládež ve Slezské diakonii Den ticha v Beskydské oáze v Písku u Jablunkova str. 9 str.

informátor Preventivní programy pro děti a mládež ve Slezské diakonii Den ticha v Beskydské oáze v Písku u Jablunkova str. 9 str. informátor 3/2014 Preventivní programy pro děti a mládež ve Slezské diakonii str. 4-6 Den ticha v Beskydské oáze v Písku u Jablunkova str. 9 1 úvod NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY SLEZSKÉ DIAKONIE může se nám zdát,

Více

informátor Sociální podnikání ve Slezské diakonii Anketa s novými zaměstnanci Slezské diakonie str. 10 str. 4 2/2014

informátor Sociální podnikání ve Slezské diakonii Anketa s novými zaměstnanci Slezské diakonie str. 10 str. 4 2/2014 informátor 2/2014 Sociální podnikání ve Slezské diakonii str. 4 Anketa s novými zaměstnanci Slezské diakonie str. 10 1 úvod Venku je nádherné počasí po dnech plných deště. Příroda se krásně probudila k

Více

Velikonoce: Výrobky našich uživatelů Přinášíme tipy na velikonoční výrobky našich uživatelů. DUHOVÝ DŮM Ostrava

Velikonoce: Výrobky našich uživatelů Přinášíme tipy na velikonoční výrobky našich uživatelů. DUHOVÝ DŮM Ostrava 1 úvod Milí čtenáři, přinášíme Vám opět novinky nejen ze života Slezské diakonie, ale sociálních služeb obecně. V tomto čísle se dotýkáme citlivého tématu, o které jste si psali, a to je péče o umírající

Více

MOTTO Slezské diakonie Přinášíme světlo do života potřebných. Poslání 2013. Vize 2013. HODNOTY Slezské diakonie

MOTTO Slezské diakonie Přinášíme světlo do života potřebných. Poslání 2013. Vize 2013. HODNOTY Slezské diakonie VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvod Motto, hodnoty Členové představenstva Organizační struktura Profil a statistika organizace Události za uplynulý rok Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín Oblast Těšínsko Oblast

Více

informátor Jak funguje Potravinová banka? str. 7 Slezská diakonie oceňuje loajalitu a práci str. 11 Pomáhejme o Vánocích str.

informátor Jak funguje Potravinová banka? str. 7 Slezská diakonie oceňuje loajalitu a práci str. 11 Pomáhejme o Vánocích str. informátor 4/2012 Jak funguje Potravinová banka? str. 7 Slezská diakonie oceňuje loajalitu a práci str. 11 Pomáhejme o Vánocích str. 12 1 úvod Blíží se Advent a čas vánoční. Je to období, kdy víc než jindy

Více

Sborník Slezské diakonie

Sborník Slezské diakonie Sborník Slezské diakonie Kolektiv autorů květen 2010 Sborník Slezské diakonie Autoři: Ing. Česlav Santarius Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. Ing. Bronislav Kostka Mgr. Ilona Śniegoňová Mgr. Lenka Waszutová,

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Sociální práce ve Slezské církvi evangelické augsburského vyznání se zaměřením na Slezskou diakonii BAKALÁŘSKÁ

Více

Jak neztratit kontrolu nad svými dluhy. Bezplatná pomoc Občanských poraden Slezské diakonie

Jak neztratit kontrolu nad svými dluhy. Bezplatná pomoc Občanských poraden Slezské diakonie 1/ 2011 Jak neztratit kontrolu nad svými dluhy Bezplatná pomoc Občanských poraden Slezské diakonie Benefiční akce VIVA 2011 01 úvod Vážení přátelé, představujeme Vám zbrusu nový kabát časopisu Slezské

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

pobočka pobočka Brno: Břeclav:

pobočka pobočka Brno: Břeclav: ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 centrála Brno pobočka Břeclav pobočka Vyškov Brno: Ředitelství, korespondenční adresa: Vranovká 45, Brno, 614 00 Tel. 1: 543 213 310 (recepce) Fax: 543 214 809 Sídlo: Cejl 49, Brno,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Vroce 2013 oslavila Amalthea už 10 let! Vize Amalthea Amalthea je nestátní

Více

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé,

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé, CHARITNÍ NOVINY Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015 Vážení přátelé, těší mě, že pokračujeme v tradici a vydáváme třetí číslo našich Charitních novin. Na prvním místě chci jménem všech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA Charita Valašské Meziříčí 2014 Působnost Charity Valašské Meziříčí OBSAH Úvodní slova... 3 Veřejný závazek... 5 Základní údaje o organizaci... 8 Úsek Valašská Bystřice Charitní dům pokojného

Více

diecézní charita výroční zpráva

diecézní charita výroční zpráva diecézní charita p l z e ň výroční zpráva 2013 [obsah] 1 Slovo biskupa 1 Slovo ředitele DCHP 2 Základní údaje o Diecézní charitě Plzeň 2 Orgány DCHP 3 Činnost střediska DCHP 3 Dobrovolné Charity 4 Adresář

Více

OBSAH Úvodní slovo Lidé ve STOPCE S.T.O.P.? - informace o organizaci Historie sdružení krok za krokem Projekty a činnost organizace v roce 2010

OBSAH Úvodní slovo Lidé ve STOPCE S.T.O.P.? - informace o organizaci Historie sdružení krok za krokem Projekty a činnost organizace v roce 2010 OBSAH Úvodní slovo Lidé ve STOPCE S.T.O.P.? - informace o organizaci Historie sdružení krok za krokem Projekty a činnost organizace v roce 2010 Dobrovolnický program: Doučování dětí ze sociokulturně znevýhodněného

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze plzeňské. Caritas znamená láska.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Úvodní slovo 4 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 5 Základní údaje a kontakty 6 Struktura společnosti 7 Poskytované služby 9 Další aktivity SKP-CENTRUM, o.p.s. v roce 2012 35

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo 3 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 4 Základní údaje a kontakty 5 Organizační struktura společnosti 6 Poskytované služby 7 Co se podařilo v roce 2013 30 Finanční

Více

Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta.

Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta. Výroční zpráva 2014 Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta. Akce v parku Žižkova. Několik slov o uplynulém roce Hledejte především jeho království a spravedlnost

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Obsah O organizaci Dobrovolnický program Doučování dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Apollo Terénní pedagogický pracovník Rodinný učitel Dobrovolnické centrum KMOTR

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 15let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1.listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 OBSAH 20 let 1991 2011 Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín... 2 Dopis Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého... 3 Vznik a poslání Charity Zlín...

Více

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU Zpravodaj 1/2013 Navlečení v modrých pláštěnkách a kšiltovkách jsme putovali s básníkem. Rozdávali jsme sošky ceny APLAUS. Vybírali vaše nejlepší fotografie, kde společným jmenovatelem byla modrá barva.

Více

Pomoc má mnoho tváří Hospic CITADELA

Pomoc má mnoho tváří Hospic CITADELA Pomoc má mnoho tváří Hospic CITADELA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 4 Ilustrace na titulní straně: akademický malíř a sochař Jan František Kovář Diakonie ČCE hospic CITADELA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

Výroční zpráva 2010. Podané ruce, o.s. Projekt OsA

Výroční zpráva 2010. Podané ruce, o.s. Projekt OsA Výroční zpráva 2010 Podané ruce, o.s. Projekt OsA Podané ruce, o.s. Projekt OsA Základní údaje 4 Kontakty 5 Úvodní slovo ředitelky 6 Realizační tým 8 Organizační schéma organizace 13 Všeobecné informace

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 16 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI Milí přátelé, speciální vydání Bulletinu Arcidiecézní charity Praha vychází pololetně a přináší vám zprávy o tom nejzajímavějším, co se v naší Charitě v uplynulém období stalo. Na následujících stránkách

Více