informátor Dobrovolnictví ve Slezské diakonii Zvláštní ocenění směřuje do Slezské diakonie str. 9 str. 4 4/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "informátor Dobrovolnictví ve Slezské diakonii Zvláštní ocenění směřuje do Slezské diakonie str. 9 str. 4 4/2014"

Transkript

1 informátor 4/2014 Dobrovolnictví ve Slezské diakonii str. 4 Zvláštní ocenění směřuje do Slezské diakonie str. 9

2 1 úvod PF 2015 období Vánoc je výjimečný čas v roce. Vánoce se nám spojují nejen se zimním obdobím, ale je to hlavně slavení narození Ježíše Krista. Nyní se nacházíme v adventu, což je doba příprav právě pro tuto slavnost a zároveň čas pro rozjímání a dobročinnost. Ve Slezské diakonii se snažíme, aby i klienti, kteří nemají to požehnání slavit Vánoce doma nebo s rodinou, prožili vánoční čas, co možná nejradostněji v kouzelné vánoční atmosféře v našich službách. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení. Lukáš 2,14 Už několik let po sobě je Slezská diakonie obdarovávána vánočními dárky z německého Guben, z organizace Naemi-Wilke Stift. Snažíme se rozdělit získané dárečky právě do služeb ke klientům, kteří nemají nikoho, kdo by je obdaroval. Slezská diakonie je nejen v roli obdarovaného, ale také v roli dárce. Již sedmým rokem posíláme vánoční dárky na Ukrajinu. Letošní rok ve Slezské diakonii byl rokem Modlitby a hudby. Jsem velmi ráda, že Slezská diakonie tímto tématem žila a zaměstnanci se tak mohli zapojit do různých aktivit. Já osobně jsem se například účastnila Dne ticha, kde jsme se na pár hodin mohli zastavit a duchovně rozjímat a modlit se. Na jaře jsme měli duchovní konferenci a taktéž nás čeká ještě jedna v prosinci. Tyto konference slouží pro povzbuzení našich zaměstnanců, jak v jejich pracovním životě, tak v osobním. V roce 2015 se můžeme těšit na rok Misie a diakonie. Jsem vděčná Pánu Bohu za vedení a ochranu v tomto roce. Velmi děkuji našim zaměstnancům za jejich velmi dobře a s láskou odváděnou práci v našich službách. PF 2015 S radostí a poděkováním za Vaši spolupráci a podporu Vám do roku 2015 přejeme hodně dobrých zpráv plných pokoje, lásky a občerstvení na těle i na duši. BIBLICKÝ ÚVOD Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. (Žd 10,23-24) Drazí spolupracovníci, drazí čtenáři, mám pro Vás malý vánoční rébus. Která z následujících dvou písní má blíž k Vánocům? Kterou byste si chtěli zpívat i po Novém Roce? Já sedával v přístavu, popíjel kořalu (text: Jaroslav Svoboda) nebo Vánoce, Vánoce, přicházejí (text: Zdeněk Borovec)? Na první pohled se zdá výběr jasný. Vánoce jsou krásná věc, to nemá s marnou existencí v nějakém přístavu nic společného. Vždyť i rádio hraje Vánoce, Vánoce přicházejí; našlapaná muzika, pop jak se patří. Píseň se unáší vlnou všudypřítomných ideálů, tradic i nemilosrdných požadavků (mít prskavky v paneláku, prosadit se jako kuchař, kuchařka, zpěvák). Možná to znáte. Když tam není to a když to není podle mých představ a když neudělám tamto, tak to nebude ono. Problém je v tom, jestli člověk v honbě za svými představami neztratí čas k naslouchání, na Bibli, na setkání v rodině, na ztišení a modlitbu. Vánoce jsou zde, ale čím bude ten čas naplněn? Může se stát, že se po svátcích objeví problém, proč vůbec zpívat? Po tom divadle kolem Máme na rok na klid nárok, jak zjišťuje i předešlá píseň. No a nyní trochu mimoděk přichází ten pošmourný song. Ke člověku, který seděl v přístavu a marně se trápil, přijde někdo, kdo s ním sdílí život opravdového námořníka. Oslovuje ho jménem a zve ho na svou loď. Taková byla návštěva Ježíše v onom pošmourném přístavu. Ten člověk to bere vážně a jde na to. Stane se námořníkem nebo dobrovolníkem (téma, jemuž je věnován tento Informátor). Reálný život. Nové povolání. V písni je krásná hudba, trubka plná naděje Ať už patříme k dobrovolníkům nebo pracovníkům, ať už je naše tempo rychlejší nebo pomalejší, kéž v tom tempu neztratíme z očí příchod Ježíše do našeho přístavu a setkání s ním. Krásné Vánoce a pravou radost přeje David Pasz. Mgr. David Pasz diakon

3 co se událo... 2 autor článku Bc. Petra Morcinková, DiS. 20 let střediska BETEZDA Komorní Lhotka Středisko BETEZDA Komorní Lhotka, domov pro osoby se zdravotním postižením, si připomnělo 20 let od svého otevření. Na podzim roku 1994 Slezská diakonie otevřela křesťanský domov pro osoby se zdravotním postižením a opět tak navázala na diakonickou práci na Těšínském Slezsku z počátku 20 století. V rámci programu oslav tohoto výročí v sále fary sboru SCEAV Komorní Lhotka vystoupili uživatelé s divadélkem Tři stromy, ukázkou muzikoterapie bubnování, vystoupil dětský sbor Kamarádi ze SCEAV Komorní Lhotka a historii střediska prezentoval Ing. Česlav Santarius. Nechyběl také předseda představenstva Slezské diakonie Mgr. et Ing. Jiří Kaleta. A co vlastně znamená název BETEZDA objasňuje biblický verš: V Jeruzalémě je u Ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Bethesda (dům milosti), a u něho ČEZ opět pomáhá V únoru letošního roku Nadace ČEZ poskytla středisku SD HOSANA Karviná, domovu pro osoby se zdravotním postižením nadační příspěvek ve výši Kč. Tyto finanční prostředky byly použity na zakoupení Tabletu s operačním systémem Android, včetně aplikací. Programu v tabletu pracovníci využívají pro přímou sociální práci s osobami se středním a těžkým mentálním postižením. Mohou se tak lépe dorozumět s klienty a provádět nácvik různých činností podporující rozvoj poznávacích schopností. Projekt prospěl klientům, kteří mají omezenou komunikační schopnost a pracovnímu týmu, který bude mít možnost lépe zjišťovat potřeby těchto uživatelů. Dojde tak ke zkvalitnění služby a prohloubení individuálního přístupu k uživatelům. I my chceme uklízet pět sloupořadí. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých čekajících na pohyb vody. Neboť anděl Páně čas od času sestupoval do rybníka a vířili vodu; kdo první po tom zvíření vstoupil do vody, býval uzdraven, ať trpěl kteroukoli nemocí. Bible Jan 5,2-4 autor článku Pavla Matušínská autor článku Miroslava Pyszková V pátek dopoledne se žáci MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie Český Těšín odloučeného pracoviště SŠ Starý Bohumín pod vedením svých pedagogů a asistentů pedagogů zapojili do projektu 72 hodin I my chceme uklízet. Úkolem bylo vysbírat papíry, ostříhat keře a upravit okolí kolem záhonku v parku u naší školy. Akce se velmi vydařila. Počasí bylo nádherné. Pro žáky to byl nezapomenutelný zážitek, do práce se zapojili i žáci imobilní, kteří se k úklidovým pracím dostali poprvé. Výsledkem byla úžasná spolupráce ve skupině a společná radost z vykonané práce. autor článku Mgr. Lenka Waszutová Je třeba se zabývat identitou organizace a personálními rezervami? V současné době se řada organizací zamýšlí nad svým posláním, ale také nad identitou v prostředí, ve kterém se pohybuje. Identitu organizace můžeme chápat ve smyslu udržení si své jedinečnosti, osobitosti. Nositeli identity jsou lidé. Na nich je, jaké nástroje použijí, aby svou identitu udrželi a rozvíjeli. Dne 6. listopadu 2014 se nad svou identitou zamýšlela naše organizace Slezská diakonie na konferenci s názvem: Jak může student a manažer organizace budovat identitu? Cílem konference bylo přiblížit důležitost vnímání péče o identitu organizace a byl představen jeden z nových nástrojů posílení této identity. Jedná se o systém personálních rezerv. Díky tomuto systému plánuje Slezská diakonie ve své organizaci zajistit potřebné kvalifikované a motivované lidi, kteří svým zaměřením budou podporovat identitu křesťanské organizace. Pilířem systému jsou mladí lidé, kteří studují sociální práci či jsou absolventy, mají zájem pracovat v sociálních službách, jsou ochotni ve svém volném čase vykonávat dobrovolnickou práci a pod vedením odborníků učit se novým věcem a vzdělávat se v oblasti sociální práce či manažerských dovednostech. Konference se zúčastnili jak vedoucí pracovníci Slezské diakonie, tak také zástupci školy Caritas Olomouc, zástupci Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Mezi významné hosty patřil šéfredaktor časopisu sociální služby Zdeněk Kašpárek a Mgr. Martin Bednář, Ph.D. ředitel CARITAS-VOŠ sociální. Výstupem konference je řada podnětů, jak s identitou organizace dále pracovat. Rovněž připravovaný systém personálních rezerv získal cenné nápady, které ho posouvají k velmi dobrému nástroji na podporu identity organizace, stejně tak jako nástroje pro získávání a výchovu kvalitních spolupracovníků.

4 3 listárna autor článku Mgr. Veronika Žilková a BC. Vít Goryl, DiS. Služba sociální prevence v přirozeném prostředí Pan Jaroslav (35 let) má manželku a šest malých dětí. Rodina bydlí v městském bytě v Karviné, který je bohužel zatížen dosti vysokým několikaměsíčním dluhem na nájemném a hrozí soudní vystěhování z bytu... Takto začíná příběh, kdy pan Jaroslav požádal o pomoc sociální pracovníky terénního programu KONTAKT Karviná Slezské diakonie. Terénní sociální pracovníci poskytli panu Jaroslavovi základní poradenství týkající se problematiky bydlení. Postupně se pan Jaroslav dozvěděl, jak sjednat splátky dlužného nájemného a jak dále nastavené splátky dodržovat. Terénní pracovníci spolupracovali také u uživatele doma a v jeho blízkém okolí, několikrát jej podpořili při jednání s magistrátem města osobním doprovodem tak, aby bylo bydlení udrženo. Společně byla vypracována písemná žádost na magistrát o možnost dlužné nájemné doplatit a v bytě zůstat. A výsledek? Podařilo se vyhnout soudnímu vystěhování pana Jaroslava s celou jeho početnou rodinou, bydlení si udrželi. Jste v tíživé sociální situaci? Řešíte podobnou situaci? Využijte sociálních služeb terénního programu KONTAKT Karviná Slezské diakonie. Léto, prázdniny, tábor - tato tři slova patří k sobě. Příměstské tábory v Krnově si mohly i letos užít děti se specifickými potřebami. Tři týdenní táborové turnusy pořádala Poradna rané péče MATANA, Slezská diakonie. Díky podpoře Moravskoslezského kraje mělo každé dítě se specifickými potřebami k dispozici svou asistentku a díky MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie a stacionáři BENJAMÍN Slezské diakonie měly děti i asistenti pro tábor skvělé zázemí. Naše příměstské tábory vypadají jinak, než běžné tábory. Spoustu času věnujeme individuálním hrám a zálibám jednotlivých dětí. Dále asistentky Terénní sociální pracovníci působí v Karviné, především v lokalitě Karviná - Nové Město, kde mají i detašované pracoviště na ulici G. Morcinka Zde mohou obyvatelé pracovníky kontaktovat od pondělí do čtvrtku od 7.00 do 9.00 a dále na ubytovně Předvoj na Nám. Budovatelů 1306 v úterý a čtvrtek od do Terénní sociální pracovníci jsou dostupní také na telefonních číslech nebo Službu je možno kontaktovat také em: Obyvatelům města Karviné jsou služby terénního programu poskytovány zcela zdarma - pomáháme bez předsudků. autor článku Ivana Kmínková Bilancování s letém aneb příměstské tábory pro děti se specifickými potřebami pomáhají dětem zvládnout táborové hry, společnou hru s ostatními dětmi, procházky. Ale také dětem poskytují potřebnou asistenci v běžných úkonech, jako je krmení, dopomoc s toaletou a další. Co je ale stejné? Například celotáborové hry. Letos jsme si hráli na cirkus nebo cestovali do vesmíru. Jezdili na výlety autobusem i vlakem, opékali špekáčky na Ježečkově paloučku, prohlédli si zámek Linhartovy, ochutnávali Zátorskou kyselku, mlsali zmrzlinu, tvořili a sportovali. Tábory jsou o prázdninách jednou z mála možností, kdy si mohou rodiče od péče o děti s postižením odpočinout nebo se věnovat jejich zdravým sourozencům. A protože většina z dětí nedokáže popovídat, co na táboře zažili, všechny aktivity asistenti nafotili a doma si pak fotky děti spolu s rodiči mohli prohlédnout na internetu. Starat se o děti s postižením není vůbec jednoduché a každý to nezvládne. Naše asistentky, především studentky středních a vysokých škol, se o děti staraly skvěle, s radostí a láskou. Bez nich by to nešlo. Tímto jim děkujeme a těšíme se na příště. Dobrovolnictví Obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci Slezská diakonie hledá dobrovolníky obyčejné lidi: studenty, pracující, lidi v invalidním, starobním důchodu, aktuálně nezaměstnané, kteří chtějí pomáhat potřebným lidem. Hledáme dobrovolníky pro dlouhodobější spolupráci např. pro doučování děti z potřebných rodin, návštěvy pacientů v nemocnici, pomoc s aktivitami pro lidi se zdravotním postižením, ale i krátkodobé akce. Koordinátorka ze Slezské diakonie, Lucie Protivanská, uvádí: Hledáme takové zlaté lidi, kteří si najdou čas např. dvě hodiny týdně na naše klienty lidi s postižením, seniory, děti, mladé lidi nebo rodiny v obtížné životní situaci Dobrovolníci prochází proškolením, neustále jsme s nimi v kontaktu, poskytujeme informace, jsou součásti našich týmů. Koordinátorka dále uvádí: Dobrovolnictví je zajímavý nástroj, jak dělat dobrou věc a zároveň získávat spoustu věcí pro sebe. Jen dobrý pocit z dobře vykonané práce, z nových přátelství je k nezaplacení. Jestli váháte, sledujte nás na webu nebo na sociální síti, zajděte se k nám podívat, jsme otevření novým lidem a záleží nám na dobrovolnících. Pomáhat můžete ve všech blízkých městech: Frýdku-Místku, Frýdlantu n. Ostravicí, Českém Těšíně, Třinci, Komorní Lhotce, Jablunkově, Ostravě, Karviné atd. Díky našim dárcům a donátorům (např. MV ČR, Moravskoslezský kraj, Nadační fond Hyundai a OSF Praha) můžeme dobrovolníkům proplácet jízdné, školit, pojistit, nabídnout supervizní podporu a to zdarma. Bližší informace poskytne koordinátorka na e-meilu: nebo na tel.: Nezapomeňte, investice do vztahů kolem nás se vyplatí. (Mgr. Lucie Protivanská)

5 téma 4 Slezská diakonie je s dobrovolnictvím pevně a dlouhodobě spojena. Dobrovolníci stáli u znovuobnovení diakonické práce po roce 1989 a stále je vnímáme jako nepostradatelné články poskytovaných služeb a zdroj nových podnětů, zkušeností a příležitostí pro sociální začleňování uživatelů služeb. Zároveň usilujeme o to poskytovat lidem (dobrovolníkům) rozmanité příležitosti k zapojení se v širokém spektru měst Moravskoslezského kraje prostřednictvím řady akreditovaných dobrovolnických programů: Dobrovolníci ve střediscích Slezské diakonie, Dobrovolnictví potřebným lidem, Dobrovolnictví v nemocnicích, Dobrovolnictví v jiných přijímajících organizacích atd. Dobrovolníci jsou různého věku (avšak starší 15 let), profese, sociální situace - tvoří velmi pestrou skupinu: studenti, lidé bez zaměstnání, pracovníci, kteří se chtějí realizovat mimo svou profesi, duchovní, kteří vykonávají dobrovolně aktivity s křesťanskou tematikou pro děti z vyloučených lokalit, lidé ve starobním nebo invalidním důchodu Všechny však spojuje motiv - pomoc lidem, kteří se nacházejí v nouzi, kteří mají nějaký handicap a kteří pomoc aktuálně potřebují. Zároveň cítí důvěru ve Slezskou diakonii a nabídnou nám pomocnou ruku svou dlouhodobou pomocí i krátkodobou aktivitou. Motto Dobrovolníka roku 2013 pro Ostravu paní Antonie Gavlasové: pomoc poskytnutá v nouzi je záchrana, kterou může poskytnout, ale i potřebovat každý." Jak uvádí Mgr. et Ing. R. Bélová, náměstkyně pro sociální práci, v Manuálu pro dobrovolníky Slezské diakonie: Dobrovolnické centrum Slezské diakonie nabízí řadu dobrovolnických programů a příležitostí a já věřím, že motto Slezské diakonie Přinášíme světlo do života potřebných se skrze tyto aktivity stává živým nástrojem, který proměňuje lidské životy na straně dobrovolníků, pracovníků i uživatelů služeb. Chcete se stát dobrovolníkem? Kontaktujte nás. Dobrovolnické centrum Slezské diakonie zabezpečuje zprostředkování informací o dobrovolnictví v těchto městech Moravskoslezského kraje: Český Těšín, Karviná, Orlová, Ostrava, Bohumín, Frýdek-Místek, Třinec, Jablunkov, Nový Jičín atd.) Dukelská 264/5, Český Těšín Tel.: , , Dobrovolnické centrum Slezské diakonie Krnov zabezpečuje zprostředkování informací o dobrovolnictví pro Krnov, Bruntál, Město Albrechtice atd.) Hlubčická 9, Krnov Tel.: ,

6 5 téma Dobrovolnictví ve střediscích Paní Hanka pomáhá v HOSANĚ Dovolte, abych se představil, jsem Martin a bydlím v domově HOSANA Karviná. Dnes nemám práci v dílnách a hlavně je středa, čekáme na paní Hanku. Budeme mít dobrotu - bábovku, bublaninu, jablkový závin? Mám rád všechno a hlavně kafíčko. Jsem velký sběratel věcí. Rád poslouchám hudbu a sbírám cédéčka. Právě posloucháme Olympic, ten má nejraději Petra. Středa - to je můj den, kdy chodím za Martinem, Renátou, Petrou, Janou Je to náš pečící den. Dnes pečeme bublaninu s malinami a rybízem. Vybírám recepty se snadným postupem. Klienti zvládnou co nejvíce sami, pak se práce baví a vaření se jim líbí. Někteří jen koukají a Martin - ten vzorně pomývá nádobí. Úkoly máme rozděleny, já musím hlídat čas, ať se nám buchta nepřipálí. Za 20 minut vyndáváme plech z trouby a vaříme kávičku. Venku přestává pršet, jdeme se podívat ven. Povídáme si na různá témata, smějeme se. Dlouho jsem zvažovala, co mám ve svém volném čase zajímavého dělat. Doslova mě nakopla má dcera, která studuje sociální práci a chce pracovat s dětmi s postižením. Já bydlím blízko a nějak mě to tady přitáhlo, šla jsem se podívat a zeptat, zda bych zde mohla nějak pomoci. Mám velmi ráda ruční práce, dělám prstové maňásky a myslela jsem, že budeme plést. Nakonec jsme došli k buchtám a každou středu pečeme dobroty. Dobrovolnictví mi přináší pokoru a náboj do života. Přijít a vidět chlapa, jak poctivě věší prádlo švy na švy, aby nemusel žehlit - vím, že jsem v HOSANĚ.

7 téma 6 Dobrovolnictví potřebným lidem Nechci, aby děti byly stranou, ať žijí kdekoli. Program 6ka střediska ON LINE Karviná, ve kterém působím jako dobrovolník, je poskytován dětem od 5 do 16 let. Scházíme se na hřišti, kde s dětmi hrajeme různé hry, kreslíme si, doučujeme se do školy. Někdy také připravujeme různá výtvarná díla - děti si vyzkouší malování vodovými barvami nebo tuší, stříhání, pracují v kolektivu, takže se naučí pracovat ve větší skupině. Je zajímavé sledovat, jak je to baví. S důvěrou se jim snažím předat vše, co je správné, ukázat jim, že je důležité něco umět a znát. Co si z toho vezmou, je na nich. Mám pocit, že tady jsem dětem užitečná, že dělám něco, co by mohlo být pro ně přínosné teď i v budoucnu. K dobrovolnictví jsem se dostala náhodou. Dostala jsem nabídku a okamžitě jsem se této šance chytla. Vše bylo tak rychlé, že jsem během týdne šla poprvé na hřiště. Ani se mi nechce věřit, že je to rok. Rok, který mi ukázal nové možnosti, jiný pohled na svět, dostal mě opět do školy a naučil mnoho nových věcí. Slečna Lenka z Karviné Slezská diakonie nabízí možnost účasti v akreditovaných dobrovolnických programech. Máme dlouhodobé zkušenosti s koordinací dobrovolníků v sociálních službách i v přirozeném prostředí rodin. Nabízíme Vám příležitost udělat dobrou věc, a k tomu Vás zdarma: pojistíme pro případ neúmyslných škod, proškolíme, budete mít možnost se kdykoli obrátit na koordinátora, nabídneme Vám pravidelné supervize a další vzdělávání - vše pro naše dobrovolníky zdarma, získáte informace, zkušenosti přímo z našich kvalitních sociálních služeb, získáte nové kontakty, přátelství, pocit seberealizace, proplatíme Vám jízdné veřejnými dopravními prostředky, pomůcky, a to pro dobrovolníky zdarma díky finanční podpoře našich dárců. Další informace: tel.:

8 7 téma Jsem klient Oddělení sociálních lůžek Nemocnice Třinec. Mám zde jeden pokoj, který je mým domovem. Rád vzpomínám na svou ženu, práci v Třineckých železárnách, ale i válečné období. Všechny vzpomínky mám zaznamenány v denících, mám velký kufr, kde jsou uloženy vzpomínky. Je mým pokladem. Jsou okamžiky, kdy jsem sám Dobrovolnický program v nemocnici Paní Irena Již čtvrtým rokem docházím do nemocnice jako dobrovolnice. Mám ráda lidi. Ve svém věku cítím potřebu utvářet kontakty a vazby tak, abych nebyla sama. Usiluji také o to, aby lidé okolo mě nebyli sami - snažím se svou činností lidem dát radost. Docházím za klienty/pacienty a povídáme si, zpíváme lidové písně i s harmonikou. Někdy vidím, že člověk nemůže mluvit, natož zpívat, ale snaží se, otevírá ústa, pamatuje si text písně, kterou znal z dětství. Je to taková radost, že jsem někoho mohla potěšit a také druhému darovat radost. Dobrovonické programy Slezské diakonie jsou financovány z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR, Moravskoslezského kraje, Nadačního fondu Hyundai a Nadace Open Society Fund Praha a z grantu ERA pomáhá regionům.

9 pomáháme o Vánocích 8 Prázdné ruce o vánocích? Již posedmé se Slezská diakonie připojila k akci pořádané sdružením POMOC TĚŠÍNSKÉHO SLEZSKA zaměřené na DÁRKY PRO DĚTI A SENIORY NA UKRAJINĚ. Dárky jsou během vánočních/novoročních svátků rozdávány dětem žijícím v sociálně potřebných rodinách, v dětských domovech a ve školách. V posledních letech byla tato pomoc rozšířena i o dárky pro seniory, kdy mnozí z těchto lidí obdrželi svůj první dárek v životě. Od loňského roku z důvodu nemožnosti převážet přes ukrajinskou hranici hotové dárky byly shromážděny finanční prostředky. Peníze byly převezeny na Ukrajinu týmem dobrovolníků z České republiky, kteří za peníze nakoupili a zabalili dárky přímo na místě. Díky těmto dárkům ani o loňských vánocích nezůstaly mnohé ruce dětí a seniorů prázdné. I v letošním roce kvůli trvajícím nepokojům na Ukrajině jsou možnosti odvozu dárků obdobné jak loni. Avšak po zkušenostech z loňska, kdy nové hračky zakoupené na Ukrajině jsou mnohdy horší kvality než použité české hračky, je možné darovat nové i starší, plně funkční hračky. Darované hračky budou spolu s finančními prostředky převezeny skupinou dobrovolníků na Ukrajinu (přes hranice je možné převést 50 kg a 200 Euro na osobu). Na místě budou zakoupeny drobné sladkosti, školní a hygienické pomůcky a spolu s dovezenými hračkami budou zabaleny a rozdány i letos dětem dárky. Pokud vás tato možnost pomoci oslovila, můžete zakoupené nebo zachovalé hračky věnovat na sběrném místě na Ústředí Slezské diakonie, Dukelská 5, Český Těšín. Bližší informace nebo dotazy můžete směřovat na kontaktní osobu: Ilona Bužková, Mgr. Ilona Bužková vedoucí odboru Projekty a racionalizace ízení Radost z města Guben Letos se u našeho dlouholetého partnera, nadace Naemi-Wilke z německého Guben, sešlo celkem 326 přání pod vánoční stromeček, z nichž 60 bude proměněno v balíčky pro Polsko a 266 pro centra Slezské diakonie. Také v tomto roce jsme získali velkou podporu jak v rámci města Guben, tak jeho okolí, říká ředitel nadace, pastor Stefan Süß. Zapojily se školy, Rotary-Club (sdružuje obchodníky a vůdčí osobnosti pro poskytování humanitárních služeb, podporu budování etických standardů všech povolání a míru ve světě), dobrovolní hasiči z Groß-Gastrose, církevní sbory Samostatné evangelické luterské církve v lužické církevní oblasti (Görlitz, Klitten, Weigersdorf, Dresden, Cottbus a Guben), a Baptistický sbor v Guben. Přibližně 120 balíčků zabalili zaměstnanci nadace, zodpovědnost za dodání více než 200 balíčků převzali výše jmenovaní partneři. Je nám jasné, že touto akcí nedokážeme vyřešit základní společenské a sociální problémy. Je však určitým signálem, že děti a lidé s postižením dostanou dárek jako vánoční pozdrav. Tím chceme podpořit jejich radost a vděčnost. Jsou přece Vánoce. Připomínáme si, že samotný Bůh se stal pro nás lidi darem, vyjádřil se pastor Süß. Bc. Ivana Andrýsková, DiS. vedoucí střediska, TABITA Český Těšín Každý rok je akce spojena s velkou solidaritou a především důvěrou, že Slezská diakonie, diakonie v Polsku a nadace Naemi-Wilke vše spolehlivě zorganizují, a že balíčky skutečně obdrží konkrétní lidé. Auto, které přiveze dárky do Gliwic, Dziegielowa a Českého Těšína, dává k dispozici gubenská firma Volvo-Popp. Všichni partneři v Německu, kteří nadaci Naemi-Wilke v získání vánočních balíčků podporují, obdrží vždy jako poděkování a zpětnou vazbu DVD. Každé z obdarovaných diakonických center totiž zasílá zprávy a fotky z vánočních setkání, u příležitostí kterých jsou dárky rozdávány. Nosič také formou prezentace mapuje cestu, kterou balíčky musely urazit, aby doputovaly ke svým adresátům.

10 9 ocenění Zvlátní ocenění směřuje do Slezské diakonie paní Lydii Jariabkové. Paní Lydie Jariabková získala 15. října 2014 v Ostravě Zvláštní ocenění za mimořádný přínos v oboru gerontologie pro rok 2014 v kategorii zdravotnicko - sociální. Paní Jariabková pracuje ve Slezské diakonii od roku 2002, a to na pozicích koordinátor projektu, poté jako vedoucí Oblasti Ostrava, Havířov a od roku 2012 opět jako koordinátor projektu.k významnému ocenění gratulujeme a paní Jariabkové jsme položili několik otázek. 1/ Co pro Vás ocenění znamená? Myslím si, že ocenění se týká především mých spolupracovníků, se kterými jsme vytvořili fungující pracovní tým. Panoval mezi námi respekt, úcta, slušnost. Každý pracovník byl osobností, která do týmu něco přinášela. Všem nám šlo o kvalitu služby, dodržování úcty k bližnímu, o jejich práva. Samozřejmě, bez kvalitního vedení a zázemí by to nešlo. Vedení patřilo do pracovního týmu. Měli jsme prostor pro rozvoj, pochopení, podporu, vzájemnou důvěru, ale také kontrolu a jasný cíl před námi. Takže, když to shrnu, byla jsem součástí pracovního týmu, kde byli potřeby bližních, důstojnost a úcta na prvním místě, což se odráželo v odvedené práci. 2/ Práce se starými lidmi je krásná, ale vyčerpávající, jak se Vám podařilo zachovat si elán do práce se seniory po tolik let? Zřejmě mě ovlivnilo rodinné prostředí, ze kterého jsem vyšla. Rodiče nebyli lhostejní k potřebám bližních a pro nás děti byly automaticky příkladem. Tatínkovým celoživotním tématem bylo bratrství. V mládí se hlásil do Československých legií pod podmínkou, že nebude mít v ruce zbraň, ale bude pomáhat zraněným. Maminka po ukončení misijní školy v Německu pracovala v různých nemocnicích a dětských domovech. Byla první sociální pracovnicí společnosti Snaha. Především nás děti vedli k lásce k Bohu, říkám tomu praktická láska nemluv, ale pracuj tak, aby lidé Boha viděli. Když děláte rád něco pro druhé - to začíná již v rodině, tak vás to nabíjí, dodá energii. Ale samozřejmě také záleží na rodinném zázemí, jestli vás rodina podpoří, podrží, když nastanou problémy. Také je povinností každého jednotlivce o sebe dbát, byť by to byla vycházka v přírodě, poslech hudby apod. Duchovní rozměr pomáhá unést životní těžkosti. 3/ Jsou dnešní senioři v něčem jiní, než v době, kdy jste se začala seniorům věnovat? Jsou více sebevědomí (mají příležitosti ke vzdělávání, setkávání, využití kulturních příležitostí, podle svého zaměření), více soběstační (víc o sebe pečují, nespoléhají tak na pomoc od dětí, využívají podpory sociálních služeb). V dnešní době je více starší populace, což není nic tragického, jen společnost zaspala a nedívala se kupředu. Někdy vnímám neúctu k této cílové skupině velmi silně. Jak v médiích, tak mezi lidmi všeobecně. V mé práci převážně se seniory jsem pochopila, že jaké hodnoty přijmete od svého dětství, tím směrem se ubíráte celým životem až do smrti. Někdy máte tu milost, že poznáte, co bylo špatně a máte čas vše napravit. Máme žít každý den, jako by byl náš poslední, pak budeme s těmi, co je denně potkáváme jednat vždy s úctou, důstojností a pokorou. 4/ Jaké vlastnosti musí mít ten, kdo se chce aktivně věnovat problematice péče o seniory? V práci s jakoukoli cílovou skupinou máte přistupovat k bližnímu s úctou, vnímat jeho individualitu. Budovat dobré vztahy. Když bylo těžké s některými klienty pracovat, říkala jsem spolupracovníkům, jednejte s nimi tak, jak byste chtěli, aby bylo jednáno s vámi. Když do činnosti, kterou máte rád, vložíte energii a přinášíte užitek bližním, vždy uspějete a máte radost, kterou nakazíte své okolí. Je to krásné, ale i vyčerpávající přinášet lidem podporu v tom, co již nezvládají sami, nebo jen dočasně nezvládají a zaplnit jejich samotu. Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D., Lydie Jariabková, PhDr. Radek Suda Paní Jariabkové děkujeme za rozhovor a přejeme pevné zdraví, hodně energie a Boží požehnání v další práci. Mgr. Lenka Waszutová vedoucí odboru Personálního řízení, zahraničních vztahů a PR

11 anketa 10 Noví zaměstnanci Uplynulo další čtvrtletí a ve Slezské diakonii jsme přivítali 33 nových pracovníků. Největší skupinou nových pracovníků jsou opět zaměstnanci na pozici pracovníka v sociálních službách. Seznamte se tedy s novými jmény i místy působnosti těchto pracovníků. Oslovili jsme několik nových zaměstnanců Slezské diakonie, kteří jsou novými členy našeho pracovního týmu a položili jsme jim tyto dvě otázky: 1/ Proč jste se rozhodl/a pracovat pro Slezskou diakonii? 2/ Jaká jsou Vaše očekávání? Mgr. et Mgr. Zdeňka Szkanderová psycholog BETHEL Třinec Pro Slezskou diakonii jsem se rozhodla proto, že jsem věřící a mám zde prostor propojit vědeckou psychologii a křesťanství. Také proto, že si myslím, že SD je velmi potřebná organizace, vážím si toho, jak mnoho dělá pro sociálně a zdravotně potřebné lidi. Líbí se mi její poslání - pomoc na základě křesťanských hodnot. Svou práci v SD vnímám jako Boží vedení. Doufám a věřím, že budu přínosem pro klienty, se kterými budu pracovat a že se spolupracovníky vytvoříme dobré pracovní vztahy založené na vzájemném respektu a spolupráci. V konečném důsledku se vše, co ze sebe do práce vložíme, zúročí a bude ku prospěchu druhým. Mgr. Barbora Greplová sociální pracovník EUNIKA Karviná Vystudovala jsem obor sociální práce a chtěla bych se v něm dále rozvíjet. Slezskou diakonii vidím jako organizaci založenou na křesťanských hodnotách, které jsou mi rovněž blízké. Očekávám pracovní tým otevřený ke komunikaci, vytvářející příjemné přátelské zázemí, podporu týmu a dalších pracovníků organizace při řešení problémů a těžkých situací, prorodinné naladění organizace tzn. podpora rodinného života zaměstnance ve všech jeho fázích. Andrea Mikulová pracovník v sociálních službách ARCHA Třinec Po mateřské dovolené jsme dostala nabídku pracovat ve Slezské diakonii. Těším se na nové lidi, které tu poznám a též na nové zkušenosti. Mám radost z toho, že budu moci pomáhat lidem, kteří to potřebují. Mgr. Jana Jourová koordinátor střediska RÚT Český Těšín Pro Slezskou diakonii jsem se rozhodla proto, že je to stabilní organizace s tradicí a poskytuje kvalitní sociální služby. Očekávám, že se zde mnohému naučím, že práce bude náročná, ale bude mne naplňovat. Mgr. Kateřina Tománková sociální pracovník POHODA Karviná Dostala jsem příležitost pracovat na pozici, která obnáší práci s dětmi, kterou jsem vždy chtěla dělat. Slezská diakonie má již několikaletou tradici, a proto této organizaci plně důvěřuji. Očekávám, že má práce mne bude bavit a těším se na milé a bezkonfliktní kolegy. Marie Kijonková, DiS. koordinátor střediska PĚSTOUNSKÉ RODINY Karviná Do Slezské diakonie nastupuji již podruhé, takže organizaci znám a vím, jak funguje. V sociálních službách pracuji již nějakou dobu a myslím, že Slezská diakonie poskytuje kvalitní služby. Očekávám, že mě práce bude naplňovat a těší mě pomáhat druhým lidem. EDEN Český Těšín - SZROMKOVÁ Miriam ; Náměstkyně pro sociální práci - GRYGOVÁ Lucie; TABITA Český Těšín, Třinec, Jablunkov - CHROBOCZKOVÁ Veronika; POHODA Karviná - TOMÁNKOVÁ Kateřina ; RÚT Český Těšín, Třinec, F-M - JOUROVÁ Jana ; ELIADA Brno - ČERNÁ Tereza; PĚSTOUNSKÉ RODINY Karviná KIJONKOVÁ Marie ; BENJAMÍN Krnov - KOČENDOVÁ Antonie; SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov - LUKÁŠOVÁ Ludmila ; SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov - BEBČÁKOVÁ Anna ; EDEN Nový Jičín - PETRUŠKOVÁ Sandra ; ARCHA Třinec - MIKULOVÁ Andrea ; SILOE Ostrava - KALISKÝ Martin; SOCIÁLNÍ ASISTENCE Ostrava, Bohumín - ADÁMKOVÁ Renáta; Duhový Dům - SNĚHOTOVÁ Ivana; Duhový Dům - MINAŘÍKOVÁ Martina; Duhový Dům - BARNOVÁ Ivana ; Duhový Dům - HELLEBRANDOVÁ Petra; Duhový Dům - KALABUSOVÁ Lada; Duhový Dům - VENGRÍNOVÁ Věra; Provozně ekonomický náměstek a úsek provozně ekonomický - HELISOVÁ Martina ; Náměstkyně pro sociální práci - HAMPLOVÁ Gabriela; Náměstkyně pro sociální práci - BALARINOVÁ Tereza; Náměstkyně pro sociální práci - SKOPALOVÁ Adéla ; Náměstkyně pro sociální práci - MACHOVÁ Anna; Náměstkyně pro sociální práci - RŮŽIČKOVÁ Jana ; Náměstkyně pro sociální práci - ŽÁK David ; EUNIKA Karviná - GREPLOVÁ Barbora; DOREA Brno - KOZUBÍKOVÁ Hana ; DOREA Brno - MAČALÍKOVÁ Tereza ; EFFATHA Karviná - TVARDKOVÁ Alena; EFFATHA Nový Jičín - RAŠKA Vít ; BETHEL Karviná - ČERNÁ Lenka; BETHEL Třinec - SZKANDEROVÁ Zdeňka ; SOCIÁLNÍ ASISTENCE Frýdek-Místek - PETŘEKOVÁ Lenka; Komunitní centrum Prostřední Suchá - KŘIVÁ Šárka; EFFATHA Frýdek-Místek - HÁJKOVÁ Hana ; DUHOVÝ DŮM Ostrava - JANÍKOVÁ Lucie; DUHOVÝ DŮM Ostrava - KUTĚJOVÁ Lucie; DUHOVÝ DŮM Ostrava - SZMEJA David.

12 Ústředí Slezské diakonie Na Nivách 7, 737 Český Těšín tel.: , fax: , Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. ředitelka, tel.: , Ing. Bronislav Kostka provozně ekonomický náměstek, tel.: , Mgr. et Ing. Romana Bélová náměstkyně pro sociální práci, tel.: , Mgr. Ilona Bužková Projekty a racionalizace řízení, tel.: , Mgr. Lenka Waszutová, DiS. Personální řízení, zahraniční vztahy a PR, tisková mluvčí, tel.: , Bc. Halina Mihulková Personalistika a mzdy, tel.: , Ing. Monika Klimková Kvalita v sociálních službách, tel.: , ThDr. Miriam Prášilová, PhD. pastorační pracovník, tel.: , Ing. Halina Klusová Rozpočty a rozbory, tel.: , Mgr. Lucie Protivanská Tuzemské dobrovolnictví, tel.: , Filip Grék Mezinárodní dobrovolnictví, tel: , Oblast Karvinsko Ing. Bc. Milana Bakšová vedoucí, tel.: , Ivona Pecháčková ekonom oblasti, tel.: , BETHEL Karviná, tel.: , ELIM Stonava, (pečovatelská služba), tel.: , EUNIKA Karviná (denní stacionář, raná péče), tel.: , HANNAH Orlová (azylový dům pro matky s dětmi), tel.: , HOSANA Karviná (domov pro osoby se zdravotním postižením) tel.: , EFFATHA Karviná (sociálně terapeutické dílny), tel.: , ON LINE Karviná (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, terénní program) tel.: , SÁRA Petrovice u Karviné (dům pro ženy s dětmi v tísni), tel.: , OBČANSKÁ PORADNA Karviná, tel.: , SOCIÁLNÍ ASISTENCE (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi), tel.: Karviná, - Orlová, elokované pracoviště, POHODA Karviná (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež), tel.: , KONTAKT Karviná (terénní program), tel.: , Oblast Frýdek-Místek, Třinec Petr Wiselka vedoucí, tel.: , Bc. Yvona Murasová ekonom oblasti, mob.: , Almara Český Těšín (dobročinný obchod), tel.: , Bazárek pod věží Třinec (dobročinný obchod), tel.: , BETHEL Frýdek-Místek (azylový dům, sociální rehabilitace, terénní program, noclehárna, nízkoprahové denní centrum), tel.: , BETHEL Třinec (azylový dům, nízkoprahové denní centrum, sociální rehabilitace, terénní program), tel.: , BETHEL Třinec-Kanada (noclehárna, Šatník Třinec), tel.: , BETHEL Karviná (azylový dům, noclehárna, sociální rehabilitace, terénní program, nízkoprahové denní centrum), tel.: , JORDÁN Třinec (sociálně aktivizační služby pro osoby s duševním onemocněním) tel.: , NOE TŘINEC (podpora samostatného bydlení), tel.: , SÁRA Frýdek-Místek (azylový dům pro ženy, azylový dům pro matky s dětmi, noclehárna pro ženy, sociální rehabilitace), tel.: , SÁRA Třinec (azylový dům pro ženy), tel.: , ELPIS Třinec (poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání), tel.: , SOCIÁLNÍ ASISTENCE (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) - Třinec, tel.: , - Jablunkov, tel.: , - Frýdek-Místek, elokované pracoviště, tel.: , Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín Zuzana Hazan vedoucí, tel.: , Veronika Kmentová ekonom oblasti, tel.: , ARCHA Široká Niva (chráněné bydlení), tel.: , ARCHA Nový Jičín (chráněné bydlení), tel.: , BENJAMÍN Krnov (denní stacionář), tel.: , BETHEL Bruntál, Rýmařov (azylový dům), tel.: , KARMEL Tichá (denní a týdenní stacionář, domov pro osoby se zdravotním postižením) tel.: , EDEN Nový Jičín (denní stacionář), tel.: , EFFATHA Krnov (sociálně terapeutické dílny), tel.: , EFFATHA Nový Jičín (sociálně terapeutické dílny), tel.: , ELPIS Bruntál (poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání), tel.: , CHANA Bruntál (azylový dům pro ženy a matky s dětmi), tel.: , NOE Krnov (podpora samostatného bydlení), tel.: , Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na Albrechticku, MATANA Krnov (raná péče, odlehčovací služby), tel.: , Rodinná kavárna (kavárna a čajovna, mateřské centrum), tel.: , RÚT Krnov (sociální rehabilitace), tel.: , RÚT Bruntál (sociální rehabilitace), tel.: , SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) tel.: , TIMOTEI Bruntál (dům na půl cesty), tel.: , Oblast Těšínsko Mgr. Renata Sniegoňová vedoucí, tel.: , Ing. Šárka Kullová ekonom oblasti, mob.: ARCHA Český Těšín (chráněné bydlení), tel.: BETANIA Komorní Lhotka (domov pro seniory), tel.: , BETEZDA Komorní Lhotka (domov pro osoby se zdravotním postižením), tel.: , BETHEL Český Těšín (noclehárna, denní centrum, terénní program), tel.: , EFFATHA Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí (sociálně terapeutické dílny), tel.: , EBEN-EZER Horní Žukov (domov pro osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny), tel.: , EDEN Český Těšín (denní stacionář), tel.: , LYDIE Český Těšín (denní stacionář, raná péče), tel.: , NOE Frýdek-Místek (podpora samostatného bydlení), tel.: , RÚT (sociální rehabilitace) - Český Těšín, tel.: , - Třinec, tel.: , - Frýdek-Místek, tel.: , , TABITA (osobní asistence, odlehčovací služby) - Český Těšín, tel.: , - Třinec, tel.: , - Jablunkov, tel.: , Služba doprovázení, tel.: , Oblast Ostrava, Havířov Bc. Renáta Motyková, DiS. vedoucí, tel.: , Bc. Alexandra Frašová ekonom oblasti, tel.: , ARCHA Ostrava (chráněné bydlení), tel.: , DORKAS Ostrava (tísňová péče), tel.: , DUHOVÝ DŮM Ostrava (domov pro osoby se zdravotním postižením, denní stacionář, odlehčovací služby) tel.: , ELIM Ostrava (pečovatelská služba), tel.: , NOE Ostrava (podpora samostatného bydlení), tel.: , SILOE Ostrava (centrum denních služeb a odlehčovací služby pro seniory s poruchami paměti) tel.: , SALOME Bohumín (denní stacionář, raná péče), tel.: , SOCIÁLNÍ ASISTENCE (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ohroženými sociální exkluzí) - Ostrava, tel.: , - Bohumín, tel.: , KANAAN Bohumín (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež), tel.: , KONTAKT Bohumín (terénní program), tel.: , INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov (osoby ohrožené domácím násilím) tel.: , PORADENSKÉ CENTRUM Ostrava ELPIS Ostrava (poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání), tel.: , OBČANSKÁ PORADNA, tel.: , PORADENSKÉ CENTRUM Havířov KERIT Havířov (poradna pro osoby, které mají problémy se zvládaním násilí), tel.: , OBČANSKÁ PORADNA, tel.: , Kontaktní místo OBČANSKÉ PORADNY, tel.: , PORADNA PRO RODINU, tel.: , KONTAKT Havířov (terénní program), tel.: , Oblast Diakonické školství Mgr. Dagmar Siudová vedoucí, tel.: , MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA Slezské diakonie, - Český Těšín, tel.: , - Bohumín, ZŠ a MŠ tel.: , SŠ tel.: Karviná, tel.: Ostrava, ZŠ tel.: MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA Slezské diakonie - Krnov, tel.: , Úsek Brno PhDr. Markéta Heroutová vedoucí, tel.: , ELIADA Brno (osobní asistence, odlehčovací služby pro děti a mládež) tel.: , DOREA Brno (raná péče), tel.: , Program pro pěstounské rodiny Pobočka Karviná, Orlová, tel.: , Pobočka Český Těšín, tel.: , Pobočka Frýdek - Místek, Valašské Meziříčí, tel.: , Pobočka Třinec, Jablunkov, tel.: , Pobočka Havířov, Ostrava, tel.: , Pobočka Bruntál, Krnov, tel.: , Vzdělávací středisko Programu pro pěstounské rodiny, tel.: , Vydává Slezská diakonie. Vedoucí redaktor: Mgr. Lenka Waszutová, grafická úprava: Markéta Fojtíková, korektura: Ing. Soňa Kantorová a redakční rada. Adresa redakce a administrace: Na Nivách 7, Český Těšín tel.: , fax: , Vychází čtyřikrát ročně. Vydávání povoleno Ministerstvem kultury České republiky, registrační číslo MKČR E

MOTTO Slezské diakonie Přinášíme světlo do života potřebných. Poslání 2013. Vize 2013. HODNOTY Slezské diakonie

MOTTO Slezské diakonie Přinášíme světlo do života potřebných. Poslání 2013. Vize 2013. HODNOTY Slezské diakonie VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvod Motto, hodnoty Členové představenstva Organizační struktura Profil a statistika organizace Události za uplynulý rok Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín Oblast Těšínsko Oblast

Více

informátor Preventivní programy pro děti a mládež ve Slezské diakonii Den ticha v Beskydské oáze v Písku u Jablunkova str. 9 str.

informátor Preventivní programy pro děti a mládež ve Slezské diakonii Den ticha v Beskydské oáze v Písku u Jablunkova str. 9 str. informátor 3/2014 Preventivní programy pro děti a mládež ve Slezské diakonii str. 4-6 Den ticha v Beskydské oáze v Písku u Jablunkova str. 9 1 úvod NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY SLEZSKÉ DIAKONIE může se nám zdát,

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Výroční zpráva 2012. Slezská diakonie

Výroční zpráva 2012. Slezská diakonie Výroční zpráva 2012 Slezská diakonie Obsah Úvod Motto, hodnoty Členové představenstva Organizační struktura Profil a statistika organizace Události za uplynulý rok Ústředí Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín

Více

informátor Domácí násilí se týká každého z nás Dobrovolníci Slezské diakonie pomáhali při likvidaci následků povodní Diakonické vzdělávací centrum

informátor Domácí násilí se týká každého z nás Dobrovolníci Slezské diakonie pomáhali při likvidaci následků povodní Diakonické vzdělávací centrum informátor 3/2013 Domácí násilí se týká každého z nás str. 4 Dobrovolníci Slezské diakonie pomáhali při likvidaci následků povodní str. 6 Diakonické vzdělávací centrum str. 7 1 úvod rok 2013 se nese ve

Více

informátor Program pro pěstounské rodiny Spolupráce s partnery Podpořte vydávání Informátoru str. 4 str. 7, 8 str. 10 1/2014

informátor Program pro pěstounské rodiny Spolupráce s partnery Podpořte vydávání Informátoru str. 4 str. 7, 8 str. 10 1/2014 informátor 1/2014 Program pro pěstounské rodiny str. 4 Spolupráce s partnery str. 7, 8 Podpořte vydávání Informátoru str. 10 1 úvod Slezská diakonie vstoupila do roku 2014 docela s optimismem. Tento rok

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

informátor Vývoj Slezské diakonie očima ředitelky organizace Slezská diakonie na Třinecku str. 8 str. 5, 6 2/2015

informátor Vývoj Slezské diakonie očima ředitelky organizace Slezská diakonie na Třinecku str. 8 str. 5, 6 2/2015 informátor 2/2015 25 1 9 9 0 2 0 1 5 Vývoj Slezské diakonie očima ředitelky organizace str. 5, 6 Slezská diakonie na Třinecku str. 8 ) 1 úvod Vážení čtenáři, milí spolupracovníci, čas nám neúprosně utíká

Více

Sborník Slezské diakonie

Sborník Slezské diakonie Sborník Slezské diakonie Kolektiv autorů květen 2010 Sborník Slezské diakonie Autoři: Ing. Česlav Santarius Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. Ing. Bronislav Kostka Mgr. Ilona Śniegoňová Mgr. Lenka Waszutová,

Více

TÝDEN ZDRAVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 2. 9. října 2014

TÝDEN ZDRAVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 2. 9. října 2014 PŘEDNÁŠKY Zdravé město Krnov ve spolupráci s komunitním plánováním Krnov a ostatními orgranizacemi Vás zve na TÝDEN ZDRAVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 2. 9. října 2014 7. ŘÍJNA, ÚTERÝ 18:00, studovna Městské

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH A VÍKENDOVÝCH POBYTŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH A VÍKENDOVÝCH POBYTŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH A VÍKENDOVÝCH POBYTŮ pro pěstounské rodiny pro rok 2015 www.pestouni.slezskadiakonie.cz Vzdělávací středisko Programu pro pěstounské rodiny Kateřina Bělavová tel. 733 142 438 email:

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

informátor Sociální podnikání ve Slezské diakonii Anketa s novými zaměstnanci Slezské diakonie str. 10 str. 4 2/2014

informátor Sociální podnikání ve Slezské diakonii Anketa s novými zaměstnanci Slezské diakonie str. 10 str. 4 2/2014 informátor 2/2014 Sociální podnikání ve Slezské diakonii str. 4 Anketa s novými zaměstnanci Slezské diakonie str. 10 1 úvod Venku je nádherné počasí po dnech plných deště. Příroda se krásně probudila k

Více

Pokorná služba. Pýcha píchá Pokora je zticha Zboří ovšem zdi Jericha. téma: PERSONALISTIKA

Pokorná služba. Pýcha píchá Pokora je zticha Zboří ovšem zdi Jericha. téma: PERSONALISTIKA informátor 2/2012 přichází k Vám další číslo Vašeho Informátoru, Vašeho průvodce nejen sociálními službami, ale také průvodce při řešení různých osobních životních mezníků. Jedním z nich je právě ztráta

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU Dobrovolníci SOS centra Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov Výroční zpráva 2014 Denní stacionář CCS Tloskov Vážení, dovolte, abychom Vám předložili výroční zprávu Denního stacionáře za rok 2014, ve které Vás chceme seznámit s naší činností. Touto cestou děkujeme

Více

informátor Jak a kde se zrodila Slezská diakonie Slezská diakonie na Karvinsku str. 7, 8 str. 5, 6 1/2015

informátor Jak a kde se zrodila Slezská diakonie Slezská diakonie na Karvinsku str. 7, 8 str. 5, 6 1/2015 informátor 25 1 9 9 0 2 0 1 5 1/2015 Jak a kde se zrodila Slezská diakonie str. 5, 6 Slezská diakonie na Karvinsku str. 7, 8 1 úvod Vážení čtenáři, milí spolupracovníci, nový rok jsme zahájili Novoroční

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Velikonoce: Výrobky našich uživatelů Přinášíme tipy na velikonoční výrobky našich uživatelů. DUHOVÝ DŮM Ostrava

Velikonoce: Výrobky našich uživatelů Přinášíme tipy na velikonoční výrobky našich uživatelů. DUHOVÝ DŮM Ostrava 1 úvod Milí čtenáři, přinášíme Vám opět novinky nejen ze života Slezské diakonie, ale sociálních služeb obecně. V tomto čísle se dotýkáme citlivého tématu, o které jste si psali, a to je péče o umírající

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Chvalkovice na Hané Ivanovice na Hané Slovo úvodem Domov u zámku, o.s. je neziskový poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům v roce 2014 nabízel tři druhy registrovaných

Více

Příloha č. 2: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ Moravskoslezský kraj. Organizace: Projekt: Rozjeďte to s námi

Příloha č. 2: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ Moravskoslezský kraj. Organizace: Projekt: Rozjeďte to s námi Příloha č. 2: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ Moravskoslezský kraj 400 000,- Kč Charita Opava Rozjeďte to s námi Aktivity organizace Charita Opava vznikla na základě dobrovolného společenství

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov.

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov. Slovo úvodem Mílí přátelé, rádi bychom vás seznámili s činností naší organizace. Po dlouholetých zkušenostech s poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením jsme se rozhodli

Více

Výroční zpráva Slezské diakonie Annual Report of Slezská Diakonie

Výroční zpráva Slezské diakonie Annual Report of Slezská Diakonie Výroční zpráva Slezské diakonie Annual Report of Slezská Diakonie 2011 Obsah/Contents Slovo úvodem/introductory word Motto Slezské diakonie/motto of Slezská diakonie Hodnoty Slezské diakonie/valeues of

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Vzpomínky. Již 25 let přinášíme světlo do života potřebným

Vzpomínky. Již 25 let přinášíme světlo do života potřebným Vzpomínky Již 25 let přinášíme světlo do života potřebným 25 1 9 9 0 2 0 1 5 25 let Slezské diakonie očima ředitelky Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému. Mgr. Zuzana Filipková,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Pomáháme zrakově postiženým OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI... 4 NAŠE POSLÁNÍ A CÍLE... 5 UŽIVATELÉ NAŠICH SLUŽEB... 5 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ... 6 SOCIÁLNĚ

Více

Městský úřad Český Těšín

Městský úřad Český Těšín Městský úřad Český Těšín náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín Telefon: 553 035 111 podatelna@tesin.cz www.tesin.cz Odbor sociální Oddělení sociálních věcí Štefánikova 18/25, 737 01 Český Těšín Telefon:

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců Vzdělávání zaměstnanců Pro SSS jsme požádali o podporu vzdělávání a z ESF jsme obdrželi finanční podporu, abychom mohli vzdělávat zaměstnance vlastními silami. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15 Základní informace o HEWER, z.s. Úvodní slovo předsedy sdružení Osobní asistence, jak ji vnímáme v organizaci HEWER, z.s. je službou, která významně zasahuje do života klienta. Osobní asistent je přítomen

Více

Město Třinec. Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů

Město Třinec. Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů Město Třinec Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů Město Třinec a spádová oblast Sociodemografická studie města Třinec Sociodemografická studie města Třinec

Více

Rozvoj potenciálu človeka bez domova

Rozvoj potenciálu človeka bez domova Príspevok z 5. ročníka medzinárodnej konferencie Rozvoj potenciálu človeka bez domova 30. 5. a 31. 5. 2013 Park Hotel Tartuf, Beladice Konferenciu zorganizovalo a spolufinancovalo o.z. ProA prúdu, vydavateľ

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové,

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové, VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013 Slovo na úvod Vážené dámy, vážení pánové, je mojí milou povinností shrnout pro Vás další rok fungování společnosti RUAH o.p.s. Rok 2013 byl prvním rokem, kdy jsme začali

Více

Dne 23. 10. 2007 byla ředitelkou jmenována Marta Bezecná, která jí vede doposud.

Dne 23. 10. 2007 byla ředitelkou jmenována Marta Bezecná, která jí vede doposud. 1 2 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje organizace Charita Třinec je církevní právnická osoba, která je zřízena diecézním biskupstvím. Datum ustanovení je 27. 10. 2007. Ministerstvem kultury ČR byla zaregistrována

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři

Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 27.3.2014, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, budova B Radniční salonek Přítomni: Kateřina Hájková, A Doma, o.s. Anna Šoková a Jana

Více

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 2. 4. 2015, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: dle prezenční listiny Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI 2. ČINNOST SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI OD 1.1. 2012 DO 31.12.

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Něco z historie Školní rok 1993/94 otevřena první křesťanská třída na 6. základní škole v Třinci Slavnostní

Více

Výsledky dotací A 2013

Výsledky dotací A 2013 Návrh počítá s dodatečným navýšením MPSV pro rok 2013. V rámci tvorby návrhu na rozdělení dodatečného navýšení ze strany MPSV byla vytvořena rezerva v rámci částky alokované na z rozpočtu hradeckého kraje

Více

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ čtvrtek 7. října 2010 9:00 14:00 hodin Kulturní klub u hradeb DUHA

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: 1. Základní údaje 2. Důležité události v roce 2008 3. Činnost Domova na půl cesty MAJÁK 4. Pracovní tým 5. Finanční zpráva 2008 6. Poděkování 1. Základní

Více

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 Dobrovolníci pomáhající seniorům v jejich vlastních domácnostech aktivita 80 000 2 Dobrovolníci pomáhající seniorům v sociálních a zdravotních zařízeních aktivita 170 000 3

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Oblastní charita Česká Kamenice církevní právnická osoba

Oblastní charita Česká Kamenice církevní právnická osoba Výroční zpráva 2013 Oblastní charita Česká Kamenice Název: Oblastní charita Česká Kamenice Subjekt: církevní právnická osoba Registrace: Ministerstvo kultury ČR Vznik: 7. 2. 2000 Působnost: Česká Kamenice,

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

Úvodní slovo. Vážení kolegové a přátelé,

Úvodní slovo. Vážení kolegové a přátelé, Obsah ÚVODNÍ SLOVO...2 ČINNOST SDRUŽENÍ...3 CÍLOVÁ SKUPINA...4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA...4 PROJEKTY...5 FINANČNÍ ZPRÁVA...12 PODĚKOVÁNÍ...13 ZÁKLADNÍ ÚDAJE...14 1 Úvodní slovo Vážení kolegové a přátelé,

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Dobrý den, dotazník, který máte právě před sebou, má za cíl zmapovat motivy a faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování jednotlivce, zda poskytne finanční dar

Více

Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015. Společnými silami. o k. u íže. k v y tče

Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015. Společnými silami. o k. u íže. k v y tče Průvodce cíli u íže m k ro o k bl Společnými silami k v y tče né sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015 Úvodní slovo Veřejný závazek, vyplývající ze střednědobých (komunitních)

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava.

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Poskytujeme sociální služby lidem ve věku od tří let se zdravotním postižením mentálním

Více

Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že:

Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že: Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že: 98 % žen bez domova touží po stabilní dlouhodobé práci

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

NOCLEHÁRNA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘIČÍ. Služby sociální prevence. Kde nás najdete

NOCLEHÁRNA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘIČÍ. Služby sociální prevence. Kde nás najdete Kde nás najdete Budova noclehárny se nachází ve stejné budově jako denní centrum na ulici Zámecká v těsné blízkosti Mlékáren. Poblíž je Kaufland a vlakové nádraží. Vchází se k nám zelenou branou z vlnitého

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení přátelé běžci dobré vůle, ani v těchto chladných zimních dnech naše spolupráce nepřestává. Ráda bych Vám poděkovala za

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více