Práce s dobrovolníky Jana Tomečková (2002), Ing. Štefan Szabó, PhD, RNDr. Silvia Szabóová (2012)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Práce s dobrovolníky Jana Tomečková (2002), Ing. Štefan Szabó, PhD, RNDr. Silvia Szabóová (2012)"

Transkript

1 Česko-Slovenská škola občanské iniciativy Práce s dobrovolníky Jana Tomečková (2002), Ing. Štefan Szabó, PhD, RNDr. Silvia Szabóová (2012) Hnutí DUHA ČESKO-SLOVENSKÁ ŠKOLA OBČANSKÉ INICIATIVY Informační materiály pro účastníky Česko-Slovenské školy občanské iniciativy. Určeno pouze pro potřeby účastníků. Vydalo Hnutí DUHA 2012.

2 Česko-Slovenská škola občanské iniciativy Práce s dobrovolníky Jana Tomečková (2002) Ing. Štefan Szabó, PhD RNDr. Silvia Szabóová 2012 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem. Dále je tento projekt podpořen Visegrádským fondem a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Pracovní verze informačních materiálů pro účastníky Česko-Slovenské školy občanské iniciativy, Lucký vrch, srpen Určeno pouze pro potřeby účastníků. 1

3 OBSAH OBSAH... 2 ÚVODNÍ SLOVO KDO JE DOBROVOLNÍK A CO Z TOHO VYPLÝVÁ Dobrovolník - ušetřená práce nebo práce navíc? PŘÍPRAVA ORGANIZACE NA SPOLUPRÁCI S DOBROVOLNÍKY Potřeby organizace Co by měla zahrnovat příprava organizace na spolupráci s dobrovolníky NÁBOR DOBROVOLNÍKU Cílová skupina Co můžeme dobrovolníkům nabídnout Formy náboru dobrovolníků první setkaní s dobrovolníkem Cíl, průběh a podmínky prvního setkání Otázky, které mohou zaznít SEZNÁMENÍ DOBROVOLNÍKA S PRACOVIŠTĚM, LIDMI A ČINNOSTÍ Dobrý den - špatný den Co tě nezabije, to tě posílí JAK DOBROVOLNÍKY UDRŽET Investice a satisfakce Jak se mohou noví lidé stát součástí organizace a proč v ní chtějí zůstat Základní faktory motivace, s nimiž můžeme pracovat Individuální přístup a vztah ROZLOUČENI S PROBLÉMOVÝMI DOBROVOLNÍKY...21 ZÁVĚR...22 UŽITEČNÉ KONTAKTY A ODKAZY

4 ÚVODNÍ SLOVO Tento infolist vám nepřinese zaručený recept na to, jak úspěšně spolupracovat s dobrovolníky. Provede vás však základními otázkami a tématy, které je dobré vzít na zřetel, pokud chcete spolupráci s dobrovolníky ve vaší organizaci zlepšit nebo se na ni chystáte. Není to však rozhodně vše, co si můžete odnést. Pokud chcete získat pro práci své organizace víc, než zde najdete, máte šanci. Snažte se nejen pasivně číst, ale hlavně se sami sebe v zastávkách jednotlivých témat ptejte, jak je to u vás, jak a proč spolupráce s dobrovolníky funguje či nefunguje ve vaší organizaci (skupině). Podtrhávejte si, co je pro vás důležité, pište alespoň heslovité poznámky, k nimž se později můžete vracet. Diskutujte také o důležitých momentech zapojování dobrovolníků s dalšími účastníky a lektory. Vaše představy, odpovědi i nové otázky skrývají klíče k pochopení, proč se vám spolupráce s nimi daří či nedaří. Respektive, proč se vám daří či nedaří je nacházet a udržet. Při svých úvahách vězte, že ve většině organizací nejsou pro lepší práci s dobrovolníky jen samé překážky, jak se někdy zdá. Zkuste se zaměřit hlavně na příležitosti, kterých lze využít v tom nejlepším smyslu. A právě na nich můžete začít stavět. Čím dřív, tím lépe. A vlastně stále. Co vás napadne, když se řekne - lidé" ve vaší organizaci - pracovníci, spolupracovníci, dobrovolníci? Cítíte nějaký rozdíl, který by se měl nějak odrazit v přístupu k nim? Jaké jsou hlavní cíle, které chce vaše organizace (skupina) naplnit a jaká práce z nich vyplývá? Jakou kvalifikaci, vyžaduje, kolik času zabere? Jak jste na tom s materiálním zázemím a penězi? Potřebujete pro svou činnost lidi? Kolik? Kam? Jaké? Potřebujete dobrovolníky? Je vaše organizace otevřená okolnímu světu a názorům nebo uzavřená? Je řízena demokraticky či nedemokraticky? Jaké jsou v ní mezilidské vztahy, komunikace, jakou má atmosféru a jak asi působí na vnější svět? Proč jste vy a vaši kolegové do organizace (skupiny) přišli, proč zůstáváte? Kdo je podle vás dobrovolník? (prosím napište si odpověď) 3

5 1. KDO JE DOBROVOLNÍK A CO Z TOHO VYPLÝVÁ Dobrovolník není nevolník ani zaměstnanec. Pomáhá z vlastní vůle a bez nároku na finanční odměnu věcem, které přesahují jeho úzce soukromé zájmy, tj. věcem, které jsou zpravidla veřejně prospěšné. Dají se označit cíle naší organizace jako veřejně prospěšné a smysluplné? Máme spoustu práce, ale málo lidí a peněz? Pokud ano, kde jsou houfy nadšených dobrovolníků? Možná to neví... A dost možná je problém jinde Dobrovolník - ušetřená práce nebo práce navíc? Je dobrovolník úsporou práce nebo znamená v konečném důsledku práci navíc? Nejčastěji asi obojí. Zpravidla však v obráceném pořadí. Dobrovolníka chceme proto, aby nám uspořil práci. Musíme však počítat s tím, že zejména zpočátku pro nás bude znamenat zvýšené nároky. Při úspěšné práci s dobrovolníky se totiž musíme dostat nejen do situace, kdy je pro nás dobrovolník více pomocí nežli zátěží, ale zároveň, kdy dobrovolník cítí, že nejen stále něco poskytuje, ale taky sám něco dostává. A právě slaďování potřeb k vzájemnému uspokojení nejen že zpravidla nějaký čas trvá, ale vyžaduje si minimálně kus energie z obou stran. Nečeká nás proto kýžená okamžitá úleva od kupy práce, kterou máme, ale naopak práce navíc. Pokud však tuto fázi budeme brát vážně - vynaložíme úsilí na přilákání vhodných lidí a podporu jejich přijetí a růstu, je pravděpodobné, že místo absence dobrovolníků či jejich neúnosné cirkulace v organizaci, se časem dostaví opravdová odměna za naše úsilí. Nejen, že nám dobrovolníci ušetří kus práce a dovolíme li jim to, převezmou i část tíhy, kterou na svých bedrech neseme. Jako bonus přinášejí do naší organizace ještě mnohem více. Práce navíc, navíc pěkné galeje Investice organizace do dobrovolníka čas, energie, popř. peníze - vymezit koordinátora dobrovolníků* a případně i lidi, kteří se starají o jednotlivé dobrovolníky individuálněji otevřenost, tolerance a vstřícnost vůči nově příchozím ochota a nutnost informovat, vysvětlovat seznamovat s posláním, cíli organizace, projektů, smyslem všech, i dílčích, činností potřeba dávat zpětné vazby, motivovat ocenit přístupnost zpětné vazbě, schopnost sebereflexe a změny stereotypů vyšší nároky na koordinaci aktivit, flexibilitu a kreativitu potřeba zřetelně formulovat své cíle, potřeby a delegovat úkoly, schopnost propojovat úkoly s cíli narušení kolektivu novými lidmi konkurence na prostory a zajímavou práci trpělivost a shovívavost k chybám nových dobrovolníků, aj. Ušetřená práce a ještě něco navíc Přínos dobrovolnictví pro organizaci pomoc-úspora času, energie, peněz nový duch, nadšení, nápady, zkušenosti, invence, kreativita nový přístup a pohled na řešení problémů (know how), příp. nová identifikace potřeb, problémů či cílové skupiny zpětná vazba a konstruktivní kritika zabraňující nežádoucí stereotypizaci nový člověk do party"-doplnění týmu šíření myšlenek organizace mezi další lidi dobrovolníci mají čas a možnost dělat činnosti, které nelze zvládat v běžném provozu přínos nových kontaktů využitelných pro organizaci vnášení neformálních forem vztahů ke klientům (v organizacích soc. péče aj.) dobrovolníci zvyšují důvěryhodnost organizace a zpravidla jsou jí dobrou reklamou dobrovolníci jsou zásobárnou budoucích kvalitních zaměstnanců organizace, aj. (Čechová, 2001) 4

6 2. PŘÍPRAVA ORGANIZACE NA SPOLUPRÁCI S DOBROVOLNÍKY Potřebujeme opravdu dobrovolníky? Máme pro ně práci a kolik času zabere? Jaké dobrovolníky potřebujeme? Jakou kvalifikaci, jaké schopnosti, dovednosti či vědomosti by měli mít? Hraje roli věk, pohlaví apod.? Jak najdeme ty pravé? Chceme si dobrovolníky udržet dlouhodoběji? Jak to uděláme? Kdo jim vysvětlí, co mají dělat? Kdo je seznámí s tím, jak to chodí v naší organizaci, na koho se mohou obracet se svými dotazy, kdo jim dá zpětnou vazbu? Chceme, aby se stali součástí neformálního života naší organizace? Jaké minimální podmínky jim můžeme pro práci zajistit? Budou si mít kam sednout, kde pracovat a umýt si ruce? Mohou si u nás uvařit alespoň čaj? Máme-li zaměstnance, nebudou jim dobrovolníci kvůli něčemu trnem v oku? Chtějí i oni, abychom se dobrovolníkům otevřeli? Mluvil s nimi někdy někdo o tom? Mají se dobrovolníci podílet na chodu organizace a plánování do budoucna? Mají u nás kromě povinností i nějaká práva? Potřeby organizace Pro organizaci je důležité přesně rozhodnout, proč potřebuje dobrovolníka a co bude jeho úkolem. V běžných případech každodenní praxe není třeba psát dlouhý popis práce celé organizace, ale jen určit, jaké potřeby by měl jeden či více dobrovolníků uspokojit. Všichni v organizaci by přitom měli mít jasnou a konkrétní představu o tom, jaká bude činnost dobrovolníků, jak dlouho bude trvat, komu budou dobrovolníci za svou práci zodpovídat a kde bude jejich pracovní místo. Je proto důležité analyzovat úlohu dobrovolníka konzultací s jeho budoucími spolupracovníky předem. Pokud chceme zlepšit celkový systém práce s dobrovolníky v organizaci anebo hodláme systematičtější práci s dobrovolníky zavést, je prospěšné zamyslet se napřed hlouběji nad cíli a skutečnými potřebami organizace jako celku. Možná budeme překvapeni tím, co zjistíme. Odpovědi na ty nejjednodušší otázky totiž vůbec nemusí být tak jasné, jak se zdá. Analýzou vlastních cílů, potřeb a možností si utvoříme dobré východisko pro tvorbu vnitřní strategie a metodiky práce s dobrovolníky v organizaci (dobrá strategie a metodika se totiž vždy odvíjí z kvalitně identifikovaných potřeb a možností organizace) Co by měla zahrnovat příprava organizace na spolupráci s dobrovolníky informování o záměru pracovat s dobrovolníky, seznámení s významem dobrovolníků v naší organizaci, motivace pracovníků k přijetí myšlenky zapojení dobrovolníků - snaha podpořit vstřícnost a ochotu pomáhat dobrovolníkům (v organizacích, kde není motivace pracovníků k práci s dobrovolníky jasná) společné definování role a oblastí působení (případně úkolů) dobrovolníků v organizaci - vyjasnění kompetencí a povinností členů organizace ve vztahu k novým dobrovolníkům, kdo co bude konkrétně dělat (stanovení koordinátora dobrovolníků, zadavatele úkolů, školitele, supervizora aj. dle konkrétní potřeby organizace), popř. zaškolení pracovníků pracujících s dobrovolníky příprava středně až dlouhodobé strategie práce s dobrovolníky (jejich

7 získávání, udržení a růstu v organizaci) příprava náboru dle potřeb organizace zjištěných její analýzou (definice koho, na jakou práci a na jak dlouho potřebuji) příprava školení výcviku či jiné formy zaškolení dobrovolníků zvážení systému pobídek pro udržení dobrovolníků v organizaci (prodiskutovat možnosti motivačních akcí, odměňování dobrovolníků, uvažovat o možnosti kvalifikačního růstu dobrých" dobrovolníků apod.) 6

8 3. NÁBOR DOBROVOLNÍKU Jaké typy lidí potřebujeme ke spolupráci, Co můžeme nabídnout - Proč by měli mít ostatní lidé zájem zapojit se do práce s námi? Jak můžeme získat jejich zájem? Jak můžeme podpořit, aby u nás vydrželi déle? Až když nám toto bude jasné, můžeme se na druhé obrátit a požádat je o něco.) Cílová skupina Abychom dosáhli úspěchu při získávání nových lidí, měli bychom si vytýčit cílovou skupinu, kterou chceme oslovit. Pokud jste si udělali analýzu potřeb organizace, neměl by to být žádný problém. Můžeme se navíc ptát např.: Chceme do činnosti zapojit především mladé lidi nebo staré, kvalifikované či nekvalifikované, aj.? Budeme aktivizovat lidi postižené lokálním či osobním problémem? Podle toho, jakou skupinu lidí budeme chtít oslovit, volíme náborovou kampaň. Cíli náboru se částečně podřizuje jazyk a styl, jakým lidi oslovujeme i způsob, jak je k nám do organizace přitáhnout (např. propagace na schůzi zahrádkářské kolonie apod.) Co můžeme dobrovolníkům nabídnout Lidé často nemohou naplnit všechny své potřeby tam, kde žijí (v zaměstnání, ve škole, doma...), proto hledají cestu, jak udělat svůj život lepší, smysluplnější, zajímavější, pestřejší atd. jinde. Chtějí zažít, že pomáhají dobré věci, chtějí poznávat zajímavé lidi, získávat nové zkušenosti, informace, podněty, mít příležitost naučit se něco nového atd. Hledají prostor pro své odpovědi na docela základní lidské otázky po tom, kdo jsou, kam patří a kam směřují. Řadu z těchto obecně lidských potřeb a otázek můžeme lidem pomoci naplnit třeba právě v naší organizaci. Bylo by proto škoda, nedat jim to najevo. Zvláště pak těm skupinám lidí, jejichž schopnosti mohou pomoci poslání naší organizace. 7

9 Co můžeme lidem nabídnout kontakt se zajímavými lidmi, s jinou realitou", možnost získat nový pohled (na svět, na lidi, na sebe...) aktivní a mnohdy také atraktivní způsob trávení volného času, někdy i zábavu a způsob odpočinku nové přátele a kolektiv sdílení společných hodnot, pocit smysluplnosti prostředí, kde je příjemná atmosféra nové informace, zkušenosti, znalosti, dovednosti, které se mohou hodit možnost vzdělávání příležitost zpětných vazeb k osobnímu růstu seberealizaci zázemí pro realizaci vlastních nápadů a vizí zkušenost, že něco dokázali (vytvořit, zorganizovat, pomoci) příležitost ke zviditelnění dobrý pocit z dobře vykonané práce vědomí vlastní potřebnosti, smysluplnosti, uspokojení potřeby pomáhat, k někomu patřit, být oceněn... růst sebevědomí mobilizaci osobního potenciálu zvyšování vlastní hodnoty na pracovním trhu Co bychom měli zajistit dobrovolníkovi vhodnou činnost, kterou má vykonávat (ta má být zajímavá a smysluplná, dobrovolníci mohou vykonávat také neatraktivní činnosti, ovšem musí být jasná jejich smysluplnost a vazba na konkrétní cíl) koordinátora dobrovolníků/kontaktní osobu v organizaci (člověka, který vysvětlí náplň práce a na kterého se mohou dobrovolníci obracet při řešení případných problémů, žádat o pomoc, asistenci, popř. můžeme mít v záloze infomateriál...) materiální zázemí (např. potřebný materiál pro výkon práce; prostor, kde může vykonávat svou činnost; prostor, kde může odkládat své věci, atd.) poskytování zpětných vazeb dobrovolníkovi (a získávání zpětných vazeb od dobrovolníka) dobrovolníkovi tak zajistíme motivaci a možnost dalšího růstu; je dobré určit si vlastní strategii motivace dobrovolníků (např. pravidelné schůzky, kde se mohou scházet a podílet se na rozhodování o činnosti organizace, plánování činností, předá vání zkušeností...) dále již individuálně dle typu a zaměření organizace může být vhodné školení či počáteční výcvik dobrovolníka, průběžné vzdělávací kurzy, tréninky apod. (Čechová, 2001) Pokud si vezmeme položku po položce, můžeme začít pilně pracovat nejen na tom, jak to zařídit, abychom co nejvíc pozitivních pobídek dobrovolníkům v organizaci dali, ale i na tom, abychom naše atraktivní nabídky dokázali prezentovat při náboru dobrovolníků. Formy náboru mohou být přitom velmi různé Formy náboru dobrovolníků Máme-li vytipovánu cílovou skupinu, kde chceme dobrovolníky získávat, můžeme využít různé způsoby, jak je oslovit. Ne každý způsob, je vhodný pro každou skupinu, ale to je třeba zvážit. Zde je několik příkladů a zkušeností, jak a kde nové lidi hledat: Nábor dobrovolníků můžeme provádět: jednorázově (na jednorázové akce, při prvním náboru dobrovolníků, když 8

10 potřebujeme naléhavě více dobrovolníků nebo před školením/výcvikem skupiny dobrovolníků) průběžně (kontinuálně přibíráme potřebné dobrovolníky pro organizaci a její projekty, zvláště v případech, kdy není potřeba najednou většího množství dobrovolníků a není potřeba jejich počátečního školení) Formy náboru Jedním z nejúčinnějších postupů při získávání nových lidí je, když každý člen organizace přivede dalšího člověka. Má to výhodu také v tom, že nově příchozího alespoň částečně známe, víme, co od něj můžeme očekávat a většinou i on sám má představu, kdo jsme my. Výhodou je i bezprostřední a dlouhotrvající vliv na nového člověka. Oslovení vybraných potenciálních zájemců o spolupráci, kteří již v minulosti projevili zájem o problém, kterým se zabýváme. Těmto lidem je dobré napsat s žádostí o pomoc při řešení konkrétního problému, s šířením materiálů apod. Můžeme si s nimi domluvit schůzku. (Důležité je nechávat si kontakty na lidi, kteří se v minulosti ozvali - podepsali petici, odebírají časopis s touto tématikou, byli na nějaké akci...). E- maily, které pravidelně informují o činnosti organizace cílovou skupinu mohou být i prostředkem získávání podpory lidí, např. k výzvě pomoci formou dobrovolnické práce pro organizaci Plakátky zvoucí na akce, které pořádáme, popř. přímo zaměřené na to, že hledáme dobrovolníky (je dobré využít frekventovaných míst, např. knihoven, škol, klubů, čekáren, dopravních prostředků, penzionů pro důchodce, úřadů práce aj. - záleží na zvolené cílové skupině) Dobrou příležitostí pro oslovení lidí představují veřejné akce - přednášky, školní programy, putovní výstavy, infostánek na hudebním festivalu, sázení stromků aj. brigády, vzdělávací víkendy, semináře petiční akce, atd. Pokud plánujeme takové akce, je dobré myslet na arch papíru, kam se mohou případní zájemci o spolupráci či o další informace zapisovat. Na začátku přednášky či při vernisáži výstavy, je dobré podat stručné informace o organizaci a zmínit kontaktní osobu či adresu, kam se případní zájemci o spolupráci mohou ozvat. Na akcích by měly být veřejnosti k dispozici rovněž naše materiály, kde je kontakt uveden. Informační schůzky, dny otevřených dveří a pod., které jsou určeny široké veřejnosti a jejichž účelem je podrobnější seznámení s organizací a její činností. Příchozí mají možnost konzultovat své představy názory či plány, popř. se mohou rovnou zapojit aktivně do spolupráce. Vhodné je také zavést pravidelné schůzky pracovní skupiny, kam mohou noví zájemci přijít a zapojit se do konkrétních plánovaných akcí. Letáky, v nichž jsou informace o organizaci a její činnosti nebo letáky tematicky zaměřené (odpady, postižení občané, lesy...) vždy s kontaktem na nás. Média (časopisy, noviny, rozhlas, televize, internet...) pomáhají nám zviditelňovat nejen problémy, kterými se zabýváme, ale i naši organizaci, což může velmi pomoci při získávání nových spolupracovníků přímou či nepřímou cestou. Internetové stránky naší organizace s uveřejněnou výzvou k zapojení dobrovolníků 9

11 by měly být samozřejmostí. Je také dobré mít vlastní nástěnku ve městě, kde působíme a šipky, které lidi dovedou do naší organizace. Kontakt na nás by neměl chybět v adresářích neziskových organizací (např. na ). 10

12 4. PRVNÍ SETKANÍ S DOBROVOLNÍKEM První setkání s dobrovolníkem muže mít různou formu (např. formu pohovoru, informační schůzky anebo třeba konkurz), záleží na vašich potřebách a možnostech. Každopádně byste se měli snažit, aby vaše první setkání s perspektivním dobrovolníkem nebylo tím posledním Cíl, průběh a podmínky prvního setkání Cílem prvního setkání je: poskytnout informace o organizaci získat informace o dobrovolníkovi a případně posoudit jeho způsobilost pro zapojení dohodnout se o zapojení dobrovolníka, vyjasnění požadavků a podmínek obou stran prostor pro dohodu termínů (zahájení činnosti, školení, výcviku apod.) někdy může rovnou proběhnout zaškolení dobrovolníka je dobré zajistit zpětné vazby k práci, kterou děláme, pokud o ní dobrovolník ví Průběh a podmínky prvního setkání věnovat zájemci dostatek času odměnit jeho snahu/zájem zeptat se: proč přišel, kde se o nás dozvěděl, co o nás ví nechat ho vybrat, s čím by rád pomáhal v případě, že se dohodneme na konkrétní pomoci, je důležité dobře specifikovat úkol a výsledek, který očekáváme poukázat a ozřejmit širší souvislosti jeho úkolu/práce Během rozhovoru i další práce bychom měli mluvit s dobrovolníkem tak, aby nám rozuměl a přistupovat k němu jako k partnerovi. Je ku prospěchu, když dobrovolník vycítí, že má prostor pro samostatnou a tvůrčí práci a zároveň možnost kdykoli se na nás obrátit. První setkání provádíme: individuálně (setkání s jedním dobrovolníkem/uchazečem, slouží buď k poskytnutí informací dobrovolníkovi, zjišťování informací o dobrovolníkovi případně posouzení jeho přijatelnosti pro daný program, apod.) nebo skupinově (skupině lidí poskytujeme informace, zodpovídáme dotazy, domlouváme termíny,... apod.) v předem stanovené termínu (ten je avizován již při náboru - šetří čas a energii při náboru více lidí, vhodné u konkurzů; pozor abychom si špatně zvoleným termínem neodselektovali část dobrovolníků!) nebo průběžně (kdykoli dobrovolník přijde - zvláště u dlouhodobých náborů) Co můžeme potřebovat? vizitky informační materiály o organizaci záznamy a dokumentaci činnosti (fotografie, videozáznam, novinové články,...) 11

13 dotazník / formulář zjišťující informace o dobrovolníkovi (může obsahovat základní osobní údaje - kontakt, seznam činností, které preferuje, zkušenosti, dovednosti, vzdělání, zájmy...) (Čechová, 2001) Otázky, které mohou zaznít Člověk z organizace se může zeptat: Víte něco o naší organizaci - co dělá, jaké jsou naše cíle a hodnoty? Jakou práci chcete u nás dělat? S čím byste chtěl pomáhat? Jaká jsou vaše očekávání spojená s prací v naší organizaci? Pracoval jste někdy jako dobrovolník? Jak se vám to líbilo? Proč už tam nepracujete? Kolik času můžete věnovat práci v naší organizaci? Vidíte nějaké překážky, které by mohly bránit vašemu plnému zapojení do práce? Účastnil byste se zaškolení? Jaké máte zájmy a koníčky? Máte nějaké schopnosti nebo zkušenosti, které bývám pomohly v této práci? Dobrovolník se vás může ptát: Co mohu dělat? Co budu přesně dělat? Kolik času chcete, abych vám věnoval? Je to pevná doba nebo pohyblivá? Budu mít někoho, na koho se můžu obracet s dotazy a případnými problémy? Zúčastním se nějakého školení? Budu se zde moci něco nového naučit? Budu mít nějakou vlastní zodpovědnost? Je zde příležitost k seznámení s dalšími dobrovolníky? Co se stane, když mi to nepůjde? Pomůže mi někdo? Když se mi u vás nebude líbit, necháte mne bez problémů odejít?, aj. 12

14 5. SEZNÁMENÍ DOBROVOLNÍKA S PRACOVIŠTĚM, LIDMI A ČINNOSTÍ Dobrý den - špatný den Když přijde do organizace nový člověk, mělo by být samozřejmostí, že jej provedeme organizací, představíme svým kolegium a seznámíme s činností, kterou bude dělat. Musíme vždy počítat s tím, že nový člověk má sice zájem pomáhat, málokdy je však hned na začátku zkušeným aktivistou, který má vhled do problému a ví přesně, co má dělat. A právě zde začíná pole pro ony nutné investice do dobrovolníka, o kterých jsme hovořili. Stačí se jen vžít do kůže člověka, který se dostává mezi úplně nové a cizí lidi, kteří jsou ponořeni do něčeho, s čím se on sám setkává třeba vůbec poprvé v životě. Stačí si představit, že po něm jako samozřejmost tihle lidé chtějí pomoci s něčím, co neví, jak udělat, popř. tak trochu ví, ale vůbec si nevěří a potřebuje se v řadě věcí utvrdit, probrat to s někým, popř. zkusit si to napřed s krytými zády" Co tě nezabije, to tě posílí Je dobré, když si hned na začátku vytipujeme šikovné lidi, do nichž jsme ochotni investovat a výborné je, když si takovéhoto nového člověka vezme někdo z členů organizace osobně pod patronát" -zaškoluje jej do činnosti, seznamuje blíže s dalšími spolupracovníky a je k dispozici, kdykoli potřebuje poradit. Pokud mu navíc takový člověk dokáže dávat kvalitní zpětné vazby a přenášet na něj víc a víc zodpovědnosti (čili i důvěry), je to s novým dobrovolníkem patrně na nejlepší cestě, aby se z něj stal časem onen vysněný samostatný aktivista. První kroky po přijetí dobrovolníka: seznámení s posláním a cíli organizace, s vazbou úkolů dobrovolníka na tyto cíle seznámení s pracovištěm, provozem (kontaktní osoby, přidělení práce, pracovní prostředky,...) seznámení s kulturou organizace" (zvyky, specifika pracoviště, apod.) informace o právech a povinnostech případně sepsání smlouvy či dohody Navazuje: motivace nových lidí a navázání osobnějších kontaktů vyjádřit vzájemná očekávání a případně korigovat ta, která nemůžeme naplnit specifičtější příprava na práci dobrovolníka, doplňování odborných informací a případně vzdělávání Důležité je, abyste nového dobrovolníka prostřednictvím prvních úkolů, kterých se chopí, dokázali povzbudit a motivovat i k těm těžším, které na něj chcete časem naložit. Popř. aby dovedl vydržet dělat i věci nezáživné, tj. pochopil jejich smysl a našel si popř. v organizaci něco dalšího, proč mu stojí za to i takovou 13

15 nezáživnou práci dělat. 14

16 6. JAK DOBROVOLNÍKY UDRŽET Zkušenost říká, že ještě mnohem těžší, nežli dobrovolníka získat, je dokázat ho v organizaci udržet Investice a satisfakce Přemýšleli jste někdy nad tím, co všechno práce ve vaší organizaci nového dobrovolníka stojí? Investice dobrovolníka do dobrovolnické práce čas, energie a někdy i peníze (na dopravu a pod.) nutnost učit se a zvládat nové situace, úkoly, vztahy... trpělivost, ochota naslouchat a tolerovat jiné (názory, postoje, zvyky, lidi, aj.) ochota komunikovat s různými lidmi a institucemi ochota vyrovnat se s nepochopením či negativním přijetím od svého okolí riziko ztráty ideálů a změny ve vlastním životě (na základě nového poznání a zkušeností) vyrovnávání se s frustrací vyplývající z povahy dobrovolné práce (konfrontace s lidským utrpením, nemohoucností, nezájmem...) ochota snášet nepohodlí, časový pres, stres aj. (Čechová, 2001) Samozřejmě není možné dlouhodobě něco takového zažívat a nemít silné přesvědčení nebo pozitivní zpětnou vazbu, něco, co nám ospravedlní či vynahradí tuhle dřinu, ztráty a nepohodlí. 15

17 6. 2. Jak se mohou noví lidé stát součástí organizace a proč v ní chtějí zůstat Jak se mohou noví lidé stát součástí naší organizace? Zjistíme, co je zajímá a co by chtěli u nás dělat. Zjistíme, jaké mají schopnosti a co umí (nedáme nikomu úkol, který je nad jeho síly, odradí ho nebo mu nesedí, atd.) Odpovídáme lidem na otázky, se kterými za námi přišli, porovnáváme jejich představy s naší činností. Určíme někoho (případně i víc lidí), aby pomáhali novým dobrovolníkům (např. aby jim vysvětlili, jak to v organizaci chodí, aby měli větší jistotu...). Organizujeme schůzky pro nováčky, uvádíme je do toho, co už děláme i do toho, co plánujeme. Od začátku musíme lidem říci, kdo je za co zodpovědný. Dáme jim konkrétní úkol, který budou umět a chtít dělat. Zapojíme je do naší práce tak, aby sejí osobně účastnili. Jak si lidi v organizaci udržíme? Od začátku dáváme lidem pocítit, že jejich práce nebo jiná pomoc je pro nás důležitá. Vytváříme lidem podmínky pro jejich práci. Nediktujeme jim způsob, jak mají věci dělat, necháme jim volné pole ohraničené osobní zodpovědností. Nevyčítáme jim chyby, ale pomůžeme jim je napravit. Vysvětlíme jim/jak mohou něco udělat, případně nejdřív uděláme něco spolu s nimi (např. spolupracujeme při psaní textu letáku). Důvěřujeme novým lidem, že budou schopni dobře fungovat v naší skupině. Když někdo něco udělá, oceníme jeho práci a zdůrazníme důležitost jeho pomoci společnému dílu. Pracujeme týmově. Dělíme se o zkušenosti, poskytujeme si zpětné vazby. (Zamkovský, 1993) Základní faktory motivace, s nimiž můžeme pracovat Kvalita pracovního prostředí: dostatek informací (o poslání a cílech organizace, o plánech, informace o souvislosti a vazbě vykonávaných činností na cíl - smysl vlastní činnosti atd.) kvalitní pracovní vztahy (se zaměstnanci organizace, s dobrovolníky, klienty či zákazníky organizace, cílené omezování možných třecích ploch, rivality a pod., zapamatujme si co nejdříve jména dobrovolníků a oslovujme je) jasná práva, povinnosti a kompetence materiální zabezpečení výkonu dobrovolnických činností snaha o příjemné pracovní prostředí Vzdělávání příprava dobrovolníka před zahájením činnosti průběžné vzdělávání zlepšující a usnadňující činnost dobrovolníka nadstavbové vzdělávání (někdy se nemusí vztahovat přímo k předmětu dobrovolnické činnosti, ale oblasti zájmu, osobnostního růstu, komunikačních dovedností, organizace času... - může být součástí odměňování) 16

18 Odměňování pozitivní zpětná vazba/pochvala směřující k vyjádření spokojenosti s člověkem, nejen s jeho prací (poděkování by mělo být upřímné a pokud možno i časté a v různých podobách) podíl na úspěchu akce, kde dobrovolník participoval (vyhlášení výsledků, oslava...) veřejné poděkování (např. článek v místních novinách, ocenění v rámci nějaké veřejné akce...) rozhovor s dobrovolníkem v médiích (zvyšuje jeho společenskou prestiž) účast na oslavách organizace (výročí a významné události organizace, oslavy zaměstnanců...) přání k osobním výročím dobrovolníka věnovat zvýšenou pozornost výsledkům, kterých si dobrovolník sám cení uvedení dobrovolníka do role experta, zájem o jeho zpětnou vazbu přizvání dobrovolníka k řízení akce, projektu, organizace... pozice školitele nově příchozích nabídnutí členství v organizaci, příp. v jejích orgánech osvědčení o působení dobrovolníka v organizaci, osvědčení o absolvovaných výcvicích, školeních, doporučení do škol, pro zaměstnavatele, apod. děkovný dopis dobrovolníkovi, případně i jeho rodičům či nadřízeným někdy je dobré utvářet hierarchii mezi dobrovolníky (nutno zvážit pro a proti) účast na činnostech a akcích na jejichž přípravě se dosud nepodílel příprava akcí a volnočasových aktivit speciálně pro dobrovolníky (večírek, happening a pod.) možnost jednorázové odměny, dárku, který si dobrovolník nemůže nárokovat aj. (např. formou pozvání na společnou večeři, koncert...) Jak motivovat dobrovolníka bez finančních odměn zjistěte klíčovou motivaci každého dobrovolníka v organizaci a zohledněme ji při rozdělování práce (např. člověk motivovaný úspěšným dosažením cíle potřebuje vědět přesné datum, do kdy musí úkol splnit) zaangažujme dobrovolníky do plánovacího a tvůrčího procesu utváření podoby vaší organizace pořádejme pro dobrovolníky pravidelné schůzky, kde se budeme věnovat jejich problémům, ale i pokroku v jejich práci (alespoň 2x ročně) připravme úkoly pro dobrovolníky i zaměstnance ve stejné oblasti, aby se mohli sejít při společné práci a hledat řešení problémů ve vzájemné spolupráci vytvořme programy pro týmovou spolupráci, aby se zlepšila komunikace a spolupráce v pracovní skupině zdůrazněme, jaký prospěch má práce organizace pro společnost a ukažte dobrovolníkům i zaměstnancům, jak i oni svým dílem přispívají organizaci k dosažení cílů podělme se s dobrovolníky o radostné i zodpovědné práce, poraďme jim, jak dosáhnout svých cílů ujistěme se, že vaše organizace je příjemným místem pro práci i na pohled - jestliže tomu tak není, snažte se to změnit než učiníme konečné rozhodnutí, zeptejme se dobrovolníků i zaměstnanců 17

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace Financováno z programu PHARE Evropské unie Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha - červen 2003 Tento průvodce vznikl jako výstup projektu Zvýšení

Více

Dobrovolnictví středoškoláků

Dobrovolnictví středoškoláků Dobrovolnictví středoškoláků Manuál pro učitele, zaměstnance neziskových organizací a volnočasových klubů a další zájemce o tom, jak udělat dobrovolnictví pro středoškoláky zajímavým. Michal Novotný (Hestia

Více

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích

dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích Praha 2011 Česká kancelář programu Culture Tento projekt

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Diplomová práce 2012 Bc. Jaroslava Stoklasová, DiS. Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM

CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

MANUÁL PRO METODIKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

MANUÁL PRO METODIKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH MANUÁL PRO METODIKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Občanské sdružení Instand, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, leden 2011. CESTA K ROZVOJI Institut pro podporu vzdělávání

Více

LESY A DOBROVOLNICTVÍ

LESY A DOBROVOLNICTVÍ LESY A DOBROVOLNICTVÍ ÚVOD METODICKÉHO MATERIÁLU 2 6 Úvodní slovo ředitelka Dobrovolnického centra Mgr. Lenka Černá Úvodní slovo ministr zemědělství ČR Ing. Petr Bendl Úvodní slovo ministr životního prostředí

Více

Bakalářská práce. Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky

Bakalářská práce. Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Bakalářská práce Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity Vypracoval: Vedoucí práce: Jan Panocha, obor Sociální pedagogika

Více

Realizace dobrovolnictví v hospicích

Realizace dobrovolnictví v hospicích JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Realizace dobrovolnictví v hospicích Diplomová práce Ing. Renata Švestková, Ph.D. 25. 4. 2005 Petra Mrázová vedoucí práce autorka

Více

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Projekt: KONCEPT Zajištění koncepčního řešení v oblasti podpory vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Zadavatel: Národní ústav pro

Více

Jdeme s kůží na trh. Motivační semináře Musíš chtít sám/sama. Ivana Mariánková Lucie Houthoofdtová

Jdeme s kůží na trh. Motivační semináře Musíš chtít sám/sama. Ivana Mariánková Lucie Houthoofdtová Chelčického 4 tel.: +420 737 505 288 ebanka: 231208036/2400 702 00 Ostrava 1 email: info@eico.cz ič: 69610720 Česká republika www.eico.cz dič: CZ69610720 Motivační semináře Musíš chtít sám/sama Jdeme s

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Dobrovolnická činnost zaměřená na formu práce Jeden na jednoho

Dobrovolnická činnost zaměřená na formu práce Jeden na jednoho Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářská práce Dobrovolnická činnost zaměřená na formu práce Jeden na jednoho Volunteer activities focused on the form of work One to one Vedoucí

Více

ROZVOJ DOBROVOLNICTVÍ

ROZVOJ DOBROVOLNICTVÍ METODIKA programu ROZVOJ DOBROVOLNICTVÍ František Klepaè M E T O D I K A p r o g r a m u R O Z V O J D O B R O V O L N I C T V Í M g r. F r a n t i š e k K l e p a č 2 0 0 6 Realizační tým procesu analýzy

Více

Jak a proč být průvodcem cizince

Jak a proč být průvodcem cizince Jak a proč být průvodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky Vladislav Günter Lenka Pavelková Tomáš Hudec Kristýna Šlajsová Centrum pro integraci cizinců, o. p. s. Tato příručka vznikla v rámci projektu

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Průvodce pro nezaměstnané v pokročilém středním věku Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Myš není pro kočku! Posílení šancí a motivace sociálně

Více

Jak efektivně hledat práci

Jak efektivně hledat práci Jak efektivně hledat práci Projekt Socrates Grundtvig 2 Pomoc znevýhodněným lidem v rozvoji profesní dráhy Příručka Jak efektivně hledat práci vznikla v rámci projektu Socrates-Grundtvig 2 č. G2-P-2006-61

Více

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH Autoři: Bc. Jaroslav Vaculka Bc. Lenka Poláčková Bc. Petr Pešek, MBA Bc. Zdeněk Hlinský WGW Group, a.s. Na Petynce 31/132, Praha 6 IČ: 27880231 Praha 2008 Název

Více

Standardy kvality v sociálních službách

Standardy kvality v sociálních službách Standardy kvality v sociálních službách Pojďme se spolu vydat na pouť za naplňováním standardů kvality sociálních služeb. Obsah Úvod... 2 Procedurální standardy kvality sociálních služeb... 4 Personální

Více

Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem

Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem Úvod 1. Podporované zaměstnávání 2. Odborný tým 3. Aspergerův syndrom a poruchy autistického spektra 4. Obtíže lidí

Více

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Jana Adamčíková Petr Eisner Daniel Kaucký EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Rytmus, o. s. Tento program byl spolufinancován Evropskou unií

Více

OtevRených 2013 2014. strana 1

OtevRených 2013 2014. strana 1 Anotace OtevRených KurzU 2013 2014 strana 1 VEDENÍ A RÍZENÍ strana 2 Dejte šanci podřízeným pracovat za Vás! 7 hodin Pavel Němeček Je mnoho způsobů jak vést lidi. Poznáte-li jejich klady i zápory, budete

Více

PŘÍRUČKA FACILITÁTORA

PŘÍRUČKA FACILITÁTORA PŘÍRUČKA FACILITÁTORA Nikdy nepochybuj o tom, že malá skupinka oddaných občanů může změnit svět. Popravdě, to je jediné, co jej kdy změnilo. Margaret Mead Projekt Formula: číslo projektu: 527914-LLP-1-2012-UK-GRUNDTVIG-GMP

Více