POSKYTNUTÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSKYTNUTÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ"

Transkript

1 MĚSTO HRANICE ODBOR ROZVOJE MĚSTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN: ORM/ /18/CA VYŘIZUJE Ing. Dagmar Čabalová TEL.: FAX: DATUM: POSKYTNUTÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Vážení, na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., Vám sdělujeme následující: Investiční plány našeho města pro rok 2018: Název projektu: Regenerace panelového sídliště Struhlovsko 1. etapa 2 část realizace akce podmíněna získáním dotace Popis projektu akce zahrnuje vybudování nebo opravy parkovacích stání, chodníků, veřejného osvětlení, dětského hřiště, osazení nového mobiliáře, výsadbu zeleně. Projektová kancelář Projektil s.r.o. Hranice Rozpočet projektu Kč Plánovaný termín započetí projektu 03-05/2019 Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení 05-08/2018 Název projektu: Dešťová kanalizace lokalita Pod křivým a ulice Kropáčova akce byla zahájena v roce 2017, bude ukončena 06/2018 Popis projektu vybudování dešťové kanalizace v lokalitě Pod Křivým a v ulici Kropáčova v Hranicích Rozpočet projektu Kč Projektová kancelář- PROJEKTY VODAM s.r.o., Hranice Termín započetí projektu 04-05/2017 Zhotovitel: OHL ŽS a.s. Brno Název projektu: Cyklostezka Bečva pravobřežní trasa realizace akce podmíněna získáním dotace Popis projektu vybudování cyklostezky, gabionových zdí, chodníku pro pěší, terénní úpravy, výsadba zeleně. Projektová kancelář: Ing. arch. Tomáš Kočnar, Hranice Rozpočet projektu Kč Plánovaný termín započetí projektu 05/2018 Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení 02/2018 Název projektu: Kropáčova ulice oprava povrchu Rozpočet projektu Kč Plánovaný termín započetí projektu 04-05/2018 Zhotovitel: OHL ŽS s.r.o. Brno ISO 9001

2 Název projektu: Rekonstrukce oplocení hřbitova a demolice márnice Popis projektu rekonstrukce stávajícího kamenného oplocení kolem starého hřbitova, demolice stávajícího a vybudování nového oplocení kolem urnového háje a demolice staré márnice Rozpočet projektu Kč Projektová kancelář MORAVIA CONSULT s.r.o. Olomouc Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení: ukončeno Termín započetí projektu 07/2017, ukončení 10/2018 Zhotovitel: STAVBY BALLER s.r.o., Spálov Název projektu: Rekonstrukce chodníků ČS. Armády, Sklený kopec, Hřbitovní realizace podmíněna získáním dotace Popis projektu rekonstrukce stávajících chodníků, autobusových zastávek a vybudování přechodových míst Projektová kancelář: NELL projekt s.r.o., Zlín Rozpočet projektu ,- Kč Plánovaný termín započetí projektu 05-06/2018 Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení 02/2018 Název projektu: Rekonstrukce knihovny Popis projektu rekonstrukce interiéru knihovny drobné stavební úpravy + vybavení Projektová kancelář Ing. arch. Kratochvíla, Hranice Rozpočet projektu Kč Plánovaný termín započetí projektu 07-08/2018 Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení /2018 Název projektu: Ubytovna Jaslo Popis projektu rekonstrukce prostor stávající budovy, stavební úpravy Projektová kancelář USCHEMER s.r.o. Šumperk Rozpočet projektu Kč Plánovaný termín započetí projektu 06-08/2018 Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení 02/2018 Název projektu: Rybník Kuchyňka odstranění havarijního stavu Popis projektu akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace a realizaci spočívající v opravě kanalizace propojující dva rybníky Projektová kancelář - Rozpočet projektu Kč Plánovaný termín započetí projektu 03-05/2018 na zpracovatelem PD Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení 05/2018, zpracování PD Název projektu: Okružní křižovatka I/47 Slavíč projektová dokumentace Popis projektu zpracování projektové dokumentace Projektová kancelář - Dopravoprojekt a.s. Ostrava Rozpočet projektu Kč Plánovaný termín započetí projektu 06/2016

3 Název projektu: Rozšíření kapacity kontejnerů a kontejnerových stání Popis projektu vybudování nových kontejnerových stání, ve dvou lokalitách nových podzemních kontejnerů a nákup popelnic na biologicky rozložitelný odpad Rozpočet projektu Kč Plánovaný termín započetí projektu 08-09/2018 Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení na zhotovitele 05-06/2018 Název projektu: MŠ Míček dětské hřiště Popis projektu vybudování dětského hřiště u mateřské školy Rozpočet projektu Kč Plánovaný termín započetí projektu 07-09/2018 Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení 03-05/2018 Název projektu: Tovačovského ulice a Teplická Popis projektu oprava stávající komunikace Projektová kancelář: Dopraplán s.r.o. Ostrava Rozpočet projektu Kč Plánovaný termín započetí projektu 04/2018 Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení ukončeno VŘ Výherce: STRABAG a.s. Název projektu: ZŠ Drahotuše rekonstrukce střechy Popis projektu rekonstrukce střechy na budově školy Projektová kancelář: KaviPRO, Ing. Petr Kavina, Hranice Rozpočet projektu Kč Plánovaný termín započetí projektu 06-07/2018 Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení 02-03/2018 Název projektu: Propustek I/47 Popis projektu vybudování propustku Projektová kancelář - Projektil s. r. o., Hranice Rozpočet projektu Kč Plánovaný termín započetí projektu 09-10/2018 Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení 06-07/2018 Název projektu: Cyklostezka Slavíč II. etapa projektová dokumentace Popis projektu zpracování projektové dokumentace DUR, DSP, RPD Rozpočet projektu Kč Plánovaný termín započetí projektu 08/2018 Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení 06/2018 Název projektu: Regenerace panelového sídliště Nová II. etapa podmíněno získáním dotace Popis projektu oprava komunikace, chodníků, budování nových chodníků, dětského hřiště, osazení mobiliáře atd. Projektová kancelář: NELL Projekt s.r.o, Zlín Rozpočet projektu Kč Plánovaný termín započetí projektu 09/2017 Zhotovitel: COLAS CCZ a.s. Praha

4 Název projektu: ZŠ Drahotuše oprava vydláždění šaten Popis projektu oprava podlah šaten Rozpočet projektu Kč Plánovaný termín započetí projektu 07-08/2018 Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení 04-05/2018 Název projektu: Vzduchotechnika kuchyně Domova seniorů Popis projektu vybudování vzduchotechniky, oprava rozvodů NN, vody a kanalizace v kuchyňském provozu Projektová kancelář: Klimatis s.r.o. Zlín Rozpočet projektu Kč Plánovaný termín započetí projektu 03-04/2019 Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení 07-10/2018 Název projektu: Rekonstrukce prostor č.p. 56 pro ZŠ Drahotuše polytechnické vzdělávání akce je podmíněna získáním dotace Popis projektu rekonstrukce prostor pro vznik učeben základní školy Projektová kancelář: KaviPRO, Ing. Petr Kavina, Hranice Rozpočet projektu Kč Plánovaný termín započetí projektu 07-09/2018 Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení 04-05/2018 Název projektu: ČD parkoviště Popis projektu demolice stávající budovy a vybudování zpevněných ploch Projektová kancelář: DESKRIPTO s.r.o. Praha Rozpočet projektu Kč Plánovaný termín započetí projektu 08-10/2018 Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení 06-07/2018 Název projektu: Regenerace panelového sídliště Struhlovsko II. etapa projektová dokumentace Popis projektu zpracování projektové dokumentace Projektová kancelář: Dopravní projektování s.r.o. Olomouc Rozpočet projektu Kč Plánovaný termín započetí projektu: 2016 Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení ukončeno VŘ Název projektu: Cyklostezka Bečva pravobřežní trasa - kácení Popis projektu kácení stromů a keřů Projektová kancelář: Ing. arch. Tomáš Kočnar, Hranice Rozpočet projektu Kč Plánovaný termín započetí projektu 02/2018 Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení 01/2018 Název projektu: Tělocvična ZŠ Drahotuše projektová dokumentace Popis projektu zpracování projektové dokumentace Projektová kancelář: Rozpočet projektu: ,- Kč Plánovaný termín započetí projektu 03-04/2018 Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení 12/2017

5 Název projektu: Lokalita Pod Křivým rekonstrukce ulic Havlíčkova a Pod Křivým projektová dokumentace Projektová kancelář: NELL Projekt s.r.o. Zlín Rozpočet projektu Kč Plánovaný termín započetí projektu 04/2016 Název projektu: Severovýchodní obchvat Hranic - PD Zpracování PD pro územní rozhodnutí včetně průzkumů a inženýrské činnosti Finanční rozpočet projektu: Kč Plánovaný termín započetí projektu: 9-10/2018 Předpokládaný termín výběrového řízení: 5-6/2018 Název projektu: Územní studie za Čaputovým dvorem územní studie Finanční rozpočet projektu: Kč Plánovaný termín započetí projektu: 4/2018 Předpokládaný termín výběrového řízení: 4/2018 Název projektu: Studie Kropáčova ulice studie veřejného prostranství Projektová kancelář: Ing. arch. Tomáš Kočnar Finanční rozpočet projektu: Kč Plánovaný termín započetí projektu: 3/2018 Předpokládaný termín výběrového řízení: Název projektu: Změna územního plánu suché poldry prostředky jsou vyhrazeny na případnou změnu územního plánu obce Olšovce Finanční rozpočet projektu: Kč Plánovaný termín započetí projektu: v závislosti na projednání s dotčenou obcí Předpokládaný termín výběrového řízení: v závislosti na projednání s dotčenou obcí Název projektu: Protipovodňová opatření - spoluúčast Finanční prostředky jsou vyhrazeny pro spoluúčast na realizaci protipovodňových opatření Povodí Moravy s.p. Finanční rozpočet projektu: Kč Plánovaný termín započetí projektu: v závislosti na projednání a realizaci PPO, které zajišťuje Povodí Moravy s.p. Předpokládaný termín výběrového řízení: -- Název projektu: Úprava návsi v obci Středolesí - PD projekt na úpravu veřejného prostranství Finanční rozpočet projektu: Kč Plánovaný termín započetí projektu: 4/2018

6 Předpokládaný termín výběrového řízení: 4/2018 Název projektu: Úprava návsi v obci Uhřínov - PD projekt na úpravu veřejného prostranství Finanční rozpočet projektu: Kč Plánovaný termín započetí projektu: 4/2018 Předpokládaný termín výběrového řízení: 4/2018 Název projektu: Suchá nádrž v Končinách prostředky jsou vyhrazeny na případnou změnu územního plánu obce Střítež nad Ludinou a Olšovce Finanční rozpočet projektu: Kč Plánovaný termín započetí projektu: v závislosti na projednání s dotčenými obcemi Předpokládaný termín výběrového řízení: v závislosti na projednání s dotčenými obcemi Název projektu: Dopravní generel dopravní generel měst Hranice Finanční rozpočet projektu: Kč Plánovaný termín započetí projektu: 9/2018 Předpokládaný termín výběrového řízení: 9/2018 Název projektu: Suchá nádrž Lhotka prostředky jsou vyhrazeny na případnou změnu územního plánu obce Olšovce Finanční rozpočet projektu: Kč Plánovaný termín započetí projektu: v závislosti na projednání s dotčenou obcí Předpokládaný termín výběrového řízení: v závislosti na projednání s dotčenou obcí Název projektu: Parkovací dům Billa Předmětem je zpracování studie proveditelnosti pro variantní řešení patrového parkoviště Finanční rozpočet projektu: Kč Plánovaný termín započetí projektu: 7-8/2018 Předpokládaný termín výběrového řízení: 5/2018 Název projektu: Zimní stadion Finanční prostředky jsou vyhrazeny na zpracování projektové dokumentace Finanční rozpočet projektu: Kč Plánovaný termín započetí projektu: 7/2018 Předpokládaný termín výběrového řízení: 5/2018

7 Název projektu: Veřejná prostranství u škol studie ve studie veřejného prostranství Finanční rozpočet projektu: Kč Plánovaný termín započetí projektu: 5/2018 Předpokládaný termín výběrového řízení: 5/2018 Název projektu: Rekonstrukce vlakového nádraží, dopravní terminál Dopravní terminál zahrnuje přemístění autobusového nádraží k vlakovému nádraží. Předpokládá se zajištění průzkumů a dokumentace pro územní rozhodnutí Finanční rozpočet projektu: Kč Plánovaný termín započetí projektu: v závislosti na jednání se SŽDC, s.o. a Českými drahami, a.s. Předpokládaný termín výběrového řízení: v závislosti na jednání se SŽDC, s.o. Českými drahami, a.s. a Název projektu: Studie předepsané územním plánem, rozvojové priority bude přiděleno dle aktuálních potřeb města v průběhu roku 2018 Finanční rozpočet projektu: Kč Plánovaný termín započetí projektu: Předpokládaný termín výběrového řízení: Název projektu: Územní studie Pod Hůrkou bude přiděleno dle aktuálních potřeb města v průběhu roku 2018 Finanční rozpočet projektu: Kč Plánovaný termín započetí projektu: Předpokládaný termín výběrového řízení: ZŠ 1. Máje : Oprava podlahy ve třídě v přízemí I. stupeň Popis projektu - oprava podlahy ve třídě prostupující vlhkost Finanční rozpočte projektu: Kč Plánovaný termín započetí projektu: 07-08/2018 Plánovaný termín výběrového řízení: 02-04/2018 ZŠ 1. Máje: Rozvody vody v budově I. a II. stupně projektová dokumentace na rozvody vody v budově I. a II. stupně Finanční rozpočet projektu: Kč Plánovaný termín započetí projektu: 11/2018 Plánovaný termín výběrového řízení: 02-04/2018 DDM Hranice: Výměna linolea Popis projektu - výměna zastaralého linolea na chodbách DDM Hranice Finanční rozpočet projektu: Kč Plánovaný termín započetí projektu: 07-08/2018 Plánovaný termín výběrového řízení: 02-04/2018

8 Název projektu: Hranice - oprava chodníku v ulici Teplická na p.č. 2459/1 v k.ú. Hranice Popis projektu - jedná se o celkovou opravu stávajícího a vybudování části nového chodníku pro pěší, včetně opravy konstrukčních vrstev Projektovou kancelář: Projektil s.r.o. Hranice Finanční rozpočet projektu: Kč Plánovaný termín započetí projektu: 07-08/2018 Předpokládaný termín výběrového řízení: 03-04/2018 S pozdravem Ing. arch. Marek Kuchta vedoucí odboru rozvoje města

POSKYTNUTÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

POSKYTNUTÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ MĚSTO HRANICE ODBOR ROZVOJE MĚSTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN: ORM/ /18/CA VYŘIZUJE Ing. Dagmar Čabalová TEL.: 581828200 FAX: 581828650 E-MAIL: dagmar.cabalova@mesto-hranice.cz DATUM: 21.01.2019 POSKYTNUTÍ

Více

VÝPIS. z 4. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

VÝPIS. z 4. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE VÝPIS z 4. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 2. 2019 Usnesení 63/2019 - ZM 4 ze dne 7. 2. 2019 1. změna rozpočtu na rok 2019 Zastupitelstvo města Hranic po projednání: 1. schvaluje

Více

Převod finančních prostředků z roku 2016 do rozpočtu roku 2017 INVESTICE

Převod finančních prostředků z roku 2016 do rozpočtu roku 2017 INVESTICE Převod finančních prostředků z roku 2016 do rozpočtu roku 2017 INVESTICE Příloha č.1 č.ř. ORJ ORG odd. pol. Kč název akce druh dokladu*) důvod 1 8 101501010000 2212 5171 30 000 Oprava komunikace Sklený

Více

Přehled stavebních investic pro rok 2019

Přehled stavebních investic pro rok 2019 Zadavatel: Město Uničov, odbor investic a regionálního rozvoje Přehled stavebních investic pro rok 2019 Poř. číslo Název u Stručný popis u Projektant Náklady v mil. Kč Zahájení realizace Zahájení VŘ /

Více

Převod finančních prostředků z roku 2015 do rozpočtu roku 2016

Převod finančních prostředků z roku 2015 do rozpočtu roku 2016 Převod finančních prostředků z roku 2015 do rozpočtu roku 2016 1 2 20 00000 01 0000 3113 5622 Půjčka MAS Půjčka MAS Hranicko na předfinancování projektu MAP- Celkem 700 000 Usnesení ZM Hranicko 1 200 tis.

Více

DOTAZNÍK 2011 POŘADÍ AKCÍ ŘENČE. Akce: 2 Oprava místní komunikace Řenče - Osek - Háje. 9 Vyčištění rybníka na návsi v Libákovicích

DOTAZNÍK 2011 POŘADÍ AKCÍ ŘENČE. Akce: 2 Oprava místní komunikace Řenče - Osek - Háje. 9 Vyčištění rybníka na návsi v Libákovicích POŘADÍ AKCÍ ŘENČE 2 Oprava místní komunikace Řenče - Osek - Háje 9 Vyčištění rybníka na návsi v Libákovicích 4 Úprava veřejných prostranství 8 Vytváření stavebních parcel 11 Dokončení chodníku Háje (od

Více

USNESENÍ. z 80. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 80. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 80. schůze Rady města Hranic, dne 7. 8. 2018 Usnesení 2455/2018 - RM 80 ze dne 7. 8. 2018 Zahájení program rady města bez připomínek uvedených v zápise. Usnesení 2456/2018 - RM

Více

Vybrané investiční akce v roce Komunikace a CS Anglická Holandská

Vybrané investiční akce v roce Komunikace a CS Anglická Holandská Vybrané investiční akce v roce 2016 Komunikace a CS Anglická Holandská V rámci investiční akce bylo vybudováno nové parkoviště o počtu 44 ks, postavena nová cyklistická stezka a postaveno nové propojení

Více

komplexní rekonstrukce a nové vybavení zřízení a vybavení bezbariérového WC rekonstrukce a nové vybavení kuchyně pro MŠ a ZŠ

komplexní rekonstrukce a nové vybavení zřízení a vybavení bezbariérového WC rekonstrukce a nové vybavení kuchyně pro MŠ a ZŠ 2014-2015 zřízení bezbariérového vstupu do budovy Fojtství a stavební úpravy v přízemí budovy Fojtství - rekonstrukce bývalé cukrářské výrobny na novou klubovnu a zázemí pro zaměstnance (denní místnost

Více

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 28. 4. 2016 Usnesení 268/2016 - ZM 13 ze dne 28. 4. 2016 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Jiří Kudláček Usnesení

Více

PŘÍLOHA Č.4 Seznam navrhovaných úprav

PŘÍLOHA Č.4 Seznam navrhovaných úprav PŘÍLOHA Č.4 Seznam navrhovaných úprav Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti zpracovaný dle zásad přílohy k nařízení vlády č. 390/2017 Sb., část B. REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ MÍRU V ODRÁCH I.

Více

Finanční plán oprav a investic na rok 2019 a výhled na roky

Finanční plán oprav a investic na rok 2019 a výhled na roky Finanční plán oprav a investic na rok 2019 a výhled na roky 20202022 Místní komunikace Schválené akce Opravy výmolů a silničních vpustí SÚS Pardubického kraje Vjezdy k RD majitelé RD Projekt Úprava přechodu

Více

USNESENÍ. z 51. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 51. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 51. schůze Rady města Hranic, dne 6. 6. 2017 Usnesení 1613/2017 - RM 51 ze dne 6. 6. 2017 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 1614/2017 - RM 51

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Č.j. 9366/2017/Šm Spis OM-1834/2017 VYŘIZUJE: Ing. arch. Milan Šmíd ÚTVA: OM TELEFON: +420 556 879 693 E-MAIL: architekt@koprivnice.cz Istav Media, s.r.o. Nádražní

Více

List1. Hradec nad Svitavou. 50.000.000,- Kč. Dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou

List1. Hradec nad Svitavou. 50.000.000,- Kč. Dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou Program rozvoje venkova obce Územní plán obce Název akce Obnova vodovodu II. etapa Předpokládaná realizace 2015 2016 50.000.000,- Kč Dotace a dofinancování obce Předpokládá se vybudování II. etapy vodovodu

Více

Část I. Projektová dokumentace Regenerace sídliště Špičák parkoviště ul. Vladimirská:

Část I. Projektová dokumentace Regenerace sídliště Špičák parkoviště ul. Vladimirská: Příloha č. 1 Smlouvy o dílo Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Požadavky na zpracování projektové dokumentace Regenerace sídliště Špičák parkoviště ul. Vladimirská, Česká Lípa 1. Rozdělení projektu na

Více

,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Poř. číslo Žadatel Název akce/činnosti Stručný popis akce/činnosti Účel použití dotace na akci/činnost Obec Dolní Nětčice Projekt - VODNÍ NÁDRŽ POD SKALKOU Dolní Nětčice 49 Dolní Nětčice 75354 22 Projektová

Více

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žádost o poskytnutí informace (podána dne 09.1.2015) na odbor RUI: Žádost o poskytnutí investičních

Více

Aktuální možnosti čerpání dotací pro obce

Aktuální možnosti čerpání dotací pro obce Aktuální možnosti čerpání dotací pro obce Jan Gregor Konzultant, RRAPK jan.gregor@rrapk.cz 603 235 040 www.rrapk.cz 1 Obsah Úvod do problematiky Oblasti čerpání pro obce současné a budoucí možnosti Projektový

Více

Usnesení 2578/ RM 85 ze dne ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo náměstí - oprava střechy tělocvičny_per ROLLAM

Usnesení 2578/ RM 85 ze dne ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo náměstí - oprava střechy tělocvičny_per ROLLAM Usnesení 2578/2018 - RM 85 ze dne 16. 10. 2018 ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo náměstí - oprava střechy tělocvičny_per ROLLAM 1. bere na vědomí důsledky přírodní pohromy dne 23.9.2018. 2. schvaluje v souladu

Více

Z á p i s z 56. schůze Rady městského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kanceláři starosty

Z á p i s z 56. schůze Rady městského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kanceláři starosty Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Z á p i s z 56. schůze Rady městského obvodu Pardubice I, která se konala dne 12. 12. 2016 v kanceláři

Více

Dotaz: Odpověď: Finanční prostředky určené místní části VLČOVICE v letech 2000-2010 (na investice a opravy)

Dotaz: Odpověď: Finanční prostředky určené místní části VLČOVICE v letech 2000-2010 (na investice a opravy) Dotaz: Žádáme o vyčíslení investic provedených a financovaných Městem Kopřivnice v místních částech Mniší a také Vlčovice (každou zvlášť). Odpověď: Finanční prostředky určené místní části VLČOVICE v letech

Více

Zastupitelstvo města Klatov

Zastupitelstvo města Klatov Zastupitelstvo města Klatov Určeno pro zasedání dne : 16.02.2016 Zprávu předkládá: Ing. Václav C h r o u s t, místostarosta Předmět zprávy: Rozpočtové opatření č. 1/2016 Zpracovala: Ing. Hana Chalupová

Více

PD doprava místní komunikace 3 250, , , , ,00 CELKEM , , ,00

PD doprava místní komunikace 3 250, , , , ,00 CELKEM , , ,00 MĚSTO ŠTERNBERK PŘÍLOHA č. 4 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 - INVESTICE A VELKÉ OPRAVY AKCE město dotace celkem město dotace celkem celk. město Poznámka (název akce) 2017 (předpoklad) 2017 2018 2018 (stav

Více

Příloha 2 - Prioritizace témat při posouzení souladu pro intervenci z IROP a OP VVV

Příloha 2 - Prioritizace témat při posouzení souladu pro intervenci z IROP a OP VVV Příloha 2 - Prioritizace témat při posouzení souladu pro intervenci z IROP a OP VVV Investiční priority seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI,

Více

HISTORIE PROJEKTY NA VOLEBNÍ OBDOBÍ

HISTORIE PROJEKTY NA VOLEBNÍ OBDOBÍ HISTORIE PROJEKTY NA VOLEBNÍ OBDOBÍ 2015-2018 Oprava chodníku Vojkovská Projekt chodník ulice Pod Strašínem Stavba chodník ulice Pod Strašínem (autobusová zastávka hřbitov) Oprava komunikací U Ládek, U

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA

PROGRAM OBNOVY VENKOVA Č. oblasti POV 1 PROGRAM OBNOVY VENKOVA Název oblasti POV Výstavba, rekonstrukce, oprava, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, pořízení obecního majetku 2 Zřizování, obnova a údržba

Více

Investiční akce města Karviné v roce 2015

Investiční akce města Karviné v roce 2015 Investiční akce města Karviné v roce 2015 Revitalizace zámku Fryštát oprava fasády, střechy a oken v zámku Fryštát ATRIS, s.r.o. stavební práce: 8,5 mil. Kč vč. DPH Termín výběrového řízení: 03/2015 Termín

Více

USNESENÍ. z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 10. 2017 Usnesení - ZM 24 ze dne 12. 10. 2017 Informace pro občany města o činnosti orgánů obce 1. bere na vědomí informace pro

Více

Akční plán realizace strategického plánu rozvoje města Šumperka

Akční plán realizace strategického plánu rozvoje města Šumperka Akční plán realizace strategického plánu rozvoje města Šumperka 2011-13 Popis Možná dotacezdroj 2011 2012 2013 I1- Dobudování kvalitního dopravního systému města Cyklistické stezky Vybudování cyklostezky

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Plán rozvoje obce Skrbeň /v rámci Programu obnovy venkova/ aktualizace na období s výhledem do dalších let

Plán rozvoje obce Skrbeň /v rámci Programu obnovy venkova/ aktualizace na období s výhledem do dalších let Plán rozvoje obce Skrbeň /v rámci Programu obnovy venkova/ aktualizace na období 2017-2020 s výhledem do dalších let Cíl: Pohodlné bydlení v příměstské oblasti se zachováním cenných prvků venkova a vesnické

Více

Odbor občansko-správních agend Oddělení právních činností Vyřizuje: č. tel. datum č.j. poř.č. oskytnutí informace otisk úředního razítka

Odbor občansko-správních agend Oddělení právních činností Vyřizuje:  č. tel. datum č.j. poř.č. oskytnutí informace otisk úředního razítka Odbor občansko-správních agend Oddělení právních činností Vyřizuje: JUDr. Irena Gráfová e-mail irena.grafova@mesto-kromeriz.cz č. tel. 573321191, 723708821 datum 18.února 2016 č.j. MeUKM/06162/2016 poř.č.

Více

PŘEHLED DOPOSUD ZÍSKANÝCH DOTACÍ A ZREALIZOVANÝCH INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ Z DOTACÍ (k ) Odbor rozvoje města

PŘEHLED DOPOSUD ZÍSKANÝCH DOTACÍ A ZREALIZOVANÝCH INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ Z DOTACÍ (k ) Odbor rozvoje města PŘEHLED DOPOSUD ZÍSKANÝCH DOTACÍ A ZREALIZOVANÝCH INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ Z DOTACÍ (k 31.12.2013) Odbor rozvoje města P.č. Název projektu Popis projektu Dotační program Typ projektu Období realizace zahájení*

Více

1. schvaluje realizaci akce "Regenerace panelového sídliště Struhlovsko II. etapa, 1. část" v roce 2020

1. schvaluje realizaci akce Regenerace panelového sídliště Struhlovsko II. etapa, 1. část v roce 2020 Usnesení 100/2019 - ZM 6 ze dne 25. 4. 2019 PILOTNÍ PROJEKT SMART CITY Datové centrum, chytré veřejné osvětlení a inteligentní parkovací systém v lokalitě u vlakového a autobusového nádraží realizaci tohoto

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 10. 2017 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Alena Kadlecová Název bodu: Kontrola

Více

2019 AKČNÍ PLÁN Mníšek pod Brdy

2019 AKČNÍ PLÁN Mníšek pod Brdy výdaje akční plán (AP) 180 937 ostatní výdaje 66 623 celkem rozpočet 2019 247 560 Priority V- vysoká, S - střední, N - nízká 183 087 105 087 38 000 40 000 Rok ID Projekt Osa Cíl Opatření Priorita Gestor

Více

V plném rozsahu

V plném rozsahu 4 10180/2016 31.1.2016 Žádost o poskytnutí informace týkající se investičních plánů města na rok 2016 RUI 8.2.2016 V plném rozsahu Městský úřad Šumperk, povinný subjekt podle ust. 2, odst. 1, zákona č.

Více

USNESENÍ. z 70. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 70. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 70. schůze Rady města Hranic, dne 27. 2. 2018 Usnesení 2133/2018 - RM 70 ze dne 27. 2. 2018 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 2134/2018 - RM 70

Více

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5.

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. PROJEKTY 1 2.11.12 Územně plánovací dokumentace obce Obec má dokončenou 1. změnu územně plánovací dokumentace. V současné

Více

INVESTIČNÍ AKCE 2014. Město Varnsdorf

INVESTIČNÍ AKCE 2014. Město Varnsdorf INVESTIČNÍ AKCE 2014 Město Varnsdorf Snížení energetické náročnosti MŠ Pražská Varnsdorf Kompletní zateplení obvodového pláště a střechy budovy včetně výměny oken a dveří Zhotovitel: S-BAU BOHEMIA, spol.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 6. 2017 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Jiří Kudláček Vedoucí odboru Název bodu: Kontrola

Více

ROZPOČET VÝDAJŮ MÍSTNÍ ČÁSTI (v tis. Kč)

ROZPOČET VÝDAJŮ MÍSTNÍ ČÁSTI (v tis. Kč) ROZPOČET VÝDAJŮ 218 - MÍSTNÍ ČÁSTI (v tis. Kč) počet obyvatel 581 431 277 278 text MOSTIŠTĚ LHOTKY HRBOV OLŠÍ CELKEM 231 Pitná voda - příspěvek SVaK ( á 1,- Kč) 58 43 28 28 157 3639 Příspěvek svazku obcí

Více

dokončená RDS DSP, zpracování RDS dokončená DSP zpracování DSP, DPVDS zpracování DUR, DSP, DPVDS dokončená DSP, DPVDS

dokončená RDS DSP, zpracování RDS dokončená DSP zpracování DSP, DPVDS zpracování DUR, DSP, DPVDS dokončená DSP, DPVDS PŘEHLED INVESTIČNÍCH AKCÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽ PLÁNOVANÝCH PRO OBDOBÍ LET 2016-2018 INVESTIČNÍ AKCE PROJEKTANT ROZPRACOVANOST PD Rekonstrukce Domu kultury Kroměříž Kroměříž, rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského

Více

NÁVRH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ Příjmy nezařazené ve schváleném rozpočtu

NÁVRH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ Příjmy nezařazené ve schváleném rozpočtu Příjmy nezařazené ve schváleném rozpočtu 1 Prodej plynovodu Boroví 199000 2 Prodej stavebních pozemků v Boroví 3 Úprava čerpání úvěru -222000 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1/10 CELKEM -23000 1 Hodnota podílových

Více

Akční plán pro období

Akční plán pro období Akční plán pro období 2019 2020 1 Život ve městě 1.1.1 Rekonstrukce a zateplení budov v majetku města MŠ Butovická energetická opatření 2019-2020 SŘÚPaR 2 600 OPŽP 5.1 Snížit energ. náročnost veř. budov

Více

Soulad s cíli MAP* Očekávaný termín realizace projektu (od do) Cizí jazyk C2, C C4, C

Soulad s cíli MAP* Očekávaný termín realizace projektu (od do) Cizí jazyk C2, C C4, C Příloha č. 6 Investiční priority seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI a CLLD zpracovaný pro území MAP SO ORP. Identifikace školy, školského

Více

P l á n i n v e s t i c n a r. 2008

P l á n i n v e s t i c n a r. 2008 P l á n i n v e s t i c n a r. 2008 1. úvod Plán investic na r. 2008 vychází z následujících limitujících faktorů: - ze schváleného Plánu obnovy obce Vranovice - ze skutečné připravenosti investice ( projektová

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

USNESENÍ. z 3. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 3. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 12. 2018 Usnesení 38/2018 - ZM 3 ze dne 20. 12. 2018 Zahájení, určení návrhové a volební komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky

Více

Kód Název akce Odhadované Priorita

Kód Název akce Odhadované Priorita PROGRAM INVESTIC V ROCE 2003 B1 Regulační plán Semily - Jílovecká - platba v roce 2004 -- B3 Studie Nouzov - zásobování vodou 60 000 Kč -- B7 Studie využití objektu Vista 63 000 Kč -- C2 Komunikace pod

Více

Zápis z jednání investiční komise 4/2017 ze dne

Zápis z jednání investiční komise 4/2017 ze dne Zápis z jednání investiční komise 4/2017 ze dne 9.10.2017 Přítomní: L. Mlčák, S. Nytra, B. Vláčil OÚ: starosta Jiří Carbol, správce majetku a investic T. Chýlek Omluvení: A. Gryžboň, Z. Brunclík, P. Klimunda,

Více

město FULNEK VYHODNOCENÍ AKČNÍHO PLÁNU NA ROKY PRO MĚSTO FULNEK KE DNI

město FULNEK VYHODNOCENÍ AKČNÍHO PLÁNU NA ROKY PRO MĚSTO FULNEK KE DNI VYHODNOCENÍ AKČNÍHO PLÁNU NA ROKY 2013-2015 PRO MĚSTO FULNEK KE DNI 31.12.2015 Akční plán na roky 2013-2015 pro město Fulnek: - schválen ZMF usnesením č. 287/12/12 ze dne 06.09.2012, - vznikl v návaznosti

Více

Programové prohlášení Zastupitelstva města Hranic pro období let s výhledem na období let

Programové prohlášení Zastupitelstva města Hranic pro období let s výhledem na období let Programové prohlášení Zastupitelstva města Hranic pro období let 2018 2022 s výhledem na období let 2022 2026 My, níže podepsaní členové Zastupitelstva města Hranic, stvrzujeme svými podpisy shodu v dosahování

Více

Přehled projektů města Zlatých Hor realizovaných v období 2014 2015

Přehled projektů města Zlatých Hor realizovaných v období 2014 2015 Přehled projektů města Zlatých Hor realizovaných v období 2014 2015 Název projektu: Revitalizace lokality Na Okálech - Hornická ve Zlatých Horách Stavební práce: 11,674 mil. Kč Poskytovatel dotace: 9,999

Více

,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Poř. číslo Obec Mírov Mírov 47 Mírov 78953 Žadatel Okres Šumperk IČO 00635995 Název akce/činnosti Stručný popis akce/činnosti Účel použití dotace na akci/činnost Multifunkční budova obce Mírov Projektem

Více

Schválený rozpočet města na rok 2019 (údaje v tis. Kč)

Schválený rozpočet města na rok 2019 (údaje v tis. Kč) Příjmy celkem 218 925,20 Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví 1 381,70 Příspěvky od obcí na pohotovost stomatologů 101,40 Příjmy na lékařskou pohotovost 1 280,30 Odbor Kancelář tajemníka 11

Více

Jak získat příspěvek ze SFDI. na opatření zvyšující bezpečnost dopravy Ministerstvo dopravy, 23. října 2015 Ing. Karel Havlíček

Jak získat příspěvek ze SFDI. na opatření zvyšující bezpečnost dopravy Ministerstvo dopravy, 23. října 2015 Ing. Karel Havlíček Jak získat příspěvek ze SFDI na opatření zvyšující bezpečnost dopravy Ministerstvo dopravy, 23. října 2015 Ing. Karel Havlíček Příspěvkové programy I. Příspěvky na zvyšování bezpečnosti II. Příspěvky na

Více

VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: ORIaMM/2013/Chy

VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: ORIaMM/2013/Chy Odbor rozvoje, investic a majetku města Zborovská 4602, 430 28 Chomutov Business Media CZ, s.r.o. Paní S. S. Nádražní 32 150 00 Praha 5 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 14. 1. 2013 NAŠE ZN.: ORIaMM/2013/Chy VYŘIZUJE:

Více

List1. Hradec nad Svitavou. 50.000.000,- Kč. Dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou

List1. Hradec nad Svitavou. 50.000.000,- Kč. Dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou Název akce Obnova vodovodu II. etapa Předpokládaná realizace 2015 2016 50.000.000,- Kč Dotace a dofinancování obce Předpokládá se vybudování II. etapy vodovodu od OÚ až na spodní konec obce. Stránka 1

Více

MĚSTO BROUMOV útvar starosty třída Masarykova 239, Broumov

MĚSTO BROUMOV útvar starosty třída Masarykova 239, Broumov MĚSTO BROUMOV útvar starosty třída Masarykova 239, 550 01 Broumov VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 22.12.2016 NAŠE ZN.: 5234/2016 VYŘIZUJE: Jitka Nigrinová TEL.: 491 504 216 MOBIL: 731 450 769 E-MAIL: nigrinova@broumov-mesto.cz

Více

Podrobná specifikace předmětu plnění

Podrobná specifikace předmětu plnění www.kasphory.cz Příloha ZD č.1 Podrobná specifikace předmětu plnění Název akce: Zadavatel: Místo stavby: Kraj: Okres: Rekonstrukce infrastruktury Kašperské Hory, západní část - Zpracování projektové dokumentace

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 11. 2012 Bod pořadu jednání: Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací Zpracoval:

Více

Rozpočtové opatření č.1/2019, RM , ZM

Rozpočtové opatření č.1/2019, RM , ZM Rozpočtové opatření č.1/2019, RM 28.1.2019, ZM 6.2.2019 Změna č. 1/ZM Rozdělení zůstatku finančních prostředků na účtech města k 31.12.2018 ve výši 60.332.486,43 Kč, (částka zůstatku na účtech města k

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Ing. arch. Marek Kuchta Ing. Pavla Hynčicová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Ing. arch. Marek Kuchta Ing. Pavla Hynčicová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 9. 2018 Bod programu: 22 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor rozvoje města Ing. arch. Marek Kuchta Ing. Pavla

Více

RADA MĚSTA PŘEROVA. Svolávám 21. schůzi Rady města Přerova,

RADA MĚSTA PŘEROVA. Svolávám 21. schůzi Rady města Přerova, RADA MĚSTA PŘEROVA Svolávám 21. schůzi Rady města a, V ě dne 16.8.2019 která se bude konat dne 21. srpna 2019 v 9.00 hodin v zasedací místnosti Rady města, nám. T.G.M. 1 PROGRAM: BOD NÁZEV MATERIÁLU TÉMA

Více

Program rozvoje města Pohořelice

Program rozvoje města Pohořelice Program rozvoje města Pohořelice Dokument schválen zastupitelstvem města dne: 24.2.2016 Usnesením: 4/X/16 Aktualizace: ZM-1.3.2017 ZM-28.2.2018 2015 2015-2023 PROJEKTY AKČNÍ PLÁN MĚSTA Opatření v tomto

Více

ROZPOČET MĚSTA MEZIBOŘÍ na rok 2015

ROZPOČET MĚSTA MEZIBOŘÍ na rok 2015 ROZPOČET MĚSTA MEZIBOŘÍ na rok 2015 (v Kč) PŘÍJMY CELKEM % 66 459 500 podíl z toho: 1 daňové příjmy 74% 49 060 000 2 nedaňové příjmy 2% 1 132 000 4 transfery - státní rozpočet - běžné výdaje 4% 2 385 500

Více

Investiční akce 2012. Město Varnsdorf

Investiční akce 2012. Město Varnsdorf Investiční akce 2012 Město Varnsdorf Výstavba dešťové kanalizace Varnsdorf Stavba nové dešťové kanalizace v ulicích Dvorská a Čelákovická. Cena díla: 4.535.538 Kč Zhotovitel: Horák - stavební a obchodní

Více

Volná příloha akčního plánu JEDNOLETÝ PLÁN OPRAV A INVESTIC

Volná příloha akčního plánu JEDNOLETÝ PLÁN OPRAV A INVESTIC Volná příloha akčního plánu JEDNOLETÝ PLÁN OPRAV A INVESTIC Program rozvoje města Frenštát pod Radhoštěm pro období 2016 2025 Plán oprav a investic pro daný rok je jednoletý koncepční dokument, který

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK. Územní studie veřejného prostranství ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hranice.

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK. Územní studie veřejného prostranství ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hranice. MĚSTO HRANICE Městský úřad Hranice NAŠE ZN.: ORM/97/17-4 VYŘIZUJE: Ing. Pavla Maruštíková TEL.: 581 828 392 FAX: 581 828 680 E-MAIL: pavla.marustikova@mesto-hranice.cz DATUM: 30.1.2017 ZPRÁVA O POSOUZENÍ

Více

Město Borohrádek - Příloha ke schválenému rozpočtu na rok výdaje

Město Borohrádek - Příloha ke schválenému rozpočtu na rok výdaje Město Borohrádek - Příloha ke schválenému rozpočtu na rok 2019 - výdaje Odvětvové 1014 tř.5 Útulky pro psy 12 000,00 1031 tř.5 Lesní hospodářství 502 350,00 1032 5222 Myslivci - Myslivecký spolek Borohrádek

Více

Parkoviště pro osobní automobily vč. odvodnění v ulici Okružní v Mostě s okružní křižovatkou ulic Okružní a J. Ševčíka vč. veřejného osvětlení

Parkoviště pro osobní automobily vč. odvodnění v ulici Okružní v Mostě s okružní křižovatkou ulic Okružní a J. Ševčíka vč. veřejného osvětlení Parkoviště pro osobní automobily vč. odvodnění v ulici Okružní v Mostě s okružní křižovatkou ulic Okružní a J. Ševčíka vč. veřejného osvětlení k. ú. Most II, p.p.č. 6203, 4975/1, 4975/392, 4975/398, 4979/1,

Více

OBEC JESENÍK NAD ODROU ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK V TISÍCÍCH KČ Návrh rozpočtu 2018

OBEC JESENÍK NAD ODROU ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK V TISÍCÍCH KČ Návrh rozpočtu 2018 POL/ ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2018 Text Návrh rozpočtu 2018 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 5770,0 4600,0 4600,0 1112 Daň z příjmu fyzických osob, podávající přiznání 150,0 100,0 60,0

Více

INVESTICE MĚSTA TELČE V ROCE. Investice Města Telče v roce 2016

INVESTICE MĚSTA TELČE V ROCE. Investice Města Telče v roce 2016 INVESTICE MĚSTA TELČE V ROCE 2016 Obsah: INVESTIČNÍ AKCE Zimní stadion Telč dokončení Chodník v ul. Myslibořská (mezi TESCO a ul. Jiráskova) Oprava povrchu silnice Studnice Mysliboř Oprava komunikace v

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Usnesení z jednání Rady č. 12/2019. města Suchdol nad Lužnicí, které se uskutečnilo dne

Usnesení z jednání Rady č. 12/2019. města Suchdol nad Lužnicí, které se uskutečnilo dne Usnesení z jednání Rady č. 12/2019 města Suchdol nad Lužnicí, které se uskutečnilo dne 10. 04. 2019 Rada města postoupilakprojednánízastupitelstvuměsta: RM - 362/12/10/1/2019 žádost o nové posouzení žádosti

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor finanční; Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor finanční; Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 12. 2016 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor finanční; Odbor správy majetku Ing. Vladimír

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 19/72 ze dne 15.9.2016 k návrhu na snížení kapitálových výdajů OTV MHMP roku 2016 v kap. 01 a poskytnutí

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

OBEC STRAŠICE PROGRAM ROZVOJE OBCE. Plán investičních akcí (s výhledem do r. 2018)

OBEC STRAŠICE PROGRAM ROZVOJE OBCE. Plán investičních akcí (s výhledem do r. 2018) OBEC STRAŠICE PROGRAM ROZVOJE OBCE Plán investičních akcí (s výhledem do r. 2018) Dle ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat program rozvoje obce. Tento

Více

2xA REGENERACE PARTERU ULICE SOLNICKÁ. Solnická ul. Dobruška G STUDIE. Autor projektu : Ing.arch.

2xA REGENERACE PARTERU ULICE SOLNICKÁ. Solnická ul. Dobruška G STUDIE. Autor projektu : Ing.arch. město TECHNICKÁ ZPRÁVA Vymezení území: Řešené území se nachází v profilu ulice Solnická, od náměstí F.L.Věka po ulici Družstevní. Obsah zadání: Obsahem zadání je řešení parteru ulice Solnická. Hlavními

Více

Schválený rozpočet města na rok 2018 (údaje v tis. Kč)

Schválený rozpočet města na rok 2018 (údaje v tis. Kč) Příjmy celkem 210 648,90 Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví 1 300,50 Příspěvky od obcí na pohotovost stomatologů 100,00 Příjmy na lékařskou pohotovost 1 200,50 Odbor Kancelář tajemníka 11

Více

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ Akce : INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA FARÁCH, NOVÝ HRÁDEK Investor : MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK, Náměstí 28, 549 22 NOVÝ HRÁDEK Stupeň : Dokumentace k provedení stavby Číslo zak.: 4571 A. PRŮVODNÍ

Více

Město Ústí nad Orlicí Odbor rozvoje města

Město Ústí nad Orlicí Odbor rozvoje města Město Ústí nad Orlicí Odbor rozvoje města Business Media CZ, s.r.o. Mgr. Miroslava Šindelářová Nádražní 762/32 150 00 Praha 5 VAŠE ČJ: ZE DNE: 21.1.2016 NAŠE ČJ: MUUO/3630/2016/ORM/nm Č. SPISU: 278/2016

Více

Plán projektových záměrů obce Obrnice, České Zlatníky a Chanov na období Příloha aktualizované verze programu rozvoje obec

Plán projektových záměrů obce Obrnice, České Zlatníky a Chanov na období Příloha aktualizované verze programu rozvoje obec Plán projektových záměrů obce, a Chanov na období 2019 2022 Příloha aktualizované verze programu rozvoje obec 2008 2013 1 Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizaci dokumentu Program rozvoje Obce 2008-2013

Více

1: Zákaz volného pohybu psů - CELKOVÝ PŘEHLED. Legenda. Město Havlíčkův Brod. Havlíčkovo nám Havlíčkův Brod

1: Zákaz volného pohybu psů - CELKOVÝ PŘEHLED. Legenda. Město Havlíčkův Brod. Havlíčkovo nám Havlíčkův Brod Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky města Havlíčkův Brod č. 8/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v Havlíčkově Brodě Legenda č. 1 centrum města č. 2 okolí nemocnice

Více

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Technická zpráva a/ identifikační údaje objektu označení stavby: Železný Brod Jiráskovo nábřeží - parkoviště objednatel stavby (investor): Železný Brod zhotovitel projektové dokumentace: odpovědný projektant:

Více

Investiční stavební zakázky

Investiční stavební zakázky Investiční stavební zakázky Krajská zdravotní, a. s. Nemocnice Most, o. z. Zpracoval: Jan Vágner, vedoucí odboru investic a obnovy majetku Aktualizováno k 25.07.2018 1 Aktuálně dokončené investiční stavební

Více

Obec Jeseník nad Odrou Obecní úřad Jeseník nad Odrou. OZNÁMENí O ZVEŘEJNĚNí NÁVRHU ROZPOČTU OBCE JESENíK NAD ODROU NA ROK 2019

Obec Jeseník nad Odrou Obecní úřad Jeseník nad Odrou. OZNÁMENí O ZVEŘEJNĚNí NÁVRHU ROZPOČTU OBCE JESENíK NAD ODROU NA ROK 2019 Obec Jeseník nad Odrou Obecní úřad Jeseník nad Odrou OZNÁMENí O ZVEŘEJNĚNí NÁVRHU ROZPOČTU OBCE JESENíK NAD ODROU NA ROK 2019 Č.j. Jej qj /2018 Jeseník nad Odrou, 26. listopadu 2018 Obec Jeseník nad Odrou

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy pro oblast bydlení

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy pro oblast bydlení Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy pro oblast bydlení Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy pro oblast bydlení OBSAH PREZENTACE 1. Organizační struktura přípravy IPRM 2. Téma

Více

ZÁPIS č. 1/2019. z jednání Obecního zastupitelstva obce Třebotov ze dne

ZÁPIS č. 1/2019. z jednání Obecního zastupitelstva obce Třebotov ze dne ZÁPIS č. 1/2019 z jednání Obecního zastupitelstva obce Třebotov ze dne 17. 1. 2019 Přítomni: Lucie Crlíková, Veronika Černá, Marek Jaroušek, Matěj Král, Barbora Liscová, Tomáš Moucha, Zbyněk Prokop, Jitka

Více

Dopravní řešení silnice III. třídy s ochranným pásmem 15 m místní komunikace III. třídy místní komunikace III. třídy zklidněná místní komunikace IV. třídy účelová komunikace v krajině O 04 4.8 4.2 9.0

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA DÚR OBSAH II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2

PRŮVODNÍ ZPRÁVA DÚR OBSAH II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA OBSAH A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1. STAVBA - PODLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE... 2 2.1. STAVEBNÍK/OBJEDNATEL... 2 3.1. ZHOTOVITEL DOKUMENTACE...

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

OBSAH 1. Autobusové nádraží Nový Knín, parc.č. 590/15; k.ú. Nový Knín

OBSAH 1. Autobusové nádraží Nový Knín, parc.č. 590/15; k.ú. Nový Knín OBSAH 1 1. IDENTIFIKACE A ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY 2 1.1. IDENTIFIKACE 2 1.2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍ ÚČEL 2 2. ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne PhDr. Vladimír Juračka, 1. místostarosta města

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne PhDr. Vladimír Juračka, 1. místostarosta města MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 11. 2018 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Rada města PhDr. Vladimír Juračka, 1. místostarosta

Více