2/2012. Z obsahu: OPĚT SI DOJEL PRO MEDAILE!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2/2012. Z obsahu: OPĚT SI DOJEL PRO MEDAILE!"

Transkript

1 2/2012 OPĚT SI DOJEL PRO MEDAILE! V teplých letních dnech (PZ č ) jsem Vás seznámila s počáteckým cyklistou amatérem, závodícím v modrém triku za Eurofoam sport team, Liborem Trkolou. Říkáte si, je zima, tak proč zrovna cyklistika? Libora totiž naleznete šlapat na kole po silnici i za tohoto počasí, kdy hlavně trénuje vytrvalost a techniku. Obyčejné rukavice vyměnil za speciální zimní a pneumatiky používá stejné jako v létě. Ty se však v teple chovají jinak než v zimě a i tyto zkušenosti z jízdy považuje za důležité. Kromě tréninků venku nyní hodně využívá trenažéru s virtuální realitou, kde mu přímo PC program dávkuje zátěž. Fyzičku také vylepšuje v posilovně v Třešti a do těla si dává i na bruslích při hokeji. Právě hodně využívaný trenažér je dost oblíbený a motivující, protože na něm jezdí závody přes internet. Za loňskou sezónu 2011 celkem najezdil km. Přitom jeden řetěz na kole vydrží km a o brzdách raději nemluvě! Venku hodně trénuje a fyzicky si dobře rozumí s Janem Smrčkou ze Žirovnice. Třeba o Vánocích, za každého počasí, na svých oblíbených trasách jako jsou: Křeměšník, Javořice a Svatá Kateřina najezdil 500 km. Úspěchy Libora Trkoly jsem zmínila v letním čísle Počáteckého zpravodaje, a nyní na ně můžu navázat a v jejich výčtu pokračovat. Sérii tří MTB maratonů Inter Bike Cup 2011 jako každý rok zahajoval závod dne Cannondale Kamenický Maraton v Kamenici nad Lipou. Zde se umístnil na 3. místě, což Trkolovi stačilo, aby mu organizátor p. Soukup doporučil a následně i zajistil start na druhém, pokračujícím MTB závodě, tentokrát v Rakousku. pokračování na straně 18 Součást tréninku:silvestrovský výstup na Javořici 2011 Libor Trkola a Pavel Přech jej absolvovali jak jinak než na kole. Libor Trkola a jeho dojezd do cíle Z obsahu: Slovo hejtmana Z jednání rady města Z jednání zastupitelstva Program MC Lvíček Ať žije Bouchon! Policie Komunikujete s úřadem Čtyřnohá léčitelka Sára Chcete se stát dobrovolníkem? Děti zpestřily pobyt pacientům My obyčejní a neobyčejní lidé Seznamte se Miki Kennel Kino Počátky Nejen pro pamětníky Knihovna Počátky Žirovnický projekt Divadelní spolek AJeTo! Klub deskových her slaví rok Z veršů Josefa Vachka Proč jsem propustil sekretářku Naše počátecká kuchařka

2 SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Podle prosincového průzkumu podmínek života pod názvem Místo pro život je Kraj Vysočina šestým nejlepším místem pro život ze všech krajů v České republice. Statistici porovnali 54 kritérií, které údajně obsáhly vše, co člověk potřebuje. Za zmínku stojí, že mezi čtrnácti porotci byly známé osobnosti, jako třeba kardiochirurg Jan Pirk, zakladatelka sítě mateřských center Rut Kolínská, desetibojař Tomáš Dvořák či duchovní Zbigniew Czendlik. Lichotivý vysočinský úspěch mě pochopitelně potěšil, i když jsem si vědom ošidnosti obdobných průzkumů a nepřeceňuji ho. Ale přece jen výsledky o něčem vypovídají. Pozitivní je, že jsme se dobře umístili v oblastech, kde rozhoduje aktivita lidí a jejich vztah ke svým městům, obcím, ke svým spoluobčanům. Spolupráce s dobrovolnými organizacemi jako jsou hasiči, podprůměrná kriminalita, vzájemná tolerance občanů, ochota zaměstnávat zdravotně postižené, ale také množství dětských hřišť nebo bezbariérových spojů městské hromadné dopravy. Bohužel mne nepřekvapuje, že pokulháváme ve vzdělanosti, na Vysočině je méně vysokých škol, to je dáno už tím, že máme obyvatelstvo roztroušené v mnoha menších sídlech a mladí logicky odcházejí za vzděláním do velkých měst. Těm nemůžeme kvůli menší koncentraci populace konkurovat ani podmínkami ke kulturnímu vyžití. Statistici Vysočinu chválí také za čisté ovzduší, ale kupodivu hůře jsme dopadli v pohledu na ekologii a životní prostředí, což podle mne spíše ukazuje na sporný výběr některých ukazatelů. Je jasné, že nejsme v centru dění jako mnohé metropole. Přesto jsem přesvědčen o tom, že se lidé na Vysočině cítí jako ve své příjemné domovině. I proto mě těší především výborný výsledek v hodnocení občanské společnosti, neboť tady žijí lidé, kteří tu žít chtějí a mají přátelské vztahy mezi sebou i ke svému kraji. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 19 ZE DNE 5. PROSINCE 2011 RADA DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU MĚSTA SCHVÁLIT uvolnit z rezervy rozpočtu města na investice pro rok 2011 cca ,- Kč na výdaje spojené s realizací zateplení stropu sportovní haly v Počátkách, spočívající v demontáži, likvidaci starých a nákupu nových podhledových desek, montáži parotěsné folie, zastříkání minerální vatou ve vrstvě 25 cm a nákupu a výměně světel RADA SCHVALUJE vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 87 ul. Horní, Počátky, o celkové výměře 37 m 2 (bývalé infocentrum), za cenu pronájmu minimálně 400,- Kč/m2/rok a odpovídající úhradu za odebrané energie; rada si vyhrazuje právo nevybrat žádného ze zájemců vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 87 ul. Horní, Počátky, o celkové výměře 174 m 2, předem určenému nájemci Česká pošta s.p., obvod Jindřichův Hradec, Pošta Počátky, za cenu pronájmu minimálně 400,- Kč/m 2 /rok, od na dobu neurčitou vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v suterénu budovy č.p. 87 ul. Horní, Počátky, o celkové výměře 21 m 2, fyzickým nebo právnickým osobám, za minimální nabídkovou cenu 200,- Kč/m 2 /rok, od na dobu neurčitou vyhlášení záměru na pronájem zasedací místnosti v budově č.p. 1 na Palackého nám. v Počátkách předem určenému zájemci Mgr. Aleš Hrbek, obchodní ředitel ČMSS, a.s., za účelem poskytování fi nančního poradenství od ČMSS, a.s.; pronájem bude sjednán od ledna 2012 na dobu neurčitou, s provozní dobou každé úterý od 14:00 do 15:30 hodin a s ročním nájemným ve výši 4.672,- Kč 2 rozpočtové změny roku 2011 dle usnesení Zastupitelstva města Počátky č.3/2010 ze dne příspěvek Občanskému sdružení Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6, Praha 1, pro celonárodní dobročinnou sbírku, ve výši 500,- Kč z rezervního fondu rady poskytnutí nenárokové složky platu mimořádné jednorázové odměny ředitelce Mateřské školy Počátky, v souladu se zvláštními předpisy, za plnění úkolů ve 2. pololetí roku 2011, z neinvestiční účelové dotace na úhradu přímých výdajů na vzdělávání, určené pro pedagogické pracovníky; (výše odměny uvedena v příloze, která tvoří nedílnou součást prvopisu tohoto usnesení) poskytnutí nenárokové složky platu mimořádné jednorázové odměny ředitelce Mateřské školy Počátky, v souladu se zvláštními předpisy, z neinvestiční účelové dotace rozvojového programu Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním 2. etapa, určené pro pedagogické pracovníky; (výše odměny uvedena v příloze, která tvoří nedílnou součást prvopisu tohoto usnesení) jmenování dvou nových zástupců zřizovatele do Školské rady při Základní škole Otokara Březiny Počátky, pro další tříleté volební období od ; novými členy jsou MUDr. Pavel Heřmánek, člen rady města a Vladimíra Doležalová, pracovnice MěÚ nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v 1. poschodí budovy č.p. 87 v ul. Horní, Počátky, uzavřenou mezi pronajímatelem Město Počátky a nájemcem - Vodotechnické služby s.r.o. Počátky; jedná se o kancelářské prostory o rozměrech 95,5 m 2 a ½ plochy sociálního zařízení s chodbou a kuchyňkou o rozměrech 13,5 m 2 ; pronájem se sjednává od do v ceně nájmu 450,- Kč/m 2 /rok a od na dobu neurčitou v ceně nájmu 600,- Kč/

3 m 2 /rok; pronajímatel souhlasí, aby nájemce prováděl odpisy technického zhodnocení objektu spočívající ve stavebních úpravách v pronajatých prostorech pronájem částí pozemku z bývalé školní zahrady o celkové výměře 407 m 2 paní Haně Smrčkové, bytem Počátky, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, za účelem zřízení zahrádky; jedná se o část pozemku označený v záměru č. 15/2011 jako díl č. 6, se stanovením nájemného 2,- Kč/m 2 /rok za výměru pozemku 347 m2 a 50,- Kč/m 2 /rok za výměru plochy 60 m 2 zastavěnou zahradní kolnou pronájem částí pozemku z bývalé školní zahrady o celkové výměře 370 m 2 panu Davidu Smrčkovi, bytem Počátky, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, za účelem zřízení zahrádky; jedná se o části pozemku označené v záměru č. 15/2011 jako díl č. 5 (190 m 2 ) a díl č. 7 (180 m 2 ), se stanovením nájemného 2,- Kč/m 2 / rok za celkovou výměru pronájem částí pozemku z bývalé školní zahrady o celkové výměře 383 m 2 panu Antonínu Smrčkovi, bytem Počátky, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, za účelem zřízení zahrádky; jedná se o části pozemku označené v záměru č. 15/2011 jako díl č. 3 (192 m 2 ) a díl č. 4 (191 m 2 ), se stanovením nájemného 2,- Kč/m2/rok za celkovou výměru Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem Počátky (objednatelem) a Tomášem Jírou, České Budějovice (zhotovitelem), na hrotování a síťování proti holubům na objektech věže, kostela, muzea a radnice v Počátkách ; výkony sjednaných prací budou provedeny v prosinci 2011, dílo v ceně ,- Kč bude hrazeno z rezervy určené na obnovu kulturních památek Dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu ze dne uzavřené mezi Městem Počátky (pronajímatel) a Kulturním zařízením města Počátky (nájemce), kterým se stanovuje nájemné za pronájem sokolovny na dobu určitou do a nájemné za rok 2011 v celkové výši ,- Kč umístění venkovní informační vitríny (z hliníku s nerozbitným sklem) Místního sdružení ODS Počátky na veřejném prostranství; vitrínu lze umístit v podchodu u Multifunkčního kulturního centra v Počátkách za předpokladu, že bude totožná s ostatními panely zde nainstalovanými, pokud bude vitrína rozměrově a typově odlišná, lze ji instalovat na pozemku před plotem společnosti ICOM Transport a.s., provozovna Počátky RADA BERE NA VĚDOMÍ přidělení neinvestiční dotace městu Počátky z Dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek SDH (JPO) na rok 2011 od Kraje Vysočina ve výši ,- Kč Zápis o volbě zástupců pedagogických pracovníků školy ve Školské radě při Základní škole Otokara Březiny Počátky ze dne ; od jsou novými zástupci Mgr. Dana Kuklová, učitelka ZŠ a Mgr. Roman Šohaj, zástupce ředitele ZŠ výsledek optimalizace dodávek elektřiny v oblasti distribuce jednotlivých zařízení města (Město Počátky, Městské muzeum Počátky, Kulturní zařízení města Počátky, Vodotechnické služby Počátky a Lesy města Počátky); na základě skutečně realizovaných opatření je nalezení ročních úspor na odběrných místech města ve výši ,00 Kč vč. DPH kolaudační souhlas s užíváním stavby Rekonstrukce ČOV Počátky (stavební část) vydaný stavebním odborem MěÚ Počátky; souhlas je zároveň dokladem o povoleném účelu užívání uvedené stavby na pozemcích p.č.st. 940, st. 941, st. 942, st. 1413, par.č. 4135/11, 4135/12,4135/13, 4135/14, 4135/21, 4157/3, 4157/7 a 4157/9 v k.ú. Počátky; závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne s výsledkem stavba je schopna bezpečného užívání výzvu stavebního odboru MěÚ Počátky k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce stavby ZZS Kraje Vysočina, výjezdové stanoviště Počátky, která se uskuteční dne zápis z jednání Komise pro vzdělávání a spolkovou činnost ze dne ve věci Výzvy k předkládání projektů na poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Počátky na rok 2012, v souvislosti s podporou aktivit pořádaných pro veřejnost a propagaci města Počátky ; rada na základě zápisu souhlasí s doplněním Výzvy v odst. základní kriteria pro posuzování projektů o bod: - součástí žádosti o příspěvek bude příloha se stručným popisem projektu, pro který byl příspěvek na jednotlivé akce poskytnut v předchozím roce. podání výzvy na zakázku malého rozsahu Výměna světel ve sportovní hale Počátky ; k předložení nabídek byly vyzvány fi rmy: BRACE s.r.o., Praha 3, OSTE- OS SERVICE s.r.o., Ostrava, EKO light s.r.o., Praha 6 a Montážní, servisní a obchodní fi rma, Miloslav Hadrava ELEKTRO, Kamenice nad Lipou; nabídky budou zpracovány na dodání 14 ks indukčních výbojek LVD SD 200 W instalaci centrálního vodoměru do Multifunkčního kulturního centra v Počátkách, který bude zároveň sloužit jako hydrant; nákup vodoměru a jeho instalaci v souladu s požárními směrnicemi provedou Vodotechnické služby s.r.o. Počátky na své náklady; funkční vodoměr nainstalovaný v budově šaten z ulice Březinova bude odpojen a ponechán pro možné zapojení v případě pronájmu těchto prostor řešení nevyhovujícího stavu sběrače dešťové vody v Tovární ulici na pozemku p.č. 290 v k.ú. Počátky a za tímto pozemkem směrem k potoku (částečné poškození a netěsnící spoje zastaralého betonového sběrače dešťové vody a jeho mělké zapuštění pod povrchem s minimální spádovostí); Vodotechnické služby s.r.o. Počátky provedou přeložku kanalizace přes průchozí kolnu do kanalizační šachty v maximální možné hloubce dle spádových poměrů na místě; kanalizace bude provedena plastovým potrubím odpovídajícího průměru a v prostoru kolny bude do kanalizace přepojena kanalizační přípojka dotčené nemovitosti; majitelka nemovitosti pí. Iveta Rýchliková, Praha 4 Nusle, uhradí náklady na přeložku ve výši 50 %. 3

4 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA POČÁTKY ČÍSLO 8 ZE DNE 19. PROSINCE 2011 ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE převod nemovitosti z majetku města v k.ú. Počátky předem určenému zájemci s podmínkou, že jako nabyvatel zaplatí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s uzavřením smlouvy o konkrétním prodeji, jedná se o: část st.p.č. 440/6 o výměře cca 6 m 2 za cenu 150,- Kč/m 2 nabyvatel paní Jana Třebická, Počátky převod nemovitosti z majetku města v k.ú. Počátky předem určenému zájemci s podmínkou, že jako nabyvatel zaplatí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s uzavřením smlouvy o konkrétním prodeji, jedná se o: st.p.č o výměře 1 m 2 p.p.č. 4524/67 o výměře 2 m 2 za cenu 150,- Kč/m 2 nabyvatel pan Miloslav Mikolášek, Počátky uvolnění rezervy z rozpočtu města na investice pro rok 2011 ve výši cca ,- Kč na výdaje spojené s realizací zateplení stropu sportovní haly v Počátkách, spočívající v demontáži, likvidaci starých a nákupu nových podhledových desek, montáži parotěsné folie, zastříkání minerální vatou ve vrstvě 25 cm a nákupu a výměně světel zveřejněný Rozpočet města Počátky na rok 2012 podle 20 odst.3 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, stanovuje zastupitelstvo následující pravidla hospodaření s rozpočtem města: a) v případě neplnění rozpočtových příjmů, budou kráceny rozpočtové výdaje jednotlivých správců kapitol; výdaje budou kráceny o částku nenaplněných příjmů b) objemy mzdových prostředků rozpočtovaných jednotlivým zařízením jsou v průběhu roku nepřekročitelné c) ušetřené i přečerpané provozní prostředky jednotlivých správců kapitol rozpočtu města v roce 2011 a letech předchozích, na výdajových položkách a za podmínek uvedených pod písm.c), nejsou součástí schvalovaného rozpočtu; budou řešeny rozpočtovými opatřeními d) do dalšího roku budou pro jednotlivá zařízení převoditelné pouze prostředky nevyčerpané na výdajových položkách 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM), 5169 nákup služeb ost opravy a udržování, 612. dlouhodobý hmotný majetek (DHM); podmínkou je nepřekročení rozpočtovaných výdajů korigovaných podle písm. a) a naplnění rozpočtovaných příjmů e) použití fi nančních prostředků na jednotlivých položkách bude předloženo zastupitelstvu na vědomí pro schvalování výsledků hospodaření města za rok 2011 f) příspěvkovým zařízením bude poskytován příspěvek měsíčně maximálně ve výši 1/12 ročního příspěvku, snížený o výdaje na položkách 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) a 612. dlouhodobý hmotný majetek (DHM); výdaje na těchto položkách budou hrazeny na základě předložených faktur g) rada je oprávněna provádět další rozpočtová opatření potřebná k překonání dočasné neshody mezi příjmy a výdaji rozpočtu města, pokud nejsou vyhrazena zastupitelstvu h) fi nanční prostředky rozpočtované na spotřebu energií a telekomunikační služby lze použít pouze k vymezenému účelu i) příspěvek na stravování, fi nancovaný z rozpočtu města, lze pro všechna zařízení poskytovat v maximální výši 21,- Kč na jeden odpracovaný den vyhradit radě města provádění dodatečných rozpočtových opatření v souvislosti s ukončením rozpočtového roku 2011 v souladu s rozpočtovými pravidly termín konání 9. zasedáni Zastupitelstva města Počátky na úterý od 18,00 hodin v zasedacím sále č.p poschodí, ul. Horní, Počátky zodpovědného Politika Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 - PharmDr. Otmara Krásla, místostarostu města, který při účasti města Počátky v asociaci Národní síť zdravých měst ČR nahradil Ing. Marii Hrnčířovou, bývalou starostku města ZASTUPITELSTVO NESCHVALUJE vyhlášení záměru na převod části p.p č. 4135/8 o výměře cca m 2 (bez přístupové cesty o šířce 6 m; SOMPO a.s. požaduje cca m 2 ), části p.p.č. 4135/20 o výměře cca 440 m 2, p.p.č. 4135/18 o výměře 182 m 2 a p.p.č. 4135/19 o výměře 776 m 2 v k.ú. Počátky, předem určenému zájemci společnosti SOMPO a.s. Pelhřimov, která předloží nabídku ve výši minimálně 10,- Kč/m 2 s podmínkou, že bude zapsáno věcné břemeno v rozsahu ochranného pásma kanalizace vedené přes p.p.č. 4135/8 a 4135/20, dále s podmínkou předkupního práva městu za cenu odhadní, s podmínkou zachování rozsahu stávajících služeb pro občany města a s právem města případně odmítnout zpětné odkoupení pozemků; nabyvatel zaplatí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s uzavřením smlouvy o konkrétním prodeji; ZASTUPITELSTVO BERE NA VĚDOMÍ rozpočtové změny roku 2011 dle usnesení Zastupitelstva města Počátky č. 3/2010 ze dne zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Počátky za rok 2011 provedeného odborem kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina ve dnech 8. a 9. listopadu 2011; přezkoumáním hospodaření územního celku za předcházející období nebyly zjištěny chyby a nedostatky a nebylo uloženo žádné opatření zápis a usnesení ze 4. zasedání Finančního výboru konaného dne k návrhu rozpočtu města Počátky na rok

5 PODĚKOVÁNÍ Organizátoři plesu SRPDŠ děkují všem svým sponzorům. AGD Počátky ALNITAK Kunžak AUTOKOMPLET M.IŽOVSKÝ Počátky AUTOSERVIS POVOLNÝ Počátky BAPON ŠTEPON Počátky BAREKOL Čejkov BARTOŠKA Josef BOUZKOVÁ VLASTA BRAVOLL spol. s r.o. Žirovnice BUDÍN Jaromír Horní Olešná BULÍČKOVÁ Lucie CUKRÁRNA ŠÁRKA Počátky CZECH PEMAS Hříběcí EDEROVÁ Bohumila Žirovnice ELEKTRO BOUZEK Počátky ELEKTRO SKOKAN Hříběcí FORD FOPO Počátky G MÓDA Žirovnice IPC PLAST,spol. s r.o. Žirovnice IZOFOL s.r.o. Žirovnice JAVOS Počátky JELÍNKOVÁ Pavla Počátky JOPRA PREISINGER Josef Počátky KADEŘNICTVÍ PŘECHOVÁ Počátky KLENOTY BROŽ Počátky Knoflíkařký průmysl Žirovnice a.s. KOLÁČEK s.r.o. KOSMETIKA KYBOVÁ Počátky KPŽ Žirovnice KREJČOVSTVÍ VESELÁ Počátky KUCHYŇKA VÁŇOVÁ Počátky KZM Počátky KYSELA DAVID POČÁTKY KYSELA MILAN POČÁTKY Lékarna Pod Javořicí Počátky Lékarna U sv.kateřiny Počátky MÁCA Jiří stavebniny Počátky MLÉKÁRNA NECHYBA Pavel Žirovnice MOSER LEGNO s.r.o. Pelhřimov NEHTOVÉ STUDIO KOLÁŘOVÁ J. Žirovnice NEMOCNICE s.r.o. Počátky OBEC Častrov OBEC Horní Ves OBEC Popelín OPTIK ŽABKOVÁ s.r.o. Jindřichův Hradec pan KUKLA Počátky PETRŮ Libor a Andrea Hříběcí PEVNÝ A SPOL. ŽIROVNICE POTRAVINY ZMEŠKAL Počátky PRODUKTION SITO s.r.o. Starý Pelhřimov RESORT SVATÁ KATEŘINA SETORA Počátky SLAVÍČEK K.-fotograf.služby Počátky SLUNOVRAT MATOUŠKOVÁ Lenka Počátky SOME JINDŘ. HRADEC SONATEX ŽIROVNICE SPOJENÉ KARTÁČOVNY Pelhřimov SPORTOVNĚ-RELAX.CENTRUM Počátky STUDIO M BUCHTOVÁ Markéta STUDIO VACUWELL KOŘÍNKOVÁ E. Žirovnice ŠINDELÁŘOVÁ Martina Počátky TECNOCAP Střížovice TESAŘOVÁ LEONA POČÁTKY TEXTIL ENA PELHŘIMOV TITAN s.r.o. Pelhřimov TRAFIKA ŠTEFL Počátky TRUHLÁŘSTVÍ HRIC - SMEJKAL VESCE TRUHLÁŘSTVÍ VALEŠ A SYN Počátky UZENÁŘSTVÍ VOJTA Počátky VINOTÉKA NEKOLA Počátky VINOTÉKA PŘECH Kamil Počátky VRÁBEL Jaroslav a syn Počátky ZD Častrov ZELENINA SMRČKA Počátky ZUŠ Žirovnice PODĚKOVÁNÍ SDH Počátky děkuje níže uvedeným sponzorům za podporu letošního hasičského plesu. Agrodružstvo Počátky Bapon Štepon Česká pojišťovna Drogerie Hernovi DRUPO Elektra A až Z u Janků Elektra Jana Janková Elektro Bouzek ELZY Počátky, s.r.o. Hezina Lubor Hostinec u Karásků IPC plast s.r.o. Jelínek Roman JoPra - Josef Preisinger Kadeřnictví Eva Jelínková Kadlec Václav - Autoservis KBNK Žirovnice Klas Horní Ves Košíkářství Karel Janda Kuchyňka Váňová Kukla Pavel KZM Počátky Lékárna pod Javořicí Malířství Vrábel Novák Jiří Optika JaRo PALSTAV Stojčín Papír, hračky Skalický Pneuservis Povolný Pohřební služby Jaromír Doležal Potraviny Zmeškal Resort Svatá Kateřina Rybářství Joachimsthal Setora Slunovrat STAVO Počátky Trafi ka Stanislav Štefl Truhlářství Smejkal, Hric Truhlářství Šimánek Truhlářství Valeš Uzenářství Vojta Jiří Uzeniny David Kysela Vodotechnické služby Počátky 5

6 CO VÁS ZAJÍMÁ: POLICIE PROSINCOVÁ DOPRAVNÍ NEHODOVOST V prosinci roku 2011 policisté zadokumentovali 31 dopravních nehod, což je o šest nehod více než v prosinci roku předcházejícího. Dvě osoby byly zraněny těžce a dvacet jedna osob zraněno lehce. V prosinci nezemřela na následky nehody žádná osoba. Hmotná škoda, tedy škoda způsobená na vozidlech, ale i škoda způsobená např. poškozením svodidel, značek či komunikací, byla vyčíslena téměř na 1,9 milionu korun. Proti loňskému prosinci škody způsobené při dopravních nehodách vzrostly téměř 2,8 krát. První prosincová vážná dopravní nehoda, při které utrpěl těžké zranění řidič čtyřkolky, se stala na silnici I/34 mezi Humpolcem a Pelhřimovem počátkem měsíce. Čtyřiašedesátiletý řidič čtyřkolky nezvládl její řízení a vyjel do protisměru v době, kdy byl již předjížděn osobním vozidlem. Druhá nehoda s těžkým zraněním se stala 16. prosince v Pelhřimově na přechodu pro chodce. Osmasedmdesátiletý řidič vozidla jel po ulici Pražská směrem z centra. Při jízdě přehlédl chodkyni, která přecházela po přechodu pro chodce od Městského úřadu k GE Money bank. Při střetu utrpěla čtyřiapadesátiletá žena těžké zranění. V prosinci patřila mezi nejčastější příčiny kolizí jedenáctkrát rychlost jízdy, devětkrát způsob jízdy a pět řidičů nedalo přednost v jízdě. Dva řidiči, kteří zavinili dopravní nehodu, byli pod vlivem alkoholu. Počátkem prosince jel dvaadvacetiletý řidič vozidla Renault Laguna ulicí Nerudova v Humpolci. Při jízdě narazil do zaparkovaného nákladního vozidla Mercedes Benz Sprinter. Škoda na vozidlech nevznikla. Ovšem řidiči renaultu policisté naměřili při opakovaných zkouškách 1,81 a 1,94 promile alkoholu v dechu. Mladík byl eskortován do Protialkoholní záchytné stanice. KOLIZE S POMAČKANÝMI PLECHY Od pátku 6. ledna do neděle 8. ledna 2012 pelhřimovští policisté skupiny dopravních nehod vyjížděli celkem k pěti nehodám. Hmotná škoda na vozidlech byla vyčíslena na 123 tisíc korun. Dvě osoby při nehodě utrpěly lehká zranění. V sobotu 7. ledna před 16:00 hodinou se stala nehoda v Počátkách. Řidič vozidla Ford Fusion jel po silnici v obci Počátky. Na zasněženém povrchu vozovky dostal s vozidlem smyk a přední částí vozidla narazil do rodinného domku. Nárazem do domu byl poškozen dům a vozidlo. Způsobená škoda byla odhadnuta na 25 tisíc korun. SPREJERSTVÍ - Fasádu zdobí nápisy Neznámý vandal na přelomu starého a nového roku namaloval nečitelné nápisy na fasádu domu, vchodové dveře a plechová dvířka uzávěru plynu a elektrického rozvaděče. Dům se nalézá v Počátkách na Štítného náměstí. Pomalováním domu způsobil pachatel škodu ve výši nejméně dvacet tisíc korun. Počátečtí policisté zahájili úkony pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci. KRÁDEŽE POHONNÝCH HMOT POKRAČUJÍ Policisté přijali další oznámení o krádeži motorové nafty. V pondělí 9. ledna nahlásil odcizení nafty majitel nákladního vozidla Volvo. Vozidlo bylo zaparkované v Černovicích v ulici Na Sadech na parkovišti fi rmy. Pachatel odšrouboval neuzamčené víko palivové nádrže a odčerpal celkem 250 litrů nafty, čímž způsobil škodu ve výši korun. V pondělí ráno zůstala prázdná nádrž i u vozidla DAF v Počátkách. Během víkendu neznámý pachatel vnikl do oploceného areálu fi rmy v Nádražní ulici v Počátkách a z nákladního vozidla odcizil celkem 740 litrů nafty. Odcizením pohonných hmot a poškozením víčka u nádrže vznikla fi rmě škoda ve výši téměř korun. Oznámení o odcizení motorové nafty přijali také policisté v Humpolci. Z nákladního vozidla DAF, které bylo zaparkované v areálu fi rmy na Lnářské ulici v Humpolci, pachatel odčerpal 86 litrů nafty. Odcizením nafty a poškozením uzávěru nádrže vznikla fi rmě škoda ve výši nejméně korun. Po zadokumentování policisté ve všech třech případech zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež. 6

7 VÝSKYT PADĚLANÝCH BANKOVEK Podezřelou bankovku odevzdejte na policii nebo v peněžním ústavu Každý z nás přichází dnes a denně do styku s bankovkami. Přijímání a vydávání hotovosti patří mezi stereotypní činnosti a nikdo příliš nezkoumá pravost bankovek. Zpravidla zbystříme až u dvoutisícovky nebo pětitisícovky. Padělatelé se však zaměřují i na mnohem nižší nominální hodnoty. Nevědomé převzetí falešné bankovky nám může zkomplikovat život. Padělané bankovky jsou rozdělovány podle míry nebezpečnosti. U některých bankovek je již na první pohled jasné, že se jedná o padělek. Pachatelé proto udávají padělky v méně či špatně osvětlených prostorách, jakou jsou restaurace, trafiky, prodejny nebo čerpací stanice. Používají je i do různých automatů, při platbě nákupu za vyšší částku nebo se je snaží udat lidem, u nichž předpokládají neznalost ochranných prvků bankovek, informoval vedoucí oddělení hospodářské kriminality npor. Ing. Martin Petrák. V roce 2011 bylo na Pelhřimovsku zadrženo 32 padělaných bankovek. V nominální hodnotě 1000 korun se objevilo patnáct bankovek, dvanáct bankovek bylo v hodnotě 500 korun, čtyři padělané bankovky byly v nominální hodnotě 2000 korun. Byla zadržena i jedna stodolarová bankovka. V letošním roce jsme zadokumentovali výskyt falešné bankovky v nominální hodnotě 200 korun. Bankovkou zaplatila neznámá osoba na benzinové čerpací stanici. S padělky bankovek se nejčastěji setkávají pracovníci bankovních ústavů při příjmu tržeb z obchodních domů, prodejen, restaurací nebo čerpacích stanic. Bývají to dost zdařilé padělky, které většinou občan při běžném oběhu peněz nepozná. Jsou však i padělky, které jsou k poznání na první pohled. Mezi ně patří třeba jednostranně potištěná bankovka nebo bankovka, u které chybí některý ze základních ochranných prvků. Laické posouzení bankovky Pro první laické posouzení, zda se jedná o padělek, stačí porovnat podezřelou bankovku s další. Mnohdy můžeme poznat bankovku i po hmatu. Bankovky mají ochranné prvky. Jedním z nich je vodoznak, který uvidíte při prohlížení bankovky proti světlu. Při čelním pohledu bývá umístěn na levé straně bankovky, hned pod velkými číslicemi, které uvádějí nominální hodnotu. Je na něm vyobrazena vždy tvář osobnosti shodná s osobností na čelní straně. Závěrem lze říci, že vzory bankovek si můžete prohlédnout i na internetu. Jestliže máte podezření, že bankovka nebo mince není pravá, nejste povinni ji přijmout. V případě, že jste ji už přijali, nesmíte ji dále použít k placení, protože toto jednání je trestné. Podle trestního zákoníku 235 udávání padělaných a pozměněných peněz, hrozí pachateli trest odnětí svobody až na dvě léta, zákaz činnosti nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty. Podezřelou bankovku nebo minci předejte na Policii ČR nebo do kterékoli banky. Ovšem na náhradu za zadrženou padělanou nebo pozměněnou bankovku nebo minci nemáte nárok, informoval npor. Martin Petrák. Za padělání nebo pozměnění peněz s úmyslem udat je jako pravé nebo platné anebo jako peníze vyšší hodnoty, hrozí trest odnětí svobody na tři léta až osm let, dodal npor. Martin Petrák. Ochranné prvky bankovek: vodoznak okénkový proužek s mikrotextem barevná vlákna soutisková značka skrytý obrazec opticky proměnlivá barva iridiscentní pruh mikrotext Bagry i náklaďáky zůstaly bez nafty KRÁDEŽE NAFTY POKRAČUJÍ Ve středu 18. ledna ráno čekalo překvapení zaměstnance dvou fi rem na Počátecku a Černovicku. Nádrže jejich pracovních strojů a nákladních vozidel byly prázdné, bez pohonných hmot. Neznámý pachatel vnikl nezjištěným způsobem do oploceného areálu fi rmy ve Stojčíně na Počátecku. U nádrží dvou bagrů vypáčil uzamčená víčka a odčerpal nejméně 300 litrů nafty. Majiteli firmy způsobil škodu ve výši nejméně korun. Policisté z Obvodního oddělení v Kamenici nad Lipou vyjížděli k obdobné krádeži do Černovic. Neznámý pachatel vnikl na parko- višti v ulici Na Sadech do dvou nádrží nákladních vozidel Liaz a Iveco. Z jedné nádrže odčerpal 100 litrů a z druhé nádrže pak 400 litrů motorové nafty. Zde se způsobená škoda vyšplhala na korun. V obou případech policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež. por. Bc. Hana Kotková tisková mluvčí Preventivně informační skupina ÚO Policie ČR Pelhřimov 7

8 A JAK KOMUNIKUJETE S ÚŘADEM VY? Existují skupiny obyvatel, pro které návštěva úřadu není jednoduchou záležitostí. Obecní či městský úřad je sice většinou umístěn v dosahu bydliště návštěvníka, je bezbariérový, i vozíčkář se v něm dokáže pohybovat. Přesto může být pro člověka se zdravotním postižením zdolání trasy mezi bydlištěm a úřadem větší komplikací, než by se na první pohled zdálo, zvláště v zimním období. Problémy nekončí ani na samotném úřadu kolik úředníků dokáže komunikovat třeba s člověkem od narození neslyšícím, který má potíže s porozuměním psanému textu a jeho mateřským jazykem je znakový jazyk? Ve spolupráci s občanským sdružením APPN, které se, mimo jiné, věnuje zavádění moderních technologií do komunikace neslyšících, bylo právě s ohledem na potřeby zdravotně postižených přizpůsobeno softwarové prostředí ONIF, umožňující online rozhovor úředníka s občanem prostřednictvím internetového připojení, s vizuálním kontaktem a archivací záznamu z návštěvy. Projekt Virtuální úřad umožňuje, aby občan navštívil úředníka v jeho virtuální kanceláři na internetu. Oba se navzájem vidí a hovoří spolu, záznam návštěvy lze následně uložit a dále s ním pracovat. Je možné přizvat k rozhovoru jednoduchým způsobem další úředníky. Neslyšící občan může využít online tlumočení do znako- vého jazyka, kdy se třetím virtuálním účastníkem návštěvy stává službu konající pracovník celorepublikového online tlumočnického centra a simultánně překládá vzájemný rozhovor úředníkovi do českého jazyka a neslyšícímu do znakového jazyka, společně vysvětlují Marie Horáková, ředitelka APPN, o.s. a Jaroslav Čech, ředitel společnosti, která software vyvinula. V praxi to vypadá tak, že na webové stránce úřadu je umístěn grafi cky provedený příznak či logo, signalizující, zda úředník momentálně je či není online k dispozici. Občan na tento příznak jen klikne a dostane se do virtuálního prostředí online kanceláře příslušného úředníka, požádá o vstup (tedy zaťuká na dveře ) a po povolení vstupu (tedy po vyzvání ) vstoupí. Ve virtuální kanceláři lze využít videorozhovor nebo chat. Občan komunikuje z pohodlí domova, prostřednictvím počítače a internetu. Vítejte ve 21. století. Mgr. Marie Horáková a Ing. Jaroslav Čech SETKÁNÍ DĚTÍ A KLIENTŮ DOMOVA V POČÁTKÁCH PROGRAM MC LVÍČEK v klubovně č. 1, v budově KZM Počátky 1) hrací dopoledne pro NEŠKOLKOVÉ děti s říkankami a tvořením vždy od 9 do 11 hod. Kroužek dramatické výchovy vedený Mgr. Buškovou V tomto povánočním čase rádi vzpomínáme na kroužek dramatické výchovy pod vedením Mgr. Buškové, který našim uživatelům Domova a Sociálních lůžek před Vánoci zazpíval krásné vánoční písně a koledy. Někteří uživatelé si s dětmi rádi zazpívali, některým z nich se dokonce v očích zasklila i slza dojetím. Během zpívání nám též děti ozdobily stromeček papírovými ozdobami a našim uživatelům vyrobily krásné andělíčky, ze kterých měli velkou radost. Proto bychom touto cestou chtěli poděkovat nejen kroužku dramatické výchovy za krásný zpěv a hezkou atmosféru, ale také všem dětem ze ZŠ OB Počátky za vyrobení andílků a ozdob na výzdobu našeho oddělení. Nemocnice Počátky s.r.o. Sociální pracovnice Kateřina Lodínová 8 2) hrací odpoledne pro ŠKOLKOVÉ děti s říkankami a tvořením vždy od 15 do 17 hod PORADNA s Mgr. Pavlou Nečasovou pracovní poradenství (na objednání) Téma: SNĚHULÁCI Téma: MASOPUST Téma: ZVÍŘÁTKA + čtení - projekt CČČD

9 PACIENTY MEZIŘÍČSKÉ NEMOCNICE NAVŠTÍVILA ČTYŘNOHÁ LÉČITELKA SÁRA Fenka Sára v úterý 13. září odpoledne potěšila svou přítomností pacienty ležící na oddělení následné péče Nemocnice Valašské Meziříčí, která je členem skupiny AGEL. Léčba psí láskou, neboli canisterapie, pomáhá aktivizovat dlouhodobě hospitalizované pacienty, ulevuje jim od napětí a zpříjemňuje pobyt v nemocnici. Čtyřnohá léčitelka nemocnici navštěvuje pravidelně každý měsíc a pacienti se jí vždy již nemohou dočkat. Návštěva mladé fenky motivuje pacienty k pravidelnému pohybu a zlepšuje se také jejich hmatová stimulace. O tom, že je canisterapie účinná, jsme se mohli přesvědčit na vlastní oči. Například pacientka, která velmi málo komunikovala s personálem a jevila se velmi pasivně, na našeho čtyřnohého pomocníka neustále volala a byla najednou plná energie, říká vrchní sestra oddělení následné péče Olga Jachková DiS. a dodává, že tato metoda má rovněž pozitivní vliv na psychiku a přispívá k duševní rovnováze a motivaci pacientů. Nemocnice je místem, kde v první řadě usilujeme o uzdravení pacienta. Canisterapií se snažíme dlouhodobě hospitalizovaným pacientům, pro které je přítomnost fenky Sáry velkou vzpruhou, zajistit také psychický komfort, říká Olga Jachková. Slovo canis znamená pes a terapie léčení. Ve světě se canisterapie rozvinula už v 50. letech minulého století, v České republice až po roce V dnešní době se používá především k řešení problémů psychologických, citových nebo sociálně integračních. Lze ji využívat u všech typů postižení. Plemen psů, která jsou schopna canisterapii vykonávat, je celá řada. Dokonce to mohou být i kříženci, protože nezáleží tolik na vzhledu, jak na povaze pejska. Psi se stávají důvěrníky, navozují radostnou atmosféru, odbourávají jakékoliv bariéry a jsou trpělivými posluchači. Zdroj: (szot) ECHO Valašska valašské noviny CHCETE SE STÁT DOBROVOLNÍKEM? Začátkem letošního roku se v Nemocnici Počátky v Domově se zvláštním režimem rozběhl dobrovolnický program, do kterého se můžete zapojit i Vy. Dobrovolníkem může být každý, kdo se rozhodne věnovat kousek svého času někomu druhému. Nezáleží na Vašem věku ani na vzdělání. Dobrovolnická činnost však v žádném případě nemá nahrazovat práci školeného personálu. Činnost dobrovolníka spočívá ve vyplnění volného času uživatelů rozhovorem, četbou, hraním společenských her, procházkou, vedením pohybových aktivit nebo přednášek. Dále například v asistenci při terapii a rehabilitaci nebo v pomoci při přípravě a realizaci pravidelných aktivit pro uživatele. Dobrovolnická činnost nepřináší jen pomoc druhým lidem, ale je i obohacením pro samotné dobrovolníky. Mohou touto cestou získat nové přátele, kontakty, zkušenosti, prospěšně strávit svůj volný čas, objevit v sobě nový tvůrčí potenciál. Klienty Domova se zvláštním režimem jsou lidé, převážně seniorského věku, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Pokud se tedy rozhodnete, že byste jim rádi věnovali svůj čas, kontaktujte buď em nebo telefonicky ( , ) Dobrovolnické centrum FOKUS Vysočina, kde se dozvíte více informací o dobrovolnické činnosti. Obdarovaní klienti Domova a Sociálních lůžek v Počátkách dětmi z dramatického kroužku při ZŠ O. Březiny Počátky 9 Bc. Lucie Štefánková koordinátorka dobrovolníků, FOKUS Vysočina

10 DIVADELNÍ SPOLEK AJETO POČÁTKY Zima se nám přehoupla do své druhé poloviny a máme tady zase rok nový. Ten starý uběhl opět nějak moc rychle a v našem divadelním spolku AJETO to platí dvojnásob. Tak úspěšný a hektický rok, co máme právě za sebou, jsme snad ještě neměli. Rádi bychom se s Vámi proto touto cestou podělili o všechny zážitky z našeho divadelního světa, které jsme v loňském roce společně prožili. Rok 2011 byl v našem spolku ve znamení festivalů a přehlídek, ať již soutěžních, tak i nesoutěžních. Vše vlastně začalo prakticky před rokem, kdy jsme obdrželi pozvání na Divadelní festival Třešťské jaro a Divadelní festival Dačické Kejklování. O těchto dvou festivalech mohlo dojít také na prohlídku nádherně vyzdobeného kulturního domu. Anna v ringu se porotě i divákům také velmi líbila, byli jsme pochváleni za celkové pojetí a pochopení Marca Camolettiho, za hudební doprovod a herecké výkony. Za hlavní ženskou hereckou roli ve hře Anna v ringu byla oceněna Pavlína Krátká za roli služebné Anny. a našich účinkování v nich jsme všechny naše příznivce již informovali v Počáteckém zpravodaji č. 6 loňského roku. Ale nedá nám, se k nim znovu nevrátit. V pátek jsme v Dačicích zahajovali celý festival hrou Benátky pod sněhem, a proto jsme hráli již od 17:00 hodin. Skoro všichni jsme si museli vzít v práci volno a i tak jsme se sjížděli na etapy. Naštěstí se nic neplánovaného nestalo, nic a nikoho jsme doma nezapomněli a přesně podle plánu se rozhrnula opona před zaplněným dačickým sálem. Hrálo se nám velmi dobře, obecenstvo se náramně bavilo a i my herci jsme si toto představení užili. V inscenaci Benátky pod sněhem obdržela od odborné poroty Jana Kráslová Čestné uznání za ztvárnění role Nathalie. Dne jsme již méně nervózní vyrazili směr Třešť s druhou naší komedií Anna v ringu. Protože se jednalo o neděli, šlo vše mnohem hladčeji a poklidněji. Měli jsme dostatečnou časovou rezervu, a tak Po již zmíněných festivalech nás čekalo další milé pozvání a to 23. června do Polné v rámci projektu SHSČMS Historické putování na reprezentační kulturní TOP TÝDEN, kam jsme byli pozváni s Annou v ringu. Velmi nás tato účast potěšila, protože tento projekt byl vlastně přehlídkou toho nejlepšího, co zúčastněná historická města mohla do Polné poslat. Na Historické putování s námi divadelníky jeli i místostarosta Otmar Krásl a starosta města Počátky pan Karel Štefl, kteří nám poděkovali za mimořádné herecké výkony a příkladnou reprezentaci města. Naše putování po festivalech mělo své další pokračování. Hned měsíc na to jsme se hrou Benátky pod sněhem odjeli na Divadelní festival Za Dačickou kostku cukru. Tento festival byl nesoutěžní, ale o to více nás těšil. Za Dačickou kostku cukru je divadelně hudební festival, který se celý koná na nádvoří Dačického zámku prakticky celý červenec. Atmosféra hraní pod širým nebem je opravdu nezapomenutelná a všem ji můžeme jen doporučit. Tentokrát jsme si hru užili mnohem více než na jaře, protože nesoutěžní festivaly jsou přece jen méně zavazující. Také diváci byli prostě úžasní. Hned ten večer jsme obdrželi pozvání i na další ročník festivalu. Tento festival udělal defi - nitivní tečku za francouzskými komediemi Anna v ringu a Benátky pod sněhem, které jsme ve svém repertoáru měli téměř neuvěřitelné dva roky. Na jednu stranu se nám všem ulevilo, protože přece jen hrát dvě hry současně a k tomu zkoušet hru novou, není pro 10

11 amatéry nic lehkého. Ale na druhou stranu nám to přece jen trochu líto bylo a stále je. Myslíme, že kdyby v budoucnu o tyto více než zdařilé francouzské komedie byl zájem, nikdo se jejímu oprášení bránit nebude. Celé prázdniny pak byly ve znamení zkoušení nové komedie Světáci, abychom co nejlépe zvládli její premiéru, která byla naplánována již na Bylo to zkoušení opravdu hektické, času bylo málo. Dovolené a i jiné letní aktivity a pracovní vytížení nám ubraly hodně času, ale vše se zdárně povedlo. O čemž svědčí úplně vyprodaná vystoupení nejen v Počátkách, ale i v okolí. Světáci se opravdu povedli, všichni protagonisté, ať už hlavních, ale i vedlejších rolí skutečně zářili. A to v této hře hrálo i několik začínajících herců a dětí. Všichni do posledního si hru užívali, od zkoušek až do poslední reprízy. Hru zajisté oživily i pěvecké výkony protagonistů a vlastně celé hudební aranžmá hry. Také scéna se velice povedla. Velmi kladně bylo diváky hodnoceno nepředělávání scény při hře a světelné dějové posuny jednotlivých jednání. Netrvalo dlouho po premiéře a obdrželi jsme pozvání na celostátní divadelní přehlídku amatérských divadel Divadelní Přibyslav, kam jsme odjeli 26. listopadu, abychom se připojili i my svým výkonem k již 28.ročníku tohoto festivalu. Pořadatelé byli velmi milý a vstřícní, také celá atmosféra večera byla úžasná, obecenstvo se válelo smíchy od začátku do konce celé hry. Ve hře Světáci, na festivalu v Přibyslavi, byla nejvíce oceněna scéna a celé pojetí hry a také pěvecké výkony herců. Prakticky současně s festivalem v Přibyslavi se objevilo také ještě jedno pozvání a to naprosto nečekané a pro nás neobvyklé, o to však potěšující. Dostali jsme pozvání do Třeště na divadelní přehlídku Divadlo bez opony. Je to naprosto unikátní projekt, který se stal již třešťskou tradicí. Během jednoho večera vystupuje více spolků či jiných seskupení za sebou. Hraje se bez zatahování opony, bez kulis a prakticky bez rekvizit. 11 Vystoupení každého souboru by nemělo překročit dvacet minut. Zpočátku jsme byli trochu zaskočeni, ale jak již je v našem spolku obvyklé, vše nezvyklé a nekonvenční nás láká, rozhodli jsme se na pozvání kývnout. Museli jsme hru upravit, jakoby sestříhat a průřez toho nejlepšího do Třeště odvézt. Své práce a vynaloženého úsilí jsme však vůbec nelitovali. Nejen, že náš spolek byl v Třešti uveden jako čestný host večera, ale opět se opakovala úžasně přátelská a nezapomenutelná atmosféra z Třešťského jara. A to nejen od pořadatelů, ale i od diváků. Třešťským Divadlem bez opony jsme zakončili více než úspěšný rok Ale se Světáky jsme se ještě nerozloučili, nasmlouvané termíny máme až do března 2012, kdy pojedeme dokonce až do Velkého Meziříčí. Ani při Světácích však nezahálíme, již dva měsíce pilně studujeme hru novou, na kterou bychom vás již nyní rádi pozvali. Jedná se o světově proslulou anglickou komedii Rozmarný duch. Jejíž premiéra je naplánována na 9. března 2012 v Počátkách. Vstupenky jsou již v předprodeji v Lékárně U sv. Kateřiny na Palackého nám. 31. Vstupenky je možno také zamluvit na telefonu či ové adrese O vstupenky v předprodeji je již nyní nebývalý zájem, a proto neváhejte s koupí ani vy. Divadelní hra Rozmarný duch je líbivá duchařská komedie, kterou napsal Noel Coward, který byl výraznou osobností anglického divadla a filmu minulého století. Byl to člověk všestranného talentu, proslavil se zejména jako dramatik a divadelní i filmový herec. Za svůj život napsal asi třicet konverzačních komedií. U nás nebývá příliš často uváděn, ale v anglosaském světě patří k nejhranějším a nejznámějším. Komedie Rozmarný duch měla premiéru v Londýně v roce 1941 a přinesla autorovi světový úspěch. Zápletkou je v zásadě nepovedená spiritistická seance. Že není radno zahrávat si s okultními vědami, zvlášť když hlavní médium je poněkud potrhlé povahy, by mohl vyprávět Charles Condomin. Jako seriózní muž zažívá rodinné propletence, s nimiž si neví rady a balancuje mezi živými a mrtvými. Pomůže mu výstřední madam Arcati znovu navrátit jeho dřívější klid, nebo do jeho života zanese ještě více chaosu? Na tyto a mnohé jiné otázky dostanete odpověď, když se přijdete na Rozmarného ducha podívat. Členové Divadelního spolku AJETO se na Vás již nyní velmi těší a do nového roku 2012 vám přejí hodně zdraví, štěstí, pohody, lásky a úspěchu. Také v tomto roce se budeme snažit vám chvíle s námi strávené zpříjemnit a obohatit nevšedními zážitky, s nimiž je divadelní tvorba neodmyslitelně spjata. Jana Kráslová

12 KINO POČÁTKY ÚNOR 2012 UNDERWORLD: Probuzení sobota 19:00 hodin 80 Kč 89 minut USA - české titulky Akční, fantasy, horor Do 15-ti let nepřístupný. HAPPY FEET neděle 17:00 hodin 75 Kč 100 minut USA český dabing Animovaný, komedie, rodinný Přístupný VALIANT pondělí 9:30 hodin 15 Kč 75 minut USA český dabing Animovaný, komedie Přístupný MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY neděle 17:00 hodin 80 Kč 158 minut USA, Švédsko, VB a Německo české titulky Krimi, drama, mysteriózní, thriller Do Konec 15-ti let roku nepřístupný. NEPŘÍTEL Lípa poslední POD cár OCHRANOU svého šatu ztrácí Nad strništěm sobota nelétá 19:00 již papírový hodin drak. 90 Kč USA Dávno české od nás titulky odlétli již ptáci a nad polem prohání se severák. Akční, thriller Do 15-ti let nepřístupný. Jak splašení koně mraky někam pádí. Na louce již rosa zvoní na poplach. CESTA Paní NA Zimu TAJUPLNÝ Mráz už zase OSTROV svádí Prý se sešli neděle v noci na 17:00 horách. hodin 100 Kč 94 minut USA český dabing Akční, Zítra dobrodružný, nám již na tvář rodinný, bílá vločka fantasy spadne. Přístupný Zima otevírá svůj studený klín. Jen květ, co nakreslil mráz, v něm neuvadne. TOHLE Se stromu JE VÁLKA! spadla hrst zmrzlých jeřabin sobota 19:00 hodin 90 Kč 96 minut Vláda roku USA ku konci české se titulky chýlí. Akční, Čas komedie, vánoční přišel, romantický zvon pokoje slyš! Nepřístupné Nese nám do poselství, 12-ti let. aby v tuto chvíli lidská srdce přišla k sobě blíž. MODRÝ TYGR neděle 17:00 hodin 80 Kč 90 minut ČR české Rodinná komedie Přístupný ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! KNIHOVNA POČÁTKY - NOVÉ KNIHY PRO DOSPĚLÉ: PRO DĚTI A MLÁDEŽ: Na barvě nezáleží Marie Filipová Bohyně pomsty Jackie Collins Křížová palba Dick Francis, Felix Francis Okamžik překvapení James Patterson Ve stínu sfingy James Rollins Baňkování a moxování pro maséry Zdeněk Šos Zaváté stopy Nora Robertsová Andělská terapie Doreen Virtue Léčba Robin Cook Rodinné pouto Danielle Stell Tichý muž Sandra Brown Sittafordská záhada Agatha Christie Deník malého poseroutky Jeff Kinney Klub záhad Brána času Pod pirátskou vlajkou Thomas Brezina Tajný kruh Zasvěcení L.J.Smith Auta Příběhy z Kardanové Lhoty Čtyři a půl kamaráda a záhadná nemoc Joachim Friedrich 3 holky na stopě Honička v podzemí Mira Sol Hraničářův učeň 3 John Flanagan Zář Alexandra Adornettová Knihovnice: Pavla Kolářová Tel.: Výpůjční doba: Pondělí: 7:15 11:30 12:00 15:45 Středa: 7:15 11:30 12:00 15:45 Čtvrtek: 7:15 11:30 12:00 15:45 Pátek: 9:30 11:30 12:00 18:00 12

13 NEJEN PRO PAMĚTNÍKY Kraj Továrního rybníka býval zpevněn hrází z kamenných kvádrů. K vodě se scházelo po několika schůdcích. V zimě jsme tudy procházeli s bruslemi. Pravděpodobně v 60. letech se začal taras rozpadat a zmizel v nenávratnu. Jiz. Provádíme foukanou minerální izolaci, zateplení strop, dutých podlah, stech, šikmin... výhody: zateplení i ve špatn pístupných místech bez tepelných most, izoluje tepeln, zvukov, je prodyšná a neholavá tel ŽIROVNICKÝ PROJEKT DĚTI ZA KULTUROU, KULTURA ZA DĚTMI. Vážení rodiče a milé děti, rok 2012 právě začíná a my pro Vás připravili další ročník projektu Děti za kulturou, kultura za dětmi. Tento projekt mnozí z Vás již znají a v předešlých letech jste se účastnili. Pro ty z Vás, kteří se s tímto výrazem setkávají poprvé, dovolte mi, abych Vám projekt představila. Odbor kultury Města Žirovnice ve spolupráci s místními spolky (Divadelní spolek, Sbor dobrovolných hasičů) a sponzory pořádají akce zaměřené na děti a pro děti. Cílem je nejen motivovat nejmenší k návštěvě kulturních akcí, ale rádi bychom, aby děti měly možnost sejít se s ostatními kamarády mimo prostředí školek, škol a zájmových kroužků. Vyzkoušet si, že i nedělní odpoledne se dá strávit bez počítače a bez televize, společně s kamarády. Na každé níže uvedené akci získají děti razítko do kartičky (jedna akce = jedno razítko), na konci roku probíhá losování z odevzdaných kartiček o pěkné a hodnotné ceny. Do slosování jdou kartičky s minimálním počtem 6-ti razítek (a dostat ho může pouze majitel kartičky). SEZNAM AKCÍ, NA KTERÝCH MŮŽETE ZÍSKAT RAZÍTKO: 18. února Dětský karneval 8. dubna Velikonoce na Zámku 8. dubna Jak Kašpárek zachránil krále Honzu (dětské divadelní představení) 28. dubna Čarodějnice 6. května Nosáčkova dobrodružství Pinokio (dětské divadelní představení) 3. června Dětský den 21. října Jak Honza s duchem zatočil (dětské loutkoherecké představení) 1. prosince Mikulášská besídka (losování kartiček) 13 HLAVNÍ SPONZOŘI AKCE: HEI SPORT Tomáš Hekrle, Nová Včelnice Heva Market Ludmila Dýnková, Žirovnice Knihkupectví N. S. (U Lenky) Lenka Průchová, Jindřichův Hradec OD Sonatex Jiří Plíhal, Žirovnice Více informací o aktuálním programu naleznete na Případné dotazy směřujte na Doufám, že Vás tento projekt oslovil a velmi se těším na setkání s Vámi. Ing. Pechková Miroslava, kulturní referentka

14 MY OBYČEJNÍ A NEOBYČEJNÍ LIDÉ Seriál ze života, vyprávění, z dokumentů, pro osvětu, zapamatování i pro zasmání... DOTEKY DEMOKRACIE V POČÁTKÁCH V začátcích své parlamentní činnosti jsem měl čest celý jeden den provázet po Jižních Čechách českého ministra kontroly pana Igora Němce. Šňůra, jak říkají umělci, končila v podvečer besedou v Žirovnici. Pozval jsem ho domů na kávu. Žena pekla cukroví a my v klidu debatovali o neutěšeném stavu kontrolních orgánů v naší zemi. Vedle českého Ministerstva kontroly existoval ještě obdobný JUDr. Lubomír Voleník národní Kontrolní úřad. Spory o kompetence nebraly konce. Většina energie úřednictva se soustředila proti sobě navzájem. Rychle a snadno jsme se shodli, že nejvhodnějším řešením je zrušit obě instituce a vytvořit podle vzoru z okolních demokratických zemí nový, z ústavy nezávislý Nejvyšší kontrolní úřad, nebo soud (viz. Francie). Přesvědčit parlamentní frakci klubu ODS též nebylo obtížné. Na zámku v Lánech započaly práce na přípravě textu nové české ústavy. Ne mnoho občanů městečka ví, že se na její přípravě významnou měrou podílela též JUDr. Anna Roschová, sestra zdejšího primáře chirurgie MUDr. Křepinského. A ta pomohla. Závěr roku 1992 byl velmi hektický. Rozhodnutím Slovenska se osamostatnit bylo potřebné přijmout vše potřebné pro vznik a dobré fungování samostatného českého státu. Schválením textu návrhu ústavy vznikl zákon 1/1993 Sb, první platný zákon budoucí republiky. S ním i legislativní základ Nejvyššího kontrolního úřadu ČR. Jeho postavení je na roveň ústavnímu soudu, hned za prezidentem a oběma parlamentními komorami. Tím práce zdaleka nekončí. Bylo potřebné připravit na znění ústavy navazující speciální zákon, podle kterého bude nově vzniklý úřad ustaven a řízen. A zde si Počátky zase zahráli svou historickou roli. Detailní projednávání návrhu zákona připravovaného skupinou odborníků bylo Poslaneckou sněmovnou svěřeno Rozpočtovému výboru. Byl jsem jeho členem, využil jsem cesty výboru na jih země a nabídl jednání v Počátkách. Přijali. Po krátkém zastavení v prostorách sálu Záložny jsme se ubytovali v tehdejším Institutu (Smrčkově vile). Večeře byla za přítomnosti místních podnikatelů, pak nastalo vlastní projednávání návrhu zákona. Tam jsem se seznámil s jejím hlavním tvůrcem prvním prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu JUDr. Lubomírem Voleníkem. Byl nervózní, stále pokuřoval dýmku a čekal do ranních hodin, jak dopadne hodnocení výborem. Jednání bylo detailní a skončilo po první hodině ranní. Na ráno jsem měl pro kolegy připraven malý šprým. Požádal jsem je, aby svá zavazadla dali do autobusu ještě před snídaní. Chtěl jsem ho odeslat do sv. Kateřiny a donutit vážené pány k rannímu joggingu. Počasí bylo bohužel proti. Odjeli jsme tedy do Pelhřimova, kde jsem pro ně připravil další lahůdku. Tehdejší nemocniční oddělení pro děti bylo tak kvalitně postavené, že prasklinami mezi pokoji bylo 14 možné prostrčit i ruku. Přirozeně muselo být z havarijního důvodu mimo provoz. Firma, která měla dílo na svědomí dávno zanikla- jak bylo tehdy zvykem a finanční prostředky okresu k řešení problému nedostatečné. Záměr vyšel. Návrh na státní dotaci byl týž rok poslanci podpořen. S JUDr. Voleníkem jsme zůstali přátelé. Měl jsem čest dále s ním spolupracovat. S kolegy jsme zřídili pomocný parlamentní orgán - podvýbor pro kontrolu. Tehdy jsem byl jeho členem. Postupně si získal takovou míru respektu, že dnes je z něho regulérní výbor dolní komory Parlamentu. Rovněž JUDr. Voleník zvládl zrod nové kontrolní instituce skvostně. Byl mimořádně respektovaným ústavním činitelem a později i v Evropě uznávaným odborníkem. Údiv budil i jeho způsob zvládání silné formy nemoci páteře, kterou trpěl. Nejméně dvě hodiny každé ráno cvičením překonával bolest, aby vůbec mohl pracovat. Jednoho dne mi zavolal, zda bych nepomohl přesunout jeho projednávanou tématiku v našem parlamentním výboru na dopoledne, protože musel odletět do Kodaně na jednání evropských kolegů z oboru, kde též zastával vysokou funkci. Přišel s velkými bolestmi. Požádal nás, zda by mohl před námi klečet. Ta poloha mu mírnila bolest. Doprojednali jsme rozpočtovou kapitolu jeho úřadu a podali si ruku. Žel Bohu naposled. Druhý den ráno jej našli v Kodaňském hotelovém pokoji již bez známek života. Ceremoniál rozloučení byl ve zcela zaplněné Smetanově síni Rudolfína. Stamicovo kvarteto jím obdivované přišlo poděkovat svému donátoru. Dlouho, opravdu dlouho se bude hledat člověk takových kvalit na post prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. Příště: Příběhy o finanční abecedě Podìkování J. Třebický Kulturní zařízení města Počátky děkuje paní Martě Štefl ové za poskytnutý dar v podobě krásné paličkované výzdoby, kterou si zde vylepšíme prostředí. Vážíme si její ruční práce a mnoha hodin strávených nad tímto koníčkem. Přejeme jí stále pevné zdraví a mnoho optimismu a dobré nálady, z které k nám na kulturu pravidelně nosí a ukrajuje. Děkujeme! Vzpomínka Dne to bude 15 let, co nás náhle opustil náš milovaný dědeček, tatínek a manžel pan Oldřich HRB. S láskou vzpomíná manželka, dcera Jana s rodinou a rodina Vopravilova. Ludmila Marková vedoucí

15 SEZNAMTE SE - MIKI KENNEL Někdo říká: Je to blázen. Někdo ho obdivuje. A já bych řekla, že se mu dá spíše závidět. Kolik z nás umí žít v souladu s přírodou a se zvířaty? Vždyť od přírody se člověk může mnohému naučit. Hlavně nám dá klid a harmonii. A pejsci oddanost a věrnost. V takovém prostředí najde člověk snadněji svoji podstatu a přijde na to, proč vlastně na světě je. Je pravda, že na takovou smečku není sám. Pomáhají mu přítelkyně, jeho děti, maminka a kamarádi. A věřte, že takové večerní posezení u srubu nebo v létě venku na PSÍCH BOUDÁCH je také zážitek. Praskající dřevo na ohni, když sedíte na dubové lavici nebo venku na kamenné a slyšíte tyhle nadšence vyprávět Mnozí z místních obyvatel navštívili nebo vědí o místě, kterému se říká PSINEC nebo PSÍ BOUDY. A kdo neví, tak až pojedete na Jihlavu, tak ho uvidíte nad Kateřinou po levé straně. Patří jednomu z mnoha nadšenců, který psímu spřežení zasvětil více jak 20 let. To je musher Miloslav Mikolášek Miki. Ono se říká. Když dáš srdce psovi, on ho dá zase tobě. A když jich má kolem 30. Obrovské množství času, péče a tréninku, zúročuje na různých akcích a závodech doma i v zahraničí. Velká police pohárů mu zdobí místa doma. Pejsci (kříženci husky a chrtů) Alaskan husky musí být v nejlepší formě. Obnáší to denní jízdy za každého počasí. Trénuje v okolí Sv. Kateřiny a v krajině pod Javořicí, které říkáme Česká Kanada. Smečku zapřahá nejen pro svou radost, ale i pro turisty a jiné zájemce. Čímž si také přivydělává, aby své miláčky uživil. Dokážou běžet přes 30 km denně a i v hodině. Podle terénu. Na běh jsou strašně natěšení, což projevují štěkotem. A ty, které Miki nezapřáhne, štěkají také, žárlí a to je tedy mazec na ohluchnutí. Stačí zavelet: Vpřed a vše se ztiší. Pokud si zaplatíte jízdu v mrazivé, zasněžené krajině, je to jistý adrenalin, ale i zážitek, na který hned tak nezapomenete. Obdivujete, jak na pár povelů Mikiho, vše zvládají. Ocitáte se v oblaku sněhu, které rozrážejí sáně a připadáte si jako v pohádce nebo jako v krajině Jacka Londona. A za vámi na saních stojí vousatý, zasněžený a šťastný Miki. Utrácíme peníze za umělé bazény, vodní parky a jiné nesmysly. Zkuste zažít něco jedinečného v přírodě. Jízdu se psím spřežením. Třeba to darujte. Nebudete litovat. A je jedno, jestli po suchu na čtyřkolce nebo v zimě na saních. Pokaždé je to zážitek. J. Felbingerová Fotografi e K. Slavíčka a L. Markové ze Dne přírody 2011 P. S. Dne 5. ledna odjížděl na závody do Francie. Dělal pro to, aby natrénoval, maximum. V tom, jak si vede a jaký závod byl, napíšeme v příštím čísle. Popřípadě s ním uděláme rozhovor. Kontakt a informace na www. mikokennel.cz. 15

16 KLUB DESKOVÝCH HER POČÁTKY SLAVÍ ROK... a čerpá nové síly z úspěšného útoku na základní školu... Ano, je to tak. 5. února klub slaví rok své existence a jistě, ale opravdu jistě, mohu říct, že to byl rok úspěšný. Podařilo se nám klub s podporou Kulturního zařízení města Počátky nejen bez problémů nastartovat, ale i celý rok rozvíjet. Jsme rádi za přízeň těch, kteří k nám pravidelně chodí, ale i těch, kteří nás navštíví občas a odchází s úsměvem na tváři. Zvláštní poděkování patří těm, kteří k nám přinesli na dlouhodobou zápůjčku své hry, což považujeme za projev důvěry, které je často kolem nás všech tak málo. Děkujeme. Děkujeme i za vaše příspěvky do naší kasičky, ze kterých jsme koupili již 16 her. Když už jsme u čísel, tak počet her v klubu se nám za rok téměř ztrojnásobil (z cca 20 na dnešních cca 60). Zúčastnili jsme se také několika externích akcí. Například na Pohádkovém lese jsme přispěli vědomostním labyrintem. Experimentem byla účast na Čtyřpoháru (největší deskoherní turnaj u nás), kde jsme si na vlastní kůži okusili, jak vypadá profi hraní moderních deskovek. Šlo spíše o sbírání zkušeností a letos jsme odhodlaní vylepšit své umístění z chvostu zúčastněných alespoň do středu pole. Za nejúspěšnější akci našeho klubu považujeme spolupráci s počáteckou základní školou. V pátek 16. prosince jsme po domluvě s panem ředitelem Jaroslavem Blažíčkem uspořádali v prostorách školy akci, kterou jsme chtěli upozornit děti na existenci našeho klubu a tím je k nám nalákat. Cílem bylo, aby si děti mohly hry sami vyzkoušet a sami se tak rozhodnout, zda je tento druh zábavy baví, či nikoliv. K tomuto účelu jsme dostali k dispozici jednu učebnu, kde jsme mohli rozložit celkem osm her k hraní a dalších několik k ukázání. Celou vyučovací hodinu si tak mohl jeden ročník (od 4. tříd po 9. třídy) zkoušet zahrát hry, které jsme jim nabídli, a věřte, že těch 45 minut uteklo opravdu VELMI rychle a ze tříd se nechtělo ani žákům, ale i některým učitelům. Následující den (sobota) jsme už přímo v klubu očekávali, kolik dětí se chytlo a dorazí na naše pozvání. Doufali jsme, že jich přijde alespoň dvacet. No, přišlo jich 48, což byl zpočátku nevídaný nápor, ale nakonec jsme to vše zvládli a děti odcházeli po několika hodinách evidentně spokojené (tedy pevně v to věříme). V takovou účast jsme nedoufali ani v nejlepších snech, tudíž naše spokojenost je více než stoprocentní. Jelikož další veřejné hraní vycházelo až na 7. ledna, byli jsme zvědaví, kolik dětí si na nás ještě vzpomene a zda jim prvotní zápal vydrží. Vydržel. Přišlo jich 43, avšak tentokrát již leckteří uměli hry z minulého sezení, tudíž to již ani pro nás nebyl takový zápřah. Jsme rádi za velký zájem ze strany dětí a dorostu. Je skvělé pozorovat jejich zapálené výrazy a často nás překvapí svojí bystrostí. Zejména ti starší ze sedmých a vyšších tříd jsou již schopni hrát téměř jakkoliv obtížné hry a leckteří si je již vyzkoušeli a vydrželi u jedné partie i přes tři hodiny. Mezi těmito bychom rádi našli takové, se kterými bychom mohli tvořit týmy a jezdit na turnajová hraní. Děkujeme tedy panu řediteli za velmi vstřícný přístup k věci a doufáme, že zápal dětem vydrží i do budoucna. Také bychom byli rádi, kdyby s dětmi občas přišli i jejich rodiče. Náš klub nabízí rodinám možnost společné aktivní zábavy. Nebojte se tedy, rodičové, a přijďte si také zahrát. Třeba budete překvapeni, jak vás hry chytnou (koneckonců, nám také není dvanáct, že?) 16 Tím bych volně navázal na největší oříšek pro klub, jako jsme my, a tím je způsob, jak nalákat k sobě dospělé. Naším cílem je ukázat, že lidé se dokážou společně pobavit na mnoho hodin bez kapky alkoholu, že nad něčím přemýšlet může být zábava, že k tomu není třeba žádný počítač, že stačí jen ochota být spolu a zapojit se do kolektivu se společným cílem a tím je chytrá zábava. Často u dospělých vidíme stud a strach (zvláštní, čekal bych to víc u dětí). Stud z toho, že hry jsou přece pro děti a strach z toho, že prohrají a prokážou tak svojí údajnou hloupost (podle tohoto měřítka bych byl slintající tvor reagující maximálně na světlo). Chápu, že moderní deskové hry nejsou u nás ještě tak rozšířeným fenoménem jako třeba v sousedním Německu a lidé často nevědí, co obnáší, a tak jsou nedůvěřiví. Ověřili jsme si však již mnohokrát, že když nakonec lidé překonají zbytečný ostych, velmi rychle se začnou bavit a uznale pokyvují hlavou, jak je to či ono super hra. Vtip je v tom, že typů her je tak obrovské množství, že každý si najde tu svou oblíbenou. Nikoho nebaví všechny, ale každého nějaká určitě. Přijďte a uvidíte. Výhled do dalšího roku je tedy optimistický. Věříme, že navázání užší spolupráce se základní školou nám dodá dostatek mladých zapálených hráčů toužících prolamovat taje moderních deskových her. Že děti tak mimoděk nasbírají skrze témata her početné znalosti ze zeměpisu, dějepisu, přírodovědy, ale i zdokonalí své analytické myšlení, kombinační schopnosti či prostorovou představivost. To vše moderní hry svým obsahem dětem nenásilně nabízí. Budeme dál neúnavně přesvědčovat dospělé, že deskovky má cenu vyzkoušet. Také věříme, že se snad již úspěšně zúčastníme některých turnajů (nejbližší se koná 7. dubna v Jihlavě zájemci, hlaste se!). Také bychom rádi nějaký turnaj uspořádali. Také se těšíme na Pohádkový les, kde bychom opět rádi přispěli svou troškou do mlýna. Zkrátka se na další rok těšíme a hlavně se těšíme na vás, protože klub je tady HLAVNĚ pro vás. Každý lichý týden v sobotu od 15 hodin v multifunkčním centru v Počátkách. Více na Za Klub deskových her Počátky Štěpán Černoš

17 Kdo nepoznal Z veršů Josefa Vachka Kdo nepoznal ten cit, který způsobuje to čarovné chvění, kterému bezhlavě běžíme v ústrety, a včerejší den zamykáme do komnaty zapomnění a na oknech stahuje rolety. PODĚKOVÁNÍ PANU FARÁŘI MGR. EDWARDU MAKOVI Milý Otče, mockrát Vám děkujeme za to, že jste připravil ke svátosti křtu naše děti, děkujeme za Vaši ochotu, obětavost a dobré srdce. Ať se Vám stále daří a Bůh Vám žehná ve Vašem krásném poslání. Monika Trkolová s rodinou Kdo nepoznal ten cit, který způsobuje to čarovné chvění, při kterém můj dech se stal dechem tvým? Srdce a myšlenky se dostávají do souznění a můj poslední den chce být tvým posledním. Kdo nepoznal ten cit, který způsobuje to čarovné chvění, při kterém stáváš se mnou vinicí, a já z ní piji víno až do rozednění zoufalý nad nedopitou sklenicí. Kdo nepoznal ten cit, který způsobuje to čarovné chvění, v závějích hvězd se nebrodil. Nepoznal lásky okouzlení, a proto nemohl žít, jen živořil. NAŠE POČÁTECKÁ KUCHAŘKA, aneb dnes vařím já Dlouho jsem přemýšlela, jaký recept zvolit tentokrát. Listovala jsem svojí kuchařkou a pomalu zamítala jeden recept za druhým, stylem, ten se hodí na léto, ten je moc tučný apod... Tato dobrota, kterou Vám následně servíruji, za mnou na kulturu přišla sama! Respektive ji donesla kultura žirovnická. Při přátelské návštěvě zámeckých kulturních děvčat u nás na počátecké kultuře, holky donesly dobrotu, nad kterou jsme opravdu mlaskali. Přišla vhod k právě uvařenému kafíčku, a tak jsem je podvolila křížovému výslechu a bez receptu je odmítla propustit. Takže dámy, tento recept je výborný a zdravý! Upečte si spolu s námi: MRKVOVÝ KOLÁČ Těsto: 2 x ¼ litrový hrnek polohrubé mouky 1 x ¼ litrový hrnek cukru krystal 3 x ¼ litrový hrnek nastrouhané mrkve ½ x ¼ litrový hrnek oleje ½ x ¼ litrový hrnek mletých ořechů a mandlí ½ x ¼ litrový hrnek rozinek 1 x prášek do pečiva 2 x lžička mleté skořice 3 x celé vejce Poleva: 10 dkg lučiny 50 g moučkového cukru 30 g másla šťáva z citronu přiměřeně dle chuti Všechny přísady smícháme a hezky utřeme. Natřeme na vychladlý mrkvový piškot. Všechny ingredience najednou promícháme robotem a nalijeme do vymazané dortové formy. Koláč se peče v předehřáté troubě na 180 C přibližně minut. Upečený koláč můžeme vylepšit následující polevou. Recept i fotografi i ze své kuchařky (dobrovolně) vybrala Miroslava Pechková zámecká žirovnická kulturní referentka. Děkujeme! 17

18 OPĚT SI DOJEL PRO MEDAILE! Poslední třetí MTB závod s názvem Granitbeisser MTB Marathon, pokračoval , také v Rakousku. Toto město Granitbeisser se nachází v Horním Rakousku, ve známé turistické oblasti St. Georgen. Závod byl velkým sportovním zážitkem pro všechny cyklisty všech věkových i výkonnostních kategorií. Sluníčko jim v tento zářijový den opravdu přálo, chvilkami až moc! Libor zde nastoupil na trasu MEDIUM, která je právě pro ambiciózní cyklisty a je složena z mnoha prudkých stoupání (ze sklonem 30%) a těžkých technických sjezdů.trasa je také zařazená do InterBikeCup série. Měřila 48 km s převýšením m. Není bezdůvodné, že se tento závod jmenuje Granitbeisser, což v doslovném překladu znamená zakousnutí se do granitu. Trasa je opravdu velmi náročná řekl sám vedoucí tras Johan Hochstöger a dodal: Je obdivuhodné, jak se účastníci prokousávají trasou a bojují o každou sekundu. V tomto závodě si Trkola vybojoval 8. místo. Po sečtení bodů ze tří maratonů InterBikeCup série se Libor umístil na 1. místě v celé sérii. Výhra této série maratonů je daleko těžší, než vyhrát jen jeden závod. Libor mezi těmito rakouskými závody absolvoval i tuzemskou serii maratónů APEX-BIKE MTB LIGU složenou ze 4 závodů( CHÝNOVSKÝ MARATON, STRAŽIŠŤSKÁ ŠLAPKA, VOŽICKÝMARA- TON, JistebnickýMTB ZÁVOD) ve které se celpokračování z titulní strany A tak dne Libor vstával ve 3:00 hodiny ráno, aby se zařadil na start v rakouských Alpách závodu nazvaného Hrinkow Reichraming MTB Marathon a spolu s dalšími 700 závodníky porovnal své síly. Pro Libora to byla opravdu velká změna! Chválil si výbornou organizaci závodu a příjemnou atmosféru. Všiml si, že tomuto sportu Rakušáci opravdu holdují, protože u silnic a i na odlehlých místech bylo spoustu fanoušků, kteří každého povzbuzovali. Libor si v Alpách opravdu užil a sáhl i do svých fyzických rezerv. Vyšlapal dlouhé táhlé kopce až s 15 km stoupáním.zde absolvoval závodní trasu nazvanou MEDIUM DISTANZ, která vedla po pískových klikatých horských cestách a byla lemována prudkými srázy.na závodníky zde čekaly nekonečné výjezdy, neosvětlené horské tunely a velice rychlé sjezdy ve kterých se dosahuje rychlostí až 80km/h. Její délku 55 km Libor i přes defekt, který ho značně zdržel, zvládnul a celkově se ve své kategorii umístnil na 6. místě. kově umístil na prvním místě ve své kategorii. Dále absolvoval ještě několik MTB závodů a jedním z nich byl i 12. ročník závodu Malíkov Open V Malíkově nad Nežárkou se startovalo Trasu Dlouhá Muži o celkové délce 57,6 km, se stoupáním 820 m, ujel za 2:20:25 a ve své kategorii D2M obsadil 1. místo. Dalším tuzemským MTB závodem, který Libor absolvoval, byl 4. ročník O putovní pohár Barchanu. Startovalo se a trať dlouhá 45,2 km s převýšením m byla vedena po lesních a polních cestách i volným terénem. Tento závod byl podle Libora jedním z nejtěžších v ČR a postavil ho do roviny s Rakouskem. Zde se umístnil ve své kategorii na 2. místě. I nadále v letošním roce plánuje trénovat pod sdružením amatérských sportovců Eurofoam Sport Team, kterou podporuje mezinárodní fi rma Eurofoam. Závodní sezónu 2012 zahájí v dubnu závodem Zuďák 2012 aneb okolo Zudova vrchu. V loňském roce zde sklidil krásné druhé místo. Přeji mu, aby letos na Zuďáku projel cílem jako první a aby celý letošní rok byl ještě lepší. Převůli a fyzičku hlavně při dojezdech závodů a co nejméně defektů. Lí SOKOLOVNA AKCE ÚNOR 2012 P. a. (zkratka) - prodejní akce Valentýnský ples KZM Počátky P.a. f. BELLITEX Secondhand P.a. f. BERUŠKA spotřební zboží 18

19 Nehtové studio Jana Jana Šteflíková Poátky, Na Výsluní 636 tel.: ž nehtu P-Shine, manik ra a možnost zakoupení dárkových poukaz. Levné ubytování HOTEL JELEN Nová Včelnice tel.: Snídaně, hotovky, minutky, saláty, pizza denně do hod, Pá+So do hod. Polední menu 69,- Kč Nově - svačiny : pechova sekaná, saláty, dršťková Každý víkend tatarák Kulturní akce: Senior klub 4.2. od kino Kocour v botách 4.2. od kino Muži v naději dětský karneval dny mexické kuchyně motorkářský ples (Krypton,Kiss rev.) Merenda Disco Oldies 7.3. Senior Klub ples SRPŠ metalové doupě hraje ŽIBR - HSK # # tel.: BAZAR LITOHOŠŤ (u Pacova) KAMENICTVÍ SEVERA KAREL VÝROBA A MONTÁŽE POMNÍK,RÁM A KRYCÍCH DESEK ZHOTOVENÍ ZÁKLAD POD POMNÍKY PRODEJ HBITOVNÍCH DOPLK ZHOTOVENÍ NÁPIS A PÍPIS SLEVA 10% NA ZAKÁZKY UZAVENÉ DO KONCE ÚNORA 2012 HUMPOLEC PELHIMOV KAMENICE NAD LIPOU Po tel.dohod Kemešnická 1946 Po tel. dohod Tel: Tel: Tel: ZAVOLEJTE,ZAKÁZKU PIJEDEME SJEDNAT OSOBN NABÍZÍ POUŽITÝ NÁBYTEK Z DOVOZU: Rustikální masívy, stoly, židle, komody, skleníky, matrace, sedací soupravy, rohové lavice, kuchyňské linky, gauče apod. Dále ždímačky a Romo pračky, lyže, brusle, jízdní kola. SE ZÁRUKOU: ledničky, mrazáky, automatické pračky, a el. sporáky. Otevřeno máme každou neděli od 13:00 do 17:00 hodin Tel.:

20 ŘÁDKOVÁ INZERCE Nabízím nebankovní půjčku, rychlá realizace, ručení nemovitostí Prodám byt na sídlišti předělaný na K nastěhování celá ČR. Tel.: ihned. Tel.: Cena: ,- Kč Výsledek tídní odpad 2011 Informujeme všechny spoluobany, že tídním odpad pispli k tomu, že v rámci systému separace odpad zajišovaného firmou SOMPO, a.s., ve spolupráci s naší obcí, se podailo z komunálního odpadu v roce 2011 na osobu vytídit: 17,1 kg papíru 12,6 kg plast 11,8 kg barevného skla 4,2 kg bílého skla 16,0 kg kov 0,3 kg nápojových karton a k tomu nkteré další problémové odpady (nebezpené odpady, elektrošrot apod.) SOMPO, a.s., Pelhimov Msto Poátky 20 Vydavatel a sídlo redakce: Kulturní zařízení města Počátky, Palackého náměstí 7, Počátky , tel.: , Počátecký zpravodaj je vydáván 12x ročně. Uzávěrka vždy k 15. předchozího měsíce. Zveřejněné názory nemusí souhlasit se stanoviskem redakce. Redakční rada: Ludmila Marková, Jitka Zlukyová. Povoleno pod č.j Náklad 500 ks. Sazbu a tisk provádí: RAIN s.r.o., Jindřichův Hradec, tel.: Distribuce: vlastní roznos předplatitelům v Počátkách, zasílání předplatitelům mimo Počátky, volný prodej v obchodní síti v Počátkách. Předplatné: možno uhradit v kanceláři KZM vždy na kalendářní rok.

Když míjeli jsme tento dům, v šepot se změnil hlas, běh v chůzi a naše oči vzhlédly k nebesům. Snad v těchto místech skomíral i čas.

Když míjeli jsme tento dům, v šepot se změnil hlas, běh v chůzi a naše oči vzhlédly k nebesům. Snad v těchto místech skomíral i čas. 3/2009 MĚSTO POČÁTKY ZÍSKALO NA PROJEKT REKONSTRUKCE KINA A PŘILEHLÝCH OBJEKTŮ NA MULTIFUNKČNÍ KULTURNÍ CENTRUM V POČÁTKÁCH PODPORU VE VÝŠI 43 502 131,64 KČ Výbor Regionální rady Jihovýchod schválil dne

Více

19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč OTÁZKY PRO VOLEBNÍ LÍDRY:

19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč OTÁZKY PRO VOLEBNÍ LÍDRY: 19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč REKORDNÍ Lanškroun má otevřeno! - str. 3 MARIONETY s.r.o. Nová premiéra studentského divadelního spolku Škeble - str. 13 SPOLEČENSKÁ

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

15 Kč 10 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni?

15 Kč 10 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni? T Ř E B O Ň S K Ý 10 / 2011 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Co se bude dít v Třeboni? Jabkobraní slavnosti jablka provoní náměstí The Swings koncert v Divadle J. K. Tyla Faust a Markétka divadlo v předplatném

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková 3 vydává Město Fryšták ročník XVIII číslo 3 březen 2008 cena 10 Kč Jaro je tady... Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. J. A. Komenský Jménem Zastupitelstva města Fryštáku i jménem svým přeji

Více

3: O.K. KLUB SE STĚHUJE DO VĚTŠÍCH PROSTOR 4-5: CO SE DĚLO NA PŘELOMU ROKU VE MĚSTĚ? 10: POČTY ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL KLESAJÍ 12-13: JAKÝ BYL ROK 2012

3: O.K. KLUB SE STĚHUJE DO VĚTŠÍCH PROSTOR 4-5: CO SE DĚLO NA PŘELOMU ROKU VE MĚSTĚ? 10: POČTY ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL KLESAJÍ 12-13: JAKÝ BYL ROK 2012 LISTY LANŠKROUNSKA 1/XIII LEDEN 2013 CENA 12 Kč Herci Divadla Ve středu se zhostili Tříkrálové hry, s. 5 Foto: K.Kokešová 3: O.K. KLUB SE STĚHUJE DO VĚTŠÍCH PROSTOR 4-5: CO SE DĚLO NA PŘELOMU ROKU VE MĚSTĚ?

Více

únor 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: LIBUŠE JURÁČKOVÁ

únor 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: LIBUŠE JURÁČKOVÁ únor 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: LIBUŠE JURÁČKOVÁ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

Supermarket štěpí Skuteč

Supermarket štěpí Skuteč Informační zpravodaj Městského úřadu, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč ZÁŘÍ 2007 CENA Babí léto VIKTOR DYK Poletuješ v zářijový den, dálka kdy nás víc než jindy vábí. Ještě záře v očích, v srdci sen.

Více

Představujeme zastupitele Ing. Jiří Zlámal str. 4

Představujeme zastupitele Ing. Jiří Zlámal str. 4 číslo 4 ročník XVIII Vychází 7. března 2007 5 Kč www.mubruntal.cz Kácení stromů ve městě str. 2 Představujeme zastupitele Ing. Jiří Zlámal str. 4 Nemocnice umí léčit chronické rány str. 11 Muzeum připravuje

Více

ročník XIV. cena 15 Kč číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo

ročník XIV. cena 15 Kč číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 cena 15 Kč Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo Zábavná minimyslivost pro Ïáky I. stupnû Z R mafiov ročník XIV. Foto: Vladimír Lehký Jak psi pomáhají klientûm

Více

LISTY LANŠKROUNSKA. Aktuality na www.lanskroun.eu. 6/XIII BŘEZEN 2013 CENA 12 Kč

LISTY LANŠKROUNSKA. Aktuality na www.lanskroun.eu. 6/XIII BŘEZEN 2013 CENA 12 Kč LISTY LANŠKROUNSKA 6/XIII BŘEZEN 2013 CENA 12 Kč Jigme Tenzin (vlevo) drží v ruce nádobku, ve které se připravuje tradiční tibetský čaj. Vpravo Mgr. Karin Majerová z M.O.S.T., o.s., které podporuje chudé

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 4 Vyvážení žump a septiků. J. Moudrý ml. Farma Lipnice 412 582 984 602 462 892 Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 Kam kráčíš kamenický fotbale? Ozvali se nám

Více

Obsah zápisu za rok 2005.

Obsah zápisu za rok 2005. Rok 2005 K významným událostem v našem městě patřilo v tomto roce velmi rychlé provádění rekonstrukce budov býv. nemocnice novými majiteli na moderní léčebnu pro dlouhodobě nemocné a její uvedení do provozu

Více

Rozpočet a ano zimnímu stadionu

Rozpočet a ano zimnímu stadionu 1 leden 2015 ROČNÍK XXVI Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA 2. zasedání zastupitelstva města Rozpočet a ano zimnímu stadionu Ve středu 17. prosince se v Konírně zámku uskutečnilo druhé

Více

Revitalizace náměstí pokračuje

Revitalizace náměstí pokračuje 2012 květen Revitalizace náměstí pokračuje Ž i v n o s t e n s k ý ú ř a d OZNÁMENÍ OBČANŮM I PŘES REVITALIZACI NÁMĚSTÍ SVOBODY A PŘILEHLÝCH ULIC VŠECHNY OBCHODY, RESTAURA- CE A PROVOZOVNY ZŮSTÁVAJÍ OTEVŘENY

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5 Z OBSAHU: Z historie obce Kratochvilka....................... 4 Výpisy z usnesení rady a zastupitelstva............. 5 Rodáci přijeďte slavit............................

Více

Tereziny lázně Z OBSAHU... Ordinační hodiny... Inzerce... Vzpomínka.. Svatební dny... MKZ zve... Zápisy do 1. tříd ZŠ...

Tereziny lázně Z OBSAHU... Ordinační hodiny... Inzerce... Vzpomínka.. Svatební dny... MKZ zve... Zápisy do 1. tříd ZŠ... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Tereziny lázně Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... MP informuje... Rozpočet města na rok 2014... Návštěva divadla... Na slovíčko...

Více

REDAKČNÍ SLOUPEK UVNITŘ LISTU. číslo 3 březen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

REDAKČNÍ SLOUPEK UVNITŘ LISTU. číslo 3 březen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 3 březen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností REDAKČNÍ SLOUPEK Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci, od loňského září vás pravidelně informujeme o tom, že náměstí čeká stavba

Více

RECESE PŘIJÍŽDÍ DO LANŠKROUNA

RECESE PŘIJÍŽDÍ DO LANŠKROUNA LL 23 / 2008 STRANA 1 23 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 5. prosince 2008 Cena 12 Kč RECESE PŘIJÍŽDÍ DO LANŠKROUNA Historie Tejbnarova domu Str. 11 Více si přečtěte na straně 12 a

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala 8/2012 20. dubna 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Osm festivalových koncertů můžete navštívit ve dnech 20. 22. dubna při příležitosti 9. ročníku festivalu dětských pěveckých sborů Je kraj, kde voní tráva.

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

Telč vzdorovala Brnu LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. Blaník na sokolovně se dočká obnovy. duben 2015 ROČNÍK XXVI

Telč vzdorovala Brnu LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. Blaník na sokolovně se dočká obnovy. duben 2015 ROČNÍK XXVI 4 duben 2015 ROČNÍK XXVI Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Hokej: Druhé místo v Krajské soutěži Vysočiny Telč vzdorovala Brnu Tři utkání si vyžádalo určení vítěze Krajské soutěže Vysočiny

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více