BOLESLAVSKÉ FESTNOVINY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BOLESLAVSKÉ FESTNOVINY"

Transkript

1 FESTNOVINY REPORTÁŽ 1 ČÍSLO 2 V září 2011 vydalo občanské sdružení Téma dne v rámci festivalu NARUBY, který proběhne v sobotu 17. září 2011 v zahradě bývalé dětské nemocnice v Mladé Boleslavi. Dobrovolnictví /strana 2 Rozhovor s Janem Stuchlíkem /strana 3 4 Společenská odpovědnost /strana 5 Nemám domov /strana 6 Mental Power míří do Mladé Boleslavi /strana 7 Program festivalu /strana 8 Šéfredaktor: Jan Kurka Redaktoři: Anna Šindelková a Grafické úpravy a design: Danilo Elvir Plakát festivalu: Jakub Jirků

2 2 FEJETON ČLÁNEK 3 Kde jsme ztratili křídla Petr Novák, DiS sociální pracovník o.s. Spokojený domov Bezmyšlenkovité přisuzování vlastností lidem (zpravidla na základě jejich podoby či jiné dílčí vlastnosti) ovlivněné předchozí zkušeností, sdělovacími prostředky apod. Přemýšlením! Skleněná stěna opticky deformující obraz skutečného člověka stojícího za ní. Před dvěma lety, v pražských tramvajích, když jsem usedla a oči zvedla nahoru, často, téměř každý den po dobu několika měsíců tam stála věta: Kde jsme ztratili křídla? Věta byla na plakátku, zval na jakousi vědeckou akci, to ale bylo nečitelné, jen velká písmena Kde jsme ztratili křídla? se vrývala do mozku. Mnohokrát, vždy po nástupu do dopravního prostředku věta spustila myšlenkový kolotoč. Takovou lékařskou prohlídku duše se soupisem vlastních nedostatků. Během času zabránili někdy udělat to, co by člověka pozvedlo a prostě by se rozlétl, zatímco se spíš cítí jako kulhavý poutník. Josef Čapek kdysi o tomto pocitu krásně napsal ve filosofické úvaze Kulhavý poutník: Kdo to měl být, ten Kulhavý poutník? Abych to řekl co nejstručněji, znamenal mi člověka, který někam jde. Kohosi, kdo zajisté má někam namířeno, ale napadá trochu na jednu nohu a tak ovšem není rázným chodcem Ale ta trocha kulhavosti mu nevadí, aby si, třebas napadaje, nešel svou cestou jako jiní lidé. Ba, jda o něco pomaleji, než mnozí ostatní, někdy při tom více vidí a pozoruje a snad i o něco uvážlivěji si povšimne všelijakých setkání i některé věci života a světa pociťuje o něco připomínavěji a silněji A tak i já, aniž by to někdo viděl, jdu životem s určitým nedostatkem. Je ale pro druhé neviditelný, umím jej maskovat. V tramvaji vidíte dobře oblečenou paní a nenapadne vás, že třeba ztratila křídla. Pocit, který se netýká jistě jen mne. Jiní naši spoluobčané nemají to štěstí, že jejich hendikep je ukryt. Vidíme jej navenek. Nemůžou jej schovat jako my. Nežije se jim jednoduše. Porovnáme je občas s námi a oni se trochu liší. Nemají příležitosti takových sociálních kontaktů jako my, vůbec jejich možnosti jsou omezenější. Život před ně postavil velkou překážku. Pro některé stálou a neměnnou součást každého Dobrovolnictví: oboustranný užitek Anna Šindelková Byli jste někdy v situaci, kdy byste rádi někomu pomohli, ale nevěděli jste, kde začít? V následujících řádcích vám přinášíme inspirující příběh člověka, který v podobné situaci byl a rozhodl se ji proměnit v konrétní činy. Dobrovolnictví je práce ve prospěch druhých, která je vykonávána ze svobodné vůle a bez nároku na finanční ohodnocení. V dnešní době, kdy je kritériem úspěchu dosáhnout co nejdokonalejších výsledků v co nejkratším čase, a kdy čas jsou peníze, by se mohlo zdát, že dobrovolnictví nemá šanci na přežití, opak je však pravdou. Jsou totiž oblasti, ve kterých nejde jenom o konečný výsledek, ale i o samotnou cestu, která k němu vede. Čas se zde nepřepočítává na ušlý zisk, ale na společně strávené chvíle. Existuje celá řada motivů proč se stát dobrovolníkem: u někoho je to potřeba pomáhat ostatním, někdo vnímá dobrovolnictví jako přirozený výraz sounáležitosti dne, měsíce, roku. Potřebují křídla aby se přes ni dostali. Mnozí z nich je našli. Hrají divadlo, zpívají, vyrábí krásné věci v chráněných dílnách Podobní parkourovým akrobatům, přes překážky skáčou a boří je. Píle, talent a radost ze života je dovedla na náš festival. Chtějí nám, kteří máme křídla pochroumaná nebo nefunkční ukázat, že oni, byť v problematičtějších situacích, ty svá hledají a nalézají. Aby se mohli rozlétnout, potřebují náš zájem o ně. Jsou zástupci mnoha dalších, kterým křídla ještě nenarostla tak, aby mohli bezpečně letět a potřebují pomoc přátel, sociálních pracovníků, zdravotníků Náš festival je oslavou všech, kteří hledají způsoby, jak čelit hendikepům. Budeme rádi, když jej svou návštěvou podpoříte! A všichni společně můžeme přemýšlet o tom, kde jsme ztratili křídla a kde je můžeme získat. s komunitou, někomu může dobrovolnictví díky nově navázaným přátelstvím zvýšit kvalitu jeho života. Společným jmenovatelem různých motivací k dobrovolnictví je však vědomí, že člověk nežije na světě izolovaně, ale jako součást určitého většího celku, který funguje jenom díky vzájemné solidaritě. Na osobní zkušenost s dobrovolnictvím jsem se zeptala slečny Zdeňky Kožíškové, která dělá dobrovolnici Magistrátu města Mladá Boleslav již třetím rokem. Nejprve jednou týdně docházela do stacionáře Centra 83, nyní se kvůli časovému vytížení věnuje spíše jednorázovým projektům, jako jsou Seniorské hry, Dětský den pro děti z pěstounských rodin nebo prázdninové dílny v Knihovně Mladá Boleslav. Prvotní motivací byla asi moje vlastní demotivace, připadala jsem si dostatečně nevyužitá a věřila jsem, že mě bude jakákoliv zkušenost s dobrovolnictvím obohacovat popisuje Zdeňka, jak se pro dobrovolnictví rozhodla. Zareagovala na inzerát v tisku a kontaktovala Dobrovolnické centrum Magistrátu města Mladá Boleslav, poté následovalo několik školení. A co je největším přínosem dobrovolnictví? Dobrovolnictví mi přináší určité uspokojení z toho, že můžu pomáhat ostatním. V této uspěchané době je prostě požitek věnovat svůj volný čas někomu, kdo o to opravdu stojí a užívat si ho s ním. Práci s dobrovolníky se aktuálně v Mladé Boleslavi věnuje Dobrovolnické centrum Magistrátu města Mladá Boleslav (koordinátorka Vlaďka Pechová, a Dobrovolnické centrum Oblastní nemocnice Mladá Boleslav,a.s. (koordinátorka Monika Theimerová, SLOVNÍČEK POJMŮ Komunitní plánování sociálních služeb Otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních služeb. Cílem komunitního plánování je vytvořit prostor pro komunikaci občanů se zastupitely a institucemi veřejné správy a zvýšit jejich podíl na rozhodování místní a regionální samosprávy tak, aby výsledná rozhodnutí byly odrazem potřeb a přání občanů, a tudíž jimi byla kladně přijímána. Ageismus (age anglicky věk) Jde o apriorní vyřazování starších lidí z různých aktivit, z činností, které vyžadují zvýšenou odpovědnost, pozornost nebo z vedoucích a nadřízených pozic pod dojmem, že nebudou schopni kvalifikovaně rozhodovat a adekvátně jednat. Způsoben je pocitem, že stáří je nemoc, respektive že staří lidé už na většinu věcí prostě nestačí. Stáří však není nemoc a jinak zdravý, starší člověk se dovede plně postarat o sebe i o své okolí, i když s přibývajícím věkem přicházejí určité specifické změny, které ač neplatí absolutně, jsou přisuzovány každé starší osobě. Práce, která má smysl, má velký rehabilitační potenciál Občanské sdružení Fokus Mladá Boleslav je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby dlouhodobě vážně duševně nemocným v regionech Mladoboleslavsko a Nymbursko. Poskytované služby tvoří celek, který bývá označován jako komplexní psychiatrická rehabilitace, zahrnují práci v chráněných dílnách i chráněné bydlení a další služby. Cílem je zvýšení kvality života klientů, zvýšení jejich nezávislosti a snížení potřeby psychiatrické hospitalizace. O činnosti organizace jsme si povídali s MUDr. Janem Stuchlíkem. Dobrovolnice Zdeňka Kožíšková během Dětského dne pro děti z pěstounských rodin Vaše organizace poskytuje služby duševně nemocným od devadesátých let. Jaký byl váš prvotní záměr? Snažili jsme se vytvořit denní program pro lidi, kteří odejdou z psychiatrické hospitalizace a nemají co dělat. Lidé, kteří chodí do chráněných dílen, jsou hospitalizovaní třikrát méně, než ti, kteří o tuto činnost nemají zájem. Fungují totiž takové základní věci, jako dodržování denního režimu. Ráno vstát a mít co na práci je stabilizující faktor. Problém je, že jen asi 20% lidí z cílové skupiny zvládne chodit pravidelně do chráněné dílny. Philipp Schenker herec, zpěvák a hudebník, Allstar Rejfudží Band Co je pro vás předsudek? Předsudky jsou taková rychlá nebo pohodlná řešení posoudit situace nebo lidi, pokud nemám čas nebo nechci mít čas těm situacím nebo lidem opravdu rozumět. Předsudky nevidím jen jako xenofobní fenomén. Každý z nás jich má dost vůči některým lidem, věcem, událostem Chce to čas a otevřenost pro konkrétní situace a lidi. Pokud můžu komunikovat upřímně, být sám sebou a druhý taky, tak moje předsudky většinou rychle zmizí. A pak se dá něco dělat nebo řešit společně. Radši si vizualizuji, abych měl o pár předsudků méně!

3 4 ROZHOVOR ÚVAHA 5 Co je možné udělat pro zbylých 80%? Vytvořili jsme jako jedni z prvních v Česku case-managementový tým a jsme na to pyšní. Máme jej patnáct let a je v Česku největší. Jde o individuální průvodcovství. Case-managementové týmy jsou multidisciplinární týmy se sociálními pracovníky a zdravotními sestrami, s externí spoluprací odborníků. S člověkem, který je v nějaké složité situaci, udělají plán možné pomoci, a pak ho provázejí. Někdy je to spojené se značnou mírou asertivity, u nás je to komplikované částečně tzv. standardy, jejichž dodržování je někdy v protikladu k potřebám klienta. Case-manager je člověk, který klienta provází složitými životními situacemi a zprostředkovává mu vše, co sám neumí. Dnes je po Česku takových týmů asi třicet a většinou se to učili od nás. Ale je zde stále problém, jak financovat slušné zdravotně-sociální služby. Peter Veleta, choreograf workshop Tanec pro každého Předsudek je pro mne neobjektivní, neuvážený, přinejmenším nerozumný, často člověku nedůstojný a někdy i zlý úsudek a postoj. Jak se s nimi vyrovnáváte? Jsem tolerantní, mám rád lidi a vše kolem sebe, a pokud je pro mne něco nové a neznámé, snažím si na to sáhnout a seznámit se s tím. Pak si vytvářím svůj vlastní úsudek a ten mohu eventuelně konfrontovat s předsudky. Předsudkům se snažím bránit a jsem šťastný, pokud mne neobtěžují. Na člověka, který se řídí předsudky reaguji lehkým úsměvem a někdy je mi ho líto. Snažím se ošklivé věci si ani nepředstavovat. Je jich dnes tolik okolo nás a neustále na nás útočí. Předsudky jsou stvůry, kterým se snažím bránit. Většinová společnost nemá v Česku příliš důvěru k jakýmkoli hendikepům. Je to lepší u duševních nemocí? Určité problémy jsou výrazně stigmatizující a duševní onemocnění takové je, bylo a pohled na něj se mění pomalu. A otázkou zůstává, jestli se to někdy změní úplně. Některé sociologické průzkumy zkoumají, jaký typ postižení by byl pro člověka nejméně snesitelný. To, že ztratím kontrolu nad svým myšlením, budu se dostávat do konfliktů se svým okolím, tak to vychází nejhůře. Týká se to i psychóz, demencí, Alzheimerovy choroby. Je někde výrazně lepší vztah k hendikepovaným? Některá společenství jsou tradičně tolerantnější. Například v Holandsku. Pravděpodobně tím, že jsou už několik set let multikulturní země, jsou zvyklí, že soused může být jinačí. A že může být jinačí i kvůli psychóze. Ale jak tohoto stavu dosáhnout bez několikasetletého základu, je otázka. Ale vy se tím stavem asi zabýváte že? Rok a půl se snažíme pracovat s středoškoláky, máme program, který funguje dobře. Začínáme se strukturovaným informačním programem, vždy pro jednu třídu, který je zaměřen na prevenci. Dvoudenní seminář se jmenuje Blázníš, no a?. Je zaměřený na vznik a prevenci psychózy. Schizofrenie totiž často vznikají u lidí, kterým je let a často se první známky mohou objevovat u lidí na střední škole. Program je má naučit, jak počínající onemocnění rozpoznat a jak takovým osobám pomoci. Je nějaký výsledek vaší činnosti, na který jste zvláště pyšný? Vlastně na všechno co děláme Dnes máme asi dvacet lidí, kteří absolvovali v chráněném bydlení asi dvouletý pobyt po mnohaleté hospitalizaci a dnes bydlí sami. Ne že by byli zdraví a ne že by byli bez problémů, ale žijí sami ve svém. Bez tohoto by jejich perspektiva byla zůstat v Kosmonosích mezi chronicky nemocnými. To mě těší. Stačí vám kapacita chráněného bydlení? Jsme na tom lépe než většina regionů v Česku, takové služby jako poskytujeme my, má jen několik míst a ty zase nestačí kapacitou. Chráněného bydlení by bylo v regionu potřeba 80 míst a my máme 8 Od města budeme mít teď dalších deset bytů. Vaši klienti mají možnost pracovat v chráněných dílnách? Chtěli jsme vytvořit prostředí pro lidi, kteří odcházejí z psychiatrické hospitalizace a zase se tam po pár týdnech vrací, protože nemají, kde by venku zakotvili. Práce, která má smysl, má větší rehabilitační potenciál. Snažíme se vyrábět věci, které se dají prodat a jsou tak úspěšné. Dílny vznikly na začátku devadesátých let. Kapacita dílen je většinou kolem patnácti klientů a terapeutický team je tříčlenný. Klienti vždy pracují v malých skupinkách s terapeutem. Čím se klienti zabývají? Jako první jsme založili zahradnickou dílnu ve spolupráci s městem, město poskytlo prostory a zakázku údržbu městské zeleně. Zahradnická dílna si postupně hledala trh prací, kterou umí zvládnout. Dnes má přímé zakázky městský park v Kosmonosích, několika firmám udržujeme jejich zelené plochy. V zimě je to sypání chodníků v určitých lokalitách a občas máme i zakázky na zahrádky. Pak je to knihařská dílna, půjčovna masek, šicí dílna a dílny v Mnichově hradišti a Karlových Varech. Automobilka Škoda získala titul Zaměstnavatel bez bariér za rok 2011 za projekt ve spolupráci s vaším sdružením. Máme chráněný provoz ve Škodovce, Škodovka nám nabídla sociální projekt, který využil už stávající zaměstnance projektu, který měla Škodovka dříve, my jsme převzali zdravotně postižené přes pracovní úřad a vytvořili chráněnou dílnu, která je navázaná na Škodovku a má asi osmdesát zaměstnanců. Byli jsme vybráni jako partner, protože zde už dvacet let děláme podobnou práci. Může se zájemce stát dobrovolníkem ve vaší organizaci? Program, na který nejvíc potřebujeme dobrovolníky, se jmenuje asistované přátelství. Některé věci s klientem dělá někdo, kdo není profesionál, ale člověk s podobnými zájmy. Někeří klienti by sami nešli do divadla nebo na procházku nebo na fotbal. Jde o to, aby někdo, kdo je ochoten tomu věnovat nějaké úsilí, tohoto klienta vzal tam, kam by šel rád, ale sám by se neodhodlal. Pro dobrovolníky je samozřejmě zajištěné metodické vedení. Je to práce face to face s klientem a není pro každého. Samozřejmě kdo by měl zájem, může se přihlásit na dobrovolnickém centru boleslavského magistrátu. Z jakých pracovních úspěchů máte největší radost? Jsem vždycky šťastný z lidí, když vidím, jak zdraví mohou být mimo akutní fázi onemocnění a co jsou schopní zvládnout. To mě nepřestává překvapovat do teď. Společenská odpovědnost není již doménou pouze neziskovek Sousloví společenská odpovědnost se v poslední době stává hojně používané. Mnoho komerčních subjektů jej má ve svých cílech. Začalo být běžné, že podnikatelé a firmy podporují různé veřejně prospěšné aktivity, neziskové organizace a poskytovatele sociálních služeb. Také se rozšiřuje tzv. sociální podnikání. Nejedná se však o charitu, cílem sociálního podnikatele stále zůstává vytvořit svým podnikáním zisk. Tento zisk se však snaží zpět investovat do svých sociálních aktivit či podporovat různé veřejně prospěšné služby. Sociální firmy tak například zaměstnávají určité procento zdravotně či sociálně postižených společně s lidmi bez znevýhodnění, čímž dochází k vzájemné integraci. Klasickým příkladem sociálního podniku jsou kavárny zaměstnávající zdravotně postižené či různé chráněné dílny produkující rukodělné výrobky. Počet sociálních podniků narůstá a jsou jednou ročně oceňovány Ernst & Young a Schwabovou nadací, která vyhlašuje ocenění Sociálně prospěšný podnikatel roku. Cílem je najít a ocenit zaměstnavatele, kteří na otevřeném trhu práce vytvářejí pro lidi se zdravotním postižením rovné pracovní podmínky, a zpětně pak na tyto firmy upozornit handicapované hledající práci, sdělují organizátoři soutěže. Místní neziskovky naloží každému Jestli máte rádi nakládaný hermelín, nenechte si ujít vyvrcholení dopoledního programu festivalu Naruby, kterým bude Velká sýrová nakládačka. Jde o soutěž místních neziskových a příspěvkových organizací v nakládání hermelínů, které bude moci každý z návštěvníků ochutnat. Mezi soutěžícími organizacemi bude například Netradiční, o.s., Ekocentrum Zahrada, Proxima sociale, Spokojený domov či o.s. Slánka. Soutěž začíná ve a všechny ochutnávače provede Jolana Voldánová. To co však začíná být běžné v komerční sféře, nemusí nutně platit v té nekomerční či neziskové. V poslední době jsem narazila totiž i na jiné chování, které je v rozporu s posláním neziskových organizací: veřejně známá kulturní instituce navenek vystupuje jako obhájce všech demokratických svobod a veškeré tolerance. Když je požádána o záštitu nad festivalem romské kultury, který by se konal před její budovou, odmítne, argumentuje technickými problémy. Vedení pak mezi sebou ale hovoří o tom, že taková akce patří za město. Příklad druhý. Mateřská škola se rozhodne před vánoci uspořádat koncert svých dětí pro rodiče v zařízení pro seniory, které disponuje kvalitním sálem, dostatečně reprezentativním. Ředitelka mateřské školky vznese požadavek, aby senioři nebyli koncertu přítomni. Děti by podle jejího názoru neměli vidět osoby na vozíku, o berlích a prostě hodně staré Právě však od dětství je potřeba vychovávat děti tak, aby vnímaly člověka bez rozdílů věku, rasy a hendikepů, jinými slovy bez předsudků. Inspirací lze kupodivu hledat právě v komerční sféře. Nebylo by dobré podporovat celostátním oceněním školy i kulturní instituce, které do svého programu zahrnou dlouhodobý program pro sociálně znevýhodněné? Ptáte se proč? Vztah většiny společnosti k lidem o berlích, nedoslýchavým, psychicky labilním atd., prostě neodpovídajícím nepsanému standardu, je stále alarmující i po 20ti letech od vzniku svobodné společnosti. A je pořád omílanou písníčkou, že může přijít okamžik, kdy kdokoli z nás, dnes samostatný člověk, bude zítra závislý na pomoci druhých. A budeme vděčni za každého společensky odpovědného člověka, který nám s naší situací pomůže. Máte zkušenosti s firemním dárcovstvím či veřejně prospěšnými aktivitami firem ve svém okolí? Diskutujte s námi na Madlen Komárová divadlo bezdomovců DivaDno Co je pro vás předsudek? Myslím, že předsudek je odpovědí bez otázky, mohl by být i pohledem na svět se zavřenýma očima, nebo tmou uprostřed dne. Snažíme se ptát, dívat se, a hledat světlo v pološeru. a Předsudek vypadá třeba jako já, nebo vy, s tím rozdílem, že mlčí, nedívá se, a je bez radosti.

4 6 POVÍDKA INFORMACE 7 Nemám domov Hasmik Valecká Mental Power míří do Mladé Boleslavi Jan Kurka Maxime Mededa herec, původem z Afriky, Divadlo bez hranic Jak to vůbec bylo? Pamatuji si na to? Vše se zhoršilo zemětřesením, všude zmatek, kolony aut, první pomoci, pláč a bědování, ale rovněž lidská solidarita, i mezi jedinci arménské a turecké národnosti. Pomáhal kdo měl ruce a nohy, staří, mladí, těhotné. Bylo to potřeba. Další rána přišla v podobě rozpadu matičky velmoci, a pak i válečný konflikt. Desítky mrtvých vojáků, jejich pohřební průvody po městě, nářky jejich matek a sester. Bylo rozhodnuto. Čexoslovakia. Hlava rodiny tu sloužila za mladých let, tak proč ne. Cesta byla trnitá, jako vždy. Jely dvě rodiny, otcové napřed, aby bylo vše předpřipravené. Let ze Stepanavanu do Krasnodarsku, odtamtud vlakem do Moskvy, pak trasa Moskva-Varšava, opět vlakem, na vlakovém nádraží těsně před hranicemi první a zatím poslední zážitek se spaním na nádražní lavičce, pak nějakým zázrakem přechod přes hranice, jakýmsi autem a už nás vítal ráj na Zemi. Opět nádraží, tentokrát v Bílině, všimla jsem si líbajícího se páru na lavičce. Pak se registrovat ve vstupním uprchlickém táboře a absolvovat jedno interview za druhým, proč, kde, s kým, jak. Vlastně dětí se na nic neptali, jaká škoda Nevzpomínám na léta po táborech špatně, jen jsem zírala na kiwi, knedlíky, hořčici, kelímky s bílým jogurtem a na dně s marmeládou, taky na neustálý tlak, jak se chováme, především k zaměstnancům tábora, k jejich rodinným příslušníkům, šířily se fámy, že to naše chování má zásadní vliv ve věci rozhodování o přidělování azylu. Což byla vstupenka do světa nekonečných možností. Dny plné stereotypu a čekání nám prosvětlovali studenti dobrovolníci. Pamatuji si, že jsem na ně hrozně těšila a nejen já. Teprve s nimi jsme smysluplněji využili moře času, které nám zbývalo. Dodnes si na ně vzpomenu. Na Radima a Petru, na Markétu a Pavla, na Michala a Evu. Taky ten příšerný sovětský akcent v řeči. Za to jsem se styděla, taky za vzhled, za mateřský jazyk, za to vůbec proč tady jsem, kdo jsem, odkud přicházím a kam směřuji. To vše vás donutí rychle se nad sebou zamyslet a udělat s tím něco. Pamatuji si na bělské náměstí, kde nás jeden postarší pán seřval za to, že jsme mluvili naší mateřštinou. Ať si táhneme s tím mluvit tam, odkud pocházíme. Jsme stále zde Pak následovalo pár let celkem bezstarostného života v budově bývalé školy, kterou před námi obývali zdravotně postižení. Škola, běžné starosti, dokud se tyhle běžné starosti nestali starostmi vlastními. Nechtěla jsem zpátky do pobytového střediska (dříve uprchlický tábor), takže začal doslova hon za legalizaci pobytu na území republiky. Kdysi se vám o cizinecké policii i zdálo. Dnes je určitě situace lepší, ale párkrát u přepážky to bylo přímo k pláči. Nechápete jak je možný to, co se děje. Spousta protiřečících se a nepřesných informací, kdy jste celý den trávila v čekárně cizinecké policie a stejně jste nedošla k cíli. Občas to bylo na mašli, někdy jsem měla chuť sbalit si svých pár švestek a odjet. Na západ, na sever, na jih, na východ, jen nezůstávat v tom středu. Octla jsem se tam, kde momentálně jsem (ne)vlastní vinou, dětí se nikdo neptá, děti jdou s rodiči, patří rodičům. Nemám domov nikde, ani tam, ani tady, přitom čím jsem starší, tím víc mě přitahují mé kořeny, tím víc mě zajímá kdo ve skutečnosti jsem. Potichu a tajně sleduji dění, hltám každou dostupnou knížku, byť v češtině, filmy, zprávy. Ač jsem se ze začátku styděla za mateřský jazyk, teď se spíš stydím za to, že na ni zapomínám. Taky to byl neuvěřitelný zážitek, vracet se tam po sedmnácti letech. Asi je to tak v pořádku, ale jste napořád poznamenaní, jste cizincem ve vlastní zemi i v zemi, která vás přijala, kterou jste museli přijmout i vy. Se ztracenou duší, někde kdesi, kde na úpatí hor sedí obří orel a čeká. Čeká na to až se vaše duše vzchopí a najde svoji schránku, do které zapadne a spokojeně oddychne. Mental Power Prague Film Festival je mezinárodní filmový festival (ne)herců s mentálním a kombinovaným postižením, jehož pořadatelem a organizátorem je HENDAVER, o.s. Festival uvádí hrané filmy, ve kterých hrají výhradně lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Letos proběhl již po šesté a vůbec poprvé bude mít své ozvěny v Mladé Boleslavi, a to právě na festivalu NARUBY. Hlavní myšlenkou festivalu Mental Power je vytvořit podmínky pro uměleckou seberealizaci lidí s postižením a podílet se tak na jejich duševním rozvoji. Tato aktivita otevírá navíc zcela novou možnost společenské integrace postižených. Festival vznikl proto, aby pomohl těmto lidem vybočit z kolejí všedního života a umožnil jim zažít chvíle slávy a umělecké tvorby, říká prezident festivalu David Sychra, který přijede do Mladé Boleslavi ozvěny uvést. Jde o projekt ojedinělý, který se doposud v České republice ani v zahraničí nekonal. Existují jiné festivaly, které mapují každodenní život lidí s postižením divadelní, hudební i festivaly dokumentárních filmů. Festival hraných filmů však doposud neexistoval, přestože právě hraný film je žánrem, ve kterém lidé s postižením mohou aktivně naplnit své umělecké nadání a vnímání. Hraný film je prostorem, v němž se střetávají hudba, tanec, divadlo tedy umělecké polohy, které jsou pro tyto lidi tou nejpřirozenější a často i jedinou formou komunikace. Ozvěny festivalu Mental Power budou probíhat na festivalu NARUBY na vedlejší scéně od do a během této doby budou mít návštěvníci příležitost zároveň i diskutovat s prezidentem festivalu. Lucie Němečková dramaturgyně, zakladatelka festivalů Nad Prahou půlměsíc (arabská tvorba) a Tvůrčí Afrika, iniciátorka Divadla bez hranic Předsudek je mylná, černobílá, zkostnatělá představa, kterou si vytvoříme o někom nebo o něčem na nereálném základě. Mít předsudky je lidské. Pěstovat si je a neprat se s nimi je vsak nehumánní. Předsudek je něco, co získáme po narození. Každý z nás to má v sobě. A máme potom celý život na to, abychom se toho zbavili. Někomu se to podaří, někomu ne. Sundávám si v té tmě svoje černé brýle, abych trochu viděl nebo viděl trochu líp. přesudek jak by vypadal. Vypadalo by to jako cesta na oslu. Buď jednou dojdete nebo ne!!!!! SLOVNÍČEK POJMŮ Sociální ekonomika Jedná se o souhrn autonomních soukromých aktivit, uskutečňovaných různými typy organizací, jejichž cílem je služba členům nebo místní komunitě především prostřednictvím podnikání. Vzniká a rozvíjí se na konceptu trojího prospěchu ekonomického, sociálního a environmentálního. Vytváření zisku/přebytku sociálního podniku je žádoucí, není však primárním cílem. Případný zisk je přednostně užíván k rozvoji aktivit organizace a pro potřeby místní komunity. Vnitřní vztahy v sociálních podnicích směřují k maximálnímu zapojení členů/pracovníků do rozhodování a k samosprávě, vnější vztahy s okolím posilují sociální kapitál. Právní forma subjektů sociální ekonomiky není rozhodující, principiálním je sledování obecně prospěšných cílů uvedených ve stanovách. Sociální integrace Budování soudržné společnosti a zařazování vyloučených jedinců do místní společnosti. Slavnostní zahájení festivalu Mental Power Multikulturalismus Termínu se užívá v různých významových odstínech a může označovat odlišné skutečnosti: 1. stav: Multikulturalismus představuje koexistenci různých sociokulturních skupin se specifickými systémy institucí, tradic, významů, postojů a hodnot. Mezi těmito skupinami nemusí nutně docházet k interakci či spolupráci. 2. proces: Jako dynamická výměna kulturních statků, vzájemné ovlivňování různorodých kulturních systémů, příp. i vznik systémů kvalitativně nových (tzv. melting pot) 3. vědecká teorie: Multikulturalismus je transdisciplinární vědeckou teorií, která se zabývá různými aspekty sociokulturní diverzity. V centru zájmu stojí pluralita světů, sociokulturních vzorců, komunikačních kódů a zkoumání možností přechodů a směny mezi relativně uzavřenými kulturními systémy. 4. společenský cíl: Multikulturalismus znamená též úsilí o vytvoření pluralitní společnosti zahrnující množství odlišných sociokulturních skupin. Soužití je založeno na principech tolerance, respektu, dialogu a konstruktivní spolupráce. Důležitou složkou a nástrojem multikulturalismu je interkulturní výchova. Představím si, ze se někdo vyjadřuje podobným způsobem o mně nebo o mé rodině. To zabere skoro vždycky. Určitě taky neuškodí víc přemýšlet a používat kouzelné slůvko ale. a předsudek, tak jak? Jako hada. Vine se a obvíjí nás, sem tam uštkne. Jenže už sama tahle představa je předsudek. Chudák had! Jak k tomu tohle v Africe uctívané a posvátné zvíře přijde?

5 8 PROGRAM Obraťme předsudky NARUBY! Děti, vezměte rodiče na festival! Rodiče, vezměte děti na festival! Rodiče, vezměte své rodiče na festival! Prostě všechny generace, nehledě na jakýkoli hendikep směřujte na festival! Naruby dětem i dospělým, festival pro celou rodinu, užijí si děti, rodiče i prarodiče! Hudební vystoupení, divadla, tanec, dětský program, soutěže, malování, občerstvení, černá kavárna, jarmark, filmový stan, prezentace místních poskytovatelů sociálních služeb, stánek UNICEF, prodej produktů chráněných dílen, atd Hlavní scéna Vedlejší scéna Zahájení Celý festival moderuje Jolana Voldánová Divadlo Neslyším Putování ošklivého kačátka Pohádka pro slyšící i neslyšící děti i dospělé. Kačátko hledá své místo v životě. Najde ho? Hraje Petra Vaňurová, neslyšící absolventka Katedry tvořivé dramatiky pro neslyšící JAMU Rachot band Šlágry k tanci, zpěvu i poslechu, hrají klienti (děti a mládež) a zaměstnanci Jedličkova ústavu Liberec Remedium Vesele a s písní s mottem: Věk je jenom číslovka. divadelní soubor seniorů Proměna Kabaret pro děti i dospělé Skaláček Lidové písničky pro děti. Klienti s mentálním postižením ústavu sociální péče Domov pod skalami Kurovodice. Tato forma činnosti pomáhá klientům zařadit se nenásilnou formou do povědomí veřejnosti a podílí se na integraci klientů do místní komunity o.s. DivaDno O ovečce a beránkovi Co se děje v černém lese u louky? Po čem touží bílá ovečka? Jaké kouzlo zná stará sova? Kdo je největší parádnice v širokém okolí a na co zapomněl beránek? Pohádka nejen pro děti. Hraje divadelní soubor lidí s bezdomoveckou zkušeností, ať právě prožívanou, či již překonanou Velká sýrová nakládačka Soutěž boleslavských neziskových organizací v nakládání sýru Hermelín a prezentace práce těchto organizací Petr Veleta Tanec bez rozdílu věku, barvy pleti a fyzického stavu Malý taneční workshop pro hendikepované, diváky velké i malé MAKABARA trio Hebrejské písně koncert absolventek konzervatoře Jaroslava Ježka pro studenty s poruchou zraku. Hava nagila radujme se a buďme šťastní, je nejen známá píseň, ale motto jejich vystoupení. Nositelky dvou mezinárodních ocenění Lačo Dživipen Koncert Romů a gádžů mrsklých swingem a jazzově-světovými vlivy Divadlo bez hranic Pohádky ptáka Afrikána. Pohádka plná humoru, rytmů fantazie a afrických barev. Režie Zoja Mikotová. V češtině hraje nezávislý divadelní soubor s mezinárodním složením z Beninu, Brazílie, Čadu, České republiky a Etiopie, který seznamuje malé i dospělé diváky s ústní lidovou tvořivostí a mýty subsaharské západní Afriky o.s. DivaDno Pohádka O ovečce a beránkovi (divadelní soubor lidí bez přístřeší) Durmančiny bylinky Mladoboleslavské hravě vášnivé duo Romana Cikraiová a Zdeněk Sedlář. Styl, který hrají, lze nazvat alternativní folk neboli underfolk Iva Bittová Originální královna české avantgardy, která boří hranice mezi jednotlivými žánry a úspěšně se prosazuje i na mezinárodní scéně. Zpěvačka, houslistka a skladatelka, která původně vystudovala hereckou konzervatoř. Osobnost, pro kterou neexistují v hudbě žádné hranice, jedna z nejvýraznějších a nejoriginálnějších osobností současné české hudební scény Allstar Rejfudží Band Koncert skupiny divadelníků a hudebníků z celého světa. Allstar Refjúdží Band vaří v jednom kotli dechovku, etno, ska, rap, kletzmer, dixieland, čínskou operu, arménské a kurdské melodie ozvěny mezinárodního filmového festivalu (ne)herců s mentálním a kombinovaným postižením Mental Power Prague Film Festival Ozvěny nejzajímavějších snímků všech pěti ročníků festivalu, který si klade za cíl přesvědčit širokou veřejnost o schopnosti handicapovaných lidí být v uměleckém projevu rovnocenní s tvůrci zdravými. Festivalu se zároveň daří handicapované lidi touto jejich činností lépe integrovat do většinové společnosti. Filmy uvedou a s diváky budou diskutovat David Sychra a Patrik Henel, prezidenti festivalu.mezi projekcemi vystoupí místní písničkářka Hanka Kytka. Klub U-turn U Pražské brány 111, Mladá Boleslav 21:00 ráno Festivalová afterparty DJ R-Bosh provede latinskoamerickými a středomořskými rytmy. Výše vstupného je 190 Kč, snížené pro studenty, ZTP a seniory je 100 Kč, děti do 15ti let v doprovodu rodičů mají vstup zdarma. Proč NARUBY? Na jevišti se kromě profesionálních umělců objeví účinkující, kterým se do cesty postavila překážka. Pro některé stálá a neměnná součást každého dne, měsíce, roku. Podobní parkourovým akrobatům, přes překážky skáčou a boří je. Píle, talent a radost je z hlediště dovedla na jeviště. Jsou hvězdy, přestože se o ně média příliš nezajímají. Náš festival ano. Je NARUBY!

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH 1 Oblast Organizace FOKUS Vysočina 1.1 Cíle 1.2 Cílová skupina 1.3 Cílové priority na rok 2014 1.4 Aktivity interní materiál organizace

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

TOTEM regionální dobrovolnické centrum

TOTEM regionální dobrovolnické centrum TOTEM regionální dobrovolnické centrum Posláním TOTEM RDC je vytvářet pozitivní a funkční mezilidské vztahy, jak v rámci rodiny, tak v širším kontextu občanské společnosti 1999 2014 DLOUHODOBÉ CÍLE A LINIE

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava.

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Poskytujeme sociální služby lidem ve věku od tří let se zdravotním postižením mentálním

Více

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek Czech Design Week O projektu: Festival chce založit tradici mezinárodně pojaté přehlídky designu, tedy propojení Prahy, českých regionů a zahraničí. Nepůjde jen o klasickou výstavu, ale zároveň o vytvoření

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 PRÁVĚ TEĎ! o.p.s. OBSAH Úvodní slovo ředitelky str. 3 Základní údaje str. 4 Orgány společnosti str. 5 Přehled aktivit v roce 2013 str. 7 Poděkování str. 10 Plány na rok 2014

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

MŮJ HLAS MOJE PRÁCE. PhDr. Daniela RÁZKOVÁ. K Dolům 73/65, Praha 4 (Polovina nebe, o.p.s.), polovina.nebe@email.cz

MŮJ HLAS MOJE PRÁCE. PhDr. Daniela RÁZKOVÁ. K Dolům 73/65, Praha 4 (Polovina nebe, o.p.s.), polovina.nebe@email.cz MŮJ HLAS MOJE PRÁCE PhDr. Daniela RÁZKOVÁ K Dolům 73/65, Praha 4 (Polovina nebe, o.p.s.), polovina.nebe@email.cz Anotace: Obecně prospěšná společnost Polovina nebe vyškolila již několik desítek těžce tělesně

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Vyhodnocování potřeb dětí Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Principy vyhodnocování Vyhodnocování je založeno na informacích/znalostech - vývoj dítěte, teorie citové vazby, podpůrné faktory, rizikové

Více

Sociologie II. Dr. Křížová, dr. Štastná, dr. Janečková, mgr. Klvačová

Sociologie II. Dr. Křížová, dr. Štastná, dr. Janečková, mgr. Klvačová Sociologie II Dr. Křížová, dr. Štastná, dr. Janečková, mgr. Klvačová Témata LS Sociální vyloučení, chudoba, sociální inkluze a exkluze. Marginalizace. Proměny práce a zaměstnání Identita etnických menšin-

Více

ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ

ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ PORADNA PRO INTEGRACI Poradna pro integraci, občanské sdružení již 11 let pomáhá uprchlíkům s přiznaným azylem a dalším cizincům, kteří na území ČR dlouhodobě žijí, s

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 Vlasta Patíková MěÚ Krnov, odbor sociální Tel.: 554 697 252 E-mail:vpatikova@mukrnov.cz Cíl 5 Zdravé stárnutí Do roku 2020 by měli mít lidé nad 65 let možnost

Více

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice Sociální služba Domov se zvláštním režimem STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. je pobytové zařízení

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová)

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová) Kresba pastelkami O námětech obrazů (M.Brožová) http://www.pastelky.cz/obrazy-kreslene-pastelkami Kam chodíte na nápady? Nápad na obraz ke mně přichází jako celek, buď se mi zdá ve snu, nebo mě navštíví,

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Služby, programy a pomoc pro seniory ve městech

Služby, programy a pomoc pro seniory ve městech "MĚSTO, KTERÉ (SI) TVOŘÍME Město více generací/sociální aspekty městského rozvoje Služby, programy a pomoc pro seniory ve městech Mgr. Marcela Janečková Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče

Více

Lidé si začínají vybírat zaměstnání podle šéfa rozhovor s Petrou Grabmayer

Lidé si začínají vybírat zaměstnání podle šéfa rozhovor s Petrou Grabmayer Lidé si začínají vybírat zaměstnání podle šéfa rozhovor s Petrou Grabmayer 30.09.2013 Radim Koštial Zodpovědná péče o svoji osobní značku, nebo tomu raději říkejme postaru vlastní reputaci a dobrou pověst,

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou realizuje Dispečink asistenčních služeb a dobrovolnické centrum obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique Firemní dobrovolnictví 1 - Présentation électronique Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou co do územní rozlohy působnosti společnosti a rozsahu provozovaného majetku největší společností

Více

ŘÍJEN 2009 SEZÓNA KONCERTŮ Z A H A J U J E TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI! Čtvrtek 1.10. 15:30 Refektář TANČÍRNA Oslava Mezinárodního dne seniorů K tanci a poslechu hraje Sparaťanka evergreeny z různých dob

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

Záměr Grantového programu na rok 2015

Záměr Grantového programu na rok 2015 Projekt Rozvoj komunitního plánování sociálních služeb na Nymbursku (CZ.1.04/3.1.03/97.00068) Záměr Grantového programu na rok 2015 Město Nymburk na základě Statutu Grantového programu určeného pro podporu

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1 Kmenové pracoviště Brno Ibsenova 6 tříd ZŠ speciální 1 třída Praktické školy dvouleté 2 třídy Praktické školy jednoleté

Více

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz.

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz. S integrací České republiky do Evropské Unie a dalších globálních politických a ekonomických struktur se česká společnost opět stává různorodou a pluralitní. Multikulturní soužití na jedné straně obohacuje

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce výstup projektu Rozvoj sociální firmy Výroční konference CIP Equal Praha, 22.-23.4.2008 Ing. Markéta Würtherlová, Fokus Praha, o.s.

Více

Národní tematická síť -NTS

Národní tematická síť -NTS Konference Programu Iniciativy Společenství EQUAL: Národní tematická síť -NTS Skupina C: Posilování sociální ekonomiky, zejména komunitních služeb Robert Sztarovics, předseda NTS-C 22.4.2008 Jak pracuje

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Time pracovním management trhu NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s.

Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s. Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s. Sídlo: Kunětická 2, Praha 2, 120 00 Poštovní adresa: U Průhonu 7a 170 00 Praha 7 info@alternativaplus.cz poradna@alternativaplus.cz tel.: +420 777 564 332 skype:

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy Mise: Dlouhodobě zachovat a podpořit atmosféru tradičních Vánoc s naším Ježíškem. Proměnit roztříštěnou podobu veřejné vánoční atmosféry, skrze jednoznačný symbol Našeho Ježíška a znovu vytvořit kouzlo

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ CASE MANAGEMENT Ivana Kaniová Katedra sociální práce FSS OU OTÁZKA NA ÚVOD Co potřebuje

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem Informace pro média Listopad 2010 Stance Communications, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 810 809, fax.: 224 225 766-1- Obsah: 1 O ING Bank fondu Nadace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 Vážení, předkládáme zprávu o činnosti Nadačního fondu Porozumění. Posláním Fondu je shromažďování finančních prostředků k zajištění hmotné i nehmotné

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že:

Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že: Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že: 98 % žen bez domova touží po stabilní dlouhodobé práci

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Oblastní charita Česká Kamenice církevní právnická osoba

Oblastní charita Česká Kamenice církevní právnická osoba Výroční zpráva 2013 Oblastní charita Česká Kamenice Název: Oblastní charita Česká Kamenice Subjekt: církevní právnická osoba Registrace: Ministerstvo kultury ČR Vznik: 7. 2. 2000 Působnost: Česká Kamenice,

Více

STANDARD Č. 1. Cíle a způsoby poskytování sociální rehabilitace VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

STANDARD Č. 1. Cíle a způsoby poskytování sociální rehabilitace VEŘEJNÝ ZÁVAZEK STANDARD Č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociální rehabilitace VEŘEJNÝ ZÁVAZEK SR1-007-09/2014 TABULKA PRO PRACOVNÍKY: DATUM JMÉNO PRACOVNÍKA PODPIS TABULKA PRO DOBROVOLNÍKY, PRAKTIKANTY: DATUM JMÉNO DOBROVOLNÍKA,

Více

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu Street For Art 2010 3. ročník festivalu umění ve veřejném prostoru 13. 22. května 2010 Jižní Město, Praha Sídliště Umění Lidé Sousedé Procházka Piknik Večeře Prostor Cesty Koncerty Dočasné centrum umění/

Více

Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání. Praha, DOX, 9. 6. 2015

Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání. Praha, DOX, 9. 6. 2015 Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání Praha, DOX, 9. 6. 2015 Zápis z workshopu č. 4. Kompetence učitele v inkluzivní škole Lektorky: Olga Kusá, Renata Vrbová Zápis: Veronika

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava 3.5.2007-9.5.2007 Jazykové okénko... Jazykové okénko Tak a zatímco já jsem vás vítal u obrazovek, tak mě tady sledovala, čekala, až domluvím, paní Eva Jandová, vedoucí Katedry českého jazyka z Ostravské

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov

Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov 2014 2017 Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné. Každá chyba je příležitostí

Více

Motto: Minimo sono labuntur alta flumina (Téměř neslyšně valí se hluboké řeky.)

Motto: Minimo sono labuntur alta flumina (Téměř neslyšně valí se hluboké řeky.) Výroční zpráva 2011 Motto: Minimo sono labuntur alta flumina (Téměř neslyšně valí se hluboké řeky.) Úvodem 29.3.2011 vklouzla nenápadně mezi společenské proudy a do proudu času nová organizace, obecně

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ NERUDOVA 1180 500

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

Program obnovy rodiny a komunitní role knihoven

Program obnovy rodiny a komunitní role knihoven Program obnovy rodiny a komunitní role knihoven Seminář Komunální informatorium- aneb rodina a venkov Novosedly nad Nežárkou, 11. 12. 7. 2013 Mgr. Zuzana Ježková, Národní knihovna ČR Veřejné knihovny

Více

nebo ob tavost. TRIO Obliba k této barv vzr stá s p ibývajícím stá ím, z ehož se dá soudit na zkušenost a zralost a s nimi spojeným porozum ním pro

nebo ob tavost. TRIO Obliba k této barv vzr stá s p ibývajícím stá ím, z ehož se dá soudit na zkušenost a zralost a s nimi spojeným porozum ním pro ZÁŘÍ 2009 S VÝHLEDEM DO ŘÍJNA C O N Á S Č E K Á A N E M I N E TRIO PROKOP HRUBÝ ANDRŠT EVA TORNOVÁ A JEJÍ PŘÁTELÉ Zahájení koncertní sezóny Sobota 13.10. louka před ÚMC Praha 17 BABÍ LÉTO Účast Domova

Více

JAK NA PRÁCI PŘÍRUČKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM CZ.1.04/3.3.05/68.00163

JAK NA PRÁCI PŘÍRUČKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM CZ.1.04/3.3.05/68.00163 JAK NA PRÁCI PŘÍRUČKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Jak na práci, příručka pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Marta Říhová Jan Hanzálek Martin Švec Mgr. Lenka Cole Graficky zpracovala: Mgr. Marta

Více

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku 1. Žadatel: ADRA, o. p. s. Praha Klikatá 1238/90c, Praha 5 Pobočka ADRA, o. p. s. Česká Lípa, Čs. Armády 1578, Česká Lípa Název projektu: Dobrovolnické centrum

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ. Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let

SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ. Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let Motto: "Život je Hra, hraj ji život je Píseň, zpívej ji život je Boj, přijmi jej život je Sen, uskutečni ho život je Oběť, nabídni ji život je Láska,

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

6. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍHO SDÍLENÍ - PROGRAM

6. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍHO SDÍLENÍ - PROGRAM Základní informace 6. ročník vzdělávacího sdílení se uskuteční 5. 12. 2014 v prostorách ZŠ Deblín. Letošní ročník je věnován inkluzivnímu vzdělávání. Je určen nejen pedagogům, ale také široké veřejnosti,

Více

Mgr. Helena Hubatková Selucká Knihovna Jiřího Mahena v Brně SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami

Mgr. Helena Hubatková Selucká Knihovna Jiřího Mahena v Brně SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2013 21.10.2013 Mgr. Helena Hubatková Selucká Knihovna Jiřího Mahena v Brně SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami Budujeme nové knihovny. Upravujeme

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Kulatý stůl na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Modely inkluzivní praxe v základní škole

Modely inkluzivní praxe v základní škole Modely inkluzivní praxe v základní škole Metodický materiál projektu Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125 Základní škola Staňkova 14, Brno 12.11.2012 Integrace Rozdílnost ve

Více

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin)

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA NA ZÁKLADĚ SITUAČNÍ ANALÝZY STATUTÁRNÍHO MĚSTA Mladá Boleslav zaměřeni na oblast sociálních služeb pro seniory

Více

Zdravé klima v komunitních školách

Zdravé klima v komunitních školách Zdravé klima v komunitních školách Zajímavý název vzdělávacího programu Zdravé klima v komunitních školách v rámci průřezového tématu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání a také jeho zaměření

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením pravidla komunikace 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s jazykovou a

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více