BOLESLAVSKÉ FESTNOVINY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BOLESLAVSKÉ FESTNOVINY"

Transkript

1 FESTNOVINY REPORTÁŽ 1 ČÍSLO 2 V září 2011 vydalo občanské sdružení Téma dne v rámci festivalu NARUBY, který proběhne v sobotu 17. září 2011 v zahradě bývalé dětské nemocnice v Mladé Boleslavi. Dobrovolnictví /strana 2 Rozhovor s Janem Stuchlíkem /strana 3 4 Společenská odpovědnost /strana 5 Nemám domov /strana 6 Mental Power míří do Mladé Boleslavi /strana 7 Program festivalu /strana 8 Šéfredaktor: Jan Kurka Redaktoři: Anna Šindelková a Grafické úpravy a design: Danilo Elvir Plakát festivalu: Jakub Jirků

2 2 FEJETON ČLÁNEK 3 Kde jsme ztratili křídla Petr Novák, DiS sociální pracovník o.s. Spokojený domov Bezmyšlenkovité přisuzování vlastností lidem (zpravidla na základě jejich podoby či jiné dílčí vlastnosti) ovlivněné předchozí zkušeností, sdělovacími prostředky apod. Přemýšlením! Skleněná stěna opticky deformující obraz skutečného člověka stojícího za ní. Před dvěma lety, v pražských tramvajích, když jsem usedla a oči zvedla nahoru, často, téměř každý den po dobu několika měsíců tam stála věta: Kde jsme ztratili křídla? Věta byla na plakátku, zval na jakousi vědeckou akci, to ale bylo nečitelné, jen velká písmena Kde jsme ztratili křídla? se vrývala do mozku. Mnohokrát, vždy po nástupu do dopravního prostředku věta spustila myšlenkový kolotoč. Takovou lékařskou prohlídku duše se soupisem vlastních nedostatků. Během času zabránili někdy udělat to, co by člověka pozvedlo a prostě by se rozlétl, zatímco se spíš cítí jako kulhavý poutník. Josef Čapek kdysi o tomto pocitu krásně napsal ve filosofické úvaze Kulhavý poutník: Kdo to měl být, ten Kulhavý poutník? Abych to řekl co nejstručněji, znamenal mi člověka, který někam jde. Kohosi, kdo zajisté má někam namířeno, ale napadá trochu na jednu nohu a tak ovšem není rázným chodcem Ale ta trocha kulhavosti mu nevadí, aby si, třebas napadaje, nešel svou cestou jako jiní lidé. Ba, jda o něco pomaleji, než mnozí ostatní, někdy při tom více vidí a pozoruje a snad i o něco uvážlivěji si povšimne všelijakých setkání i některé věci života a světa pociťuje o něco připomínavěji a silněji A tak i já, aniž by to někdo viděl, jdu životem s určitým nedostatkem. Je ale pro druhé neviditelný, umím jej maskovat. V tramvaji vidíte dobře oblečenou paní a nenapadne vás, že třeba ztratila křídla. Pocit, který se netýká jistě jen mne. Jiní naši spoluobčané nemají to štěstí, že jejich hendikep je ukryt. Vidíme jej navenek. Nemůžou jej schovat jako my. Nežije se jim jednoduše. Porovnáme je občas s námi a oni se trochu liší. Nemají příležitosti takových sociálních kontaktů jako my, vůbec jejich možnosti jsou omezenější. Život před ně postavil velkou překážku. Pro některé stálou a neměnnou součást každého Dobrovolnictví: oboustranný užitek Anna Šindelková Byli jste někdy v situaci, kdy byste rádi někomu pomohli, ale nevěděli jste, kde začít? V následujících řádcích vám přinášíme inspirující příběh člověka, který v podobné situaci byl a rozhodl se ji proměnit v konrétní činy. Dobrovolnictví je práce ve prospěch druhých, která je vykonávána ze svobodné vůle a bez nároku na finanční ohodnocení. V dnešní době, kdy je kritériem úspěchu dosáhnout co nejdokonalejších výsledků v co nejkratším čase, a kdy čas jsou peníze, by se mohlo zdát, že dobrovolnictví nemá šanci na přežití, opak je však pravdou. Jsou totiž oblasti, ve kterých nejde jenom o konečný výsledek, ale i o samotnou cestu, která k němu vede. Čas se zde nepřepočítává na ušlý zisk, ale na společně strávené chvíle. Existuje celá řada motivů proč se stát dobrovolníkem: u někoho je to potřeba pomáhat ostatním, někdo vnímá dobrovolnictví jako přirozený výraz sounáležitosti dne, měsíce, roku. Potřebují křídla aby se přes ni dostali. Mnozí z nich je našli. Hrají divadlo, zpívají, vyrábí krásné věci v chráněných dílnách Podobní parkourovým akrobatům, přes překážky skáčou a boří je. Píle, talent a radost ze života je dovedla na náš festival. Chtějí nám, kteří máme křídla pochroumaná nebo nefunkční ukázat, že oni, byť v problematičtějších situacích, ty svá hledají a nalézají. Aby se mohli rozlétnout, potřebují náš zájem o ně. Jsou zástupci mnoha dalších, kterým křídla ještě nenarostla tak, aby mohli bezpečně letět a potřebují pomoc přátel, sociálních pracovníků, zdravotníků Náš festival je oslavou všech, kteří hledají způsoby, jak čelit hendikepům. Budeme rádi, když jej svou návštěvou podpoříte! A všichni společně můžeme přemýšlet o tom, kde jsme ztratili křídla a kde je můžeme získat. s komunitou, někomu může dobrovolnictví díky nově navázaným přátelstvím zvýšit kvalitu jeho života. Společným jmenovatelem různých motivací k dobrovolnictví je však vědomí, že člověk nežije na světě izolovaně, ale jako součást určitého většího celku, který funguje jenom díky vzájemné solidaritě. Na osobní zkušenost s dobrovolnictvím jsem se zeptala slečny Zdeňky Kožíškové, která dělá dobrovolnici Magistrátu města Mladá Boleslav již třetím rokem. Nejprve jednou týdně docházela do stacionáře Centra 83, nyní se kvůli časovému vytížení věnuje spíše jednorázovým projektům, jako jsou Seniorské hry, Dětský den pro děti z pěstounských rodin nebo prázdninové dílny v Knihovně Mladá Boleslav. Prvotní motivací byla asi moje vlastní demotivace, připadala jsem si dostatečně nevyužitá a věřila jsem, že mě bude jakákoliv zkušenost s dobrovolnictvím obohacovat popisuje Zdeňka, jak se pro dobrovolnictví rozhodla. Zareagovala na inzerát v tisku a kontaktovala Dobrovolnické centrum Magistrátu města Mladá Boleslav, poté následovalo několik školení. A co je největším přínosem dobrovolnictví? Dobrovolnictví mi přináší určité uspokojení z toho, že můžu pomáhat ostatním. V této uspěchané době je prostě požitek věnovat svůj volný čas někomu, kdo o to opravdu stojí a užívat si ho s ním. Práci s dobrovolníky se aktuálně v Mladé Boleslavi věnuje Dobrovolnické centrum Magistrátu města Mladá Boleslav (koordinátorka Vlaďka Pechová, a Dobrovolnické centrum Oblastní nemocnice Mladá Boleslav,a.s. (koordinátorka Monika Theimerová, SLOVNÍČEK POJMŮ Komunitní plánování sociálních služeb Otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních služeb. Cílem komunitního plánování je vytvořit prostor pro komunikaci občanů se zastupitely a institucemi veřejné správy a zvýšit jejich podíl na rozhodování místní a regionální samosprávy tak, aby výsledná rozhodnutí byly odrazem potřeb a přání občanů, a tudíž jimi byla kladně přijímána. Ageismus (age anglicky věk) Jde o apriorní vyřazování starších lidí z různých aktivit, z činností, které vyžadují zvýšenou odpovědnost, pozornost nebo z vedoucích a nadřízených pozic pod dojmem, že nebudou schopni kvalifikovaně rozhodovat a adekvátně jednat. Způsoben je pocitem, že stáří je nemoc, respektive že staří lidé už na většinu věcí prostě nestačí. Stáří však není nemoc a jinak zdravý, starší člověk se dovede plně postarat o sebe i o své okolí, i když s přibývajícím věkem přicházejí určité specifické změny, které ač neplatí absolutně, jsou přisuzovány každé starší osobě. Práce, která má smysl, má velký rehabilitační potenciál Občanské sdružení Fokus Mladá Boleslav je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby dlouhodobě vážně duševně nemocným v regionech Mladoboleslavsko a Nymbursko. Poskytované služby tvoří celek, který bývá označován jako komplexní psychiatrická rehabilitace, zahrnují práci v chráněných dílnách i chráněné bydlení a další služby. Cílem je zvýšení kvality života klientů, zvýšení jejich nezávislosti a snížení potřeby psychiatrické hospitalizace. O činnosti organizace jsme si povídali s MUDr. Janem Stuchlíkem. Dobrovolnice Zdeňka Kožíšková během Dětského dne pro děti z pěstounských rodin Vaše organizace poskytuje služby duševně nemocným od devadesátých let. Jaký byl váš prvotní záměr? Snažili jsme se vytvořit denní program pro lidi, kteří odejdou z psychiatrické hospitalizace a nemají co dělat. Lidé, kteří chodí do chráněných dílen, jsou hospitalizovaní třikrát méně, než ti, kteří o tuto činnost nemají zájem. Fungují totiž takové základní věci, jako dodržování denního režimu. Ráno vstát a mít co na práci je stabilizující faktor. Problém je, že jen asi 20% lidí z cílové skupiny zvládne chodit pravidelně do chráněné dílny. Philipp Schenker herec, zpěvák a hudebník, Allstar Rejfudží Band Co je pro vás předsudek? Předsudky jsou taková rychlá nebo pohodlná řešení posoudit situace nebo lidi, pokud nemám čas nebo nechci mít čas těm situacím nebo lidem opravdu rozumět. Předsudky nevidím jen jako xenofobní fenomén. Každý z nás jich má dost vůči některým lidem, věcem, událostem Chce to čas a otevřenost pro konkrétní situace a lidi. Pokud můžu komunikovat upřímně, být sám sebou a druhý taky, tak moje předsudky většinou rychle zmizí. A pak se dá něco dělat nebo řešit společně. Radši si vizualizuji, abych měl o pár předsudků méně!

3 4 ROZHOVOR ÚVAHA 5 Co je možné udělat pro zbylých 80%? Vytvořili jsme jako jedni z prvních v Česku case-managementový tým a jsme na to pyšní. Máme jej patnáct let a je v Česku největší. Jde o individuální průvodcovství. Case-managementové týmy jsou multidisciplinární týmy se sociálními pracovníky a zdravotními sestrami, s externí spoluprací odborníků. S člověkem, který je v nějaké složité situaci, udělají plán možné pomoci, a pak ho provázejí. Někdy je to spojené se značnou mírou asertivity, u nás je to komplikované částečně tzv. standardy, jejichž dodržování je někdy v protikladu k potřebám klienta. Case-manager je člověk, který klienta provází složitými životními situacemi a zprostředkovává mu vše, co sám neumí. Dnes je po Česku takových týmů asi třicet a většinou se to učili od nás. Ale je zde stále problém, jak financovat slušné zdravotně-sociální služby. Peter Veleta, choreograf workshop Tanec pro každého Předsudek je pro mne neobjektivní, neuvážený, přinejmenším nerozumný, často člověku nedůstojný a někdy i zlý úsudek a postoj. Jak se s nimi vyrovnáváte? Jsem tolerantní, mám rád lidi a vše kolem sebe, a pokud je pro mne něco nové a neznámé, snažím si na to sáhnout a seznámit se s tím. Pak si vytvářím svůj vlastní úsudek a ten mohu eventuelně konfrontovat s předsudky. Předsudkům se snažím bránit a jsem šťastný, pokud mne neobtěžují. Na člověka, který se řídí předsudky reaguji lehkým úsměvem a někdy je mi ho líto. Snažím se ošklivé věci si ani nepředstavovat. Je jich dnes tolik okolo nás a neustále na nás útočí. Předsudky jsou stvůry, kterým se snažím bránit. Většinová společnost nemá v Česku příliš důvěru k jakýmkoli hendikepům. Je to lepší u duševních nemocí? Určité problémy jsou výrazně stigmatizující a duševní onemocnění takové je, bylo a pohled na něj se mění pomalu. A otázkou zůstává, jestli se to někdy změní úplně. Některé sociologické průzkumy zkoumají, jaký typ postižení by byl pro člověka nejméně snesitelný. To, že ztratím kontrolu nad svým myšlením, budu se dostávat do konfliktů se svým okolím, tak to vychází nejhůře. Týká se to i psychóz, demencí, Alzheimerovy choroby. Je někde výrazně lepší vztah k hendikepovaným? Některá společenství jsou tradičně tolerantnější. Například v Holandsku. Pravděpodobně tím, že jsou už několik set let multikulturní země, jsou zvyklí, že soused může být jinačí. A že může být jinačí i kvůli psychóze. Ale jak tohoto stavu dosáhnout bez několikasetletého základu, je otázka. Ale vy se tím stavem asi zabýváte že? Rok a půl se snažíme pracovat s středoškoláky, máme program, který funguje dobře. Začínáme se strukturovaným informačním programem, vždy pro jednu třídu, který je zaměřen na prevenci. Dvoudenní seminář se jmenuje Blázníš, no a?. Je zaměřený na vznik a prevenci psychózy. Schizofrenie totiž často vznikají u lidí, kterým je let a často se první známky mohou objevovat u lidí na střední škole. Program je má naučit, jak počínající onemocnění rozpoznat a jak takovým osobám pomoci. Je nějaký výsledek vaší činnosti, na který jste zvláště pyšný? Vlastně na všechno co děláme Dnes máme asi dvacet lidí, kteří absolvovali v chráněném bydlení asi dvouletý pobyt po mnohaleté hospitalizaci a dnes bydlí sami. Ne že by byli zdraví a ne že by byli bez problémů, ale žijí sami ve svém. Bez tohoto by jejich perspektiva byla zůstat v Kosmonosích mezi chronicky nemocnými. To mě těší. Stačí vám kapacita chráněného bydlení? Jsme na tom lépe než většina regionů v Česku, takové služby jako poskytujeme my, má jen několik míst a ty zase nestačí kapacitou. Chráněného bydlení by bylo v regionu potřeba 80 míst a my máme 8 Od města budeme mít teď dalších deset bytů. Vaši klienti mají možnost pracovat v chráněných dílnách? Chtěli jsme vytvořit prostředí pro lidi, kteří odcházejí z psychiatrické hospitalizace a zase se tam po pár týdnech vrací, protože nemají, kde by venku zakotvili. Práce, která má smysl, má větší rehabilitační potenciál. Snažíme se vyrábět věci, které se dají prodat a jsou tak úspěšné. Dílny vznikly na začátku devadesátých let. Kapacita dílen je většinou kolem patnácti klientů a terapeutický team je tříčlenný. Klienti vždy pracují v malých skupinkách s terapeutem. Čím se klienti zabývají? Jako první jsme založili zahradnickou dílnu ve spolupráci s městem, město poskytlo prostory a zakázku údržbu městské zeleně. Zahradnická dílna si postupně hledala trh prací, kterou umí zvládnout. Dnes má přímé zakázky městský park v Kosmonosích, několika firmám udržujeme jejich zelené plochy. V zimě je to sypání chodníků v určitých lokalitách a občas máme i zakázky na zahrádky. Pak je to knihařská dílna, půjčovna masek, šicí dílna a dílny v Mnichově hradišti a Karlových Varech. Automobilka Škoda získala titul Zaměstnavatel bez bariér za rok 2011 za projekt ve spolupráci s vaším sdružením. Máme chráněný provoz ve Škodovce, Škodovka nám nabídla sociální projekt, který využil už stávající zaměstnance projektu, který měla Škodovka dříve, my jsme převzali zdravotně postižené přes pracovní úřad a vytvořili chráněnou dílnu, která je navázaná na Škodovku a má asi osmdesát zaměstnanců. Byli jsme vybráni jako partner, protože zde už dvacet let děláme podobnou práci. Může se zájemce stát dobrovolníkem ve vaší organizaci? Program, na který nejvíc potřebujeme dobrovolníky, se jmenuje asistované přátelství. Některé věci s klientem dělá někdo, kdo není profesionál, ale člověk s podobnými zájmy. Někeří klienti by sami nešli do divadla nebo na procházku nebo na fotbal. Jde o to, aby někdo, kdo je ochoten tomu věnovat nějaké úsilí, tohoto klienta vzal tam, kam by šel rád, ale sám by se neodhodlal. Pro dobrovolníky je samozřejmě zajištěné metodické vedení. Je to práce face to face s klientem a není pro každého. Samozřejmě kdo by měl zájem, může se přihlásit na dobrovolnickém centru boleslavského magistrátu. Z jakých pracovních úspěchů máte největší radost? Jsem vždycky šťastný z lidí, když vidím, jak zdraví mohou být mimo akutní fázi onemocnění a co jsou schopní zvládnout. To mě nepřestává překvapovat do teď. Společenská odpovědnost není již doménou pouze neziskovek Sousloví společenská odpovědnost se v poslední době stává hojně používané. Mnoho komerčních subjektů jej má ve svých cílech. Začalo být běžné, že podnikatelé a firmy podporují různé veřejně prospěšné aktivity, neziskové organizace a poskytovatele sociálních služeb. Také se rozšiřuje tzv. sociální podnikání. Nejedná se však o charitu, cílem sociálního podnikatele stále zůstává vytvořit svým podnikáním zisk. Tento zisk se však snaží zpět investovat do svých sociálních aktivit či podporovat různé veřejně prospěšné služby. Sociální firmy tak například zaměstnávají určité procento zdravotně či sociálně postižených společně s lidmi bez znevýhodnění, čímž dochází k vzájemné integraci. Klasickým příkladem sociálního podniku jsou kavárny zaměstnávající zdravotně postižené či různé chráněné dílny produkující rukodělné výrobky. Počet sociálních podniků narůstá a jsou jednou ročně oceňovány Ernst & Young a Schwabovou nadací, která vyhlašuje ocenění Sociálně prospěšný podnikatel roku. Cílem je najít a ocenit zaměstnavatele, kteří na otevřeném trhu práce vytvářejí pro lidi se zdravotním postižením rovné pracovní podmínky, a zpětně pak na tyto firmy upozornit handicapované hledající práci, sdělují organizátoři soutěže. Místní neziskovky naloží každému Jestli máte rádi nakládaný hermelín, nenechte si ujít vyvrcholení dopoledního programu festivalu Naruby, kterým bude Velká sýrová nakládačka. Jde o soutěž místních neziskových a příspěvkových organizací v nakládání hermelínů, které bude moci každý z návštěvníků ochutnat. Mezi soutěžícími organizacemi bude například Netradiční, o.s., Ekocentrum Zahrada, Proxima sociale, Spokojený domov či o.s. Slánka. Soutěž začíná ve a všechny ochutnávače provede Jolana Voldánová. To co však začíná být běžné v komerční sféře, nemusí nutně platit v té nekomerční či neziskové. V poslední době jsem narazila totiž i na jiné chování, které je v rozporu s posláním neziskových organizací: veřejně známá kulturní instituce navenek vystupuje jako obhájce všech demokratických svobod a veškeré tolerance. Když je požádána o záštitu nad festivalem romské kultury, který by se konal před její budovou, odmítne, argumentuje technickými problémy. Vedení pak mezi sebou ale hovoří o tom, že taková akce patří za město. Příklad druhý. Mateřská škola se rozhodne před vánoci uspořádat koncert svých dětí pro rodiče v zařízení pro seniory, které disponuje kvalitním sálem, dostatečně reprezentativním. Ředitelka mateřské školky vznese požadavek, aby senioři nebyli koncertu přítomni. Děti by podle jejího názoru neměli vidět osoby na vozíku, o berlích a prostě hodně staré Právě však od dětství je potřeba vychovávat děti tak, aby vnímaly člověka bez rozdílů věku, rasy a hendikepů, jinými slovy bez předsudků. Inspirací lze kupodivu hledat právě v komerční sféře. Nebylo by dobré podporovat celostátním oceněním školy i kulturní instituce, které do svého programu zahrnou dlouhodobý program pro sociálně znevýhodněné? Ptáte se proč? Vztah většiny společnosti k lidem o berlích, nedoslýchavým, psychicky labilním atd., prostě neodpovídajícím nepsanému standardu, je stále alarmující i po 20ti letech od vzniku svobodné společnosti. A je pořád omílanou písníčkou, že může přijít okamžik, kdy kdokoli z nás, dnes samostatný člověk, bude zítra závislý na pomoci druhých. A budeme vděčni za každého společensky odpovědného člověka, který nám s naší situací pomůže. Máte zkušenosti s firemním dárcovstvím či veřejně prospěšnými aktivitami firem ve svém okolí? Diskutujte s námi na Madlen Komárová divadlo bezdomovců DivaDno Co je pro vás předsudek? Myslím, že předsudek je odpovědí bez otázky, mohl by být i pohledem na svět se zavřenýma očima, nebo tmou uprostřed dne. Snažíme se ptát, dívat se, a hledat světlo v pološeru. a Předsudek vypadá třeba jako já, nebo vy, s tím rozdílem, že mlčí, nedívá se, a je bez radosti.

4 6 POVÍDKA INFORMACE 7 Nemám domov Hasmik Valecká Mental Power míří do Mladé Boleslavi Jan Kurka Maxime Mededa herec, původem z Afriky, Divadlo bez hranic Jak to vůbec bylo? Pamatuji si na to? Vše se zhoršilo zemětřesením, všude zmatek, kolony aut, první pomoci, pláč a bědování, ale rovněž lidská solidarita, i mezi jedinci arménské a turecké národnosti. Pomáhal kdo měl ruce a nohy, staří, mladí, těhotné. Bylo to potřeba. Další rána přišla v podobě rozpadu matičky velmoci, a pak i válečný konflikt. Desítky mrtvých vojáků, jejich pohřební průvody po městě, nářky jejich matek a sester. Bylo rozhodnuto. Čexoslovakia. Hlava rodiny tu sloužila za mladých let, tak proč ne. Cesta byla trnitá, jako vždy. Jely dvě rodiny, otcové napřed, aby bylo vše předpřipravené. Let ze Stepanavanu do Krasnodarsku, odtamtud vlakem do Moskvy, pak trasa Moskva-Varšava, opět vlakem, na vlakovém nádraží těsně před hranicemi první a zatím poslední zážitek se spaním na nádražní lavičce, pak nějakým zázrakem přechod přes hranice, jakýmsi autem a už nás vítal ráj na Zemi. Opět nádraží, tentokrát v Bílině, všimla jsem si líbajícího se páru na lavičce. Pak se registrovat ve vstupním uprchlickém táboře a absolvovat jedno interview za druhým, proč, kde, s kým, jak. Vlastně dětí se na nic neptali, jaká škoda Nevzpomínám na léta po táborech špatně, jen jsem zírala na kiwi, knedlíky, hořčici, kelímky s bílým jogurtem a na dně s marmeládou, taky na neustálý tlak, jak se chováme, především k zaměstnancům tábora, k jejich rodinným příslušníkům, šířily se fámy, že to naše chování má zásadní vliv ve věci rozhodování o přidělování azylu. Což byla vstupenka do světa nekonečných možností. Dny plné stereotypu a čekání nám prosvětlovali studenti dobrovolníci. Pamatuji si, že jsem na ně hrozně těšila a nejen já. Teprve s nimi jsme smysluplněji využili moře času, které nám zbývalo. Dodnes si na ně vzpomenu. Na Radima a Petru, na Markétu a Pavla, na Michala a Evu. Taky ten příšerný sovětský akcent v řeči. Za to jsem se styděla, taky za vzhled, za mateřský jazyk, za to vůbec proč tady jsem, kdo jsem, odkud přicházím a kam směřuji. To vše vás donutí rychle se nad sebou zamyslet a udělat s tím něco. Pamatuji si na bělské náměstí, kde nás jeden postarší pán seřval za to, že jsme mluvili naší mateřštinou. Ať si táhneme s tím mluvit tam, odkud pocházíme. Jsme stále zde Pak následovalo pár let celkem bezstarostného života v budově bývalé školy, kterou před námi obývali zdravotně postižení. Škola, běžné starosti, dokud se tyhle běžné starosti nestali starostmi vlastními. Nechtěla jsem zpátky do pobytového střediska (dříve uprchlický tábor), takže začal doslova hon za legalizaci pobytu na území republiky. Kdysi se vám o cizinecké policii i zdálo. Dnes je určitě situace lepší, ale párkrát u přepážky to bylo přímo k pláči. Nechápete jak je možný to, co se děje. Spousta protiřečících se a nepřesných informací, kdy jste celý den trávila v čekárně cizinecké policie a stejně jste nedošla k cíli. Občas to bylo na mašli, někdy jsem měla chuť sbalit si svých pár švestek a odjet. Na západ, na sever, na jih, na východ, jen nezůstávat v tom středu. Octla jsem se tam, kde momentálně jsem (ne)vlastní vinou, dětí se nikdo neptá, děti jdou s rodiči, patří rodičům. Nemám domov nikde, ani tam, ani tady, přitom čím jsem starší, tím víc mě přitahují mé kořeny, tím víc mě zajímá kdo ve skutečnosti jsem. Potichu a tajně sleduji dění, hltám každou dostupnou knížku, byť v češtině, filmy, zprávy. Ač jsem se ze začátku styděla za mateřský jazyk, teď se spíš stydím za to, že na ni zapomínám. Taky to byl neuvěřitelný zážitek, vracet se tam po sedmnácti letech. Asi je to tak v pořádku, ale jste napořád poznamenaní, jste cizincem ve vlastní zemi i v zemi, která vás přijala, kterou jste museli přijmout i vy. Se ztracenou duší, někde kdesi, kde na úpatí hor sedí obří orel a čeká. Čeká na to až se vaše duše vzchopí a najde svoji schránku, do které zapadne a spokojeně oddychne. Mental Power Prague Film Festival je mezinárodní filmový festival (ne)herců s mentálním a kombinovaným postižením, jehož pořadatelem a organizátorem je HENDAVER, o.s. Festival uvádí hrané filmy, ve kterých hrají výhradně lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Letos proběhl již po šesté a vůbec poprvé bude mít své ozvěny v Mladé Boleslavi, a to právě na festivalu NARUBY. Hlavní myšlenkou festivalu Mental Power je vytvořit podmínky pro uměleckou seberealizaci lidí s postižením a podílet se tak na jejich duševním rozvoji. Tato aktivita otevírá navíc zcela novou možnost společenské integrace postižených. Festival vznikl proto, aby pomohl těmto lidem vybočit z kolejí všedního života a umožnil jim zažít chvíle slávy a umělecké tvorby, říká prezident festivalu David Sychra, který přijede do Mladé Boleslavi ozvěny uvést. Jde o projekt ojedinělý, který se doposud v České republice ani v zahraničí nekonal. Existují jiné festivaly, které mapují každodenní život lidí s postižením divadelní, hudební i festivaly dokumentárních filmů. Festival hraných filmů však doposud neexistoval, přestože právě hraný film je žánrem, ve kterém lidé s postižením mohou aktivně naplnit své umělecké nadání a vnímání. Hraný film je prostorem, v němž se střetávají hudba, tanec, divadlo tedy umělecké polohy, které jsou pro tyto lidi tou nejpřirozenější a často i jedinou formou komunikace. Ozvěny festivalu Mental Power budou probíhat na festivalu NARUBY na vedlejší scéně od do a během této doby budou mít návštěvníci příležitost zároveň i diskutovat s prezidentem festivalu. Lucie Němečková dramaturgyně, zakladatelka festivalů Nad Prahou půlměsíc (arabská tvorba) a Tvůrčí Afrika, iniciátorka Divadla bez hranic Předsudek je mylná, černobílá, zkostnatělá představa, kterou si vytvoříme o někom nebo o něčem na nereálném základě. Mít předsudky je lidské. Pěstovat si je a neprat se s nimi je vsak nehumánní. Předsudek je něco, co získáme po narození. Každý z nás to má v sobě. A máme potom celý život na to, abychom se toho zbavili. Někomu se to podaří, někomu ne. Sundávám si v té tmě svoje černé brýle, abych trochu viděl nebo viděl trochu líp. přesudek jak by vypadal. Vypadalo by to jako cesta na oslu. Buď jednou dojdete nebo ne!!!!! SLOVNÍČEK POJMŮ Sociální ekonomika Jedná se o souhrn autonomních soukromých aktivit, uskutečňovaných různými typy organizací, jejichž cílem je služba členům nebo místní komunitě především prostřednictvím podnikání. Vzniká a rozvíjí se na konceptu trojího prospěchu ekonomického, sociálního a environmentálního. Vytváření zisku/přebytku sociálního podniku je žádoucí, není však primárním cílem. Případný zisk je přednostně užíván k rozvoji aktivit organizace a pro potřeby místní komunity. Vnitřní vztahy v sociálních podnicích směřují k maximálnímu zapojení členů/pracovníků do rozhodování a k samosprávě, vnější vztahy s okolím posilují sociální kapitál. Právní forma subjektů sociální ekonomiky není rozhodující, principiálním je sledování obecně prospěšných cílů uvedených ve stanovách. Sociální integrace Budování soudržné společnosti a zařazování vyloučených jedinců do místní společnosti. Slavnostní zahájení festivalu Mental Power Multikulturalismus Termínu se užívá v různých významových odstínech a může označovat odlišné skutečnosti: 1. stav: Multikulturalismus představuje koexistenci různých sociokulturních skupin se specifickými systémy institucí, tradic, významů, postojů a hodnot. Mezi těmito skupinami nemusí nutně docházet k interakci či spolupráci. 2. proces: Jako dynamická výměna kulturních statků, vzájemné ovlivňování různorodých kulturních systémů, příp. i vznik systémů kvalitativně nových (tzv. melting pot) 3. vědecká teorie: Multikulturalismus je transdisciplinární vědeckou teorií, která se zabývá různými aspekty sociokulturní diverzity. V centru zájmu stojí pluralita světů, sociokulturních vzorců, komunikačních kódů a zkoumání možností přechodů a směny mezi relativně uzavřenými kulturními systémy. 4. společenský cíl: Multikulturalismus znamená též úsilí o vytvoření pluralitní společnosti zahrnující množství odlišných sociokulturních skupin. Soužití je založeno na principech tolerance, respektu, dialogu a konstruktivní spolupráce. Důležitou složkou a nástrojem multikulturalismu je interkulturní výchova. Představím si, ze se někdo vyjadřuje podobným způsobem o mně nebo o mé rodině. To zabere skoro vždycky. Určitě taky neuškodí víc přemýšlet a používat kouzelné slůvko ale. a předsudek, tak jak? Jako hada. Vine se a obvíjí nás, sem tam uštkne. Jenže už sama tahle představa je předsudek. Chudák had! Jak k tomu tohle v Africe uctívané a posvátné zvíře přijde?

5 8 PROGRAM Obraťme předsudky NARUBY! Děti, vezměte rodiče na festival! Rodiče, vezměte děti na festival! Rodiče, vezměte své rodiče na festival! Prostě všechny generace, nehledě na jakýkoli hendikep směřujte na festival! Naruby dětem i dospělým, festival pro celou rodinu, užijí si děti, rodiče i prarodiče! Hudební vystoupení, divadla, tanec, dětský program, soutěže, malování, občerstvení, černá kavárna, jarmark, filmový stan, prezentace místních poskytovatelů sociálních služeb, stánek UNICEF, prodej produktů chráněných dílen, atd Hlavní scéna Vedlejší scéna Zahájení Celý festival moderuje Jolana Voldánová Divadlo Neslyším Putování ošklivého kačátka Pohádka pro slyšící i neslyšící děti i dospělé. Kačátko hledá své místo v životě. Najde ho? Hraje Petra Vaňurová, neslyšící absolventka Katedry tvořivé dramatiky pro neslyšící JAMU Rachot band Šlágry k tanci, zpěvu i poslechu, hrají klienti (děti a mládež) a zaměstnanci Jedličkova ústavu Liberec Remedium Vesele a s písní s mottem: Věk je jenom číslovka. divadelní soubor seniorů Proměna Kabaret pro děti i dospělé Skaláček Lidové písničky pro děti. Klienti s mentálním postižením ústavu sociální péče Domov pod skalami Kurovodice. Tato forma činnosti pomáhá klientům zařadit se nenásilnou formou do povědomí veřejnosti a podílí se na integraci klientů do místní komunity o.s. DivaDno O ovečce a beránkovi Co se děje v černém lese u louky? Po čem touží bílá ovečka? Jaké kouzlo zná stará sova? Kdo je největší parádnice v širokém okolí a na co zapomněl beránek? Pohádka nejen pro děti. Hraje divadelní soubor lidí s bezdomoveckou zkušeností, ať právě prožívanou, či již překonanou Velká sýrová nakládačka Soutěž boleslavských neziskových organizací v nakládání sýru Hermelín a prezentace práce těchto organizací Petr Veleta Tanec bez rozdílu věku, barvy pleti a fyzického stavu Malý taneční workshop pro hendikepované, diváky velké i malé MAKABARA trio Hebrejské písně koncert absolventek konzervatoře Jaroslava Ježka pro studenty s poruchou zraku. Hava nagila radujme se a buďme šťastní, je nejen známá píseň, ale motto jejich vystoupení. Nositelky dvou mezinárodních ocenění Lačo Dživipen Koncert Romů a gádžů mrsklých swingem a jazzově-světovými vlivy Divadlo bez hranic Pohádky ptáka Afrikána. Pohádka plná humoru, rytmů fantazie a afrických barev. Režie Zoja Mikotová. V češtině hraje nezávislý divadelní soubor s mezinárodním složením z Beninu, Brazílie, Čadu, České republiky a Etiopie, který seznamuje malé i dospělé diváky s ústní lidovou tvořivostí a mýty subsaharské západní Afriky o.s. DivaDno Pohádka O ovečce a beránkovi (divadelní soubor lidí bez přístřeší) Durmančiny bylinky Mladoboleslavské hravě vášnivé duo Romana Cikraiová a Zdeněk Sedlář. Styl, který hrají, lze nazvat alternativní folk neboli underfolk Iva Bittová Originální královna české avantgardy, která boří hranice mezi jednotlivými žánry a úspěšně se prosazuje i na mezinárodní scéně. Zpěvačka, houslistka a skladatelka, která původně vystudovala hereckou konzervatoř. Osobnost, pro kterou neexistují v hudbě žádné hranice, jedna z nejvýraznějších a nejoriginálnějších osobností současné české hudební scény Allstar Rejfudží Band Koncert skupiny divadelníků a hudebníků z celého světa. Allstar Refjúdží Band vaří v jednom kotli dechovku, etno, ska, rap, kletzmer, dixieland, čínskou operu, arménské a kurdské melodie ozvěny mezinárodního filmového festivalu (ne)herců s mentálním a kombinovaným postižením Mental Power Prague Film Festival Ozvěny nejzajímavějších snímků všech pěti ročníků festivalu, který si klade za cíl přesvědčit širokou veřejnost o schopnosti handicapovaných lidí být v uměleckém projevu rovnocenní s tvůrci zdravými. Festivalu se zároveň daří handicapované lidi touto jejich činností lépe integrovat do většinové společnosti. Filmy uvedou a s diváky budou diskutovat David Sychra a Patrik Henel, prezidenti festivalu.mezi projekcemi vystoupí místní písničkářka Hanka Kytka. Klub U-turn U Pražské brány 111, Mladá Boleslav 21:00 ráno Festivalová afterparty DJ R-Bosh provede latinskoamerickými a středomořskými rytmy. Výše vstupného je 190 Kč, snížené pro studenty, ZTP a seniory je 100 Kč, děti do 15ti let v doprovodu rodičů mají vstup zdarma. Proč NARUBY? Na jevišti se kromě profesionálních umělců objeví účinkující, kterým se do cesty postavila překážka. Pro některé stálá a neměnná součást každého dne, měsíce, roku. Podobní parkourovým akrobatům, přes překážky skáčou a boří je. Píle, talent a radost je z hlediště dovedla na jeviště. Jsou hvězdy, přestože se o ně média příliš nezajímají. Náš festival ano. Je NARUBY!

BOLESLAVSKÉ FESTNOVINY

BOLESLAVSKÉ FESTNOVINY REPORTÁŽ ČÍSLO 2 1 V září 2011 vydalo občanské sdružení Téma dne v rámci festivalu NARUBY, který proběhne v sobotu 17. září 2011 v zahradě bývalé dětské nemocnice v Mladé Boleslavi. Dobrovolnictví /strana

Více

DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci,

DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci, DÍVEJTE SE KOLEM SEBE... DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci, chudobě či přírodní katastrofě

Více

Fokus Mladá Boleslav pobočka Karlovy Vary. Dagmar Zomerská Zuzana Habrichová Dis. Jaroslav Hodboď

Fokus Mladá Boleslav pobočka Karlovy Vary. Dagmar Zomerská Zuzana Habrichová Dis. Jaroslav Hodboď Fokus Mladá Boleslav pobočka Karlovy Vary Dagmar Zomerská Zuzana Habrichová Dis. Jaroslav Hodboď Sociálně terapeutická dílna Karlovy Vary Dagmar Zomerská Co nabízíme? Zaplnění volného času pro dospělé

Více

MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL

MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL je mezinárodní filmový festival (ne)herců s mentálním a kombinovaným postižením, jehož pořadatelem a organizátorem je HENDAVER, o. s. Festival probíhá celoročně ve vybraných

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava.

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Poskytujeme sociální služby lidem ve věku od tří let se zdravotním postižením mentálním

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL

MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL MENTAL MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL je mezinárodní filmový festival (ne)herců s mentálním a kombinovaným postižením, který pořádá a organizuje HENDAVER, o.s. POWER PRAGUE FILM FESTIVAL Hlavní myšlenkou

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

Náš příběh. Od APLA Praha k NAUTISU.

Náš příběh. Od APLA Praha k NAUTISU. Náš příběh Od APLA Praha k NAUTISU. Naše organizace vznikla v roce 2003 na základě dlouhodobé spolupráce odborníků (psychologů, psychiatrů, terapeutů a pedagogů) s rodinami dětí s poruchou autistického

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce výstup projektu Rozvoj sociální firmy Výroční konference CIP Equal Praha, 22.-23.4.2008 Ing. Markéta Würtherlová, Fokus Praha, o.s.

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Ženy v českém sociálním podnikání Petra Francová P3 People, Planet, Profit o.p.s. Workshop Podpora žen ve vedení firem a organizací Praha 8.10.

Ženy v českém sociálním podnikání Petra Francová P3 People, Planet, Profit o.p.s. Workshop Podpora žen ve vedení firem a organizací Praha 8.10. Ženy v českém sociálním podnikání Petra Francová P3 People, Planet, Profit o.p.s. Workshop Podpora žen ve vedení firem a organizací Praha 8.10.2015 Moje historie vzdělání: FF UK obor sociologie a VŠE obor

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut. Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění

Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut. Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění Dobrý den z Prahy Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění Taneční a pohybový program pro seniory se specifickými potřebami

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

A3 HnutíNezávislý život. Elena Pečarič. YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko)

A3 HnutíNezávislý život. Elena Pečarič. YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko) A3 HnutíNezávislý život Elena Pečarič YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko) 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2

Více

MŮJ HLAS MOJE PRÁCE. PhDr. Daniela RÁZKOVÁ. K Dolům 73/65, Praha 4 (Polovina nebe, o.p.s.), polovina.nebe@email.cz

MŮJ HLAS MOJE PRÁCE. PhDr. Daniela RÁZKOVÁ. K Dolům 73/65, Praha 4 (Polovina nebe, o.p.s.), polovina.nebe@email.cz MŮJ HLAS MOJE PRÁCE PhDr. Daniela RÁZKOVÁ K Dolům 73/65, Praha 4 (Polovina nebe, o.p.s.), polovina.nebe@email.cz Anotace: Obecně prospěšná společnost Polovina nebe vyškolila již několik desítek těžce tělesně

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve výchově a vzdělávání; vymezí obsah dramatické

Více

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s.

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina Služby CRSP: 1)

Více

Dejme dětem prostor utvářet město!

Dejme dětem prostor utvářet město! Dejme dětem prostor utvářet město! první město dětí v ČR ožije na 3 týdny o letních prázdninách postaveno v zastřešené hale s přilehlým venkovním areálem veřejně přístupné 5 dní v týdnu od 10-17 hod. Do

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

Slaďování práce a rodiny Jak fungovalo v regionu nové téma?

Slaďování práce a rodiny Jak fungovalo v regionu nové téma? Slaďování práce a rodiny Jak fungovalo v regionu nové téma? O čem budeme mluvit? 1. Uskálí tématu 2. Černobílá 3. Co chtějí ženy? 4. Flexi úvazky - dilema zaměstnavatelů? 5. Logický vývoj a management

Více

TOTEM regionální dobrovolnické centrum

TOTEM regionální dobrovolnické centrum TOTEM regionální dobrovolnické centrum Posláním TOTEM RDC je vytvářet pozitivní a funkční mezilidské vztahy, jak v rámci rodiny, tak v širším kontextu občanské společnosti 1999 2014 DLOUHODOBÉ CÍLE A LINIE

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH 1 Oblast Organizace FOKUS Vysočina 1.1 Cíle 1.2 Cílová skupina 1.3 Cílové priority na rok 2014 1.4 Aktivity interní materiál organizace

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Veřejný závazek

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Veřejný závazek CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Veřejný závazek Veřejný závazek Odlehčovací služby O.s.Dolly upravuje poslání, cíle, zásady poskytované služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena.

Více

Indikátory sociálního podniku.

Indikátory sociálního podniku. Indikátory sociálního podniku http://www.ceske-socialnipodnikani.cz/cz/socialni-podnikani/indikatory Podpora sociálního podnikání Nutné zkontrolovat, jestli náš podnák je sociálním podnikem: http://www.ceske-socialnipodnikani.cz/cz/socialni-podnikani/indikatory

Více

VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa NAŠE CÍLE

VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa NAŠE CÍLE VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa Spolek MaPa založili manželé Markéta a Pavel Vohnoutovi na jaře roku 2015 v Kosově Hoře u Sedlčan. Díky pečlivosti a cílevědomosti zakladatelů uběhlo od prvotního nápadu z rána

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více

1 (AT) Heidenreichstein - Litschau 13,1 km

1 (AT) Heidenreichstein - Litschau 13,1 km 1 (AT) Heidenreichstein - Litschau 13,1 km 12 Itinerář Informace celk. dist. místo 0,0 0,0 Heidenreichstein, Tagesstätte Zuversicht 0,1 0,1 Heidenreichstein, Güterweg Altmanns 1,4 1,3 Altmanns, Altmannser

Více

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com Žena podnikatelka a nápad Maria Gabriel začala s podnikáním v roce 2003. Přestože v té době měla stálou práci v mezinárodní telekomunikační společnosti, cítila, že potřebuje něco jiného něco, co by ji

Více

Aktuální stav zahradní terapie v České republice. Mgr. Markéta Jindřichovská

Aktuální stav zahradní terapie v České republice. Mgr. Markéta Jindřichovská Aktuální stav zahradní terapie v České republice Mgr. Markéta Jindřichovská Prezentace mapuje aktuální stav zahradní terapie v České republice, možnosti a přístupy ve vztahu k jedincům se specifickými

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.)

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd navazuje na předmět ZSV a je určen zejména žákům, kteří se chtějí v budoucnu věnovat

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Háta, o.p.s. Prezentace - Komunitní centrum Háta. Barborka 1191 Ledeč nad Sázavou ředitelka Mgr. Iveta Vrbová hlavní odborný garant projektu

Háta, o.p.s. Prezentace - Komunitní centrum Háta. Barborka 1191 Ledeč nad Sázavou ředitelka Mgr. Iveta Vrbová hlavní odborný garant projektu Prezentace - Komunitní centrum Háta Háta, o.p.s. Barborka 1191 Ledeč nad Sázavou ředitelka Mgr. Iveta Vrbová hlavní odborný garant projektu BC. MIROSLAV KRAJCIGR, DIS. PROJEKTOVÝ MANAŽER KOMUNITNÍ CENTRUM

Více

ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA

ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA Zpracovala společnost PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. E-mail: info@rozvoj-obce.cz

Více

Potřebujeme být mezi lidmi

Potřebujeme být mezi lidmi 9. konference Pracujeme společně Potřebujeme být mezi lidmi Ostrava 11. 11. 2014 Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Zřizovatel statutární město Ostrava

Více

16:00 17:00 Dobrovolnická kalkulačka Prezentace projektu DCHB: videa, rozhovory, fotografie

16:00 17:00 Dobrovolnická kalkulačka Prezentace projektu DCHB: videa, rozhovory, fotografie Brno 13:00 20:30 16:00 19:00 od 19:00 Blansko 16.9.2011 od 20:00 13:00 16:00 Dobrovolně s námi Prezentace neziskových organizací pracujících s dobrovolníky: Diecézní charita Brno (DCHB), Bezmezí o.s.,

Více

Camphill na soutoku Kdo jsme?

Camphill na soutoku Kdo jsme? Camphill na soutoku Kdo jsme? Jsme společenství žijící a pracující ve vsi České Kopisty, které pro ty, kteří by tady s námi chtěli bydlet a pracovat, poskytuje také komunitní chráněné bydlení a centrum

Více

Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji 2015

Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji 2015 Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji 2015 Andrea Štolfová Konzultant neziskové organizace SANEK Ponte 10. prosince 2015 SANEK Ponte, o.s. Vize: moderně vedená

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Oáze pokoje

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Oáze pokoje PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY v Oáze pokoje Vytvořili: Mgr. Iva Kulhánková sociální pracovnice Oázy pokoje Mgr. Martina Petrová koordinátorka pro dobrovolníky Schválil: Mgr. Vlastimil Petr vedoucí Oázy pokoje

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

nebo ob tavost. TRIO Obliba k této barv vzr stá s p ibývajícím stá ím, z ehož se dá soudit na zkušenost a zralost a s nimi spojeným porozum ním pro

nebo ob tavost. TRIO Obliba k této barv vzr stá s p ibývajícím stá ím, z ehož se dá soudit na zkušenost a zralost a s nimi spojeným porozum ním pro ZÁŘÍ 2009 S VÝHLEDEM DO ŘÍJNA C O N Á S Č E K Á A N E M I N E TRIO PROKOP HRUBÝ ANDRŠT EVA TORNOVÁ A JEJÍ PŘÁTELÉ Zahájení koncertní sezóny Sobota 13.10. louka před ÚMC Praha 17 BABÍ LÉTO Účast Domova

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Zdravé klima v komunitních školách

Zdravé klima v komunitních školách Zdravé klima v komunitních školách Zajímavý název vzdělávacího programu Zdravé klima v komunitních školách v rámci průřezového tématu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání a také jeho zaměření

Více

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek Czech Design Week O projektu: Festival chce založit tradici mezinárodně pojaté přehlídky designu, tedy propojení Prahy, českých regionů a zahraničí. Nepůjde jen o klasickou výstavu, ale zároveň o vytvoření

Více

2. lekce. Individuální plánování: jednoduše, srozumitelně, prakticky. pracovní listy. Individuální plánování

2. lekce. Individuální plánování: jednoduše, srozumitelně, prakticky. pracovní listy. Individuální plánování 2. lekce Individuální plánování: jednoduše, srozumitelně, prakticky pracovní listy Osobní profil Osobní profil: co je pro mě důležité Popis potřebné podpory: jakou pomoc potřebuji Plán (cíle a kroky):

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají?

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Viktoria Valeeva Teplé léto si mohou užívat i heteráci takový transparent jsem viděla na letošním průvodu Prague Pride, ke

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Dotazník - pro uživatele

Dotazník - pro uživatele Dotazník - pro uživatele Vážení uživatelé, připravili jsme pro Vás dotazník, abychom zjistili, zda plníme Veřejný závazek (poslání organizace, cíle organizace, zásady práce), který jsme si stanovili a

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE Schváleno Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 347 ze dne 23. června AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZP NA LÉTA 2017 2018 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ NABÍDKA VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 2015/2016 Dobrý den, rádi bychom Vám představili anotace našich výchovně vzdělávacích programů, které nabízíme v roce 2015/2016. Programy, které Vám nabízíme, jsou

Více

Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb. Martin Bednář

Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb. Martin Bednář Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb Martin Bednář Kontext transformace pobytových služeb Rušení ústavní péče a transformace sociálních služeb je soubor činností: nejedná se jen o

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

JEDEN SVĚT, RŮZNÍ LIDÉ

JEDEN SVĚT, RŮZNÍ LIDÉ VÝTVARNÁ A LITERÁRNÍ SOUTĚŽ PRO DĚTI A MLÁDEŽ ZE ZŠ 2009 4. ROČNÍK na téma: JEDEN SVĚT, RŮZNÍ LIDÉ Záměrem soutěže je podpora výchovy k toleranci a inspirace dětí a mládeže k zamyšlení se nad svými vztahy

Více

Dotazník pro (sebe)posouzení

Dotazník pro (sebe)posouzení 1 Dotazník pro (sebe)posouzení Kontaktní informace Jméno (stačí křestní) E-mail Tel. Věk Aktuálně využívaná podpora Aktuálně mi poskytuje podporu: Neplacená péče rodiny, přátel nebo sousedů Placená (z

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Podporujeme ty, kteří pomáhají. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost listopad 2012

Podporujeme ty, kteří pomáhají. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost listopad 2012 Podporujeme ty, kteří pomáhají Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost listopad 2012 500 0 Lidé, jejich rozvoj, vzdělávání a začleňování do společnosti byli podpořeni částkou 50 miliard korun Vzniklo

Více

MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ

MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ Muzeum je svými expozicemi a aktuálními výstavami velmi vhodným místem setkávání,

Více

Doufáme, že Vás projekt Soutěž a Podnikej, zaujme a věnujete mu chvíli svého času. MARTIN VÍTEK, spoluzakladatel Soutěž a Podnikej

Doufáme, že Vás projekt Soutěž a Podnikej, zaujme a věnujete mu chvíli svého času. MARTIN VÍTEK, spoluzakladatel Soutěž a Podnikej 2017 Dobrý den, jmenujeme se Martin Vítek a David Friedl a jsme zakladatelé a organizátoři projektu pro studenty středních škol Soutěž a Podnikej. Rádi bychom Vám jej v několika minutách představili a

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou Léto na zámku 2016 Lomnický zámek pohádkový a hravý ani v létě nezahálí! 5. ročník cyklu letních kulturních akcí Pořadatel: Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace Navazující 5. ročník

Více

TV POŘAD SRDCE REGIONU

TV POŘAD SRDCE REGIONU TV POŘAD LIBERECKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJ VYSOČINA JIHOČESKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING 8-9 Mgr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA ZS 2016/2017 1 Cíl kurzu: PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING - Základy projektového řízení - v kontextu veřejného sektoru (nezisk.

Více

Spolupráce s dobrovolníky v Občanské poradně REMEDIUM. Dobrovolnictví pod Řípem Mgr. Lena Tomšů, 26.5.2011

Spolupráce s dobrovolníky v Občanské poradně REMEDIUM. Dobrovolnictví pod Řípem Mgr. Lena Tomšů, 26.5.2011 Spolupráce s dobrovolníky v Občanské poradně REMEDIUM Dobrovolnictví pod Řípem Mgr. Lena Tomšů, 26.5.2011 Občanské sdružení REMEDIUM Podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetence občanů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

TRANZITNÍ PROGRAM Ze školy do práce. AGAPO, o.p.s. Mgr. Adéla Vančurová

TRANZITNÍ PROGRAM Ze školy do práce. AGAPO, o.p.s. Mgr. Adéla Vančurová TRANZITNÍ PROGRAM Ze školy do práce AGAPO, o.p.s. Mgr. Adéla Vančurová Poslání: AGAPO, o.p.s. podporovat pracovní uplatnění lidí se zdravotním a sociálním znevýhodněním v Brně a jeho okolí, aby mohli žít

Více

ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ

ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ PORADNA PRO INTEGRACI Poradna pro integraci, občanské sdružení již 11 let pomáhá uprchlíkům s přiznaným azylem a dalším cizincům, kteří na území ČR dlouhodobě žijí, s

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více