Magazín První číslo února 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Magazín První číslo února 2015"

Transkript

1 Projekt Edurom Magazín První číslo února 2015 Fotopříběh: Zkušenosti Mediterrani School... p. 3 Rozhovor: Projekt Edurom... p. 2 Dobrovolnický koutek, Ohlasy rodin, Naše sny a mnohem více...

2 Rozhovor EduRom je inovativní evropský projekt, který vyplývá ze situace řady Romů, která se stále zhoršuje. Mnoho Romů se potýká s nezaměstnaností, nízkým příjmem, sníženou délkou života a špatnou kvalitou života. Mimoto existují snahy o segregování romských dětí ve školách, což má za výsledek vysoký počet dospělých Romů bez základních kvalifikací. Proto je potřeba v první řadě řešit tuto situaci podle rámce Evropské unie pro Romy. Carme Garcia Yeste koordinátorka projektu URV (Španělsko) Předchozí národní i mezinárodní výzkumné projekty, jako např. Brudila Callí1, Workaló2, ROMAin3 a Includ-ed4 zmiňují vzdělávání rodin jako úspěšnou praxi pro sociální a pracovní začlenění ohrožených skupin. Vzdělávání rodin také prokázalo, že má přímý dopad na školní výsledky a zlepšuje akademické výsledky studentů. Cílem projektu Edurom je podporovat přístup romských rodin do programů celoživotního učení, odborného školení a na trh práce. Dalším cílem je mít vliv na jejich děti, zvýšit motivaci dětí chodit do školy, zlepšit jejich školní výsledky a začlenit je se do společnosti. Hlavní činností projektu je školení celkem 90 romských rodin. Obsahy kurzů jsou stanoveny v souladu s potřebami rodin. Kurzy jsou vyvíjeny za podpory dobrovolníků. 1. Brudila Callí. Las mujeres gitanas contra la exclusión. ( ). National Institute for Women from the Ministry of Labour and Social Affairs. 2. Workaló. The Creation of New Occupational Patterns for Cultural Minorities: The Gypsy Case. ( ). Fifty Framework Programme European Commission. 3. Romain: Policies on Roma s Social Inclusion in Europe. Towards Suceeding in Social Intervention. ( ). Community Action Programme to Combat Social Exclusion. 4. INCLUD-ED Project. ( ). Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from education. Integrated Project. 7 Framework Programme. European Commission. 2 Edurom Magazín

3 Fotopříběh Edurom Magazín 3

4 Fotopříběh 4 Edurom Magazín

5 Fotopříběh Edurom Magazín 5

6 Dobrovolnický koutek Carol Marcum ze Spojených států, která nyní žije v Praze. Jaká byla vaše motivace stát se dobrovolníkem v projektu Edurom? Byla jsem motivována stát se dobrovolníkem od té doby, co jsem zpozorovala otevřenou diskriminaci Romů, když jsem cestovala v České republice a také potom, co jsem přečetla různé knihy a články. Myslím, že lidé musí mít znalosti a dovednosti, pokud se chtějí stát soběstačnými a být součástí pracovní síly. Studium angličtiny umožní romským rodičům získat lepší pozice na trhu práce. Co jste očekávala od dobrovolnictví? Když jsem minulý podzim začala s dobrovolnictvím, opravdu jsem nevěděla co očekávat, ale věděla jsem, že nebudu tolik efektivní, neboť moje znalosti českého jazyka jsou omezené. Ale s pomocí Slova 21 a jejich zaměstnanců jsme se všichni společně zlepšili. Byli ochotni mi pomoci s mojí češtinou. Po třech měsících učení úroveň porozumění překročila vše, co jsem očekávala. Pomocí oboustranné výměny informací, vzájemného pochopení a společné zábavy jsme se vzájemně sblížili. Co byste se ráda dozvěděla o dobrovolnících z jiných evropských zemí, které jsou součástí projektu? Ráda bych byla v kontaktu s ostatními dobrovolníky a získala tak nové nápady, jak připravit hodiny zajímavěji a zároveň bych si chtěla vyměnit zkušenosti. Také musím být více kulturně uvědomělá.. Vladia Ionescu, 28 let, Španělsko Jaká byla vaše motivace stát se dobrovolníkem v projektu Edurom? Být součástí tohoto projektu mi dává motivaci, kterou jsem hledala, a ze všeho nejvíce se cítím užitečná. Co jste očekávala od dobrovolnictví? Všechny ty roky studia mi dávají možnost pomoci lidem v nouzi a zároveň jim být užitečná. Našla jsem se a konečně cítím, že jsem v něčem dobrá. Nevím, kam mě život zavede, ale pomáhání ostatním mě obohacuje. Neměla jsem tušení, že Evropská unie se zabývá tímto problémem. Jsem hrdá na to, že jsem součástí takové změny. 6 Edurom Magazín

7 Dobrovolnický koutek Sergiu Bîc z Rumunska Je studentem Západní univerzity v Timisoaře se specializací na psychologii. Má rád vše spojené s psychologií a rozmanitostí a je aktivním členem projektu Edurom. Sergiu vyučuje přírodovědné předměty a matematiku. Proč jste se chtěl účastnit tohoto projektu? Baví mě být součástí velké a milující skupiny dobrovolníků se všemi skvělými členy, kteří vytváří příjemnou atmosféru. Být součástí mezinárodního programu je zkušenost, která přináší dobré výsledky pro obě strany. Co jste očekával od dobrovolnictví? Mým cílem je komunikovat s různými komunitami. Učit v Edurom kurzech je skvělá příležitost pro seberozvoj. Byl bych potěšen, kdyby vše, co učíme v Edurom kurzech, bylo zužitkováno v každodenním životě a ve větším spektru než bylo očekáváno. Tím bych chtěl umožnit lidem, kteří se učí, překonávat specifické situace, s nimiž se potýkají ve svých životech. Co byste se rád dozvěděl o dobrovolnících z jiných evropských zemí, které jsou součástí projektu? Vždy jsem se zajímal o jinou perspektivu, než jsem si doposud představoval. Zajímám se o jejich techniky a pohled, se kterým cílí na skupinu. Dále jak vytváří kurzy, aby byly efektivnější. Podle mého názoru se dobré výsledky rodí z různých nápadů Prostě když složíme hlavu k hlavě. Věřím v týmovou práci a interakci. Pokud se jedná o mezinárodní interakci, je to mnohem lepší Joe Cunningham a Helen Graham, Irsko Vyvinul jsem zájem o aktivity organizace Pavee Point vzhledem k mému původu Pocházím z komunity Travelerů. Chci pomáhat příslušníkům romské komunity, aby se začlenili do společnosti prostřednictvím vzdělávání. Mým cílem je učit je základům anglického jazyka ve snaze pomoci jim v komunikaci a úspěchu v irské společnosti. Vzdělání je moje vášeň a domnívám se, že každý má právo na dosažení svého potenciálu. Udělám vše, co můžu, abych pomohla lidem dosáhnout jejich potenciálu. Pro mě je to velmi prospěšné. Edurom Magazín 7

8 Dobrovolnický koutek Neli z Bulharska Bylo pro vás těžké zaujmout studenty? Ne, lidé se zajímali jak pracovat s PC, protože v dnešní době s takovouto znalostí je mnohem snazší si najít práci. Chtěla byste se v budoucnu zúčastnit dalších tréninků na různá témata? Ano, velmi ráda bych dále spolupracovala s touto skupinou. Jaké téma bylo pro vás nejtěžší vysvětlit? Hardwarová architektura byla podle mě nejtěžší na vysvětlení, když to srovnám se softwarovými tématy, nebylo to nakonec ani tak užitečné. Soustředili jsme se tedy spíše na Microsoft Office a internet. Články Vánoční oslava romské komunity v Rumunsku 18. prosince 2014 jsme měli příjemné překvapení: Edurom tým byl pozván na party, kterou zorganizovaly děti z romské komunity. Děti připravily vánoční stromeček, ozdobily místnost, připravily si básničky, taneční vystoupení a dostali jsme od nich dárky a sladkosti. Atmosféra byla velmi uvolněná a příjemná. Překvapením dne byla malá scénka, kterou si děti přichystaly. Děti si připravily jak kostýmy, tak oslavné písně. Hra pojednávala o romském páru, který vede dobrodružný život. Scénky byly opravdu velmi vtipné. Party se opravdu povedla a všichni rodiče i dobrovolníci se skvěle bavili. Opravdu nás velmi potěšilo, že jsme byli pozváni. Přijali nás do své komunity, jako kdybychom byli jedna velká rodina, která si užívá každý moment. Na konci akce bylo naším přáním pokračovat se vzdělávacím programem a společně se rozvíjet, protože se máme co učit jeden od druhého. 8 Edurom Magazín

9 Články Oslava Vasilitsa v Bulharsku Po dobu šesti let centrum Amalipe pokračuje v tradici připomenutí Vasilitsa a to nejen jako začátku nového roku pro Romy (v minulosti se jednalo také o Bulhary), ale i jako kulturního dne Romů. Na úplném začátku nového roku se podle staré tradice centra Amalipe uspořádalo více než 100 akcí po celé zemi a v Sofii pod sloganem: Obnovme mosty mezi námi. Vše se uskutečnilo za spolupráce 170 škol a komunitních center, které působí v 11 obcích 6 různých krajů. Cílem organizace a partnerů bylo prezentovat bohatství romské kultury a ukázat na podobnosti mezi romským a bulharským folklorem a také popřát všem úspěch a zdraví v roce Nejzajímavější události proběhly 14. ledna v Sofii. Přes 180 dětí, oblečených do tradičních bulharských a romských krojů, se podílelo na programu s názvem Každý student může být vítěz. Děti navštívily přes 28 institucí, velvyslanectví a různých organizací v Sofii. Všem popřály, aby byli zdraví, měli se dobře, aby byli klidní a bohatí a abychom žili všichni jako bratři společně. Školní skupiny společně se zástupci z CIDT Amalipe navštívili: Ministerstvo školství a vědy, Předsedu Národního shromáždění Ministra práce a sociálních věcí Ministra pro regionální politiku Ministra kultury Agenturu sociální pomoci Velvyslance Velké Británie v Jonathana Allena Velvyslance Španělska atd.. Bulharsku V Ministerstvu školství, Bulharsko Edurom Magazín 9

10 Hlasy rodin Jaká byla vaše motivace zúčastnit se těchto kurzů? Chtěla jsem si rozšířit své znalosti a dovednosti. Ráda se učím novým věcem. Co jste očekávala od projektu? Očekávám, že pomocí znalosti angličtiny a IT budu mít větší příležitost získat lepší pozici v zaměstnání. RuženaDudiová Česká republika 2 děti angličtina a IT kurzy Co byste se ráda dozvěděla o rodinách z jiných evropských zemí, které jsou součástí projektu? Ráda bych s nimi sdílela zkušenosti, hlavně co se týče pracovních příležitostí. Ráda by se dozvěděla o jejich životních podmínkách v daných zemích. Mihai Florina je jedna z nejstarších účastníků projektu Edurom v Rumunsku. Mihai ukončila jen 8 tříd, protože škola pro ni v té době nebyla prioritou. Je si vědoma toho, že škola je velmi důležitá, a proto její děti chodily do veřejných škol tak dlouho, jak samy chtěly. Vysvětluje, že toho zná mnoho o životě, ale nenaučila se to ve škole. Když jsme se jí zeptali na významnou událost v jejím životě, odpověděla, že si před několika lety zahrála ve scéně s Johnnym Deppem. Florina Mihai Rumunsko Mihai vzkazuje mladé generaci, že život je boj, ale stojí za to ho žít. V posledních letech se daří lépe i romské komunitě, nicméně že jsme stále na dlouhé cestě. Projekty jako Edurom pomáhají zlepšení života. Jaká byla vaše motivace zúčastnit se těchto kurzů? Potřebuji znalosti na PC, neboť moje současné zaměstnání to vyžaduje. Musím neustále pracovat s Microsoft Office, internetem atd. Co jste očekávala od projektu? Očekávám, že se naučím základní IT znalosti. Marie Žoltáková Česká republika 2 děti IT kurzy Co byste se ráda dozvěděla o rodinách z jiných evropských zemí, které jsou součástí projektu? Ráda bych se dozvěděla více o pracovních podmínkách v daných zemích. Zajímá mě také, jaké jsou podmínky vzdělávání romských dětí v zemích, které jsou součástí projektu. Mají také segregované školy jako v České republice? Jsou Romové diskriminováni v běžných školách? 10 Edurom Magazín

11 Hlasy rodin Jaká byla vaše motivace zúčastnit se těchto kurzů? Chceme být příkladem pro naše děti, aby neudělaly to, co jsme udělali my v minulosti. Chceme jim ukázat, že mohou do školy a úspěšně absolvovat zkoušky. Dnes je jiná situace než dříve, kdy nám naši rodiče nedovolili jít do školy. Přeji nové generaci, aby dokončila školu, pokračovala na univerzitě a tak bude mít slibnou budoucnost. A kdybych já dostala certifikát, to by bylo něco v mém životopise... María Jiménez López 4 děti Španělsko Jaký dojem jste měla z prvního kurzu? Když už se zúčastníte, je to velký moment, protože nesedíte doma. Já a moji kolegové se vždy pobavíme a zasmějeme. Je to výborné, velmi se mi tu líbí a beru to jako rozptýlení. Je dobré, když si můžete studovat a být s ostatními, je to výborná věc. Jak se vidíte v budoucnu? Vidím samu sebe jako pracující ženu. Doufám, že můj život nebude takový, jako je teď. Jaký máte pohled na školu nyní? Je to teď velmi dobré. Je více dětí, které navštěvují školy. Před dvěma lety tomu tak nebylo, ale nyní se počet dětí zvýšil. Všechny moje děti se učí, moje dcera chodí do školy a už umí celou abecedu. Co byste se ráda dozvěděla o rodinách z jiných evropských zemí, které jsou součástí projektu? Ráda bych se dozvěděla, jestli jejich děti chodí na střední školy a jaké jsou jejich zvyky Přijde vám tento trénink užitečný? Ano, velmi. Je to užitečně strávený čas s mladými lidmi, se kterými sdílíme zkušenosti. Bylo to zajímavé nebo nudné? Co si myslíte o metodách výuky? Pro mě to bylo velmi zajímavé, veškeré informace byly dobře odprezentovány, navíc mnoho mých přátel tam chodilo se mnou. Co bylo pro vás nejzajímavější na těchto tréninzích? Nejzajímavější pro mě bylo, když jsme se naučili používat programy jako Skype a Facebook. Také jsem se naučila jak si napsat životopis v Microsoft Word. Celkově to pro mě bylo velmi užitečné. Nikolinka Bulharsko Edurom Magazín 11

12 Naše sny Mým snem je stát se manažerkou mého oddělení. Mým snem je změnit mé současné zaměstnání a získat více možností na pracovním trhu Ružena Dudiová, Česká republika Marie Žoltáková, Česká republika Chci, aby moji synové dostali práci a aby byli úspěšní tak jako ostatní. María Mendoza, Španělsko Moje účast na tomto projektu je pozitivní příklad pro mé děti a mojí komunitu. Nikdy není pozdě učit se. Přála bych si mít lepší šance ve společnosti, najít si dobrou práci a získat lepší vzdělání pro moje děti. Todor Schein, Rumunsko Posouváme se kupředu Účastníme se kurzů, máme snahu, jsme spolu a máme to velmi rádi. Josefa Jiménez Jiménez,Španělsko Iuliana Schein,Rumunsko Mým snem je stát se sociálním pracovníkem a pomáhat tak lidem a vést je k lepšímu životu. Ginka, Bulharsko Naším snem je zvýšit naše znalosti a najít si dobrou práci. Byli bychom šťastni, kdybychom dostali lepší práci. Svetla, Bulharsko 12 Edurom Magazín

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů Bulletin pro učitele a odbornou veřejnost o využití informačních technologií v evropském vzdělávání říjen 2011 Cílem bulletinu je přinášet inspirace z Evropy a evropské spolupráce v oblasti využívání informačních

Více

KTERÉ VZALY OSUD DO SVÝCH RUKOU

KTERÉ VZALY OSUD DO SVÝCH RUKOU www.rhkbrno.cz 12 DVANÁCT PŘÍBĚHŮ ŽEN, KTERÉ VZALY OSUD DO SVÝCH RUKOU Asistenční centrum Brno pro podporu podnikání žen Regionální hospodářská komora Brno Moravská asociace podnikatelek a manažerek 2011

Více

...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci

...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci 4...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci Předmluva Z výzkumného monitoringu dopadu programu Mládež v akci na účastníky a vedoucí projektů za Českou

Více

Roma MATRIX Příručka dobré praxe. 7. Romské komunitní zdravotní mediátorky

Roma MATRIX Příručka dobré praxe. 7. Romské komunitní zdravotní mediátorky Roma MATRIX Příručka dobré praxe 7. Romské komunitní zdravotní mediátorky Tato publikace byla vytvořena s finanční podporou programu Evropské unie Základní práva a občanství. Za obsah publikace odpovídá

Více

Roma MATRIX Příručka dobré praxe. 5. Zaměstnávání Romů

Roma MATRIX Příručka dobré praxe. 5. Zaměstnávání Romů Roma MATRIX Příručka dobré praxe 5. Zaměstnávání Romů Tato publikace byla vytvořena s finanční podporou programu Evropské unie Základní práva a občanství. Za obsah publikace odpovídá výlučně Social Marketing

Více

zaměstnávání osob se zdravotním postižením

zaměstnávání osob se zdravotním postižením 1 INSPIRUJ SE zaměstnávání osob se zdravotním postižením úvod 3 Držíte v rukou brožurku, kterou jsme věnovali tématu zaměstnávání osob s tělesným a kombinovaným postižením. Vznikla v rámci projektu Inspirace

Více

Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta.

Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta. Výroční zpráva 2014 Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta. Akce v parku Žižkova. Několik slov o uplynulém roce Hledejte především jeho království a spravedlnost

Více

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech Sumář článků ze zpravodaje Rovné příležitosti ve strukturálních fondech ČERVENEC - LISTOPAD 2006 1 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky ve spolupráci s Gender Studies o.p.s. vydává od prosince

Více

Lidé, kteří se nevzdali. Přidáte se k nim?

Lidé, kteří se nevzdali. Přidáte se k nim? Lidé, kteří se nevzdali. Přidáte se k nim? Vážené čtenářky, vážení čtenáři, skoro každý z nás se v životě dostane do situace, kdy hledá práci. Pokud jste mladí, vzdělaní, s praxí a bez závazků, nemusí

Více

Sborník příkladů dobré praxe

Sborník příkladů dobré praxe Sborník příkladů dobré praxe Cílená opatření na trhu práce ve Zlínském kraji III CZ.1.04/2.1.01/91.00066 Tato publikace je financována prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z

Více

Občanské sdružení Slovo 21. Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize. březen 2006 červenec 2007

Občanské sdružení Slovo 21. Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize. březen 2006 červenec 2007 Občanské sdružení Slovo 21 Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize březen 2006 červenec 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí www.fitforflexi.cz FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí Flexi-slaďování práce a rodiny. Sborník inspirace

Více

Milí uživatelé a uživatelky tohoto plánovacího diáře,

Milí uživatelé a uživatelky tohoto plánovacího diáře, Milí uživatelé a uživatelky tohoto plánovacího diáře, výtisk, který držíte v rukou, spojuje příjemné s užitečným. Jako plánovací diář vám umožní dopodrobna si naplánovat vaše aktivity na celý kalendářní

Více

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU Zpravodaj 1/2013 Navlečení v modrých pláštěnkách a kšiltovkách jsme putovali s básníkem. Rozdávali jsme sošky ceny APLAUS. Vybírali vaše nejlepší fotografie, kde společným jmenovatelem byla modrá barva.

Více

Senátor Tomáš Grulich: Paní Karolína Síglová:

Senátor Tomáš Grulich: Paní Karolína Síglová: Senátor Tomáš Grulich: Děkuji panu velvyslanci a prosil bych paní Karolínu Síglovou ze Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí. Paní Karolína Síglová: Dobrý den. Na začátek

Více

Hledá se dvojjazyčný asistent. Zkušenosti s dvojjazyčnými asistenty v českých školách a inkluzí žáků s odlišným mateřským jazykem

Hledá se dvojjazyčný asistent. Zkušenosti s dvojjazyčnými asistenty v českých školách a inkluzí žáků s odlišným mateřským jazykem Hledá se dvojjazyčný asistent Zkušenosti s dvojjazyčnými asistenty v českých školách a inkluzí žáků s odlišným mateřským jazykem 1 META o.s. Sdružení pro příležitosti mladých migrantů Autoři materiálu:

Více

VYSOKOŠKOLSKÝ PRŮVODCE. Příručka o sebeobhajobě Pro studenty s autismem napsali dospělí lidé s autismem

VYSOKOŠKOLSKÝ PRŮVODCE. Příručka o sebeobhajobě Pro studenty s autismem napsali dospělí lidé s autismem VYSOKOŠKOLSKÝ PRŮVODCE Příručka o sebeobhajobě Pro studenty s autismem napsali dospělí lidé s autismem připravil ASAN The Autistic Self Advocacy Network ASAN - Síť sebeobhájců lidí s autismem Předmluvu

Více

Děti a mládež v náhradní péči

Děti a mládež v náhradní péči Děti a mládež v náhradní péči Poznej svá práva! BUDUJEME EVROPU PRO DĚTI A S DĚTMI Děti a mládež v náhradní péči Poznej svá práva! Budujeme Evropu pro děti a s dětmi www.coe.int/children Rada Evropy Překlad

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

Strukturální fondy EU 1

Strukturální fondy EU 1 Obsah Strukturální fondy EU 1 Úvod 2 Celoživotní učení čas jednat 3 Evropa občanů prostřednictvím celoživotního učení 4 Společnosti znalostí: výzva, kterou přináší změna 4 Kontinuita učení v průběhu života

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

PŘÍRUČKA FACILITÁTORA

PŘÍRUČKA FACILITÁTORA PŘÍRUČKA FACILITÁTORA Nikdy nepochybuj o tom, že malá skupinka oddaných občanů může změnit svět. Popravdě, to je jediné, co jej kdy změnilo. Margaret Mead Projekt Formula: číslo projektu: 527914-LLP-1-2012-UK-GRUNDTVIG-GMP

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací Věra Zapletalová Vedoucí práce: Ing. Ester Danihelková Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 / 2 Pro všechny, kteří (se) vzdělávají Program celoživotního učení 2007 2013 Česká republika Praha 2013 /

Více

Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj

Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj Autorka: Anežka Novotná Autoři článků: Jan Janda, Tomáš

Více

TOMIO OKAMURA VISION PRESS LIDÉ JSOU VE VĚTŠINĚ KONZERVATIVNÍ A NEUMÍ HNED POCHOPIT VELKÉ MYŠLENKY

TOMIO OKAMURA VISION PRESS LIDÉ JSOU VE VĚTŠINĚ KONZERVATIVNÍ A NEUMÍ HNED POCHOPIT VELKÉ MYŠLENKY VISION PRESS TOMIO OKAMURA LIDÉ JSOU VE VĚTŠINĚ KONZERVATIVNÍ A NEUMÍ HNED POCHOPIT VELKÉ MYŠLENKY BC. PETR KOBZÍK, MINIPOVOVAR RICHARD MOBILNÍ APLIKACE PRO VÁŠ BYZNYS JAN SMIGMATOR, SWING GALA OBSAH 04

Více

Vlastní pokoj: 10 pohledů

Vlastní pokoj: 10 pohledů Vlastní pokoj: 10 pohledů Editorská a autorská práva Národní kontaktní centrum ženy a věda Fotografie: Lucie Mlynářová Grafický návrh: Anna Šotolová Tisk: Ka-Ma s.r.o. Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7330-059-1

Více