Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne"

Transkript

1 Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí Šternberk Číslo: 2427/65 Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne program schůze RM dne Číslo: 2428/65 navrhuje program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Číslo: 2429/65 zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Číslo: 2430/65 schválit dotace v oblasti cestovního ruchu na rok 2018 v dotačním programu "Podpora cestovního ruchu ve Šternberku" žadatelům: Hanácký svaz technických sportů z. s., IČ Kč; Handkeho spolek, IČ Kč; MAS Šternbersko o. p. s., IČ Kč a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové smlouvy k dotačnímu programu uvedené v důvodové zprávě Číslo: 2431/65 plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k Číslo: 2432/65 zápis z jednání finančního výboru z , předběžné výsledky hospodaření města Šternberka k , rozpočtová opatření č. 1 až 10 dle předloženého návrhu a Stránka 1 z 12

2 vzít na vědomí schválená rozpočtová opatření a předběžné výsledky hospodaření města Šternberka za rok 2017 Číslo: 2433/65 předložený seznam pohledávek po splatnosti k Číslo: 2434/65 zápis z jednání škodní komise ze dne a souhlasí s vyřazením majetku z evidence Města Šternberka dle zápisu z jednání škodní komise Číslo: 2435/65 zápis č. 19 z jednání komise pro životní prostředí ze dne Číslo: 2436/65 zprávu o hospodaření v lesích ve vlastnictví města Šternberka za rok 2017 Číslo: 2437/65 žádost o kácení stromů na pozemku ve vlastnictví města Šternberka a souhlasí s kácením stromů na pozemku parc. č (2 ks lípy) v k. ú. Šternberk a provedením náhradních výsadeb Číslo: 2438/65 smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací mezi Městem Šternberk a firmou Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, PRAHA 3 Žižkov, IČO: a starostu podpisem smlouvy Číslo: 2439/65 ukládá odboru OIVZ zajistit formou smlouvy o dílo s Ing. Petrem Doleželem, Na Šibeníku Stránka 2 z 12

3 227/2, Olomouc, zajištění zaměření, průzkumných prací a studie "Chodník Jívavská" dle předložené nabídky. Číslo: 2440/65 žádost vlastníků nemovitostí - lokalita Smetanova, západní část, ukládá odboru investic a veřejných zakázek zajistit nabídku na zpracování dokumentace obslužné technické a dopravní infrastruktury parcel žadatelů a předložit ji radě města k projednání Číslo: 2441/65 zápis z jednání kulturní komise č. 23 ze dne Číslo: 2442/65 poskytnutí dotací v oblasti kultury na rok 2018 a) v dotačním programu Podpora pořadatelů kulturních akcí žadatelům: Post Bellum o.p.s., Paměť národů Střední Morava, IČ Kč; Vincent Joffrey Chignier, IČ Kč; Milena Schärferová, XXXXX Kč; Pěvecký sbor Šternberk, IČ Kč; Břetislav Vodička, IČ Kč; Psychiatrická léčebna, IČ Kč; Roman Janků Management, IČ Kč; o.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk, IČ Kč; Filip Lorenc, XXXXX Kč; b) v dotačním programu Podpora volnočasových aktivit a spolkového života žadatelům: MUDr. Michaela Cázerová, IČ Kč; Simona Hauerová, IČ Kč; a poskytnutí daru žadateli: Josef Novák, XXXXX, za Svaz Němců Severní Morava Orlické hory, místní organizace Šternberk Kč; c) v dotačním programu Podpora činnosti neprofesionálních uměleckých těles a souborů žadatelům: Pěvecký sbor Šternberk, IČ Kč; ŠOK aneb Šternberští ochotničtí komedianti, IČ Kč; uzavření smlouvy o poskytnutí daru, veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorových smluv k příslušnému dotačnímu programu uvedených v důvodové zprávě a veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací na účel určený žadateli dle návrhů uvedených v důvodové zprávě a Stránka 3 z 12

4 místostarostu Michala Oborného k podpisu smluv Číslo: 2443/65 schválit dotace v oblasti kultury na rok 2018 a) v dotačním programu Podpora pořadatelů kulturních akcí žadatelům: MAS Šternbersko o.p.s., IČ Kč; NPÚ hrad Šternberk, IČ Kč; Handkeho spolek, IČ Kč; Římskokatolická farnost, IČ Kč; ARKS Plus s.r.o., IČ Šternberské kulturní léto pod hvězdami vč. Šternberského kopce Kč; VILO servis s.r.o., IČ ; Charita Šternberk, IČ : benefiční koncert Kč, autogramiáda knihy fotografií 0 Kč; b) v dotačním programu Podpora volnočasových aktivit a spolkového života žadateli: Dalov pro život, IČ Kč; c) na účel určený žadateli: Spolek prohlubování česko německých vztahů ve Šternberku, IČ Kč (restaurování oltáře z kapličky P. Marie); Handkeho spolek, IČ Kč (zajištění turistické sezóny v klášteře) podle veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací na účel určený žadateli dle návrhů uvedených v důvodové zprávě Číslo: 2444/65 zápis z jednání komise pro sport a volný čas č. 22 ze dne Číslo: 2445/65 poskytnutí dotací v oblasti sportu a volného času na rok 2018 a) v dotačním programu Podpora sportovní činnosti žadatelům: TJ Dalov, IČ Kč; SK Vyhlídka Šternberk, IČ Kč; Kuželkářský klub, IČ K; Šachový klub, IČ Kč; Plavecké sporty Šternberk, IČ Kč; Petr Trnka, IČ Kč; Tomeček Motorsport, IČ Kč; Tomáš Zach, nar Kč; Gymnázium Šternberk, IČ Kč; Mgr. Jan Gottwald, IČ Kč; Martin Motáň, IČ Kč; Stránka 4 z 12

5 b) v dotačním programu Podpora volnočasových aktivit a spolkového života žadatelům: Ing. Olga Lorencová, IČ Kč; Český svaz včelařů, IČ Kč; Kynologický spolek Pod Šibeníkem, IČ Kč; Kynologický klub Hvězda, IČ Kč; Sterngame, IČ Kč; c) na účel určený žadatelem: Junák - český skaut, středisko Šternberk, IČ Kč (oprava základové desky pod klubovnou); uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorových smluv k příslušnému dotačnímu programu uvedených v důvodové zprávě a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na účel určený žadatelem dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a místostarostu Michala Oborného k podpisu smluv Číslo: 2446/65 schválit dotace v oblasti sportu a volného času na rok 2018 a) v dotačním programu Podpora sportovní činnosti žadatelům: TJ Sokol Šternberk, IČ Kč; Fotbalový klub Šternberk, IČ Kč; Atletický klub Šternberk, IČ Kč; Florbalový klub Šternberk, IČ Kč; Tenisový klub Šternberk, IČ Kč; Sportovní klub SKI-OB Šternberk, IČ Kč; b) na účel určený žadateli: AMK Ecce Homo, IČ Kč (celoroční činnost, motoristické akce pro veřejnost); Tenisový klub Šternberk, IČ Kč (realizace nové tréninkové zdi); TTV Sport Group, s.r.o., IČ Kč (Czech Cycling Tour) podle veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací na účel určený žadateli dle návrhů uvedených v důvodové zprávě Číslo: 2447/65 souhlasí s udělením výjimky z konzumace alkoholických nápojů podle čl. 3 obecně závazné vyhlášky Města Šternberka č. 3/2008/vyhl., o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů, pro akci Venkovské trhy Šternberk, konané ve dnech , , , , , , a na Hlavním náměstí ve Šternberku dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a rozhoduje Stránka 5 z 12

6 o vydání správního rozhodnutí o výjimce z konzumace alkoholických nápojů Číslo: 2448/65 souhlasí s udělením výjimky z konzumace alkoholických nápojů podle čl. 3 obecně závazné vyhlášky Města Šternberka č. 3/2008/vyhl., o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů, pro akci Masopustní jarmark ve Šternberku konanou dne na Hlavním náměstí ve Šternberku dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a rozhoduje o vydání správního rozhodnutí o výjimce z konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Číslo: 2449/65 strategický dokument "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Šternberk" dle důvodové zprávy Číslo: 2450/65 stanovuje termíny projednání výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2017 dle návrhu uvedeného v příloze Číslo: 2451/65 zápis z jednání sociální a zdravotní komise ze dne Číslo: 2452/65 poskytnutí dotací v oblasti sociálních služeb, humanitární pomoci a zdravotnických služeb: a) v dotačním programu Podpora poskytovatelů sociálních služeb, humanitární pomoci a prorodinných aktivit žadatelům: Spolek Vincentinum, IČ Kč; Středisko rané péče SPRP Olomouc, IČ Kč; Poradna pro občanství/občanská a lidská práva, IČ Kč Simona Hauerová, Dětské centrum Oaza, IČ Jdeme autistům naproti, z.s., IČ b) v dotačním programu Podpora volnočasových aktivit a spolkového života v sociální oblasti žadatelům: poskytnutí daru žadateli: Český červený kříž, místní skupina Šternberk, zastoupení MUDr. Miroslavou Stránka 6 z 12

7 Šanovou, nar Kč c) na účel určený žadateli: Klíč - centrum sociálních služeb, p.o., IČ Kč, uzavření smlouvy o poskytnutí daru, veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorových smluv k příslušnému dotačnímu programu uvedených v důvodové zprávě a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na účel určený žadateli dle návrhu uvedeném v důvodové zprávě a místostarostu Michala Oborného k podpisu smluv Číslo: 2453/65 schválit dotace v oblasti sociálních služeb, humanitární pomoci a zdravotnických služeb na rok 2018 a) v dotačním programu Podpora poskytovatelů sociálních služeb, humanitární pomoci a prorodinných aktivit žadatelům: Charita Šternberk, IČ Kč Ecce Homo Šternberk, z.s. IČ Kč b) v dotačním programu Podpora volnočasových aktivit a spolkového života v sociální oblasti žadatelům: Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace Šternberk, IĆ Kč c) v dotačním programu Podpora prevence drogových závislostí" žadatelům: Podané ruce, o.p.s. IČ Kč Číslo: 2454/65 zápis č. 23 z jednání komise rozvoje města a správy majetku ze dne Číslo: 2455/65 schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 472/13, s podílem na společných částech domu a pozemku ve výši 9087/101105, která se nachází v budově č.p. 472 (ul. Masarykova 22), bytový dům postavený na pozemku parc. č. 2834/1, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk, za kupní cenu Kč XXXXX a zmocnit místostarostu Michala Oborného k podpisu smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky Stránka 7 z 12

8 Číslo: 2456/65 schválit prodej části pozemku a uzavření kupní smlouvy na pozemkový díl "a" oddělený z pozemku parc. č. 742/1 trvalý travní porost o výměře 552 m 2 a nově sloučený do pozemku parc. č. 742/3 trvalý travní porost v k. ú. Dalov dle geometrického plánu č /2017 ze dne s XXXXX za cenu 150 Kč/m 2 a zmocnit k podpisu kupní smlouvy místostarostu Michala Oborného Číslo: 2457/65 pronájem části pozemku a uzavření dodatku č. 1 smlouvy o nájmu pozemku č. 220/11/s ze dne ve věci rozšíření předmětu nájmu nově na 180 m 2 za cenu 270 Kč/rok s XXXXXa k podpisu dodatku č. 1 smlouvy o nájmu pozemku místostarostu Michala Oborného Číslo: 2458/65 ukončení nájemní smlouvy č. 523/11/S/SBNP uzavřenou s Robertem Liškou, Hlásnice 46, Šternberk, IČ: dohodou ke dni a místostarostu Michala Oborného k podpisu dohody o ukončení nájmu Číslo: 2459/65 uzavření nájemní smlouvy na pronájem souboru místností sloužících podnikání o ploše 95,41 m 2 v přízemí bytového dobu č. pop. 106, který je součástí pozemku parc. č. 260, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (Hlavní nám. 12) se společností AROMASHOP s.r.o., IČ: se sídlem Hlásnice 46, Šternberk za podmínek dle předloženého materiálu a místostarostu Michala Oborného k podpisu nájemní smlouvy Číslo: 2460/65 schválit odmítnutí nabídky XXXXX, vlastníka pozemku parc.č. 393/3 orná půda o výměře m 2 v k.ú. Lhota u Šternberka, na jeho převod do vlastnictví města za cenu Kč/m 2 a schválit ukončení jednání o výkupu pozemku Stránka 8 z 12

9 Číslo: 2461/65 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem uložení a provozování vodovodní a plynové přípojky, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jeho odstraňováním v části pozemku parc. č. 2156/3, dle geometrického plánu č /2015 nově označeného jako pozemek parc. č. 2156/13 v katastrálním území a obci Šternberk, který je ve vlastnictví Města Šternberk, ve prospěch Olomouckého kraje, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, Olomouc, IČ: , na dobu neurčitou, bezúplatně, v rozsahu dle geometrického plánu č /2017a k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene místostarostu Michala Oborného Číslo: 2462/65 schválit směnu pozemku parc. č. 466 zast. pl. o výměře 555 m 2, jehož součástí je stavba, Šternberk, č.p. 1162, rod. dům, pozemku parc. č. 467/1 zast. pl. o výměře 945 m 2, jehož součástí je stavba, Šternberk, č.p. 1161, rod. dům, pozemku parc. č. 467/2 zast. pl. o výměře 30 m 2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., jiná st., pozemku parc. č. 468/1 ost. pl. o výměře m 2 a pozemku parc. č. 468/2 zast. p. o výměře 465 m 2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., obč. vyb., vše v k.ú. a obci Šternberk, vše se všemi součástmi a příslušenstvím, vše ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Vincentina - poskytovatele sociálních služeb Šternberk, příspěvkové organizace, za část pozemku parc. č. 2156/3 ost. pl. o výměře m 2, dle geometrického plánu č /2015 ze dne pozemek parc. č. 2156/3 ost. pl. o výměře m 2, se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména s porosty a ploty, vše v k.ú. a obci Šternberk, vše ve vlastnictví Města Šternberka, IČ: Město Šternberk uhradí Olomouckému kraji cenový rozdíl směňovaných nemovitostí ve výši Kč, nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí rovným dílem, směnná smlouva a smlouva o zřízení věcných břemen vedení inženýrských sítí ve prospěch Olomouckého kraje budou uzavřeny současně a zmocnit podpisem směnné smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene místostarostu Michala Oborného Číslo: 2463/65 uzavření smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem umístění vedení splaškové kanalizační přípojky, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s jeho provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jeho odstraňováním v části pozemku parc. č. 398 (která je ve vlastnictví Města Šternberka) ve prospěch nemovitosti - stavby č. p. 1326, která je součástí pozemku parc. č. 361 (ve vlastnictví XXXXX), vše v k. ú. Šternberk, na dobu neurčitou, dle geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene a za cenu dle dokumentu Rady města Šternberka, Ceník věcných břemen zřizovaných na nemovitostech ve vlastnictví Města Šternberka, č , ze dne , dle Stránka 9 z 12

10 předloženého materiálu a místostarostu Michala Oborného k podpisu smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti Číslo: 2464/65 úpravu finanční náhrady za užívání areálu střelnice dle předloženého materiálu s účinnosti od Číslo: 2465/65 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 004 o velikosti 1+kk s příslušenstvím v domě ve Šternberku, č. pop. 390, který je součástí pozemku parc. č zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Žitná č. o. 12) s XXXXX za podmínek dle předloženého materiálu a místostarostu Michala Oborného k podpisu nájemní smlouvy Číslo: 2466/65 uzavření nájemní smlouvy na byt č. D02 o velikosti 1+1 s příslušenstvím v domě ve Šternberku, č. pop. 2439, který je součástí pozemku parc. č zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Uničovská č. o. 51A) s XXXXX za podmínek dle předloženého materiálu a místostarostu Michala Oborného k podpisu nájemní smlouvy Číslo: 2467/65 uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku č. 385/23 o velikosti 1+0 s příslušenstvím v domě ve Šternberku, č. pop. 385, který je součástí pozemku parc. č zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Uničovská č. o. 53) s XXXXX za podmínek dle předloženého materiálu a místostarostu Michala Oborného k podpisu nájemní smlouvy Číslo: 2468/65 výpůjčku části pozemku a uzavření smlouvy o výpůjčce na dobu neurčitou na část pozemku parc. č. 3060/1 ostatní plocha o výměře cca m 2 v k. ú. Šternberk s CK Šternberk z.s., Rýmařovská 572/23, Šternberk, IČ: za účelem vybudování pumptrack (bmx) zóny a nutného příslušenství dle předloženého Stránka 10 z 12

11 materiálu a k podpisu smlouvy o výpůjčce místostarostu Michala Oborného Číslo: 2469/65 záměr výpůjčky souboru místností v 1. patře budovy ve Šternberku, č. pop. 960, která je součástí pozemku parc. č. 4689/1, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (Dvorská č. o. 13) pro Ecce Homo Šternberk, z. s., IČ: , Masarykova 12, Šternberk, dle důvodové zprávy Číslo: 2470/65 záměr výpůjčky nemovitých věcí parc. č. 474, zast. plocha a nádvoří o výměře 310 m 2, jejíž součástí je stavba tech. vybavení č. p. 1500, parc. č. 475, zast. plocha o výměře 120 m 2, jejíž součástí je stavba obč. vyb. bez čp/če a parc.č. 476, ost. plocha o výměře 567 m 2 v k. ú. Šternberk pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, Olomouc, IČ: dle předloženého materiálu Číslo: 2471/65 schválit záměr směnit část pozemku parc. č. 217/105 ostatní plocha o výměře cca 280 m 2 (přesná výměra bude dána geometrickým plánem) v k. ú. Šternberk ve vlastnictví Města Šternberka, IČ: , Horní náměstí 78/16, Šternberk za cenu 500 Kč/m 2 za část pozemku parc. č. 217/106 ostatní plocha o výměře cca 200 m 2 (přesná výměra bude dána geometrickým plánem) v k. ú. Šternberk ve vlastnictví společnosti BO-IMPORT s.r.o., IČ: , Tyršova 1268/22, Olomouc za cenu 240 Kč/m 2 dle předloženého materiálu Číslo: 2472/65 schválit záměr Města Šternberka bezúplatně převést dle geometrického plánu č /2016 ze dne část pozemku parc.č. parc. č ost. pl. o výměře 82 m 2, nově označeno jako parc. č. 5360/2, část pozemku parc. č díl d ost. pl. o výměře 12 m 2 a část pozemku parc. č díl a ost. pl. o výměře 11 m 2, které budou sloučeny do pozemku parc. č. 5380/1 vše v k.ú. a obci Šternberk, z vlastnictví Města Šternberka, IČ: , do vlastnictví Olomouckého kraje, IČ: , do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí části pozemku parc č ost. pl. o výměře 782 m 2 a části pozemku parc. č. 3673/1 ost. pl. o výměře 1 m 2, dle geometrického plánu č /2015 ze dne pozemky parc. č díl f o výměře 782 m 2 a parc. č. 3673/1 díl g o výměře 1 m 2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 4269/4 o celkové výměře 783 m 2, dále části pozemků parc. č ost. pl. o výměře 517 m 2, parc. č ost. pl. o celkové výměře Stránka 11 z 12

12 m 2, parc. č. 5334/1 ost. pl. o výměře 47 m 2 a parc. č zast. pl. o výměře 18 m 2, dle geometrického plánu č /2016 ze dne pozemky parc. č. 4269/6 o výměře 517 m 2, parc. č. 5334/1 díl h o výměře 47 m 2, parc. č díl g o výměře 66 m 2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 5334/2 ost. pl. o celkové výměře 493 m 2, parc. č díl e o výměře 122 m 2, který je sloučen do pozemku parc. č ost. pl. o celkové výměře 530 m 2, parc. č. 5380/2 o výměře 477 m 2, parc. č díl c o výměře 18 m 2 a parc. č díl b o výměře 451 m 2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 5380/3 ost. pl. o celkové výměře 469 m 2 a parc. č. 5380/4 ost. pl. o výměře 289 m 2, vše v k.ú. a obci Šternberk z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví Města Šternberk, IČ: Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a zmocnit k podpisu žádosti o bezúplatný převod místostarostu Michala Oborného Číslo: 2473/65 zvýšení nájemného z prostorů sloužících k podnikání v majetku Města Šternberka o inflaci za rok 2017 ve výši 2,5 % Ing. Stanislav Orság starosta Michal Oborný místostarosta Stránka 12 z 12

Usnesení 22. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 22. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 22. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 21. 02. 2018 Číslo: 487/22 program zasedání ZM dne 21.02.2018 Číslo:

Více

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 20. 02. 2019 Číslo: 37/3 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 06.04.2016 208 / 11 č. 2 209 / 11 č. 3 210 / 11 č. 4 211 / 11 č. 5 212 / 11 č. 6 213 / 11 č. 7 program zasedání dne 6. 4. 2016 přehled usnesení

Více

Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 22.06.2016 239 / 12 č. 2 240 / 12 č. 3 241 / 12 č. 4 242 / 12 č. 5 243 / 12 č. 6 244 / 12 č. 7 program zasedání dne 22. 6. 2016 přehled usnesení

Více

Usnesení 16. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 16. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 16. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 22. 02. 2017 Číslo: 321/16 program zasedání dne 22.02.2017 Číslo: 322/16

Více

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis ze 2. jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis ze 2. jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 185/7 Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne 04. 02. 2019 program schůze RM dne 04.02.2019 Číslo: 186/7 zápis ze

Více

Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Zastupitelstva města Šternberka za období od do

Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Zastupitelstva města Šternberka za období od do Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1848/52 Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne 15. 05. 2017 program schůze dne 15.05.2017 Číslo: 1849/52 plnění

Více

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2225/60 Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne 30. 10. 2017 program schůze RM dne 30.10.2017 Číslo: 2226/60 zápis

Více

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.10.2012 Číslo 1436 Zodpovídá: OKS Termín: 22.10.2012 program schůze dne 22.10.2012 Číslo 1437 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2012 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 79 / 6 č. 2 Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 17.06.2015 program zasedání dne 17.06.2015 80 / 6 č. 3 přehled usnesení Rady města Šternberka za uplynulé období a informace občanům

Více

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 11. 04. 2018 Číslo: 503/23 program zasedání ZM dne 11.04.2018 Číslo:

Více

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2498/67 Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne 12. 03. 2018 program schůze RM dne 12.03.2018 Číslo: 2499/67 zápis

Více

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 427/12 Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne 29. 04. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 29.04.2019

Více

Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.06.2016 Číslo: 1167/36 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 22.06.2016 Číslo: 1168/36 Zodpovídá: OSV Termín: 24.06.2016 odměnu ředitelce

Více

Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.5.2014 Číslo 2607 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.5.2014 program schůze dne 12.05.2014 Číslo 2608 Zodpovídá: OŠK Termín: 20.5.2014 v souladu s ustanovením

Více

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne 02.02.2015 Číslo: 114/5 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 02.02.2015 Číslo: 115/5 Zodpovídá: FO Termín: 31.08.2015 předložený seznam

Více

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 05. 12. 2018 Číslo: 16/2 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 06. 12. 2017 Číslo: 443/21 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2602/70 Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne 23. 04. 2018 program schůze RM dne 23.04.2018 Číslo: 2603/70 zápis

Více

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2744/74 Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 07. 2018 program schůze RM dne 16.07.2018 Číslo: 2745/74 plnění

Více

Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 21. 06. 2017 Číslo: 367/18 program zasedání ZM dne 21.06.2017 Číslo:

Více

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 17. 04. 2019 Číslo: 76/4 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 31. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 31. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 31. schůze Rady města Šternberka ze dne 14.03.2016 Číslo: 910/31 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 14.03.2016 Číslo: 911/31 Zodpovídá: FO Termín: 14.03.2016 inventarizační

Více

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.7.2014 Číslo 2729 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.7.2014 program schůze dne 07.07.2014 Číslo 2730 Zodpovídá: OŠK Termín: 11.7.2014 s o u h l a s í s udělením

Více

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne 12.09.2012 308 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 12.09.2012 309 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 3 bere na

Více

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 08.04.2015 43 / 4 č. 2 44 / 4 č. 3 program zasedání dne 8. 4. 2015 návrh změny Jednacího řádu ZM a vydává dokument ZM Jednací řád Zastupitelstva

Více

Usnesení 68. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 68. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2553/68 Usnesení 68. schůze Rady města Šternberka ze dne 26. 03. 2018 program schůze RM dne 26.03.2018 Číslo: 2554/68 navrhuje

Více

Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.5.2012 Číslo 1159 Zodpovídá: OKS Termín: 28.5.2012 program schůze dne 28.05.2012 Číslo 1160 Zodpovídá: FO Termín: 31.5.2012 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2804/76 Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne 06. 08. 2018 program schůze RM dne 06.08.2018 Číslo: 2805/76 předložený

Více

Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2406/64 Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne 15. 01. 2018 program schůze RM dne 15.01.2018 Číslo: 2407/64 žádost

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne 01.06.2015 Číslo: 361/13 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 01.06.2015 Číslo: 362/13 Zodpovídá: FO Termín: 04.06.2015 rozpočtový výhled

Více

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2829/77 Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne 27. 08. 2018 program schůze RM dne 27.08.2018 Číslo: 2830/77 zápis

Více

Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.08.2014 Číslo: 2800 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 25.08.2014 Číslo: 2801 Zodpovídá: FO Termín: 11.09.2014 zápis z jednání finančního výboru

Více

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 10.12.2014 11 / 2 č. 2 program zasedání dne 10. 12. 2014 12 / 2 č. 3 13 / 2 č. 4 14 / 2 č. 5 zápis z jednání finančního výboru ze dne 15.09.2014

Více

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne 09.03.2015 Číslo: 160/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 09.03.2015 Číslo: 161/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: 31.03.2015 zápis z jednání

Více

Usnesení 86. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 86. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 86. schůze Rady města Šternberka ze dne 3.3.2014 Číslo 2436 Zodpovídá: OdPVV Termín: 3.3.2014 program schůze dne 03.03.2014 Číslo 2437 Zodpovídá: FO Termín: 3.3.2014 Inventarizační zprávu o inventarizaci

Více

Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne 16.05.2016 Číslo: 1078/34 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 16.05.2016 Číslo: 1079/34 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2016 důvodovou zprávu

Více

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1982/55 Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne 17. 07. 2017 program schůze RM dne 17.07.2017 Číslo: 1983/55 plnění

Více

Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne 31. 10. 2016 Číslo: 1415/42 program schůze dne 31.10.2016 Číslo: 1416/42 zápis z jednání finančního výboru z 14.10.2016 výsledky hospodaření města Šternberka

Více

Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne 4.3.2013 Číslo 1659 Zodpovídá: OdPVV Termín: 4.3.2013 program schůze dne 04.03.2013 Číslo 1660 Zodpovídá: FO Termín: 4.3.2013 Inventarizační zprávu o inventarizaci

Více

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 21/2 Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne 19. 11. 2018 program schůze RM dne 19.11.2018 Číslo: 22/2 navrhuje program

Více

Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne 30.4.2012 Číslo 1116 Zodpovídá: Termín: 30.4.2012 program schůze dne 30.04.2012 Číslo 1117 Zodpovídá: FO Termín: 2.5.2012 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 93/5 Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne 17. 12. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 17.12.2018 Číslo:

Více

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 09.12.2015 150 / 9 č. 2 151 / 9 č. 3 152 / 9 č. 4 153 / 9 č. 5 program zasedání dne 9. 12. 2015 odpis pohledávek nad 20 000 Kč dle důvodové zprávy

Více

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne 13.6.2012 Číslo 1196 Zodpovídá: OKS Termín: program schůze dne 13.06.2012 Číslo 1197 Zodpovídá: OŠK Termín: 15.6.2012 2. vydání směrnice S 55-04 Stanovení

Více

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 26. 09. 2018 Číslo: 560/27 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 35. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 35. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 35. schůze Rady města Šternberka ze dne 30.05.2016 Číslo: 1116/35 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 30.05.2016 Číslo: 1117/35 Zodpovídá: FO Termín: 09.06.2016 zápis z jednání

Více

Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.3.2013 Číslo 1696 Zodpovídá: OdPVV Termín: 18.3.2013 program schůze dne 18.03.2013 Číslo 1697 Zodpovídá: FO Termín: 18.3.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 17. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 17. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 17. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 05. 04. 2017 Číslo: 347/17 program zasedání dne 05.04.2017 Číslo: 348/17

Více

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne 29.4.2013 Číslo 1808 Zodpovídá: OdPVV Termín: 29.4.2013 program schůze dne 29.04.2013 Číslo 1809 Zodpovídá: FO Termín: 30.4.2013 zápis z jednání finančního

Více

Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 115 / 8 č. 2 Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 16.09.2015 vzdání se funkce člena Zastupitelstva města Šternberka Ing. Pavla Stonawského k 31.08.2015 a složení slibu členů Zastupitelstva

Více

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2036/56 Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne 07. 08. 2017 navrhuje program schůze Rady města Šternberka dne 07.08.2017

Více

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne 19.11.2012 Číslo 1481 Zodpovídá: OKS Termín: 19.11.2012 program schůze dne 19.11.2012 Číslo 1482 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2012 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.01.2016 Číslo: 786/27 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 18.01.2016 Číslo: 787/27 Zodpovídá: OSV Termín: 21.12.2015 návrhy na zavedení

Více

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne 3.12.2012 Číslo 1516 Zodpovídá: OKS Termín: 3.12.2012 program schůze dne 03.12.2012 Číslo 1517 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2012 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo: 1486/44 Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne 07. 12. 2016 program schůze dne 07.12.2016 O: V. Koudelová Číslo: 1487/44 rozhodnutí o poskytnutí dotace Městu Šternberk na projekt Zvýšení

Více

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 18. 09. 2019 Číslo: 137/6 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 20. 09. 2017 Číslo: 410/20 program zasedání ZM dne 20.09.2017 Číslo:

Více

Usnesení 69. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 69. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 69. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.5.2013 Číslo 1872 Zodpovídá: OdPVV Termín: 27.5.2013 program schůze dne 27.05.2013 Číslo 1873 Zodpovídá: FO Termín: 31.5.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2661/71 Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne 14. 05. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 14.05.2018

Více

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne 10.12.2014 Číslo: 57/2 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 10.12.2014 Číslo: 58/2 Zodpovídá: SMM Termín: 31.01.2015 že Nájemní smlouva

Více

Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 284/9 Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne 04. 03. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 04.03.2019 Číslo:

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1/1 Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne 05. 11. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 05.11.2018 Číslo:

Více

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne 28.03.2012 251 / 10 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 28.03.2012 252 / 10 Zastupitelstvo města Šternberka č. 3 bere na

Více

Usnesení 84. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 84. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 84. schůze Rady města Šternberka ze dne 3.2.2014 Číslo 2357 Zodpovídá: OdPVV Termín: 3.2.2014 program schůze dne 03.02.2014 Číslo 2358 Zodpovídá: OVV Termín: 7.2.2014 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.6.2012 Číslo 1216 Zodpovídá: OKS Termín: 25.6.2012 program schůze dne 25.6.2012 Číslo 1217 Zodpovídá: OSV Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání

Více

Usnesení 6. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z 1. jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 6. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z 1. jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 132/6 Usnesení 6. schůze Rady města Šternberka ze dne 14. 01. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 14.01.2019 Číslo:

Více

Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.07.2015 Číslo: 462/17 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 27.07.2015 Číslo: 463/17 Zodpovídá: FO Termín: 27.07.2015 předložený seznam

Více

Usnesení 20. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 20. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 20. schůze Rady města Šternberka ze dne 16.09.2015 Číslo: 576/20 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 16.09.2015 Číslo: 577/20 Zodpovídá: OSMM Termín: 30.09.2015 souhlasí s přerušením

Více

Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne 31.10.2011 Číslo: 727 Zodpovídá: FO Termín: 24.11.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 13 10. 2011 a výsledky hospodaření Města Šternberka k 30.

Více

Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 24.09.2014 615 / 26 č. 2 616 / 26 č. 3 617 / 26 č. 4 618 / 26 č. 5 619 / 26 č. 6 620 / 26 č. 7 program zasedání dne 24. 9. 2014 přehled usnesení

Více

Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne 21.10.2013 Číslo 2171 Zodpovídá: OdPVV Termín: 21.10.2013 program schůze dne 21.10.2013 Číslo 2172 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2013 b e r e n a v ě d o

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1952/54 Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne 21. 06. 2017 program schůze RM dne 21.06.2017 Číslo: 1953/54 zápis

Více

Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k

Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2179/59 Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 10. 2017 program schůze RM dne 16.10.2017 Číslo: 2180/59 plnění

Více

Usnesení 58. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 58. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2154/58 Usnesení 58. schůze Rady města Šternberka ze dne 20. 09. 2017 program schůze RM dne 20.09.2017 Číslo: 2155/58 žádost

Více

Usnesení 61. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 61. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2259/61 Usnesení 61. schůze Rady města Šternberka ze dne 13. 11. 2017 program schůze RM dne 13.11.2017 Číslo: 2260/61 navrhuje

Více

USNESENÍ z 12. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. dubna 2019 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 12. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. dubna 2019 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 12. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. dubna 2019 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/12/2019 Schválení programu 12. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ ze 14. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 28. května 2019 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 14. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 28. května 2019 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 14. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 28. května 2019 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/14/2019 Schválení programu 14. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne

USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne 6. 4. 2011 59 / 4 Zastupitelstvo města Šternberka č.2 program zasedání ZM Šternberka dne 6.4. 2011 60 / 4 Zastupitelstvo města Šternberka č4 bere na vědomí

Více

Usnesení 29. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 29. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 29. schůze Rady města Šternberka ze dne 24.02.2016 Číslo: 883/29 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 24.02.2016 Číslo: 884/29 Zodpovídá: OSMM Termín: 31.05.2016 Zastupitelstvu

Více

U S N E S E N Í. 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína a příspěvkových organizací za 1. pololetí 2016 (tisk R/391)

U S N E S E N Í. 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína a příspěvkových organizací za 1. pololetí 2016 (tisk R/391) U S N E S E N Í z 41. schůze Rady města Kojetína, konané dne 17. srpna 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína

Více

Usnesení 89. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 89. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 89. schůze Rady města Šternberka ze dne 14.4.2014 Číslo 2540 Zodpovídá: OdPVV Termín: 14.4.2014 program schůze dne 14.04.2014 Číslo 2541 Zodpovídá: OŽÚ Termín: 14.4.2014 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo: 1563/46 Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 01. 2017 program schůze dne 16.01.2017 O: Mgr. I. Černocká T: 16.01.2017 Číslo: 1564/46 důvodovou zprávu ke změně směrnice S 61-06 Oběh

Více

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.10.2013 Číslo 2147 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.10.2013 program schůze dne 07.10.2013 Číslo 2148 Zodpovídá: OdPVV Termín: 30.10.2013 b e r e n a v ě d o

Více

Usnesení 47. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 47. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo: 1594/47 Usnesení 47. schůze Rady města Šternberka ze dne 06. 02. 2017 program schůze dne 06.02.2017 O: Mgr. I. Černocká T: 07.02.2017 Číslo: 1595/47 zápis z jednání finančního výboru z 27.01.2017,

Více

Usnesení 8. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 8. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 8. schůze Rady města Šternberka ze dne 23.03.2015 Číslo: 197/8 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 23.03.2015 Číslo: 198/8 Zodpovídá: FO Termín: 26.03.2015 zápis z jednání finančního

Více

Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne 3.4.2013 Číslo 1752 Zodpovídá: OdPVV Termín: 3.4.2013 program schůze dne 03.04.2013 Číslo 1753 Zodpovídá: FO Termín: 3.4.2013 b e r e n a v ě d o m í dodatky

Více

Zápis z 22. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 22. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 22. schůze Rady města Šternberka ze dne 5.9.2011 Číslo: 617 Zodpovídá: FO Termín: 5.9.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 26. 8. 2011 a výsledky hospodaření Města Šternberka k 31. 7.

Více

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne 26.8.2013 Číslo 2055 Zodpovídá: OdPVV Termín: 26.8.2013 program schůze dne 26.8.2013 Číslo 2056 Zodpovídá: FO Termín: 30.8.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 15. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 15. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Číslo: 299/15 Usnesení 15. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 07. 12. 2016 program zasedání 07.12.2016 O: Mgr. I. Černocká T: 07.12.2016 Číslo: 300/15 přehled usnesení Rady města Šternberka

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2081/57 Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne 28. 08. 2017 program schůze RM dne 28.08.2017 Číslo: 2082/57 navrhuje

Více

Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne 11.9.2013 Číslo 2087 Zodpovídá: OdPVV Termín: 11.9.2013 program schůze dne 11.09.2013 Číslo 2088 Zodpovídá: OŠK Termín: 1.10.2013 zastupitelstvu města -

Více

USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne

USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne 14. 9. 2011 132 / 6 Zastupitelstvo města Šternberka program zasedání ZM Šternberka dne 14.9.2011 133 / 6 Zastupitelstvo města Šternberka č.4 přehled usnesení

Více

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne ; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne 15.4.2013 Číslo 1782 Zodpovídá: OdPVV Termín: 15.4.2013 program schůze dne 15.04.2013 Číslo 1783 Zodpovídá: FO Termín: 16.4.2013 nové vydání směrnice

Více

Usnesení 32. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 32. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 32. schůze Rady města Šternberka ze dne 06.04.2016 Číslo: 984/32 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 06.04.2016 Číslo: 985/32 Zodpovídá: OSMM Termín: 06.04.2016 Zastupitelstvu

Více

Usnesení 66. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 66. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2474/66 Usnesení 66. schůze Rady města Šternberka ze dne 21. 02. 2018 program schůze RM dne 21.02.2018 Číslo: 2475/66 žádost

Více

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne Usnesení Zastupitelstva města Moravský č. 12 ze dne 19.10.2016 1. USNESENÍ č. 2016/ 12/283/ZM Program Zastupitelstva města Moravský zařazení bodu dotazy a podněty občanů za bod volba ověřovatelů Celkem

Více

Usnesení 37. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 37. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 37. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.07.2016 Číslo: 1192/37 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 18.07.2016 Číslo: 1193/37 Zodpovídá: OSV Termín: 29.07.2016 dodatek č. 1

Více

Zápis z 29. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 29. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 29. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.11.2011 Číslo 783 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 11. 11. 2011 a b e r e n a v ě d o m í výsledky hospodaření

Více

Usnesení 33. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 33. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 33. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.04.2016 Číslo: 1005/33 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 25.04.2016 Číslo: 1006/33 Zodpovídá: FO Termín: 30.04.2016 zápis z jednání

Více