XML terminologie a charakteristiky. Roman Malo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XML terminologie a charakteristiky. Roman Malo"

Transkript

1 XML terminologie a charakteristiky Roman Malo

2 XML extensible Markup Language (rozšiřitelný značkovací jazyk) Verze 1.0, 1.1 Rozdíly v podpoře různých znakových sad a práci s řídícími znaky Metajazyk nejsou definovány konkrétní značky XML aplikace 2

3 XML značkování XML je meta-značkovací jazyk pro textové dokumenty, nedefinuje tedy pevně danou množinu značek Je možné definovat si vlastní elementy, tak jak je potřeba flexibilita, rozšiřitelnost Všechny dokumenty však musí odpovídat striktní gramatice určující umístění značek, dovolené názvy, atributy well-formed dokumenty XML je case-sensitive! Identifikátory mohou obsahovat libovolné alfanumerické znaky, podtržítka, pomlčky, tečky i znaky různých abeced XML aplikace 3

4 Ukázka XML dat XML aplikace 4

5 XML aplikace Při práci s XML je vždy použita XML aplikace XML aplikace představuje konkrétní množinu značek a pravidel jejich použití XML aplikace je instancí XML Jednotlivé skupiny či instituce se mohou dohodnout na jednotné sadě značek, čímž vznikají de-facto standardy (XSLT, SMIL, SVG, ebxml, ) XML aplikace 5

6 XML dokument XML dokument je obecné označení pro fyzický zdroj (textový soubor, datový proud) XML dat V rámci dokumentu je uveden především obsah a příslušné značky, které jej logicky člení na elementy Další součásti XML dokumentu deklarace xml dokumentu hlavička deklarace typu dokumentu entitní reference komentáře procesní instrukce sekce CDATA XML aplikace 6

7 Logická struktura XML Na XML data lze nahlížet jako na strom (XML strom) Jednotlivé části stromu jsou tvořeny elementy a případně dalšími součástmi XML dat Vztahy mezi prvky vycházejí z terminologie rodokmenů (předek, rodič, sourozenec, dítě, potomek (následník)) Podle počtu potomků rozeznáváme hrubou a jemnou granularitu (zrnitost) elementů Hierarchie mohou být rekurzivní XML aplikace 7

8 Schéma elementu Element <jméno_značky atribut="hodnota"> obsah </jméno_značky> počáteční značka koncová značka XML aplikace 8

9 XML názvy Musí začínat na písmeno nebo znak "_" Dalšími povolenými znaky jsou čísla, pomlčky nebo tečky Neměl by obsahovat dvojtečku, ta se používá pro jmenné prostory Je doporučeno nezačínat prefixem "xml" Obecně je možné použít libovolné znaky ze znakové sady UNICODE Rozeznává se velikost písmen XML aplikace 9

10 UNICODE Standardizovaná znaková sada zahrnující většinu znaků různých abeced Unicode Consortium, rozšíření ISO Od verze 2.0 zpětně kompatibilní (dnes verze 5.0) Znak UNICODE může být 31 bitů (původně jen 16) dlouhý (2 31 = ) Nutné použití některého kódování (např. UTF-8) XML aplikace 10

11 UTF-8 UCS Transformation Format způsob kódování UNICODE znaků UTF-8 používá sekvence bajtů (UTF-16, UTF-32) Pro české znaky postačuje max. 2B Pro vícebajtové znaky se používá big endian zápis Byte Order Mark (BOM) nedělitelná mezera nulové šířky (U+FEFF), v UTF-8 reprezentován trojicí bajtů 0xEF 0xBB 0xBF BOM se používá k rozpoznání kódování dat Viz např. XML aplikace 11

12 Obsah elementu Elementy <osoba> <jmeno>roman</jmeno> <prijmeni>malo</prijmeni> </osoba> Znaková data <osoba>roman Malo</osoba> Smíšený obsah <odstavec> <pojem>xml</pojem>je značkovací </odstavec> Prázdný element <cara /> nebo <cara></cara> XML aplikace 12

13 Kořenový element Právě jeden element je předkem pro všechny ostatní elementy kořenový element Správně zapsaná XML data <osoba uid= 1446 > <jmeno>roman</jmeno> <prijmeni>malo</prijmeni> </osoba> Chybějící kořenový element chyba <uid>1446</uid> <jmeno>roman</jmeno> <prijmeni>malo</prijmeni> XML aplikace 13

14 XML hlavička XML hlavička je deklarací XML dokumentu Je-li hlavička dokumentu uváděna, pak se musí vyskytnout na úplném začátku dokumentu, nesmí se před ní vyskytnou žádné jiné (ani bílé) znaky Hlavička je nepovinná (jen v případě použití UTF-8 apod.) <?xml version="1.0" encoding="iso " standalone="no"?> Atributy: version verze xml encoding kódování dokumentu standalone povinnost číst definice z externí podmnožiny DTD XML aplikace 14

15 Deklarace typu dokumentu DTD definice typu dokumentu, obsahuje pravidla zápisu XML dat a definici entit Deklarace typu dokumentu obsahuje DTD (interní podmnožinu) nebo odkaz na DTD (externí podmnožinu) Uvádí se před kořenovým elementem <!DOCTYPE nazev_koren_elementu [interní podmnožina DTD]> <!DOCTYPE nazev_koren_elementu SYSTEM "URI externí podmnožiny"> XML aplikace 15

16 Předdefinované entity Stejně jako v jiných jazycích i v XML jsou určité znaky vyhrazeny pro určitý účel zápis značek XML specifikace definuje pět interních znakových entit < znamená levou špičatou závorku < > pravou špičatou závorku > & ampersand & &apos; apostrof " uvozovku XML aplikace 16

17 Znakové entity, entitní reference Každý znak lze zapsat pomocí znakové entity Zápis je možné provést více způsoby názvem < (názvy musí být definovány) desítkově < hexadecimálně < Specifikace XML umožňuje použití i dalších entit (textové, binární), nutná definice v části DTD XML aplikace 17

18 Fyzická struktura XML dokumentu XML dokument může být pomocí entit rozčleněn na dílčí části Základní entitou je entita dokumentu document entity (existuje vždy) Při zpracování XML dokumentu je nejprve třeba sestavit kompletní XML dokument (nahradit entity obsahem) manažer entit Každá entita je určena svým URI Existují dva základní typy fyzických entit entity analyzované (parsed entities) entity neanalyzované (unparsed entities) XML aplikace 18

19 Komentáře Komentáře umožňují do textu vkládání libovolných informací, které nejsou přímo obsahem dokumentu Většinou se jedná o poznámky autora dokumentu, případně může jít o programové vsuvky Komentáře jsou XML parserem ignorovány Komentář nemůže být součástí značek nebo hodnot atributů <!--Správně utvořený komentář --> XML aplikace 19

20 Procesní instrukce PI nejsou součástí XML dat, obsahují instrukce pro software zpracovávající dané data <?cilpi instrukcepi?> Aplikace se orientuje dle cíle PI a zpracovává instrukce PI Obsahem PI jsou znaky platné v XML Používají se například pro propojení XML se styly <?xml-stylesheet href="styl.css" type="text/css"?> XML aplikace 20

21 CDATA sekce Sekce CDATA oznamuje XML procesoru, aby ignoroval všechny značky obsažené v sekci jednotlivé značky jsou chápány v roli normálního textu Podobné informace by bylo možné zapisovat i pomocí znakových entit <skriptik jazyk="javascript"> <![CDATA[ for (i=0; i < 10; $++) document.writeln("<p>jak to jde?</p>"); } ]]> </skriptik> XML aplikace 21

22 Prolog XML Prologem je rozuměna část, které předchází kořenovému elementu Součástí prologu může být hlavička, komentář, procesní instrukce či deklarace typu dokumentu Prolog může být prázdný XML aplikace 22

23 XML atributy Atribut jazyku pro určení jazyku obsahu elementu Hodnotou kód dle ISO 639 případně včetně subkódu (ISO 3166) <text xml:lang="cs">hezky česky</text> Atribut zpracování bílých znaků pro definici zpracování znaků mezer, konců řádku apod. v obsahu elementu Obecně jsou bílé znaky normalizovány na jednu mezeru <mezery xml:space="preserve"> </mezery> XML aplikace 23

24 Základní syntaktické pravidla Každá počáteční značka má značku koncovou Elementy se nesmějí překrývat Musí existovat kořenový element Hodnoty atributů musí být uzavřeny v uvozovkách Element nesmí mít dva stejně pojmenované atributy Komentáře a instrukce nesmí být v názvu značek Ve znakových datech elementu nesmí být žádné nenahrazené entity XML aplikace 24

25 Dobře strukturované a validní XML Každý XML dokument, který striktně dodržuje uvedenou syntaxi (pravidla správné formulace) je dobře strukturovaný (well-formed) Pokud dokument odpovídá určitému DTD (případně jinak popsané definici struktury), pak je validní (valid) Každý validní dokument je dobře strukturovaný Dobře strukturovaný dokument nemusí být validní Pokud je dokument validní existuje k němu příslušný popis struktury (DTD, XML schéma,...)??? XML dokument nemusí být validní ani dobře strukturovaný.??? (Je to ještě XML?) XML aplikace 25

26 XML fragment XML fragmentem je nazývána libovolná ucelená část XML dokumentu XML fragment může být využíván samostatně, když je dobře strukturovaný XML fragment nemusí být dobře strukturovaný Fragmentů se využívá například pro sdílení XML dat mezi různými dokumenty XML aplikace 26

27 Procesor XML Aplikace zpřístupňující XML data Plní funkci parseru a manažeru entit Parser je syntaktický analyzátor, který rozpoznává jednotlivé části XML dat Při nalezení chyby končí zpracování dat XML specifikace rozeznává validující a nevalidující XML procesor XML aplikace 27

28 Modularizace Velice často bývá struktura XML velmi rozsáhlá, přičemž řada elementů z definice se v některých případech nevyužívá Proto je celý popis struktury rozdělen na logické celky moduly, ze kterých se vytvářejí profily Profily je možné efektivně využít například pro aplikace či zařízení, které určitou podmnožinu prvků daného standardu nevyužívají Každý profil je podmnožinou kompletní celé množiny povolených prvků XML aplikace 28

29 XML doplňující specifikace XML Base vyhodnocování relativní URL adres XML Namespaces definice logických prostorů jednotlivých elementů a atributů XML Inclusion vkládání XML dokumentů XML Information Set popis jednotlivých uzlů dokumentu Kanonizace XML vyhodnocování ekvivalence XML dokumentů XML aplikace 29

30 Výhody XML XML je jednoduchým, otevřeným, dostupným a nezávislým de-facto standardem XML umožňuje dokonalý popis logické struktury dokumentu XML podporuje většinu z národních znakových sad XML je snadno zpracovatelný a konvertovatelný do jiných formátů XML je univerzálním datovým formátem XML se dále rozvíjí a lze předpokládat stále silnější podporu tohoto jazyka i ze strany velkých dodavatelů SW XML aplikace 30

31 Děkuji za pozornost

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Tvorba WWW stránek Petr Novák Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Tvorba WWW stránek Mgr. Ing. Petr Novák Vědecký redaktor: Ing. Jan Popelka,

Více

Tvorba jednoduchých WWW stránek

Tvorba jednoduchých WWW stránek Tvorba jednoduchých WWW stránek Daniela Ďuráková VŠB- Technická univerzita Ostrava Katedra informatiky Vznik WWW technologie Vznik- CERN 1989-90, vedoucí projektu Tim Berners-Lee Cíl- infrastruktura pro

Více

Tvorba jednoduchých WWW stránek. VŠB - Technická univerzita Ostrava Katedra informatiky

Tvorba jednoduchých WWW stránek. VŠB - Technická univerzita Ostrava Katedra informatiky Tvorba jednoduchých WWW stránek RNDr. Daniela Ďuráková VŠB - Technická univerzita Ostrava Katedra informatiky Vznik WWW technologie Vznik - CERN 1989-90, vedoucí projektu Tim Berners-Lee cíl - infrastruktura

Více

DHTML 19. 20. 21. 22. 23. K

DHTML 19. 20. 21. 22. 23. K 1. Nejčastější bezpečnostní chyby 2. Autentizace 3. K čemu je dobré XML? 4. vysvětlete pojem Webové služby 5. Vysvětlete pojem SOAP 6. Popište XHTML 7. Co je to DTD? 8. K čemu slouží kaskádové styly? 9.

Více

6.2 Elektronicképublikování...103 6.3 Elektronickákomerce...106 6.4 Vědaavýzkum...108 6.5 Vývojadistribucesoftwaru...112 6.6 WebaInternet...114 6.

6.2 Elektronicképublikování...103 6.3 Elektronickákomerce...106 6.4 Vědaavýzkum...108 6.5 Vývojadistribucesoftwaru...112 6.6 WebaInternet...114 6. Obsah Předmluva... 7 Typografickékonvence... 8 1. Úvod... 9 1.1 Stručnáhistorievývojeznačkovacíchjazyků...11 1.2 CopřinášíXMLnového...14 1.3 KčemuvšemumůžemeXMLpoužít...19 2. SyntaxeXML... 24 2.1 ZákladyXML...24

Více

XHTML a tvorba webu. 1. Historie a základní struktura. HTML HyperText Markup Language

XHTML a tvorba webu. 1. Historie a základní struktura. HTML HyperText Markup Language XHTML a tvorba webu 1. Historie a základní struktura HTML HyperText Markup Language - HTML 0.9 první verze 1991 - Značkovací jazyk pro zápis dokumentů na webu - Vkládání do textu obrázků, hypertextových

Více

Programování PLC podle normy IEC 61 131-3. v prostředí Mosaic

Programování PLC podle normy IEC 61 131-3. v prostředí Mosaic Programování PLC podle normy IEC 61 131-3 v prostředí Mosaic desáté vydání listopad 2007 změny vyhrazeny 1 TXV 003 21.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Srpen 2004 1 První verze Říjen 2004 2 Doplněn

Více

SCHÉMOVÉ JAZYKY. Přednáška z předmětu KMA/POK. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni

SCHÉMOVÉ JAZYKY. Přednáška z předmětu KMA/POK. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni SCHÉMOVÉ JAZYKY Přednáška z předmětu KMA/POK Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni Poslední aktualizace: 16. 10. 2010 Schémové jazyky Jazyky pro popis dokumentu XML schémata XML Schema Languages

Více

Dokumenty umístěné na počítačových serverech jsou adresovány pomocí URL (Uniform Resource Locator).

Dokumenty umístěné na počítačových serverech jsou adresovány pomocí URL (Uniform Resource Locator). Koncepce webu Základní pojmy Internet a jeho služby Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí. Počítače mezi sebou komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Internet poskytuje

Více

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0 Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR verze 1.0 Praha, listopad 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

2. Teorie databázových systémů

2. Teorie databázových systémů - 1-1. Úvod Zpracování dat můžeme definovat jako obsažné a účelné sestavení dat provedené strojem ze zadaných údajů. Cílem je nejen ušetřit lidskou práci a čas, ale zejména zabránit možným chybám. Výsledkem

Více

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Jan Chlumský

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Jan Chlumský PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce 2005 Jan Chlumský PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Nad Rokoskou 111/7, Praha 8 Obor: Aplikace výpočetní

Více

Generování dialogových rozhraní

Generování dialogových rozhraní MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY P

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha 4 tel. 272770378, lyceum@wspj.cz Projekt Vzdělávání pro adaptabilitu Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/32274 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

HTML javascript css PHP DOM

HTML javascript css PHP DOM HTML javascript css PHP DOM ZÁKLADY TVORBY WWW STRÁNEK A JEDNODUCHÝCH WWW APLIKACÍ Studijní text Kristýna Kubrická Jan Kubrický OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 4 1 ÚVOD DO STUDIA... 6 INTERNET... 6 PRINCIP ČINNOSTI

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA, s.r.o. České Budějovice Pražská 3 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2008 Tereza Fuková

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA, s.r.o. České Budějovice Pražská 3 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2008 Tereza Fuková VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA, s.r.o. České Budějovice Pražská 3 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2008 Tereza Fuková Prohlašuji, že jsem absolventskou práci na téma TECHNOLOGIE SVG vypracovala samostatně a že

Více

Tvorba WWW stránek s využitím technologií (X)HTML, CSS, PHP a databází

Tvorba WWW stránek s využitím technologií (X)HTML, CSS, PHP a databází Tvorba WWW stránek s využitím technologií (X)HTML, CSS, PHP a databází Dosedla Martin HTML Úvod do (X)HTML Tagy značky. Slouží ke strukturování dokumentu (párové a nepárové)

Více

Webový archív vědeckých konferencí

Webový archív vědeckých konferencí Masarykova univerzita Fakulta informatiky Webový archív vědeckých konferencí bakalářská práce Martin Mayer Brno, 2007 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET

INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET příručka k semináři Rozvojový projekt Systémová podpora Informačního centra jako Centra excelence Projekt v rámci realizace I. Etapy Státní informační politiky

Více

Práce s textovými proměnnými v DetStudiu

Práce s textovými proměnnými v DetStudiu AP0035 APLIKAČNÍ POZNÁMKA Práce s textovými proměnnými v DetStudiu Abstrakt Aplikační poznámka řeší problematiku použití znakových sad při práci s textovými proměnnými v DetStudiu. Autor: Zbyněk Říha Dokument:

Více

ZNALOSTNÍ SYSTÉM MENTAL. Management znalostí NEC AČR. Funkční vzor MENTAL. pro instalaci do Štábního informačního systému AČR. FV MENTAL v2.

ZNALOSTNÍ SYSTÉM MENTAL. Management znalostí NEC AČR. Funkční vzor MENTAL. pro instalaci do Štábního informačního systému AČR. FV MENTAL v2. ZNALOSTNÍ SYSTÉM MENTAL Management znalostí NEC AČR Funkční vzor MENTAL pro instalaci do Štábního informačního systému AČR FV MENTAL v2.0 2011 Univerzita obrany, Brno 2011 1 Úvod Funkční vzor znalostního

Více

Protokoly aplikační vrstvy - DNS, SMTP, HTTP. Leoš Boháč

Protokoly aplikační vrstvy - DNS, SMTP, HTTP. Leoš Boháč Protokoly aplikační vrstvy - DNS, SMTP, HTTP Leoš Boháč Autor: Leoš Boháč Název díla: Protokoly aplikační vrstvy - DNS, SMTP, HTTP Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická

Více

aneb vytváříme vlastní webové stránky

aneb vytváříme vlastní webové stránky JAZYK HTML aneb vytváříme vlastní webové stránky WWW (World Wide Web) je jednou ze služeb internetu. Internet je z technického hlediska tvořen miliony počítačů zapojených v sítích. Počítače v síti internet

Více

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK Výukový modul TWS_03a Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. UNIV 2 - KRAJE Osnova výukového modulu TWS_03a 1. Úvod do značkovacích jazyků HTML a XHTML 2. Struktura webové stránky, popis částí

Více

Pokročilá tvorba webu

Pokročilá tvorba webu Rozšíření výuky informačních technologií na Gymnáziu Pacov Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.01/02.0008 Pokročilá tvorba webu Výukový materiál Bc. Patrik Jíra 27. 12. 2009 Tento projekt je spolufinancován z Evropského

Více

XFORMS JAKO NÁHRADA WEBOVÝCH FORMULÁŘŮ XFORMS - WEB FORMS SUCCESSOR

XFORMS JAKO NÁHRADA WEBOVÝCH FORMULÁŘŮ XFORMS - WEB FORMS SUCCESSOR XFORMS JAKO NÁHRADA WEBOVÝCH FORMULÁŘŮ XFORMS - WEB FORMS SUCCESSOR Martin Smítka Souhrn Současný svět Internetu se velmi rychle vyvýjí a tento vývoj mění zažité způsoby tvorby webových stránek. Posun

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

Datové struktury a datové typy.

Datové struktury a datové typy. Datové struktury a datové typy. Základní datové typy. Odvozené datové typy. Základní datové struktury. Odvozené datové struktury. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a

Více

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan Bakalářská práce 2006 Jiří Suchan Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra informatiky Poštovní server v PHP bakalářská práce Jiří Suchan České Budějovice 2006 Poděkování Tímto děkuji PaeDr. Petru

Více