Podnikání a obchodování na internetu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnikání a obchodování na internetu"

Transkript

1 Semestrální práce Podnikání a obchodování na internetu (zimní semestr 2001/2002) 24. XML a jeho využití v e-obchodování a e-podnikání. ebxml Vypracoval: Jindřich Hlaváč Hlavní specializace: Informační technologie Vedlejší specializace: Ekonomická žurnalistika Datum: listopad 2001

2 Obsah Obsah Úvod EDI Co to je Výhody a nevýhody XML Co je to XML? Přínosy XML Standardní formát Vyhledávání Konverze a universálnost Užití XML Lepší webové stránky pro různá zařízení Datový formát budoucnosti Publikování E-business ebxml Co to je? Přínos a podpora Architektura Spolupráce a vývoj ebxml Zázemí a podpora iniciativy Souhrn charakteristik ebxml Závěrem Postup zpracování práce Seznam informačních zdrojů: Přílohy A Slovníček a vysvětlení pojmů B Článek v AJ Design Objectives Goals/Objectives/Requirements/Problem Description IT_396 - ebxml 2

3 1. Úvod Elektronická výměna informací mezi obchodními partnery začala s prvními y v komerční síti Internet. Časem přibyla možnost posílat přílohy a zveřejňovat údaje na statických webovských stránkách. Následovaly dynamické weby s napojením na databáze a dnes již nikoho nepřekvapí online webový obchod, který má otevřeno 24 hodine denně. Stále je ale třeba vyřizovat korespondenci typu poptávka, nabídka, objenávka, faktura. Můžete to udělat em, ale již v 70.letech se zjistilo, že pro efektivnější komunikaci ji bude třeba standardizovat. A vzniklo EDI, elektronická výměna dat. S růstem objemu obchodu na internetu začaly přicházet i malé a střední firmy (SME) a zjistily, chtějíli obchodovat s těmi velkými, potřebují něco na způsob EDI, ale ne tak drahé. Vznik jazyka XML dává reálnou možnost i malým firmám zapojit se do velkého businessu. Jednou z možností je ebxml, o kterém bude většina práce. Začneme ale krátkým úvodem do EDI a XML. Poznámka: V práci se objevuje mnoho zkratek, ať již poměrně známých, tak i neznámých, často souvisejících jen s danou aplikací či modelem. Proto nebude-li čtenář některé zkratce rozumět, je velice pravděpodobné, že ji najde vysvětlenou v příloze A. 2. EDI Místo abyste tiskli objednávky či faktury, posílali je poštou a příjemce je musel opět do počítače přepsat, lze dokumenty poslat elektronicky z počítače do počítače pomocí počítačové sítě (zejména internetu). Údaje se nemusí znovu vkládat do systému, jsou automaticky vloženy do vašeho backofficu. To šetří náklady na poštovné a čas pracovníků. Navíc data jsou v systému mnohem rychleji a bez nebezpečí, že dojde při ručním vkládání do počítače k chybě. To je jednoduše řečeno EDI. 2.1 Co to je EDI (Electronic data interchange) je výměna strukturovaných dat mezi počítačovými systémy zasílaných automaticky, bez nutnosti ručního zásahu. Řešení, které umožňuje přenos informací v rámci obchodních procesů ve standardní elektronické formě. Využitím tohoto řešení, kdy veškerý fyzický tok dat a informací je nahrazen elektronickým, dochází k velkému šetření času a nákladů, které jsou zapotřebí pro jejich doručení mezi jednotlivými partnery. V roce 1986 byla v rámci OSN (UN/CEFACT ) založena iniciativa UN/EDIFACT s cílem vypracovat celosvětový nadresortní informační standard na základe syntaxe ISO 9735 pro elektronickou výměnu dat. Standard EDIFACT se v USA nazývá X12. Základem EDIFACTu je předem dohodnutý formát předlohy dokumentu a normalizace formátu a architektury dat přenosu i archivace. Technologicky služba spadá do 7. vrstvy RM OSI. Komunikačním rozhraním je dle normy X25 možné se připojit k paketové datové síti, nyní tedy běžně k internetu na protokolu TCP/IP. Význam EDICFACTu je v úspornějším přenosu dat a v normované struktuře umožňující rozvoj systémů elektronické výměny dokumentů, nyní známé zejména pod souhrnou zkratkou EDI. EDIFACT je mezinárodně uznávaný EDI standard. IT_396 - ebxml 3

4 2.2 Výhody a nevýhody Rychlost, bezpečnost a efektivitu přináší do dodavatelsko-odběratelských vztahů právě EDI a umožňuje tak firmě soustředit se na vlastní jádro podnikání. Automatické sledování výrobků v každém okamžiku, jednoznačně identifikovatelných (EDI umí pracovat s čárovými kody), dává dokonalou kontrolu nad pohybem produktů. Jednoduché zpracovaní velkého množství zásilek denně - rychlost Redukování nákladů - méně papírování Snížení chybovosti (není nutné ruční zadávání dat) Vyhledávání informací o odeslaných nebo příchozích zásilkách Propojené řešení na obou stranách Nižší skladové zásoby, méně nutného pracovního kapitálu, inf. podpora pro BPR Využívání různého hardware a software Využití posledních trendů v elektronickém obchodování Za nevýhodné se považuje zejména vysoká nákladnost a obtížnost implementace do firmy. Implementace EDI jsou různé a tak lze najít i ty méně náročné, např. v Anglii nabízí jedna firma implementaci s počátečními náklady 500 liber. Je zde snaha i o zjednodušení standardu. Simpl-eb je vyvíjený mezinárodní standard založený na zjednodušení procesů původně obsazžených v UN/EDIFACT. Při návrhu se používá syntaxe nezávislých konceptů v UML modelech nebo XML. Z EDIFACTu vychází řada oborových skupin, které používají určitou podmnožinu syntaxe nebo svou vlastní. Takovými skupinovými standardy jsou třeba ODETTE, EANCOM, FEDI. Zdroje k této kapitole: IT_396 - ebxml 4

5 3. XML 3.1. Co je to XML? XML je značkovací jazyk, který rozvíjí populární HTML o další možnosti (extensible Markup Language). Překonává omezení, které HTML má v pevně daném počtu značek (tagů) a umožňuje prezentovat informace bez závislosti na konkrétní platformu. Historie značkovacích jazyků, jejichž zástupcem je HTML či XML, je dlouhá. Standardizovaný původ mají v ISO normě 8879 z roku 1986 v jazyce SGML (Standard Generalized Markup Language). To je jazyk velice obecný a komplexní, ale úplně jej implementovat je velice náročné. Proto vznikly jednodušší jazyky, které si berou z SGML podstatné prvky (jako je např. definice typu dokumentu, DTD) a zpřísňují jeho syntaxi, což umožňuje snazší a levnější vývoj konkrétních aplikací. Výsledkem je právě HTML a XML. Nutno říci, že XML neznamená konec HTML, pracuje se na spojení těchto jazyků, na platformě XHTML. 3.2 Přínosy XML Standardní formát Komunikace, neboli výměna informací je nezbytnou součástí obchodního procesu. Přestože si řada z nás zvykla na de facto standardy Microsoftu, rádi bychom používali nějaký jednoduchý otevřený formát, který není úzce svázán s konkrétní platformou nebo proprietární technologií. Takovým formátem může být třeba XML. Je otevřený, protože jeho specifikaci si může každý zdarma prohlédnout na serveru konsorcia W3C, které se o jazyk stará. Vývoj je od počátku standardizovaný a mezinárodní znaková sada ISO 10646, která se používá, je 32bitová a dokáže tak obsáhnout všechny znaky dnes používaných jazyků Vyhledávání Na rozdíl od HTML, které definuje zejména vzhled dokumentu umožňuje XML zahrnout také informace o struktuře a významu dokumentu. Umožňuje vám tak říci toto je název výrobku, toto je cena, toto je název firmy apod. To má velký význam pro vyhledávání informací na internetu, které tak bude i při stále větším množství dokumentů přesnější. Prohlížeče samozřejmě neznají značku název firmy a proto je třeba k dokumentu XML přiřadit příslušnou definici typu dokumentu (DTD), která umožní si nadefinovat vlastní značky. Vyhledávání a komunikaci ale příliš nepomůže, když bude jeden označovat název firmy značkou <název>, druhý <název firmy> a třetí <obchodní jméno>. Proto existují skupiny a sdružení, které vydávají definice DTD nebo schémata, která by se měla používat v dané oblasti. Sem patří iniciativa Microsoftu známá pod názvem BizTalk nebo server XML.ORG. Jde o to se shodnout na značkách, které se budou standardně používat pro označování určitých částí dokumentu. Jsou tak značky pro potřeby e- businessu, pro psaní matematických či chemických vzorců. IT_396 - ebxml 5

6 3.2.3 Konverze a universálnost Protože dokument XML nese mnoho informací, není problém s konverzí do jiné podoby (viz obr. 1.) pro různá koncová zařízení. Obr. 1 Zdroj: [2] Abychom dokázali, že XML umí prezentovat dokumenty na různých zařízeních, je nutné použít nějaký stylový jazyk. Ten umožní definovat, jak se mají jednotlivé značky zobrazit. Styl je pak soubor pravidel nebo příkazů, které definují, jak se dokument převede do jiného formátu (např. nějaké podmnožiny XHTML). Jedním stylem tak vygenerujeme z dokumentu postscriptový soubor pro DTP studio, druhým pak HTML kód pro webové stránky. Nejznámějším stylovým jazykem je CSS (kaskádové styly), ale pro použití s XML slouží lépe podobný stylový jazyk XSL. 3.3 Užití XML Lepší webové stránky pro různá zařízení Možnost definice vlastních značek umožní přesněji určit význam částí stránky a bude mít pozitivní efekt na přesnost a rychlost vyhledávání informací. Radikální možností je, že stránky se začnou psát celé znova s vlastními sadami značek. Pravděpodobnější variantou je použití HTML tagů a pouze je doplnit o některé další, které zefektivní vyhledávání. Na převodu HTML do XML pracuje konsorcium W3C a prvním výsledkem je jazyk XHTML 1.0, který odpovídá standardu HTML 4.0. Nyní se pracuje na tom, aby to velké množství značek bylo rozděleno do nezávislých modulů (sad značek). Byl by pak zvláštní modul pro formátování textu, pro tvorbu odkazů, pro tabulky, formuláře apod. Nebude problém si vytvořit modul vlastní. Každý XHMTL dokument bude obsahovat i svůj profil (seznam modulů a daných objektů, které používá). Je to vlastně informace o tom, jaké schopnosti musí mít klient, který dokument požaduje, aby jej mohl správně zobrazit. To má velký význam pro budoucí různorodá zařízení, která budou přistupovat na internet. Mobilní telefon, PDA, PC nebo webtv zašle požadavek o dokument a server pošle stránku s odpovídajícím profilem. A to je ta univerzálnost XML. IT_396 - ebxml 6

7 3.3.2 Datový formát budoucnosti Data mají různé formy (binární, textové) a mnoho formátů (ASCII, ANSI, RTF, DOC, PDF, PPS, DBF ). Pokud mají ale informační a komunikační systémy pracovat efektivně, je třeba, aby používaly jednotné formáty dat. Kolik energie je vkládáno do vzájemných konverzí zřejmě těžko někdo spočítá. Zatím jsou převládající formáty dat dány silou firem v oboru. XML by mohl být tím standardizovaným formátem, který vyhoví většině požadavků na univerzální formát budoucnosti Publikování Papír není jediné cílové médium našich dokumentů. Stejná data můžeme chtít vydat jako hypertextovou příručku na CD-ROM nebo na webové stránky. Pokud jsou dokumenty uloženy v XML, můžeme je pomocí stylů lehko konvertovat do dalších formátů. Také můžeme generovat dokumenty s různým obsahem. Některé údaje v technické dokumentaci mohou být tajné a tak je tiskneme jen pro potřeby firmy a zákazníkovi ze stejného XML dokumentu vygenerujeme HTML verzi E-business Jednoduchý a mnoha platformami podporovaný jazyk XML může pomoci i při výměně objednávek, faktur a dalších dokumentů mezi obchodními partnery. A nemusí jít jen o firemní sféru, ale v budoucnosti jistě bude možné komunikovat se státními orgány, např. v USA lze již posílat pomocí XML čtvrtletní finanční výkazy. O využití XML v oblasti obchodní výměny dat bude následující kapitola. Zdroje k této kapitole: [1], [2] - stránky věnované XML IT_396 - ebxml 7

8 4. ebxml Již bylo řečeno, že standardizovaná obchodní komunikace vede k vyšší efektivnosti, zvláště při velkém množství obchodních dokumentů. Vidíme, že EDI je velmi drahé a náročné na implementaci a další postupy nestandardizované. Jednou z možností praktického využití unifikovaného XML je otevřená infrastruktura ebxml. 4.1 Co to je? Electronic Business XML je celosvětový projekt standardizace elektronické výměny obchodních dat. Cílem ebxml je poskytnout systém, který umožní výkonně a spolehlivě spolupracovat firmám na globálním trhu. Jde o sadu specifikací, která dovolí všem firmám, bez ohledu na velikost či geografické umístění, podnikat a komunikovat za pomoci zpráv založených na XML. Umožňuje standardizovanou výměnu obchodních zpráv, řídit obchodní vztahy, definovat a zapisovat obchodní procesy. 4.2 Přínos a podpora Obecné zásady ebxml jsou veřejné a to umožňuje vývojářům programovat aplikace vytvořené na základě známé a jednotné syntaxe ebxml a snížit tak náklady na výměnu obchodních informací. ebxml software je mnohem levnější než implementace EDI a také firmy, doteď používající papírové formuláře, mají nyní možnost přejít na elektronický běh dokumentů. Zajistí jednodušší navazování kontaktů a hledání nových obchodních partnerů elektronickou cestou. Představuje jediný celosvětově vyvíjený XML-standard pro e-business (dále jen EB) a vzhledem k podpoře organizace UN/CEFACT půjde o de jure standard, umožňuje vytvoření jednotného globálního e-trhu (bez ohledu na velikost a umístění firem), firmy, které již investovaly do EC/EDI, mohou rozšířit své aktivity směrem k novým firmám, které sice nemají EDI, ale umí ebxml, usnadní konvergenci současných a přicházejících iniciativ založených na XML. Žádná iniciativa nemůže být úspěšná, pokud nemá finanční, technické a odborné zázemí. ebxml toto zázemí má: podpora UN/CEFACT a OASIS, zakladatelů iniciativy ebxml, technická specifikace je tvořená experty, spolupráce s dalšími iniciativami a organizacemi zabývající se standardy, zakládá se na zkušenostech a výhodách EDI, řada průmyslových firem spolupracuje a přijímá ebxml. IT_396 - ebxml 8

9 4.3 Architektura Základní principy vývoje jsou BPM (modelování obchodních procesů), UML (unifikovaný modelovací jazyk) a XML. Standardizační instituce vytvářejí modely, které definují běžné procesy ve firmách. Modely jsou ukládány a registrovány globálně, všem dostupné. Obchodní partneři si vyberou odpovídající části modelu. ebxml obsahuje definované obchodní procesní modely, slovníky a zasílání zpráv. Než se pustíme do architektury, je tu výklad některých pojmů: Company profile profil firmy se skládá z (obchodních) modelů procesů, informačních modelů a určitých pravidel. Obsahuje informaci o tom, jaké schémata firma podporuje, jaký používá interface, jaké formáty dokumentů a technické požadavky (protokoly, bezpečnost, spolehlivost). Business scenario scénář je obvykle definován zájmovým sdružením odvětvím, v kterém firma podniká (dále jen anglicky Industry Group). Obsahuje modely procesů, které zachycují vztahy mezi součástmi, jejich posloupnosti a vyměňované dokumenty. Patří sem i informační modely, které popisují dokumenty a související vztahy a pravidla. ebxml Architecture Business Process and Information Models Retrieval of new or updated ebxml Models UML to XML conversion Repository Registration Retrieval of new or updated ebxml Models Retrieval of ebxml Specifications & Models Internal Business App Build Implementers Build Shrink-wrap Application TPA Business Message BSI Interface ebxml Transport BSI Interface Business Message Obr. 2 Zdroj: prezentace Carol Geyer: Registry and Repository Launch Na přehledném obrázku 2 je vidět architektura ebxml, aneb jak to funguje. Podnikové procesní a informační modely zaznamenané pomocí UML jsou konvertovány do XML a uloženy do Repository. Odtud se vybírají specifikace a modely a implementují se do podnikových aplikací (back-office) nebo aplikačních balíků. Tyto aplikace generují obchodní zprávy, které se pomocí rozhraní aplikace ebxml posílají partnerům. Předtím je nutné vytvořit obchodní smlouvu, která upravuje podmínky (je označena jako TPA). IT_396 - ebxml 9

10 Nejlépe bude si celý proces okomentovat na jednom příkladu (obr.3). 1 Usage Example 3 4 Request ebxml specification Send ebxml specification Build System 11 Register company profile 2 DO BUSINESS! 8 TPA Accepted 7 Submit TPA 5 9 Query about Company X Send Company X s Profile Request Company X s Scenario Send Company X s Scenario 6 10 Specifications Profiles Scenarios ebxml BO Library ebxml BP Model Obr. 3 Zdroj: prezentace Carol Geyer: Registry and Repository Launch Firma X se dozvěděla o ebxml a že existuje Repository, která obsahuje ebxml specifikace. 1. Firma X požaduje příslušnou ebxml specifikaci po Repository, aby se dozvěděla, zda jí má co nabídnout. 2. Výsledky jsou zaslány firmě. 3. Společnost X se po obdržení specifikace rozhodne vytvořit vlastní ebxml aplikaci. 4. Po dokončení ebxml aplikace, firma X zašle požadavek na upload svého profilu (aby zjistila možnosti a omezení) stejně jako její schémata. Tato schémata jsou XML verze obchodních procesů a dalších informací. Dojde k registraci v Repository. 5. Zaslání dotazu na firmu X. Společnost Y byla informována firmou X, že by rádi vyřizovali obchodní transakce pomocí ebxml. Firma Y našla aplikační balík, který umí ebxml a pracuje se současným firemním informačním systémem. Tento balík již má databázi informací (modely, scénáře) specifických pro odvětví, v kterém firma podniká. Informace o firmě X (scénáře) ale nejsou součástí aplikace. Proto aplikace žádá ebxml Repository o informace o firmě X. 6. Zaslání profilu firmy X firmě Y. 7. Nabídka podmínek obchodní smlouvy. IT_396 - ebxml 10

11 Na základě dodaného profilu program určil, že je možné použít daný scénář. Před zavedením scénáře do svého balíku se firmy prostřednictvím obchodní smlouvy (TPA) dohodnou na základních věcech (jaké části scénáře budou použity, přenosové a bezpečnostní požadavky apod.). 8. Akceptace smlouvy firmou X a její potvrzení. 9. Zaslání požadavku na scénář firmy X. Protože firma Y nemá ve svém balíku scénáře firmy X, zasílá požadavek do Repository. 10. Scénář je aplikaci firmy Y poskytnut. 11. Na základě dohodnutých scénářů jsou nyní firmy schopny spolu efektivně komunikovat. Ještě k obrázku: ebxml Repository je tedy jakési skladiště specifikací, profilů a scénářů (modelů, slovníků). Údaje udržují Industry Groups, marketplacy, komunity, jednotlivé firmy a aplikace. ebxml Software je aplikace, která obsahuje knihovnu objektů (BO Library; zřejmě nejlépe lze přiblížit jako datové prvky z nějakého objektového class diagramu nebo ERDiagramu) a modely obchodních procesů (BP Model; zřejmě výsledek analýzy DFD) Spolupráce a vývoj ebxml Aktivita ebxml není jen o přenášení zpráv, celý proces vývoje specifikace má několik fází, který se někdy nazývá jako B2B Collaboration Proces. ebx M L Specifications Process Reengineering Business Process Management Process Evolution Process Management Business Process, Core Components Process Execution Process Definition Electronic Business Collaboration Message Service, Business Service Interface Electronic Plug-in Partner Discovery Partner Sign-Up Business Service Interface Registry/ Repository Collaboration Protocol Profile Collaboration Protocol Agreement Obr. 4 Zdroj: prezentace Sun ONE Architecture od Anne Thomas Manes IT_396 - ebxml 11

12 Process Definition (definice procesu) nějaká komunita obchodních partnerů (např. RosettaNet) definuje v komunitě fungující obchodní procesy. Tyto procesy jsou definovány pomocí nějakého metamodelu a popsány pomocí UML a XML. Výsledkem jsou obchodní procesy a klíčové komponenty. Partner Discovery (poznání partnera) dva obchodní partneři z komunity nebo marketplacu chtějí spolu obchodovat a k poznání partnera použijí ebxml dostupné profily z registru (collaboration protocol profile). Partner Sign-up (dohoda) partneři se dohodnou na obchodních a transakčních záležitostech (technická specifikace, vazba na profily, podmínky apod.). Výsledkem je Collaboration Protocol Agreement, dohoda o spolupráci. Electronic Plug-in (technická shoda) partneři upraví svá programová rozhraní a software podle dohody. Výsledkem je Business Service Interface, dohodnuté rozhraní. Process Execution (spuštění)- dojde k výměně dokumentů a spuštění dohodnutých procesů. Výsledkem je fungující Message Service, služba pro přenos zpráv. Process Management (řízení) Obchodní procesy definované ve fázi Process Definition a odsouhlaseny ve fázi Partner Sign-Up jsou monitorovány a podporovány danou aplikací (process management service). Process Evolution (vývoj) účastníci komunity vyhodnotí existující procesy, pokusí se je vylepšit pomocí reingeneeringu a vytvoří nové procesy na základě potřeb trhu. Od fáze Process Evolution se přesouváme opět do fáze Process Definition, protože nové a změněné procesy musí být zaneseny v metamodelu, registru a zveřejněny komunitě. Výše uvedený proces ukážeme ještě na jednom obrázku (číslo 5), který pouze potvrzuje výše napsané: specifikace firmy vychází z modelů, dále vznikají dohoda a profil firmy a nakonec se nastavuje rozhraní aplikace. Obr.5 Zdroj: [4] IT_396 - ebxml 12

13 4.5 Zázemí a podpora iniciativy Jak již bylo řečeno, bez rozsáhlé podpory odborných i obchodních partnerů nemůže žádná iniciativa dlouhodobě fungovat. Již je zapojeno více než 1200 subjektů. Nejdůležitější podporou ebxml jsou mezinárodní organizace UN/CEFACT a OASIS. Zde jsou některé zájmové skupiny (industry groups), které s ebxml spolupracují, přijaly jejich specifikace nebo je jinak podporují. Podrobněji se zastavím jen u několika. ebes (e-business Board for European Standardization) Hlavním cílem tohoto workshopu je vytvořit v Evropě centrum zaměřující se na technologické novinky používané při výměně dat v rámci EB. Má reprezentovat evropský pohled na věc a potřebu multijazykového a multikulturního přístupu v procesu standardizace B2B komunikace. Bude poskytovat informace o probíhající standardizaci, podporovat jejich používání a spolupracovat s OASIS a UN/CEFACTem na ebxml. RosettaNet je to konsorcium více než 400 společností, které se zabývají IT, elektrosoučástkami a výrobou polovodičů. Plánují integrovat podporu ebxml Messaging Services Specification (specifikace zprávových služeb) v příští firemní aplikaci RosettaNet's Implementation Framework (RNIF). B2B-ECOM (projekt Evropské komise), DISA (asociace pro standardizaci výměny dat), eeg7 (evropská standardizační skupina pro EB v pojišťovnictví), EEMA (evropské forum pro EB), ECOM (úřad pro podporu EB v Japonsku), NIST (americký národní institut pro standardy a technologie), OMG (Object Management Group), Ontology.Org, Open Healthcare Group, Open Interchange Consortium, e centre UK, Korea Institute for Electronic Commerce, Open Application Group, Open Travel Alliance, Tradegate ECA Zde je několik vybraných firem. Kromě členů OASIS (např. IBM, Sun, ProNet, Commerce One, IP Net) i Fujitsu Limited, PeopleSoft, Inc., Schemantix a další. The Global Commerce Initiative (GCI), které reprezentuje výrobce a obchodníky, si vybrala ebxml jako základ jejich nového standardu pro obchodování a B2B komunikaci. Ostatní organizace zastupující různá průmyslová odvětví, jako Automotive Industry Action Group, Health Level Seven, Open Applications Group, Open Travel Alliance, SWIFT a North American EDI standards, mají také zájem o aktivní spoluúčast na iniciativě ebxml. O ebxml se zajímají kromě profesních organizací a firem, také státní úřady a akademická obec. Aby to nebylo tak jednoduché, existuje řada aktivit, které s různými cíli a cílovými skupinami fungují paralelně s ebxml a spojuje je třeba jen technologie XML. Mohou být konkurenčním projektem nebo naopak doplňkem či konkrétním naplněním obecných standardů. Zde je výčet některých, podrobnosti najdete ve slovníčku v příloze A: The e-business Transition Ad hoc Working Group (ebtwg), EAN.UCC, CXML (Commerce XML), XCBL (XML Common Business Library), XBRL, ebis-xml (e-business XML), GCIP (Global Commerce Internet Protocol), OBI - Open Buying on the Internet, Rosettanet, OFX - Open Financial Exchange, UDDI (Universal Description, Discovery and Integration). IT_396 - ebxml 13

14 4.6 Souhrn charakteristik ebxml Mezi hlavní koncepty patří:! schemata (Business Process modely obchodních procesů + Information modely) definované modely vyjádřené v XML,! systém obchodních zpráv (message service) vyjádřené pomocí XML,! smlouva obchodních partnerů (TPA, CPA) specifikuje parametry rozhraní obchodních služeb (BSI) a řeší další podrobnosti,! registr/repository prostor pro modely, slovníky a obchodní profily,! transportní a směrová vrstva přenáší XML data mezi partnery. ebxml je globální infrastruktura pro EB zapojení je volné, otevřené komukoliv a kdekoliv, není soupeřem EDI, spíše doplňkem; snižuje technologické bariéry u EB, je zaměřeno na malé a střední podniky jednoduché, relativně levné, rychlý vvývoj balíkových řešení; je navrženo nezávisle na SW platformě nebo komunikační síti; stavěno na otevřených, vyzkoušených principech a rozšířených technologiích (http, smtp, xml, uml), pružná architektura používej to, co potřebuješ. ebxml umožňuje vyměňovat obchodní zprávy, autentizaci, upravovat zprávy a předávat data informačním systémům. Tyto funkce zprostředkují k uživateli transparentně se chovající aplikace. Zdroje k této kapitole: prezentace Anne Thomas Manes : Sun ONE Architecture prezentace Carol Geyer: Registry and Repository Launch IT_396 - ebxml 14

15 5. Závěrem Cílem bylo seznámit čtenáře s několika možnostmi, jak lze výměňovat obchodní zprávy po internetu, tedy jaké možnosti strukturovaného přenosu máme k dispozici pro e-business. Vedle EDI se tady rýsuje několik dalších možností, založených na jazyce XML, v čele s iniciativou ebxml. Ta má slušnou šanci stát se novodobým standardem rozšiřujícím možnosti komunikace v e-businessu i pro malé a střední firmy. Nebyly vyčerpány všechny možnosti, např. jsem se nezmínil o české firmě Editel a jejím řešení XML2EDI, které je konkrétním řešením pro české prostředí. Na to již není v práci prostor a budu se jím zabývat v jiném dokumentu. Věřím, že práce pomůže čtenáři zorientovat se v možnostech XML, zvláště ebxml, o kterém nebylo česky ještě psáno. Postup zpracování práce Nejdříve bylo třeba si udělat obrázek, o čem dané téma pojednává. Protože jde o téma nové, musel jsem použít internetu. Jako odrazový můstek k ebxml jsem si přečetl základní věci o EDI a XML, o EDI z internetu, o XML z níže uvedených knih. Téma je rozsáhlé, takže bylo nutno vybrat to nejdůležitější. Seznam informačních zdrojů: Jsou uvedeny zejména přímo v práci, zde je jen stručný souhrn. 1) KOSEK, Jiří. XML pro každého. 1.vyd. Praha : Grada Publishing, s. ISBN ) MARCHAL, Benoit. XML v příkladech. 1.vyd. Praha : Computer Press, s. ISBN ) Internet: adresy přímo v práci 4) oficiální dokument ebxml Business Process Specification Schema, Version ) časopis Computer 3/99, str.10. IT_396 - ebxml 15

16 6. Přílohy A Slovníček a vysvětlení pojmů Na následujících 3 stranách najdete vysvětlení zkratek, které se objevily v práci nebo i těch, které můžete zahlédnout na webu na stránkách souvisejících s tématem této práce. ASCII ANSI BPM BPR BSI American Standard Code for Information Interchange; Americký standardní kód pro výměnu informací nebo také Mezinárodní telegrafní abeceda č.2: 7-bitový kód pro písmena, číslice a zvláštní znaky. Osmý bit byl připojen kvůli kontrole parity pro rozpoznání chyby při přenosu. V dnešní běžné praxi je použito všech osmi bitů pro vytvoření sady 256 různých znaků, kde prvních 32 je obsazeno speciálními řídícími znaky a horní oblast nad 127 se mimo jiné využívá pro definování národních symbolů - znaků s diakritikou - čárkami, háčky a přehláskami. American National Standards Institute; Americký národní institut pro standardizaci. Organizace, skládající se z uživatelů a výrobců výpočetní techniky. Úkolem tohoto institutu je vývoj průmyslových standardů, zajišťujících výrobu vzájemně slučitelných (nahraditelných nebo vzájemně kombinovatelných) výrobků. Těžištěm činnosti jsou hlavně vyšší programovací jazyky, způsoby zobrazení dat, kódy a rozhraní. Business Process Modeling, modelování obchodních (firemních) procesů Business Process Reingeneering, přestavění firemních procesů Business Service Interface, rozhraní aplikace zajišťující výměnu obchodních informací (message service), např. u ebxml aplikace. CEFACT viz UN/CEFACT CEN/ISSS evropský standardizační úřad užívající francouzskou zkratku CEN; má program pro rozvoj EB standardů pro malé podniky v Evropě; ISSS znamená Information Society Standardization System standardizační systém v informační společnosti CPA Collaboratiion Protocol Agreement; dohoda o spolupráci CPP Collaboration Protocol Profile; profil firmy CSS Cascade Style Sheet; kaskádové styly CXML Commerce XML, proprietární XML standard vytvořený společností ARIBA firma pro elektronické zásobování (e-procurement) a marketplaces a burzy; DISA DTD DTP EB the Data Interchange Standards Association Document Type Definition; definice typu dokumentu (součást specifikace XML). DeskTop Publishing; el. publikování - vydavatelství na stole. Nasazení počítačů při přípravě tiskových předloh, případně propojení počítače na osvitové jednotky fotosazby. Značně usnadňuje a urychluje typografické práce. Základním vybavením pro DTP je počítač s kvalitním grafickým adaptérem a monitorem, myš, laserová tiskárna, případně snímač grafických předloh - skener (scanner). Nejznámější programy pro DTP na IBM-PC jsou Quark Xpress, Aldus Pagemaker či Corel Ventura. e-business (zkratka jen pro potřeby této práce) ebes e-business Board for European Standardization, původní pracovní skupina EBES (workshop) IT_396 - ebxml 16

17 ebtwg byla spolu se skupinou XML/EDI spojena pod CEN/ISSS pod názvem ebes za účelem vytvoření evropského centra pro nové technologie elektronické výměny dat The e-business Transition Ad hoc Working Group (ebtwg); skupina byla vytvořena pro mezidobí, protože bude založena skupina nová Electronic Business Working Group (ebwg). Úkolem ebtwg je stavět na úspěchu ebxml a bude přispívat k dokončení projektu Business Process and Core Components project; EAN.UCC vydala svou první verzi globálního standardu XML suite v červenci 2001; EAN.UCC XML sada má dávat řešení pro mnoho výzev, které B2B dnes ve výměně obchodních dokumentů přináší; EANCOM podmnožina EDI standardu uvedená EAN International pro mezinárodní obchod ebis-xml e-business XML, XML standard vytvořený organizací BASDA (British Accounting Software Developers' Association) for výměnu informací mezi účetními systémy. Standard je cílen pro SME podniky a užívá jako transportní medium; ECOM Electronic Commerce Promotion Council in Japan (úřad pro podporu EB v japonsku) EDI Electronic Data Interchange; elektronická výměna dat EDIFACT viz UN/EDIFACT eeg7 European e-business standards group for insurance; evropská standardizační skupina pro e-business v pojišťovnictví EEMA The European Forum for Electronic Business FEDI Podmnožina UN/EDIFACT zpráv pro řízení převodu finančních prostředků elektronicky GCIP Global Commerce Internet Protocol; zahrnuje XML schémata pro běžné obchodní transakce. Protokol je založen na e-centreuk's práci simple eb; GTIN HTML Global trade identification numbers; jednotné číslování HyperText Markup Language; doslova "jazyk pro zápis hypertextu". Jde o jazyk, používaný pro tvorbu hypertextových dokumentů a vytváření vazeb mezi nimi, jakož i vazeb s dalšími objekty. Používá se jako základní prostředek při tvorbě WWW stránek IEC International Electrotechnical Commission - Mezinárodní elektrotechnická komise ISO International Organization for Standardization mezinárodní organizace pro standardizaci, založená v roce 1947 NIST The US National Institute of Standards and Technology OBI Open Buying on the Internet; nevýdělečná organizace vyvíjí otevřené standardy pro B2B obchody; OMG OAGI OASIS ODETTE The Object Management Group Open Application Group (http://www.openapplications.org/) Organization for the Advancement of Structured Information Standards, organizace pro rozvoj strukturovaných informačních standardů (http://www.oasis-open.org/); mezinárodní nezávislá nevýdělečná organizace, která navrhuje a vyvíjí standardy založené na XML. Pomáhá EB podporováním otevřeného, společného vývoje specifikací. Provozuje XML.ORG, nekomerční portál s informacemi o užívání XML v průmyslu. Je otevřenou komunitou, která distribuuje aplikační schémata XML, slovníky a dokumenty. Pomáhá různým skupinám a organizacím, které zajímá vývoj XML specifikací. Organisation for Data Exchange by Tele Transmission in Europe; v roce 1984 založená organizace jejímž původním záměrem bylo vytvořit standardy zpráv, které budou IT_396 - ebxml 17

18 OFX OMG OSI používány v rámci evropského automobilového průmyslu, a zavést elektronickou výměnu dat, aby se zefektivnila spolupráce výrobců a dodavatelů. Open Financial Exchange je jednotmá specifikace pro elektronickou výměnu finančních dat mezi finančními institucemi, firmami a spotřebiteli přes internet. Plánováno pro podporu širokého rámce finančních aktivit včetně e-bankingu pro fyzické osoby a malé firmy; investování včetně akcií, dluhopisů a fondů; The Object Management Group Open Systems Interconnection Rosettanet konsorcium společností definující stabndardy pro různá e-odvětví a zásobovací řetězce; SGML Standard Generalized Markup Language SME Small Medium Enterprise; vžité označení pro malé a střední podnikání (podniky) TPA Trading Partner Agreement; obchodní smlouva TRADACOMS sada zpráv užívaná v Anglii v rámci EDI UDDI Universal Description, Discovery and Integration; projekt je mezioborovou iniciativou pro vytvoření otevřené struktury, nezávislé na platformě, pro popis služeb, hledání firem a integrované obchodní služby na internetu; UML UMM XCBL XBRL XML XQL XSL Unified Modeling Language; jednotný modelovací jazyk UN/CEFACT Modeling Methodology; modelovací metodika UN/CEFACT XML Common Business Library, proprietární vytvořený firmou Commerce One - firma pro elektronické zásobování (e-procurement) a marketplaces a burzy; XCBL je knihovna komponent XML pro B2B. Byla vytvořena pro volné užití, aniž by bylo třeba definice dokumentu pro e-commerce aplikace; dříve známé jako XFRML, je otevřená specifikace, která používá tagy XML k popisu finančních výkazů pro veřejné i soukromé firmy; extensible Markup Language XML Query Language (připravovaný standardizovaný nástroj pro dotazy do databází) extensible Stylesheet Language UN/CEFACT United Nations Center For Trade Facilitation And Electronic Business; jedna z částí OSN, která řídí politiku a technický vývoj v odvětví (elektronického) obchodu. Je jednou ze čtyř organizací, které jediné mohou přijímat mezinárodní standardy (další jsou ISO, IEC a ITU). Výsledkem její práce je např. UN/EDIFACT, mezinárodní EDI standard. V současnosti se zabývají objektově orientovanému EDI a dalším otevřeným a globálním standardům. (http://www.uncefact.org/; UN/EDIFACT (Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport) v rámci OSN založená (rok 1986) iniciativa s cílem vypracovat celosvětový nadresortní informační standard na základe syntaxe ISO 9735 pro elektronickou výměnu dat Poznámka: informace o zkratkách jsou z internetu a Velkého frekvenčního slovníku počítačů (ver 98.1, na CD-ROM vydal Optimus; IT_396 - ebxml 18

19 B Článek v AJ Jako článek v cizím jazyce jsem vybral podkapitolu 5.1 z dokumentu ebxml Business Process Specification Schema, Version 1.01, což je oficiální část specifikace zveřejněné 11. května Je třeba říci, že je to jen jeden ze sady dokumentů, který ebxml upravuje. Článek říká, k čemu je dobré dělat procesní modely a jaký je cíl schémat. Cílem je ukázat vazbu mezi procesy ve firmě a komponentami balíkového softwaru. Také uvádí, že specifikace je dostupná v UML a XML verzi. Je proto dobré něco vědět o objektovém modelování a/nebo o definicích typu dokumentu. 5. Design Objectives 5.1 Goals/Objectives/Requirements/Problem Description Business process models describe interoperable business processes that allow business partners to collaborate. Business process models for e-business must be turned into software components that collaborate on behalf of the business partners. The goal of the ebxml Specification Schema is to provide the bridge between e-business process modeling and specification of e-business software components. The ebxml Specification Schema provides for the nominal set of specification elements necessary to specify a collaboration between business partners, and to provide configuration parameters for the partners runtime systems in order to execute that collaboration between a set of e-business software components. A specification created against the ebxml Business Process Specification Schema is referred to as an ebxml Business Process Specification. The ebxml Business Process Specification Schema is available in two stand-alone representations, a UML version, and an XML version. The UML version of the ebxml Business Process Specification Schema is merely a UML Class Diagram. It is not intended for the direct creation of ebxml Business Process Specifications. Rather, it is a self-contained statement of all the specification elements and relationships required to be able to create an ebxml compliant Business Process Specification. Any methodologies and/or metamodels used for the creation of ebxml compliant Business Process Specifications must at minimum support these elements and relationships. The XML version of the ebxml Business Process Specification Schema provides the specification for XML based instances of ebxml Business Process Specifications, and as a target for production rules from other representations. Both a DTD and a W3C Schema is provided. The UML and XML based versions of the ebxml Business Process Specification Schema are unambiguously mapped to each other. IT_396 - ebxml 19

Elektronická komunikace. 18. sympozium EDI (FACT a eb)

Elektronická komunikace. 18. sympozium EDI (FACT a eb) Elektronická komunikace 18. sympozium EDI (FACT a eb) Kdo jsme dnes? GS1 Czech Republic neziskové, zájmové sdružení právnických osob; jediný oprávněný subjekt zastupující zájmy globální organizace GS1

Více

Mezinárodní standard pro obchod a logistiku

Mezinárodní standard pro obchod a logistiku Mezinárodní standard pro obchod a logistiku Daniel Lopour Kdo jsme? Czech Republic Plně integrovaná globální organizace GS1 vznikla na počátku roku 2005 spojením EAN International a Uniform Code Council

Více

Ontologie v e-commerce

Ontologie v e-commerce Diplomová práce Ontologie v e-commerce Pavel Jisl pavel@cetoraz.info ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Ontologie v e-commerce Pavel Jisl, jislp@fel.cvut.cz p. 1/13 Cíle práce

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS 03.220.01;35.240.60 Inteligentní dopravní systémy (ITS) Elektronická výměna informací

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 03.220.01, 35.240.60 materiálem o normě. Dopravní a cestovní informace (TTI) TTI ČSN P CEN předávané

Více

PROPOJOVÁNÍ POČÍTAČOVÝCH APLIKACÍ

PROPOJOVÁNÍ POČÍTAČOVÝCH APLIKACÍ PROPOJOVÁNÍ POČÍTAČOVÝCH APLIKACÍ Renáta Bílková Ústav systémového inženýrství a informatiky, FES, Univerzita Pardubice Abstract The number of enterprice applications (e.g. information systems and other

Více

Zdravotnická informatika z pohledu technických norem ISO a EN. RNDr. Vratislav Datel, CSc. Praha 26. dubna 2011

Zdravotnická informatika z pohledu technických norem ISO a EN. RNDr. Vratislav Datel, CSc. Praha 26. dubna 2011 Zdravotnická informatika z pohledu technických norem ISO a EN RNDr. Vratislav Datel, CSc. Praha 26. dubna 2011 Co je technická norma? Technická norma je dokumentovaná úmluva obsahující technické specifikace

Více

UML: Unified Modeling Language

UML: Unified Modeling Language UML 1 UML: Unified Modeling Language Systém kombinace softwaru, hardwaru, dat a uživatelů, která umožňuje řešení konkrétního problému Vývoj systémů vytváření systémů pro klienta Vývoj probíhá na základě

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Internet Information Services (IIS) 6.0

Internet Information Services (IIS) 6.0 Internet Information Services (IIS) 6.0 V operačním systému Windows Server 2003 je obsažena i služba IIS v 6.0. Služba IIS poskytuje jak www server tak i některé další služby (FTP, NNTP,...). Jedná se

Více

APLIKACE XML PRO INTERNET

APLIKACE XML PRO INTERNET APLIKACE XML PRO INTERNET Jaroslav Ráček Fakulta Informatiky, Masarykova Universita Brno Abstrakt Text je věnován možnostem využití XML technologie pro prezentaci dokumentů pomocí Internetu. V úvodu je

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

Jazyky pro popis dat

Jazyky pro popis dat Realizováno za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR v rámci v projektu Zkvalitnění a rozšíření možností studia na TUL pro studenty se SVP reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0011 Jazyky pro popis dat Pavel

Více

E-COMMERCE. Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování. Petr Suchánek

E-COMMERCE. Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování. Petr Suchánek E-COMMERCE Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování Petr Suchánek Recenzenti: prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. prof. Ing. Jindřich Kaluža, CSc. Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou

Více

Dejte sbohem papírovým fakturám. Vítejte ve světě elektronických faktur!

Dejte sbohem papírovým fakturám. Vítejte ve světě elektronických faktur! Dejte sbohem papírovým fakturám. Vítejte ve světě elektronických faktur! Obsah ÚVOD: CO: PROČ: JAK: Elektronická fakturace a spolupráce mezi ČS a Skupinou ČEZ Popis služby Přínosy elektronické fakturace

Více

Principy UML. Clear View Training 2005 v2.2 1

Principy UML. Clear View Training 2005 v2.2 1 Principy UML Clear View Training 2005 v2.2 1 1.2 Co je touml? Unified Modelling Language (UML) je univerzálníjazyk pro vizuální modelování systémů Podporuje všechny životní cykly Mohou jej implementovat

Více

Základní informace. Modelování. Notace

Základní informace. Modelování. Notace Základní informace BPMS = business process management systems - systémy pro modelování a optimalizace business procesů uvnitř organizace BPMN = business process modeling notation - součást BPMS, notace

Více

Internetové publikování

Internetové publikování Internetové publikování Doc. Ing. Petr Zámostný, Z Ph.D. místnost: A-72aA tel.: 4222, 4167 (sekretari( sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht vscht.czcz Osnova předmp» Úvod - principy fungování

Více

Publikování map na webu - WMS

Publikování map na webu - WMS Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Publikování map na webu - WMS Autor: Ondřej Dohnal, Martina Černohorská Editor: Filip Dvořáček Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS 55.180.01; 35.240.60; 03.220.20 Inteligentní dopravní systémy (ITS) Elektronická

Více

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ O společnosti IBA CZ Společnost IBA CZ je vývojovým centrem nadnárodní korporace IBA Group, které se specializuje na zakázkový vývoj software

Více

GS1 System. Systém GS1 v logistice

GS1 System. Systém GS1 v logistice Systém GS1 v logistice GS1 System Logistika je jednou z typických oblastí uplatnění standardů Systému GS1, které slouží k automatické identifikaci zboží a elektronické výměně dat mezi obchodními partnery.

Více

Úvod do Web Services

Úvod do Web Services Úvod do Web Services Základy webových služeb a jejich implementace na platformě OS/2 Jarda Kačer jarda@kacer.biz Český Warpstock 2008 Brno, 20.-21.9.2008 Co je to webová služba? Část business logiky přístupná

Více

Studie efektivity EDI komunikace 2011. Průzkum mezi uživateli Systému GS1 v České republice

Studie efektivity EDI komunikace 2011. Průzkum mezi uživateli Systému GS1 v České republice Studie efektivity EDI komunikace 2011 Průzkum mezi uživateli Systému GS1 v České republice 2 Efektivní přenos a zpracování dokladů v rámci jednotlivých obchodních transakcí je cílem GS1 v oblasti elektronické

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

In orma I a. O nl Dva. Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky

In orma I a. O nl Dva. Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky I Libor Gála Jan Pour Prokop Toman., O nl Dva.. In orma I a Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky Českó společnost

Více

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services Sekce informatiky Odbor projektování a správy IS Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services Uživatelská příručka (procesní pohled) verze 1.1 Autoři: Michal Wokoun Jiří Smolík 15. února 2008 Verze

Více

Není nic staršího než včerejší web

Není nic staršího než včerejší web Není nic staršího než včerejší web Jan Ondrák Technická správa komunikací Praha René Zahradník IBM Lotus Software 2007 IBM Corporation Technická správa komunikací Praha Tradice od roku 1963, od roku 1996

Více

IT v průmyslu. Standardizované komunikační rozhraní mezi MES systémem a jeho okolím. 21.4.15 Leoš Hons Leo.Hons@mescentrum.cz

IT v průmyslu. Standardizované komunikační rozhraní mezi MES systémem a jeho okolím. 21.4.15 Leoš Hons Leo.Hons@mescentrum.cz IT v průmyslu Standardizované komunikační rozhraní mezi MES systémem a jeho okolím Základní informace o MES Centrum Založeno v roce 2012 Organizace nebo spoluúčast na organizaci 15 odborných akcí (semináře,

Více

Internet - základní pojmy

Internet - základní pojmy Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_07_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Využití SysML pro tvorbu modelů v systémovém inženýrství

Využití SysML pro tvorbu modelů v systémovém inženýrství Využití SysML pro tvorbu modelů v systémovém inženýrství Antonín Srna, Ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, xsrna2@mendelu.cz Abstrakt Článek se zaobírá univerzálním

Více

IS Restaurace. Semestrální práce. Tomáš Rumíšek V Brně dne 7. 1. 2014 Peter Ševčík

IS Restaurace. Semestrální práce. Tomáš Rumíšek V Brně dne 7. 1. 2014 Peter Ševčík IS Restaurace Semestrální práce Tomáš Rumíšek V Brně dne 7. 1. 2014 Peter Ševčík 1 1. Obsah 2. Neformální specifikace... 3 Informační systém Restaurace... 3 3. Formální specifikace... 3 Funkční požadavky...

Více

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část Zatímco první čtyři vrstvy jsou poměrně exaktně definovány, zbylé tři vrstvy nemusí být striktně použity tak, jak jsou definovány podle tohoto modelu. (Příkladem, kdy nejsou v modelu použity všechny vrstvy,

Více

HTML Hypertext Markup Language

HTML Hypertext Markup Language HTML Hypertext Markup Language je jazyk určený na publikování a distribuci dokumentů na Webu velmi jednoduchý jazyk používá ho mnoho uživatelů má výkonné prostředky (příkazy) k formátování dokumentů (různé

Více

Základy WWW publikování

Základy WWW publikování Ing. Igor Kopetschke Oddělení aplikované informatiky Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technická univerzita v Liberci Email : igor.kopetschke@tul.cz

Více

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1138_Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí_pwp Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Počítačové sítě Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Co je TCP/IP? V úzkém slova smyslu je to sada protokolů používaných v počítačích sítích s počítači na bázi Unixu: TCP = Transmission Control Protocol

Více

Technologie Java Enterprise Edition. Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011

Technologie Java Enterprise Edition. Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011 Technologie Java Enterprise Edition Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011 Přehled tématu Motivace a úvod Infrastruktura pro velké Java aplikace (Java základní přehled) Části třívrstvé struktury servlety, JSP

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

14. Jazyk HTML (vývoj, principy, funkce, kostra stránky). Jazyk XML, XHTML. Algoritmizace - cyklus for, while a do while, implementace v jazyce

14. Jazyk HTML (vývoj, principy, funkce, kostra stránky). Jazyk XML, XHTML. Algoritmizace - cyklus for, while a do while, implementace v jazyce 4. Jazyk HTML (vývoj, principy, funkce, kostra stránky). Jazyk XML, XHTML. Algoritmizace - cyklus for, while a do while, implementace v jazyce PHP. HyperText Markup Language Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 5.3-5.8 9/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 5.3-5.8 9/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 5.3-5.8 9/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 12 0:40 UML unifikovaný modelovací jazyk Zkratka tohoto

Více

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 jazyk (x)html kaskádové styly Castro, E.: HTML, XHTML a CSS. CPress, 2007 Písek, S.: HTML a XHTML, začínáme programovat. Grada Publishing, 2003 Wempen, F.: HTML a

Více

Elektronická pošta. elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec. základní principy popisují

Elektronická pošta. elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec. základní principy popisují Elektronická pošta elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec v Internetu: protokol SMTP existují i další poštovní systémy, zpravidla propojeny s internetovou poštou

Více

Jak na efektivitu v úřadě?

Jak na efektivitu v úřadě? Jak na efektivitu v úřadě? Vladimír Střálka Adobe Systems, Praha Richard Hrabčák Anasoft, Bratislava ITAPA 2008 Role dokumentů v úřadě Příjem dokumentů Podání od občanů a podniků sloužící k určitému úřednímu

Více

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Informační systémy Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Úvod - co možná umíte z předmětu SWENG Rozdělení IT Architektura IS Klíčový prvek řízení IS z něj vycházejí detailní analytické i plánovací charakteristiky

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

PDF a ISO standardy, dlouhodobé archivování

PDF a ISO standardy, dlouhodobé archivování PDF a ISO standardy, dlouhodobé archivování Vladimír Střálka Sr. Territory Account Manager Adobe Systems, 8.10.2008 1 Agenda Co je PDF Adobe a standardy PDF/A...ISO Standard Proč vznikly standardy PDF/...

Více

Seznámení s prostředím dot.net Framework

Seznámení s prostředím dot.net Framework Základy programování v jazyce C# Seznámení s prostředím dot.net Framework PL-Prostředí dot.net - NET Framework Je základním stavebním prvkem, na kterém lze vytvářet software. Jeho součásti a jádro je založené

Více

Workflow, definice, charakteristika, trendy

Workflow, definice, charakteristika, trendy Workflow, definice, charakteristika, trendy Workflow management je efektivní správa toku informací a řízení v podnikových procesech. Workflow automatizuje procesy. Workflow podporuje tok dokumentů, informací

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

DYNAMICKÝ WEB SITE PRO SME THE DYNAMIC WEB SITE FOR SME

DYNAMICKÝ WEB SITE PRO SME THE DYNAMIC WEB SITE FOR SME DYNAMICKÝ WEB SITE PRO SME THE DYNAMIC WEB SITE FOR SME Zdeněk Havlíček, Pavel Jeřábek Anotace Celkový vývoj informačních technologií má dopad na činnost malých a středních podniků (SME). V příspěvku jsou

Více

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný 13 Krok 0: Než začneme 13 Krok 1: Vybrat si dobře placenou oblast 14 Krok 2: Vytvořit si plán osobního rozvoje 15 Krok 3: Naplnit osobní rozvoj 16 Krok 4: Osvojit si důležité

Více

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 jazyk HTML5 CSS3 HTML5 a CSS3: CASTRO, E. HTML5 a CSS3. Computer press, 2012 GOLDSTEIN, A., LAZARIS, L. a WEYL, E. HTML5 a CSS3 pro webové designéry. Brno: Zoner Press,

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Microsoft Windows Server System Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Přehled Země: Česká republika Odvětví: Služby, zábavní průmysl Vedení

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: porozumět základním pojmům spojeným s používáním Internetu, dodržovat bezpečnostní opatření

Více

Správa dat v podniku. MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu

Správa dat v podniku. MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu Správa dat v podniku MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu Obsah o Důležité oblasti pro správu, uchovávání a využívání dat v podniku Něco z historie Řízení dat na úrovni podniku Data

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Projekt Datové schránky

Projekt Datové schránky Projekt Datové schránky Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Pro přístup k datové schránce je zapotřebí speciální aplikace,

Více

Vývoj SW pro mobilní zařízení s ios. Petr Hruška, Skymia s.r.o. Teorie a praxe IP telefonie, 6.12.2012

Vývoj SW pro mobilní zařízení s ios. Petr Hruška, Skymia s.r.o. Teorie a praxe IP telefonie, 6.12.2012 Vývoj SW pro mobilní zařízení s ios Petr Hruška, Skymia s.r.o. Teorie a praxe IP telefonie, 6.12.2012 Perspektiva 3 roky zkušeností s vývojem aplikací pro ios 1 rok vývoj pro Android desítky aplikací Obsah

Více

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 30 Téma: INFORMAČNÍ SYSTÉMY A ARCHITEKTURA IT V PODNIKU Lektor: Ing. Michal Beránek Třída/y:

Více

language="javascript">... .

language=javascript>... </script>. WWW (World Wide Web) je dnes společně s elektronickou poštou nejvyužívanější službou internetu. URL (Uniform Resource Locator) slouží ke kompletní adresaci informace na internetu. Udává jak protokol, který

Více

Použití databází na Webu

Použití databází na Webu 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2010/11/18 11:33:52 $ Obsah Co nás čeká... 3 Architektura webových databázových aplikací... 4 K čemu se používají databázové

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Využití JBoss Fuse ve skandinávské energetice

Využití JBoss Fuse ve skandinávské energetice Využití JBoss Fuse ve skandinávské energetice 27.3.2015 Miloš Zubal Představení Miloš Zubal SW Architekt Integrační projekty v energetice Java, Spring, Camel, Fabric8, ElasticSearch cz.linkedin.com/in/miloszubal

Více

3.8 Elektronická pošta

3.8 Elektronická pošta Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Schéma e-pošty. UA (User Agent) rozhraní pro uživatele MTA (Message Transfer Agent) zajišťuje dopravu dopisů. disk. odesilatel. fronta dopisů SMTP

Schéma e-pošty. UA (User Agent) rozhraní pro uživatele MTA (Message Transfer Agent) zajišťuje dopravu dopisů. disk. odesilatel. fronta dopisů SMTP Elektronická pošta Schéma e-pošty odesilatel UA disk SMTP fronta dopisů disk MTA SMTP MTA adresát UA disk POP IMAP poštovní schránka disk MTA SMTP UA (User Agent) rozhraní pro uživatele MTA (Message Transfer

Více

WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS. Milan Mišovič, Jana Andrýsková

WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS. Milan Mišovič, Jana Andrýsková WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS Milan Mišovič, Jana Andrýsková Anotace: Poradenská služba je zákaznicky orientovaný proces, pro který je na bázi současných webových

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě ESET Secure Authentication (ESA) poskytuje silné ověření oprávnění přístupu do firemní sítě a k jejímu obsahu. Jedná se o mobilní řešení, které používá dvoufaktorové

Více

Význam datových standardů pro automatizované sdílení dat

Význam datových standardů pro automatizované sdílení dat Význam datových standardů pro automatizované sdílení dat Data Standards eaning for the anagement of Shareable Data Jitka Štěpánová Katedra informačních technologií, PEF ČZU Praha 165 21 Praha 6 - Suchdol

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Dokumentace k programu MMDoc

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Dokumentace k programu MMDoc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Dokumentace k programu MMDoc Vypracoval: Petr Dvořák Datum: 15.prosince 2005 1. Úvod 1.1. Účel tohoto dokumentu

Více

TECHNIKY A CASE NÁSTROJE VÝVOJE IS

TECHNIKY A CASE NÁSTROJE VÝVOJE IS TECHNIKY A CASE NÁSTROJE VÝVOJE IS Doc. Ing. B. Miniberger, CSc Bankovní institut, VŠ (9.10. 2008) Doc. Miniberger, BIVŠ Cíle předmětu Seznámení se s problematikou vývoje informačních systémů pomocí CASE

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004

Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004 Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004 Jiří Sedláček AIT s.r.o, Sinkulova 83, 140 00 Praha 4 tel. 261 225 072 www.ait.cz AIT, 2004 1 Program Současné postavení IT v podniku

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH VEŘEJNOSTI I ZAMĚSTNANCŮ O zákazníkovi Státní rostlinolékařská správa (SRS) je úředním orgánem rostlinolékařské péče České republiky. Činnost Státní rostlinolékařské

Více

BUSINESS 24 Databanking

BUSINESS 24 Databanking BUSINESS 24 Databanking Z ÚČETNÍHO SYSTÉMU PŘÍMO DO BANKY Martin Brabec Česká spořitelna, a.s. úsek Přímé bankovnictví OBSAH 1. Jaká je Česká spořitelna? 2. Přímé bankovnictví pro obce, města a kraje:

Více

HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy

HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy V čem se píší web. dokumenty HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy HTML HTML (HyperText Markup Language, značkovací jazyk pro hypertext) standart pro vytváření stránek v systému aplikací World

Více

24. XML. Aby se dokument XML vůbec zobrazil musí být well-formed (správně strukturovaný). To znamená, že splňuje formální požadavky specifikace XML.

24. XML. Aby se dokument XML vůbec zobrazil musí být well-formed (správně strukturovaný). To znamená, že splňuje formální požadavky specifikace XML. 24. XML Úvod Značkovací jazyk XML (extensible Markup Language) vznikl ze staršího a obecnějšího jazyku SGML (Standard Generalized Markup Language). XML byl vyvinut konsorciem W3C, aby poskytl standardní

Více

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model 1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model Protokoly určují pravidla, podle kterých se musí daná komunikační část chovat. Když budou dva počítače používat stejné komunikační

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

WAK System. Ministerstvo dopravy ČR WAK System, spol. s r.o. Petržílkova 2564/21, 158 00 Praha 5 - Stodůlky

WAK System. Ministerstvo dopravy ČR WAK System, spol. s r.o. Petržílkova 2564/21, 158 00 Praha 5 - Stodůlky WAK System Název projektu: Systém automatizované kontroly a detekce změn bezpečnostního nastavení informačních systémů založený na specifikaci bezpečnostní politiky podle standardu BS7799 Číslo projektu:

Více

Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele

Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele Vladislav Sláma 18.9.2012, Prague Fire and Security Days Profil a specifika služby PRS Přehled služeb GNSS Galileo Open Service (OS) Základní

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT R. T. S. cs, spol. s r. o. Novinářská 1113/3 709 00 Ostrava IČO: 18051367 DIČ: CZ18051367 Tel.: +420 59 7450 219 Fax: +420 59 7450 247 E-mail: info@rtscs.cz URL: www.rtscs.cz Společnost je zapsána v OR

Více

Jiří Mašek BIVŠ V Pra r ha 20 2 08

Jiří Mašek BIVŠ V Pra r ha 20 2 08 Jiří Mašek BIVŠ Praha 2008 Procesvývoje IS Unifiedprocess(UP) Iterace vývoje Rysy CASE nástrojů Podpora metodických přístupů modelování Integrační mechanismy propojení modelů Podpora etap vývoje Generování

Více

Centrální přístupový bod k informačním zdrojům resortu Ministerstva zemědělství Portál MZe a Portál eagri

Centrální přístupový bod k informačním zdrojům resortu Ministerstva zemědělství Portál MZe a Portál eagri Centrální přístupový bod k informačním zdrojům resortu Ministerstva zemědělství Portál MZe a Portál eagri Ing. Aleš Kopecký Ing. Martina Tomešová Telefónica O2 Czech Republic Agenda 1. Postup centralizace

Více

Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra

Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra Důvod přidělování speciálních schránek. Podle posledních statistik kolem 90 % všech E-mailů na Internetu tvoří nevyžádaná pošta. Patří

Více

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka Metody tvorby ontologií a sémantický web Martin Malčík, Rostislav Miarka Obsah Reprezentace znalostí Ontologie a sémantický web Tvorba ontologií Hierarchie znalostí (D.R.Tobin) Data jakékoliv znakové řetězce

Více