Lukáš Masopust Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lukáš Masopust 2010. Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602."

Transkript

1 AJAX Asynchronous JavaScript and XML Lukáš Masopust 2010

2 Kde se vzal tu se vzal AJAX 1998 Microsoft představil novou technologii nazvanou Remote Scripting, ve které v klientském prohlížeči běžel Java applet komunikující se serverem, přičemž tento aplet poskytoval služby JavaScriptovým funkcím. Tato technika komunikace fungovala v MSIE od verze 4 i v Netscape Navigatoru od verze 4. V páté verzi IE zavedl Microsoft objekt XMLHttpRequest, který v roce 2000 využil v novém programu Outlook Web Access (OWA), který poskytuje webové rozhraní pro přístup k ům na Microsoft Exchange Server (první AJAXová aplikace) Článek Ajax: A New Approach to Web Applications (Ajax: Nový přístup k webovým, Jesse James Garretta.

3 Avšak začátky 1996 IFRAME ve Microsoft Internet Explorer Element LAYER v Netscape Navigator 4.0 Tento koncept byl opuštěn na počátku vývoje Mozilly. Také Macromedia Flash od verze 4 umožňoval komunikaci se serverem na pozadí, bez překreslení stránky Rozšíření obecného povědomí způsobily až aplikace od googlu (GMAIL).

4 Výhody a nevýhody Načítají se jen potřebná data snižuje zátěž serverů. Stránka se nepohybuje jako při opětovném načtení chová se jako aplikace. Změna URL se musí provádět pomocí kotev (#) Síťová latence může způsobit nečekané zaseknutí aplikace. Nepoužitelné na mobilních zařízeních. Neprůchodné roboty vyhledávačů. Velké knihovny funkcí (frameworks)

5

6 Vzpomínáte?

7 Jak to vše souvisí? DB

8 AJAXová aplikace DB HttpRequest Odpověď v XML OnLoad() Když jsem šel z Hradišťá HTTP GET/POST data.onclick()

9 XMLHTTPREQUEST XMLHttpRequest (XHR) je rozhraní umožňující webovým aplikacím komunikaci mezi serverem a klientem prostřednictvím protokolu HTTP. Spojení může probíhat na pozadí - bez přímého řízení prohlížečem odtud název Asychnonní či na popředí, kdy adresu, na kterou posíláme požadavek vidíme v adresném řádku.

10 XMLHTTPREQUEST LOGICKÁ STRUKTURA OnReadyStateChange ReadyState Popisuje změny stavů HTTP spojení, resp. odeslání požadavku. Status HTTP stav (např. 200). Request Sestavení požadavku. Response Získání odpovědi.

11 Jak probíhá komunikace Open('GET',URL,false); Otevřeme spojení Sledujeme jeho stav: Send() Onreadystatechange() responsexml Readystate State Čekáme na změnu stavu (odpověď) Zpracujeme odpověď

12 XMLHTTPREQUEST SESTAVOVÁNÍ POŽADAVKU Metoda open(method, url, async, user, password) metoda HTTP požadavku (GET, POST, ), kam to pošlem, na pozadí/popředí (false/true), ostatní může být využito pro autentifikaci. Metoda setrequestheader() nastavení HTTP hlavičky (např. Accept-Charset, content-type) Metoda send(<post data>) Odešle požadavek. Metoda abort() Ukončí probíhající požadavek.

13 STAV SESTAVENÍ SPOJENÍ - READYSTATE Prostřednictvím vlastnosti readystate můžeme zjišťovat, v jaké fázi se nachází náš HTTP požadavek. Vlastnost vrací jednu z následujících hodnot, podle stavu HTTP požadavku. UNSENT (čísleně 0) Objekt byl vytvořen. OPENED (čísleně 1) Zavolání metody open() bylo úspěšné. HEADERS_RECEIVED (číselně 2) Všechny HTTP hlavičky byly odeslány. LOADING (numeric value 3) Odpověď od serveru je právě odeslána. DONE (numeric value 4) Přenos dat byl dokončen nebo došlo k nějaké chybě během přenosu.

14 XMLHTTPREQUEST ReadyStateChange Při asynchronním volání nečeká prohlížeč na odpověď nemá nad tím kontrolu. Musíme si to obsloužit samostatně. UNINITIALIZED (čísleně 0) - objekt XmlHttpRequest byl vytvořen, ale ještě nebyla volána metoda open(). LOADING (čísleně 1) - před odesláním HTTP požadavku (metoda open() již byla zavolána, nikoliv však metoda send()). LOADED (čísleně 2) - metoda send() již byla volána, stavový řádek a HTTP hlavičky jsou k dispozici, nikoliv však tělo odpovědi. INTERACTIVE (čísleně 3) - část dat již byla přijata, vlastnost responsetext obsahuje získaná nekompletní data. COMPLETED (čísleně 4) - všechna data odpovědi byla přijata, všechny operace byly dokončeny.

15 XMLHTTPREQUEST-ZÍSKÁNÍ ODPOVĚDI I. Metoda getresponseheaders getresponseheaders() () Slouží k vynucení si konkrétní HTTP hlavičky. var client = new XMLHttpRequest(); client.open("get", "test.txt", true); client.send(); client.onreadystatechange = function() { if(this.readystate == 2) { print(client.getresponseheader("content-type")); } } //...Odpověď bude vypadat přibližně takto: Content--Type: text/plain Content text/plain;; charset charset==utf utf--8

16 XMLHTTPREQUEST-ZÍSKÁNÍ ODPOVĚDI II. Medota get getall AllResponseHeader ResponseHeader() () Slouží k vynucení si všek HTTP hlaviček. print(this.getallresponseheaders()); //...Odpověď bude vypadat přibližně takto: Date:: Sun, 24 Oct :58:38 GMT Date Server: Apache Apache/ / (Unix) Keep--Alive Keep Alive:: timeout timeout=15, =15, max max=99 =99 Connection:: Keep Connection Keep--Alive Transfer--Encoding Transfer Encoding:: chunked Content--Type: text/plain Content text/plain;; charset charset==utf utf--8

17 XMLHTTPREQUEST-ZÍSKÁNÍ ODPOVĚDI III. Response Entity Body Objekt typu DOMString obsahující odpověď. Jeho obsah je vysílán, když je stav spojení (readystate =3 4) je ve stavu LOADING či DONE. Vlastnosti responsetext textová podoba odpovědi (plain/text) responsexml xml podoba odpovědi.(text/xml).

18

19 A půjdeme na XML

20 XML (extensible Markup Language) Technologie se dnes využívá zejména k integraci aplikací a ve sféře B2B (výměna informací). Sjednocení formátu pro výměnu dat XML je jen struktura nemá vizuální podobu. Můžeme použít i vlastní značky vlastní DTD. XML je softwarově a hardwarově závislý nástroj pro přenos informací

21 Historie 1986 SGML (Standard Generalized Markup Language) Obecný značkovací jazyk, který není závislý na používaném programu. Vyvinula IBM jako řešení pro ukládání velkého množství právních dokumentů. HTML je aplikací SGML, které vytvářeli spíše tvůrci prohlížečů <- vznik W3c Vznik XML jako prostředku pro jednotnou výměnu dat.

22 Elementy a struktura <?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> Deklarace XML určuje použité kódování <feed xmlns="http://www.w3.org/2005/atom" xml:lang="cs-cz"> </feed> Kořenová značka Parametr a atribut Odkaz na XML schéma <author> <name>spše V Úžlabině Suplování</name> Obsah elementu </author>

23 Datový model I. Deklarace (názvy) Každá aplikace musí být schopná zpracovat xml soubor v kódování UTF-16, častěji se používá UTF-8 kvůli kompatibilitě se staršími aplikacemi. <značky> se píší malými písmeny. <jméno></jméno>, <Прагa></Прагa> Vyhrazené znaky Jen pět. Ostatní lze dodeklarovat pomocí <!ENTITY nbsp &#160 > Entita Znak < < & & > > &apos; "

24 Datový model II. CDATA <![CDATA[" and ends with "]]> Instrukce pro zpracování Řídicí informace, které jsou určeny pro jiné apikace. Parser je ignoruje nehlásí chybu. <script> Jmenné prostory Definuje k čemu, které značka. Např.: HTML a značka <p> <![CDATA[" for (i=0; i < 10; $++) { document.writeln("<p>ah oj</p>"); } "]]> <script>

25 Datový model III. Syntax Dobře strukturovaný syntakticky správně Kontrola je prováděna automaticky Bílé znaky Neviditelné znaky tabulátor, mezera, odřádkování Projeví se jako textové uzly jen s těmito znaky

26 Datový model III. Bílé znaky <!ATTLIST výpis-kódu xml:space (default preserve) `preserve`> default - tato hodnota značí, že aplikace může pro zpracování bílých znaků v textu, který je obsahem příslušného elementu, použít své výchozí nastavení preserve - tato hodnota aplikaci říká, že všechny bílé znaky je potřeba zachovat v nezměněné podobě. Dědí se na všechny značky

27 Berners-Lee said that in the context of Bernersthe Semantic Web, the word "semantic" meant "machine processable processable."." December 06, 2000 XML 2000

28 Zdroje

29

Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře

Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře Skriptování na straně klienta a serveru Skriptování na straně klienta se provádí pomocí programovacího jazyka JavaScript, který je vkládán do HTML

Více

Tvorba jednoduchých WWW stránek

Tvorba jednoduchých WWW stránek Tvorba jednoduchých WWW stránek Daniela Ďuráková VŠB- Technická univerzita Ostrava Katedra informatiky Vznik WWW technologie Vznik- CERN 1989-90, vedoucí projektu Tim Berners-Lee Cíl- infrastruktura pro

Více

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan Bakalářská práce 2006 Jiří Suchan Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra informatiky Poštovní server v PHP bakalářská práce Jiří Suchan České Budějovice 2006 Poděkování Tímto děkuji PaeDr. Petru

Více

DHTML 19. 20. 21. 22. 23. K

DHTML 19. 20. 21. 22. 23. K 1. Nejčastější bezpečnostní chyby 2. Autentizace 3. K čemu je dobré XML? 4. vysvětlete pojem Webové služby 5. Vysvětlete pojem SOAP 6. Popište XHTML 7. Co je to DTD? 8. K čemu slouží kaskádové styly? 9.

Více

Tvorba jednoduchých WWW stránek. VŠB - Technická univerzita Ostrava Katedra informatiky

Tvorba jednoduchých WWW stránek. VŠB - Technická univerzita Ostrava Katedra informatiky Tvorba jednoduchých WWW stránek RNDr. Daniela Ďuráková VŠB - Technická univerzita Ostrava Katedra informatiky Vznik WWW technologie Vznik - CERN 1989-90, vedoucí projektu Tim Berners-Lee cíl - infrastruktura

Více

Dokumenty umístěné na počítačových serverech jsou adresovány pomocí URL (Uniform Resource Locator).

Dokumenty umístěné na počítačových serverech jsou adresovány pomocí URL (Uniform Resource Locator). Koncepce webu Základní pojmy Internet a jeho služby Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí. Počítače mezi sebou komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Internet poskytuje

Více

WEB 2.0 A WEBOVÉ SLUŽBY. Ondřej Urbánek ondrej.urbanek@orchitech.cz

WEB 2.0 A WEBOVÉ SLUŽBY. Ondřej Urbánek ondrej.urbanek@orchitech.cz WEB 2.0 A WEBOVÉ SLUŽBY Ondřej Urbánek ondrej.urbanek@orchitech.cz Obsah Web 2.0 obecně Standardy a technologie AJAX a asynchronní komunikace Sémantický web a jeho standardy Principy a architektura webových

Více

Tvorba webových aplikací pomocí AJAX

Tvorba webových aplikací pomocí AJAX Tvorba webových aplikací pomocí AJAX Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s

Více

PRO SBOR FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DAVID HELLEBRAND BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

PRO SBOR FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DAVID HELLEBRAND BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INTELIGENTNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INTELLIGENT SYSTEMS INFORMAČNÍ

Více

Pokročilá tvorba webu

Pokročilá tvorba webu Rozšíření výuky informačních technologií na Gymnáziu Pacov Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.01/02.0008 Pokročilá tvorba webu Výukový materiál Bc. Patrik Jíra 27. 12. 2009 Tento projekt je spolufinancován z Evropského

Více

Návrh webového obchodu

Návrh webového obchodu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh webového obchodu Bakalářská práce Autor: Alyabyev Alexandr Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Bohuslav Růžička,

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha 4 tel. 272770378, lyceum@wspj.cz Projekt Vzdělávání pro adaptabilitu Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/32274 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Natalya Goncharova. Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce

Natalya Goncharova. Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Natalya Goncharova Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Selftest systém v ASP.NET. Autor BP: Milan Klapač

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Selftest systém v ASP.NET. Autor BP: Milan Klapač UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor BP: Milan Klapač Vedoucí BP: Ing. David Hartman Ph.D. 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na

Více

Bakalářská práce 2012 Jaroslav Valdauf

Bakalářská práce 2012 Jaroslav Valdauf Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Bakalářská práce 2012 Jaroslav Valdauf Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Ústav aplikované informatiky

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Skriptovací jazyky pro tvorbu webových aplikací Jan Voráček

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Skriptovací jazyky pro tvorbu webových aplikací Jan Voráček UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Skriptovací jazyky pro tvorbu webových aplikací Jan Voráček Diplomová práce 2013 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

Protokoly aplikační vrstvy - DNS, SMTP, HTTP. Leoš Boháč

Protokoly aplikační vrstvy - DNS, SMTP, HTTP. Leoš Boháč Protokoly aplikační vrstvy - DNS, SMTP, HTTP Leoš Boháč Autor: Leoš Boháč Název díla: Protokoly aplikační vrstvy - DNS, SMTP, HTTP Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická

Více

Aplikace databázového zpracování

Aplikace databázového zpracování Aplikace databázového zpracování KAPITOLA 7 Témata kapitoly Principy a nastavení webového databázového zpracování Základní koncepce jazyka XML (Extensible Markup Language) V této kapitole představíme témata,

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

SEO analýza webových stránek

SEO analýza webových stránek České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Diplomová práce SEO analýza webových stránek Bc. Matěj Šerák Vedoucí práce: Ing. Jan Kopecký, Ph.D

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA, CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Vytvoření webových stránek pro firmu Truhlářství Hřebíček

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA, CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Vytvoření webových stránek pro firmu Truhlářství Hřebíček VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA, CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Vytvoření webových stránek pro firmu Truhlářství Hřebíček Sezimovo Ústí, 2012 Autor: Poděkování Chtěl bych tímto poděkovat

Více

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Jan Chlumský

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Jan Chlumský PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce 2005 Jan Chlumský PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Nad Rokoskou 111/7, Praha 8 Obor: Aplikace výpočetní

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy. PETR VITÁSEK IV. ročník prezenční studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy. PETR VITÁSEK IV. ročník prezenční studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy PETR VITÁSEK IV. ročník prezenční studium Obor: přírodopis technická a informační výchova INTERNET A WORLD WIDE

Více

HTML. PIA 2011/2012 Téma 2. Copyright 2003 Přemysl Brada, Západočeská univerzita

HTML. PIA 2011/2012 Téma 2. Copyright 2003 Přemysl Brada, Západočeská univerzita HTML PIA 2011/2012 Téma 2 Copyright 2003 Přemysl Brada, Západočeská univerzita HyperText Markup Language... a document structuring language hypertext SGML/XML aplikace http://www.w3.org/markup/ 2 Verze:

Více

Průmyslová komunikace PROFInet

Průmyslová komunikace PROFInet České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra řídicí techniky Diplomová práce Průmyslová komunikace PROFInet 2004 Ondřej Netík Prohlášení: Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci

Více

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D. Bc. Jiří Syrový Brno 2015

Více

6.2 Elektronicképublikování...103 6.3 Elektronickákomerce...106 6.4 Vědaavýzkum...108 6.5 Vývojadistribucesoftwaru...112 6.6 WebaInternet...114 6.

6.2 Elektronicképublikování...103 6.3 Elektronickákomerce...106 6.4 Vědaavýzkum...108 6.5 Vývojadistribucesoftwaru...112 6.6 WebaInternet...114 6. Obsah Předmluva... 7 Typografickékonvence... 8 1. Úvod... 9 1.1 Stručnáhistorievývojeznačkovacíchjazyků...11 1.2 CopřinášíXMLnového...14 1.3 KčemuvšemumůžemeXMLpoužít...19 2. SyntaxeXML... 24 2.1 ZákladyXML...24

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více