Výroční zpráva. Soukromý dětský domov MARKÉTA, o. p. s. za školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Soukromý dětský domov MARKÉTA, o. p. s. za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva Soukromý dětský domov MARKÉTA, o. p. s. za školní rok 2011/2012 "Mít rád lidi a milovat lidi - to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí." Jan Werich

2 "Celistvé je to, co má začátek, prostředek a konec." Aristoteles 1. Základní údaje Název školského zařízení Soukromý dětský domov MARKÉTA, o. p. s. Adresa zařízení Radhošť 24 IČ Bankovní spojení /0300 Telefon/fax Mobil Adresa internetové stránky Právní forma obecně prospěšná společnost Zařazení do sítě škol Jméno zřizovatele Tomáš Och, Hana Ochová IZO ředitelství Cíl a poslání Posláním Soukromého dětského domova MARKÉTA, o.p.s. je přetrhnout bludný kruh, kdy se ústavním dětem rodí zase ústavní děti. Jedním ze základních cílů naší výchovy je preventivní péče. Ať už je minulost našich dětí jakkoliv nepříjemná, snažíme se jim pomoci bezpodmínečným přijetím a pozitivními prožitky, ze kterých budou moci čerpat ve své dospělosti. Dílčí cíle vychází ze základního uspořádání lidských potřeb dle Matějčka: a) Nabízení rodinného života dětem s nařízenou ústavní výchovou - uspokojování potřeby smysluplného světa. b) Dětství prožité v harmonickém prostředí připomínajícím co nejvíce rodinu - uspokojování potřeby pozitivní identity a životní jistoty. c) Vyvážení volnočasových aktivit tak, aby se mohla rozvíjet každá složka osobnosti dítěte - uspokojování potřeby stimulace. d) Stabilní a přijatelné prostředí nejen v zařízení, ale i v jeho okolí (místo, kde žiji je místem, odkud pocházím) a tím aktivovat pocit bezpečí, jistoty, sounáležitosti a patření někam - uspokojování potřeby otevřené budoucnosti. 2

3 "Jen dobrá díla jsou opravdovým bohatstvím, kterým si připravujeme místo v nebi." Jan Bosco 3. Stručná charakteristika zařízení Soukromý dětský domov MARKÉTA, o. p. s. byl zařazen MŠMT do sítě škol a školských zařízení na podzim roku 2000 s účinností od Jedná se o dětský domov, v němž vyrůstá jedna výchovná skupina, která žije plně rodinným životem se vším, co k němu patří. Odpovídá tomu i počet členů 2 dospělí a 9 dětí (z toho 6 s nařízenou ústavní výchovou). Na pomoc při zajišťování péče o děti je zde zaměstnána asistentka pedagoga. Domov zde nalézají děti, které se nemohou dostat do adopce ani do pěstounské péče, děti, které přesto všechno potřebují individuální přístup, pevné emoční vazby a přirozené rodinné prostředí. To prožívají právě v této rodině. Dětský domov je umístěn v rodinném domku s obytnou plochou cca 300 m², se zahradou a dvorkem ve vesnici Radhošť, která má kolem 120 obyvatel. Krajské město Pardubice je vzdálené 25 minut jízdy vlakem nebo 30 km po silnici a pro potřeby kulturních a sportovních aktivit dětí je dobře dostupné. Na rozdíl od klasických státních zařízení jsou zde děti přítomny běžnému manželskému životu a všemu, co k tomu patří: zažívají, jak se k sobě manželé chovají, projevují si něžnosti, řeší konflikty, usmiřují se a odpouštějí si. Vidí různost názorů, přesto je zde důvěra a respekt. Prožívají zde plně rodinné prostředí se všemi prvky, specifickými pro toto prostředí. To vše je nezbytně nutné k tomu, aby dítě samo dokázalo nastartovat harmonické soužití se svým partnerem, a tím i vychovat vlastní potomky. Děti zde mají své místo i po své zletilosti, mohou se sem vracet i se svými dětmi. Tak i jejich děti poznají generaci starší a budou si moci osvojit základní rodinné vazby. V tomto domově je možnost eliminovat největší nebezpečí stávající ústavní výchovy tj. citovou deprivaci dětí. 3

4 Jestliže toužíte konat své povinnosti dobře, milujte je." Jan Bosco 4. Struktura organizace Správní rada jméno funkce zaměstnání Tomáš Březík předseda vedoucí oddělení MěÚ Monika Peterková člen terapeut Mgr. Hana Maturová člen speciální pedagog Mgr. Jakub Vávra člen vedoucí LVO Ing. Jiří Pomikálek člen starosta obce Bc. Roman Barabáš člen vedoucí centra pro rodinu Dozorčí rada jméno funkce zaměstnání JUDr. Pavel Průša předseda advokát Mgr. Eva Šmídová člen ředitelka stacionáře Pavla Kapešová člen pracovnice znalecké kanceláře Zaměstnanci jméno pracovní zařazení délka praxe Tomáš Och ředitel 21 let Hana Ochová etoped 13 let Romana Zezulková asistent pedagoga 4 roky 4

5 "Kéž by všechny naše schopnosti, celá naše genialita i veškerá naše práce, jakož i naše námahy a pokoření, měly za cíl jen slávu Boží." Jan Bosco 5. Zaměstnanci O děti se starají pouze dva stálí zaměstnanci otec a matka, čili ředitel zařízení a vychovatelka. Pro další zajištění péče o děti je zde zaměstnána asistentka pedagoga teta. Ředitel je pedagogem volného času a má více než dvacetiletou pedagogickou praxi v různých zařízeních. Vychovatelka - etoped, nahrazující v tomto domově matku, má vysokoškolské pedagogické vzdělání a ve svém studiu pokračuje i nadále. Vysokoškolské pedagogické vzdělání má i asistentka pedagoga. Tento domov není založen na klasickém systému ústavní výchovy, ale na fungujících rodinných vztazích. Pro náš dětský domov je nejdůležitější, že zaměstnanci jsou manželé, kteří vnášejí harmonický vztah do chodu celého domova. Manželé jsou zároveň i pěstouni a jedno z jejich pěstounských dětí již založilo svou rodinu. Asistentka pedagoga je v roli tety nebo kamarádky, která si s dětmi hraje a učí se s nimi. Její postavení je koncipováno tak, aby byl zachován základní model rodiny. Dále na výchovu a správný chod domova dohlíží správní a dozorčí rada, skládající se z ekonoma, terapeuta, speciálních pedagogů, pedagogů a státních úředníků. Odbornou garanci převzalo Speciálně pedagogické centrum Svítání Pardubice, a to v oblasti intervence speciálního pedagoga v rodině, v oblasti péče sociální pracovnice a pomoci při další aktuální potřebě, např. logopedické péče, vyšetření klinického psychologa atd. Spolupracujeme též s MUDr. D. Peřinovou (primářka dětského centra Veská) v oblasti zdravotní a sociální. S etopedickými problémy nám pomáhá Diagnostický ústav v Hradci Králové. V oblasti sociální velice úzce a s výbornými výsledky spolupracujeme s odbory sociálně právní ochrany dětí v místě jejich trvalého bydliště. 5

6 "Jedná-li se o věci velmi důležité, nelze se do nich pustit bez přípravy." Jan Bosco 6. Výchovně vzdělávací činnost Výchovně vzdělávací plán se skládá z pěti částí: Individuálního plánu osobního rozvoje každého dítěte Přehledu pořádaných akcí zaměřených na rozvoj dětí Roční rozvahy, která má svá specifická zaměření Měsíční rozvahy, jejíž zpracování se váže k událostem roku Hodnocení naplnění rozvah a hodnocení naplnění IPORu Každý rok má své tematické zaměření a v průběhu existence domova jsme se systematicky zaměřovali na rozvoj dětí v jednotlivých oblastech. Všechny roky jsou vzájemně provázané a navazují na sebe. Koncepce nového roku je vždy zvolena tak, aby dítě bylo rozvíjeno na základě poznatků z roku předešlého. Děti tak do sebe přirozenou formou vstřebávají základní principy společenského soužití a uplatnění. Pravidelně jezdíme na návštěvy do běžných rodin k přátelům. Děti jezdí na víkendové a prázdninové pobyty ke "strýčkům a tetičkám". Každý rok jezdíme na sportovně ozdravný pobyt na hory a někdy v létě k moři. Společně trávíme chvíle na chalupě a navštěvujeme mnoho kulturních akcí. Děti se na programech aktivně podílejí a samy také navštěvují podle svého zájmu několik zájmových kroužků. Zde se právě uplatňuje jejich jedinečnost a originalita. S ostatními potom chodíme na jejich vystoupení. Děti mají své kamarády z běžných rodin a jsou ve svých přátelstvích podporovány. Vše zde musí plynout v souladu s potřebami dítěte a vše napomáhá jeho zdravému vývoji tak, aby se jeho osobnost mohla spontánně vyvíjet a co nejvíce se přiblížila zdravému vývoji jako u dětí v běžných rodinách jeho vrstevníků. Zaměření pro školní rok 2011/2012 Tento školní rok byl zaměřen na seznamování se s tradiční lidskou prací, jako prostředkem pro vytváření hodnotového systému - Bez práce nejsou koláče. Pomáhali jsme tím dětem utvářet jejich hodnotový systém, který by jim měl v budoucnu pomoci k harmonizaci vlastního života. Děti se seznamovaly s běžnými pracemi, jako je práce se dřevem na zátop, výroba např. knedlíků, zaváření a jiné konzervace potravin, práce na poli. Využily také možnost práce v obci, jako součást vlastního sebepodílení se na utváření společného prostoru. Děvčata docházela do rodin s malými dětmi, aby mohla více vnímat práci ženy v rodině. Volnočasové aktivity dětí sloužily k jejich rozvoji. Každá zábava však často nastupovala po práci, upevňovalo se tak vědomí, že ke každé zábavě patří i nutnost si na ni vydělat. K tomu, abychom měli na talíři hranolky, musel někdo brambory vypěstovat, nakopat, přebrat, uskladnit a oškrabat, nakrájet, osmažit. Poznání tohoto postupu od začátku má napomoci dětem uvědomit si základní životní principy. 6

7 Tak jako v minulosti i tento záměr nepřímo navázal na roky předchozí, kdy jsme se věnovali především vzdělávání, sportu, individuálnímu rozvoji, upevňování mezilidských vztahů, výchově k životnímu prostředí a hledání svého místa. Co jsme prožili Uplynulý školní rok jsme se snažili nabídnout dětem program a zážitky v takové míře, aby se mohly rozvinout jejich individuální potřeby. Všechny naše aktivity byly směřovány k rozvoji dětí a i nepředvídatelné situace, které se vyskytly, jsme využili k jejich rozvoji. Znovu se opakovaly akce, které byly buď stejné jako v předchozích letech, anebo na ně volně navazovaly. Stejně jako v minulosti jsme letos byli vodáky, a to několikrát. Sjeli jsme známé české řeky - Loučnou, Doubravu, Divokou a Tichou Orlici a řeku Lužnici. Někteří odvážnější sjížděli i rakouskou Salzu a Enns. Potápěli jsme se, plavali v krytých i otevřených bazénech, vyzkoušeli lanové parky a atypické sportovní aktivity (např. jízdu na bobové dráze). Věnovali jsme se turistice, jezdili na horských kolech. Lyžovali jsme a jezdili na snowboardech v několika českých lyžařských střediscích. Navštívili jsme mnoho zajímavých akcí, například firemní vánoční večírek v hotelu Zlatá Štika v Pardubicích a konferenci v hotelu Jana v Přerově firmy ProfiCredit, a.s. Pořádali jsme dětský karneval a dětské dny v obci. Přispívali jsme svou pomocí při organizování sportovních turnajů a vánočního posezení s důchodci v obci. Pokračovali jsme v tradici svatomartinského pochodu a opět jsme uspořádali drakiádu pro děti z okolí. K nácviku zásad společenského chování přispěly bezesporu také návštěvy mnoha divadelních představení, kulturních vystoupení, ale i restaurací. K motivaci ke vzdělání jistě pomohla i účast na předávání maturitního vysvědčení biskupského gymnázia a maturitní ples. Biologii jsme si procvičili při několikerých návštěvách obchodů SuperZoo, ale i při sběru léčivých rostlin. Výchovu k práci jsme naplňovali při těžbě dřeva na topení do našich krbových kamen a úpravou naší zahrady. Sběr brambor na poli pomohl dětem přiblížit rozmanitost lidské práce a její neodmyslitelnou potřebu v každodenním životě. Důležitost běžných pracovních činností vidíme jako nezbytnou součást osobního rozvoje dětí. Má je připravit na jejich vlastní působení ve svých domácnostech. Koloběh života nám tady na vesnici tuto možnost nabízí v dostatečné míře. Od podzimního hrabání listí a sklizně úrody se lehce přesuneme k přípravě zazimování zahrady. Zimní nadílka nám kromě radovánek přinesla i každodenní odhazování sněhu. Od jara jsme se starali o zahrádky, pletím, zaléváním a ostatními činnostmi. Příchod dalšího podzimu tradičně vítáme sběrem brambor. Koupali jsme se v několika aquaparcích a mnoha bazénech a taky si vyzkoušeli zimní venkovní koupání ve vířivce. Dováděli jsme na Matějské pouti v Praze, v Libereckém Babylóně a dalších atrakcích. K budoucí volbě povolání dětem určitě pomáhají exkurze. Opět jsme zavítali do skláren, kde se děti seznámily s výrobou skleněných šperků a samy si některé vyrobily. Již tradičně jsme byli na exkurzi v Dětském centru Veská. Mnohokrát jsme byli na návštěvě u známých nebo naopak oni u nás. V létě jsme si několikrát užívali grilování s přáteli. Při výletech na kolech si děti upevňovaly znalosti pravidel silničního provozu. Děti si pořádaly své oslavy. Přátelily se s kamarády z běžných rodin. Navštěvovaly je a ony zase nás. Přátelé našich dětí s námi jezdili na různé akce. 7

8 O prázdninách jsme pořádali tábor pro kamarády našich dětí, který se velice vydařil, a který určitě příští rok znovu zopakujeme. Aktivit, které jsme dětem nabídli, bylo mnoho. Dětem je samozřejmě nabízeno mnohem víc, než se dá napsat. Jako pozitivní důsledek vidíme zpětnou vazbu, která se nám vrací v zájmu o veškeré dění. Tím, že umí některé sporty, vědí, jak se kde chovat, nejsou pozadu za svými vrstevníky, spíše naopak některé převyšují. Vždy si za svůj zájem vyberou aktivitu raději než poflakování, což je vhodnou prevencí sociálně patologickým jevům. 8

9 "Chceš-li postavit loď, nedělej to tak, že svoláš chlapy, aby sehnali dřevo a začali stavět, ale dej jim, aby sami zatoužili po širém, nekonečném moři." Antonie de Saint Exupéry Přehled účasti na některých akcích ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Zahájení školního roku ve školách Bramborová brigáda Výlet do Žíželevsi za štěňátky Obecní slavnosti - účast a aktivní spolupráce s OÚ Vyrábění draků VČD Naši furianti Zahájení docházky do CVČ na Horním Jelení Drakiáda v Radhošti Brigáda v sokolovně Sjíždění Vavřineckého potoku na kánoích Příprava na novou lyžařskou sezónu - výměna lyží v Praze Návštěva Labského muzea v Přerově nad Labem Účast na pohádkovém lese ve Veská VČD - Saxana Podzimní pobyt v Sedmihorkách - Klokočí, aquapark, lunapark a muzeum zábavného poznání v centru Babylon, sklárny AAC, bowling, horolezectví, přemosťování, naučná stezka, Shlédnutí Dortomanie na Horním Jelení Návštěva dědy a babičky u nás Lucerničkový pochod k sv. Martinu VČD - Pepek námořník Výroba adventního věnce Vánoční trhy Horní Jelení Rozsvěcení vánočního stromu v Radhošti - sousedské zpívání koled VČD - Tajemný hrad v Karpatech Besídky dětí Mikulášská besídka v ProfiCreditu, a.s. Výlet na hájovnu pro vánoční stromečky, výzdoba sokolovny Adventní výstava v Rychnově nad Kněžnou Zajištění programu na obecní vánoční besídce a posezení s občany Mikulášský den zajišťovali jsme jej v MŠ Stradouň a v obci Mikuláš s čerty u nás doma Beseda u nás - Poznej svého psa Vánoční večírek v ProfiCreditu a. s. v Hotelu Zlatá štika Výlet do Pardubic na nákup dárků dětí na Vánoce Exkurze na zimním stadiónu v Pardubicích Vánoce u babičky Zábavné odpoledne u hasičů v Horním Jelení Lyžování v Janských Lázních 9

10 Společná oslava Silvestra LEDEN VČD - Trójanky Maturitní ples Výlet za našimi dětmi na "lyžák" do Orlických hor a lyžování Hokejové utkání extraligy v Pardubicích Lyžování ve Špindlerově Mlýně - Se Čtyřkou na vrchol Organizace dětského karnevalu v Radhošti ÚNOR Lyžování v Dolní Moravě Účast na konferenci společnosti ProfiCredit, a.s. v Přerově Výlet na poutní místo Turzovka Lyžování ve Špindlerově Mlýně BŘEZEN Ozdravný pobyt s lyžováním na horách v Janských Lázních VČD - Muž z kraje La Mancha Praha Matějská pouť Jarní vystoupení CVČ na Horním Jelení Vodácká akce odemykání Doubravy, vypouštění Pařížova DUBEN Brigáda v lese - dřevo do našeho krbu Velikonoce Sjíždění Jizery VČD - Křemílek a Vochomůrka Děti z MŠ Stradouň u nás Organizace pouťové zábavy v Radhošti Oslava čarodějnic v Radhošti KVĚTEN Brigáda na Borku Lampionový průvod v Radhošti, oslavy konce války Sjíždění Divoké Orlice Závěrečné vystoupení CVČ v Horním Jelení ČERVEN Předávání maturitního vysvědčení v Hradci Králové Rybářské závody Sjíždění Ohře s obcí VČD - Zpívání v dešti Zajištění dětského dne v Radhošti Výpomoc v MŠ Stradouň při loučení s budoucími školáky Odjezd na chalupu na Borku ČERVENEC Týdenní tábor pro kamarády našich dětí na Borku Náš pobyt na Borku - skály, cykloturistika, trempování Potápění na potápěčské základně na Leštince Brigáda v lese - dřevo do našeho krbu Návštěva v Nekoři, na Medlově Děti na táborech SRPEN Čtyřdenní vodácký výjezd do Rakouska na Salzu a Enns Čtyřdenní vodácké sjíždění Lužnice Tajný výlet - lanový park v Chrudimi a zpět na kole Výlet do Koclířova Výlet do Žďáru nad Sázavou Dovolená ve Špindlerově Mlýně - turistika, bobová dráha, vířivka... 10

11 "Buďte pomalí v posuzování." Jan Bosco 7. Děti ve škole a v kroužcích Celkový stav dětí počet dětí z toho dívek kapacita Děti v základní škole Horní Jelení ročník počet žáků Děti v středních školách ročník počet žáků V našem domově bylo šest dětí s nařízenou ústavní výchovou, z toho čtyři děvčata a dva chlapci. Děti chodily do základní a do střední školy. Jejich prospěch považujeme stále za dobrý výsledek vzhledem k prognózám, z nichž jsme vycházeli. Většina dětí před příchodem k nám měla návrh na zařazení do zvláštní školy, kterou však nikdo z nich nenavštěvuje. Co se týče prospěchu a chování našich dětí, velice úzce spolupracujeme se školou, kam naše děti docházejí. Minimálně jedenkrát měsíčně se ústně informujeme u třídních učitelů na prospěch a chování dětí a ke konci pololetí si žádáme písemné hodnocení dítěte za uplynulé období. Jsou-li nějaké potíže, konzultujeme je s učiteli častěji a dbáme, aby i ze strany školy nám byla jakákoliv změna v chování dítěte okamžitě oznámena. Se školou máme navázány dobré vztahy a většina učitelů nám pomáhá. Naše vazby s třídními učiteli jsou velmi intenzivní a napomáhají tak naší oboustranné péči o děti. Učitelé hodnotí naše děti převážně objektivně. Největším problémem u některých dětí je nepořádnost, kterou se stále snažíme eliminovat, avšak výsledky se dostavují velmi pozvolna. Všechny děti navštěvují zájmové kroužky. Jejich zájmové aktivity mimo naši vesnici probíhaly především v Základní škole a v Centru volného času, o.p.s. v Horním Jelení. Nejoblíbenější jsou ty sportovně zaměřené. S učiteli v zájmových činnostech také spolupracujeme, zde však jednáme pouze ústně, někdy telefonicky. 11

12 Přehled kroužků Název kroužku Počet dětí navštěvujících kroužek Provozovatel kroužku Taneční a pohybová výchova 4 CVČ Horní Jelení Pohybové hry 4 Sokol Radhošť Florbal 6 Sokol Radhošť Náboženství 3 ŘF Horní Jelení Angličtina 3 OSVČ Horní Jelení Sborový zpěv 2 ZŠ Horní Jelení Rybářský kroužek 1 ZŠ Horní Jelení Florbal 1 ZŠ Horní Jelení Flétna 1 soukromě Klavír 2 soukromě Kytara 1 soukromě 12

13 "Dokonalost se získává namáhavě, pomalu a po nepatrných částečkách." Jan Bosco 8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků, další činnosti a drogová prevence Přehled absolvovaných školení nebo studia Jméno Tomáš Och Hana Ochová Romana Zezulková Absolvované školení nebo studium Seminář kin-ballu zakončený certifikátem s licencí VII. třídy, Český svaz kin-ballu, Hradec Králové Seminář Zdravý životní styl ve školách z pohledu bezpečnosti, č.a. 3288/ , Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, Brno Cyklus šesti akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblasti finanční gramotnosti v rámci projektu dalšího vzdělávaní pedagogů Nové výzvy CZ.1.07/1.3.12/ , Dům techniky Pardubice spol. s r.o., Pardubice Instruktor vodní turistiky a raftingu do WW II, č.a. 3448/ , Vodácká škola záchrany s.r.o., Nové Město nad Metují Tréninkový kurs Biblioterapie a techniky práce s hlasem, Psychoterapie PhDr. M. Stejskalová, CSc., Praha VŠ studium řízení volnočasových aktivit na Pedagogické fakultě Univerzity Olomouc Kurz k řešení finanční situace předlužených klientů, č.a. 2008/153-I, Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. Praha Celostní muzikoterapie I - 1. semestr, Centrum celoživotní vzdělávání FF Univerzity Palackého, Olomouc Vzdělávací program Práce s rodinou v obtížné životní situaci I., č.a. 2008/533-SP, STŘEP, o.s., Praha Vzdělávací program Sociální interakce v práci sociálního pracovníka, č.a. 2008/554-SP, MARLIN, s.r.o., Uherské Hradiště Vzdělávací program Sociální práce s rodinou - funkční a dysfunkční rodina, č.a. 2009/155-SP, MARLIN, s.r.o., Uherské Hradiště Vzdělávací program Psychiatrické minimum, č.a. 2011/0377-PC/SP, EDUCO CENTRUM s.r.o., Krnov 13

14 Další vzdělávání Zvláštní pozornost se snažíme věnovat vlastnímu osobnímu vztahu k dětem. Bráníme se osobním neprofesionálním přístupům, jako prevenci využíváme různých nabídek. Např. rozhovory s odborníky, konzultace se speciálními pedagogy s psychology. Předcházíme tak také syndromu vyhoření. Největší význam má pro nás supervize, která je v našem zařízení provozována 8 let. Neopomíjíme ani samostudium a četbu odborné literatury a časopisů. Vzdělávat se ovšem musíme nejen v oblasti pedagogické, ale námi nabízené aktivity pro děti musí být na dostatečné úrovni, aby splňovaly potřebné nároky. Díky tomu i my musíme projít řadou odborných školení. Abychom eliminovali nejrůznější rizika, než dětem nabídneme některou z aktivit, sami ji předem vyzkoušíme na sobě. Například ředitel absolvoval řadu školení a výcviků v oblasti vodní turistiky, má potápěčský výcvik, je instruktor lyžování atd. Odborné proškolení musíme absolvovat také v případě užívání řemesel, např. košíkářství, zahradničení, při práci s technikou (motorová pila, sekačka na trávu, šicí stroj...) atd. Další činnosti Další činnosti se váží na jednotlivé aktivity dětí a také na spolupráci učitelů škol a nás. Účastníme se například školních akcí a výletů a pomáháme s pedagogickým dozorem nebo zapůjčením potřebných pomůcek. Personálu MŠ pomáháme s přípravou oslav svátku sv. Mikuláše, kdy naše děti jsou andílky a čerty, a také se naše děti aktivně podílejí při pořádání zábavného odpoledne pro předškoláky. Spolupracujeme také s místní organizací TJ Sokol. Společně organizujeme dětské dny, karnevaly, čarodějnice a další aktivity. S obcí připravujeme tradiční lampionový průvod a doprovodný program k oslavám konce 2. světové války a vánoční posezení pro důchodce. Svou pedagogickou praxi si v uplynulém roce v našem zařízení vykonalo několik studentů středních a vyšších škol. Výchova pohybem, prací a láskou Pro děti využíváme i další možnosti terapie, ke kterým nám slouží: Zahrada - naše největší ergoterapeutická dílna. Kromě ovocných stromků a keřů zde děti pěstují jahody, mrkev, hrášek či rajčata. Součástí je i skleník, kde mají okurky a papriky. Pomáhají s veškerou údržbou. Náš pes Fídží, jehož posláním není pouze canisterapie, ale učí děti i dalším sociálním dovednostem. Děti pomáhaly mimo jiné i při zhotovování kotce a boudy. Tyto dovednosti se jim budou určitě v budoucnu hodit. Další naše zvířátka - želva Žofinka, rybičky, užovka červená Julinka, agama vousatá Leonka, které potřebují stálou péči a učí děti starostlivosti. Děti využívají velkou možnost různorodých výtvarných technik pro arteterapii. Jedna místnost je využívána při muzikoterapii, ke které patří vedle hudebních nosičů i mnoho nástrojů jako jsou tibetské mísy, didgeridoo, různé zvonečky, dešťové hole, ale i Orffovy nástroje, klávesy, kytary, bubny a další. 14

15 Loutkové divadlo, které čítá přes 20 loutek a několik kulis, pomáhá dětem stejně jako mnoho kostýmů využívaných při dramaterapii. V každém pokoji mají děti k dispozici aromalampu, kterou pro svůj pocit pohody využívají. Několikrát v průběhu roku s dětmi jezdíme na koně. Nejedná se o skutečnou hipoterapii, ale snažíme se dětem předat lásku k přírodě i přes tato ušlechtilá zvířata. Pro zlepšení fyzické kondice a koordinaci pohybu nám slouží trampoterapie. Malé děti mají rády míčkování v míčkovém bazénku. Drogová prevence Patřičnou pozornost se snažíme věnovat také drogové prevenci nejen doma, ale i venku, a úzce spolupracujeme se školou, zvláště se školním metodikem prevence. Jsou to především osobní rozhovory s dětmi a také četba vhodné literatury. Pro včasné odhalení zneužívání jakýchkoliv drog máme u nás připraveny testující proužky na všechny skupiny drog a alkoholový elektronický tester. Celé naše zařízení je nekuřácké a to se týká jak zaměstnanců, tak i umístěných dětí. 15

16 "Smutným se dny vlečou, veselým rychle ubíhají." Jan Bosco 9. Materiálně technické vybavení Dětem jsou k dispozici počítače, internet, tiskárny, kopírky, DVD přehrávače, video, televize, data projektor a další elektronika. Ze sportovních věcí má každé dítě horské kolo, kolečkové a zimní brusle a carvingové lyže, někteří i snowboard. Každé dítě, které chce, má svůj mobilní telefon. K relaxaci jim slouží míčkový bazén či velká trampolína, kánoe a vše, co děti potřebují k individuálním zájmům. Ke hrám slouží herna a dětské pokojíčky zařízené stejně jako v běžných rodinách. Především menší děti využívají kočárky, panenky, autodráhy, kadeřnicko-kosmetický salon, lego a další stavebnice, panenky Barbie s domečkem, didaktické pomůcky, stolní fotbal, stolní hry a mnoho dalších hraček. Pro děti máme i velice bohatou dětskou knihovnu, mnoho videokazet, DVD nosičů a počítačových programů. Děti rády tvoří, a tak je jim k dispozici i mnoho výtvarných pomůcek. K rozvoji dětí využíváme opravdu všechny možné prostředky a pomůcky. K doplnění znalostí máme i bohatou odbornou knihovnu pro dospělé, která slouží i pro studenty vykonávající zde svou praxi. Dětské pokoje jsou standardně vybaveny nábytkem, stejně tak jako ostatní prostory. Každé dítě má svůj koutek na hraní i pro odpočinek. V domě je velká kuchyň (31m 2 ), obývací pokoj s krbem, pracovna ředitele, pracovna vychovatelky a jejich ložnice, herna, společná relaxační místnost kaple, dětské pokoje. Děti jsou maximálně po dvou na pokojích. Sociální zařízení zahrnuje 3 koupelny a 4 záchody. Dále do vybavení patří veškeré vybavení domácnosti, např. 2 pračky, sušička na prádlo, kuchyňské spotřebiče, nářadí a nástroje pro kutilství a práce v zahradě. 10. Prevence rizik a úrazy K prevenci rizik používáme různá média. Děti bývají poučeny před každou aktivitou. Pro děti každoročně v rámci prevence připravujeme besedu o první pomoci s praktickými ukázkami a s možností vlastního nácviku. K aktivitám, které to vyžadují, používají ochranné pomůcky. Samozřejmostí jsou chrániče a helmy na in-liny a na kola. Při sjíždění řek používáme záchranné vesty, helmy, neopreny, na každé lodi je házečka. Děti si ani neumí představit lyžování bez ochranných pomůcek jako je helma, páteřák či kvalitní rukavice. Veškeré ochranné pomůcky se jim staly přirozenou součástí nejen u sportu, ale i při jakékoliv práci v lese, na zahradě či při natírání doma. Počet úrazů Počet záznamů v knize úrazů 0 Počet odeslaných záznamů o úrazech Vyřizování stížností, oznámení podnětů Ve školním roce 2011/2012 nebyla podána žádná stížnost. 16

17 "Velké ideály nepotřebují jen křídla, ale i terén odkud by mohly vzlétnout." E. Hemingway 12. Poděkování Náš dětský domov by nemohl nabídnout dětem vše, co si zaslouží a hlavně co potřebují, bez pomoci nadací, organizací, firem a také jednotlivců. Jejich pomoc je již tak rozšířena, že bez jejich podpory a spolupráce by náš domov nebyl schopen naplnit některé potřeby dětí. Důležitá pro nás a naše děti je okamžitá pomoc, spolupráce na výchově dítěte, morální podpora, nabídka akcí, pomoc při organizování našich akcí Poděkování patří následujícím subjektům a jednotlivcům: Happy sport Křivánkovi (Praha), ProfiCredit, a.s. (Pardubice), Karhan sport (Krkonoše), Happy House (Špindlerův Mlýn), Penzión Adélka (Janské Lázně), K+K lyžařská škola Jánské Lázně, AAC, s.r.o., Sbor dobrovolných hasičů Horní Jelení, salesiáni z Pardubic, SuperZoo (Pardubice), Nadace škola hrou (Liberec), Nadační fond Rozum a Cit (Praha), Nadace Naše dítě (Praha), Nadace Terezy Maxové (Praha). ZŠ Horní Jelení, MŠ Stradouň, Speciální škola Svítání, o.p.s. Pardubice, Centrum volného času, o.p.s. Horní Jelení, Salesiáni Dona Boska Pardubice, DDÚ Hradec Králové, VLO Přestavlky. Členové správní a dozorčí rady, M. Kudláčková (Praha) a řada jejich přátel, Vaňkovi (Horní Jelení), J. a K. Procházkovi (Pardubice), J. a M. Sádovští (Pardubice), A. Párová (Pardubice), J. Houžvíček (Jaroslav), A. Bahník (Horní Jelení), Tesařovi (Vysoké Mýto, Stradouň). Každý v životě potřebuje mít nějaké kořeny - místo odkud pochází. Naše děti toto místo mají v naší obci, jsou přijímány a lidé jsou na ně zvyklí. Děti se integrovaly do obce natolik silně, že se staly každý sám za sebe součástí této vesničky a celého okolí. Za přijetí našich dětí děkujeme především starostce a zastupitelstvu, díky patří také celé obci. Jednotlivě pak poděkování patří Tesařovým, Korábovým, Uhlířovým, Šretrovým, p. J. Stejskalovi, Dočekalovým, Miškovým, Peckovým, Beranovým, Berkovým, Truncovým, pí. J. Houžvičkové, Kukolovým. Tento výčet nikdy nebude úplný. Poděkování patří také těm, kdo na nás myslí a přejí nám radost z dětí a pevné nervy a jsou s námi, i když jen na dálku, při našem výchovném úsilí. 17

18 Granty a věcné dary: Ing. Karel Křivánek z Happy sportu Praha nám zapůjčil veškeré lyžařské a snowboardové vybavení na celou sezónu, poskytl dětem ubytování v Janských Lázních a Špindlerově Mlýně a pronajal k užívání devítimístný automobil, bez jehož pomoci by domov nemohl vůbec fungovat a zajišťovat tolik potřebnou pomoc, jakou dětem nabízí. Zaměstnanci firmy ProfiCredit, a.s. nám pomáhají s dětskými akcemi u nás a my se zúčastňujeme jejich atraktivních programů pro zaměstnance a jejich děti. Firma SuperZoo z Pardubic je nejen naším poradcem v chovu našich zvířat, ale podporuje nás při nákupech chovatelských potřeb a krmiv. K vánocům věnovala dětem dárky firma QUELLE s.r.o. Rádio KISS společně s Nadací Terezy Maxové zařadilo naše děti pod tradiční Strom splněných přání. Vánoční dárky našim dětem nakoupila také GE Money Bank, a.s. a Český rozhlas pozval a obdaroval naše děti ve vánočním projektu Daruj hračku. Finančně nás podpořili: Ing. K. Křivánek (Špindlerův Mlýn), ProfiCredit, a.s. (Pardubice), Nadace Naše Dítě (Praha), MUDr. J. Němcová (Praha), Pardubický kraj zast. Mgr. Radko Martínkem, AAC s.r.o. (Železný Brod), Ondřej Horský (Litomyšl), J. a M. Sádovští (Pardubice), D. a Z. Tesařovi a také někteří pro nás neznámí dárci. Děkujeme! 18

19 "Jestliže vám jde doopravdy o lásku, snažte se být vůči všem vlídní a umírnění." Jan Bosco 13. Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí provedených ČŠI V tomto školním roce kontrola České školní inspekce neproběhla. Prověrky Okresního státního zastupitelství v Pardubicích jsou konané pravidelně podle plánu prověrek v souvislosti s výkonem dozoru státního zástupce nad dodržováním právních předpisů při výkonu ústavní a ochranné výchovy ve školských zařízeních ve smyslu zákona č. 383/2005Sb. Všechny čtyři plánované prověrky byly v pořádku, bez nutnosti vydávat příkaz k nápravě. Výrok auditora ze stanoviska Zprávy nezávislého auditora za rok 2011 ze dne 21. března Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Soukromý dětský domov MARKÉTA, o.p.s. k a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící v souladu s českými účetními předpisy. Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2011 ve všech významných (materiálních) ohledech splňuje podmínky použití podle zákona na vzdělávání a školské služby. Z tohoto důvodu vydáváme výrok bez výhrad. Auditor: c.k. audit, s. r. o., Mgr. Ing. Dagmar Christophová Komenského 41, Rychnov nad Kněžnou 19

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HROCHŮV TÝNEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 OBSAH 1 Základní údaje o školském zařízení... 3 2

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 Obsah 1. Základní údaje o školském zařízení... 4 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Předkládá Mgr. Hana Urbanová Dětský domov a Školní jídelna, Benešov, Racek 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DĚTSKÉM DOMOVĚ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010 2011

ŠKOLNÍ ROK 2010 2011 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2010 2011 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA č.j.: 719/09 Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice

VÝROČNÍ ZPRÁVA č.j.: 719/09 Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2008/2009 č.j.: 719/09 Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice Název zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace PSČ 412 01,

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Výroční zpráva zařízení byla projednána a schválena Školskou radou dne 8. 10. 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o školském zařízení... 4 2. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Datum: 30. 10. 2013 Obsah Obsah... 2

Více

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah výroční zprávy: ČÁST I. A. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012 Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1, PSČ 582 73 tel.: 569 621 522, fax: 569 626 422, e-mail: ddnv@chot.cz, IČO: 70155861 Výroční zpráva za školní rok 2011/2012... schválila: Etela Coufalová, ředitelka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 V Melči, dne 22.10.2012 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka 1 Obsah výroční zprávy

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007-2008

ŠKOLNÍ ROK 2007-2008 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2007-2008 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace OBSAH 1. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Úvodní slovo ředitele a) Základní údaje o škole....... 4 Název zařízení. 4 Sídlo. 4 Identifikátor zařízení. 4 Právní forma... 4 IČO.. 4 Zřizovatel

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1682/2014/ZŠ a MŠ Kladno: 1.9. 2014 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17. listopadu 2840 K

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1428/2012/ZŠaMŠ Kladno: 31.8.

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1428/2012/ZŠaMŠ Kladno: 31.8. e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1428/2012/ZŠaMŠ Kladno: 31.8. 2012 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L

Více

Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o.

Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o. DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, CHOMUTOV, ČELAKOVSKÉHO 822, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o. ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ŘÍJEN 2014 1. ÚVOD Dětský

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za rok 2014. Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín. Duben 2015

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za rok 2014. Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín. Duben 2015 Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za rok 2014 Duben 2015 Červen 2014 Atletické a sportovní hry v Zubří u Nového Města na Moravě. Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 č.j.: III -143/2014 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2013 Číslo jednací: ZŠD-227/2013 I. Základní charakteristika

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VŠECHNO, CO POTŘEBUJI OPRAVDU ZNÁT, JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLE VEŘEJNÁ ELEKTRONICKÁ ČÁST. PŘÍLOHY JSOU SOUČÁSTÍ ÚPLNÉ VERZE. ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 podle 10, odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a 7 Vyhlášky č.

Více

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 Výroční zpráva 3. základní školy, Rakovník za školní rok 2013/2014 Část 1. 1) Základní údaje o škole Název školy a adresa: 3. základní škola,

Více