Výroční zpráva. Soukromý dětský domov MARKÉTA, o. p. s. za školní rok 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Soukromý dětský domov MARKÉTA, o. p. s. za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva Soukromý dětský domov MARKÉTA, o. p. s. za školní rok 2011/2012 "Mít rád lidi a milovat lidi - to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí." Jan Werich

2 "Celistvé je to, co má začátek, prostředek a konec." Aristoteles 1. Základní údaje Název školského zařízení Soukromý dětský domov MARKÉTA, o. p. s. Adresa zařízení Radhošť 24 IČ Bankovní spojení /0300 Telefon/fax Mobil Adresa internetové stránky Právní forma obecně prospěšná společnost Zařazení do sítě škol Jméno zřizovatele Tomáš Och, Hana Ochová IZO ředitelství Cíl a poslání Posláním Soukromého dětského domova MARKÉTA, o.p.s. je přetrhnout bludný kruh, kdy se ústavním dětem rodí zase ústavní děti. Jedním ze základních cílů naší výchovy je preventivní péče. Ať už je minulost našich dětí jakkoliv nepříjemná, snažíme se jim pomoci bezpodmínečným přijetím a pozitivními prožitky, ze kterých budou moci čerpat ve své dospělosti. Dílčí cíle vychází ze základního uspořádání lidských potřeb dle Matějčka: a) Nabízení rodinného života dětem s nařízenou ústavní výchovou - uspokojování potřeby smysluplného světa. b) Dětství prožité v harmonickém prostředí připomínajícím co nejvíce rodinu - uspokojování potřeby pozitivní identity a životní jistoty. c) Vyvážení volnočasových aktivit tak, aby se mohla rozvíjet každá složka osobnosti dítěte - uspokojování potřeby stimulace. d) Stabilní a přijatelné prostředí nejen v zařízení, ale i v jeho okolí (místo, kde žiji je místem, odkud pocházím) a tím aktivovat pocit bezpečí, jistoty, sounáležitosti a patření někam - uspokojování potřeby otevřené budoucnosti. 2

3 "Jen dobrá díla jsou opravdovým bohatstvím, kterým si připravujeme místo v nebi." Jan Bosco 3. Stručná charakteristika zařízení Soukromý dětský domov MARKÉTA, o. p. s. byl zařazen MŠMT do sítě škol a školských zařízení na podzim roku 2000 s účinností od Jedná se o dětský domov, v němž vyrůstá jedna výchovná skupina, která žije plně rodinným životem se vším, co k němu patří. Odpovídá tomu i počet členů 2 dospělí a 9 dětí (z toho 6 s nařízenou ústavní výchovou). Na pomoc při zajišťování péče o děti je zde zaměstnána asistentka pedagoga. Domov zde nalézají děti, které se nemohou dostat do adopce ani do pěstounské péče, děti, které přesto všechno potřebují individuální přístup, pevné emoční vazby a přirozené rodinné prostředí. To prožívají právě v této rodině. Dětský domov je umístěn v rodinném domku s obytnou plochou cca 300 m², se zahradou a dvorkem ve vesnici Radhošť, která má kolem 120 obyvatel. Krajské město Pardubice je vzdálené 25 minut jízdy vlakem nebo 30 km po silnici a pro potřeby kulturních a sportovních aktivit dětí je dobře dostupné. Na rozdíl od klasických státních zařízení jsou zde děti přítomny běžnému manželskému životu a všemu, co k tomu patří: zažívají, jak se k sobě manželé chovají, projevují si něžnosti, řeší konflikty, usmiřují se a odpouštějí si. Vidí různost názorů, přesto je zde důvěra a respekt. Prožívají zde plně rodinné prostředí se všemi prvky, specifickými pro toto prostředí. To vše je nezbytně nutné k tomu, aby dítě samo dokázalo nastartovat harmonické soužití se svým partnerem, a tím i vychovat vlastní potomky. Děti zde mají své místo i po své zletilosti, mohou se sem vracet i se svými dětmi. Tak i jejich děti poznají generaci starší a budou si moci osvojit základní rodinné vazby. V tomto domově je možnost eliminovat největší nebezpečí stávající ústavní výchovy tj. citovou deprivaci dětí. 3

4 Jestliže toužíte konat své povinnosti dobře, milujte je." Jan Bosco 4. Struktura organizace Správní rada jméno funkce zaměstnání Tomáš Březík předseda vedoucí oddělení MěÚ Monika Peterková člen terapeut Mgr. Hana Maturová člen speciální pedagog Mgr. Jakub Vávra člen vedoucí LVO Ing. Jiří Pomikálek člen starosta obce Bc. Roman Barabáš člen vedoucí centra pro rodinu Dozorčí rada jméno funkce zaměstnání JUDr. Pavel Průša předseda advokát Mgr. Eva Šmídová člen ředitelka stacionáře Pavla Kapešová člen pracovnice znalecké kanceláře Zaměstnanci jméno pracovní zařazení délka praxe Tomáš Och ředitel 21 let Hana Ochová etoped 13 let Romana Zezulková asistent pedagoga 4 roky 4

5 "Kéž by všechny naše schopnosti, celá naše genialita i veškerá naše práce, jakož i naše námahy a pokoření, měly za cíl jen slávu Boží." Jan Bosco 5. Zaměstnanci O děti se starají pouze dva stálí zaměstnanci otec a matka, čili ředitel zařízení a vychovatelka. Pro další zajištění péče o děti je zde zaměstnána asistentka pedagoga teta. Ředitel je pedagogem volného času a má více než dvacetiletou pedagogickou praxi v různých zařízeních. Vychovatelka - etoped, nahrazující v tomto domově matku, má vysokoškolské pedagogické vzdělání a ve svém studiu pokračuje i nadále. Vysokoškolské pedagogické vzdělání má i asistentka pedagoga. Tento domov není založen na klasickém systému ústavní výchovy, ale na fungujících rodinných vztazích. Pro náš dětský domov je nejdůležitější, že zaměstnanci jsou manželé, kteří vnášejí harmonický vztah do chodu celého domova. Manželé jsou zároveň i pěstouni a jedno z jejich pěstounských dětí již založilo svou rodinu. Asistentka pedagoga je v roli tety nebo kamarádky, která si s dětmi hraje a učí se s nimi. Její postavení je koncipováno tak, aby byl zachován základní model rodiny. Dále na výchovu a správný chod domova dohlíží správní a dozorčí rada, skládající se z ekonoma, terapeuta, speciálních pedagogů, pedagogů a státních úředníků. Odbornou garanci převzalo Speciálně pedagogické centrum Svítání Pardubice, a to v oblasti intervence speciálního pedagoga v rodině, v oblasti péče sociální pracovnice a pomoci při další aktuální potřebě, např. logopedické péče, vyšetření klinického psychologa atd. Spolupracujeme též s MUDr. D. Peřinovou (primářka dětského centra Veská) v oblasti zdravotní a sociální. S etopedickými problémy nám pomáhá Diagnostický ústav v Hradci Králové. V oblasti sociální velice úzce a s výbornými výsledky spolupracujeme s odbory sociálně právní ochrany dětí v místě jejich trvalého bydliště. 5

6 "Jedná-li se o věci velmi důležité, nelze se do nich pustit bez přípravy." Jan Bosco 6. Výchovně vzdělávací činnost Výchovně vzdělávací plán se skládá z pěti částí: Individuálního plánu osobního rozvoje každého dítěte Přehledu pořádaných akcí zaměřených na rozvoj dětí Roční rozvahy, která má svá specifická zaměření Měsíční rozvahy, jejíž zpracování se váže k událostem roku Hodnocení naplnění rozvah a hodnocení naplnění IPORu Každý rok má své tematické zaměření a v průběhu existence domova jsme se systematicky zaměřovali na rozvoj dětí v jednotlivých oblastech. Všechny roky jsou vzájemně provázané a navazují na sebe. Koncepce nového roku je vždy zvolena tak, aby dítě bylo rozvíjeno na základě poznatků z roku předešlého. Děti tak do sebe přirozenou formou vstřebávají základní principy společenského soužití a uplatnění. Pravidelně jezdíme na návštěvy do běžných rodin k přátelům. Děti jezdí na víkendové a prázdninové pobyty ke "strýčkům a tetičkám". Každý rok jezdíme na sportovně ozdravný pobyt na hory a někdy v létě k moři. Společně trávíme chvíle na chalupě a navštěvujeme mnoho kulturních akcí. Děti se na programech aktivně podílejí a samy také navštěvují podle svého zájmu několik zájmových kroužků. Zde se právě uplatňuje jejich jedinečnost a originalita. S ostatními potom chodíme na jejich vystoupení. Děti mají své kamarády z běžných rodin a jsou ve svých přátelstvích podporovány. Vše zde musí plynout v souladu s potřebami dítěte a vše napomáhá jeho zdravému vývoji tak, aby se jeho osobnost mohla spontánně vyvíjet a co nejvíce se přiblížila zdravému vývoji jako u dětí v běžných rodinách jeho vrstevníků. Zaměření pro školní rok 2011/2012 Tento školní rok byl zaměřen na seznamování se s tradiční lidskou prací, jako prostředkem pro vytváření hodnotového systému - Bez práce nejsou koláče. Pomáhali jsme tím dětem utvářet jejich hodnotový systém, který by jim měl v budoucnu pomoci k harmonizaci vlastního života. Děti se seznamovaly s běžnými pracemi, jako je práce se dřevem na zátop, výroba např. knedlíků, zaváření a jiné konzervace potravin, práce na poli. Využily také možnost práce v obci, jako součást vlastního sebepodílení se na utváření společného prostoru. Děvčata docházela do rodin s malými dětmi, aby mohla více vnímat práci ženy v rodině. Volnočasové aktivity dětí sloužily k jejich rozvoji. Každá zábava však často nastupovala po práci, upevňovalo se tak vědomí, že ke každé zábavě patří i nutnost si na ni vydělat. K tomu, abychom měli na talíři hranolky, musel někdo brambory vypěstovat, nakopat, přebrat, uskladnit a oškrabat, nakrájet, osmažit. Poznání tohoto postupu od začátku má napomoci dětem uvědomit si základní životní principy. 6

7 Tak jako v minulosti i tento záměr nepřímo navázal na roky předchozí, kdy jsme se věnovali především vzdělávání, sportu, individuálnímu rozvoji, upevňování mezilidských vztahů, výchově k životnímu prostředí a hledání svého místa. Co jsme prožili Uplynulý školní rok jsme se snažili nabídnout dětem program a zážitky v takové míře, aby se mohly rozvinout jejich individuální potřeby. Všechny naše aktivity byly směřovány k rozvoji dětí a i nepředvídatelné situace, které se vyskytly, jsme využili k jejich rozvoji. Znovu se opakovaly akce, které byly buď stejné jako v předchozích letech, anebo na ně volně navazovaly. Stejně jako v minulosti jsme letos byli vodáky, a to několikrát. Sjeli jsme známé české řeky - Loučnou, Doubravu, Divokou a Tichou Orlici a řeku Lužnici. Někteří odvážnější sjížděli i rakouskou Salzu a Enns. Potápěli jsme se, plavali v krytých i otevřených bazénech, vyzkoušeli lanové parky a atypické sportovní aktivity (např. jízdu na bobové dráze). Věnovali jsme se turistice, jezdili na horských kolech. Lyžovali jsme a jezdili na snowboardech v několika českých lyžařských střediscích. Navštívili jsme mnoho zajímavých akcí, například firemní vánoční večírek v hotelu Zlatá Štika v Pardubicích a konferenci v hotelu Jana v Přerově firmy ProfiCredit, a.s. Pořádali jsme dětský karneval a dětské dny v obci. Přispívali jsme svou pomocí při organizování sportovních turnajů a vánočního posezení s důchodci v obci. Pokračovali jsme v tradici svatomartinského pochodu a opět jsme uspořádali drakiádu pro děti z okolí. K nácviku zásad společenského chování přispěly bezesporu také návštěvy mnoha divadelních představení, kulturních vystoupení, ale i restaurací. K motivaci ke vzdělání jistě pomohla i účast na předávání maturitního vysvědčení biskupského gymnázia a maturitní ples. Biologii jsme si procvičili při několikerých návštěvách obchodů SuperZoo, ale i při sběru léčivých rostlin. Výchovu k práci jsme naplňovali při těžbě dřeva na topení do našich krbových kamen a úpravou naší zahrady. Sběr brambor na poli pomohl dětem přiblížit rozmanitost lidské práce a její neodmyslitelnou potřebu v každodenním životě. Důležitost běžných pracovních činností vidíme jako nezbytnou součást osobního rozvoje dětí. Má je připravit na jejich vlastní působení ve svých domácnostech. Koloběh života nám tady na vesnici tuto možnost nabízí v dostatečné míře. Od podzimního hrabání listí a sklizně úrody se lehce přesuneme k přípravě zazimování zahrady. Zimní nadílka nám kromě radovánek přinesla i každodenní odhazování sněhu. Od jara jsme se starali o zahrádky, pletím, zaléváním a ostatními činnostmi. Příchod dalšího podzimu tradičně vítáme sběrem brambor. Koupali jsme se v několika aquaparcích a mnoha bazénech a taky si vyzkoušeli zimní venkovní koupání ve vířivce. Dováděli jsme na Matějské pouti v Praze, v Libereckém Babylóně a dalších atrakcích. K budoucí volbě povolání dětem určitě pomáhají exkurze. Opět jsme zavítali do skláren, kde se děti seznámily s výrobou skleněných šperků a samy si některé vyrobily. Již tradičně jsme byli na exkurzi v Dětském centru Veská. Mnohokrát jsme byli na návštěvě u známých nebo naopak oni u nás. V létě jsme si několikrát užívali grilování s přáteli. Při výletech na kolech si děti upevňovaly znalosti pravidel silničního provozu. Děti si pořádaly své oslavy. Přátelily se s kamarády z běžných rodin. Navštěvovaly je a ony zase nás. Přátelé našich dětí s námi jezdili na různé akce. 7

8 O prázdninách jsme pořádali tábor pro kamarády našich dětí, který se velice vydařil, a který určitě příští rok znovu zopakujeme. Aktivit, které jsme dětem nabídli, bylo mnoho. Dětem je samozřejmě nabízeno mnohem víc, než se dá napsat. Jako pozitivní důsledek vidíme zpětnou vazbu, která se nám vrací v zájmu o veškeré dění. Tím, že umí některé sporty, vědí, jak se kde chovat, nejsou pozadu za svými vrstevníky, spíše naopak některé převyšují. Vždy si za svůj zájem vyberou aktivitu raději než poflakování, což je vhodnou prevencí sociálně patologickým jevům. 8

9 "Chceš-li postavit loď, nedělej to tak, že svoláš chlapy, aby sehnali dřevo a začali stavět, ale dej jim, aby sami zatoužili po širém, nekonečném moři." Antonie de Saint Exupéry Přehled účasti na některých akcích ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Zahájení školního roku ve školách Bramborová brigáda Výlet do Žíželevsi za štěňátky Obecní slavnosti - účast a aktivní spolupráce s OÚ Vyrábění draků VČD Naši furianti Zahájení docházky do CVČ na Horním Jelení Drakiáda v Radhošti Brigáda v sokolovně Sjíždění Vavřineckého potoku na kánoích Příprava na novou lyžařskou sezónu - výměna lyží v Praze Návštěva Labského muzea v Přerově nad Labem Účast na pohádkovém lese ve Veská VČD - Saxana Podzimní pobyt v Sedmihorkách - Klokočí, aquapark, lunapark a muzeum zábavného poznání v centru Babylon, sklárny AAC, bowling, horolezectví, přemosťování, naučná stezka, Shlédnutí Dortomanie na Horním Jelení Návštěva dědy a babičky u nás Lucerničkový pochod k sv. Martinu VČD - Pepek námořník Výroba adventního věnce Vánoční trhy Horní Jelení Rozsvěcení vánočního stromu v Radhošti - sousedské zpívání koled VČD - Tajemný hrad v Karpatech Besídky dětí Mikulášská besídka v ProfiCreditu, a.s. Výlet na hájovnu pro vánoční stromečky, výzdoba sokolovny Adventní výstava v Rychnově nad Kněžnou Zajištění programu na obecní vánoční besídce a posezení s občany Mikulášský den zajišťovali jsme jej v MŠ Stradouň a v obci Mikuláš s čerty u nás doma Beseda u nás - Poznej svého psa Vánoční večírek v ProfiCreditu a. s. v Hotelu Zlatá štika Výlet do Pardubic na nákup dárků dětí na Vánoce Exkurze na zimním stadiónu v Pardubicích Vánoce u babičky Zábavné odpoledne u hasičů v Horním Jelení Lyžování v Janských Lázních 9

10 Společná oslava Silvestra LEDEN VČD - Trójanky Maturitní ples Výlet za našimi dětmi na "lyžák" do Orlických hor a lyžování Hokejové utkání extraligy v Pardubicích Lyžování ve Špindlerově Mlýně - Se Čtyřkou na vrchol Organizace dětského karnevalu v Radhošti ÚNOR Lyžování v Dolní Moravě Účast na konferenci společnosti ProfiCredit, a.s. v Přerově Výlet na poutní místo Turzovka Lyžování ve Špindlerově Mlýně BŘEZEN Ozdravný pobyt s lyžováním na horách v Janských Lázních VČD - Muž z kraje La Mancha Praha Matějská pouť Jarní vystoupení CVČ na Horním Jelení Vodácká akce odemykání Doubravy, vypouštění Pařížova DUBEN Brigáda v lese - dřevo do našeho krbu Velikonoce Sjíždění Jizery VČD - Křemílek a Vochomůrka Děti z MŠ Stradouň u nás Organizace pouťové zábavy v Radhošti Oslava čarodějnic v Radhošti KVĚTEN Brigáda na Borku Lampionový průvod v Radhošti, oslavy konce války Sjíždění Divoké Orlice Závěrečné vystoupení CVČ v Horním Jelení ČERVEN Předávání maturitního vysvědčení v Hradci Králové Rybářské závody Sjíždění Ohře s obcí VČD - Zpívání v dešti Zajištění dětského dne v Radhošti Výpomoc v MŠ Stradouň při loučení s budoucími školáky Odjezd na chalupu na Borku ČERVENEC Týdenní tábor pro kamarády našich dětí na Borku Náš pobyt na Borku - skály, cykloturistika, trempování Potápění na potápěčské základně na Leštince Brigáda v lese - dřevo do našeho krbu Návštěva v Nekoři, na Medlově Děti na táborech SRPEN Čtyřdenní vodácký výjezd do Rakouska na Salzu a Enns Čtyřdenní vodácké sjíždění Lužnice Tajný výlet - lanový park v Chrudimi a zpět na kole Výlet do Koclířova Výlet do Žďáru nad Sázavou Dovolená ve Špindlerově Mlýně - turistika, bobová dráha, vířivka... 10

11 "Buďte pomalí v posuzování." Jan Bosco 7. Děti ve škole a v kroužcích Celkový stav dětí počet dětí z toho dívek kapacita Děti v základní škole Horní Jelení ročník počet žáků Děti v středních školách ročník počet žáků V našem domově bylo šest dětí s nařízenou ústavní výchovou, z toho čtyři děvčata a dva chlapci. Děti chodily do základní a do střední školy. Jejich prospěch považujeme stále za dobrý výsledek vzhledem k prognózám, z nichž jsme vycházeli. Většina dětí před příchodem k nám měla návrh na zařazení do zvláštní školy, kterou však nikdo z nich nenavštěvuje. Co se týče prospěchu a chování našich dětí, velice úzce spolupracujeme se školou, kam naše děti docházejí. Minimálně jedenkrát měsíčně se ústně informujeme u třídních učitelů na prospěch a chování dětí a ke konci pololetí si žádáme písemné hodnocení dítěte za uplynulé období. Jsou-li nějaké potíže, konzultujeme je s učiteli častěji a dbáme, aby i ze strany školy nám byla jakákoliv změna v chování dítěte okamžitě oznámena. Se školou máme navázány dobré vztahy a většina učitelů nám pomáhá. Naše vazby s třídními učiteli jsou velmi intenzivní a napomáhají tak naší oboustranné péči o děti. Učitelé hodnotí naše děti převážně objektivně. Největším problémem u některých dětí je nepořádnost, kterou se stále snažíme eliminovat, avšak výsledky se dostavují velmi pozvolna. Všechny děti navštěvují zájmové kroužky. Jejich zájmové aktivity mimo naši vesnici probíhaly především v Základní škole a v Centru volného času, o.p.s. v Horním Jelení. Nejoblíbenější jsou ty sportovně zaměřené. S učiteli v zájmových činnostech také spolupracujeme, zde však jednáme pouze ústně, někdy telefonicky. 11

12 Přehled kroužků Název kroužku Počet dětí navštěvujících kroužek Provozovatel kroužku Taneční a pohybová výchova 4 CVČ Horní Jelení Pohybové hry 4 Sokol Radhošť Florbal 6 Sokol Radhošť Náboženství 3 ŘF Horní Jelení Angličtina 3 OSVČ Horní Jelení Sborový zpěv 2 ZŠ Horní Jelení Rybářský kroužek 1 ZŠ Horní Jelení Florbal 1 ZŠ Horní Jelení Flétna 1 soukromě Klavír 2 soukromě Kytara 1 soukromě 12

13 "Dokonalost se získává namáhavě, pomalu a po nepatrných částečkách." Jan Bosco 8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků, další činnosti a drogová prevence Přehled absolvovaných školení nebo studia Jméno Tomáš Och Hana Ochová Romana Zezulková Absolvované školení nebo studium Seminář kin-ballu zakončený certifikátem s licencí VII. třídy, Český svaz kin-ballu, Hradec Králové Seminář Zdravý životní styl ve školách z pohledu bezpečnosti, č.a. 3288/ , Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, Brno Cyklus šesti akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblasti finanční gramotnosti v rámci projektu dalšího vzdělávaní pedagogů Nové výzvy CZ.1.07/1.3.12/ , Dům techniky Pardubice spol. s r.o., Pardubice Instruktor vodní turistiky a raftingu do WW II, č.a. 3448/ , Vodácká škola záchrany s.r.o., Nové Město nad Metují Tréninkový kurs Biblioterapie a techniky práce s hlasem, Psychoterapie PhDr. M. Stejskalová, CSc., Praha VŠ studium řízení volnočasových aktivit na Pedagogické fakultě Univerzity Olomouc Kurz k řešení finanční situace předlužených klientů, č.a. 2008/153-I, Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. Praha Celostní muzikoterapie I - 1. semestr, Centrum celoživotní vzdělávání FF Univerzity Palackého, Olomouc Vzdělávací program Práce s rodinou v obtížné životní situaci I., č.a. 2008/533-SP, STŘEP, o.s., Praha Vzdělávací program Sociální interakce v práci sociálního pracovníka, č.a. 2008/554-SP, MARLIN, s.r.o., Uherské Hradiště Vzdělávací program Sociální práce s rodinou - funkční a dysfunkční rodina, č.a. 2009/155-SP, MARLIN, s.r.o., Uherské Hradiště Vzdělávací program Psychiatrické minimum, č.a. 2011/0377-PC/SP, EDUCO CENTRUM s.r.o., Krnov 13

14 Další vzdělávání Zvláštní pozornost se snažíme věnovat vlastnímu osobnímu vztahu k dětem. Bráníme se osobním neprofesionálním přístupům, jako prevenci využíváme různých nabídek. Např. rozhovory s odborníky, konzultace se speciálními pedagogy s psychology. Předcházíme tak také syndromu vyhoření. Největší význam má pro nás supervize, která je v našem zařízení provozována 8 let. Neopomíjíme ani samostudium a četbu odborné literatury a časopisů. Vzdělávat se ovšem musíme nejen v oblasti pedagogické, ale námi nabízené aktivity pro děti musí být na dostatečné úrovni, aby splňovaly potřebné nároky. Díky tomu i my musíme projít řadou odborných školení. Abychom eliminovali nejrůznější rizika, než dětem nabídneme některou z aktivit, sami ji předem vyzkoušíme na sobě. Například ředitel absolvoval řadu školení a výcviků v oblasti vodní turistiky, má potápěčský výcvik, je instruktor lyžování atd. Odborné proškolení musíme absolvovat také v případě užívání řemesel, např. košíkářství, zahradničení, při práci s technikou (motorová pila, sekačka na trávu, šicí stroj...) atd. Další činnosti Další činnosti se váží na jednotlivé aktivity dětí a také na spolupráci učitelů škol a nás. Účastníme se například školních akcí a výletů a pomáháme s pedagogickým dozorem nebo zapůjčením potřebných pomůcek. Personálu MŠ pomáháme s přípravou oslav svátku sv. Mikuláše, kdy naše děti jsou andílky a čerty, a také se naše děti aktivně podílejí při pořádání zábavného odpoledne pro předškoláky. Spolupracujeme také s místní organizací TJ Sokol. Společně organizujeme dětské dny, karnevaly, čarodějnice a další aktivity. S obcí připravujeme tradiční lampionový průvod a doprovodný program k oslavám konce 2. světové války a vánoční posezení pro důchodce. Svou pedagogickou praxi si v uplynulém roce v našem zařízení vykonalo několik studentů středních a vyšších škol. Výchova pohybem, prací a láskou Pro děti využíváme i další možnosti terapie, ke kterým nám slouží: Zahrada - naše největší ergoterapeutická dílna. Kromě ovocných stromků a keřů zde děti pěstují jahody, mrkev, hrášek či rajčata. Součástí je i skleník, kde mají okurky a papriky. Pomáhají s veškerou údržbou. Náš pes Fídží, jehož posláním není pouze canisterapie, ale učí děti i dalším sociálním dovednostem. Děti pomáhaly mimo jiné i při zhotovování kotce a boudy. Tyto dovednosti se jim budou určitě v budoucnu hodit. Další naše zvířátka - želva Žofinka, rybičky, užovka červená Julinka, agama vousatá Leonka, které potřebují stálou péči a učí děti starostlivosti. Děti využívají velkou možnost různorodých výtvarných technik pro arteterapii. Jedna místnost je využívána při muzikoterapii, ke které patří vedle hudebních nosičů i mnoho nástrojů jako jsou tibetské mísy, didgeridoo, různé zvonečky, dešťové hole, ale i Orffovy nástroje, klávesy, kytary, bubny a další. 14

15 Loutkové divadlo, které čítá přes 20 loutek a několik kulis, pomáhá dětem stejně jako mnoho kostýmů využívaných při dramaterapii. V každém pokoji mají děti k dispozici aromalampu, kterou pro svůj pocit pohody využívají. Několikrát v průběhu roku s dětmi jezdíme na koně. Nejedná se o skutečnou hipoterapii, ale snažíme se dětem předat lásku k přírodě i přes tato ušlechtilá zvířata. Pro zlepšení fyzické kondice a koordinaci pohybu nám slouží trampoterapie. Malé děti mají rády míčkování v míčkovém bazénku. Drogová prevence Patřičnou pozornost se snažíme věnovat také drogové prevenci nejen doma, ale i venku, a úzce spolupracujeme se školou, zvláště se školním metodikem prevence. Jsou to především osobní rozhovory s dětmi a také četba vhodné literatury. Pro včasné odhalení zneužívání jakýchkoliv drog máme u nás připraveny testující proužky na všechny skupiny drog a alkoholový elektronický tester. Celé naše zařízení je nekuřácké a to se týká jak zaměstnanců, tak i umístěných dětí. 15

16 "Smutným se dny vlečou, veselým rychle ubíhají." Jan Bosco 9. Materiálně technické vybavení Dětem jsou k dispozici počítače, internet, tiskárny, kopírky, DVD přehrávače, video, televize, data projektor a další elektronika. Ze sportovních věcí má každé dítě horské kolo, kolečkové a zimní brusle a carvingové lyže, někteří i snowboard. Každé dítě, které chce, má svůj mobilní telefon. K relaxaci jim slouží míčkový bazén či velká trampolína, kánoe a vše, co děti potřebují k individuálním zájmům. Ke hrám slouží herna a dětské pokojíčky zařízené stejně jako v běžných rodinách. Především menší děti využívají kočárky, panenky, autodráhy, kadeřnicko-kosmetický salon, lego a další stavebnice, panenky Barbie s domečkem, didaktické pomůcky, stolní fotbal, stolní hry a mnoho dalších hraček. Pro děti máme i velice bohatou dětskou knihovnu, mnoho videokazet, DVD nosičů a počítačových programů. Děti rády tvoří, a tak je jim k dispozici i mnoho výtvarných pomůcek. K rozvoji dětí využíváme opravdu všechny možné prostředky a pomůcky. K doplnění znalostí máme i bohatou odbornou knihovnu pro dospělé, která slouží i pro studenty vykonávající zde svou praxi. Dětské pokoje jsou standardně vybaveny nábytkem, stejně tak jako ostatní prostory. Každé dítě má svůj koutek na hraní i pro odpočinek. V domě je velká kuchyň (31m 2 ), obývací pokoj s krbem, pracovna ředitele, pracovna vychovatelky a jejich ložnice, herna, společná relaxační místnost kaple, dětské pokoje. Děti jsou maximálně po dvou na pokojích. Sociální zařízení zahrnuje 3 koupelny a 4 záchody. Dále do vybavení patří veškeré vybavení domácnosti, např. 2 pračky, sušička na prádlo, kuchyňské spotřebiče, nářadí a nástroje pro kutilství a práce v zahradě. 10. Prevence rizik a úrazy K prevenci rizik používáme různá média. Děti bývají poučeny před každou aktivitou. Pro děti každoročně v rámci prevence připravujeme besedu o první pomoci s praktickými ukázkami a s možností vlastního nácviku. K aktivitám, které to vyžadují, používají ochranné pomůcky. Samozřejmostí jsou chrániče a helmy na in-liny a na kola. Při sjíždění řek používáme záchranné vesty, helmy, neopreny, na každé lodi je házečka. Děti si ani neumí představit lyžování bez ochranných pomůcek jako je helma, páteřák či kvalitní rukavice. Veškeré ochranné pomůcky se jim staly přirozenou součástí nejen u sportu, ale i při jakékoliv práci v lese, na zahradě či při natírání doma. Počet úrazů Počet záznamů v knize úrazů 0 Počet odeslaných záznamů o úrazech Vyřizování stížností, oznámení podnětů Ve školním roce 2011/2012 nebyla podána žádná stížnost. 16

17 "Velké ideály nepotřebují jen křídla, ale i terén odkud by mohly vzlétnout." E. Hemingway 12. Poděkování Náš dětský domov by nemohl nabídnout dětem vše, co si zaslouží a hlavně co potřebují, bez pomoci nadací, organizací, firem a také jednotlivců. Jejich pomoc je již tak rozšířena, že bez jejich podpory a spolupráce by náš domov nebyl schopen naplnit některé potřeby dětí. Důležitá pro nás a naše děti je okamžitá pomoc, spolupráce na výchově dítěte, morální podpora, nabídka akcí, pomoc při organizování našich akcí Poděkování patří následujícím subjektům a jednotlivcům: Happy sport Křivánkovi (Praha), ProfiCredit, a.s. (Pardubice), Karhan sport (Krkonoše), Happy House (Špindlerův Mlýn), Penzión Adélka (Janské Lázně), K+K lyžařská škola Jánské Lázně, AAC, s.r.o., Sbor dobrovolných hasičů Horní Jelení, salesiáni z Pardubic, SuperZoo (Pardubice), Nadace škola hrou (Liberec), Nadační fond Rozum a Cit (Praha), Nadace Naše dítě (Praha), Nadace Terezy Maxové (Praha). ZŠ Horní Jelení, MŠ Stradouň, Speciální škola Svítání, o.p.s. Pardubice, Centrum volného času, o.p.s. Horní Jelení, Salesiáni Dona Boska Pardubice, DDÚ Hradec Králové, VLO Přestavlky. Členové správní a dozorčí rady, M. Kudláčková (Praha) a řada jejich přátel, Vaňkovi (Horní Jelení), J. a K. Procházkovi (Pardubice), J. a M. Sádovští (Pardubice), A. Párová (Pardubice), J. Houžvíček (Jaroslav), A. Bahník (Horní Jelení), Tesařovi (Vysoké Mýto, Stradouň). Každý v životě potřebuje mít nějaké kořeny - místo odkud pochází. Naše děti toto místo mají v naší obci, jsou přijímány a lidé jsou na ně zvyklí. Děti se integrovaly do obce natolik silně, že se staly každý sám za sebe součástí této vesničky a celého okolí. Za přijetí našich dětí děkujeme především starostce a zastupitelstvu, díky patří také celé obci. Jednotlivě pak poděkování patří Tesařovým, Korábovým, Uhlířovým, Šretrovým, p. J. Stejskalovi, Dočekalovým, Miškovým, Peckovým, Beranovým, Berkovým, Truncovým, pí. J. Houžvičkové, Kukolovým. Tento výčet nikdy nebude úplný. Poděkování patří také těm, kdo na nás myslí a přejí nám radost z dětí a pevné nervy a jsou s námi, i když jen na dálku, při našem výchovném úsilí. 17

18 Granty a věcné dary: Ing. Karel Křivánek z Happy sportu Praha nám zapůjčil veškeré lyžařské a snowboardové vybavení na celou sezónu, poskytl dětem ubytování v Janských Lázních a Špindlerově Mlýně a pronajal k užívání devítimístný automobil, bez jehož pomoci by domov nemohl vůbec fungovat a zajišťovat tolik potřebnou pomoc, jakou dětem nabízí. Zaměstnanci firmy ProfiCredit, a.s. nám pomáhají s dětskými akcemi u nás a my se zúčastňujeme jejich atraktivních programů pro zaměstnance a jejich děti. Firma SuperZoo z Pardubic je nejen naším poradcem v chovu našich zvířat, ale podporuje nás při nákupech chovatelských potřeb a krmiv. K vánocům věnovala dětem dárky firma QUELLE s.r.o. Rádio KISS společně s Nadací Terezy Maxové zařadilo naše děti pod tradiční Strom splněných přání. Vánoční dárky našim dětem nakoupila také GE Money Bank, a.s. a Český rozhlas pozval a obdaroval naše děti ve vánočním projektu Daruj hračku. Finančně nás podpořili: Ing. K. Křivánek (Špindlerův Mlýn), ProfiCredit, a.s. (Pardubice), Nadace Naše Dítě (Praha), MUDr. J. Němcová (Praha), Pardubický kraj zast. Mgr. Radko Martínkem, AAC s.r.o. (Železný Brod), Ondřej Horský (Litomyšl), J. a M. Sádovští (Pardubice), D. a Z. Tesařovi a také někteří pro nás neznámí dárci. Děkujeme! 18

19 "Jestliže vám jde doopravdy o lásku, snažte se být vůči všem vlídní a umírnění." Jan Bosco 13. Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí provedených ČŠI V tomto školním roce kontrola České školní inspekce neproběhla. Prověrky Okresního státního zastupitelství v Pardubicích jsou konané pravidelně podle plánu prověrek v souvislosti s výkonem dozoru státního zástupce nad dodržováním právních předpisů při výkonu ústavní a ochranné výchovy ve školských zařízeních ve smyslu zákona č. 383/2005Sb. Všechny čtyři plánované prověrky byly v pořádku, bez nutnosti vydávat příkaz k nápravě. Výrok auditora ze stanoviska Zprávy nezávislého auditora za rok 2011 ze dne 21. března Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Soukromý dětský domov MARKÉTA, o.p.s. k a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící v souladu s českými účetními předpisy. Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2011 ve všech významných (materiálních) ohledech splňuje podmínky použití podle zákona na vzdělávání a školské služby. Z tohoto důvodu vydáváme výrok bez výhrad. Auditor: c.k. audit, s. r. o., Mgr. Ing. Dagmar Christophová Komenského 41, Rychnov nad Kněžnou 19

20 "Nezapomeň, že nestačí jen začít, je třeba pokračovat, stále bojovat, každý den." Marie Dominika Mazzarelo 14. Zpráva o hospodaření a) Výnosy 1. Celkové výnosy ,43 2. Poplatky rodičů 0,00 3. Výnosy z hospodářské činnosti 0,00 4. Ostatní výnosy: b) Náklady dotace KrÚ - provozní ,00 dotace KrÚ - mzdy 0,00 dary ,00 soc. dávky KrÚ ,00 ostatní výnosy 0,00 úroky 1 279,43 příspěvky rodiny Ochovi 6 000,00 tržby za prodané zboží 2 622,00 1. Investiční náklady 0,00 2. Neinvestiční náklady ,18 mzdové náklady ,00 zákonné odvody ,00 učebnice a učební pomůcky ,80 nákup vody, paliv, energie ,18 služby pošt 945,00 služby telekomunikací ,06 nájemné ,00 opravy a udržování ,00 cestovné ,00 prádlo ,86 ochranné pomůcky 1 252,00 ostatní jiné ,28 V Radhošti dne 10. října 2012 Tomáš Och ředitel SDD 20

Výroční zpráva. Soukromý dětský domov Markéta, o. p. s. za školní rok 2007/2008. Kdo nemá své vlastní cíle, rád střílí do cílů jiných.

Výroční zpráva. Soukromý dětský domov Markéta, o. p. s. za školní rok 2007/2008. Kdo nemá své vlastní cíle, rád střílí do cílů jiných. Výroční zpráva Soukromý dětský domov Markéta, o. p. s. za školní rok 2007/2008 Kdo nemá své vlastní cíle, rád střílí do cílů jiných. Bernhardt Je příznačné, že školácké chyby bývají vyhrazeny dospělým.

Více

Výroční zpráva. Soukromý dětský domov Markéta, o. p. s. 2006/2007. za školní rok

Výroční zpráva. Soukromý dětský domov Markéta, o. p. s. 2006/2007. za školní rok Výroční zpráva Soukromý dětský domov Markéta, o. p. s. za školní rok 2006/2007 Lékaři léčí, kantoři učí, švadleny šijí, šoféři vozí,holiči stříhají, faráři kážou toto vše s přehledem rodiče dokážou. Babs

Více

Výroční zpráva. Soukromý dětský domov MARKÉTA, o. p. s. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Soukromý dětský domov MARKÉTA, o. p. s. za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Soukromý dětský domov MARKÉTA, o. p. s. za školní rok 2012/2013 " Lásce se naučíme milováním, stejně jako se naučíme vědě studiem a řeči mluvením." František Saleský "Je nutno mít srdce

Více

Výroční zpráva. Soukromý dětský domov MARKÉTA, o. p. s. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Soukromý dětský domov MARKÉTA, o. p. s. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Soukromý dětský domov MARKÉTA, o. p. s. za školní rok 2013/2014 Sami cítíte, že to, co děláme, je jenom kapka v oceánu. Ale oceánu by něco scházelo, kdyby tam ta kapka chyběla. To dobré

Více

Výroční zpráva. Soukromý dětský domov MARKÉTA, o. p. s. za školní rok 2014/2015. Kdo nežije, aby sloužil, nehodí se pro život.

Výroční zpráva. Soukromý dětský domov MARKÉTA, o. p. s. za školní rok 2014/2015. Kdo nežije, aby sloužil, nehodí se pro život. Výroční zpráva Soukromý dětský domov MARKÉTA, o. p. s. za školní rok 2014/2015 Kdo nežije, aby sloužil, nehodí se pro život. Přišel čas odvážných činů a strategií, jejichž cílem je zavést kulturu pečování.

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2015/2016. Kdo nežije, aby sloužil, nehodí se pro život. Papež František

Výroční zpráva. za školní rok 2015/2016. Kdo nežije, aby sloužil, nehodí se pro život. Papež František Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 Kdo nežije, aby sloužil, nehodí se pro život. Přišel čas odvážných činů a strategií, jejichž cílem je zavést kulturu pečování. 1. Základní údaje Název školského zařízení

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Výroční zpráva. Soukromý dětský domov Markéta, o. p. s. za školní rok 2010/2011. Přátelství násobí radost a dělí žalost. Bacon

Výroční zpráva. Soukromý dětský domov Markéta, o. p. s. za školní rok 2010/2011. Přátelství násobí radost a dělí žalost. Bacon Výroční zpráva Soukromý dětský domov Markéta, o. p. s. za školní rok 2010/2011 Přátelství násobí radost a dělí žalost. Bacon Nutnosti se nemůžeš vyhnout, tu musíš překonat. Seneca 1. Základní údaje Název

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134

KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134 TLOSKOV KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - ZÁMEK (přístup výtahem). Učebna je vybavena

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Základní škola Chrást

Základní škola Chrást Základní škola Chrást Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Údaje o škole: Základní škola Chrást, okres Plzeň město, příspěvková organizace nám. Legií 26 330 03 Chrást tel.: 377 945 205 mob.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy v Dobrém Poli ve školním roce 2015/2016 Zprávu předkládá vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Radislava Fantová V Dobrém Poli 16.9.2015 OBSAH: I. Základní údaje o mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124

KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124 TLOSKOV KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v přízemí hlavní budovy - Zámek. Prostory jsou bezbariérové. K dispozici

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA A HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA A HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA A HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Zpracovala Bc. Dagmar Rakoušová v Turnově 10.9.2007 ředitelka školy Schváleno 20.9.2007 na jednání Školské rady Zpracovala

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2016/2017

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2016/2017 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2016/2017 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Zpívánky Angličtina Muzikoterapie Tvoření Těšíme se na školu Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

za školní rok 2005/2006

za školní rok 2005/2006 Výroční zpráva Soukromý dětský domov Markéta, o. p. s. za školní rok 2005/2006 Šance, že láska pronikne do světa, který po ní hladoví, je malá, jestliže láska není posilována a praktikována v té nejdůležitější

Více

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová Září Vrbenská 50 Turnaj ve vybíjené - Melč Vypracovat PROD (Evix) Aktualizovat matriky odp. skup.vych

Více

Specifika minimálního preventivního programu na malotřídní škole

Specifika minimálního preventivního programu na malotřídní škole Specifika minimálního preventivního programu na malotřídní škole XIII. ročník konference primární prevence rizikového chování 31. 10. 2016 Mgr. Tereza Mašková školní metodik prevence ZŠ a MŠ Líšnice, Praha

Více

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Základní škola Vidlatá Seč 1. Charakteristika školy Základní škola Vidlatá Seč Příspěvková organizace Zřizovatel: Obecní úřad Vidlatá Seč Ředitelka školy: Mgr.Věra Rejsová E-mail:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více