Dvoračka opět zvítězila

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dvoračka opět zvítězila"

Transkript

1 Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu se uskutečnila soutěž Volba královny královských věnných měst. Po městech Hradec Králové, Dvůr Králové nad Labem, Chrudim, Jaroměř a Polička zajistilo organizaci letošního ročníku město Nový Bydžov. Volba královny se uskutečnila v krásných, nově zrekonstruovaných prostorech místního Jiráskova divadla. Téma večera znělo Z filmu do filmu (česká komedie). Naše město reprezentovala Radka Machková, studentka třetího ročníku Střední pedagogické školy v Nové Pace. Celý program, na který se Radka připravovala několik měsíců, sestavila paní Iva Kvasničková. foto: I. Ságnerová To, že se úkolu zhostila bravurně, dokazovaly vtipné dialogy a výborná choreografie. Od 9 hodin ráno se soutěžící připravovaly na slavnostní večer. Již na zkouškách bylo vidět, že dosažení vítězství nebude díky velké konkurenci snadné. Před slavnostním zahájením začal o Radku pečovat náš hvězdný tým v sestavě: vizážistka Klára Thelenová, kadeřnice Iva Časnochová a již jmenovaná Iva Kvasničková. Během dvou hodin se z Radky stala opravdová dáma. V 19 hodin byla slavnostně zahájena volba královny věnných měst. Následovalo představení poroty, která se skládala se zástupců jednotlivých devíti věnných měst. Za Dvůr Králové nad Labem usedla do poroty místostarostka města Mgr. Edita Vaňková. Před vyhlášením první disciplíny byly všem divákům rozdány hlasovací lístky. Během disciplín si měl každý zvolit nejsympatičtější dívku. Ta, která od diváků obdržela nejvíce hlasů, byla na závěr večera vyhlášena královnou sympatie. V první disciplíně měly soutěžící za úkol představit město, které reprezentovaly, v kostýmu své oblíbené filmové postavy z české komedie. Radka zvolila postavu Saxany z filmu Dívka na koštěti. V čase jeden a půl minuty zvládla veršem vtipně představit město Dvůr Králové nad Labem. Ve druhé, volné disciplíně, která měla být přizpůsobená jakékoliv české komedii, vsadila na úspěšný film Pelíšky režiséra Jana Hřebejka. Radka ztvárnila roli učitelky, kterou ve filmu představovala Eva Holubová. Třetí disciplína byla vědomostní, soutěžící měly určit názvy několika známých českých filmů. Zní to velice jednoduše, ale tak snadné to nebylo. Dívky hádaly názvy filmů pouze podle zvukových ukázek. Radka si i přesto s touto disciplínou poradila na výbornou. Uprostřed Radka Machková, naše nová královna věnných měst. K poslední dovednostní disciplíně byli na pódium přizváni i porotci. Úkol zněl: Vymodelovat z keramické hlíny sošku Českého lva, kterou se každoročně oceňují nejúspěšnější české filmy. Věřte, že výtvory soutěžících byly opravdu originální. Před samotným vyhlášením vítězky zpříjemnil a uvolnil atmosféru v sále několika písněmi populární zpěvák Petr Muk. V tuto chvíli již porota rozhodovala o vítězce. Nyní už jen zbývalo oznámit jméno té nejkrásnější, nejšikovnější, nejvtipnější, nejvýřečnější, zkrátka té nejlepší dívky soutěžního večera. Nejprve Petr Muk vyhlásil královnu sympatie zvolenou diváky. Stala se jí reprezentantka našeho města Radka Machková. Slavnostním vyhlášením vítězky královny královských věnných měst byl pověřen Ing. Otakar Divíšek, primátor města Hradec Králové. V sále vládla napjatá atmosféra a dívky netrpělivě očekávaly, zda-li bude vyřčeno právě jejich Výběr z obsahu čísla Odbory městského úřadu informují Z kalendáře starosty Informace z královédvorských škol Domov sv. Josefa + složenka Soutěž Znáte své město? Sport Příloha Královédvorské Kdeco 2x foto: I. Ságnerová pokračování na straně 2 strana 1

2 Odbory městského s úřadu informují pokračování ze strany 1 Aktuální informace o ukončení platnosti některých občanských průkazů a cestování s občanskými průkazy po státech Evropské Unie po jméno. Když sálem zaznělo vítězkou se stává Radka Machková, bylo to pro ni a její tým velice milé překvapení. Neočekávali jsme, že z šesti ročníků volby královny královských věnných měst bude již potřetí zvolena reprezentantka našeho města. Za to především děkujeme paní Ivě Kvasničkové, která se každoročně podílí na přípravě programu pro soutěžící dívku. Královna Radka obdržela od zástupců věnných měst věcné dary a pozvánky do těchto měst na víkendové pobyty. Radce děkujeme za vzornou reprezentaci našeho města, upřímně gratulujeme k vítězství a přejeme jí úspěšnou roční vládu nad věnnými městy. Irena Ságnerová DiS, odborný referent ŠKS Žumeláž s partnerskými městy se dále prohlubuje Úzká spolupráce s italským městem Piegaro a francouzským Verneuil en Halatte se úspěšně rozvíjí. Jen tři týdny poté, co naše město navštívily delegace partnerských měst při příležitosti oslav 735. výroční od první písemné zmínky o našem městě, se do Itálie na přátelskou návštěvu vydala výprava ze Dvora Králové nad Labem. Žumeláž (fr. jumelage - partnerství, sbratření, družba) již pátým rokem organizuje v našem městě Sdružení pro partnerství měst. Podstatou partnerství je bližší poznávání kultur a života lidí v různých částech Evropy. Činnost sdružení vychází z iniciativy občanů. Jejím výsledkem mohou být různé výměnné návštěvy jednotlivců, rodin nebo spolků, spolupráce škol, sportovní výměnné akce nebo třeba jazykové kurzy. Náplň letošní návštěvy byla domluvena při loňském setkání a nesla se zejména ve znamení sportovních utkání. V rámci víkendového programu byly uspořádány turnaje partnerských měst v tenise a ve fotbale. Asi čtyřicetičlenná výprava složená ze zástupců sdružení, městského úřadu, tenistů a fotbalistů se vydala ve čtvrtek v podvečer na téměř 1500 kilometrů dlouhou cestu do střední Itálie. V průběhu cesty jsme navštívili historická města Mantova a Siena. V pátek okolo sedmé hodiny večerní jsme dorazili do Piegara. V místním kulturním sále proběhlo vzájemné přivítání partnerských měst a společná večeře. Poté většinu výpravy hostitelé ubytovali na agrofarmě v nedalekém městečku Fontana. Část výpravy se pak rozjela do hostitelských rodin. Sobotní dopoledne bylo věnováno poznávání zdejších historických památek. Odpoledne se pak utkali zástupci partnerských měst v Piegaru v tenise. Na turnaji naše město reprezentovali zástupci tenisového klubu a za neustálého povzbuzování fanoušků celý turnaj jednoznačně vyhráli. V průběhu turnaje proběhla i diskuse na téma Sport v Evropě. Večer byla na programu ochutnávka místních specialit spojená s koncertem skupiny Bianco Rosso & Blues. Na nedělní dopoledne byla připravena prohlídka historického města Assisi. Odpoledne bylo ve znamení fotbalu. Turnaje v malé kopané, hraném systémem každý s každým, se zúčastnily 4 týmy (Verneuil postavil A i B tým). Naše město reprezentoval díky rozehraným soutěžím smíšený tým, složený z fotbalistů působících ve Dvoře Králové nad Labem, Kocbeři, Mostku a Velichovkách. V dramatickém turnaji, ve kterém naše první dvě utkání skončila vítězstvím až na pokutové kopy, dvorští fotbalisté nezklamali a jako jediný neporažený tým si nakonec odvezli pohár za celkové prvenství. Ukončení platnosti některých občanských průkazů V Novinách Královédvorské radnice (v únoru, březnu a dubnu) byli občané průběžně informováni o nutnosti výměny občanských průkazů bez strojově čitelných údajů podle data vydání dokladu termíny výměny upravuje Nařízení vlády č. 612/2004 Sb. Na základě tohoto předpisu byli pracovníky správního oddělení odboru VVS osloveni starostové obcí správního obvodu a byla jim nabídnuta pomoc a spolupráce při vyřizování žádostí o vydání OP především starších nebo imobilních občanů, kterým končí platnost OP Do včasné výměny dokladů se aktivně zapojily pracovnice matričních úřadů v Bílé Třemešné, Dubenci a Mostku. Do dnešního dne se podařilo velkou část občanských průkazů, u kterých končí platnost, vyměnit a tak naplnit původní záměr zákonodárců, aby po roce 2008 (kdy období pro výměnu OP dle vládního nařízení končí) byl v oběhu pouze jeden typ občanského průkazu, který současně bude sloužit i jako cestovní doklad pro cestování občanů do zemí Evropské unie. V době, kdy byla výměna dokladů v plném proudu a téměř u konce, byl schválen poslanecký návrh na změnu 24 zákona o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů (byl publikován ve Sbírce zákonů pod č. 395/2005 v částce 137), který umožňuje občanům, narozeným před 1. lednem 1936, pokud nemají v občanském průkazu vyznačen datum ukončení platnosti, si původní doklad ponechat (tito občané nemají povinnost žádat o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a jejich dosavadní doklad nepozbývá platnosti). Je na každém občanovi, který do této kategorie patří, aby se rozhodl, zda o nový občanský průkaz požádá či nikoliv. Žádost je možné podat na Městském úřadě ve Dvoře Králové nad Labem nebo na obecním úřadě, který vede matriku. Cestování s občanskými průkazy po státech Evropské Unie po Od nabývá účinnosti zákon č. 559/2004 Sb., který mj. mění zákon č. 329/ 1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů. Pro občany, kteří budou cestovat do zemí Evropské Unie, je podstatné ustanovení 41, které jednoznačně stanoví, že k vycestování do států EU lze jako cestovní doklad použít i občanský průkaz se strojově I v průběhu tohoto odpoledne se konala konference, tentokrát na téma Kulturní identita Evropy. Na závěr celé přátelské návštěvy se uskutečnila slavnostní večeře s předáním dárků partnerských delegací a cen účastníkům turnaje. Po dlouhém vzájemném loučení se okolo jedenácté hodiny celá naše výprava vydala na cestu zpět. Do Dvora Králové nad Labem jsme dorazili v pondělí večer před osmou hodinou plní dojmů a zajímavých zážitků. Další oficiální setkání partnerských měst je plánováno na příští rok ve Dvoře Králové nad Labem. V rámci něj by měl být organizován mezinárodní fotbalový turnaj pořádaný u příležitosti oslavy 100 let dvorské kopané. Své síly by mohli změřit sportovci i v dalších odvětvích. Spolek pro spolupráci se zahraničím čitelnými údaji, pokud nemá oddělenu vyznačenou část. Jde o nejnovější typ občanského průkazu světle zelené barvy kartička. Doklad k vycestování nesmí mít oddělenou část A ani B (což znamená bez úpravy OP ustřižením části A nebo B po změně rodinného stavu, změně jména nebo příjmení, příp. změně bydliště). Při společném cestování dětí s rodiči na občanský průkaz vznikají v některých státech EU problémy. Zápis dítěte v OP obsahuje jméno, příjmení a rodné číslo. Rodné číslo některé státy neužívají jako identifikační údaj. Na rozdíl od občanských průkazů pasy rodičů se zápisem dítěte obsahují jasnou identifikaci jméno, příjmení, pohlaví, datum narození. Se společným cestováním dětí na pas rodičů nejsou problémy. Aby nedocházelo k nedorozumění a nepříjemnostem při cestování dětí s rodiči na občanský průkaz rodiče, Ministerstvo vnitra ČR doporučuje, aby děti cestovaly po EU s vlastním pasem. O doklad mohou zažádat zákonní zástupci dítěte na Městském úřadě ve Dvoře Králové nad Labem nebo na obecním úřadě, který vede matriku. Pracovnice matriky zprostředkují současně podání žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR u Krajského úřadu v Hradci Králové, které je k vydání pasu třeba (informovali jsme v předchozích číslech NKR). Jana Kudrnáčová, vedoucí správního oddělení odboru VVS Říjnový sběr nebezpečných odpadů V tomto roce již potřetí uspořádalo Město Dvůr Králové nad Labem sběr nebezpečných odpadů, železného šrotu a objemného odpadu. Při této akci, která proběhla ve dnech , občané našeho města odevzdali více než 24 tun nebezpečných odpadů (přehled konkrétních druhů je uveden v následující tabulce). Název odpadu Množství v kg Oleje a tuky 400 Barvy, pryskyřice, lepidla 6638 Rozpouštědla 200 Kyseliny 100 Zásady 110 Fotochemikálie 40 Pesticidy 10 Galvanické články: mokré autobaterie suché monočlánky Zářivky 46 Ledničky a mrazničky 7760 (194 ks) Elektrotechnický odpad zejm. televizory 7425 (297 ks) CELKEM Během svozu bylo dále sebráno 100 tun objemného odpadu, 2 tuny železného šrotu a 8 tun pneumatik. Další sběr proběhne v dubnu příštího roku. Termíny dubnového svozu budou oznámeny v Novinách královédvorské radnice a dalšími obvyklými způsoby (plakátovací plochy, informační vývěsky MěÚ, internet: Ing. Eva Šírková, odbor životního prostředí strana 2

3 Z kalendáře e starosty s t Starosta města In. Jiří Rain přebírá od ředitele Elektráren Poříčí Ing. Vladimíra Gulta šek v hodnotě Kč, který věnovala Nadace Duhová energie na rekonstrukci dětského hřiště. Foto: Iva Prokopová Jak postupovat v případech, kdy zaměstnavatel nevyplatil mzdu? Zaměstnanec má možnost obrátit se na úřad práce, kde zjistí, zda na zaměstnavatele, který mzdu neposkytl, byl podán návrh na konkurz. Jestliže dosud nebyl návrh podán, je zaměstnanec oprávněn podat soudu návrh na konkurz spolu s dalším zaměstnancem. Aby soud mohl prohlásit na zaměstnavatele konkurz, musí návrh podat nejméně dva zaměstnanci zaměstnavatele, který jim dluží mzdy za odvedenou práci (zaměstnavatel musí mít více věřitelů). Informace o zaměstnavatelích, na které již byl podán návrh na konkurz a o lhůtě, do které mohou zaměstnanci uplatnit své nároky, jsou k dispozici na úřadech práce. Pokud byl již na zaměstnavatele podán návrh na konkurz, má zaměstnanec možnost uplatnit nárok na náhradu mzdy na základě písemné žádosti u kteréhokoliv úřadu práce. (Pozn.: mzdové nároky může uplatnit zaměstnanec, který má sjednán se zaměstnavatelem pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti nebo tento vztah ukončil v době šesti měsíců před podáním návrhu na prohlášení konkurzu). Je-li žádost doložena potřebnými dokumenty (např. pracovní smlouva, mzdové vyúčtování, zápočtový list apod.), bude tak celé řízení o přiznání nároku a jeho vyplacení urychleno. I když zákon nestanoví povinnost předat žádost úřadu práce osobně, je osobní předání žádosti vhodné, protože lze zkontrolovat, zda je žádost úplná. Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy úřad práce zveřejnil na úřední desce informace o podání návrhu na konkurz pro určitý podnik. Tím se nevylučuje možnost uplatnit mzdové nároky i po těchto lhůtách u příslušného soudu. Mzdové nároky jsou časově ohraničeny. Zaměstnanec může uplatnit mzdu celkem za tři měsíce v posledních šesti měsících, které předcházely měsíci, kdy byl podán návrh na konkurz. Zaměstnanec může uplatnit nárok na vyplacení mzdy v období tří let u téhož zaměstnavatele pouze jednou. Tím se nevylučují případy, kdy bude zaměstnanec uplatňovat mzdu ve stejném časovém období u jiného zaměstnavatele. Celková výše nároků nesmí překročit za jeden měsíc jeden a půl násobek rozhodné částky tj. průměrné mzdy v národním hospodářství za minulý rok. Rozhodná částka pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci je pro období od 1. května 2005 do 30. dubna 2006 částka ,- Kč. Mzdovými nároky, které lze uplatnit, se rozumí mzda nebo plat, náhrady mezd, odstupné, odměna nebo její náhrada u dohod o pracovní činnosti. Nelze však uplatnit nárok na náhradu škody a na jiné než mzdové nároky, i když byly dohodnuty v kolektivní smlouvě. Bližší informace k uplatňování nároků podle zákona č. 118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele v platném znění, získáte na níže uvedených kontaktech: Úřad práce Trutnov oddělení trhu práce a kontroly kanceláře - č. 130, 131 a 150 tel. 499/ , 353, 192, 381 ekonomické oddělení kanceláře - č. 151, 152 tel. 499/ , 361 oddělení poradenství kanceláře - č. 429 a 430 tel. 499/ , 347 Kateřina Pištorová, odbor ŠKS Městské informační centrum (MIC) MIC ukončilo letní sezónu, ve kterém bylo otevřeno 7 dní v týdnu a od 1. října zahájilo mimosezónní provoz. Otevřeno bude až do května takto: Po-Pá 8-17 h, So 9-13 h. Letošní hlavní turistická sezóna je tedy za námi a můžeme konstatovat, že zájem o služby MIC byl opravdu značný. V měsíci červenci nás navštívilo osob, v srpnu osob. Nejvíce se turisté zajímali o možnosti ubytování, cyklotrasy v okolí, památky města a zoologickou zahradu. Většina návštěvníků potřebovala pomoci s orientací po městě a nasměrováním k vybraným turistickým cílům. Tyto služby využilo i mnoho zahraničních návštěvníků mluvících převážně německy a anglicky. Pro lepší informovanost českých i zahraničních turistů máme zdarma k dispozici propagační letáky o městě i okolí v českém, německém a anglickém jazyce. K prodeji můžeme nabídnout velký výběr map, pohledů, upomínkových předmětů a nyní nově i hrnky a skleněná těžítka s motivy Dvora Králové nad Labem. Zanedlouho budou v prodeji i záložky do knih a voňavé visačky do aut. To ale není vše, co Vám Městské informační centrum nabízí. Přijďte a uvidíte. Těšíme se na Vaši návštěvu. Jana Vítová,DiS., Jana Mikysková Zleva starosta města Dvora Králové n. L. Ing. Jiří Rain, starostka obce Nemojov Libuše Zavoralová, ředitelka ZŠ Nemojov Bc. Danuše Poličanská a poslanec parlamentu ČR Ing. Jiří Hanuš při příležitosti 120. výročí ZŠ Nemojov. Foto:archiv Slavnostní zavírání turistické sezóny na Zvičině V sobotu 1. října jsme již potřetí slavnostně ukončili turistickou sezónu v Podzvičinsku. Na Zvičinu se sjeli cyklisté z okolních obcí a utvořili takzvanou Hvězdicovou jízdu. Touto jízdou, drakiádou a soutěžemi pro děti se ukončila hlavní turistická sezóna. Celé sobotní odpoledne bylo krásné slunečné počasí, které z domovů vylákalo mnoho lidí. Přišli jak velcí, tak malí a většina si přinesla draka, aby se mohli účastnit drakiády. Celá akce byla zahájena zazvoněním na zvon v kapli sv. Jana Nepomuckého. Ihned po doznění zvonů se lidé začali přihlašovat do drakiády. Zaregistrovalo se více než 50 soutěžících a po louce jsme viděli běhat jak malé děti, tak tatínky i maminky. Dospělí se navrátili do dětských let a s velkým úsilím se snažili dostat draky do větrných výšin. Na druhé straně louky probíhaly soutěže pro děti, například skákání v pytlích, házení balónky Zájem dětí byl veliký, každý, kdo se trochu snažil, získal sladkou odměnu. K tomu všemu hrála skupina Vokap a v kiosku u Raisovy chaty se lidé mohli občerstvit. Zavírání turistické sezóny v Podzvičinsku bylo spolufinancováno Evropskou unií a Královéhradeckým krajem. Kolem čtvrté hodiny proběhlo vyhodnocení drakiády a ti nejlepší dostali pěkné ceny. Vítězové se za odměnu projeli v historických automobilech. Na závěr si všichni společně opekli buřty a při poslechu hudby si užívali slunečních paprsků. Letošní sezóna byla ukončena, ale doufám, že příští rok se opět sejdeme. Již teď se na Vás těšíme. Jana Mikysková, Městské informační centrum V pondělí se v 16 hod. v zasedací místnosti starosty Městského úřadu (1. patro) uskuteční schůzka pro zástupce spolků a zájmových organizací. Program: Rozdělování finančních příspěvků z rozpočtu města v roce 2005 a jejich vyúčtování. Zhodnocení Dne spolků a výstavy spolků Všichni jste srdečně zváni. strana 3

4 INFORMACE Z KRÁLOVÉDVORSKÝCH V O R K ŠKOL ZUŠ informuje S velkou radostí můžeme konstatovat nárůst zájemců o studium na naší škole v tomto školním roce 2005/06. Máme zapsáno o 30 žáků více oproti loňskému roku, tedy 468 děvčat a chlapců, kteří navštěvují hudební, výtvarný, taneční nebo literárně-dramatický obor. V posledně jmenovaném oboru se změnilo vedení. Pana učitele J. Jelínka vystřídal p.učitel Mgr. Ladislav Peřina, dlouholetý člen Divadla Drak v Hradci Králové. Do hudebního oboru se vrátila z mateřské dovolené paní učitelka Mgr. Lenka Jiranová a začala vyučovat hudební nauku. Rovněž paní učitelka Vladimíra Matušková nastoupila po rodičovské dovolené a zahájila výuku lesního rohu a zob. flétny. Pro letošní školní rok spojovacím tématem všech oborů je Příroda kolem nás. Výtvarný obor uspořádal dne výlet do skalního města Adršpach, kde čerpal podněty pro letošní projekt. Výsledek této činnosti by měl být ke zhlédnutí ke konci května 2006 ve výstavní síni ve Staré radnici s možnými výstupy (krátkými vystoupeními se stejnou tématikou žáků dalších oborů). Co připravujeme dále? Hudební obor chystá třídní besídky, které se uskuteční ve školním koncertním sále, dále Pohádkový večer s muzikálem našich nejmenších, koncert Hraje celá rodina ( děti se svými rodiči) a hlavně se společně všechny obory budou podílet na vystoupení Sněhová vločka, na které Vás srdečně zveme do Hankova domu dne v 17 hodin. Mgr. Ivana Černá, ředitelka ZUŠ Začátek školního roku v ZŠ Strž Prvňáčci v letošním školním roce byli přivítáni paní učitelkou, vedením školy, ale také žáky devátých tříd. Jejich první den byl zpříjemněn i sladkostmi, které od svých starších spolužáků na uvítanou ve škole dostali. V měsíci září odjeli žáci sportovní šesté třídy na turistický kurz do Lužických hor. Během týdenního pobytu se seznámili s městem Nový Bor, odkud podnikali turistické výlety z nichž jeden byl zakončen hledáním ztraceného klíče na kopci Klíč. Žáci ZŠ Žireč společně s předškoláky z naší mateřské školičky odjeli na dvoudenní vlastivědnou výpravu do Krkonoš. V letošním školním roce si připravují jednotlivé třídy spolu se svým třídním učitelem mimoškolní akce. První touto akcí byl výlet 6. A s paní uč. Spilkovou na Kunětickou horu a do Pardubic. Výletu se zároveň zúčastnili i kamarádi našich žáků. Další plánovanou akcí je návštěva Prahy spojená s divadelním představením v Národním divadle. Od října začaly zájmové kroužky, které jsou zaměřené na všestrannost našich žáků. V současné době začínáme s projektem pro předškolní děti, výukou anglického jazyka, která bude probíhat na naší škole. Tuto spolupráci jsme navázali s Mateřskou školou Strž proběhl ve sportovní hale Mezinárodní turnaj v házené, kterého se mimo jiné zúčastnili žáci naší partnerské školy ze Švédska. Mgr. Šárka Šantrochová, ředitelka ZŠ Strž Po prázdninách do školky Prázdniny skončily, počasí nám moc nepřálo, dveře školičky Lipničky se pro děti a jejich rodiče otevřely v novém kabátě. Přes prázdniny se podařila uskutečnit plánovaná přestavba MŠ. Do nově vymalované třídy a herny byly položeny nové podlahové krytiny, na děti čekalo útulné prostředí plné změn, a to i v šatně s novými šatními skříňkami. Nejvíce děti ovšem potěšila nově zrekonstruovaná umývárna, která se proměnila v mořský svět. Tímto bych chtěla poděkovat pí.stříbrné a pí.sedláčkové za pomoc při rekonstrukci, maminkám za pomoc při úklidu po malování. Děkujeme za sponzorský dar panu Ing. M. Žižkovi z Dolní Brusnice, který věnoval okrasné rostliny do předzahrádky naší MŠ. Ivana Staňková, MŠ Lipnice Běh Schulzovými sady Dne uspořádala škola Schulzovy sady ve spolupráci se všemi ostatními základními školami ve Dvoře Králové nad Labem již 5. ročník obnoveného závodu BĚH SCHULZO- VÝMI SADY. Děti z 1. až 9. tříd z celého města měly možnost poměřit síly s vrstevníky v osmi kategoriích na tratích probíhajících podzimním parkem. Tratě, přiměřené věku, byly dlouhé od 500 metrů pro prvňáčky až po metrů pro deváťáky. Děti se k závodu postavily se vší vážností a na trati ze sebe vydaly maximum. Pořadatelé si však kladou za cíl především připravit dětem sportovní vyžití a poskytnout jim i radost z pohybu na zdravém vzduchu, což se jistě povedlo i díky sponzorům v čele s firmou CARLA, která dopřála sladkou odměnu každému z 540 nadšených závodníků. Další ceny připravila firma JUTA a Město Dvůr Králové nad Labem závod finančně zajistilo. Závod je rok od roku kvalitněji připraven. Letos k profesionálnější organizaci přispěla hlavně firma RONDO, která dokázala celý park ozvučit a tím vytvořit poutavější atmosféru. Celá akce se vydařila a spokojené výrazy v dětských obličejích dávaly tušit, že se mnozí z nich již teď těší na příští ročník. Foto strana 12. ředitel závodu Mgr. Jiří Baier, ZŠ Schulzovy sady Informace z gymnázia Přestože je nový školní rok již v plném proudu, chtěl bych se vrátit k loňskému přijímacímu řízení. Změna se týkala hlavně absolventů 9. tříd základních škol, kteří směli v jeho prvním kole podat pouze jednu přihlášku na střední školu. Z obavy z nepřijetí hned v prvním kole volili rodiče raději jistotu v podobě méně náročné a v minulosti volné střední školy, přestože je míst na středních školách v našem regionu dostatek, až nadbytek. Proto také většina škol vypisovala i druhá a další kola přijímacího řízení. Změna postihla i naši školu, a tak jsme měli vloni nejméně přihlášených za mnoho posledních let - v prvním kole jen 24. Výběr byl proto velmi omezený a třídu čtyřletého studia se nám nepodařilo kvalitně doplnit ani ve druhém kole přijímacího řízení, kterého se zúčastnilo 11 uchazečů. Z nich bylo pět přijato, ale jen tři nastoupili, protože dali přednost jiné střední škole, na kterou byli přijati (ve druhém kole již počet přihlášek není omezen). Tato třída má 28 studentů, z toho 12 chlapců. Nejvíce je jich ze ZŠ Schulzovy sady - 8, čtyři žáci přišli ze ZŠ Strž a z R. A. Dvorského, tři z Podhartě, dva z Miletína a po jednom ze ZŠ Komenského, 5. května, Dubence, Chvalkovic, Trutnova - Komenského a Náchoda - Plhova. Jeden student první ročník opakuje. Změna se nedotkla přijímání do šestiletého studia ze 7. tříd základních škol. Ze 42 přihlášených bylo do nové primy přijato 30 studentů. V této třídě mají překvapivě převahu chlapci, kterých je 16. Nejvíce primánů přišlo ze ZŠ Strž - 8 a 5. května - 7. Tři jsou ze ZŠ Schulzovy sady, z R. A. Dvorského a z Mostek, dva ze ZŠ Komenského a po jednom z Podhartě, Bílé Třemešné, Miletína a Trutnova - Komenského. Zájemci o studium gymnázia, jejich rodiče i veřejnost mají možnost se s naší školou seznámit během Odpoledne otevřených dveří, které jsme letos naplánovali na středu 30. listopadu. V době od 15 do 17 hodin bude naše historická budova přístupná od přízemí až po střechu (hvězdárnu). Od 16,30 budou v určených místnostech poskytovány podrobnější informace o přijímacím řízení a o studiu na naší škole. RNDr. Vladimír Hušek Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428 Ředitelství mateřské školy vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA MÍSTO DOMOVNÍKA MATEŘSKÉ ŠKOLY VERDEK 72 Požadavky: - znalost údržbářských a zahradnických prací - spolehlivost Podmínky: jedná se o pracovní poměr dohodou o pracovní činnosti za minimální hodinovou mzdu, služební byt Předpokládaný nástup: Písemné nabídky zasílejte do 8. listopadu 2005 na adresu: Mateřská škola Elišky Krásnohorské Dvůr Králové N. L. k rukám I. Větrníkové Uveďte, prosím, telefonický kontakt. strana 4

5 Mistrovství Evropy v motocyklovém sportu Každý se rád chlubí svými úspěchy a pro každou školu je důležité předvést výsledky žáků v nejlepším světle. Za nás to dělají žáci sami. Přesto považujeme za nutné všem oznámit, že žák 4. třídy ZŠ Strž, Míra Popov, se stal vícemistrem Evropy v motocyklovém sportu (minibike 40, kategorie junior B). Druhé místo obsadil z více něž 30ti závodníků. Blahopřejeme mu k obrovskému úspěchu a jsme pyšní, že ve městě, které každoročně žije Královédvorským okruhem, vyrůstá nová osobnost motocyklového sportu. Kolektiv ZŠ Strž Žák 4. třídy vicemistr Evropy v minibike. MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM se sídlem T. G. Masaryka č.p. 38, Dvůr Králové nad Labem zastoupené JUDr. Simonou Motlovou, tajemnicí MěÚ VYHLAŠUJE VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ na obsazení funkce odborného referenta (odborné referentky) Odboru správy majetku města MěÚ Dvůr Králové nad Labem na úseku správy nebytových prostor a památek spojené s výkonem funkce vodohospodáře Města Dvůr Králové nad Labem Místo výkonu práce odborný referent (odborná referentka) Odboru správy majetku města MěÚ Dvůr Králové nad Labem, nám. T. G. Masaryka č. p. 38, Dvůr Králové nad Labem. Místo, způsob a lhůta pro podání přihlášky: do na adresu Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, k rukám tajemníka, T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem obálku označit VŘ referent SMM - neotvírat Předpokládaný nástup do pracovního poměru po Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného z uchazečů. Bližší informace naleznete na sekce Městský úřad, oddíl Úřední deska. JUDr. Simona Motlová, tajemnice MěÚ ZvŠ a PrŠ slaví 70 let založení školy Letos v září jsme vzpomněli 70 let ode dne, kdy se poprvé otevřely dveře naší školy. Tím bylo umožněno vzdělávání dětem ze Dvora Králové a okolí, které vyžadují speciální péči a pozornost. O počáteční rozvoj školy se v roce 1930 zasloužil především psychoped, logoped a tehdejší ředitel školy pan Eduard Veselý. Od samého počátku působení na této škole pečoval o děti postižené vadami řeči. Byl u nás jedním z prvních, ne-li vůbec prvním, jenž si ve své praxi začal všímat dětí dyslektických, dysgrafických a dyskalkulických. V součastné době se vedle specifických poruch učení věnujeme i vzdělávání dětí s kombinovaným postižením a autismem. Těmto žákům slouží speciálně upravené třídy, relaxační místnost, samostatná kuchyňka a školní družina. Mladší i starší děti využívají také počítačovou učebnu. Tým kvalifikovaných pedagogů se s využitím všech dostupných prostředků snaží o to, aby se žáci po absolvování naší školy zapojili do běžného života. Většina občanů zná naší školu pouze zvenčí, ale pokud byste se chtěli dozvědět více o tom, jak vypadá život uvnitř budovy v Přemyslově ulici, pořádáme pro vás 22. listopadu 2005 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ k příležitosti 70. výročí založení školy. Těšíme se na vaší návštěvu v době od do hodin. S pozdravem pracovníci a žáci ZvŠ a PrŠ MC Žirafa hostilo centra z regionu Na červnovém regionálním setkání mateřských center v trutnovské Karolínce bylo jako další hostitelské centrum vybráno MC Žirafa. Akce se u nás uskutečnila 12.října. Jejím hlavním programem byl seminář na téma Finanční zdroje pro MC a jejich prezentace na veřejnosti. Seminář se konal za laskavé podpory Bernard van Leer Foundation a jeho foto: archiv ZŠ Strž lektorkou byla Mgr. Jolana Šopovová z Prahy. Protože otázka financování mateřských center je velmi aktuální, sjely se k nám jejich zástupkyně z celého regionu. Dostalo se nám plno nových informací, zkušeností a rad od lektorky i od našich kolegyň. Celý den proběhl ve velké pohodě, byly jsme také pochváleny za pěkné prostředí a bohatý program, který pro děti a maminky připravujeme. Děkujeme všem aktivním maminkám, které se podílely na přípravě občerstvení a hlídání dětí. Na předvánoční a vánoční čas máme pro vás připraveno mnoho akcí, o kterých se dozvíte z našich programů. Pokud máte chuť zapojit se do aktivit centra, kontaktujte nás. Rády bychom mezi námi přivítaly maminku, která umí hrát na nějaký hudební nástroj a byla by ochotná věnovat hodinu týdně našemu centru. Přijďte se mezi nás podívat a pohrát si! Za maminky MC Žirafa Dana Bohutínská. Info na tel.: , nebo Vážení spoluobčané v Podharti Základní škola ve Vaší čtvrti se na Vás obrací s prosbou a zároveň nabízí řešení, jak se zachovat ekologicky v době, kdy jsou naše schránky zahlceny reklamními letáky či jiným již nepotřebným novinovým papírem. Od pondělí 7.11.do středy od 9.00 do hod. od Vás náš pan školník rád přijme v hlavním vestibulu budovy veškerý sběr papíru, který škole poskytnete. Kromě dobrého pocitu, jaký ve Vás toto rozhodnutí jistě vyvolá, přispějete k finanční výpomoci škole, která Vás o celkovém úspěchu akce bude informovat prostřednictvím vývěsky a seznámí i s tím, jak bylo se získanými prostředky naloženo. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši spolupráci. Mgr. Stanislava Vojtíšková Den plný her na ZŠ Komenského Ve čtvrtek se naplnila slova Jana Amose Komenského o škole hrou, jistě jinak než slavný učenec a patron naší školy předpokládal, ale rovněž k nemalé potěše žáků. Organizace Mensa, která pro děti na naší škole připravila zajímavý program, je známá jako sdružení lidí s nadprůměrnou inteligencí, ale snaží se rovněž o rozvoj rozumových schopností u široké populace a kromě jiného rovněž zakládá po celé republice své herní kluby, které vybaveny kvalitními hrami touto cestou pečují o rozvoj postřehu, logického uvažování a dalších aspektů rozvoje inteligence dětí a mládeže. A jaký byl průběh dne plného her na ZŠ Komenského? Nejprve mohli žáci podstoupit test IQ a zúčastnit se debaty s instruktorem Mensy na toto téma. Hlavní náplní však bylo předvedení nových her, které s sebou hosté přivezli; nechyběl i komentář k jednotlivým druhům her od karetních, přes hry se slovní zásobou (Scrabble, Kriskros) a hry na postřeh (Cink!) až k hrám strategickým (Karibik). Rovněž děti samy si přinesly některé ze svých oblíbených her i od těch tradičních, s kterými si hrály již předešlé generace, až po hry novější, a část vyučovacích hodin se jim mohly věnovat. Netřeba jistě zdůrazňovat, že proti takovému školnímu dni žáci nic nenamítali a většina jich dala průchod své hravosti. Školní klub byl v rámci této akce vybaven souborem nových her, které budou tvořit základní kapitál herního klubu Mensy, jenž by měl v rámci školního klubu vzniknout. Milan Slezák Nové zážitky v měsíci září na ZŠ Podharť Naše ZŠ Podharť se letos opět rozhodla připojit k oslavě Evropského dne jazyků, který každoročně připadá na 26. září. Ihned po prázdninách čekala na žáky netradiční výuka všech předmětů. Učitelé s velkou péčí, nápaditostí a chutí připravili zajímavé úkoly. Tříčlenné skupinky, které obcházely postupně jednotlivá stanoviště, sbíraly se zájmem body, aniž si stihly uvědomit, že vlastně procvičují učivo jednotlivých vyučovacích hodin. Samozřejmě nesměla chybět motivace cizím jazykem, která se jako tenká nitka protkávala všemi předměty. Ve větší či menší míře každý pocítil úspěch, což bylo naším záměrem. Dle zpětných informací žáky dopoledne zaujalo a slavnostní vyhlášení těch nejúspěšnějších i sladká odměna se staly tečkou za příjemně i zajímavě stráveným dopolednem. Dále jsme po loňském úspěchu opět zahájili akci - 1. třída nanečisto. Budoucí prvňáčci se mohou každou první středu v měsíci hravou formou seznámit se školním prostředím a hlavně si formou daltonské výuky vyzkoušet, že škola není žádným strašákem, nýbrž přátelským prostředím. Příští termíny setkání (doporučujeme sportovní oblečení) jsou , a V září se naši malí školáčci ve spolupráci s Městskou knihovnou zúčastnili Slavnosti klíčování. Žáci 2. třídy prokázali tetě Bětce a Evžence čtenářské dovednosti a získali osvědčení i klíč k otvírání pohádek. Zasloužili si je však pouze za předpokladu, že vyřeší různé rébusy a hádanky z pohádkových příběhů. Tato akce, za kterou bychom rádi poděkovali ředitelce knihovny paní Lence Antošové, jistě přispěje k většímu zájmu našich malých školáčků o četbu knih. Mgr. Stanislava Vojtíšková strana 5

6 Návštěva spisovatelky Petry Braunové U příležitosti letošního Týdne knihoven přijala pozvání královédvorských knihovnic spisovatelka Petra Braunová. V úterý 4. října se v přednáškovém sálku knihovny uskutečnily dvě besedy s touto známou autorkou knih pro děti a mládež. Odpoledne si přišli s paní Braunovou povídat deváťáci ze ZŠ Strž. Děti se nejvíce zajímaly o skutečné zážitky a příhody, které inspirovaly její nejznámější knížku Česká služka aneb Byla jsem au-pair. Kniha vypráví příběh dívky, která se rozhodla po otevření hranic v roce 1989 poznat svět. Česká služka vyšla v loňském roce v nakladatelství Albatros a ihned po svém vydání se stala hitem nejenom mezi dospívajícími dívkami. Ve stejném nakladatelství vyšla paní Braunové i knížka pro začínající čtenáře, Rošťák Oliver. Jak spisovatelka svým posluchačům Adopce na dálku Od 7. do 26. listopadu budou mít návštěvníci Městské knihovny Slavoj možnost si prohlédnout putovní výstavu, která je součástí projektu Adopce na dálku. Autorem vystavovaných fotografií, které mezi návštěvníky vyvolávají nejenom řadu emocí, ale především obrovský zájem, je Petr Nagy. Kolekce 35 černobílých fotografií ukazuje život obyvatel státu Severní Karnataka v jižní Indii. Tuto oblast trápí velká nezaměstnanost, negramotnost, hlad a sucho. Lidé zde žijí v žalostných podmínkách, přesto jsou milí a krásní a vypadají šťastně. Prostřednictvím této výstavy chce její realizátor, Diecézní charita Hradec Králové, poukázat na otřesné životní podmínky, ve kterých žijí a vyrůstají indické děti a apelovat tak na naše svědomí. Že nám osudy malých Indů nejsou lhostejné, svědčí fakt, že od vyhlášení sponzorského programu se do něj zapojila řada jednotlivců, celých rodin i různých společenství lidí. V současné době je takto adoptováno více než 1500 chudých dětí v Indii. Přijďte se podívat na unikátní výstavu do Městské knihovny a zapojte se do projektu na pomoc dětem, které neměly to štěstí, aby se narodily v zemi, jako je ta naše. Bližší informace o programu Adopce na dálku lze získat na adrese adopce nebo v Občanské poradně při římskokatolické farnosti ve Dvoře Králové nad Labem. NÁVRATY DO MINULOSTI Městském muzeu pro Vás připravilo program Návraty do minulosti, který výrazně oživí současný způsob prohlídek stálé expozice. Program začíná v úterý 15. listopadu 2005 a současně s ním bude zahájena soutěž. Těšíme se na všechny zájemce, kteří mají chuť vyzkoušet si své znalosti o historii našeho města, získat nové a přitom se pobavit. Zúčastnit se může každý návštěvník, který vyplněný soutěžní lístek odevzdá na sběrných místech (Městské muzeum ve Sladkovské ulici, Informační centrum na náměstí T.G. Masaryka). Soutěž skončí v pátek 30. června 2006 a pro tři vylosované výherce je připravena nevšední odměna. Přejeme vám příjemné procházky historií našeho regionu a těšíme se na obrázky z vašich toulek, ze kterých vznikne zajímavá výstava. Před 120 lety se ve městě poprvé rozsvítily plynové lampy Druhá polovina 19. století byla obdobím, kdy v celé řadě našich měst byly zakládány plynárny a zřizováno veřejné plynové osvětlení, které nahrazovalo do té doby používané a málo výkonné osvětlení petrolejové. Už v roce 1872 dostala městská rada královského věnného města Dvora Králové nad Labem nabídku Společnosti k vyrábění a zužitkování plynu ve Vídni na zřízení veřejného plynového osvětlení, které by zároveň mohlo být používáno i občany pro osvětlování interiérů budov. Městská rada rozhodla uskutečnit u obyvatel města průzkum, na jaký počet denně hořících plamenů soukromých by se počítati mohlo. Místní občané, podnikatelé a živnostenské závody projevili zájem o celkem 665 plamenů, ale bohužel se nedochovaly doklady, které by objasňovaly, proč se první pokus o zřízení plynárny nezdařil. Další pokus, který se uskutečnil o dvanáct let později v roce 1884, byl už úspěšný. S nabídkou tehdy přišla berlínská firma Fridrich Pippig a Co., se kterou představitelé města podepsali 23. července smlouvu, ve které jsou zakotveny závazky, práva a povinnosti obou smluvních stran. Smlouva o 26 paragrafech obsahuje především závazek firmy Pippig město kamenouhelným plynem osvětlovati a na požádání každému veřejnému neb privátnímu ústavu vnitř okrsku města plyn dodávati. Na základě uzavřené smlouvy byly plynárna a plynovodní potrubí včetně plynových lamp v ulicích města vybudovány v následujícím roce A tak mohl v uvedeném roce kronikář města zaznamenat: V listopadu byla zřízena plynárna a dne konalo se první slavnostní osvětlení města. Celkem zazářilo 70 lamp a proudy lidí procházely se dlouho do noci ulicemi, obdivujíce novou tuto vymoženost. Touto novotou zmizely z našich ulic dřevěné stojany s petrolejovými lampami a starý lampař zmizel s nimi. Pro umístění plynárny byl vybrán pozemek na pravém břehu Labe, na tehdejším jižním okraji města, v Jaroměřské (dnešní Heydukově) ulici. Za dobu své existence změnila plynárna několikrát svého majitele a změnilo se i použití samotného svítiplynu. Veřejné plynové osvětlení bylo ve dvacátých letech minulého století nahrazeno elektrickým světlem a svítiplyn se stal vítaným zdrojem energie pro vaření, pečení, přípravu teplé vody a vytápění. Po osvobození v roce 1945 byla plynárna jako všechny energetické závody znárodněna a začleněna prozradila, také tato kniha čerpala námět ze skutečného života. Petra Braunová ji začala psát pro svého nejstaršího syna Olivera, který byl od první třídy zapřisáhlým nečtenářem. Ten si knížku, ve které nacházel příběhy ze svého každodenního života, přečetl s velkou chutí. Stejně rády si knížku o šestiletém kudrnatém klukovi Oliverovi přečetly i další děti, když ji spolu s půvabnými ilustracemi malířky Zdenky Krejčové vydalo v edici První čtení v roce 2003 nakladatelství Albatros. Další knížkou Petry Braunové, kterou si besedující děti mohly prohlédnout, bylo Neuvěřitelné září. I tuto knihu napsala paní Braunová pro svého syna. Ten sice mezitím poněkud vyrostl, ale čtení stále nepatří mezi jeho oblíbené zábavy. Knížka s podtitulem Tajný deník Tomáše S. je příběhem desetiletého chlapce, který se setkává s mimozemskou civilizací. Jak si se svým strachem z neznámých návštěvníků hlavní hrdina poradí a jak knížka dopadne, určitě nebude zajímat jen dospívající kluky, pro které je tento sci-fi příběh především určen. Poslední knížkou spisovatelky Petry Braunové, která vyšla letos před letními prázdninami, je crazy román určený mladým dívkám. Jmenuje se Prázdniny za všechny prachy a je plný ztřeštěných příhod, prvních lásek i prvních životních proher. Na podvečerním posezení s paní Braunovou, které bylo otevřené široké veřejnosti, autorka prozradila i něco málo o svých dalších literárních plánech. Už v příštím roce jí vyjdou v nakladatelství Albatros další dva tituly pro děti. Chystá rovněž knihu pro dospělé čtenáře, tentokrát s historickou tematikou. A protože se paní Braunové u nás v knihovně líbilo, můžeme se těšit, že si s námi zase přijede o svých knížkách povídat. Foto: strana 12. Mgr. Lenka Antošová do vytvořeného národního podniku Východočeské plynárny se sídlem v Pardubicích. V té době zásobovala plynárna ve městě asi jeden tisíc zákazníků. Výroba plynu byla v královédvorské plynárně ukončena v roce 1949 a od té doby je město zásobováno z vysokotlakého dálkovodu. Nejvýznamnější změnou v zásobování plynem byl přechod ze svítiplynu na zemní plyn, který byl ve městě uskutečněn v roce Plynárna ve Dvoře Králové v době provozu výrobního závodu měla význam čistě lokální. S rozvojem plošné plynofikace se stávala ve stále širším území střediskem údržby a provozu postupně se rozšiřující vysokotlaké i místní plynovodní sítě. V současné době je Dvůr Králové nad Labem sídlem jednoho ze čtyř regionálních center akciové společnosti Východočeská plynárenská se sídlem v Hradci Králové a s působností v okresech Trutnov, Náchod, Jičín a Semily. Centrum zajišťuje dodávky plynu do 145 měst a obcí se sídlem obecního úřadu, ve kterých využívá výhod nejekologičtějšího fosilního paliva na zákazníků. Ing. Jaroslav Bednář Plynový kandelábr na náměstí. Foto: Geislerova sbírka strana 6

7 Práce klienta za pomoci dobrovolníka při arteterapii. Foto: Romana Dostálová Domov sv. Josefa Vážení a milí přátelé, obracíme se na Vás jménem Domova sv. Josefa (DSJ) v Žirči u Dvora Králové, který se stará o nemocné postižené roztroušenou sklerózou. Jsme první a zatím jediné nestátní zdravotně -sociální zařízení svého druhu v České republice. Sídlíme v prostorách barokního kláštera v Žirči, který většina z Vás důvěrně zná spíše jako bývalý Domov důchodců. Náš Domov sv. Josefa zde vznikl v roce 2001 jako zatím nejmladší středisko Oblastní charity Červený Kostelec. DSJ v současné době pečuje o klienty z blízkého i vzdáleného okolí na 3 odděleních, každé o kapacitě 14 lůžek. O nemocné se stará vyškolený zdravotní a ošetřovatelský personál 24 hodin denně, odbornou péčí se snažíme maximálně sladit s atmosférou domova. Provoz DSJ je financován z více zdrojů, platby od zdravotních pojišťoven pokrývají necelou polovinu nákladů na 28 lůžcích přechodného pobytu. Další tolik potřebné finance se snažíme získávat nejen od státních a kraj- Noviny královédvorské radnice ských institucí, z plateb pacientů, z grantových programů nadací a EU, ale též ze sponzorských darů firem a jednotlivců. Obracíme se proto i na Vás s prosbou o pomoc, která je pro nás velmi důležitá. Použijte prosím vloženou složenku částka, jakou pošlete na péči o lidi s roztroušenou sklerózou, záleží na Vás. Může to být 100 Kč, 500 Kč i 1000 Kč. Věříme, že Vám není lhostejná situace lidí zdravotně postižených a že máte oči i srdce otevřené pro jejich potřeby. Protože nechceme nic dělat za Vašimi zády, přijměte prosím pozvání buď k první, nebo opětovné návštěvě našeho zařízení, či přijďte na některou z našich kulturních akcí, např. na benefiční koncert pro Domov irské taneční skupiny Coiscéim a irské taneční hudby Múze, který se koná v Městském kulturním zařízení Hankův dům ve Dvoře Králové nad Labem. S poděkováním a přáním všeho dobrého Mgr. et Mgr. Lukáš Holub, vedoucí DSJ Nezbytnou součástí pobytu v Domově je rehabilitace. Obrázek představuje klienta na šlapacím motopedu. Foto: Romana Dostálová Evropský turnaj ve stolním tenise České hnutí speciálních olympiád ve spolupráci se sportovním klubem Klokani Ceny předává PhDr. Martina Středová-národní ředitelka Českého hnutí speciálních olympiád - ČHSO. Foto: Otto Vala. Hajnice, Ústavem sociální péče Hajnice barevné domky, Sdružením pro pomoc mentálně postiženým Trutnov, Společností Duha Trutnov, za podpory Města Dvůr Králové nad Labem, Vás srdečně zvou na XIII. ročník Evropského turnaje ve stolním tenise, který se uskuteční ve dnech ve Dvoře Králové nad Labem. Jedná se o mezinárodní turnaj pro sportovce s mentálním postižením, kteří jsou organizováni v hnutí Speciálních olympiád. Nad evropským turnajem má patronaci manželka prezidenta ČR paní Livie Klausová, záštitu převzal hejtman Královéhradeckého kraje. Posláním Speciálních olympiád je poskytovat příležitost celoročního sportovního tréninku bez ohledu na stupeň postižení a vyvrcholením je účast na Speciálních olympiádách, kde jsou sportovci rozděleni do mnoha kategorií dle sportovní výkonnosti, a které sportovcům dávají zažít pocit radosti, spravedlnosti a ocenění, umožňují jim setkání s přáteli ze sportovních klubů z celého světa a v neposlední řadě jim přinášejí i uznání širokou veřejností. Pro Domov je velmi nezbytná pomoc a spolupráce s dobrovolníky, kteří věnují svůj volný čas jako pomocníci na oddělení, jako doprovody na výlety a procházku, nákupy atp. Foto: Romana Dostálová Organizačním zajištěním evropského turnaje byl pověřen sportovní klub Klokani Hajnice. Turnaj je vyvrcholením pořadatelské činnosti sportovního klubu, který v uplynulých dvanácti letech organizoval republikové turnaje ve stolním tenise, kterých se za tu dobu zúčastnilo přes sportovců s mentálním postižením. Řada vítězů reprezentovala naši republiku na světových hrách v USA, Irsku, Naganu, odkud přivezli řadu medailových umístění. Pořadatelsky je turnaj zajišťován pouze dobrovolníky, kteří se podíleli na minulých ročnících. Evropského turnaje ve stolním tenise se zúčastní 17 zahraničních týmů a 23 sportovních klubů z ČR. Předpokládá se, že celkový počet všech účastníků (sportovci, trenéři, hosté, pořadatelé) bude přes 400 lidí. Patronaci nad jednotlivými družstvy přijali žáci královédvorských základních škol. Ve středu večer ( ) čeká všechny účastníky slavnostní zahájení, ve čtvrtek ( ) se odehrají rozřazovací zápasy, odpoledne čeká vedoucí delegací přijetí u starosty města a večer stolně-tenisová show, pátek bude patřit dvouhrám a sobota zápasům čtyřhrám a unified, večer bude zakončení turnaje, kulturní program a ohňostroj. Přijďte se podívat do sportovní haly Zakládní školy Strž ve Dvoře Králové n. L. a potleskem podpořit sportovce s mentálním postižením z celé Evropy, kteří zde navzdory svému postižení podají obdivuhodné výkony a odehrají mnoho kvalitních sportovních zápasů. Bližší informace: Gábina Grulichová, tel.: strana 7

8 Prázdniny na Novém Světě Již od prvního prázdninového dne patřil jezdecký a kynologický areál dětem jako první u nás 10 dní tábořily skautky místního 4. oddílu a jako opravdoví indiáni bydlely v tee-pee a jídlo si vařily na ohni v kotlíku. O pár dní později je vystřídali pejskaři děti, které se chodí celoročně starat o pejsky v útulku. Kromě celodenní péče s nimi zvládli výcvik v poslušnosti a agility, protáhli jim tlapky na celodenním výletu, navštívili společně s poníkem dětský domov a jeli se podívat do Jaroměře do Stanice pro záchranu ohrožených a volně žijících živočichů. MVDr. Rapač je seznámil s péčí o psy z hlediska jejich zdraví a na konci tábora děti se svými svěřenci soutěžily na Voříškiádě v podobnosti pána a psa, v psím cirkusu a porotu musely zaujmout svou sehraností v závěrečné promenádě. Přelom července a srpna patřil výcvikovému soustředění agility 4 dny psovodi a jejich psi z Náchoda, Semil, Úpice a od nás sbírali zkušenosti na sekvencích a tratích pod vedením loňské reprezentantky ČR na Mistrovství světa v agility Martiny Vondráčkové Kučerové. Na druhou stranu areálu se mezitím sjížděli sportovní kynologové, kteří se, kromě výletů po okolí a společných akcí, připravovali se svými psy, převážně pracovních plemen, na závěrečné táborové zkoušky z výkonu. Ve čtvrtek 4.8. proběhly Zkoušky ovladatelnosti psa, v sobotu zkoušky dle Národního zkušebního řádu a v neděli pak zkoušky dle Mezinárodního zkušebního řádu IPO. Z celkem 21 nastoupených psovodů jich zkoušky úspěšně složilo 15. V neděli 21. srpna jsme se mohli přesvědčit, že Tanec se psem není jen nějaké cvičení se psem do hudby, ale že pes dokáže pod správným vedením psovoda předvést věci velmi ladné a náročné, a to ještě v rytmu hudby. Na cvičišti kynologického klubu Nový Svět totiž proběhlo 2. kolo soutěže O roztančenou superstár 2005 (1. kolo proběhlo na jaře v Brně), kterého se zúčastnilo 25 dvojic z celé ČR. V kategoriích začátečníci, pokročilí a skupiny se všichni snažili zaujmout porotu (Martina Klimešová-reprezentantka ČR v agility 2003,2004,2005, starosta našeho města Mezinárodní den seniorů Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem navázala v letošním roce na loňské oslavy významného svátku našich starších spoluobčanů a přijala pozvání humanitární organizace Život 90 k návštěvě veletrhu Dny seniorů. Ty se konaly od 6. do 8. října na Slovanském ostrově v Praze v prostorách paláce Žofín pod záštitou ministerstva práce a sociálních věcí. Výlet byl nabídnut jako dárek klientům Pečovatelské služby a obyvatelům Domova Penzionu pro důchodce. Zúčastnili se i slosování vstupenek o drobné ceny a dokonce tři klienti si z Prahy odváželi drobnosti jako dárek od organizátorů celé akce. Skvělou atmosféru navíc umocnilo nádherné počasí a hudba tolik blízká srdcím těch dříve narozených, která provázela celý sváteční den ve venkovních prostorách. Věřím, že se výlet všem zúčastněným líbil a zanechal v nich hezké vzpomínky na společně strávené chvíle. Chtěla bych poděkovat i pečovatelkám za vzornou péči o naše klienty a důstojnou reprezentaci Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem v očích veřejnosti. Marcela Janečková, vedoucí Pečovatelské služby Ing. Jiří Rain, Dimča Jahnátková-orientální tanečnice) svým představením, které bylo někdy vtipné, jindy dojemné, ale vždy krásné a neopakovatelné. Pro účastníky byl jistě odměnou potlesk diváků za každý nevídaný cvik a pro diváky zážitek dokazující možnou sehranost psa a člověka. V polovině srpna poprvé zorganizoval místní jezdecký oddíl spolu s obchodem s jezdeckými potřebami ProHippo ve DKnL a reklamní společností Clean, s.r.o. veřejný skokový trénink. Příznivci koní se tak mohli 13. srpna sejít v jezdeckém areálu Hřibojedy Hvězda a vidět poníky i velké koně na parkurech od 60 cm do 110 cm. Za náš JO se zúčastnila Hana Ciprová a Angel a Gejmi, Lenka Pelíšková a Rambo, Daniela Hoblová a Fantagira. Největším úspěchem bylo 2. místo Gejmi v parkuru 80cm a 1. místo Angela v parkuru cm. Aby si naši koníci odpočinuli od tréninkových hodin na jízdárně, vyrazili jsme s nimi koncem srpna na třídenní vandr, toulali jsme se přírodou v okolí Dvora, Vítězné a Debrného. Klidný krok po lesních cestách a rychlý cval po rozlehlých loukách nás uvedl do pohody a my zjistili, proč se říká, že nejkrásnější pohled na svět je ze hřbetu koně Kromě akcí, které jsme v létě pořádali, jsme se o volných víkendech účastnili skokových závodů a veřejných tréninků, závodů v agilitě v Dubenci, Jaroměři, Žamberku a Vysokém Mýtě, agility tábora v Brně, triatlonu Železný pes v Dolcích u Trutnova, Svatoanenských slavností a Výstavy drobného zvířectva v Žirči. Fotografie z proběhlých akcí, výsledky závodů a zkoušek a informace o výcviku psů a ježdění na koni najdete na internetových stránkách: Daniela Hoblová Činnost Okrašlovacího spolku v období od podzimu 2004 do podzimu 2005 Na podzim 2004 se spolek věnoval zejména úpravě prostoru před kostelem Sv. Jana Křtitele a zakládání zeleně na okružní křižovatce u lázní. Před kostelem byly vysazeny tři kulové akáty Robinia pseudoacacia Umbraculifera. Tyto nízké stromy poskytují již letos vítaný stín lidem na nových lavičkách, instalovaných Technickými službami města. Takto vzniklé odpočívadlo je odděleno od parkujících au- Klienti Pečovatelské služby a obyvatelé DPD na zpáteční cestě z Prahy. tomobilů živým plotem z dřišťálu. Letos na jaře byla plocha doplněna podsadbou z pokryvných růží a trvalek. Aby bylo umožněno občanům posadit se na lavičku s výhledem na město, umístil spolek ke zdi kostela nádoby s pnoucími rostlinami, lavičky před tuto mobilní zeleň dodají technické služby města. Součástí péče o okolí kostela je pro spolek již několik let i údržba trvalých a letničkových záhonů a lapidáriu a v apsidě. Úprava kruhového objezdu, kterou jsme provedli na základě žádosti odboru rozvoje a investic, bývá často předmětem srovnávání s exkluzivními kruháči v Trutnově. Myslíme si, že je nežádoucí a zbytečné srovnávat nesrovnatelné. Naše město má zcela jiné předpoklady a kromě toho nevíme, proč bychom se za ten svůj kruháč měli stydět. Vysazené rostliny byly vybírány tak, aby odolávaly daným podmínkám (nekvalitní jílovitá zemina smísená s kameny, nemožnost provádění jakékoliv zálivky, velmi teplé a suché stanoviště, v zimě posypové soli). Rostliny kromě toho musely odpovídat požadavku na zachování výhledových poměrů tedy jsou a zůstanou velmi nízké. Kromě dvou výše uvedených větších akcí spolek pokračoval v péči o zeleň u nové polikliniky a u školy 5. května. Pravidelné sekání trávy, pro spolek neúnosné, převzaly TSm. Letošní podzim bude ve znamení dalších rozsáhlých ozeleňovacích prací, a to na Denisově náměstí a také v parčíku u pranýře, kde během posledních dvou let uhynuly dva ze tří okrasných hlohů vysazených spolkem. Ztráty jsme zaznamenali i v lipové aleji u hřbitova v Žirči, kde jedna z lip vysazených na podzim 2001 letos v předjaří nepřečkala zasypání hromadou drti (kde se drť vzala, nikdo neví). Další lípa s mechanicky poškozeným kmínkem pod korunkou se přelomila v silném větru. Na závěr si dovolíme poděkovat těm, kteří nám v uplynulém roce s prací pomáhali. Plocha před kostelem by určitě nebyla upravená bez pečlivého pletí, které pravidelně provádí paní Marie Pácaltová. Stromy by se možná ani neujaly, kdyby je trpělivě nezaléval náš vždy ochotný a milý pomocník, pan Miloš Fňouk. Velký dík patří také firmě Miroslav Karban zámečnictví za opory pro pnoucí rostliny. Ing. Zuzana Kazmirowská, Okrašlovací spolek města Foto: M. Janečková strana 8

9 Textová inzerce: Pronajmu nebytový prostor v centru obce Mostek. Tel.: Zahradnictví Pod Žižkovem nabízí k podzimní výsadbě kvalitní thuje a jiné dřeviny za přijatelné ceny. Tel.: Pronajmu v centru DK 4300 Kč/měs. + inkaso. Tel.: Noviny královédvorské radnice Chcete peníze? Volejte Provident Půjčujeme rádi, půjčujeme s úsměvem! ÚVĚR, KTERÝ ZA VÁMI PŘÍJDE SÁM BEZ POPLATKU A RUČITELE Splátky již od 702 Kč/měs. Tel.: , NABÍZÍME PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR v průmyslovém areálu Slovany výrobních, skladových za 350 Kč/m 2 a kancelářských za 550 Kč/m 2 Tel.: , Stačí jednoduše zavolat a bez zbytečných průtahů a formalit vám obchodní zástupce přinese peníze až domů. Nabídku vám ušije na míru, takže splátky budou nízké tak, jak potřebujete, bez skrytých poplatků a obchodní zástupce si pro ně bude pravidelně chodit k vám. Provident vám půjčí peníze, když potřebujete a na co chcete. strana 9

10 Souhlasím se zveřejněním v případě výhry: ANO NE Jméno:...Příjmení:... Noviny královédvorské radnice Ulice, č. domu:...tel.:... Říjnové číslo soutěže Znáte své město? představuje původní dobová fotografie ze začátku minulého století. Dnes stačí jen odpovědět, ze kterého místa byla pořízena tato fotografie:... Zveřejněno na základě získání souhlasu. Noví občánci města V srpnu 2005 se nám narodili tito občánci: Lukáš Formánek, Tomáš Formánek, Lukáš Kejzar, Dita Flídrová, Jan Geisler, Pavel Rausa, Jakub Lacina, Václav Semerák a Erik Motal. Dodatečně uveřejňujeme za červenec 2005 narozeného občánka Jaroslava Kortana. Jana Náhlovská, evidence obyvatel V září uzavřely manželství v obřadní síni na Staré radnici tyto páry: Arnošt Jäger a Andrea Brunová Radek La ka a Šárka Bezrová V barokní lékárně Kuks vstoupili do manželství: Jiří Ručka a Iva Hanušová Martin Hlaváč a Lenka Novotná Petr Pokorný a Emilie Stárková Miloš Tomek a Stanislava Chramostová Miloslav Holba a Pavlína Pourová Martin Janoušek a Hana Hrnčířová Karel Čeřovský a Lucie Jiroušková Richard Bureš a Denisa Špetlová Martin Tarant a Kateřina Najmanová V kostele Nejsvětější Trojice v Kuksu vstoupili do manželství: Karel Cuchal a Lucie Švábová Ve stejném měsíci z našich řad odešli: Stanislav Rulf Terezie Pirošová Olga Novotná Karel Ešner Jiří Špůr Jaroslav Lojda Jindřiška Hradcová Karolina Hofmannová Danuše Kaplanová Josef Kanda Marie Klustová Josef Votoček Jana Kudrnáčová, VVS Děkuji primáři chirurgického oddělení MUDr. Patriku Vítovi, doktorům i zdravotním sestrám za vzornou péči, kterou mi věnovali. Janka Javorková Pro ty z vás, kteří rádi soutěží, jsou připraveny pěkné ceny. Jak je získat? Odpovědi na otázky s vyplněnou kolonkou jméno, příjmení, ulice vystřihnout a vhodit do osudí v Městském informačním centru na náměstí T. G. Masaryka. 1. cena - přednabitá GO SIM karta SMART. 2. cena - Dvě vstupenky na divadelní představení do Hankova domu. 3. cena - Kniha Královny a jejich věnná města. Slosování soutěže proběhne Výherci z minulého kola jsou: 1. místo - Antonín Valášek, Nerudova místo - Andrea Jeriová, ZŠ R. A. Dvorského 3. místo - Helena Medlíková, Bezručova 773 Řešení z min. čísla: bratři Wágnerové; varyto M. Záruba, oddělení TAJ Fotbalový podzim Královédvorská kopaná má za sebou další měsíc v mistrovských soutěžích. A mužstvo dospělých v poslední době nepředvádělo nijak vydařené výkony a ocitlo se v herní krizi. Zajímavostí je, že jediným utkáním, které vyšlo podle představ byl souboj s neporaženým lídrem tabulky, Kolínem. Proti loňskému účastníkovi ČFL se Dvoráci vybičovali k parádnímu výkonu a zásluhou branek Krále a Kašajíka ze závěru zápasu zvítězili 2:1. Nepočítaje tento triumf, čekal náš tým na výhru před uzávěrkou již od 4. kola, kdy byl ještě bodový zisk stoprocentní. Dařit se naopak začalo rezervě mužů v 1. A třídě, kde je tým Zbyňka Šturmy nováčkem. Střídavě se vede také dorostencům a žákům v nejvyšší krajské soutěži. Všechna mužstva se drží v klidném středu tabulky. Výborného úspěchu dosáhla i letos přípravka. Mladší vyhráli svoji základní skupinu a starší skončili na velmi dobrém 4. místě. Přesto zavládlo zklamání. Třetí místo, zaručující oběma týmům postup do finálové skupiny, uniklo nejmladším borcům klubu o pouhý bodík! Ve třetí lize nadále sbírá zkušenosti nově vzniklý kolektiv fotbalistek. Výkony jdou stále nahoru a před zimní pauzou zbývá sehrát domácí zápas proti Lanškrounu v neděli 30. října. Tomáš Otradovský Kronika města děkuje V uplynulém měsíci byla Kronika města obohacena zdařilými fotografiemi pana Miroslava Šturmy z Karlova, zachycujícími rozcestí ulic Husovy a Karlova, staré téměř sto let. Pan Zdeněk Brentner, bývalý aktivní hráč kopané, zapůjčil k okopírování fotografie hráčů klubu S. K. Amatérů, později TIBY Vorlech, které potěší nejen dosud žijící hráče, ale i jejich příznivce. Manželé Jiří a Věra Bořkovi z Fibichovy ulice věnovali zvětšeninu fotografie Tešnovské přehrady, která zachycuje vůbec první přepadání povodňové vody přes tělo hráze. Hasičský záchranný sbor našeho města, prostřednictvím velitele stanice Jaromíra Brdičky a následně výboru, zapůjčili rozsáhlou písemnou i fotografickou dokumentaci, která se stala součástí Kroniky města. Knihkupectví U Veselých věnovalo čtyři Almanachy rukopisné obrany a Fakta o protokolech RKZ pro studijní účely. Po prostudování bude vše předáno do knihovny Slavoj. Jmenovaným patří poděkování Kroniky města a Vám všem, občané města a okolí, kteří jste vlastníky pamětihodností nečekejte a předejte je na podatelnu Městského úřadu s uvedením svého jména a bydliště. Darované předáme dál a zapůjčené vrátíme. I Vám předem děkuje, kronikář města Pavel Janoušek. Úspěchy královédvorských malých sportů Vodní záchranná služba nepatří mezi oddíly, které mají velkou diváckou obec a ve své činnosti vykonávají své sportovní i společenské poslání mezi různorodými věkovými skupinami svých členů. Mezi takové např. Patří místní skupina Českého červeného kříže Vodní záchranná služba. Ve svém poslání má tři hlavní směry své práce: zdatnost podporují plaveckou výchovu týdenním zájezdy do krytých lázní Trutnov, kam též jezdí za zdokonalováním potápěči a záchranáři. Třetí skupinu tvoří členové, kteří se nebojí i těch malých teplot vody. Zkrátka jim říkají mroži. Právě oni teprve začali činnost v sezóně 2005/06, ve které museli prokázat svou přípravu. Za chladnými vodami si museli zajet až do prostor Moravského krasu, kde jim ponorná říčka Punkva připravila vodu o teplotě necelých deseti stupňů, ve které plavali pouze dvě tratě. Více nebylo možné, protože to jeskynní prostory neumožňovaly. Krásy tohoto zahajovacího plavání se dají jen velmi těžko popsat. Po celou dobu pobytu ve vodě provázejí plavce pohádkové scenérie krápníkových útvarů, jejichž kouzlo znásobuje osvětlení. Letošního startu k zahájení sezóny se do chladnoucích punkevních vod ponořila i královédvorská čtveřice Petr Hrůza, Josef Ježek, Ivor Koecher a Emil Pokorný st. Na začátku uplavali celkem kilometr. Milovníci dálkového plavání si odbyli svůj křest teprve na sklonku uplynulého léta, když se zúčastnili soutěže na rozlehlém jezeře v Mělicích, kam přijeli plavci dvaceti šesti oddílů ČR. Uvítali mezi sebou také Lídu Jelínkovou, která jako první Češka přeplavala kanál La Manche. Letní rozlučku v Mělicích po jejím boku absolvovala též dvorská atletka Michaela Mannová, která 5 km zdolala v čase 1:18:53 hod. Její sestra Marta uplavala 3 km za 1:00:28 hod., který byl velmi blízko času Lídy Jelínkové 0:58:30 hod. Dálkoplavecký křest si odbyl také Josef Petera, kterému plavba kilometru trvala 18:42:00 min. Získal bronzovou medaili! Sestry Mannovy získaly 8. a 9. místo. S našimi plavci se můžete setkat na televizní obrazovce v pořadu Klubu Natura, který v září natočila zlínská redakce, vysílání se uskuteční v listopadu na ČT 2. Svaz VZO SALON U MLSNÝCH TLAPEK, ul. Tylova 508, Dv r Králové nad Labem , Pro tuto sezonu nabízíme široký výb r oble k z fleece a kapucí, nepromokavé oweraly, svetry z naší dílny Vyzkoušejte novou adu krmiv Eukanuba, najdete zde celou nabídku pro št ata až po seniory za výhodné ceny. Nová ada zrnin pro papoušky zn.versele-laga Prestige Premium. Nabízíme Podzemnici olejnou loupanou,nepraženou. AKCE: Eukanuba ke každému 15kg balení poduška pro pejska a chromovaná miska ZDARMA Purina PRO PLAN 15 kg balení chromovaná miska ZDARMA Purina Pro PLAN ku ecí 15 kg + 3 kg ZDARMA Purina Dog schow 15kg + barel na granule ZDARMA Purina Active CAT 3kg + doza na granule zdarma P i zakoupení prémiových a superprémiových krmiv v 15kg balení miska 1.9l ZDARMA. Od jsme autorizovaná prodejna Purina Pro PLAN chovatelského klubu pro region. Chovatelské stanice a chovatelé mají 15% slevy na 15 kg balení Puriny PRO PLAN. V Salonu U mlsných tlapek najdete to NEJ pro mlsné jazý ky Vašich milá k! strana 10

11 NOVÁ VZORKOVNA, BUTIK A SALON! Chovatelské potřeby - široká nabídka z naší výroby. Pelíšky, tašky, oblečky, overaly, čepičky, svetry, podušky, letecké přenosky, pohovky, křesla, atd. Značková kosmetika Jean Pierre Héry, Bio-GROOM, KW, PETSILK Krmiva, pamlsky, konzervy, zrní, podestýlky, obojky, vodítka... Zastoupení firmy Kings Cages - klece pro všechny papoušky. Úprava psů a koček všech ras vč. oříšků. Zaměřujeme se na péči o srst, rozčesávání, vyčesávání, podsady, trimování, stříhání, čištění uší, depilace ušních chloupků, stříhání drápků a konečnou úpravu srsti. Pro maloobchody a velkoobchody široká nabídka psích oblečků, overalů, fleeců a svetrů pro tuto sezonu. Strojní vyšívání: od grafické předlohy, až po vyvzorování na vybrané materiály. Nášivky, loga, monogramy, obrázky... aplikované vyšívání na baseballové čepice, mikiny, trička, bundy... Maloobchod, velkoobchod, e-shop a prezentace na: tel.: , mobil: , Tylova 508, Dvůr Králové n./labem, a42065 Pro polygrafický provoz H L E D Á M E šikovného a spolehlivého muže, S P O L U P R A C O V N Í K A do výroby. Požadujeme: řidičský průkaz sk. B. Životopis s žádostí o další informace posílejte na NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE vydává Město Dvůr Králové nad Labem. Vychází jako měsíčník. Náklad 6900 kusů. Kontakt: NKR, náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, tel.: , Redakční rada: Ing. Jiří Rain, Mgr. Vasil Biben, Mgr. Edita Vaňková, Irena Ságnerová DiS. Grafická úprava: Martin Záruba Registrováno u MK ČR pod číslem E Tiskne ARPA, tiskárna, Kotkova 792, Dvůr Králové n/l, tel./fax: Za obsahovou a gramatickou správnost článku odpovídají jejich autoři. Distribuci Novin královédvorské radnice zajišťuje Česká pošta s. p., kontakt NKR jsou k dispozici v Městském informačním centru a v recepci MěÚ. Uzávěrky vydání vždy 14. den v měsíci. strana 11

12 Ke čtvrté dovednostní disciplíně Volby královny věnných měst byla na pódium přizvána i porotkyně Mgr. Edita Vaňková. Foto: I. Ságnerová O Radku pečoval hvězdný tým v sestavě (zleva) Iva Kvasničková, vizážistka Klára Thelenová a kadeřnice Iva Časnochová. Foto: I. Ságnerová Společné foto partnerských měst Verneuil-en-Halatte a Dvůr Králové nad Labem v italském Piegaru. Foto: A. Jäger Akci Než vypustíme vodu z chladiče pořádanou VCC Dvůr Králové nad Labem provázelo krásné počasí. Foto: Z. Cerman Spisovatelka Petra Braunová při besedě v městské knihovně Slavoj. Foto: archiv knihovna Slavoj Na Svatohubertských slavnostech se konala soutěž s názvem Stezka lesního moudra. Soutěžící se zábavnou formou seznámili nejen s lesními dřevinami, myslivostí, pytláckými nástrahami, ale i s tím, že odpady do lesa nepatří, a jak se mají správně třídit. Foto: archiv OŽP Běhu Schulzovými sady se zúčasnili žáci ze všech královédvorských škol. Foto: archiv ZŠ Výběr dvorských fotbalistů oslavuje vítězství v italském Piegaru. Foto: A. Jäger strana 12

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

RTYNĚ CUP Sportem proti drogám

RTYNĚ CUP Sportem proti drogám RTYNĚ CUP 2008 Parta příznivců amatérské malé kopané společně s oddílem kopané TJ Baník, Orel jednota a MÚ Rtyně v Podkrkonoší pořádají již 16tý. ročník turnaje v malé kopané o putovní pohár který se hraje

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zpráva z pracovní cesty

Zpráva z pracovní cesty Zpráva z pracovní cesty Projekt: Erasmus +, 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 6. 2. 10. 2. 2017 Místo: Obchodní akademie, SOŠ a JŠ Hradec Králové Název akce: mezinárodní vzdělávací aktivita v Česku V týdnu

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Úspěch mentálně postižených sportovců. aneb. III. Světové letní speciální olympijské hry Athény 2011

Úspěch mentálně postižených sportovců. aneb. III. Světové letní speciální olympijské hry Athény 2011 Úspěch mentálně postižených sportovců aneb III. Světové letní speciální olympijské hry Athény 2011 Myslím, že málokdo z nás zaznamenal, že se konaly Světové letní speciální olympijské hry. Ve stínu moha

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků?

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výstupy z odpovědí na jednotlivé otázky Co nejvíce rodiče na ZŠNČP oceňují Podněty od rodičů Jak

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská knihovna

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část

Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část Volební obvod č. 51 Žďár nad Sázavou SENÁTOR JOSEF NOVOTNÝ Koncem minulého roku oslavili horníci uranových dolů v Dolní Rožínce 50 let od zahájení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís.

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís. Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. Zpráva o činnosti v roce 2014 Vypracovala: Mgr. Monika Nováková Finanční část

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv ZUŠ BOHUSLAVA MARTINŮ POLIČKA VYHLAŠUJE PŘEHLÍDKU 5. 8. 5. 2014 Cílem této přehlídky je podpora interpretace skladeb Bohuslava Martinů a tvůrčí činnosti, kterou jeho dílo inspiruje. Pro účastníky přehlídky

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu.

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu. Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Vážení a milí čtenáři, říjen 2012 9. ročník, č. 10 teplé

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Jezdecký klub Ranč Loučka Na Nivě 1, 66602 Předklášteří, tel.. 603 183355, IČO : 27001652, e-mail : http:/www.rancloucka.cz Charakteristika sdružení Jezdecký klub Ranč Loučka

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMIŘICKÝCH 740 ASPnet UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./ fax: +420 325643312, č. bankovního účtu: 152777556/ 0600 Zpráva o činnosti v roce 2012 Vypracovala: Mgr.

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

POZVÁNKA NA VZPOMÍNKOVOU AKCI 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OBCE TRNÁVKA

POZVÁNKA NA VZPOMÍNKOVOU AKCI 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OBCE TRNÁVKA Trnavský občasník Duben 2010 V dnešním čísle najdete: 65. let osvobozeni obce Konání voleb do parlamentu Jednání zastupitelstva obce Slet čarodějnic Humanitární sbírka Velkoobjemový odpad Zápis dětí do

Více

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENERSOL 2006 Co o této soutěži víme a jak probíhala? ENERSOL 2006 je soutěž, která byla vyhlášena MŠMT. Regionálním vzdělávacím centrem (RVC) pro obnovitelné

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ŘÍJEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz DÍLNA INSPIRACE

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2016-2017 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA ZÁŘÍ 2016 ŠKOLNÍ DRUŽINA Po prázdninách jsme se všichni setkali a natěšeně v naší školní družině zahájili novou celoroční

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Středisko výcviku vodicích psů

Středisko výcviku vodicích psů Středisko výcviku vodicích psů Ve čtvrtek 7. října 2010 jsme navštívili Středisko výcviku vodicích psů v Jinonicích. Tento den je Dnem nevidomých a slabozrakých, proto ve středisku probíhal den otevřených

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2013

V Ř E S K O V Á K duben 2013 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K duben 2013 Vážení spoluobčané, v současné době byly zpracovány všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice. Nyní budou předloženy zastupitelstvu,

Více