Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY"

Transkript

1 Ročník 2008 Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Rozeslána dne 30. září 2008 Cena 45,- Kč OBSAH: 11. S d ě l e n í Ministerstva spravedlnosti ze dne 25. srpna 2008, č. j. 258/2007-LO-SP/96, kterým se stanoví seznam vhodných prostředí pro umísťování nezletilých dětí, které se ocitly bez jakékoliv péče nebo je-li jejich život nebo příznivý vývoj vážně ohrožen nebo narušen v řízení podle 76a odst. 1 zákona č. 295/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

2 strana 334 Sdělení č. 11 částka 5 11 Sdělení Ministerstva spravedlnosti ze dne 25. srpna 2008, č. j. 258/2007-LO-SP/96, kterým se stanoví seznam vhodných prostředí pro umísťování nezletilých dětí, které se ocitly bez jakékoliv péče nebo je-li jejich život nebo příznivý vývoj vážně ohrožen nebo narušen v řízení podle 76a odst. 1 zákona č. 295/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Dne 19. srpna 2008 byl ve Sbírce zákonů publikován pod číslem 295/2008 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Zákon reaguje na společenskou potřebu týkající se řádného zacházení s dítětem v případě umístnění dítěte mimo rodinné pro-středí definicí pojmu vhodného prostředí. Pojem "vhodné prostředí" byl do současné doby suplován judikaturou soudů. Seznam vhodných prostředí je pouze vodítkem pro soudce a zárukou k tomu, že dítě nebude umísťováno do zcela nevhodných prostředí. Soud, pokud nezvolí prostředí ze seznamu, může zvolit jiné vhodné zařízení, které zajistí řádnou péči podle definice stanovené zákonem. Seznam vhodných prostředí včetně rozsahu poskytovaných služeb, který je uveden v příloze tohoto sdělení, vypracovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo školství, mládeže tělovýchovy a resort ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny. ředitelka legislativního odboru: JUDr. Dana Římanová v.r.

3 Příloha č. 1 částka 5 Přehled zařízení vhodných pro péči o děti - oběti rodičovského konfliktu kraj zařízení kontakt zřizovatel JIHOČESKÝ Krizové centrum pro děti a rodinu Nerudova 2685/53a České Budějovice , nestátní organizace - občanské sdružení (registrované služby - soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi, pověření KÚ) A odborná pomoc rodičům, poradenství, psychoterapie, diagnostika, zprostředkování soudně nařízené styku rodiče s dítětem pondělí až čtvrtek od 8.00 h do h a v pátek od 8.00 do h rodiče a děti, preventivní p ř e d n á š k y pro školy ARKÁDA, o. s., (soc. psychologické centrum) Husovo nám. 2/ České Budějovice kada-pisek.cz nestátní organizace - občanské sdružení A odborná pomoc rodičům, poradenství, psychoterapuetické služby, zprostředkování soudně nařízeného styku rodiče s dítětem od pondělí do pátku od 8.00 h do h děti do 15ti let Sdělení č. 11 Dětské krizové centrum Jihočeského kraje, o.p.s. Radomyšlská Strakonice nestátní organizace - obecně prospěšná společnost P ZDVOP, psychodiagnostika, preventivní a terapuetické intervence v rámci potřeb dítěte a rodiny děti od narození do 6 let věku, po dohodě i věkově starší děti Dětský diagnostický ústav a středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Homole České Budějovice tel/fax: ústř MŠMT A/P diagnostická, výchovně-vzdělávací, sociální a terapeutická péče vztahující se k osobnosti dítěte i k jeho rodinným a sociálním vztahům provoz nepřetržitý 3-18 let děti strana 335

4 J I H O M O R A V - SKÝ Spondea při ČCK, o.p.s. Krizové centrum pro děti a dospívající Sýpka Brno s p o n d e s p o n d e a. c z Hapalova 1644/4b Brno SP O N DE A p ři ČČK, o.p.s., Sýpka 25, Brno Centrum sociálních služeb Brno, p.o., Tábor 2298/22, Brno A/P vyhledávání dětí, na které se SPO zaměřuje, pomoc rodičům při řešení výchovných. nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou, pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů.., zřizování a provoz zařízení odborné poradny pro péči o děti, zařízení sociálně-výchovných činnosti, ZPDVOP A/P ZPDVOP v současné době požádali o rozšíření pověření k výkonu SPO - pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené, pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů..., činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku - provozuje ZPDVOP - provozuje ZPDVOP (Krizové centrum - pondělí až pátek od 7.00 h až h) děti a rodina děti, které se ocitly bez jakékoliv péče nebo v případech, kdy jsou jejich životy nebo vývoj vážně ohroženy ve věku do 18-ti let strana 336 Sdělení č. 11 částka 5

5 Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Diagnostický ústav pro mládež a středisko vý-chovné péče, školní jí-delna Hlinky Brno ú. fax: Veslařská Brno fax: MŠMT A/P diagnostická, výchovně-vzdělávací, sociální a terapeutická péče vztahující se k osobnosti dítěte i k jeho rodinným a sociálním vztahům MŠMT A/P diagnostická,výchovněvzdělávací, sociální a terapeutická péče vztahující se k osobnosti dítěte i k jeho rodinným a sociálním vztahům provoz nepřetržitý 3-18 let děti provoz nepřetržitý 3-18 let děti částka 5 Sdělení č. 11 Středisko výchovné péče - HELP ME Bořetická Brno fax: i n f s v p h e l p m e. c z občanské sdružení (soukromé zařízení) A/P preventivní speciálněpedagogická péče a psychologická pomoc dětem s rizikem či s projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji; konzultace, odborné informace a pomoc osobám odpovědným za výchovu dítěte provoz nepřetržitý 3-18 let děti strana 337

6 Dětská Křetín ozdravovna KARLOVARSKÝ Středisko výchovné péče Charita Hradec Králové KRÁLOVÉHRA- DECKÝ Kojenecký ústav a Dětský domov Azylový dům pro matky a děti Křetín Myslbekova Karlovy Vary R.A. Dvorského 1710 Dvůr Králové nad Labem Velká Hradec Králové Jihomoravský kraj P péče, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, je poskytována dětem zdravotně oslabeným vlivem nepříznivého životního prostředí, dětem se zdravotními problémy spojenými s nesprávným životním stylem a dětem v rekonvalescenci, jejichž zdravotní stav nevyžaduje specializovanou léčbu v dětské lázeňské nebo dětské odborné léčebně, a to na návrh ošetřujícího lékaře potvrzený revizním lékařem zdravotní pojišťovny (viz.č.48/97 Sb.) spadá pod Dětský diagnostický ústav Plzeň KÚ - Sdružení ozdravoven a léčben pro okres A/P krizová intervence, poradenství P poradenství, krizová intervence P poradenství, krizová inter-vence 3-15 let děti (viz z. č. 48/97 Sb.) rodiče a děti děti a rodiče rodiče a děti strana 338 Sdělení č. 11 částka 5

7 Středisko výchovné péče Návrat Dětský diagnostický úst a v, st ř e di s ko vchovné péče, základní škola a školní jídelna Dětská ozdravovna Království Brandlova Hradec Králové Říčařova Hradec Králové fax: P.O. Box Dvůr Králové nad Labem spadá pod Dětský diagnostický ústav Hradec Králové A/P poradenství, psychoterapie, krizová intervence MŠMT A/P diagnostická, výchovně-vzdělávací, sociální a terapeutická péče vztahující se k osobnosti dítěte i k jeho rodinným a sociálním vztahům KHK - Sdružení ozdravoven a léčben pro okresu Trutnov P péče, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, je poskytována dětem zdravotně oslabeným vlivem nepříznivého životního prostředí, dětem se zdravotními problémy spojenými s nesprávným životním stylem a dětem v rekonvalescenci, jejichž zdravotní stav nevyžaduje specializovanou léčbu v dětské lázeňské nebo dětské odborné léčebně, a to na návrh ošetřujícího lékaře potvrzený revizním lékařem zdravotní pojišťovny (viz z. č. 48/97 Sb.) děti do 15 let provoz nepřetržitý 3-18 let děti 3-15 let děti (viz z. č. 48/97 Sb.) částka 5 Sdělení č. 11 strana 339

8 Dětská ozdravovna Špindlerův Mlýn Bedřichov Dětská ozdravovna Špindlerův Mlýn Svatý Petr Špindlerův Mlýn - Bedřichov Špindlerův Mlýn krkonose.cz KHK - Sdružení ozdravoven a léčben pro okresu Trutnov KHK - Sdružení ozdravoven a léčben pro okresu Trutnov P P péče, která je hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění, je poskytována dětem zdravotně oslabeným vlivem nepříznivého životního prostředí, dětem se zdravotními problémy spojenými s nesprávným životním stylem a dětem v rekonvalescenci, jejichž zdravotní stav nevyžaduje specializovanou léčbu v dětské lázeňské nebo dětské odborné léčebně, a to na návrh ošetřujícího lékaře potvrzený revizním lékařem zdravotní pojišťovny (viz z. č. 48/97 Sb.) péče, která je hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění, je poskytována dětem zdravotně oslabeným vlivem nepříznivého životního prostředí, dětem se zdravotními problémy spojenými s nesprávným životním stylem a dětem v rekonvalescenci, jejichž zdravotní stav nevyžaduje specializovanou léčbu v dětské lázeňské nebo 3-15 let děti (viz z. č. 48/97 Sb.) 3-15 let děti (viz z. č. 48/97 Sb.) strana 340 Sdělení č. 11 částka 5

9 Dětská ozdravovna Pec pod Sněžkou Pec pod Sněžkou tel KHK - Sdružení ozdravoven a léčben pro okres Trutnov P dětské odborné léčebně, a to na návrh ošetřujícího lékaře potvrzený revizním lékařem zdravotní pojišťovny (viz z. č. 48/97 Sb.) péče, která je hrazená z prostředků veřejného zdravotního pojištění, je poskytována dětem zdravotně oslabeným vlivem nepříznivého životního prostředí, dětem se zdravotními problémy spojenými s nesprávným životním stylem a dětem v rekonvalescenci, jejichž zdravotní stav nevyžaduje specializovanou léčbu v dětské lázeňské nebo dětské odborné léčebně, a to na návrh ošetřujícího lékaře potvrzený revizním lékařem zdravotní pojišťovny (viz z. č. 48/97 Sb.) 3-15 let děti (viz z. č. 48/97 Sb.) částka 5 Sdělení č. 11 LIBERECKÝ Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna, Liberec U Opatrovny Liberec ústředna fax: MŠMT A/P diagnostická, výchovně-vzdělávací, sociální a terapeutická péče vztahující se k osobnosti dítěte i k jeho rodinným a sociálním vztahům provoz nepřetržitý 3-18 let děti strana 341

10 MORAVOSLEZ- SKÝ Centrum psychologické pomoci Karviná sídlo: Na Bělidle Karviná - Fryštát detašovaná pracoviště: Poradna pro náhradní rodinnou péči Ostrava Kratochvílova Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Dukelská Bruntál tel: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Frýdek-Místek Politických obětí Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Nový Jičín Štefánikova 7 (viz dál) příspěvková organizace kraje A poradenství, psychologické posuzování, psychoterapie, telefonická intervence, výkon SPO, posuzování žadatelů a přípravy NRP pondělí až pátek děti ohrožené rodičovským konfliktem strana 342 Sdělení č. 11 částka 5

11 Fond dětí ohrožených Krizové centrum pro děti a rodinu v Ostravě Mediační centrum pro rodinné spory Ostrava Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Opava Pekařská 4 Hotelový dům Jindřich Nádražní 410/ Ostrava Veleslavínova Moravská Ostrava Nádražní Ostrava tel FOD A mediační služba dle dohody děti, rodiče příspěvková organizace Statutárního města Ostrava A poradenství, pomoc v krizi, psychoterapie, diagnostika, mediace, internetové poradenství A rodinné poradenství, mediace pondělí až pátek pondělí až středa děti, rodiče děti, rodiče částka 5 Sdělení č. 11 Dětský diagnostický ústav, Bohumín Bohumín Šunychl ústředna fax: MŠMT P diagnostická, výchovně-vzdělávací, sociální a terapeutická péče vztahující se k osobnosti dítěte i k jeho rodinným a sociálním vztaprovoz nepřetržitý 3-18 let děti Diagnostický ústav pro mládež a středisko výchovné péče Škrobálkova Ostrava - Kunčičky ústředna fax: MŠMT A/P diagnostická, výchovně-vzdělávací, sociální a terapeutická péče vztahující se k osobnosti dítěte i k jeho rodinným a sociálním vztaprovoz nepřetržitý 3-18 let děti strana 343

12 částka 5 OLOMOUCKÝ Středisko prevence sociální Na Vozovce Olomouc příspěvková organizace kraje A/P zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, zařízení sociálně výchovné činnosti, zařízení odborného poradenství pro péči o děti, rodinná, skupinová a individuální psychoterapie, rodinná mediace, telefonická krizová pomoc, preventivní pobyty dětí, výchovně rekreační tábory děti 6-18 let, rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte Poradenské centrum sociálních služeb Žilinská 126/ Olomouc přípsěvková organizace kraje A odborná poradenská činnost - zařízení vykonává svou činnost v 5 pobočkách, a to v Olomouci, Přerově, Prostějově, Šumperku a Jeseníku pondělí až čtvrtek od 7.00 do a v pátek od 7.00 do h děti, rodiče rodič, Sdružená zařízení pro péči o děti U Dětského domova Olomouc příspěvková organizace kraje A/P zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc děti 1-5 let Dětské centrum Pavučinka Dr. E. Beneše Šumperk příspěvková organizace kraje A/P zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc děti 1-5 let strana 344

13 PARDUBICKÝ Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna MŠMT A/P diagnostická, výchovně-vzdělávací, sociální a terapeutická péče vztahující se k osobnosti dítěte i k jeho rodinným a sociálním vztahům Centrum psychosociální pomoci - rodinná a manželská poradna Pardubického kraje detašovaná pracoviště Chrudim Svitavy Ústí nad Orlicí Ústavní Olomouc - Svatý Kopeček tel/fax: A. Krause 1995 Pardubice Pardubická 67 Chrudim Purkyňova 14 Svitavy Na Pláni 1433 Ústí nad Orlicí příspěvková organizace kraje A poskytuje psychologické poradenství, poradenské, psychoterapeutické a sociálně - právní služby, rodinné poradenství a rodinnou terapii provoz nepřetržitý 3-18 let děti pondělí až pátek děti, rodiny částka 5 Sdělení č. 11 P e d a g o g i c k o - psychologické poradny Sukova třída 1260 Pardubice příspěvková organizace kraje A poradenství, psychologické posuzování, psychoterapie, telefonická intervence pondělí až pátek rodiny, děti Poděbradova 842 Chrudim strana 345

14 PLZEŇSKÝ kraj zařízení kontakt zřizovatel Centrum J. J. Pestalozziho DD se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna ZDVOP při DD Staňkov - Robinson Riegrova 2063 Svitavy Královéhradecká 513 Ústí nad Orlicí Havlíčkova Chrudim Riegrova Hrochův Týnec tel: fax: Klenčí pod Čerchovem č NNO - občanské sdružení A poskytování poradenské, vzdělávací a psychosociální služby dětem a mládeži v krizových situacích, je nabízena krizová intervence, krizové lůžko. Poskytuje služby domů na půli cesty MŠMT A/P preventivní speciálněpedagogická péče a psychologická pomoc dětem s rizikem či s projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji; konzultace, odborné informace a pomoc osobám odpovědným za výchovu dítěte Plzeňský kraj Škroupova Plzeň P psychologické a speciálně pedagogické poradenství, odborná pomoc rodičům, krizová intervence od pondělí do pátku děti, rodiny provoz nepřetržitý 3-18 let děti děti 3-18 let, rodina strana 346 Sdělení č. 11 částka 5

15 PRAHA kraj zařízení kontakt zřizovatel Fond ohrožených dětí Barrandova Plzeň Dům: Lochotínská Plzeň Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna FOD a zařízení pro dě-ti vyžadující okamžitou pomoc Karlovarská Plzeň fax: Na Poříčí Praha občanské sdružení P pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným a jinak sociálně ohroženým dětem MŠMT (pobočky Střediska výchovné péče - Domažlice, Karlovy Vary) A/P diagnostická, výchovně-vzdělávací, sociální a terapeutická péče vztahující se k osobnosti dítěte i k jeho rodinným a sociálním vztahům občanské sdružení A/P rodinné poradenství, krizová intervence děti provoz nepřetržitý 3-18 let děti děti 0 až 18 let, rodiče částka 5 Sdělení č. 11 Dům tří přání Karlovarská 337/ Praha 6 - Ruzyně občanské sdružení A/P rodinné poradenství, krizová intervence, systematická terapueticko-sociálně-výchovná podpora děti od 3 do 18 let Dětský ústav diagnostický U Michelského lesa Praha fax: MŠMT P diagnostická, výchovně-vzdělávací, sociální a terapeutická péče vztahující se k osobnosti dítěte i k jeho rodinným a sociálním vztahům provoz nepřetržitý 3-18 let děti strana 347

16 Diagnostický ústav a středisko výchovné péče Diagnostický pro mládež ústav Zařízení pro děti - cizince, diagnostický ústav, dětský domov se školou, výchovný ústav, středisko výchovné péče, základní škola, praktická škola Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna Na Dlouhé mezi Praha ú fax: Lublaňská Praha fax: Radlická Praha fax: Čakovická Praha 9 tel: fax: MŠMT A/P diagnostická, výchovně-vzdělávací, sociální a terapeutická péče vztahující se k osobnosti dítěte i k jeho rodinným a sociálním vztahům MŠMT A/P diagnostická, výchovně-vzdělávací, sociální a terapeutická péče vztahující se k osobnosti dítěte i k jeho rodinným a sociálním vztahům MŠMT A/P diagnostická, výchovně-vzdělávací, sociální a terapeutická péče vztahující se k osobnosti dítěte i k jeho rodinným a sociálním vztahům MŠMT A/P preventivní speciálněpedagogická péče a psychologická pomoc dětem s rizikem či s projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji; konzultace, odborné informace a pomoc osobám odpovědným za výchovu dítěte provoz nepřetržitý 3-18 let děti provoz nepřetržitý 3-18 let děti provoz nepřetržitý 3-18 let děti provoz nepřetržitý 3-18 let děti strana 348 Sdělení č. 11 částka 5

17 S T Ř E D O Č E S - KÝ Diagnostický ústav, dětský domov se školou, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Výchovný ústav, středisko výchovné péče, střední škola a školní jídelna Pražská Dobřichovice fax: Jirákova Černovice fax: MŠMT A/P preventivní speciálněpedagogická péče a psychologická pomoc dětem s rizikem či s projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji; konzultace, odborné informace a pomoc osobám odpovědným za výchovu dítěte MŠMT A/P preventivní speciálněpedagogická péče a psychologická pomoc dětem s rizikem či s projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji; konzultace, odborné informace a pomoc osobám odpovědným za výchovu dítěte provoz nepřetržitý 3-18 let děti provoz nepřetržitý 3-18 let děti částka 5 Sdělení č. 11 Olivova dětská léčebna, o.p.s. Olivova Říčany obecně prospěšná společnost P rodinné poradenství, krizová intervence od 3 do 18 let Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy Rakovník Žižkovo nám. 168/I Rakovník poradna A rodinné poradenství, krizová intervence pondělí až pátek děti a rodiče strana 349

18 ÚSTECKÝ kraj zařízení kontakt zřizovatel Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy Kolín Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy Mladá Boleslav Farní charita Rumburk Fond ohrožených dětí - Chomutov Fond ohrožených dětí - Litoměřice Fond ohrožených dětí - Teplice Školská Kolín Kateřiny Militké Mladá Boleslav Sukova Rumburk fax: Riegrova Chomutov U Trati Litoměřice kontní osoba: Ivana Prudičová Masarykova Teplice poradna A rodinné poradenství, krizová intervence poradna A rodinné poradenství, krizová intervence poradna A pečovatelská služba pro rodiny s dětmi, poradna pro ohroženou mládež, občanská poradna občanské sdružení P pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným a jinak sociálně ohroženým dětem občanské sdružení P pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným a jinak sociálně ohroženým dětem občanské sdružení P pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným a jinak sociálně ohroženým dětem pondělí až pátek pondělí až pátek pondělí až pátek děti a rodiče děti a rodiče děti a rodiče děti děti děti strana 350 Sdělení č. 11 částka 5

19 Fond ohrožených dětí - Žatec Kojenecké ústavy Ústeckého kraje Studentská Žatec Husitská Most fax: kontní osoba: PhDr. Milada Šilhová Můj domov, o.s. Bechlín Bechlín kontní osoba: Jiřina Šustrová občanské sdružení P pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným a jinak sociálně ohroženým dětem příspěvková organizace P zajištění sociálního prostředí ohroženým dětem, péče a výchova dětí, jejichž rodina selhala, o něž rodiče nemají zájem, či se nemohou z různých důvodů o děti starat občanské sdružení A služby sociálně právní ochrany dětí zaměřené na děti, zařízení pro výkon pěstounské péče, zařízení pro poskytování pomoci v krizi pěstounským rodinám, zajištění individuální péče dětem i rodinám a lékařské i psychologické pomoci pondělí až pátek děti děti děti a rodiče částka 5 Sdělení č. 11 Manželská a předmanželská poradna Litoměřice Palachova Litoměřice kontní osoba: PhDr. Josef Klaus poradna A rodinné poradenství pondělí až pátek děti a rodiče strana 351

20 Občanské sdružení Návraty - centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Poradenské centrum služeb pro školu, děti a mládež Děčín Poradenské centrum služeb pro školu, děti a mládež Litoměřice Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy Ústí nad Labem - Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy Ústí nad Labem - Občanská a rodinná poradna Sladovnická Louny nebo Husova Louny Jiřího z Poděbrad 209/ Děčín Palachova Litoměřice kontaktní osoba: PhDr. Jana Junková Mírová 2 Ústí nad Labem Prokopa Diviše 1605/ Ústí nad Labem fax.: kontní osoba: Zdenka Mikšíková občanské sdružení A centrum sociálního poradenství a sociálních služeb poradna A poradenské služby pro děti a mládež poradna A poradenské služby pro děti a mládež ve věku od 3 do 19 let pondělí až pátek pondělí až pátek pondělí až pátek děti, rodiče děti, rodiče děti, rodiče poradna A rodinné poradenství pondělí až pátek děti, rodiče poradna A rodinné poradenství pondělí až pátek děti, rodiče strana 352 Sdělení č. 11 částka 5

21 VYSOČINA kraj zařízení kontakt zřizovatel Poradna pro rodinu, manželství a mezlidské vztahy Most - Městská správa sociálních služeb v Mostě Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Wolkerova Most kontní osoba: Mgr. Libuše Vránková Vítězství Děčín XXXII - Boletice nad Labem fax: příspěvková organizace A rodinné poradenství pondělí až pátek děti, rodiče MŠMT A/P preventivní speciálněpedagogická péče a psychologická pomoc dětem s rizikem či s projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji; konzultace, odborné informace a pomoc osobám odpovědným za výchovu dítěte Linka důvěry STŘED o. s. STŘED A anonymní pomoc v tíživé životní situaci provoz nepřetržitý denně 8-22 hodin 3-18 let děti anonymní pom o c p r o všechny věkové skupiny částka 5 Sdělení č. 11 Psychocentrum - manželská a rodinná poradna kraje Vysočina,p.o. Pracoviště Jihlava: Pod Příkopem 4 Jihlava tel: Krajský úřad kraje Vysočina A odborné sociální poradenství formou manželského a rodinného poradenství a terapie poskytované formou konzultací (individuální, párová rodinná a sociální problematika včetně mediace a zprostředkování kontaktu dětí s rodiči v (po)rozvodových situacích a výchovných problémech, sociálně právní ochrana dětí a Intervenční centrum zaměřené na pomoc obětem domácího násilí) dle provozní doby pracovišť 1. Rodiny s dětmi 2. Osoby v krizi 3. Děti a mládež ve věku 6-26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy 4. Osoby ohrožené výskytem domácího násilí strana 353

22 Psychocentrum- manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, p. o. Psychocentrum - manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, p. o. Pracoviště Třebíč: Karlovo nám. 30/41 Třebíč Pracoviště Žďár nad Sázavou Horní 22 Źdár nad Sázavou Krajský úřad kraje Vysočina Krajský úřad kraje Vysočina A A odborné sociální poradenství formou manželského a rodinného poradenství a terapie poskytované formou konzultací (individuální, párová rodinná a sociální problematika včetně mediace a zprostředkování kontaktu dětí s rodiči v (po)rozvodových situacích a výchovných problémech, sociálně právní ochrana dětí a Intervenční centrum zaměřené na pomoc obětem domácího násilí dborné sociální poradenství formou manželského a rodinného poradenství a terapie poskytované formou konzultací (individuální, párová rodinná a sociální problematika včetně mediace a zprostředkování kontaktu dětí s rodiči v (po)rozvodových situacích a výchovných problémech, sociálně právní ochrana dětí a Intervenční centrum zaměřené na pomoc obětem domácího násilí pondělí až pátek pondělí až pátek děti, rodina děti, rodina strana 354 Sdělení č. 11 částka 5

23 o.s. STŘED Klub mládeže Hájek, Mládežnická Třebíč nezisková organizace A Programy sdruženi: Sociální intervence a poradenství - pomoc dětem a mádeži, kteří jsou ohoržení rizikovým vývojem, popř. vysvateni působeni patologických jevů. Program Pět P - volnočasový preventivní program pro děti. Program pro mládež - volnočasové výchovně vzdělávací a preventivní aktivtity. (Sociální asistence a poradenství - pomoc rodinám, které se ocitli v obtížné životní situaci. Program funguje jako prevence umísrtění dítěte mimo rodinu. pondělí až pátek hodin (pracovní dobu lze upravit podle individuálních potřeb klientů) rodina s dětmi od 0 18 let, mladistvý, osamělý rodič s dítětem (dětmi), lidé v obtížné životní situaci, oběti rodič o v s k é h o k o n f l i k t u, oběti domácího násilí částka 5 Sdělení č. 11 Ambulance klinické psychologie - ambulantní indviduální a rodinné poradenství, krizová intervence, terapie, psychologické vyšetření strana 355

24 ZLÍNSKÝ kraj zařízení kontakt zřizovatel Azylový dům pro matky a děti Středisko péče výchovné Hrbová Vsetín Česká ul Zlín Občanská poradna Zálešná 1/ Zlín Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna U náhonu Zlín Zámecká Střílky fax: obecně prospěšná společnost P poradenství a krizová intervence školské zařízení A/P poradenská a psychologická pomoc, psychologické a diagnostické vyšetření, krizová intervence, tel. intervence nezisková organizace, ambulantní služby - pondělí až pátek od 8.00 do h děti a rodiče děti 3-18 let, rodiče A poradensví rodinné pondělí - pátek děti, rodiče Zlínský kraj A rodinná mediace v rozvodových a porozvodových situacích MŠMT A/P preventivní speciálněpedagogická péče a psychologická pomoc dětem s rizikem či s projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji; konzultace, odborné informace a pomoc osobám odpovědným za výchovu dítěte pondělí - pátek děti, rodiče 3-18 let děti strana 356 Sdělení č. 11 částka 5

Organizace zaměřené na náhradní rodinnou péči dle krajů

Organizace zaměřené na náhradní rodinnou péči dle krajů Organizace zaměřené na náhradní rodinnou péči dle krajů Jihočeský kraj Arkáda - sociálně psychologické centrum, o.s. Husovo náměstí 2/24, 397 01 Písek, 382 211 300, info@arkada-pisek.cz www.arkadacentrum.cz

Více

ZAŘÍZENÍ NABÍZEJÍCÍ RADU, POMOC DĚTEM, RODIČŮM, UČITELŮM. Okres Pardubice

ZAŘÍZENÍ NABÍZEJÍCÍ RADU, POMOC DĚTEM, RODIČŮM, UČITELŮM. Okres Pardubice ZAŘÍZENÍ NABÍZEJÍCÍ RADU, POMOC DĚTEM, RODIČŮM, UČITELŮM Okres Pardubice Poradna pro rodinu a partnerské vztahy A. Krause 1995 Vedoucí: PhDr. L.Macháček Telefon: 466 303 688 Zřizovatel: Krajský úřad Pardubického

Více

Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Města Český Brod a okolí Základní informace o sociálních službách Sociální služby pomáhají lidem znevýhodněným v důsledku věku, zdravotního

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

Michal Šmarda starosta

Michal Šmarda starosta V nouzi poznáš přítele. Nejvíc se o lidech ve svém okolí dozvíš, ve chvíli, kdy je ti nejhůř. To jsou pravdy, které platí po staletí. Každý z nás se může ze dne na den dostat do situace, kdy je odkázán

Více

Úvodní slovo. PhDr. Jaroslava Králová starostka města Blansko

Úvodní slovo. PhDr. Jaroslava Králová starostka města Blansko Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou Informační průvodce sociálními službami na Blanensku. V přehledu najdete seznam institucí, které v této oblasti působí, a kontakty na poskytovatele

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Služby pro rodiny s dětmi:

Služby pro rodiny s dětmi: ADRESÁŘ 1 Služby pro rodiny s dětmi: Archa pro rodiny s dětmi Diakonie Českobratrské církve evangelické Prokopova 17, 301 00 Plzeň Email: nahradka.zapad@diakonie.cz Tel. 731 125 429 www.diakoniezapad.cz,

Více

Standardy SPOD Obsah

Standardy SPOD Obsah Standardy SPOD Obsah 1. Místní a časová dostupnost... 2 2. Prostředí a podmínky... 4 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí... 6 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany

Více

ambulance@ditekrize. cz 241 48 41 49 problem@ditekrize.cz Linka Bezpečí 800155555 bezplatné hovory krizove.centrum@osprevent.

ambulance@ditekrize. cz 241 48 41 49 problem@ditekrize.cz Linka Bezpečí 800155555 bezplatné hovory krizove.centrum@osprevent. Celá republika 241 480 511 ambulance@ditekrize. 241 48 41 49 problem@ditekrize. životních situacích životních situacích krizová pomoc, diagnostika, terapie, poradenství Linka Bezpečí 800155555 bezplatné

Více

Průvodce sociálními službami

Průvodce sociálními službami Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit Komunitní plánování sociálních služeb v Příboře Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města srpen 2010 0 Vážení občané, právě jste otevřeli druhé vydání Katalogu sociálních služeb a služeb souvisejících na území města Nový Jičín, které je aktualizováno a je reakcí na Zákon č. 108/2006 Sb., o

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Blatensku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Blatensku AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SVAZKU OBCÍ BLATENSKA registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/97.00059 Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Blatensku Tato akce je financována

Více

Průvodce sociálními službami

Průvodce sociálními službami Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit Komunitní Plánování Sociálních Služeb Komunitní plánování sociálních služeb v Příboře Domov seniorů v Příboře - podrobnosti na str. 13 Domy

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

INFORMACE PRO CIZINCE S TRVALÝM POBYTEM V ČR 2013

INFORMACE PRO CIZINCE S TRVALÝM POBYTEM V ČR 2013 INFORMACE PRO CIZINCE S TRVALÝM POBYTEM V ČR 2013 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A PÉČE NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A DŮCHODY SOCIÁLNÍ DÁVKY A SOCIÁLNÍ SLUŽBY BYDLENÍ DOKLADY A POVINNOSTI VŮČI

Více

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 občanům 15 obcí správního obvodu města Kaplice, kteří

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

Mgr. Lenka Možná, krajský školský koordinátor, protidrogový koordinátor

Mgr. Lenka Možná, krajský školský koordinátor, protidrogový koordinátor Krajský úřad JMK / Odbor školství Oddělení prevence a volnočasových aktivit Mgr. Lucien Rozprým, vedoucí oddělení pracoviště: Cejl 73, 601 82 Brno telefon: 541 658 300 e-mail: rozprym.lucien@kr-jihomoravsky.cz

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA (nejen)

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA (nejen) KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA (nejen) TENTO PROJEKT Komunitní plán sociálního rozvoje města Kralupy nad Vltavou JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Vážení spoluobčané, připravili jsme pro

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI Údaje o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb jsou platné k 15. 10. 2010 Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na: http://iregistr.mpsv.cz

Více

Katalog sociálních služeb Bruntálska

Katalog sociálních služeb Bruntálska Katalog sociálních služeb Bruntálska Vážení spoluobčané, Otvíráte Katalog sociálních služeb Bruntálska, který je výsledkem týmové práce a je motivován snahou nabídnout Vám ucelené informace o poskytovaných

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI (a navazujícími) SLUŽBAMI VE ZLÍNĚ Aktualizovaný abecední rejstřík - leden 2012 1. Úvod Vážení občané, do ruky se Vám dostává již dvanácté vydání

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobčané, ne každé dítě má to štěstí žít v milující rodině ne každý člověk má to štěstí žít v láskyplném svazku ne každý senior

Více

SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO. NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání

SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO. NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání Obsah adresáře Služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením... 3 Služby pro zdravotně postižené... 9

Více

Mgr. Lucien Rozprým, vedoucí oddělení Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno telefon: 541 658 300 rozprym.lucien@kr-jihomoravsky.cz

Mgr. Lucien Rozprým, vedoucí oddělení Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno telefon: 541 658 300 rozprym.lucien@kr-jihomoravsky.cz Brno město Krajský úřad JMK / Odbor školství Odělení prevence a volnočasových aktivit Mgr. Lucien Rozprým, vedoucí oddělení pracoviště: Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno telefon: 541 658 300 e-mail:

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci... 3 2. Přehled o činnosti v roce 2013...

Více

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb - 1 - - 2 - Typologie sociálních služeb Obsah katalogu: Magistrát města Mladá Boleslav Odbor sociálních věcí 1) Oddělení sociálně právní ochrany dětí - péče o děti 2) Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Více

Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme začali v sociální oblasti realizovat další projekt, který se zaměřuje na podporu služeb v sociální oblasti, ale také na podporu organizací, které nabízejí volnočasové

Více

II. Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit

II. Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit II. Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit Komunitní plánování sociálních služeb v Příboře Domov seniorů v Příboře - podrobnosti na str. 7 Domy s pečovatelskou službou - podrobnosti

Více