Výroční zpráva společnosti ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. za hospodářský rok 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva společnosti ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. za hospodářský rok 2005"

Transkript

1 Výroční zpráva společnosti ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. za hospodářský rok 2005 ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE Vážené dámy, vážení pánové, do ruky se vám dostává výroční zpráva společnosti ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. za období hospodářského roku Výroční zpráva podává základní informace o činnosti Agentury v období a některých významných skutečnostech, které se ve společnosti udály. Asi nejvýraznější změnou ve společnosti za uplynulé účetní období jsou provedené organizační změny a snížení počtu pracovníků při zachování produktivity činnosti. Společnost dosáhla celkových výnosů v objemu 8,352 mil. Kč, což znamená přibližně 1 mil. Kč výnosů na pracovníka. Hospodářský výsledek byl sice dosažen nižší než za předchozí období, avšak byl překročen hospodářský výsledek původně plánovaný. Jako významný přínos Agentury pro region v r.2005 je možné vyhodnotit umístění investice německé plastikářské firmy SAND Profile do Nového Boru, kterou zajišťovala Agentura. Tato investice přinese Novoborsku přibližně 45 pracovních míst. Zájem o Nový Bor projevily i jiné firmy a věřím, že v dalším období se v této lokalitě podaří uskutečnit další rozvojové záměry. Lze bez uzardění konstatovat, že Agentura obstála se ctí v dalším roce své existence a je na dobré cestě se dále rozvíjet. Připravujeme rozsáhlejší program vzdělávání pracovníků, další investice hlavně do informačních technologií a SW nástrojů. Velmi bude záležet na záměrech a úmyslech společníků s další budoucností Agentury. Rád bych také na tomto místě poděkoval všem pracovníkům Agentury za jejich pracovní nasazení a výsledky a samozřejmě všem obchodním partnerům za projevenou důvěru a realizovanou spolupráci. Věřím, že se vzájemná spolupráce bude rozvíjet i v nadcházejícím roce 2007, který je významným přechodem Evropské unie do dalšího programovacího období. Co uvést závěrem? Snad jen, že ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., úspěšně naplňuje své poslání přispívat svojí činností k hospodářskému a sociálnímu rozvoji Libereckého kraje a jeho měst a obcí, a věřím, že v těchto aktivitách bude pokračovat i v dalším období k naplnění našich společných rozvojových záměrů a vizí. Mgr. Tomáš Kafka jednatel V Liberci, srpen / 11

2 PROFIL SPOLEČNOSTI Obchodní firma: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Sídlo: Liberec III, tř. 1. Máje 858/26, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: Společnost s ručením omezeným Předmět podnikání: Inženýrská činnost v investiční výstavbě Organizační a ekonomické poradenství Vydavatelské a nakladatelské činnosti Grafické práce a kresličské práce Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu služeb Tlumočník překladatel (činnost vymezená 1 odst. 2 zák. č. 36/67 Sb.) Propagační a reklamní činnost Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Společníci: Liberecký kraj Liberec I, U Jezu 642/2a, PSČ IČ: Vklad: ,- Kč Obchodní podíl: 51% Euroregion Nisa, regionální sdružení Liberec I, nám. Dr. Edvarda Beneše 1, PSČ IČ: Vklad: ,- Kč Obchodní podíl: 49% 2 / 11

3 SPRÁVNÍ A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Statutární orgán / Jednatel společnosti: Dozorčí rada: Předseda: Ing. Jiří Kittner Místopředseda: Členové: Petr Skokan RNDr. Jiří Čeřovský RNDr. Vít Příkaský Mgr. Vladimír Richter Mgr. Tomáš Kafka Organizační struktura: Výkonný ředitel: RNDr. Zdeněk Kadlas Pracovníci: Ing. Martina Prokopová vedoucí EuroInfoCentra Ing. Lucie Filipovská referent EuroInfoCentra BA Renata Rydvalová senior manažer projektu Marek Pšenička manažer projektu specialista IT RNDr. Robert Rölc, PhD. junior manažer projektu Dagmar Veselovská asistentka vedení společnosti sekretariát Růžena Kotková na rodičovské dovolené 3 / 11

4 ZPRÁVA VEDENÍ SPOLEČNOSTI Obchodní činnost Společnost vykonávala ve sledovaném účetním období hospodářského roku 2005, tj. od do , obchodní a hospodářskou činnost v souladu se společenskou smlouvou a předměty podnikání, hlavně v oblasti organizačního a ekonomického poradenství, a inženýrské činnosti v investiční výstavbě. Z pohledu obchodní činnosti byl hospodářský rok 2005 pro společnost významným tím, že společnost se na základě obchodní smlouvy se sesterskou agenturou CEP Hradec Králové (regionální rozvojová agentura Královehradeckého kraje) podílela na zpracování dokumentu Regionální operační program pro NUTS II Severovýchod na období , který je základním dokumentem pro čerpání Strukturálních fondů EU v Libereckém kraji na příští programovací období. V souvislosti s přípravou České republiky na programovací období EU zastupovala společnost Liberecký kraj na základě mandátní smlouvy při přípravě Národního rozvojového plánu na období v oblastech podpory podnikání a inovací. Nelze také opomenout zpracování dokumentu Program rozvoje hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje, který bude dokončen na podzim roku Mezi další významné zakázky pak patří zpracování a řízení projektu Místní centrum pro setkávání a pořádání kulturních, sociálních a vzdělávacích programů v Ralsku, nebo zpracování a řízení projektu Příprava mládeže na vstup do života mimo dětský domov pro Dětský domov v Jablonném v Podještědí a jeho partnerské dětské domovy, či řízení projektu Infrastruktura pro oddělený sběr nebezpečných složek komunálního odpadu v Libereckém kraji. Společnost se podílela na řešení mezinárodního německo-polsko-českého projektu 3-Country Innovation Push (3-CIP Inovační ofenzíva 3 zemí), který byl zaměřen na podporu rozvoje inovačních a podnikatelských aktivit ve vybraných odvětvích ekonomiky, významných pro dané regiony. V případě Libereckého kraje to bylo odvětví sklářského průmyslu. Pro odvětví sklářského průmyslu, zejména malé a střední firmy, pak společnost zajišťovala ve spolupráci s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest a Libereckým krajem vyhledávací studii pro založení sklářského klastru, která vedla k úspěšnému založení Czech Glass Cluster (CGC). Společnost po celé období hospodářského roku 2005 zajišťovala Agentura činnost EuroInfoCentra CZ 643 Liberec, služby podnikatelským subjektům při vyhledávání informací a obchodních partnerů v Evropské unii. Celkem dosáhl objem realizovaných zakázek společnosti v hospodářském roce 2005 částky Kč, z čehož v oblasti projektové přípravy cca Kč (cca 36% objemu zakázek), v oblasti zpracování rozvojových dokumentů cca Kč (cca 34% objemu), v oblasti informačních a poradenských služeb cca Kč (cca 14% objemu), činnost EIC Kč (cca 11%) a v oblasti marketingu cca Kč (cca 4%). 0statní výnosy cca Kč. Celkem tedy výnosy ve výši Kč. Realizované projekty Rozvojové koncepce: - Program rozvoje hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje (Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti Podralsko) - Plán rozvoje cestovního ruchu Máchova kraje 4 / 11

5 - Analýza rozvoje cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou - Koncepce přizpůsobení středního školství Českolipska aktuálním potřebám trhu - Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Mikroregionu Podralsko - Regionální operační program pro NUTS II Severovýchod Projektová příprava a poradenství: - Příprava mládeže na vstup do života mimo dětský domov - Místní centrum pro setkávání a pořádání kulturních, vzdělávacích a sociálních programů v Ralsku - Dobudování turistické infrastruktury na koupališti a kempu ve Sloupu v Čechách - Studie proveditelnosti Dokončení rekonstrukce nemovité kulturní památky Zámek Šluknov - Zadávací řízení projektu Rekonstrukce ul. Zámecká ve Frýdlantu - Zadávací řízení projektu Úprava krajinného prostředí Sanace bývalého průmyslového areálu v Horním Podluží - Projektový záměr Cyklostezka Varhany I. etapa - Projektový záměr Rekonstrukce křižovatky ulice Sokolské a Hrnčířské s ulicí Děčínskou v České Lípě - Projektový záměr - Vědeckotechnický park/podnikatelský inkubátor/business centrum v Libereckém kraji - Studie proveditelnosti - Sportovně rekreační areál v Dolní Poustevně - Dostavba zimního stadionu - Studie proveditelnosti - Cyklocentrum Kuřívody - Analýza možností získání dotačních titulů na projekt - Vitální centrum Všeň - projekt 3-CIP Inovační ofenzíva 3 zemí - zpracování projektu Centra environmentálního poradenství na Českolipsku Marketing a komunikace: - Marketingová strategie pro oblast Rokytnice nad Jizerou Organizace školení, seminářů a konferencí: - Příprava programu akce NISAINVEST 2005 Informační a poradenský servis: - Vstupní analýza pro vyhledávání firem pro založení sklářského klastru v Libereckém kraji - činnost EuroInfoCentra - zajištění činnosti Regionálního Informačního Servisu RIS - spolupráce s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest Personální oblast V hospodářském roce 2005 byly ve společnosti uskutečněny změny organizačního uspořádání. Rozdělení společnosti na dva organizační úseky se ukázalo jako nevhodné vzhledem k prolínání jednotlivých aktivit. Proto byl zpracován nový organizační řád společnosti a tento uveden v platnost ke dni / 11

6 Do funkce výkonného ředitele společnosti byl jmenován RNDr. Zdeněk Kadlas. Byl organizačně ustanoven úsek EuroInfoCentra (EIC) v souladu s požadavkem Evropské komise, DG Enterprise, která je smluvním partnerem společnosti pro vykonávání služeb EIC v Libereckém kraji. Na úseku EIC pracují dva pracovníci vedoucí a referent. Vedoucím EuroInfoCentra se stala Ing. Martina Prokopová. Tyto organizační změny se uplatnily i v systému řízení společnosti a vedení obchodní a ekonomické evidence. Společnost měla ke dni ukončení sledovaného období hospodářského roku 2005, tj. ke , osm pracovníků (zaměstnanců v pracovním poměru na základě pracovní smlouvy) a jednatele. Oproti předcházejícímu období došlo tedy ke snížení stavu ze 12 zaměstnanců na 8, částečně rozvázáním pracovního poměru s pracovnicemi, které se vrátily z rodičovské dovolené (2 osoby), částečně odchodem pracovníků na vlastní žádost (1 osoba) a u jedné osoby skončila pracovní smlouvy na dobu určitou. Došlo i k personálním obměnám ve stavu zaměstnanců, kdy 2 pracovníci odešli na vlastní žádost a byli nahrazeni nově přijatými. V hospodářském roce 2005 se společnost také zaměřila na rozvoj kvalifikace a odborných znalostí pracovníků. Proběhla řada vzdělávacích kurzů a školení jak pro všechny zaměstnance (například využití SW MS Project při řízení projektů, úvod do rozpočtování stavebních projektů, zpracování ekonomických analýza), tak pro vybrané skupiny (například vedení administrativy, osobnostní analýzy, marketing cestovního ruchu). 6 / 11

7 HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY SPOLEČNOSTI Ve sledovaném období dosáhla společnost kladného výsledku hospodaření ve výši Kč zisku po zdanění. Celkové výnosy společnosti byly Kč. Náklady společnosti byly v celkové výši Kč. Oproti plánovaným výsledkům bylo dosaženo nižších výnosů při proporcionálně nižších nákladech, obojí na úrovni cca 80% plánované výše (viz tabulka), avšak bylo dosaženo podstatně vyššího kladného hospodářského výsledku. Společnost dosáhla hospodářského výsledku před zdaněním ve výši Kč před zdaněním. Zisk po zdanění činí cca Kč, daň z příjmu pak cca Kč. Tabulka srovnání plánu a skutečných výsledků hospodaření výnosy náklady výsledek plánované hodnoty Kč Kč Kč skutečné hodnoty Kč Kč (*) Kč procento plánu 81% 77% 1400% (*) před zdaněním Podíl subdodávek na celkovém objemu výnosů byl v úrovni Kč (cca 24%), kdy nejvyšší podíl subdodávek byl realizován na zakázkách pro Liberecký kraj (zpracování Programu rozvoje HSO LK v objemu Kč, příprava NRP ČR pak subdodávky ve výši Kč). Finanční výsledky Rozvaha je uvedena v příloze Výkaz zisků a ztrát je uveden v příloze Přehled peněžních toků je uveden v příloze Příloha k uzávěrce je uvedena v příloze Společnost v hospodářském roce 2005 uzavřela smlouvu o kontokorentním úvěru ve výši Kč s bankovním ústavem Volksbank CZ a.s. na dobu 12 měsíců (červenec 2006 červen 2007, č. smlouvy ARR-P-54/2006). Během sledovaného účetního období nebyl kontokorentní úvěr čerpán. Společnost byla v hospodářském roce 2005 schopna plnit své finanční závazky ve lhůtách splatnosti, neeviduje za sledované účetní období žádné neuhrazené závazky. Společnost eviduje k datu neuhrazené pohledávky z běžné obchodní činnosti ve výši Kč, z toho z činnosti na realizaci projektu 3-CIP za 1. pololetí r.2006 ve výši cca Kč a za činnosti EuroInfoCentra za kalendářní rok 2005 ve výši cca Kč. Tyto pohledávky budou uhrazeny pravděpodobně ve třetím kalendářním čtvrtletí r Společnost zaplatila ve sledovaném účetním období zálohy na daň z příjmu právnických osob ve výši Kč, což vzhledem k výsledku hospodaření znamená přeplatek na dani ve výši Kč. Struktura zakázek Liberecký kraj... celkem Kč, tj. 31% města a obce... celkem Kč, tj. 16% 7 / 11

8 ostatní klienti... celkem Kč, tj. 38% projekt 3-CIP... celkem Kč, tj. 4% EIC... celkem Kč, tj. 11% Jak je patrné, oproti předcházejícím rokům stoupl podíl Libereckého kraje jako odběratele služeb Agentury, což bylo dáno rozhodnutím Libereckého kraje využít Agentury při přípravě programových rozvojových dokumentů na následující programové období. Práce na těchto dokumentech pak naplnila po značnou dobu hospodářského roku, zejména podzimu 2005 a zimy 2005/2006 odborné kapacity Agentury. Proporcionálně tomu poklesl podíl zakázek měst a obcí, neboť v personálním obsazení Agentury nebylo někdy možné poptávku obcí uspokojit. Významným podílem se na výnosech Agentury podílela tradičně činnost EuroInfoCentra a nelze přehlédnout výnosy z realizace projektu 3-CIP. Zakázky soukromého sektoru pak tvoří z celkové sumy výnosů pouhých cca Kč, tedy cca 13% celkových výnosů. 8 / 11

9 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A PROPOJENÝMI OSOBAMI ( 66a obchodního zákoníku) Ve sledovaném období společnost (Agentura) jako osoba ovládaná ve smyslu 66a obchodního zákoníku uzavírala obchodní závazkové vztahy s oběma společníky osobami ovládajícími. Přehled těchto vztahů a smluv v podobě zprávy ve smyslu odst. (9), 66a obchodního zákoníku je uveden dále. Mezi Agenturou a společníkem Liberecký kraj byly uzavřeny tyto smlouvy: Smlouva o dílo č. ARR-180/2005 Zpracování Programu rozvoje hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje na částku ve výši Kč bez DPH, Mandátní smlouva č. ARR-185/2005 Zastupování Libereckého kraje při přípravě Národního rozvojového plánu ČR na období , plnění ve výši Kč bez DPH, Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku č. ARR-201/2006 na realizaci Vyhledávací studie firem pro založení sklářského klastru v Libereckém kraji, plnění ve výši Kč, Objednávka č. ARR-188/2005 na zajištění řízení projektu Infrastruktura pro oddělený sběr nebezpečných složek v Libereckém kraji v celkové ceně Kč bez DPH, Objednávka č. ARR-202/2005 na zpracování Komparační aktualizace priorit PRLK s NRP ČR ve výši Kč bez DPH, Objednávka č. ARR-181/2005 na zajištění programu akce NISAINVEST 2005 v celkovém plnění Kč bez DPH, Objednávka č. ARR-190/2005 na poradenské činnosti v rámci projektu Partnerství pro Liberecký kraj ve výši plnění Kč bez DPH, a další drobné objednávky. Celkem byly uzavřeny obchodní vztahy mezi společníkem Liberecký kraj jako objednatelem a Agenturou v souhrnné výši cca Kč, z toho plnění ve sledovaném období cca Kč bez DPH (vč. DPH pak cca Kč). K rozvahovému dni (k ) byl zůstatek nezúčtované zálohy, poskytnuté společníkem Liberecký kraj na plnění v rámci smlouvy ARR-180/2005 ve výši Kč bez DPH (tj. cca Kč vč. DPH). Tato záloha byla zúčtována plněním k Mezi Agenturou a společníkem Euroregion Nisa, regionální sdružení, byly uzavřeny tyto smlouvy: Smlouva č. ARR-P-45/2005 o podnájmu nebytových prostor, kdy Agentura pronajímá společníku Euroregin Nisa (ERN) nebytové prostory o rozloze 146 m 2 na adrese Tř. 1.máje 858/26, Liberec, společně s dalšími službami (kopírovací práce, telefon a internet, úklid, energie). Podmínky podnájemní smlouvy odpovídají výší nájmu smlouvě nájemní mezi Agenturou a majitelem objektu, náklady na služby byly přeúčtovávány ERN poměrně podle plochy pronajatých prostor, případně podle skutečných nákladů dle účetních dokladů dodavatelů (telefonní hovory, kopírovací služby). Celková výše úhrad společníka ERN v hospodářském roce 2005 za pronájem prostor a související služby Kč bez DPH. Smlouva byla ukončena dohodu smluvních stran ke dni Agentura dále uzavřela ve sledovaném období obchodní závazkové vztahy s další propojenou osobou, kterou ovládá společník Liberecký kraj, a to s příspěvkovou organizací Dětský domov Jablonné v Podještědí na zpracování a řízení projektu Příprava mládeže na vstup do života mimo dětský domov s plněním ve sledovaném období ve výši Kč bez DPH. S jinými propojenými osobami Agentura obchodní ani jiné závazkové vztahy ve sledovaném období neuskutečnila. 9 / 11

10 Veškeré obchodní a jiné závazkové vztahy mezi Agenturou jako osobou ovládanou a společníky (osobami ovládajícími) či dalšími propojenými osobami (osobami ovládanými společníky) byly uzavřeny vždy s finančním plněním ve prospěch Agentury. Z hlediska hotovostních toků pak Agentura v prosinci 2005 převedla částky odpovídající výši rozděleného zisku za hospodářský rok 2004 na účty společníka Liberecký kraj ( ,50 Kč dne ) a společníka ERN ( ,50 Kč dne ). Z pohledu právních úkonů, učiněných společníky vůči společnosti pak došlo pouze k projednání výsledků hospodaření společnosti za hospodářský rok 2004 na jednání dozorčí rady a valné hromady společníků dne a ke změně složení dozorčí rady k z podnětu společníka Liberecký kraj. Tyto úkony neměly na chod a řízení společnosti přímý vliv. Lze tedy konstatovat, že ze vztahů mezi společníky jako osobami ovládajícími a Agenturou jako osobou ovládanou nevznikla Agentuře žádná majetková újma (viz 66a, odst. 8, obchodního zákoníku). 10 / 11

11 ZÁVĚRY Výroční zpráva společnosti ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., za hospodářský rok 2005 podává základních informace o činnosti společnosti v období Společnost v uvedeném období vyvíjela aktivity v souladu se společenskou smlouvou a předměty podnikání a v souladu s obecně přijatým pohledem na činnost regionálních rozvojových agentur. Společnost realizovala řadu rozvojových projektů ve spolupráci s obcemi a dalšími subjekty v Libereckém kraji i mimo území kraje, zejména ve Šluknovském výběžku. Jako obchodní společnost, fungující podle obchodních podnikatelských předpisů, hospodařila společnost v uvedeném období s kladným hospodářským výsledkem ve výši Kč. Vytvořený zisk po zdanění ve výši Kč byl převeden na účet nerozděleného zisku. Ve své obchodní činnosti uzavírala společnost jako osoba ovládaná obchodní vztahy také se společníkem Liberecký kraj a společníkem Euroregion Nisa, regionální sdružení osobami ovládajícími. Tyto obchodní závazkové vztahy byly uzavřeny a plněny v souladu s dobrými mravy a platnou legislativou a za standardních obchodních podmínek. Personální a organizační uspořádání společnosti je nastaveno způsobem, který odpovídá potřebám řízení a zajištění provozuschopnosti společnosti při daném charakteru převládající obchodní činnosti příprava a řízení projektů a poradenský a informační servis. Přílohy: Zpráva auditora Rozvaha Výkaz zisku a ztrát Příloha k účetní závěrce 11 / 11

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Sídlo: Liberec III, tř. 1. Máje 97/25, PSČ 46001 IČ: 48267210 (dále jen společnost ) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Článek 1 Předmět podnikání 1. Předmětem podnikání společnosti

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Finanční zpráva České inovace, o.p.s.

Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Účetní závěrka (nekonsolidovaná) Rok končící 3. prosincem 23 Zde jsou uvedeny jen vybrané údaje z účetní závěrky 23, která byla zpracována v souladu s vyhláškou č.

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

ZPRÁVA o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 podle 82 zákona č.90/2012 Sb. v platném znění

ZPRÁVA o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 podle 82 zákona č.90/2012 Sb. v platném znění ZPRÁVA o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 podle 82 zákona č.90/2012 Sb. v platném znění ČSAD Česká Lípa a.s., akciová společnost Lumiérů 181/41, 152 00 Praha 5 IČO: 25497987 Společnost zapsána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. 2014 Vypracovali: Jana Víšková Milena Holcmanová Schválil: Oldřich Hotař V Otrokovicích dne 5. 6. 2015 Obchodní jméno: HART PRESS, spol. s r.o. Sídlo: Tř. Tomáše

Více

Obsah. REDASH, a.s., Branická 43, 147 00, Praha 4

Obsah. REDASH, a.s., Branická 43, 147 00, Praha 4 Obsah I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 2 II. Údaje o základním kapitálu 3 III. Údaje o cenných papírech 3 IV. Údaje o činnosti 4 V. Údaje o majetku a finanční situaci emitenta 5 VI. Údaje

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Výroční zpráva společnosti ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. za hospodářský rok 2010 (1.6. 2010-31.5. 2011)

Výroční zpráva společnosti ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. za hospodářský rok 2010 (1.6. 2010-31.5. 2011) Výroční zpráva společnosti ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. za hospodářský rok 2010 (1.6. 2010-31.5. 2011) Obsah: 1. Profil společnosti str. 2 2. Správní a organizační struktura společnosti

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2011

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 Výroční zpráva za rok 2013 SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 1 Obsah: I.Úvod... 2! II. Základní údaje o společnosti... 2! III. Orgány společnosti:... 2! IV. Historie společnosti... 3! V. Předmět

Více

Z ř i z o v a c í l i s t i n a

Z ř i z o v a c í l i s t i n a V Hradci Králové dne Čj. K R Á L O V É H R A D E C K Ý K R A J Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje Z ř i z o v a c í l i s t i n a Příspěvkové organizace Královéhradeckého

Více

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. PRACOVNÍ ŘÁD

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. PRACOVNÍ ŘÁD ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Sídlo: tř. 1. Máje 97/25, 460 02 Liberec IČ: 48267210 (dále jen zaměstnavatel ) PRACOVNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Pracovní řád je vydán

Více

Výroční zpráva společnosti ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. za hospodářský rok 2009 (1.6. 2009-31.5. 2010)

Výroční zpráva společnosti ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. za hospodářský rok 2009 (1.6. 2009-31.5. 2010) Výroční zpráva společnosti ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. za hospodářský rok 2009 (1.6. 2009-31.5. 2010) Obsah: 1. Profil společnosti str. 2 2. Správní a organizační struktura společnosti

Více

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Systém m strategického plánov nování VIZE ------------------ Cíle Opatření Aktivity ------------ Strategie rozvoje Libereckého kraje Program rozvoje Libereckého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2007 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 4 Základní údaje o společnosti Statutární orgán: Představenstvo: Dozorčí rada: Činnost společnosti v roce

Více

Výroční zpráva společnosti ARKADIA, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti ARKADIA, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti ARKADIA, a.s. za rok 2011 Obsah Profil společnosti a výhled do roku 2012 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti ARKADIA, a.s. a o stavu jejího majetku za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Základní identifikační údaje Obchodní jméno SBF Kladno s.r.o. Sídlo Kladno,Nám.starosty Pavla 44 Identifikační číslo 25 68 33 81 Daňové identifikační

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

řádnou valnou hromadu.

řádnou valnou hromadu. Představenstvo společnosti Lázně Poděbrady, a. s. se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ: 290 33, IČ 45147833, společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B., vložka 1471 svolává ve smyslu

Více

1. Základní údaje o společnosti

1. Základní údaje o společnosti 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : Léčebné centrum sv. Markéty, a.s. Sídlo: Lázně 117, 383 01 Prachatice Právní forma: akciová společnost IČO: 260 40 166 Rozhodující předmět činnosti: Poskytování

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007 Lázně Teplice nad Bečvou a.s. 753 51 Teplice nad Bečvou, č.p. 63 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. Popisná část pololetní zprávy 1. Základní údaje o emitentovi 2. Popis podnikatelské činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2005 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 Základní údaje o společnosti 3 Statutární orgán: 3 Představenstvo: 3 Dozorčí rada: 3 Činnost společnosti

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Vedená u Rejstříkového soudu obecně prospěšných společností, Krajský soud

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2010 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3-4 Základní údaje o společnosti Statutární orgán: Představenstvo: Dozorčí rada: Činnost společnosti v roce

Více

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku.

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. Obsah: Identifikační údaje Předmět podnikání Statutární orgán Společníci Základní kapitál Managment Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. - personální složení společnosti

Více

Výroční zpráva společnosti Metropolnet, a. s. za rok 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

Výroční zpráva společnosti Metropolnet, a. s. za rok 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. Výroční zpráva společnosti Metropolnet, a. s. za rok 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2004 Výroční zpráva společnosti Metropolnet, a. s. za rok 2004 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK - 0121/13/Tr Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Výroční zpráva PM OIL, s.r.o. za r. 2009. Výroční zpráva 2009-1 -

Výroční zpráva PM OIL, s.r.o. za r. 2009. Výroční zpráva 2009-1 - Výroční zpráva 2009-1 - Obsah 2 1) Základní údaje 3 2) Statutární orgán 3 3) Obchodní aktivity 3 4) Významné ukazatele 4 5) Věda a výzkum 4 6) Ochrana životního prostředí 4 7) Vztahy mezi ovládající a

Více

Výroční zpráva. Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC. Nuart o.p.s. 2013

Výroční zpráva. Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC. Nuart o.p.s. 2013 Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC 1 Obsah Úvodní slovo 3 Poslání a cíle společnosti 4 Obecné informace o společnosti 5 Zpráva o činnosti 6

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 3. II. Údaje o základním kapitálu 3. III. Údaje o cenných papírech 3. IV. Údaje o činnosti 4

I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 3. II. Údaje o základním kapitálu 3. III. Údaje o cenných papírech 3. IV. Údaje o činnosti 4 Obsah I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 3 II. Údaje o základním kapitálu 3 III. Údaje o cenných papírech 3 IV. Údaje o činnosti 4 V. Údaje o majetku a finanční situaci emitenta 6 VI. Údaje

Více

Program valné hromady PTC Praha a.s.

Program valné hromady PTC Praha a.s. Program valné hromady PTC Praha a.s. 1. Zahájení 2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady 3. Volba předsedy valné hromady Valná hromada volí za předsedu valné hromady Ing. Miroslav Černý. Orgány valné

Více

Zpráva o propojených osobách

Zpráva o propojených osobách Zpráva o propojených osobách Zpráva představenstva obchodní společnosti VIAVIS a.s., se sídlem v Ostravě, Obránců Míru 237/35, PSČ 703 00, identifikační číslo: 25848402, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obsah THERMAL PASOHLÁVKY A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Obsah THERMAL PASOHLÁVKY A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah 1. Společnost Thermal Pasohlávky a.s.. 3 2. Činnost společnosti v roce 2011 5 3. Současný stav... 7 4. Finanční část... 8 5. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami...... 22

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

A. PŘEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI. Druh písemnosti. Popis písemnosti

A. PŘEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI. Druh písemnosti. Popis písemnosti KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR O D D.Ě LEN I PŘE Z K U M U A MET O D I K Y H O S POD A Ř E N [ O B C I č.j.: KUJCK 13 631/2010 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Obchodní firma: Metropolitní spořitelní družstvo, zkratka MSD Orlí 482/3 602 00 Brno IČO: 25571150 I. Údaje o družstvu k 30.6.2006 Počet členů družstva: 367 Výše členského podílu

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Regionální inovační mítink Liberec, 4. listopadu 2010 Vize, cíle..diverzifikovaná ekonomická základna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Slavkovský

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Divize společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

Zápis z řádné valné hromady společníků společnosti BARVITA s.r.o. konané dne 03.06.2013 v 13.00 hod.

Zápis z řádné valné hromady společníků společnosti BARVITA s.r.o. konané dne 03.06.2013 v 13.00 hod. Zápis z řádné valné hromady společníků společnosti BARVITA s.r.o. konané dne 03.06.2013 v 13.00 hod. Valná hromada byla zahájena Ing. Milošem Bartošem. Všichni přítomní byli přivítáni, bylo konstatováno,

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina Program rozvoje venkova ČR Opatření IV.1.1 Místní akční skupina Zdroj: CP SZIF Analýza 48 vybraných žádostí MAS území MAS Počet obyvatel v území MAS (2006) 1 490 906 14 %ČR Rozloha území MAS (km 2 ) 22

Více

2011 0DMHWHN &HONHP 1iNODG\ &HONHP

2011 0DMHWHN &HONHP 1iNODG\ &HONHP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 2011 Obsah: I. Slovo ředitele společnosti str. 1 PŘÍLOHY Zpráva o vztazích Zpráva dozorčí rady Účetní závěrka a zpráva auditora 1 I. VII. Slovo ředitele společnosti Liberecká IS a.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI TECHNOLOGICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM s.r.o. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI TECHNOLOGICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM s.r.o. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI TECHNOLOGICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM s.r.o. ZA ROK 2006 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY SPOLEČNOSTI... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 4 SPOLEČNÍCI... 4 ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI...

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název FreeTel, s.r.o. IČ 24737887 DIČ CZ24737887 datum vzniku 20.09.2010 základní kapitál 200 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.11.2011 nespolehlivý plátce DPH Firma

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Výroční zpráva účetní rok 2004

Výroční zpráva účetní rok 2004 Výroční zpráva účetní rok 2004 Obsah I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 2 II. Údaje o základním kapitálu 2 III. Údaje o cenných papírech 2 IV. Údaje o činnosti 3 V. Údaje o majetku a finanční

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLEN[ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č-j KUJCK 15898f2012 OEKO-PŘ stejnopis Č 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 Obec Habří,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 AUTA BOREK a. s. Obsah: a) Charakteristika společnosti b) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti c) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko - 6/2011

Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko - 6/2011 Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko - 6/2011 Přítomni: viz prezenční listina 8. 9. 2011 od 9:00 ve Velkém Grunově KD 1. Předseda Jiří Hauzer zahájil členskou schůzi, seznámil s programem schůze

Více

REDASH, a.s., Branická 43, 147 00, Praha 4 -1-

REDASH, a.s., Branická 43, 147 00, Praha 4 -1- -1- Obsah I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 3 II. Údaje o základním kapitálu 3 III. Údaje o cenných papírech 3 IV. Údaje o činnosti 4 V. Údaje o majetku a finanční situaci emitenta 5 VI.

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 Praha dne 18. srpna 2006 1. Základní údaje Obchodní jméno : Sídlo společnosti : Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ: 140 16 Právní forma : Akciová společnost zapsána v obchodním rejstříku

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Žďár nad Metují, IČ: 00273279 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Z p r á v a. o vztazích mezi. ovládající osobou, ovládanou osobou a "propojenými osobami" podle 66a) zákona č. 513/1991 Sb.

Z p r á v a. o vztazích mezi. ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami podle 66a) zákona č. 513/1991 Sb. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI DLE 66 a) ZÁKONA Č. 513/1991 Sb. Z p r á v a o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a "propojenými osobami" podle 66a) zákona č. 513/1991 Sb. dále

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

2011: Výroční zpráva

2011: Výroční zpráva 2011: Výroční zpráva Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva o vztazích 6 Zpráva dozorčí rady 9 Zpráva auditora k výroční zprávě 10 Finanční část 13 Zpráva auditora k účetní

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Současný stav V současné době je v evidenci 445 lokalit typu brownfields ORP Počet lokalit Českolipsko 100 Frýdlantsko 81 Jablonecko 31 Jilemnicko 20 Liberecko 71

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více