Výroční zpráva společnosti ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. za hospodářský rok 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva společnosti ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. za hospodářský rok 2005"

Transkript

1 Výroční zpráva společnosti ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. za hospodářský rok 2005 ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE Vážené dámy, vážení pánové, do ruky se vám dostává výroční zpráva společnosti ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. za období hospodářského roku Výroční zpráva podává základní informace o činnosti Agentury v období a některých významných skutečnostech, které se ve společnosti udály. Asi nejvýraznější změnou ve společnosti za uplynulé účetní období jsou provedené organizační změny a snížení počtu pracovníků při zachování produktivity činnosti. Společnost dosáhla celkových výnosů v objemu 8,352 mil. Kč, což znamená přibližně 1 mil. Kč výnosů na pracovníka. Hospodářský výsledek byl sice dosažen nižší než za předchozí období, avšak byl překročen hospodářský výsledek původně plánovaný. Jako významný přínos Agentury pro region v r.2005 je možné vyhodnotit umístění investice německé plastikářské firmy SAND Profile do Nového Boru, kterou zajišťovala Agentura. Tato investice přinese Novoborsku přibližně 45 pracovních míst. Zájem o Nový Bor projevily i jiné firmy a věřím, že v dalším období se v této lokalitě podaří uskutečnit další rozvojové záměry. Lze bez uzardění konstatovat, že Agentura obstála se ctí v dalším roce své existence a je na dobré cestě se dále rozvíjet. Připravujeme rozsáhlejší program vzdělávání pracovníků, další investice hlavně do informačních technologií a SW nástrojů. Velmi bude záležet na záměrech a úmyslech společníků s další budoucností Agentury. Rád bych také na tomto místě poděkoval všem pracovníkům Agentury za jejich pracovní nasazení a výsledky a samozřejmě všem obchodním partnerům za projevenou důvěru a realizovanou spolupráci. Věřím, že se vzájemná spolupráce bude rozvíjet i v nadcházejícím roce 2007, který je významným přechodem Evropské unie do dalšího programovacího období. Co uvést závěrem? Snad jen, že ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., úspěšně naplňuje své poslání přispívat svojí činností k hospodářskému a sociálnímu rozvoji Libereckého kraje a jeho měst a obcí, a věřím, že v těchto aktivitách bude pokračovat i v dalším období k naplnění našich společných rozvojových záměrů a vizí. Mgr. Tomáš Kafka jednatel V Liberci, srpen / 11

2 PROFIL SPOLEČNOSTI Obchodní firma: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Sídlo: Liberec III, tř. 1. Máje 858/26, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: Společnost s ručením omezeným Předmět podnikání: Inženýrská činnost v investiční výstavbě Organizační a ekonomické poradenství Vydavatelské a nakladatelské činnosti Grafické práce a kresličské práce Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu služeb Tlumočník překladatel (činnost vymezená 1 odst. 2 zák. č. 36/67 Sb.) Propagační a reklamní činnost Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Společníci: Liberecký kraj Liberec I, U Jezu 642/2a, PSČ IČ: Vklad: ,- Kč Obchodní podíl: 51% Euroregion Nisa, regionální sdružení Liberec I, nám. Dr. Edvarda Beneše 1, PSČ IČ: Vklad: ,- Kč Obchodní podíl: 49% 2 / 11

3 SPRÁVNÍ A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Statutární orgán / Jednatel společnosti: Dozorčí rada: Předseda: Ing. Jiří Kittner Místopředseda: Členové: Petr Skokan RNDr. Jiří Čeřovský RNDr. Vít Příkaský Mgr. Vladimír Richter Mgr. Tomáš Kafka Organizační struktura: Výkonný ředitel: RNDr. Zdeněk Kadlas Pracovníci: Ing. Martina Prokopová vedoucí EuroInfoCentra Ing. Lucie Filipovská referent EuroInfoCentra BA Renata Rydvalová senior manažer projektu Marek Pšenička manažer projektu specialista IT RNDr. Robert Rölc, PhD. junior manažer projektu Dagmar Veselovská asistentka vedení společnosti sekretariát Růžena Kotková na rodičovské dovolené 3 / 11

4 ZPRÁVA VEDENÍ SPOLEČNOSTI Obchodní činnost Společnost vykonávala ve sledovaném účetním období hospodářského roku 2005, tj. od do , obchodní a hospodářskou činnost v souladu se společenskou smlouvou a předměty podnikání, hlavně v oblasti organizačního a ekonomického poradenství, a inženýrské činnosti v investiční výstavbě. Z pohledu obchodní činnosti byl hospodářský rok 2005 pro společnost významným tím, že společnost se na základě obchodní smlouvy se sesterskou agenturou CEP Hradec Králové (regionální rozvojová agentura Královehradeckého kraje) podílela na zpracování dokumentu Regionální operační program pro NUTS II Severovýchod na období , který je základním dokumentem pro čerpání Strukturálních fondů EU v Libereckém kraji na příští programovací období. V souvislosti s přípravou České republiky na programovací období EU zastupovala společnost Liberecký kraj na základě mandátní smlouvy při přípravě Národního rozvojového plánu na období v oblastech podpory podnikání a inovací. Nelze také opomenout zpracování dokumentu Program rozvoje hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje, který bude dokončen na podzim roku Mezi další významné zakázky pak patří zpracování a řízení projektu Místní centrum pro setkávání a pořádání kulturních, sociálních a vzdělávacích programů v Ralsku, nebo zpracování a řízení projektu Příprava mládeže na vstup do života mimo dětský domov pro Dětský domov v Jablonném v Podještědí a jeho partnerské dětské domovy, či řízení projektu Infrastruktura pro oddělený sběr nebezpečných složek komunálního odpadu v Libereckém kraji. Společnost se podílela na řešení mezinárodního německo-polsko-českého projektu 3-Country Innovation Push (3-CIP Inovační ofenzíva 3 zemí), který byl zaměřen na podporu rozvoje inovačních a podnikatelských aktivit ve vybraných odvětvích ekonomiky, významných pro dané regiony. V případě Libereckého kraje to bylo odvětví sklářského průmyslu. Pro odvětví sklářského průmyslu, zejména malé a střední firmy, pak společnost zajišťovala ve spolupráci s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest a Libereckým krajem vyhledávací studii pro založení sklářského klastru, která vedla k úspěšnému založení Czech Glass Cluster (CGC). Společnost po celé období hospodářského roku 2005 zajišťovala Agentura činnost EuroInfoCentra CZ 643 Liberec, služby podnikatelským subjektům při vyhledávání informací a obchodních partnerů v Evropské unii. Celkem dosáhl objem realizovaných zakázek společnosti v hospodářském roce 2005 částky Kč, z čehož v oblasti projektové přípravy cca Kč (cca 36% objemu zakázek), v oblasti zpracování rozvojových dokumentů cca Kč (cca 34% objemu), v oblasti informačních a poradenských služeb cca Kč (cca 14% objemu), činnost EIC Kč (cca 11%) a v oblasti marketingu cca Kč (cca 4%). 0statní výnosy cca Kč. Celkem tedy výnosy ve výši Kč. Realizované projekty Rozvojové koncepce: - Program rozvoje hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje (Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti Podralsko) - Plán rozvoje cestovního ruchu Máchova kraje 4 / 11

5 - Analýza rozvoje cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou - Koncepce přizpůsobení středního školství Českolipska aktuálním potřebám trhu - Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Mikroregionu Podralsko - Regionální operační program pro NUTS II Severovýchod Projektová příprava a poradenství: - Příprava mládeže na vstup do života mimo dětský domov - Místní centrum pro setkávání a pořádání kulturních, vzdělávacích a sociálních programů v Ralsku - Dobudování turistické infrastruktury na koupališti a kempu ve Sloupu v Čechách - Studie proveditelnosti Dokončení rekonstrukce nemovité kulturní památky Zámek Šluknov - Zadávací řízení projektu Rekonstrukce ul. Zámecká ve Frýdlantu - Zadávací řízení projektu Úprava krajinného prostředí Sanace bývalého průmyslového areálu v Horním Podluží - Projektový záměr Cyklostezka Varhany I. etapa - Projektový záměr Rekonstrukce křižovatky ulice Sokolské a Hrnčířské s ulicí Děčínskou v České Lípě - Projektový záměr - Vědeckotechnický park/podnikatelský inkubátor/business centrum v Libereckém kraji - Studie proveditelnosti - Sportovně rekreační areál v Dolní Poustevně - Dostavba zimního stadionu - Studie proveditelnosti - Cyklocentrum Kuřívody - Analýza možností získání dotačních titulů na projekt - Vitální centrum Všeň - projekt 3-CIP Inovační ofenzíva 3 zemí - zpracování projektu Centra environmentálního poradenství na Českolipsku Marketing a komunikace: - Marketingová strategie pro oblast Rokytnice nad Jizerou Organizace školení, seminářů a konferencí: - Příprava programu akce NISAINVEST 2005 Informační a poradenský servis: - Vstupní analýza pro vyhledávání firem pro založení sklářského klastru v Libereckém kraji - činnost EuroInfoCentra - zajištění činnosti Regionálního Informačního Servisu RIS - spolupráce s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest Personální oblast V hospodářském roce 2005 byly ve společnosti uskutečněny změny organizačního uspořádání. Rozdělení společnosti na dva organizační úseky se ukázalo jako nevhodné vzhledem k prolínání jednotlivých aktivit. Proto byl zpracován nový organizační řád společnosti a tento uveden v platnost ke dni / 11

6 Do funkce výkonného ředitele společnosti byl jmenován RNDr. Zdeněk Kadlas. Byl organizačně ustanoven úsek EuroInfoCentra (EIC) v souladu s požadavkem Evropské komise, DG Enterprise, která je smluvním partnerem společnosti pro vykonávání služeb EIC v Libereckém kraji. Na úseku EIC pracují dva pracovníci vedoucí a referent. Vedoucím EuroInfoCentra se stala Ing. Martina Prokopová. Tyto organizační změny se uplatnily i v systému řízení společnosti a vedení obchodní a ekonomické evidence. Společnost měla ke dni ukončení sledovaného období hospodářského roku 2005, tj. ke , osm pracovníků (zaměstnanců v pracovním poměru na základě pracovní smlouvy) a jednatele. Oproti předcházejícímu období došlo tedy ke snížení stavu ze 12 zaměstnanců na 8, částečně rozvázáním pracovního poměru s pracovnicemi, které se vrátily z rodičovské dovolené (2 osoby), částečně odchodem pracovníků na vlastní žádost (1 osoba) a u jedné osoby skončila pracovní smlouvy na dobu určitou. Došlo i k personálním obměnám ve stavu zaměstnanců, kdy 2 pracovníci odešli na vlastní žádost a byli nahrazeni nově přijatými. V hospodářském roce 2005 se společnost také zaměřila na rozvoj kvalifikace a odborných znalostí pracovníků. Proběhla řada vzdělávacích kurzů a školení jak pro všechny zaměstnance (například využití SW MS Project při řízení projektů, úvod do rozpočtování stavebních projektů, zpracování ekonomických analýza), tak pro vybrané skupiny (například vedení administrativy, osobnostní analýzy, marketing cestovního ruchu). 6 / 11

7 HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY SPOLEČNOSTI Ve sledovaném období dosáhla společnost kladného výsledku hospodaření ve výši Kč zisku po zdanění. Celkové výnosy společnosti byly Kč. Náklady společnosti byly v celkové výši Kč. Oproti plánovaným výsledkům bylo dosaženo nižších výnosů při proporcionálně nižších nákladech, obojí na úrovni cca 80% plánované výše (viz tabulka), avšak bylo dosaženo podstatně vyššího kladného hospodářského výsledku. Společnost dosáhla hospodářského výsledku před zdaněním ve výši Kč před zdaněním. Zisk po zdanění činí cca Kč, daň z příjmu pak cca Kč. Tabulka srovnání plánu a skutečných výsledků hospodaření výnosy náklady výsledek plánované hodnoty Kč Kč Kč skutečné hodnoty Kč Kč (*) Kč procento plánu 81% 77% 1400% (*) před zdaněním Podíl subdodávek na celkovém objemu výnosů byl v úrovni Kč (cca 24%), kdy nejvyšší podíl subdodávek byl realizován na zakázkách pro Liberecký kraj (zpracování Programu rozvoje HSO LK v objemu Kč, příprava NRP ČR pak subdodávky ve výši Kč). Finanční výsledky Rozvaha je uvedena v příloze Výkaz zisků a ztrát je uveden v příloze Přehled peněžních toků je uveden v příloze Příloha k uzávěrce je uvedena v příloze Společnost v hospodářském roce 2005 uzavřela smlouvu o kontokorentním úvěru ve výši Kč s bankovním ústavem Volksbank CZ a.s. na dobu 12 měsíců (červenec 2006 červen 2007, č. smlouvy ARR-P-54/2006). Během sledovaného účetního období nebyl kontokorentní úvěr čerpán. Společnost byla v hospodářském roce 2005 schopna plnit své finanční závazky ve lhůtách splatnosti, neeviduje za sledované účetní období žádné neuhrazené závazky. Společnost eviduje k datu neuhrazené pohledávky z běžné obchodní činnosti ve výši Kč, z toho z činnosti na realizaci projektu 3-CIP za 1. pololetí r.2006 ve výši cca Kč a za činnosti EuroInfoCentra za kalendářní rok 2005 ve výši cca Kč. Tyto pohledávky budou uhrazeny pravděpodobně ve třetím kalendářním čtvrtletí r Společnost zaplatila ve sledovaném účetním období zálohy na daň z příjmu právnických osob ve výši Kč, což vzhledem k výsledku hospodaření znamená přeplatek na dani ve výši Kč. Struktura zakázek Liberecký kraj... celkem Kč, tj. 31% města a obce... celkem Kč, tj. 16% 7 / 11

8 ostatní klienti... celkem Kč, tj. 38% projekt 3-CIP... celkem Kč, tj. 4% EIC... celkem Kč, tj. 11% Jak je patrné, oproti předcházejícím rokům stoupl podíl Libereckého kraje jako odběratele služeb Agentury, což bylo dáno rozhodnutím Libereckého kraje využít Agentury při přípravě programových rozvojových dokumentů na následující programové období. Práce na těchto dokumentech pak naplnila po značnou dobu hospodářského roku, zejména podzimu 2005 a zimy 2005/2006 odborné kapacity Agentury. Proporcionálně tomu poklesl podíl zakázek měst a obcí, neboť v personálním obsazení Agentury nebylo někdy možné poptávku obcí uspokojit. Významným podílem se na výnosech Agentury podílela tradičně činnost EuroInfoCentra a nelze přehlédnout výnosy z realizace projektu 3-CIP. Zakázky soukromého sektoru pak tvoří z celkové sumy výnosů pouhých cca Kč, tedy cca 13% celkových výnosů. 8 / 11

9 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A PROPOJENÝMI OSOBAMI ( 66a obchodního zákoníku) Ve sledovaném období společnost (Agentura) jako osoba ovládaná ve smyslu 66a obchodního zákoníku uzavírala obchodní závazkové vztahy s oběma společníky osobami ovládajícími. Přehled těchto vztahů a smluv v podobě zprávy ve smyslu odst. (9), 66a obchodního zákoníku je uveden dále. Mezi Agenturou a společníkem Liberecký kraj byly uzavřeny tyto smlouvy: Smlouva o dílo č. ARR-180/2005 Zpracování Programu rozvoje hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje na částku ve výši Kč bez DPH, Mandátní smlouva č. ARR-185/2005 Zastupování Libereckého kraje při přípravě Národního rozvojového plánu ČR na období , plnění ve výši Kč bez DPH, Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku č. ARR-201/2006 na realizaci Vyhledávací studie firem pro založení sklářského klastru v Libereckém kraji, plnění ve výši Kč, Objednávka č. ARR-188/2005 na zajištění řízení projektu Infrastruktura pro oddělený sběr nebezpečných složek v Libereckém kraji v celkové ceně Kč bez DPH, Objednávka č. ARR-202/2005 na zpracování Komparační aktualizace priorit PRLK s NRP ČR ve výši Kč bez DPH, Objednávka č. ARR-181/2005 na zajištění programu akce NISAINVEST 2005 v celkovém plnění Kč bez DPH, Objednávka č. ARR-190/2005 na poradenské činnosti v rámci projektu Partnerství pro Liberecký kraj ve výši plnění Kč bez DPH, a další drobné objednávky. Celkem byly uzavřeny obchodní vztahy mezi společníkem Liberecký kraj jako objednatelem a Agenturou v souhrnné výši cca Kč, z toho plnění ve sledovaném období cca Kč bez DPH (vč. DPH pak cca Kč). K rozvahovému dni (k ) byl zůstatek nezúčtované zálohy, poskytnuté společníkem Liberecký kraj na plnění v rámci smlouvy ARR-180/2005 ve výši Kč bez DPH (tj. cca Kč vč. DPH). Tato záloha byla zúčtována plněním k Mezi Agenturou a společníkem Euroregion Nisa, regionální sdružení, byly uzavřeny tyto smlouvy: Smlouva č. ARR-P-45/2005 o podnájmu nebytových prostor, kdy Agentura pronajímá společníku Euroregin Nisa (ERN) nebytové prostory o rozloze 146 m 2 na adrese Tř. 1.máje 858/26, Liberec, společně s dalšími službami (kopírovací práce, telefon a internet, úklid, energie). Podmínky podnájemní smlouvy odpovídají výší nájmu smlouvě nájemní mezi Agenturou a majitelem objektu, náklady na služby byly přeúčtovávány ERN poměrně podle plochy pronajatých prostor, případně podle skutečných nákladů dle účetních dokladů dodavatelů (telefonní hovory, kopírovací služby). Celková výše úhrad společníka ERN v hospodářském roce 2005 za pronájem prostor a související služby Kč bez DPH. Smlouva byla ukončena dohodu smluvních stran ke dni Agentura dále uzavřela ve sledovaném období obchodní závazkové vztahy s další propojenou osobou, kterou ovládá společník Liberecký kraj, a to s příspěvkovou organizací Dětský domov Jablonné v Podještědí na zpracování a řízení projektu Příprava mládeže na vstup do života mimo dětský domov s plněním ve sledovaném období ve výši Kč bez DPH. S jinými propojenými osobami Agentura obchodní ani jiné závazkové vztahy ve sledovaném období neuskutečnila. 9 / 11

10 Veškeré obchodní a jiné závazkové vztahy mezi Agenturou jako osobou ovládanou a společníky (osobami ovládajícími) či dalšími propojenými osobami (osobami ovládanými společníky) byly uzavřeny vždy s finančním plněním ve prospěch Agentury. Z hlediska hotovostních toků pak Agentura v prosinci 2005 převedla částky odpovídající výši rozděleného zisku za hospodářský rok 2004 na účty společníka Liberecký kraj ( ,50 Kč dne ) a společníka ERN ( ,50 Kč dne ). Z pohledu právních úkonů, učiněných společníky vůči společnosti pak došlo pouze k projednání výsledků hospodaření společnosti za hospodářský rok 2004 na jednání dozorčí rady a valné hromady společníků dne a ke změně složení dozorčí rady k z podnětu společníka Liberecký kraj. Tyto úkony neměly na chod a řízení společnosti přímý vliv. Lze tedy konstatovat, že ze vztahů mezi společníky jako osobami ovládajícími a Agenturou jako osobou ovládanou nevznikla Agentuře žádná majetková újma (viz 66a, odst. 8, obchodního zákoníku). 10 / 11

11 ZÁVĚRY Výroční zpráva společnosti ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., za hospodářský rok 2005 podává základních informace o činnosti společnosti v období Společnost v uvedeném období vyvíjela aktivity v souladu se společenskou smlouvou a předměty podnikání a v souladu s obecně přijatým pohledem na činnost regionálních rozvojových agentur. Společnost realizovala řadu rozvojových projektů ve spolupráci s obcemi a dalšími subjekty v Libereckém kraji i mimo území kraje, zejména ve Šluknovském výběžku. Jako obchodní společnost, fungující podle obchodních podnikatelských předpisů, hospodařila společnost v uvedeném období s kladným hospodářským výsledkem ve výši Kč. Vytvořený zisk po zdanění ve výši Kč byl převeden na účet nerozděleného zisku. Ve své obchodní činnosti uzavírala společnost jako osoba ovládaná obchodní vztahy také se společníkem Liberecký kraj a společníkem Euroregion Nisa, regionální sdružení osobami ovládajícími. Tyto obchodní závazkové vztahy byly uzavřeny a plněny v souladu s dobrými mravy a platnou legislativou a za standardních obchodních podmínek. Personální a organizační uspořádání společnosti je nastaveno způsobem, který odpovídá potřebám řízení a zajištění provozuschopnosti společnosti při daném charakteru převládající obchodní činnosti příprava a řízení projektů a poradenský a informační servis. Přílohy: Zpráva auditora Rozvaha Výkaz zisku a ztrát Příloha k účetní závěrce 11 / 11

Výroční zpráva společnosti ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. za hospodářský rok 2008 ( )

Výroční zpráva společnosti ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. za hospodářský rok 2008 ( ) Výroční zpráva společnosti ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. za hospodářský rok 2008 (1.6. 2008-31.5. 2009) Obsah: 1. Profil společnosti str. 2 2. Správní a organizační struktura společnosti

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Finanční zpráva České inovace, o.p.s.

Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Účetní závěrka (nekonsolidovaná) Rok končící 3. prosincem 23 Zde jsou uvedeny jen vybrané údaje z účetní závěrky 23, která byla zpracována v souladu s vyhláškou č.

Více

Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva konaného dne 26. 02. 2013 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 1. zasedání Zastupitelstva konaného dne 29. 1. 2013, určení zapisovatelky 2.

Více

P E V N O S T P O Z N Á N Í P E V N O S T P O Z N Á N Í 2 3

P E V N O S T P O Z N Á N Í P E V N O S T P O Z N Á N Í 2 3 PEVNOST POZNÁNÍ 2 3 4 5 IQLANDIA, Liberec 498 Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové 62 2 Techmania Science Center, Plzeň 217 574 Pevnost poznání, Olomouc 8 94 Planetárium Ostrava 125 762 PEVNOST POZNÁNÍ

Více

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova 44, 370 22 České Budějovice Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31. 12. 2009 Zpráva je zpracována v souladu s 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE

Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE Profil společnosti Obchodní firma: AKCENTA GROUP SE Sídlo: Gočárova třída 312/52 500 02 Hradec Králové Česká republika IČ: 28252900

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 14 III. Firemní dokumenty 18 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 Výroční zpráva za rok 2013 SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 1 Obsah: I.Úvod... 2! II. Základní údaje o společnosti... 2! III. Orgány společnosti:... 2! IV. Historie společnosti... 3! V. Předmět

Více

Z ř i z o v a c í l i s t i n a

Z ř i z o v a c í l i s t i n a V Hradci Králové dne Čj. K R Á L O V É H R A D E C K Ý K R A J Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje Z ř i z o v a c í l i s t i n a Příspěvkové organizace Královéhradeckého

Více

Zpráva o vztazích dle 82 Zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích

Zpráva o vztazích dle 82 Zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích Zpráva o vztazích dle 82 Zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích Obchodní korporace STATUS stavební a.s., IČ: 46679120 Se sídlem Nádražní 998, 396 01 Humpolec Krajským soudem v Českých Budějovicích,

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

V. Tato zpráva o vztazích je zpracována za účetní období od 1.1.2005 do 31.12.2005. V průběhu roku 2005 zabezpečovala společnost TEPLO BRUNTÁL a.s..

V. Tato zpráva o vztazích je zpracována za účetní období od 1.1.2005 do 31.12.2005. V průběhu roku 2005 zabezpečovala společnost TEPLO BRUNTÁL a.s.. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou osobou v souladu s ustanoveními 66a zákona č. 513/1991 Obchodní zákoník ve

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Obchodní firma: Metropolitní spořitelní družstvo, zkratka MSD Orlí 482/3 602 00 Brno IČO: 25571150 I. Údaje o družstvu k 30.6.2006 Počet členů družstva: 367 Výše členského podílu

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2005 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 Základní údaje o společnosti 3 Statutární orgán: 3 Představenstvo: 3 Dozorčí rada: 3 Činnost společnosti

Více

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 O b s a h - Úvod - Základní údaje - Správní rada nadace - Účel nadace - Přehled o činnosti za rok 2012 - Finanční část hospodaření za rok 2012 - Audit - Poděkování

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Abellio CZ a.s. Výroční zpráva. za rok 2011

Abellio CZ a.s. Výroční zpráva. za rok 2011 Abellio CZ a.s. Výroční zpráva Abellio CZ a.s. za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Abellio CZ a.s. Abellio CZ a.s. Výroční zpráva Abellio a.s. za rok 2011 Obsah: 1 Úvodní slovo člena představenstva

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2015, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

řádnou valnou hromadu.

řádnou valnou hromadu. Představenstvo společnosti Lázně Poděbrady, a. s. se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ: 290 33, IČ 45147833, společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B., vložka 1471 svolává ve smyslu

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 1. Úvod 2. Stav majetku 3. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 4. Zpráva o podnikatelské činnosti 5. Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2014 6. Zpráva auditora k účetní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY. ( dle 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY. ( dle 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY ( dle 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) ZA ROK 2 0 0 9 Zpracovala: Olga Šibřinová Vedoucí finančního

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 48282928 Název: Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 1 Obsah: Obsah, přílohy... 2 Základní identifikační údaje.. 3 Výroční zpráva jednatele společnosti.. 4 Valná hromada, jednatelé... 5 Historie

Více

Společenství vlastníků jednotek Jeseniova Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2015

Společenství vlastníků jednotek Jeseniova Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2015 Společenství vlastníků jednotek Jeseniova 2852 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Příloha tvořící součást účetní závěrky 2015 1. Popis účetní jednotky Příloha k účetní závěrce za

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2009 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 2-3 Základní údaje o společnosti Statutární orgán: Představenstvo: Dozorčí rada: Činnost společnosti v roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. 2014 Vypracovali: Jana Víšková Milena Holcmanová Schválil: Oldřich Hotař V Otrokovicích dne 5. 6. 2015 Obchodní jméno: HART PRESS, spol. s r.o. Sídlo: Tř. Tomáše

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Sídlo: Liberec III, tř. 1. Máje 97/25, PSČ 46001 IČ: 48267210 (dále jen společnost ) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Článek 1 Předmět podnikání 1. Předmětem podnikání společnosti

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku.

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. Obsah: Identifikační údaje Předmět podnikání Statutární orgán Společníci Základní kapitál Managment Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. - personální složení společnosti

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Kozákov, IČ: 69892822 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Kozákov, IČ: 69892822 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK - 0118/13/Tr Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Kozákov, IČ: 69892822 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE Licence: KULB XCRGUM60 / B60 (14022008 10:52 / 200801281040) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

A. PŘEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI. Druh písemnosti. Popis písemnosti

A. PŘEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI. Druh písemnosti. Popis písemnosti KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR O D D.Ě LEN I PŘE Z K U M U A MET O D I K Y H O S POD A Ř E N [ O B C I č.j.: KUJCK 13 631/2010 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

1. Základní údaje o společnosti

1. Základní údaje o společnosti 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : Léčebné centrum sv. Markéty, a.s. Sídlo: Lázně 117, 383 01 Prachatice Právní forma: akciová společnost IČO: 260 40 166 Rozhodující předmět činnosti: Poskytování

Více

RUDOLF JELÍNEK a.s. Vizovice

RUDOLF JELÍNEK a.s. Vizovice ZPRÁVA o vztazích mezi propojenými osobami RUDOLF JELÍNEK a.s. Vizovice podle ustanovení 82 Zákona o obchodních společnostech a družstvech č. 90/2012 Sb. ODDÍL I. OSOBY TVOŘÍCÍ HOLDING 1. Ovládaná osoba

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

ve zjednodušeném rozsahu

ve zjednodušeném rozsahu Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Reklamní atelier Area

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu k 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Výroční zpráva společnosti BRAWA, a.s., za účetní období 11 měsíců končící 30. listopadu 2015 Obsah

Výroční zpráva společnosti BRAWA, a.s., za účetní období 11 měsíců končící 30. listopadu 2015 Obsah Výroční zpráva společnosti BRAWA, a.s., za účetní období 11 měsíců končící 30. listopadu 2015 Obsah Profil společnosti... 2 Zpráva o podnikatelské činnosti... 4 Následné události... 5 Zpráva o vztazích

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

BÉBR & SEIDLOVÁ. Advokátní kancelář. Ostrovského 3, Praha 5 - Smíchov, tel.: , fax: ,

BÉBR & SEIDLOVÁ. Advokátní kancelář. Ostrovského 3, Praha 5 - Smíchov, tel.: , fax: , BÉBR & SEIDLOVÁ Advokátní kancelář Ostrovského 3, 150 00 Praha 5 - Smíchov, tel.: 257 003 451, fax: 257 003 455, e-mail: info@akabas.cz Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany ATAR s.r.o.,

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha RNDr. Lenka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2008 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3-4 Základní údaje o společnosti Statutární orgán: Představenstvo: Dozorčí rada: Činnost společnosti v roce

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje , Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 91643//2014/KUUK 286/KON/2014 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

1. Základní údaje o společnosti

1. Základní údaje o společnosti 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : Léčebné centrum sv. Markéty, a.s. Sídlo: Lázně 117, 383 01 Prachatice Právní forma: akciová společnost IČO: 260 40 166 Rozhodující předmět činnosti: Poskytování

Více

Výroční zpráva. Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC. Nuart o.p.s. 2013

Výroční zpráva. Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC. Nuart o.p.s. 2013 Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC 1 Obsah Úvodní slovo 3 Poslání a cíle společnosti 4 Obecné informace o společnosti 5 Zpráva o činnosti 6

Více

Výroční zpráva společnosti ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. za hospodářský rok 2007 (1.6. 2007-31.5. 2008)

Výroční zpráva společnosti ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. za hospodářský rok 2007 (1.6. 2007-31.5. 2008) Výroční zpráva společnosti ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. za hospodářský rok 2007 (1.6. 2007-31.5. 2008) Obsah: 1. Profil společnosti str. 2 2. Správní a organizační struktura společnosti

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Střezetice 48. 503 12 Všestary

Střezetice 48. 503 12 Všestary KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střezetice, IČ: 00269646 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sendraž, IČ: 00654086 za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Výroční zpráva. GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s.

Výroční zpráva. GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s. Výroční zpráva GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s. 2013 Obsah I. Úvodní slovo ředitele společnosti II. Profil společnosti Základní údaje o společnosti Orgány společnosti Hlavní ukazatele společnosti

Více

P ř í l o h a k účetní závěrce Období: 1. červenec červen 2016

P ř í l o h a k účetní závěrce Období: 1. červenec červen 2016 STATUS stavební a.s., Nádražní 998, 396 01 Humpolec IČ: 46679120 P ř í l o h a k účetní závěrce Období: 1. červenec 2015-30. červen 2016 Název účetní jednotky: Sídlo: Právní forma: STATUS stavební a.s.,

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Výroční zpráva společnosti ARKADIA, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti ARKADIA, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti ARKADIA, a.s. za rok 2011 Obsah Profil společnosti a výhled do roku 2012 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti ARKADIA, a.s. a o stavu jejího majetku za

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Výroční zpráva Česká rozvojová agentura o.p.s.

Výroční zpráva Česká rozvojová agentura o.p.s. 2007 Výroční zpráva Česká rozvojová agentura o.p.s. Zdeněk Ertl Česká rozvojová agentura o.p.s. 8.9.2007 Česká rozvojová agentura o.p.s. 2007 výroční zpráva Obsah: A.) Úvodní slovo předsedy správní rady

Více

.s Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, Český Dub IČ:

.s Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, Český Dub IČ: .s. 2015 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více