A. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ"

Transkript

1 A. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ 1) Název a adresa školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Název a IČO: Střední odborná škola sociální Evangelická akademie, Adresa: Kladská 335, Náchod Webová adresa: ová adresa: 2) Vydání rozhodnutí o zapsání do rejstříku školských právnických osob: Dne: , č.j.: 7362/ ) Datum zápisu školy do rejstříku školských právnických osob: Dne ) Odloučená pracoviště: nemáme 5) Zřizovatel: Českobratrská církev evangelická, IČO , Jungmannova 9, Praha 1 6) Ředitel školy: Mgr. David Hanuš 7) Zástupci ředitele: Mgr. Monika Hartmannová- zástupce statutárního orgánu školské právnické osoby Mgr. Petra Čepelková- zástupce ředitele školy pro pedagogickou činnost 8) Typ školy a školských zařízení: Počet tříd Počet žáků školy k k Přepočtený počet žáků na třídu podle stavu k Přepočtený počet pedagogických pracovníků k Počet žáků na přepočtených pedagogických pracovníků k Střední odborná škola ,87 14,68 14,1 Typ školského zařízení Počet žáků podle stavu k Přepočtený počet pracovníků Počet žáků na přepočtený počet pracovníků Školní jídelna Domov mládeže Družina - - -

2 B. PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 9) OBORY A FORMA STUDIA Vyučované obory ve školním Kód oboru roce 2009/2010 (KKOV) Sociální pečovatelství M/008 Sociální vychovatelství M/009 Forma studia Denní Denní Dálkové studium ani studium při zaměstnání škola nemá. C. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY, JEJICH KVALIFIKACI, PRAXI A ZPŮSOBILOSTI: 10) personální zabezpečení ve škole: Pracovníci k fyzické osoby k (prům.) přep. pracovníci K fyzické osoby Pedagogičtí 17 14, ,85 Nepedagogičtí 4 1,74 4 2,079 k (prům.) přep. pracovníci 11) věková struktura pedagogických pracovníků celkem k Věk do 30 let let let let nad 60 let z toho důchodci ) kvalifikace pedagogických pracovníků celkem (odborná a pedagogická způsobilost) k : kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci Celkem 15 2 Z toho ženy ) stálí a externí pedagogičtí pracovníci celkem : stálí pracovníci externí pracovníci Celkem 16 1 Z toho ženy ) aprobovanost výuky k v %: Plně kvalifikovaně vyučované předměty 85,66% Má pedagogické vzdělání 88,24%

3 15) odchody pedagogických pracovníků v průběhu školního roku 1 16) nově přijatí absolventi učitelského studia 0 17) nově přijatí absolventi neučitelského studia 0 18) další vzdělávání pedagogických pracovníků: doplňkové studium 1 semináře 11 D. ÚDAJE O ŽÁCÍCH 19) Počet tříd a žáků a) počet tříd k počet žáků k Tabulka k studijní obor / kód oboru: Délka studia: ročníky počet tříd: počet žáků: forma studia: M/008 4 roky 1.2. a denní M/009 4roky a denní b) průměrný počet žáků na učitele (fyzické osoby): 12 20) Srovnání se školním rokem 2008/2009: a) nové obory: 0 b) zrušené obory: 0 c) dobíhající obory: 0 d) navýšení celkové kapacity školy: 0 21) Údaje o přijímacím řízení do 1. ročníku šk. roku 2010/2011 (1.kolo) obor: sociální činnost počet přihlášených 111 počet přijatých 89 odevzdalo zápisový lístek 59

4 22) Prospěch žáků na konci 2. pololetí školního roku 2009/2010 Ročník počet žáků prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl nebo neklasifikován na konci II. pololetí 1. PV V PV V PV V P V Celkem ) Chování žáků na konci II. pololetí : a) vyloučení žáci denní studium: ročník vyloučení celkem z důvodu prospěchu z důvodu chování z jiných důvodů 1.V PV P V P V V celkem b) hodnocení chování Ročník chování velmi dobré chování uspokojivé chování nehodnoceno neuspokojivé 1.PV V V PV V PV P V Cekem d) zameškané hodiny školní rok 2009/2010 za 2. pololetí ročník Počet zameškaných hodin z toho neomluvených průměrný počet zameškaných hodin na žáka 1.PV ,409 1.V ,867 2.V ,875 2.PV ,560 3.V ,500 3.PV ,964 4.V ,333 4.P ,364 Celkem ,359

5 24) Maturitní zkoušky Výsledky maturitních zkoušek v řádném termínu ve školním roce 2009/2010 školní rok 2009/2010 počet maturujících žáků z toho opakujících z toho v náhradním termínu prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli c) počet žáků nepřipuštěných k maturitě v červnu 2010 : 1 důvody: nedokončený 4. ročník - 25) Přijímací řízení na vyšší typ školy: Absolventi při slavnostním předávání maturitních vysvědčení obdrží dotazník o jejich dalším působení, ale většina ho neodevzdala, a proto informace nelze objektivně podat. E. DALŠÍ INFORMACE: 26) Školská rada Školská rada Střední odborné školy sociální - Evangelické akademie se ve školním roce jednala dvakrát a zabývala se následujícím: 1. Projednáváním výroční zprávy za rok Žádostmi o příspěvky z Nadačního fondu pro podporu církevního školství na rok Rada podpořila všechny návrhy. PaedDr. Jaroslav Dobýval-místopředseda školské rady 27) Školní stravování: v jiné jídelně, kde VOŠstavební a SPŠstavební arch. J. Letzela,Náchod, Pražská ) Domov mládeže: nemáme- zprostředkováváme kapacita, naplněnost - kvalifikace pracovníků DM - z našich studentů ubytováno v DM 31 žáků

6 29) Výsledky kontrol - kontrola ČŠI ve školním roce 2009/2010 nebyla. Výsledky kontrola odvodů a pojištění byly bez závad. 30) Školní a mimoškolní aktivity a vzdělávání pedagogů SEZNAM ŠKOLNÍCH A MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Datum Název, stručný popis a cíl aktivity Třída/-y podílející se na aktivitě Slavnostní bohoslužba k zahájení všechny školního roku 2009/2010 Seznamovací pobyt v Bělči pro studenty nastupující do 1. ročníku na SOŠS-EA Souvislá praxe na odborných 2009 pracovištích praxí Veřejně prospěšná sbírka SVĚTLUŠKA Exkurze Stacionář Cesta a respitní péče Náchod / v rámci praxí / Exkurze ÚSP a DD Česká Skalice / v rámci praxí / Projektový den / 200 výročí Louise Brailla a 100 výročí Bartoňova sirotčince / Putování s kamarády (pro děti z MŠ, ZŠ a stacionářů), pro žáky prvního stupně připraveny soutěže s ekologickou tématikou Souvislá praxe na odborných 2009 pracovištích praxí Exkurze Dětský domov a Diakonie Broumov / v rámci praxí / Exkurze Stacionář Nona v Novém Městě nad Metují / v rámci praxí / Kino Vesmír v Náchodě cestovatelská beseda s promítáním Lucie a Michal na kole všemi kontinenty Zodpovědný pedagog Mgr. R.Žárský ročníky Pedagogický sbor 1.V a 1.PV Mgr. T.Štěpánová Mgr.M.Veverková Mgr.M.Hartmannová PhDr.J. Müllerová Žáci 4.P, Mgr.V.Stašková 4.V 2.V Mgr.P.Čepelková 4.P Mgr.V.Stašková 3.V Mgr.V.Stašková Žáci školy 2.V, 2.PV, 3.V, 3.PV Pedagogický sbor Mgr.J.Friedová Ing.R.Stryhalová Mgr.T.Štěpánová Bc.H.Havlová PhDr.J. Müllerová Mgr.V.Stašková Žáci 3.V, 3.PV 3.V Mgr.V.Stašková 3.PV Žáci 1.V,1.PV, 2.V a 2.PV Mgr.V.Stašková Mgr.J.Dvořák Mgr.M.Veverková Ing.R.Stryhalová Ing.J.Regner

7 Den otevřených dveří 12:00-18:00 Vybraní žáci školy Přednáška zástupce z AT poradny / alkohol a jiné závislosti / Návštěva filmového představení v kině Vesmír v Náchodě Protektor Vánoční bohoslužba ve sboru ČCE /bohoslužba a vánoční pásmo/ Maturitní ples 4.ročníku v Hronově v Čapkově sále Exkurze nízkoprahové centrum Archa v Náchodě Exkurze dětský klub Hopsáček v Náchodě Sportovní den SOŠS-EA / podpora atmosféry školy a sportovní zdatnosti studentů / Lyžařský výcvik v Krkonoších hotel Vltava Strážné / ozdravný pobyt, výuka sjezdového lyžování, běhu na běžkách / Žáci všech ročníků Žáci r. Žáci školy Mgr.D.Hanuš, Mgr.P.Čepelková, Mgr.M.Hartmannová, Mgr.Stryhalová Mgr.Dvořák Ing.R.Stryhalová Mgr.T.Štěpánová Bc.H.Havlová PhDr.J. Müllerová Mgr.J.Dvořák, Mgr.J.Friedová, Ing.R.Stryhalová, Mgr.T.Štěpánová, PhDr.J.Müllerová, Ing.J.Regner, Mgr.D.Čapková Bc.H.Havlová Pedagogický sbor Žáci školy Mgr.D.Hanuš, Mgr.J.Veverka, PaedDr.J.Dobýval, Mgr.P.Čepelková Žáci 4.P Mgr.V.Stašková Žáci 3.V Žáci školy Žáci 2.V, 2.PV Mgr.V.Stašková PaedDr.J.Dobýval, Pedagogický sbor PaedDr.J.Dobýval, Mgr.M.Hartmannová, Ing.J.Regner, Mgr.J.Veverka Mgr.M.Veverková Mgr.P.Čepelková Mgr.R.Žárský Předávání pololetního vysvědčení Žáci školy Zástupci pedagogického sboru Pololetní prázdniny 1.PV,1.V, 3.V, 3.PV, 4.V, 4.P Pololetní prázdniny 2.PV, 2.V Exkurze stacionář NONA Nové Žáci 3.V Mgr.V.Stašková Město nad Metují / v rámci praxí / Souvislá praxe na odborných Žáci 4.P, 4.V Mgr.V.Stašková 2010 pracovištích praxí Exkurze Hospic Červený Kostelec 3.V Mgr.V.Stašková / v rámci praxí / Exkurze Teplárny Náchod 2.PV Mgr.M.Veverková

8 Návštěva Východočeského divadla v Pardubicích představení Hamlet 1.PV, 1.V Mgr.T.Štěpánová, Mgr.M.Veverková Přednáška - Sex, AIDS a vztahy 1. a 2. Zástupci učitelů / Acet lektor pan Řehák / ročníky Divadelní představení ve škole 3. a 4. Zástupci učitelů - div. Společnost Divadélko pod věží ročníky Exkurze Hvězdárna Hradec 2.V Mgr.J.Friedová /v rámci ZPV/ Přednáška DOMÁCÍ NÁSILÍ 3.PV Ing.R. Stryhalová Kino Vesmír Náchod - dokument Česká republika-země známá neznámá 1.-3.ročníky Mgr.J.Friedová Bc.H.Havlová Ing.R. Stryhalová Ing.J.Regner, Mgr.J.Dvořák Mgr.M.Veverková Velikonoční bohoslužba ve sboru 1.-4.ročníky Pedagogický sbor ČCE Náchod Návštěva divadelního představení v Městském divadle J.Čížka Náchod - Čeština činaná 1.-3.ročník Ing.R. Stryhalová Ing.J.Regner, Mgr.J.Dvořák Mgr.J.Friedová Ing.R. Stryhalová Mgr.Čapková Mgr.P.Čepelková Exkurze Praha PS ČR a Národní divadlo Cyrano z Bergeracu 3.PV a 3.V Sbírka ČERVENOBÍLÉ DNY 2.PV - na pomoc hluchoslepým Exkurze Polsko Krakow Zástupci Mgr.M.Hartmannová a koncentrační tábor Osvětim žáků Mgr.T.Štěpánová a Březinka Exkurze - Čistička odpadních vod 1.V Mgr.M.Veverková Náchod Exkurze Praha Psychiatrická 4.V a 4.P Mgr.V.Stašková léčebna Bohnice Mgr.H.Havlová Souvislá odborná praxe Žáci 2.PV Mgr.V.Stašková 2010 a 2.V Sbírka KVĚTINOVÝ DEN Studenti Mgr.P.Čepelková, / LIGA PROTI RAKOVINĚ / 3.PV Souvislá odborná praxe Žáci 3.PV Mgr.V.Stašková 2010 a 3.V Exkurze Domov Dědina Opočno 3.V Mgr.V.Stašková Setkání vedoucích praxí Źáci 3.V a Mgr. D. Hanuš 3.PV Mgr. V. Stašková Studenti 3.V 2010 a 3.PV Cyklisticko-turistický kurz chata ASTRA, Rzy v Orlických horách /ozdravný pobyt, sportovní hry, turistika, výuka jízdy na kole / PaedDr.J.Dobýval, Mgr.P.Čepelková, Ing.J.Regner Mgr.D.Hanuš Mgr.D.Čapková Vystoupení skupiny TEN SING 1.-3.ročníky Pedagogický sbor Černilov Seznámení s Odborem mládeže 1.-3.ročníky Pedagogický sbor

9 CČE Mgr.Medková Exkurze Krkonoše a přednášky 3.V Mgr.J.Friedová Bc.H.Havlová Tajný výlet 1.-2.ročníky Třídní učitelé a 3.PV Návštěva divadelního představení 1.-2.ročníky Třídní učitelé v Městském divadle Dr.Josefa Čížka v Náchodě Lucerna a 3.PV Školní výlet 1.-2.ročníky Třídní učitelé a 3.PV Kino Vesmír Náchod - Katka 1.-3.ročníky Třídní učitelé Slavnostní zakončení školního roku 2009/2010 ve sboru ČCE 1.-3.ročníky Pedagogický sbor SEZNAM ABSOLVOVANÝCH SEMINÁŘŮ A ŠKOLENÍ PRO UČITELE VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Datum Vzdělávací program Organizátor Zástupce školy Hudebně pohybové činnosti v MŠ DVPP PhDr.J.Müllerová od podzimu do léta Rychnov n. Kn. 2.pololetí Seminář příprava na státní maturitu DVPP-Hradec Mgr. Hartmannová Seminář příprava na státní DVPP-Hradec Mgr. Štěpánová maturitu Seminář příprava na státní DVPP-Hradec Ing. Regner maturitu Seminář příprava na státní DVPP-Hradec Mgr. Veverková maturitu Seminář příprava na státní DVPP-Hradec PhDr.J.Müllerová maturitu Seminář příprava na státní DVPP-Hradec Čapková maturitu Seminář příprava na státní DVPP-Hradec Mgr. Veverková maturitu Školení-tvorba ŠVP (Smile) DVPP-Hradec Mgr. Hanuš Školení-tvorba ŠVP (Smile) DVPP-Hradec Mgr. Veverka Školení-tvorba ŠVP (Smile) DVPP-Hradec Mgr. Čepelková

10 F. INFORMACE PRO ZŘIZOVATELE: 31) Zpráva kaplanky školy Ve školním roce bylo místo školního kaplana neobsazené. 32) Spolupráce školy s místním sborem: Ve sboru se konají čtyři bohoslužby během školního roku. Zahajovací, vánoční, velikonoční a závěrečná, jichž se účastní místní pan farář Mgr. Marek Bárta, popřípadě několik členů sboru. Farář se účastní některých školních a mimoškolních akcí. V červnu navštívila školu budoucí spirituálka školy, která nastoupí od ) Příspěvky ředitele a zaměstnanců školy: Ředitel školy Během školního roku 2009/2010 jsme vypracovali dle RVP dva školní vzdělávací programy pro obory: sociální vychovatelství a sociální pečovatelství. Na základě žádosti MŠMT rozhodlo s účinností od , že stávající obory sociální činnost-sociální pečovatelství a sociální činnost-sociální vychovatelství budou jako dobíhající. Nový obor s celkovou kapacitou 260 žáků a délkou vzdělávání 4 roky bude Sociální činnost M/01. Během školního roku 2009/2010 byly učitelům přiděleny potřebné funkce pro zvládnutí státních maturit. Většina pedagogů se připravovala a vzdělávala, aby obdržela osvědčení pro výkon určené funkce. Pro lepší zvládnutí státních maturit se škola přihlásila k účasti na maturitní generálce Zapsali se všichni žáci 4. ročníku. Vzhledem k provozním podmínkám a počasí jsme změnili místo lyžařských kurzů a jezdí se do Strážného v Krkonoších, kde jsou žáci ubytováni v jedné budově a na sjezdovky se dochází. Škola zorganizovala první projektový den k 100. výročí založení Bartoňova sirotčince v Náchodě a k 200. výročí L. Brailla. Mgr. David Hanuš

11 Výchovná a kariérová poradkyně Zpráva o činnosti výchovného poradce za rok Ve školním roce se výchovná poradkyně zúčastnila zahajovacího pobytu žáků prvního ročníku v Bělči, kde jim vysvětlila podstatu poradenství ve škole a nabídla svou pomoc. V běžném provozu školy výchovná poradkyně řešila kázeňské problémy žáků (např. problémy s absencí). Dále pomáhala žákům řešit některé osobní potíže. Výchovná poradkyně spolupracovala s pedagogicko-psychologickými poradnami, se Speciálním centrem pro zrakově postižené v Hradci, se Střediskem výchovné péče Kompas v Náchodě, nově navázala spolupráci s SPC v Jánských Lázních. Na základě žádostí žáků a doporučení poradenských pracovišť vypracovala individuální vzdělávací plány. Výchovná poradkyně je zároveň i školním metodikem prevence, v červnu 2010 dokončila specializační studium ŠMP na Univerzitě Hradec. Na školní rok 2009/2010 vypracovala školní metodička prevence Minimální preventivní program. Mgr. Monika Hartmannová Zprávy z akcí školy Náš první projektový den Dne jsme slavili 100 let založení Bartoňova sirotčince, kde přednesl pan Bartoň osobně svůj projev (v podání Markéty Majtánové ). V další scéně se naše škola (představená Markétou Zahálkovou) snaží kráčet v jeho šlépějích Také slavíme 200 let výročí L. Brailla divadelní scénkou a přímým vyprávěním našich nevidomých absolventů Náš první projektový den jsme zakončili společným zpěvem pod vedením nově vzniklé kapely z řad studentů z různých ročníků. Pracovníci školy a naši vzácní hosté se poté ještě sešli u od studentů naaranžované tabule a u guláše pana ředitele Putování s kamarády Dne se konal další ročník našeho pohádkového putování. Tentokrát jsme poprvé dostali patrně lekci pokory, neboť nám pršelo. A tak jsme museli hned ráno obvolat všechna zařízení a pozvat všech asi 500 dětí k nám do školy a zde pokračovat dle krizového plánu. Nezbývalo nám, než mít jednotlivá stanoviště ve třídách a tančit s dětmi v tělocvičně. Dětem i paním učitelkám se u nás tak líbilo, že se neměly k odchodu i když už prošly všechna stanoviště a přicházely další děti. Ale nakonec se k nám do školy vešly i děti na vozíčku a speciálně vycvičení pomáhající psi. Nakonec jsme to zvládli a doufáme, že jsme udělali dětem radost!

12 Z výkresů dětí přinesených na náš pohádkový les jsme udělali Výstavu putování s kamarády, kde děti z mateřských školek provázeli samí andělé a Mikuláš. Ing. Ruth Stryhalová Zpráva zdravotníka lyžařského a cykloturistického výcviku V týdnech a jsem se opět zúčastnila dvou školních kurzů jako zdravotník. Poskytovala jsem první pomoc při nejrůznějších zraněních / poranění kolene, ruky, otlaky, odřeniny /, podávala léky při zdravotních potížích (průjmy, kašel, zvýšená teplota), měřila teploty, kontaktovala rodiče při zhoršení zdravotního stavu žáků. Žáci se na mě mohli kdykoliv obrátit, byla jsem jim k dispozici po celý den. Vážnější zranění nebylo. Mgr.Petra Čepelková Zpráva z odborných praxí ve školní roce 2009/10 O průběhu praxe ve školním roce nebudu psát tak obsáhle, jelikož se průběh praxí každý rok opakuje, jen s tím rozdílem, že nám přibývá studentů. Proto jsme rozšířili nabídku pracovišť pro průběžné praxe, a to jak pro vychovatele, tak pro pečovatele. Novými pracovišti jsou: ZŠ a MŠ speciální J. Zemana v Náchodě, Kalinův dům Hronov, Pečovatelská služba města Hronov ON Náchod lůžková rehabilitace Celkový počet odborných pracovišť se tak rozrostl na číslo 23. I nadále pokračovala dobrá spolupráce s ON Náchod, kde v tomto školním roce 11 studentů oboru sociální pečovatelství absolvovalo praktickou maturitu na interním a chirurgickém oddělení. Maturita byla pro všechny studenty úspěšná. Jako každý rok, mají studenti možnost v rámci odborných praxí, navštívit zajímavá pracoviště, kam potom odcházejí, podle svých schopností a zájmu, na 14denní souvislé praxe nebo na průběžné praxe. V tomto školním roce jsme navštívili: Ústav sociální péče a domov důchodců v České Skalici Dětský domov Broumov a Charita Broumov Společnost zdravotně postižených NONA, v Novém Městě nad Metují

13 Základní školu speciální NONA, Nové Město nad Metují Mateřské centrum Nové Město nad Metují Klub SUN Náchod, o.s. dětský klub HOPSÁČEK Hospic Anežky České v Červeném Kostelci Domov Dědina v Opočně Psychiatrickou léčebnu v Bohnicích Studenti se, jako v loňském roce, účastnili a pomáhali při organizaci kulturních a sportovních akcí, která každoročně pořádají právě vytypovaná odborná pracoviště. Mikulášské a vánoční besídky, sportovní dny, Den dětí, dětské bazárky a pod. Letos se zúčastnili i zahájení náchodské Prima sezóny, kdy připravovali pro rodiče a malé děti Čarodějnické setkání na Dobrošově. Tuto akci podpořila Kulturní a sportovní nadace města Náchoda. Tradičně jsme ve škole uspořádali setkání pracovníků odborných praxí, abychom jim za celoroční práci mohli poděkovat. Mgr. Vlasta Stašková, vyučující praxí Zpráva o lyžařském kurzu Lyžařský kurz II. ročníku proběhl ve dnech ve Strážném v Krkonoších. Ubytováni jsme byli v jedné z budov hotelu Vltava, v druhé budově jsme se stravovali. Ubytování bylo solidní, výhodou bylo, že jsme byli v budově sami. Stravování mohlo být pestřejší. Lyžařský výcvik jsme prováděli na dvou sjezdovkách vzdálených cca 200 m - začátečníci na mírnějším svahu s vlekem Poma, pokročilí jezdili na prudší sjezdovce s kotvovým vlekem. Běžkaři jezdili na cestě směrem na Pláně. Velmi náročná byla výuka začátečníků snowboardistů na instruktora Veverku bylo 11 žáků, lyžaře začátečníky, kterých bylo méně vedly instruktorky Veverková a Hartmannová. Všichni začátečníci zvládli postupně základy jízdy na svahu i na vleku. Družstva pokročilých zlepšovala úroveň jízdy na těžší sjezdovce. Ve středu odpoledne bylo volno bez lyží, byli jsme se projít po Střážném. Ve čtvrtek odpoledne se uskutečnily závody lyžařů a snowboardistů ve slalomu. Začátečníci nesoutěžili na čas, ale o to, kdo dokáže zatáčkami nejlépe sjet svah. Večery byly vyplněny přednáškou o mazání lyží a nebezpečí na horách, promítáním instruktážních filmů s lyžařskou a snowboardovou tématikou. Hrály se společenské hry a zpívalo při kytaře. V průběhu kurzu se dopustila kázeňského přestupku žákyně Coufalové bylo vyřešeno na místě. Pozitivní bylo, že nedošlo k vážnějšímu úrazu ( pouze drobné odřeniny a ani nikdo z 44 žáků nemusel kvůli nemoci odjet domů. Účel kurzu naučit začátečníky základům a zdokonalit a vyjezdit pokročilé byl velmi dobře splněn. Po letošních zkušenostech doporučuji i příští rok umístit lyžařský kurz opět do hotelu Vltava ve Strážném. Zpráva ze sportovně-turistického kurz Cykloturistický kurz proběhl v okolí Olešnice v Orlických horách. Žáci byli ubytováni v rekreačním zařízení ASTRA Dlouhé Rzy v Orlických horách. Náplní bylo:odjezd na kolech od školy přes Peklo do Rzů v O.h., ubytování a oběd, zahájení kurzu, odbíjená, pálkovaná, přednáška technika jízdy a údržba kola, míčové hry v areálu RZ, turnaj ve stolním tenis, jízda na kolách ( trasy dle zdatnosti žáků, soutěžecyklistická časovka, jízda zručnosti a jízda na pomalost, táborák- zpěv, kytara, opékání,

14 společenský večer s vyhodnocením soutěží, balení, úklid a předávání pokojů a odjezd do Náchoda ke škole. Vyjížďky na kolách byly organizovány dle možností žáků a dle počasí. Vyjížďky byly po Orlických horách- např. Olešnice v O.h., Sedloňov, Nový Hrádek, Velká Deštná, Nové Město n.m., Slavoňov, Dobrošov apod. PaedDr. Jaroslav Dobýval 34) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Ve školním roce 2009/2010 škola podnikla následující kroky k předcházení rizikového chování žáků: Adaptační pobyt žáků prvních ročníků zaměřený na pěstování tolerance a snášenlivosti Dívky prvních ročníků prošly kurzem sebeobrany Žáci se podíleli na organizaci Pohádkového lesa pro děti z náchodských škol Žáci se podílejí na projektu odboru sociální péče a zdravotnictví-prevence kriminality MÚ Náchod Spolupráce s PPP, SVP Kompas v Náchodě V rámci zdravotnických a sociálních předmětů jsou žáci seznamováni s riziky kouření a toxikománie Proškolení žáků v oblasti rizika nákazy AIDS- ACET. 35) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programu - 36) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení - 37) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů - 38) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání - G. VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Viz příloha

15 H. PŘÍLOHY 1. Zpráva o hospodaření za rok Fotodokumentace školy Výroční zprávu dne 23. září 2009 vypracoval Mgr. David Hanuš ředitel školy Výroční zpráva schválena Školskou radou Střední odborné školy sociální-evangelické akademie dne:. Den odeslání zřizovateli :

16 Příloha Výroční zprávy 2009/2010 Zpráva o hospodaření za rok 2009

17 Příloha Výroční zprávy 2009/2010 Fotodokumentace 2009/2010

A. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ

A. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ A. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ 1) Název a adresa školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Název a IČO: Střední odborná škola sociální Evangelická akademie, 00189391 Adresa: Kladská

Více

Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy

Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy za školní rok 2003/2004 1. Název školy: Evangelická akademie - vyšší odborná škola sociálně právní a střední sociální škola Praha Datum posledního

Více

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 3 b) přehled oborů vzdělávání. 4 c) popis personálního zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz, www.skola-lomnice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŢNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 (škola samostatně zřízená

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Ing. Petra Jansová SŠHSS Teplice nad Metují 17. 10. 2012 Obsah 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE... 4

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov

Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 2 Horní Benešov Vypracovali: Ing. Richard Havlík, ředitel školy Ing. Marek Jelínek, DiS., zástupce ředitele pro pedagogiku Hana Havlíková, zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva 2013 / 2014

Výroční zpráva 2013 / 2014 Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová Komenského 287, 571 01 Moravská Třebová reditelka@specmt.com, www.specmt.com, tel.: 461 316055 Výroční zpráva 2013 / 2014 Tato

Více

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 5 Výroční zpráva Školní rok 2007/2008 Výroční zpráva školy 2007-2008 Č. j. GOA/650/An/2008. Obecná část.

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

283970477 /266724456

283970477 /266724456 STŘEDNÍÍ ŠKOLA LETECKÉ A VÝPOČETNÍÍ TECHNIIKY,, ODOLENA VODA,, U LETIIŠTĚ 370 STROJÍRENSTVÍ zaměření: Letecká výroba INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 23-41-M/01 Počítačové aplikace 18-20-M/01 LETECKÝ MECHANIK 23-45-L/009

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Střední pedagogické školy Prachatice ve školním roce 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Střední pedagogické školy Prachatice ve školním roce 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Střední pedagogické školy Prachatice ve školním roce 2011/2012 2 Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje: 1. Charakteristiku školy a složení Školské rady 2. Přehled učebních

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Výroční zpráva školy

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Výroční zpráva školy Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Výroční zpráva školy 2008 / 2009 Výroční zpráva školy byla zpracována v souladu s 10 zákona č.

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

Výroční zpráva školy. Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí 2012/2013

Výroční zpráva školy. Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí 2012/2013 Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí Výroční zpráva školy 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Yvona Bůžková Schváleno školskou radou

Více