A. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ"

Transkript

1 A. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ 1) Název a adresa školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Název a IČO: Střední odborná škola sociální Evangelická akademie, Adresa: Kladská 335, Náchod Webová adresa: ová adresa: 2) Vydání rozhodnutí o zapsání do rejstříku školských právnických osob: Dne: , č.j.: 7362/ ) Datum zápisu školy do rejstříku školských právnických osob: Dne ) Odloučená pracoviště: nemáme 5) Zřizovatel: Českobratrská církev evangelická, IČO , Jungmannova 9, Praha 1 6) Ředitel školy: Mgr. David Hanuš 7) Zástupci ředitele: Mgr. Monika Hartmannová- zástupce statutárního orgánu školské právnické osoby Mgr. Petra Čepelková- zástupce ředitele školy pro pedagogickou činnost 8) Typ školy a školských zařízení: Počet tříd Počet žáků školy k k Přepočtený počet žáků na třídu podle stavu k Přepočtený počet pedagogických pracovníků k Počet žáků na přepočtených pedagogických pracovníků k Střední odborná škola ,87 14,68 14,1 Typ školského zařízení Počet žáků podle stavu k Přepočtený počet pracovníků Počet žáků na přepočtený počet pracovníků Školní jídelna Domov mládeže Družina - - -

2 B. PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 9) OBORY A FORMA STUDIA Vyučované obory ve školním Kód oboru roce 2009/2010 (KKOV) Sociální pečovatelství M/008 Sociální vychovatelství M/009 Forma studia Denní Denní Dálkové studium ani studium při zaměstnání škola nemá. C. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY, JEJICH KVALIFIKACI, PRAXI A ZPŮSOBILOSTI: 10) personální zabezpečení ve škole: Pracovníci k fyzické osoby k (prům.) přep. pracovníci K fyzické osoby Pedagogičtí 17 14, ,85 Nepedagogičtí 4 1,74 4 2,079 k (prům.) přep. pracovníci 11) věková struktura pedagogických pracovníků celkem k Věk do 30 let let let let nad 60 let z toho důchodci ) kvalifikace pedagogických pracovníků celkem (odborná a pedagogická způsobilost) k : kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci Celkem 15 2 Z toho ženy ) stálí a externí pedagogičtí pracovníci celkem : stálí pracovníci externí pracovníci Celkem 16 1 Z toho ženy ) aprobovanost výuky k v %: Plně kvalifikovaně vyučované předměty 85,66% Má pedagogické vzdělání 88,24%

3 15) odchody pedagogických pracovníků v průběhu školního roku 1 16) nově přijatí absolventi učitelského studia 0 17) nově přijatí absolventi neučitelského studia 0 18) další vzdělávání pedagogických pracovníků: doplňkové studium 1 semináře 11 D. ÚDAJE O ŽÁCÍCH 19) Počet tříd a žáků a) počet tříd k počet žáků k Tabulka k studijní obor / kód oboru: Délka studia: ročníky počet tříd: počet žáků: forma studia: M/008 4 roky 1.2. a denní M/009 4roky a denní b) průměrný počet žáků na učitele (fyzické osoby): 12 20) Srovnání se školním rokem 2008/2009: a) nové obory: 0 b) zrušené obory: 0 c) dobíhající obory: 0 d) navýšení celkové kapacity školy: 0 21) Údaje o přijímacím řízení do 1. ročníku šk. roku 2010/2011 (1.kolo) obor: sociální činnost počet přihlášených 111 počet přijatých 89 odevzdalo zápisový lístek 59

4 22) Prospěch žáků na konci 2. pololetí školního roku 2009/2010 Ročník počet žáků prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl nebo neklasifikován na konci II. pololetí 1. PV V PV V PV V P V Celkem ) Chování žáků na konci II. pololetí : a) vyloučení žáci denní studium: ročník vyloučení celkem z důvodu prospěchu z důvodu chování z jiných důvodů 1.V PV P V P V V celkem b) hodnocení chování Ročník chování velmi dobré chování uspokojivé chování nehodnoceno neuspokojivé 1.PV V V PV V PV P V Cekem d) zameškané hodiny školní rok 2009/2010 za 2. pololetí ročník Počet zameškaných hodin z toho neomluvených průměrný počet zameškaných hodin na žáka 1.PV ,409 1.V ,867 2.V ,875 2.PV ,560 3.V ,500 3.PV ,964 4.V ,333 4.P ,364 Celkem ,359

5 24) Maturitní zkoušky Výsledky maturitních zkoušek v řádném termínu ve školním roce 2009/2010 školní rok 2009/2010 počet maturujících žáků z toho opakujících z toho v náhradním termínu prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli c) počet žáků nepřipuštěných k maturitě v červnu 2010 : 1 důvody: nedokončený 4. ročník - 25) Přijímací řízení na vyšší typ školy: Absolventi při slavnostním předávání maturitních vysvědčení obdrží dotazník o jejich dalším působení, ale většina ho neodevzdala, a proto informace nelze objektivně podat. E. DALŠÍ INFORMACE: 26) Školská rada Školská rada Střední odborné školy sociální - Evangelické akademie se ve školním roce jednala dvakrát a zabývala se následujícím: 1. Projednáváním výroční zprávy za rok Žádostmi o příspěvky z Nadačního fondu pro podporu církevního školství na rok Rada podpořila všechny návrhy. PaedDr. Jaroslav Dobýval-místopředseda školské rady 27) Školní stravování: v jiné jídelně, kde VOŠstavební a SPŠstavební arch. J. Letzela,Náchod, Pražská ) Domov mládeže: nemáme- zprostředkováváme kapacita, naplněnost - kvalifikace pracovníků DM - z našich studentů ubytováno v DM 31 žáků

6 29) Výsledky kontrol - kontrola ČŠI ve školním roce 2009/2010 nebyla. Výsledky kontrola odvodů a pojištění byly bez závad. 30) Školní a mimoškolní aktivity a vzdělávání pedagogů SEZNAM ŠKOLNÍCH A MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Datum Název, stručný popis a cíl aktivity Třída/-y podílející se na aktivitě Slavnostní bohoslužba k zahájení všechny školního roku 2009/2010 Seznamovací pobyt v Bělči pro studenty nastupující do 1. ročníku na SOŠS-EA Souvislá praxe na odborných 2009 pracovištích praxí Veřejně prospěšná sbírka SVĚTLUŠKA Exkurze Stacionář Cesta a respitní péče Náchod / v rámci praxí / Exkurze ÚSP a DD Česká Skalice / v rámci praxí / Projektový den / 200 výročí Louise Brailla a 100 výročí Bartoňova sirotčince / Putování s kamarády (pro děti z MŠ, ZŠ a stacionářů), pro žáky prvního stupně připraveny soutěže s ekologickou tématikou Souvislá praxe na odborných 2009 pracovištích praxí Exkurze Dětský domov a Diakonie Broumov / v rámci praxí / Exkurze Stacionář Nona v Novém Městě nad Metují / v rámci praxí / Kino Vesmír v Náchodě cestovatelská beseda s promítáním Lucie a Michal na kole všemi kontinenty Zodpovědný pedagog Mgr. R.Žárský ročníky Pedagogický sbor 1.V a 1.PV Mgr. T.Štěpánová Mgr.M.Veverková Mgr.M.Hartmannová PhDr.J. Müllerová Žáci 4.P, Mgr.V.Stašková 4.V 2.V Mgr.P.Čepelková 4.P Mgr.V.Stašková 3.V Mgr.V.Stašková Žáci školy 2.V, 2.PV, 3.V, 3.PV Pedagogický sbor Mgr.J.Friedová Ing.R.Stryhalová Mgr.T.Štěpánová Bc.H.Havlová PhDr.J. Müllerová Mgr.V.Stašková Žáci 3.V, 3.PV 3.V Mgr.V.Stašková 3.PV Žáci 1.V,1.PV, 2.V a 2.PV Mgr.V.Stašková Mgr.J.Dvořák Mgr.M.Veverková Ing.R.Stryhalová Ing.J.Regner

7 Den otevřených dveří 12:00-18:00 Vybraní žáci školy Přednáška zástupce z AT poradny / alkohol a jiné závislosti / Návštěva filmového představení v kině Vesmír v Náchodě Protektor Vánoční bohoslužba ve sboru ČCE /bohoslužba a vánoční pásmo/ Maturitní ples 4.ročníku v Hronově v Čapkově sále Exkurze nízkoprahové centrum Archa v Náchodě Exkurze dětský klub Hopsáček v Náchodě Sportovní den SOŠS-EA / podpora atmosféry školy a sportovní zdatnosti studentů / Lyžařský výcvik v Krkonoších hotel Vltava Strážné / ozdravný pobyt, výuka sjezdového lyžování, běhu na běžkách / Žáci všech ročníků Žáci r. Žáci školy Mgr.D.Hanuš, Mgr.P.Čepelková, Mgr.M.Hartmannová, Mgr.Stryhalová Mgr.Dvořák Ing.R.Stryhalová Mgr.T.Štěpánová Bc.H.Havlová PhDr.J. Müllerová Mgr.J.Dvořák, Mgr.J.Friedová, Ing.R.Stryhalová, Mgr.T.Štěpánová, PhDr.J.Müllerová, Ing.J.Regner, Mgr.D.Čapková Bc.H.Havlová Pedagogický sbor Žáci školy Mgr.D.Hanuš, Mgr.J.Veverka, PaedDr.J.Dobýval, Mgr.P.Čepelková Žáci 4.P Mgr.V.Stašková Žáci 3.V Žáci školy Žáci 2.V, 2.PV Mgr.V.Stašková PaedDr.J.Dobýval, Pedagogický sbor PaedDr.J.Dobýval, Mgr.M.Hartmannová, Ing.J.Regner, Mgr.J.Veverka Mgr.M.Veverková Mgr.P.Čepelková Mgr.R.Žárský Předávání pololetního vysvědčení Žáci školy Zástupci pedagogického sboru Pololetní prázdniny 1.PV,1.V, 3.V, 3.PV, 4.V, 4.P Pololetní prázdniny 2.PV, 2.V Exkurze stacionář NONA Nové Žáci 3.V Mgr.V.Stašková Město nad Metují / v rámci praxí / Souvislá praxe na odborných Žáci 4.P, 4.V Mgr.V.Stašková 2010 pracovištích praxí Exkurze Hospic Červený Kostelec 3.V Mgr.V.Stašková / v rámci praxí / Exkurze Teplárny Náchod 2.PV Mgr.M.Veverková

8 Návštěva Východočeského divadla v Pardubicích představení Hamlet 1.PV, 1.V Mgr.T.Štěpánová, Mgr.M.Veverková Přednáška - Sex, AIDS a vztahy 1. a 2. Zástupci učitelů / Acet lektor pan Řehák / ročníky Divadelní představení ve škole 3. a 4. Zástupci učitelů - div. Společnost Divadélko pod věží ročníky Exkurze Hvězdárna Hradec 2.V Mgr.J.Friedová /v rámci ZPV/ Přednáška DOMÁCÍ NÁSILÍ 3.PV Ing.R. Stryhalová Kino Vesmír Náchod - dokument Česká republika-země známá neznámá 1.-3.ročníky Mgr.J.Friedová Bc.H.Havlová Ing.R. Stryhalová Ing.J.Regner, Mgr.J.Dvořák Mgr.M.Veverková Velikonoční bohoslužba ve sboru 1.-4.ročníky Pedagogický sbor ČCE Náchod Návštěva divadelního představení v Městském divadle J.Čížka Náchod - Čeština činaná 1.-3.ročník Ing.R. Stryhalová Ing.J.Regner, Mgr.J.Dvořák Mgr.J.Friedová Ing.R. Stryhalová Mgr.Čapková Mgr.P.Čepelková Exkurze Praha PS ČR a Národní divadlo Cyrano z Bergeracu 3.PV a 3.V Sbírka ČERVENOBÍLÉ DNY 2.PV - na pomoc hluchoslepým Exkurze Polsko Krakow Zástupci Mgr.M.Hartmannová a koncentrační tábor Osvětim žáků Mgr.T.Štěpánová a Březinka Exkurze - Čistička odpadních vod 1.V Mgr.M.Veverková Náchod Exkurze Praha Psychiatrická 4.V a 4.P Mgr.V.Stašková léčebna Bohnice Mgr.H.Havlová Souvislá odborná praxe Žáci 2.PV Mgr.V.Stašková 2010 a 2.V Sbírka KVĚTINOVÝ DEN Studenti Mgr.P.Čepelková, / LIGA PROTI RAKOVINĚ / 3.PV Souvislá odborná praxe Žáci 3.PV Mgr.V.Stašková 2010 a 3.V Exkurze Domov Dědina Opočno 3.V Mgr.V.Stašková Setkání vedoucích praxí Źáci 3.V a Mgr. D. Hanuš 3.PV Mgr. V. Stašková Studenti 3.V 2010 a 3.PV Cyklisticko-turistický kurz chata ASTRA, Rzy v Orlických horách /ozdravný pobyt, sportovní hry, turistika, výuka jízdy na kole / PaedDr.J.Dobýval, Mgr.P.Čepelková, Ing.J.Regner Mgr.D.Hanuš Mgr.D.Čapková Vystoupení skupiny TEN SING 1.-3.ročníky Pedagogický sbor Černilov Seznámení s Odborem mládeže 1.-3.ročníky Pedagogický sbor

9 CČE Mgr.Medková Exkurze Krkonoše a přednášky 3.V Mgr.J.Friedová Bc.H.Havlová Tajný výlet 1.-2.ročníky Třídní učitelé a 3.PV Návštěva divadelního představení 1.-2.ročníky Třídní učitelé v Městském divadle Dr.Josefa Čížka v Náchodě Lucerna a 3.PV Školní výlet 1.-2.ročníky Třídní učitelé a 3.PV Kino Vesmír Náchod - Katka 1.-3.ročníky Třídní učitelé Slavnostní zakončení školního roku 2009/2010 ve sboru ČCE 1.-3.ročníky Pedagogický sbor SEZNAM ABSOLVOVANÝCH SEMINÁŘŮ A ŠKOLENÍ PRO UČITELE VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Datum Vzdělávací program Organizátor Zástupce školy Hudebně pohybové činnosti v MŠ DVPP PhDr.J.Müllerová od podzimu do léta Rychnov n. Kn. 2.pololetí Seminář příprava na státní maturitu DVPP-Hradec Mgr. Hartmannová Seminář příprava na státní DVPP-Hradec Mgr. Štěpánová maturitu Seminář příprava na státní DVPP-Hradec Ing. Regner maturitu Seminář příprava na státní DVPP-Hradec Mgr. Veverková maturitu Seminář příprava na státní DVPP-Hradec PhDr.J.Müllerová maturitu Seminář příprava na státní DVPP-Hradec Čapková maturitu Seminář příprava na státní DVPP-Hradec Mgr. Veverková maturitu Školení-tvorba ŠVP (Smile) DVPP-Hradec Mgr. Hanuš Školení-tvorba ŠVP (Smile) DVPP-Hradec Mgr. Veverka Školení-tvorba ŠVP (Smile) DVPP-Hradec Mgr. Čepelková

10 F. INFORMACE PRO ZŘIZOVATELE: 31) Zpráva kaplanky školy Ve školním roce bylo místo školního kaplana neobsazené. 32) Spolupráce školy s místním sborem: Ve sboru se konají čtyři bohoslužby během školního roku. Zahajovací, vánoční, velikonoční a závěrečná, jichž se účastní místní pan farář Mgr. Marek Bárta, popřípadě několik členů sboru. Farář se účastní některých školních a mimoškolních akcí. V červnu navštívila školu budoucí spirituálka školy, která nastoupí od ) Příspěvky ředitele a zaměstnanců školy: Ředitel školy Během školního roku 2009/2010 jsme vypracovali dle RVP dva školní vzdělávací programy pro obory: sociální vychovatelství a sociální pečovatelství. Na základě žádosti MŠMT rozhodlo s účinností od , že stávající obory sociální činnost-sociální pečovatelství a sociální činnost-sociální vychovatelství budou jako dobíhající. Nový obor s celkovou kapacitou 260 žáků a délkou vzdělávání 4 roky bude Sociální činnost M/01. Během školního roku 2009/2010 byly učitelům přiděleny potřebné funkce pro zvládnutí státních maturit. Většina pedagogů se připravovala a vzdělávala, aby obdržela osvědčení pro výkon určené funkce. Pro lepší zvládnutí státních maturit se škola přihlásila k účasti na maturitní generálce Zapsali se všichni žáci 4. ročníku. Vzhledem k provozním podmínkám a počasí jsme změnili místo lyžařských kurzů a jezdí se do Strážného v Krkonoších, kde jsou žáci ubytováni v jedné budově a na sjezdovky se dochází. Škola zorganizovala první projektový den k 100. výročí založení Bartoňova sirotčince v Náchodě a k 200. výročí L. Brailla. Mgr. David Hanuš

11 Výchovná a kariérová poradkyně Zpráva o činnosti výchovného poradce za rok Ve školním roce se výchovná poradkyně zúčastnila zahajovacího pobytu žáků prvního ročníku v Bělči, kde jim vysvětlila podstatu poradenství ve škole a nabídla svou pomoc. V běžném provozu školy výchovná poradkyně řešila kázeňské problémy žáků (např. problémy s absencí). Dále pomáhala žákům řešit některé osobní potíže. Výchovná poradkyně spolupracovala s pedagogicko-psychologickými poradnami, se Speciálním centrem pro zrakově postižené v Hradci, se Střediskem výchovné péče Kompas v Náchodě, nově navázala spolupráci s SPC v Jánských Lázních. Na základě žádostí žáků a doporučení poradenských pracovišť vypracovala individuální vzdělávací plány. Výchovná poradkyně je zároveň i školním metodikem prevence, v červnu 2010 dokončila specializační studium ŠMP na Univerzitě Hradec. Na školní rok 2009/2010 vypracovala školní metodička prevence Minimální preventivní program. Mgr. Monika Hartmannová Zprávy z akcí školy Náš první projektový den Dne jsme slavili 100 let založení Bartoňova sirotčince, kde přednesl pan Bartoň osobně svůj projev (v podání Markéty Majtánové ). V další scéně se naše škola (představená Markétou Zahálkovou) snaží kráčet v jeho šlépějích Také slavíme 200 let výročí L. Brailla divadelní scénkou a přímým vyprávěním našich nevidomých absolventů Náš první projektový den jsme zakončili společným zpěvem pod vedením nově vzniklé kapely z řad studentů z různých ročníků. Pracovníci školy a naši vzácní hosté se poté ještě sešli u od studentů naaranžované tabule a u guláše pana ředitele Putování s kamarády Dne se konal další ročník našeho pohádkového putování. Tentokrát jsme poprvé dostali patrně lekci pokory, neboť nám pršelo. A tak jsme museli hned ráno obvolat všechna zařízení a pozvat všech asi 500 dětí k nám do školy a zde pokračovat dle krizového plánu. Nezbývalo nám, než mít jednotlivá stanoviště ve třídách a tančit s dětmi v tělocvičně. Dětem i paním učitelkám se u nás tak líbilo, že se neměly k odchodu i když už prošly všechna stanoviště a přicházely další děti. Ale nakonec se k nám do školy vešly i děti na vozíčku a speciálně vycvičení pomáhající psi. Nakonec jsme to zvládli a doufáme, že jsme udělali dětem radost!

12 Z výkresů dětí přinesených na náš pohádkový les jsme udělali Výstavu putování s kamarády, kde děti z mateřských školek provázeli samí andělé a Mikuláš. Ing. Ruth Stryhalová Zpráva zdravotníka lyžařského a cykloturistického výcviku V týdnech a jsem se opět zúčastnila dvou školních kurzů jako zdravotník. Poskytovala jsem první pomoc při nejrůznějších zraněních / poranění kolene, ruky, otlaky, odřeniny /, podávala léky při zdravotních potížích (průjmy, kašel, zvýšená teplota), měřila teploty, kontaktovala rodiče při zhoršení zdravotního stavu žáků. Žáci se na mě mohli kdykoliv obrátit, byla jsem jim k dispozici po celý den. Vážnější zranění nebylo. Mgr.Petra Čepelková Zpráva z odborných praxí ve školní roce 2009/10 O průběhu praxe ve školním roce nebudu psát tak obsáhle, jelikož se průběh praxí každý rok opakuje, jen s tím rozdílem, že nám přibývá studentů. Proto jsme rozšířili nabídku pracovišť pro průběžné praxe, a to jak pro vychovatele, tak pro pečovatele. Novými pracovišti jsou: ZŠ a MŠ speciální J. Zemana v Náchodě, Kalinův dům Hronov, Pečovatelská služba města Hronov ON Náchod lůžková rehabilitace Celkový počet odborných pracovišť se tak rozrostl na číslo 23. I nadále pokračovala dobrá spolupráce s ON Náchod, kde v tomto školním roce 11 studentů oboru sociální pečovatelství absolvovalo praktickou maturitu na interním a chirurgickém oddělení. Maturita byla pro všechny studenty úspěšná. Jako každý rok, mají studenti možnost v rámci odborných praxí, navštívit zajímavá pracoviště, kam potom odcházejí, podle svých schopností a zájmu, na 14denní souvislé praxe nebo na průběžné praxe. V tomto školním roce jsme navštívili: Ústav sociální péče a domov důchodců v České Skalici Dětský domov Broumov a Charita Broumov Společnost zdravotně postižených NONA, v Novém Městě nad Metují

13 Základní školu speciální NONA, Nové Město nad Metují Mateřské centrum Nové Město nad Metují Klub SUN Náchod, o.s. dětský klub HOPSÁČEK Hospic Anežky České v Červeném Kostelci Domov Dědina v Opočně Psychiatrickou léčebnu v Bohnicích Studenti se, jako v loňském roce, účastnili a pomáhali při organizaci kulturních a sportovních akcí, která každoročně pořádají právě vytypovaná odborná pracoviště. Mikulášské a vánoční besídky, sportovní dny, Den dětí, dětské bazárky a pod. Letos se zúčastnili i zahájení náchodské Prima sezóny, kdy připravovali pro rodiče a malé děti Čarodějnické setkání na Dobrošově. Tuto akci podpořila Kulturní a sportovní nadace města Náchoda. Tradičně jsme ve škole uspořádali setkání pracovníků odborných praxí, abychom jim za celoroční práci mohli poděkovat. Mgr. Vlasta Stašková, vyučující praxí Zpráva o lyžařském kurzu Lyžařský kurz II. ročníku proběhl ve dnech ve Strážném v Krkonoších. Ubytováni jsme byli v jedné z budov hotelu Vltava, v druhé budově jsme se stravovali. Ubytování bylo solidní, výhodou bylo, že jsme byli v budově sami. Stravování mohlo být pestřejší. Lyžařský výcvik jsme prováděli na dvou sjezdovkách vzdálených cca 200 m - začátečníci na mírnějším svahu s vlekem Poma, pokročilí jezdili na prudší sjezdovce s kotvovým vlekem. Běžkaři jezdili na cestě směrem na Pláně. Velmi náročná byla výuka začátečníků snowboardistů na instruktora Veverku bylo 11 žáků, lyžaře začátečníky, kterých bylo méně vedly instruktorky Veverková a Hartmannová. Všichni začátečníci zvládli postupně základy jízdy na svahu i na vleku. Družstva pokročilých zlepšovala úroveň jízdy na těžší sjezdovce. Ve středu odpoledne bylo volno bez lyží, byli jsme se projít po Střážném. Ve čtvrtek odpoledne se uskutečnily závody lyžařů a snowboardistů ve slalomu. Začátečníci nesoutěžili na čas, ale o to, kdo dokáže zatáčkami nejlépe sjet svah. Večery byly vyplněny přednáškou o mazání lyží a nebezpečí na horách, promítáním instruktážních filmů s lyžařskou a snowboardovou tématikou. Hrály se společenské hry a zpívalo při kytaře. V průběhu kurzu se dopustila kázeňského přestupku žákyně Coufalové bylo vyřešeno na místě. Pozitivní bylo, že nedošlo k vážnějšímu úrazu ( pouze drobné odřeniny a ani nikdo z 44 žáků nemusel kvůli nemoci odjet domů. Účel kurzu naučit začátečníky základům a zdokonalit a vyjezdit pokročilé byl velmi dobře splněn. Po letošních zkušenostech doporučuji i příští rok umístit lyžařský kurz opět do hotelu Vltava ve Strážném. Zpráva ze sportovně-turistického kurz Cykloturistický kurz proběhl v okolí Olešnice v Orlických horách. Žáci byli ubytováni v rekreačním zařízení ASTRA Dlouhé Rzy v Orlických horách. Náplní bylo:odjezd na kolech od školy přes Peklo do Rzů v O.h., ubytování a oběd, zahájení kurzu, odbíjená, pálkovaná, přednáška technika jízdy a údržba kola, míčové hry v areálu RZ, turnaj ve stolním tenis, jízda na kolách ( trasy dle zdatnosti žáků, soutěžecyklistická časovka, jízda zručnosti a jízda na pomalost, táborák- zpěv, kytara, opékání,

14 společenský večer s vyhodnocením soutěží, balení, úklid a předávání pokojů a odjezd do Náchoda ke škole. Vyjížďky na kolách byly organizovány dle možností žáků a dle počasí. Vyjížďky byly po Orlických horách- např. Olešnice v O.h., Sedloňov, Nový Hrádek, Velká Deštná, Nové Město n.m., Slavoňov, Dobrošov apod. PaedDr. Jaroslav Dobýval 34) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Ve školním roce 2009/2010 škola podnikla následující kroky k předcházení rizikového chování žáků: Adaptační pobyt žáků prvních ročníků zaměřený na pěstování tolerance a snášenlivosti Dívky prvních ročníků prošly kurzem sebeobrany Žáci se podíleli na organizaci Pohádkového lesa pro děti z náchodských škol Žáci se podílejí na projektu odboru sociální péče a zdravotnictví-prevence kriminality MÚ Náchod Spolupráce s PPP, SVP Kompas v Náchodě V rámci zdravotnických a sociálních předmětů jsou žáci seznamováni s riziky kouření a toxikománie Proškolení žáků v oblasti rizika nákazy AIDS- ACET. 35) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programu - 36) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení - 37) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů - 38) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání - G. VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Viz příloha

15 H. PŘÍLOHY 1. Zpráva o hospodaření za rok Fotodokumentace školy Výroční zprávu dne 23. září 2009 vypracoval Mgr. David Hanuš ředitel školy Výroční zpráva schválena Školskou radou Střední odborné školy sociální-evangelické akademie dne:. Den odeslání zřizovateli :

16 Příloha Výroční zprávy 2009/2010 Zpráva o hospodaření za rok 2009

17 Příloha Výroční zprávy 2009/2010 Fotodokumentace 2009/2010

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

A. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ

A. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ A. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ 1) Název a adresa školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Název a IČO: Střední odborná škola sociální Evangelická akademie, 00189391 Adresa: Kladská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

A. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZE Í

A. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZE Í A. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZE Í 1) ázev a adresa školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Název a IČO: Střední odborná škola sociální Evangelická akademie, 00189391 Adresa: Kladská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Obsah s s s s! " s # $ " s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( ". ( s ( " s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ "!.! s * # 1, $ $ s s " (. s * %! ".! s. s * 2! 3

Obsah s s s s!  s # $  s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( . ( s (  s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ !.! s * # 1, $ $ s s  (. s * %! .! s. s * 2! 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah s s s s! " s # $ " s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( ". ( s ( " s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ "!.! s * # 1, $ $ s s " (. s * %! ".! s. s * 2! 3 4 $. s * 5 $ 6 6 ".,.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého o škole za školní rok 2001/2002 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A SOUKROMÉ GYMNASIUM JOSEFA ŠKVORECKÉHO Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 TELEFON

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ údaje za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ údaje za školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ údaje za školní rok 2011/2012 Název školy dle zařazení v rejstříku škol: Základní škola a Základní umělecká

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-510/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-510/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256 vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Purkyňova

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mateřská ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERŠPICE, OKRES VYŠKOV, příspěvková organizace Heršpice 17, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 750 242 50 tel: 544222195, e-mail: zsherspice@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f 1 Podklady ke zpracování tabulkové a textové části výroční zprávy za školní rok 2003/2004 v souladu s 17 e odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a O b ch o d n í a k a d e m i e, R u m b u r k, příspěvková organizace

S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a O b ch o d n í a k a d e m i e, R u m b u r k, příspěvková organizace S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a O b ch o d n í a k a d e m i e, R u m b u r k, příspěvková organizace F r a n t i š k a N o h y 959/6 www.szds-oa.cz info@szds-oa.cz Výroční zpráva za

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010 Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do nového šk. roku, příprava úvodních besed Spolupráce s PPP Plzeň, pracoviště Domažlice aktualizace zpráv žáků se SVP Příprava materiálů

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka Erhartová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Slavnostní

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více