Listování v občasníku:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Listování v občasníku:"

Transkript

1 Co je v Čtení, jinde není: Novoroční předsevzetí, Občasníček, Slovo starosty, ROP, TK Sananim, Blahopřejeme, O čestický brambor, Vánoční besídka ZŠ, Zdravé stárnutí, Hezké mezisvátkové odpoledne, Informace obce Dřešín, Černá briga, Vynálezce, Dějiny rodů Listování v občasníku: Fotbal Čestice Hoslovice 1:1. Vrtulník u čističky naštěstí ho na odvoz zraněného dělníka nebylo třeba, stačila sanitka Památka zesnulých Vítězem prezidentských voleb v USA se stal Barack Obama Den válečných veteránů. V r ustavující celostátní konference SSM Členky ČSŽ Čestice se sešly na výborové schůzi v salonku Lidového domu Čestice Světový den diabetu SDH Čestice ukončil hasičskou sezónu Státní svátek - den boje za svobodu a demokracii Okrsek SDH městyse Čestice Vyhodnocení soutěže O čestický brambor v sále Lidového domu. Předváděčka výrobků firem DEDRA a Energetix na ÚM. Před 664 lety položen základní kámen chrámu sv. Víta. Před 112 lety založen klub Slavia První hon MS Háj Čestice. Před 45 lety zastřelen J.F.Kennedy V r odhlasovalo FS rozdělení Československa Předváděčka v kadeřnictví u p. Peleškové od firmy Nahrin Výborová schůze členů SDH Čestice v salonku Lidového domu Čestice adventní neděle. Schůze ČSV v salonku Lidového domu Výborová schůze členek ČSŽ Čestice v salonku Lidového domu Čestice Před 38 lety padl Král smrků na Boubíně Tradiční návštěva čertů, anděla a Mikuláše v rodinách po celé obci. Babinec ČSŽ Čestice vystřihování vánočních filigránů a ozdob Hon MS Háj Čestice. II. ročník Mikulášského turnaje ve společenských hrách pořádal ČSŽ Setkání seniorů Valná hromada SDH Čestice v sále Lidového domu Čestice Koncert SHŠ Radešov v sále Lidového domu Tradiční staročeská zabijačka pořádaná členy SDH Čestice před restaurací. Adventní odpoledne na nádvoří zámku v Česticích Prodej vánočních kaprů před restaurací Čestice Štědrý den Tradiční Poslední leč MS Háj Čestice v sále Lidového domu Čestice Silvestr Mikulášský turnaj ČSŽ Čestice uspořádal pro děti v sobotu 6. prosince v respiriu ZŠ Čestice již II. ročník mikulášského turnaje ve společenských hrách. Nechyběla ani nadílka s Mikulášem a čertem se sladkou odměnou. Děti si zahrály různé společenské hry, nakreslily pěkný vánoční obrázek a nechybělo ani malé pohoštění pro všechny účastníky. I když účast dětí nebyla velká, těm, co přišly, se mezi námi určitě líbilo. Tak opět za rok. Za ČSŽ Čestice Jana Kubešová

2 Není třeba slova více, je tu ČTENÍ pro Čestice. Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám do letošního roku 2009 popřál hodně zdraví, štěstí lásky a spokojenosti a aby se Vás očekávaná finanční krize dotkla pokud možno v co nejmenší míře. Dvanáctého prosince proběhlo v sále Lidového domu tradiční setkání seniorů. Žáci soukromé hudební školy si připravili pěkné vystoupení a po té byla na programu volná zábava doprovázená hudebním vystoupením kapely Akord pana Hartla. Myslím, že se akce povedla, a že i v dalších letech bude tak hojně navštěvovaná jako tentokrát. V neděli od 10 hodin členové SDH Čestice připravili vesnickou zabijačku spojenou s prodejem tradičních zabijačkových specialit. V odpoledních hodinách na nádvoří čestického zámku se konalo adventní odpoledne pod patronátem Kulturního spolku a ČSŽ, při kterém jste si mohli zakoupit výrobky s vánoční tématikou, které vyrobili žáci základní školy, poslechnout vánoční písně a koledy v podání různých interpretů a v neposlední řadě se i občerstvit zahřát sklenkou horké medoviny, punče nebo grogu. Obě tyto akce se zdařily a mě nezbývá než organizátorům, účinkujícím a výrobcům upomínkových předmětů poděkovat za zabezpečení této akce. Koncem minulého roku jsme byli seznámeni firmou RUMPOLD, která pro nás zabezpečuje svoz komunálního odpadu, se zvýšením cen na svozový den a i za ukládání odpadu. Pro nás to znamená další navýšení nákladů na likvidaci komunálního odpadu, které se samozřejmě musí promítnout i do výše poplatků jednotlivých poplatníků. I když se toto zdražení neprojeví v poplatcích hned, ale až v následujících letech, musíme již dnes přemýšlet jak náklady snížit. Nejdůležitějším i nadále zůstává důsledné třídění odpadů, a proto apeluji na zdravý rozum spoluobčanů, aby si uvědomili, že kvalitním tříděním odpadů šetří hlavně svoji peněženku. Další možností je snížit počet svozových dnů, a to pravděpodobně na celoroční čtrnáctidenní provoz. Někteří z nás mohou namítnout, že nevystačí s jednou popelnicí tak dlouho, další mohou protestovat, že topí plynem a popelnice jim stačí na měsíc. Všichni mají tak trochu svou pravdu, a proto je potřeba najít řešení, které bude co nejméně bolet. Podoba úsporných opatření bude projednávána na následujících zasedáních zastupitelstva městyse. V posledním čtvrtletí minulého roku byly zahájeny práce na akci Regenerace přístupového schodiště k regionálnímu muzeu Čestice. Stavební část akce bude realizovat STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s.r.o. Akce je podpořena z evropského fondu pro regionální rozvoj. Viz text na následující stránce Milan Žejdl starosta Na Adventním odpoleni již tradičně vystupovala SHŠ Radešov

3 Rakušani, Němci, Češi na ČTENÍ se všichni těší. jiho Regenerace přístupového schodiště k regionálnímu muzeu Čestice Zakázka financovaná s podporou ERDF - akce Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad Prioritní osa Rozvoj cestovního ruchu Oblast podpory Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu Registrační číslo projektu: CZ.1.14/3.2.00/ Aktuální informace o průběhu přípravy a realizace projektu Projekt podpořen Regionálním operačním programem NUTS II Jihozápad Městys Čestice zajistil přípravu a v druhé výzvě k podávání žádostí dne podal žádost o zařazení projektu do ROP NUTS II Jihozápad, oblast podpory 3.2. Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu. Regionální rada ROP NUTS II Jihozápad projekt vyhodnotila a schválila jeho podporu. Celkový rozpočet projektu je ,00 Kč. Městys Čestice zařazením projektu do ROP NUTS II Jihozápad získal příslib finanční podpory na přípravu, realizaci, administrativní agendu, publicitu a řízení projektu v celkové částce ,00 Kč, kterou obdrží za předpokladu úspěšného dokončení projektu. Smlouva o poskytnutí dotace byla oboustranně potvrzena dne Dokončeno zadávací řízení, byl vybrán zhotovitel stavební zakázky V interním zadávacím řízení před zadáním zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. zadavatel, městys Čestice, vyzval k podání nabídky celkem 6 stavebních dodavatelů. Pro případný zájem dalších stavebních dodavatelů zadavatel zveřejnil text výzvy k podání nabídky také na úřední desce Úřadu městyse Čestic. Ve lhůtě stanovené pro podání nabídky ( ) obdržel zadavatel 3 nabídky, ze kterých zadavatel vybral nejvhodnější nabídku. Zadavatel dne odeslal všem uchazečům oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. Uzavřena smlouva na zhotovení stavební zakázky Dne zadavatel uzavřel smlouvu o dílo na zhotovení stavby s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku: STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r. o. (IČ ), Komenského 373, Strakonice, Celková cena stavební zakázky: ,00 Kč bez DPH, tj ,60 Kč včetně DPH. Sjednaný termín dokončení stavební zakázky: Staveniště odevzdáno vybranému zhotoviteli Dne objednatel stavební zakázky, městys Čestice, odevzdal staveniště k provádění stavebních prací vybranému zhotoviteli, společnosti STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r. o. (IČ ), Komenského 373, Strakonice, Zpráva zveřejněna vyvěšením na úřední desce Úřadu městyse Čestice dne

4 Každý člověk ocení relaxaci při ČTENÍ. Komunitní Vánoce bez Otce Martina Příjemným setkáním a společným obědem v Hoslovicích v restauraci penzionu U starýho kance uspořádal Maxmilián a křesťanští přátelé, blízcí Otci Martinovi slavnostní oběd, kde hlavním menu byl symbolicky - jak také jinak, příslušno názvu kanec, chutné kančí maso a také plno dalších dobrot. Bylo to milé poděkování němčickým klientům, jakou péči věnovali Otci Martinovi a výrazně mu ulehčili stáří a zpříjemnili poslední roky jeho života. Jak to již v komunitě bývá, klienti odcházejí, noví přicházejí, tak již mnozí, kteří péči Otci Martinovi věnovali, již v komunitě nejsou. Vánoční komunita, Vánoce, křesťanské svátky, jsou letos poprvé bez Otce Martina. Vzpomněli jsme si, jak Vánoční Svatou mši na Štědrý den sloužil Otec Martin v němčické zámecké kapli přesně před rokem. Netušili jsme, že je to jeho poslední němčická mše a jedna z posledních i v jeho životě. Nejenom komunitní život v Němčicích, ale život vůbec však pokračuje dál a tak jen zbývá na Otce Martina vzpomínat a jsou to hezké vzpomínky. V mysli nám zůstávají zejména ty hezké a příjemné a tak to má být. Otče Martine, jsi stále s námi! Na závěr moje osobní vzpomínka na Martina. Když jsem v listopadu v Izraeli navštívil ta nejsvatější poutní místa, která pro křesťany znamenají to nejvíce, po absolvování čtrnácti zastavení jsem přímo u hrobu Ježíše zapálil svíčku i za Martina, zrovna tak i v palestinském Betlémě, místa zrození. A u jeruzalémské zdi nářků jsem i Martinovi do ní vložil malý papírek s přáníčkem. Ať se tam nahoře má dobře. Terapeutická komunita Němčice soužití s regionem Již přes 17 let funguje Terapeutická komunita SANANIM v malé obci Němčice u Volyně v kraji pod Šumavou, zvaném Podlesí. Vznikla jako první zařízení svého druhu u nás a za dobu její existence se zde léčilo ze závislosti přes 400 klientů. Na úvod několik stručných údajů: kapacita komunity je 20 klientů, jedna třetina jsou ženy. Průměrný věk klientů je 33 let a průměrná délka pravidelného užívání drog přesahuje 10 let. Oddíl injekčních uživatelů je prakticky 100%. Přes 40 % klientů trpí chronickými virovými hepatitidami B a C. Jedna třetina klientů má zkušenost s výkonem trestu odnětí svobody, výjimkou nejsou ani mnohaleté pobyty ve vězení. Až polovina klientů alespoň v nějaké fázi pobytu u nás musí užívat psychiatrickou medikaci (a to jen náš psychiatr spíše terapeuticky než biologicky orientovaný a s léky rozhodně neplýtvá). Proti každému pátému klientovi je vedeno během léčby v komunitě trestní řízení za skutky spáchané před léčbou. Polovina klientů má pouze základní vzdělání. Zkušenosti s dlouhodobým fungováním v zaměstnání má pouze malá část z nich. Motivem pro naše sdělení byla potřeba podělit se o zajímavou zkušenost: že zařízení pro léčbu závislostí, jehož obyvatelé jsou v obecném povědomí často zaslouženě vnímáni jako naprostý odpad společnosti, může být významným a aktivním prvkem společenského života v obci i širším okolí. Že klienti mohou již během léčby rozvíjet autentické sousedské vztahy také proto, že terapeutická komunita je pro většinu z nich na rok reálným domovem. A dále, že klienti terapeutické komunity mohou být i v širším okolí akceptováni zcela vstřícně, beze strachu a bez předsudků a na druhé straně bez zbytečného sentimentu. Rodiče tak pouští své děti samotné na hry v přírodě organizované klienty a na mikulášské besídce máme vždy plno. A účastníci masopustního průvodu nám už odpustili, že jsme je kvůli podroušenosti nevpustili do areálu komunity. Mnohé firmy v okolí ochotně zaměstnávají naše klienty ve třetí fázi léčby na základě dobrých zkušeností s jejich předchůdci.

5 Slyšel jsem, že za pár let ČTENÍ jde na internet. Nemáme univerzální recept na harmonické soužití drogového zařízení s okolím, ale pokusíme se popsat některé okolnosti, které k tomu přispěly. Naším příspěvkem chceme poděkovat lidem, kteří jsou schopni ve svém sousedství přijmout terapeutické komunity, kontaktní a substituční centra a další programy pro závislé na drogách. A taky páteru Martinovi Víchovi, který pro nás po celou dobu našeho působení v Němčicích mnoho vykonal, a my zase měli tu čest postarat se o něj u nás v komunitě v posledních dvou letech jeho života. Obec Němčice se stala místem pro komunitu až na třetí pokus, nejprve se uvažovalo o malé obci na Brdech poblíž Prahy, potom byla v hledáčku Roubíčkova Lhota na Benešovsku. Teprve Němčice nás přijaly a tak 16. ledna 1991 nastoupili první tři klienti. Pro obec Němčice jsme ale nebyli úplně neznámí, předtím již v objektu Dlauhoweských byly děti z Výchovného ústavu a Střediska mládeže Praha Klíčov na dlouhodobém pobytu, další skupiny jezdily na víkendy. I ony byly problémové, s výchovnými problémy, tak i se zkušenostmi s užíváním alkoholu a drog. Přesto nás obec s bývalým, dnes již zesnulým starostou Václavem Jarolímem, tak i současným Janem Vasalem, přijala. Přijali nás i místní občané. Za poměrně dlouhou dobu působení jsme uskutečnili nespočet akcí Obec Němčice a my, Terapeutická komunita. Z důležitých a významných akcí lze vyjmenovat finanční přispění O.S.SANANIM při budování nové autobusové čekárny. Pomoc při jarních či příležitostných brigádách v obci, příprava i program Mikulášské besídky a Mezinárodního dne dětí pro malé občánky z obce, pomoc při němčické pouti, při velké obecní akci setkání němčických rodáků, čas od času se uskuteční sportovní utkání s místní mládeží, zejména v kopané, my jsme zase využili sportoviště v Němčicích při pořádání našich akcí, například pořádání Sportovní olympiády terapeutických komunit. ČR. Němčická terapeutická komunita, její program a fungování, není tabu, za uzavřenými dveřmi, v zimním období třeba pořádáme nejen pro naše klienty, ale i občany Němčic, Střídky, Čestic a dalších přilehlých obcí besedy či promítání filmů či diapozitivů. Obec nám výrazně pomohla zapůjčením objektu bývalé školy při natáčení celovečerního filmu Pravidla lži. Mimořádný rozměr fungování terapeutické komunity směrem do blízkého regionu byla sedmnáctiletá spolupráce s Otcem Martinem Františkem Víchem. Musíme bohužel konstatovat, že Otec Martin zemřel. Přesto, nebo právě proto, stojí za zmínku i za vzpomínku, jaká úžasná a neopakovatelná byla spolupráce s Martinem. Znali jsme se a věděli o sobě tak dlouho, jak naše komunita funguje, tedy sedmnáct let. Martin přišel na Dobrš před více než čtyřiceti lety a my jsme mu občas s klienty pomáhali na zahradě či s přípravou dřeva na zimu, on nás naopak zval na vánoční mše, kde jsme s klienty zpívali koledy nebo na křesťanský ples. I když Otec Martin mnohé klienty neznal, byli třeba noví, vždy s farníky v neopakovatelné atmosféře pro každého připravil malý dáreček. Posledních létech ze zdravotních důvodů již Otec Martin nemohl vykonávat své poslání a po krátkých pobytech v léčebně dlouhodobě nemocných ve Volyni a v Sousedovicích, přišel na Štědrý den před dvěma roky bydlet k nám, do němčické terapeutické komunity, mezi klienty léčící se ze závislosti. Možná to zní divně či absurdně, nám to však připadalo přirozené. A tak poslední dva roky Otce Martina se karta životního osudu poněkud obrátila. Po celý život se Martin, vždy se stálým úsměvem, věnoval ostatním, pomáhal jim optimismem a vírou, v posledním období jeho života se u něj klienti střídali a poskytovali mu nezbytnou pomoc ve dne i v noci, mnozí tak, jakoby byli školený zdravotnický personál. Právě díky současným či bývalým klientům mohl Otec Martin prožít zbytek života v péči, psát ještě před nedávnem Pošumavské listy a sloužit příležitostně mše na Dobrši. Teprve s posledním letošním červnem Dobrš navždy opustil, i když v duši měl touhu znovu se tam vrátit. Čestický lékař opakovaně vyslovoval spokojenost, jak bylo o Otce Martina postaráno. Osud tomu chtěl jinak a dopsal jeho úžasnou pozemskou pouť. S některými klienty, kolegy, některými čestickými a dobršskými farníky a přáteli Otce Martina jsme uspořádali pěší pouť z Němčic na Dobrš, na Martinovu zádušní mši svatou. Možná, že se stane nová tradice, a sice že každý rok 7. října, v den, kdy nás Otec Martin opustil, budeme tuto němčicko-dobršskou pouť opakovat.

6 SANANIM a Němčice letité je spojení. A jak spolu vycházejí, to se dozvíš ve ČTENÍ. Pro Martina, a také pro to, že malebné Němčice a tajuplnou Dobrš, magického kraje pod Šumavou, v pošumavském kraji Podlesí a mnoho lidských osudů současných i bývalých klientů již nelze nikdy vymazat. Nakonec jsme se s Martinem rozloučili v Českých Budějovicích. Na svaté mši a uložením do hrobu, na místech, která znal, a přál si tam být uložen k věčnému spánku. Vnímám to tak, že to osud chtěl tak, a že Němčice a blízký region má historický mezník, který nikdy nezmizí, a sice období s Otcem Martinem a období bez něj, které právě nyní začíná. Němčická komunita žije a funguje v objektu s laskavým svolením rodu Dlauhoweských a spolupráce je rovněž bezproblémová. Klienti občas pracují a pomáhají na jejich statku v Kraselově, na druhou stranu, v rámci pracovní terapie, máme za zpracování dřeva toto k dispozici na topení na zimní sezónu. Je to náročné terénem, pracujeme v oblasti vrchu Kůstrý a hájovny Beneda. K další pracovní činnosti patří i zemědělské a sezónní práce (louky i pole máme rovněž Dlahoweských). Přesah spolupráce je i za hranicemi obce Němčice, například sběr brambor v Něměticích či odchyt kuřat v Katovicích a Mnichově. Obojí má efekt účinné pracovní terapie a pomoc pro komunitu. Za zmínku stojí také spolupráce s regionálním časopisem Čtení pro lidi, v němž pravidelně uveřejňujeme články o dění v němčické komunitě. Dlouholetá je i spolupráce se Základní školou Strakonice v oblasti primární prevence. Podmínkou klientů třetí léčebné fáze, tedy té poslední, která trvá zpravidla tři měsíce, je si najít práci. Každému klientovi se to doposud podařilo, z více než 80 % byli zaměstnavatelé velmi spokojeni. Jednalo se například o pily na zpracování dřeva ve Střídce, LDN Volyně, Pekárny ve Strakonicích, firma ve Volyni, která vyrábí malé dílčí produkty, Fezko a ČZ Strakonice, Westra Sousedovice, prodejny a obchodní řetězce ve Strakonicích a další firmy. Odměna pro klienta i celou komunitu je, když zástupci firmy či podniku se zúčastní slavnostního závěrečného rituálu, když uvedený klient, který ve zmíněných firmách pracoval, končí léčbu v Němčicích. Téměř dvacetiletá spolupráce odborného zařízení zabývající se léčbou drogových závislosti s malou pošumavskou obcí je svým způsobem unikátní, velmi pestrá a rozmanitá. Rozhodně lze říci, že není žádných problémů dohodnout se na společných činnostech různého druhu, je to o vzájemném respektu, pochopení i toleranci. Bez nadsázky lez říci, že nebýt komunity, byla by v Němčicích nuda. Miroslav Zachariáš, Bc. Martin Hulík TK SANANIM Němčice Blahopřejeme všem, kteří se v měsících lednu a únoru dožívají významného životního jubilea, přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti i do dalších let pan Josef Čekal z Čestic 80 let paní Anna Trojanová z Němčic 91 let paní Marie Kubátová z Čestic 88 let paní Anna Mráčková z Dřešína 65 let pan Miroslav Špecián z Čestic 60 let paní Anna Švehlová z Nuzína 70 let paní Marie Šanderová z Počátek 82 let paní Jiřina Volfová z Chvalšovic 70 let pan Josef Chrstoš ze Střídky 83 let paní Marie Hrnečková z Radešova 85 let paní Jana Kohútová z Chvalšovic 50 let pan Miroslav Žipek z Čestic 60 let paní Anna Holáková z Nuzína 80 let paní Jiřina Jáchymová z Čestic 70 let pan Emanuel Novák z Krušlova 84 let pan Vladimír Ježek z Krušlova 55 let pan Vlastimil Zedník z Čestic 75 let pan Josef Smil z Čestic 55 let paní Anna Mrázová z Nahořan 94 let paní Alena Rezková z Čestic 60 let pan Václav Lácha z Doubravice 55 let paní Jitka Zábranská z Nahořan 50 let pan Ladislav Lácha z Dřešína 55 let paní Dagmar Lásková z Čestic 65 let pan František Křišťan z Chvalšovic 50 let paní Růžena Lávičková z Konopice 88 let pan Bohumil Šmalcl z Radešova 55 let pan Jaroslav Truhlář z Doubravice 65 let paní Marie Machová z Nuzína 93 let

7 Žádný člověk neprohloupí když si čerstvé ČTENÍ koupí. O čestický brambor 2008 V pátek 21. listopadu 2008 proběhlo v Česticích již tradiční vyhlášení výsledků dětské literární a výtvarné soutěže Čestický brambor. Letos proběhl již XIV. ročník, kterého se zúčastnilo rekordních 400 dětí z 13 škol: ZŠ a MŠ Čestice Strakonice: ZŠ Povážská ZŠ a MŠ Vacov ZŠ Velké náměstí ZŠ a MŠ Katovice ZŠ F.L.Čelakovského ZŠ a MŠ Střelské Hoštice ZŠ Dukelská ZŠ a MŠ Volenice ZŠ a MŠ Štěkeň Dětský domov Volyně Domov Petra Blatná ZUŠ Blatná Letošní téma prací bylo Veselá zvířátka a četnost prací přičítáme i tomuto dětem tak blízkému tématu. Do programu si připravily kulturní vložku děti ze ZŠ a MŠ Čestice. Celé jejich vystoupení se neslo v duchu veselých zvířátek, účastníci shlédli krátké dramatizace pohádek od Eduarda Petišky, poslouchali písničky a básničky o zvířátkách. Jako host přijal pozvání akademický malíř pan Karel Kupka, který vyhodnotil výtvarnou oblast soutěže a navíc odpovídal na zajímavé dotazy dětí a vyprávěl o své malířské činnosti. Nezapomněli jsme si připomenout duchovního otce této soutěže pana Josefa Křešničku, který se na nás jistě celou dobu vyhlašování díval ze svého spisovatelského nebe a určitě se usmíval nad zdařilými výtvory dnešní mladé generace. Výsledky XIV. ročníku O čestický brambor : Literární oblast: I. kategorie: 1. místo 3. třída ZŠ a MŠ Katovice II. kategorie: 1. místo Vendula Vačkářová - ZŠ a MŠ Katovice 2. místo Klára Topinková - ZŠ a MŠ Katovice - Zuzana Roubová - ZŠ a MŠ Katovice 3. místo Jakub Klíma - ZŠ a MŠ Katovice - Karolína Opavová F. L. Čelakovského ST. III. kategorie: 1. místo Pavla Voldřichová ZŠ a MŠ Čestice 2. místo Kateřina Chromá Dukelská ST. - Pavla Marešová Velké náměstí ST. 3. místo Anna Růžičková - ZŠ a MŠ Čestice - Filip Zdeněk - ZŠ a MŠ Čestice Ve třetí kategorii jsme se rozhodli výjimečně udělit 4. cenu, neboť nás velice zaujala práce, kterou napsala dívka se zrakovou vadou, je na invalidním vozíku a tuto práci napsala na počítači zcela sama. 4. místo Denisa Žáčková Dětský domov Volyně Výtvarná oblast: I. kategorie 1. místo Gabriela Kroupová ZŠ a MŠ Katovice 2. místo Jiří Vlček ZŠ a MŠ Vacov - Zdeněk Vokroj ZUŠ Blatná 3. místo Adam Prajs ZUŠ Blatná

8 ČTENÍ prý se vytasí s předpovědí počasí II. kategorie 1. místo Veronika Kostěncová ZŠ Povážská ST. 2. místo Michaela Šídlová ZŠ a MŠ Katovice - Martin Štěrba ZŠ a MŠ Vacov 3. místo Eliška Kodýdková F.L.Čelakovského ST. - Klára Litovská Dětský domov Volyně III. kategorie 1. místo Tomáš Čapek ZŠ a MŠ Čestice 2. místo Aneta Šornová ZUŠ Blatná - Václav Pavlovič F.L.Čelakovského ST. 3. místo Simona Fundová ZUŠ Blatná Prací bylo tolik a tak kvalitní, že některá 2. a 3. místa byla udělena dvěma soutěžícím. Při vyhlašování výsledků v literární části proběhlo autorské čtení prací, ve výtvarné oblasti byly ukázány výherní obrázky mladých malířů. Za výherní práce dostaly děti nejen diplom, ale i pěknou věcnou cenu. Diplom za účast v soutěži navíc získal každý, kdo poslal v termínu své literární či výtvarné dílo. Nejlepší výtvarné práce jsou vystaveny v síni na Úřadu městyse Čestice, literární práce budou postupně uveřejňovány v místním dvouměšíčníku Čtení pro lidi. Na závěr proběhla veselá soutěž pro děti pod názvem Jaké zvíře jsem, do které se s nadšením vrhly nejen děti, ale zasoutěžil si i čestický starosta pan Milan Žejdl, což mělo samozřejmě velký úspěch. Celý program moderovala letos poprvé paní učitelka Jana Voldřichová, která také na úplný konec vyhlásila téma na Čestický brambor Pohled do budoucnosti. A tak se účastníci rozcházeli po dvou hodinách již s myšlenkami a nápady na nové téma. Amazonská výprava V sobotu se družina Amazonky vypravila na svou zimní výpravu. Naším cílem výpravy byly Strakonice. Ráno jsme nastoupili do autobusu a vyjeli, cestou se k nám přidali další členové a jeden host. Na autobusovém nádraží jsme rozbalili naší obálku s úkoly a vrhli se na jejich plnění. Měli jsme udělat plánek naší cesty městem, sbírat razítka, najít ulice s názvem slavné osobnosti, splnit dobrý skutek, hledat a fotit objekty v některém stavebním slohu, prodávat srdíčka v rámci srdíčkových dnů pro nadaci Život dětem, připravit krmení pro zvířátka v parku a zakoupit pohled města. Nejvíce legrace jsme si užili při krmení labutí a kachen na řece. Ptactvo bylo hladové a chtělo nám sežrat naší Janičku. Při sběru razítek jsme zašli do trafiky v Prioru, kde jsme byli překvapeni reakcí majitele, který nám odmítl dát razítko a to i přeškrtnuté, tak jsme radši vzali zpátečku rychlostí blesku. Při plnění dobrého skutku jsme zvedali popadané popelnice a Janička zasadila jednu květinu před radnicí a také jsme roztlačovali zamrzlé auto. Poté jsme se vydali zpět na nádraží a odtud jsme odjeli autobusem domů. Za družinu Amazonky zapsaly Anča a Eliška.

9 Já jsem Bartoloměj pes a chtěl bych vám říci dnes že si ČTENÍ přečtu rád já i Marcel kamarád. Pes Bartoloměj vypráví Jmenuji se Bartoloměj, ale všichni mi říkají Míšánku. Toto jméno mi vymyslela lidská mláďata. Jsem čínský chocholatý pes. Lidé říkají, že mi jsou 2 roky, ale bohužel vím, že je mi už 15. Bydlím u jedné člověčí rodiny, kde by si se mnou pořád jen hráli. Dospěláci i jejich mláďata. Mám bílou barvu srsti, kruh v nose, zlatý zub a piercing v pupíku. Nenosím to pořád, ale jen když jsem sám nebo se svými psími kamarády. Před rodinou si piercing vyndavám, protože se bojím, že by mě vyhodili a já bych byl bezdomovec. A to by se mi opravdu nelíbilo. Doma jsem donedávna nebyl moc spokojený, ale oceňuji, že je tam teplo a že tam neprší. Navíc je to útulnější než moje psí maringotka na dvoře. Takže stačí dodržovat určitá pravidla a rázem se stanete miláčkem rodiny. Každé ráno mi lidé dávají jen vodu. Já jsem však chytrý a pokaždé si tam přileji Red Bull, který mi dává křídla (znám to z televizní reklamy). Večer bývá menu pestřejší granule, psí konzerva, někdy i zbytky od člověčího jídla - mňam! Rád se kamarádím s jinými psy a fenkami. Existuje však jen jeden pes, kterého mám nejraději. Je to můj největší přítel Marcel, trpasličí pinč. Jeho pravé jméno je Marccelino Pucciano la Grande von Hilebrant, ale pro kamarády své jméno poněkud zkrátil. Marcel byl bezdomovec, protože doma neposlouchal, chodil do hospody a měl zálibu v kartách, hazardních hrách a automatech. Lezlo mu to do kapesného, a tak doma dokonce kradl! Domů jezdil většinou stopem a pod vlivem alkoholu. Marcel má pěknou modrou barvu srsti. Mně se líbí, ale já přemýšlím o červeném přelivu s fialovými proužky. Marcel je jako můj osobní bodyguard. Chodím s ním skoro všude. Kdysi jsem s ním zažil zvláštní příhodu. Byl jsem na procházce v lese, potřeboval jsem si odpočnout od svých lidských páníčků. Věřte nebo ne, někdy se to jejich žvatlání fakt nedá poslouchat. A v lese si mě lovci spletli se zajícem a začali po mě střílet. Utíkal jsem jako blesk, ale lovci byli neúnavní. Už mi docházely síly. Náhle se vedle mě objevil Marcel, který se zrovna v lese proháněl na koloběžce, vzal mě na záda a odvezl mě domů. Zeptal jsem se ho, jestli by nechtěl u nás doma bydlet. Ani moc nepřemýšlel a souhlasil. Hned jsem mu poradil, aby ze sebe umyl modrou barvu, neboť by nás určitě člobrdíčkové vyhodili. Dal si říct, umyl se, navoněl (půjčil jsem mu psí voňavku) a zůstali jsme u nás. Páníčkové už mě hledali. No a hádejte, co se stalo. Mě i Marcela přivítali s otevřenou náručí. Tedy hlavně Marcela. Mě pohladili a odstrčili o tři metry dál. Od té doby, co s námi bydlí Marcel, jsem opravdu šťastný. Jsem rád, že jsem doma v teple s mým nejlepším kamarádem. Chodíme spolu na výlety, tancujeme break dance a pomáháme našim lidským páníčkům monitorujeme jim občasné zloděje. A na závěr vám, lidem, dám jednu dobrou radu: mějte nás, pejsky, rádi. Jsme nenároční, neumíme lhát, nepotřebujeme mobil a budeme vám vždycky věrní. Pavla Voldřichová 7. třída ZŠ a MŠ Čestice To jsem já Bartoloměj A můj přítel Marcel

10 Haló, lidi, kdo mě zná? Jsem papouščí princezna. ČTENÍ plné hezkých slov vozím s sebou na ostrov. Papouščí princezna Každý rok odlétám s naší rodinou na prázdniny na ostrov Kakadu. Moc se nám tu líbí, hlavně příroda a spousta papoušků. A hlavně mám zde důležité poslání, které každoročně plním vážně a zodpovědně. Jsem papouščí princezna. Před několika lety, když jsme zde byli poprvé, stala se mi veselá příhoda s papoušky, a tu bych vám chtěla vyprávět. Když jsme doletěli na ostrov Kakadu, ubytovali jsme se v menším domečku poblíž pláže a moře. Všechno tu bylo krásné a veselé, velké palmy, keře a všude kvetly barevné květiny. Na palmách seděli papoušci a občas nám nějaký přeletěl nad hlavou. Každý byl jinak barevný. Nemohla jsem se na ně vynadívat a přála jsem si mít alespoň jednoho pro sebe. Došla jsem si vybalit věci do svého malého a útulného pokojíku. Vybalila jsem si vodové barvy a štětce, které jsem si s sebou vzala. Napadlo mě, že bych si před spaním ještě mohla jednoho papouška namalovat. Po chvíli malování ke mně jeden slétl a zvědavě mě pozoroval. Protože jsem byla unavená, řekla jsem si, že obrázek dodělám zítra a šla jsem si lehnout. Najednou mi něco vlétlo do pokoje a sedlo si to na stolek, kde jsem měla vodové barvy. Byl to papoušek pozorovatel a líbily se mu moje barvičky. Najednou přilétl ke mně na postel a povídá: Ahoj, Vendy, já se jmenuji Dany a potřebuji tvoji pomoc. Potřebuji ty barvící věci, vlastně je potřebuje náš princ. Byla jsem v údivu, jak to, že mu rozumím? Než jsem se vzpamatovala, papoušek držel v zobáku barvičky a pokřikoval na mě, abych za ním běžela. Vyskočila jsem z okna a běžela za ním do lesa. Byl úplněk, takže byla jasná noc plná hvězd. Po chvíli jsme doběhli k altánu a kolem něho sedělo plno papoušků a strašně pokřikovali. Tolik pohromadě jsem jich ještě neviděla. Najednou ztichli. Do altánu vešel jeden papoušek celý bílý. Byl to papouščí princ. Dany mi řekl, že potřebuje moji pomoc. Teď mi došlo, že chtějí, abych mu vybarvila peří a byl jako ostatní. Byl to zvláštní úkol, ale vyplnila jsem jim ho. Princ zářil barevně a všichni ho obdivovali. Obdivovali ho tak, že chtěli nabarvit peří všichni. Když jsem domalovala posledního, začalo se rozednívat a já musela rychle domů. Byla jsem unavená, takže jsem rychle usnula. Když jsem se skoro v poledne probudila, myslela jsem si, že to byl jen sen. Ale nebyl. Najednou se do pokoje začali slétat všichni papoušci a na památku mi každý dal jedno peříčko. Princ mi řekl, že teď budu jejich princeznou, zůstanu na ostrově a budu jim barvit peří. Vysvětlila jsem jim, že bez rodiny by mi tu bylo smutno a že musím chodit do školy. Ale slíbila jsem jim, že každé prázdniny za nimi přijedu a přivezu jim plno vodových barviček. A tak každoročně jezdím na ostrov Kakadu. Tam se ze mě stává papouščí princezna a prožívám se svými barevnými kamarády dva měsíce báječných prázdnin. Vendula Vačkářová 6. třída ZŠ a MŠ Katovice Kotě Rozhodl jsem se vyprávět o našem kocourovi. Našeho malého kocourka nám dala sousedka. Bylo to vloni na podzim. Jednou večer za tmy zazvonil zvonek a za vraty stála sousedka s pytlem. Hned jsme věděli, že je tam kotě, protože nám ho už slibovala. Když jsme s bratrem pytel rozvázali, uviděli jsme malé vyděšené kotě. Očička mu svítila jako dvě žárovky. Pak jsme ho vyndali a uviděli v celé kráse. Nevěřili jsme vlastním očím. To malé kotě bylo celé šedomodré a pacičky mělo bílé. Byl už studený večer, a tak jsme mu museli připravit pelíšek. Usoudili jsme, že mu dáme malou krabičku do kotelny, aby mu nebyla zima. Ještě ten večer jsme se domluvili, že se bude jmenovat Pedro. Druhý den nás čekal největší úkol, museli jsme ho skamarádit s naším psem Benem. Mysleli jsme, že nám to dá velkou práci, ale když jsme přišli ven, náš pes už seděl u dveří kotelny a upozorňoval nás, že v kotelně je vetřelec. Pomalu jsme otevřeli, ale pes ohromnou rychlostí vletěl do kotelny a malé kotě zalezlo za kotel a celé se naježilo a prskalo. Pes se rychle zarazil a my jsme ho přidrželi a vysvětlovali jsme mu, že je to náš a jeho nový kamarád. Ještě pár dní na sebe koukali s nedůvěrou, ale pomalu se začali kamarádit. Dnes jsou tak velcí kamarádi, že dokonce spí spolu ve psí boudě. A když je něco dobrého na zub, vždy se domluví u jedné misky. Je nám tady s nimi moc hezky a užijeme také mnoho legrace. Michal Motl, 9. třída ZŠ a MŠ Čestice

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Vánoční besídka IV. A

Vánoční besídka IV. A Vánoční besídka IV. A Svazek 1, Vydání 1 Prosinec 2015 Základní škola a Gymnázium Vodňany Časopis dětí ze Základní školy Bavorovská ve Vodňanech Uvnitř tohoto vydání: Nejdůležitější body: Hedvábná stezka

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není.

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Náš Domov 12/2016 PROSINEC 2016 Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Přeji Vám všem co nejvíce potřebujeme ZDRAVÍ, co stále hledáme

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

ALBATROS MaS ve skole_ _cz.indd :30:45

ALBATROS MaS ve skole_ _cz.indd :30:45 ALBATROS Miloš Macourek Adolf Born Mach a Šebestová ve škole Mach a Šebestová ve škole MILOŠ MACOUREK ADOLF BORN Albatros Miloš Macourek heir, 1982 Illustrations Adolf Born, 1982 ISBN 978-80-00-02867-5

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

občanské sdružení na cestě

občanské sdružení na cestě občanské sdružení na cestě 1 úvodník občanské sdružení na cestě Vážení členové, spolupracovníci, přátelé a donátoři Občanského sdružení NA CESTĚ, rok 2012 nezačal po finanční stránce vůbec růžově, ba naopak.

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Zprávičky ze školní družiny

Zprávičky ze školní družiny 7.A POCHOĎÁK Pavel Mikliš Byl to krásný slunečný den (byla celkem zima :D ) všichni jsme spali a najednou jsme si uvědomili! My jdeme dneska na pochoďák!!! Některým se nechtělo, tak zůstali doma. Ale my

Více

Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013

Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013 Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013 Vážení spoluobčané, poslední měsíc roku 2013 se blíží do své poloviny a my můžeme pomalu hodnotit, jaký ten rok s třináctkou

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Zámecké listy. Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Číslo 44. prosinec 2013. Prosinec

Zámecké listy. Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Číslo 44. prosinec 2013. Prosinec Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 44. prosinec 2013 Zámecké listy Prosinec je podle gregoriánského kalendáře dvanáctý a poslední měsíc v roce. Má 31 dní. Prosinec začíná stejným

Více

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva Předseda OV: Petr Kabát nar. (rok nar. 1947) Členové: Lenka Kadlecová (rok nar. 1979), Andrea Maturová (rok nar. 1979), Mgr. Jaroslav

Více

DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU

DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU ZIMA 2010/II ZPRÁVY Z DOMOVA Dostává se Vám do rukou druhé vydání čtvrtletníku vydávaného v zařízení, které možná znáte nebo byste ho chtěli více poznat a tím je DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU v Rokytnici v

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání

PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání Mateřská škola Přeštice, ulice Dukelská 1 Vážení rodiče, opět se společně s námi setkáváte díky časopisu Dukeláček, který Vám i nadále bude přinášet dění v naší mateřské

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice Číslo projektu Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Sada Digitální učební materiál CZ.1.07/1.4.00/21. 1623 Jazyk a jazyková

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

Infolisty. Azylového domu Písečná

Infolisty. Azylového domu Písečná Infolisty Azylového domu Písečná Leden Únor 2017 Významné dny 6. 1. Tři králové 12. 1. Světový den manželství 27. 1. Mezinárodní den památky obětí Holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 28.

Více

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka...

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka... Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka.....9 Přání...10 Vánoce jsou jedním z nejkrásnějších období roku.

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce.

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce. Zpravodaj č. 11/ 2010 R A D Ě T I C E LISTOPAD I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 9. listopadu se konalo ustavující

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Můj pes

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Můj pes Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Můj pes Jméno a příjmení: Adéla Kapalová Třída: 5.A. Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Mgr. Marcela Sasková Datum odevzdání: 23.3.2015

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut.

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut. Dne 14. listopadu proběhly v naší škole třídní schůzky rodičů. Rodiče vyslechli informace týkající se prospěchu a chování žáků. Dozvěděli se o nejdůležitějších akcích školy. Nejlepšími žáky v I. čtvrtletí

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017 Bylo to super! Skvělá lektorka, skvělé aktivity. Doporučuji. Velmi se mi líbily obě etické dílny. Přidala bych tam ještě nějaké hry. Paní Dana byla velmi sympatická a legrační. Nejvíce mě zaujaly Předsudky.

Více

PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr.

PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr. PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr. Jiří Stockmann Aktuálně: CO SE DĚLO NA VEŘEJNÉM SETKÁNÍ

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce.

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Celoškolní projekt dotovaný Nadací PARTNERSTVÍ, na kterém žáci ZŠ Chomutov, Školní pracovali po celý rok, se nachýlil ke konci. Jak jsme již dříve informovali,

Více

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL***

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** dokončil v roce 2013 další krok ke zkvalitnění služeb Vám, našim hostům. V letech 2009-2013 dokončil výstavbu WELLNESS CENTRA II na ploše dalších 400m 2 ve venkovních

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA V pátek 3. 12. 2010 chodili u nás na škole čerti. Čerti se první hodinu učili a druhou se začali chystat. Nejdřív šli do třetí a čtvrté třídy. Chlapci i děvčata řekli pěkné básničky, ale někteří se opravdu

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Registrační číslocz.1.07/1.4.00/

Registrační číslocz.1.07/1.4.00/ Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011 červenec/ 2011 4.7. Návštěva cukrárny s doprovodem - 13.00-15.00 hod. cukrárna Pod Hvězdou 7.7. Bohoslužba slova / duchovní individuální návštěvy 12.7. Přednáška Muzea Strakonice - Rožmberkové a Jižní

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více