Listování v občasníku:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Listování v občasníku:"

Transkript

1 Co je v Čtení, jinde není: Novoroční předsevzetí, Občasníček, Slovo starosty, ROP, TK Sananim, Blahopřejeme, O čestický brambor, Vánoční besídka ZŠ, Zdravé stárnutí, Hezké mezisvátkové odpoledne, Informace obce Dřešín, Černá briga, Vynálezce, Dějiny rodů Listování v občasníku: Fotbal Čestice Hoslovice 1:1. Vrtulník u čističky naštěstí ho na odvoz zraněného dělníka nebylo třeba, stačila sanitka Památka zesnulých Vítězem prezidentských voleb v USA se stal Barack Obama Den válečných veteránů. V r ustavující celostátní konference SSM Členky ČSŽ Čestice se sešly na výborové schůzi v salonku Lidového domu Čestice Světový den diabetu SDH Čestice ukončil hasičskou sezónu Státní svátek - den boje za svobodu a demokracii Okrsek SDH městyse Čestice Vyhodnocení soutěže O čestický brambor v sále Lidového domu. Předváděčka výrobků firem DEDRA a Energetix na ÚM. Před 664 lety položen základní kámen chrámu sv. Víta. Před 112 lety založen klub Slavia První hon MS Háj Čestice. Před 45 lety zastřelen J.F.Kennedy V r odhlasovalo FS rozdělení Československa Předváděčka v kadeřnictví u p. Peleškové od firmy Nahrin Výborová schůze členů SDH Čestice v salonku Lidového domu Čestice adventní neděle. Schůze ČSV v salonku Lidového domu Výborová schůze členek ČSŽ Čestice v salonku Lidového domu Čestice Před 38 lety padl Král smrků na Boubíně Tradiční návštěva čertů, anděla a Mikuláše v rodinách po celé obci. Babinec ČSŽ Čestice vystřihování vánočních filigránů a ozdob Hon MS Háj Čestice. II. ročník Mikulášského turnaje ve společenských hrách pořádal ČSŽ Setkání seniorů Valná hromada SDH Čestice v sále Lidového domu Čestice Koncert SHŠ Radešov v sále Lidového domu Tradiční staročeská zabijačka pořádaná členy SDH Čestice před restaurací. Adventní odpoledne na nádvoří zámku v Česticích Prodej vánočních kaprů před restaurací Čestice Štědrý den Tradiční Poslední leč MS Háj Čestice v sále Lidového domu Čestice Silvestr Mikulášský turnaj ČSŽ Čestice uspořádal pro děti v sobotu 6. prosince v respiriu ZŠ Čestice již II. ročník mikulášského turnaje ve společenských hrách. Nechyběla ani nadílka s Mikulášem a čertem se sladkou odměnou. Děti si zahrály různé společenské hry, nakreslily pěkný vánoční obrázek a nechybělo ani malé pohoštění pro všechny účastníky. I když účast dětí nebyla velká, těm, co přišly, se mezi námi určitě líbilo. Tak opět za rok. Za ČSŽ Čestice Jana Kubešová

2 Není třeba slova více, je tu ČTENÍ pro Čestice. Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám do letošního roku 2009 popřál hodně zdraví, štěstí lásky a spokojenosti a aby se Vás očekávaná finanční krize dotkla pokud možno v co nejmenší míře. Dvanáctého prosince proběhlo v sále Lidového domu tradiční setkání seniorů. Žáci soukromé hudební školy si připravili pěkné vystoupení a po té byla na programu volná zábava doprovázená hudebním vystoupením kapely Akord pana Hartla. Myslím, že se akce povedla, a že i v dalších letech bude tak hojně navštěvovaná jako tentokrát. V neděli od 10 hodin členové SDH Čestice připravili vesnickou zabijačku spojenou s prodejem tradičních zabijačkových specialit. V odpoledních hodinách na nádvoří čestického zámku se konalo adventní odpoledne pod patronátem Kulturního spolku a ČSŽ, při kterém jste si mohli zakoupit výrobky s vánoční tématikou, které vyrobili žáci základní školy, poslechnout vánoční písně a koledy v podání různých interpretů a v neposlední řadě se i občerstvit zahřát sklenkou horké medoviny, punče nebo grogu. Obě tyto akce se zdařily a mě nezbývá než organizátorům, účinkujícím a výrobcům upomínkových předmětů poděkovat za zabezpečení této akce. Koncem minulého roku jsme byli seznámeni firmou RUMPOLD, která pro nás zabezpečuje svoz komunálního odpadu, se zvýšením cen na svozový den a i za ukládání odpadu. Pro nás to znamená další navýšení nákladů na likvidaci komunálního odpadu, které se samozřejmě musí promítnout i do výše poplatků jednotlivých poplatníků. I když se toto zdražení neprojeví v poplatcích hned, ale až v následujících letech, musíme již dnes přemýšlet jak náklady snížit. Nejdůležitějším i nadále zůstává důsledné třídění odpadů, a proto apeluji na zdravý rozum spoluobčanů, aby si uvědomili, že kvalitním tříděním odpadů šetří hlavně svoji peněženku. Další možností je snížit počet svozových dnů, a to pravděpodobně na celoroční čtrnáctidenní provoz. Někteří z nás mohou namítnout, že nevystačí s jednou popelnicí tak dlouho, další mohou protestovat, že topí plynem a popelnice jim stačí na měsíc. Všichni mají tak trochu svou pravdu, a proto je potřeba najít řešení, které bude co nejméně bolet. Podoba úsporných opatření bude projednávána na následujících zasedáních zastupitelstva městyse. V posledním čtvrtletí minulého roku byly zahájeny práce na akci Regenerace přístupového schodiště k regionálnímu muzeu Čestice. Stavební část akce bude realizovat STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s.r.o. Akce je podpořena z evropského fondu pro regionální rozvoj. Viz text na následující stránce Milan Žejdl starosta Na Adventním odpoleni již tradičně vystupovala SHŠ Radešov

3 Rakušani, Němci, Češi na ČTENÍ se všichni těší. jiho Regenerace přístupového schodiště k regionálnímu muzeu Čestice Zakázka financovaná s podporou ERDF - akce Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad Prioritní osa Rozvoj cestovního ruchu Oblast podpory Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu Registrační číslo projektu: CZ.1.14/3.2.00/ Aktuální informace o průběhu přípravy a realizace projektu Projekt podpořen Regionálním operačním programem NUTS II Jihozápad Městys Čestice zajistil přípravu a v druhé výzvě k podávání žádostí dne podal žádost o zařazení projektu do ROP NUTS II Jihozápad, oblast podpory 3.2. Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu. Regionální rada ROP NUTS II Jihozápad projekt vyhodnotila a schválila jeho podporu. Celkový rozpočet projektu je ,00 Kč. Městys Čestice zařazením projektu do ROP NUTS II Jihozápad získal příslib finanční podpory na přípravu, realizaci, administrativní agendu, publicitu a řízení projektu v celkové částce ,00 Kč, kterou obdrží za předpokladu úspěšného dokončení projektu. Smlouva o poskytnutí dotace byla oboustranně potvrzena dne Dokončeno zadávací řízení, byl vybrán zhotovitel stavební zakázky V interním zadávacím řízení před zadáním zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. zadavatel, městys Čestice, vyzval k podání nabídky celkem 6 stavebních dodavatelů. Pro případný zájem dalších stavebních dodavatelů zadavatel zveřejnil text výzvy k podání nabídky také na úřední desce Úřadu městyse Čestic. Ve lhůtě stanovené pro podání nabídky ( ) obdržel zadavatel 3 nabídky, ze kterých zadavatel vybral nejvhodnější nabídku. Zadavatel dne odeslal všem uchazečům oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. Uzavřena smlouva na zhotovení stavební zakázky Dne zadavatel uzavřel smlouvu o dílo na zhotovení stavby s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku: STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r. o. (IČ ), Komenského 373, Strakonice, Celková cena stavební zakázky: ,00 Kč bez DPH, tj ,60 Kč včetně DPH. Sjednaný termín dokončení stavební zakázky: Staveniště odevzdáno vybranému zhotoviteli Dne objednatel stavební zakázky, městys Čestice, odevzdal staveniště k provádění stavebních prací vybranému zhotoviteli, společnosti STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r. o. (IČ ), Komenského 373, Strakonice, Zpráva zveřejněna vyvěšením na úřední desce Úřadu městyse Čestice dne

4 Každý člověk ocení relaxaci při ČTENÍ. Komunitní Vánoce bez Otce Martina Příjemným setkáním a společným obědem v Hoslovicích v restauraci penzionu U starýho kance uspořádal Maxmilián a křesťanští přátelé, blízcí Otci Martinovi slavnostní oběd, kde hlavním menu byl symbolicky - jak také jinak, příslušno názvu kanec, chutné kančí maso a také plno dalších dobrot. Bylo to milé poděkování němčickým klientům, jakou péči věnovali Otci Martinovi a výrazně mu ulehčili stáří a zpříjemnili poslední roky jeho života. Jak to již v komunitě bývá, klienti odcházejí, noví přicházejí, tak již mnozí, kteří péči Otci Martinovi věnovali, již v komunitě nejsou. Vánoční komunita, Vánoce, křesťanské svátky, jsou letos poprvé bez Otce Martina. Vzpomněli jsme si, jak Vánoční Svatou mši na Štědrý den sloužil Otec Martin v němčické zámecké kapli přesně před rokem. Netušili jsme, že je to jeho poslední němčická mše a jedna z posledních i v jeho životě. Nejenom komunitní život v Němčicích, ale život vůbec však pokračuje dál a tak jen zbývá na Otce Martina vzpomínat a jsou to hezké vzpomínky. V mysli nám zůstávají zejména ty hezké a příjemné a tak to má být. Otče Martine, jsi stále s námi! Na závěr moje osobní vzpomínka na Martina. Když jsem v listopadu v Izraeli navštívil ta nejsvatější poutní místa, která pro křesťany znamenají to nejvíce, po absolvování čtrnácti zastavení jsem přímo u hrobu Ježíše zapálil svíčku i za Martina, zrovna tak i v palestinském Betlémě, místa zrození. A u jeruzalémské zdi nářků jsem i Martinovi do ní vložil malý papírek s přáníčkem. Ať se tam nahoře má dobře. Terapeutická komunita Němčice soužití s regionem Již přes 17 let funguje Terapeutická komunita SANANIM v malé obci Němčice u Volyně v kraji pod Šumavou, zvaném Podlesí. Vznikla jako první zařízení svého druhu u nás a za dobu její existence se zde léčilo ze závislosti přes 400 klientů. Na úvod několik stručných údajů: kapacita komunity je 20 klientů, jedna třetina jsou ženy. Průměrný věk klientů je 33 let a průměrná délka pravidelného užívání drog přesahuje 10 let. Oddíl injekčních uživatelů je prakticky 100%. Přes 40 % klientů trpí chronickými virovými hepatitidami B a C. Jedna třetina klientů má zkušenost s výkonem trestu odnětí svobody, výjimkou nejsou ani mnohaleté pobyty ve vězení. Až polovina klientů alespoň v nějaké fázi pobytu u nás musí užívat psychiatrickou medikaci (a to jen náš psychiatr spíše terapeuticky než biologicky orientovaný a s léky rozhodně neplýtvá). Proti každému pátému klientovi je vedeno během léčby v komunitě trestní řízení za skutky spáchané před léčbou. Polovina klientů má pouze základní vzdělání. Zkušenosti s dlouhodobým fungováním v zaměstnání má pouze malá část z nich. Motivem pro naše sdělení byla potřeba podělit se o zajímavou zkušenost: že zařízení pro léčbu závislostí, jehož obyvatelé jsou v obecném povědomí často zaslouženě vnímáni jako naprostý odpad společnosti, může být významným a aktivním prvkem společenského života v obci i širším okolí. Že klienti mohou již během léčby rozvíjet autentické sousedské vztahy také proto, že terapeutická komunita je pro většinu z nich na rok reálným domovem. A dále, že klienti terapeutické komunity mohou být i v širším okolí akceptováni zcela vstřícně, beze strachu a bez předsudků a na druhé straně bez zbytečného sentimentu. Rodiče tak pouští své děti samotné na hry v přírodě organizované klienty a na mikulášské besídce máme vždy plno. A účastníci masopustního průvodu nám už odpustili, že jsme je kvůli podroušenosti nevpustili do areálu komunity. Mnohé firmy v okolí ochotně zaměstnávají naše klienty ve třetí fázi léčby na základě dobrých zkušeností s jejich předchůdci.

5 Slyšel jsem, že za pár let ČTENÍ jde na internet. Nemáme univerzální recept na harmonické soužití drogového zařízení s okolím, ale pokusíme se popsat některé okolnosti, které k tomu přispěly. Naším příspěvkem chceme poděkovat lidem, kteří jsou schopni ve svém sousedství přijmout terapeutické komunity, kontaktní a substituční centra a další programy pro závislé na drogách. A taky páteru Martinovi Víchovi, který pro nás po celou dobu našeho působení v Němčicích mnoho vykonal, a my zase měli tu čest postarat se o něj u nás v komunitě v posledních dvou letech jeho života. Obec Němčice se stala místem pro komunitu až na třetí pokus, nejprve se uvažovalo o malé obci na Brdech poblíž Prahy, potom byla v hledáčku Roubíčkova Lhota na Benešovsku. Teprve Němčice nás přijaly a tak 16. ledna 1991 nastoupili první tři klienti. Pro obec Němčice jsme ale nebyli úplně neznámí, předtím již v objektu Dlauhoweských byly děti z Výchovného ústavu a Střediska mládeže Praha Klíčov na dlouhodobém pobytu, další skupiny jezdily na víkendy. I ony byly problémové, s výchovnými problémy, tak i se zkušenostmi s užíváním alkoholu a drog. Přesto nás obec s bývalým, dnes již zesnulým starostou Václavem Jarolímem, tak i současným Janem Vasalem, přijala. Přijali nás i místní občané. Za poměrně dlouhou dobu působení jsme uskutečnili nespočet akcí Obec Němčice a my, Terapeutická komunita. Z důležitých a významných akcí lze vyjmenovat finanční přispění O.S.SANANIM při budování nové autobusové čekárny. Pomoc při jarních či příležitostných brigádách v obci, příprava i program Mikulášské besídky a Mezinárodního dne dětí pro malé občánky z obce, pomoc při němčické pouti, při velké obecní akci setkání němčických rodáků, čas od času se uskuteční sportovní utkání s místní mládeží, zejména v kopané, my jsme zase využili sportoviště v Němčicích při pořádání našich akcí, například pořádání Sportovní olympiády terapeutických komunit. ČR. Němčická terapeutická komunita, její program a fungování, není tabu, za uzavřenými dveřmi, v zimním období třeba pořádáme nejen pro naše klienty, ale i občany Němčic, Střídky, Čestic a dalších přilehlých obcí besedy či promítání filmů či diapozitivů. Obec nám výrazně pomohla zapůjčením objektu bývalé školy při natáčení celovečerního filmu Pravidla lži. Mimořádný rozměr fungování terapeutické komunity směrem do blízkého regionu byla sedmnáctiletá spolupráce s Otcem Martinem Františkem Víchem. Musíme bohužel konstatovat, že Otec Martin zemřel. Přesto, nebo právě proto, stojí za zmínku i za vzpomínku, jaká úžasná a neopakovatelná byla spolupráce s Martinem. Znali jsme se a věděli o sobě tak dlouho, jak naše komunita funguje, tedy sedmnáct let. Martin přišel na Dobrš před více než čtyřiceti lety a my jsme mu občas s klienty pomáhali na zahradě či s přípravou dřeva na zimu, on nás naopak zval na vánoční mše, kde jsme s klienty zpívali koledy nebo na křesťanský ples. I když Otec Martin mnohé klienty neznal, byli třeba noví, vždy s farníky v neopakovatelné atmosféře pro každého připravil malý dáreček. Posledních létech ze zdravotních důvodů již Otec Martin nemohl vykonávat své poslání a po krátkých pobytech v léčebně dlouhodobě nemocných ve Volyni a v Sousedovicích, přišel na Štědrý den před dvěma roky bydlet k nám, do němčické terapeutické komunity, mezi klienty léčící se ze závislosti. Možná to zní divně či absurdně, nám to však připadalo přirozené. A tak poslední dva roky Otce Martina se karta životního osudu poněkud obrátila. Po celý život se Martin, vždy se stálým úsměvem, věnoval ostatním, pomáhal jim optimismem a vírou, v posledním období jeho života se u něj klienti střídali a poskytovali mu nezbytnou pomoc ve dne i v noci, mnozí tak, jakoby byli školený zdravotnický personál. Právě díky současným či bývalým klientům mohl Otec Martin prožít zbytek života v péči, psát ještě před nedávnem Pošumavské listy a sloužit příležitostně mše na Dobrši. Teprve s posledním letošním červnem Dobrš navždy opustil, i když v duši měl touhu znovu se tam vrátit. Čestický lékař opakovaně vyslovoval spokojenost, jak bylo o Otce Martina postaráno. Osud tomu chtěl jinak a dopsal jeho úžasnou pozemskou pouť. S některými klienty, kolegy, některými čestickými a dobršskými farníky a přáteli Otce Martina jsme uspořádali pěší pouť z Němčic na Dobrš, na Martinovu zádušní mši svatou. Možná, že se stane nová tradice, a sice že každý rok 7. října, v den, kdy nás Otec Martin opustil, budeme tuto němčicko-dobršskou pouť opakovat.

6 SANANIM a Němčice letité je spojení. A jak spolu vycházejí, to se dozvíš ve ČTENÍ. Pro Martina, a také pro to, že malebné Němčice a tajuplnou Dobrš, magického kraje pod Šumavou, v pošumavském kraji Podlesí a mnoho lidských osudů současných i bývalých klientů již nelze nikdy vymazat. Nakonec jsme se s Martinem rozloučili v Českých Budějovicích. Na svaté mši a uložením do hrobu, na místech, která znal, a přál si tam být uložen k věčnému spánku. Vnímám to tak, že to osud chtěl tak, a že Němčice a blízký region má historický mezník, který nikdy nezmizí, a sice období s Otcem Martinem a období bez něj, které právě nyní začíná. Němčická komunita žije a funguje v objektu s laskavým svolením rodu Dlauhoweských a spolupráce je rovněž bezproblémová. Klienti občas pracují a pomáhají na jejich statku v Kraselově, na druhou stranu, v rámci pracovní terapie, máme za zpracování dřeva toto k dispozici na topení na zimní sezónu. Je to náročné terénem, pracujeme v oblasti vrchu Kůstrý a hájovny Beneda. K další pracovní činnosti patří i zemědělské a sezónní práce (louky i pole máme rovněž Dlahoweských). Přesah spolupráce je i za hranicemi obce Němčice, například sběr brambor v Něměticích či odchyt kuřat v Katovicích a Mnichově. Obojí má efekt účinné pracovní terapie a pomoc pro komunitu. Za zmínku stojí také spolupráce s regionálním časopisem Čtení pro lidi, v němž pravidelně uveřejňujeme články o dění v němčické komunitě. Dlouholetá je i spolupráce se Základní školou Strakonice v oblasti primární prevence. Podmínkou klientů třetí léčebné fáze, tedy té poslední, která trvá zpravidla tři měsíce, je si najít práci. Každému klientovi se to doposud podařilo, z více než 80 % byli zaměstnavatelé velmi spokojeni. Jednalo se například o pily na zpracování dřeva ve Střídce, LDN Volyně, Pekárny ve Strakonicích, firma ve Volyni, která vyrábí malé dílčí produkty, Fezko a ČZ Strakonice, Westra Sousedovice, prodejny a obchodní řetězce ve Strakonicích a další firmy. Odměna pro klienta i celou komunitu je, když zástupci firmy či podniku se zúčastní slavnostního závěrečného rituálu, když uvedený klient, který ve zmíněných firmách pracoval, končí léčbu v Němčicích. Téměř dvacetiletá spolupráce odborného zařízení zabývající se léčbou drogových závislosti s malou pošumavskou obcí je svým způsobem unikátní, velmi pestrá a rozmanitá. Rozhodně lze říci, že není žádných problémů dohodnout se na společných činnostech různého druhu, je to o vzájemném respektu, pochopení i toleranci. Bez nadsázky lez říci, že nebýt komunity, byla by v Němčicích nuda. Miroslav Zachariáš, Bc. Martin Hulík TK SANANIM Němčice Blahopřejeme všem, kteří se v měsících lednu a únoru dožívají významného životního jubilea, přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti i do dalších let pan Josef Čekal z Čestic 80 let paní Anna Trojanová z Němčic 91 let paní Marie Kubátová z Čestic 88 let paní Anna Mráčková z Dřešína 65 let pan Miroslav Špecián z Čestic 60 let paní Anna Švehlová z Nuzína 70 let paní Marie Šanderová z Počátek 82 let paní Jiřina Volfová z Chvalšovic 70 let pan Josef Chrstoš ze Střídky 83 let paní Marie Hrnečková z Radešova 85 let paní Jana Kohútová z Chvalšovic 50 let pan Miroslav Žipek z Čestic 60 let paní Anna Holáková z Nuzína 80 let paní Jiřina Jáchymová z Čestic 70 let pan Emanuel Novák z Krušlova 84 let pan Vladimír Ježek z Krušlova 55 let pan Vlastimil Zedník z Čestic 75 let pan Josef Smil z Čestic 55 let paní Anna Mrázová z Nahořan 94 let paní Alena Rezková z Čestic 60 let pan Václav Lácha z Doubravice 55 let paní Jitka Zábranská z Nahořan 50 let pan Ladislav Lácha z Dřešína 55 let paní Dagmar Lásková z Čestic 65 let pan František Křišťan z Chvalšovic 50 let paní Růžena Lávičková z Konopice 88 let pan Bohumil Šmalcl z Radešova 55 let pan Jaroslav Truhlář z Doubravice 65 let paní Marie Machová z Nuzína 93 let

7 Žádný člověk neprohloupí když si čerstvé ČTENÍ koupí. O čestický brambor 2008 V pátek 21. listopadu 2008 proběhlo v Česticích již tradiční vyhlášení výsledků dětské literární a výtvarné soutěže Čestický brambor. Letos proběhl již XIV. ročník, kterého se zúčastnilo rekordních 400 dětí z 13 škol: ZŠ a MŠ Čestice Strakonice: ZŠ Povážská ZŠ a MŠ Vacov ZŠ Velké náměstí ZŠ a MŠ Katovice ZŠ F.L.Čelakovského ZŠ a MŠ Střelské Hoštice ZŠ Dukelská ZŠ a MŠ Volenice ZŠ a MŠ Štěkeň Dětský domov Volyně Domov Petra Blatná ZUŠ Blatná Letošní téma prací bylo Veselá zvířátka a četnost prací přičítáme i tomuto dětem tak blízkému tématu. Do programu si připravily kulturní vložku děti ze ZŠ a MŠ Čestice. Celé jejich vystoupení se neslo v duchu veselých zvířátek, účastníci shlédli krátké dramatizace pohádek od Eduarda Petišky, poslouchali písničky a básničky o zvířátkách. Jako host přijal pozvání akademický malíř pan Karel Kupka, který vyhodnotil výtvarnou oblast soutěže a navíc odpovídal na zajímavé dotazy dětí a vyprávěl o své malířské činnosti. Nezapomněli jsme si připomenout duchovního otce této soutěže pana Josefa Křešničku, který se na nás jistě celou dobu vyhlašování díval ze svého spisovatelského nebe a určitě se usmíval nad zdařilými výtvory dnešní mladé generace. Výsledky XIV. ročníku O čestický brambor : Literární oblast: I. kategorie: 1. místo 3. třída ZŠ a MŠ Katovice II. kategorie: 1. místo Vendula Vačkářová - ZŠ a MŠ Katovice 2. místo Klára Topinková - ZŠ a MŠ Katovice - Zuzana Roubová - ZŠ a MŠ Katovice 3. místo Jakub Klíma - ZŠ a MŠ Katovice - Karolína Opavová F. L. Čelakovského ST. III. kategorie: 1. místo Pavla Voldřichová ZŠ a MŠ Čestice 2. místo Kateřina Chromá Dukelská ST. - Pavla Marešová Velké náměstí ST. 3. místo Anna Růžičková - ZŠ a MŠ Čestice - Filip Zdeněk - ZŠ a MŠ Čestice Ve třetí kategorii jsme se rozhodli výjimečně udělit 4. cenu, neboť nás velice zaujala práce, kterou napsala dívka se zrakovou vadou, je na invalidním vozíku a tuto práci napsala na počítači zcela sama. 4. místo Denisa Žáčková Dětský domov Volyně Výtvarná oblast: I. kategorie 1. místo Gabriela Kroupová ZŠ a MŠ Katovice 2. místo Jiří Vlček ZŠ a MŠ Vacov - Zdeněk Vokroj ZUŠ Blatná 3. místo Adam Prajs ZUŠ Blatná

8 ČTENÍ prý se vytasí s předpovědí počasí II. kategorie 1. místo Veronika Kostěncová ZŠ Povážská ST. 2. místo Michaela Šídlová ZŠ a MŠ Katovice - Martin Štěrba ZŠ a MŠ Vacov 3. místo Eliška Kodýdková F.L.Čelakovského ST. - Klára Litovská Dětský domov Volyně III. kategorie 1. místo Tomáš Čapek ZŠ a MŠ Čestice 2. místo Aneta Šornová ZUŠ Blatná - Václav Pavlovič F.L.Čelakovského ST. 3. místo Simona Fundová ZUŠ Blatná Prací bylo tolik a tak kvalitní, že některá 2. a 3. místa byla udělena dvěma soutěžícím. Při vyhlašování výsledků v literární části proběhlo autorské čtení prací, ve výtvarné oblasti byly ukázány výherní obrázky mladých malířů. Za výherní práce dostaly děti nejen diplom, ale i pěknou věcnou cenu. Diplom za účast v soutěži navíc získal každý, kdo poslal v termínu své literární či výtvarné dílo. Nejlepší výtvarné práce jsou vystaveny v síni na Úřadu městyse Čestice, literární práce budou postupně uveřejňovány v místním dvouměšíčníku Čtení pro lidi. Na závěr proběhla veselá soutěž pro děti pod názvem Jaké zvíře jsem, do které se s nadšením vrhly nejen děti, ale zasoutěžil si i čestický starosta pan Milan Žejdl, což mělo samozřejmě velký úspěch. Celý program moderovala letos poprvé paní učitelka Jana Voldřichová, která také na úplný konec vyhlásila téma na Čestický brambor Pohled do budoucnosti. A tak se účastníci rozcházeli po dvou hodinách již s myšlenkami a nápady na nové téma. Amazonská výprava V sobotu se družina Amazonky vypravila na svou zimní výpravu. Naším cílem výpravy byly Strakonice. Ráno jsme nastoupili do autobusu a vyjeli, cestou se k nám přidali další členové a jeden host. Na autobusovém nádraží jsme rozbalili naší obálku s úkoly a vrhli se na jejich plnění. Měli jsme udělat plánek naší cesty městem, sbírat razítka, najít ulice s názvem slavné osobnosti, splnit dobrý skutek, hledat a fotit objekty v některém stavebním slohu, prodávat srdíčka v rámci srdíčkových dnů pro nadaci Život dětem, připravit krmení pro zvířátka v parku a zakoupit pohled města. Nejvíce legrace jsme si užili při krmení labutí a kachen na řece. Ptactvo bylo hladové a chtělo nám sežrat naší Janičku. Při sběru razítek jsme zašli do trafiky v Prioru, kde jsme byli překvapeni reakcí majitele, který nám odmítl dát razítko a to i přeškrtnuté, tak jsme radši vzali zpátečku rychlostí blesku. Při plnění dobrého skutku jsme zvedali popadané popelnice a Janička zasadila jednu květinu před radnicí a také jsme roztlačovali zamrzlé auto. Poté jsme se vydali zpět na nádraží a odtud jsme odjeli autobusem domů. Za družinu Amazonky zapsaly Anča a Eliška.

9 Já jsem Bartoloměj pes a chtěl bych vám říci dnes že si ČTENÍ přečtu rád já i Marcel kamarád. Pes Bartoloměj vypráví Jmenuji se Bartoloměj, ale všichni mi říkají Míšánku. Toto jméno mi vymyslela lidská mláďata. Jsem čínský chocholatý pes. Lidé říkají, že mi jsou 2 roky, ale bohužel vím, že je mi už 15. Bydlím u jedné člověčí rodiny, kde by si se mnou pořád jen hráli. Dospěláci i jejich mláďata. Mám bílou barvu srsti, kruh v nose, zlatý zub a piercing v pupíku. Nenosím to pořád, ale jen když jsem sám nebo se svými psími kamarády. Před rodinou si piercing vyndavám, protože se bojím, že by mě vyhodili a já bych byl bezdomovec. A to by se mi opravdu nelíbilo. Doma jsem donedávna nebyl moc spokojený, ale oceňuji, že je tam teplo a že tam neprší. Navíc je to útulnější než moje psí maringotka na dvoře. Takže stačí dodržovat určitá pravidla a rázem se stanete miláčkem rodiny. Každé ráno mi lidé dávají jen vodu. Já jsem však chytrý a pokaždé si tam přileji Red Bull, který mi dává křídla (znám to z televizní reklamy). Večer bývá menu pestřejší granule, psí konzerva, někdy i zbytky od člověčího jídla - mňam! Rád se kamarádím s jinými psy a fenkami. Existuje však jen jeden pes, kterého mám nejraději. Je to můj největší přítel Marcel, trpasličí pinč. Jeho pravé jméno je Marccelino Pucciano la Grande von Hilebrant, ale pro kamarády své jméno poněkud zkrátil. Marcel byl bezdomovec, protože doma neposlouchal, chodil do hospody a měl zálibu v kartách, hazardních hrách a automatech. Lezlo mu to do kapesného, a tak doma dokonce kradl! Domů jezdil většinou stopem a pod vlivem alkoholu. Marcel má pěknou modrou barvu srsti. Mně se líbí, ale já přemýšlím o červeném přelivu s fialovými proužky. Marcel je jako můj osobní bodyguard. Chodím s ním skoro všude. Kdysi jsem s ním zažil zvláštní příhodu. Byl jsem na procházce v lese, potřeboval jsem si odpočnout od svých lidských páníčků. Věřte nebo ne, někdy se to jejich žvatlání fakt nedá poslouchat. A v lese si mě lovci spletli se zajícem a začali po mě střílet. Utíkal jsem jako blesk, ale lovci byli neúnavní. Už mi docházely síly. Náhle se vedle mě objevil Marcel, který se zrovna v lese proháněl na koloběžce, vzal mě na záda a odvezl mě domů. Zeptal jsem se ho, jestli by nechtěl u nás doma bydlet. Ani moc nepřemýšlel a souhlasil. Hned jsem mu poradil, aby ze sebe umyl modrou barvu, neboť by nás určitě člobrdíčkové vyhodili. Dal si říct, umyl se, navoněl (půjčil jsem mu psí voňavku) a zůstali jsme u nás. Páníčkové už mě hledali. No a hádejte, co se stalo. Mě i Marcela přivítali s otevřenou náručí. Tedy hlavně Marcela. Mě pohladili a odstrčili o tři metry dál. Od té doby, co s námi bydlí Marcel, jsem opravdu šťastný. Jsem rád, že jsem doma v teple s mým nejlepším kamarádem. Chodíme spolu na výlety, tancujeme break dance a pomáháme našim lidským páníčkům monitorujeme jim občasné zloděje. A na závěr vám, lidem, dám jednu dobrou radu: mějte nás, pejsky, rádi. Jsme nenároční, neumíme lhát, nepotřebujeme mobil a budeme vám vždycky věrní. Pavla Voldřichová 7. třída ZŠ a MŠ Čestice To jsem já Bartoloměj A můj přítel Marcel

10 Haló, lidi, kdo mě zná? Jsem papouščí princezna. ČTENÍ plné hezkých slov vozím s sebou na ostrov. Papouščí princezna Každý rok odlétám s naší rodinou na prázdniny na ostrov Kakadu. Moc se nám tu líbí, hlavně příroda a spousta papoušků. A hlavně mám zde důležité poslání, které každoročně plním vážně a zodpovědně. Jsem papouščí princezna. Před několika lety, když jsme zde byli poprvé, stala se mi veselá příhoda s papoušky, a tu bych vám chtěla vyprávět. Když jsme doletěli na ostrov Kakadu, ubytovali jsme se v menším domečku poblíž pláže a moře. Všechno tu bylo krásné a veselé, velké palmy, keře a všude kvetly barevné květiny. Na palmách seděli papoušci a občas nám nějaký přeletěl nad hlavou. Každý byl jinak barevný. Nemohla jsem se na ně vynadívat a přála jsem si mít alespoň jednoho pro sebe. Došla jsem si vybalit věci do svého malého a útulného pokojíku. Vybalila jsem si vodové barvy a štětce, které jsem si s sebou vzala. Napadlo mě, že bych si před spaním ještě mohla jednoho papouška namalovat. Po chvíli malování ke mně jeden slétl a zvědavě mě pozoroval. Protože jsem byla unavená, řekla jsem si, že obrázek dodělám zítra a šla jsem si lehnout. Najednou mi něco vlétlo do pokoje a sedlo si to na stolek, kde jsem měla vodové barvy. Byl to papoušek pozorovatel a líbily se mu moje barvičky. Najednou přilétl ke mně na postel a povídá: Ahoj, Vendy, já se jmenuji Dany a potřebuji tvoji pomoc. Potřebuji ty barvící věci, vlastně je potřebuje náš princ. Byla jsem v údivu, jak to, že mu rozumím? Než jsem se vzpamatovala, papoušek držel v zobáku barvičky a pokřikoval na mě, abych za ním běžela. Vyskočila jsem z okna a běžela za ním do lesa. Byl úplněk, takže byla jasná noc plná hvězd. Po chvíli jsme doběhli k altánu a kolem něho sedělo plno papoušků a strašně pokřikovali. Tolik pohromadě jsem jich ještě neviděla. Najednou ztichli. Do altánu vešel jeden papoušek celý bílý. Byl to papouščí princ. Dany mi řekl, že potřebuje moji pomoc. Teď mi došlo, že chtějí, abych mu vybarvila peří a byl jako ostatní. Byl to zvláštní úkol, ale vyplnila jsem jim ho. Princ zářil barevně a všichni ho obdivovali. Obdivovali ho tak, že chtěli nabarvit peří všichni. Když jsem domalovala posledního, začalo se rozednívat a já musela rychle domů. Byla jsem unavená, takže jsem rychle usnula. Když jsem se skoro v poledne probudila, myslela jsem si, že to byl jen sen. Ale nebyl. Najednou se do pokoje začali slétat všichni papoušci a na památku mi každý dal jedno peříčko. Princ mi řekl, že teď budu jejich princeznou, zůstanu na ostrově a budu jim barvit peří. Vysvětlila jsem jim, že bez rodiny by mi tu bylo smutno a že musím chodit do školy. Ale slíbila jsem jim, že každé prázdniny za nimi přijedu a přivezu jim plno vodových barviček. A tak každoročně jezdím na ostrov Kakadu. Tam se ze mě stává papouščí princezna a prožívám se svými barevnými kamarády dva měsíce báječných prázdnin. Vendula Vačkářová 6. třída ZŠ a MŠ Katovice Kotě Rozhodl jsem se vyprávět o našem kocourovi. Našeho malého kocourka nám dala sousedka. Bylo to vloni na podzim. Jednou večer za tmy zazvonil zvonek a za vraty stála sousedka s pytlem. Hned jsme věděli, že je tam kotě, protože nám ho už slibovala. Když jsme s bratrem pytel rozvázali, uviděli jsme malé vyděšené kotě. Očička mu svítila jako dvě žárovky. Pak jsme ho vyndali a uviděli v celé kráse. Nevěřili jsme vlastním očím. To malé kotě bylo celé šedomodré a pacičky mělo bílé. Byl už studený večer, a tak jsme mu museli připravit pelíšek. Usoudili jsme, že mu dáme malou krabičku do kotelny, aby mu nebyla zima. Ještě ten večer jsme se domluvili, že se bude jmenovat Pedro. Druhý den nás čekal největší úkol, museli jsme ho skamarádit s naším psem Benem. Mysleli jsme, že nám to dá velkou práci, ale když jsme přišli ven, náš pes už seděl u dveří kotelny a upozorňoval nás, že v kotelně je vetřelec. Pomalu jsme otevřeli, ale pes ohromnou rychlostí vletěl do kotelny a malé kotě zalezlo za kotel a celé se naježilo a prskalo. Pes se rychle zarazil a my jsme ho přidrželi a vysvětlovali jsme mu, že je to náš a jeho nový kamarád. Ještě pár dní na sebe koukali s nedůvěrou, ale pomalu se začali kamarádit. Dnes jsou tak velcí kamarádi, že dokonce spí spolu ve psí boudě. A když je něco dobrého na zub, vždy se domluví u jedné misky. Je nám tady s nimi moc hezky a užijeme také mnoho legrace. Michal Motl, 9. třída ZŠ a MŠ Čestice

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11 Obsah: Slovo ředitele školy, čertovská škola, Vánoční koncert, vánoční tvoření, dětská tvorba, vyhodnocení sběru

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz Učit lze

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PODZIM: Cestou ke zdraví 24. 10. 2013 Mluvili jsme o důležitosti správné výživy, hygienických návycích, přečetli jsme si pohádky

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ Přivítali jsme opět mezi nás své kamarády z lesa, vody a vůbec z celé přírody. VÁŽENÍ RODIČE, V MĚSÍCI ŘÍJNU JSME VÁS NESVOLALI,

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25 poskytnutý příspěvek v roce: 2011 11.000,- DC Lokomotiva Stádlec 2012 11.500,- 2013 13.000,- 15.000,- navrhuji přiznat příspěvek ve výši: 15.000,-Kč - došipná (turnaj pro veřejnost) - šipkový vánoční turnaj.

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ze Slovanu 2013/2014 VÁNOCE OČIMA ŽÁKŮ Matyáš Třasoň, IX. B ŠTĚDRÝ VEČER U NÁS DOMA Letos stejně jako loni začínáme na hřbitově. Dáme věnce, svíčky na hrob, modlíme se jenom

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Základní škola. Dolní Vilémovice

Základní škola. Dolní Vilémovice Základní škola Dolní Vilémovice Školní rok 2012 2013 SLOVO ÚVODEM Školní rok 2012 2013 pro malou vilémovskou školičku znamenal mnoho nového. Nová paní ředitelka, nová paní učitelka, vychovatelka Jen ty

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná Čarovný mlýnek Proč je mořská voda slaná Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., DYS-centrum Praha Čarovný mlýnek

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015/2016

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015/2016 ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015/2016 Roční téma: POJĎTĚ S NÁMI DO POHÁDKY Žáky bude celý rok provázet toto téma, jednotlivé měsíce budou mít názvy pohádkových království a hry, činnosti i akce budou inspirované

Více

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století Mediální výchova Mediální výchova seznamuje žáky s principy fungování médií. Mediální gramotnost lze chápat jako schopnost zkoumat a analyzovat informace,

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Chytrá sovička P O S I N E C

Chytrá sovička P O S I N E C Chytrá sovička školkovský časopísek P O S I N E C Za prosincem končí rok, do nového už jen krok. V prosinci jsou Vánoce, přesně jednou po roce. pro dospěláky Vážení rodiče, Největší akcí prosince byla

Více

Duben Rytířská robinsonáda v Hostinném Na naši pravidelnou jarní výpravu jsme se tentokrát vydali do Hostinného. Během této výpravy jsme navštívili i naše letní tábořište nedaleko Svaté Kateřiny a samozřejmě

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce.

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Celoškolní projekt dotovaný Nadací PARTNERSTVÍ, na kterém žáci ZŠ Chomutov, Školní pracovali po celý rok, se nachýlil ke konci. Jak jsme již dříve informovali,

Více

PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSEF LADA ČESKÁ TELEVIZE

PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSEF LADA ČESKÁ TELEVIZE PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSE LADA ČESKÁ TELEVIZE blahopřání do obálky pohlednice balicí papíry dárkové tašky dárkové krabičky rozety a stuhy omalovánky pexesa vystřihovánky dopisní papíry diplomy lampiony

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1.

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. KVĚTEN-ČERVEN 2014 Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. stupně vydali do divadla. Představení bylo o paní Krásihaldě, která měla dvě opice Máňu a Fráňu.

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Akce školní družiny Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ Téma: Plody barevného podzimu Tematické vycházky do přírody Pracovní činnosti s přírodními materiály

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví KNIHY MAJÍ ZELENOU CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví Naše paní učitelka nám v češtině představila soutěž pro základní školy KNIHY MAJÍ ZELENOU, kde máme za úkol vytvořit reportáž

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ČÍSLO ZDARMA Z pyžamové párty v Bakově Rákos nad zlato V pohádkách se sice vypráví sůl nad zlato, ale rákos živil i zdejší obyvatele. Takže by se dalo říct rákos nad zlato.

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Region očima dětí 202 Úvodem Krásné obrázky v kalendáři, který právě držíte v rukou, malovaly děti žijící v našem regionu. Vyjadřují pocity a přání nejmladších obyvatel

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Pondělí 7.9.2015. Kde: Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Palackého 211/3, Mladá Boleslav (hudební sál)

Pondělí 7.9.2015. Kde: Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Palackého 211/3, Mladá Boleslav (hudební sál) Pondělí 7.9.2015 Kde: Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Palackého 211/3, Mladá Boleslav (hudební sál) 17,00 19,00 Josef Formánek - spisovatel, zakladatel geografického magazínu Koktejl Zveme Vás na autorské

Více

Shoda přísudku s podmětem

Shoda přísudku s podmětem Shoda přísudku s podmětem procvičování učiva autor: Tomáš Barták Shoda Př s Po POZOR: jen v minulém čase podmět rodu M živ. M neživ. Ž S koncovka přísudku -i Chlapci běželi. Psi štěkali. -y Lesy šuměly.

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Časopis MŠ. Březen 2015

Časopis MŠ. Březen 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Březen 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239 http://www.zsamsbrna.cz/

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více