Listování v občasníku:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Listování v občasníku:"

Transkript

1 Co je v Čtení, jinde není: Novoroční předsevzetí, Občasníček, Slovo starosty, ROP, TK Sananim, Blahopřejeme, O čestický brambor, Vánoční besídka ZŠ, Zdravé stárnutí, Hezké mezisvátkové odpoledne, Informace obce Dřešín, Černá briga, Vynálezce, Dějiny rodů Listování v občasníku: Fotbal Čestice Hoslovice 1:1. Vrtulník u čističky naštěstí ho na odvoz zraněného dělníka nebylo třeba, stačila sanitka Památka zesnulých Vítězem prezidentských voleb v USA se stal Barack Obama Den válečných veteránů. V r ustavující celostátní konference SSM Členky ČSŽ Čestice se sešly na výborové schůzi v salonku Lidového domu Čestice Světový den diabetu SDH Čestice ukončil hasičskou sezónu Státní svátek - den boje za svobodu a demokracii Okrsek SDH městyse Čestice Vyhodnocení soutěže O čestický brambor v sále Lidového domu. Předváděčka výrobků firem DEDRA a Energetix na ÚM. Před 664 lety položen základní kámen chrámu sv. Víta. Před 112 lety založen klub Slavia První hon MS Háj Čestice. Před 45 lety zastřelen J.F.Kennedy V r odhlasovalo FS rozdělení Československa Předváděčka v kadeřnictví u p. Peleškové od firmy Nahrin Výborová schůze členů SDH Čestice v salonku Lidového domu Čestice adventní neděle. Schůze ČSV v salonku Lidového domu Výborová schůze členek ČSŽ Čestice v salonku Lidového domu Čestice Před 38 lety padl Král smrků na Boubíně Tradiční návštěva čertů, anděla a Mikuláše v rodinách po celé obci. Babinec ČSŽ Čestice vystřihování vánočních filigránů a ozdob Hon MS Háj Čestice. II. ročník Mikulášského turnaje ve společenských hrách pořádal ČSŽ Setkání seniorů Valná hromada SDH Čestice v sále Lidového domu Čestice Koncert SHŠ Radešov v sále Lidového domu Tradiční staročeská zabijačka pořádaná členy SDH Čestice před restaurací. Adventní odpoledne na nádvoří zámku v Česticích Prodej vánočních kaprů před restaurací Čestice Štědrý den Tradiční Poslední leč MS Háj Čestice v sále Lidového domu Čestice Silvestr Mikulášský turnaj ČSŽ Čestice uspořádal pro děti v sobotu 6. prosince v respiriu ZŠ Čestice již II. ročník mikulášského turnaje ve společenských hrách. Nechyběla ani nadílka s Mikulášem a čertem se sladkou odměnou. Děti si zahrály různé společenské hry, nakreslily pěkný vánoční obrázek a nechybělo ani malé pohoštění pro všechny účastníky. I když účast dětí nebyla velká, těm, co přišly, se mezi námi určitě líbilo. Tak opět za rok. Za ČSŽ Čestice Jana Kubešová

2 Není třeba slova více, je tu ČTENÍ pro Čestice. Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám do letošního roku 2009 popřál hodně zdraví, štěstí lásky a spokojenosti a aby se Vás očekávaná finanční krize dotkla pokud možno v co nejmenší míře. Dvanáctého prosince proběhlo v sále Lidového domu tradiční setkání seniorů. Žáci soukromé hudební školy si připravili pěkné vystoupení a po té byla na programu volná zábava doprovázená hudebním vystoupením kapely Akord pana Hartla. Myslím, že se akce povedla, a že i v dalších letech bude tak hojně navštěvovaná jako tentokrát. V neděli od 10 hodin členové SDH Čestice připravili vesnickou zabijačku spojenou s prodejem tradičních zabijačkových specialit. V odpoledních hodinách na nádvoří čestického zámku se konalo adventní odpoledne pod patronátem Kulturního spolku a ČSŽ, při kterém jste si mohli zakoupit výrobky s vánoční tématikou, které vyrobili žáci základní školy, poslechnout vánoční písně a koledy v podání různých interpretů a v neposlední řadě se i občerstvit zahřát sklenkou horké medoviny, punče nebo grogu. Obě tyto akce se zdařily a mě nezbývá než organizátorům, účinkujícím a výrobcům upomínkových předmětů poděkovat za zabezpečení této akce. Koncem minulého roku jsme byli seznámeni firmou RUMPOLD, která pro nás zabezpečuje svoz komunálního odpadu, se zvýšením cen na svozový den a i za ukládání odpadu. Pro nás to znamená další navýšení nákladů na likvidaci komunálního odpadu, které se samozřejmě musí promítnout i do výše poplatků jednotlivých poplatníků. I když se toto zdražení neprojeví v poplatcích hned, ale až v následujících letech, musíme již dnes přemýšlet jak náklady snížit. Nejdůležitějším i nadále zůstává důsledné třídění odpadů, a proto apeluji na zdravý rozum spoluobčanů, aby si uvědomili, že kvalitním tříděním odpadů šetří hlavně svoji peněženku. Další možností je snížit počet svozových dnů, a to pravděpodobně na celoroční čtrnáctidenní provoz. Někteří z nás mohou namítnout, že nevystačí s jednou popelnicí tak dlouho, další mohou protestovat, že topí plynem a popelnice jim stačí na měsíc. Všichni mají tak trochu svou pravdu, a proto je potřeba najít řešení, které bude co nejméně bolet. Podoba úsporných opatření bude projednávána na následujících zasedáních zastupitelstva městyse. V posledním čtvrtletí minulého roku byly zahájeny práce na akci Regenerace přístupového schodiště k regionálnímu muzeu Čestice. Stavební část akce bude realizovat STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s.r.o. Akce je podpořena z evropského fondu pro regionální rozvoj. Viz text na následující stránce Milan Žejdl starosta Na Adventním odpoleni již tradičně vystupovala SHŠ Radešov

3 Rakušani, Němci, Češi na ČTENÍ se všichni těší. jiho Regenerace přístupového schodiště k regionálnímu muzeu Čestice Zakázka financovaná s podporou ERDF - akce Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad Prioritní osa Rozvoj cestovního ruchu Oblast podpory Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu Registrační číslo projektu: CZ.1.14/3.2.00/ Aktuální informace o průběhu přípravy a realizace projektu Projekt podpořen Regionálním operačním programem NUTS II Jihozápad Městys Čestice zajistil přípravu a v druhé výzvě k podávání žádostí dne podal žádost o zařazení projektu do ROP NUTS II Jihozápad, oblast podpory 3.2. Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu. Regionální rada ROP NUTS II Jihozápad projekt vyhodnotila a schválila jeho podporu. Celkový rozpočet projektu je ,00 Kč. Městys Čestice zařazením projektu do ROP NUTS II Jihozápad získal příslib finanční podpory na přípravu, realizaci, administrativní agendu, publicitu a řízení projektu v celkové částce ,00 Kč, kterou obdrží za předpokladu úspěšného dokončení projektu. Smlouva o poskytnutí dotace byla oboustranně potvrzena dne Dokončeno zadávací řízení, byl vybrán zhotovitel stavební zakázky V interním zadávacím řízení před zadáním zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. zadavatel, městys Čestice, vyzval k podání nabídky celkem 6 stavebních dodavatelů. Pro případný zájem dalších stavebních dodavatelů zadavatel zveřejnil text výzvy k podání nabídky také na úřední desce Úřadu městyse Čestic. Ve lhůtě stanovené pro podání nabídky ( ) obdržel zadavatel 3 nabídky, ze kterých zadavatel vybral nejvhodnější nabídku. Zadavatel dne odeslal všem uchazečům oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. Uzavřena smlouva na zhotovení stavební zakázky Dne zadavatel uzavřel smlouvu o dílo na zhotovení stavby s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku: STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r. o. (IČ ), Komenského 373, Strakonice, Celková cena stavební zakázky: ,00 Kč bez DPH, tj ,60 Kč včetně DPH. Sjednaný termín dokončení stavební zakázky: Staveniště odevzdáno vybranému zhotoviteli Dne objednatel stavební zakázky, městys Čestice, odevzdal staveniště k provádění stavebních prací vybranému zhotoviteli, společnosti STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r. o. (IČ ), Komenského 373, Strakonice, Zpráva zveřejněna vyvěšením na úřední desce Úřadu městyse Čestice dne

4 Každý člověk ocení relaxaci při ČTENÍ. Komunitní Vánoce bez Otce Martina Příjemným setkáním a společným obědem v Hoslovicích v restauraci penzionu U starýho kance uspořádal Maxmilián a křesťanští přátelé, blízcí Otci Martinovi slavnostní oběd, kde hlavním menu byl symbolicky - jak také jinak, příslušno názvu kanec, chutné kančí maso a také plno dalších dobrot. Bylo to milé poděkování němčickým klientům, jakou péči věnovali Otci Martinovi a výrazně mu ulehčili stáří a zpříjemnili poslední roky jeho života. Jak to již v komunitě bývá, klienti odcházejí, noví přicházejí, tak již mnozí, kteří péči Otci Martinovi věnovali, již v komunitě nejsou. Vánoční komunita, Vánoce, křesťanské svátky, jsou letos poprvé bez Otce Martina. Vzpomněli jsme si, jak Vánoční Svatou mši na Štědrý den sloužil Otec Martin v němčické zámecké kapli přesně před rokem. Netušili jsme, že je to jeho poslední němčická mše a jedna z posledních i v jeho životě. Nejenom komunitní život v Němčicích, ale život vůbec však pokračuje dál a tak jen zbývá na Otce Martina vzpomínat a jsou to hezké vzpomínky. V mysli nám zůstávají zejména ty hezké a příjemné a tak to má být. Otče Martine, jsi stále s námi! Na závěr moje osobní vzpomínka na Martina. Když jsem v listopadu v Izraeli navštívil ta nejsvatější poutní místa, která pro křesťany znamenají to nejvíce, po absolvování čtrnácti zastavení jsem přímo u hrobu Ježíše zapálil svíčku i za Martina, zrovna tak i v palestinském Betlémě, místa zrození. A u jeruzalémské zdi nářků jsem i Martinovi do ní vložil malý papírek s přáníčkem. Ať se tam nahoře má dobře. Terapeutická komunita Němčice soužití s regionem Již přes 17 let funguje Terapeutická komunita SANANIM v malé obci Němčice u Volyně v kraji pod Šumavou, zvaném Podlesí. Vznikla jako první zařízení svého druhu u nás a za dobu její existence se zde léčilo ze závislosti přes 400 klientů. Na úvod několik stručných údajů: kapacita komunity je 20 klientů, jedna třetina jsou ženy. Průměrný věk klientů je 33 let a průměrná délka pravidelného užívání drog přesahuje 10 let. Oddíl injekčních uživatelů je prakticky 100%. Přes 40 % klientů trpí chronickými virovými hepatitidami B a C. Jedna třetina klientů má zkušenost s výkonem trestu odnětí svobody, výjimkou nejsou ani mnohaleté pobyty ve vězení. Až polovina klientů alespoň v nějaké fázi pobytu u nás musí užívat psychiatrickou medikaci (a to jen náš psychiatr spíše terapeuticky než biologicky orientovaný a s léky rozhodně neplýtvá). Proti každému pátému klientovi je vedeno během léčby v komunitě trestní řízení za skutky spáchané před léčbou. Polovina klientů má pouze základní vzdělání. Zkušenosti s dlouhodobým fungováním v zaměstnání má pouze malá část z nich. Motivem pro naše sdělení byla potřeba podělit se o zajímavou zkušenost: že zařízení pro léčbu závislostí, jehož obyvatelé jsou v obecném povědomí často zaslouženě vnímáni jako naprostý odpad společnosti, může být významným a aktivním prvkem společenského života v obci i širším okolí. Že klienti mohou již během léčby rozvíjet autentické sousedské vztahy také proto, že terapeutická komunita je pro většinu z nich na rok reálným domovem. A dále, že klienti terapeutické komunity mohou být i v širším okolí akceptováni zcela vstřícně, beze strachu a bez předsudků a na druhé straně bez zbytečného sentimentu. Rodiče tak pouští své děti samotné na hry v přírodě organizované klienty a na mikulášské besídce máme vždy plno. A účastníci masopustního průvodu nám už odpustili, že jsme je kvůli podroušenosti nevpustili do areálu komunity. Mnohé firmy v okolí ochotně zaměstnávají naše klienty ve třetí fázi léčby na základě dobrých zkušeností s jejich předchůdci.

5 Slyšel jsem, že za pár let ČTENÍ jde na internet. Nemáme univerzální recept na harmonické soužití drogového zařízení s okolím, ale pokusíme se popsat některé okolnosti, které k tomu přispěly. Naším příspěvkem chceme poděkovat lidem, kteří jsou schopni ve svém sousedství přijmout terapeutické komunity, kontaktní a substituční centra a další programy pro závislé na drogách. A taky páteru Martinovi Víchovi, který pro nás po celou dobu našeho působení v Němčicích mnoho vykonal, a my zase měli tu čest postarat se o něj u nás v komunitě v posledních dvou letech jeho života. Obec Němčice se stala místem pro komunitu až na třetí pokus, nejprve se uvažovalo o malé obci na Brdech poblíž Prahy, potom byla v hledáčku Roubíčkova Lhota na Benešovsku. Teprve Němčice nás přijaly a tak 16. ledna 1991 nastoupili první tři klienti. Pro obec Němčice jsme ale nebyli úplně neznámí, předtím již v objektu Dlauhoweských byly děti z Výchovného ústavu a Střediska mládeže Praha Klíčov na dlouhodobém pobytu, další skupiny jezdily na víkendy. I ony byly problémové, s výchovnými problémy, tak i se zkušenostmi s užíváním alkoholu a drog. Přesto nás obec s bývalým, dnes již zesnulým starostou Václavem Jarolímem, tak i současným Janem Vasalem, přijala. Přijali nás i místní občané. Za poměrně dlouhou dobu působení jsme uskutečnili nespočet akcí Obec Němčice a my, Terapeutická komunita. Z důležitých a významných akcí lze vyjmenovat finanční přispění O.S.SANANIM při budování nové autobusové čekárny. Pomoc při jarních či příležitostných brigádách v obci, příprava i program Mikulášské besídky a Mezinárodního dne dětí pro malé občánky z obce, pomoc při němčické pouti, při velké obecní akci setkání němčických rodáků, čas od času se uskuteční sportovní utkání s místní mládeží, zejména v kopané, my jsme zase využili sportoviště v Němčicích při pořádání našich akcí, například pořádání Sportovní olympiády terapeutických komunit. ČR. Němčická terapeutická komunita, její program a fungování, není tabu, za uzavřenými dveřmi, v zimním období třeba pořádáme nejen pro naše klienty, ale i občany Němčic, Střídky, Čestic a dalších přilehlých obcí besedy či promítání filmů či diapozitivů. Obec nám výrazně pomohla zapůjčením objektu bývalé školy při natáčení celovečerního filmu Pravidla lži. Mimořádný rozměr fungování terapeutické komunity směrem do blízkého regionu byla sedmnáctiletá spolupráce s Otcem Martinem Františkem Víchem. Musíme bohužel konstatovat, že Otec Martin zemřel. Přesto, nebo právě proto, stojí za zmínku i za vzpomínku, jaká úžasná a neopakovatelná byla spolupráce s Martinem. Znali jsme se a věděli o sobě tak dlouho, jak naše komunita funguje, tedy sedmnáct let. Martin přišel na Dobrš před více než čtyřiceti lety a my jsme mu občas s klienty pomáhali na zahradě či s přípravou dřeva na zimu, on nás naopak zval na vánoční mše, kde jsme s klienty zpívali koledy nebo na křesťanský ples. I když Otec Martin mnohé klienty neznal, byli třeba noví, vždy s farníky v neopakovatelné atmosféře pro každého připravil malý dáreček. Posledních létech ze zdravotních důvodů již Otec Martin nemohl vykonávat své poslání a po krátkých pobytech v léčebně dlouhodobě nemocných ve Volyni a v Sousedovicích, přišel na Štědrý den před dvěma roky bydlet k nám, do němčické terapeutické komunity, mezi klienty léčící se ze závislosti. Možná to zní divně či absurdně, nám to však připadalo přirozené. A tak poslední dva roky Otce Martina se karta životního osudu poněkud obrátila. Po celý život se Martin, vždy se stálým úsměvem, věnoval ostatním, pomáhal jim optimismem a vírou, v posledním období jeho života se u něj klienti střídali a poskytovali mu nezbytnou pomoc ve dne i v noci, mnozí tak, jakoby byli školený zdravotnický personál. Právě díky současným či bývalým klientům mohl Otec Martin prožít zbytek života v péči, psát ještě před nedávnem Pošumavské listy a sloužit příležitostně mše na Dobrši. Teprve s posledním letošním červnem Dobrš navždy opustil, i když v duši měl touhu znovu se tam vrátit. Čestický lékař opakovaně vyslovoval spokojenost, jak bylo o Otce Martina postaráno. Osud tomu chtěl jinak a dopsal jeho úžasnou pozemskou pouť. S některými klienty, kolegy, některými čestickými a dobršskými farníky a přáteli Otce Martina jsme uspořádali pěší pouť z Němčic na Dobrš, na Martinovu zádušní mši svatou. Možná, že se stane nová tradice, a sice že každý rok 7. října, v den, kdy nás Otec Martin opustil, budeme tuto němčicko-dobršskou pouť opakovat.

6 SANANIM a Němčice letité je spojení. A jak spolu vycházejí, to se dozvíš ve ČTENÍ. Pro Martina, a také pro to, že malebné Němčice a tajuplnou Dobrš, magického kraje pod Šumavou, v pošumavském kraji Podlesí a mnoho lidských osudů současných i bývalých klientů již nelze nikdy vymazat. Nakonec jsme se s Martinem rozloučili v Českých Budějovicích. Na svaté mši a uložením do hrobu, na místech, která znal, a přál si tam být uložen k věčnému spánku. Vnímám to tak, že to osud chtěl tak, a že Němčice a blízký region má historický mezník, který nikdy nezmizí, a sice období s Otcem Martinem a období bez něj, které právě nyní začíná. Němčická komunita žije a funguje v objektu s laskavým svolením rodu Dlauhoweských a spolupráce je rovněž bezproblémová. Klienti občas pracují a pomáhají na jejich statku v Kraselově, na druhou stranu, v rámci pracovní terapie, máme za zpracování dřeva toto k dispozici na topení na zimní sezónu. Je to náročné terénem, pracujeme v oblasti vrchu Kůstrý a hájovny Beneda. K další pracovní činnosti patří i zemědělské a sezónní práce (louky i pole máme rovněž Dlahoweských). Přesah spolupráce je i za hranicemi obce Němčice, například sběr brambor v Něměticích či odchyt kuřat v Katovicích a Mnichově. Obojí má efekt účinné pracovní terapie a pomoc pro komunitu. Za zmínku stojí také spolupráce s regionálním časopisem Čtení pro lidi, v němž pravidelně uveřejňujeme články o dění v němčické komunitě. Dlouholetá je i spolupráce se Základní školou Strakonice v oblasti primární prevence. Podmínkou klientů třetí léčebné fáze, tedy té poslední, která trvá zpravidla tři měsíce, je si najít práci. Každému klientovi se to doposud podařilo, z více než 80 % byli zaměstnavatelé velmi spokojeni. Jednalo se například o pily na zpracování dřeva ve Střídce, LDN Volyně, Pekárny ve Strakonicích, firma ve Volyni, která vyrábí malé dílčí produkty, Fezko a ČZ Strakonice, Westra Sousedovice, prodejny a obchodní řetězce ve Strakonicích a další firmy. Odměna pro klienta i celou komunitu je, když zástupci firmy či podniku se zúčastní slavnostního závěrečného rituálu, když uvedený klient, který ve zmíněných firmách pracoval, končí léčbu v Němčicích. Téměř dvacetiletá spolupráce odborného zařízení zabývající se léčbou drogových závislosti s malou pošumavskou obcí je svým způsobem unikátní, velmi pestrá a rozmanitá. Rozhodně lze říci, že není žádných problémů dohodnout se na společných činnostech různého druhu, je to o vzájemném respektu, pochopení i toleranci. Bez nadsázky lez říci, že nebýt komunity, byla by v Němčicích nuda. Miroslav Zachariáš, Bc. Martin Hulík TK SANANIM Němčice Blahopřejeme všem, kteří se v měsících lednu a únoru dožívají významného životního jubilea, přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti i do dalších let pan Josef Čekal z Čestic 80 let paní Anna Trojanová z Němčic 91 let paní Marie Kubátová z Čestic 88 let paní Anna Mráčková z Dřešína 65 let pan Miroslav Špecián z Čestic 60 let paní Anna Švehlová z Nuzína 70 let paní Marie Šanderová z Počátek 82 let paní Jiřina Volfová z Chvalšovic 70 let pan Josef Chrstoš ze Střídky 83 let paní Marie Hrnečková z Radešova 85 let paní Jana Kohútová z Chvalšovic 50 let pan Miroslav Žipek z Čestic 60 let paní Anna Holáková z Nuzína 80 let paní Jiřina Jáchymová z Čestic 70 let pan Emanuel Novák z Krušlova 84 let pan Vladimír Ježek z Krušlova 55 let pan Vlastimil Zedník z Čestic 75 let pan Josef Smil z Čestic 55 let paní Anna Mrázová z Nahořan 94 let paní Alena Rezková z Čestic 60 let pan Václav Lácha z Doubravice 55 let paní Jitka Zábranská z Nahořan 50 let pan Ladislav Lácha z Dřešína 55 let paní Dagmar Lásková z Čestic 65 let pan František Křišťan z Chvalšovic 50 let paní Růžena Lávičková z Konopice 88 let pan Bohumil Šmalcl z Radešova 55 let pan Jaroslav Truhlář z Doubravice 65 let paní Marie Machová z Nuzína 93 let

7 Žádný člověk neprohloupí když si čerstvé ČTENÍ koupí. O čestický brambor 2008 V pátek 21. listopadu 2008 proběhlo v Česticích již tradiční vyhlášení výsledků dětské literární a výtvarné soutěže Čestický brambor. Letos proběhl již XIV. ročník, kterého se zúčastnilo rekordních 400 dětí z 13 škol: ZŠ a MŠ Čestice Strakonice: ZŠ Povážská ZŠ a MŠ Vacov ZŠ Velké náměstí ZŠ a MŠ Katovice ZŠ F.L.Čelakovského ZŠ a MŠ Střelské Hoštice ZŠ Dukelská ZŠ a MŠ Volenice ZŠ a MŠ Štěkeň Dětský domov Volyně Domov Petra Blatná ZUŠ Blatná Letošní téma prací bylo Veselá zvířátka a četnost prací přičítáme i tomuto dětem tak blízkému tématu. Do programu si připravily kulturní vložku děti ze ZŠ a MŠ Čestice. Celé jejich vystoupení se neslo v duchu veselých zvířátek, účastníci shlédli krátké dramatizace pohádek od Eduarda Petišky, poslouchali písničky a básničky o zvířátkách. Jako host přijal pozvání akademický malíř pan Karel Kupka, který vyhodnotil výtvarnou oblast soutěže a navíc odpovídal na zajímavé dotazy dětí a vyprávěl o své malířské činnosti. Nezapomněli jsme si připomenout duchovního otce této soutěže pana Josefa Křešničku, který se na nás jistě celou dobu vyhlašování díval ze svého spisovatelského nebe a určitě se usmíval nad zdařilými výtvory dnešní mladé generace. Výsledky XIV. ročníku O čestický brambor : Literární oblast: I. kategorie: 1. místo 3. třída ZŠ a MŠ Katovice II. kategorie: 1. místo Vendula Vačkářová - ZŠ a MŠ Katovice 2. místo Klára Topinková - ZŠ a MŠ Katovice - Zuzana Roubová - ZŠ a MŠ Katovice 3. místo Jakub Klíma - ZŠ a MŠ Katovice - Karolína Opavová F. L. Čelakovského ST. III. kategorie: 1. místo Pavla Voldřichová ZŠ a MŠ Čestice 2. místo Kateřina Chromá Dukelská ST. - Pavla Marešová Velké náměstí ST. 3. místo Anna Růžičková - ZŠ a MŠ Čestice - Filip Zdeněk - ZŠ a MŠ Čestice Ve třetí kategorii jsme se rozhodli výjimečně udělit 4. cenu, neboť nás velice zaujala práce, kterou napsala dívka se zrakovou vadou, je na invalidním vozíku a tuto práci napsala na počítači zcela sama. 4. místo Denisa Žáčková Dětský domov Volyně Výtvarná oblast: I. kategorie 1. místo Gabriela Kroupová ZŠ a MŠ Katovice 2. místo Jiří Vlček ZŠ a MŠ Vacov - Zdeněk Vokroj ZUŠ Blatná 3. místo Adam Prajs ZUŠ Blatná

8 ČTENÍ prý se vytasí s předpovědí počasí II. kategorie 1. místo Veronika Kostěncová ZŠ Povážská ST. 2. místo Michaela Šídlová ZŠ a MŠ Katovice - Martin Štěrba ZŠ a MŠ Vacov 3. místo Eliška Kodýdková F.L.Čelakovského ST. - Klára Litovská Dětský domov Volyně III. kategorie 1. místo Tomáš Čapek ZŠ a MŠ Čestice 2. místo Aneta Šornová ZUŠ Blatná - Václav Pavlovič F.L.Čelakovského ST. 3. místo Simona Fundová ZUŠ Blatná Prací bylo tolik a tak kvalitní, že některá 2. a 3. místa byla udělena dvěma soutěžícím. Při vyhlašování výsledků v literární části proběhlo autorské čtení prací, ve výtvarné oblasti byly ukázány výherní obrázky mladých malířů. Za výherní práce dostaly děti nejen diplom, ale i pěknou věcnou cenu. Diplom za účast v soutěži navíc získal každý, kdo poslal v termínu své literární či výtvarné dílo. Nejlepší výtvarné práce jsou vystaveny v síni na Úřadu městyse Čestice, literární práce budou postupně uveřejňovány v místním dvouměšíčníku Čtení pro lidi. Na závěr proběhla veselá soutěž pro děti pod názvem Jaké zvíře jsem, do které se s nadšením vrhly nejen děti, ale zasoutěžil si i čestický starosta pan Milan Žejdl, což mělo samozřejmě velký úspěch. Celý program moderovala letos poprvé paní učitelka Jana Voldřichová, která také na úplný konec vyhlásila téma na Čestický brambor Pohled do budoucnosti. A tak se účastníci rozcházeli po dvou hodinách již s myšlenkami a nápady na nové téma. Amazonská výprava V sobotu se družina Amazonky vypravila na svou zimní výpravu. Naším cílem výpravy byly Strakonice. Ráno jsme nastoupili do autobusu a vyjeli, cestou se k nám přidali další členové a jeden host. Na autobusovém nádraží jsme rozbalili naší obálku s úkoly a vrhli se na jejich plnění. Měli jsme udělat plánek naší cesty městem, sbírat razítka, najít ulice s názvem slavné osobnosti, splnit dobrý skutek, hledat a fotit objekty v některém stavebním slohu, prodávat srdíčka v rámci srdíčkových dnů pro nadaci Život dětem, připravit krmení pro zvířátka v parku a zakoupit pohled města. Nejvíce legrace jsme si užili při krmení labutí a kachen na řece. Ptactvo bylo hladové a chtělo nám sežrat naší Janičku. Při sběru razítek jsme zašli do trafiky v Prioru, kde jsme byli překvapeni reakcí majitele, který nám odmítl dát razítko a to i přeškrtnuté, tak jsme radši vzali zpátečku rychlostí blesku. Při plnění dobrého skutku jsme zvedali popadané popelnice a Janička zasadila jednu květinu před radnicí a také jsme roztlačovali zamrzlé auto. Poté jsme se vydali zpět na nádraží a odtud jsme odjeli autobusem domů. Za družinu Amazonky zapsaly Anča a Eliška.

9 Já jsem Bartoloměj pes a chtěl bych vám říci dnes že si ČTENÍ přečtu rád já i Marcel kamarád. Pes Bartoloměj vypráví Jmenuji se Bartoloměj, ale všichni mi říkají Míšánku. Toto jméno mi vymyslela lidská mláďata. Jsem čínský chocholatý pes. Lidé říkají, že mi jsou 2 roky, ale bohužel vím, že je mi už 15. Bydlím u jedné člověčí rodiny, kde by si se mnou pořád jen hráli. Dospěláci i jejich mláďata. Mám bílou barvu srsti, kruh v nose, zlatý zub a piercing v pupíku. Nenosím to pořád, ale jen když jsem sám nebo se svými psími kamarády. Před rodinou si piercing vyndavám, protože se bojím, že by mě vyhodili a já bych byl bezdomovec. A to by se mi opravdu nelíbilo. Doma jsem donedávna nebyl moc spokojený, ale oceňuji, že je tam teplo a že tam neprší. Navíc je to útulnější než moje psí maringotka na dvoře. Takže stačí dodržovat určitá pravidla a rázem se stanete miláčkem rodiny. Každé ráno mi lidé dávají jen vodu. Já jsem však chytrý a pokaždé si tam přileji Red Bull, který mi dává křídla (znám to z televizní reklamy). Večer bývá menu pestřejší granule, psí konzerva, někdy i zbytky od člověčího jídla - mňam! Rád se kamarádím s jinými psy a fenkami. Existuje však jen jeden pes, kterého mám nejraději. Je to můj největší přítel Marcel, trpasličí pinč. Jeho pravé jméno je Marccelino Pucciano la Grande von Hilebrant, ale pro kamarády své jméno poněkud zkrátil. Marcel byl bezdomovec, protože doma neposlouchal, chodil do hospody a měl zálibu v kartách, hazardních hrách a automatech. Lezlo mu to do kapesného, a tak doma dokonce kradl! Domů jezdil většinou stopem a pod vlivem alkoholu. Marcel má pěknou modrou barvu srsti. Mně se líbí, ale já přemýšlím o červeném přelivu s fialovými proužky. Marcel je jako můj osobní bodyguard. Chodím s ním skoro všude. Kdysi jsem s ním zažil zvláštní příhodu. Byl jsem na procházce v lese, potřeboval jsem si odpočnout od svých lidských páníčků. Věřte nebo ne, někdy se to jejich žvatlání fakt nedá poslouchat. A v lese si mě lovci spletli se zajícem a začali po mě střílet. Utíkal jsem jako blesk, ale lovci byli neúnavní. Už mi docházely síly. Náhle se vedle mě objevil Marcel, který se zrovna v lese proháněl na koloběžce, vzal mě na záda a odvezl mě domů. Zeptal jsem se ho, jestli by nechtěl u nás doma bydlet. Ani moc nepřemýšlel a souhlasil. Hned jsem mu poradil, aby ze sebe umyl modrou barvu, neboť by nás určitě člobrdíčkové vyhodili. Dal si říct, umyl se, navoněl (půjčil jsem mu psí voňavku) a zůstali jsme u nás. Páníčkové už mě hledali. No a hádejte, co se stalo. Mě i Marcela přivítali s otevřenou náručí. Tedy hlavně Marcela. Mě pohladili a odstrčili o tři metry dál. Od té doby, co s námi bydlí Marcel, jsem opravdu šťastný. Jsem rád, že jsem doma v teple s mým nejlepším kamarádem. Chodíme spolu na výlety, tancujeme break dance a pomáháme našim lidským páníčkům monitorujeme jim občasné zloděje. A na závěr vám, lidem, dám jednu dobrou radu: mějte nás, pejsky, rádi. Jsme nenároční, neumíme lhát, nepotřebujeme mobil a budeme vám vždycky věrní. Pavla Voldřichová 7. třída ZŠ a MŠ Čestice To jsem já Bartoloměj A můj přítel Marcel

10 Haló, lidi, kdo mě zná? Jsem papouščí princezna. ČTENÍ plné hezkých slov vozím s sebou na ostrov. Papouščí princezna Každý rok odlétám s naší rodinou na prázdniny na ostrov Kakadu. Moc se nám tu líbí, hlavně příroda a spousta papoušků. A hlavně mám zde důležité poslání, které každoročně plním vážně a zodpovědně. Jsem papouščí princezna. Před několika lety, když jsme zde byli poprvé, stala se mi veselá příhoda s papoušky, a tu bych vám chtěla vyprávět. Když jsme doletěli na ostrov Kakadu, ubytovali jsme se v menším domečku poblíž pláže a moře. Všechno tu bylo krásné a veselé, velké palmy, keře a všude kvetly barevné květiny. Na palmách seděli papoušci a občas nám nějaký přeletěl nad hlavou. Každý byl jinak barevný. Nemohla jsem se na ně vynadívat a přála jsem si mít alespoň jednoho pro sebe. Došla jsem si vybalit věci do svého malého a útulného pokojíku. Vybalila jsem si vodové barvy a štětce, které jsem si s sebou vzala. Napadlo mě, že bych si před spaním ještě mohla jednoho papouška namalovat. Po chvíli malování ke mně jeden slétl a zvědavě mě pozoroval. Protože jsem byla unavená, řekla jsem si, že obrázek dodělám zítra a šla jsem si lehnout. Najednou mi něco vlétlo do pokoje a sedlo si to na stolek, kde jsem měla vodové barvy. Byl to papoušek pozorovatel a líbily se mu moje barvičky. Najednou přilétl ke mně na postel a povídá: Ahoj, Vendy, já se jmenuji Dany a potřebuji tvoji pomoc. Potřebuji ty barvící věci, vlastně je potřebuje náš princ. Byla jsem v údivu, jak to, že mu rozumím? Než jsem se vzpamatovala, papoušek držel v zobáku barvičky a pokřikoval na mě, abych za ním běžela. Vyskočila jsem z okna a běžela za ním do lesa. Byl úplněk, takže byla jasná noc plná hvězd. Po chvíli jsme doběhli k altánu a kolem něho sedělo plno papoušků a strašně pokřikovali. Tolik pohromadě jsem jich ještě neviděla. Najednou ztichli. Do altánu vešel jeden papoušek celý bílý. Byl to papouščí princ. Dany mi řekl, že potřebuje moji pomoc. Teď mi došlo, že chtějí, abych mu vybarvila peří a byl jako ostatní. Byl to zvláštní úkol, ale vyplnila jsem jim ho. Princ zářil barevně a všichni ho obdivovali. Obdivovali ho tak, že chtěli nabarvit peří všichni. Když jsem domalovala posledního, začalo se rozednívat a já musela rychle domů. Byla jsem unavená, takže jsem rychle usnula. Když jsem se skoro v poledne probudila, myslela jsem si, že to byl jen sen. Ale nebyl. Najednou se do pokoje začali slétat všichni papoušci a na památku mi každý dal jedno peříčko. Princ mi řekl, že teď budu jejich princeznou, zůstanu na ostrově a budu jim barvit peří. Vysvětlila jsem jim, že bez rodiny by mi tu bylo smutno a že musím chodit do školy. Ale slíbila jsem jim, že každé prázdniny za nimi přijedu a přivezu jim plno vodových barviček. A tak každoročně jezdím na ostrov Kakadu. Tam se ze mě stává papouščí princezna a prožívám se svými barevnými kamarády dva měsíce báječných prázdnin. Vendula Vačkářová 6. třída ZŠ a MŠ Katovice Kotě Rozhodl jsem se vyprávět o našem kocourovi. Našeho malého kocourka nám dala sousedka. Bylo to vloni na podzim. Jednou večer za tmy zazvonil zvonek a za vraty stála sousedka s pytlem. Hned jsme věděli, že je tam kotě, protože nám ho už slibovala. Když jsme s bratrem pytel rozvázali, uviděli jsme malé vyděšené kotě. Očička mu svítila jako dvě žárovky. Pak jsme ho vyndali a uviděli v celé kráse. Nevěřili jsme vlastním očím. To malé kotě bylo celé šedomodré a pacičky mělo bílé. Byl už studený večer, a tak jsme mu museli připravit pelíšek. Usoudili jsme, že mu dáme malou krabičku do kotelny, aby mu nebyla zima. Ještě ten večer jsme se domluvili, že se bude jmenovat Pedro. Druhý den nás čekal největší úkol, museli jsme ho skamarádit s naším psem Benem. Mysleli jsme, že nám to dá velkou práci, ale když jsme přišli ven, náš pes už seděl u dveří kotelny a upozorňoval nás, že v kotelně je vetřelec. Pomalu jsme otevřeli, ale pes ohromnou rychlostí vletěl do kotelny a malé kotě zalezlo za kotel a celé se naježilo a prskalo. Pes se rychle zarazil a my jsme ho přidrželi a vysvětlovali jsme mu, že je to náš a jeho nový kamarád. Ještě pár dní na sebe koukali s nedůvěrou, ale pomalu se začali kamarádit. Dnes jsou tak velcí kamarádi, že dokonce spí spolu ve psí boudě. A když je něco dobrého na zub, vždy se domluví u jedné misky. Je nám tady s nimi moc hezky a užijeme také mnoho legrace. Michal Motl, 9. třída ZŠ a MŠ Čestice

Čtení pro lidi. Blahopřejeme všem maminkám k jejich svátku

Čtení pro lidi. Blahopřejeme všem maminkám k jejich svátku Čtení pro lidi Z ČESTIC, DOUBRAVICE, DOBRŠE, DRÁŽOVA, DŘEŠÍNA, DŘEŠÍNKA, HOŘEJŠIC, CHVALŠOVIC, KOBYLKY, KONOPICE, KRUŠLOVA, NAHOŘAN, NĚMČIC, NUZÍNA, PRKOŠÍNA, POČÁTEK, RADEŠOVA, STŘÍDKY A VACOVIC Dvouměsíčník

Více

Čtení pro lidi. Dušičkové Čestice pro čtenáře Čtení nakreslil pan Milan Kos

Čtení pro lidi. Dušičkové Čestice pro čtenáře Čtení nakreslil pan Milan Kos Čtení pro lidi Z ČESTIC, DOUBRAVICE, DOBRŠE, DRÁŽOVA, DŘEŠÍNA, DŘEŠÍNKA, HOŘEJŠIC, CHVALŠOVIC, KOBYLKY, KONOPICE, KRUŠLOVA, NAHOŘAN, NĚMČIC, NUZÍNA, PRKOŠÍNA, POČÁTEK, RADEŠOVA, STŘÍDKY A VACOVIC Dvouměsíčník

Více

I v té dnešní recesi každý ČTENÍ přečte si.

I v té dnešní recesi každý ČTENÍ přečte si. Co je v Čtení, jinde není: Občasníček, Slovo starosty, Čarodějnice, O čestický brambor, Jarní petrklíč, TK SANANIM, Dva vlci, Jihočeský zvonek, MDŽ ve Dřešíně, Den Země, Rozhovor s, Dětský karneval, Jazykový

Více

Dříve bylo hodně zvyků, dnes jich tolik není, například by ometačky ometly nám ČTENÍ.

Dříve bylo hodně zvyků, dnes jich tolik není, například by ometačky ometly nám ČTENÍ. Čtení pro lidi Z ČESTIC, DOUBRAVICE, DOBRŠE, DRÁŽOVA, DŘEŠÍNA, DŘEŠÍNKA, HOŘEJŠIC, CHVALŠOVIC, KOBYLKY, KONOPICE, KRUŠLOVA, NAHOŘAN, NĚMČIC, NUZÍNA, PRKOŠÍNA, POČÁTEK, RADEŠOVA, STŘÍDKY A VACOVIC Dvouměsíčník

Více

Čtení pro lidi. Obrázek vybraný ze soutěže O čestický brambor nakreslila Anna Vlčková, 8. tř. ZŠ a MŠ Čestice

Čtení pro lidi. Obrázek vybraný ze soutěže O čestický brambor nakreslila Anna Vlčková, 8. tř. ZŠ a MŠ Čestice Čtení pro lidi Z ČESTIC, DOUBRAVICE, DOBRŠE, DRÁŽOVA, DŘEŠÍNA, DŘEŠÍNKA, HOŘEJŠIC, CHVALŠOVIC, KOBYLKY, KONOPICE, KRUŠLOVA, NAHOŘAN, NĚMČIC, NUZÍNA, PRKOŠÍNA, POČÁTEK, RADEŠOVA, STŘÍDKY A VACOVIC Dvouměsíčník

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

17., 18. a 19. prosince 2013. v době od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00, Zpravodaj města Chropyně 10/2013. Vážení spoluobčané, Poděkování redakce

17., 18. a 19. prosince 2013. v době od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00, Zpravodaj města Chropyně 10/2013. Vážení spoluobčané, Poděkování redakce Zpravodaj města Chropyně Vážení spoluobčané, už je skoro za námi další rok. Již za několik dní budeme slavit Štědrý den a následující vánoční svátky. Advent je doba určená k zamyšlení a vzpomínkám. Žijeme

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové zastupitelstva a

Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové zastupitelstva a DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové

Více

PROSINEC 2010. adresa internetových stránek: www.slatinany.cz Vítání občánků. Cestovatelské večery. Vánoční koncert.

PROSINEC 2010. adresa internetových stránek: www.slatinany.cz Vítání občánků. Cestovatelské večery. Vánoční koncert. PROSINEC 2010 adresa internetových stránek: www.slatinany.cz Vítání občánků V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 2. října 2010 paní zastupitelkou Ing. Dagmar Fryšovou slavnostně přivítání

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ SPOLEČNOST

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ SPOLEČNOST LUHAČOVICKÉ NOVINY Květen 2014 ročník XXI. První dáma v Luhačovicích Rozpočet města 2014 Druhá Lázeňská restaurace Jarní setkání seniorů www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ Otevírání

Více

Upozornění ÚVODNÍK SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Upozornění ÚVODNÍK SPOLEČENSKÁ KRONIKA Kdyby Bůh na chvilku zapomněl, že jsem loutkou z hadříků a daroval by mi kus života, možná bych nevyslovil všechno to, o čem přemýšlím, ale určitě bych myslel na všechno, co tu říkám. Dával bych význam

Více

KDYŽ BUDETE MÍT ČAS A CHUŤ,

KDYŽ BUDETE MÍT ČAS A CHUŤ, HOTEL U NÁS HOTEL KOUSEK OD NÁS LÁZENSKÝ DUM SPORTOVNÍ DUM POKOJE APARTMÁNY SALIONÁRIUM A HLAVNE SPOUSTA KLIDU XLIV. ročník KDYŽ BUDETE MÍT ČAS A CHUŤ, ZASTAVTE SE U NÁS PF 2012 Zpravodaj MěÚ Vysoké nad

Více

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík VĚTRNÝ MLÝN Občasník občanů klobouckého regionu Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč O čem píšeme? Slovo starosty Zprávy z radnice Významné dny Pravé Vánoce Evangelický sbor Betlémské světlo 2012 Vzpomínka

Více

Zpravodaj města Cvikova listopad 2013

Zpravodaj města Cvikova listopad 2013 Ročník 41 LISTOPAD 2013 Cena 6 Kč Vážení spoluobčané, píši tato slova v období předčasných parlamentních voleb a nemohu se nevyjádřit k volební náladě která, ať chceme nebo nechceme, je kolem nás. Tyto

Více

Středa 13. ledna 2010 v Benátkách nad Jizerou se pokračuje v odklizení sněhu. Na Burse, Benátky nad Jizerou II

Středa 13. ledna 2010 v Benátkách nad Jizerou se pokračuje v odklizení sněhu. Na Burse, Benátky nad Jizerou II ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 2 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. února 2010 V tomto čísle najdete: Mistryně Evropy str. 4 Základní školy str. 5 7 Mateřská škola str. 8 9 Benátky a archeologie str. 15 Policie ČR informuje

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

Úvodní slovo starosty města

Úvodní slovo starosty města Ročník 22 (32) Blatná 28. ledna 2011 Číslo 1 / strana 1 Čtrnáctideník Cena 7,- Kč Úvodní slovo starosty města Zastupitelstvo města Blatná na svém zasedání 20. 12. 2010 schválilo rozpočet města pro rok

Více

ZPRAVODAJ KAŽDÝ KOUSEK SE POČÍTÁ, Fulnecký cena 6 Kč MĚSTO CHYSTÁ INVESTICE ZA DESÍTKY MILIONŮ PŘEHLEDNÝ ROZPOČET 2014 FULNEK MÁ PARÁDNÍ WEB

ZPRAVODAJ KAŽDÝ KOUSEK SE POČÍTÁ, Fulnecký cena 6 Kč MĚSTO CHYSTÁ INVESTICE ZA DESÍTKY MILIONŮ PŘEHLEDNÝ ROZPOČET 2014 FULNEK MÁ PARÁDNÍ WEB Fulnecký cena 6 Kč 2 2014 ZPRAVODAJ KAŽDÝ KOUSEK SE POČÍTÁ, říká Eliška Děcká v rozhovoru pro FZ na straně 16. FULNEK MÁ PARÁDNÍ WEB MĚSTO CHYSTÁ INVESTICE ZA DESÍTKY MILIONŮ 4 2 PŘEHLEDNÝ ROZPOČET 2014

Více

Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce.

Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce. 1 6 Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce. Hornopočernický zpravodaj listopad 2012 Kalendář akcí v Horních Počernicích v prosinci 2012 do 6. 1. 2013 VÝSTAVA NÁDRAŽÍ

Více

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 12/2014 CENA 10 Kè ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE Ing. Pavel Vardan 44 let, kandidát NKK 1 256 hlasů Mgr. Ivana Majíčková, MBA 53 let, kandidátka NKK 1 142 hlasů Ing. Jiří Deml

Více

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Slovo starosty Z OBSAHU Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Pro seniory... 7 S - centrum Hodonín Osobnost... 9 Marie Suchánková My všichni

Více

Desáté Zámecké slavnosti si určitě nenechte ujít

Desáté Zámecké slavnosti si určitě nenechte ujít Vybíráme z obsahu: Autokros po 40 letech ve Šluknově končí 2 Slovo starostky - náměstí 3 60. výročí firmy Topos, a. s. 10, 11 Výběrové řízení 15 Lesnická škola 17 První turnaj TS Beach Cup 19 CENA 5 Kč

Více

Veltruské listy. Jaro je tady!!! Pálení čarodějnic dne 30. 4. 2012 od 14 hod. ve Veltrusích u kruhového objezdu (Maršála Rybalka)

Veltruské listy. Jaro je tady!!! Pálení čarodějnic dne 30. 4. 2012 od 14 hod. ve Veltrusích u kruhového objezdu (Maršála Rybalka) Veltruské listy Jaro je tady!!! www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 14, číslo 2/2012, duben - květen, cena 12,- Kč Řekla bych, že jaro musí být nejoblíbenějším ročním obdobím pro

Více

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011 HORAŽĎOVICKÝ PROSINEC 2011 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK

Více

Hřiště vizitka vztahu k dětem

Hřiště vizitka vztahu k dětem Vážení občané, v letošním roce máme naplánováno uskutečnit několik investic. Na některé se podařilo získat dotace, další budeme financovat z obecního rozpočtu. Bohužel se stále nedostává na naše nejpalčivější

Více

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 Předsedkyně Parlamentu ČR Miroslava Němcová a starosta města Jaroslav Král po ukončení slavnostního aktu přestřižení pásky a otevření

Více

ZPRAVODAJ MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ

ZPRAVODAJ MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ ZPRAVODAJ MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ Leden 2015 Vánoční koncert Petr Bende & Band. Foto: Silvie Kotačková in d o h 0.0 0 2 e v 5 1 0 2 a n d 24. le 482, Velká Bíteš á Kulturní dům, Vlkovsk elan pavel h hegner Hraje:

Více

KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice

KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice PROSINEC 2012 Cena 3,- Kč Číslo 12; ročník XVII. KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice ilí přátelé, blížící se konec roku je dobou, kdy

Více