Přednášky, semináře, workshopy,... celé jaro jsme byli s vámi! str. 5-6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přednášky, semináře, workshopy,... celé jaro jsme byli s vámi! str. 5-6"

Transkript

1 BUL LET IN 4-6/2015 Přednášky, semináře, workshopy,... celé jaro jsme byli s vámi! str. 5-6

2 ČLEN AVPO ČR SE PŘEDSTAVUJE Trochu jiný úklid Nebaví vás doma uklízet? Jednoduše zavoláte úklidovou službu. Možná Vás ale překvapí, když uslyšíte, že paní uklízečka je neslyšící a budete jí muset otevřít dveře, protože neuslyší bzučák. V čem ještě je takový úklid trochu jiný jsme se zeptali ředitelky Tamtamy o.p.s. Mirky Kroupové. JAKÉ JSOU REAKCE ZÁKAZNÍKŮ? Různé. Ale musím říci, že stále pozitivnější. Už dlouho jsme se nesetkali s reakcí typu: Že k nám přijde někdo s postižením? Ne, to by nešlo, my tu máme děti! Na webu sice uvádíme, že zaměstnáváme osoby se zdravotním postižením, ale v běžném obchodním kontaktu tuto skutečnost nijak nezdůrazňujeme. Zákazník dostane standardní kvalitní službu za dobrou cenu. TAK V ČEM JE TEDY VÁŠ ÚKLID TROCHU JINÝ? V ČEM SE LIŠÍTE OD JINÝCH ÚKLI- DOVÝCH FIREM? Rozdíl je především v poslání a vnitřním uspořádání naší organizace. Podnikáme, ale jde o podnikání sociální. Naším nejdůležitějším cílem není vygenerovat velký zisk, ale umožnit hendikepovaným pracovat, dělat skutečnou smysluplnou práci. Jsme tu proto, abychom vytvořili takové podmínky, za kterých jsou schopni práci zvládnout. Osvědčily se nám přátelský a partnerský přístup, velká flexibilita úvazků i pracovní doby, pracovní asistence a zapojení interního psychologa. Dalším rozdílem je, že od nás dostanou zákazníci k úklidu i něco navíc. Není skvělé mít doma uklizeno, a ještě mít dobrý pocit, že jste někomu pomohli? JAKÉ SLUŽBY NABÍZÍTE? Nazvali bychom to službami pro domácnost. Původně to byly úklidové služby, postupně jsme začali nabízet také žehlení a mytí oken. Nedávno jsme naše služby rozšířili i na hlídání dětí. ZAMĚSTNÁVÁTE POUZE OSOBY SE ZDRA- VOTNÍM POSTIŽENÍM? O JAKÁ POSTIŽENÍ JDE? Hendikepovaní nejsou v Tamtamech pouze zaměstnaní, ale mají též silné zastoupení ve statutárních orgánech. Konkrétně správní rada je složena pouze z osob s hendikepem. Nezaměřujeme se na jeden typ postižení, ale snažíme se i o určitou pestrost, nebo chcete-li diverzitu. Postižení mohou tak být různá. Kromě již zmíněných neslyšících, zaměstnáváme i osoby se zrakovým, tělesným či psychickým postižením, osoby po onkologické léčbě, po transplantaci orgánů nebo například trpící metabolickými poruchami. Je fajn, že se lidé s určitým typem hendikepu neuzavírají do své komunity, ale na vlastní oči vidí problémy i radosti a naděje ostatních. KDO SE MŮŽE STÁT VAŠÍM KLIENTEM? Nemáme klienty, máme zaměstnance. A troufám si říci, že velmi emancipované zaměstnance, kteří jsou hodně zapojeni do dění v organizaci, mohou se k němu vyjadřovat a ovlivňovat jej. Divili byste se, kolik super nápadů přijde od Důležitá je jen chuť do práce a schopnost pracovat alespoň dvě hodiny týdně. Foto: Tamtamy o.p.s. obyčejné uklízečky. KDO SE TEDY MŮŽE STÁT ZAMĚSTNANCEM? Práh máme nastaven velice nízko. Důležitá je jen chuť do práce a schopnost pracovat alespoň dvě hodiny týdně. Pravdou je, že právě pro tento nízký práh máme hodně kolegů, či spíše kolegyň, s kombinací zdravotního a sociálního znevýhodnění. Víte, jak je to těžké najít práci po mateřské nebo rodičovské, v předdůchodovém věku nebo když jako bydliště nahlásíte azylový dům? K tomu přičtěte například možnost pracovat maximálně tři hodiny denně kromě úterka a každého druhého pátku, kdy paní musí na rehabilitaci Jinak jsou naši zaměstnanci v mnoha ohledech stejní jako zbytek populace, někteří z nich jsou i přes těžké postižení plni životního elánu, jsou šikovní, poctiví, pilní, motivovaní, jiní zase o něco méně. Moc nás těší, že ti šikovnější zůstávají. INFORMUJETE NĚJAK ZÁKAZNÍKY O TYPU ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ VAŠICH ZAMĚSTNANCŮ? Až na některé výjimky ne. Jednou z nich jsou neslyšící, v jejich případě opravdu není možné si postižení nevšimnout. Obvykle zákazníka upozorníme na již zmíněný bzučák nebo na to, že není vhodné křičet, spíše mluvit na neslyšící tváří v tvář, aby mohli odezírat. Poprosíme ho také o krátký písemný seznam úklidových činností, které má pracovník v bytě vykonat. Druhým případem je úklid za přítomnosti pracovní asistentky. V tomto případě se zákazníkem nerozebíráme typ postižení, pouze se zmíníme, že jde o osobu se zdravotním postižením a přítomnost asistentky je potřebná k zajištění kvality úklidu. S JAKÝMI PROBLÉMY SE V TAMTAMECH POTÝKÁTE? Podnikáme, takže řešíme stejné problémy jako běžné komerční firmy. Musíme se udržet v silné konkurenci, starat se o finance, marketing, PR a HR, tedy hlavně o lidi. Protože podnikáme sociálně, přidávají se další faktory, například kompenzace jednotlivých hendikepů, koordinace supervize a pracovní asistence. Zaměstnáváme hodně lidí ve třetím stupni invalidity, musíme proto řešit také zastupitelnost. Jsme závislí třeba i na počasí. Dlouhodobě pošmourno znamená, že lidé s depresemi nepřijdou do práce. TAMTAMY O.P.S. Pod Plískavou 371/ Praha 10 Hostivař telefon: , Otázky AVPO ČR 2

3 ČLEN AVPO ČR SE PŘEDSTAVUJE Již čtyři roky dáváme dětem šanci na lepší život! Obecně prospěšná společnost DEJME DĚTEM ŠANCI (DDŠ) letos oslavila čtyři roky od svého založení. Za tu dobu jsme podpořili více než konkrétních dětí vyrůstajících v dětských domovech po celé České republice. Celková hodnota této pomoci dosahuje již téměř deset milionů korun. Naše projekty jsou zaměřeny zejména na podporu dospívajících dětí a mladých lidí, které čeká odchod z dětského domova a nelehký začátek samostatného života. Spolupracujeme se 32 dětskými domovy a průběžně je v projektech DDŠ zařazeno přes 250 dětí. Každé dítě může být současně zařazeno do více projektů, které na sebe navazují a vzájemně se doplňují. Foto: Dejme dětem šanci o.p.s. ADOPCE NA BLÍZKO Většina projektů DDŠ je naprosto jedinečná, žádná jiná organizace podobnou formu pomoci nenabízí. Jedním takovým je například projekt Podporuj mě aneb adopce na blízko, který je obdobou tzv. adopce na dálku, ovšem pouze v rámci České republiky. Jeho cílem je podporovat děti žijící v České republice, které jsou a budou součástí naší společnosti. Každý jednotlivec či rodina si může na našich webových stránkách nalézt dítě, které ho něčím zaujme, a začít mu spořit. Peníze nastřádané po dobu pobytu dítěte v dětském domově mu budou k dispozici až po opuštění dětského domova. Pomohou mu tak v tomto složitém období jeho života. DDŠ dárcům garantuje účelné využití peněz. Koordinátorka projektu konzultuje s každým dítětem individuálně, na co naspořené peníze použije. Ve většině případů z nich v prvních měsících po opuštění dětského domova hradí nájem, může je však využít i na další vzdělávání nebo vybavení domácnosti. V některých případech mohou být vypláceny i formou měsíční renty. O využití naspořených prostředků je pochopitelně informován i podporovatel dítěte. Pokud by jím podporované dítě bylo z kázeňských důvodů přeloženo do jiného zařízení, má možnost peníze převést ve prospěch jiného dítěte. To samé platí, když se dítě vrátí do své biologické rodiny nebo bude umístěno do náhradní rodinné péče. Aby byla pomoc účinná, je potřeba s ní začít již pár let před tím, než dítě dětský domov opustí.. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE ZÍSKAT DŮVĚRU Naším cílem je poskytnout mladému člověku, kterého čeká odchod z dětského domova, opravdu komplexní pomoc. Pořádáme víkendová setkání, kde pro ně připravujeme různé semináře. Nejdůležitější však je se při té příležitosti osobně poznat. Díky osobnímu kontaktu v nás tito mladí lidé získají důvěru a pochopí, že se na nás mohou obracet se svými problémy. Aby byla pomoc účinná, je potřeba s ní začít již pár let před tím, než dítě dětský domov opustí. Mimo zmiňovaného spoření nabízíme dětem podporu při studiu, přičemž klademe důraz na to, aby dítě mohlo studovat obor dle své volby. Propagujeme také tzv. hostitelskou péči, která je pro starší děti často jedinou možností nahlédnout do života běžné rodiny. Navázané vztahy jim následně mohou velmi pomoci v začátcích samostatného života. Mladí lidé, kteří dětský domov opouštějí z důvodu zletilosti a/nebo dokončení studia od nás rovněž dostávají tzv. Startovací balíčky se základním vybavením domácnosti. TRANSPARENTNOST JE PRO NÁS SAMOZŘEJMOSTÍ Již od počátku naší činnosti klademe důraz na transparentní využití všech finančních prostředků, které nám byly darovány, či které jsme získali samofinancováním (zejména prodejem reklamních předmětů či pořádáním benefičních akcí). Každý projekt naší organizace má svůj samostatný účet a každé dítě má v rámci projektu přiděleno svůj samostatný variabilní symbol. Provozní účet organizace je veden separátně, každý dárce tak přesně ví, na co či na koho přispívá. Příspěvky poukázané pod variabilním symbolem jednotlivých dětí jsou ze 100 % využívány ve prospěch daného dítěte. V souladu s těmito našimi zásadami a hodnotami jsme uvítali možnost stát se členskou organizací AVPO ČR, kde jsou transparentnost a profesionalita považovány za naprosté priority. Neváhali jsme též využít možnosti zapojit se do pilotní fáze Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací. Po předložení všech potřebných podkladů a celodenní návštěvě nezávislých hodnotitelů v sídle naší společnosti, nám byla (jako jedné z prvních neziskovek vůbec) udělena značka Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. V rámci členství v AVPO ČR rovněž oceňujeme možnost účastnit se zvýhodněné ceny seminářů pořádaných Nadací Neziskovky.cz, které hojně využíváme. Michaela Chovancová ředitelka organizace DEJME DĚTEM ŠANCI O.P.S. Nad Nuslemi 714/ Praha 4 telefon: https://www.facebook.com/ DejmeDetemSanci.cz 3

4 ČLEN AVPO ČR SE PŘEDSTAVUJE Jsme dobrotety - dobré tety, které pomáhají maminkám a dětem Dobrotety jsou sdružením empatických maminek a dalších dobrovolných zájemců o podporu dětí. Materiálně pomáháme ústavům poskytujícím péči o předčasně narozené děti (neonatologická oddělení) a poskytujeme psychickou podporu rodičům nedonošených nebo nemocných miminek během překonávání těžkých období. Sdružení je založeno na dobrovolnictví a všichni jeho členové pro něj pracují ve svém volném čase bez nároku na odměnu. Dobrovolníci věnují svůj čas, um, znalosti či nadšení. Odměnou jsou jim smysluplná práce, zkušenosti a pozitivní emoce. Zaměřujeme se především na rodiny s předčasně narozenými dětmi a oddělení neonatologie, kde o tato miminka pečují. Materiálně však podporujeme též dětská oddělení nemocnic, kojenecké ústavy, dětské domovy a azylové domy. Pomoc pro ně získáváme od členů našeho sdružení i dalších dárců. Na základě žádostí od pracovníků ústavů či spolupracujících neziskových organizací, poskytujeme přímou materiální pomoc také maminkám v nouzi. Předání monitoru hluku na neonatologické oddělení FN Motol. Foto: Dobrotety, z.s. PODPORA RODIN S PŘEDČASNĚ NAROZNÝMI DĚTMI Celosvětově se každé desáté miminko narodí předčasně a potřebuje speciální péči. V České republice je to ročně více než osm tisíc dětí. Moderní medicína dokáže doslova zázraky. Miminka, která často neváží ani půl kilogramu, si rodiče odnášejí domů bez vážnějších následků. Extrémně nezralá miminka však tráví v nemocnicích několik prvních měsíců života. Odloučení je stresující pro miminko i rodiče. Naší snahou je zpříjemnit jejich společné chvíle a maminky psychicky podporovat. Předčasný příchod děťátka na svět je pro každého rodiče těžká životní situace. Maminky se o své miminko samozřejmě velice bojí, nechtějí se od něj odloučit a jsou i vyčerpané. Malý dárek či přáníčko, které Dobrotety vyrobí, jim alespoň na chvíli vykouzlí úsměv na rtech, dodá sílu a pocit, že v tom nejsou samy. Pro malinká miminka háčkujeme, pleteme či šijeme čepičky. Dále se snažíme zpříjemnit i nemocniční prostředí. Šijeme barevné přehozy na inkubátory a prostěradla z veselých látek. Maminky a předčasně narozená miminka potřebují speciální vybavení, které je finančně náročné a je ho na neonatologických odděleních nedostatek. Proto sháníme sponzory a finanční prostředky na jeho koupi. Jedná se o pohodlná křesla na klokánkování, teplé deky, malinkaté oblečky, polohovací pomůcky, pelíšky do inkubátorů, odsávačky mateřského mléka, minidudlíčky a mnoho dalšího. Snažíme se zajistit podporu pro všechna neonatologická centra v ČR. Pro pohodlí maminek jsme v loňském roce předali například deset klokánkovacích křesel. Klokánkování je metoda, kdy se miminko přiloží na kůži matky a tráví tak přibližně tři hodiny. Děti jsou pak klidnější, lépe dýchají a prospívají. Dále předáváme pelíšky Neobed, které se využívají pro optimální polohování nezralých novorozenců. Slouží k prevenci proleženin, zlepšení termoregulace a snížení negativního vnímání prostředí inkubátoru. Miminko je v něm příjemně zachumlané, cítí se podobně jako u maminky v bříšku a může v něm absolvovat většinu vyšetření. V loňském roce se nám podařilo vybavit dvě desítky inkubátorů těmito pohodlnými pelíšky. PODPORUJEME AZYLOVÉ DOMY A POMHÁME MAMINÁM V NOUZI Díky velmi početné skupině příznivců můžeme podporovat azylové domy, kam přivážíme největší objem přímé pomoci. V těchto domech se ocitají matky s dětmi, které se dostaly do zvláště tíživých životních situací. Někdy nemají vůbec nic. Často se totiž jedná o oběti domácího násilí, které uprchnou pouze s dětmi v náručí. Potřebují oblečení a obuv, trvanlivé potraviny, pleny, kosmetiku, trvanlivé jídlo pro děti (kaše, přesnídávky, kojenecká mléka), hračky, ale i přikrývky, nádobí a další vybavení domácnosti, aby mohly začít nový život. POMÁHÁME LIDEM ZNOVU OBJEVIT RADOST Dítě je spokojené, když se jeho maminka cítí dobře. Dobrotety pomáhají maminkám zažívat radost. Ať jsou to maminky předčasně narozených dětí, které procházejí těžkým obdobím, kdy je potěší i malý dárek, nebo maminky na mateřské, které v pomoci druhým nacházejí seberealizaci. Věříme, že každému potřebnému by se mělo dostat pomocné ruky, a proto nabízíme otevřenou náruč. Pomáháme nezištně a tou nejkrásnější odměnou je upřímný dík a radostný dětský smích. Mini darek. Foto: Dobrotety, z.s. Dobrotety jsou organizací bez zaměstnanců, která funguje díky dobrovolníkům. Transparentnost a důvěryhodnost jsou našimi hlavními hodnotami. Proto jsme členy AVPO ČR, která sdružuje podobně smýšlející organizace a nabízí nám především informační podporu a sdílení zkušeností. DOBROTETY, Z.S. Slávy Horníka 23/200, Praha 5 Košíře telefon: Hana Kalábová předsedkyně 4

5 TELEGRAFICKY AVPO ČR má za sebou opravdu pestré jaro KDO ZÍSKAL ZLATÉ STŘEDNÍKY? AVPO ČR se stala partnerem profesní soutěže Zlatý středník, kterou již od roku 2002 pořádá neziskové sdružení PR Klub. V jejím rámci jsou oceňována firemní periodická i neperiodická média, určená obchodním partnerům, zákazníkům nebo zaměstnancům. Slavnostní předávání cen se uskutečnilo v reprezentativních prostorách Autoklubu. Moderace večera se svým osobitým způsobem již podruhé ujala Ester Kočičková. Příjemným zjištěním bylo, že vedle materiálů přihlášených komerčními subjekty, dokázala v letošním ročníku významně zabodovat i periodika neziskových organizací. Úspěšný byl zejména Institut pro památky a kulturu, o.p.s., který získal hned dvě první ceny. Porotu zaujal nejen Institutem vydávaný čtvrtletník Pro památky, ale též jeho vizuálně originální výroční zpráva. První místo ve zvláštní kategorii Zlatá litera, ve které jsou oceňovány nejlepší PR texty zveřejněné ve firemních či veřejných médiích, získala naše členská organizace Dejme dětem šanci, o.p.s. Zkrátka nakonec nepřišla ani samotná AVPO ČR. Náš Bulletin obsadil třetí místo v kategorii Nejlepší elektronické periodikum / newsletter. Tohoto ocenění si vážíme o to více, že jsme obstáli v konkurenci newsletterů vydávaných výhradně komerčními firmami. Diplomy a skleněné trofeje však nebyly tím jediným, co mohli zúčastnění získat. Odborné poroty připravily ke každému posuzovanému materiálu též slovní hodnocení, které přihlašovatelé Ocenění se dočkal i náš Bulletin. Foto: PR Klub, z.s. následně obdrželi. Do příštího ročníku máme tedy všichni o čem přemýšlet... TAKÉ NA LETOŠNÍM NGO MARKETU JSME SI OTEVŘELI STÁNEK S BANÁNY Veletrh neziskových organizací NGO Market, který pořádá Nadace Forum 2000, patří už neodmyslitelně k poslednímu dubnovému týdnu. Zatímco v několika minulých letech hostila veletrh Národní technická knihovna, letos se neziskovky sešli v prostorách Fóra Karlín, kde vystřídaly rockové a popové hvězdy. Zájem o NGO market byl podobný jako v minulých letech. Své stánky v prostorné hale rozestavilo více než dvě stě organizací a počet návštěvníků šel do tisíců. Mezi vystavujícími jsme samozřejmě nemohli chybět. Ačkoli pořadatelé tentokrát zajistili mnohem pestřejší možnosti občerstvení než v loni, byl o spolehlivé banány, které jsme i tentokrát rozdávali, opět velký zájem. Nakonec jsme jich rozdali téměř třicet kilo. Zatímco banán mohl dostat každý, odznak spolehlivý/á získali jenom ti, kteří byli schopni vyjmenovat alespoň několik znaků spolehlivé neziskové organizace. Zdaleka ne všichni v tomto kvízu uspěli, takže jsme se utvrdili v přesvědčení, že před sebou máme ještě hodně práce. Podobně jako v loňském roce, byla AVPO ČR i letos jedním z partnerů veletrhu. Mimo jiné to znamenalo, že jsme se podíleli na přípravě debaty s názvem Jak vybrat spolehlivou neziskovku?, která proběhla v rámci doprovodného programu. Jeho účastníky byli zejména zástupci nadací a CSR oddělení komerčních korporací. Vzhůru do debaty! Foto: AVPO ČR V REGIONECH UŽ SE O NÁS VÍ Téměř tři měsíce jsme objížděli jednotlivé regiony naší republiky, abychom tamějším neziskovkám i dalším zájemcům představili značku Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. Naši road show, 5

6 Můžeme si odškrtnout... během které jsme postupně zavítali do všech krajských měst, jsme zakončili 22. května seminářem v prostorách hotelu Juliš na Václavském náměstí v Praze. Uvedení značky spolehlivosti do širšího povědomí byl však jen jeden z důvodů našeho cestování. Zároveň jsme chtěli slyšet názory na toto naše hodnocení a dozvědět se o potřebách, které by mělo naplňovat. Setkání byla určena především zástupcům neziskovek, pravidelně však přicházeli i vyslanci krajských úřadů, univerzit a cestu na naše semináře si našli i reportéři a redaktoři regionálních médií. Mluvili jsme během nich o procesu vzniku značky, přiblížili jsme účastníkům způsoby a nároky hodnocení. Řeč přicházela i na způsoby, jakými chceme dále budovat povědomí o značce. Hodnocení spolehlivosti bylo v neziskovém sektoru dlouho kontroverzní tématem, naše návštěvy v krajích nás však utvrdily, že se karta začíná pomalu obracet a české neziskovky si uvědomují potřebu samoregulačních nástrojů uvnitř neziskového sektoru. Možnost nezávislého hodnocení zpravidla vítali i zástupci krajů a samospráv. neboť stávající radě vypršelo funkční období. Nová správní rada se bude scházet ve složení: Kateřina Jurigová (nereprezentuje žádnou členksou organizaci, specialistka na PR) Lenka Kohoutová (Nadační fond pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením) Blanka Remešová (Česká asociace science center) Milada Šnajdrová (O.s. Inspiro) Dagmar Švédová (Klára pomáhá, z.s.). Nové stanovy prodlužují funkční období členů správní rady z jednoho roku na tři roky. Jednou změnou prošla též dozorčí rada AVPO ČR. Účastníci valné hromady vzali na vědomí rezignaci Marcely Nevšímalové a na její místo zvolili Veroniku Paldusovou z členské organizace Helppes Centrum výcviku psů pro postižené o.p.s. Na závěr ředitelka AVPO ČR Alena Sladká krátce informovala přítomné o službách a výhodách, které mohou členové Asociace využívat. Kromě konzultací z oblasti práva, účetnictví a daní, které pro členy zprostředkováváme za zvýhodněné ceny, pořádáme též vzdělávací akce (mediální tréninky, školení prodejních, fundraisingových a prezentačních dovedností) nebo konference na aktuální témata (legislativa, aktuální trendy v neziskovém sektoru. fundraising). Zajímavým benefitem je možnost uplatnit slevu na otevřené kurzy Nadace Neziskovky.cz. Doposud málo využívanou možností je zveřejňování nabídek členských organizací na webu AVPO ČR, jehož smyslem je zejména podporovat vzájemné využívání služeb mezi jednotlivými členy. AVPO ČR ČLENOVÉ AVPO ČR SE ZAČÁTKEM ČERVNA NAHROMADILI V TA KAVÁRNĚ Valná hromada AVPO ČR se tentokrát sešla v prostorách TA KAVÁRNY na pražském Vyšehradě. Příjemná kavárna s domácí neformální atmosférou, kterou provozuje Jedličkův ústav a školy spolu s naší členskou organizací Borůvka Praha, o.p.s., plní funkci tréninkového pracoviště pro lidi s tělesným postižením. Kromě běžné agendy, jako je schvalování výroční zprávy, účetní závěrky nebo rozpočtu, přijala valná hromada též novou verzi stanov a zvolila nové členy správní rady, Tolik nás sice není, zato se umíme dohodnout. Foto: Marcello Casal. Zdroj: Wikimedia.org 6

7 KALENDÁŘ Zpráva o aktivitách AVPO ČR v březnu - květnu Zasedání Rady pro hodnocení spolehlivosti. Účast prezidenta AVPO ČR na setkání expertní skupiny pro neziskový sektor místopředsedkyně Senátu Miluše Horské prospěšná organizace Praha Účast prezidenta AVPO ČR na jednání pracovní skupiny ke tvorbě Koncepce politiky státu vůči nestátním neziskovým organizacím na léta organizace Jihlava, Brno prospěšná organizace Zlín organizace České Budějovice Účast prezidenta AVPO ČR na jednání představenstva Unie zaměstnavatelských svazů ČR prospěšná organizace - Plzeň Strategické plánování AVPO ČR na léta Účast prezidenta na jednání Pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody pro nestátní neziskové organizace na Ministerstvu spravedlnosti organizace Pardubice, Hradec Králové Účast prezidenta AVPO ČR na jednání valné hromady Asociace nestátních neziskových organizací ČR organizace Olomouc, Ostrava Účast prezidenta AVPO ČR na jednání pracovní skupiny ke tvorbě Koncepce politiky státu vůči nestátním neziskovým organizacím na léta Účast analytika AVPO ČR na setkání expertní skupiny pro neziskový sektor místopředsedkyně Senátu Miluše Horské Předávání cen Zlatý středník 2014, Bulletin AVPO ČR obsadil třetí místo v kategorii Nejlepší elektronické periodikum / newsletter Prezentace AVPO ČR na veletrhu neziskových organizací NGO Market Účast prezidenta AVPO ČR na jednání valné hromady Unie zaměstnavatelských svazů ČR (UZS ČR) organizace Karlovy Vary Účast prezidenta AVPO ČR na zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Účast analytika AVPO ČR na setkání expertní skupiny pro neziskový sektor místopředsedkyně Senátu Miluše Horské prospěšná organizace Liberec Účast prezidenta AVPO ČR na zasedání Výboru pro legislativu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zasedání Rady pro hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací prospěšná organizace - Praha Účast analytika AVPO ČR na semináři Vnitřní rozpory občanské společnosti II., pořádaném Nadací rozvoje občanské společnosti. Obrázek na obálce: Tiberias, Dr. Torrance s semi jubilee. Foto: Matson Photo Service 7

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. DEJME DĚTEM Š ANCI o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. DEJME DĚTEM Š ANCI o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DEJME DĚTEM Š ANCI o.s. Jsme zodpovědni nejen za to, co uděláme, ale i za to, co neuděláme.... (Moliére) DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. www.dejmedetemsanci.cz Zpráva o činnosti občanského sdružení

Více

Dokážeme profesionálně řídit naše neziskovky? STR. 6-7

Dokážeme profesionálně řídit naše neziskovky? STR. 6-7 BUL LET IN 7/8 2014 Dokážeme profesionálně řídit naše neziskovky? STR. 6-7 ČLEN AVPO ČR SE PŘEDSTAVUJE FOKUS Vysočina má za sebou již více než dvacet let práce Je tomu už více než dvacet let, co nezisková

Více

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí www.fitforflexi.cz FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí Flexi-slaďování práce a rodiny. Sborník inspirace

Více

Mění se pohled na neziskový sektor? STR. 4-5

Mění se pohled na neziskový sektor? STR. 4-5 BUL LET IN 3/2015 Mění se pohled na neziskový sektor? STR. 4-5 ČLEN AVPO ČR SE PŘEDSTAVUJE ARPOK, o.p.s. K tomu, abychom mohli jít ráno do práce nebo do školy, potřebujeme celý svět. Naše oblečení se většinou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Vroce 2013 oslavila Amalthea už 10 let! Vize Amalthea Amalthea je nestátní

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Jak. Manuál. podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností. pro firmy i neziskové organizace

Jak. Manuál. podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností. pro firmy i neziskové organizace Manuál pro firmy i neziskové organizace Jak podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností Manuál pro firmy Obsah Předmluva 3 Úvod do tématu 4 Dobrovolnictví podporované zaměstnavatelem

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví HESTIA: ZAPÁLÍ VÁS PRO DOBROVOLNICTVÍ OBSAH Představení organizace... 2 Slovo na úvod... 3 Národní dobrovolnické centrum... 4 Projekty Národního

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI SKUPINY ČSOB V ROCE 2012

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI SKUPINY ČSOB V ROCE 2012 ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI SKUPINY ČSOB V ROCE 0 0 patří mezi přední poskytovatele finančních služeb v České republice. Obsluhuje fyzické osoby, malé a střední podniky, velké korporace a institucionální

Více

www.tamtamyops.cz úvodní slovo úvodní slovo poslání, VÝROČNÍ VÝROČNÍ www.tamtamy.cz www.tamtamy.cz ZPRÁVA ZPRÁVA práce.

www.tamtamyops.cz úvodní slovo úvodní slovo poslání, VÝROČNÍ VÝROČNÍ www.tamtamy.cz www.tamtamy.cz ZPRÁVA ZPRÁVA práce. úvodní slovo úvodní slovo 2014 Máme za sebou první rok existence a mně připadá čestný úkol napsat úvodní slovo k naší výroční zprávě. Máme Pokusím za sebou se tedy první o krátké rok existence shrnutí

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Váš tým o.s. Otevřená budoucnost

ÚVODNÍ SLOVO. Váš tým o.s. Otevřená budoucnost 2013 Výroční zpráva ÚVODNÍ SLOVO Je pro nás velkou ctí, že můžeme touto cestou představit činnost občanského sdružení Otevřená budoucnost, které se přidalo do velké rodiny pomáhajících organizací teprve

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

Klub. Žihadlo 2009 ROZ. VOR Čtěte na str. 6-7. Podstatou člověka je dobro. editorial. www.neziskovky.cz

Klub. Žihadlo 2009 ROZ. VOR Čtěte na str. 6-7. Podstatou člověka je dobro. editorial. www.neziskovky.cz SVĚT 6/2009 zpravodaj pro neziskové organizace www.neziskovky.cz NEZISKOVEK Vaše dotazy str. 4 Žihadlo 2009 Zúčastněte se 3. ročníku soutěže o nejlepší veřejně prospěšnou reklamu. Soutěž Žihadlo roku,

Více

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme?

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme? RINGDOBROVOLNICTVÍVO EERINGDOBROVOLNICTVÍ ERINGDOBROVOLNICTVÍVO RINGDOBROVOLNICTVÍVO ROVOLNICTVÍVOLUNTEER TEERINGDOBROVOLNICTV GDOBROVOLNICTVÍVOLU NGDOBROVOLNICTVÍVOLU BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NTEERINGDOBROVOLNICT

Více

Otvíráme. Šance pro mladé z dětských domovů: New Job New Life. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2013 EDICE

Otvíráme. Šance pro mladé z dětských domovů: New Job New Life. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2013 EDICE 03_2013_NTMD_NTM_2 08.10.13 19:08 Stránka 1 Otvíráme EDICE Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2013 Šance pro mladé z dětských domovů: New Job New Life 03_2013_NTMD_NTM_2 08.10.13 19:08 Stránka 2

Více

Případové studie projektů sociálního podnikání a sociálních inovací. Kolektiv autorů

Případové studie projektů sociálního podnikání a sociálních inovací. Kolektiv autorů Případové studie projektů sociálního podnikání a sociálních inovací Kolektiv autorů PŘÍPADOVÉ STUDIE PROJEKTŮ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A SOCIÁLNÍCH INOVACÍ Kolektiv autorů Vydal Ústav sociálních inovací Brno

Více

Informační centra pro mládež v ČR

Informační centra pro mládež v ČR Informační centra pro mládež v ČR Národní informační centrum pro mládež Na Poříčí 1035/4 110 00 Praha 1 telefon/fax: 221 850 860 e-mail: info@nicm.cz 448508470 nicm Bezplatné poskytování informací Pomůžeme

Více

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s.

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. 2012 výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. Prolog o organizaci Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení přátelé POHODY, předkládáme Vám k přečtení, pro získání informací i k zamyšlení Výroční zprávu

Více

OBSAH. (Stěhování do nových prostor)

OBSAH. (Stěhování do nových prostor) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Kdo jsme str. 3 Poslání a cíle str. 3 Historie str. 3 Bez lidí by nebylo Pexeso str. 3 Organizační struktura str. 5 Shrnutí roku 2011 str. 6 Výhled 2012 str.

Více

Výroční zpráva I POMÁHAT SE MUSÍ UMĚT! Neziskovky.cz, o. p. s. ... Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva I POMÁHAT SE MUSÍ UMĚT! Neziskovky.cz, o. p. s. ... Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Neziskovky.cz, o. p. s. 211 I POMÁHAT SE MUSÍ UMĚT! Výroční zpráva 211 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 3 NEZISKOVKY.CZ STRUČNĚ, JASNĚ, VÝSTIŽNĚ... 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA...

Více

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s.

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. spolu dětem v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. Obsah Úvodní slovo: 5 Poslání: 7 Předmět činnosti: 9 Základní údaje: 10 Náš tým: 10 Projekty: 11 Poděkování dárcům: 75 Hospodaření: 77 Úvodní slovo

Více

dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích

dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích Praha 2011 Česká kancelář programu Culture Tento projekt

Více

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah.

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu l i s t o p a d 2 0 0 7 Průvodník Vážení čtenáři, pomalu se blížíme ke konci roku a i projekt

Více

PROSAZUJEME TRANSPARENTNOST A SPOLEHLIVOST V NEZISKOVÉM SEKTORU

PROSAZUJEME TRANSPARENTNOST A SPOLEHLIVOST V NEZISKOVÉM SEKTORU PROSAZUJEME TRANSPARENTNOST A SPOLEHLIVOST V NEZISKOVÉM SEKTORU VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah 3 SLOVO PREZIDENTA 4 O AVPO ČR 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 HISTORICKÉ MILNÍKY 5 ČLENSTVÍ AVPO ČR V SÍTÍCH ENNA (The European

Více

Metodika pro hodnocení spolehlivosti dokončena, rozjíždí se pilotáže! STR. 3

Metodika pro hodnocení spolehlivosti dokončena, rozjíždí se pilotáže! STR. 3 Bul let in 2 2014 Metodika pro hodnocení spolehlivosti dokončena, rozjíždí se pilotáže! STR. 3 z činnosti AVPO ČR Průzkum: Jak funguje spolupráce krajů a neziskových organizací? Průzkum Spolupráce krajů

Více

Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006

Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006 Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006 Náklad ověřen auditorskou firmou Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz PORADNA Linka právní

Více