NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D."

Transkript

1 NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D. V letošním roce Charita České republiky pořádala již patnáctý ročník celonárodní dobročinné akce zvanou Tříkrálová sbírka, která je největší dobrovolnickou akcí u nás. Vybrané finanční prostředky z Tříkrálové sbírky budou letos využity na vybudování místa pro třídění, skladování a opravu darovaného šatstva, vybavení domácnosti i nábytku. Na tyto práce se budou zaměstnávat muži a ženy, kteří jsou téměř nezaměstnatelní, a to z důvodu péče o děti. Dále budou z výtěžku sbírky podpořeny ostatní služby poskytované Oblastní charitou Havlíčkův Brod a projekt Adopce na dálku. Tři králové ve Ždírci nad Doubravou, Údavách, Stružinci, Benátkách Kohoutově a Novém Ransku koledovali v sobotu 3. ledna. V Novém a Horním Studenci v sobotu 10. ledna. Zazpívali a popřáli do nového roku hodně zdraví, štěstí, pokoje, předali symbolický dáreček a do označených a úředně zapečetěných pokladniček vybírali příspěvek. Chodilo celkem deset skupinek koledníků a jedna pokladnička byla na podatelně MěÚ. O tom, že naši občané jsou rok od roku vstřícnější a štědřejší, svědčí rekordní výtěžek Tříkrálové sbírky ve výši Kč, což je o Kč více než v loňském roce. Velké poděkování patří všem štědrým dárcům za poskytnuté dary, dále dětem, které se koledování zúčastnily. Dále patří poděkovat všem vedoucím skupinek, kteří věnovali sbírce svůj volný čas - paní Vendule Součkové, Heleně Malé, Haně Mühlfaitové, Marii Culkové, Martině Hamederové, Miladě Glancové, Ludmile Novotné, Marii Pavlíčkové, Dagmar Srnské a panu Františku Němcovi. Ing. Bohumír Nikl Jedna skupinka ždíreckých koledníků - Venda a Jiřík Pavlíčkovi a Dominika Pecnová MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU SLAVÍ 15. NAROZENINY Dne 19. ledna tomu bylo 15 let od aktu, kterým stanovil tehdejší předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pan Václav Klaus obec Ždírec nad Doubravou městem. Dne 28. února tomu bude 15 let od chvíle, kdy zástupci města starosta pan Martinec a člen rady pan Ivan Vomela převzali na půdě Poslanecké sněmovny z rukou pana Václava Klause dekret se jmenováním Ždírce n. D. městem. Dne 19. ledna tomu bylo 20 let, kdy rozhodl předseda Poslanecké sněmovny PČR pan Milan Uhde o udělení znaku a praporu obci Ždírec n. D. Ing. Bohumír Nikl Studenečtí koledníci - Peťa Veselý, Saša Kuckir, David Procházka a Helenka Malá PODĚKOVÁNÍ Děkujeme všem občanům, společnostem a firmám za projevená nebo zaslaná novoroční přání. Za kolektiv zaměstnanců městského úřadu Jan Martinec, starosta a Bohumír Nikl, místostarosta 1

2 NAŠE ŠKOLA MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. Po Vánocích se určitě děti těšily do školky na své kamarády, a také na nové hračky, stavebnice a hry, které dostaly pod stromeček. Doufali jsme, že si konečně užijeme sněhu, ale paní Zima je letos nevyzpytatelná jeden den nachumelí, druhý den sníh roztaje. Proto jsme vymýšleli jiné aktivity, které se zimou souvisí. Děti si povídaly, jak se daří zvířátkům v lese a poznávaly jejich stopy, vyráběly a malovaly sněhuláky, zimní sporty, zasněžené domečky, vystřihovaly sněhové vločky, společně vytvářely krmítko pro ptáčky... V tělocvičně jsme pak zkoušeli lyžovat a nechyběla ani pořádná sněhová bitva z papírových koulí. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. ANGLIČTINA SOUTĚŽNĚ Ve středu 10. prosince 2014 proběhla na naší škole olympiáda z anglického jazyka pro žáky 1. a 2. stupně. Soutěž se skládala ze tří částí: 1. poslech a úkoly k poslechu 2. rozhovor nad modelovou situací ze života 3. popis obrázku V kategorii do 7. ročníku se soutěže zúčastnilo devět žáků. Třetí místo obsadil Michal Bílek ze 7. A. Na druhem místě skončil Nicollas Mastil ze 4. B. Vítězem této kategorie se stala Lisa Hössel ze 6. A. V kategorii ročníku soutěžilo osm žáků. Na třetím místě skončili Jaromír Havel z 9. A, Miloš Havel z 9. A a Veronika Břízová z 8. A. Druhé místo obsadila Hana Beranová z 8. A. Vítězem této kategorie se stal Václav Pavlíček z 8. A. Hlavní náplní předškoláků v lednu je intenzivní příprava a vlastní zápis do ZŠ. Ten se letos konal Aby se se školním prostředím budoucí školáci trochu seznámili, navštívili svoje kamarády v 1. třídách a ve školní družině. U zápisu je pak doprovázely pohádkové bytosti po jednotlivých stanovištích, kde předvedli své vědomosti. A samozřejmě dostali plno dárečků, které pro ně připravili starší spolužáci. Další lednové akce: návštěva kina pásmo pohádek divadlo Úsměv s pohádkou Bába Chřipka projekt Já človíček téma agrese a ubližování ostatním ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY se bude konat v pondělí od 8.00 do Vyplněné přihlášky prosím odevzdejte do Jiřina Novotná Všem 17 účastníkům patří poděkování za předvedené výkony a za snahu uspět co nejlépe. Vítězům obou kategorií blahopřejeme a přejeme jim hodně úspěchu v okresním kole olympiády v anglickém jazyce, které se bude konat v Havlíčkově Brodě. Renata Jarošová, Dana Mastilová, Alena Forest, Zdeněk Drápalík LOUČÍME SE Ani jsme se nenadáli a je tu konec našeho projektu Nové metody a přístupy ve škole Ždírec nad Doubravou. Ve středu 3. prosince se žáci 2. A, 3. B a 5. A rozloučili s tímto projektem, ve kterém jsme poznali mnoho zajímavých míst, poslední exkurzí do nedalekého Hlinska. Nejprve jsme navštívili muzeum, kde jsme se seznámili s životem venkovského a měšťanského lidu, prohlédli jsme si ukázky tradiční textilní, sklářské, hrnčířské a hračkářské výroby. Potom jsme se přemístili do galerie na prohlídku krásného Vysočinského betlému. Závěr exkurze patřil prohlídce památkové rezervace Betlém. Poznatky z exkurze jsme využili v hodinách českého jazyka, pracovních činností, výtvarné výchovy a v předmětu Člověk a jeho svět. Gabriela Glosrová, Soňa Voralová, Martina Hojná 2

3 NAŠE ŠKOLA MIKULÁŠSKÝ KARNEVAL V pátek navštívili naši školu nebeští andělé, Mikulášové a čerti, kteří s nadšením obcházeli všechny třídy prvního stupně. Odměňovali šikovné žáky a zlobivce odnášeli v pytli. Děti jim za to recitovaly básničky, zpívaly písničky, zahrály divadlo nebo nakreslily obrázky. Andělé, čerti a paní učitelky připravili pro děti chvilkové odreagování od nervozity z čertů v podobě soutěží a tance v tělocvičně. Děti se bavily a všichni jsme si užili předvánoční atmosféru. Všem organizátorům děkujeme. Hana Marková SOVIČKY Sedmé putování našeho projektu nás tentokrát zavedlo do vzdálenějších obcí Nové Vsi u Chotěboře, Malče a Klokočova. Autobusem jsme opět vyrazili brzy ráno prozkoumávat další obce Mikroregionu Podoubraví. Velice mile nás přivítal v krásných prostorách obecního úřadu novoveský starosta pan Ing. M. Uchytil a svým poutavým vyprávěním nás seznámil s historií obce. Potom jsme si prohlédli kostel, nedaleký park a budovu bývalého zámku, kde je umístěn Dětský domov. Po svačině na dětském hřišti jsme pokračovali v exkurzi do Malče. V sychravém počasí jsme si krátce prohlédli zámecký park a barokní sochy. Nejvíce jsme však obdivovali mohutnou Klokočovskou lípu, jejíž stáří je odhadováno na 1000 let. Plni nových zážitků jsme se vraceli zpět do školy. SOVIČKY A JEJICH PROJEKT PODOUBRAVÍ S naším projektem jsme se v posledním měsíci roku 2014 rozloučili pohádkově. Ve škole jsme uspořádali besedu se spisovatelkou Martou Urbanovou, představili jsme si několik jejích knížek, pohádek a dětských básniček. Její tvorbou jsme se pak inspirovali v hodinách výtvarné výchovy při ilustrování hádanek pohádkových bytostí. Dále jsme se během realizace projektu seznámili s dílem spisovatele Jaroslava Haška, jeho Švejkem a spjatostí s blízkým okolím. Naše exkurze pak vedla do Chotěboře, na zámek a k prohlídce města. Ve vyučování jsme se pak seznámili s dalšími historickými stavbami v okolí a některými stavebními slohy. V matematice jsme stavěli z krychlí stavby, zapisovali jejich plány a konstrukce. Dále jsme vyráběli modely staveb, popisovali památné budovy a tvořili brožurku Nej Podoubraví ze zjištěných údajů z našeho okolí. Všichni už se těšíme na poslední výpravu do Chotěboře. Třídy 3. A a 4. B, Miroslava Bažoutová, Ivana Uchytilová O tom všem vypráví Barbora Plevová 4. B: Jak už všichni víte, máme projekt Podoubraví. Dnes jsme měli poslední putování a tentokrát jsme jeli do Chotěboře. Nejdříve jsme se šli podívat na sochu Čertův stolek. Pak jsme popošli kousek dál a dívali jsme se na velmi zajímavou sochu Ignáta Herrmanna. Potom jsme se vydali na zámek, kde jsme chytali Šotky. To nás moc bavilo. Viděli jsme Šotka Kadibudkáře, Cestovatele a mnoho dalších. Skládali jsme pro ně verše. Už se blížil konec projektu, ale ještě jsme šli na náměstí. A jak už víte, každý výlet skončí odjezdem domů a my jsme museli odjet do naší školy. Tak skončilo naše putování. S pozdravem třídy 4. B a 3. A. Spisovatelka Marta Urbanová 3

4 NAŠE ŠKOLA ŠKOLNÍ DRUŽINA Nahlédnutí do činnosti a zajímavých akcí ve školní družině od září do prosince 2014 V září jsme stavěli domečky v přírodě i ve škole. V říjnu jsme besedovali s myslivcem o lesní zvěři. V první polovině listopadu proběhla ve školní družině AKCE ROBOT. Ve druhé polovině listopadu přišli rodiče a prarodiče pomoci dětem vyrobit si dekorativní vánoční stromeček. V prosinci dostaly děti mikulášský dárek, kterým byly tři pohádky v podání Maňáskového divadla Šternberk. Předvánočním překvapením byla pro děti paní učitelka Mikanová, která dětem popsala americké vánoční zvyky. Adéla Málková NA AKTUÁLNÍ TÉMA My třídíme nejlépe v Kraji Vysočina obhájili jsme 1. místo Kraj Vysočina na podporu udržení a zkvalitnění tříděného odpadu vyhlašuje každoročně pro všechny obce Kraje Vysočina, které jsou zapojeny do systému EKO-KOM, Asekol a Elektrowin tradiční soutěž s názvem My třídíme nejlépe. Realizátorem soutěže je Agentura Dobrý den, s.r.o., Pelhřimov. V soutěži mezi 23 obcemi v Kraji Vysočina s počtem obyvatel od 2011 do za období IV. čtvrtletí 2013 až III. čtvrtletí 2014 se umístilo město Ždírec nad Doubravou dvakrát na 1. místě. V hlavní soutěži My třídíme nejlépe a v soutěži efektivity třídění odpadu obcí a měst. Odměnou za toto umístění je darovací smlouva s finančním příspěvkem ve výši 50 tis. Kč. Vyhlášení soutěže se konalo v Jihlavě. Převzetí cen se za město Ždírec nad 4 Doubravou zúčastnili, místostarosta Ing. Bohumír Nikl a vedoucí služeb města pan Bohuslav Němec. Finanční příspěvek bude využit na nákup kontejnerů na tříděný odpad. Za tento výsledek patří poděkování všem našim spoluobčanům, kteří se zapojují do třídění sběru odpadů. Jan Martinec Cenu za 1. místo v krajské soutěži My třídíme nejlépe přebírá pan Bohuslav Němec a Ing. Bohumír Nikl

5 NAŠE ŠKOLA SLOVA PANA ŘEDITELE První pololetí končí První pololetí školního roku 2014/2015 se pomalu chýlí ke konci. Až budete číst tento text, bude vysvědčení vydáno a žáci si budou užívat jarní prázdniny. Ty se letos konají již od 2. února do 8. února. Výraznou inovací prvního pololetí, která má své příznivce i odpůrce, je náš informační systém Edookit. Poměrně rázně jsme se odklonili od papírové školy a preferujeme elektronický zápis, komunikaci i elektronický vzdělávací obsah. Neustále pracujeme na zlepšení a především rozšíření služeb informačního systému. Věřím, že se podaří časem přesvědčit i ty, kteří nejsou podobným novotám nakloněni. Ovšem obecným trendům ve společnosti i technickému pokroku se nedá bránit. Zápis do první třídy Zápis se koná 21. ledna a v této chvíli (uzávěrka příspěvků je 15. ledna) očekáváme účast 30 až 35 dětí. Je to výrazně méně než loni, kdy k zápisu přišlo celkem 48 dětí. Pro ekonomickou stránku školy je výše uvedený počet dětí okolo třiceti velmi nevýhodný. Přikloníme se však k lidštějšímu přístupu a pro naše malé žáčky zřídíme dvě menší první třídy. Ve spolupráci se Sdružením rodičů jsme pro děti připravili krásný a užitečný dárek. Podrobnější informace o zápisu budou na webu školy a objeví se též v příštím čísle novin. Setkání uživatelů programu Scielearn Setkání se konalo v pondělí 26. ledna 2015 a podrobnější informace přineseme na webových stránkách školy a v příštím čísle NN. Vzhledem k tomu, že v této chvíli máme více než 180 aktivních uživatelů (žáci, učitelé, občané Ždírce a okolí), bude velice důležité se sejít. Předat si informace a zkušenosti a především řešit, co dál. Jak nadále podpořit vzdělávání v anglickém jazyce, protože je evidentní, že znalost angličtiny už v dnešní době patří do základní výbavy každého jedince. Jsme přesvědčeni i o tom, že výuka druhého jazyka přináší i pozitivní vliv na celkovou schopnost se učit. Výsledky některých uživatelů jsou pozoruhodné a naplňují úžasem i odborníky ze společnosti Nuerasoft, která poskytuje příslušný software. I o tom bude řeč na našem společném setkání. Projekty V minulém čísle jsme v Našich novinách uvedli obsáhlou informaci o realizaci projektu Nové metody a přístupy, který byl ukončen k Další projekty však běží (kompletní informace jsou na webu školy v záložce projekty) a rádi bychom i v budoucnosti využívali dotace a granty tak, abychom smysluplně podpořili činnost naší školy. Domnívám se, že projekty, které nyní realizujeme jako partneři, nám přinesou do budoucna velkou přidanou hodnotou. Nejen v materiálním vybavení, ale především v dovednostech, které můžeme do budoucna rozvíjet. V této chvíli již připravujeme projekt mezinárodní spolupráce v rámci programu mezinárodní spolupráce Erasmus+. Jestli budeme úspěšní, záleží též na budoucích partnerech z Velké Británie a Itálie, se kterými jsme navázali první kontakty. Zápis do mateřské školy Zápis do mateřské školy se koná v termínu od 9. do 13. února Naše školka díky prozíravosti vedení města může nabídnout komfortní podmínky a přijmout všechny děti (i ty malé ve věku dvou let), které se hlásí. Tato situace není vůbec samozřejmá na většině míst celé České republiky. Snažíme se též vylepšovat podmínky pro výchovnou a vzdělávací činnost. Letos se zapojujeme do rozvojového programu podpory logopedické prevence (žádost jsme podávali v říjnu a ještě nemáme z ministerstva odpověď) a doufáme, že budeme úspěšní. V rámci veřejně prospěšných prací jsme přijali novou pracovnici na pomocné práce a to umožňuje učitelkám více se věnovat skutečné výchovné a vzdělávací práci. Školní psycholog Školní psycholožka paní Lenka Formanová u nás působí od začátku letošního školního roku. Byli jsme opět úspěšní v rámci rozvojového programu podpory činnosti školních psychologů, a tak paní Lenka u nás bude pracovat nejméně do konce tohoto školního roku. Jsem přesvědčen, že její práce má velký smysl a budeme tedy usilovat, aby u nás školní psycholog působil trvale. Na našem webu máme k činnosti školního psychologa uvedeno následující: Hlavním úkolem školního psychologa je pomoci žákům obstát nejen ve škole, ale i v osobním životě. Společně s rodiči, učiteli a s dětmi se školní psycholog pokusí najít řešení vzniklých obtíží a nesnází. Závěr Jsme na začátku nového roku 2015 a hned v prvních dnech se na nás valí zprávy o teroru, válkách, násilí a dalších hrůzách. Ano, žijeme v reálném světě plném nástrah a nebezpečí. Zároveň však máme možnost prožívat radost, štěstí, lásku a uspokojení nad rodinným i pracovním životem. Važme si toho a dělejme společně co nejvíce proto, aby naše škola a město Ždírec nad Doubravou byly oním pověstným ostrovem pozitivní deviace. INZERCE ŘÁDKOVÁ INZERCE Mgr. Ota Benc ředitel školy Pronajmu slunečný byt 3+1, ul. Družstevní 355. Ždírec n. D. Cena dohodou. Tel.:

6 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE 6 INVESTIČNÍ AKCE A OPRAVY MAJETKU MĚSTA V ROCE 2015 AKCE ODHADOVANÉ NÁKLADY v tis. Kč - lesopark v Zahradní ulici + cestní síť výstavba a opravy místních komunikací výstavba a opravy kanalizace a vodovodů opravy školních pavilonů tělovýchova a zájmová činnost bydlení, komunální služby, územní rozvoj ochrana životního prostředí zateplení budovy hasičské zbrojnice Kohoutov zastávky autobusů 200 celkem 1325 PŘÍSPĚVKY NA ČINNOST SDRUŽENÍ A SPOLKŮ V ROCE 2015 (v tis. Kč) Oddíl TJ Karate Ždírec n. D. 5 Zoufalci Ždírec n. D. - futsal 3 TJ Sokol Horní Studenec 3 SK DEKORA Ždírec n. D. 440 ZŠ a MŠ Ždírec n. D. - nohejbal 7,5 Myslivecké sdružení Horní Studenec 5 Myslivecké sdružení Ždírec n. D. 5 Český svaz žen Ždírec n. D. 2 Klub seniorů 60 Klub přátel cyklistiky Ždírec n. D. 7 Klub maminek - CPRD 15 Osadní výbor Benátky 8 SDH Údavy 16 SDH Ždírec n. D. 26 SDH Kohoutov 16 Svaz tělesně postižených Chotěboř 2 Zbyněk Mrkvička pojízdná prodejna 10 Oblastní charita Havlíčkův Brod 50 Český svaz včelařů 2 Centrum pro zdravotně postižené Havl. Brod 2 FOKUS Vysočina středisko Chotěboř 10 Benediktus Chotěboř 5 Nadace pro transplantaci kostní dřeně 3 ZO ČSOP Křížová 2 Domov seniorů Drachtinka Hlinsko 10 Nemocnice Havlíčkův Brod Celkem příspěvky Kč Počet obyvatel města Ždírec n. D. k (změna proti ): Ždírec n. D Horní Studenec Benátky Údavy 99-5 Nový Studenec Nové Ransko Stružinec 45 0 Kohoutov město celkem Výše poplatku za likvidaci komunálního odpadu v roce 2015 Výše poplatku pro rok 2015 zůstává na základě rozhodnutí zastupitelstva města zachována na úrovni roku 2013 a Zachování výše platby je možné díky dobrému třídění odpadů obyvateli města a následným získáním příspěvků za třídění odpadů od společnosti EKO-KOM. Sazba poplatku pro rok 2015: 1. sazba poplatku pro fyzickou osobu s trvalým pobytem na území města je stanovena ve výši 492 Kč/rok 2. sazba poplatku za stavbu sloužící k individuální rekreaci je stanovena ve výši 540 Kč/rok Místní poplatek od poplatníků dle bodu 1. bude vybírán ve 2 splátkách se splatností do a , dle bodu 2. do Výše poplatku za odvod splaškových vod v roce 2015 v místních částech města Rada města na základě rozboru nákladů na provoz a údržbu kanalizační sítě v místních částech města stanovila stočné za odvod splaškových vod do veřejné kanalizace na 15 Kč/m 3. Uvedená cena je jednotná a platí pro všechny místní části města, kde město provozuje veřejnou kanalizaci. Pro porovnání lze uvést, že domácnosti ve Ždírci n. D. napojené na kanalizaci ve správě VaK Havlíčkův Brod hradí stočné ve výši 31,72 Kč/m 3. Zákaz podomního prodeje Rada města svým nařízením č. 2/2013 (Tržní řád města Ždírec nad Doubravou) z vydala s platností k 1. listopadu 2013 zákaz podomního prodeje na území města Ždírec nad Doubravou. Podomním prodejem se podle zákona a uvedeného nařízení je nabídka, prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona, provozovaný formou pochůzky dům od domu bez předchozí objednávky spotřebitele. Pokud bude tedy někdo nabízet jakékoliv služby bez vašeho výslovného objednání, službu odmítněte a pokud by byl prodejce neodbytný, kontaktujte Policii ČR, Obvodní oddělení Chotěboř, tel.: , , Poruchy veřejného osvětlení Městský úřad žádá obyvatele, aby při jakémkoliv zjištění závady na veřejném osvětlení volali bezplatnou linku správce osvětlení, tj. společnost Citelum , dispečink. Společnost dtest, o.p.s. Praha nabízí občanům bezplatně: * poradenství v oblasti spotřebitelského práva * možnost řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli na adrese * tištěnou brožuru Jak nespadnout do pasti * samolepky Nevhazujte reklamu a další pomoc a konzultace na tel. lince v době od 9-17 hod.

7 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE Společenské akce v 1. pololetí 2015 Město Ždírec nad Doubravou si připomíná několik historicky významných výročí a tato výročí hodlá připomenout společenskými akcemi pro nejširší veřejnost. Letos uplyne 70 let od konce 2. světové války, a proto připravujeme na 8. května, v předvečer 70. výročí bombardování obce, pietní akt v areálu památníku padlých. Program pietního aktu bude tradiční položení věnce, recitace žáků základní školy a vystoupení pěveckého sboru Doubravan. Na sobotu 20. a neděli 21. června připravuje Klub přátel cyklistiky ve spolupráci s městem již 10. ročník cyklistické 24hodinovky. Jelikož se jedná o jubilejní ročník, bude pro cyklisty i širokou veřejnost připraven během akce kulturní program. A do třetice: od 26. do 28. června budou uskutečněny různé akce, spojené s 8. setkáním rodáků večer s Josefem Fouskem, spojený s křtem 2. dílu kroniky obce, odpolední setkání na náměstí 9. května a večerní zábava ve Fireareně opět s ohňostrojem v režii p. Kality a další kulturní a sportovní akce. Všem výše uvedeným akcím bude předcházet tradiční pálení čarodějnic v režii ždíreckých hasičů. Letos, dovolí-li počasí, s ohňostrojem p.kality, který objednalo město. A aby toho nebylo málo, hasiči ze Studence uspořádají v červenci oslavu 120 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Horním Studenci. Jan Martinec NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST ZÁMEČNÍK 2 pracovníky Požadujeme: vyučení v oboru zámečník nebo mechanik strojů a zařízení OBRÁBĚČ NC (dvousměnný a třísměnný provoz) Obráběcí centrum SPS2/25NC 1 pracovník Obráběcí centrum FCQV 63 NC 3 pracovníky Horizontka WHQ 13 1 pracovník Požadujeme:vyučení v oboru obráběč nebo mechanik strojů a zařízení OBRÁBĚČ (dvousměnný provoz) Soustruh střední SU50 2 pracovníky Soustruh malý SV 18 1 pracovník Požadujeme: vyučení v oboru obráběč nebo mechanik strojů a zařízení SKLADNICE Požadujeme: vyučení, trestní bezúhonnost, výhodou vazačské a jeřábnické zkoušky vč. vozíku TECHNICKÝ KONTROLOR Požadujeme: ÚSO technického směru (nebo vyučení ve stroj. oboru), znalost čtení stroj. výkresů a měření univerzálními měřidly, praxe ve strojírenském podniku výhodou (možný i absolvent), řidičský průkaz skupiny B OBCHODNÍ MANAŽER Požadujeme - VŠ/ ÚSO vzdělání, aktivní znalost AJ a RJ slovem i písmem znalost práce na PC, 5 let praxe na pozici podmínkou, řidičský průkaz skupiny B PROJEKTANT Požadujeme - VŠ nebo SŠ vzdělání, aktivní znalost AJ/RJ, znalost práce v AUTOCADu LT, řidičský průkaz skupiny B MISTR Požadujeme - SŠ vzdělání strojírenského směru, řídící schopnosti, znalost práce na PC, praxe v oboru, řidičský průkaz skupiny B Nabízíme - nabízíme zajímavou práci v perspektivním oboru, prostor pro vlastní iniciativu, platové podmínky plně závislé na pracovním výkonu - osobnostní růst a vzdělávání formou odborných školení a jazykových kurzů - příspěvky na stravování, pět týdnů dovolené - NÁSTUP NA VŠECHNY POZICE: IHNED Kontakt Monika Pospíšilová Mobil:

8 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA Vysvětlení k výpisu z jednání zastupitelstva města v Našich novinách 01/2015: Lednové číslo Našich novin bylo z důvodu vánočních svátků připravováno dříve, než-li je v jiných měsících obvyklé. Ve snaze dodat čtenářům co nejvíce čerstvých informací, byl do obsahu NN vložen i výpis z usnesení zastupitelstva města z dle připraveného návrhu pro jednání zastupitelstva. Jenže byly již noviny dány do tisku, a proto je ve výpisu z 1. zasedání zastupitelstva města, uvedeném v NN a skutečně schváleným usnesením několik nepřesností, které vznikly zejména při procesu projednávání jednotlivých bodů zastupitelstvem: 1. do výboru pro kulturu a sport byla zvolena paní Václava Rothanzlová, nikoli Miroslava, 2. rozpočet ZŠ a MŠ Ždírec n. D. byl schválen ve výši výdajů Kč, ne Kč, 3. zastupitelstvo odložilo rozhodnutí o žádosti bratrů Bezouškových a k tomuto bodu nepřijalo žádné usnesení. Děkuji za pochopení, Jan Martinec - starosta POZVÁNKA NA 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 19. ÚNORA 2015 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU, ZAČÁTEK V 17:00 HOD. 8 VÝBĚR ZE ZÁPISU Z 4. SCHŮZE RADY MĚSTA, KONANÉ Rozpočtové opatření č. 18/2014 Rada města rozhoduje o přijetí rozpočtového opatření č. 18/2014, kterým se příjmy a výdaje rozpočtu města na rok 2014 zvyšují o částku Kč. Směrnice č. 2/2014 Rada města rozhoduje o přijetí Směrnice č. 2/2014 o odepisování dlouhodobého majetku dle předloženého návrhu. Odepsání pohledávek Rada města rozhoduje o odepsání pohledávek za platby místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu, vzniklých v letech v celkové výši Kč; seznam odepsaných pohledávek tvoří přílohu zápisu ze schůze rady města. Pojištění vozidel Rada města rozhoduje o uzavření pojistné smlouvy na pojištění vozidel ve vlastnictví města s Českou pojišťovnou a.s., jejíž nabídka je nejvýhodnější. Pronájem majetku města Rada města rozhoduje o pronájmu majetku města - sloupů veřejného osvětlení, pro umístění reklamních poutačů: 1) 1 ks sloupu VO v ulici Brodská spol. Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o., Ždírec n. D., 2) 1 ks sloupu VO v ulici Brodská spol. Zemědělská a.s. Krucemburk, a.s., Krucemburk, 3) 1 ks sloupu VO v ulici Brodská, 1 ks sloupu VO v ulici Chrudimská a 1 ks sloupu VO v ulici Žďárská Jiřině Filippi. Podmínky pronájmu: a) nájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, b) platba za pronájem 1 ks sloupu veřejného osvětlení činí Kč/rok + DPH. Stanovení výše stočného Rada města stanovuje výši stočného za odvod splaškových vod do kanalizace ve vlastnictví a správě města v místních částech města na částku 15 Kč/m 3 a rok vč. DPH. Kontrola podmínek plnění sociálních služeb Rada města: 1) projednává Protokol č. 46/14 o výsledku kontroly plnění podmínek stanovených pro registraci u poskytovatele sociálních služeb města Ždírec nad Doubravou za období , 2) ukládá vedoucí PS zajistit splnění úkolů protokolu, tj. do 20. ledna 2015 písemně informovat vedoucího kontrolní skupiny o odstranění zjištěných nedostatků. Různé: Rada města bere na vědomí poděkování manželů Pokorných a paní Švandové za blahopřání k životnímu výročí. VÝBĚR ZE ZÁPISU Z 5. SCHŮZE RADY MĚSTA, KONANÉ Inf. o stavu účtů města k Rada města: 1) bere na vědomí stav účtů města k , 2) doporučí zastupitelstvu města na 2. zasedání zařadit částku 4,6 mil. Kč na posílení kapitol rozpočtu města na rok Dohody o provedení práce a pracovní činnosti Rada města rozhoduje o uzavření dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti pro rok 2015 na vedení kronik, provoz kanalizace, elektrorevize, pomocné a úklidové práce a doručování písemností dle návrhu hospodářsko správního oddělení městského úřadu; seznam zaměstnanců a výše odměny tvoří přílohu zápisu ze schůze rady města. Investice a opravy majetku Rada města rozhoduje: 1) o opravě budovy hasičské zbrojnice Stružinec, spočívající v odvedení vlhkosti od budovy, opravy fasády a opravu pamětních desek padlých stružineckých občanů; práce stavební v hodnotě cca 50 tis. Kč bez DPH provede fa Martin Štěpánek, Ždírec n. D., práce kamenické provede Kamenictví Hlinsko v ceně 5 tis. Kč bez DPH, 2) o objednání projektu veřejného osvětlení v ulici Na Rozcestí; PD provede Citelum, a.s., pracoviště Havlíčkův Brod, Příspěvek na tombolu Rada města rozhoduje o poskytnutí příspěvku: 1) ve výši Kč Římskokatolické farnosti na ceny do tomboly na Farní ples, který se koná 31. ledna 2015, 2) ve výši Kč sportovnímu klubu TATRAN Ždírec nad Doubravou na ceny do tomboly na Sportovní ples, který se koná 17. ledna Výběrové řízení Rada města: 1) uzavírá výběrové řízení na obsazení pracovního místa zaměstnance organizační složky Služby města Ždírec n.d., vyhlášené radou města , 2) ukládá starostovi informovat uchazeče o pracovní místo o výsledku výběrového řízení, 3) rozhoduje o zvýšení počtu zaměstnanců organizační složky Služby města Ždírec nad Doubravou s platností k 1. březnu 2015 na 5.

9 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA Rozpis závazných ukazatelů ZŠ a MŠ Rada města schvaluje rozpis závazných ukazatelů příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ždírec n. D. pro rok 2015 a rozpis příspěvku města příspěvkové organizaci na rok 2015 vyplývající z usnesení zastupitelstva města z o schválení rozpočtu ZŠ a MŠ Ždírec n. D. na rok Podnájemní smlouva Rada města schvaluje uzavření podnájemní smlouvy mezi spol. TATRAN Ždírec nad Doubravou a Hanou Růžičkovou na pronájem nebytových prostor pohostinství ve sportovním areálu Kopaniny v roce Kronika obce, 2.díl Rada města: 1) zřizuje komisi rady města redakční radu - pro vydání knihy Kronika obce 2, a) jmenuje předsedou komise J. Martince, b) jmenuje členy komise: Mgr. Petr Adam, Anna Horáková, Josef Němec, Václav Fidler, Zdeňka Lédlová, 2) objednává grafické práce, spojené s přípravou knihy u Václava Judy, Judacreativ Polnička; cena za dílo Kč vč. DPH. Veřejná soutěž Rada města: 1) rozhoduje o vypsání veřejné soutěže na zakázku malého rozsahu na akci Kanalizace U Pikulky, stoka A. 2) ukládá starostovi vyzvat do k podání nabídky nejméně 3 odborně způsobilé dodavatele prací. Různé: Rada města bere na vědomí: 1) informaci místostarosty o výsledku Tříkrálové sbírky 2015, organizované farností a městem; výtěžek sbírky činí Kč; rada města vyslovuje poděkování všem koledníkům a organizátorům, kteří sbírku zajišťovali, 2) informaci místostarosty o přípravě pietního aktu u pomníku padlých , výstavy k 70. výročí od 2. světové války a informaci o přípravě setkání rodáků 2015, 3) poděkování pana Jiřího Kukly za blahopřání k životnímu výročí. Jan Martinec, starosta NA AKTUÁLNÍ TÉMA Město Ždírec nad Doubravou předsedá představenstvu Lesnímu družstvu obcí Na volební členské schůzi Lesního družstva obcí v Přibyslavi, která se uskutečnila 15. ledna 2015, bylo do čela devítičlenného představenstva LDO zvoleno město Ždírec n. D.,zastupované starostou. Lesní družstvo obcí se sídlem v Přibyslavi bylo znovu založeno na ustavující členské schůzi v srpnu 1995 a od roku 1996 postupně obnovilo také svoji činnost hospodářskou. Členy družstva je 44 obcí, městysů a měst z okresů Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou. Majetek obcí je zapsán na 710 podílech, z toho Ždírec n. D. vlastní podílů 30. Podíly + majetek družstva jako právnické osoby představuje zejména 5723,49 ha lesa, 12,62 ha orné půdy, 26,76 ha luk a také 127/85 ha vodních ploch v našem okolí např. rybníky Pobočný, Řeka, Doubravník, Podhorský a Malé Dářko. Obce pronajaly majetek lesnímu družstvu, které hospodaří zejména na lesních pozemcích, a to prostřednictvím lesních správ Staré Ransko, Račín a Nové Veselí. Další majetek (zemědělská půda a vodní plochy) je většinou pronajat. Výnosy z hospodářské činnosti družstva jsou rozdělovány členským obcím podle podílů, které mají v držení. Za rok 2014 činilo nájemné, které bylo vyplaceno našemu městu, Kč, což je vítaný příspěvek do rozpočtu města. Jan Martinec Podmínky kácení dřevin se změnily Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, která umožnila od léta loňského roku kácet na zahradách u rodinných a bytových domů dřeviny bez povolení, se změnila. Od 1. listopadu 2014 platí novela vyhlášky č. 222/2014 Sb., která kácení na zahradách opět omezuje. V současné době tedy není povolení třeba ke kácení: 1. pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 2. pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m 3. pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin, 4. pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň. Povolení ke kácení dřevin v těchto případech není třeba, pokud dřeviny nejsou zároveň součástí významného krajinného prvku (např. břehové porosty vodních toků a nádrží) nebo stromořadí. Pokud dřeviny rostoucí mimo les jsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí, výše uvedené body neplatí a je třeba žádat o povolení kácení všech dřevin, tedy i dřevin s menším obvodem kmene než 80 cm atd. Žádost o povolení ke kácení dřevin musí obsahovat: a) jméno a příjmení žadatele, datum narození, a místo trvalého pobytu, případně adresu pro doručování (žádá-li právnická osoba, uvede název nebo obchodní firmu, IČO, adresu sídla nebo adresu pro doručování) b) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres, c) doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku skácením, není-li žadatelem vlastník pozemku, d) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin a zdůvodnění žádosti, e) podpis žadatele. Kácení dřevin rostoucích mimo les povolují jednotlivé obecní úřady. Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Ing. Bohumír Nikl 9

10 ČERNOBÍLÁ KRONIKA ZPRÁVY POLICIE Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás seznámila s některými případy trestné činnosti, ke kterým došlo v průběhu měsíce prosince 2014 v teritoriu obvodního oddělení PČR Chotěboř. Krádeže vloupáním Neznámý pachatel dne v době od hodin do hodin vnikl na oplocený pozemek u rodinného domku v obci Krucemburk. V zadní části domku vyrazil dveře u sklepa a vnikl dovnitř. Ze sklepa odcizil mléko a alkoholické nápoje. Ve sklepě poškodil další dveře spíže. Odtud se dostal do obytného prostoru domku. V obývacím pokoji ze zásuvky skříňky odcizil z odložené peněženky finanční hotovost. Poškozenému způsobil škodu ve výši Kč. Krádež Neznámý pachatel dne ve hodin na železniční trati Chotěboř - Bílek v km 19,4, odcizil měděná propojovací lana k napájení kolejového obvodu 2J sloužící k zabezpečovacímu zařízení přejezdu P5273. Poškozené společnosti způsobil škodu ve výši Kč. INZERCE Neznámý pachatel dne v době od 5.00 hodin do hodin odcizil ve firmě Czech Lana ve Ždírci nad Doubravou z neuzamčené volně přístupné šatny ze stolku pánskou peněženku s finanční hotovostí, platební kartou a kartičkou zdravotní pojišťovny. Poškozenému způsobil škodu ve výši 450 Kč. Týrání osoby ve společném obydlí Osmnáctiletá žena z Chotěbořska pod vlivem alkoholu a omamných látek nejdříve verbálně a později i fyzicky napadala ve společném pronajatém bytě svoji matku a svého bratra. K napadání fyzickému i psychickému docházelo od do současné doby. Napadání se v poslední době stupňovalo a nabíralo na množství i intenzitě. Po tomto zjištění využila Policie svého oprávnění a podezřelou ženu vykázala z bytu. Šíření poplašné zprávy Třiadvacetiletý muž z Chotěbořska dne v hodin ze svého mobilního telefonu anonymně oznámil, že právě ve Ždírci nad Doubravou na pilu umístil bombu. V tuto dobu ve firmě pracovalo 10 zaměstnanců. Pachatel po vypátrání uvedl, že ve skutečnosti žádnou bombu neumístil, že to byl pouze žert. Tento nejapný žert se mu značně prodraží. Podvod Osmatřicetiletá žena z Chotěbořska přesvědčila poškozeného, aby uzavřel osobní úvěr s peněžním ústavem GE Money Bank a.s. ve výši Kč. Získanou finanční hotovost z úvěru jí zapůjčil na úhradu údajného dluhu jejího bratra. Poškozenému dále slíbila, že splátky úvěru bude hradit sama. Poškozený tak v dobré víře učinil a finanční hotovost získanou úvěrem ženě předal. Ona ale do dnešního dne nezaplatila žádnou splátku a poškozenému způsobila škodu ve výši Kč. Neznámý pachatel inzeroval k prodeji na internetovém portálu Bazoš.cz herní konzoli zn. Playstation 4. Poškozený si konzoli objednal na základě elektronické objednávky. Zaplatil dobírku na České poště v hodnotě Kč. Po přebrání zásilky na pobočce České pošty v Chotěboři poškozený zjistil, že se v balíku se nachází pouze devět starých časopisů. pprap. Marie Perková, vrchní asistent???? Nevíte, kam na dovolenou????? Přijďte se poradit k nám! Cestovní agentura Ing. Jindřicha Kyncla Družstevní 403, Ždírec nad Doubravou Tel./fax: Mobil , Jsme autorizovaným prodejcem řady cestovních kanceláří. Slevy nabízené zastoupenými kancelářemi získáte i u nás. HORY-LYŽE-MOŘE-POZNÁVÁNÍ-LÁZNĚ-RELAXACE Příprava a zajištění cestovních programů dle přání zákazníka v tuzemsku i cizině (individuální, skupiny, firmy, služební cesty). Možnost fakturace i na FKSP. Tlumočení i písemné překlady francouzštiny i s razítkem soudního tlumočníka. Ze spolupráce s CK KO-TOUR a M-TOUR nabízím: APRICA jarní prázdniny , cena Kč, , cena Kč Maďarsko termální lázně, Hotel Freya***, Zalakaros , cena Kč PAŘÍŽ + VERSAILLES , , , cena Kč LAHŮDKY AZUROVÉHO POBŘEŽÍ , cena Kč ADVENTNÍ VÍDEŇ ZAHÁJEN PRODEJ ZIMNÍCH ZÁJEZDŮ A EXOTIKY. Těšíme se na setkání s Vámi, po telefonické domluvě i v sobotu a v neděli. 10

11 CO NOVÉHO NA VYSOČINĚ SLOVO HEJTMANA Nejednou jsem na různých místech připomínal, čím vším se může pyšnit naše krásná Vysočina a kolik šikovných schopných lidí v ní žije a pracuje. V lednu se o tom mohli znovu přesvědčit návštěvníci tradičního mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně, kde se náš kraj prezentoval jako místo přírodních krás, bohaté historie a významných památek. Letos jsme kladli důraz především na to, co všechno mohou u nás naši občané i návštěvníci zažít. V naší prezentaci jsme představili regionální turistickou nabídku nikoli podle lokalit, ale nově podle témat. Tím jsme chtěli vyjít vstříc návštěvníkovi a zjednodušit mu hledání tematicky zaměřených aktivit. Celý stánek Kraje Vysočina představoval imaginární území plné zachovalé a krásné přírody, jinak také park uprostřed pavilonu. Celkem bylo připraveno devět zastávkových míst kromě jiného s nabídkou regionálních výrobků, prezentacemi pivovarů, pozdržet se mohli návštěvníci u nabídky letních aktivit, u aktivit pro rodiny s dětmi i pro seniory. Na obsahu prezentace jsme spolupracovali s partnery celkem s 16 městy a dalšími 13 organizacemi majícími zásadní podíl na pestrosti turistické nabídky v našem regionu. Podle reakcí, které jsem na veletrhu zaznamenal, patřila naše expozice mezi ty nejúspěšnější. Rád bych zdůraznil, že po celý rok se na všech úrovních snažíme, aby náš kraj byl přitažlivý nabídkou možných aktivit, schopnou organizací, ale také pohostinností. To vše se projevilo velmi úspěšně například před dvěma roky při mistrovství světa v biatlonu. Letos nás od šestého do osmého února čeká ve Vysočina aréně v Novém Městě na Moravě opět vrcholná akce biatlonový světový pohár. Jsem přesvědčen, že se bude našim příznivcům i návštěvníkům z celého světa na Vysočině zase líbit a budou se u nás cítit příjemně. A nejde jen o takové špičkové akce. Náš kraj patří v rámci České republiky k oblíbeným regionům pro běžecké lyžování. Mírně zvlněná krajina, atraktivní prostředí a také upravené trasy patří u milovníků bílé stopy k největším lákadlům. Už druhým rokem přispívá Kraj Vysočina na údržbu lyžařských běžeckých tras, jejich značení nebo na realizaci opatření pro dostatečný bezpečnostní a technický standard trasy. Síť upravovaných běžeckých tras podpořených z Fondu Vysočiny lze nyní vyhledat na webových stránkách Kraje Vysočina. V roce 2014 požádalo o dotaci 10 subjektů, které na úpravu běžeckých tras získaly částku od 35 tisíc korun až do maximální výše možné podpory, tedy 200 tisíc korun. V zimní sezóně 2014/2015 příjemci podpory v případě příznivých sněhových podmínek upraví celkem přes 640 km lyžařských běžeckých tras zejména na Žďársku, Novoměstsku a v okolí Bystřice nad Pernštejnem. Další bílé stopy jsou k dispozici v okolí Havlíčkova Brodu, Jihlavy nebo Telče. Do budoucna plánujeme, že bychom ve spolupráci s upravovateli tras online propojili jejich GPS s webovou aplikací, to znamená, že v aktuálním čase by uživatel zjistil, zda je daná trasa projetá a připravená. Postupně na Vysočině přibývá díky městům a dalším provozovatelům i použitelných sjezdovek. Nezbývá, než si přát, aby ve zbytku sezóny byla příroda k lyžařům vstřícnější než v první polovině zimy. A v dalších obdobích roku aby naši občané využívali i všech dalších nabídek, jež mají k dispozici, pro svůj bohatý a spokojený život. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina ÚŘAD PRÁCE ČR INFORMUJE INFORMACE PRO DRŽITELE PRŮKAZŮ OZP Do konce roku 2015 musí proběhnout výměna průkazů osob se zdravotním postižením. Existuje několik druhů těchto průkazů a každý podléhá jinému režimu výměny. Pro snadnější orientaci přinášíme stručnou informaci, jak by měl držitel průkazu postupovat: 1) Držitel průkazu mimořádných výhod (vydaných do ) se dostaví na kontaktní pracoviště Úřadu práce, zde vyplní formulář Žádost o přechod nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením a k žádosti přiloží fotografii po zhodnocení podkladů bude vydán nový průkaz osoby se zdravotním postižením; výměna musí být provedena do ; 2) Držitel dočasného průkazu osoby se zdravotním postižením (vydaný do ) se dostaví na kontaktní pracoviště Úřadu práce, zde vyplní formulář Žádost o přechod nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením a k žádosti přiloží fotografii po zhodnocení podkladů bude vydán nový průkaz osoby se zdravotním postižením; výměna musí být provedena do ; 3) Držitel dočasného průkazu osoby se zdravotním postižením (vydaný po ) nárok na výměnu tohoto průkazu je automatický, držitel průkazu musí doložit pouze fotografii; Všechny typy průkazů mají vyznačenou platnost. Výměna průkazů se týká i těch držitelů, kteří mají na průkazu vyznačenu platnost trvale nebo bez omezení. V případě vyznačení platnosti průkazu do (tedy nikoliv trvale) je třeba 1 2 měsíce před skončením platnosti se dostavit na kontaktní pracoviště Úřadu práce a požádat o průkaz osoby zdravotně postižené. Dokládaná fotografie musí mít hladký povrch a být v černobílém nebo barevném provedení. Fotografie je obdélníkového tvaru o rozměrech 35 mm x 45 mm, postavená na kratší stranu, s rovnými nebo zaoblenými rohy, fotografie by měla být co nejaktuálnější. Všem držitelům průkazů uvedených v bodě 1) a 2), kteří zároveň pobírají příspěvek na mobilitu, bude kontaktním pracovištěm úřadu práce zaslána výzva, kde budou na nutnost výměny průkazu upozorněni. Není nezbytně nutné ihned navštěvovat kontaktní pracoviště Úřadu práce, nové průkazy bude ÚP ČR vydávat od Aby se držitelé průkazů vyhnuli několika opakovaným návštěvám kontaktního pracoviště Úřadu práce, je vhodnější Žádost o přechod nároku vyplnit a podat až od měsíce dubna Průkazy osob zdravotně postižených budou vydávány po jejich vyrobení, nikoliv na počkání. Při vydání nového průkazu (polykarbonátové karty) od bude vybírán správní poplatek Kč. Podrobnější informace sdělí Úřad práce, kontaktní pracoviště Chotěboř, Krále Jana 259 (budova Finančního úřadu proti obchodnímu domu Doubravka), Chotěboř, III. nadzemní podlaží (v budově je výtah), pan Petr Pavlíček, tel , Formuláře v elektronické podobě na 11

12 PREVENCE V ZIMĚ DODRŽUJTE ZÁSADY BEZPEČNÉ JÍZDY V zimním období řeší policisté mnoho dopravních nehod, které souvisí s jízdou po komunikaci pokryté ledem nebo sněhem. Řidiči v zimním období nepřizpůsobují rychlost svého vozidla povětrnostním podmínkám a na kluzkém povrchu komunikací dostávají smyk, který velmi často nezvládnou a s vozidlem havarují. Styl jízdy v zimním a letním období se velmi liší. V zimě musí řidiči počítat s horší přilnavostí pneumatik vozidla k povrchu silnice a s větším nebezpečím smyku. Velkou roli zde hrají pneumatiky vozidla. V době od 1. listopadu do 31. března musí být vozidlo kategorie M (motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu osob) nebo N (motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu nákladů) vybaveno zimními pneumatikami a to tehdy, pokud se na komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza nebo lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy můžou tyto podmínky vyskytovat. Motorové vozidlo s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3500 kg musí mít zimní pneumatiky s hloubkou dezénu nejméně 4 mm na všech kolech. Vozidlo s maximální hmotností převyšující 3500 kg musí mít zimní pneumatiky na všech kolech hnacích náprav. Hloubka dezénu pneumatik musí být minimálně 6 mm. Bohužel si někteří řidiči neuvědomují, že pouze používání zimních pneumatik pro jízdu v zimním období nestačí. Je nutno dbát dalších zásad bezpečné jízdy. Zde jsou některé z nich: - Za jízdy po zasněžené nebo namrzlé komunikaci nesmíte velmi prudce brzdit, zatáčet nebo zrychlovat. Všechny tyto manévry zvyšují nebezpečí smyku vozidla. - Dodržujte větší odstup za vozidlem před vámi. Musíte počítat s tím, že vozidlo má na kluzké komunikaci delší brzdnou dráhu než v létě na suché silnici. Brzděte pozvolně, aby nedošlo k zablokování kol a k následnému smyku. - Brzděte ještě před vjetím do zatáčky, dokud ještě jede vaše vozidlo v přímém směru. Zatáčku projíždějte plynule a nebrzděte v ní. Pokud musíte v zatáčce brzdit, počínejte si obzvlášť opatrně. - Ve vozidle s sebou vozte sněhové řetězy a jejich nasazení si doma v klidu nacvičte. V případě, že je budete potřebovat, se vyhnete zbytečným problémům při jejich nasazování v terénu. - Před jízdou si řádně očistěte skla automobilu. Ničím nerušený výhled z vozidla je jedním z předpokladů bezpečné jízdy. - Důležitá je i příprava vozidla na zimní období. Vozidlo vždy před zimou zkontrolujte a doplňte zimní směsi do ostřikovačů skel. Svoje vozidlo mějte vždy v dobrém technickém stavu a pravidelně ho kontrolujte. Na silnicích jezděte opatrně a snažte se, abyste se ze svých cest šťastně vrátili. 12 JEZDIT PŘIPOUTANÝ JE DŮLEŽITÉ Jednou z priorit, na kterou se soustředí policisté na Vysočině, je bezpečnost v silničním provozu. Ke snížení tragických následků dopravních nehod mohou přispět i osoby jedoucích ve vozidlech a to tím, že budou věnovat větší pozornost používání zádržných systémů. Pro zvýšení bezpečnosti všech osob přepravovaných ve vozidle je nezbytně nutné, aby používaly zádržné systémy. Člověk, který je řádně připoutaný bezpečnostním pásem, má šestkrát větší šanci při dopravní nehodě přežít než osoba, která je nepřipoutaná. Pokud se osoba ve vozidle nepřipoutá a automobil při rychlosti 50 kilometrů v hodině narazí do překážky, nejčastěji do jiného vozidla, znamená to pro člověka volný pád ze třetího poschodí, tj. přibližně z deseti metrů. Při rychlosti 70 kilometrů v hodině odpovídá vliv nárazu na osádku vozidla volnému pádu z šestého poschodí. Každý nepřipoutaný člověk představuje také velké riziko pro ostatní spolujezdce ve vozidle, a to i pokud jsou oni sami připoutaní. Podstatné je také myslet na to, že airbag plní svou funkci pouze v kombinaci s bezpečnostním pásem, pro nepřipoutaného se může stát smrtícím nástrojem. Nelze podceňovat ani krátké jízdy, v žádném případě nejsou bezpečnější. I při těchto cestách může dojít k vážné dopravní nehodě. Důležité je se připoutat správně. Bezpečnostní pás nesmí vést přes krk, vždy přes klíční kost. Pod pásem by neměly být tvrdé a ostré předměty, jako propisky, mobilní telefony apod., které mohou při dopravní nehodě jejich majitele vážně poranit. Autosedačka musí být plně funkční a pro dítě bezpečná, pohodlná a příjemná. Nesmí být pro dítě příliš malá. U starších dětí nesmí vést pásy přes břicho a krk. Podsedák dítě vyzvedne tak, aby mohlo správně použít bezpečnostní pásy, ty by měly vést přes pánev a rameno. Velmi nebezpečné je mít dítě při jízdě na klíně nebo zajištěné bezpečnostním pásem spolu s dospělou osobou. Na používání zádržných systémů si stačí pouze zvyknout. Po nějakém čase je člověku, který je zvyklý používat bezpečnostní pásy, jízda bez nich již nepříjemná. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina Oddělení tisku a prevence nprap. Martin Dušek koordinátor prevence tel: , mobil:

13 AKCI PODPORUJE PARDUBICKÝ KRAJ HLAVNÍ SPONZOR PARTNEŘI MEDIÁLNÍ PARTNEŘI POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE V NAŠEM OKOLÍ Tradiční Rozloučení s masopustem Masky se na Betlémě objeví již potřetí, a to v pátek 13. února. První týdny nového roku se vždy nesou ve znamení masopustu a Hlinecko je jednou z nemnoha oblastí, kde si jednotlivé obce tuto prastarou tradici dodnes připomínají. Osobitá atmosféra, důraz na tradiční vzhled jednotlivých masek, nespoutané veselí to vše dělá masopustní obchůzky něčím nevšedním. Není náhodou, že masopustní obchůzky na Hlinecku jsou zapsány na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO. I Hlinsko je na tuto skutečnost patřičně hrdé a v letošním roce již potřetí pořádá Rozloučení s masopustem přímo v ulicích města. "Ačkoli by mělo podle církevního kalendáře to správné rozloučení s masopustem proběhnout až v masopustní úterý 17. února, museli jsme v letošním roce tuto akci kvůli jarním prázdninám přesunout o několik dnů dříve, a to na 13. února. Průvod dětí z hlineckých škol v masopustních maskách je totiž jedním z nejatraktivnějších bodů programu." říká vedoucí Turistického informačního centra Hlinsko Martina Sedláková. Program započne již v dopoledních hodinách, a to před Základní školou Smetanova, kde se před půl desátou shromáždí děti za všech hlineckých základních a mateřských škol v tradičních i méně tradičních maskách. Po zahájení masopustu obdrží masky od starosty města vládu nad městem a celý dlouhý průvod se vydá za doprovodu řízné dechovky kapely Mrákotínka na cestu hlineckými ulicemi. Krátká zastávka potěší obyvatele Domova seniorů Drachtinka, odkud budou děti směřovat přes Komenského ulici na Tylovo náměstí. Cílem barevného průvodu masek bude Betlém, kde dětský masopust vyvrcholí. Ve 14 hodin bude veselý masopustní program pokračovat před radnicí na Poděbradově náměstí. O zábavu a pozdvižení se již tradičně postará maškara z hlinecké místní části Blatno a kapela Hlinečanka. I v tomto případě starosta města povolí maškarám jejich rej a předá jim vládu nad městem Zástup masek se odsud přesune na Betlém, kde proběhne tradiční obchůzka mezi jednotlivými chalupami. Závěr obchůzky bude patřit tradičnímu obyčeji porážení kobyly. Mezi betlémskými chalupami nesmí po celý den chybět stánky s koblihami, zabijačkovými specialitami, medovinkou a jinými dobrotami neodmyslitelně spjatými s masopustním hodováním. Ing. Martina Sedláková (Kesnerová) J. OFFENBACH: HOFFMANNOVY POVÍDKY Fantastická opera o pěti obrazech z pera operetního mistra Divadlo F. X. Šaldy Liberec * NEDĚLE 8. března, 16 hodin, Kulturní klub Skuteč P. I. ČAJKOVSKIJ: SPÍCÍ KRASAVICE Výpravný balet inspirovaný pohádkou o Šípkové Růžence Moravské divadlo Olomouc * NEDĚLE 15. března, 16 hodin, Kulturní klub Skuteč E. KÁLMÁN: HRABĚNKA MARICA Klasická opereta plná temperamentu a ohnivých melodií Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem * NEDĚLE 22. března, 16 hodin, Kulturní klub Skuteč GABRIELA BEŇAČKOVÁ & FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ Galakoncert proslulé operní pěvkyně s nejkrásnějšími áriemi Gabriela Beňačková soprán Filharmonie Hradec Králové * NEDĚLE 29. března, 16 hodin, Kulturní klub Skuteč BYLA JEDNOU JEDNA POHÁDKA HUDBA & FILM SEZNAMTE SE, PROSÍM Hudebně vzdělávací pořady pro děti a mláděž Komorní filharmonie Pardubice * ČTVRTEK 9. a PÁTEK 10. dubna, 10 hodin, KKS O CENU VÍTĚZSLAVA NOVÁKA Soutěžní přehlídka dětských a mládežnických pěveckých sborů * SOBOTA 18. dubna, po celý den Kulturní klub Skuteč POEZIE PÍSNÍ Písně V. J. Tomáška na texty světových básníků a dramatiků Monika Knoblochová forte piano Kamila Ševčíková mezzosoprán Saša Rašilov umělecký přednes * STŘEDA 22. dubna, 18 hodin, Muzeum Skuteč VÁCLAV HUDEČEK & KOMORNÍ FILHARMONIE PARDUBICE Dvořákův večer v provedení špičkového houslisty Václav Hudeček housle Komorní filharmonie Pardubice * NEDĚLE 26. dubna, 16 hodin, Kulturní klub Skuteč ROLLING ROCK Nejslavnější hity rocku v symfonickém provedení ROLLING STONES, OMEGA, STATUS QUO, GENESIS, SCORPIONS, DEEP PURPLE, OZZY OSBOURNE, AC/DC, KISS, U2, RED HOT CHILLI PEPPERS, GUNS N ROSES a další Filharmonie Hradec Králové dirigent a moderátor: Miloš Machek * STŘEDA 29. dubna, 20 hodin, Zimní stadion Skuteč A. VIVALDI: GLORIA IN D DUR Vzletné tońy Vivaldiho hudby v duchovní skladbě Chrudimská komorní filharmonie PS Rubeš Skuteč, PS Slavoj Chrudim dirigent: Martin Profous * NEDĚLE 10. května, 16 hodin, kostel Chrast B. SMETANA: LIBUŠE Opera Libuše jako symbol české národní kultury Divadlo J. K. Tyla v Plzni * NEDĚLE 17. května, 16 hodin, Kulturní klub Skuteč VIVAT COMENIUS Koncert pro kytaru, lidský hlas a orffovský instrumentář Alfred Strejček recitace Štěpán Rak kytara * NEDĚLE 19. dubna, 16 hodin, kostel Skuteč Festival Tomáškova a Novákova hudební Skuteč, který se uskuteční od neděle 8. března 2015 do neděle 17. května 2015, zahájil předprodej vstupenek. Podrobný program XII. ročníku festivalu klasické hudby naleznete na Vstupenky jsou k dostání jak po internetu (http://vstupenky.skutec.cz) tak i v klasických prodejních místech, kterými jsou odbor kultury a školství na Městském úřadě ve Skutči a Turistické infomační centrum v budově Městského muzea ve Skutči. 13

14 SDH ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU KONEC STARÉHO A ZAČÁTEK NOVÉHO ROKU U MLADÝCH HASIČŮ VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU Starý rok 2014 ukončili mladí hasiči přespáním v hasičárně z pátku na sobotu Nejprve jsme si společně ozdobili vánoční stromeček a děti vyplnily malý dotazníček o tom, jak se jim u mladých hasičů líbí. Aby dětem vytrávilo a trochu se unavily, vypravili jsme se ven, na prohlídku předvánočního Ždírce vyfotili jsme se u betléma a u stromečku na náměstí, někteří se pokusili zazpívat koledy, vypustili jsme lampiónek štěstí a pak už hurá do tepla hasičárny. Tam si děti vylosovaly obálky s krátkou říkankou, která byla ještě rozstříhána na jednotlivá slova. Říkanku musely složit a dle nápovědy hledat svůj dárek (např. Holinka Františka to jistí, která skříň je jeho, zjisti ). Pak následovala večeře a po ní pomohl Jáchym s rozdáváním kalendářů a pak už jenom zábava a zábava. Nejprve velmi oblíbená židličkovaná, poté netradiční tichá pošta děti seděly v řadě za sebou, poslední dostal slovo, které prstem přepisoval na záda dítěte, které sedělo před ním. Děti si tímto trénují svoji soustředěnost a pozornost. Následovaly jazykolamy, kde jsme si užili opravdu hodně zábavy. Další hra byla zaměřená na pozornost, pak jsme si ještě zahráli pantomimu, vyblbnuli se při minidiscotéce a v jednu hodinu v noci zaléhaly děti do svých spacáků - spokojené a v dobré náladě. Ranní budíček nebyl stanoven, děti po akčním večeru vstávaly až kolem 8.45 hod. Po sbalení spacáků a dalších osobních věcí následovala snídaně a rozchod domů. Nový rok mladí hasiči zahájili v pátek schůzkou v hasičárně, kterou jsme využili s menšími dětmi k úklidu a hraní různých stolních her a starší děti pomáhaly s přípravou sálu v Novém Studenci na výroční valnou hromadu. Ta se konala v sobotu A jako právoplatní hasiči se tam vydali i mladí hasiči krásnou odpolední procházkou. Po přednesu všech projevů a díků jsme si dali dobrou večeři a mohla začít zábava. Děti si tento den jistě užily a nyní se postupně začneme připravovat na jarní kola soutěží. Nebudeme ale zapomínat ani na zábavu v lednu a únoru nás čeká návštěva paní doktorky Prokšové, návštěva hasičské stanice, tělocvična a mnoho dalšího. Více na Vedoucí MH I. trasa (bus) Oudoleň 18:30 Slavětín 18:35 Nové Ransko 18:40 Sobíňov 18:45 Údavy 18:55 Ždírec u školy 19:05 sokolovna 19:10 II. trasa Benátky 19:00 Kohoutov 19:05 Podmoklany 19:20 H. Studenec u hosp. 19:25 sokolovna 19:30 III. trasa (bus) Ždírec nám. 19:20 sokolovna 19:25 IV. trasa V. Městec 19:35 S. Ransko 19:45 V. trasa (bus) Ždírec u Bovysu 19:30 sokolovna 19:35 JÍZDNÍ ŘÁD SVOZU - Hasičský ples

15 SDH ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU HODNOCENÍ ROKU 2014 SDH ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU 10. ledna tohoto roku se konalo tradiční hodnocení loňského roku Sboru dobrovolných hasičů. Jako vždy jsme se sešli v sále v Horním Studenci. Letošní schůze byla výjimečná tím, že jsme si volili nové členy výboru pro další období let Účast na valné hromadě byla velice hojná, celkem se nás sešlo více než osm desítek členů, mladých hasičů a také asi 15 hostů vč. zástupců města Ždírce nad Doubravou, zástupců profesionálních i dobrovolných sborů z okresu i okolí. Součástí programu výroční valné hromady bylo hodnocení a video ukázky činnosti loňského roku, ale také především výše zmíněné volby výboru. Ten bude pracovat v tomto složení: Starosta - Stanislav Hanč 1. Náměstek starosty František Lédl, Bc. 2. Náměstek starosty Eliška Burešová, Bc. Velitel - Roman Pátek Zástupce velitele Stanislav Švec Jednatel Ing. Jiří Souček Strojník David Chalupa Referent prevence a výchovné činnosti Radek Culek Referent ochrany obyvatelstva Josef Plíhal Hospodář Petr Novotný Vzdělavatel Jaroslav Němec Vedoucí mládeže Lucie Štefáčková, DiS. Referent žen Eliška Burešová, Bc. Kronikář Ludmila Novotná Referent MTZ Jiří Půža Zástupce referenta MTZ Ing. Tomáš Novák Revizní komise Radovan Pálka, Blažena Dundáčková, Ondřej Málek. Sbor se celoročně věnuje různorodým činnostem, jako je práce ve výjezdové jednotce, kulturní činnost, věnování se mladým hasičům, požárnímu sportu apod. Výjezdová jednotka je složena z 26 členů, kdy 12 jich slouží ve třech směnách zajišťující neustálou pohotovost jednotky. V loňském roce jsme vyjeli celkem ke 44 událostem, což je v porovnání s předešlým rokem dvojnásobek. Výjezdy byly různorodé. Jednalo se o technickou pomoc, dopravní nehody, kde je zajišťována zdravotnická i technická pomoc, a také o požáry, kterých bylo celkem 11. Zároveň probíhala různá školení na stanicích v Chotěboři a Havlíčkově Brodě. Část jednotky se také zúčastnila záchranářského cvičení Rescue Maratonu v Heřmanově Městci. Jednotka byla během loňského roku dovybavena o devítimístné vozidlo, sloužící jako záloha při zásazích. Dále byla pořízena technika potřebná pro zásahy. Kulturní činnost byla také velice bohatá. Pořádali jsme již tradiční a oblíbený hasičský ples, pálení čarodějnic s bohatým programem, zajištění Medvědí stezky, spolupořádání dětského dne, zajištění VII. ročníku Ždíreckého okruhu, pomoc při zajištění programu cyklo štafety KLI- MATOUR. Dále bylo pořádáno kolo Rebel Havlíčkobrodské ligy v požárním sportu, kdy se závodilo také o pohár Města Ždírce n. D. V září jsme pomáhali s pořádáním Podoubravkého víceboje. Kromě pořádání kulturních akcí probíhaly práce na technice a budovách spravovaných SDH. Celkem bylo odpracováno téměř 500 hodin. Činnost mladých hasičů byla v loňském roce také velice bohatá. V současné době má náš sbor 31 mladých hasičů, o které pečuje 7 stálých vedoucích, a další 4 pomáhají při větších akcích. V uplynulém roce se mladí hasiči zúčastnili celé řady různých akcí. Byly to březnové Hlinecké piškvorky, kde si děti vyzkoušely netradiční pojetí hasičských disciplín, jarní kolo hry Plamen, kde v celkovém hodnocení skončily na 1. místě, čímž postoupily do okresního kola, kde obsadily krásné 5. místo. V červnu pak začalo havlíčkobrodské turné mladých hasičů v požárním útoku pro nás asi hlavní a klíčový bod sezóny, tentokráte se 6 koly. Všech kol se účastnilo jedno družstvo starších a tři družstva mladších. V konečném hodnocení celého turné se naše družstvo mladších B dostalo na příčky vítězů a z celkového počtu přibližně 40 družstev obsadilo krásné druhé místo. Ani ostatní družstva se neztratila a celkové umístění v polovině všech soutěžních družstev nejsou špatným výsledkem. Mladí hasiči se také zúčastnili Dračích lodí na rybníku Řeka, na začátku prázdnin měli dvoudenní program s přespáním na hasičském cvičišti a v prosinci též přespání s programem, tentokráte v hasičárně. V rámci schůzek mimo jiné hledali poklad, navštívili Džekův ranč, oslavili třetí narozeniny mladých hasičů pizzou a bowlingem v Bowling baru a také se vyřádili při návštěvě bazénu v Hlinsku. Stejně jako členové zásahové jednotky se zúčastnili dvoudenního Rescue Maratonu na Seči pro dětské kategorie. Soutěžní družstvo žen bylo také velice aktivní a během celého roku se zúčastňovalo mnoha soutěží s výbornými výsledky. Za zmínku stojí celkové 1. místo v Rebel Havlíčkobrodské lize v požárním sportu. Dále velice úspěšná účast na extraligové soutěži a 2. místo ve velice prestižní soutěži O pohár Města Telč. Rok 2014 byl pro náš sbor velice bohatý na všech frontách. Rok, který právě začíná, bude minimálně stejně bohatý. Nebudou chybět tradiční akce, jako je hasičský ples a pálení čarodějnic. Čeká nás také jedno velké výročí, 110 let od založení SDH ve Ždírci nad Doubravou. Je třeba poděkovat všem, kteří se na činnosti sboru podílejí, vyjíždějí k nečekaným událostem, udržují techniku, zajišťují akce, věnují mnoho volného času mladým hasičům. Zároveň také rodinám za trpělivost a Městu Ždírec nad Doubravou za podporu. Do nového roku si přejme hodně zdraví, štěstí a co nejméně výjezdů se šťastným návratem na základnu. Více o činnosti SDH naleznete na našich webových stránkách sdh.zdirec.cz. Ing. Jiří Souček 15

16 CENTRUM PRO RODINU DOUBRAVKA Dne se konalo Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi. Byla to celorepubliková akce a organizátoři akce s radostí oznamují, že bylo celkem vypuštěno balónků ze 415 míst po celé České republice, rekord z roku 2008 byl překonán o téměř balónků. Ze Ždírce nad Doubravou odletělo asi 270 balónků. Velký dík patří městu za poskytnutí zázemí a všem maminkám za přípravy akce a v neposlední řadě všem, kteří si přišli vypustit svůj balónek. Dále se uskutečnilo Zdobení stromečku pro zvířátka. U hasičské arény se zvířátkům nejprve ozdobil stromeček a poté si děti s rodiči opekly buřtíka a zahřály čajíkem. Bylo to pro všechny pěkně zpříjemněné odpoledne. V měsíci ÚNORU se mimo pravidelný program ještě uskuteční: ŽENSKÝ KRUH - Dita Doleželová středa od h. Oblíbené povídání s Ditou Doleželovou na volné téma. Příjemná atmosféra, andělské karty, karty sebelásky, relaxace. Přijďte se uvolnit, odpočinout, popovídat si. Délka sezení 2 3 hodiny. Cena: 250 Kč/osoba (při počtu osob nad 10 lidí 220 Kč/osoba). S sebou karimatku, deku, případně polštářek pro Vaše pohodlí. LYMFATICKÁ MASÁŽ HLAVY Eva Portlová - pátek (čas dle objednání) Určeno pro všechny generace! Přijďte si vychutnat chvilku odpočinku s příjemným pohlazením duše i těla! Objednávky na tel.: paní Eva Portlová. Akční cena: 250 Kč (doba trvání 45 Pravidelný měsíční program na měsíc ÚNOR je připraven následovně: ÚTERÝ h ČTVRTEK h ČTVRTEK h VOLNÁ HERNA HRÁTKY S BATOLÁTKY TVOŘENÍČKO Prostory Centra pro volnou zábavu. Termíny lekcí: 3. 2., , , Za doprovodu říkanek, básniček, písniček si děti od 3 měsíců protáhnou celé tělíčko. Termíny lekcí: a Jednoduché výtvarné tvoření pro děti od 2 let. Malování, kreslení, tiskání, modelování, práce s různými materiály. Termíny lekcí: a Valentýnské přání pro tatínky Karnevalové škrabošky minut). Více informací o nabízených masážích na NÁVŠTĚVA KNIHOVNY středa 11. února 2015 od hodin Čtou Vaše děti rády? Chtěli byste se dozvědět více o významu čtení knížek, jakou správnou literaturu zvolit pro různě staré děti, a jak je správně namotivovat, aby měly zájem číst knížky, a mnohé další probereme s paní knihovnicí, která nám vše vysvětlí a provede nás po knihovně. Sraz přímo před knihovnou v hodin. BESEDA S FINANČNÍ PORADKYNÍ středa 18. února 2015 od hodin Představení spořících produktů pro děti a pojištění pro děti od Českomoravské stavební spořitelny. V případě zájmu možnost vytvoření kalkulace produktu a následné sepsání smlouvy. V měsíci BŘEZNU připravujeme Besedu s logopedkou - jak již v předškolním věku pracovat na rozvoji řečových schopností svých dětí, nejčastější chyby a mnohé další otázky ohledně řeči Dále bude opět Bazárek dětského oblečení a obuvi JARO a LÉTO. V Pedigu s Martinou se budou vyrábět dekorace na Velikonoce. Podle počasí dále domlouváme: - návštěvu lesní školky Vilémov, - návštěvu ranče za Sobíňovem, - VELKÉ závody pro MALÉ děti, s sebou odrážedla, motorky atd. Další informace o programu a průběhu činností v našem Centru získáte na Facebooku: Centrum pro rodinu Doubravka, u: nebo na tel. čísle Za kolektiv Klubu maminek Lenka Němcová SPOLEČENSKÁ KRONIKA Narození Magdaléna Bencová, Ždírec nad Doubravou Šimon Kysilko, Ždírec nad Doubravou Adéla Pejchlová, Ždírec nad Doubravou Hana Šudomová, Ždírec nad Doubravou Albert Václavík, Ždírec nad Doubravou Rodičům upřímně blahopřejeme a miminkům přejeme do života hodně zdraví, štěstí a lásky. Poděkování Děkuji panu Petru Neuvirtovi za novoroční ohňostroj, který se konal již vícekrát. Věřím, že to není poděkování jenom ode mne. Za přihlížející Jaroslav Klepetko st. Ždírec n. D. 16

17 SPOLEČENSKÁ KRONIKA Poděkování sponzorům Jako každý rok proběhl v kulturním domě v Sobíňově tradiční karneval s mikulášskou nadílkou. Proto bychom zde rádi poděkovali všem sponzorům za finanční podporu či věcné přispění, mající významný podíl na uskutečnění této akce. Dále bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci karnevalu. Věříme, že se karneval vydařil a děti i rodiče byli spokojeni a budou se těšit, stejně jako pořadatelé, že se tato akce bude moci příští rok opět uskutečnit. Děkujeme! Jména sponzorů jsou uvedena na Za TJ Sokol Sobíňov, Ing. Daniel Říčan předseda SPORTOVNÍ OKÉNKO CHOTĚBOŘSKÝ BĚŽECKÝ POHÁR Několik dětí ze Ždírce nad Doubravou se ve svém volném čase v průběhu celého roku 2014 zúčastnilo závodů v rámci Chotěbořského běžeckého poháru, aneb celoročně během proti sociálně patologickým jevům, který je určen nejen dětem, ale i dospělým, bez omezení věku. V rámci poháru je vypsáno celkem 8 závodů, a to pět závodů v Chotěboři (Novoroční běh, Běh Chotěbořskem, okolo Geofondu, Křišťálový kilometr, Okolo chotěbořského zámku), jeden závod v Nížkově (Okolo dančí obory), jeden závod v Bezděkově (O pohár starosty Bezděkova) a jeden závod v Havlíčkově Borové (Borovská desítka). Na závodech se běží různě dlouhé trasy podle kategorie, v níž jsou závodníci zařazeni. Do konečného pořadí se soutěžícím započítává 5 nejlepších výsledků. Ždírecké děti dosáhly vynikajících výsledků a některé z nich si dne převzaly v Chotěboři z rukou starosty Chotěboře Ing. Škaryda poháry za skvělé umístění. Petr Němec 1. místo v kategorii předpřípravka hoši, v níž bylo 62 soutěžících; Péťa se zúčastnil 6 závodů z 8 a získal 241 bodů z 250 možných, Iva Ptáčníková 1. místo v kategorii předpřípravka dívky, v níž bylo 72 soutěžících; Ivča se zúčastnila všech 8 závodů a získala 250 bodů z 250 možných, Jan Němec 2. místo v kategorii nejmladší hoši, v níž bylo 31 soutěžících; Honza se zúčastnil všech 8 závodů a získal 226 bodů z 250 možných, Veronika Němcová 5. místo v kategorii předpřípravka dívky, v níž bylo 72 soutěžících; Verča se zúčastnila 6 závodů z 8 a získala 148 bodů z 250 možných, Barbora Němcová 5. místo v kategorii přípravka dívky, v níž bylo 60 soutěžících; Barča se zúčastnila 7 závodů z 8 a získala 175 bodů z 250 možných. Další ždírecké děti, které se zúčastnily alespoň jednoho závodu: Nela Ptáčníková, Barbora Plevová, Adam Šustr, Tomáš Forejt, Zdeněk Pleva, Radek Musil. Dětem moc gratulujeme k dosaženým výsledkům a pro případné zájemce uvádíme, že dne odstartoval nový ročník Chotěbořského běžeckého poháru; více informací na Rodiče závodících dětí NOHEJBAL Nohejbalový 17. ročník tradičního Vánočního turnaje ve Ždírci nad Doubravou. Dne ve Sportovní hale Ždírec nad Doubravou uspořádal oddíl nohejbalu Tatran Ždírec n. D. a ZŠ Ždírec n. D. tradiční Vánoční turnaj trojic na tři dopady. Zúčastnilo se 10 týmů ze širokého okolí s vysokou výkoností hráčů (liga, kraj, okres). Tento 17. ročnk nohejbalového klání byl přehlídkou kvalitního atraktivního nohejbalu s velmi vyrovnanými výsledky. Konečné pořadí po odehrání základní části turnaje ve dvou skupinách a vyřazovací části: 1. Havlíčkův Brod, 2. Tatran Ždírec nad Doubravou, 3. Amatéři Jihlava, 4. Polička 5. Dynamo Pardubice, 6. Možděnice-Údavy, 7. Kamarádi Vítanov, 8. Ždírec nad Doubravou II., 9. Šmejdi junioři Vítanova, a 10. Oflenda - Hlinsko v Čechách. Pořadatelé děkují hráčům za předvedené výkony a nám nakloněným organizacím a jedincům za pomoc a podporu při uspořádání turnaje a pořízení cen pro hráče. Jsou to: Město Ždírec nad Doubravou, Česká Spořitelna pob. Ždírec nad Doubravou, SK Tatran Ždírec n. D., Elasta-Vestil Krucemburk, pan Klepetko Jaroslav. Další tradiční plánovanou akcí bude lednový turnaj nohejbalu veteránů (věk hráčů nad 40 let a jeden nad 50 let) ve Sportovní hale Ždírec nad Doubravou od 8 hodin. Nohejbalové Novinky a plánované turnaje najdete na našich stránkách: tatran.zdirec.cz Za pořadatele se na další setkání u aktivního sportu těší Mirek Ilich a Jaroslav Klepetko 17

18 ASPV AKCE LOŇSKÉHO ROKU - PŘEDVÁNOČNÍ CVIČENÍ Právě začíná měsíc únor a kalendář nám hlásá, že je stále zima. Při ranním pohledu z okna by se měly honit bílé vločky po kraji, ale panuje tam spíše zmatek. Přesto všechno je stále zima. Tento úvodní monolog je na mou obranu, že si uvědomuji, jaká část roku je, když se vracím k předvánočním cvičením všech složek. Tak tedy vraťme se v mysli do doby, kdy jsme přemýšleli nad tím, kdy koupíme stromeček a kapra. V pondělí 15. prosince 2014 se v tělocvičně ZŠ konalo předvánoční cvičení žáků a žákyň. V loňském roce jsem si přála větší účast a tak trochu se mi to vyplnilo. Na večerních cvičeních přibývá nejen cvičenek, ale k mé radosti i cvičenců a podle toho vypadala i tato sešlost. Žáci a žákyně si užili mnoho legrace a také byli obdarováni malými dárky. Cvičitelé se snaží vést žactvo k pohybu, neboť v dnešní době je to poměrně problém. Děti a mládež tráví mnoho času u televize a hlavně počítačů, na pohyb jim nezbývá chuť a čas a to je skutečně škoda. Po skončení hodiny žactva do tělocvičny přiklusaly starší ženy. Tam bylo předvánoční cvičení trochu v jiném duchu. Výzdoba byla decentnější a místo cvičebních pomůcek se v rukou cvičenek objevily kousky cukroví. Další cvičení se uskutečnilo v úterý 16. prosince 2014, a to rodičů s dětmi. Nelišilo se příliš od těch v minulých letech, přesto je každé jedinečné. Každý rok se sejdou jiné děti, ale krásná vánoční atmosféra je vždy stejná. Tentokrát byla účast malá, neboť se děti praly s nemocemi, ale ty zbývající si to určitě užily. Maminky si odpočinuly od předvánočních starostí a děti si uvědomily, že už se to skutečně blíží. I v tomto roce jsem si pro děti i rodiče připravila překvapení a zahrála si trochu na toho pána, co přináší dětem dárky. Těžko soudit, zda to byl Ježíšek, Santa Klaus, Děda Mráz či někdo úplně jiný. Ať to byl kdokoli, obdaroval děti malými dárečky. A tím bych téma Vánoc uzavřela. Tyto akce pořádáme každým rokem, a tak pokud se v říjnu 2015 přihlásíte do jakékoli kategorie našich cvičebních hodin, můžete takou akci prožít na vlastní kůži. Přeji vám mnoho trpělivosti při čekání na jaro a brzké setkání v tělocvičně či jiné akci, kterou pořádá SPV. Za kolektiv SPV Dana Vavroušková ROZPIS POHOTOVOSTNÍCH SLUŽEB ROZPIS POHOTOVOSTNÍCH SLUŽEB STOMATOLOGŮ HAVLÍČKŮV BROD 31. 1, MUDr. Kotrbová Dobrovského 2023, Havl. Brod , MUDr. Staňková Dobrovského 2023, Havl. Brod , MUDr. Venosová Humpolecká 244, Havl. Brod , MUDr. Kohlová M. Střely 420, Krucemburk , MUDr. Chládek Humpolecká 244, Havl. Brod ROZPIS POHOTOVOSTNÍCH SLUŽEB STOMATOLOGŮ HLINECKO 31. 1, MUDr. Hana Mrkvičková Zahradní 240, Proseč u Skutče , MUDr. Zdeněk Dvořáček Husova 64, Hlinsko , MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice , MUDr. Eva Krejčí Krouna , MUDr. Yvona Chludová Smetanova 568, Skuteč POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY JSOU OD 9.00 DO HODIN. LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST V NEMOCNICI HAVL. BROD Pracovní dny dospělí, děti a dorost Víkendy a svátky (dospělí) (děti a dorost) 18

19 KULTURA KNIHOVNA, IC, GALERIE DOUBRAVKA, KINO Brodská 120, Ždírec nad Doubravou telefon, fax: GALERIE DOUBRAVKA ZVE NA VÝSTAVU Obrazy - Jana Horkelová Výstava potrvá od do Paní Jana Horkelová se narodila v r v Nitře. Nyní žije ve Slavíkově nedaleko Chotěboře. Malování se začala více věnovat až po 30. roku svého života a stalo se jejím velkým koníčkem. Náměty pro své obrazy čerpá především v přírodě, ale maluje také podle fotografií a svých pocitů. Nejraději však zachycuje přírodu v její skutečnosti. V poslední době maluje také lovecké motivy, které se objeví i na výstavě ve Ždírci n. D. Nebudou chybět obrazy krajinek, Žďárské vrchy, technika kresby uhlem na papír, tuš a jiné. Vzorem jí jsou především obrazy Václava Radimského, jejichž krása jí vždy velice dojímá. Paní Jana Horkelová s úspěchem vystavovala své obrazy v Podmoklanech při příležitosti Dne otevřených ateliérů na Vysočině. Srdečně zvou pořadatelé! KLUB SENIORŮ Ždírec n. D. Vás srdečně zve na KARNEVALOVÉ POSEZENÍ S PÍSNIČKOU které se bude konat v úterý od hodin v novém Domě s pečovatelskou službou. Masky jsou vítány! 19

20 Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ MĚSTA SDH KOHOUTOV Rok 2015 začal na Kohoutově zvesela V sobotu 3. ledna vládla při valné hromadě místního SDH dobrá nálada. A jak ve svých vystoupeních uvedli odstupující starosta Stanislav Janda a velitel sboru Martin Stehno, důvodů k tomu bylo víc než dost. Loňský rok proběhly veškeré plánované akce nad očekávání dobře. Pravda, cesta pohádkovým lesem nám uplavala, ale pětadvacet připravených masek svědčilo o dobré přípravě a následující setkání na hřišti alespoň částečně spravilo pořadatelům dobrou náladu. Déšť se na poslední chvíli umoudřil při srpnové oslavě 120. výročí založení kohoutovského sboru. Netradiční požární útok se stříkačkou PS 8 se zúčastněným spřízněným sborům líbil, stejně jako ukázka požárního útoku v podání místních mladých hasičů. A společenská část oslav byla na tradičně vysoké úrovni. Dětský den byl také hojně navštíven, stejně jako lokálnější akce, například pálení čarodějnic, posvícenská zábava a seniorské posezení s Kohoutovskými kohouty. Zkvalitnění zázemí a vybavení sboru se projevilo na soutěžních výsledcích mužů. Nejlepší umístění kohoutovští získali v Údavech, kde zvítězili. Velkou radost nám udělali mladí hasiči, kteří se koncem září v dětské soutěži v požárním útoku o pohár Města Slatiňany umístili v konkurenci 21 družstev na hezkém šestém místě. Třiadvacet mladých hasičů je pro činnost hasičského sboru na Kohoutově velkým příslibem. To vše také ocenili zúčastnění hosté. Především starosta města Ždírec nad Doubravou Jan Martinec i místostarosta Ing. Bohumír Nikl. Své zdravice přednesl rovněž člen výkonného výboru DSH Havlíčkův Brod Jaroslav Němec, starosta okrsku Karel Štěrba a velitelé sborů ze Ždírce nad Doubravou a Údav Roman Pátek a Miroslav Rothanzl. Všichni především oceňovali naši práci s dětmi. Součástí valné hromady byly i volby nového výboru. K velkým změnám nedošlo, protože kohoutovská hasičská parta je v poslední době stabilní. Přesto pro úplnost. Novým starostou sboru se stal bývalý velitel Martin Stehno, místostarosty jsou pánové Stanislav Janda a Milan Vamberský, velitelem sboru je Luboš Mühlfait, jeho zástupcem je Michal Durdil, jednatelem Václav Pátek ml., hospodářkou Ivana Durdilová a mladé hasiče má na starosti Roman Kafka. Po oficiální části, kde jsme mimo jiné projednali plán činnosti na rok 2015 a další nápady na vylepšení činnosti, následovala tradiční diskuse nad dalším rozvojem činnosti SDH a aktuální problémy naší obce. Nejzávažnějším tématem byla neukázněnost projíždějících řidičů a opatření pro zvýšení bezpečnosti. V tomto bodu se nám dostalo od vedení města ujištění, že je to problém, který je i pro ně klíčový a učiní vše pro zlepšení situace. Po krátké přestávce následovalo občerstvení a posezení s písničkami, které obstarali Kohoutovští kohouti. Mladé maminky hasičky však dlouho vysedávat nemohly, protože hned druhý den musely do sněhové nepohody vypravit mladé hasiče na koledu. Libor Hloušek Rok mladých hasičů na Kohoutově Pro mladé hasiče z Kohoutova byl rok 2014 seznamováním se s činností hasičů. Na první schůzce 2. dubna se sešlo 22 dětí, které se přihlásily do kroužku. Pro vedoucí to bylo překvapením, kolik se sešlo zájemců a také následně na ně dolehla zodpovědnost vymyslet plán akcí na celý rok, aby zájem dětí vydržel. Scházeli jsme se pravidelně každý čtvrtek od 17 hodin kromě přestávky v letních měsících, kterou jsme využili k načerpání nových sil do druhé poloviny roku. Celkem proběhlo 26 setkání. Využívali jsme nové sportovní hřiště, kde jsme trénovali požární útok, a hasičskou klubovnu, kde jsme se schovávali před nepřízní počasí a též se věnovali teorii. První seznámení s požárním útokem nám předvedli mladí hasiči z SDH Ždírec nad Doubravou, kam jsme přijeli na domluvenou schůzku na kolech. Velký dík patří jejich vedoucím, kteří nám pomohli v těchto těžkých začátcích. Jak už to bývá, nic nejde hned. Při našem prvním pokusu o požární útok voda nestříkala z proudnic, ale ve spojích u hadic. Všechny nás ale hřálo nadšení našich mladých hasičů se učit a zlepšovat. Další disciplíny, jako vázání uzlů, topografické značky, morseovka, práce s buzolou a zdravověda, byly náplní schůzek v hasičské klubovně. Velkým zážitkem bylo jarní stanování ve Rváčově, kde jsme strávili dva dny odtrženi od běžného dění a věnovali se hrám. Další akcí bylo předvést požární útok na našich oslavách 120 let sboru, který se povedl v čase 30,15 s. 28. září jsme se zúčastnili soutěže ve Slatiňanech s umístěním na 6. místě s časem 23, 62 s. 13. listopadu naši mladí hasiči v kategorii od 6 do 15 let plnili odznaky odbornosti preventista junior - Petra, Matouš, Marek, Eliška, Šárka, Pavel, Lukáš, Katka, Anička a Matěj splnili úkoly, které připravili starosta SDH Stanislav Janda, vedoucí MH Šárka Vamberská a Stanislava Hamederová. Vše je zdokumentováno v naší kronice. V těchto zimních časech navštěvujeme tělocvičnu v Krucemburku, kde každý pátek od 16 hodin měříme síly s dětmi z SDH Krucemburk, jehož vedoucím je pan Popelka. Poslední akcí v roce 2014 byla 11. prosince návštěva plaveckého bazénu v Hlinsku, kam se naši mladí plavci vydali autobusem s vedoucím MH Václavem Pátkem, Šárkou Vamberskou a několika rodiči. Věřím, že rok 2015 bude stejně příznivý. V něm plánujeme navštívit Hlinecké piškvorky a účastnit se hry Plamen. Děkuji za spolupráci všem, kteří pomohli zajistit, aby rok 2014 byl tak úspěšný. Roman Kafka 20

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 25. LEDNA 2007 Usnesení zastupitelstva města číslo: Hlasování: pro-proti-zdržel se 1/02/07

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

189/2013 Sb. VYHLÁŠKA

189/2013 Sb. VYHLÁŠKA 189/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení Změna: 222/2014 Sb. Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 79 odst. 4 písm. d) a k provedení 8 odst. 3 a

Více

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 Zastupitelstvo města: 722. schvaluje program jednání 20. řádného zasedání zastupitelstva města; 723. volí

Více

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Kácení dřevin rostoucích mimo les Kácení dřevin rostoucích mimo les 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Kácení dřevin rostoucích mimo les dle 8 zákona o ochraně přírody a krajiny. 4. Základní informace

Více

Město Přibyslav. Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne

Město Přibyslav. Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne Město Přibyslav Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne 14. 12. 2016 74/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravený program veřejného zasedání dne 14. 12. 2016. Termín: 14. 12. 2016 Zajistí:

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 3.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou strana 1/5 Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 3.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 28. dubna 2011 v zasedací síni

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn v roce 2014 které se konalo dne 24. 11. 2014 v 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ ve Špindlerově Mlýně 1/2/2014-ZM Zastupitelstvo města schvaluje

Více

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 18. 11. 2014. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 16,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

189/2013 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OCHRANA DŘEVIN A POVOLOVÁNÍ JEJICH KÁCENÍ

189/2013 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OCHRANA DŘEVIN A POVOLOVÁNÍ JEJICH KÁCENÍ 189/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 79 odst. 4 písm. d) a k provedení 8 odst. 3 a 5 zákona č. 114/1992

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Zápis č.10/2013 ze schůze OZ obce Úmonín konané dne od 19.hodin v malé zasedací místnosti obecního úřadu Úmonín

Zápis č.10/2013 ze schůze OZ obce Úmonín konané dne od 19.hodin v malé zasedací místnosti obecního úřadu Úmonín Zápis č.10/2013 ze schůze OZ obce Úmonín konané dne 6.11.2013 od 19.hodin v malé zasedací místnosti obecního úřadu Úmonín 1)Pan starosta přivítal všechny přítomné členy OZ a schůzi zahájil v 19.hodin.

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Rada města Přibyslav. Zápis z 18. schůze Rady města Přibyslav, konané dne v 16:00 hodin v zasedacím sále Lesního družstva obcí

Rada města Přibyslav. Zápis z 18. schůze Rady města Přibyslav, konané dne v 16:00 hodin v zasedacím sále Lesního družstva obcí Zápis z 18. schůze Rady města Přibyslav, konané dne 1. 7. 2015 v 16:00 hodin v zasedacím sále Lesního družstva obcí Přítomni: Martin Kamarád, starosta Michael Omes, místostarosta Václav Henzl, radní Ing.

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Město Hlinsko. Výpis z Usnesení

Město Hlinsko. Výpis z Usnesení Město Hlinsko Výpis z Usnesení Z 12. řádné schůze Rady města Hlinska konane dne 26. cervna 2013 Rada města Hlinska usnesením Č.: 95/2013 b e r e na vědomí:. žádosti manželu Hlinsko, a manželu Hlinsko,

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Výpis usnesení z 38. zasedání dne 10. února 2016

Výpis usnesení z 38. zasedání dne 10. února 2016 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 38. zasedání dne 10. února 2016 Číslo jednací zápisu: MCH 817/2016 Číslo spisu jednání: 815/2016/OVV Místo zasedání: kancelář starostky Začátek a konec jednání: 12:00

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Usnesení. z 49. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice

Usnesení. z 49. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 49. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 25.07.2016 od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice Rada města schvaluje: 1764/R/250716: předložený

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 14. 12. 2016 Rada města Vizovice přijala na své schůzi konané dne 14. 12. 2016 následující usnesení:

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Z á p i s č. 3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 16. 12. 2014. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 16,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 16:00 hodin

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

143/2918/2013/RM Kontrola plnění usnesení mat. č. 2 Rada města Moravský Beroun po projednání:

143/2918/2013/RM Kontrola plnění usnesení mat. č. 2 Rada města Moravský Beroun po projednání: USNESENÍ ze 143. schůze Rady města Moravský Beroun, dne 30.09.2013 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne S00RP00O98O7 Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne 27.1.2016 Rada města projednala: R/29/16/3 zápis ze své 28. schůze RM a nemá k tomu připomínky. Rada města schválila: R/29/16/2 schválila

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/29/2016 Schválení programu 29. schůze Rady města

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HEŘMANICE U ODER ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HEŘMANICE U ODER ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HEŘMANICE U ODER ZA ROK 2015 (v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle 17, ve znění platných předpisů) Údaje o obci: Organizace: Obec Heřmanice

Více

Rozpočet obce byl schválen dne 15.prosince 2014, usnesení č.3/1/2/2014 ve výši ,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny).

Rozpočet obce byl schválen dne 15.prosince 2014, usnesení č.3/1/2/2014 ve výši ,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny). Závěrečný účet obce Bohuslavice nad Vláří za rok 2015 / 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších

Více

Název bodu programu. Návrh na usnesení

Název bodu programu. Návrh na usnesení 5. Město V Třešti dne 11. 2. 2015 Městský úřad Zastupitelstvo města 4. zasedání dne 23. 2. 2015 bodu programu Schválení příspěvku pro TJ Slavoj z Grantového programu města 2015 Návrh na usnesení Zastupitelstvo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

1) Zastupitelstvo města Nymburka na svém zasedání dne svým usnesením č. 105

1) Zastupitelstvo města Nymburka na svém zasedání dne svým usnesením č. 105 1) Zastupitelstvo města Nymburka na svém zasedání dne 7.12.2016 svým usnesením č. 105 s c h v a l u j e rozpočet města Nymburka na rok 2017 takto: a) celkové příjmy rozpočtu města Nymburka na rok 2017

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 - 29 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 Přítomno: 7 členů Program: 1. Kontrola usnesení 2. Kulturní akce v kině a sokolovně 3. Byty nájemní smlouva p. Rajsiglová 4. Žádosti

Více

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014 I N F O R M Á T O R Obec Albrechtičky prosinec 2014 PF 2015 V ážení spoluobčané, přejem e V ám i V aším rodinám příjem né a radostné prožití vánočních svátků, do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 167 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Centrum obchodu a služeb Česká Třebová v České Třebové, Parník, ul. Dr. E. Beneše vodovodní přípojka na pozemku Města Česká

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 2 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 22.11.2006. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Hubert Kolář, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl Program schůze: 1)

Více

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017 Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017 Václav Kadlec v.r., starosta obce Návrh rozpočtu byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne: Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne: 24.11.2016 Návrh rozpočtu byl

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Zápis z XXIII. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z XXIII. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z XXIII. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 29. 3. 2005 Starosta zahájil zasedání v 19.00 hod. a přivítal přítomné. Přítomno dle prezenční listiny 8 členů zastupitelstva. Zapisovatel: pí

Více

U s n e s e n í. z 25. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. března Zastupitelstvo města:

U s n e s e n í. z 25. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. března Zastupitelstvo města: U s n e s e n í z 25. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. března 2006 Zastupitelstvo města: 921. volí návrhovou komisi pro toto zasedání ve složení: předseda: Ing. Josef Boháč členové:

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 6. února /2017/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 6. února /2017/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 6. února 2017 02/2017/RM I. RM bere na vědomí 02.2017/4RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

- 1 - U S N E S E N Í. ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu (č. 1007/ /70)

- 1 - U S N E S E N Í. ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu (č. 1007/ /70) - 1 - U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu 2013 (č. 1007/70 1020/70) Přítomní členové rady : I. Mikulica, J. Dřevjaný, Ing. R. Pracuch, R. Schmuch Omluveni

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013 R 302/13 R 303/13 R 304/13 R 305/13 Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na vydání publikace Technická zařízení na vodní pohon v Dubé, Doksech

Více