Sbor Církve bratrské v Havířově

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sbor Církve bratrské v Havířově"

Transkript

1 Roč. 9, číslo 1/2006 Sbor Církve bratrské v Havířově Toto praví Hospodin: "Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost. Iz 56:1 Verše na rok Úvodník Tomáše Holubce 4 Máte chvilku čas? 5 Modlitba optimisty 7 Fotogalerie ze života sboru 8 Staršovstvo 10 Náš pracovní úřad 11 Když se řekne dorost 12 Školka 13 Setkání seniorů 14 Co nebylo dopovězeno 16 Spasíbo 18 Půlnoční v Orlové 19 Rozhovor: Sílu mi dává Bůh 20 Konec roku 20 Tradiční výměna cukroví 21 Logos 22 Dětem: Kdo získá zlato 23 Pozvánky 24 Inzerce 25 Kontakty na vedoucí služeb 26 Smějeme se: Třetího dne 26 1

2 Pravidelná setkání Sbor Havířov Shromáždění neděle 9 00 čtvrtek Modlitební chvíle neděle 8 30 Dorost pátek Koinonia pondělí Stanice Orlová Shromáždění neděle Modlitební shromáždění středa Dorost úterý Stanice Frýdlant nad Ostravicí Shromáždění neděle Další aktivity: Mládež pátek Bus pro mládež pondělí, středa, čtvrtek, sobota Bus pro děti čtvrtek Tensing (ve spolupráci a YMCA) Pondělí Návštěva domova důchodců podle domluvy Skupinky podle domluvy Kontakty Kazatel: Tomáš Holubec, Fryštátská 21, Havířov, tel.: , Vikář: David Kubíček, Okružní 936, Orlová-Lutyně, tel.: , , Starší: Vláďa Bednář, Orlí 5, Havířov, tel.: , Ivo Kupský, Dlouhá 101c, Havířov, tel.: , Jarek Slováček, Moskevská 2a, Havířov, tel.: , Vašek Litvan, Bezručova 739, Orlová Ken Pitcher, Nová Ves 300, Frýdlant, tel.: , Sbor: Církev bratrská, Fryštátská 21/922, Havířov-Suchá, IČO: Hlavní účet: /0800 Podúčet pro dorost: /0800 Podúčet pro mládež: /0800 Orlová: Církev bratrská, Lutyňská 350, Orlová, tel.: kontakt: P. Kašuba Č.ú /0800 Frýdlant: Beskydy Mountain Academy, Dvořákova Frýdlant n. O. kontakt: Ken Pitcher Č.ú. 2 KB /0100

3 Verše na rok 2006 Sbor Havířov Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás. Ř 15:7 Stanice Orlová Hospodin pro své veliké jméno svůj lid nezavrhne, vždyť z vás hodlá učinit svůj lid. I Sam 12:22 Stanice Frýdlant Tu vstal, pohrozil větru a řekl moři: "Zmlkni a utiš se!" I ustal vítr a bylo veliké ticho. A řekl jim: "Proč jste tak ustrašení? Což nemáte víru?" Mk 4:39-40 Staršovstvo Hřích nad vámi už nebude panovat; vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí. Ř 6:14 Besídka O Hospodinově milosrdenství chci zpívat věčně, svými ústy v známost uvádět tvou věrnost po všechna pokolení. Žalm 89:2 Dětský klub Plavčíci 1S 3,18 Samuel mu tedy oznámil všechno a nic před ním nezatajil. A on řekl: "On je Hospodin. Ať učiní, co je dobré v jeho očích." I Sam 3:18 Dorost Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný. Žalm 103:8 Mládež Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější? Mt 6:26 Diakonský tým Odvažujeme se to říci, protože důvěřujeme v Boha skrze Krista. II Kor 3:4 Evangelizační tým Toto praví Hospodin: "Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost. Iz 56:1 Služba v Nemocnici /KKC/ To ti kladu na srdce, synu Timoteji, ve shodě s prorockými slovy, která byla o tobě pronesena, abys jimi povzbuzen bojoval dobrý boj a zachoval si víru i dobré svědomí, jímž někteří lidé pohrdli a tak ztroskotali ve víře. I Tim 1:18-19 Chválící skupina A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná. I Kor 15:58 Domácí skupinky Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost. Žalm 91:4 Časopis Brána Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit. V Jeruzalémě dojdete potěšení." Iz 66:13 "A ty, Izraeli, služebníku můj, Jákobe, tebe jsem vyvolil, 3

4 Úvodník Milí přátelé, bratři a sestry! Na prahu nového roku 2006 se můžeme dopředu dívat s nadějí. Věříme Pánu Ježíši Kristu, který svým učedníkům říká: já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku." Mt 28:20. Máme před sebou významné události a také některé novinky. Především se modlíme za požehnání pro satelitní evangelizaci PRO CHRIST 2006, která se rychle přibližuje ( březen v Havířově). Využijme své modlitební záložky. Nosme v srdci obraz naplněného sálu v KD P. Bezruče, kde sedí lidé, které osloví skrze slovo U. Parzanyho Boží Duch. Může tam být i váš soused, přítel nebo někdo z nejbližších Od 14. února začneme Školku biblický kurz základů víry. Každý je zván! Podrobnosti nejdete jinde v Bráně i na nástěnce. Tímto číslem Brány zveřejňuje staršovstvo Náš pracovní úřad. Pokud ještě nesloužíte, nebo se za svoji službu modlíte, sledujte aktuality! Máte-li podněty, co do pracáku zařadit, ozvěte se staršovstvu. Na příští měsíce jsme naplánovali ucelené tématické bloky pro nedělní kázání. Najdete je jinde v Bráně. Blíží se výroční členské shromáždění, které proběhne v neděli 26. února po shromáždění. Prosím počítejte s tím a oběd si plánujte na trochu pozdější hodinu. V červnu budeme mít opět sborový den na přehradě, dá-li Pán zase s nějakým křtem. Můžete přemýšlet, čím přispět do odpoledního programu a také proste za pěkné počasí. Mládež už v plném tempu pracuje na letním ingliškempu. Stůjme za nimi na modlitební stráži. Dorost se pomalu začíná těšit na červencový letní tábor. Zatím je nedostatek vedoucích. Pokud někomu otevře Pán srdce pro pomoc na táboře, ozvěte se vedoucím dorostu. Ty nejdůležitější události, které smíme vyhlížet, se však často nedají přesně zformulovat. Doteky Ducha svatého, nové pokání, uzdravení Boží mocí, proměna pokřivených vztahů, správná rozhodnutí, odvážné kroky víry, ale i třeba nepatrné, zdánlivě všední záblesky Boží milosti a radosti v našich životech. Mějte jich letos hodně! Váš Tomáš Holubec Citáty Bůh potřebuje lidi, kteří by pracovali na maličkostech. Těch, kteří chtějí pracovat na velkých věcech, má dostatek. F.Ch.Oetinger Když Bůh dlouho mlčí, chce promluvit. Gertrud von Le Fort Nedokážeme si ani představit, co Bůh dokáže udělat ze střepů našeho života, jestliže mu je úplně odevzdáme. Blaise Pascal 4 potomku Abrahama, mého přítele, tebe jsem vychvátil z končin země,

5 ProChrist 2006 Máte chvilku čas? Ve středu 11. ledna jste mohli ve městě potkat několik žlutých autíček. U nich jste mohli potkat i mladé lidi z našeho sboru (vím o dvou:-)) Jedním z nich byl Bohuš Niemec, který byl tak laskavý a odpověděl mi na pár otázek. LP O co vlastně šlo? Byla to vlastně akce, která měla propagovat ProChrist. To znamená, že na jeden den sem přijelo sedm Smartů, těch malých autíček, které byly polepené reklamou na ProChrist. Jejich řidiči byli vybraní na celý týden. Oni s těmi Smarty objížděli každý den jiné město, ve středu byli v Havířově, ve čtvrtek v Opavě, v pátek v Třinci a pořád stejní řidiči. Sedm lidí plus dobrovolníci z toho města. Původní záměr byl takový, že autíčka budou jezdit a odvážet lidi od nákupních center a pak se bude s nimi mluvit a zvát je na ProChrist. Nakonec to dopadlo jinak, protože by to bylo neúčelné. Takže se auta zaparkovala na několika místech, my jsme si přisedli k řidičům nebo jsme tam stáli, rozdávali letáky, zvali na ProChrist a mluvili s lidmi - o tom autě, proč to auto slouží zrovna této akci. Lidé si převážně mysleli, že je tam chceme prodávat, a že se pořádá nějaká velká akce, proto jsou ta auta tady. My říkáme, že ne, ta auta propagují docela jinou akci. Daleko lepší akci. Takže to bylo hodně dobré. Odkud byli ti řidiči - z Německa, z Prahy nebo z kraje? Ti řidiči byli od nás z kraje. Byli to lidé, kteří prošli výběrem. Kriteria byla: počet najetých kilometrů bez autonehody a možnost vzít si dovolenou a jezdit celý týden. A samozřejmě to byli lidé z evangelikálních sborů tady ve Slezku: Opava, Třinec, Ostrava a další. Kde jsi byl Ty? Auta byla vlastně u Tesca, u Kauflandu a to jedno, kde jsem byl já, bylo v Elánu zaparkované uvnitř, vedle toho Renaulta, který se tam prodává. No a právě v tom Elánu bylo asi nejvíc lidí. Ráno tam byl Lukáš a nějak o půl jedné jsem přijel ze školy. On musel do práce, tak jsme se vystřídali. On sundal tričko, já jsem si ho oblékl. Tričko ProChrist. A začal jsem rozdávat ty letáky, které byly jako propagace. No a postupem času tam začalo být čím dál víc lidí. Jak to probíhalo? O čem jste mluvili? Zpočátku to bylo takové, že člověk se trošku bál ty lidi oslovit, ale když už se člověk do toho trošku dostal, tak už nebyl problém. Ti lidé se zastavovali a ptali se hlavně na to auto, tak jsme chvilku mluvili o něm a pak jsme přešli na ProChrist. Byli tam někteří lidé, co měli nějaký zájem, takový trošku hlubší, tak jsme jim rozdávali Nové Zákony - ty jsme tam měli asi čtyři. Potom tam byla nějaká křesťanská literatura. Kolik vás bylo? Zpočátku jsme tam vlastně byli dva, pak tři, pak čtyři... A ti čtyři, to byl takový ideální počet, protože když nás tam bylo míň, tak se to nedalo všechno stíhat. zavolal jsem tě z odlehlých míst, řekl jsem ti:»ty jsi můj služebník, 5

6 Protože tam bylo dost lidí... No, právě s tím to bylo takové... ten, co objednával pozvánky, říkal, že pro Havířov stačí tisíc pozvánek. A hlavní šéf Smartů objednal dva tisíce, že tisíc je málo. Měli jsme tam být do šesti a o půl páté jsme rozdali poslední pozvánky, potom jsme už rozdávali i ty velké plakáty. Takže jsme měli z toho radost. Vlastně Havířov bylo jediné město, kde se rozdaly všechny ty pozvánky. Právě v tom Elánu to bylo dobré, že tam bylo hodně lidí... Během hodiny jsme oslovili nějakých sto, možná sto padesát lidí. Měl jsem z toho radost. Jaké byly reakce? Někdy... Například jedna starší paní se mnou mluvila a vyptávala se mne. A říkala, jak to, že mladí lidé dělají propagaci takovéto akci. Že dnešní mládež je strašně zkažená, že je ráda, že tady někoho vidí a že mi přeje, abych našel nějakou dobrou ženu, protože ty holky jsou dneska všechny zkažené. A takových lidí tam bylo víc. A zas tam člověk potkal takové lidi, co se na něho strašně škaredě zatvářili, nebo se chovali tak trošku škaredě a bylo to chvílemi takové nepříjemné. Člověk by si to měl někdy zkusit, protože je to strašně fajn věc nějak propagovat takové akce evangelizační, ale tak trošku už potom člověk neví co mluví. Když je toho hodně... A já už jsem si potom kolem čtvrté hodiny musel dát na chvilku pauzu, protože jsem byl hotový. Trošku mě bolela hlava, tak jsem si dal kafe a zas to bylo v pohodě. Takže to bylo fajn. I to, že jsme všichni měli trošku jiný styl. Jak přišel Tomáš Klimecký, on je takový akční člověk: odchytne na ulici a poví. Já jsem spíš oslovoval ty lidi, kteří trošku zpomalili, kteří procházeli, tak ne, ale Tomáš, on má dlouhé nohy, udělal dva rychlé kroky, chytnul toho člověka a nabízel mu letáky. Takže to bylo fajn. Tak jste se doplňovali. A s nějakým otevřeným nepřátelstvím jste se nesetkali? Že by vám lidé nadávali? Přímo nadávali ne, prostě nechtěli s námi mít nic společného. Prostě, dejte nám pokoj, vypadněte. Ale že by nám nadávali, co tam děláte, tak to ne. Já si myslím, že jsme se všichni snažili hodně se usmívat na ty lidi a nevnucovat se. Ne, že bychom je nějak tlačili. Ale vždycky, když jsme oslovovali, tak: promiňte, máte chvilku čas? Můžeme vás oslovit? Můžeme vás pozvat? Ale ne takové to: Stůjte! Tady máte pozvánku. Takže tam šlo o to nejen pozvat takových tisíc lidí, ale mluvit s těmi lidmi. Říct jim, o co jde - a někdy se stávalo, že ty rozhovory byly i patnáctiminutové, s některými, kteří se trošku začali bavit. Oni říkali nějaké svoje věci ze života a člověk na to nějak reagoval. A ptali se. A nevyskytl se třeba někdo, kdo by vás poprosil o modlitbu? Chtěl mluvit o křesťanství? Mně třeba ne, ale vím, že se tam spolu kluci modlili. Protože nás tam bylo pět, tak jsme každý kousek toho prostoru zabrali. A o křesťanství jsme mluvili. Bylo tam celkem dost lidí, hlavně starších, co třeba chodí do katolického kostela, co jsou nějak věřící nebo co někam chodili a teď nikam nechodí nebo tak. Tak s nimi jsme se bavili o křesťanství a zvali jsme je. Takže to bylo fajn. 6 tebe jsem vyvolil, nezavrhl jsem tě.«

7 Můžou se lidi ve sboru za něco modlit? Myslím, co se týče ProChrist? Já myslím, že se určitě mohou modlit za tu akci. Aby se zaplatila, protože nájem toho sálu Kulturního domu Petra Bezruče bude vlastně hodně drahý. A aby přišlo co možná nejvíc lidí, protože to je celkem odvážný projekt naplnit celý ten sál, ale doufám, že s Boží pomocí to bude. Já jsem rád za takovou akci a myslím si, že lidé můžou pozvat - jestli mají nějakého známého člověka, tak ho můžou pozvat a být s ním. Já si myslím, že to bude pro Havířov velmi dobrá akce, tak se na to těším. Díky moc. Co to přineslo konkrétně Tobě? Já jsem měl radost, že jsem v tom mohl pomoct, protože moc lidem se do toho nechtělo a já si myslím, že je to důležitá věc. Byl jsem rád, že to skončilo, ale když to skončilo, tak jsem měl radost z toho, že jsem mohl být součástí něčeho takového, takové akce. Měl jsem radost z toho, že jsem s těmi lidmi mluvil. K zamyšlení Modlitba optimisty Děkuji za nepořádek, který musím uklidit po návštěvě, protože to znamená, že mám přátele. Děkuji za daně, které musím platit, protože znamenají, že mám práci. Děkuji za trávník, který musím pokosit, za okna, která je potřeba umývat, za okapy, které volají po vyčištění a údržbě, protože to znamená, že mám dům. Děkuji za oblečení, které mám trošku těsné, protože to znamená, že mám co jíst. Děkuji za stín, který mne provází při práci, protože to znamená, že máme slunce. Děkuji za neustálé stížnosti na vládu a na politiku, protože to znamená, že máme svobodu slova. Děkuji za velký účet za topení, protože to znamená, že je nám teplo. Děkuji za paní, která sedí za mnou v kostele a dráždí mne svým děsným zpěvem, protože to znamená, že slyším. Děkuji za stohy prádla k vyprání a k vyžehlení, protože to znamená, že moji milí jsou mi blízko. Děkuji za budík, který se ozývá ráno co ráno, protože to znamená, že žiji. Děkuji za únavu a za bolavé svaly na sklonku dne, protože to znamená, že jsem mohl sloužit druhým. (Sborový list CB Pardubice 2004) Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. 7

8 Ze života sboru Popřáli jsme k narozeninám Alence Kovalové z Karviné. Bratr kazatel jí přečetl verše z 1P 1, Ač jste ho neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí, a tak docházíte cíle víry, spasení duší. 1P 1,8-9 Bratr kazatel Tomáš Holubec nám posloužil slovem. Mluvil o strachu, který nás svazuje a ochromuje náš duchovní život, o tom, čeho všeho se může strach týkat, o tom, kde najdeme pomoc a co k tomu říká Pán Bůh. (Iz 41,8-16) N E Z A P O M E Ň T E bude v 10:30 po nedělním shromáždění členská schůze sboru. 8 Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti...

9 Našimi hosty byli manželé Honza a Jarka Obrtelovi z Ostravy a Daniel Kaczmarczyk Z Českého Těšína Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat. Žd 4, Honza Obrtel nám řekl něco o sobě, o tom jak uvěřil, i o tom, co je před nimi. V kázání mluvil o Božím Slově (Žd 4,12-13). Daniel Kaczmarczyk hovořil o své službě. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, 9

10 Staršovstvo Zprávy ze staršovstva a V únoru 2006 začneme pro zájemce "Školku" - biblický kurz základů. Je určen pro čerstvé křesťany ale i pro každého, kdo si chce připomenout základy křesťanské víry. Věříme, že každý obrácený křesťan má sloužit a k tomu dostal od Pána Boha nějaký nástroj, dar. Chceme, aby to tak bylo i v našem sboru, protože tam, kde každý zapojí své obdarování, Boží království rychleji roste. V Bráně i na nástěnce najdete "Náš pracovní úřad". Má pomáhat, aby se zlepšovala organizace služby a aby nikdo nemusel zůstat stranou. Rozhodli jsme, že na příští měsíce určíme vždy konkrétní téma pro nedělní kázání. Najdete je v Bráně i na nástěnce. Hledáme vedoucího pro budoucí evangelizační tým a sestavili jsme náplň jeho služby na r Aktuálně si jeden oslovený bratr vzal měsíc na rozmyšlenou. Setkali jsme se s vedoucími naší mládeže a jsme za jejich práci velmi vděční. Hovořili jsme dost otevřeně o některých radostech i starostech a skončili společnými modlitbami za konkrétní věci v mládeži i ve sboru. Hovořili jsme o možnosti statutu samostatné kazatelské stanice, jak ho stanoví Řád CB, v souvislosti s našimi stávajícími stanicemi, které rostou. Rozhodli jsme, že se náš sbor stane členem České evangelikální aliance /ČEA/, která sdružuje evangelikální církve a některé křesťanské organizace. ČEA chce být hlasem evangelikálů v ateistické ČR a patří pod střechu evropské Evangelikální aliance /viz Rozhodli jsme, že se vrátíme k praxi jarních a podzimních úklidů naší modlitebny formou společné brigády. Dostali jsme žádost sboru CB Frýdek o podporu jejich misionářky na Ukrajině v dětském domově "Otčij dom". Rozhodli jsme, že se k tomu vrátíme při schvalování nového rozpočtu na rok V posledních měsících se v každé schůzi staršovstva vracíme k seznamu lidí, kteří do sboru přestali chodit anebo se pohybují úplně na okraji společenství. Radíme se, jak je povzbudit, ale i napomenout, a za všechny se jmenovitě modlíme. Věříme, že Pán Bůh jim může dát novou milost. Příští schůzi staršovstva máme ve středu 15. února Tomáš Holubec 10 pravím ti:»neboj se, já jsem tvá pomoc.«

11 NEDĚLNÍ KÁZANÍ v příštích měsících: ÚNOR - Ježíš je vítěz BŘEZEN - Evangelizace DUBEN - Pokání KVĚTEN - Vztahy v rodině ČERVEN - Společenství věřících Náš pracovní úřad /kontaktujte staršovstvo/ To všechno působí jeden a týž Duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce. I Kor 12:11 Nezanedbávej svůj dar, který ti byl dán I Tim 4:14 Večeře pro staršovstvo Co Kdy Poznámka Kdo 1 x měsíčně Schůze 5-7 lidí, středa 17:00 h v modlitebně Modlitební párky Příležitostně Modlitební snídaně staršovstva 5 lidí, 6:30 h v modlitebně Člen evangelizačního týmu Zkus to??? Vedoucí domácí skupinky 1 x 14 dní Mohly by vzniknout nové skupinky Úklid zpěvníků po nedělním shromáždění?? Vaření kávy a čaje po nedělním shromáždění Služba u otevřených dveří po shromáždění Odklízení sněhu při kalamitě Kontakt Ivona Heczková? Lopat máme dost?? Neboj se, červíčku Jákobův, hrstko Izraelova lidu. 11

12 Skupinky Skupinka maminek: každou druhou středu v 9 hod. dopoledne v modlitebně (i s dětmi). Kontakt: Bára Holubcová, program: vyučování, sdílení, modlitby. Skupinka u Maňásků: co 14 dní v pátek ve 20:00 hod. u Maňásků v bytě. Vedoucí: Zdeněk Maňásek, program: každou skupinku má vedení někdo jiný, 1. část sdílecí, modlitební, 2. část - studium. Skupinka u Drahotůských: co 14 dní v úterý v 16:00 hod. v bytě rodiny Drahotůských (Havířov-Podlesí). Vede: Tomáš Holubec. Kontakt: (Nikol). Modlitební skupinka: podle možností co 14 dní v úterý v 18:45 hod. v domě s pečovatelskou službou na ul. Mládežnické. Program: modlitby za známé a přátele, za potřeby sboru, lidi ve sboru, město apod. Jste srdečně zváni! Kontakt: L. Poliačiková ( ), M. Sedláčková. Klukovská skupinka: co 14 dní ve čtvrtek v 18:00. Vede Kuba Čech. Další mládežnické skupinky: info u Petra Burkota Dorost Když se řekne dorost Chodím do dorostu už dlouho, ale nikdy jsem moc nerozuměla tomu názvu. A nevím, jestli ho dobře chápu i teď. Ale dnes nechci mluvit o názvu. Chci Vám říct, co vlastně pro mě dorost znamená. Když se řekne dorost, nevybaví se mi jen pátek, 5 hodin večer a nějaké slovo, ale představím si ty lidi, zážitky a v neposlední řadě Boha. Lidi, kteří dorost vedou, kteří ho tvoří a také lidi, kteří tam chodí. Když se řekne dorost, vybaví se mi dobro, radost, sranda, mladost, avšak i starosti, se kterými tam ti lidé přišli. Vždycky mě fascinuje, jak se tam najednou všechny ty starosti ztratí, prostě se nějak rozplynou A asi vím proč. Není to nějakým kouzlem, je to těmi lidmi. Je to díky vedoucím, díky Davidovi, který se často a ochotně ztrapňuje, aby upoutal pozornost na to, co se právě říká. Díky jeho slovům, nápadům, scénkám a velkému hereckému nadání. Je to díky Lýdii. Vždycky když ji vidím, zvedne mi náladu její hezký úsměv nebo krásný zpěv. Také ona má velké herecké nadání. Je to díky Peťovi K., a jeho vtipům, průpovídkám a smíchu, který zahřeje na duši. Díky jeho ochotě a starosti o dorostence. Je to díky Peťovi V., jeho skvělým nápadům, schopnostem lidi rozesmát a pomoct jim, díky ochotě povídat si s nimi. Je to díky Tamaře, jejímu smíchu a radosti, kterou rozdává, i když je sama smutná. Díky její ochotě pomoct a obětavosti pro druhé. Je to díky Zuzce, její moudrosti a jemnosti. Díky její starostlivosti o bezpečí druhých. Je to díky všem a jejich víře a lásce k Bohu. Oni jsou nám vzorem a zároveň blízkými přáteli, kteří na nás myslí, modlí se za nás a pomáhají nám zbavit se všech těch starostí. Tak asi toto se mi vybaví, když se řekne dorost. Díky za všechno. Adéla 12 Já jsem tvá pomoc, je výrok Hospodinův, tvůj vykupitel je Svatý Izraele

13 "ŠKOLKA" Mojžíši, nech toho a normálně se umyj! MOJŽÍŠ, RANNÁ LÉTA Zveme vás srdečně na Biblický kurz základů víry, tzv. "školku" Jak dlouho? Kde? Od kdy? Únor - červen 2006, každé druhé úterý 17:00-18:30 h V jídelně modlitebny Od úterý 14. února v 17:00 h Kdo vyučuje? T. Holubec, J. Slováček a V. Bednář Cíl? Poznat základní učení Bible - od A do Z Občerstvit si základní učení Bible - od A do Z Témata? Stát se učedníkem - Kurz jistoty - Kurz křesťanského života - Růst v Kristu - Zralost křesťana...budeš jásat k chvále Hospodina, budeš se chlubit Svatým Izraele." 13

14 Okénko Diakonie V prosinci ( ) proběhlo Vánoční setkání seniorů. Děkuji všem, kteří se ochotně podíleli na programu, "dorosťákům", kteří přišli zazpívat a zahrát. Danka H. Sešli jsme se v hojném počtu, a to nejen členové sboru, ale i naši manželé, děti, přátelé. Mladí věkem i duchem. Zazpíval nám dorost. A i když to na této fotce vypadá, jako by se kácela modlitebna, není tomu tak vydržela. Bohužel to ostatní, ať už hudební vystoupení dětí, slovo Tomáše Holubce nebo svědectví manželů Legátových a jiných, zdokumentováno nebylo 14 "Utištění ubožáci hledají vodu, ale žádná není; jazyk jim žízní prahne.

15 A po programu nás čekaly nazdobené stoly, které se prohýbaly pod nejrůznějšími dobrotami od vánočního cukroví, přes zákusky, chlebíčky nebo masové rolády až k vitamínovým bombám. Organizátorky byla odchyceny v kuchyni. DĚKUJEME! Při jídle a povídání jsme strávili zbývající čas. Bylo nám spolu dobře. Já Hospodin jim odpovím, já, Bůh Izraele, je neopustím. 15

16 Co nebylo dopovězeno na setkání staré generace (seniorů) (z časových důvodů) Jak být ještě ve stáří užitečný? "Ti kdo jsou štípení v domě Hospodinově, ve stáncích Boha našeho kvésti budou. Ještě i v šedinách ovoce ponesou, spanilí a zelení budou, aby hlásali, že Hospodin je skála..." Ž 92,14-16 Tímto slovem je dáno zařazení staré generace v obecenství Božího lidu. Ke spanilosti (šlechetnosti a důstojnosti) patří pocit, že ještě k něčemu jsem užitečný a že mne ještě někdo potřebuje. Ke spanilosti nepatří však negativní kritika, ke které má stáří blízko. Stejně k ní nepatří, když stáří kolem sebe šíří klima, že všemu rozumí, vždycky má pravdu a vždy bývá v právu. V takovém ovzduší nelze kvést, zelenat se, nést ovoce víry, lásky a naděje ani ovoce Ducha sv. Mladá i stará generace se mají navzájem doplňovat různými obdarováními Ducha sv., která přijali od Boha, aby si jimi ve spolek sloužili. Když nastupoval jeden mladý kazatel do sboru, uslyšel od starého, zkušeného kazatele moudrou radu, kterou po létech působení v tom sboru velice oceňoval: "v tomto sboru si nejdříve získej přízeň starších bratří a sester, protože v nejstarší generaci, když se s ní sžiješ, když ji budeš mít rád, budeš k ní trpělivý... je tvoje klíčové postavení. Sbor tu má různé generační vrstvy. Pamatuj na důležité slovo - poslední ve Starém Zákoně: 'aby bylo nejprve obráceno srdce otců k synům a pak teprve srdce synů k otcům...' (Mal.3,24) Kde se to ve sboru nedodržuje, dochází ke konfliktním situacím - nastává 'ranění území prokletím' - nedorozumění mezi generacemi. Aby k tomu nedocházelo, musí se o to všichni přičinit. Obě generace si mají sebe navzájem vážit, ctít, naslouchat si a hledat odpovědi na to, co je Boží vůle. Duchovní dary, které mají staří i mladí, je potřeba, aby se navzájem doplňovaly... " Po létech, kdy ze sboru odcházel na jiný sbor, nelitoval, že uposlechl této rady. Ještě jednu poznámku, která se mi jeví jako důležitá: Současná překotná doba změnila pohled na život a jeho průběh. Dříve se život vnímal jako štafetový běh. Mladí si vážili starých lidí, obdivovali jejich moudrost, chodili se k nim radit. Staří lidé byli zahrnováni úctou a považováni za pilíř každého společenství. V rychle měnící se současné době je všechno v pohybu. Změnilo se i postavení stáří a starých lidí. Jejich poznatky a zkušenosti jsou vyhlášeny za neplatné. Staří lidé jakoby byli překážkou, která brzdí životní tempo. V moderní době je oceňován výkon, rychlost, úspěch a okamžitý prožitek a užitek. Současný člověk dnes sází a zítra chce sklízet. Požaduje se co největší kvantum znalostí, ale nikdo se neptá po moudrosti. Přestal se dívat na život jako na štafetový běh, v němž má každý vyhrazený svůj úsek a má vyhrazený i čas. Tato proměna doby má svůj ohlas a ozvěnu dnes i v církvi. Není vždy a všude přijímán Boží řád pro vztah generací. Zestárlý ap. Pavel učí chápat mladého Timotea, že Pán Bůh nezačíná s každou generací vždycky všechno od počátku znovu. ON syny svěřuje otcům víry. Saula Tarzenského, který se má stát ap. Pavlem - svou vyvolenou nádobu - svěřuje damašskému Annaniášovi, mladého 16 Na holých návrších otevřu vodní proudy,

17 Timotea svěřuje ap. Pavlovi. Žádná mladá generace nemůže sloužit jinému Bohu, než Bohu svých otců. A od těchto duchovních otců se smí a má učit poznávat Boha zjeveného v Pánu Ježíši Kristu. Na toto navazování generací myslil starý apoštol jako na Boží řád v Božím království, když psal mladému Timoteovi druhý dopis a v něm slova: "A ty synu můj,co jsi slyšel ode mne před mnoha svědky, předej to a svěř to lidem věrným, kteří budou schopni zase jiné učiti. Svěřený poklad chraň mocí Ducha sv., který v nás přebývá. "( 2 Tim.1,2 ) A nakonec: Kdybych měl osobně říci jak rozumím tomu být užitečným ve stáří, pak bych to asi vyjádřil takto. I v této etapě životní cesty chci stále zůstat učedníkem, který se učí od svého Mistra. Učí se dívat po životě v církvi a předávat dál svá pozorování a naučení, které jsem nasbíral jednak z Písma sv., jednak z literatury, jednak z vlastního životního příběhu, ale i z životních příběhů jiných lidí. Poznání z Bible získané samostudiem, zkušenosti vlastní i odpozorované - nikomu je nevnucovat, ale tam, kde je zájem je slyšet, tam je chci sdělovat a tak jimi posloužit. V průběhu života mi velice pomáhalo slovo apod. Pavla: "Umím žít skromně, umím mít také hojnost, být nasycen i hladový, mít nadbytek i nedostatek. Všecko dovedu v Kristu, který mne posiluje." ( Fil. 4,12-13 ) Jde o úžasnou adaptibilitu přizpůsobivost, která brání zatuhnutí. To není laciná filosofie. Je to draze vykoupené umění života, k němuž má stáří pro bohaté životní zkušenosti lepší přístup než mládí. Život v postmoderní době je komplikovaná záležitost. Stáří je nejvhodnější doba ke zjednodušování života, navíc tu pomáhá skutečnost, že život se očividně krátí. A to nám může pomáhat uvolňovat se ze spletiva pozemského života. A tak bych chtěl ukazovat svým milým v rodině i v církvi, že je možné žít s Pánem Ježíšem tak, že se člověk nemusí trápit nad tím co nemá a ani mít nemůže a nemusí, a při tom být radostně vděčný za všecko, co dostal, dostává a ještě dostane. Ke zjednodušování života patří i to, že se nezatěžuji něčím, s čím se beztak nedá nic dělat. Ke svému životnímu realismu usiluji přidat kus křesťanského optimismu, protože jsem přesvědčen, že se žádný člověk nerodí jako optimista nebo pesimista. Tím se v průběhu života stává. Protože stáří bývá nakloněno k mrzutosti, abychom se jí vyhnuli, měli bychom se pro dobro své i svého okolí křesťanskými optimisty stávat. Rád bych byl ve svém stáří přívětivý a shovívavý, ale stojí mě to vždy velký zápas se svou povahou. Přínos užitečnosti stáří vidím především v tom, abych byl příkladem pro všechny v řeči, chování, lásce, víře, čistotě, ve věrnosti, v sebezapírání a v sebekázni (ono biblické "budiž sebepilen"). To se mi ukazuje jako cesta k "utěšenému stáří" ( G 25,8 ) Na jeho konci bych pak chtěl potichu slabikovat: "Dobrý zápas jsem bojoval, svůj běh jsem dokončil, víru jsem zachoval". ( 2 Tim. 4,7 ) Už dnes, když se ohlížím nazpět, až ke své dřevěné kolíbce, do které mě položili, když jsem se narodil... tak se mi zdá, že je to zázrak, že tu ještě jsem a pokud tu ještě budu, chtěl bych prožívat s Boží milostí každý den jako zázrak svého stáří. Zdeněk Chromčák, kazatel CB v důchodu uprostřed plání prameny vod, 17

18 S P A S Í B O!!! Milí přátelé, díky moc vám všem, kdo jste otevřeli srdce i peněženky a pomohli o Vánocích odeslat na Ukrajinu vánoční balíčky. Zabalili jsme 24 krabic Vybralo se 3000,-Kč Nakoupili jsme Lego, bloky, fixy, drogerii, oblečení, autíčka, nádobíčko, balóny, švihadlo atd. Na sladkosti jsme poslali 400,-Kč Velké poděkování patří vám všem, kdo jste jakkoli přispěli. Speciální poděkování Jarce M. a Péťovi K.! Barbora Holubcová Vážení bratři, milé sestry, milé děti a rodiče, rádi bychom Vás informovali o tom, že se podařila i letos sbírka dárků pro děti na Ukrajinu. Děkujeme Pánu Bohu. Radost pro Ukrajinské děti 2006 zamířila do místa určení v pondělí 2. ledna tak, aby do cíle na Zakarpatské Ukrajině dorazila na období pravoslavných Vánoc, tedy, od 6. ledna do 8. ledna Balíčky byly rozváženy po vesnicích, sborech, jednotlivých rodinách. Rozdávání bylo spojováno se zvěstí o narození Krista se zvěstí o Spasení v Ježíši Kristu. Rachiv, Jasena, Velkij Bičkiv, Kobilecká Poljana a další místa tam přinášely dárky, které chystaly naše děti, radost a byly ceněny. Složení české výpravy: bratři Petr Kučera, Jan Homolka a Jindřich Škarvan. Jistě připraví z celé cesty textovou i obrazovou dokumentaci. Snímky spolu se závěrečnou zprávou budou k dispozici v Diakonii CB. Stručnou aktuální informaci i fotografiemi najdete od příštího týdne na webových stránkách Diakonie Církve bratrské. Děkujeme Vám všem, kteří jste jakkoliv přispěli a pomohli. Velmi děkujeme všem dětem a rodičům, všem sborům a stanicím Církve bratrské, přátelům za ochotu a vstřícnost. Děkujeme za poskytnuté dary balíčky a finance. Děkujeme za všechny modlitby. Děkujeme za organizační přispění, děkujeme sborům, které se ujaly funkcí sběrných míst pro dárky. Děkujeme i manželům Gelnderovým v České Třebové, v jejichž domě mohla být celá zásilka uložena ke konečnému odjezdu. Sbírky se zúčastnilo na 50 sborů, stanic Církve bratrské a jednotlivců, sběrná místa jsme měli v 9 místech, vybrané finance byly dostatečné na dopravu i na sladkosti pro děti. Na léky bylo vysbíráno cca ,- Kč. Jménem Diakonie Církve bratrské Vám, milé děti a rodiče, vážení bratři, milé sestry, ještě jednou velmi děkuji za Vaše přispění. Přeji požehnaný rok 2006! Eva Čenkovičová, Ředitelka Diakonie CB 18 poušť v jezero změním a zemi vyprahlou ve vodní zřídla.

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Něco z historie Školní rok 1993/94 otevřena první křesťanská třída na 6. základní škole v Třinci Slavnostní

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Cesta vděčnosti / Cesta odcházení

Cesta vděčnosti / Cesta odcházení Cesta vděčnosti / Cesta odcházení Název a logo Advent-Orion je ochranná známka zapsaná do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 198705. Advent-Orion, Praha 2012 Ilustrace

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

ADRESA ÚSTŘEDÍ: IČO: 26014491 WEB STRÁNKY: www.cb.cz/awana BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČSOB Pardubice, č. ú. 192741785/0300 ADRESA MISIONÁŘE PRO ČR A SR:

ADRESA ÚSTŘEDÍ: IČO: 26014491 WEB STRÁNKY: www.cb.cz/awana BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČSOB Pardubice, č. ú. 192741785/0300 ADRESA MISIONÁŘE PRO ČR A SR: OBSAH Kontaktní údaje...2 Poslání...3 Naše hodnoty...3 Naše přání...3 Naše vize...3 Naše poslání...3 Historie...4 Činnost Awana klubů...5 Uskutečněné akce a programy v roce 2004...8 Konferenci Awana vedoucích...8

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

Program Impulzu v Břeclavi

Program Impulzu v Břeclavi Program Impulzu v Břeclavi Pátek 5.4. 18:00 MLÁDEŽ AC BŘECLAV - Téma Učednictví (Jason M.) 20:30 Registrace účastníků Impulzu 20:45 Úvod + Večer modliteb 22:00 Pokec včetně drobného občerstvení 0:00 Večerka

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009

Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009 Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009 Účastníci: Eva Urbanová, Benjamín Groll, Daniel Marek, Jakub Dvorský, Klára Hanáková, Honza Wendlig, Petr Maláč, Ester Krupová, Adéla Holibková, Mariana Olšarová,

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

JANA HOCHMANNOVÁ. Román o krizi středního věku

JANA HOCHMANNOVÁ. Román o krizi středního věku JANA HOCHMANNOVÁ Román o krizi středního věku 12 Novinka Přijíždím domů z práce a manžel sedí u kávy. Spokojeně popíjí nápoj a šibalsky se na mě dívá. Neříká nic, jen mě pozoruje. Nevím, co si o tom mám

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ZŠ SLOVAN slaví 40. výročí ze Slovanu 2013/2014 Třetí číslo k oslavám ZŠ Slovan Pár řádků k zamyšlení..od patnáctileté žákyně naší školy Dětství a dospělost. Co bylo ve škole,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v HASIČI VE ŠKOLE Dne 28. 5. 2010 to vypadalo, jakoby v naší škole hořelo. Uslyšeli jsme sirénu, do tříd přišli hasiči v maskách a vyváděli nás ven. Před školou stojí hasičské auto. Co se děje? Snad nehoří?!

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její přestavba, kdy přibylo celé jedno patro. Také byla přistavěna

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit?

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit? Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Poznej Bibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Být křesťanem Vyučování o modlitbě Lukášovo evangelium zaznamenává celou řadu případů, kdy se Pán Ježíš

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena:

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Pán Ježíš povolává Petra Máš nějakého nejlepšího přítele? Ježíš věděl, že

Více

Stěhuji se. Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova

Stěhuji se. Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova Stěhuji se Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova Vzkaz dětem Tato knížka je tvoje. Kresli a zapisuj si do ní vše, co tě napadne a na co se chceš zeptat. Vzkaz rodičům a

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015

PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015 LEDEN ÚNOR BŘEZEN PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015 Datum Pořádá/Témat. dny Název akce 3. Den modlitby a půstu 7. Teologický seminář Den otevřených dveří 7. - 17. 10 dní modliteb za vylití Ducha svatého

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Vánoční dopis 2013 Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Goliáš oloupen Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Evangelium všem dětem ČR

Evangelium všem dětem ČR www.timdvadva.cz Naše děti tak rychle rostou... Co pro to udělat, aby se dostaly do nebe? Evangelium všem dětem ČR Kdyţ jsem před dvaceti lety zaslechla Boţí povolání do služby ke spolupráci na tom, aby

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Práce s textem Český jazyk a literatura 1. ročník 2 hodiny Hlavní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava 3.5.2007-9.5.2007 Jazykové okénko... Jazykové okénko Tak a zatímco já jsem vás vítal u obrazovek, tak mě tady sledovala, čekala, až domluvím, paní Eva Jandová, vedoucí Katedry českého jazyka z Ostravské

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Článek I. Založení společnosti 1. Založení společnosti Dne 1. července 2013 byla zakladatelem, společností ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci

Více

Úvodník. Volejbalové soustředění

Úvodník. Volejbalové soustředění 1 Úvodník Vítáme vás u dalšího čísla našich Deváťáckých novin. Konec roku je už tady a my deváťáci se připravujeme na to, až v jeho závěru vstoupíme na pódium, řekneme svůj projev a opustíme naši milovanou

Více

Misijní služba Elišky Adamcové v Bosně a Hercegovině Září 2010 Září 2011. Rok v Banja Luce

Misijní služba Elišky Adamcové v Bosně a Hercegovině Září 2010 Září 2011. Rok v Banja Luce VŮNĚ POZNÁNÍ BANJA LUCE 1 Misijní služba Elišky Adamcové v Bosně a Hercegovině Září 2010 Září 2011 Rok v Banja Luce Drazí přátelé, Dostávám se k napsání dopisu shrnujícího mou roční službu v Bosně a Hercegovině.

Více