Sbor Církve bratrské v Havířově

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sbor Církve bratrské v Havířově"

Transkript

1 Roč. 9, číslo 1/2006 Sbor Církve bratrské v Havířově Toto praví Hospodin: "Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost. Iz 56:1 Verše na rok Úvodník Tomáše Holubce 4 Máte chvilku čas? 5 Modlitba optimisty 7 Fotogalerie ze života sboru 8 Staršovstvo 10 Náš pracovní úřad 11 Když se řekne dorost 12 Školka 13 Setkání seniorů 14 Co nebylo dopovězeno 16 Spasíbo 18 Půlnoční v Orlové 19 Rozhovor: Sílu mi dává Bůh 20 Konec roku 20 Tradiční výměna cukroví 21 Logos 22 Dětem: Kdo získá zlato 23 Pozvánky 24 Inzerce 25 Kontakty na vedoucí služeb 26 Smějeme se: Třetího dne 26 1

2 Pravidelná setkání Sbor Havířov Shromáždění neděle 9 00 čtvrtek Modlitební chvíle neděle 8 30 Dorost pátek Koinonia pondělí Stanice Orlová Shromáždění neděle Modlitební shromáždění středa Dorost úterý Stanice Frýdlant nad Ostravicí Shromáždění neděle Další aktivity: Mládež pátek Bus pro mládež pondělí, středa, čtvrtek, sobota Bus pro děti čtvrtek Tensing (ve spolupráci a YMCA) Pondělí Návštěva domova důchodců podle domluvy Skupinky podle domluvy Kontakty Kazatel: Tomáš Holubec, Fryštátská 21, Havířov, tel.: , Vikář: David Kubíček, Okružní 936, Orlová-Lutyně, tel.: , , Starší: Vláďa Bednář, Orlí 5, Havířov, tel.: , Ivo Kupský, Dlouhá 101c, Havířov, tel.: , Jarek Slováček, Moskevská 2a, Havířov, tel.: , Vašek Litvan, Bezručova 739, Orlová Ken Pitcher, Nová Ves 300, Frýdlant, tel.: , Sbor: Církev bratrská, Fryštátská 21/922, Havířov-Suchá, IČO: Hlavní účet: /0800 Podúčet pro dorost: /0800 Podúčet pro mládež: /0800 Orlová: Církev bratrská, Lutyňská 350, Orlová, tel.: kontakt: P. Kašuba Č.ú /0800 Frýdlant: Beskydy Mountain Academy, Dvořákova Frýdlant n. O. kontakt: Ken Pitcher Č.ú. 2 KB /0100

3 Verše na rok 2006 Sbor Havířov Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás. Ř 15:7 Stanice Orlová Hospodin pro své veliké jméno svůj lid nezavrhne, vždyť z vás hodlá učinit svůj lid. I Sam 12:22 Stanice Frýdlant Tu vstal, pohrozil větru a řekl moři: "Zmlkni a utiš se!" I ustal vítr a bylo veliké ticho. A řekl jim: "Proč jste tak ustrašení? Což nemáte víru?" Mk 4:39-40 Staršovstvo Hřích nad vámi už nebude panovat; vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí. Ř 6:14 Besídka O Hospodinově milosrdenství chci zpívat věčně, svými ústy v známost uvádět tvou věrnost po všechna pokolení. Žalm 89:2 Dětský klub Plavčíci 1S 3,18 Samuel mu tedy oznámil všechno a nic před ním nezatajil. A on řekl: "On je Hospodin. Ať učiní, co je dobré v jeho očích." I Sam 3:18 Dorost Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný. Žalm 103:8 Mládež Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější? Mt 6:26 Diakonský tým Odvažujeme se to říci, protože důvěřujeme v Boha skrze Krista. II Kor 3:4 Evangelizační tým Toto praví Hospodin: "Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost. Iz 56:1 Služba v Nemocnici /KKC/ To ti kladu na srdce, synu Timoteji, ve shodě s prorockými slovy, která byla o tobě pronesena, abys jimi povzbuzen bojoval dobrý boj a zachoval si víru i dobré svědomí, jímž někteří lidé pohrdli a tak ztroskotali ve víře. I Tim 1:18-19 Chválící skupina A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná. I Kor 15:58 Domácí skupinky Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost. Žalm 91:4 Časopis Brána Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit. V Jeruzalémě dojdete potěšení." Iz 66:13 "A ty, Izraeli, služebníku můj, Jákobe, tebe jsem vyvolil, 3

4 Úvodník Milí přátelé, bratři a sestry! Na prahu nového roku 2006 se můžeme dopředu dívat s nadějí. Věříme Pánu Ježíši Kristu, který svým učedníkům říká: já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku." Mt 28:20. Máme před sebou významné události a také některé novinky. Především se modlíme za požehnání pro satelitní evangelizaci PRO CHRIST 2006, která se rychle přibližuje ( březen v Havířově). Využijme své modlitební záložky. Nosme v srdci obraz naplněného sálu v KD P. Bezruče, kde sedí lidé, které osloví skrze slovo U. Parzanyho Boží Duch. Může tam být i váš soused, přítel nebo někdo z nejbližších Od 14. února začneme Školku biblický kurz základů víry. Každý je zván! Podrobnosti nejdete jinde v Bráně i na nástěnce. Tímto číslem Brány zveřejňuje staršovstvo Náš pracovní úřad. Pokud ještě nesloužíte, nebo se za svoji službu modlíte, sledujte aktuality! Máte-li podněty, co do pracáku zařadit, ozvěte se staršovstvu. Na příští měsíce jsme naplánovali ucelené tématické bloky pro nedělní kázání. Najdete je jinde v Bráně. Blíží se výroční členské shromáždění, které proběhne v neděli 26. února po shromáždění. Prosím počítejte s tím a oběd si plánujte na trochu pozdější hodinu. V červnu budeme mít opět sborový den na přehradě, dá-li Pán zase s nějakým křtem. Můžete přemýšlet, čím přispět do odpoledního programu a také proste za pěkné počasí. Mládež už v plném tempu pracuje na letním ingliškempu. Stůjme za nimi na modlitební stráži. Dorost se pomalu začíná těšit na červencový letní tábor. Zatím je nedostatek vedoucích. Pokud někomu otevře Pán srdce pro pomoc na táboře, ozvěte se vedoucím dorostu. Ty nejdůležitější události, které smíme vyhlížet, se však často nedají přesně zformulovat. Doteky Ducha svatého, nové pokání, uzdravení Boží mocí, proměna pokřivených vztahů, správná rozhodnutí, odvážné kroky víry, ale i třeba nepatrné, zdánlivě všední záblesky Boží milosti a radosti v našich životech. Mějte jich letos hodně! Váš Tomáš Holubec Citáty Bůh potřebuje lidi, kteří by pracovali na maličkostech. Těch, kteří chtějí pracovat na velkých věcech, má dostatek. F.Ch.Oetinger Když Bůh dlouho mlčí, chce promluvit. Gertrud von Le Fort Nedokážeme si ani představit, co Bůh dokáže udělat ze střepů našeho života, jestliže mu je úplně odevzdáme. Blaise Pascal 4 potomku Abrahama, mého přítele, tebe jsem vychvátil z končin země,

5 ProChrist 2006 Máte chvilku čas? Ve středu 11. ledna jste mohli ve městě potkat několik žlutých autíček. U nich jste mohli potkat i mladé lidi z našeho sboru (vím o dvou:-)) Jedním z nich byl Bohuš Niemec, který byl tak laskavý a odpověděl mi na pár otázek. LP O co vlastně šlo? Byla to vlastně akce, která měla propagovat ProChrist. To znamená, že na jeden den sem přijelo sedm Smartů, těch malých autíček, které byly polepené reklamou na ProChrist. Jejich řidiči byli vybraní na celý týden. Oni s těmi Smarty objížděli každý den jiné město, ve středu byli v Havířově, ve čtvrtek v Opavě, v pátek v Třinci a pořád stejní řidiči. Sedm lidí plus dobrovolníci z toho města. Původní záměr byl takový, že autíčka budou jezdit a odvážet lidi od nákupních center a pak se bude s nimi mluvit a zvát je na ProChrist. Nakonec to dopadlo jinak, protože by to bylo neúčelné. Takže se auta zaparkovala na několika místech, my jsme si přisedli k řidičům nebo jsme tam stáli, rozdávali letáky, zvali na ProChrist a mluvili s lidmi - o tom autě, proč to auto slouží zrovna této akci. Lidé si převážně mysleli, že je tam chceme prodávat, a že se pořádá nějaká velká akce, proto jsou ta auta tady. My říkáme, že ne, ta auta propagují docela jinou akci. Daleko lepší akci. Takže to bylo hodně dobré. Odkud byli ti řidiči - z Německa, z Prahy nebo z kraje? Ti řidiči byli od nás z kraje. Byli to lidé, kteří prošli výběrem. Kriteria byla: počet najetých kilometrů bez autonehody a možnost vzít si dovolenou a jezdit celý týden. A samozřejmě to byli lidé z evangelikálních sborů tady ve Slezku: Opava, Třinec, Ostrava a další. Kde jsi byl Ty? Auta byla vlastně u Tesca, u Kauflandu a to jedno, kde jsem byl já, bylo v Elánu zaparkované uvnitř, vedle toho Renaulta, který se tam prodává. No a právě v tom Elánu bylo asi nejvíc lidí. Ráno tam byl Lukáš a nějak o půl jedné jsem přijel ze školy. On musel do práce, tak jsme se vystřídali. On sundal tričko, já jsem si ho oblékl. Tričko ProChrist. A začal jsem rozdávat ty letáky, které byly jako propagace. No a postupem času tam začalo být čím dál víc lidí. Jak to probíhalo? O čem jste mluvili? Zpočátku to bylo takové, že člověk se trošku bál ty lidi oslovit, ale když už se člověk do toho trošku dostal, tak už nebyl problém. Ti lidé se zastavovali a ptali se hlavně na to auto, tak jsme chvilku mluvili o něm a pak jsme přešli na ProChrist. Byli tam někteří lidé, co měli nějaký zájem, takový trošku hlubší, tak jsme jim rozdávali Nové Zákony - ty jsme tam měli asi čtyři. Potom tam byla nějaká křesťanská literatura. Kolik vás bylo? Zpočátku jsme tam vlastně byli dva, pak tři, pak čtyři... A ti čtyři, to byl takový ideální počet, protože když nás tam bylo míň, tak se to nedalo všechno stíhat. zavolal jsem tě z odlehlých míst, řekl jsem ti:»ty jsi můj služebník, 5

6 Protože tam bylo dost lidí... No, právě s tím to bylo takové... ten, co objednával pozvánky, říkal, že pro Havířov stačí tisíc pozvánek. A hlavní šéf Smartů objednal dva tisíce, že tisíc je málo. Měli jsme tam být do šesti a o půl páté jsme rozdali poslední pozvánky, potom jsme už rozdávali i ty velké plakáty. Takže jsme měli z toho radost. Vlastně Havířov bylo jediné město, kde se rozdaly všechny ty pozvánky. Právě v tom Elánu to bylo dobré, že tam bylo hodně lidí... Během hodiny jsme oslovili nějakých sto, možná sto padesát lidí. Měl jsem z toho radost. Jaké byly reakce? Někdy... Například jedna starší paní se mnou mluvila a vyptávala se mne. A říkala, jak to, že mladí lidé dělají propagaci takovéto akci. Že dnešní mládež je strašně zkažená, že je ráda, že tady někoho vidí a že mi přeje, abych našel nějakou dobrou ženu, protože ty holky jsou dneska všechny zkažené. A takových lidí tam bylo víc. A zas tam člověk potkal takové lidi, co se na něho strašně škaredě zatvářili, nebo se chovali tak trošku škaredě a bylo to chvílemi takové nepříjemné. Člověk by si to měl někdy zkusit, protože je to strašně fajn věc nějak propagovat takové akce evangelizační, ale tak trošku už potom člověk neví co mluví. Když je toho hodně... A já už jsem si potom kolem čtvrté hodiny musel dát na chvilku pauzu, protože jsem byl hotový. Trošku mě bolela hlava, tak jsem si dal kafe a zas to bylo v pohodě. Takže to bylo fajn. I to, že jsme všichni měli trošku jiný styl. Jak přišel Tomáš Klimecký, on je takový akční člověk: odchytne na ulici a poví. Já jsem spíš oslovoval ty lidi, kteří trošku zpomalili, kteří procházeli, tak ne, ale Tomáš, on má dlouhé nohy, udělal dva rychlé kroky, chytnul toho člověka a nabízel mu letáky. Takže to bylo fajn. Tak jste se doplňovali. A s nějakým otevřeným nepřátelstvím jste se nesetkali? Že by vám lidé nadávali? Přímo nadávali ne, prostě nechtěli s námi mít nic společného. Prostě, dejte nám pokoj, vypadněte. Ale že by nám nadávali, co tam děláte, tak to ne. Já si myslím, že jsme se všichni snažili hodně se usmívat na ty lidi a nevnucovat se. Ne, že bychom je nějak tlačili. Ale vždycky, když jsme oslovovali, tak: promiňte, máte chvilku čas? Můžeme vás oslovit? Můžeme vás pozvat? Ale ne takové to: Stůjte! Tady máte pozvánku. Takže tam šlo o to nejen pozvat takových tisíc lidí, ale mluvit s těmi lidmi. Říct jim, o co jde - a někdy se stávalo, že ty rozhovory byly i patnáctiminutové, s některými, kteří se trošku začali bavit. Oni říkali nějaké svoje věci ze života a člověk na to nějak reagoval. A ptali se. A nevyskytl se třeba někdo, kdo by vás poprosil o modlitbu? Chtěl mluvit o křesťanství? Mně třeba ne, ale vím, že se tam spolu kluci modlili. Protože nás tam bylo pět, tak jsme každý kousek toho prostoru zabrali. A o křesťanství jsme mluvili. Bylo tam celkem dost lidí, hlavně starších, co třeba chodí do katolického kostela, co jsou nějak věřící nebo co někam chodili a teď nikam nechodí nebo tak. Tak s nimi jsme se bavili o křesťanství a zvali jsme je. Takže to bylo fajn. 6 tebe jsem vyvolil, nezavrhl jsem tě.«

7 Můžou se lidi ve sboru za něco modlit? Myslím, co se týče ProChrist? Já myslím, že se určitě mohou modlit za tu akci. Aby se zaplatila, protože nájem toho sálu Kulturního domu Petra Bezruče bude vlastně hodně drahý. A aby přišlo co možná nejvíc lidí, protože to je celkem odvážný projekt naplnit celý ten sál, ale doufám, že s Boží pomocí to bude. Já jsem rád za takovou akci a myslím si, že lidé můžou pozvat - jestli mají nějakého známého člověka, tak ho můžou pozvat a být s ním. Já si myslím, že to bude pro Havířov velmi dobrá akce, tak se na to těším. Díky moc. Co to přineslo konkrétně Tobě? Já jsem měl radost, že jsem v tom mohl pomoct, protože moc lidem se do toho nechtělo a já si myslím, že je to důležitá věc. Byl jsem rád, že to skončilo, ale když to skončilo, tak jsem měl radost z toho, že jsem mohl být součástí něčeho takového, takové akce. Měl jsem radost z toho, že jsem s těmi lidmi mluvil. K zamyšlení Modlitba optimisty Děkuji za nepořádek, který musím uklidit po návštěvě, protože to znamená, že mám přátele. Děkuji za daně, které musím platit, protože znamenají, že mám práci. Děkuji za trávník, který musím pokosit, za okna, která je potřeba umývat, za okapy, které volají po vyčištění a údržbě, protože to znamená, že mám dům. Děkuji za oblečení, které mám trošku těsné, protože to znamená, že mám co jíst. Děkuji za stín, který mne provází při práci, protože to znamená, že máme slunce. Děkuji za neustálé stížnosti na vládu a na politiku, protože to znamená, že máme svobodu slova. Děkuji za velký účet za topení, protože to znamená, že je nám teplo. Děkuji za paní, která sedí za mnou v kostele a dráždí mne svým děsným zpěvem, protože to znamená, že slyším. Děkuji za stohy prádla k vyprání a k vyžehlení, protože to znamená, že moji milí jsou mi blízko. Děkuji za budík, který se ozývá ráno co ráno, protože to znamená, že žiji. Děkuji za únavu a za bolavé svaly na sklonku dne, protože to znamená, že jsem mohl sloužit druhým. (Sborový list CB Pardubice 2004) Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. 7

8 Ze života sboru Popřáli jsme k narozeninám Alence Kovalové z Karviné. Bratr kazatel jí přečetl verše z 1P 1, Ač jste ho neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí, a tak docházíte cíle víry, spasení duší. 1P 1,8-9 Bratr kazatel Tomáš Holubec nám posloužil slovem. Mluvil o strachu, který nás svazuje a ochromuje náš duchovní život, o tom, čeho všeho se může strach týkat, o tom, kde najdeme pomoc a co k tomu říká Pán Bůh. (Iz 41,8-16) N E Z A P O M E Ň T E bude v 10:30 po nedělním shromáždění členská schůze sboru. 8 Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti...

9 Našimi hosty byli manželé Honza a Jarka Obrtelovi z Ostravy a Daniel Kaczmarczyk Z Českého Těšína Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat. Žd 4, Honza Obrtel nám řekl něco o sobě, o tom jak uvěřil, i o tom, co je před nimi. V kázání mluvil o Božím Slově (Žd 4,12-13). Daniel Kaczmarczyk hovořil o své službě. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, 9

10 Staršovstvo Zprávy ze staršovstva a V únoru 2006 začneme pro zájemce "Školku" - biblický kurz základů. Je určen pro čerstvé křesťany ale i pro každého, kdo si chce připomenout základy křesťanské víry. Věříme, že každý obrácený křesťan má sloužit a k tomu dostal od Pána Boha nějaký nástroj, dar. Chceme, aby to tak bylo i v našem sboru, protože tam, kde každý zapojí své obdarování, Boží království rychleji roste. V Bráně i na nástěnce najdete "Náš pracovní úřad". Má pomáhat, aby se zlepšovala organizace služby a aby nikdo nemusel zůstat stranou. Rozhodli jsme, že na příští měsíce určíme vždy konkrétní téma pro nedělní kázání. Najdete je v Bráně i na nástěnce. Hledáme vedoucího pro budoucí evangelizační tým a sestavili jsme náplň jeho služby na r Aktuálně si jeden oslovený bratr vzal měsíc na rozmyšlenou. Setkali jsme se s vedoucími naší mládeže a jsme za jejich práci velmi vděční. Hovořili jsme dost otevřeně o některých radostech i starostech a skončili společnými modlitbami za konkrétní věci v mládeži i ve sboru. Hovořili jsme o možnosti statutu samostatné kazatelské stanice, jak ho stanoví Řád CB, v souvislosti s našimi stávajícími stanicemi, které rostou. Rozhodli jsme, že se náš sbor stane členem České evangelikální aliance /ČEA/, která sdružuje evangelikální církve a některé křesťanské organizace. ČEA chce být hlasem evangelikálů v ateistické ČR a patří pod střechu evropské Evangelikální aliance /viz Rozhodli jsme, že se vrátíme k praxi jarních a podzimních úklidů naší modlitebny formou společné brigády. Dostali jsme žádost sboru CB Frýdek o podporu jejich misionářky na Ukrajině v dětském domově "Otčij dom". Rozhodli jsme, že se k tomu vrátíme při schvalování nového rozpočtu na rok V posledních měsících se v každé schůzi staršovstva vracíme k seznamu lidí, kteří do sboru přestali chodit anebo se pohybují úplně na okraji společenství. Radíme se, jak je povzbudit, ale i napomenout, a za všechny se jmenovitě modlíme. Věříme, že Pán Bůh jim může dát novou milost. Příští schůzi staršovstva máme ve středu 15. února Tomáš Holubec 10 pravím ti:»neboj se, já jsem tvá pomoc.«

11 NEDĚLNÍ KÁZANÍ v příštích měsících: ÚNOR - Ježíš je vítěz BŘEZEN - Evangelizace DUBEN - Pokání KVĚTEN - Vztahy v rodině ČERVEN - Společenství věřících Náš pracovní úřad /kontaktujte staršovstvo/ To všechno působí jeden a týž Duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce. I Kor 12:11 Nezanedbávej svůj dar, který ti byl dán I Tim 4:14 Večeře pro staršovstvo Co Kdy Poznámka Kdo 1 x měsíčně Schůze 5-7 lidí, středa 17:00 h v modlitebně Modlitební párky Příležitostně Modlitební snídaně staršovstva 5 lidí, 6:30 h v modlitebně Člen evangelizačního týmu Zkus to??? Vedoucí domácí skupinky 1 x 14 dní Mohly by vzniknout nové skupinky Úklid zpěvníků po nedělním shromáždění?? Vaření kávy a čaje po nedělním shromáždění Služba u otevřených dveří po shromáždění Odklízení sněhu při kalamitě Kontakt Ivona Heczková? Lopat máme dost?? Neboj se, červíčku Jákobův, hrstko Izraelova lidu. 11

12 Skupinky Skupinka maminek: každou druhou středu v 9 hod. dopoledne v modlitebně (i s dětmi). Kontakt: Bára Holubcová, program: vyučování, sdílení, modlitby. Skupinka u Maňásků: co 14 dní v pátek ve 20:00 hod. u Maňásků v bytě. Vedoucí: Zdeněk Maňásek, program: každou skupinku má vedení někdo jiný, 1. část sdílecí, modlitební, 2. část - studium. Skupinka u Drahotůských: co 14 dní v úterý v 16:00 hod. v bytě rodiny Drahotůských (Havířov-Podlesí). Vede: Tomáš Holubec. Kontakt: (Nikol). Modlitební skupinka: podle možností co 14 dní v úterý v 18:45 hod. v domě s pečovatelskou službou na ul. Mládežnické. Program: modlitby za známé a přátele, za potřeby sboru, lidi ve sboru, město apod. Jste srdečně zváni! Kontakt: L. Poliačiková ( ), M. Sedláčková. Klukovská skupinka: co 14 dní ve čtvrtek v 18:00. Vede Kuba Čech. Další mládežnické skupinky: info u Petra Burkota Dorost Když se řekne dorost Chodím do dorostu už dlouho, ale nikdy jsem moc nerozuměla tomu názvu. A nevím, jestli ho dobře chápu i teď. Ale dnes nechci mluvit o názvu. Chci Vám říct, co vlastně pro mě dorost znamená. Když se řekne dorost, nevybaví se mi jen pátek, 5 hodin večer a nějaké slovo, ale představím si ty lidi, zážitky a v neposlední řadě Boha. Lidi, kteří dorost vedou, kteří ho tvoří a také lidi, kteří tam chodí. Když se řekne dorost, vybaví se mi dobro, radost, sranda, mladost, avšak i starosti, se kterými tam ti lidé přišli. Vždycky mě fascinuje, jak se tam najednou všechny ty starosti ztratí, prostě se nějak rozplynou A asi vím proč. Není to nějakým kouzlem, je to těmi lidmi. Je to díky vedoucím, díky Davidovi, který se často a ochotně ztrapňuje, aby upoutal pozornost na to, co se právě říká. Díky jeho slovům, nápadům, scénkám a velkému hereckému nadání. Je to díky Lýdii. Vždycky když ji vidím, zvedne mi náladu její hezký úsměv nebo krásný zpěv. Také ona má velké herecké nadání. Je to díky Peťovi K., a jeho vtipům, průpovídkám a smíchu, který zahřeje na duši. Díky jeho ochotě a starosti o dorostence. Je to díky Peťovi V., jeho skvělým nápadům, schopnostem lidi rozesmát a pomoct jim, díky ochotě povídat si s nimi. Je to díky Tamaře, jejímu smíchu a radosti, kterou rozdává, i když je sama smutná. Díky její ochotě pomoct a obětavosti pro druhé. Je to díky Zuzce, její moudrosti a jemnosti. Díky její starostlivosti o bezpečí druhých. Je to díky všem a jejich víře a lásce k Bohu. Oni jsou nám vzorem a zároveň blízkými přáteli, kteří na nás myslí, modlí se za nás a pomáhají nám zbavit se všech těch starostí. Tak asi toto se mi vybaví, když se řekne dorost. Díky za všechno. Adéla 12 Já jsem tvá pomoc, je výrok Hospodinův, tvůj vykupitel je Svatý Izraele

13 "ŠKOLKA" Mojžíši, nech toho a normálně se umyj! MOJŽÍŠ, RANNÁ LÉTA Zveme vás srdečně na Biblický kurz základů víry, tzv. "školku" Jak dlouho? Kde? Od kdy? Únor - červen 2006, každé druhé úterý 17:00-18:30 h V jídelně modlitebny Od úterý 14. února v 17:00 h Kdo vyučuje? T. Holubec, J. Slováček a V. Bednář Cíl? Poznat základní učení Bible - od A do Z Občerstvit si základní učení Bible - od A do Z Témata? Stát se učedníkem - Kurz jistoty - Kurz křesťanského života - Růst v Kristu - Zralost křesťana...budeš jásat k chvále Hospodina, budeš se chlubit Svatým Izraele." 13

14 Okénko Diakonie V prosinci ( ) proběhlo Vánoční setkání seniorů. Děkuji všem, kteří se ochotně podíleli na programu, "dorosťákům", kteří přišli zazpívat a zahrát. Danka H. Sešli jsme se v hojném počtu, a to nejen členové sboru, ale i naši manželé, děti, přátelé. Mladí věkem i duchem. Zazpíval nám dorost. A i když to na této fotce vypadá, jako by se kácela modlitebna, není tomu tak vydržela. Bohužel to ostatní, ať už hudební vystoupení dětí, slovo Tomáše Holubce nebo svědectví manželů Legátových a jiných, zdokumentováno nebylo 14 "Utištění ubožáci hledají vodu, ale žádná není; jazyk jim žízní prahne.

15 A po programu nás čekaly nazdobené stoly, které se prohýbaly pod nejrůznějšími dobrotami od vánočního cukroví, přes zákusky, chlebíčky nebo masové rolády až k vitamínovým bombám. Organizátorky byla odchyceny v kuchyni. DĚKUJEME! Při jídle a povídání jsme strávili zbývající čas. Bylo nám spolu dobře. Já Hospodin jim odpovím, já, Bůh Izraele, je neopustím. 15

16 Co nebylo dopovězeno na setkání staré generace (seniorů) (z časových důvodů) Jak být ještě ve stáří užitečný? "Ti kdo jsou štípení v domě Hospodinově, ve stáncích Boha našeho kvésti budou. Ještě i v šedinách ovoce ponesou, spanilí a zelení budou, aby hlásali, že Hospodin je skála..." Ž 92,14-16 Tímto slovem je dáno zařazení staré generace v obecenství Božího lidu. Ke spanilosti (šlechetnosti a důstojnosti) patří pocit, že ještě k něčemu jsem užitečný a že mne ještě někdo potřebuje. Ke spanilosti nepatří však negativní kritika, ke které má stáří blízko. Stejně k ní nepatří, když stáří kolem sebe šíří klima, že všemu rozumí, vždycky má pravdu a vždy bývá v právu. V takovém ovzduší nelze kvést, zelenat se, nést ovoce víry, lásky a naděje ani ovoce Ducha sv. Mladá i stará generace se mají navzájem doplňovat různými obdarováními Ducha sv., která přijali od Boha, aby si jimi ve spolek sloužili. Když nastupoval jeden mladý kazatel do sboru, uslyšel od starého, zkušeného kazatele moudrou radu, kterou po létech působení v tom sboru velice oceňoval: "v tomto sboru si nejdříve získej přízeň starších bratří a sester, protože v nejstarší generaci, když se s ní sžiješ, když ji budeš mít rád, budeš k ní trpělivý... je tvoje klíčové postavení. Sbor tu má různé generační vrstvy. Pamatuj na důležité slovo - poslední ve Starém Zákoně: 'aby bylo nejprve obráceno srdce otců k synům a pak teprve srdce synů k otcům...' (Mal.3,24) Kde se to ve sboru nedodržuje, dochází ke konfliktním situacím - nastává 'ranění území prokletím' - nedorozumění mezi generacemi. Aby k tomu nedocházelo, musí se o to všichni přičinit. Obě generace si mají sebe navzájem vážit, ctít, naslouchat si a hledat odpovědi na to, co je Boží vůle. Duchovní dary, které mají staří i mladí, je potřeba, aby se navzájem doplňovaly... " Po létech, kdy ze sboru odcházel na jiný sbor, nelitoval, že uposlechl této rady. Ještě jednu poznámku, která se mi jeví jako důležitá: Současná překotná doba změnila pohled na život a jeho průběh. Dříve se život vnímal jako štafetový běh. Mladí si vážili starých lidí, obdivovali jejich moudrost, chodili se k nim radit. Staří lidé byli zahrnováni úctou a považováni za pilíř každého společenství. V rychle měnící se současné době je všechno v pohybu. Změnilo se i postavení stáří a starých lidí. Jejich poznatky a zkušenosti jsou vyhlášeny za neplatné. Staří lidé jakoby byli překážkou, která brzdí životní tempo. V moderní době je oceňován výkon, rychlost, úspěch a okamžitý prožitek a užitek. Současný člověk dnes sází a zítra chce sklízet. Požaduje se co největší kvantum znalostí, ale nikdo se neptá po moudrosti. Přestal se dívat na život jako na štafetový běh, v němž má každý vyhrazený svůj úsek a má vyhrazený i čas. Tato proměna doby má svůj ohlas a ozvěnu dnes i v církvi. Není vždy a všude přijímán Boží řád pro vztah generací. Zestárlý ap. Pavel učí chápat mladého Timotea, že Pán Bůh nezačíná s každou generací vždycky všechno od počátku znovu. ON syny svěřuje otcům víry. Saula Tarzenského, který se má stát ap. Pavlem - svou vyvolenou nádobu - svěřuje damašskému Annaniášovi, mladého 16 Na holých návrších otevřu vodní proudy,

17 Timotea svěřuje ap. Pavlovi. Žádná mladá generace nemůže sloužit jinému Bohu, než Bohu svých otců. A od těchto duchovních otců se smí a má učit poznávat Boha zjeveného v Pánu Ježíši Kristu. Na toto navazování generací myslil starý apoštol jako na Boží řád v Božím království, když psal mladému Timoteovi druhý dopis a v něm slova: "A ty synu můj,co jsi slyšel ode mne před mnoha svědky, předej to a svěř to lidem věrným, kteří budou schopni zase jiné učiti. Svěřený poklad chraň mocí Ducha sv., který v nás přebývá. "( 2 Tim.1,2 ) A nakonec: Kdybych měl osobně říci jak rozumím tomu být užitečným ve stáří, pak bych to asi vyjádřil takto. I v této etapě životní cesty chci stále zůstat učedníkem, který se učí od svého Mistra. Učí se dívat po životě v církvi a předávat dál svá pozorování a naučení, které jsem nasbíral jednak z Písma sv., jednak z literatury, jednak z vlastního životního příběhu, ale i z životních příběhů jiných lidí. Poznání z Bible získané samostudiem, zkušenosti vlastní i odpozorované - nikomu je nevnucovat, ale tam, kde je zájem je slyšet, tam je chci sdělovat a tak jimi posloužit. V průběhu života mi velice pomáhalo slovo apod. Pavla: "Umím žít skromně, umím mít také hojnost, být nasycen i hladový, mít nadbytek i nedostatek. Všecko dovedu v Kristu, který mne posiluje." ( Fil. 4,12-13 ) Jde o úžasnou adaptibilitu přizpůsobivost, která brání zatuhnutí. To není laciná filosofie. Je to draze vykoupené umění života, k němuž má stáří pro bohaté životní zkušenosti lepší přístup než mládí. Život v postmoderní době je komplikovaná záležitost. Stáří je nejvhodnější doba ke zjednodušování života, navíc tu pomáhá skutečnost, že život se očividně krátí. A to nám může pomáhat uvolňovat se ze spletiva pozemského života. A tak bych chtěl ukazovat svým milým v rodině i v církvi, že je možné žít s Pánem Ježíšem tak, že se člověk nemusí trápit nad tím co nemá a ani mít nemůže a nemusí, a při tom být radostně vděčný za všecko, co dostal, dostává a ještě dostane. Ke zjednodušování života patří i to, že se nezatěžuji něčím, s čím se beztak nedá nic dělat. Ke svému životnímu realismu usiluji přidat kus křesťanského optimismu, protože jsem přesvědčen, že se žádný člověk nerodí jako optimista nebo pesimista. Tím se v průběhu života stává. Protože stáří bývá nakloněno k mrzutosti, abychom se jí vyhnuli, měli bychom se pro dobro své i svého okolí křesťanskými optimisty stávat. Rád bych byl ve svém stáří přívětivý a shovívavý, ale stojí mě to vždy velký zápas se svou povahou. Přínos užitečnosti stáří vidím především v tom, abych byl příkladem pro všechny v řeči, chování, lásce, víře, čistotě, ve věrnosti, v sebezapírání a v sebekázni (ono biblické "budiž sebepilen"). To se mi ukazuje jako cesta k "utěšenému stáří" ( G 25,8 ) Na jeho konci bych pak chtěl potichu slabikovat: "Dobrý zápas jsem bojoval, svůj běh jsem dokončil, víru jsem zachoval". ( 2 Tim. 4,7 ) Už dnes, když se ohlížím nazpět, až ke své dřevěné kolíbce, do které mě položili, když jsem se narodil... tak se mi zdá, že je to zázrak, že tu ještě jsem a pokud tu ještě budu, chtěl bych prožívat s Boží milostí každý den jako zázrak svého stáří. Zdeněk Chromčák, kazatel CB v důchodu uprostřed plání prameny vod, 17

18 S P A S Í B O!!! Milí přátelé, díky moc vám všem, kdo jste otevřeli srdce i peněženky a pomohli o Vánocích odeslat na Ukrajinu vánoční balíčky. Zabalili jsme 24 krabic Vybralo se 3000,-Kč Nakoupili jsme Lego, bloky, fixy, drogerii, oblečení, autíčka, nádobíčko, balóny, švihadlo atd. Na sladkosti jsme poslali 400,-Kč Velké poděkování patří vám všem, kdo jste jakkoli přispěli. Speciální poděkování Jarce M. a Péťovi K.! Barbora Holubcová Vážení bratři, milé sestry, milé děti a rodiče, rádi bychom Vás informovali o tom, že se podařila i letos sbírka dárků pro děti na Ukrajinu. Děkujeme Pánu Bohu. Radost pro Ukrajinské děti 2006 zamířila do místa určení v pondělí 2. ledna tak, aby do cíle na Zakarpatské Ukrajině dorazila na období pravoslavných Vánoc, tedy, od 6. ledna do 8. ledna Balíčky byly rozváženy po vesnicích, sborech, jednotlivých rodinách. Rozdávání bylo spojováno se zvěstí o narození Krista se zvěstí o Spasení v Ježíši Kristu. Rachiv, Jasena, Velkij Bičkiv, Kobilecká Poljana a další místa tam přinášely dárky, které chystaly naše děti, radost a byly ceněny. Složení české výpravy: bratři Petr Kučera, Jan Homolka a Jindřich Škarvan. Jistě připraví z celé cesty textovou i obrazovou dokumentaci. Snímky spolu se závěrečnou zprávou budou k dispozici v Diakonii CB. Stručnou aktuální informaci i fotografiemi najdete od příštího týdne na webových stránkách Diakonie Církve bratrské. Děkujeme Vám všem, kteří jste jakkoliv přispěli a pomohli. Velmi děkujeme všem dětem a rodičům, všem sborům a stanicím Církve bratrské, přátelům za ochotu a vstřícnost. Děkujeme za poskytnuté dary balíčky a finance. Děkujeme za všechny modlitby. Děkujeme za organizační přispění, děkujeme sborům, které se ujaly funkcí sběrných míst pro dárky. Děkujeme i manželům Gelnderovým v České Třebové, v jejichž domě mohla být celá zásilka uložena ke konečnému odjezdu. Sbírky se zúčastnilo na 50 sborů, stanic Církve bratrské a jednotlivců, sběrná místa jsme měli v 9 místech, vybrané finance byly dostatečné na dopravu i na sladkosti pro děti. Na léky bylo vysbíráno cca ,- Kč. Jménem Diakonie Církve bratrské Vám, milé děti a rodiče, vážení bratři, milé sestry, ještě jednou velmi děkuji za Vaše přispění. Přeji požehnaný rok 2006! Eva Čenkovičová, Ředitelka Diakonie CB 18 poušť v jezero změním a zemi vyprahlou ve vodní zřídla.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13 Nová generace Úvod Na českých školách studuje 1.800.000 studentů. Kolik z nich slyšelo evangelium? Nová generace je studentská křesťanská organizace zaměřená na studenty a jejich

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení PROSINEC 2012 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 10 2015 Měsíčník členů a přátel sboru Očekáváte mnoho, a je z toho málo. Co přivezete domů, to rozfoukám. A proč? praví Hospodin zástupů. Protože můj chrám je v troskách a vy se staráte každý jen o svůj

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení PROSINEC 2012 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Misijní práce + další vzdělávání

Misijní práce + další vzdělávání Apoštolská církev ve spolupráci s NLI Europe Zakládání nových sborů Moravskoslezská oblast 2005-2011 Hlučín Jablunkov Opava Nový Jičín Orlová Příbor Zkušenosti i výzkumy ukazují, že nejefektivnější způsob

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Kdo by si v obchodě vybral shnilý pomeranč nebo banán namísto zdravého? Kdo by si koupil nakřáplé vajíčko nebo prasklý hrnek? Vždycky raději sáhnu vedle a vezmu si to lepší. A je to tak správně, je to

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře 1 Harmonogram Harmonogram PÁTEK 17:00 Registrace a večeře 19:30 Uvítání a chvály 20:15 Vyučování I (Otázky a odpovědi) 21:45 Pauza (15 min) 22:00 Alternativní program (večer chval, čajovna, pinec... )

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH Přečtěte si jeden z mnoha hospicových příběhů. Příběh paní Dity se díky jejímu věku možná maličko liší od příběhů staříků a křehkých stařenek. Poselství však zůstává stejné:

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci,

DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci, DÍVEJTE SE KOLEM SEBE... DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci, chudobě či přírodní katastrofě

Více

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas!

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! U nás se poslední měsíc nesl v duchu končícího školního roku a blížících se Vánoc. Výletovali jsme, uklízeli, učili se na závěrečné zkoušky, psali závěrečné zkoušky, loučili

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Boží slib daný Abramovi

Boží slib daný Abramovi Bible pro děti představuje Boží slib daný Abramovi Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Informátor. sboru Vojkovice

Informátor. sboru Vojkovice Informátor sboru Vojkovice zima 2015 1 Slovo kazatele Kamil Majer Milá vojkovická rodinko. Stojíme na prahu nového roku. A toto období, bývá obdobím, kdy rekapitulujeme a hodnotíme rok přechozí a dáváme

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Vánoční besídka IV. A

Vánoční besídka IV. A Vánoční besídka IV. A Svazek 1, Vydání 1 Prosinec 2015 Základní škola a Gymnázium Vodňany Časopis dětí ze Základní školy Bavorovská ve Vodňanech Uvnitř tohoto vydání: Nejdůležitější body: Hedvábná stezka

Více

O nás 3/2014. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

O nás 3/2014. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 3/2014 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Milí čtenáři, bratři a sestry, všude se setkáváme s nejrůznějšími problémy. V našich každodenních životech doma a v zaměstnání, v politice, v církvi

Více

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto.

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto. Drazí přátelé! Vážená ARCHO!! Jsem tomu velmi ráda, že my, resp. naše služba, máme tak skvělé přátele v Čechách! Jsme ohromně vděčni za vaše modlitby, za vaši pomoc pro nás! Naše děti jsou oblečeny, obuty,

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více