Sbor Církve bratrské v Havířově

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sbor Církve bratrské v Havířově"

Transkript

1 Roč. 9, číslo 1/2006 Sbor Církve bratrské v Havířově Toto praví Hospodin: "Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost. Iz 56:1 Verše na rok Úvodník Tomáše Holubce 4 Máte chvilku čas? 5 Modlitba optimisty 7 Fotogalerie ze života sboru 8 Staršovstvo 10 Náš pracovní úřad 11 Když se řekne dorost 12 Školka 13 Setkání seniorů 14 Co nebylo dopovězeno 16 Spasíbo 18 Půlnoční v Orlové 19 Rozhovor: Sílu mi dává Bůh 20 Konec roku 20 Tradiční výměna cukroví 21 Logos 22 Dětem: Kdo získá zlato 23 Pozvánky 24 Inzerce 25 Kontakty na vedoucí služeb 26 Smějeme se: Třetího dne 26 1

2 Pravidelná setkání Sbor Havířov Shromáždění neděle 9 00 čtvrtek Modlitební chvíle neděle 8 30 Dorost pátek Koinonia pondělí Stanice Orlová Shromáždění neděle Modlitební shromáždění středa Dorost úterý Stanice Frýdlant nad Ostravicí Shromáždění neděle Další aktivity: Mládež pátek Bus pro mládež pondělí, středa, čtvrtek, sobota Bus pro děti čtvrtek Tensing (ve spolupráci a YMCA) Pondělí Návštěva domova důchodců podle domluvy Skupinky podle domluvy Kontakty Kazatel: Tomáš Holubec, Fryštátská 21, Havířov, tel.: , Vikář: David Kubíček, Okružní 936, Orlová-Lutyně, tel.: , , Starší: Vláďa Bednář, Orlí 5, Havířov, tel.: , Ivo Kupský, Dlouhá 101c, Havířov, tel.: , Jarek Slováček, Moskevská 2a, Havířov, tel.: , Vašek Litvan, Bezručova 739, Orlová Ken Pitcher, Nová Ves 300, Frýdlant, tel.: , Sbor: Církev bratrská, Fryštátská 21/922, Havířov-Suchá, IČO: Hlavní účet: /0800 Podúčet pro dorost: /0800 Podúčet pro mládež: /0800 Orlová: Církev bratrská, Lutyňská 350, Orlová, tel.: kontakt: P. Kašuba Č.ú /0800 Frýdlant: Beskydy Mountain Academy, Dvořákova Frýdlant n. O. kontakt: Ken Pitcher Č.ú. 2 KB /0100

3 Verše na rok 2006 Sbor Havířov Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás. Ř 15:7 Stanice Orlová Hospodin pro své veliké jméno svůj lid nezavrhne, vždyť z vás hodlá učinit svůj lid. I Sam 12:22 Stanice Frýdlant Tu vstal, pohrozil větru a řekl moři: "Zmlkni a utiš se!" I ustal vítr a bylo veliké ticho. A řekl jim: "Proč jste tak ustrašení? Což nemáte víru?" Mk 4:39-40 Staršovstvo Hřích nad vámi už nebude panovat; vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí. Ř 6:14 Besídka O Hospodinově milosrdenství chci zpívat věčně, svými ústy v známost uvádět tvou věrnost po všechna pokolení. Žalm 89:2 Dětský klub Plavčíci 1S 3,18 Samuel mu tedy oznámil všechno a nic před ním nezatajil. A on řekl: "On je Hospodin. Ať učiní, co je dobré v jeho očích." I Sam 3:18 Dorost Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný. Žalm 103:8 Mládež Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější? Mt 6:26 Diakonský tým Odvažujeme se to říci, protože důvěřujeme v Boha skrze Krista. II Kor 3:4 Evangelizační tým Toto praví Hospodin: "Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost. Iz 56:1 Služba v Nemocnici /KKC/ To ti kladu na srdce, synu Timoteji, ve shodě s prorockými slovy, která byla o tobě pronesena, abys jimi povzbuzen bojoval dobrý boj a zachoval si víru i dobré svědomí, jímž někteří lidé pohrdli a tak ztroskotali ve víře. I Tim 1:18-19 Chválící skupina A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná. I Kor 15:58 Domácí skupinky Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost. Žalm 91:4 Časopis Brána Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit. V Jeruzalémě dojdete potěšení." Iz 66:13 "A ty, Izraeli, služebníku můj, Jákobe, tebe jsem vyvolil, 3

4 Úvodník Milí přátelé, bratři a sestry! Na prahu nového roku 2006 se můžeme dopředu dívat s nadějí. Věříme Pánu Ježíši Kristu, který svým učedníkům říká: já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku." Mt 28:20. Máme před sebou významné události a také některé novinky. Především se modlíme za požehnání pro satelitní evangelizaci PRO CHRIST 2006, která se rychle přibližuje ( březen v Havířově). Využijme své modlitební záložky. Nosme v srdci obraz naplněného sálu v KD P. Bezruče, kde sedí lidé, které osloví skrze slovo U. Parzanyho Boží Duch. Může tam být i váš soused, přítel nebo někdo z nejbližších Od 14. února začneme Školku biblický kurz základů víry. Každý je zván! Podrobnosti nejdete jinde v Bráně i na nástěnce. Tímto číslem Brány zveřejňuje staršovstvo Náš pracovní úřad. Pokud ještě nesloužíte, nebo se za svoji službu modlíte, sledujte aktuality! Máte-li podněty, co do pracáku zařadit, ozvěte se staršovstvu. Na příští měsíce jsme naplánovali ucelené tématické bloky pro nedělní kázání. Najdete je jinde v Bráně. Blíží se výroční členské shromáždění, které proběhne v neděli 26. února po shromáždění. Prosím počítejte s tím a oběd si plánujte na trochu pozdější hodinu. V červnu budeme mít opět sborový den na přehradě, dá-li Pán zase s nějakým křtem. Můžete přemýšlet, čím přispět do odpoledního programu a také proste za pěkné počasí. Mládež už v plném tempu pracuje na letním ingliškempu. Stůjme za nimi na modlitební stráži. Dorost se pomalu začíná těšit na červencový letní tábor. Zatím je nedostatek vedoucích. Pokud někomu otevře Pán srdce pro pomoc na táboře, ozvěte se vedoucím dorostu. Ty nejdůležitější události, které smíme vyhlížet, se však často nedají přesně zformulovat. Doteky Ducha svatého, nové pokání, uzdravení Boží mocí, proměna pokřivených vztahů, správná rozhodnutí, odvážné kroky víry, ale i třeba nepatrné, zdánlivě všední záblesky Boží milosti a radosti v našich životech. Mějte jich letos hodně! Váš Tomáš Holubec Citáty Bůh potřebuje lidi, kteří by pracovali na maličkostech. Těch, kteří chtějí pracovat na velkých věcech, má dostatek. F.Ch.Oetinger Když Bůh dlouho mlčí, chce promluvit. Gertrud von Le Fort Nedokážeme si ani představit, co Bůh dokáže udělat ze střepů našeho života, jestliže mu je úplně odevzdáme. Blaise Pascal 4 potomku Abrahama, mého přítele, tebe jsem vychvátil z končin země,

5 ProChrist 2006 Máte chvilku čas? Ve středu 11. ledna jste mohli ve městě potkat několik žlutých autíček. U nich jste mohli potkat i mladé lidi z našeho sboru (vím o dvou:-)) Jedním z nich byl Bohuš Niemec, který byl tak laskavý a odpověděl mi na pár otázek. LP O co vlastně šlo? Byla to vlastně akce, která měla propagovat ProChrist. To znamená, že na jeden den sem přijelo sedm Smartů, těch malých autíček, které byly polepené reklamou na ProChrist. Jejich řidiči byli vybraní na celý týden. Oni s těmi Smarty objížděli každý den jiné město, ve středu byli v Havířově, ve čtvrtek v Opavě, v pátek v Třinci a pořád stejní řidiči. Sedm lidí plus dobrovolníci z toho města. Původní záměr byl takový, že autíčka budou jezdit a odvážet lidi od nákupních center a pak se bude s nimi mluvit a zvát je na ProChrist. Nakonec to dopadlo jinak, protože by to bylo neúčelné. Takže se auta zaparkovala na několika místech, my jsme si přisedli k řidičům nebo jsme tam stáli, rozdávali letáky, zvali na ProChrist a mluvili s lidmi - o tom autě, proč to auto slouží zrovna této akci. Lidé si převážně mysleli, že je tam chceme prodávat, a že se pořádá nějaká velká akce, proto jsou ta auta tady. My říkáme, že ne, ta auta propagují docela jinou akci. Daleko lepší akci. Takže to bylo hodně dobré. Odkud byli ti řidiči - z Německa, z Prahy nebo z kraje? Ti řidiči byli od nás z kraje. Byli to lidé, kteří prošli výběrem. Kriteria byla: počet najetých kilometrů bez autonehody a možnost vzít si dovolenou a jezdit celý týden. A samozřejmě to byli lidé z evangelikálních sborů tady ve Slezku: Opava, Třinec, Ostrava a další. Kde jsi byl Ty? Auta byla vlastně u Tesca, u Kauflandu a to jedno, kde jsem byl já, bylo v Elánu zaparkované uvnitř, vedle toho Renaulta, který se tam prodává. No a právě v tom Elánu bylo asi nejvíc lidí. Ráno tam byl Lukáš a nějak o půl jedné jsem přijel ze školy. On musel do práce, tak jsme se vystřídali. On sundal tričko, já jsem si ho oblékl. Tričko ProChrist. A začal jsem rozdávat ty letáky, které byly jako propagace. No a postupem času tam začalo být čím dál víc lidí. Jak to probíhalo? O čem jste mluvili? Zpočátku to bylo takové, že člověk se trošku bál ty lidi oslovit, ale když už se člověk do toho trošku dostal, tak už nebyl problém. Ti lidé se zastavovali a ptali se hlavně na to auto, tak jsme chvilku mluvili o něm a pak jsme přešli na ProChrist. Byli tam někteří lidé, co měli nějaký zájem, takový trošku hlubší, tak jsme jim rozdávali Nové Zákony - ty jsme tam měli asi čtyři. Potom tam byla nějaká křesťanská literatura. Kolik vás bylo? Zpočátku jsme tam vlastně byli dva, pak tři, pak čtyři... A ti čtyři, to byl takový ideální počet, protože když nás tam bylo míň, tak se to nedalo všechno stíhat. zavolal jsem tě z odlehlých míst, řekl jsem ti:»ty jsi můj služebník, 5

6 Protože tam bylo dost lidí... No, právě s tím to bylo takové... ten, co objednával pozvánky, říkal, že pro Havířov stačí tisíc pozvánek. A hlavní šéf Smartů objednal dva tisíce, že tisíc je málo. Měli jsme tam být do šesti a o půl páté jsme rozdali poslední pozvánky, potom jsme už rozdávali i ty velké plakáty. Takže jsme měli z toho radost. Vlastně Havířov bylo jediné město, kde se rozdaly všechny ty pozvánky. Právě v tom Elánu to bylo dobré, že tam bylo hodně lidí... Během hodiny jsme oslovili nějakých sto, možná sto padesát lidí. Měl jsem z toho radost. Jaké byly reakce? Někdy... Například jedna starší paní se mnou mluvila a vyptávala se mne. A říkala, jak to, že mladí lidé dělají propagaci takovéto akci. Že dnešní mládež je strašně zkažená, že je ráda, že tady někoho vidí a že mi přeje, abych našel nějakou dobrou ženu, protože ty holky jsou dneska všechny zkažené. A takových lidí tam bylo víc. A zas tam člověk potkal takové lidi, co se na něho strašně škaredě zatvářili, nebo se chovali tak trošku škaredě a bylo to chvílemi takové nepříjemné. Člověk by si to měl někdy zkusit, protože je to strašně fajn věc nějak propagovat takové akce evangelizační, ale tak trošku už potom člověk neví co mluví. Když je toho hodně... A já už jsem si potom kolem čtvrté hodiny musel dát na chvilku pauzu, protože jsem byl hotový. Trošku mě bolela hlava, tak jsem si dal kafe a zas to bylo v pohodě. Takže to bylo fajn. I to, že jsme všichni měli trošku jiný styl. Jak přišel Tomáš Klimecký, on je takový akční člověk: odchytne na ulici a poví. Já jsem spíš oslovoval ty lidi, kteří trošku zpomalili, kteří procházeli, tak ne, ale Tomáš, on má dlouhé nohy, udělal dva rychlé kroky, chytnul toho člověka a nabízel mu letáky. Takže to bylo fajn. Tak jste se doplňovali. A s nějakým otevřeným nepřátelstvím jste se nesetkali? Že by vám lidé nadávali? Přímo nadávali ne, prostě nechtěli s námi mít nic společného. Prostě, dejte nám pokoj, vypadněte. Ale že by nám nadávali, co tam děláte, tak to ne. Já si myslím, že jsme se všichni snažili hodně se usmívat na ty lidi a nevnucovat se. Ne, že bychom je nějak tlačili. Ale vždycky, když jsme oslovovali, tak: promiňte, máte chvilku čas? Můžeme vás oslovit? Můžeme vás pozvat? Ale ne takové to: Stůjte! Tady máte pozvánku. Takže tam šlo o to nejen pozvat takových tisíc lidí, ale mluvit s těmi lidmi. Říct jim, o co jde - a někdy se stávalo, že ty rozhovory byly i patnáctiminutové, s některými, kteří se trošku začali bavit. Oni říkali nějaké svoje věci ze života a člověk na to nějak reagoval. A ptali se. A nevyskytl se třeba někdo, kdo by vás poprosil o modlitbu? Chtěl mluvit o křesťanství? Mně třeba ne, ale vím, že se tam spolu kluci modlili. Protože nás tam bylo pět, tak jsme každý kousek toho prostoru zabrali. A o křesťanství jsme mluvili. Bylo tam celkem dost lidí, hlavně starších, co třeba chodí do katolického kostela, co jsou nějak věřící nebo co někam chodili a teď nikam nechodí nebo tak. Tak s nimi jsme se bavili o křesťanství a zvali jsme je. Takže to bylo fajn. 6 tebe jsem vyvolil, nezavrhl jsem tě.«

7 Můžou se lidi ve sboru za něco modlit? Myslím, co se týče ProChrist? Já myslím, že se určitě mohou modlit za tu akci. Aby se zaplatila, protože nájem toho sálu Kulturního domu Petra Bezruče bude vlastně hodně drahý. A aby přišlo co možná nejvíc lidí, protože to je celkem odvážný projekt naplnit celý ten sál, ale doufám, že s Boží pomocí to bude. Já jsem rád za takovou akci a myslím si, že lidé můžou pozvat - jestli mají nějakého známého člověka, tak ho můžou pozvat a být s ním. Já si myslím, že to bude pro Havířov velmi dobrá akce, tak se na to těším. Díky moc. Co to přineslo konkrétně Tobě? Já jsem měl radost, že jsem v tom mohl pomoct, protože moc lidem se do toho nechtělo a já si myslím, že je to důležitá věc. Byl jsem rád, že to skončilo, ale když to skončilo, tak jsem měl radost z toho, že jsem mohl být součástí něčeho takového, takové akce. Měl jsem radost z toho, že jsem s těmi lidmi mluvil. K zamyšlení Modlitba optimisty Děkuji za nepořádek, který musím uklidit po návštěvě, protože to znamená, že mám přátele. Děkuji za daně, které musím platit, protože znamenají, že mám práci. Děkuji za trávník, který musím pokosit, za okna, která je potřeba umývat, za okapy, které volají po vyčištění a údržbě, protože to znamená, že mám dům. Děkuji za oblečení, které mám trošku těsné, protože to znamená, že mám co jíst. Děkuji za stín, který mne provází při práci, protože to znamená, že máme slunce. Děkuji za neustálé stížnosti na vládu a na politiku, protože to znamená, že máme svobodu slova. Děkuji za velký účet za topení, protože to znamená, že je nám teplo. Děkuji za paní, která sedí za mnou v kostele a dráždí mne svým děsným zpěvem, protože to znamená, že slyším. Děkuji za stohy prádla k vyprání a k vyžehlení, protože to znamená, že moji milí jsou mi blízko. Děkuji za budík, který se ozývá ráno co ráno, protože to znamená, že žiji. Děkuji za únavu a za bolavé svaly na sklonku dne, protože to znamená, že jsem mohl sloužit druhým. (Sborový list CB Pardubice 2004) Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. 7

8 Ze života sboru Popřáli jsme k narozeninám Alence Kovalové z Karviné. Bratr kazatel jí přečetl verše z 1P 1, Ač jste ho neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí, a tak docházíte cíle víry, spasení duší. 1P 1,8-9 Bratr kazatel Tomáš Holubec nám posloužil slovem. Mluvil o strachu, který nás svazuje a ochromuje náš duchovní život, o tom, čeho všeho se může strach týkat, o tom, kde najdeme pomoc a co k tomu říká Pán Bůh. (Iz 41,8-16) N E Z A P O M E Ň T E bude v 10:30 po nedělním shromáždění členská schůze sboru. 8 Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti...

9 Našimi hosty byli manželé Honza a Jarka Obrtelovi z Ostravy a Daniel Kaczmarczyk Z Českého Těšína Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat. Žd 4, Honza Obrtel nám řekl něco o sobě, o tom jak uvěřil, i o tom, co je před nimi. V kázání mluvil o Božím Slově (Žd 4,12-13). Daniel Kaczmarczyk hovořil o své službě. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, 9

10 Staršovstvo Zprávy ze staršovstva a V únoru 2006 začneme pro zájemce "Školku" - biblický kurz základů. Je určen pro čerstvé křesťany ale i pro každého, kdo si chce připomenout základy křesťanské víry. Věříme, že každý obrácený křesťan má sloužit a k tomu dostal od Pána Boha nějaký nástroj, dar. Chceme, aby to tak bylo i v našem sboru, protože tam, kde každý zapojí své obdarování, Boží království rychleji roste. V Bráně i na nástěnce najdete "Náš pracovní úřad". Má pomáhat, aby se zlepšovala organizace služby a aby nikdo nemusel zůstat stranou. Rozhodli jsme, že na příští měsíce určíme vždy konkrétní téma pro nedělní kázání. Najdete je v Bráně i na nástěnce. Hledáme vedoucího pro budoucí evangelizační tým a sestavili jsme náplň jeho služby na r Aktuálně si jeden oslovený bratr vzal měsíc na rozmyšlenou. Setkali jsme se s vedoucími naší mládeže a jsme za jejich práci velmi vděční. Hovořili jsme dost otevřeně o některých radostech i starostech a skončili společnými modlitbami za konkrétní věci v mládeži i ve sboru. Hovořili jsme o možnosti statutu samostatné kazatelské stanice, jak ho stanoví Řád CB, v souvislosti s našimi stávajícími stanicemi, které rostou. Rozhodli jsme, že se náš sbor stane členem České evangelikální aliance /ČEA/, která sdružuje evangelikální církve a některé křesťanské organizace. ČEA chce být hlasem evangelikálů v ateistické ČR a patří pod střechu evropské Evangelikální aliance /viz Rozhodli jsme, že se vrátíme k praxi jarních a podzimních úklidů naší modlitebny formou společné brigády. Dostali jsme žádost sboru CB Frýdek o podporu jejich misionářky na Ukrajině v dětském domově "Otčij dom". Rozhodli jsme, že se k tomu vrátíme při schvalování nového rozpočtu na rok V posledních měsících se v každé schůzi staršovstva vracíme k seznamu lidí, kteří do sboru přestali chodit anebo se pohybují úplně na okraji společenství. Radíme se, jak je povzbudit, ale i napomenout, a za všechny se jmenovitě modlíme. Věříme, že Pán Bůh jim může dát novou milost. Příští schůzi staršovstva máme ve středu 15. února Tomáš Holubec 10 pravím ti:»neboj se, já jsem tvá pomoc.«

11 NEDĚLNÍ KÁZANÍ v příštích měsících: ÚNOR - Ježíš je vítěz BŘEZEN - Evangelizace DUBEN - Pokání KVĚTEN - Vztahy v rodině ČERVEN - Společenství věřících Náš pracovní úřad /kontaktujte staršovstvo/ To všechno působí jeden a týž Duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce. I Kor 12:11 Nezanedbávej svůj dar, který ti byl dán I Tim 4:14 Večeře pro staršovstvo Co Kdy Poznámka Kdo 1 x měsíčně Schůze 5-7 lidí, středa 17:00 h v modlitebně Modlitební párky Příležitostně Modlitební snídaně staršovstva 5 lidí, 6:30 h v modlitebně Člen evangelizačního týmu Zkus to??? Vedoucí domácí skupinky 1 x 14 dní Mohly by vzniknout nové skupinky Úklid zpěvníků po nedělním shromáždění?? Vaření kávy a čaje po nedělním shromáždění Služba u otevřených dveří po shromáždění Odklízení sněhu při kalamitě Kontakt Ivona Heczková? Lopat máme dost?? Neboj se, červíčku Jákobův, hrstko Izraelova lidu. 11

12 Skupinky Skupinka maminek: každou druhou středu v 9 hod. dopoledne v modlitebně (i s dětmi). Kontakt: Bára Holubcová, program: vyučování, sdílení, modlitby. Skupinka u Maňásků: co 14 dní v pátek ve 20:00 hod. u Maňásků v bytě. Vedoucí: Zdeněk Maňásek, program: každou skupinku má vedení někdo jiný, 1. část sdílecí, modlitební, 2. část - studium. Skupinka u Drahotůských: co 14 dní v úterý v 16:00 hod. v bytě rodiny Drahotůských (Havířov-Podlesí). Vede: Tomáš Holubec. Kontakt: (Nikol). Modlitební skupinka: podle možností co 14 dní v úterý v 18:45 hod. v domě s pečovatelskou službou na ul. Mládežnické. Program: modlitby za známé a přátele, za potřeby sboru, lidi ve sboru, město apod. Jste srdečně zváni! Kontakt: L. Poliačiková ( ), M. Sedláčková. Klukovská skupinka: co 14 dní ve čtvrtek v 18:00. Vede Kuba Čech. Další mládežnické skupinky: info u Petra Burkota Dorost Když se řekne dorost Chodím do dorostu už dlouho, ale nikdy jsem moc nerozuměla tomu názvu. A nevím, jestli ho dobře chápu i teď. Ale dnes nechci mluvit o názvu. Chci Vám říct, co vlastně pro mě dorost znamená. Když se řekne dorost, nevybaví se mi jen pátek, 5 hodin večer a nějaké slovo, ale představím si ty lidi, zážitky a v neposlední řadě Boha. Lidi, kteří dorost vedou, kteří ho tvoří a také lidi, kteří tam chodí. Když se řekne dorost, vybaví se mi dobro, radost, sranda, mladost, avšak i starosti, se kterými tam ti lidé přišli. Vždycky mě fascinuje, jak se tam najednou všechny ty starosti ztratí, prostě se nějak rozplynou A asi vím proč. Není to nějakým kouzlem, je to těmi lidmi. Je to díky vedoucím, díky Davidovi, který se často a ochotně ztrapňuje, aby upoutal pozornost na to, co se právě říká. Díky jeho slovům, nápadům, scénkám a velkému hereckému nadání. Je to díky Lýdii. Vždycky když ji vidím, zvedne mi náladu její hezký úsměv nebo krásný zpěv. Také ona má velké herecké nadání. Je to díky Peťovi K., a jeho vtipům, průpovídkám a smíchu, který zahřeje na duši. Díky jeho ochotě a starosti o dorostence. Je to díky Peťovi V., jeho skvělým nápadům, schopnostem lidi rozesmát a pomoct jim, díky ochotě povídat si s nimi. Je to díky Tamaře, jejímu smíchu a radosti, kterou rozdává, i když je sama smutná. Díky její ochotě pomoct a obětavosti pro druhé. Je to díky Zuzce, její moudrosti a jemnosti. Díky její starostlivosti o bezpečí druhých. Je to díky všem a jejich víře a lásce k Bohu. Oni jsou nám vzorem a zároveň blízkými přáteli, kteří na nás myslí, modlí se za nás a pomáhají nám zbavit se všech těch starostí. Tak asi toto se mi vybaví, když se řekne dorost. Díky za všechno. Adéla 12 Já jsem tvá pomoc, je výrok Hospodinův, tvůj vykupitel je Svatý Izraele

13 "ŠKOLKA" Mojžíši, nech toho a normálně se umyj! MOJŽÍŠ, RANNÁ LÉTA Zveme vás srdečně na Biblický kurz základů víry, tzv. "školku" Jak dlouho? Kde? Od kdy? Únor - červen 2006, každé druhé úterý 17:00-18:30 h V jídelně modlitebny Od úterý 14. února v 17:00 h Kdo vyučuje? T. Holubec, J. Slováček a V. Bednář Cíl? Poznat základní učení Bible - od A do Z Občerstvit si základní učení Bible - od A do Z Témata? Stát se učedníkem - Kurz jistoty - Kurz křesťanského života - Růst v Kristu - Zralost křesťana...budeš jásat k chvále Hospodina, budeš se chlubit Svatým Izraele." 13

14 Okénko Diakonie V prosinci ( ) proběhlo Vánoční setkání seniorů. Děkuji všem, kteří se ochotně podíleli na programu, "dorosťákům", kteří přišli zazpívat a zahrát. Danka H. Sešli jsme se v hojném počtu, a to nejen členové sboru, ale i naši manželé, děti, přátelé. Mladí věkem i duchem. Zazpíval nám dorost. A i když to na této fotce vypadá, jako by se kácela modlitebna, není tomu tak vydržela. Bohužel to ostatní, ať už hudební vystoupení dětí, slovo Tomáše Holubce nebo svědectví manželů Legátových a jiných, zdokumentováno nebylo 14 "Utištění ubožáci hledají vodu, ale žádná není; jazyk jim žízní prahne.

15 A po programu nás čekaly nazdobené stoly, které se prohýbaly pod nejrůznějšími dobrotami od vánočního cukroví, přes zákusky, chlebíčky nebo masové rolády až k vitamínovým bombám. Organizátorky byla odchyceny v kuchyni. DĚKUJEME! Při jídle a povídání jsme strávili zbývající čas. Bylo nám spolu dobře. Já Hospodin jim odpovím, já, Bůh Izraele, je neopustím. 15

16 Co nebylo dopovězeno na setkání staré generace (seniorů) (z časových důvodů) Jak být ještě ve stáří užitečný? "Ti kdo jsou štípení v domě Hospodinově, ve stáncích Boha našeho kvésti budou. Ještě i v šedinách ovoce ponesou, spanilí a zelení budou, aby hlásali, že Hospodin je skála..." Ž 92,14-16 Tímto slovem je dáno zařazení staré generace v obecenství Božího lidu. Ke spanilosti (šlechetnosti a důstojnosti) patří pocit, že ještě k něčemu jsem užitečný a že mne ještě někdo potřebuje. Ke spanilosti nepatří však negativní kritika, ke které má stáří blízko. Stejně k ní nepatří, když stáří kolem sebe šíří klima, že všemu rozumí, vždycky má pravdu a vždy bývá v právu. V takovém ovzduší nelze kvést, zelenat se, nést ovoce víry, lásky a naděje ani ovoce Ducha sv. Mladá i stará generace se mají navzájem doplňovat různými obdarováními Ducha sv., která přijali od Boha, aby si jimi ve spolek sloužili. Když nastupoval jeden mladý kazatel do sboru, uslyšel od starého, zkušeného kazatele moudrou radu, kterou po létech působení v tom sboru velice oceňoval: "v tomto sboru si nejdříve získej přízeň starších bratří a sester, protože v nejstarší generaci, když se s ní sžiješ, když ji budeš mít rád, budeš k ní trpělivý... je tvoje klíčové postavení. Sbor tu má různé generační vrstvy. Pamatuj na důležité slovo - poslední ve Starém Zákoně: 'aby bylo nejprve obráceno srdce otců k synům a pak teprve srdce synů k otcům...' (Mal.3,24) Kde se to ve sboru nedodržuje, dochází ke konfliktním situacím - nastává 'ranění území prokletím' - nedorozumění mezi generacemi. Aby k tomu nedocházelo, musí se o to všichni přičinit. Obě generace si mají sebe navzájem vážit, ctít, naslouchat si a hledat odpovědi na to, co je Boží vůle. Duchovní dary, které mají staří i mladí, je potřeba, aby se navzájem doplňovaly... " Po létech, kdy ze sboru odcházel na jiný sbor, nelitoval, že uposlechl této rady. Ještě jednu poznámku, která se mi jeví jako důležitá: Současná překotná doba změnila pohled na život a jeho průběh. Dříve se život vnímal jako štafetový běh. Mladí si vážili starých lidí, obdivovali jejich moudrost, chodili se k nim radit. Staří lidé byli zahrnováni úctou a považováni za pilíř každého společenství. V rychle měnící se současné době je všechno v pohybu. Změnilo se i postavení stáří a starých lidí. Jejich poznatky a zkušenosti jsou vyhlášeny za neplatné. Staří lidé jakoby byli překážkou, která brzdí životní tempo. V moderní době je oceňován výkon, rychlost, úspěch a okamžitý prožitek a užitek. Současný člověk dnes sází a zítra chce sklízet. Požaduje se co největší kvantum znalostí, ale nikdo se neptá po moudrosti. Přestal se dívat na život jako na štafetový běh, v němž má každý vyhrazený svůj úsek a má vyhrazený i čas. Tato proměna doby má svůj ohlas a ozvěnu dnes i v církvi. Není vždy a všude přijímán Boží řád pro vztah generací. Zestárlý ap. Pavel učí chápat mladého Timotea, že Pán Bůh nezačíná s každou generací vždycky všechno od počátku znovu. ON syny svěřuje otcům víry. Saula Tarzenského, který se má stát ap. Pavlem - svou vyvolenou nádobu - svěřuje damašskému Annaniášovi, mladého 16 Na holých návrších otevřu vodní proudy,

17 Timotea svěřuje ap. Pavlovi. Žádná mladá generace nemůže sloužit jinému Bohu, než Bohu svých otců. A od těchto duchovních otců se smí a má učit poznávat Boha zjeveného v Pánu Ježíši Kristu. Na toto navazování generací myslil starý apoštol jako na Boží řád v Božím království, když psal mladému Timoteovi druhý dopis a v něm slova: "A ty synu můj,co jsi slyšel ode mne před mnoha svědky, předej to a svěř to lidem věrným, kteří budou schopni zase jiné učiti. Svěřený poklad chraň mocí Ducha sv., který v nás přebývá. "( 2 Tim.1,2 ) A nakonec: Kdybych měl osobně říci jak rozumím tomu být užitečným ve stáří, pak bych to asi vyjádřil takto. I v této etapě životní cesty chci stále zůstat učedníkem, který se učí od svého Mistra. Učí se dívat po životě v církvi a předávat dál svá pozorování a naučení, které jsem nasbíral jednak z Písma sv., jednak z literatury, jednak z vlastního životního příběhu, ale i z životních příběhů jiných lidí. Poznání z Bible získané samostudiem, zkušenosti vlastní i odpozorované - nikomu je nevnucovat, ale tam, kde je zájem je slyšet, tam je chci sdělovat a tak jimi posloužit. V průběhu života mi velice pomáhalo slovo apod. Pavla: "Umím žít skromně, umím mít také hojnost, být nasycen i hladový, mít nadbytek i nedostatek. Všecko dovedu v Kristu, který mne posiluje." ( Fil. 4,12-13 ) Jde o úžasnou adaptibilitu přizpůsobivost, která brání zatuhnutí. To není laciná filosofie. Je to draze vykoupené umění života, k němuž má stáří pro bohaté životní zkušenosti lepší přístup než mládí. Život v postmoderní době je komplikovaná záležitost. Stáří je nejvhodnější doba ke zjednodušování života, navíc tu pomáhá skutečnost, že život se očividně krátí. A to nám může pomáhat uvolňovat se ze spletiva pozemského života. A tak bych chtěl ukazovat svým milým v rodině i v církvi, že je možné žít s Pánem Ježíšem tak, že se člověk nemusí trápit nad tím co nemá a ani mít nemůže a nemusí, a při tom být radostně vděčný za všecko, co dostal, dostává a ještě dostane. Ke zjednodušování života patří i to, že se nezatěžuji něčím, s čím se beztak nedá nic dělat. Ke svému životnímu realismu usiluji přidat kus křesťanského optimismu, protože jsem přesvědčen, že se žádný člověk nerodí jako optimista nebo pesimista. Tím se v průběhu života stává. Protože stáří bývá nakloněno k mrzutosti, abychom se jí vyhnuli, měli bychom se pro dobro své i svého okolí křesťanskými optimisty stávat. Rád bych byl ve svém stáří přívětivý a shovívavý, ale stojí mě to vždy velký zápas se svou povahou. Přínos užitečnosti stáří vidím především v tom, abych byl příkladem pro všechny v řeči, chování, lásce, víře, čistotě, ve věrnosti, v sebezapírání a v sebekázni (ono biblické "budiž sebepilen"). To se mi ukazuje jako cesta k "utěšenému stáří" ( G 25,8 ) Na jeho konci bych pak chtěl potichu slabikovat: "Dobrý zápas jsem bojoval, svůj běh jsem dokončil, víru jsem zachoval". ( 2 Tim. 4,7 ) Už dnes, když se ohlížím nazpět, až ke své dřevěné kolíbce, do které mě položili, když jsem se narodil... tak se mi zdá, že je to zázrak, že tu ještě jsem a pokud tu ještě budu, chtěl bych prožívat s Boží milostí každý den jako zázrak svého stáří. Zdeněk Chromčák, kazatel CB v důchodu uprostřed plání prameny vod, 17

18 S P A S Í B O!!! Milí přátelé, díky moc vám všem, kdo jste otevřeli srdce i peněženky a pomohli o Vánocích odeslat na Ukrajinu vánoční balíčky. Zabalili jsme 24 krabic Vybralo se 3000,-Kč Nakoupili jsme Lego, bloky, fixy, drogerii, oblečení, autíčka, nádobíčko, balóny, švihadlo atd. Na sladkosti jsme poslali 400,-Kč Velké poděkování patří vám všem, kdo jste jakkoli přispěli. Speciální poděkování Jarce M. a Péťovi K.! Barbora Holubcová Vážení bratři, milé sestry, milé děti a rodiče, rádi bychom Vás informovali o tom, že se podařila i letos sbírka dárků pro děti na Ukrajinu. Děkujeme Pánu Bohu. Radost pro Ukrajinské děti 2006 zamířila do místa určení v pondělí 2. ledna tak, aby do cíle na Zakarpatské Ukrajině dorazila na období pravoslavných Vánoc, tedy, od 6. ledna do 8. ledna Balíčky byly rozváženy po vesnicích, sborech, jednotlivých rodinách. Rozdávání bylo spojováno se zvěstí o narození Krista se zvěstí o Spasení v Ježíši Kristu. Rachiv, Jasena, Velkij Bičkiv, Kobilecká Poljana a další místa tam přinášely dárky, které chystaly naše děti, radost a byly ceněny. Složení české výpravy: bratři Petr Kučera, Jan Homolka a Jindřich Škarvan. Jistě připraví z celé cesty textovou i obrazovou dokumentaci. Snímky spolu se závěrečnou zprávou budou k dispozici v Diakonii CB. Stručnou aktuální informaci i fotografiemi najdete od příštího týdne na webových stránkách Diakonie Církve bratrské. Děkujeme Vám všem, kteří jste jakkoliv přispěli a pomohli. Velmi děkujeme všem dětem a rodičům, všem sborům a stanicím Církve bratrské, přátelům za ochotu a vstřícnost. Děkujeme za poskytnuté dary balíčky a finance. Děkujeme za všechny modlitby. Děkujeme za organizační přispění, děkujeme sborům, které se ujaly funkcí sběrných míst pro dárky. Děkujeme i manželům Gelnderovým v České Třebové, v jejichž domě mohla být celá zásilka uložena ke konečnému odjezdu. Sbírky se zúčastnilo na 50 sborů, stanic Církve bratrské a jednotlivců, sběrná místa jsme měli v 9 místech, vybrané finance byly dostatečné na dopravu i na sladkosti pro děti. Na léky bylo vysbíráno cca ,- Kč. Jménem Diakonie Církve bratrské Vám, milé děti a rodiče, vážení bratři, milé sestry, ještě jednou velmi děkuji za Vaše přispění. Přeji požehnaný rok 2006! Eva Čenkovičová, Ředitelka Diakonie CB 18 poušť v jezero změním a zemi vyprahlou ve vodní zřídla.

07-08/09 zpravodaj ks hradec králové www.kshk.cz červenec - srpen 2009 782 slova na prázdniny ŽÍZEŇ JE VELIKÁ! ŽIVOT MI UTÍKÁ? Vzduch se tetelil v poledním žáru a rozmazával tak siluetu ženy, která unaveným

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 11 / 2012 Úvodník 2 Vážení a milí čtenáři! Jsme vděční Bohu, že můžete držet v rukou další číslo našeho časopisu, které

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 9 / 2011 Sloupek 2 Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život,

Více

ZE ŽIVOTA SBORU (A CÍRKVE) OČIMA JEHO SPRÁVCE

ZE ŽIVOTA SBORU (A CÍRKVE) OČIMA JEHO SPRÁVCE ZE ŽIVOTA SBORU (A CÍRKVE) OČIMA JEHO SPRÁVCE MILÉ SESTRY, MILÍ BRATŘI, VÁŽENÍ ČTENÁŘI! I TENTOKRÁT NABÍZÍM NEJPRVE REKAPITULACI TOHO, CO JSME PROŽÍVALI MINULÝ MĚSÍC. Bohumiličtí se po mnoha letech, kdy

Více

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí...

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí... Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE... na pomoc evangelizace dětí... 2/2010 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích

Více

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz červen 2008 4 obsah... úvodní slovo... str.2 rozhovor s o.dušanem... str.3 ohlédnutí za desetiletím farních táborů... str.7 farní tábor 2008... str.8 velehrad

Více

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane!

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane! Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR červenec 2013 Dědictví otců zachovej nám, Pane! 863-2013 66 Zamyšlení Drahé sestry, v minulém zpravodaji jsem se zamýšlela nad naší modlitbou ve

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 25

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 25 KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY 11 / 2013 SBOROVÝ DOPIS Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 25 ÚVODNÍK NOVÉ SRDCE A dám jim jedno srdce a nového ducha vložím do vašeho nitra, odstraním z jejich

Více

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible DUBEN 2006 Dačická farnost, 1. 4. 2006, VII. ročník / 33. číslo, náklad 200 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 1 Katolický dům informuje 3 Manželské společenství v Dačicích Zamyšlení otce Jaroslava

Více

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014 Z obsahu: Oběť Neprodejné, určeno pro vnitřní potřebu sboru ČCE v Hošťálkové Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna

Více

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostravě

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostravě Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostravě Pravidelná shromáždění: Ostrava každá neděle každá středa Frenštát pod Radhoštěm v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. neděle v 15,00 hodin každé 2.

Více

Přinášíme změnu do lidských životů

Přinášíme změnu do lidských životů Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov - Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715 Duben červen 2014 Nehemia Info Přinášíme změnu do lidských životů MISIE A MODLITBA Modleme se k Pánu

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA 20 Zpravodaj Sdružení salesiánů spolupracovníků Vydává: Sdružení salesiánských spolupracovníků, IČ: 00406902, Kobyliské náměstí 1, 182 00 Praha 8 www.ascczech.cz Určeno pro informaci členů ASC. Vychází

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě. (1Tm

Více

MS v lyžování. Izajáš 1,18. Sv. Valentýn. Moc pomluvy. Recept pro vás. Bible, Žalm 19, 1

MS v lyžování. Izajáš 1,18. Sv. Valentýn. Moc pomluvy. Recept pro vás. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské Brnenské tiskové tiskové misie misie č.92 è.88 Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

Farní občasník. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Velikonoční štěstí bez konce. Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008

Farní občasník. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Velikonoční štěstí bez konce. Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008 Farní občasník Časopis farního společenství v Otrokovicích Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008 Velikonoční štěstí bez konce Ježíš byl vzkříšen a my s ním! Jeho milost je v nás, neboť jsme byli pokřtěni.

Více

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013 Sedm příběhů, které stojí za osudy dětí Obsah TeNTO časopis je TišTěN Na ekologickém papíře 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Příběh první:

Více

11/10. Podle svého zvyku. 565 slov na listopad

11/10. Podle svého zvyku. 565 slov na listopad 11/10 Podle svého zvyku Nedávno jsem se bavil s jedním bráchou ze sboru o tom, jak si plánuje svůj všední den. Začal jsem si pěstovat takový zvyk, vyprávěl. Hned, jak přijdu domů z práce, jdu si číst Bibli

Více

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös 04 /10 Prázdninové Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös OBSH: ROZHOVOR S NOVÝM PNEM KPNEM 2 NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKONÍM ROCE 2010/2O11 3 ZNÁTE ŠPUCHOV?...20 NOVÉ PROSTORY

Více

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný Promítat si do obrazu ukřižovaného Ježíše své viny, svá selhání, křivdy, kterých

Více

KOMPAS OBOROH. Večírky vrcholí. Dotazník. Závazek z Kapského Města (3) NEBEND + MÁTA BRNO BŘEZEN/2015

KOMPAS OBOROH. Večírky vrcholí. Dotazník. Závazek z Kapského Města (3) NEBEND + MÁTA BRNO BŘEZEN/2015 KOMPAS BŘEZEN/2015 Večírky vrcholí Dotazník NEBEND + MÁTA BRNO Závazek z Kapského Města (3) PROGRAM NA BŘEZEN 2015 OBOROH Březen 2015 Obsah 2 3 4 7 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Jan Amos Komenský J.

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1 Ročník X leden 2008 číslo ú v o d n í k Využití času Hlavně to zdravíčko, slyšíme odevšad při novoročních přáních. Nedávno jsem v nějaké nepříliš cenné tiskovině četla odpovědi

Více

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA 119 20. 6. 2012 Milí přátelé, úvodník píši v den, kdy mi umřela ve věku 88 roků maminka. Zemřela pokojně a smířeně a její úmrtí jsme vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu očekávali. Přesto prožívám silné

Více

1/2014. Každý z jiné planety aneb Co bychom o sobě měli vědět? Má mongolská přítelkyně Enkhee Tabita dětem

1/2014. Každý z jiné planety aneb Co bychom o sobě měli vědět? Má mongolská přítelkyně Enkhee Tabita dětem e 1/2014 Každý z jiné planety aneb Co bychom o sobě měli vědět? Má mongolská přítelkyně Enkhee Tabita dětem Obsah Dobré čtení 3 5 27 Ty a svět okolo 6 8 Můj příběh 9 11 15 8 Na tobě záleží Nejen pro všechny

Více