Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova XIV. výroční zpráva za školní rok 2007/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414. XIV. výroční zpráva za školní rok 2007/2008 - 1 -"

Transkript

1 Výroční zpráva Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 XIV. výroční zpráva za školní rok 2007/

2 Výroční zpráva obsah Základní údaje o škole... 4 Údaje o pracovnících školy pedagogická část a nepedagogická část... 5 Další vzdělávání učitelů ve školním roce 2007/ Přijímací řízení pro školní rok 2008/ Počty žáků a prospěch... 8 Maturitní zkoušky školní rok 2007/ Údaje o provedených inspekcích Českou školní inspekcí... 7 Hodnocení tříd nižší gymnázium 1.A, 2.A, 3.A, 4.A... 9 vyšší gymnázium 1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.A, 6.A, 7.A, 8.A střední odborná škola 1.C, 2.C, 3.C, 4.C Hodnocení maturit 2007/ Český jazyk a dějepis na nižším stupni gymnázia Matematika Německý jazyk druhý cizí jazyk na NG Anglický jazyk Biologie Chemické úspěchy Fyzika Zeměpis Dějepis na vyšším gymnáziu Občanská výchova, občanská nauka a základy společenských věd Informatika a výpočetní technika Výtvarná výchova Hudební výchova Tělesná výchova Sportovní soutěže Odborná praxe na SOŠ ve školním roce 2007/ Místa výkonu praxe studentů třídy 2.C v termínu května Místa výkonu praxe studentů třídy 3.C v termínu května Místa výkonu praxe studentů třídy 4.C v termínu listopadu Seminář sociální prevence Seminář psychologie Zpráva o průběhu minimálního preventivního programu Zpráva výchovného poradce Projektový den Zpráva o knihovně Zpráva o činnosti ornitologického kroužku Historický kroužek na gymnáziu Olympiáda a recitační soutěž v německém jazyce, 15. ledna Plnění plánu EVVO za školní rok 2007/ Adopce na dálku Časopis Pod Zvičinou Výměnný pobyt s Gymnáziem Trstená Beseda s paní Hanou Truncovou a spolupráce s nadací Člověk v tísni Veřejné sbírky Veřejná sbírka Bílá pastelka Jarní týden v Anglii - ( ) A cyklovýlet kemp Pecka ( ) A cyklovýlet Bojiště Chlum ( ) Animal farm George Orwell Exkurze na hlavním líčení u Okresního soudu v Hradci Králové Návštěva europoslance Cyklistický kurz 2.C Ohlasy na cyklistický kurz Hledání DOBRA A ZLA se třídou 2.C Vodácký kurz 7.A

3 Exkurze do Mladé Boleslavi PZV Vídeň Mikuláš, anděl a čert v MŠ Husova Dětské dny za pomoci studentů Barevná království v MŠ Husova Dětský den v MŠ Pod Lipou Exkurze EXIT HANDI KAPSA, ROK POTÉ, akce konaná dne 20. prosince Velikonoční dílna v ÚSP Seznam akcí školního roku Seznam žáků

4 Základní údaje o škole Název školy, sídlo, právní forma, IČ Zřizovatel školy Ředitel školy, jméno, příjmení, adresa bydliště Všechny druhy a typy součástí školy Gymnázium a SOŠ Hořice, Husova 1414 Gymnázium a Střední odborná škola, Hořice, Husova 1414 Husova 1414, Hořice Příspěvková organizace Královéhradecký kraj IČ Wonkova Hradec Králové PaedDr. Josef Lindauer, Husova 1414, Hořice Gymnázium K/401 Gymnázium všeobecné, denní studium, délka studia 4 r K/801 Gymnázium všeobecné, denní studium, délka studia 8 r K/81 Gymnázium všeobecné, denní studium, délka studia 8 r. Střední odborná škola M/003 Sociální péče pečovatelská činnost, denní studium, délka studia 4 r. (není otevřen) M/004 Sociální péče sociálně správní činnost, denní studium, délka studia 4 r. Datum vzniku školy Datum zařazení školy do sítě škol Celková kapacita školy 19. června 1996, datum účinnosti posledního rozhodnutí od , čj / Gymnázium kapacita 396 žáků, IZO Střední odborná škola kapacita 132 žáků, IZO Seznam zájmových, občanských, případně dalších sdružení působících při škole Spolek přátel školy navázal na bývalé SRPŠ Školní sportovní klub Celkové údaje o škole (dle zahajovacího výkazu ke dni ) počet tříd počet žáků žáků na třídu žáků na učitele gymnázium ,5 14 SOŠ ,0 15 celkem ,375 14,5-4 -

5 Údaje o pracovnících školy pedagogická část Gymnázium a SOŠ Hořice, Husova 1414 Příjmení a jméno Zařaz. Vzdělání Praxe 1. Mgr. Bednářová Lenka učitel Přírod. fakulta Univerzity Karlovy Praha, Ch, Bi Mgr. Čepelková Lucie učitel Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, 3 odborné předměty 3. Mgr. Čípová Jitka učitel Přírodovědecká fak. Univerzity Olomouc, Fy, Ch Mgr. Čížková Petra učitel Pedagogická fakulta Plzeň, Tv, Z Mgr. Gregorová Jarmila učitel Pedagogická fakulta Hradec Králové, Vv Mgr. Hamanová Magda učitel Pedagogická fakulta Liberec, Aj, Ma 4 7. Mgr. Hladečková Klára učitel Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity 5 v Brně, Bi, Ch 8. Ing. Jiřičková Lenka učitel VŠ Zemědělská, Praha Mgr. Holubička Jiří učitel Pedagogická fakulta Hradec Králové, Ma, Fy Ing. Horák Tomáš ICT2 Univerzita Pardubice a DPS pro odborné předměty na 7 fakultě chemicko technologické Pardubice 11. Hozová Blanka učitel Pedagogická fakulta Ústí nad Labem, Aj Mgr. Chalupová Ivana učitel Pedagogická fakulta Hradec Králové, Aj, Rj Mgr. Konířová Jana učitel Filozofická fak. Univerzity Karlovy Praha, Nj, Dě, Rj PaedDr. Lindauer Josef ředitel Přírodovědecká fak. Univerzity Olomouc, Ma, Tv Mgr. Malá Monika VP2 Pedagogická fakulta Hradec Králové, Čj, On Mgr. Nečesaná Dana učitel Pedagogická fakulta Hradec Králové, Čj, Nj Mgr. Nosková Marie VP1 Filozofická fakulta UK Praha, Čj, Vv Mgr. Palouš Marek učitel Pedagogická fakulta Liberec, Aj, Tv Mgr. Pirochová Jiřina učitel Pedagogická fakulta Hradec Králové, Čj, Hv Mgr. Pour Josef učitel Pedagogická fakulta Hradec Králové, Ma, Tv Mgr. Rolfová Věra učitel Pedagogická fakulta Hradec Králové, Rj, D, Nj Mgr. Slámová Eva ZŘ Přírodovědecká fak. Univerzity Olomouc, Tv, Ma Mgr. Slezák Jiří ICT1 Pedagogická fakulta Hradec Králové, Ma, Fy, Prg Mgr. Šandová Šárka učitel Filozofická fakulta UK Praha, Čj, Dě Mgr. Šorma Vladimír učitel Pedagogická fakulta Univerzity Olomouc, Tv, Zsv, On Mgr. Špicar Petr učitel FTVS Univerzity Karlovy Praha, Tv, Ze Mgr. Štěpánek Jiří učitel Pedagogická fakulta Hradec Králové, Čj, Dě PhDr. Tomíček Jan učitel Filozofická fakulta UK Praha, Dě, Rj RNDr. Trkalová Helena učitel Přírodovědecká fakulta UK Praha, Bi, Ma Mgr. Štampachová Petra učitel PF Č. Budějovice, Rj, Vv, Aj Mgr. Zajícová Sylva učitel Pedagogická fakulta Hradec Králové, Vv, Čj Pšeničková Šárka učitel Pedagogická fakulta Hradec Králové Aj, Rj, On 1 Údaje o pracovnících školy nepedagogická část Grenhallová - ekonomka Stř. průmyslová škola Jičín 37 Pechová Alena Fikarová Iva rozpočtářka Stř. ekonomická škola Jičín 26 Westfál Karel BOZP a Stř. průmyslová škola Liptovský Mikuláš 32 školník Luštincová Miloslava asistentka Gymnázium Hradec Králové 24 ředitele Holancová Miroslava domovnice Střední odborné učiliště 31 Na částečný úvazek pracovaly tyto uklízečky: Voděracká Jitka, Zahradníková Jaroslava, Němečková Ludmila, Černá Jaroslava, Filipová Julie, Vávrová Stanislava, Šepková Dana - 5 -

6 Další vzdělávání učitelů ve školním roce 2007/2008 JMÉNO AKCE TERMÍN MÍSTO Lindauer porada ředitelů Hr. Králové Hladečková zkoušky koordinátora EVVO Hr. Králové Lindauer Portugalsko odborná stáž Portugalsko Hladečková EVVO závěr. konference Praha Čepelková studium metodik PP Mladá Boleslav Holubička exkurze elektrárna Trutnov Trutnov Malá, Nosková porada VP Jičín Malá seminář patolog. jevy Hr. Králové Horák, Malá Poslanecká sněmovna Praha Nosková kariérové poradenství Hr. Králové Trkalová HIV / AIDS Hr. Králové Čepelková studium Mladá Boleslav Malá ekonomická praktika Praha Holubička seminář Fy Hr. Králové Hozová seminář Aj Hr. Králové Hamanová seminář Aj Hr. Králové Lindauer porada ředitelů Bedřichov Čepelková studium Mladá Boleslav Hladečková EVVO Olomouc Holubička seminář Fy Hr. Králové Holubička Vyhláška Jičín Nosková seminář Vv Jičín Konířová konference Nj Poděbrady Chalupová seminář Aj Hr. Králové Rolfová seminář Nj Hr. Králové Lindauer porada ředitelů Čelákovice Hladečková EVVO Česká Skalice Čepelková studium Mladá Boleslav Trkalová seminář civilizační choroby Hr. Králové Čepelková Skrytý vrstevnický program Hr. Králové Štěpánek Dě - seminář s exkurzí Nasavrky Konířová Dě - seminář s exkurzí Praha Štěpánek Dě - seminář s exkurzí Praha Čepelková studium Mladá Boleslav Lindauer porada ředitelů Hr. Králové Čepelková studium Mladá Boleslav Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2008/2009 (duben květen 2008) Kód oboru Název oboru 1. kolo další kola poč. přij. poč. přihl poč. přij. poč. přihl poč. přij. celkem K/81 gymnázium (osmileté) K/401 gymnázium (čtyřleté) M/004 sociální péče

7 Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Víceletá gymnázia Kód oboru Název oboru 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 6. roč. 7. roč. 8. roč. Celk. žáků K/801 gymnázium 30/18 30/16 29/20 30/12 26/11 24/13 27/15 26/12 222/ 117 Celk. tříd 8 Kód oboru Název oboru Ostatní střední školy 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Celk. počet žáků K/401 gymnázium 30/23 28/19 22/18 28/21 108/ M/004 sociální péče 32/32 30/29 30/27 32/29 124/117 4 Prospěch žáků ve škole Poč. tříd celk. Třída Počet Prospěl s Prospěl Neprosp. Opak. Prům. Absence na žáků vyznam. prospěch žáka/neoml. 1.A ,58 33,86/0 2.A ,93 46,47/0 3.A ,93 56,96/0 4.A ,15 47,53/0 5.A ,17 62,42/0 6.A ,90 58,0/0 7.A ,10 70,82/0,074 8.A ,78 37,3/0 1.B ,12 59,27/0 2.B ,36 62,6/0 3.B ,33 114,1/0 4.B ,03 64,3/0 1.C ,46 79,25/,097 2.C ,08 62,8/0,77 3.C ,29 88,86/, C ,23 59,2/0 celkem ,09 0,06 Maturitní zkoušky školní rok 2007/2008 k Kód oboru Název oboru Počet ž. celkem Počet ž. nepřipuštěn Počet ž. s vyznamen. Počet ž. prospěl Počet ž. neprospěl K/801 gymnázium M/004 sociální péče K/401 gymnázium Údaje o provedených inspekcích Českou školní inspekcí Provedena inspekce Českou školní inspekcí ve dnech ledna Předmětem bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného naší školou. Výsledkem je inspekční zpráva čj. ČŠI-21/08-09, která je zveřejněna na stránkách ČŠI a na stránkách naší školy

8 Hodnocení tříd Nižší gymnázium 1.A Do třídy 1.A nastoupilo 30 žáků 18 dívek a 12 chlapců. V prvním pololetí ukončila docházku Markéta Schmidtová, která přestoupila na gymnázium do Hradce Králové z důvodu stěhování. Za druhé pololetí bylo zaznamenáno celkem 982 zameškaných hodin, což na žáka vychází 33 hod. za pololetí. Za první pololetí byla absence nižší. Všechny hodiny byly řádně a v termínu omluveny zákonnými zástupci dětí. Důvodem byly nemoci, návštěvy lékaře, rodinná dovolená a účasti na kulturních akcích. Nulové absence ve druhém pololetí zaznamenali: Aneta Bryndová, Lukáš Hlaváček a František Kráčmar. Třída je prospěchově nadprůměrná, přesto se v druhém pololetí devatenáct studentů oproti prvnímu pololetí zlepšilo. Spolupráce se třídou je velmi dobrá, neobjevují se vážnější kázeňské přestupky, jednají přímo, dobře se s nimi komunikuje. Třída absolvovala během roku několik akcí např. Start kurz na Pecce, cyklistický výlet po okolí Hořic a Miletína, školní výlet do Adršpašsko-teplických skal a nocování ve škole, kde zažívali obdobná dobrodružství jako hrdinové z knížky Po stopách hochů od Bobří řeky. Všechny akce byly dětmi velmi kladně hodnoceny. Mgr. Blanka Hozová 2.A Počet žáků se ve školním roce změnil. Odešla Zuzana Talácková. Je nás tedy 30. Prospěchově je třída průměrná. Celkově se průměr třídy zhoršil, ale zlepšili se ti nejhorší. Alespoň jednu 4 mají pouze čtyři žáci. Ve třídě je 6x vyznamenání a další 2 žáky vyznamenání jen těsně minulo. Nejlepší studenti se účastnili různých olympiád a sportovních soutěží na úrovni okresního nebo i krajského kola. Vítěze krajského kola máme dva: Kučera Biologie, Bečvář volejbal. Absence jsou omluvené, ale celkový počet zameškaných hodin přesáhl 1300 hodin. Třída je živá (hlavně děvčata), ale dá se s ní pracovat na dobré úrovni. Během roku byly uděleny třídní i ředitelské důtky za pozdní omlouvání absencí a nevhodné chování. Plán třídního učitele byl splněn. V únoru jsme byli na lyžařském kurzu ve Vítkovicích. V červnu třída vyrazila na školní cyklovýlet do Pecky. Výlet byl obohacen několika přednáškami o přírodě (Kučera), navštívili jsme klenotnici v Nové Pace a hodně sportovali. Ve druhé polovině června proběhla cykloexkurze po okolí Chodovice a Ostroměřsko. Byla zaměřena na historii a literaturu (Štěpánek). Příští rok se chystáme na lyžařský výlet do Vítkovic a školní vodácký výlet na Vltavu. 3.A Mgr. Marek Palouš Třída 3.A byla letos na začátku školního roku v počtu dívek a 9 chlapců. V prvním pololetí ukončili docházku Tomáš Biheler, který přestoupil na ZŠ Na Daliborce, a Nasťa Fišerová, která odešla na gymnázium do Hradce Králové. V pololetí přistoupil Roman Šarišský, který se k nám vrátil po necelých 2 letech z žateckého gymnázia. Tento školní rok jsme tedy ukončili v počtu dívek a 9 chlapců. Třída absolvovala během roku několik výletů a exkurzí např. exkurzi do Jičína na úřad práce (kde se zamýšleli nad výběrem budoucího zaměstnání), exkurzi do ZOO Praha a do kina Imax, lyžařský kurz (kde se někteří naučili lyžovat, jiní zdokonalili své techniky), cyklo-výlety na bojiště Chlum a na Pecku a v neposlední řadě také kurz nazvaný Vesmírná mise v Plasnici u Dobrušky. Někteří jedinci se podívali na týden do Anglie poznali památky a chodili do školy pro cizince. Stejně jako každý školní rok, i letos připomeneme úspěchy studentů tercie. 57. ročníku matematické olympiády, kterou pořádají Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Jednota českých matematiků a fyziků a Matematický ústav Akademie věd České republiky, se letos zúčastnili nejen žáci nižšího gymnázia, ale také vyššího. Základem postupu do okresního kola matematické olympiády pro žáky nižšího gymnázia bylo správné vyřešení alespoň čtyř soutěžních úloh ve školním kole. Jednotlivé ročníky jsou rozděleny do kategorií Z6 Z9 a SŠ. Největším letošním úspěchem je vítězství Jana Vávry v kategorii Z8, který porazil dalších 15 účastníků ve své kategorii. Bohužel pro nás, tato kategorie není postupová a studenti končí okresním kolem. Žáci nižšího gymnázia se letos mohli zúčastnit také matematické soutěže Pythagoriáda, která je určena pro žáky ZŠ a víceletých gymnázií. Mezi úspěšné řešitele okresního kola Pythagoriády patří z naší třídy opět Jan Vávra (8. ročník, 1. místo) a Josef Rubeš (8. ročník, 6. místo). Matematická soutěž KLOKAN neproběhla v daném termínu z důvodu časově-rozvrhových. Úlohy jsou

9 zadávány studentům v náhradních termínech na konci školního roku, pokud studenti projeví zájem. Dále se tercie zúčastnila 13. ročníku týmové soutěže EURORÉBUS, kde předvedla své znalosti z oblasti zeměpisu, dějepisu a společensko-vědních oborů. Postoupila do krajského kola v HK a vyslala své tří zástupce Jana Vávru, Romanu Veberovou a Petra Šádka, kteří se umístili na krásném 15. místě ze všech škol v okrese ve své kategorii. Lukáš Rolf se umístil na 4. místě v okresním kole anglické konverzační soutěže, Jan Vávra zabodoval a obsadil ještě první místo v okresním kole fyzikální olympiády, Tonda Veber a Tomáš Gregor se stali úspěšnými řešiteli v poznávačce a biologické olympiádě a Petr Šádek se účastnil okresního kola zeměpisné olympiády. Ve sportovních aktivitách naši třídu úspěšně reprezentovali Jan Vávra, Karolína Šebestová, Josef Rubeš, Lukáš Rolf, Dominika Čížková, Jakub Hanzlík, Marie Horáčková a Sabina Zinkeová. 4.A Mgr. Magda Hamanová Je červen 2008, uplynuly čtyři roky a pro mě a mé žáky něco končí, ale i začíná. Na ně čeká vyšší gymnázium a na mě opět prima. Ale zpátky k roku 2007/2008. Právě letos jsme ukončili čtyřletý cyklus, který jsme si stanovili na začátku našeho čtyřletého snažení. Hned v září jsme už počtvrté byli na týdenním pobytu v Krkonoších. Letos jsem uzavřeli naše seznamování se s těmito horami. Zbývala nám východní část, a proto jsme se vypravili do Rokytnice nad Jizerou na chatu Slunečnice. Celé okolí jsme důkladně poznali, přestože počasí nám tentokrát nepřálo. Navštívili jsme Harrachovské sklárny, důlní pracoviště nedaleko Mumlavských vodopádů, Huťský vodopád, Dvoračky, Pašeráckou stezku, Františkov a Strážník. Všude si žáci vyzkoušeli práci s mapou i průvodcovskou službu v češtině i v angličtině. Program kurzu jsme rozšířili o výchovu k rodičovství a sexuální výchovu. S kolegyní Trkalovou jsme byli překvapeni pozitivními reakcemi našich žáků. Na ekologický kurz navázal týden s tzv. miminky. Ve škole jsme se pokusili jeden týden pečovat o mimina panenky. Tentokrát jsme žákům umožnili rozhodnout se, zda se zapojí, či nikoliv. Nakonec někteří chlapci jen přihlíželi a se spolužáky absolvovali besedy s lékařem a zdravotní sestrou. Zbytek třídy více či méně plnil úkoly, nejlepší deníky odevzdaly dívky. Počtvrté jsme byli v pražském divadle, tentokrát nás čekalo Karlínské divadlo s velmi povedeným představením Limonádový Joe. V Hořicích jsme zhlédli ještě naše ochotníky ve hře Dobrý voják Švejk a dvě filmová představení. Sami studenti si zahráli na PZV, přednesli dialogy ze slavných divadelních her, účastnili se s úspěchem recitační soutěže i literárního klání hořické knihovny. Učivo dějepisu kvarty jsme doplnili sobotní exkurzí do Národního památníku Terezín a prohlídkou Masarykovy věže samostatnosti a hořického židovského města. S malým gymnáziem se třída rozloučila cyklistickým kurzem pod Kozákovem s tělocvikáři V. Šormou a M. Paloušem. Třídu opouštějí tři žáci B. Bílková, J. Falta a D. Vondráček. Ostatní postupují do dalšího kola. My všichni (J. Štěpánek, A. Grenhallová-Pechová, J. Grenhall, R. Vrťátko, J. Slaninová a H. Trkalová), kteří jsme s nimi strávili mnoho příjemných chvil na mimoškolních akcích, jim přejeme hodně úspěchů v dalších čtyřech letech. Mgr. J. Štěpánek Vyšší gymnázium 1.B 3. září 2007 do lavic usedlo celkem 30 studentů, z toho 23 žen a 7 mužů. Studium v pololetí ze zdravotních důvodů ukončila Kateřina Pánková a na konci školního roku ze studijních důvodů pak Adéla Kosová. V listopadu 2007 se řady studentů ale také rozrostly o Jakuba Tichého, který přestoupil do naší školy a třídy ze Zemědělského lycea v Hořicích. Školní rok jsme tedy končili v celkovém počtu 30 studentů, z toho 8 mužů a 22 žen. Malá perlička: ve třídě jsou dvě studentky naprosto totožného jména Martina Krejčová. Jedna z nich je vysoká blondýna a ta druhá brunetka střední postavy

10 Školní rok jsme začali seznamováním se s novým prostředím, s novým kolektivem, k čemuž neodmyslitelně patří úvodní Startkurz. Ten náš proběhl ve dnech na horské chatě Karosa ve Volském Dole. Teambuildingový program připravovaly třídní učitelka Mgr. Jana Konířová, Mgr. Klára Hladečková a spolupodílela se na něm také Královéhradecká diecéze částí programu Orientační dny pro školy a finanční dotací. Zobácký bál tradiční vítání nových studentů proběhlo dne V prosinci se pak předvedli studenti na Pestrém zábavném večeru originální scénkou o tom, co všechno se může přihodit, když místo do školy vyrazíme zaškolu. Součástí výuky v prvním ročníku je také absolvování cyklu studentského divadelního předplatného v Klicperově divadle v Hradci Králové. Studenti naší třídy poznali nejen hlediště tohoto divadla, ale také v rámci předvánoční exkurze zákulisí, šatny a další prostory divadla. Dokonce originální Školní scénku z PZV si zahráli i na královéhradeckém jevišti. Předvánoční exkurze, společně s dalšími třídami, proběhly dvě. Dne do Hradce Králové, kde všichni studenti shlédli výukový program ve Hvězdárně a planetáriu, dále pak dle svého zájmu buď navštívili archeologické pracoviště Královéhradeckého muzea nebo výstavu betlémů a besedu v areálu církve Československé husitské. Následující den pak jsem měli netradiční vánoční besídku s předáváním dárků v Centru pro mládež královéhradecké diecéze, která byla spojena s promítáním diapozitivů ze Svaté země Izraele. V druhém pololetí pak polovina třídy strávila krásný březnový týden na lyžařském kurzu v Krkonoších, počátkem června se vydala na exkurzi do Vídně. Bohužel mnohých akcí, které jsou plánovány pro celý třídní kolektiv, se účastní asi polovina studentů. Důvody, pro které jsou nuceni se akcí třídy a školy vzdát, jsou povětšinou finanční, zdravotní, či maximální vytížení v oblasti volnočasových aktivit, které provozují na velmi vysoké úrovni. Na školní výlet spojený s botanickou exkurzí jsme se vypravili vlakem do Liberce a Jablonce. Během dvou dní jsme stihli vyplňovat pracovní listy v botanické zahradě, hrát si i řešit hádanky a šarády v IQ-parku, přespat v negotickém zámečku, ujít 15 km, vykoupat se v největší městské přehradní nádrži v Jablonci nad Nisou. Mgr. Jana Konířová 2.B Do druhého ročníku nastoupilo 29 studentů, ale jejich počet v průběhu roku prořídl. Nejprve přestoupila Lucie Špůrová, v prosinci odešla nově příchozí Michaela Ráziková a v pololetí přestoupila Jana Lejsková na obchodní akademii. Do příštího roku nastoupí už pouze 25 studentů, protože odchází ještě Petra Jahelková, jedna z nejlepších studentek. Třída ve školním roce 2007/2008 absolvovala exkurzi do automobilky v Mladé Boleslavi, navštívili zoologickou zahradu a 3D kino IMAX v Praze. Téměř všichni úspěšně zvládli poměrně náročný cyklistický kurz, na kterém si mnoho z nich posunulo hranice svých možností, například při slaňování. Účast na třídním výletu byla možná i kvůli vyčerpání z cyklistického kurzu menší, ale výlet proběhl příjemně a poklidně. Během výletu jsme hromadně navštívili pivovar v Nové Pace, pobyt v kempu Pecka si každý užil podle svého. V září se polovina třídy zúčastní výměnného pobytu v Trstené, na což se už nyní připravujeme. 3.B Mgr. Klára Hladečková Během školního roku 2007/2008 se změnil stav žáků, z původních 24 studentů třídní kolektiv pro neprospěch opustili Michal Bureš a Matěj Hátle. V průběhu roku byla dána možnost studia dvěma studentům, kteří přišli z jiných SŠ, nebo opakovali ročník. Michaelu Kořínkovi bylo studium ukončeno už v únoru 2008 a Veronika Pavlíková požádala o opakování studia 3. ročníku 24. června 2008 ze zdravotních důvodů. Třída je prospěchově průměrná, přesto se v druhém pololetí jedenáct studentů oproti prvnímu pololetí zlepšilo. Odchodem studenta Bureše a Hátleho se třída zklidnila, přijala odpovědnost za vlastní jednání, je teď bez kázeňských přestupků, jedná přímo, dobře se s nimi komunikuje. Tato samostatnost a odpovědnost se projevila v uspořádání PZV. Společně s třídou 7.A a 3.C studenti zorganizovali vkusný a nápaditý program, který měl 18. prosince úspěch u diváků, třídy se spolu prostřednictvím této akce sžily a většinu dalších už pořádaly spolu

11 září 2007 jsme oplatili návštěvu slovenským kamarádům a tři dny jsme strávili společně na Slovensku na Oravě. Třída se podílela na organizaci plesu Gymnázia a SOŠ, kdy Milan Ertl bravurně moderoval celý večer. V květnu studenti absolvovali vodácký kurz, sjížděli horní tok Vltavy. V průběhu roku absolvovala třída několik besed (Himaláje, s poslancem za EU, s politickým vězněm). V rámci své budoucí profesní orientace 9 studentů navštívilo mezinárodní výstavu Gaudeamus. Součástí výuky bylo několik filmových představení Václav, Královna Alžběta a Once. Zároveň studenti absolvovali několik jednodenních exkurzí (Praha Parlament ČR, automobilka Škoda Mladá Boleslav). Studenti Ertl, Batková, Šťovíček, Haklová, Šolcová reprezentovali školu ve sportovních soutěžích. Míša Vlachová opět postoupila do krajského kola v recitaci, Pavel Makovec byl opět úspěšným řešitelem biologických olympiád na různých úrovních. V příštím školním roce nás čeká Zobácký bál a Ples Gymnázia a SOŠ a studenti napnou všechny své síly na zvládnutí maturitních zkoušek. 4.B Mgr. Sylva Zajícová Rok, kterého se všichni obávali a zároveň se na něj těšili, je tady. Poslední rok středoškolského života zakončeného zkouškou dospělosti. Plány na soustavné, systematické a pravidelné opakování maturitní látky vzaly brzy za své. Poslední rok je totiž plný nejrůznějších akcí, kde maturanti hrají hlavní roli. Posuďte sami. V září přišla nová studentka Pavla Voňková (musela se přivítat), Jana Tomíčková a Petra Matúšová se zúčastnily výměnného pobytu v Trstenné. V říjnu odjela studovat do Austrálie Barbora Satrapová (museli jsme se s ní rozloučit). 15. října proběhl oblíbený zobák, tedy vítání nových studentů maturanty. Velice se povedl a téma Spartakiáda a časy minulé si všichni velmi užili. V listopadu byla třída oficiálně na stužkovacím večírku označena za maturanty mottem na stužce: Co neumíš, nemůžeš zapomenout! Nastal prosinec a poklidná doba Vánoc. Ne tak pro maturanty. Je čas pro turnaj ve volejbale, kde dívky obsazují 1. místo, turnaj ve fotbale, skok vysoký. Samozřejmá je také účast na PZV, která znamená vymyslet a nacvičit vystoupení. Klid nastal až poslední školní den při zdobení stromečku pro zvířátka. Pohoda snad bude v novém roce. Všichni jsou přihlášení k maturitě, všichni uzavřeli 1. pololetí a vyplňují přihlášky na VŠ. Nebude, protože 7. března se koná maturitní ples ve Valdicích. Plno času trávíme nácvikem, přípravami, tombolou, výzdobou Je duben a vše začíná finišovat. Poslední celý měsíc studia. Uzavřít druhé pololetí, vypracovat seminárky, eseje, maturitní témata. A je tady 16. květen a poslední zvonění. Trochu veselé, ale i smutné. Maturity zvládají všichni. Z 27 studentů dokonce 9 prospělo s vyznamenáním. Hodně štěstí při přijímačkách a v životě!!! RNDr. Lenka Bednářová 5.A Do kvinty přišli studenti 5.A v trochu jiném složení, několik studentů odešlo, pět nových přišlo. Změnili se učitelé, přibyly nové předměty. Během září odjela celá třída na ekologický kurz na chatu Karosa, součástí byl i projekt Dobro a zlo. Kurz proběhl úspěšně, jen na projekt Dobro a zlo měli studenti rozdílné názory. Někomu se líbil moc, jiný ho pokládá za naprosto zbytečný. Na podzim větší část třídy nastudovala scénku na PZV, vnitřní monolog mladého muže v podání Víti Volšičky měl docela úspěch. Lyžařský kurz byl naplánovaný na konec března, všichni se báli, že nebude sníh. Dopadlo to výborně, sníh napadl a padal, březnové lyžování bylo v našich horách určitě nejlepší z celého roku. Škoda, že se nezúčastnili všichni, někdo ze zdravotních, někdo z rodinných důvodů musel zůstat doma. Kurz se povedl po všech stránkách, dobře jsme si rozuměli i se studenty z paralelní 1.B. (Jen kdyby ten Honza Calta nebyl tak výborný sportovec, s jeho výkony na lyžích a na snowboardu se prostě nemohl měřit nikdo). Také exkurze na Pecku byla ve sportovním duchu na Pecku i z Pecky na kolech po silnici, přes lesy a pole, na Pecce plážový volejbal, tenis, koupání v ledové vodě. Ale taky prohlídka hradu Pecka s nepříjemnou paní průvodkyní, poučná exkurze do pivovaru s příjemnou paní průvodkyní, pro někoho zajímavá návštěva Klenotnice v Nové Pace a věčné poznávání a určování rostlin. Poslední týden jsme ještě zvládli exkurzi do Liberce s návštěvou botanické a zoologické zahrady, všichni se poučili, vyfotili jsme spoustu rostlin, zvířat a sebe, při mnoha přestupech se nikdo neztratil (dokonce ani Tereza ).

12 A co napadá studenty 5.A dva dny před koncem školního roku? Měla jsem několik otázek: Co jste se ve škole dozvěděli užitečného, zábavného, zajímavého? Z výletu na Pecku bylo užitečné, že nemáme jezdit po poli, když nevíme, kam to vede. Užitečný je bufet a matice. Užitečné jsou různé tríčky v matematice Že nic není zadarmo. Co byste ve škole změnili? Moje vysvědčení. Klimatizaci. Rozvrh není vhodné mít jednou za 14 dní 10 hodin a v pondělí 2 hodiny volna. Co jste se naučili zbytečného? Jak se řekne německy anglický trávník. Co byste vrátili? Dětská léta a pana učitele Štěpánka. Na řadu věcí se názory liší, někdo miluje matematiku a rovnice nejméně kvadratické, jiný by zrušil matiku už v první třídě, někomu vyhovuje výuka pomocí ppt prezentací, někdo je nesnáší, protože nestíhá poslouchat a přitom si psát, Je dobré to vědět a pokusit se změnit to, co je v našich silách. Na příští rok plánujeme plno akcí, snad se podaří vyjet na hory, v zimě či v létě, uvidíme, co Slovensko a jestli jde zařídit ještě akčnější cyklisťák. RNDr. Helena Trkalová 6.A Ač je kolektiv 6.A nepříliš početný (23 studentů, po 1. pololetí odešla Lucka Štěrbová na SPŠK), tak je možno říci, že kvantitu nahrazuje kvalita. Třída jako celek si v kontextu celé školy udržela opět velice dobrý průměrný prospěch (1,90). Žádný ze studentů není ohrožen opravnou zkouškou a těch špatných (4) známek je minimum. S vyznamenáním zakončilo 5 studentů: J. Knězáčková- 1,08; M. Dušková - 1,15; M. Stuchlíková - 1,23; M. Šubrtová a J. Stuchlík - 1;38 Do školních olympiád se zapojili: ČJ: M. Stuchlíková (5. m. v kraji), J. Stuchlík, K. Šperková, M. Dušková BI: M Šubrtová a P. Šrámek (postup do kraje) Jako každým rokem, tak i letos reprezentovalo školu několik sportovců: O. Hudek, J. Černý, J. Stuchlík, M. Beneš, M. Zima, R. Kalaš, L. Vaníčková, M. Cardová 6. A funguje jako dobrý kolektiv. Téměř všichni se zúčastnili akcí pořádaných školou: * zimní lyžování na Javorce (leden 08) * výlet v Sedmihorkách (červen 08) * exkurze ŠKODA - Ml. Boleslav * exkurze Praha Hradčany, Staré město * exkurze Praha IMAX, ZOO * Zobácký bál, PZV, divadelní a hudební představení, drogová prevence, vánoční turnaj Míša Dušková byla za odměnu (společně s dalšími třemi studenty naší školy) vybrána na dvoudenní studijní cestu do sídla několika evropských institucí - Štrasburku. 7.A Mgr. Petra Čížková Počet studentů se i v letošním školním roce nezměnil (27), v prospěchu došlo ke zlepšení (6 studentů je vyznamenaných, z toho 2 studenti, P. Šára a T. Bednářová, mají samé jedničky). Jeden student je hodnocen z jednoho předmětu stupněm nedostatečným, na konci srpna bude absolvovat opravnou zkoušku z daného předmětu. Absence studentů je poměrně v normě. V pololetí bylo uděleno několik pochval: za sportovní reprezentaci školy P. Přibylovi a T. Václavů, za pomoc při organizaci olympiády v anglickém jazyce V. Malému. Jednomu studentovi bylo uděleno napomenutí třídního učitele za pozdní omlouvání hodin. Stejnému studentovi pak byla na konci školního roku udělena třídní důtka za 2 neomluvené hodiny a pozdní příchody na vyučování, na konci školního roku byla též udělena jedna důtka ředitelská za závažné narušení sportovního kurzu. Za výborný prospěch byla na konci školního roku udělena pochvala P. Šárovi, T. Bednářové, K. Vaňkátové, K. Johnové, V. Malému a H. Kloutvorové, za práci pro třídu K. Macháčkové, A. Soumarové a D. Myškovi. Za přípravu PZV byli

13 pochváleni T. Václavů a B. Antonová, za účast a umístění v olympiádách H. Kloutvorová, L. Štěrba, P. Šára, T. Bednářová a za reprezentaci školy ve volejbale P. Přibyl a T. Václavů. Plánované exkurze začaly v září, , výměnným pobytem s Gymnáziem M. Hattalu v Trstené. V letošním školním roce naši studenti navštívili své slovenské kamarády u nich doma, prohlédli si školu, prošli oblíbený roháčský okruh kolem jezírek, po Oravské přehradě se projeli lodí, prohlédli si ostrov Slanica, Námestovo a cestou zpět Oravský hrad. Během celého podzimu studenti (jakožto organizátoři) připravovali PZV, při přípravě, konání a zajištění celé akce projevili velkou samostatnost, představení v DK Koruna bylo velmi úspěšné. V prvním pololetí se studenti ještě účastnili besedy o Himalájích a viděli film Václav. V dubnu se konala exkurze v automobilce Škoda Mladá Boleslav, studenti se podíleli na přípravě a konání projektového dne a zhlédli filmové představení Královna Alžběta května proběhl též úspěšně vodácký kurz na řece Vltavě. Počasí náplni kurzu přálo, takže se kromě vodáckého výcviku mohly uskutečnit i prohlídky pamětihodností. V červnu, předposlední školní den, se v místním kině pro studenty vyšších ročníků promítal film Once. Závěrem bych ještě ráda doplnila, že mně se jako třídní učitelce se studenty této třídy pracuje velmi dobře, jsou chváleni i jinými vyučujícími. Příští školní rok bude pro studenty zároveň rokem posledním, maturitním, čeká je spousta práce, a jak doufám, ještě i spousta legrace. Mgr. Šárka Šandová 8.A Počet žáků byl po celou dobu školního roku 2007/08 26 (14 chlapců, 12 dívek). Prospěchově třída zůstala nadprůměrná s průměrem 1,73 (absence 61,9 na žáka) v prvním pololetí a 1,77 (37,3) v pololetí druhém. K maturitě dospělo všech 26 studentů a opět dosáhlo výborných výsledků. Celkem získali 15 vyznamenání (Bartoníček, Janáková, Ježek, Kalašová, Koňáková, Koukol, Krotilová, Langr, Marxová, Pourová, Rachotová, Sezima, Souček, Streck a Trkal) a celkový průměr známek byl 1,51. Studenti organizovali s ostatními maturitními třídami několik akcí školy. Tou první bylo uspořádání Zobáckého bálu pro studenty prvních ročníků, dále ještě v říjnu následoval stužkovací večírek, v prosinci se zúčastnila PZV. Největší akcí byla příprava maturitního plesu, který se uskutečnil 7. března 2008 jako každoročně ve Valdicích. Všechny akce byly velice kladně hodnoceny. Po zhodnocení činnosti po celou dobu studia bylo celkem 16 studentů při závěrečném předávání vysvědčení odměněno pochvalou ředitele školy spojenou s finanční odměnou. Jednalo se o studenty: Bárta, Bartoníček, Divoká, Holman, Horňák, Janáková, Ježek, Kalašová, Koukol, Langr, Marxová, Rachotová, Sezima, Souček, Šulc, a Trkal. Všechny pochvaly byly uděleny za reprezentaci školy či za práci pro školu a třídu. Přihlášky na vysokou školu si podalo všech 26 studentů. Někteří byli přijati bez přijímacích zkoušek. Celkový přehled jejich umístění bude podán v samostatné zprávě na počátku školního roku 2008/2009. SOŠ 1.C Mgr. Vladimír Šorma Pro studentky 1.C byl na začátku školního roku připraven adaptační kurz START v rekreačním středisku Pařezská Lhota Blata, kde se pomoci komunikačních her poznávaly a seznamovaly se. V měsíci říjnu jsme se účastnily Zobáckého bálu, kde bylo spousta společenských her a legrace. Třída obsadila po několika soutěžích první místo. Měly jsme z toho úspěchu velkou radost a s chutí jsme společně snědly výhru. V březnu se konala akce s názvem Dobro a zlo, kterou organizovalo Královéhradecké biskupství v Janských Lázních. Účast na tomto projektu přispěla k dobré atmosféře ve třídě. V květnu se dívky účastnily veřejné sbírky Projekt Šance, který je zaměřen na protikomerční zneužívání. V měsíci červnu studentky připravovaly pro Mateřskou školu Pod Lipou v Hořicích dětský den, který měl velký ohlas mezi dětmi. V závěru školního roku se uskutečnil poznávací zájezd do Vídně, kde se studentky zdokonalovaly v německém jazyce a získávaly informace pro výuku dějepisu. Školní rok 2007/2008 byl pro většinu studentů úspěšný, i když nás muselo několik studentů opustit pro nezdar v některých předmětech. Ing. Lenka Jiřičková

14 2.C Gymnázium a SOŠ Hořice, Husova 1414 Ve třídě je celkem 29 studentek a 1 student. Ve srovnání s loňským školním rokem je prospěch mírně lepší (ze 2,2 na 2,1), v 1. pololetí bylo 1 vyznamenání (Vernerová), ve 2. pololetí 4 vyznamenání (Vernerová, Zubrová, Špůrová, Rekirschová). Na konci školního roku neprospěla pouze 1 studentka z techniky administrativy a korespondence, 5 studentek nebylo klasifikováno z tělesné výchovy a 1 studentka ze Zdravotní nauky. Celkem 9 studentek a 1 student byli uvolněni z tělesné výchovy. Mezi předměty s nejhorší klasifikací patří anglický jazyk, německý jazyk, zdravotní nauka, matematika a technika administrativy. Absence je i v letošním školním roce poměrně vysoká v 1. pololetí 1488 hodin (průměr 50 hodin na žáka), ve 2. pololetí 1884 hodin (průměr 63 na žáka). Důvodem jsou časté nemoce a návštěva lékařů. Většina absencí je bez problémů včas omluvena, v průběhu roku bylo uděleno 7 výchovných opatření (napomenutí a důtka tř. uč.) za pozdní omlouvání absence. V 1. pololetí byla 1 studentka ohodnocena sníženým stupněm z chování za pozdní omlouvání absence, 2 neomluvené hodiny a falšování podpisů ve studentském průkazu. Studentka pak byla v dubnu podmínečně vyloučena ze svého chování se evidentně nepoučila a své štěstí pokoušela dál. Třída se zúčastnila mnoha akcí divadelních představení v DK Koruna Hořice, Hradci Králové, Praze, filmových představení v místním kině, vyjela na exkurze do Nízkoprahového centra v Jičíně, do Prahy (katedrála sv. Víta) a do Miletína, připravila Čertovský rej v mateřské škole, absolvovala povinnou 14denní praxi, zúčastnila se kurzu Dobro a zlo a cyklistického kurzu, a 15 studentek vyjelo do Anglie na studijněpoznávací zájezd. Hodnocení akcí a fotky jsou k dispozici na školním webu. Pokračuje spolupráce se ZŠ Husova, Domovem pro seniory a občanským sdružením Klub Klokánek. Mgr. Ivana Chalupová 3.C Třída 3.C se i v letošním roce účastnila nejen kulturních (filmová a divadelní představení), sportovních (vodácký kurz), ale i vzdělávacích akcí (exkurze v ÚSP, do Parlamentu ČR, různé besedy). Navýšil se počet odborných předmětů, což se projevilo na výsledcích větší části studentů. Mnozí si museli zvyknout na poctivější a četnější přípravu na vyučování. Společně s ostatními třetími ročníky jsme zorganizovaly PZV na téma Fata Morgana. Spolupráce všech tříd byla vynikající. Tato akce byla pouze začátkem ještě dlouhé spolupráce všech paralelních tříd. Někteří studenti se aktivně účastnili příprav maturitního plesu. Při této příležitosti okoukli zákulisí a jistě toho využijí v příštím roce při organizaci vlastního maturitního plesu. Společně se třetími ročníky jsme strávily týden na řece Vltavě, který si všichni účastníci pochvalovali nejen z důvodu počasí, ale i vzhledem k příjemné a přátelské atmosféře. Po návratu z vodáckého kurzu studenti absolvovali povinnou 14denní praxi na různých odborech obecních úřadů. Pohled do praxe přinesl mnoho nových poznatků a zjištění. V rámci předmětů občanská nauka a právo se uskutečnila exkurze po Prahy. Cílem byl Parlament ČR Senát a Poslanecká sněmovna. Po ukončení klasifikace jsme ještě využili volných dnů a vyrazili na výlet do Teplicko-adršpašských skal. Ve spolupráci se 3.B a 7.A se v příštím školním roce chystáme uspořádat Zobácký bál a maturitní ples. Poté se úspěšně připravit k maturitní zkoušce a na přijímací řízení na VŠ a VOŠ. Mgr. Lucie Čepelková 4.C Třída 4.C (32 žáků, z toho 29 dívek), ač se jedná již o maturitní třídu, dosahovala během celého školního roku 2007/2008 ve většině případů slabších studijních výsledků než v roce předchozím. Na konci prvního pololetí obdržely vysvědčení s vyznamenání 4 studentky a na konci druhého pololetí 3 studentky. V pololetí neprospělo 5 studentek (Fejfarová M., Brendlová P., Jirásková R., Lukešová E., Popovičová A.) a na konci neprospěl 1 student (Vrbata M.) a tudíž nebyl připuštěn k maturitní zkoušce. Celkový prospěch třídy na konci druhého pololetí byl 2,23, tudíž se třída oproti prvnímu pololetí zlepšila o 0,15. K maturitní zkoušce bylo ze třídy 4.C přihlášeno 31 studentů. Praktická maturitní zkouška probíhala v pátek 16. května 2008 a od 19. května do 22. května probíhala ústní maturitní zkouška. S vyznamenáním odmaturovalo 11 studentů, 18 prospělo a 2 studenti neprospěli z jednoho předmětu, tudíž opravnou zkoušku budou skládat v zářijovém termínu. Tři studentky (Paulusová H., Štolovská M., Zapadlová R.) prospěli po celou dobu studia s vyznamenáním, za což obdržely finanční odměnu. Další 4 studentky prospívaly s vyznamenáním velmi často (Nýdrlová V., Plítková J., Krejčová L., Vorlová M.). Za práci pro třídu a školu za celou dobu studia byla odměněna Martina Bénová

15 Slavnostní zakončení celého studia bylo v Radničním sále v Hořicích 23. května 2008 za přítomnosti zástupců města, vedení školy a pedagogického sboru. Při této příležitosti studenti obdrželi maturitní vysvědčení, individuální odměny a drobné dárky připomínající studijní léta v Hořicích na naši střední škole. Absence studentů třídy 4.C patřila po obě pololetí k největším z celé školy. Celkově třída zameškala v prvním pololetí 2865 hodin a v druhém pololetí 1895 hodin. Kázeňské problémy třídy nebyly až na jednu studentku, která v prvním pololetí opakovaně neomluvila 23 vyučovacích hodin. V této souvislosti bylo studentce uděleno podmíněné vyloučení ze studia s platností do konce školního roku 2007/2008. Za všechny kázeňské přestupky byla hodnocena v prvním pololetí z chování známkou 3 (neuspokojivé). Během čtvrtého ročníku studenti absolvovali následující významnější akce: Odborná praxe v termínu ( listopadu 2007), Stužkovací večer (18. října 2007), exkurze na hlavním jednání u trestního případu na Okresním soudu v Hradci Králové (24. dubna 2008). Ve spolupráci s třídami 4.B a 8.A zorganizovali Zobácký bál (15. října 2007) a Reprezentační maturitní ples ve Valdicích (7. března 2008). Z celkového hlediska jsem byl se svoji třídou velmi spokojen. Ing. Tomáš Horák Hodnocení maturit 2007/2008 Maturitní zkoušky probíhaly v termínech: praktická zkouška ve 4.C ústní MZ ve třídách 4.C a 8.A ústní MZ ve třídě 4.B V gymnaziálních třídách maturovali studenti z následujících předmětů: Aj 51 studentů, Nj - 5, Ma 19, Fy 8, Che 10, Bi 11, Ze 19, Dě 15, ZSV 19, Dg 2. Na SOŠ skládalo maturitu 18 studentů z Aj, 9 z Nj, 4 z Ma, 28 z práva, 17 ze sociální politiky a soc. péče, 8 ze společenskovědního základu a psychologie, 7 ze zdravotní nauky a ekologie a 2 z ekonomiky a veřejných financí. Součástí maturitní zkoušky je praktická zkouška, která je povinná pro všechny studenty. 8.A celkem 26 žáků, k MZ připuštěno všech 26 studentů: 15 studentů prospělo s vyznamenáním (Bartoníček, Černá, Janáková, Ježek, Kalašová, Koukol, Krotilová, Langr, Marxová, Pourová, Rachotová, Sezima, Souček, Streck, Trkal), 11 studentů prospělo 4.B - celkem 27 studentů, k MZ připuštěno všech 27 studentů: 9 studentů prospělo s vyznamenáním (Brůnová, Doležalová E., Horáková, Klazarová, Kornerová, Matějková, Mejdrová, Škaloud, Tomíčková), 18 studentů prospělo 4.C celkem 32 studentů, k MZ připuštěno 31 studentů (Votava Njk - 5), 18 studentů prospělo, 11 studentů prospělo s vyznamenáním (Čiperová, Krejčová, Nýdrlová, Paulusová, Plítková, Popovičová, Šádková, Škvrnová, Štolovská, Vorlová, Zapadlová); 2 studentky neprospěly: Enthalerová Žaneta Mze; Fejfarová Monika - Mpr opakují jeden předmět v září celou MZ měly opakovat studentky: Veselá Lucie, Bursová Věra, Udatná Lucie a Kozáková Simona k MZ se však nedostavily; Veselá L. vykonala Px, z ústní MZ se ze zdravotních důvodů omluvila, Bursová V. a Udatná L. svoji neúčast písemně omluvily a Kozáková S. se k MZ nedostavila bez omluvy. Maturitní komise zvážila důvody nepřítomnosti jednotlivých studentek a rozhodla, že studentky Veselá, Bursová a Udatná mohou vykonat MZ v náhradním termínu (nejpozději do 5 let od ukončení studia) na základě vlastní žádosti, Kozáková se neomluvila její neúčast je tedy považována za neprospěch u opravné MZ, nemá tedy další možnost složit MZ. Z jednání maturitní komise je pořízen zápis viz. příloha. Výsledky maturitních zkoušek byly v letošním školním roce velmi dobré, čemuž odpovídá i mimořádně vysoký počet vyznamenání v jednotlivých třídách ( ). Mgr. Eva Slámová Český jazyk a dějepis na nižším stupni gymnázia Český jazyk na nižším stupni vyučovala Mgr. Blanka Hozová (1.A) a Mgr. Jiří Štěpánek (2.A, 3.A, 4.A). Ve všech složkách předmětu český jazyk a literatura byly tematické plány beze zbytku splněny. I letos jsme se zapojili do tradičních soutěží. Po školních kolech jsme vyslali nejlepší studenty do okresních kol. V olympiádě z českého jazyka v okresním kole byla z našich studentů nejlepší Lenka Buštová (4.A 8. místo) a v recitaci Vítek Klapil (2.A) a Adéla Rožcová (4.A), oba studenti postoupili do krajského kola a byli odměněni čestným uznáním. Řada studentů se zapojila i do literární soutěže MK v Hořicích nejlepší

16 Jakub Hanzlík (3.A), Vítek Klapil (2.A), Tomáš Kloutvor (4.A) a Julie Machková (4.A) postoupili do celostátního kola. Na setkání nejlepších mladých spisovatelů ve Slatiňanech odjeli Jakub Hanzlík a Vítek Klapil. Běžnou každodenní práci ozvláštnily různé aktivity, např. exkurze, návštěvy divadel a filmových představení, dramatizace čítankových textů, průvodcovská služba atd. Zastavíme se u exkurzí 1.A absolvovala s oběma češtináři cyklotrasu Po stopách Erbenovy Kytice. Společně jsme navštívili místa na Miletínsku spojená s tvorbou K. J. Erbena. Dalšího rodáka K. V. Raise si připomněli studenti 3.A při svém putování Bělohradskem při třídenním výletu na Pecku. Tato třída se vydala i do Prahy a při poznávání Vyšehradu a Nového Města si doplnili své vědomosti o významných osobnostech české literatury. 4.A při krkonošském putování navštívila Paseky nad Jizerou a seznámili se s osudy autorovými i postav knihy Zapadlí vlastenci. Z návštěv divadelních představení připomenu parodii Limonádový Joe v Karlínském divadle (4.A) a Haškova Dobrého vojáka Švejka v podání hořických ochotníků. Sami studenti si zahráli v různých scénkách na PZV nebo třídních minipředstaveních v hodinách literární výchovy a slohu. Ještě několik poznámek k dějepisu (1.A - 4.A). Ten vyučoval ve všech třídách (1.A 4.A) Mgr. Jiří Štěpánek. Tematické plány byly beze zbytku i zde splněny. Po školním kole olympiády z dějepisu nás reprezentovali v okresním Klára Zamouřilová (4.A) 4. místo, Jiří Čeřovský (4.A) 5. místo. Společně jsme absolvovali řadu exkurzí. 1.A navštívila pracoviště experimentální archeologie ve Všestarech, 2.A prošla část Královské cesty v Praze (na příští rok nám zbylo Staré Město), 3.A se toulala Vyšehradem a částí Nového Města, 4.A v rámci zářijových týdenních pobytů v Krkonoších v Rokytnici si doplnila poslední část historické skládanky o našich nejvyšších horách. Tradičně jednotlivé třídy vyrážejí i na cyklotrasy 1.A Miletínsko (místní lidová slovesnost přetransformovaná do Kytice K. J. Erbena), 2.A Ostroměřsko (raně středověká hradiště), 3.A Chlum 1866 (prusko rakouská válka) a 4.A pouze pěšky Masarykova věž samostatnosti. Výklad učitele doplňovaly dokumenty i hrané filmy, práce s mapami a atlasy, dramatizované epizody z dějin, žákovské referáty, práce nad studentskými deníky z cest apod. Vyučování v obou předmětech nám usnadňuje speciální učebna Č D, bohatý archív videozáznamů i DVD, knížky a příručky, které máme vždy po ruce. Vedení školy se snaží umožnit nákup nových pomůcek. Matematika Mgr. Jiří Štěpánek Složení kvalifikovaných pedagogů matematické sekce zůstává beze změn, výuka matematiky na Gymnáziu a SOŠ byla zajištěna týmem matematiků ve složení: PaedDr. Josef Lindauer, Mgr. Eva Slámová, RNDr. Helena Trkalová, Mgr. Magda Hamanová, Mgr. Jiří Slezák, Mgr. Jiří Holubička a Mgr. Josef Pour. K obohacení výuky používáme nové školní pomůcky a učebnice či sbírky, které byly zakoupeny minulý a letošní školní rok. Na nižším gymnáziu se nám osvědčilo využívat výukový počítačový program Matik 6-9, na kterém si žáci ověřují a testují své znalosti z hodin matematiky. V letošním školním roce jsme začali diskutovat tvorbu ŠVP pro vyšší gymnázium a dokončili tvorbu školního vzdělávacího programu pro nižší gymnázium, jehož garantem je Mgr. Magda Hamanová. Výuka matematiky bude obohacena v kvartě o dva volitelné semináře s názvem Hravá matematika a Nebojme se matematiky. Dále jsme sjednotili tematické plány v jednotlivých ročnících dle učebnic Matematika primakvarta (Prometheus), vypracovali jednotlivé výstupy z každého ročníku a snažili se najít časovou shodu témat v příbuzných předmětech a vypracovat společné projekty. Vyučovací předmět Matematika chápeme jako předmět, který by měl být brán jako odraz reálných vztahů v hmotném světě. V základním vzdělávání je především založen na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Naším cílem je, aby žáci získali početní dovednosti v oboru přirozených a racionálních čísel, aby si uměli poradit s praktickými úlohami denní potřeby ve všech oblastech bez problémů rozpoznat příčiny a důsledky, odvodit nové skutečnosti, naučit se rýsovat, pracovat s tabulkami a grafy, vyhledávat informace, ověřovat pravdivost svých tvrzení. Vzdělání v tomto předmětu by mělo směřovat k rozvíjení z vlastních zkušeností, potřebě počítat, kreslit a hrát si. Práce by měla být zajímavá a povzbuzující. Ve vzdělávání klademe důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití. Stejně jako každý školní rok, i letos připomeneme úspěchy našich studentů. 57. ročníku matematické olympiády, kterou pořádají Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Jednota českých matematiků a fyziků a Matematický ústav Akademie věd České republiky, se letos zúčastnili nejenom žáci nižšího

17 gymnázia, ale záludné úlohy se pokusili zdolat i někteří studenti vyššího gymnázia. Základem postupu do okresního kola matematické olympiády pro žáky nižšího i vyššího gymnázia bylo správné vyřešení soutěžních úloh ve školním kole. Jednotlivé ročníky jsou rozděleny do kategorií Z6 Z9 + SŠ. Mezi úspěšné řešitele okresního kola patří František Kráčmar (Z6, 7. místo), Jan Mistr (Z6, 9. místo), Jan Vávra (Z8, 1. místo) a Adam Streck (SŠ, účast). Žáci nižšího gymnázia se letos mohli zúčastnit také matematické soutěže Pythagoriáda, která je určena pro žáky ZŠ a víceletých gymnázií. Mezi úspěšné řešitele okresního kola Pythagoriády patří František Kráčmar (6. ročník, 5. místo), Šádková Eva (7. ročník, 1. místo), Jan Vávra (8. ročník, 1. místo) a Josef Rubeš (8. ročník, 6. místo). Matematická soutěž KLOKAN neproběhla v daném termínu z důvodu časově-rozvrhových. Úlohy budou zadány studentům v náhradních termínech na konci školního roku, pokud studenti projeví zájem. Mgr. Magda Hamanová Německý jazyk druhý cizí jazyk na NG Ve školním roce 2007/2008 se německý jazyk vyučoval ve 2 skupinách třídy 4.A. Vždy od začátku, ani v jedné skupině nebyli pokročilí. Začali jsme úvodním fonetickým kurzem, později základní slovní zásobou formou slyším opakuji vidím čtu. Počáteční nadšení, co už všechno umíme, vystřídal v jedné skupině nezájem. Žáci si nemohli zvyknout na fakt, že podstatná jména se musí učit i se členem a rod někdy nesouhlasí s češtinou. Vůbec slovní zásoba byla letos největším problémem začínajících němčinářů. Ani domácí příprava nebyla vždy stoprocentní a domácí úkoly opsané z klíče neplní svou funkci. Na druhé straně musím pochválit ty, kteří se snažili základy zvládnout a při hodinách spolupracovali. Pracoval také Klub NJ, který se sešel čtyřikrát. Připravujeme vlastní německé kvarteto, které se nám nepodařilo dokončit, studenti mají mnoho jiných akci. Věřím, že náš záměr uskutečníme v příštím roce. Langweile weg časopis, který se snažíme připravovat se studenty NG. V letošním školním roce byla práce trochu složitější, protože hlavní tvůrci z minulých let postoupili do 5.A, vše bylo na úplných začátečnících ze 4.A a dobrovolnících z 5.A. Vynechali jsme soutěž pro žáky základních škol, ale časopis jsme přece vytvořili. Všem, kteří přispěli svou prací a elánem k vydání tohoto ročníku, patří poděkování. A já už mohu jen všem studentům německého jazyka popřát wunderschöne Ferien! Mgr. Dana Nečesaná Anglický jazyk Ve školním roce 2007/2008 se sekce AJ na Gymnáziu a SOŠ (Magda Hamanová, Ivana Chalupová, Šárka Pšeničková, Marek Palouš, Blanka Hozová) rozšířila o dalšího vyučujícího - Petru Štampachovou. Výuka probíhá již pátý rok podle ucelené řady učebnic. Na gymnáziu studenti používají učebnice Opportunities Pre-Intermediate a Intermediate, ve vyšších ročnících osmiletého gymnázia pak Headway Talking Points pro upevnění a rozšíření konverzačních dovedností. Učebnice Eurolingua je určena studentům sociálně-správní školy a začínajícím angličtinářům na čtyřletém gymnáziu. Na nižším gymnáziu zůstávají učebnice GO. Studenti již tradičně odebírali též časopisy Hello, R+R, Friendship a Bridge, těm nejmladším byla rozšířena nabídka o časopis Ufin. Stále průběžná je i nabídka nákupu mluvnic a výkladových slovníků a možnost zapůjčení knih v angličtině ze školní knihovny. Od příštího školního roku se začne prima učit podle učebnice Opportunities Elementary; řada učebnic Opportunities postupně nahradí učebnice GO, které již vybíhají a neúměrně zdražují. Bylo také rozhodnuto, že čtyřleté gymnázium bude k výuce používat pouze učebnici Eurolingua v obou skupinách jednoho ročníku a nikoli, jak tomu bylo dosud, učebnici Eurolingua ve slabší skupině a učebnici Opportunities Pre- Intemediate / Intermediate v pokročilé skupině. Důvodem je nutnost stejné učebnice v obou skupinách tím se vyhoví požadavku rodičů a vedení školy sjednotit úroveň a zobjektivnit hodnocení v obou skupinách. Studenti 2. a 3. ročníků čtyřletého a osmiletého gymnázia měli možnost v rámci volitelných předmětů zvolit si i Komunikaci v anglickém jazyce, této nabídky využilo celkem 24 studentů, pracujících ve 2 skupinách. Studenti tak měli šanci prohloubit si komunikační a poslechové dovednosti beze stresu, prostřednictvím her, scének a písniček. V rámci listopadových a dubnových schůzek si rodiče opět mohli prohlédnout výstavku studentských prací zajímavých nejen tematicky, ale též po výtvarné stránce - v učebně 112. Ve spojovací chodbě mezi budovami Husova a Blahoslavova jsme inovovali nástěnky s fotkami z různých akcí z divadelních představení anglického divadla The Bear, konverzačních soutěží a studijně-poznávacích zájezdů do Londýna, Hastingsu a Oxfordu. V listopadu při Dnech otevřených dveří si budoucí zájemci o studium zpestřili prohlídku učebny a listování učebnicemi i dalších doplňkových materiálů ochutnávkou typických anglických čajů a muffinů, pod kterými našli přáníčko samozřejmě v angličtině

18 V lednu se rozběhla jednotlivá kola soutěže v anglické konverzaci. Školní kolo pro kategorii I, II a III proběhlo s následujícími výsledky: Výsledky školního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce leden 2008 Kategorie I 1. Lucie Krotilová, 2.A 2. Vít Klapil, 2.A 3. Eva Šádková, 2.A 4. Aneta Šimonová, 1.A 5. Miroslav Jonáš, 2.A 6. Kateřina Koňáková, 1.A 7. Simona Ondráčková, 1.A Kategorie II 1. Barbora Bílková, 4.A 2. Lukáš Rolf, 3.A 3. Filip Zajíček, 4.A 4. Tomáš Gregor, 4.A 5. Dana Schejbalová, 4.A Kategorie III 1. Tereza Bednářová, 7.A 2. Pavel Šára, 7.A 3. Hana Kloutvorová, 7.A 4. Lenka Zineckerová, 3.B 5. Kateřina Dvořáková, 3.C Tomáš Berný, 2.B, Kryštof Havlíček, 5.A Okresní kolo se konalo v Jičíně, hlavním organizátorem pro kategorii III bylo naše Gymnázium a SOŠ, předsedkyní komise byla Mgr. Ivana Chalupová, na organizaci se podílela též Mgr. Magda Hamanová. Naši studenti se umístili následovně: Výsledky okresního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce únor 2008 Kategorie I 1. Lucie Krotilová, 2.A 4. Vít Klapil, 2.A Kategorie II 3. Lukáš Rolf, 3.A 4. Barbora Bílková, 4.A Kategorie III 4. Tereza Bednářová, 7.A 5. Pavel Šára, 7.A V rámci dubnových závěrečných písemných prací z AJ absolvovali studenti osmiletého a čtyřletého gymnázia a sociálně správní školy testy z poslechu, čtení, mluvnice a psaní s dobrými výsledky. Všichni test úspěšně zvládli, uzavřeli 4. ročník a postoupili ke květnové ústní maturitní zkoušce. Maturitou z anglického jazyka všichni prošli víceméně bez problémů rádi konstatujeme, že tento rok je první po několika letech, kdy nikdo nemusí zkoušku opakovat v podzimním termínu. V červnu absolvovala i kvarta závěrečný test z anglického jazyka již popáté. Tento test je ve všech parametrech koncipován stejným způsobem jako závěrečné testy maturitních ročníků to znamená, že studenti prokázali své dovednosti a znalosti v testu poslechovém, mluvnickém, ve čtení a psaní slohové práce. V této první obsáhlé zkoušce takřka všichni prokázali schopnost zvládnout velké celky učiva i vlastní trému. Studenti, kteří v testu nebyli příliš úspěšní, většinou odcházejí na jiné střední školy a přípravě tedy nevěnovali tolik úsilí jako ostatní. V dubnu se uskutečnil další studijně-poznávací zájezd do Anglie, opět organizačně zajištěn Mgr. Ivanou Chalupovou a Mgr. Magdou Hamanovou. Naším cílem bylo přímořské město Worthing, kde studenti bydleli

19 v rodinách, dopoledne trávili výukou AJ s anglickými lektory a odpoledne poznávacími výlety do okolí (Portsmouth, Leeds, Arundel, Londýn). Mezi studenty byl o zájezd velký zájem, i budoucí adepti studia na naší škole se často na tyto zájezdy ptají. Jsou velkým lákadlem, i když finančně poměrně náročným. Kapacita zájezdu 45 míst byla kompletně vyčerpána. Více v samostatné zprávě Jarní týden v Anglii. Ke zpestření výuky vyučující využívají materiály zveřejňované na webových stránkách podporujících učitele AJ. Všichni vyučující AJ se v průběhu školního roku účastnili různých vzdělávacích akcí a seminářů organizovaných pedagogickým centrem. Mgr. Hamanová se ve třetím červencovém týdnu zúčastní pokračovacího kursu Keltský kaleidoskop pod vedením zkušených lektorů Michaelou Čaňkovou z Prahy a Michaelem O Shea z Dublinu. V letošním školním roce jsme pokračovali v tvorbě školního vzdělávacího programu pro nižší gymnázium, jehož garantem je Mgr. Marek Palouš a Blanka Hozová. Naším záměrem je, aby výuka cizího jazyka nebyla jen cílem, ale hlavně prostředkem pro komunikaci ústní i písemnou. Studenti by měli být schopni získávat informace z cizojazyčných webových stránek a orientovat se v nich a měli by prokázat schopnost předvést ucelený, uspořádaný celek ve formě prezentace, doplněný obrazovým materiálem včetně vypracování motivačního úkolu pro spolužáky. Oba výše jmenovaní učitelé se bez ohledu na časovou náročnost věnují přípravě školního vzdělávacího programu s velkou zodpovědností. V tomto duchu podpora samostatného myšlení a práce, projektová výuka, ústní prezentace, využívání mezipředmětových vztahů, důraz na komunikační složku jazyka vedeme výuku anglického jazyka a chceme tak pokračovat i nadále. Podrobně mapujeme témata všech domácích projektů, školních písemných prací a ústních prezentací, abychom mohli ověřovat tematické shody s jinými předměty. Častěji zařazujeme souhrnné opakování ústních témat, abychom studentům usnadnili přípravu na maturitu i když je to pro studenty nižších ročníků mnohdy bolestné, maturanti tento systém již dokážou ocenit Mgr. Ivana Chalupová Biologie Předmět biologie se vyučuje ve všech třídách nižšího i vyššího gymnázia v celkovém rozsahu 9,5 hodiny na NG a 9,5 hodiny na VG, na SOŠ se vyučuje předmět základy ekologie a zdravotní nauka. Dále mají studenti VG možnost pracovat ve volitelném biologicko chemickém semináři ve 3. resp. 7. a 4. resp. 8 ročníku VG. Část dotace na předmět biologie je věnována laboratorním cvičením, které mají studenti primy a tercie na NG a prvního a druhého ročníku, resp. kvinty a sexty na VG. V primě vyučujeme podle ŠVP. Učebnice NG - ekologický přírodopis RNDr. Kvasničkové jsme nahradili novými učebnicemi přírodopisu z nakladatelství České geografické společnosti (Malenínský a kol.). Učebnice botaniky i zoologie pro primu a sekundu jsou velmi pěkně udělané, plné obrázků, otázek a úkolů pro studenty, myslím, že se dětem s těmito ušebnicemi dobře pracuje. Učebnice pro tercii již tak dobře udělaná není, ale největší problém je s učebnicemi pro kvartu. V průběhu roku učebnice vůbec nedorazila, pak jsme objednali neúplnou starší verzi (naštěstí za sníženou cenu), s tou jsme nebyli už vůbec spokojeni, takže po dohodě se všemi vyučujícími Bi jsme pro kvartu objednali učebnici nakladatelství Fraus, včetně pracovního sešitu a metodiky pro učitele, která je velice pěkně zpracovaná, plná nápadů, rozšiřujícího učiva, řešených otázek a úkolů. VG - pro každý ročník již existuje několik učebnic, které pokrývají učivo jednotlivých ročníků (obecná biologie, botanika, zoologie, biologie člověka, ekologie, genetika). Není nutné, aby měli studenti jednotnou učebnici, ale doporučujeme učebnice z nakladatelství Fortuna existuje ucelená řada, příp. Scientia. Vůbec nejsem zastáncem souborných učebnic typu Kostka, Odmaturuj z biologie a podobně. Exkurze Tradiční exkurzi do ZOO ve Dvoře Králové uskutečnili studenti sekundy na podzim. I v této době, která je zdánlivě nevhodná k návštěvě ZOO, si prohlédli veškeré pavilony i některé výběhy, seznámili se především s biomem tropických deštných pralesů, v ekologickém centru zahrady vyslechli přednášku o tropech, o příčinách a důsledcích kácení tropických pralesů a nabyté vědomosti ověřili a ještě doplnili při hledání odpovědí na otázky z pracovního listu, který připravuje ZOO. Studenti tercie spojili exkurzi do ZOO v Praze s návštěvou kina IMAX, které nabízí řadu přírodovědných pořadů (Mořský svět, Dinosauři, Savana) První ročníky jezdí už řadu let do ZOO a Botanické zahrady v Liberci. Studenti ocenili, že po roční výuce botaniky se najednou na botanické expozice dívají jinýma snad poučenějšíma očima. Další přírodovědné exkurze byly zařazeny do projektového dne. Studenti absolvovali výpravu na rybník Plachta v Hradci Králové, další exkurze k řece Orlici byla ohrožena mým úrazem, nakonec se vedení velice dobře zhostil biolog a ornitolog Honza Bartoníček, kterému pomáhali studenti třetích ročníků Láďa Štěrba, Pavel Makovec a další.

20 Biologická olympiáda Školní kolo proběhlo ve všech kategoriích, kategorie C, byla zaměřena na organismy využívané člověkem, téma pro kategorii A a B bylo Symbióza a mutualismus. Do školního kola se zapojilo asi 60 studentů, někteří ale nedokončili všechny úkoly, školní kolo BiO je totiž časově dost náročné a trvá vlastně celý den. Do dalších kol (okresní, krajské) postoupili: kat. A Láďa Štěrba, Hanka Kloutvorová, Pavel Makovec kat. B Martina Šubrtová, Petr Schramek kat. C Antonín Veber, Tomáš Gregor, Jakub Hanzlík kat. D Matěj Kučera, Lukáš Bartoníček, Aneta Šimonová, Michal Šubrt averonika Baudyšová Největší úspěch měl Matěj Kučera, po menším konfliktu kvůli samostatné práci v okresním kole se mu podařilo postoupit do krajského kola a krajské kolo vyhrál. Myslím, že se hlavně na NG hodně zlepšila znalost přírodnin, studenti studují sami, asi pomohla i příprava ppt prezentací z botaniky v sekundě, botanické vycházky a zapojení našich studentů do práce v ornitologickém kroužku, který vede Honza Bartoníček. Znalost přírodnin studenti uplatnili i v soutěži Poznávání rostlin a živočichů, do krajského kola postoupili Matěj Kučera, Martina Šubrtová a Veronika Baudyšová, v krajském kole se jim ale už tolik nedařilo, do budoucna se musíme více zaměřit na poznávání hmyzu. Vybavení kabinetu biologie Vybavení kabinetu Bi je v některých oblastech stále nedostačující, knihy a učebnice morálně stárnou. Stále chybí věci běžné spotřeby sklíčka, lupy, jehly, pinzety, skalpely. Snažíme se nutit žáky k maximální opatrnosti při mikroskopování, ale chybička se občas vloudí. Při LCV i v hodinách využíváme CD - kameru. Velice bychom potřebovali modernizovat soubory trvalých mikroskopických preparátů. Nutně potřebujeme průběžně dokupovat odbornou literaturu. Během posledních dvou let se situace výrazně zlepšila díky data projektoru a PC v učebně. Data projektor využíváme při výkladu, studenti všech ročníků vytvářejí prezentace v power pointu, využíváme atlasy rostlin a živočichů na netu. Časopisy Dlouhodobě odebíráme odborné časopisy Vesmír a Živa, řada článků je dobře pochopitelná studentům VG, časopisy výrazně obohatí znalosti studentů (pokud projeví zájem). Časopis Vesmír si můžete prohlédnout vždy ještě před jeho vydáním na stránkách vesmir.cz, na počítači v kabinetu Bi a v knihovně je trvale nastaveno přístupové heslo, (pro případné zájemce aktuální jméno a heslo je gymnazium_a18, 7Vu2DF) Je zde k dispozici rejstřík a všechna čísla Vesmíru od jeho založení. Vyhledávání je docela snadné. Také Živa připravuje verzi na CD, z minulosti mohu nabídnout průvodce digitální fotografií v psané i CD formě. Dalším časopisem je Biologie, Chemie, Zeměpis, časopis pro výuku na základních a středních školách. Jsou zde didaktické poznámky k různým problémům z jednotlivých věd, návody k laboratorním pracem, recenze nových učebnic ap. Čas proměn, S tebou o tobě, Červená stužka, Miminka V rámci sexuální výchovy a výchovy v oblasti reprodukčního zdraví jsme se zapojili do několika projektů. Již řadu let zveme na přednášky paní Molnárovou. Projekt Čas proměn je určen pro studenty i studentky primy, zabývá se změnami v období puberty, otázkami hygieny a ochrany reprodukčního zdraví. Pro studentky prvních ročníků je určen projekt S tebou o tobě, dívky jsou informovány o problémech, které jsou spojené se zahájením sexuálního života, nově třeba o problematice infekce papilomavirem a možnostech preventivního očkování. Pro další ročníky firma Procter and Gamble zasílá časopis a vzorky hygienických potřeb. Další projekt, do kterého se zapojily studentky7.a, je Červená stužka. Jde o sbírku na pomoc nemocným HIV/AIDS. Studentky prodávaly za symbolickou cenu červené stužky a podávaly informace o možnosti onemocnění HIV/AIDS, nebezpečí styku s nemocnými, prevenci apod. Dvě studenty se zúčastnily seminářů o problematice HIV/AIDS a následně semináře o partnerských vztazích a antikoncepci, které pořádá Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu. Nyní jsou proškolené k pořádání besed o této problematice pro další studenty naší školy. Projekt miminka byl připraven pro studenty kvarty, tématice ochrany reprodukčního zdraví a sexuální výchově jsme se věnovali již na úvodním kurzu. Zde se studenti o celou problematiku velice dobře zajímali, diskutovali jsme (zvlášť dívky, zvlášť chlapci) i o docela choulostivých tématech. Ve skupinách si studenti nacvičili scénku, jak to dopadne, když mladá dívka nechtěně otěhotní. Vlastní projekt miminka byl možná lepší, než v roce minulém, ale myslím, že o své děti se studenti trochu starají jenom ve škole, doma je nikdo a nic nenutí. Projekt bych úplně nezatracovala, ale ještě víc omezila časově naučit se přebalovat, koupat, strojit, to se neztratí

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 Výroční zpráva Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 XVII. výroční zpráva za školní rok 2005/2006 1 Výroční zpráva obsah Základní údaje o škole 3 Pracovníci školy 4 Další vzdělávání učitelů

Více

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 Výroční zpráva Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 XIV. výroční zpráva za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva obsah 1. Základní charakteristika školy 3 2. Přehled učebních plánů 4 3.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2012 2013 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a škol.

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 202/203 V Děčíně 5. 0. 203 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Brno, Masarova 11 příspěvková organizace Brno Líšeň Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Obsah : I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006-2007 Obsah výroční zprávy: 1 Charakteristika školského zařízení... 3 2 Přehled vzdělávacích

Více

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany Výroční zpráva 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy... 4 2.2 Materiálně technické

Více

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr.

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

Zpráva o činnosti školy

Zpráva o činnosti školy Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 15. 9. 2012 1 Obsah zprávy : A/ Základní údaje a charakteristika školy B/ Přehled oborů vzdělání C/ Údaje o pracovnících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce /4 čj.: /4 GYMNÁZIUM KARLA ČAPKA Dobříš, Školní 5, 68, IČO . Základní údaje o škole Název školy: Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 5 Adresa: Školní 5.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2007/2008 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr.ústí nad Orlicí. ( školní rok 2012/2013)

Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr.ústí nad Orlicí. ( školní rok 2012/2013) Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr.ústí nad Orlicí V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y ( školní rok 2012/2013) V Lanškrouně 31.8.2013 zpracovala: Mgr.Monika Dušková Základní škola

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2013 2014 (veškeré údaje jsou platné podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno

Více

Gymnázium Jana Blahoslava. Ivančice

Gymnázium Jana Blahoslava. Ivančice Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice OBSAH Školní rok v událostech... 5 Přednáška o pomaturitním studiu... 5 Exkurze maturantů do Prahy... 5 Adaptační programy 1.C a primy... 5 Den jazyků 2008... 6 Land

Více

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona

Více

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012 nám. T. G. Masaryka 6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok ZÁŘÍ Podle zákona č. 56/ Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

1.2.Zřizovatel : Středočeský kraj 1.3. IČO - 47558415 IZO - 047558415. Vedení školy. 1.4. Rada školy

1.2.Zřizovatel : Středočeský kraj 1.3. IČO - 47558415 IZO - 047558415. Vedení školy. 1.4. Rada školy 1. Základní údaje o škole 1.1.Název školy, adresa. Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní závěrečné zkoušky, U Stadionu 486, 266 00 Beroun 1.2.Zřizovatel : Středočeský

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 říjen 2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 ČÁST I. Motto: Jsme škola, která ti dá křídla pro život Motto vyjadřuje dynamicky se rozvíjející moderní výuku, která připravuje žáky pro 21. století

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím řízení 5. Údaje o

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Brno, 17. říjen 2008 Obsah Úvod. 3 Základní charakteristika školy.. 3 Přehled učebních plánů. 5 Výsledky výchovy a vzdělávání 6 Přijímací řízení.

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole.. 3 2. Přehled oborů vzdělávání 6 3. Přehled pracovníků školy 6 4. Přijímací řízení 6 5. Výsledky vzdělávání žáků.. 7 6. Prevence sociálně patologických jevů 10 7. Další

Více