Jak využít nových ukazatelů v Skliku pro zvýšení výkonu kampaní?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak využít nových ukazatelů v Skliku pro zvýšení výkonu kampaní?"

Transkript

1 4/2014 Vydáno Jak využít nových ukazatelů v Skliku pro zvýšení výkonu kampaní? Na začátku června jsme všem inzerentům v Skliku zpřístupnili množství nových dat, která odhalují větší podrobnosti o výkonu kampaní. Celkem se jedná o 5 nových ukazatelů. Jak se v nich vyznat a jak je co nejlépe využít pro zvýšení výkonu kampaní v Skliku? To se dočtete v následujících řádcích. Na všech úrovních v účtu (kampaň, sestava, klíčové slovo) se u kampaní, které se zobrazují uživatelům ve vyhledávací síti, zobrazuje zcela vpravo nová metrika Kvalita. Ta má hodnoty 1 až 10, přičemž čím vyšší hodnota, tím lépe. Jedná se pouze o informativní ukazatel, který nemá přímý vliv na řazení inzerátů. Kvalita vyjadřuje, jakého hodnocení dosáhlo vaše klíčové slovo v porovnání s konkurenty v aukci bez ohledu na vaši nastavenou cenu za proklik. Na úrovni sestav a kampaní pak vidíte agregovaná data za obsažená klíčová slova. Jak s Kvalitou pracovat v praxi? Na hodnoty 10 a 9 se v reálu dostanete jen se spojeními s názvem vaší značky. Zpozornět byste však měli u kampaní, které mají Kvalitu 5 a nižší. Zde je vhodné se podívat do kampaní hlouběji a optimalizovat je prioritně, protože zde vás konkurence v aukcích poráží nejčastěji. David Velechovský manažer obchodního týmu PPC konzultace David je manažer obchodního týmu PPC konzultace. V Seznam.cz působí od roku 2011 a zastřešuje zde péči o největší klienty a agentury inzerující v Skliku. PPC reklamě se věnuje od roku Dříve působil v agentuře H1. Ve volném čase rád cestuje. Takto vypadají nové sloupce v rozhraní Skliku, které vám pomohou zefektivnit vaše kampaně. Nezobrazené inzeráty? Teď budete vědět proč Sklik nově zcela odkryl důvody, proč v některých případech nezobrazuje vaše inzeráty. Pokud

2 Sklik nově zcela odkryl důvody, proč v některých případech nezobrazuje vaše inzeráty. Pokud najedete ukazatelem myši na hodnoty ze sloupce Podíl zobrazení, uvidíte v bublině detailní rozpad ztracených zobrazení ze 4 různých důvodů: Ztracená zobrazení z důvodu nízkého rozpočtu. Denní rozpočet kampaně vám umožňuje jednoduše hlídat částku (http://napoveda.sklik.cz/cz/slovnik-pojmu/optimalizace-denniho-rozpoctu/), kterou kampaň za jeden den nepřečerpá. A právě tento ukazatel vám odhalí, jaký je skutečný potenciál kampaně - kolik dalších zobrazení kampaň mohla získat, pokud by měla denní rozpočet vyšší než je její potenciál. Doporučení: Pokud je vaše kampaň zisková (zjistíte to, pokud budete měřit konverze (http://napoveda.sklik.cz/cz/mereni-uspesnosti/konverze/) ), je vhodné denní rozpočet adekvátně navýšit, abyste se stejnou efektivitou získali zákazníků více. K tomu můžete jednoduše využít i odkaz, který se objevuje u stavu kampaní Nízký rozpočet. Pokud si nemůžete dovolit denní rozpočet navýšit, snižte v této kampani nastavené ceny za proklik tak, abyste za cenu nastaveného denního rozpočtu získali potenciálních zákazníků na váš web více. Lze říci, že jakékoliv imprese ztracené z důvodu nízkého rozpočtu jsou známkou nesprávně nastavené kampaně. Ztracená zobrazení z důvodu časového plánování Časové plánování (http://napoveda.sklik.cz/cz/casove-planovani.html) umožňuje upravit procentuálně cenové nabídky v určitých dnech, hodinách nebo dokonce zobrazování kampaní v určité hodiny nebo dny zcela vypnout. Tato hodnota vám odhalí, o jakou část zobrazení (a prokliků) jste se právě tímto nastavením připravili. Doporučení: Nezapomeňte, že zkušení inzerenti nikdy nevypínají kampaně, aniž by měli podloženo naměřenými daty, že v konkrétní čas není jejich inzerce rentabilní. Ztracená zobrazení z důvodu nízké relevance Pokud systém vyhodnotí vaše klíčové slovo nebo inzerát jako málo relevantní vůči dotazu uživatele, inzerát nezobrazí. Z části to může být dané tím, že uživatel hledal něco odlišného, např. když prodáváte plastové bazény, používáte klíčové slovo bazén, ale uživatel hledal plavecký bazén. V mnoha případech je to ale tím, že se pouze často hledaný dotaz nevyskytuje ve vašem inzerátu, což lze napravit. Doporučení: Zmíněný prodejce bazénů musí zajistit, aby důležitá klíčová slova typu plastové bazény byla obsažena v textu inzerátu celá a aby je spouštělo opravdu klíčové slovo plastové bazény, nikoliv pouze slovo bazény ve volné shodě.

3 Ztracená zobrazení z důvodu nízkého ranku K těmto ztrátám dochází v případě, že součin míry prokliku (CTR) klíčového slova a jeho nastavené maximální ceny za proklik nepřekročil nutný práh pro zobrazení v aukci. Doporučení: Kromě zvýšení za proklik těmto ztrátám můžete samozřejmě zabránit optimalizací - přidejte vylučující slova (http://napoveda.sklik.cz/cz/vytvarime-kampan/klicova-slova/vylucujicislova/), napište poutavější inzeráty pro uživatele, kteří hledající toto klíčové slovo, nebo zvolte klíčová slova, která přesněji odpovídají dotazům uživatelů. Všechny tyto nové metriky jsme do Skliku zavedli proto, aby co nejvíce zjednodušily, zefektivnily a zrychlily práci s vašimi kampaněmi. Při správném využívání ušetříte spoustu času a získáte nové zákazníky. Doufáme, že vám všechny tyto ukazatele výkonnosti pomohou odhalit případné slabší kampaně a umožní vám tak nastavit kampaně v Skliku co nejlépe.

4 O rodičích a dětech. Jaké jsou 4 internetové typy rodičů? V našich výzkumech dlouhodobě sledujeme různé segmenty uživatelů českého internetu. Na začátku tohoto roku jsme se věnovali rodičům, kteří mají děti ve věku 2 až 12 let. Ukazuje se, že v přístupu k dětem a internetu se rodiče dělí na čtyři hlavní skupiny. Jaké to jsou? Z předchozích výzkumů, které jsme dělali na základních školách v roce 2013, víme, že velká část dětí si přináší první návyky a zkušenosti s internetem již do první třídy. Z toho vyplývá, že na internetovou gramotnost dětí nemá vliv pouze školní systém, ale také rodinné prostředí. Rodiče jsou v předškolním věku hlavním ovlivňovatelem. Jak ale přistupují rodiče k základní otázce, zdali dítě k internetu pouštět a v jaké míře? Rozdělili jsme je podle jejich přístupu k internetu do čtyř skupin. Důležité je ovšem uvědomit si, že vzhledem k věku dětí (2-12 let) se jedná ve velké většině o lidi mladší 40 let: Ochranář internet zabraňuje rozvoji mezilidských vztahů Rodičů ochranářů je necelá třetina (28 %). Jejich děti jsou sice on-line (jako všechny děti), ale oni se snaží on-line sféru života spíše eliminovat. Největší strach mají z toho, že internet snižuje schopnosti dnešních dětí vytvářet kvalitní mezilidské vztahy a chtějí zabránit tomu, aby dětem internet nahradil realitu, které oni sami dávají přednost. Více Michal Buzek vedoucí analytického oddělení Michal působí jako vedoucí analytického oddělení v Seznam.cz. Do české internetové jedničky nastoupil již v roce 2007, a to jako analytik obchodu. Zabývá se výzkumem trhu, měřením služeb Seznam.cz v projektu NetMonitor a obchodními analýzami. Volný čas věnuje rodině a fotbalu. než ostatní rodiče si myslí, že internet je pro děti nebezpečný a nesnáší počítačové hry obsahující násilí. Odmítají využívat internet k zabavení svých dětí. Rezignovaný rodič: Internet mě převálcoval Rodičů, kteří internet sice nemají příliš v lásce, ale vzdali se pod tíhou jeho vlivu, je necelých 10 %. Jejich děti tráví u internetu hodně času. Rezignovaní často netuší, na jaké stránky jejich děti chodí. Obecně jde o nejméně vzdělaný segment rodičů, z nichž více než polovina nemá maturitu.

5 První dva typy dle vztahu rodiče a internetu. Moderní rodič internet ano, ale efektivně Moderní rodiče jsou nejpočetnější skupinou (55 %). Děti k využívání internetu vědomě vedou, uvědomují si jeho důležitost v současném světě. Chtějí, aby děti novým technologiím rozuměly a byly s nimi sžité. Velmi důležité pro ně ale je efektivní využívání. Preferují výukové hry a snaží se i pomocí internetu připravovat své děti na budoucí život. Moderní rodič má perfektní přehled o tom, co jeho děti na internetu dělají. Fandové. Internet vládne světu, vládne nám Segment fandů je nejméně početný (7 %). Skládá se především z lidí, kteří jsou nadšení ze všech novinek v informačních technologiích a sami je dennodenně využívají. Jejich děti tráví u počítače nejvíc času. Rodiče na ně samozřejmě dohlížejí, ale příliš jim do toho nemluví. Jsou přesvědčeni, že je pro jejich děti dobré, aby se s internetem spřátelily, a podporují je v tom. Nepřeceňují nebezpečí internetu. Informační technologie jsou dle nich především užitečná věc. Mají rádi hry a relativně méně problematizují i hry s násilím to, že by negativně ovlivňovaly chování dětí, si myslí jen polovina z nich.

6 Druhé dva typy rodičů. První mobilní telefon už ve druhé třídě Povinná výuka výpočetní techniky na základní škole začíná většinou v páté třídě. To ale příliš nekoresponduje s představou rodičů o tom, v kolika letech by děti měly začít internet používat. Podle 95 % z nich by tomu mělo být nejpozději na prvním stupni. Nejvíce rodičů si myslí, že by se děti měly s počítačem seznamovat přibližně ve školním věku. Zajímavý je i pohled na to, v kolika letech děti dostávají svůj první telefon. Skrze ten se totiž samozřejmě dostávají i k internetu, častokrát vůbec poprvé. Většina dětí dostává svůj první mobil mezi 8. a 9. rokem, tedy v 2. a 3. třídě. Problematické jsou mobilní telefony především proto, že mají přístup k internetu, ale rodiče ho často chápou jako zónu soukromí dítěte, do kterého mu nechtějí vstupovat. Počítačově gramotní rodiče vnímají výuku IT jako svou úlohu, méně počítačově gramotní dávají více odpovědnosti škole. Náš výzkum ale ukazuje, že ponechat výuku spojenou s internetem až

7 na školní systém není správné. Tato výuka ale přichází pozdě, většinou v době, kdy už je dítě dávno na internetu aktivní. Ukazuje se, že snahy inciativ a organizací podporujících internetovou gramotnost a bezpečnost by se měly zaměřovat mnohem více na rodiče, kteří stojí u prvních online krůčků svých dětí a mají možnost je v počátku nejvíce ovlivňovat a formovat.

8 Co přináší nové Mapy.cz? Slovensko, 3D Mapy i letní mapu Po téměř třech měsících testování přešly na konci června Mapy.cz do ostrého provozu. Přináší přehlednější prostředí a řadu nových funkcí. Například Seznam.cz Panorama, MHD plánovač spojení, letní mapu, 3D mapy i turistickou mapu Slovenska. Testovací provoz, během něhož nám po téměř tři měsíce uživatelé mohli navrhovat změny na nejoblíbenějším mapovém serveru v ČR, skončil a začal ostrý provoz. Nová podoba nabízí nepřeberné množství novinek. O některých z nich jsme již psali (http://newsletter.seznam.cz/articles/120), ať už se jedná o unikátní 3D mapy, funkci Panorama, díky které se můžete doslova procházet ulicemi, nebo možnost plánování trasy z místa na místo se zapojením městské dopravy. V ostré verzi webu, kterou jsme nasadili koncem června, ale přibylo ještě několik dalších novinek, které bychom vám chtěli představit. Na Slovensku se již neztratíte Nové Mapy.cz nabídnou turistům více jak kilometrů značených turistických cest a téměř kilometrů cyklotras na Slovensku. Nechybí ani oblíbený plánovač tras, který dává vyznavačům pěší turistiky na výběr, zda chtějí být navigováni po turistických značkách, či například ve městech hledat nejkratší cestu v místních uličkách a po chodnících. Podobně, jako tomu je u map České republiky, i na těch slovenských najdou lidé možnost hlásit nepřesnosti. Mohou tak dopomoci k dalšímu vylepšení nových mapových podkladů Slovenské republiky. Mapové podklady našich sousedů se navíc již brzy objeví i v mobilní aplikaci, a to včetně off-line režimu, takže můžete mít vždy při sobě podrobnou mapu i bez nutnosti využití dat. Na Slovensku můžete nově používat Mapy.cz!

9 Letní mapa kam za kvalitním koupáním Společně s poslední úpravou vzhledu byla na Mapy.cz přidána i nová letní vrstva. Ta udělá radost především vodákům a fanouškům vodních sportů. Ve spolupráci s Hydromagazínem jsme pro vodáky připravili podrobné informace, například rozlišení sjízdných řek a k nim doplnění přes objektů (jezy, mosty, upozornění atd.) se zvýrazněním nebezpečných míst. Dále aquaparky, kryté bazény a koupaliště, jejichž databázi čerpáme z Firmy.cz. Můžeme tak uživatelům nabídnout i informace o otevírací době apod. Kromě spolupráce s weby jako Naturista.cz (přes 100 míst pro vyznavače naturistických pláží) či Kdesekoupat.cz (koupání v přírodě) sama kartografická redakce do této mapové vrstvy zapracovala objekty, jako jsou lodní doprava, půjčovny lodiček, přívozy, umělé slalomové kanály, vodní vleky a místa pro plachetní sporty. Letní mapa bude navíc postupně doplněna i do podrobných map Slovenska. Letní mapa na Mapy.cz. To, co zatím uživatelé v ostré verzi Mapy.cz nenaleznou, je možnost zakoupení vlakových jízdenek přes službu Bileto.cz, která zatím běží v testovacím režimu., ale již nyní je možné plánovat meziměstské spojení vlakem.

10 Co se děje v Seznamu Začíná focení firem pro Firmy.cz: Ukážeme vás zákazníkům Během následujících měsíců budete v městech a obcích potkávat zástupce společnosti Seznam.cz, kteří budou fotit exteriéry provozoven firem z celé republiky. Chceme tak pomoci návštěvníkům katalogu Firmy.cz najít vaši provozovnu. Současně budeme zapisovat a fotit do katalogu firmy, které v našem katalogu chybí. Všechny fotografie, které do detailů jednotlivých firem přidáme, můžete kdykoliv změnit. Tato služba probíhá zcela zdarma a firmy za ni neplatí. Vaše dotazy rádi zodpovíme na u Mějte své y vždy u sebe s novou aplikací Seznam.cz Službu Seznam.cz denně na svých počítačích používá přes 3,6 milionů uživatelů. V květnu jsme vydali novou mobilní aplikaci , díky které si ji budou moci vychutnat i na svých mobilních telefonech, a nepřijdou tak o žádnou důležitou zprávu. Aplikace nabízí především jednoduchý přístup k poště. Speciální funkcí je možnost stažení pošty do paměti telefonu, aby si ji poté mohli uživatelé procházet i v době, kdy jsou mimo internetový signál. Aplikace je dostupná zatím pro operační systém Android a brzy i pro ios a Windows Phone. S mobilní aplikací Sauto.cz vyberete svůj budoucí automobil kdekoliv Nová mobilní aplikace Sauto.cz přináší uživatelům podrobný přehled více jak nabídek automobilů, motorek a náhradních dílů od prodejců a soukromníků v České republice. To vše v jednoduché podobě včetně velkých fotografií, cen a kontaktů na prodejce. Cílem aplikace je potencionálním zájemcům o nový automobil maximálně zjednodušit jeho samotný výběr. Aplikace kromě samotných vozů nabízí i podrobné informace o prodejci. Pokud jej chtějí kontaktovat, stačí kliknout na telefonní číslo či ovou adresu a hned volají či píší. Odpadá tím jakékoliv další přepisování kontaktů. Kromě zobrazení inzerátů se v aplikaci nezapomnělo ani na populární funkci Hlídací pes, kterou uživatelé znají z webu. Stačí si v mobilu nastavit parametry vysněného vozidla, a jakmile se v databázi objeví inzerát splňující tyto požadavky, mobil vás na to upozorní. Upoutávky ve vyhledávači Seznam.cz se nově mění podle místa, kde uživatelé hledají Vyhledávač Seznam.cz nabízí svým uživatelům několik upoutávek, které zrychlují cestu k požadované informaci. Upoutávka pro hledání firem a počasí nyní prošly výraznou úpravou. Jejich obsah může být závislý na poloze uživatele. Lokalizaci bude využívat i našeptávač. V

11 nové podobě se budou zobrazovat záznamy z firemního katalogu Firmy.cz podle lokality, v níž uživatelé hledání provedli. Upoutávka na Počasí.cz bude v tom samém duchu zobrazovat, jaké je počasí právě v tom místě, kde lidé hledají. Cílem úpravy je vyjít vstříc potřebám lidí, kteří chtějí najít informace platné pro jejich aktuální polohu, ať už se jedná o bankomaty či restaurace. V upoutávce se tak bude zobrazovat obsah relevantní pro polohu, nikoli informace například z druhého konce republiky. Lokalizaci bude navíc využívat i našeptávač, který bude nabízet k vyhledání dotazy s relevancí na danou polohu. Například u restaurací tak nabídne dohledání nejčastěji zadávaných podniků, které jsou poblíž místu, odkud probíhá hledání.

Spolehlivé tipy pro váš e-shop. Trendy na trhu odběrných míst Proč měříme zákaznickou spokojenost?

Spolehlivé tipy pro váš e-shop. Trendy na trhu odběrných míst Proč měříme zákaznickou spokojenost? 2013 e-trend Spolehlivé tipy pro váš e-shop Trendy na trhu odběrných míst Proč měříme zákaznickou spokojenost? Editorial Obsah Trendy E-commerce 2013 pohledem Tomáše Hájka Zeptali jsme se Předních osobností

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Obsah Úvod proč vznikla tato zpráva?... 1 Shrnutí... 3 Cíle a metodika... 7 1. Proč něco měnit... 11 1.1 Výsledky... 11 1.1.1

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

ICTKOORDINÁTOR. Soutěž o ceny! ZDARMA ZIMA 2012. Více na str. 17. časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR. Samsung Smart School

ICTKOORDINÁTOR. Soutěž o ceny! ZDARMA ZIMA 2012. Více na str. 17. časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR. Samsung Smart School ICTKOORDINÁTOR časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR ZIMA 2012 ZDARMA Soutěž o ceny! Více na str. 17 08 Samsung Smart School Rozšiřujte možnos komunikace mezi učiteli a studenty

Více

Reforma školství v České republice

Reforma školství v České republice Varianty Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s. Reforma školství v České republice www.varianty.cz Obsah 1 Obsah......................................... 1 Reforma školství v České republice..........................

Více

1 Jak zjistit, co vlastně chci?

1 Jak zjistit, co vlastně chci? 1 Jak zjistit, co vlastně chci? Každý z nás najde nejlepší odpověď na tuto otázku sám u sebe. Nikdo nás nezná lépe než my sami. Můžeme mít ale dojem, že potřebujeme pohled někoho zvenčí, kdo by nás ohodnotil

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 NOVINKY 3 / 2011 Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 Vítěz kybernetických válek má na prsou lvíčka str. 14 15 Dnešní Švédsko je neformální, ale vysoce profesionální str. 28

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Informační služby Srpen 2008 GRANT ADVISOR, spol. s r.o. je držitelem certifikátu mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 : 2001. Představení společnosti GRANT ADVISOR GRANT

Více

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou Návodný a prakticky zaměřený text Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou vydala Základní škola, Mendelova v Karviné - Hranicích

Více

Jiří Hlavenka. Dělejte. Jak využít Internet k prospěchu firmy i jednotlivce

Jiří Hlavenka. Dělejte. Jak využít Internet k prospěchu firmy i jednotlivce Jiří Hlavenka Dělejte Dělejte byznys na na Internetu Internetu Jak využít Internet k prospěchu firmy i jednotlivce Jiří Hlavenka Dělejte byznys na Internetu Computer Press Praha 1999 Jiří Hlavenka Dělejte

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav zdraví dětí a mládeže Jana Nedbalová Kvalita základních škol z hlediska podpory zdraví Quality primary schools from standpoints supports health Bakalářská

Více

JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI?

JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI? JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI? ANALÝZA VÝSLEDKŮ SOCIOLOGICKÉHO VÝZKUMU Ivan Gabal Lenka Václavíková Helšusová ---------------------------------- Gabal, Analysis & Consulting Na baště sv. Jiří 9, Praha 6 tel. (+420)

Více

DO JAKÉ MÍRY LZE VYUŽÍT INTERNETOVOU PREZENTACI ŠKOLY JAKO ZRCADLO SOCIÁLNÍHO KLIMATU ŠKOLY?

DO JAKÉ MÍRY LZE VYUŽÍT INTERNETOVOU PREZENTACI ŠKOLY JAKO ZRCADLO SOCIÁLNÍHO KLIMATU ŠKOLY? DO JAKÉ MÍRY LZE VYUŽÍT INTERNETOVOU PREZENTACI ŠKOLY JAKO ZRCADLO SOCIÁLNÍHO KLIMATU ŠKOLY? Jan Mareš, Josef Lukas, Stanislav Ježek, Adam Chalupníček Fakulta sociálních studií Masarykova Univerzity Při

Více

všichni za Hlučínsko

všichni za Hlučínsko Jeden za všechny, všichni za Hlučínsko Jedeme v tom spolu... CESTOVNÍ RUCH: POZNEJTE KRÁSY HLUČÍNSKA- NEJSPECIFIČTĚJŠÍHO REGIONU REPUBLIKY MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: V JEDNOTĚ JE SÍLA, SHODUJÍ SE MÍSTNÍ STAROSTOVÉ

Více

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Realizace tohoto materiálu byla podpořena dotací od Ministerstva pro místní rozvoj. Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Návrhová část - strategie Zadavatel: Sdružení obcí Mikroregionu

Více

Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele

Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele Leoš Dvořák a kol. Všechna práva vyhrazena. Tato publikace vznikla v rámci projektu č. 2E06020 Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj

Více