TÉMA 19. Místa významných událostí v Hlavním městě Praze do r TABULKY - MÍSTO VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TÉMA 19. Místa významných událostí v Hlavním městě Praze do r. 2002 2. TABULKY - MÍSTO VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI"

Transkript

1 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY TÉMA 19 Místa významných událostí v Hlavním městě Praze do r TABULKY - MÍSTO VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI Objednatel: Útvar rozvoje hl. m. Prahy, příspěvková organizace, Vyšehradská 57/, , Praha 2 Konzultanti: Ing. arch. Robin Hanus; Ing. arch. Vlasta Klokočková Zhotovitel: Doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc. Praha,

2 MÍSTA VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI DO R c) Tabulka Působiště významné osobnosti (výběr dle osobností)

3 1 c) Tabulka působiště významné osobnosti (výběr dle osobností) Aleš Mikoláš Zemřel ve stejném domě, ve kterém 13 let žil. Jeho poslední kresbou byla Alše Mikoláše Amerling Karel Slavoj Amerlinga Karla Slavoje Arbes Jakub Arbes Jakub Babinský Václav Barrande Joachim Bass Eduard (vl. jménem Schmidt) Beethoven Ludwig van Arbese Jakuba, čp již nestojí Arbese Jakuba Babinského Václava dům - bydliště Barranda Joachima - pův. dům zbořen 1840 a 1841 byla městiště přeparcelován a, dnešní dům z r Basse Eduarda dům - místo pobytu van Beethovena L. - Hotel U zlatého jednorožce Praha 2 - Vinohrady, Bělehradská 64 (?), čp II Praha 1 - Hradčany, Hradčanské nám. 15, čp. 57-IV Praha 5 - Štefánikova ul. (dříve Hlavní) Praha 5, Švédská 27, čp Praha 6 - Řepy, K Šancím 6, čp Praha 1 - Malá Strana, Vítězná 13-15, čp. 419-III a 531-III Praha 1 - Malá Strana, Újezd 20, čp. 423-III 1796 Praha 1 - Malá Strana, Lázeňská ul. 11, čp. 285-III ilustrace k pověsti A Jiráska Rabi Löw a smrt 1111, 181 a Ve Šterberském paláci - v pražském ústavu pro slabomoslné děti (který po svém penzionování vedl), zemřel významný pedagog a filozof 1111, Narodil se novinář a spisovatel, tvůrce sociálního románu a nového literárního žánru, nazvaného romaneto Spisovatel vystřídal mnoho bydlišť, převážně na Smíchově. Léta prožil ve3. patře domu na Kostelním (dnes Arbesově) nám.č. 13, kde dnes jeho pomník. Vposledním období života bydlel ve Švédské 15 a nakonec v péči své dcery Olgy ve Švédské 27, kde zemřel. Ve věznici u milosrdných sester v Řepích, kde si odpykával část trestu a po odpykání trestu zůstal pracovat jako zahradník zemřel legendární 1111, 182 a SlOP5, loupežník 1111, V domě U krále Otakara II. žil od r francouzský geolog a paleontolog, který odkázal Národnímu muzeu své sbírky zkamenělin, pocházejících z jeho zkoumání v údolí Berounky. Hlavní dílo: Středočeský systém silurský. Po r žil v sousední novostavbě Vítězná 15, čp. 419-III, kde pamětní deska. Zemřel náhle, při cestě do Rakouska, kde je pohřben. Autor Cirkusu Humberto, Klapzubovy jedenáctky Ubytoval se zde při první návštěvě Prahy (pamětní deska). Podruhé navštívil Prahu v r a naposledy v r , 183 a KbK, , 183 8

4 Bolzano Bernard Brandl Petr 24(?) Braun Matyáš Bernard Bolzana Bernarda Brandla Petra Brauna M. B Budovec z Budova dům Václav Budovcův Čapek Josef duben 1945 Čapek Karel Čech Svatopluk Čech Svatopluk Destinnová Ema Čapka Josefa a Čapka Karla, dům úmrtní Čapka Karla Čecha Svatopluka Čecha Svatopluka Destinnové Emy - U Petzoldů (Kaiserštejnsk ý palác) Praha 1 - Staré Celetná 27, čp. 590-I Praha 1 - Malá Strana, Nerudova 41, čp. 236-III V domě U čtyř kamenných sloupů žil a zemřel osvícenský učenec, filozof a oblíbený profesor Bernard Bolzano. Na Malé Straně se narodil Petr Brandl, jedna z největších osobností českého vrcholně barokního malířství (patrně v domě U červeného lva, kde žila a 1703 zemřela jeho matka) je datum křtu Praha 2 - Nové Žil a zemřel barokní sochař a řezbář - Karlovo autor např. soch Atlantů u portálů nám. 24, čp. Cllam-Gallasova paláce, Hérakla v 671-II Černínském paláci, náhrobku Leopolda Šlika v chrámu sv. Víta, sochy Noci v Královské zahradě ad. Pochován je v kostele sv. Štěpána 1621 Praha 1 - Staré Týnská ulička 8, čp. 627-I Praha 10 - Vinohrady, bratří Čapků 28, čp XII 1879 až 1890 Praha 2 - Vinohrady, Francouzská 14, čp. 175-XII Praha 7- Holešovice, Šimáčkova 23, čp až 1914 Praha 1 - Malá Strana, Malostranské nám. 23, čp. 37-III Dům, kde žil Václav Budovec z Budova, jeden z vůdců stavovského povstání, popravený na Staroměstském náměstí. Bronzová pamětní deska a bronzová socha od A. Bílka (1927) V levé polovině vily bydlel Josef Čapek aměl zde ateliér, v pravé polovině Karel Čapek, od srpna 1935 s Olgou Scheinpflugovou. K. Čapek zde zemřel Většinu života prožil v Praze - často se stěhoval. Několikrát bydlel na Vinohradech, nejdéle pak v l ve Francouzské ulici, kde napsal několik knih, např. Lešetínský kovář, Václav z Michalovic, první dva Výlety pana Broučka. Vinohrady se mu za dlouholetou věrnost odvděčily tím, že po něm pojmenovaly sady a daly je vyzdobit jeho pomníkem. Básník zde žil od r Bydlení zde střídal sletními pobyty v Troji, ve vile Pod Havrankou 15, čp DPvD, , LTP- Kov.,s , Slavná operní pěvkyně si pronajala celé druhé patro paláce a přijížděla do Prahy odpočívat a nabrat nové síly po každém namáhavém zahraničním angažmá PP, 149 a 1111,

5 Dienzenhofer Kilián Ignác Dobrovský Josef Dušková Františka Josefa (Josefina) Dvořák Antonín Einstein Albert Foerster Josef Bohuslav Dientzenhofer a K. I. Dobrovského Josefa - na Kampě od 1949 pomník od T. Seidana (1902) manželů Duškových - usedlost Bertramka (Památník W.A.Mozarta) Dvořáka Antonína dům - bydliště Einsteina Alberta Foerstera J. B. - palác Mettychů z Čečova (Hrzánský) palác Praha 1 - Malá Strana, Hellichova 2, čp. 465-III 1798 až 1803 Praha 1, Malá Strana, U Sovových mlýnů 7, čp. 501-III Praha 5 - Mozartova 2, čp. 466 Narodil se, žil a zemřel vynikající architekt vrcholného českého baroka, který projektoval množství kostelních, klášterních a palácových staveb v Praze i na venkově - od drobných užitných staveb (hospodářské budovy, dvory, špitály, fary, vily, kaple, letohrádky) až po monumentální chrámy (kostely sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech, a na Skalce, sv. Bartoloměje a sv. Mikuláše na Starém Městě..) Žil, zotavoval se z duševní choroby a pracoval (vznikla zde jeho významná díla - Slavín a Slovník českoněmecký) jazykovědec a kněz. 1111, 45 a 188 a SlOP5, , Významná koncertní, oratorní, komorní a chrámová pěvkyně, manželka hudebního skladatele, pianisty a pegagoga Františka Xavera Duška (od 1776), se stala vlastnicí viniční usedlosti Bertramka. S manželem zde pořádali umělecké salony za účasti hudebníků Nosticova divadla, Václava Tháma, Josefa Jungmanna, Jana Theobalda Helda a dalších osobností SlOP5, 52, Praha 2 - Nové Hudební skladatel zemřel v domě, Žitná kde s s rodinou žil a pracoval od r. ul. 14, čp Vznikla tu jeho vrcholná díla, II mj. opery Rusalka, Armida a Čert a Káča. Pamětní deska a busta O. Španiela (1927). V domě žil též Dvořákův zeť Josef Suk ( ), od 1898 manžel jeho dcery Otylky, a dále sochař Josef Mařatka ( ) a malíř Jaroslav Věšín ( ), později profesor malířské akademie v Sofii. Na domě též pam. deska Petra I.Čajkovského. 1111, až 1911 Praha 5 - Bydlel fyzik světového významu v době, kdy přednášel na pražské Lesnická 7, čp. německé univerzitě. V r zde 1215 byla odhalena pamětní deska 1111, Praha 1 - Malá Strana, Velkopřevorsk é nám. 1, čp. 490-III Hudební skladatel se narodil v rodině dómského regenschoriho u sv. Víta a profesora pražské konzervatoře 1111,

6 Fučík Julius Hašek Jaroslav Hašler Karel Fučíka Julia Haška Jaroslava Hašlera Karla Praha 5 - Duškova 20, čp Narodil se novinář, marxistický literární a divadelní kritik, prozaik a překladatel, komunistický odbojář v době nacistické okupace. V dubnu 1942 byl zatčen gestapem a v září 1943 v Berlíně popraven SlOP5, Praha 1 - Nové Narodil se spisovatel a satirický Školská žurnalista, jedna z nejznámějších a 16, čp II nejkontroverznějších postav české literatury - autor románu Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Pamětní deska. 1111, Praha 5 - Hlubočepy, Na Zlíchově 33, čp. 242 Narodil se herec, zpěvák, kabaretier a písničkář. Od počátku německé okupace rozdával lidem svými písničkami, stejně jako celá léta, radost a naději, za což byl gestapem zatčen a v koncentračním táboře v Mauthausenu umučen Havlíček Borovský Karel Hlaváček Karel Hollar Václav Horáková Milada Hus Jan Havlíčka Karla Hlaváčka Karla Hollara Václava Horákové Milady působiště Husa Jana /13 - kaple Betlémská Praha 1 - Nové Havlíčkova 3, čp II Praha 8 - Libeň, Podlipného 19, čp Praha 1 - Nové Soukenická 13, čp II 1935 do září asi do r.1413 Praha 5 - Zapova 3, čp. 376 Praha 1 - Staré Betlémské nám. 5, čp I V bytě svého švagra Jaroše zemřel nedlouho po návratu z pětileté internace v Brixenu novinář a básník Karel Havlíček Borovský se konal jeho manifestační pohřeb. Dekadentní básník sbírek Pozdě k ránu a Mstivá kantiléna a nadaný výtvarník zemřel na tuberkulózu ve věku 24 let. Je pohřben na libeňském hřbitově. Pamětní deska. V Praze na Novém Městě se narodil slavný kreslíř a grafik Václav Hollar ( )- pam.deska; Prahu opustil 1627 a usadil se v Londýně vytvořil vedutu Prahy a soubor leptů V domě bydlela se svým manželem od r až do svého zatčení v září 1949 dr. Milada Horáková, právnička a politička, poslankyně Ústavodárného národního shromáždění ( ). Po únoru 1948 byla ve vykonstruovaném politickém procesu odsouzena k trestu smrti a v Praze na Pankráci popravena. Na domě je umístěna pamětní deska Kazatel a náboženský reformátor Mistr Jan Hus začal kázat v Betlémské kapli 1111, UPP-NMV, DPvD, SlOP5, ,

7 Hynais Vojtěch Jirásek Alois Jungmann Josef Kafka Franz Karásek ze Lvovic Jiří Kisch Egon Ervín Kisch Egon Ervin Kramerius Václav Matěj Hynaise Vojtěcha - čp. 1968/II byl r zbořen, na jeho místě je dnešní čp Jiráska Aloise Jungmanna Josefa - U tří hroznů Kafky Franze - stál na místě dnešního domu z l Karáska ze Lvovic Jiřího dům Kischův (U dvou zlatých mědvědů) Kische E.E. - U dvou zlatých medvědů Krameria V.M. - Česká expedice Praha 1 - Nové Masarykovo nábř. 36, Ostrovní 2, čp II Žil a zemřel významný malíř, profesor Akademie výtvarných umění, autor opony Národního divadla. Na dům, který byl postaven na stejném místě byla umístěna pamětní deska s portrétní bustou V. Hynaise (od Jak. Obrovského). Ve stejném domě žil i spisovatel Ferdinand Břetislav Mikovec( ). Jeho pamětní deska je na nábřežní straně domu Praha 2 - Nové Spisovatel zemřel v domě, kde žil po odchodu do výslužby od r Resslova 1, (střídavě s pobyty v Hronově). čp II Praha 1 -Nové Jungmannova 32, čp. 749-II Praha I - Staré U radnice (nám. F. Kafky) 5, Maiselova 2, čp. 24-I Praha 5 - Nádražní 28, čp. 48 (?) Praha 1 - Staré Kožná 1, čp. 475-I Praha 1 - Staré Kožná 1, čp. 475-I SlOP5, UPP-NMV, , v domě U tří hroznů od r žil a 1847 zemřel "tichý genius", učitel a učenec, vůdce druhé generace obrozenců, autor česko-německého slovníku a dějin české literatury mu odhalen pomník na Františkánském plácku a ten přejmenován na Jungmannovo náměstí V domě vedle býv. prelatury kláštera slovanských benediktinů se narodil spisovatel Franz Kafka, autor románů Poces, Zámek a Amerika. Pamětní deska a busta. 27 UPP-SMJ, Narodil se básník, prozaik, dramatik a kritik - představitel české literární dekadence a sběratel uměleckých děl (vl. jménem Jiří Antonín Karásek) SlOP5, Zemřel významný pražský novinář a spisovatel E. E. Kisch (nar ). Pam. deska (Bř. Benda 1956) DPvD Pražský, německy píšící novinář, spisovatel a dramatik se narodil ve staropražské židovské rodině, v domě na rohu Kožné a Melantrichovy ul. Pamětní deska (Bř. Benda, 1956). 1111, Praha 1 - Staré R začal vydávat v České Husova expedici Krameriusovy c.k. 10, čp. 232-I vlastenecké noviny (původně - asi od r Pražské poštovské noviny). Vycházely až do r. 1824, pod vedením jeho syna Václava Rodomila. Expedice sídlila pův. U zlatého půlkola v Michalské 21 (čp. 435-I), pozd. v domě U tří stříbrných růží v Husově 10, který Kramerius koupil, žil zde 11 let a zemřel zde. Pamětní deska ,

8 Krásnohorská Eliška Krofta Kamil Kvapil Jaroslav Kvapilová Hana Mácha Karel Hynek Mánes Josef Mařák Julius Masaryk Tomáš Garrigue Krásnohorské Elišky dům obydlí Krofty Kamila Kvapila Jaroslava a Kvapilové Hany Máchy K.H. - U bílého orla - na jeho místě dnes stojí činžák čp III Mánesa Josefa Mařáka Julia - dříve Ferdinandova tř. Masaryka T.G., dříve ul. Kounicova Praha 1 - Staré Narodila se jako Alžběta Pechová - Husova později známá česká spisovatelka, 9, čp. 242-I vlastenka a bojovnice za ženská práva, která též založila první dívčí gymnázium ve střední Evropě (pamětní deska ve dvoře domu, pomník na Karlově nám.) 1111, do 1936 Praha 5 - Janáčkovo nábř. 31, čp Praha 5 - Dietzenhoferov y sady 1, čp Praha 1 - Malá Strana, Újezd 35, čp. 401-III Praha 1 - Staré U obecního dvora 5, čp. 798-I 1887 Praha 5 - Janáčkovo nábř. 55, čp. 140-III 1911 do prosince 1918 Praha 6 - Hradčany, Mickiewiczova 13, čp. 239-IV Bydlel historik, diplomat a politik, profesor československých dějin na Filosofické fakultě UK, ministr zahr. věcí Bydlel řadu let, až do r básník, dramatik, divadelní režisér a šéf činohry Národního divadla (1912 až 1918), později se stal režisérem a šéfem činohry Městského divadla na Královských Vinohradech (1921 až 1928). Žil zde se svou první manželkou - vynikající charakterní herečkou, členkou činohry Národního divadla - Hanou Kvapilovou. Narodil se básník a prozaik, autor lyricko-epické básně Máj a mnoha povídek V domě U cenzorů žili bratři Antoním a Václav Mánesovi a ve věžičce domu zv. Belveder měl 15 let ateliér Antonín Mánes se zde narodil Antonínovi starší syn Josef Mánes. SlOP5, Sl.OP5, 197 a , Žil a pracoval až do své smrti malíř - zakladatel české krajinářské školy a pedagog, který se podílel na výzdobě Národního divadla a Národního muzea SlOP5, Před odchodem do emigrace zde bydlel s rodinou filosof a sociolog, politik a státník, profesor Karlovy univerzity v Praze, později ( ) první prezident Československé republiky. Pam. deska Ch. Masarykové-Garrigue, jež zde žila (V. Sucharda, 1925) SlOP5,

9 Mozart Wolfgang Amadeus Mozart Wolfgang Amadeus Náprstek Vojtěch Neff Vladimír Němcová Božena Němcová Božena Neruda Jan Nezval Vítězslav dům působiště Mozarta W. A. a bydliště manželů Duškových - usedlost Bertramka (Památník W.A.Mozarta) Mozarta W. A. Náprstka Vojty - U Halánků - pův. pivovar Neffa Vladimíra - sídlo Martina Nedobyla dům, kde B. Němcová dokončila Babičku Němcové Boženy - byl na místě dnešní bankovní budovy z l Nerudy Jana Nezvala Vítězslava Ostrčil Otakar Ostrčila Otakara 1787 říjen Praha 5 - Mozartova 2, čp. 466 Rakouský hudební skladatel byl ubytován v bytě manželů Duškových a zde také (ale i v letním sídle Duškových na Bertramce) dokončoval svou operu Don Giovanni, jejíž světovou premiéru uvedlo Stavovské divadlo Praha 1 - Staré Skladatel zde bydlel za svého prvního Uhelný pobytu v Praze trh 1, Skořepka 10, čp. 420-I- U tří zlatých lvů Praha 1 - Staré Narodil se průmyslník,český vlastenec a mecenáš, který založil v Betlémské rodném domě r České nám. 1, čp. průmyslové muzeum 269-I Praha 3 - Žižkov, Seifertova 3, čp Praha 2 - Nové Vyšehradská 45, čp II V rodinném domě kupecké rodiny Neffů se narodil spisovatel Vladimír Neff. Ve druhém díle pentalogie Sňatky z rozumu Císařské fialky (1958), kde vylíčil výstavbu Žižkova, dům popsal jako rodinné sídlo povozníka Martina Nedobyla. Božena Němcová dokončila roku 1854 Babičku v domě ve Vyšehradské ulici, kam se v naprosté bídě přestěhovala z domu v Ječné 28 (čp. 516-II), v němž po smrti syna Hynka (1853) začala své největší dílo psát Praha 1 - Nové Zemřela česká spisovatelka, autorka Babičky, která převážně vznikla v Na Příkopě 14, bytě v Ječné ul. 28 (čp. 516-II, zde Panská 2, čp. 854-II pam. deska J. Zázvorky a E. Springerové, 1957). Dokončena byla ve Vyšehradské ul. 45, čp II. 1111, , , s , Praha 1 - Nové Zemřel básník, novinář a spisovatel. Kromě Malostranských povídek Vladislavova napsal několik sbírek básní a stovky 14, čp II fejetonů 1111, Praha 3 - Žižkov, Baranova 4, čp Praha 5 - Zborovská 32, čp. 739 V domě žil v l básník Vítězslav Nezval. Vznikla zdejeho poslední díla Z domoviny, Zpěv míru, Chrpy a města, Dnes ještě zapadá sluncenad Atlantidou V rodině významného lékaře se narodil hudební skladatel, dirigent a od r šéf opery Národního divadla, člen České akademie věd a umění SlOP5,

10 Palacký František Rieger František Ladislav Purkyně Jan Evangelista Sabina Karel Seifert Jaroslav Slavíček Antonín Stašek Antal Olbracht Ivan Malířová Helena Sucharda Stanislav Sucharda Vojtěch Bouda Cyril Světlá Karolina Palackého Františka a Riegra Františka Ladislava - býv. palác Mac Nevenů Purkyně J.E. Sabiny Karla zbořen a nahrazen dnešní replikou Seiferta Jaroslava Slavíčka Antonína Staška Antala, Olbrachta Ivana a Malířové Heleny a ateliér Suchardy Stanislava a Suchardy Vojtěcha Světlé Karoliny - U tří králů v Poštovské ul Praha 1 - Nové Palackého 7, čp. 719-II Praha 1 - Nové Purkyňova ul. 2, Spálená 18, čp. 74-II Praha 1 - Staré Haštalské nám. 7, Řásnovka 2, čp. 784-I Praha 6 - Břevnov, U Ladronky 23, čp Praha 7 - Letná, Dobrovského ul. 9, čp VII Praha 4 - Krč, U kola 4, čp Praha 6 - Bubeneč, Suchardova 1, čp. 248 a Slavíčkova 8, čp. 628 Od r docházel Palacký do salonu advokáta Měchury, 1827 se oženil s jeho dcerou Terezií a žil v domě v býv. Pasířské ul. až do smrti. Obdobně jeho zeť manžel Marie Palacké F. L. Rieger. Byt uchován v pův. stavu. Pamětní desky Palackého i Riegra. 281 UPP-NMV, Zemřel lékař, přírodovědec a vlastenec. Vypracoval buněčnou teorii, převážně se věnoval fyziologii - ve Vratislavi založil první fyziologický ústav v Evropě. Pamětní deska na 1111, 207 domě, kde žil a zemřel a KbK, V rodině zedníka a pradleny se v domku býv. starého špitálu alžbětinek narodil novinář, spisovatel a libretista Smetanových oper, radikální demokrat Karel Sabina. Po odsouzení k trestu smrti ( ) a po amnestii (1855) se stal policejním konfidentem Žižkovský rodák, básník, publicista a překladatel, oceněný v roce 1984 Nobelovou cenou za literaturu od r žil v Břevnově. 1111, Zemřel malíř, krajinář - pražský rodák (obrazy U nás v Kameničkách, Pohled na Prahu z Letné, Praha od Ládví). Pam. deska a busta (J. Mařatka). 1111, V rodinné vile Antala Staška vznikla jeho poslední díla (O ševci Matoušovi a jeho přátelích, Dozvuky) i většina děl jeho syna Ivana Olbrachta a jeho první ženy Heleny Malířové. Antal Stašek v domě zemřel Pamětní deska Autor pomníku Palackého si podle návrhu Jana Kotěry vedle dosavadního domu s ateliérem postavil vilu a pův. dům se stal sídlem a dílnou jeho bratra Vojtěcha. R se do domu přistěhovala spřízněná rodina kladenského prof. Aloise Boudy se synem Cyrilem, budoucím malířem a grafikem Praha 1 - Staré Narodila se spisovatelka a vlastenka, ul. která se též věnovala emancipačnímu Karoliny Světlé hnutí, zvláště pak usilovala o zvýšení 22, čp. 284-I sociální úrovně zaměstnaných žen. Busta a deska (M. Jirásková, 1956). 1111, 211 a KbK,

11 Škréta Karel Švehla Antonín Vančura Vladislav Vojan Eduard Vojan Eduard Vrchlický Jaroslav Werich Jan Škréty Karla - U černého jelena - nahrazen dnešní stavbou z r a úmrtní Švehly Antonína Vančury Vladislava Vojana Eduarda Vojana Eduarda Vrchlického Jaroslava Wericha Jana na Kampě 1610 Praha 1 - Staré Významný český barokní malíř Týnská obrazů s církevní tématikou a portrétů ul. 5, Týnská Karel Škréta Šotnovský ze Závořic se ulička, čp narodil v domě U černého jelena na I Starém Městě. Je považován za zakladatele českého barokního malířství. Zemřel též v Praze a byl pohřben ( ) v kostele sv. Havla na Starém Městě. N a domě 1111, 211 pamětní deska. LTP- Kov.,s Praha 15 - Hostivař, K Horkám, čp Praha 16 - Zbraslav, Vladislava Vančury 7, čp Praha 1 - Malá Strana, Míšeňská 10, čp. 67-III Praha 1 - Malá Strana, Pod Bruskou 3, Starézámecké schody 2, čp. 147-III Na zděděném statku (s mlýnem a pekárnou) zemřel politik, zakladatel agrární (republikánské) strany a ministerský předseda Antonín Švehla. Narodil se na Lustigově statku čp. 2, zbořeném v 70. letech 20. stol. KoP 15, Spisovatel a lékař žil a pracoval od r na Zbraslavi. Vznikla zde téměř všechna jeho díla - novela Rozmarné léto, romány Markéta Lazarová, Útěk do Budína i nedokončené Obrazy z dějin národa českého. Před Vančurovou vilou, postavenou podle návrhu Jaromíra Krejcara Václavem Vejvodou v l stojí spisovatelův pomník-busta, dílo sochaře Karla Lidického z r , 215, 240 a 327 a KbK Narodil se legendární český herec Eduard Vojan, od r člen Národního divadla, který je považován za zakladatele moderního českého herectví. Dům je označen pamětní deskou. Později žil ve stejném domě jiný vynikající herec - Sl.OP5, Zdeněk Štěpánek Žil a zemřel zde velký herec. Pamětní deska. Ve stejném domě žili manželé F. X. Svoboda ( ) a R. Svobodová ( ), která v tomto domě zemřela Praha 2 - Nové Ve velkém příbytku ze dvou spojených bytů žil Jaroslav Vrchlický Rašínovo nábř. se svou ženou Ludmilou a její matkou 76, čp II spisovatelkou Sofií Podlipskou. Vytvořil zde většinu svých děl. KovLTP, Praha 1, Malá Strana, U Sovových mlýnů 7, čp. 501-III Zemřel po těžké nemoci herec, dramatik, scénárista a spisovatel, spolu s J. Voskovcem vytvořil autorskou dvojici Osvobozeného divadla, kde v letech 1932 až 1938 uváděli svoje hry, kterými reagovali 1111, 217 na aktuální politickou a hospodářskou a situaci KbK,

12 Wolker Jiří Zeyer Julius Zítek Josef Wolkera Jiřího Zeyera Julia Zítka Josefa - reprezentativní neorenesanční dům na nároží u dnešního mostu Legií (čp. 468/1??) 1922 duben Praha 1 - Nové Černá 20, čp Praha 6 - Liboc, Libocká až 1909 Praha 5 - roh Vítězné ul. 1 a Janáčkova nábř. čp. 126 V bytě matky grafika a teortika umění Karla Teigeho ( ) bydlel Jiří Wolker spolu s básníkem Jindřichem Hořejším ( ) od dubna 1922 do jara 1923, v době, kdy vydal svou druhou sbírku Těžká hodina V roce 1878 se J. Zeyer se svou matkou přestěhoval ze zahradního domu-zámečku v Mariánské (dnešní Opletalově) ulici do vily v Liboci. Vytvořil zde např. epický básnický cyklus Vyšehrad. Po smrti matky vilu prodal (1887) spisovatelce Anně Lauermannové-Mikschové, píšící pod pseudonymem FelixTéver ( ) Od r.1881 zde bydlel až do své smrti protagonista neoresančního slohu, vynikající architekt, autor projektu Národního divadla, spoluautor projektu Rudolfina (spol. s R. Schulzem) SlOP5,

Náměstí, rynky a náměstíčka historické Prahy

Náměstí, rynky a náměstíčka historické Prahy PAVEL BEDRNÍČEK Náměstí, rynky a náměstíčka historické Prahy Copyright Pavel Bedrníček 2007 Copyright Volvox Globator 2007 ISBN pdf 978-80-7511-002-2 Odpovědná redaktorka Tereza Houšková Obálka, sazba

Více

MÍSTOPIS PŘÍBRAMI PŘÍBRAMSKÉ HŘBITOVY HISTORIE PŘÍBRAMSKÝCH HŘBITOVŮ. (Montánní památky a význačné osobnosti na příbramských hřbitovech)

MÍSTOPIS PŘÍBRAMI PŘÍBRAMSKÉ HŘBITOVY HISTORIE PŘÍBRAMSKÝCH HŘBITOVŮ. (Montánní památky a význačné osobnosti na příbramských hřbitovech) MÍSTOPIS PŘÍBRAMI PŘÍBRAMSKÉ HŘBITOVY HISTORIE PŘÍBRAMSKÝCH HŘBITOVŮ (Montánní památky a význačné osobnosti na příbramských hřbitovech) JAROSLAV KORBEL PODBRDSKÝ Příbram 2001, 2008 Příbram v době držení

Více

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy Sestavil: PhDr. Slavomír Horák s pomocí internetové stránky www.vokno.cz/lexikon aktualizace:

Více

MÍSTOPIS BŘEZOVÝCH HOR

MÍSTOPIS BŘEZOVÝCH HOR MÍSTOPIS BŘEZOVÝCH HOR JAROSLAV KORBEL PODBRDSKÝ Příbram 2005 SPISOVATELÉ, HUDEBNÍCI A DALŠÍ UMĚLCI (asi 1880-1925) 1 2 A Antoš, Václav * 01.12.1878 Chomutičky (JC) + 08.11.1938 Praha (A) Č. sochař a malíř.

Více

Čítanka 9 Slovníček autorů

Čítanka 9 Slovníček autorů A Joseph Alexander ALTSHELER /džouzif eligzándr óltšelr/ (29. 4. 1862 Three Springs, Kentucky, USA 5. 6. 1919 New York, USA) Americký novinář a prozaik, jeden z nejpopulárnějších autorů dobrodružné literatury

Více

obsah > obsah > MUZEA 111 > VZDĚLÁVÁNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST Vážení a milí čtenáři,

obsah > obsah > MUZEA 111 > VZDĚLÁVÁNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST Vážení a milí čtenáři, Vážení a milí čtenáři, čas opravdu nezadržitelně utíká, jaro se neodbytně hlásí se svými právy a my jsme pro vás připravili další vydání našeho měsíčníku. Můžete se opět zahloubat do výročí v kalendáriu,

Více

11. Realismus ve světové literatuře

11. Realismus ve světové literatuře 11. Realismus ve světové literatuře Začneme charakteristikou realismu a pokračujeme jednotlivými národními literaturami. Realismus je umělecký směr, kterrý se snaží zobrazit svět kolem sebě co nejvěrněji.

Více

Fotografie J. S. Guth-Jarkovského: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv.

Fotografie J. S. Guth-Jarkovského: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Průvodce Prahou tak, jak bylo vydáno Nakladatelským družstvem Máje v roce 1905 (GUTH- JARKOVSKÝ, Jiří Stanislav. Průvodce Prahou: pro mládež. Praha: Nakladatelské družstvo

Více

2 > obsah > MUZEA 145 > VZDĚLÁVÁNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST PRO DĚTI A MLÁDEŽ 177. Vážení a milí čtenáři,

2 > obsah > MUZEA 145 > VZDĚLÁVÁNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST PRO DĚTI A MLÁDEŽ 177. Vážení a milí čtenáři, editorial obsah Vážení a milí čtenáři, lidová pranostika říká, že únor bílý, pole sílí. Sice nám letošní zima sněhu nadělila zatím velmi málo, dalo by se říci téměř žádný, ale my přesto doufáme, že náš

Více

Památky Nového Boru. Autoři: Zdeněk Hruška, Věra Katzerová, Vendula Málková. Konzultanti: PaedDr. Helena Studecká, Ing. Petr Fiala.

Památky Nového Boru. Autoři: Zdeněk Hruška, Věra Katzerová, Vendula Málková. Konzultanti: PaedDr. Helena Studecká, Ing. Petr Fiala. Památky Nového Boru Autoři: Zdeněk Hruška, Věra Katzerová, Vendula Málková Konzultanti: PaedDr. Helena Studecká, Ing. Petr Fiala Nový Bor 2015-1 - - 2 - 1. KOSTELY MODLITEBNY FARA BÝVALÝ PIARISTICKÝ KLÁŠTER

Více

MONTÁNNÍ, KULTURNÍ A HISTORICKÁ VÝROČÍ

MONTÁNNÍ, KULTURNÍ A HISTORICKÁ VÝROČÍ 1 MONTÁNNÍ, KULTURNÍ A HISTORICKÁ VÝROČÍ VÝROČÍ ROKU 2009 Jaroslav Korbel Podbrdský 2008-2009 2 LEDEN 5. výročí Chytil, Rudolf Páter, CSsR * 02.03.1910 Tučapy u Holešova (KM) + 01.01.2004 Stará Boleslav,

Více

HŘBITOVY V HRANICÍCH A DRAHOTUŠÍCH

HŘBITOVY V HRANICÍCH A DRAHOTUŠÍCH VÁCLAV BEDNÁŘ MIROSLAV ČERNÝ JIŘÍ LAPÁČEK MIROSLAV MARADA HŘBITOVY V HRANICÍCH A DRAHOTUŠÍCH Průvodce Celkový pohled na kapli sv. Antonína Paduánského od severu VÁCLAV BEDNÁŘ MIROSLAV ČERNÝ JIŘÍ LAPÁČEK

Více

Archiv Národní galerie v Praze

Archiv Národní galerie v Praze Archiv Národní galerie v Praze 1922) 1848 ) JOSEF VÁCLAV MYSLBEK 1872-1922 (1950) Inventář Značka fondu: 1 Číslo fondu (JAF): 33 Jméno zpracovatele: Pavlína Pyšná Praha 2004 0 Původce fondu Sochař JOSEF

Více

Vážené dámy a pánové, Vážení hosté, Milé studentky a studenti,

Vážené dámy a pánové, Vážení hosté, Milé studentky a studenti, Vážené dámy a pánové, Vážení hosté, Milé studentky a studenti, je mi nesmírnou ctí, že Vás mohu přivítat na půdě Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově, která se stala v letošním

Více

TÉMA 14. Architektonicky cenné stavby a soubory. 1. Textová část

TÉMA 14. Architektonicky cenné stavby a soubory. 1. Textová část ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY TÉMA 14 Architektonicky cenné stavby a soubory 1. Textová část Objednatel: Útvar rozvoje hl. m. Prahy, příspěvková organizace, Vyšehradská 57/2007, 128 00

Více

KAM. Kdo se v máji zamiluje, tomu to vydrží. po Česku ZDARMA. Noc kostelů a muzeí. Být architektem lidských duší. Sezona začíná i pánům nebe

KAM. Kdo se v máji zamiluje, tomu to vydrží. po Česku ZDARMA. Noc kostelů a muzeí. Být architektem lidských duší. Sezona začíná i pánům nebe Turistický magazín KAM ročník VII., květen 2013 po Česku ZDARMA Kdo se v máji zamiluje, tomu to vydrží Noc kostelů a muzeí Být architektem lidských duší Sezona začíná i pánům nebe www.kampocesku.cz KAM

Více

Teplá Praha. Teplé Staré Město Teplý Josefov. Průvodce po queer historii hlavního města

Teplá Praha. Teplé Staré Město Teplý Josefov. Průvodce po queer historii hlavního města Teplá Praha Průvodce po queer historii hlavního města Teplé Staré Město Teplý Josefov 1380 2000 Toto je ukázka z knihy Teplá Praha, vydané v roce 2014 nakladatelstvím Černé Pole. Celou knihu zakoupíte

Více

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY. 13.09.2008-14.09.2008 09.00-12.00 a 12.30

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY. 13.09.2008-14.09.2008 09.00-12.00 a 12.30 Lešetice, Lešetice 52 MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Památník Vojna u Příbrami - Muzeum obětí komunismu 13.09.2008-14.09.2008 09.00-17.00 hod. Autenticky dochovaný bývalý zajatecký

Více

PŘIPOMEŇME SI V ČERVNU. www.shakespeare.cz

PŘIPOMEŇME SI V ČERVNU. www.shakespeare.cz www.shakespeare.cz Smíchov dávno není venkovskou periferií, do jejíž zeleně se Pražané jezdili rekreovat, ani onou pověstnou průmyslovou čtvrtí zalidněnou dělnickým živlem, v kterou se změnil v 19. století.

Více

KAM. Za jaro dám na zvonění. po Česku ZDARMA. Turistická sezona je tu. Ve znamení drakobijce. Do pohádky i do pedálů

KAM. Za jaro dám na zvonění. po Česku ZDARMA. Turistická sezona je tu. Ve znamení drakobijce. Do pohádky i do pedálů Turistický magazín KAM ročník VII., duben 2013 po Česku ZDARMA Za jaro dám na zvonění Turistická sezona je tu Ve znamení drakobijce Do pohádky i do pedálů www.kampocesku.cz KAM na výlet KAM pro děti KAM

Více

Nechť je toto někomu k užitku. Martin Plicka

Nechť je toto někomu k užitku. Martin Plicka Nechť je toto někomu k užitku Martin Plicka V šem, které nebaví vypracovávání maturitních otázek, jsem vytvořil tento dokument z vlastních učebních zdrojů. V případě, že vše nedopadne dle vašich představ,

Více

České moře. Až všechno ztichlo. Trochu jako modlitba. Epitaf

České moře. Až všechno ztichlo. Trochu jako modlitba. Epitaf České moře České moře, dárek od Shakespeara, pohádkový omyl, který potěší, cosi jako láska, naděje a víra, moře pro neplavce, moře pro pěší, moře bez vody a bez příboje, nekonečné moře všeho, co bys chtěl,

Více

Nekonvenční ŽIŽKOVSKÝ PODZIM 23. 9. 12. 11. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL V MČ PRAHA 3. zakladatel a umělecký garant doc.

Nekonvenční ŽIŽKOVSKÝ PODZIM 23. 9. 12. 11. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL V MČ PRAHA 3. zakladatel a umělecký garant doc. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL V MČ PRAHA 3 Nekonvenční ŽIŽKOVSKÝ PODZIM 2015 23. 9. 12. 11. zakladatel a umělecký garant doc. Jiří Hošek POD ZÁŠTITOU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 ZA LASKAVÉ PODPORY MČ PRAHA 3

Více

Ústecká kulturní platforma 98 ISBN: 978-80-254-1101-8

Ústecká kulturní platforma 98 ISBN: 978-80-254-1101-8 Ústecká kulturní platforma 98 ISBN: 978-80-254-1101-8 Ústečané nejen v datech (2) Prolog Když se někoho z Ústí zeptáte, jestli se mu tam líbí, odpoví většinou, že ne. Ale okolí že je hezké. A podobně jsme

Více

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09 PARDUBICKÝ KRAJ Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 P Pardubický kraj hraničí se Středočeským, Královéhradeckým, Olomouckým a Brněnským krajem, jeho jižní hranice se dotýká kraje Vysočina a na severu

Více

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV STÁLÁ EXPOZICE Historie Mariánské Týnice a mariánský kult - nejnovější archeologické nálezy - Santiniho

Více

ŽIŽKOVSKÝ PODZIM 2009

ŽIŽKOVSKÝ PODZIM 2009 13. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO FESTIVALU V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 24. září až 19. listopadu 2009 NEKONVENČNÍ ŽIŽKOVSKÝ PODZIM 2009 zakladatel a umělecký garant Jiří HOŠEK POD ZÁŠTITOU MČ PRAHA 3 ZA

Více

LEDEN 2010 V NÁRODNÍM MUZEU PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVANÉ INFORMACE: WWW.NM.CZ

LEDEN 2010 V NÁRODNÍM MUZEU PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVANÉ INFORMACE: WWW.NM.CZ str. 3 PŘÍBĚH PLANETY ZEMĚ str. 5 HRADNÍ FOTO- ARCHIV 1918 1933 Václavské náměstí 68 115 79 Praha 1 tel.: 224 497 111 e mail: nm@nm.cz str. 7 VE STÍNU JAGUÁRA LEDEN 2010 V NÁRODNÍM MUZEU Přírodovědecké

Více

strana 7 Kamenná kašna výlet za unikátní památkou Kutné Hory Ptejte se! čím dál více oblíbená služba knihoven

strana 7 Kamenná kašna výlet za unikátní památkou Kutné Hory Ptejte se! čím dál více oblíbená služba knihoven strana 2, 3 Běhání po Praze tipy nejen na trasy či tréninky Tom Vašíček rozhovor se Sputnikem strana 4, 6 Šmejdi a Fulmaya nové české filmové dokumenty Svět knihy Praha pozvání na 19. mezinárodní knižní

Více

DATABANKA TESTOVÝCH ÚLOH

DATABANKA TESTOVÝCH ÚLOH DATABANKA TESTOVÝCH ÚLOH Z ČESKÝCH REÁLIÍ Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Vydání druhé (elektronické), Praha, 2014 Aktualizováno

Více