vzduch ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ POZNÁVÁCÍ SOUTĚŽ pro děti Více informací na webových stránkách Národního památkového ústavu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vzduch ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ POZNÁVÁCÍ SOUTĚŽ pro děti Více informací na webových stránkách Národního památkového ústavu www.npu."

Transkript

1 vzduch ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ POZNÁVÁCÍ SOUTĚŽ pro děti Více informací na webových stránkách Národního památkového ústavu

2 vzduch ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ Procházka po Praze s větrem v zádech aneb Všechno lítá, co peří má! Břevnov a Hradčany 1. Tzv. Vratislavský dřevoryt z roku 1562, výřez Vratislavský dřevoryt, detail Na vyobrazení Prahy z roku 1562 je zachycen větrný mlýn severně od města, je tedy zřejmé, že zde větrné mlýny stávaly. Jeden se zachoval do dnešních dnů. Stojí v Břevnově Na Větrníku (jak jinak!). Byl sice upraven pro bydlení, ale třípodlažní válcovitá stavba dodnes jasně vypovídá o svém původním účelu. 1a Najděte mlýn. Jaké má číslo popisné? 1b Nakreslete ho nebo vyfotografujte. Větrné mlýny, nacházející se v České republice, jsou v zásadě dvojího typu: zděné holandské, u kterých se proti větru nastavuje pouze otočná střecha s křídly, a dřevěné beraní nebo německého typu, kdy se otáčí celá dřevěná stavba. Mlýn holandského typu Dřevěný mlýn beraního typu 1

3 1c Vyhledejte a uveďte jeden příklad mlýna holandského typu na našem území. Doložte jednoduchou kresbou nebo fotografií. 1d Vyhledejte a uveďte jeden příklad dřevěného mlýna beraního typu na našem území. Doložte jednoduchou kresbou nebo fotografií. 2. Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Strahově 2a Který světový skladatel na strahovské varhany sám hrál a velmi je chválil? Varhany v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově 3. 3a Kde v areálu strahovského kláštera najdete tohoto andílka? (Nápověda: Hledejte gotický kostel s renesančními prvky, ale postavený již téměř v barokní době / /.) 3b Komu byl kostel zasvěcen? (Nápověda: Byl považován za ochránce proti moru.) Detail renesančního tympanonu 2

4 3c Vyhledejte a napište stručnou informaci o patronu kostela. Jak bývá zobrazován? 3d Uveďte jeden příklad jeho sochy v Praze nebo jinde v Čechách či na Moravě. (Nápověda: Bývá často na morových sloupech.) 3e Co jsou morové sloupy? 4. Pražská Loreta byla vždycky významným poutním místem. Její jméno je odvozeno od italského města Loreto, kam podle legendy andělé přenesli z Nazaretu domek Panny Marie. Podle tohoto vzoru se stavěly kopie Svaté chýše (Santa Casa) na mnoha dalších místech. 4a Loreta v Praze je druhá nejstarší v Čechách. Která Loreta byla v Čechách první? 4b Uveďte další příklad loretánské kaple v Čechách nebo na Moravě. Průčelí Lorety Pražskou Loretu spravovali kapucíni. Jejich kláštery jsou typické svou jednoduchostí a prostým slohem. Svatá chýše v pražské Loretě 4c Katolické kostely jsou zpravidla orientovány kněžištěm (tj. prostorem, kde v chrámu stojí oltář) k východu a hlavním průčelím k západu. Jak je situován zdejší klášterní kostel Panny Marie Andělské? 4d Ve zdech kostela, zejména v jeho západní stěně, jsou zazděny ne zcela obvyklé předměty. Co to tam je? Ve středu Loretánského náměstí stojí prostý železný kříž. Na tomto místě se údajně propadla do země (a do pekla) se svým kočárem kněžna Drahomíra, matka sv. Václava, která nechala na hradu Tetíně zavraždit svou tchyni, sv. Ludmilu. 4e Popište stručně kříž a symboly. 3

5 5. Toskánský palác uzavírá prostor Hradčanského náměstí na západní straně. Navrhl jej architekt Giovanni Baptista Mathey. 5a Jaké letopočty jsou nad vjezdy do paláce? Toskánský palác na Hradčanském náměstí Na nároží paláce směrem do Loretánské ulice je štuková plastika archanděla Michaela s mečem a se štítem. 5b Opište latinský nápis na štítu. Archanděl Michael 5c Najděte maskarony. Kde jsou a kolik jich zde je? Maskaron z Toskánského paláce 4

6 6. 6a Kde na Pražském hradě najdete toto podivné stvoření s ušima, zobákem, s křídly a s nohama šelmy? 6b Jaký je zde letopočet? Opište jej a napište také arabskými číslicemi. 6c Jaké číslo popisné má Pražský hrad? Je napsané na omítce. Nakreslete je. Gryf, bájné heraldické zvíře Malá Strana 7. 7a Kolik domovních znamení s ptáky či jinými okřídlenými bytostmi dokážete objevit v Nerudově ulici? Uveďte je na samostatném listu napište číslo domu a velmi stručně znamení popište nebo pojmenujte. Na jednom z domů v Nerudově ulici je pamětní deska, připomínající muže s ptačím jménem. 7b Jaké je číslo domu? 7c Komu je deska věnována? 7d Kdo to byl? Nerudova ulice 5

7 8. Palác Thun-Hohenštejnský, původně Kolowratský, byl postaven podle návrhu architekta Santiniho. Portál je dílem nejvýznačnějšího sochaře českého baroka, Matyáše Bernarda Brauna. Dnes zde sídlí italské velvyslanectví. Mohutní orli s rozepjatými křídly jsou heraldičtí ptáci rodu Kolowratů (měli orlici ve svém znaku). Figury na římse představují římské bohy Jupitera a jeho manželku Juno (v řecké mytologii se nazývají Zeus a Héra). 8a Jací ptáci doprovázejí Jupitera a Juno? Portál Kolowratského paláce v Nerudově ulici 9. Najděte v dolní části ulice Tržiště tepanou mříž s červenou orlicí. 9a Co orlice drží? Pod orlicí je v mříži zakomponována řada lidských postaviček. 9b Jaká řemesla podle vás představují dva muži uprostřed? Mříž balkonu, Tržiště 6

8 10. Kdo je autorem této kresby? Odpověď hledejte na pamětní desce na domě v Karmelitské ulici, nedaleko od vstupu do Vrtbovské zahrady. 10a Co je na desce napsáno? Opište text. 10b Jaké je číslo domu? Alegorie větru 11. V Karmelitské ulici vedle nejstaršího barokního kostela (a první barokní stavby v Praze vůbec) je na bronzové pamětní desce reliéf s andělem. 11a Na čí památku byla deska vytvořena? Opište text. 11b Jak se kostel přesně jmenuje? 11c Ve kterém roce byl postaven? 11d Co je jeho největší atrakcí, kvůli které je hojně navštěvován turisty 11e Odkud a z které doby pochází? (Odpověď najdete v kostele.) 11f Který řeholní řád kostel spravuje? 11g Nakreslete znak řádu (je např. nad vstupem v blízkosti pamětní desky). Detail pamětní desky v Karmelitské ulici (1947) 7

9 12. Na Maltézském náměstí stojí barokní sousoší se dvěma anděly a světcem, dílo Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa. Původně to býval střed kašny. 12a Zjistěte, který významný světec stojí uprostřed mezi anděly. 12b Jak ho zde sochař znázornil (a obecně se také zobrazuje)? 12c Která sousoší dělal F. M. Brokoff na Karlově mostě? Sousoší na Maltézském náměstí 13. V těsné blízkosti Karlova mostu stojí dům U Tří pštrosů. 13a Který český světec je ve výklenku nad vstupem do domu? Domovní znamení U Tří pštrosů 8

10 Karlův most 14. Pohled na Karlův most od jihu 14a Kdo byl stavitelem Karlova mostu? 14b Kolik zde stojí soch a sousoší? 14c Které sousoší je nejmladší? 14d Vyberte si na mostě jedno sousoší, kde je anděl (andělé). Napište, který světec či světci jsou zde ztvárněni, uveďte jméno sochaře a velmi stručně sousoší popište. Přiložte jednoduchou kresbu nebo fotografii a Na staroměstské mostecké věži je pět reliéfů ledňáčků. Dokážete je najít?uveďte jejich polohu (stručně popište nebo naskicujte schéma umístění). 15b Další ledňáček je zde jenom namalovaný, zato je zlatý. Kde je? Ledňáček ve věnci ze závoje, symbol Václava IV. 9

11 Staré Město a Kolik bytostí s křídly (dřevěných i kamenných) zde dokážete objevit? Označte je šipkami na přiložené fotografii (v listech pro odpovědi). Orloj na Staroměstské radnici a Kde na Staroměstské radnici najdete tyto obličeje? Stručně popište nebo naskicujte jejich polohu. 17b Ze které doby pocházejí? 18. Na kterém domě na Staroměstském náměstí najdete čápy? Výzdoba domu na Staroměstském náměstí 18a Jak se dům nazývá? Uveďte číslo domu. 18b Proč jsou zde zrovna čápi? (Můžete se případně zeptat němčinářů.) 10

12 19. Podobnou stavbou, jako je výše uvedený kostelík na Strahově, spojující v sobě gotické a renesanční prvky v barokní době, je kostel Nejsvětějšího Salvátora v Salvátorské ulilci na Starém Městě, postavený v letech (Salvátor znamená Spasitel, tedy Ježíš Kristus.) 19a Jaký znak je nad vstupem do kostela? Kostel Nejsvětějšího Salvátora na Starém Městě 20. Naproti jižní straně kostela v úzké uličce stojí mimořádný Štencův dům od architekta Otakara Novotného. Ten je také autorem např. budovy Mánesa nebo kubistických domů na rohu ulic Bílkova a Elišky Krásnohorské. Kubismus je umělecký směr, který v malbě a sochařství převádí viděnou skutečnost na skladbu základních geometrických tvarů (kubus = krychle). V architektuře se kubismus objevuje jenom v Čechách oživuje hmotu staveb vedle vodorovných a svislých směrů také šikmými plochami. Kromě architektury se kubistický názor v té době uplatňuje i v návrzích nábytku a dalších předmětů denní potřeby, např. nádobí. 20a Pro koho byly domy na rohu ulic Bílkova a Elišky Krásnohorské postaveny? Nápis najdete u nároží. Opište text. Štencův dům 11

13 Otakar Novotný navrhnul také maják na nejstarším pražském letišti. 20b Které je to letiště? Letištní maják na nejstarším pražském letišti 21. Celetná ulice vede ze Staroměstského náměstí k Prašné bráně. Její jméno je odvozeno od slova calty znamená pletené housky, které zde pekli pekaři caltnéři. 21a Kolik domovních znamení s ptáky dokážete v Celetné ulici najít? Vyjmenujte je a napište čísla domů. 21b Na kterém domě v Celetné ulici je tato socha Madony s Ježíškem od M. B. Brauna? Uveďte číslo domu. Madona, dílo Matyáše Bernarda Brauna V Celetné ulici je pamětní deska Bernarda Bolzana. 21c Kdo to byl? Opište text z desky. 21d Kde je v Praze Bolzanova ulice? Bernard Bolzano 12

14 Dům U Černé Matky Boží Další pozoruhodnou kubistickou stavbou je dům U Černé Matky Boží na rohu Celetné ulice a Ovocného trhu. Stavěl jej architekt Josef Gočár, autor mnoha významných staveb a urbanistických návrhů. Dříve na tomto místě stával dům U Zlaté mříže; mříž chránila sochu Panny Marie. Starý dům byl zbořen, ale původní domovní znamení bylo přeneseno na novostavbu. 21e Uveďte další pražskou nebo mimopražskou stavbu Josefa Gočára 21f Uveďte další příklad kubistické stavby v Praze nebo jinde od libovolného architekta. Nové Město 22. V prostoru mezi Václavským a Jungmannovým náměstím stojí celkem nenápadně umístěný odlitek sochy z Braunovy dílny Čas unáší Krásu. Čas zde ztělesňuje okřídlený Chronos a Krásu unáší doslova. 22a Kdo stojí u Chronových nohou? Sousoší pochází ze zámecké zahrady ve Valči v západních Čechách. Valeč patřila hraběti Šporkovi, pro kterého vytvořil Matyáš Bernard Braun řadu soch i na jeho dalších panstvích v Lysé nad Labem a v Kuksu ve východních Čechách. Čas unáší Krásu 13

15 Areál v Kuksu byl velkoryse pojatý krajinářský celek na obou stranách labského údolí, s lázněmi na jednom břehu, kostelem, špitálem a zahradou na protější straně. Před kostelem je terasa se dvěma řadami alegorických soch dvanácti Ctností a dvanácti Neřestí. 22b Uveďte 5 ctností a 5 neřestí podle svého vlastního názoru. Alegorie Neřestí v Kuksu 23. Chrám Panny Marie Sněžné, pohled z Františkánské zahrady Chrám Panny Marie Sněžné založil Karel IV., ale kostel zůstal nedokončený, stojí zde jenom původně zamýšlený presbytář (kněžiště). I tak je to nejvyšší gotický kostel v Praze. 23a Také hlavní oltář kostela je v Praze největší. Kolik je na oltáři andělů (celých postav)? (Samotné hlavičky s křídly se nepočítají.) 14

16 Tympanon nad vstupem do bývalého klášterního hřbitova u Panny Marie Sněžné, v zákoutí u Jungmannova náměstí, je ukázkou lucemburské gotiky. 23b V jeho blízkosti stojí drobné architektonické dílo, příklad městského mobiliáře v kubistickém pojetí, dílo Evžena Králíčka. Co to je? Gotický tympanon 24. Palác Adria, alegorie Mořeplavby od Jana Štursy Roh Jungmannovy ulice a Národní třídy je tvořen palácem Adria, původně sídlem pojišťovny Riunione Adriatica. Nad terasou v 1. patře směrem do Národní třídy je bronzové sousoší od Jana Štursy, alegorie Mořeplavby s mohutnou, větrem napnutou plachtou. Tím naši procházku Prahou s větrem v zádech uzavřeme. 24a Jan Štursa je jeden z nejvýznamnějších českých sochařů počátku 20. století. Uveďte další jeho sochu ve veřejném prostoru, buď v Praze, nebo jinde. 25. Představte si, že máte křídla jako andělé a umíte létat. Letíte nad krásnou krajinou, starým městem nebo nad svou oblíbenou malou vesničkou. Nakreslete celý výjev na samostatný list A4. 15

17 Námět Čtyři živly v architektuře a umění: Marie Mžyková Koncepce a text: Natalie Mojžíšová Fotografie: Josef Slavíček Gabriela Čapková (Karlův most) Grafická úprava: Michal Beneš Literatura a prameny: Herout, Jaroslav: Staletí kolem nás. Praha Petráňová, Lydia: Domovní znamení staré Prahy. Praha Poche, Emanuel: Matyáš Bernard Braun. Praha, Odeon Poche, Emanuel: Prahou krok za krokem. Praha Remešová, Věra: Ikonografie a atributy svatých. Praha Syrový, Bohuslav: Architektura (oborová encyklopedie). Praha, SNTL internet Praha MMXII 16

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz Č E S K É D Ě D I C T V Í U N E S C O nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz České dědictví UNESCO Brno 4 Český Krumlov 8 Holašovice 12 Kroměříž 16 Kutná Hora 20 Lednicko valtický areál

Více

Památky UNESCO Praha historické centrum Pražského hradu a Hradčan, Malé Strany včetně Karlova mostu, Starého Města s Josefovem Židovského Města

Památky UNESCO Praha historické centrum Pražského hradu a Hradčan, Malé Strany včetně Karlova mostu, Starého Města s Josefovem Židovského Města Památky UNESCO Praha historické centrum - zápis 1992; hlavní město ČR Praha je nejvýznamnější městskou památkovou rezervací u nás. Historické jádro o rozloze 866 hektarů zahrnuje unikátní urbanistický

Více

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY. 13.09.2008-14.09.2008 09.00-12.00 a 12.30

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY. 13.09.2008-14.09.2008 09.00-12.00 a 12.30 Lešetice, Lešetice 52 MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Památník Vojna u Příbrami - Muzeum obětí komunismu 13.09.2008-14.09.2008 09.00-17.00 hod. Autenticky dochovaný bývalý zajatecký

Více

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy Sestavil: PhDr. Slavomír Horák s pomocí internetové stránky www.vokno.cz/lexikon aktualizace:

Více

Toulky Jindřichovým Hradcem

Toulky Jindřichovým Hradcem Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Absolventská práce Toulky Jindřichovým Hradcem Jolana Holopová 9. A Vedoucí práce: Josefa Rykrová, Marika Hauserová Školní

Více

PAMÁTEK UNESCO NA DOSAH Z BRNA výlety

PAMÁTEK UNESCO NA DOSAH Z BRNA výlety 7 PAMÁTEK UNESCO NA DOSAH Z BRNA výlety Památky UNESCO v České republice UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, česky Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu, je jednou

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS. Stránka 1

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS. Stránka 1 MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Benešov nad Ploučnicí, Zámecká 51 Státní zámek Benešov nad Ploučnicí 09.09.2007-10.09.2007 9.00-17.00 hod. Zámecký areál v Benešově nad Ploučnicí tvoří

Více

VI. makarónský pražský závod, tentokrát s názvem URFIS DARAJ.

VI. makarónský pražský závod, tentokrát s názvem URFIS DARAJ. VI. makarónský pražský závod, tentokrát s názvem URFIS DARAJ. Družinka: START: Kromě otázek týkajících se zajímavostí podél trasy jsme na vás jako vždycky přichystali pár libůstek alias úkolů průběžných.

Více

Fotografie J. S. Guth-Jarkovského: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv.

Fotografie J. S. Guth-Jarkovského: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Průvodce Prahou tak, jak bylo vydáno Nakladatelským družstvem Máje v roce 1905 (GUTH- JARKOVSKÝ, Jiří Stanislav. Průvodce Prahou: pro mládež. Praha: Nakladatelské družstvo

Více

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Bohdalov Kostel sv. Vavřince v Bohdalově 14.09.2008 14.00-17.00 Brtnice Zřícenina hradu Rokštejn 21.09.2008 10.00-15.00 Kostel v Bohdalově byl založen

Více

Na rozdíl od chudého Liberce, byla některá bohatší města libereckého kraje podporovaná šlechtou nebo církví, chráněna hradbami jako např.

Na rozdíl od chudého Liberce, byla některá bohatší města libereckého kraje podporovaná šlechtou nebo církví, chráněna hradbami jako např. Období gotiky: Od nepaměti vedly naší krajinou trasy obchodních cest, kudy kupci procházeli se svými náklady jen řídce osídlenou krajinou. Spojení mezi vnitrozemím a Horní Lužicí zajišťovala obchodní cesta

Více

BĚLÁ POD BEZDĚZEM WEISERWASSER ZÁKLADNÍ INFORMACE. Město Bělá pod Bezdězem leží na okraji Středočeského kraje přibližně

BĚLÁ POD BEZDĚZEM WEISERWASSER ZÁKLADNÍ INFORMACE. Město Bělá pod Bezdězem leží na okraji Středočeského kraje přibližně Město Bělá pod Bezdězem leží na okraji Středočeského kraje přibližně 15 km od Mladé Boleslavi směrem na Doksy a Českou Lípu. Rozprostírá se mezi lesy v nadmořské výšce 300 m. Ve svém názvu má město horu

Více

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN www.czech-tim.cz ZDARMA říjen 2008 Na výlet do Temelína str. 22 Nabídka Bechyně překvapí str. 23 24 Podzim s židovskými památkami str. 28 29 Útěky za pohodou str. 31 Jak se

Více

Krajský úřad kraje Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava Česká republika

Krajský úřad kraje Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava Česká republika Krajský úřad kraje Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava Česká republika Tel.: +420 564 602 111 Fax: +420 564 602 420 e-mail: posta@kr-vysocina.cz www.region-vysocina.cz Památky UNESCO >> náměstí a zámek

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Radka Malá Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen) pro české turisty Diplomová práce 2014 Diplomová práce Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen)

Více

Náměstí, rynky a náměstíčka historické Prahy

Náměstí, rynky a náměstíčka historické Prahy PAVEL BEDRNÍČEK Náměstí, rynky a náměstíčka historické Prahy Copyright Pavel Bedrníček 2007 Copyright Volvox Globator 2007 ISBN pdf 978-80-7511-002-2 Odpovědná redaktorka Tereza Houšková Obálka, sazba

Více

Region VYSOČINA. www.region-vysocina.cz. Trojúhelník památek UNESCO na Vysočině. Památky UNESCO

Region VYSOČINA. www.region-vysocina.cz. Trojúhelník památek UNESCO na Vysočině. Památky UNESCO Památky UNESCO Památky UNESCO Trojúhelník památek UNESCO na Vysočině V České republice je v současnosti dvanáct památek zapsaných na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Tři z nich

Více

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký OTEVŘENÉ BRÁNY Jsem rád, že k loňské zkušenosti s projektem Otevřené brány se letos přidávají další kostely. Kdysi bylo samozřejmostí, že kostely byly otevřené denně a zastavovali se v nich nejen věřící

Více

CHRUDIM. Design Elza reklama, www.elzareklama.cz, foto Stanislav Novotný, Karel Dvořák

CHRUDIM. Design Elza reklama, www.elzareklama.cz, foto Stanislav Novotný, Karel Dvořák CHRUDIM InformaËnÌ centrum Chrudim Star radnice Resselovo n mïstì 1 37 01 Chrudim Tel./fax: (+20) 69 6 821 E-mail: info@chrudim-city.cz Skype: navstevnik.cz www.navstevnik.cz Design Elza reklama, www.elzareklama.cz,

Více

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09 PARDUBICKÝ KRAJ Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 P Pardubický kraj hraničí se Středočeským, Královéhradeckým, Olomouckým a Brněnským krajem, jeho jižní hranice se dotýká kraje Vysočina a na severu

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst VYSOČINA na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 3 Jihlava 4 Třebíč 6 Žďár nad Sázavou 9 Telč 12 VŠUDE DOBŘE, NA CESTÁCH NEJLÉPE www.petro.cz

Více

Poznávání památek zapsaných do kulturního dědictví

Poznávání památek zapsaných do kulturního dědictví Poznávání památek zapsaných do kulturního dědictví UNESCO v ČR Explore - Express - Explain Prozkoumej - Pojmenuj - Povídej ZŠ Lupáčova, 5. A 2012/2013 ZŠ Lupáčova, 5. A 2012/2013 třídní učitelka Ľubica

Více

Dějiny umění 2. lekce Řím až renesance v Itálii Obsah:

Dějiny umění 2. lekce Řím až renesance v Itálii Obsah: Dějiny umění 2. lekce Řím až renesance v Itálii Obsah: ŘÍM... 2 Architektura... 2 Sochařství... 7 Malířství... 7 RANÝ STŘEDOVĚK... 8 Křesťanská antika... 8 Starokřesťanská architektura v Itálii... 8 Byzanc...

Více

PÍSECKO. sobot a. den. Kontakt: Informační centrum Písek Heydukova 97 397 01 Písek, tel.: 382 213 592 e-mail: icpisek@mupisek.cz www.icpisek.

PÍSECKO. sobot a. den. Kontakt: Informační centrum Písek Heydukova 97 397 01 Písek, tel.: 382 213 592 e-mail: icpisek@mupisek.cz www.icpisek. 1.V Í K E N D PÍSECKO PÍSEK PÍSECKÉ HORY PUTIM ORLICKÁ PŘEHRADA ZVÍKOV MILEVSKO Z rozhledny na vrchu Jarníku, ale i z dalších míst na tomto vrchu a v okolních Píseckých horách se otvírá široký výhled na

Více

EDITORIAL. Z obsahu. ročník 20 č. 1/2010

EDITORIAL. Z obsahu. ročník 20 č. 1/2010 1 EDITORIAL Vážený čtenáři, dostáváte do rukou první letošní číslo našeho časopisu. Je trochu atypické, že většina příspěvků má tentokrát charakter reportáží, články popisují nejen samotné betlémy či jesličky,

Více

Z historie budov Ministerstva Financí

Z historie budov Ministerstva Financí Z historie budov Ministerstva Financí Autor: Technická redakce: Ing. Jaroslava Musilová Mgr. Jiří Machonský Vydalo Ministerstvo financí Personální odbor Oddělení Finanční a ekonomické informace Letenská

Více

Památky UNESCO města Třebíče se zaměřením na stavby v židovské čtvrti

Památky UNESCO města Třebíče se zaměřením na stavby v židovské čtvrti Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Sdružená uměnovědná studia Michaela Vobůrková Bakalářská diplomová práce Památky UNESCO města Třebíče se zaměřením na stavby v židovské čtvrti

Více

Příští stanice jaro! ZDARMA. Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století. Turistický magazín

Příští stanice jaro! ZDARMA. Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století. Turistický magazín ZDARMA Turistický magazín ročník 2, březen 2008 Příští stanice jaro! Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století Ústecký kraj, brána do Čech Uvnitř časopisu

Více

PROGRAM REGENERACE MPR A MPZ 2013

PROGRAM REGENERACE MPR A MPZ 2013 PROGRAM REGENERACE MPR A MPZ 2013 obsah 1 2 3 4 5 PŘIHLÁŠKA fotodokumentace: 1a KULTURNÍ PAMÁTKY 1b ARCHITEKTURA DOPLŇUJÍCÍ CHARAKTER MPR 1c DROBNÁ ARCHITEKTURA REKAPITULACE 2013 PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ NA OBNOVU

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více