Putování po stopách Otokara Březiny ( )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Putování po stopách Otokara Březiny (20. 9. 2014)"

Transkript

1 Putování po stopách Otokara Březiny ( ) Společnost O. Březiny uspořádala v sobotu 20. září 2014 jednodenní zájezd po stopách Otokara Březiny. Akce byla uspořádána jako doprovodný program Mezinárodního sympozia Otokar Březina 2014, které se konalo den předtím na Filosofické fakultě UK v Praze (program lze nalézt na konci textu v příloze). Putování autobusem, který odjížděl v 7.00 z Prahy, se zúčastnilo asi 25 osob, včetně dvou zahraničních bohemistek (z Ruska a Bulharska) s manžely. Autobus s účastníky zájezdu zastavil v Počátkách. První zastávka byla v Počátkách, v rodném domě Březiny (Václava Jebavého), který je památníkem patřícím pod místní muzeum. V domě nás uvítal starosta Počátek s pracovnicí muzea. V domě byla nyní zrekonstruována místnost v přízemí, která bude vybavena jako dobová ševcovská dílna (otec Březiny byl švec). V prvním patře, kde rodina Jebavých bydlela, je dnes expozice, ve které lze vedle různých dobových dokumentů vztahujících se k Březinově životu a dílu, nalézt i mnoho obrazů a grafik F. Bílka, jakož i jím ilustrovaných knih.

2 Počátky rodný dům Václava Jebavého (Otokara Březiny). Počátky detail pamětní desky na rodném důmě Václava Jebavého (Otokara Březiny).

3 Druhá krátká zastávka byla na historickém náměstí v Telči, u domu, kde mladý Březina bydlel během svých studií na místní reálce (dům je z boku označen pamětní deskou). Zde nás čekalo (panem Höferem slíbené) překvapení neoficiálně nás přišel pozdravit RNDr. Miloš Vystrčil, senátor Parlamentu ČR, dříve hejtman Kraje Vysočina a ještě dříve vyučující na zdejším gymnáziu, které nese Březinovo jméno. Zde nutno poznamenat, že celý den, až do sedmnácté hodiny, bylo krásně slunečno a na vysočanské lesy a pole byl velmi malebný pohled. Telč dům na náměstí, kde během studií bydlel Otokar Březina.

4 Telč setkání s panem senátorem Vystrčilem. Třetí zastávka byla v Nové Říši, kde Březina v letech učil. Během tohoto pobytu začal tvořit své stěžejní básnické dílo. My jsme navštívili zdejší premonstrátský klášter, kam si Březina chodil půjčovat knihy do místní skvostné knihovny. S průvodcem jsme si prohlédli část kláštera, malou Březinovu expozici, krásnou starou knihovnu, ve které je dosud stůl, u kterého Březina prý sedával a čítával. a nakonec klášterní kostel (je zde mimo jiné křížová cesta od Viktora Foerstra, Bílkova přítele a žáka). Nová Říše klášterní knihovna, ze které si O. Březina vypůjčil a přečetl stovky knih.

5 Nová Říše stůl v klášterní knihovně, u kterého O. Březina sedával a studoval. Nová Říše klášterní kostel, křížová cesta od Viktora Foerstra, na které se podílel i František Bílek.

6 Poslední zastávka s nejbohatším programem byla v Jaroměřicích nad Rokytnou. Nejprve jsme se po obědě zúčastnili pietního aktu u Březinova hrobu na místním hřbitově. Hrob zdobí známé Bílkovo sousoší Tvůrce a jeho sestra bolest ; bohužel další Bílkův artefakt kovovou otevřenou knihu s Březinovým jménem a daty narození a úmrtí nedávno odcizil zloděj kovů (!). Jaroměřice nad Rokytnou pietní akt u Březinova hrobu na místním hřbitově.

7 Jaroměřice nad Rokytnou Bílkova socha Tvůrce a jeho sestra bolest na hrobě Otokara Březiny. Jaroměřice nad Rokytnou hrob O. Březiny. V popředí jsou vidět stopy po nedávno odcizené kovové knize s Březinovým jménem a daty narození a úmrtí.

8 Poté jsme si prohlédli muzeum v domě, kde Březina žil a zemřel (vedle stálé expozice je zde momentálně výstava grafik Josefa Váchala), včetně nově upravené zahrady symbolů se skalkou Karla Čapka. Rovněž v muzeu je k vidění řada Bílkových děl, unikátní jsou zejména ty, které vytvořil jako dar Březinovi. Jaroměřice nad Rokytnou muzeum Otokara Březiny. Jaroměřice nad Rokytnou muzeum Otokara Březiny, zahrada symbolů se skalkou K. Čapka.

9 Jaroměřice nad Rokytnou muzeum Otokara Březiny; reliéf Slepci od F. Bílka. Jaroměřice nad Rokytnou muzeum Otokara Březiny; Kristus Františka Bílka.

10 Jaroměřice nad Rokytnou muzeum Otokara Březiny; hlava O. Březiny provedená Františkem Bílkem v pálené hlíně (1906).

11 Vyvrcholením dne byl slavnostní pořad v chrámu sv. Markéty Pocta Otokaru Březinovi, který začal v 16 hodin. Jaroměřický chrámový sbor pod vedením sbormistra Ladislava Šabackého (na varhany hrál Zdeněk Plaček) uvedl skladby A.S. Bortnianského Tibie paiom, Antonína Dvořáka Napadly písně, spirituál Můj Pán v úpravě Josefa Veselého a a Laudáte omnes gentes od Bernarda Lagrangeho. Mezi skladbami zazněly Březinovy básně Nepřemožitelní rostem, Mír a Ranní modlitba v přednesu Jaromíra Typlta a Jaroslava Večeři. Jaroměřice nad Rokytnou Pocta Otokaru Březinovi v chrámu sv. Markéty. Panu magistru Höferovi patří velký díky za uspořádání a vzornou organizaci zájezdu. I když na pozvánce byla jako spoluorganizátor uvedena i Společnost F. Bílka, nijak se na organizaci nepodílela, vše leželo na bedrech předsedy Společnosti O. Březiny. Děkujeme za krásnou akci! František Kožíšek

12 Příloha 1 Mezinárodní sympozium Otokar Březina 2014, 19. září 2014 Pořádala Společnost Otokara Březiny ve spolupráci s Ústavem české literatury a komparatistiky FF Univerzity Karlovy Místo konání: hlavní budova Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1, 3. patro posluchárna č Záštitu nad sympoziem převzali: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina a poslanec parlamentu ČR Prof. PhDr. Petr Fiala, poslanec Parlamentu ČR, emeritní rektor MU v Brně Mgr. Daniel Herman, ministr kultury a poslanec Parlamentu ČR RNDr. Miloš Vystrčil senátor Parlamentu ČR, dříve hejtman Kraje Vysočina Program Zahájení Žoržeta Čolakova, Univ. Plovdiv, Ústav slavistiky: Jezero jako krajinný koncept transcendence v Březinově poetice Jiří Poláček, MU Brno: Motivy rostlin v poezii Otokara Březiny Jiří Hošna, UK Praha: Funkce sakrálních motivů v Březinově díle Štěpán Sirovátka, UK Praha: V těla svícnu nečistém antická heterodoxie u O. Březiny Diskuse Ján Zambor, UK Bratislava: I. Krasko: Dnes zore..., Interpretácia slovenskej symbolistickej básne s odkazom na komparaciu Krasko - Brezina Hana Enderlová, UK Praha: Dědictví Otokara Březiny v poezii Vladimíra Holana Jiří Dan, MU Brno: Březinovy neviditelné světy pokus o psychologickou interpretaci díla Otokara Březiny Miroslav Chocholatý, MU Brno: Funkce snu v poezii O. Březiny Josef Chalupský, UK Praha: Jasoň červenooký. Jak nelze popsat krásu Diskuse Helena Voldánová, Univerzita JFK, Buenos Aires: Španělský překlad Otokara Březiny a jak k němu došlo.

13 Oksana Lichačeva, Svaz spisovatelů Petrohradu: Otokar Březina v ruštine. O petrohradské tradici básnického překladu Irena Radová, MU Brno: Březinae carmina Latine reddita Miroslav Malovec, Viktor Dvořák, Český esperantský svaz: Překlady z díla O. Březiny a kniha Tajemství bolesti Mistero de Doloro Diskuse Daniela Iwashita, Eliška Davidová, Iva Mrázková ÚČL AV ČR: Otokar Březina v korespondenci J. Demla I., II. a III Diskuse Milada Škárová, Spol. A. Pammrové: Ženská otázka v díle Anny Pammrové Ivo Harák, UJEP Ústí nad Labem: Bůh píše přímo křivými čarami Ester Nováková, MU Brno: Stavba ve výši: Recepce Březinova díla ve sborníku z konce 60. let. Korespondenčně. Radomil Novák, OU Ostrava: Vliv Charlese Baudelaira na utváření díla Otokara Březiny Diskuse :10 ukončení konference Doprovodný program: návštěva výstavy Přátelství Otokara Březiny a Františka Bílka v Galerii J. Adamce

4/2006 NYON 2006 XXXI. KONGRES FISAE

4/2006 NYON 2006 XXXI. KONGRES FISAE 4/2006 NYON 2006 XXXI. KONGRES FISAE Dovolte mi, abych se s Vámi podělil o své dojmy z kongresu FISAE. Kongres probíhal od středy 23. 8. 2006 do neděle 27. 8. 2006 v malebném městečku NYON, které leží

Více

KRONIKA MĚSTA KOLÍNA STŘEDOČESKÝ KRAJ

KRONIKA MĚSTA KOLÍNA STŘEDOČESKÝ KRAJ KRONIKA MĚSTA KOLÍNA STŘEDOČESKÝ KRAJ 2012 0 Obsah: 1. Životopis kronikáře 2. Zápisy z roku 2012 a. Politický, veřejný a hospodářský život I. Leden II. Únor Prvním kolínským občánkem roku 2012 Ludmila

Více

VĚSTNÍK. Historie ukrytá pod dlažbou Kroměříže. Výročí zpřístupnění Památníku Vojna u Příbrami. číslo 4. ročník. www.cz-museums.cz

VĚSTNÍK. Historie ukrytá pod dlažbou Kroměříže. Výročí zpřístupnění Památníku Vojna u Příbrami. číslo 4. ročník. www.cz-museums.cz VĚSTNÍK ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY číslo 4 ročník Historie ukrytá pod dlažbou Kroměříže Výročí zpřístupnění Památníku Vojna u Příbrami www.cz-museums.cz 10 Křesťanské náboženství v muzeologickém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013 2014 Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Školská rada 3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků 4. Učební plány 5. Pracovníci školy

Více

Vychází 30.04.2007 Ročník XIII. Číslo 4 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

Vychází 30.04.2007 Ročník XIII. Číslo 4 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vychází 30.04.2007 Ročník XIII. Číslo 4 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Prezident republiky Václav Klaus při příjezdu do Dvora Králové nad Labem. Stalo se tak po 81 letech... Prezident republiky

Více

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum. H u s i t s k é m u z e u m v T á b o ř e nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.cz Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 OBSAH I. ÚVODEM... 3 II. PÉČE O SBÍRKY... 6 SPRÁVA SBÍREK... 6 ARCHIV... 6 DIGITALIZACE... 6 REVIZE / OBRAZY... 7 RESTAUROVÁNÍ

Více

tak celá rozsáhlá civilizační oblast východního

tak celá rozsáhlá civilizační oblast východního LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě II srpen 2011 www.ff.osu.cz EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ ŘECKO lv. / Helénistické období V předcházejících třech číslech Listů FF OU jsme čtenáře

Více

Červenokostelecká farnost po roce 2000

Červenokostelecká farnost po roce 2000 Červenokostelecká farnost po roce 2000 2001 Sprškami ohňostrojů se svět rozloučil s dvacátým stoletím a trochu neklidně vstoupil do prvního roku století nového. Také pro římskokatolickou církev začalo

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Snímek Martin Kučera Důstojnost krásy výstava v kryptě katedrály sv. Václava

Více

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d p r o s i n e c 2 0 0 9 č í s l o 1 2 Z D A R M A w w w. u b.

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

P A M Á T N Í K L I D I C E

P A M Á T N Í K L I D I C E P A M Á T N Í K L I D I C E Výroční zpráva z a r o k 2006 Identifikační údaje: Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR Tokajická 152 273 54 Lidice IČO: 708 86 342 Tel. 312 253 088

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Slavnostní ocenění deváťáků V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Ohlédnutí za Brodským jarmarkem. Oslavy v knihovně. Comenius opět úspěšný

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Slavnostní ocenění deváťáků V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Ohlédnutí za Brodským jarmarkem. Oslavy v knihovně. Comenius opět úspěšný V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d č e r v e n e c 2 0 0 4 č í s l o 1 3 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Ohlédnutí za Brodským jarmarkem Slavnostní ocenění deváťáků

Více

PAMĚŤ MÍST. Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně

PAMĚŤ MÍST. Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně PAMĚŤ MÍST Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně Foto: Jaroslav Hroudný OBSAH: PhDr. Ladislav Valihrach: Milí Žarošáci,

Více

Editorial. Z obsahu. ročník 21 č. 3/2011

Editorial. Z obsahu. ročník 21 č. 3/2011 1 Editorial Tyto řádky píši bezprostředně po schůzi předsednictva našeho sdružení, první po úmrtí předsedy pana Ing. Radko Weignera. Atmosféra jednání byla touto okolností jednoznačně poznamenána. Jednání

Více

Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13

Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13 Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13 A) Literární archiv (OLA) 13 B) Knihovna (OK) 25 C) Umělecké sbírky (OUS) 33 D) Depozitáře 41 5. Prezentace

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 9 č í s l o 5 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

LEDEN 2010 V NÁRODNÍM MUZEU PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVANÉ INFORMACE: WWW.NM.CZ

LEDEN 2010 V NÁRODNÍM MUZEU PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVANÉ INFORMACE: WWW.NM.CZ str. 3 PŘÍBĚH PLANETY ZEMĚ str. 5 HRADNÍ FOTO- ARCHIV 1918 1933 Václavské náměstí 68 115 79 Praha 1 tel.: 224 497 111 e mail: nm@nm.cz str. 7 VE STÍNU JAGUÁRA LEDEN 2010 V NÁRODNÍM MUZEU Přírodovědecké

Více

Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu

Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu Strana Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu Číslo 1 - únor 2009 Ročník 11 Cena 5,- Kč Zvonička sv. Václava ve Štěpánovské

Více

/ 2014 SETKÁNÍ RODÁKŮ A JUBILANTŮ OBCE

/ 2014 SETKÁNÍ RODÁKŮ A JUBILANTŮ OBCE Huštěnovský Podzim / 2014 zpravodaj podzim / 2014 SETKÁNÍ RODÁKŮ A JUBILANTŮ OBCE Stalo se již hezkou tradicí, že kolem dvacátého června se sjíždějí do Huštěnovic rodáci se svými blízkými. Nejinak tomu

Více

České moře. Až všechno ztichlo. Trochu jako modlitba. Epitaf

České moře. Až všechno ztichlo. Trochu jako modlitba. Epitaf České moře České moře, dárek od Shakespeara, pohádkový omyl, který potěší, cosi jako láska, naděje a víra, moře pro neplavce, moře pro pěší, moře bez vody a bez příboje, nekonečné moře všeho, co bys chtěl,

Více

Šestý prezident v Telči

Šestý prezident v Telči 7 červenec 2015 ROČNÍK XXVI Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Po uzávěrce Šestý prezident v Telči Po Tomáši G. Masarykovi, Edvardu Benešovi, Václavu Havlovi, Václavu Klausovi a prezidentu

Více

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 569 43 Jevíčko

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 569 43 Jevíčko Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 569 43 Jevíčko Výroční zpráva 2012/2013 Slovo úvodem Školní rok 2012/2013 byl na Gymnáziu v Jevíčku ve znamení několika změn. Hned začátkem září se poprvé konal adaptační

Více

ZPRAVODAJ PSPU. Číslo 53 Červenec-srpen 2003

ZPRAVODAJ PSPU. Číslo 53 Červenec-srpen 2003 ZPRAVODAJ PSPU Číslo 53 Červenec-srpen 2003 Ohlédnutí Právě v neděli 18. května, když jsem očekával na televizní obrazovce další díl krásného pořadu Vltava v obrazech, zařadil tvůrce Karel Čáslavský jiný,

Více

KNIŽNÍ ZNAČKA 4/2014 4/2014. časopis spolku sběratelů a přátel exlibris. www.sspe.cz

KNIŽNÍ ZNAČKA 4/2014 4/2014. časopis spolku sběratelů a přátel exlibris. www.sspe.cz 4/2014 časopis spolku sběratelů a přátel exlibris www.sspe.cz 109 Petr Alois Hampl, C3+C5, 2014 Vážení přátelé, jsme na počátku nového roku, a tak již tradiční pohled zpět nám přiblíží, jaký byl rok 2014

Více

Ročník XXV. č. 10 14. května 2015. V pátek 8. května se na kadaňském hřbitově konal pietní akt u příležitosti 70. výročí konce II. světové války.

Ročník XXV. č. 10 14. května 2015. V pátek 8. května se na kadaňském hřbitově konal pietní akt u příležitosti 70. výročí konce II. světové války. První máj v Radonicích... ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 20. května 28. května... na 6. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana Ročník XXV. č.

Více

Z obsahu: VÝSTAVA ARTPERITIV I. - STR. 3 INFORMACE Z KOLEGIA REKTORA - STR. 4 STUDENTI SOUTĚžILI - STR. 5 II. OSTRAVSKÉ

Z obsahu: VÝSTAVA ARTPERITIV I. - STR. 3 INFORMACE Z KOLEGIA REKTORA - STR. 4 STUDENTI SOUTĚžILI - STR. 5 II. OSTRAVSKÉ OSTRAVSKÁ POLONISTIKA OPĚT ZVEDLA LAŤKU STUDENTSKÝCH KONFERENCÍ DEN S NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ POLSKOU SPISOVATELKOU Letošní desátý, a tedy jubilejní ročník studentských vědeckých konferencí (konají se na celé FF

Více

Z P R A V O D A J. Březen 2012. Postní informace farnosti Bohdaneč. 13. číslo P R O S T Ř E D N Í V E S

Z P R A V O D A J. Březen 2012. Postní informace farnosti Bohdaneč. 13. číslo P R O S T Ř E D N Í V E S Z P R A V O D A J pro bohdanečskou farnost - Třebětín, Vickovice, Bělou, Tasice, Kotoučov, Novou Louku, Dvorecko, Prostřední Ves, Řeplice, Šlechtín, Dědice, Michalovice, Hostkovice a Hlohov Březen 2012

Více