Po stopách historie. Kaple Božího hrobu byla zrekonstruována. Nad pamětní deskou Gajdoše visí otazník. Zámek zůstává státu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Po stopách historie. Kaple Božího hrobu byla zrekonstruována. Nad pamětní deskou Gajdoše visí otazník. Zámek zůstává státu"

Transkript

1 Z P R A V O D A J M Ě S T A 19. května 2010 ČÍSLO 10 ROČNÍK XI ZDARMA Kaple Božího hrobu byla zrekonstruována Boží hrob na Svatém kopečku se dočkal rekonstrukce. Na dezolátním stavu kaple se sochou ležícího Krista se v minulosti značně podepsal vandalismus, nyní se však bude moci opět těšit zájmu věřících i turistů. Dosud totiž byla ruina této památky zarostlá stromy, postupně se rozpadala a stála tak stranou pozornosti návštěvníků Svatého kopečku. Oprava památky byla podpořena z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Mikulovsko rovným milionem, což činilo devadesát procent celkových nákladů. O finanční podporu na tento projekt žádala Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava v Mikulově již v roce 2008, kdy začala MAS Mikulovsko dotace poskytovat. Toto je tedy první projekt, který jsme v Mikulově podpořili, uvedl ředitel MAS Mikulovsko Nad pamětní deskou Gajdoše visí otazník Noví majitelé domu na Koněvově ulici, v němž dlouhá léta žil malíř Rudolf Gajdoš, nechali při rekonstrukci objektu odstranit pamětní desku tohoto významného umělce. Gajdošův vnuk Pavel Doležal na tuto skutečnost upozornil Radu města Mikulova, ale také média. Ta se záležitostí začala intenzivně zabývat. Samozřejmě je v našem zájmu, aby pamětní deska byla na dům znovu umístěna, ale objekt je v soukromém vlastnictví a majitele k tomu nemůžeme nutit. Snažíme se s ním o této věci jednat, uvedl starosta Rostislav Koštial. Vlastník domu Hynek Chaloupka však po tom, co se záležitost začala propírat v tisku, nemá chuť desku na fasádu svého domu znovu umisťovat. Původně jsme měli v úmyslu pamětní desku o něco zmenšit a umístit ji zpět, ale abych řekl pravdu, pod tímto nátlakem se nám do toho vůbec nechce, uvedl Chaloupka. Ke vzpomínce na Michal Solařík. Chybějících deset procent daroval starosta Rostislav Koštial ze soukromých zdrojů. Tato památka si rozhodně zasloužila opravu, považuji to za počátek rekonstrukce celé křížové cesty, na kterou bychom chtěli v budoucnu shánět finanční prostředky, ačkoliv kapličky nejsou ve vlastnictví města, plánuje starosta Koštial. Mezi sakrálními stavbami v Mikulově je nyní prioritní rekonstrukce kostela sv. Václava a právě křížové cesty. Tyto památky mají totiž hodnotu nejen pro duchovní, ale jsou také významnými turistickými cíli našeho města. Dalším krokem ke zatraktivnění Svatého kopečku by měla být oprava historického schodiště vedoucího k Božímu hrobu. To je ale v majetku Lesů ČR. I na tuto rekonstrukci by bylo možné žádat o dotaci z programů MAS Mikulovsko, upozornil Solařík., ms Rudolfa Gajdoše chtěl přidat také zmínku o Heinrichu a Camille Ledererových, kteří dům na konci 19. století vybudovali a oba zahynuli v holocaustu. Nyní jsme nabyli dojmu, že společné umístění vzpomínek na rodinu Ledererovu i Rudolfa Gajdoše by mohlo zjitřit emoce a ublížit oběma rodinám. A to nechceme, vysvětlil Chaloupka, který považuje za absurdní, že se věc začala řešit v médiích. Nedokážu pochopit, že se s námi pan Doležal nespojil, nesnažil se o této věci osobně komunikovat a začal tuto diskusi řešit přes média. To naší rodině vzalo veškerou chuť něco v této záležitosti dále podnikat. Potomci Rudolfa Gajdoše dům prodali a my jsme již několikátí majitelé. Nemají právo nás touto cestou tlačit do umístění pamětní desky. Pan Doležal měl své zájmy hájit v době, kdy dům prodával a umístění desky řádně smluvně ošetřit. (pokračování na str. 2) Po stopách historie Po stopách historie Mikulova v 19. století se vydalo naše město o uplynulém víkendu. Zámecká zahrada se na tři dny stala autentickým dobovým táborem napoleonských vojáků, kteří se po městě pohybovali jedině v historických uniformách. Do boje se rakouská a francouzská armáda pustila v sobotu odpoledne Náměstí se začalo otřásat pod výstřely z pušek a kanónů, historickým centrem města se nesly rozkazy velitelů, mezi raněnými se proháněli vojáci na (pokračování na str. 2) Zámek zůstává státu Okresní soud v Břeclavi zamítl žalobu princezny Mercedes Dietrichsteinové, v níž žádala o navrácení rozsáhlých pozemků a nemovitostí včetně mikulovského zámku, které byly jeho otci Alexanderu Dietrichsteinovi zabaveny po druhé světové válce na základě Benešových dekretů. Během důkazního řízení soud zjistil, že konfiskace majetku proběhla v souladu s tehdejším právním řádem. Písmo Alexandera Dietrichsteina totiž bylo identifikováno v dotazníku, který dokazuje jeho členství v Sudetoněmecké straně. Princezna Dietrichsteinová se může proti rozsudku odvolat. ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL Bezdrátové připojení k internetu 4 Mbit/s za 355 Kč vč. DPH tel.: W W W. M I K U L O V. C Z

2 Rada města na svém jednání dne Schválila nájemní smlouvu na pronájem nemovitosti část pozemku p. č v lokalitě ulice Alfonse Muchy pro pana M. Floriána, uzavření smlouvy o spolupořádání části Mezinárodního hudebního festivalu třinácti měst CONCENTUS MORAVIAE, přidělení bytové jednotky 2+KK v objektu G-centra Mikulov panu Chaloupkovi. Rozhodla pronajmout nemovitost část pozemku p. č v lokalitě ulice Nerudova manželům Rotreklovým, pronajmout nemovitosti pozemek p. č. 2514/1 a pozemek p. č. 1230/2 ulice Nerudova panu Pešťálovi, pronajmout nemovitost část pozemku p. č panu Patákovi, pronajmout nemovitost pozemek p. č v lokalitě ulice Valtická nájemci paní Procházkové, zveřejnit záměr pronajmout byt (2+1) v bytovém domě č. p. 35, č. or. 2a na ulici Vídeňská v Mikulově dle Zásad pronajímání městských bytů, zveřejnit záměr pronajmout byt (2+1) v bytovém domě č. p. 333, č. or. 4 na ulici Husova Výběr některých událostí MP Mikulov za měsíc duben v hodin zaznamenal operátor kamerového systému MP Mikulov na ulici Svobody pohyb podezřelé skupinky místní mládeže. V této partičce se nacházelo pět chlapců a tři dívky. Operátorovi bylo ihned jasné, že s náctiletou mládeží není něco v pořádku, jelikož se někteří jedinci z této skupiny chovali dosti nepřiměřeně. Někteří padali a váleli se po vozovce, děvčata následně dokonce i zvracela. Z tohoto důvodu byla na místo ihned vyslána hlídka strážníků MP Mikulov. U dvou osob (jedna byla mladistvá a druhá dokonce nezletilá) bylo zjištěno 0,68 a 1,29 promile alkoholu v dechu. Následným šetřením MP Mikulov bylo zjištěno, že strážníci mládeži překazili oslavu 15. narozenin. Nezletilí a podnapilí jedinci byli strážníky následně předáni rozčarovaným rodičům a celá záležitost byla MP Mikulov zadokumentována a oznámena na Sociální odbor MěÚ Mikulov k dalšímu řešení v 7.45 hodin provedla hlídka MP Mikulov kontrolu lokality lesík nad jezerem u bývalého vápencového lomu Mariánský mlýn. Strážníci zde zastihli dvojici místních Rada města projednávala Okénko Městské policie v Mikulově dle Zásad pronajímání městských bytů. Souhlasí s umístěním předzahrádky dle předložených variant na části pozemku p. č pro žadatele BONUM TEMPLUM s. r. o., s umístěním výsuvné markýzy na objektu č. p. 25, na Náměstí č. or. 26 žadatel pan Gegaj, s umístěním sochy autora pana Radovana Krále pod názvem Strom svobody na část pozemku p. č v lokalitě ulice Brněnská. Ukládá ředitelce společnosti Mikulovská rozvojová s. r. o. Ing. Sojkové zpracovat koncepci kultury, Majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce záměr města prodat nemovitost pozemek p. č v lokalitě ulice Zlámalova, Majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce záměr města dát do pronájmu nemovitost sklepní prostor na ulici Alfonse Muchy žadatel Mgr. Salajková, Majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce záměr města pronajmout nebo dát do výpůjčky nemovitost veřejné toalety na ulici Komenského na pozemku p. č. 459/4. JUDr. Jiří Večeřa, tajemník MěÚ Mikulov mladých bezdomovců, kteří si zde vybudovali skutečné zálesácké obydlí, které bylo dokonce zahloubeno pod terén zdejšího lesa. Na místě zastižený třicetiletý místní rodák se k vybudovanému dílu dokonce hrdě hlásil. Dotyčný nechtěl, nebo nemohl pochopit, že kácení stromů, rozdělávání ohně, znečišťování lesa odpadky, shromažďování nepatřičných věcí souvisejících s tábořením v lese je přísně zakázáno, a je to ošetřeno patřičným zákonem. Oba přítomní bezdomovci byli strážníky z lesa vykázáni s podmínkou, že les musí uklidit a uvést do původního stavu. Dále byla celá záležitost strážníky zadokumentována a oznámena na Odbor životního prostředí MěÚ Mikulov k dalšímu šetření a opatření. Strážníci MP Mikulov budou nadále celou dotčenou lokalitu monitorovat v hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na ulici Pavlovská. U jednoho z barů zde obtěžoval podnapilý devětadvacetiletý místní bezdomovec, který se mermomocí chtěl dostat dovnitř a žádal obsluhu o podání alkoholu. Mladík nadýchal 3,62 promile alkoholu a byl převezen na protialkoholickou záchytnou stanici do Brna. Následně byla výtržníkovi strážníky uložena bloková pokuta. Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný Tísňová linka MěP 156 NON-STOP Telefon: , Informace o pronájmu bytů Město Mikulov nabízí k pronájmu bytové jednotky: Byt 2+1 o výměře 46,85 m2 na ulici Vídeňská č. or. 2a, č. p. 35 v Mikulově. Minimální výše nájemného požadována městem činí Kč/měsíc. Byt si je možné prohlédnout od do hodin. Byt 2+1 o výměře 61,23 m2 na ulici Husova č. or. 4, č. p. 333 v Mikulově. Minimální výše nájemného požadovaná městem činí Kč/měsíc. Byt je možné si prohlédnout od do hodin. Zájemci mohou své nabídky předkládat do do hodin na podatelnu Městského úřadu Mikulov. Bližší informace naleznete na Úřední desce MěÚ Mikulov a webových stránkách sekce Nabídka městských bytů nebo získáte na Majetkoprávním odboru Městského úřadu Mikulov. MPO (dokončení ze str. 1) Nad pamětní deskou Gajdoše... Jeho současná iniciativa je zásahem do osobního vlastnictví, konstatoval Chaloupka. Vzpomínka na Rudolfa Gajdoše byla na dům poprvé umístěna v roce Pamětní deska patří Mikulovu, proto jsem tuto záležitost řešil s vedením města. Snažili se s panem Chaloupkou jednat, ale bez výsledku, proto jsem tuto informaci pustil do médií, říká Doležal. Není to útok proti panu Chaloupkovi, jde mi pouze o zachování vzpomínky, dodal. (dokončení ze str. 1) Po stopách historie koních. Vpodvečer se bitva přesunula k našim sousedům do rakouského Drasenhofenu. Součástí akce Po stopách historie Mikulova v 19. století bylo také setkání zástupců Mikulova, Drasenhofenu a Drnholce, tedy obcí, kterými v minulosti napoleonští vojáci skutečně prošli. Konala se také vědomostní soutěž pro děti ze základních škol v Čechách i Rakousku a kvíz pro veřejnost zaměřený na historii Mikulova. Ze soutěžících, kteří odpověděli správně na všechny otázky, byli vylosováni tři výherci: Stanislav Ryšavý, Petr Pelikán a Lydie Fraňová. Získávají vědomostní hru Česko, knihu o Mikulovu a dvě permanentky na Pálavské vinobraní Blahopřejeme. Správné odpovědi kvízu naleznete na a na informačním panelu ve foyer Městského úřadu v Mikulově. Zeptejte se starosty Trápí Vás záležitost, na kterou byste se rádi zeptali přímo mikulovského starosty Rostislava Koštiala? Dotazy do rubriky Zeptejte se starosty můžete zasílat na ovou adresu 2

3 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Výpis Usnesení č. 34/2010/F přijatých na Zastupitelstvu města Mikulova, konaného dne ve velké zasedací místnosti MěÚ Mikulov v hodin. Body č. 1 4 (zahájení, kontrola usnesení, zpráva o činnosti RM, zápis z jednání kontrolního výboru ZM a finančního výboru) byly Zastupitelstvem schváleny nebo vzaty na vědomí. Bod č. 5 Rozpočtová opatření č. 1 k rozpočtu města Mikulova na rok 2010 ZM, na základě doporučení RM, zprávu o rozpočtovém opatření č. 1 k rozpočtu města Mikulova na rok 2010 schvaluje v předloženém znění. Bod č. 6 Prodeje, koupě, majetkově právní záležitost 6/1 Prodej nemovitosti pozemku p. č v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě Zlámalova, kupující manželé V. a Z. Z., bytem Mikulov ZM schvaluje prodej nemovitosti pozemku p. č. 5734, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 20 m2 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě vinných sklepů za ulicí Zlámalova do společného jmění manželů V. a Z. Z., bytem Mikulov, a kupní smlouvu ve znění vypracovaném Majetkoprávním odborem. 6/2 Prodej nemovitostí pozemků v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě zahrádkářské osady Za Kasárnami, kupující: manželé F. a pí J. K. 1) ZM schvaluje prodej nemovitostí pozemků p. č. 6574, 6577 a 6578 o celkové výměře 947 m2 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě zahrádkářské osady Za Kasárnami manželům M. F., bytem Mikulov, a E. F., bytem Hustopeče, a kupní smlouvu ve znění předloženém Majetkoprávním odborem. 2) ZM schvaluje prodej nemovitostí pozemků p. č. 7384, 7385 a 7388 o celkové výměře 851 m2 v k. ú. Mikulov na Moravě v zahrádkářské osadě Za Kasárnami paní J. K., bytem Mikulov, a kupní smlouvu ve znění předloženém Majetkoprávním odborem. 6/3 Prodej nemovitostí pozemků p. č a 7418 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě zahrádkářské osady Za Kasárnami, kupující manželé S. R. a T. R. ZM schvaluje prodej nemovitostí pozemků p. č a 7418 o celkové výměře 890 m2 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě zahrádkářské osady Za Kasárnami manželům S. a T. R., bytem Mikulov, a kupní smlouvu ve znění předloženém Majetkoprávním odborem. Město Mikulov Zastupitelstvo města 6/4 Prodej nemovitostí pozemků p. č a 7409 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě zahrádkářské osady Za Kasárnami, kupující manželé I. a M. S. ZM schvaluje prodej nemovitostí pozemků p. č a 7409 o celkové výměře m2 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě zahrádkářské osady Za Kasárnami manželům I. a M. S., bytem Mikulov, a kupní smlouvu ve znění předloženém Majetkoprávním odborem. 6/5 Prodej nemovitostí pozemků v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě zahrádkářské osady Pod Mušlovem ZM schvaluje prodej nemovitostí pozemků: p. č. 9060, zahrada o výměře 688 m2 paní V. P., bytem Mikulov, p. č. 9061, zahrada o výměře 641 m2 a p. č. 9062, zahrada o výměře 624 m2 manželům D. B. a J. B., bytem Mikulov, p. č. 9068, zahrada o výměře 676 m2 paní L. H., bytem Mikulov, p. č. 9070, zahrada o výměře 1338 m2 paní D. M., bytem Mikulov, p. č. 9078, zahrada o výměře 748 m2 paní J. M., bytem Mikulov, p. č. 9050, zahrada o výměře 957 m2 paní Ing. M. G., bytem Mikulov, p. č. 9053, zahrada o výměře 696 m2 panu Z. D., bytem Mikulov, p. č. 9058, zahrada o výměře 697 m2 a p. č. 9059, zahrada o výměře 695 m2 paní A. P., bytem Mikulov, p. č. 9065, zahrada o výměře 637 m2 paní J. S., bytem Mikulov, p. č. 9069, zahrada o výměře 648 m2 panu Ing. M. V., bytem Brno, p. č. 9071, zahrada o výměře 704 m2 panu B. M., bytem Mikulov, p. č. 9072, zahrada o výměře 730 m2 panu I. M., bytem Mikulov, v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě zahrádkářské osady Pod Mušlovem a kupní smlouvy ve zněních předložených Majetkoprávním odborem. 6/6 Prodej nemovitosti pozemku p. č. 904/11 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ulice Na Jámě kupující pan Mgr. F. V., bytem Mikulov ZM schvaluje prodej nemovitosti pozemku p. č. 904/11, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 panu Mgr. F. V., bytem Mikulov, a kupní smlouvu ve znění předloženém Majetkoprávním odborem. 6/7 Převod pozemků, dopravní a technické infrastruktury a veřejné zeleně v lokalitě bývalých kasáren v Mikulově z majetku obchodní společnosti MORAVOSTAV Brno, a. s., stavební společnost se sídlem Brno-Řečkovice, Maříkova 1899/1, PSČ , do vlastnictví města Mikulova ZM schvaluje: 1. za kupní cenu nabytí věcí z majetku obchodní společnosti MORAVOSTAV Brno, a. s., 3 stavební společnost se sídlem Brno-Řečkovice, do vlastnictví města Mikulova, a to: a) pozemků p. č. 2532/152 o výměře 712 m2, p. č. 2532/146 o výměře 2318 m2, obojí ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Mikulov na Moravě, b) pozemků p. č. 2532/95 o výměře 4405 m2, p. č. 2532/147 o výměře 79 m2, 2532/151 o výměře 281 m2, 2532/148 o výměře 13 m2, 2532/149 o výměře 247 m2, 2532/150 o výměře 246 m2, vše ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Mikulov na Moravě, c) dopravní infrastrukturu, a to pozemní komunikace na pozemcích konkretizovaných v písm. a) tohoto usnesení, d) veřejnou zeleň na pozemcích konkretizovaných v písm. b) tohoto usnesení, e) technickou infrastrukturu (vodovodní řady V1 a V2 PVC DN 150 mm, celková délka 251,2 m a kanalizační stoky J1, J2 a J3 celková délka 306,4 m, obetonovaná kamenina DN 300 a 600 mm) na pozemcích p. č. 2520/1, 3266/1, 2531/4, 2532/12 (v rozsahu před rozdělením geometrickým plánem č /2008) a 3259/1 v k. ú. Mikulov na Moravě dle výkresu situace projektové dokumentace pro akci Přestavba kasáren na bytové domy v k. ú. Mikulov p. č. 2532/12, 2532/94, 2532/95, 2532/96, 2. kupní smlouvu dle návrhu, který je přílohou tohoto materiálu, o převodu věcí konkretizovaných odst. 1 tohoto usnesení. 6/8 Návrh smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej nemovitosti pozemku p. č. 3000/34 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ulic Vídeňská a U Celnice s panem J. R., bytem Mikulov ZM schvaluje smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej nemovitosti pozemku p. č. 3000/34 ovocný sad o výměře 1075 m2 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ulic Vídeňská a U Celnice s panem J. R., bytem Mikulov, ve znění předloženém Majetkoprávním odborem. 6/9 Dohoda o narovnání mezi městem Mikulov a občanským sdružením Česká speleologická společnost, Základní organizace 6 13, se sídlem Mikulov ZM schvaluje uzavření dohody o narovnání mezi městem Mikulov a občanským sdružením Česká speleologická společnost, Základní organizace 6 13, se sídlem Mikulov, týkající se zhodnocení stavby občanské vybavenosti č. p. 696 na pozemku p. č v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě Jeskyně Na Turoldu, za podmínek dle návrhu vypracovaného MPO, který je přílohou tohoto materiálu. 6/10 Žádost o zrušení předkupního práva na nemovitostech objekt č. p. 168 na pozemku p. č. 264 a pozemek p. č. 264 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ulice Česká č. o. 14 žadatel EZZ s. r. o., se sídlem Mikulov

4 ZM neschvaluje zrušení předkupního práva, jako práva věcného u objektu bydlení č. p. 168 na pozemku p. č. 264 a pozemku p. č. 264 v k. ú. Mikulov na Moravě, za podmínek dle žádosti ze dne obchodní společnosti EZZ, s. r. o., se sídlem Mikulov. 6/11 Rámcová smlouva o spolupráci při realizaci projektů s názvem Stezka svobody a Muzeum železné opony město Mikulov mezi městem Mikulov a občanským sdružením PAMĚŤ, se sídlem Troubsko ZM schvaluje rámcovou smlouvu o spolupráci při realizaci projektů s názvem Stezka svobody a Muzeum železné opony město Mikulov mezi městem Mikulov a občanským sdružením PAMĚŤ, se sídlem Troubsko, ve znění předloženém MPO. 6/12 Úhrada nákladů za pořízení změny č. 3 regulačního plánu Mikulov, Na Hradbách ZM na základě 63 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů podmiňuje pořízení změny č. 3 regulačního plánu Mikulov na Hradbách úplnou úhradou nákladů na zpracování návrhu a čistopisu návrhu (dále jen dokumentace) změny č. 3 regulačního plánu Mikulov Na Hradbách projektantem, ze strany obchodní společnosti H. R. S. a. s., se sídlem Brno, tedy osobou, jejíž výhradní potřebou bylo zpracování dokumentace vyvoláno. 6/13 Záměr budoucího prodeje resp. směny pozemků v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě Na Hradbách pro účel zajištění vybudování dopravní a technické infrastruktury a staveb pro sport ZM schvaluje zveřejnění budoucího prodeje popř. směny pozemků v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě Na Hradbách vymezené p. č. 3023/1, 3025, 3026/1, 3026/2, 3027, 3028, 3029/2, 1874/2, 3036/3, 3034/7, 3031/1, 3035, 3036/1, 3034/2, 3034/7, 3036/2, 3036/3, 3036/4, 1874/2 (část) a 1874/1 (část), které budou zastavěny budoucími stavbami technické a dopravní infrastruktury a budoucími stavbami občanského vybavení k poskytování služeb pro sport a rekreaci v rozsahu dle připravované změny č. 3 regulačního plánu Mikulov, Na Hradbách, a to pro účel vypořádání práv vlastníka pozemků a vlastníka staveb na nich umístěných, resp. jiného oprávněného, s tím, že předmětem směny budou na straně jedné pozemky ve vlastnictví města Mikulova, zastavěné stavbami dle připravované změny č. 3 regulačního plánu Na Hradbách, a na straně druhé pozemky p. č. 284/7, p. č. 284/8, p. č. 284/9, p. č. 284/10, p. č. 284/11, p. č. 284/12 a p. č. 284/13 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě Na Doležalce Město Mikulov Zastupitelstvo města ve vlastnictví občanského sdružení Tenisový oddíl Mikulov, se sídlem Mikulov. 6/14 Převod části veřejného osvětlení v Mikulově v lokalitě Na Hradbách z majetku obchodní společnosti MAMUT-REAL s. r. o., se sídlem Brno, do vlastnictví města Mikulova ZM schvaluje: a) nabytí sítě technické infrastruktury, a to veřejného osvětlení, v rozsahu podle kolaudačního rozhodnutí č. 84/2010 Městského úřadu Mikulov Odbor územního plánování a stavebního řádu ze dne spis. zn. STU/51398/2009/ALEL, č. j. MUMI , z majetku obchodní společnosti MAMUT-REAL s. r. o., se sídlem Brno, do vlastnictví města Mikulova, b) kupní smlouvu dle návrhu, který je přílohou tohoto materiálu, o převodu sítě technické infrastruktury dle písm. a) tohoto usnesení. Bod č. 7 Návrh na udělení čestného občanství města Mikulova panu H. B. z Drasenhofenu ZM uděluje čestné občanství města Mikulova panu H. B. z Drasenhofenu jako výraz ocenění mimořádných zásluh o rozvoj, propagaci a pověst města Mikulova. Bod č. 8 Rozhodnutí o poskytnutí dotací z rozpočtu města Mikulova a uzavření smluv na poskytnutí dotací 1. ZM v souladu s 85 písm. c) a 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulova na jednorázový projekt: a) Muzejní spolek Mikulov na akci Hieronymus Lorm pamětní deska částka Kč, Svaz tělesně postižených ČR o. s., okresní org. Znojmo na akci NikeFactoryStore & Special Games 2010 částka Kč, Sdružení přátel Karla Krautgartnera na akci Vydání knihy a CD průřez 10 lety koncertů částka Kč, b) ZO ČSOP Adonis Mikulov na akci Pověsti kraje pod Pálavou a Weinviertel částka Kč. 2. ZM v souladu s 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace: a) se subjekty uvedenými v bodu 1. písm. a) tohoto usnesení za podmínek dle návrhu smlouvy o poskytnutí podpory z rozpočtu města Mikulova na podporu jednorázového projektu příjemce, která tvoří přílohu č. 1 materiálu k tomuto usnesení, b) se subjekty uvedenými v bodu 1. písm. b) tohoto usnesení za podmínek dle návrhu smlouvy o poskytnutí podpory z rozpočtu města Mikulov na podporu jednorázového projektu příjemce (podpora de minimis), 4 která tvoří přílohu č. 2 materiálu k tomuto usnesení. Bod č. 9 Zadání změna č. 7 územního plánu sídelního útvaru Mikulov ZM bere na vědomí zprávu o projednání návrhu zadání změna č. 7 územního plánu sídelního útvaru Mikulov, ZM schvaluje zadání změna č. 7 územního plánu sídelního útvaru Mikulov. Bod č. 10 Schválení projektu Rozvoj služeb egovernmentu v obvodu ORP Mikulov ZM schvaluje předložený projekt do výzvy č. 6 IOP, vč. navrhovaných podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace. Bod č. 11 Projekt Efektivní úřad zefektivnění činnosti Městského úřadu Mikulov ZM schvaluje spolufinancování projektu Zefektivnění činnosti Městského úřadu Mikulov ve výši 15 % z celkových nákladů projektu z rozpočtu města Mikulova s tím, že realizace projektu je rozpoložena do období Bod č. 12a Dopis TJ Pálava členům Zastupitelstva města Mikulova ZM bere na vědomí informace o dosavadním postupu ve věci převodu objektu sportovní haly č. p č. org. 13, ulice Na Hradbách. ZM nesouhlasí s prominutím pohledávek města Mikulova vůči TJ Pálava ze smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou uzavřenou mezi Českou spořitelnou, a. s., č. RD/1048/05/LCD k úvěrové smlouvě mezi Českou spořitelnou, a. s., a Tělovýchovnou jednotou Pálava Mikulov. Bod č. 12b Dopis TJ Pálava členům Zastupitelstva města Mikulova 1. ZM uděluje TJ Pálava Mikulov, sdružení občanů výjimku z Pravidel pro poskytování podpory z rozpočtu města Mikulova z čl. V. odst. 2 písmeno b). 2. ZM v souladu s 85 písm. c) a 84 odst. 4 zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecním zřízení), ve zn. p. p., schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulova na pravidelnou činnost TJ Pálava, sdružení občanů ve výši Kč. 3. ZM v souladu s 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve zn. p. p., schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s TJ Pálava, sdružení občanů se sídlem Mikulov, Na Hradbách 13 za podmínek dle návrhu smlouvy o poskytnutí podpory z rozpočtu města Mikulova na zajištění činnosti příjemce, která tvoří přílohu č. 1 materiálu k tomuto usnesení. Bod č. 13 Dotazy členů ZM Bod č. 14 Dotazy občanů Bod č. 15 Závěr V Mikulově Rostislav Koštial starosta města Mikulova PhDr. Ilona Žišková Vágnerová místostarostka města Mikulova

5 Pátek v 19 hodin PEVNÉ POUTO Vstupné: 65 Kč Psychologické drama / přístupné od 12 let / 135 min. / USA, Velká Británie, Nový Zéland 2009 / titulky Režie: Peter Jackson Hrají: Saoirse Ronan, Mark Wahlberg, Rachel Weisz, Susan Sarandon, Stanley Tucci Susie je obyčejná čtrnáctiletá holka, která si jednoho dne zkrátila cestu ze školy domů přes pole, kde potkala pana Harveyho. Z tohohle nenápadného souseda se vyklubala zrůda, která ji připravila o život. V jejím případě ale smrtí všechno nekončí. Susie se ocitá ve zvláštním světě mezi nebem a zemí, ze kterého pozoruje, jak probíhá pátrání po jejím vrahovi a zároveň drží palce členům své rodiny, aby její náhlý odchod ustáli. Čtvrtek Pohádkový les Zámecká zahrada, začátek v hodin Děti do devíti let čeká odpoledne plné soutěží a sladkých odměn tentokrát na téma Říše zvířat. Čtvrtek Autorské čtení Kinoklub, začátek v 18 hodin Mikulovská rozvojová srdečně zve všechny, kdo se zajímají kromě historie také o mimozemské civilizace, na autorské čtení Antonína Studýnky z knihy Bez slitování Příběh posledních templářů v Čejkovicích a na Pálavě s přílohou Pravda o mimozemšťanech. Autor seznámí posluchače se zcela novými poznatky ohledně mimozemských civilizací a na závěr proběhne autogramiáda. Vstupné je 30 korun. Program Městského kina Sobota v 19 hodin PERCY JACKSON: ZLODĚJ BLESKU Vstupné: 65 Kč Fantasy / mládeži přístupný / 118 min. / Kanada, USA 2010 / český dabing Režie: Chris Columbus Hrají: Logan Lerman, Uma Thurman, Pierce Brosnan, Rosario Dawson, A. Daddario Je začátek 21. století a zdá se, že se antičtí bohové z bájného Olympu rozhodli sestoupit ze svých trůnů a tím i vstoupit do života Percyho Jacksona. Percy se totiž z ničeho nic dozvídá, že jeho skutečným otcem je Poseidon, bůh moří a vodního živlu. Aby toho nebylo málo, nejvyšší z bohů, samotný Zeus, Percyho obviní, že ukradl jeho magickou hůl ukrývající blesky, o níž lze bez nadsázky říct, že je nejstarší zbraní hromadného ničení. Percy se proto musí připravit na nejnáročnější dobrodružství ve svém životě a karty pro něj nemůžou být rozdány nepříznivěji. Ve dnech 28. a 29. května se v Městském kině z důvodu konání Oslav města nepromítá. V rámci Gourmet festivalu se ve dnech připravuje filmový minifestival s vinařskou tematikou budou promítány filmy Bobule, 2Bobule a trilogie Bouřlivé víno, Zralé víno, Mladé víno. Poznačte si do kalendáře Sobota Voříškiáda Amfiteátr pod Turoldem, začátek ve hodin Občanské sdružení 7 DNÍ zve všechny majitele i milovníky pejsků na obnovenou soutěž čistokrevných ras i nečistokrevných voříšků. Registrace soutěžících pejsků je od do hodin, s sebou je nutné přinést očkovací průkaz s platným očkováním proti vzteklině, které nesmí být starší jednoho roku a mladší třiceti dnů. Registrační poplatek za soutěžícího psa je třicet korun. Poté se mohou účastníci i návštěvníci těšit na promenádu soutěžících a disciplíny týkající se poslušnosti a dovednosti. Výkony ohodnotí odborná porota, vítězové si odnesou věnce z buřtů, hračky, granule a dobroty od našich sponzorů. Vstup pro diváky je zdarma. Více informací naleznete na stránce jif Čtvrtek Dětská opera v ZUŠ Koncertní sál ZUŠ, začátek v hodin Základní umělecká škola Mikulov srdečně zve všechny své příznivce na premiéru dětské pohádkové operky Karkulka autorů Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Inscenaci nastudovali žáci pěveckého oddělení ZUŠ pod režijním vedením Václava Peši za spolupráce výtvarného a tanečního oboru. Pátek Mladé víno odchází Zámek, začátek v 18 hodin Moravín Mikulov a Regionální muzeum v Mikulově zve milovníky dobrého vína na akci Mladé víno odchází, která se uskuteční v atraktivní lokalitě teras mikulovského zámku s výhledem na Svatý kopeček. Organizátoři chtějí zachytit vývoj vína od jeho zrodu a křtu až do dnešních dnů. O kulturní program se postará Mužácký sbor z Březí. V případě deštivého nebo chladného počasí se akce přesune do předsálí zámeckého sálu. Sobota Koncert pěveckého souboru Avonotaj Galerie Efram, začátek v 17 hodin Soubor Avonotaj se zabývá interpretací židovských, většinou hebrejských písní, zpívá a hraje především pro potěšení své a svých posluchačů. Vokální aranže pochází z dílny Tomáše Novotného z Ostravské univerzity. Na konci roku 2008 Avonotaj vydal své první CD Mé hříchy. Sobota Jaro 2010 Zámecký sál, začátek v 18 hodin Taneční studio Morava vás zve na mezinárodní soutěž ve sportovním tanci. Páry z Polska, Rakouska, Slovenska, Slovinska, Maďarska a Česka změří své taneční síly ve standardních a latinsko-ameriských tancích i valčíku. Vstupné je 140 korun. Sobota Mikulovské vinné trhy Hotel Zámeček, začátek v 10 hodin Návštěvníci mohou kromě nejlepších vinných skvostů ročníku 2009 z celé jižní Moravy ochutnat i vyhlášené regionální speciality. V pěti stech a jednom kotli se bude pod širým nebem vařit fazulňačka. Proběhne i mistrovství ČR v tahání vína koštýřem ze sudu na čas. Šampiona a nejlepší ocenění vítězným vinařům předá ve hodin letošní královna vína ČR Anita Štěrbová z vinařské školy Valtice. Poté vystoupí hudební skupina ABBA revival a bude proveden slavnostní přípitek z vinné kašny před hotelem. V moravském sklípku bude vyhrávat cimbálová muzika za doprovodu Mužáckého sboru z Březí. Úterý Absolventský koncert Koncertní sál ZUŠ, začátek v 17 hodin Koncert absolventů Základní umělecké školy školního roku 2009/2010. Pátek a sobota 28. a Oslavy města Náměstí, amfiteátr, Městská galerie Více informací naleznete na straně 10. Neděle Den dětí Amfiteátr pod Turoldem, začátek ve hodin Město Mikulov ve spolupráci s Mikulovskou rozvojovou, Domem dětí a mládeže, občanským sdružením 7 dní a Městskou policií připravují hry a soutěže, nafukovací hradní skluzavku, nízké lanové aktivity, nafukovací horolezeckou stěnu, lukostřelbu, paintball a kolotoče. Představí se také různé složky policie, vězeňská služba, hasiči, celní správa a rychlá záchranná služba. Poskytnou dětem k prohlídce vybavení a zbraně a v praxi předvedou náplň své práce. 5 Informace o dalších akcích naleznete na straně 10. Změna programu vyhrazena!

6 MANIKÚRA JESSICA KULTIVACE PŘÍRODNÍCH NEHTŮ Erika Hanušková Větrná 3 (vchod z boku budovy) Tel.: Trápí Vás problémy s nehty? Lámou se Vám, třepí, olupují nebo nechtějí růst? Pak nás navštivte, rádi Vám pomůžeme. NABÍZÍME: diagnostika nehtů * manikúra * lakování a zdobení nehtů * P. Shine * masáže a zábaly rukou * oprava prasklých nehtů Firma CANCELO Bavory 102 nabízí výrobu a prodej sekčních garážových vrat Cena za m Kč Informace: , Sádrokartonářské práce minerální podhledy půdní vestavby snížení a zateplení stropů montáž střešních oken dodávka včetně materiálu kalkulace zdarma výkopové práce minibagrem Mikulov Vestavěné skříně Kuchyňské linky Nábytek na míru Pokládka plovoucích podlah Montáž dveří a zárubní Sapeli Doprava, montáž, projekty Tel.: Pavlovská 12, Mikulov tel.: , Nabízí: zednické práce, rekonstrukce bytových jader vodoinstalační a topenářské práce čištění odpadů elektroinstalační práce TEL.: MT.: kontejnerová doprava 7t práce s vysokozdvižnou plošinou AVIA 12 m opravy veřejných osvětlení zametání silnic sekání travnatých porostů, prořezávání stromů, drcení větví TEL.: MT.: René Grulich mobil: NÁVRHY, REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD garden f4 Ing. Lenka Kaczurová Dukelská 53, Mikulov tel:

7 Developerský projekt Moravostav Brno MODERNÍ BYDLENÍ V MIKULOVĚ Bydlení na zkoušku! s plným servisem (dlouhodobý pronájem s možností odkupu) nejmodernější byty v Mikulově (1+kk až 3+kk) na dosah přírodě i centru města již dokončené, pravidelné prohlídky možnost výběru podlah a dveří prodej bytů již od Kč Informujte se, sjednejte si schůzku Klientské centrum tel.: , KUCHYŇ ZA Kč ZDARMA akce prodloužena do konce června 2010 a platí při koupi bytu 2+kk nebo 3+kk VINCOOP MIKULOV Ing. Jaroslav Gavenda, Radoslav Šuta NOVĚ OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY Rukavice pracovní oděvy pracovní obuv ochrana zraku ochrana sluchu ochranné přilby respirátory VINAŘSKÉ A ZAHRÁDKÁŘSKÉ POTŘEBY Brněnská 32, Mikulov CUKR 50kg balení OSIVO SUBSTRÁTY PRONÁJEM KANCELÁŘÍ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V Mikulově, blízko centra, dopravní dostupnost, připojení na internet, výhodná cena. tel.: Galanťané přivezli program Partnerství mezi Mikulovem a slovenskou Galantou trvá již sedm let a jedním z výsledků aktivní spolupráce jsou každoroční akce Galanta baví Mikulov a naopak. Přátelé ze Slovenska představili v Mikulově své kulinářské speciality, pivo a hudební program v sobotu 15. května. Náměstím se rozléhaly tóny kapel Galantský výber, dechového souboru Galanťan a lidové hudby Konopa. Mikulovští pobavili naše slovenské partnery 24. dubna, kdy v galantském estrádním sále proběhl košt vín z Mikulova a okolí. Atmosféru skvěle podtrhla cimbálová muzika Píšťalenka a Mužsky pěvecký sbor z Březí. Poděkování patří všem vinařům, kteří na akci Mikulov baví Galantu věnovali vzorky vín. Upozornění Od začátku června bude čas začátku večerního promítání v Městském kině posunut z 19 hodin na hodin. Vstupenky si můžete rezervovat na telefonním čísle mr 7 Nově otevřený e-shop v oboru voda-topení-koupelny nakupte levněji koupelny topení technická zařízení budov

8 VYBÍJENÁ V úterý 27. dubna proběhl v naší škole v budově na Valtické již sedmý ročník okrskového kola ve vybíjené. Žáci 4. a 5. tříd opět bojovali o postup do okresního kola, které se uskuteční 12. května v Hustopečích. Letos si změřilo síly šest družstev chlapců a čtyři družstva dívek. Počasí nám přálo, celé dopoledne svítilo sluníčko. Družstvo dívek ze ZŠ Hraničářů obhájilo loňské vítězství, druhé skončily naše dívky a na třetím místě se umístily dívky ze ZŠ Hlohovec. V kategorii chlapců na prvním místě skončila ZŠ Dolní Dunajovice, druhá byla ZŠ Hraničářů a třetí ZŠ Hlohovec. Všem umístěným gratulujeme a těšíme se na další ročník. Mgr. Šárka Turečková EXKURZE V GUMOTEXU V dubnu se žáci 7. ročníku ze ZŠ Mikulov, Hraničářů vydali na exkurzi do závodu Gumotex Břeclav. Ochotně byli provedeni provozem, kde se vyrábí z polyuretanové pěny nafukovací matrace. Jak se dozvěděli, bohužel i v Gumotexu zaznamenali na počátku letošního roku první signály krize, když došlo k razantnímu snížení odběru nafukovacích matrací americkým partnerem, který je kompletuje do postelových systémů a pak je prodává na svém trhu. Výroba musela být omezena o čtyřicet procent. Žáci byli překvapeni širokým sortimentem zboží vyráběného v tomto závodě. Měli možnost vidět plně automatizovanou výrobní linku, kterou obsluhuje minimální počet pracovníků, ale také pásové linky na výrobu gumových lehátek na vodu obsluhované převážně ženami. Jak se žáci shodli, exkurze byla rozhodně zajímavá a my doufáme, že mnohým do budoucna napomůže při výběru povolání. zš ATLETICKÉ ÚSPĚCHY ŽÁKŮ S veselou, ověnčena deseti medailemi, se 28. dubna vracela výprava jedenácti sportovců ZŠ Mikulov, Valtická 3 ze stadionu Lokomotivy Břeclav, kde se odehrály Okresní atletické přebory žactva a dorostu. Nejúspěšnějším reprezentantem školy se stal žák VII. A David Volařík. Na krku mu zářily tři medaile. Davidovi v kategorii mladších žáků právem náleží titul přeborníka okresu za běh na Informace z mikulovských škol 60 m. Tuto trať zdolal za 8,69 s. Ve skoku dalekém dosáhl výkonem 451 cm na stříbro a 8,70 m ve vrhu koulí mu stačilo k získání bronzu. Jen o tři centimetry více než David vrhl koulí Martin Dudáš ze VI. B (8,73 m) a měl možnost pyšnit se stříbrem. Druhé nejrychlejší nohy na okrese má žákyně VIII. A Lucie Zedníková. S neskrývanou radostí se těšila ze stříbra ve dvou disciplinách běh na 300 m (54.44) a za zdolání 800 m dlouhé tratě v čase 2: Žákyni VII. A Ludmile Kupczykové velmi slušely dvě bronzové medaile. První zaslouženě získala v běhu na 150 m a druhou na trati dlouhé 300 m (55.62). V kategorii dorostenek si dobře vedla Pavlína Diwulská z IX. A. Na krku nosila také dvě bronzové medaile, shodou okolností rovněž za disciplíny běh na 150 m a 300 m (62.98). Pátá skončila Pavlína ve vrhu koulí (8,21 m). V této soutěži se nám také dařilo, neboť 5. místo ve vrhu koulí v kategorii starších dívek patřilo i Zdeně Kosinové z VIII. A, v kategorii mladších dívek obsadila 7. místo Lucie Novotná ze VI. A. Osmý v pořadí dokončil závod v běhu na m žák IX. B Vladimír Mihalík. Všem zúčastněným sportovcům děkujeme za příkladnou reprezentaci školy a města. Mgr. Marie Janečková SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY HRANIČÁŘŮ Na ZŠ Mikulov, Valtická se 27. dubna utkali mladší žáci ve vybíjené. Dívky z 5. ročníku ze ZŠ Hraničářů se umístily na 1. místě a postoupily do okresního kola v Hustopečích, chlapci obsadili 2. místo. Žáci 4. a 5. ročníku z naší školy se stali okrskovými i okresními vítězi turnaje ve fotbale McDonalds Cup, který se konal v Břeclavi 29. dubna, a postoupili do krajského kola této soutěže. V okresním kole minikopané, která se hrála v Břeclavi 5. května, skončili šesťáci a sedmáci třetí. Všem sportovcům z naší školy děkujeme za vzornou reprezentaci. zš VÝLET DO PRAHY České dráhy připravily na březen až květen jedinečný projekt pro děti za základních škol a dětských domovů ve věku do patnácti let školní výlety do našeho hlavního města. Cílem projektu je zpestřit dětem výuku nevšední formou, vést je k samostatnému myšlení a motivovat je k využívání ekologických dopravních prostředků. Cena zpáteční jízdenky pro jednoho cestujícího odkudkoliv z ČR do Prahy je pouze 80 Kč. Po jejím předložení mohou skupiny získat také zvýhodněné vstupné do vybraných památek a zajímavostí v hlavním městě Praze. V úterý 4. května jsme se obě sedmé třídy ze ZŠ Hraničářů vydaly vlakem v 5 hodin ráno do Prahy. Metrem jsme se dostaly na zastávku Malostranská a pak jsme šly pěšky přes Valdštejnskou 8 zahradu a Staré zámecké schody na Hradčany do Chrámu sv. Víta, kde jsme obdivovaly gotickou výzdobu tehdejších malířů, sochařů a stavitelů. Obešly jsme stráže před Pražským hradem, poslechly jsme si zvonkohru na Loretě. Pak jsme vyšplhaly na Petřínskou rozhlednu a válely se smíchy v bludišti a zrcadlové síni. Sjely jsme lanovkou dolů, prošly přes Karlův most na Staroměstské náměstí, podívaly jsme se na orloj, na místo popravy osmadvaceti českých pánů a na sochu Jana Husa. Nakonec jsme se dočkaly velmi očekávaného rozchodu na Václavském náměstí. Domů jsme dorazily až po desáté hodině večer, ale s pocitem, že se nám výlet moc líbil. Kateřina Peřinová, Martina Sovišová, 7. A ZŠ HRANIČÁŘŮ DO SENÁTU Krajské kolo Rubikonu, soutěže o zákonech, správném rozhodování a také o rizicích sázení, proběhlo 20. dubna v Brně. Mezi sedmi soutěžními týmy obsadily dívky z 9. ročníku ze ZŠ Hraničářů (K. Goišová, M. Krahulová, B. Novotná, Š. Štollová, M. Šrámková, D. Štěpánková) 2. místo. Do závěrečného kola, které se bude konat v historických prostorách Senátu, postoupily první tři týmy z Plzeňského kraje, za kraj Jihomoravský bude soutěžit tým z Gymnázia J. Blahoslava z Ivančic, tým ze ZŠ Mikulov, Hraničářů a tým z Gymnázia v Rájci-Jestřebí. Našim soutěžícím držíme palce a přejeme jim hodně úspěchů. zš ZUŠ Mikulov informuje ÚSPĚCH ŽÁKYNĚ ZUŠ MIKULOV Žákyně 5. ročníku Základní umělecké školy Mikulov Marie Hasoňová získala pro naši školu další významný úspěch. Ve dnech 24. a 25. dubna se zúčastnila 14. ročníku mezinárodní houslové soutěže Josefa Muziky v Nové Pace a v silné konkurenci získala cenné 3. místo. Toto umístění je výsledkem dlouhodobé systematické přípravy mladé houslistky i její učitelky Ireny Mrázkové, které by se však neobešly bez obětavé podpory Maruščiných rodičů. Všem včetně korepetitora MgA. Jana Srby, který má na úspěchu též nemalý podíl, patří naše gratulace a poděkování. Jiří Vrbka, ředitel ZUŠ Mikulov Foto: Jiří Vrbka Úspěšná reprezentace ZUŠ Irena Mrázková, Marie Hasoňová a MgA. Jan Srba (zleva).

9 TŘETÍ MÍSTO V REPUBLICE Historický úspěch se podařil studentkám Gymnázia Mikulov na republikovém finále v silovém čtyřboji, které se konalo 16. a 17. dubna v Šumperku. Družstvo studentek ve složení Silvie Šilingerová, Radka Bělohoubková, Marie Bartošíková, Sabrina Janošiová se svým vedoucím Mgr. Pavlem Bartálem odjíždělo s cílem zlepšit loňské sedmé místo. Tento cíl se podařilo splnit a děvčata se umístila celkově na vynikajícím 3. místě. První místo obsadily obhájkyně titulu studentky sportovního gymnázia Šumperk, druhé místo po velkém boji s našimi dívkami získala Střední škola ochrany osob a majetku Brno. Silvie Šilingerová obsadila celkově 4. místo v jednotlivkyních (třetí místo jí uniklo jen o 0,1 bodu), v jednotlivých disciplínách 3. místo v hodu tříkilogramovým medicinbalem a Radka Bělohoubková získala 2. místo ve stejné disciplíně. Studentkám k historickému úspěchu srdečně blahopřejeme. Celá akce by se nemohla uskutečnit bez přispění sponzorů: Ing. Ševčíka hotel Zámeček, RNDr. Vyhnalíkové Lékárna U lva, MUDr. Horové, Malí výtvarníci v Galerii 27 Ve škole jsme si nejprve překreslili přes kopírák motiv, který se nám líbil. Rydlem jsme se učili rýt poprvé. Nejdříve jsme museli lino nahřát položit na ně dlaně nebo si dát celý obdélník na židličku a sednout si na něj. Do měkkého materiálu se krásně nořil hrot rydla, obrázek hezky vystupoval. Stejně jsme byli však zvědaví, jaký bude konečný výsledek. Domluvili jsme si s panem grafikem Jaroslavem Petrem schůzku v Galerii 27 v Mikulově a přijeli s velkým nadšením. Vůbec jsme nevěděli, co nás čeká. Po příchodu jsme se usadili v malém ateliéru a dozvěděli se, že je možné rýt nejen do lina, ale Z gymnázia paní Láníkové Moda Total, paní Marcinčákové MBZM a paní Burcinové. Touto cestou bychom jim chtěli poděkovat. PaedDr. Dobroslava Bartálová STUDENTSKÉ VOLBY 2010 Ve středu 28. dubna se na gymnáziu uskutečnily studentské volby jako součást vzdělávacího programu Jeden svět na školách, který organizuje nadace Člověk v tísni. Byly zaměřeny na podporu aktivního zapojení mladých lidí do občanské společnosti. Voleb se účastnili studenti ve věku od patnácti let a volili politické strany, které kandidují do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Smyslem tohoto projektu bylo přiblížit studentům základní demokratické principy a volební systém České republiky, ukázat důležitost účasti občanů ve volbách, podpořit dialog týkající se správy veřejných věcí. Studentské volby organizovali studenti společenskovědního semináře, garantem byla vyučující společenských věd. Technickou podporu voleb zajistilo vedení školy a vybavení bylo zapůjčeno z Městského úřadu v Mikulově. Z celkového počtu dvě stě dvaceti studentů se voleb zúčastnilo sto dvacet šest voličů. To je 57,27 % z celkového počtu oprávněných voličů. Všechny odevzdané volební lístky byly platné. Tato účast potvrdila smysl celého projektu. Nejlépe si mezi studenty mikulovského gymnázia vedla TOP 09 s 36 % hlasů, 17 % získaly Věci veřejné, o tři procenta méně ODS. Po šesti procentech si ze studentských voleb odnesly strany KSČM a KDU-ČSL. Podrobné výsledky voleb jsou zveřejněny na webových stánkách školy PaedDr. Dobroslava Bartálová také do dřeva, kovu či plastu. Určitě to v některé hodině výtvarky vyzkoušíme. Poté jsme přešli do galerie, kde jsme se postavili okolo velké pracovní plochy. Nejvíce nás zaujal lis velmi starý a ještě slouží svému účelu jak podotkl jeden z chlapců. Ano, lis pochází z roku A jaký byl postup? Nejprve bylo nutné barvu rozválet, nanést na linoryt, položit na dřevěnou podložku, přikrýt výkresem, vložit do lisu, přitáhnout páku, chvíli držet tisk z výšky se povedl. Potom jsme trošku experimentovali s červenou barvou, bylo to velmi zajímavé a vůbec jsme nevěděli, že můžeme vytvořit něco tak pěkného. Velkou pochvalu zaslouží pan grafik Jaroslav Petr, který se nám celé dopoledne věnoval a ochotně vše vysvětloval, pomáhal nám a ukázal, že i my malí žáci můžeme být velkými umělci. Žáci 3. tř. ZŠ Novosedly Řádková inzerce Do nově otevřené stomatologické ordinaci v budově Polikliniky Břeclav, 4. patro, přijímáme nové pacienty. Zaručujeme pečlivou práci s využitím moderních materiálů, krátkou objednací dobu. Tel.: Akvaristovi daruji červené platy. Hevera, ul. 22. dubna 19, Mikulov, tel.: Hlídání dětí (vzdělání v oboru + praxe). Tel.: Návštěvní den v dětském domově V sobotu 29. května se již tradičně otevřou dveře Dětského domova, Mikulov, Nádražní 26. Jednou v roce se na zahradní slavnosti sejdou přátelé a příznivci dětí DD. Zváni jsou také všichni, koho zajímá, jak se u nás, v dětském domově, žije. Přijměte, prosím, naše pozvání k prohlídce zařízení a přátelskému popovídání. Děti si pro vás připravují malé kulturní vystoupení. Můžete si s námi zazpívat u táboráku. Myslíme, samozřejmě, i na malé občerstvení. Děti a zaměstnanci Dětského domova, Mikulov Chcete bavit sebe i ostatní? Divadelní spolek hledá zájemce o divadlo, kteří by v kostýmech zpestřili turistům návštěvu Mikulova, prohlídky zámku, nebo se alespoň pokusili spoluobčany rozesmát po volbách. Uvítáme i talentované muzikanty, zpěváky, tanečníky, začínající autory, ale také technicky zdatné dobrovolníky a nadšence, kteří by pomohli realizovat jednotlivá vystoupení. Pokud máte zájem nebo se chcete dozvědět více o plánech divadelního spolku, přijďte v pondělí 24. května v 18 hodin do Městského kina. Jaromír Crhan Mezinárodní setkání škol Základní školu Valtickou navštívilo ve dnech května šestnáct žáků s doprovodem z Maďarska, Chorvatska, Rakouska a Slovenska. Toto mezinárodní setkání se konalo již čtvrtým rokem, Mikulov byl však jako hostitel vybrán poprvé. Děti se svými učiteli absolvovali prohlídku zámku, Mikulova a poté je čekal mezinárodní výstup na Svatý kopeček. Ukázali jsme si, kudy vedla železná opona a společně jsme vypustili symbolické balonky míru, popsal návštěvu jedné z mikulovských dominant ředitel ZŠ Valtická Rostislav Souchop. Pro zahraniční hosty také zahrála cimbálová muzika a v sobotu čekal děti turnaj v minikopané a vybíjené. Chtěl bych poděkovat svým kolegům, kteří se o zahraniční návštěvu skvěle starali a velkou mírou přispěli k tomu, že akce byla úspěšná, vzkázal Souchop. Smyslem každoročního setkávání žáků je především navazování přátelství mezi dětmi žijícími v různých zemích. Děti jsou vždy ubytovány v rodinách, pokud se tedy nesejde Čech se Slovákem, musí spolu mluvit anglicky. Právě proto jsme do této družby vstoupili aby si děti prohlubovaly jazykové znalosti, uvedl ředitel Souchop a dodal, že plnit tuto myšlenku se daří. Žáci spolu komunikují i mimo osobní setkání prostřednictvím internetu, mnozí z nich si skutečně našli nové kamarády. Základní škole Valtická se podařilo získat na setkání dotaci z Jihomoravského kraje. V příštím roce by se měla akce uskutečnit na Slovensku a poté v Rakousku.

10 Májový muzejní víkend láká na pohádkový program Výběr ze sbírky dílny bude představen v Rakousku Rakouský umělecký spolek Grünspan v čele s kurátorkou Dipl. Ing. Margot Fassler vystavuje v nadcházejících dnech ve svých výstavních prostorách v dalekých Korutanech současné umění z České Republiky, Slovinska a Rakouska. Autory zastupující Českou republiku našla kurátorka právě ve sbírce města Mikulova, která čítá k dnešnímu dni bezmála dvě stě padesát děl. Prostřednictvím vybraných děl deseti autorů, účastníků uplynulých dílen První ročník Mikulov gourmet festivalu Gurmáni a milovníci moravského vína by si neměli nechat ujít významnou akci, která bude mít ve dnech června v Mikulově premiéru. Hlavním cílem Mikulov gourmet festivalu bude seznámení účastníků s moravským jídlem a vínem. Návštěvníci se setkají se širokým spektrem chutí a stráví příjemný čas v místních gastronomických zařízeních. Festival je specifický tím, že je určen dvěma cílovým skupinám odborníkům a široké veřejnosti.,,odborná veřejnost bude na festivalu uvedena do problematiky moravského vína v oblasti gastronomie. Čeká ji exkluzivní akce Gourmet tour spolu s bohatým doprovodným Jazzový večer bude nakonec bez Karla Gotta Sdružení přátel Karla Krautgartnera připravuje na první červnový pátek tradiční jazzový večer. Předcházet mu bude slavnostní odhalení dlaždice v chodníku slávy na Náměstí před domem s Krautgartnerovou bustou. Bronzová hvězda tentokrát ponese jméno českého klarinetisty, saxofonisty, hudebního skladatele a dirigenta Felixe Slováčka. Původně měla chodník do budoucna zdobit také dlaždice se jménem Karla Gotta, který v začátcích své kariéry úzce spolupracoval s orchestrem Karla Krautgartnera. Zlatý slavík účast na slavnostním odhalení přislíbil, ale musel ji zrušit. Karel Gott musí dodržet závazky, které má vůči manažerovi v Německu. Ten mu bez konzultace Muzejní noc na mikulovském zámku je již tradiční (šestá v pořadí), návštěvníkům přátelská (volný vstup), trochu pohádková (zámecká atmosféra) a trochu akční (historické souboje), lákavě divadelní (opera v zámecké knihovně) i příjemně nostalgická (swing na zámecké terase). A samozřejmě přívětivá (přípitek s bílou paní). Muzejních nocí bude v letošním roce 217 ve 122 městech celé republiky, ale jen jedna nezapomenutelná mikulovská... Program Muzejní noci bude zahájen v pátek 28. května v na zámku fanfárami Mikulovských trubačů, ve 20.30, a se na horním nádvoří představí rytíři, kavalíři i vznešené dámy v historických příbězích Divadelní a kaskadérské společnosti Štvanci. Ve a uvede v zámecké knihovně Ensemble Opera Diversa hororovou minioperu. Od rozezní zámeckou terasu Malý noční band v podání brněnského swing-jazzrockového orchestru Junior Big band. Hvězdy nad salou terrenou vám v čase až odhalí hvězdářské dalekohledy spolu s astrology z hvězdárny ve Veselí nad Moravou a ve si připijeme s bílou paní v zámeckém sklepení. (Armutidis, Císařovský, Diviš, Jareš, Lípa, Lomová, Macketanz, Merta, Riedlbauchová, Střížek), tak bude představena nejenom sbírka současného umění města Mikulova, ale i celá akce s jejím blížícím se 17. ročníkem. Slavnostní vernisáž výstavy proběhne v sobotu 22. května od hodin v rakouském městečku Mühlboden/Feffernitz a výstava samotná pak potrvá od 26. května do 10. července. S MVS dílna, o. s. programem v prvních dvou dnech festivalu, tedy 3. a 4. června, řekl hlavní organizátor festivalu Petr Marcinčák. Druhá skupina návštěvníci a turisté si prostřednictvím webového portálu v předstihu objednají základní balíček pro Gourmet tour. Ten bude zahrnovat návštěvu čtyř vyhlášených restaurací, kde budou kuchaři reprezentačního týmu Asociace kuchařů a cukrářů ČR připravovat speciální degustační menu o třech chodech snoubené se špičkovými moravskými víny. Gourmet tour doplní degustace vín, doprovodný program a volné vstupy do historicky památkových objektů v Mikulově. s ním naplánoval na víkend června křest desky a tuto akci nemůže odmítnout. Jelikož bronzová deska může být podle regulí sdružení umístěna jen za přítomnosti oceněného umělce nebo in memoriam za přítomnosti zástupce, budeme v letošním roce instalovat pouze hvězdu se jménem Felixe Slováčka, uvedl za organizátory Jaroslav Smečka. Slavnostní odhalení bronzové dlaždice proběhne 4. června v 17 hodin, od zahraje u chodníku slávy Junior Band ZUŠ Mikulov. Big Band Felixe Slováčka je hvězdou letošního jazzového večera, který bude zahájen v hodin v zámeckém sále. Předprodej vstupenek za 220 korun probíhá v kanceláři TIC na Náměstí. 10 V sobotu 29. května vás májově rozvoněnou zámeckou zahradou provede botanička muzea, která vás spolu s Junior Bandem ze ZUŠ Mikulov přivítá v na zámecké terase u pokladny muzea. V neděli 30. května spolu s vámi otevřeme synagogu vernisáží výstavy Josefa Císařovského a koncertem komorního orchestru ZUŠ Mikulov Collegium Magistrorum. Na šoulet a další překvapení židovské kuchyně vás spolu s muzeem zve Spolek přátel židovské kultury v Mikulově. Příjemný Víkend s mikulovským muzeem... rmm Oslavme společně naše město V Mikulově se budou ve dnech 28. a 29. května konat historicky první Oslavy města, které by měly založit tradici do budoucna. Každoročně tak nabídnou návštěvníkům koncerty, vystoupení místních kapel a spolků, ale také ohlédnutí do historie Mikulova. Letošní program bude zahájen v pátek 28. května v 15 hodin vernisáží výstavy soutěžních děl mikulovských občanů v Městské galerii. Výstava s tematikou Mikulova potrvá do 6. června a práce poté zůstanou ve vlastnictví města. Každoročně by se tak měl rozšiřovat odkaz pro budoucí generace. Součástí bude také výstava starých fotografií, na níž se budete moci seznámit i s nejdůležitějšími mezníky v historii Mikulova. V pátek v 17 hodin se v Městském kině uskuteční ocenění osobností za rozvoj a reprezentaci Mikulova v oblasti kultury a sportu i za mimořádné činy. Tato událost je letos poprvé přístupná široké veřejnosti a novinkou bude také ocenění žáků mikulovských škol, kteří šíří věhlas našeho města. Oslavy budou pokračovat v sobotu 29. května od 9.30 hodin na Náměstí. Představí se děti z mikulovských mateřských i základních škol, soubor Kaštánek předvede hodové pásmo, vystoupí také Palavěnka, pěvecký sbor Gaudium, dechová hudba Mikulovanka a cimbálová muzika Kasanica. V odpoledních hodinách se program přesune na amfiteátr. Od 14 hodin se představí mladé hudební a taneční skupiny Junior Band, Orient Dance Group, Lichers, Original Crew a Infernal Crew, Mrs. Hill, Wild eggs, Grimmord a Groundkeeper. Kapela Five Alive zahraje od hodin a vyvrcholením Oslav města bude koncert skupiny Laura a její tygři s Ilonou Csákovou. Ti roztančí návštěvníky amfiteátru ve 21 hodin. V pátek ráno i večer, v sobotu a v neděli ráno se vznesou nad Mikulovem horkovzdušné balóny. V sobotu v 18 hodin se uskuteční let O pohár starosty. Zájemci o vyhlídkové lety se mohou přihlásit na telefonním čísle nebo na u Cena letenky je 4200 korun. Řádková inzerce Veřejně správní akademie nabízí maturantům vyšší odborné studium denní i dálkové ve společensky žádaných oborech. Inf.: Provádíme veškeré pokrývačské, tesařské, klempířské a zednické práce. Kvalitně a za rozumnou cenu. Tel.: Prodáme domek se zahradou v Mikulově, opravy nutné. Plocha pozemku cca. 550 m2. Tel.: ,

11 Jezdecký klub sklízí úspěchy Mikulovskému Jezdeckému klubu se v poslední době daří na všech frontách. Úspěšně pokračuje v budování kongresového jezdeckého centra pro koně, pořádá závody v nových disciplínách a jeho členové bodují na soutěžích. V současné době prochází poslední fází stavba dalších boxů pro ustájení koní. Je to naplňování dlouhodobé vize budování kongresového jezdeckého centra. To začalo v roce 2007 novou jezdeckou halou, postupně jsme upravili jízdárny, rozšířili ustájení o čtyřiadvacet míst a teď o dalších šestatřicet, vypočítává místopředseda JK Mikulov Tomáš Hlavenka. V areálu bývalé cihelny tak brzy bude devadesát míst pro koně, která slouží jednak pro stálé klienty, ale také pro přechodné ustájení při velkých závodech. Do budoucna chceme kapacitu rozšířit až na sto čtyřicet míst a postavit jízdárnu, jejíž rozměry i povrch budou odpovídat světovým standardům. To je podmínka pro pořádání mezinárodních závodů v parkuru a drezúře, popisuje Hlavenka plány, které by měly být realizovány nejpozději do roku Areál bývalé cihelny v Mikulově by se tak stal nejlépe vybavenou jezdeckou stájí na Moravě a měl by otevřené dveře pro pořadatelství dalších významných závodů. Svátek matek v G-centru První květnový týden v G-centru byl naplněn událostmi. Ve čtvrtek 6. května navštívili odpoledne seniory jejich vrstevníci z Klubu seniorů Mikulov. Skupina třinácti zpěvaček, vedená Pozvání V úterý v hodin ve společenské místnosti domu s pečovatelskou službou Pod Strání 7 proběhne informační beseda, na které můžete získat cenné informace pro život se zdravotním postižením. Organizátorem je Liga vozíčkářů. Jste srdečně zváni. ds REDAKČNÍ RADA Zpravodaje města Mikulov Marie Leskovjanová Kristýna Michnová Jitka Chromá Štefan Kapičák Jiří Klimeš Ivo Koneš Michal Marcinčák Markéta Sojková Michal Solařík Zbyněk Tureček Jiří Večeřa Stanislava Vrbková Igor Žiška Neustálé vylepšování podmínek pro trénink i ustájení koní přivádí do JK Mikulov také kvalitní jezdce. Jiří Machovec, který letos poprvé startuje za mikulovský klub, obsadil na závodech v jezdecké všestrannosti v prestižní soutěži Stříbrná podkova v Pardubicích druhou příčku. Vrcholem letošní sezony bude pro Machovce mistrovství Evropy, na němž bude se svým koněm Alnakim startovat na přelomu července a srpna. Doufám, že se mu povede dobře, aby Mikulov zazněl na stupních vítězů, fandí jezdci Hlavenka. Úspěchy na závodech sklízí také místní jezdkyně Lenka Kosmáčková a Jezdeckému klubu se navíc daří vychovávat reprezentaci v řadách mládeže. V nejbližší době se můžete uměním jezdeckých dvojic pokochat ve dnech 5. a 6. června, kdy se bude v jezdeckém centru Cihelna konat Mistrovství jihomoravské oblasti v parkuru. O prvním červencovém víkendu jste zváni na Mistrovství jihomoravské oblasti ve vozatajských závodech, kde bude pro koňská spřežení kromě parkuru a drezury připravena také nejnáročnější disciplina maraton, kdy se v plném cvalu závodí mezi pevnými překážkami. Ve dnech července se v Mikulově bude poprvé konat Mistrovství ČR ve vytrvalostních dostizích. paní Danielovou, přednesla pásmo zpěvu a recitace u příležitosti Svátku matek. Společně s nimi si s chutí zazpívala také část seniorek G-centra. V rámci pohodového odpoledne si všichni pěkně popovídali, zavzpomínali, občerstvili se a potěšili se ze vzájemně prospěšné návštěvy. Další oslava u příležitosti Svátku matek se v G-centru uskutečnila 7. května. V dopoledních hodinách vystoupili žáci speciální školy z Mikulova a chlapci s děvčaty z Dětského denního stacionáře Mikulov s připraveným pásmem recitací, písniček a malým divadelním vystoupením pohádkou o domečku. Na závěr své prezentace předali všem v G-centru, především ženám a zaměstnankyním, roztomilé dárečky v podobě vlastnoručně upečených srdíček a přáníček pro maminky. Vystoupení se nám moc líbila, děti předvedly obdivuhodný výkon a my jsme jim poděkovali za upřímnost a radost, se kterou se podělily s našimi seniory u příležitosti svátku všech maminek. Pavel Rous Resumé florbalových soutěží Muži na posledním turnaji Jihomoravské ligy podlehli VSK VUT Skurut Hai Brno vysoko 1:13 a se soutěží se rozloučili remízou s FBC Sokol Ivanovice na Hané 4:4. Po roce tak sestupují zpět do Jihomoravského přeboru. Mladší žáci nestačili na SFK Slovácko-ŠSK Očov (1:6) ani na Gullivers Sokol Brno I (0:8) a v posledním utkání sezóny s T. J. Sokol Strážnice vydřeli remízu 2:2. V tabulce skončili na osmém místě. FRC Turnaj v přehazované Dům dětí a mládeže uspořádal ve středu 5. května Turnaj v přehazované dívek. Mezi týmy z šestých tříd si nejlépe vedla prima mikulovského gymnázia, na druhém místě skončila ZŠ Hraničářů a třetí příčku obsadila ZŠ Valtická. První místo mezi družstvy ze sedmých tříd získala sekunda gymnázia, druhá byla ZŠ Hraničářů, třetí ZŠ Drnholec a čtvrté místo obsadila ZŠ Valtická. ddm Lakrosové ligy v Mikulově Lakrosový klub OSTO6 Mikulov postoupil na konci minulé sezóny do první moravské ligy (1. MLL) a od té doby nevyhrál v první lize (osm zápasů) ani jednou. To se ovšem změnilo 2. května, když OSTO6 pořádali 1. MLL v Mikulově. Ač v domácím prostředí, měli jsme problém nastoupit v řádném počtu trápila nás velká marodka. Nakonec nás bylo pět plus brankář, což je nejmenší možný počet hráčů v poli. Už první zápas napověděl, že neděle by mohla být našim šťastným dnem. S pětinásobnými vítězi ligy, Kangaroos Brno, jsme prohráli ve velmi vyrovnaném zápase 12:10. Ve druhém zápase dne s Tate Brno jsme zaznamenali naše první vítězství 10:8! Tate je našim přímým konkurentem v bojích o udržení se v 1. MLL a o to bylo naše vítězství sladší. Hned v následujícím zápase jsme završili náš veleúspěšný den dalším vítězstvím, tentokrát s týmem Blanska, nad kterým jsme vyhráli 16:14. Poslední zápas proti Iktočante Holešov jsme sice prohráli, ale ani to nám nemohlo zkazit radost z povedeného kola moravské lakrosové ligy. Rádi bychom tímto poděkovali FC Pálava za pronájem hřiště a zvláště panu Špalkovi za ochotnou pomoc. L. Hrdlík Hotel Zámeček Mikulovské vinné trhy 22. května 2010 od hodin Mistrovství ČR v tahání koštýřem ze sudu na čas, skupina ABBA, cimbálová muzika, přehlídka kotlíkových fazulňaček Čtěte více: Pozvěte své známé 11

12 KOVO PROKEŠ Brněnská 32, Mikulov vše pro dům, zahradu, řemeslo nářadí, nástroje, zámky, kování, spojovací materiál, hutní materiál, kamna, krby KOVOVÝROBA OCELOVÉ KONSTRUKCE zakázková výroba z oceli a nerezu, zinkování, montáž, zámečnické a svářečské práce HOTEL IRIS*** Lužní 215, Pavlov, Tel.: www:hotel-iris.cz Darujte Vašemu tělu pár hodin oddechu a vychutnejte si nabídku našeho relaxačního centra. Příjemné prostředí, relaxační hudba a uklidňující atmosféra Vám pomohou načerpat novou energii a sílu. NAŠE SLUŽBY: SAUNA BYLINNÉ PARNÍ LÁZNĚ WHIRLPOOL MASÁŽNÍ VANA RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ MASÁŽE TELEFON: , FAX: , CESTOVNÍ AGENTURA MERLIN Cestovní agentura Merlin Kostelní nám. 2, Mikulov Tel./fax: OKRUH RAKOUSKEM K jezerům, vodopádům, do údolí alpských hor, malebných měst a upravených vesniček. Termíny / / / / Cena: Kč V ceně: doprava autobusem, 2 ubytování v hotelu, 2 polopenze, průvodce, pojištění CK Pokoj se společnou sprchou a WC na chodbě Kč/os. Příplatky: 690 Kč/osoba pokoj se sprchou, 1/1 pokoj 800 Kč/osoba, komplexní pojištění vč. storna 123 Kč/os. topení plyn voda solární systémy, klimatizace montáže, opravy Tel.: , Ing. Jozef Hruboš, Koněvova 15, Mikulov Tel.: , MT: www:realitni-sprava.cz Správa a údržba nemovitostí pro SVJ Prodej BJ 2+1, 90,29 m2 s balkónem v cihlovém domě a garáží vedle BD. Cena Kč. Prodej BJ ,42 m2, po částečné rekonstrukci v cihlovém domě. Cena Kč. Nebankovní úvěry od Kč do Kč pro zaměstnance, důchodce i OSVČ. Bez poplatku! Volejte zdarma nebo MILAN ZATLOUKAL ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL montáž voda topení Po Pá So Valtická 1295 MIKULOV Tel.: Příští číslo vychází: 2. června 2010 Distribuce června 2010 Prosíme o zpřístupnění dopisních schránek Uzávěrka příštího čísla 25. května 2010 ZPRAVODAJ MĚSTA MIKULOV Vydává Mikulovská rozvojová, s. r. o. jako pravidelný čtrnáctideník města Mikulova (v červenci a srpnu jako měsíčník) v nákladu ks IČO Zaregistrováno MK ČR E Adresa redakce: Zpravodaj města Mikulov, Mikulovská rozvojová, s. r. o., Náměstí 1, Mikulov, Šéfredaktorka: Bc. Kristýna Michnová tel.: Příjem objednávek inzerce: Pavlína Janderková, tel.: , Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu článků, a to bez konzultace s autory příspěvků. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Sazba a tisk: CCB, s. r. o., Brno Do všech schránek v Mikulově distribuuje Česká pošta, s. p., pošta Mikulov Vydáno 19. května 2010

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

V pátek a sobotu (28.a 29.5.2010) proběhly oslavy města Mikulova. Hlavním organizátorem bylo město Mikulov, které ve spolupráci se společností

V pátek a sobotu (28.a 29.5.2010) proběhly oslavy města Mikulova. Hlavním organizátorem bylo město Mikulov, které ve spolupráci se společností V pátek a sobotu (28.a 29.5.2010) proběhly oslavy města Mikulova. Hlavním organizátorem bylo město Mikulov, které ve spolupráci se společností Mikulovská rozvojová s. r.o. tuto velmi povedenou akci pečlivě

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Folklor a víno 2017 KALENDÁŘ FOLKLORNÍCH A VINAŘSKÝCH AKCÍ NA MIKULOVSKU

Folklor a víno 2017 KALENDÁŘ FOLKLORNÍCH A VINAŘSKÝCH AKCÍ NA MIKULOVSKU Folklor a víno 2017 KALENDÁŘ FOLKLORNÍCH A VINAŘSKÝCH AKCÍ NA MIKULOVSKU 7. 1. Perná * Ochutnávka mladých vín * 28. 1. 20.00 Drnholec * Krojový ples * 28. 1. 20.00 Jevišovka * Vinařský ples * 4. 2. 20.00

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 5. dubna 2005 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

MĚSTYS DRNHOLEC. Přítomni: Ivičič Jan, Ing. Bronislav Kocman, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Bc. Pavla Seveldová

MĚSTYS DRNHOLEC. Přítomni: Ivičič Jan, Ing. Bronislav Kocman, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Bc. Pavla Seveldová MĚSTYS DRNHOLEC Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Rada Souhrn 8. řádné jednání Rady, konané dne v 8:30 hod.

Rada Souhrn 8. řádné jednání Rady, konané dne v 8:30 hod. Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Město Březnice,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město Děčín USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XIII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 14. 4. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XIII/16: ZM schvaluje program

Více

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne S00RP00O98O7 Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne 27.1.2016 Rada města projednala: R/29/16/3 zápis ze své 28. schůze RM a nemá k tomu připomínky. Rada města schválila: R/29/16/2 schválila

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 19.10.2006 Usnesení č. 200 /06-237 /06 200/06 Volba návrhové komise 201/06 Doplnění návrhové komise 202/06 Změna ověřovatelů zápisu

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání:

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání: Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 22.02.2017 Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost Číslo jednací: č.

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 97. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 25.5.2010 od 8.00 hodin v kanceláři tajemnice Městského úřadu Duchcov Přítomno: 7 Nepřítomno: 0 Z toho

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 38. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 15. února 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 2. zasedání zastupitelstva města,

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

M ě s t o D u c h c o v

M ě s t o D u c h c o v M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 3.3.2015 od 8.00 hodin v zasedací síni Městského úřadu Duchcov Přítomno: 7 Nepřítomno: 0 Z toho omluveno:

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 5. 7. června 2015, Jihlava Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Společnost pro FSU, o. s., Jihlava. I. CHARAKTERISTIKA

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 9. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 9. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 9. 2015 Pronájem nebytového prostoru a předzahrádky na Kozím hrádku (mat. č. 309/2015) Usnesení č. 306/2015 I. Bere na vědomí informaci komise

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 19.9.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 57. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 26. září 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 2. 5. 2016 Účetní uzávěrka za r. 2015 Správa města Sezimovo Ústí, Průmyslová 1095 (mat. č. 156/2016) Usnesení č. 155/2016 účetní závěrku PO Správa

Více

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 043/12/Pa U S N E S E N Í 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 30. 10. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1668/43-1694/43 Rozdělovník - členové

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY USNESENÍ ZE DNE 26. 4. 2010 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 2. 2017 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.04

Více

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha Místní Agenda 21 v obci Křižánky Kaiserštejnský palác Praha 20.11. 2012 Krátké představení obce Křižánky leží u severovýchodní hranice Kraje Vysočina asi 20 km od Nového Města na Moravě Krátké představení

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 R 507/15 R 508/15 R 509/15 R 510/15 R 511/15 R 512/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 58. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 10. října 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne 30.5.2016 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle Přítomni: Omluveni: Hosté: Zapisovatel: Ověřovatelé: Pavlína

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 15/2016

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 15/2016 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 15/2016 Ze schůze Rady města Toužim konané dne 15. srpna 2016 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze rady 2. Projednání záměru na prodej nemovitého majetku

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov

Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov Ve dnech 7. října od 14,00 do 22,00 hodin a 8. října od 8,00 do 14,00 hodin se uskuteční volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje. Ve volebním okrsku č. 1

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 88. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila mimo řádný termín dne 27.08.2014 v 15:00 hodin v malé zasedací síni Městského

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne 26.2.2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 10.9.2001 od 15.30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: ing. Louda, Žibrún, Hruška, Mgr. Orel, Šprinc, PaedDr. Štoček, Výprachtický

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura Grantové priority pro rok 2012 Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých oblastech pro rok 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. revokuje. III. schvaluje

Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. revokuje. III. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 30.11. KC Kaskáda 05.11. Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A I. ukládá 1025 Ředitelce KC Kaskáda

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 254/2016 1. vzala na vědomí zahájení přípravy návrhu nových zásad pro pronájem bytů, pronájem nebytových

Více