Po stopách historie. Kaple Božího hrobu byla zrekonstruována. Nad pamětní deskou Gajdoše visí otazník. Zámek zůstává státu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Po stopách historie. Kaple Božího hrobu byla zrekonstruována. Nad pamětní deskou Gajdoše visí otazník. Zámek zůstává státu"

Transkript

1 Z P R A V O D A J M Ě S T A 19. května 2010 ČÍSLO 10 ROČNÍK XI ZDARMA Kaple Božího hrobu byla zrekonstruována Boží hrob na Svatém kopečku se dočkal rekonstrukce. Na dezolátním stavu kaple se sochou ležícího Krista se v minulosti značně podepsal vandalismus, nyní se však bude moci opět těšit zájmu věřících i turistů. Dosud totiž byla ruina této památky zarostlá stromy, postupně se rozpadala a stála tak stranou pozornosti návštěvníků Svatého kopečku. Oprava památky byla podpořena z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Mikulovsko rovným milionem, což činilo devadesát procent celkových nákladů. O finanční podporu na tento projekt žádala Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava v Mikulově již v roce 2008, kdy začala MAS Mikulovsko dotace poskytovat. Toto je tedy první projekt, který jsme v Mikulově podpořili, uvedl ředitel MAS Mikulovsko Nad pamětní deskou Gajdoše visí otazník Noví majitelé domu na Koněvově ulici, v němž dlouhá léta žil malíř Rudolf Gajdoš, nechali při rekonstrukci objektu odstranit pamětní desku tohoto významného umělce. Gajdošův vnuk Pavel Doležal na tuto skutečnost upozornil Radu města Mikulova, ale také média. Ta se záležitostí začala intenzivně zabývat. Samozřejmě je v našem zájmu, aby pamětní deska byla na dům znovu umístěna, ale objekt je v soukromém vlastnictví a majitele k tomu nemůžeme nutit. Snažíme se s ním o této věci jednat, uvedl starosta Rostislav Koštial. Vlastník domu Hynek Chaloupka však po tom, co se záležitost začala propírat v tisku, nemá chuť desku na fasádu svého domu znovu umisťovat. Původně jsme měli v úmyslu pamětní desku o něco zmenšit a umístit ji zpět, ale abych řekl pravdu, pod tímto nátlakem se nám do toho vůbec nechce, uvedl Chaloupka. Ke vzpomínce na Michal Solařík. Chybějících deset procent daroval starosta Rostislav Koštial ze soukromých zdrojů. Tato památka si rozhodně zasloužila opravu, považuji to za počátek rekonstrukce celé křížové cesty, na kterou bychom chtěli v budoucnu shánět finanční prostředky, ačkoliv kapličky nejsou ve vlastnictví města, plánuje starosta Koštial. Mezi sakrálními stavbami v Mikulově je nyní prioritní rekonstrukce kostela sv. Václava a právě křížové cesty. Tyto památky mají totiž hodnotu nejen pro duchovní, ale jsou také významnými turistickými cíli našeho města. Dalším krokem ke zatraktivnění Svatého kopečku by měla být oprava historického schodiště vedoucího k Božímu hrobu. To je ale v majetku Lesů ČR. I na tuto rekonstrukci by bylo možné žádat o dotaci z programů MAS Mikulovsko, upozornil Solařík., ms Rudolfa Gajdoše chtěl přidat také zmínku o Heinrichu a Camille Ledererových, kteří dům na konci 19. století vybudovali a oba zahynuli v holocaustu. Nyní jsme nabyli dojmu, že společné umístění vzpomínek na rodinu Ledererovu i Rudolfa Gajdoše by mohlo zjitřit emoce a ublížit oběma rodinám. A to nechceme, vysvětlil Chaloupka, který považuje za absurdní, že se věc začala řešit v médiích. Nedokážu pochopit, že se s námi pan Doležal nespojil, nesnažil se o této věci osobně komunikovat a začal tuto diskusi řešit přes média. To naší rodině vzalo veškerou chuť něco v této záležitosti dále podnikat. Potomci Rudolfa Gajdoše dům prodali a my jsme již několikátí majitelé. Nemají právo nás touto cestou tlačit do umístění pamětní desky. Pan Doležal měl své zájmy hájit v době, kdy dům prodával a umístění desky řádně smluvně ošetřit. (pokračování na str. 2) Po stopách historie Po stopách historie Mikulova v 19. století se vydalo naše město o uplynulém víkendu. Zámecká zahrada se na tři dny stala autentickým dobovým táborem napoleonských vojáků, kteří se po městě pohybovali jedině v historických uniformách. Do boje se rakouská a francouzská armáda pustila v sobotu odpoledne Náměstí se začalo otřásat pod výstřely z pušek a kanónů, historickým centrem města se nesly rozkazy velitelů, mezi raněnými se proháněli vojáci na (pokračování na str. 2) Zámek zůstává státu Okresní soud v Břeclavi zamítl žalobu princezny Mercedes Dietrichsteinové, v níž žádala o navrácení rozsáhlých pozemků a nemovitostí včetně mikulovského zámku, které byly jeho otci Alexanderu Dietrichsteinovi zabaveny po druhé světové válce na základě Benešových dekretů. Během důkazního řízení soud zjistil, že konfiskace majetku proběhla v souladu s tehdejším právním řádem. Písmo Alexandera Dietrichsteina totiž bylo identifikováno v dotazníku, který dokazuje jeho členství v Sudetoněmecké straně. Princezna Dietrichsteinová se může proti rozsudku odvolat. ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL Bezdrátové připojení k internetu 4 Mbit/s za 355 Kč vč. DPH tel.: W W W. M I K U L O V. C Z

2 Rada města na svém jednání dne Schválila nájemní smlouvu na pronájem nemovitosti část pozemku p. č v lokalitě ulice Alfonse Muchy pro pana M. Floriána, uzavření smlouvy o spolupořádání části Mezinárodního hudebního festivalu třinácti měst CONCENTUS MORAVIAE, přidělení bytové jednotky 2+KK v objektu G-centra Mikulov panu Chaloupkovi. Rozhodla pronajmout nemovitost část pozemku p. č v lokalitě ulice Nerudova manželům Rotreklovým, pronajmout nemovitosti pozemek p. č. 2514/1 a pozemek p. č. 1230/2 ulice Nerudova panu Pešťálovi, pronajmout nemovitost část pozemku p. č panu Patákovi, pronajmout nemovitost pozemek p. č v lokalitě ulice Valtická nájemci paní Procházkové, zveřejnit záměr pronajmout byt (2+1) v bytovém domě č. p. 35, č. or. 2a na ulici Vídeňská v Mikulově dle Zásad pronajímání městských bytů, zveřejnit záměr pronajmout byt (2+1) v bytovém domě č. p. 333, č. or. 4 na ulici Husova Výběr některých událostí MP Mikulov za měsíc duben v hodin zaznamenal operátor kamerového systému MP Mikulov na ulici Svobody pohyb podezřelé skupinky místní mládeže. V této partičce se nacházelo pět chlapců a tři dívky. Operátorovi bylo ihned jasné, že s náctiletou mládeží není něco v pořádku, jelikož se někteří jedinci z této skupiny chovali dosti nepřiměřeně. Někteří padali a váleli se po vozovce, děvčata následně dokonce i zvracela. Z tohoto důvodu byla na místo ihned vyslána hlídka strážníků MP Mikulov. U dvou osob (jedna byla mladistvá a druhá dokonce nezletilá) bylo zjištěno 0,68 a 1,29 promile alkoholu v dechu. Následným šetřením MP Mikulov bylo zjištěno, že strážníci mládeži překazili oslavu 15. narozenin. Nezletilí a podnapilí jedinci byli strážníky následně předáni rozčarovaným rodičům a celá záležitost byla MP Mikulov zadokumentována a oznámena na Sociální odbor MěÚ Mikulov k dalšímu řešení v 7.45 hodin provedla hlídka MP Mikulov kontrolu lokality lesík nad jezerem u bývalého vápencového lomu Mariánský mlýn. Strážníci zde zastihli dvojici místních Rada města projednávala Okénko Městské policie v Mikulově dle Zásad pronajímání městských bytů. Souhlasí s umístěním předzahrádky dle předložených variant na části pozemku p. č pro žadatele BONUM TEMPLUM s. r. o., s umístěním výsuvné markýzy na objektu č. p. 25, na Náměstí č. or. 26 žadatel pan Gegaj, s umístěním sochy autora pana Radovana Krále pod názvem Strom svobody na část pozemku p. č v lokalitě ulice Brněnská. Ukládá ředitelce společnosti Mikulovská rozvojová s. r. o. Ing. Sojkové zpracovat koncepci kultury, Majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce záměr města prodat nemovitost pozemek p. č v lokalitě ulice Zlámalova, Majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce záměr města dát do pronájmu nemovitost sklepní prostor na ulici Alfonse Muchy žadatel Mgr. Salajková, Majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce záměr města pronajmout nebo dát do výpůjčky nemovitost veřejné toalety na ulici Komenského na pozemku p. č. 459/4. JUDr. Jiří Večeřa, tajemník MěÚ Mikulov mladých bezdomovců, kteří si zde vybudovali skutečné zálesácké obydlí, které bylo dokonce zahloubeno pod terén zdejšího lesa. Na místě zastižený třicetiletý místní rodák se k vybudovanému dílu dokonce hrdě hlásil. Dotyčný nechtěl, nebo nemohl pochopit, že kácení stromů, rozdělávání ohně, znečišťování lesa odpadky, shromažďování nepatřičných věcí souvisejících s tábořením v lese je přísně zakázáno, a je to ošetřeno patřičným zákonem. Oba přítomní bezdomovci byli strážníky z lesa vykázáni s podmínkou, že les musí uklidit a uvést do původního stavu. Dále byla celá záležitost strážníky zadokumentována a oznámena na Odbor životního prostředí MěÚ Mikulov k dalšímu šetření a opatření. Strážníci MP Mikulov budou nadále celou dotčenou lokalitu monitorovat v hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na ulici Pavlovská. U jednoho z barů zde obtěžoval podnapilý devětadvacetiletý místní bezdomovec, který se mermomocí chtěl dostat dovnitř a žádal obsluhu o podání alkoholu. Mladík nadýchal 3,62 promile alkoholu a byl převezen na protialkoholickou záchytnou stanici do Brna. Následně byla výtržníkovi strážníky uložena bloková pokuta. Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný Tísňová linka MěP 156 NON-STOP Telefon: , Informace o pronájmu bytů Město Mikulov nabízí k pronájmu bytové jednotky: Byt 2+1 o výměře 46,85 m2 na ulici Vídeňská č. or. 2a, č. p. 35 v Mikulově. Minimální výše nájemného požadována městem činí Kč/měsíc. Byt si je možné prohlédnout od do hodin. Byt 2+1 o výměře 61,23 m2 na ulici Husova č. or. 4, č. p. 333 v Mikulově. Minimální výše nájemného požadovaná městem činí Kč/měsíc. Byt je možné si prohlédnout od do hodin. Zájemci mohou své nabídky předkládat do do hodin na podatelnu Městského úřadu Mikulov. Bližší informace naleznete na Úřední desce MěÚ Mikulov a webových stránkách sekce Nabídka městských bytů nebo získáte na Majetkoprávním odboru Městského úřadu Mikulov. MPO (dokončení ze str. 1) Nad pamětní deskou Gajdoše... Jeho současná iniciativa je zásahem do osobního vlastnictví, konstatoval Chaloupka. Vzpomínka na Rudolfa Gajdoše byla na dům poprvé umístěna v roce Pamětní deska patří Mikulovu, proto jsem tuto záležitost řešil s vedením města. Snažili se s panem Chaloupkou jednat, ale bez výsledku, proto jsem tuto informaci pustil do médií, říká Doležal. Není to útok proti panu Chaloupkovi, jde mi pouze o zachování vzpomínky, dodal. (dokončení ze str. 1) Po stopách historie koních. Vpodvečer se bitva přesunula k našim sousedům do rakouského Drasenhofenu. Součástí akce Po stopách historie Mikulova v 19. století bylo také setkání zástupců Mikulova, Drasenhofenu a Drnholce, tedy obcí, kterými v minulosti napoleonští vojáci skutečně prošli. Konala se také vědomostní soutěž pro děti ze základních škol v Čechách i Rakousku a kvíz pro veřejnost zaměřený na historii Mikulova. Ze soutěžících, kteří odpověděli správně na všechny otázky, byli vylosováni tři výherci: Stanislav Ryšavý, Petr Pelikán a Lydie Fraňová. Získávají vědomostní hru Česko, knihu o Mikulovu a dvě permanentky na Pálavské vinobraní Blahopřejeme. Správné odpovědi kvízu naleznete na a na informačním panelu ve foyer Městského úřadu v Mikulově. Zeptejte se starosty Trápí Vás záležitost, na kterou byste se rádi zeptali přímo mikulovského starosty Rostislava Koštiala? Dotazy do rubriky Zeptejte se starosty můžete zasílat na ovou adresu 2

3 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Výpis Usnesení č. 34/2010/F přijatých na Zastupitelstvu města Mikulova, konaného dne ve velké zasedací místnosti MěÚ Mikulov v hodin. Body č. 1 4 (zahájení, kontrola usnesení, zpráva o činnosti RM, zápis z jednání kontrolního výboru ZM a finančního výboru) byly Zastupitelstvem schváleny nebo vzaty na vědomí. Bod č. 5 Rozpočtová opatření č. 1 k rozpočtu města Mikulova na rok 2010 ZM, na základě doporučení RM, zprávu o rozpočtovém opatření č. 1 k rozpočtu města Mikulova na rok 2010 schvaluje v předloženém znění. Bod č. 6 Prodeje, koupě, majetkově právní záležitost 6/1 Prodej nemovitosti pozemku p. č v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě Zlámalova, kupující manželé V. a Z. Z., bytem Mikulov ZM schvaluje prodej nemovitosti pozemku p. č. 5734, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 20 m2 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě vinných sklepů za ulicí Zlámalova do společného jmění manželů V. a Z. Z., bytem Mikulov, a kupní smlouvu ve znění vypracovaném Majetkoprávním odborem. 6/2 Prodej nemovitostí pozemků v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě zahrádkářské osady Za Kasárnami, kupující: manželé F. a pí J. K. 1) ZM schvaluje prodej nemovitostí pozemků p. č. 6574, 6577 a 6578 o celkové výměře 947 m2 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě zahrádkářské osady Za Kasárnami manželům M. F., bytem Mikulov, a E. F., bytem Hustopeče, a kupní smlouvu ve znění předloženém Majetkoprávním odborem. 2) ZM schvaluje prodej nemovitostí pozemků p. č. 7384, 7385 a 7388 o celkové výměře 851 m2 v k. ú. Mikulov na Moravě v zahrádkářské osadě Za Kasárnami paní J. K., bytem Mikulov, a kupní smlouvu ve znění předloženém Majetkoprávním odborem. 6/3 Prodej nemovitostí pozemků p. č a 7418 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě zahrádkářské osady Za Kasárnami, kupující manželé S. R. a T. R. ZM schvaluje prodej nemovitostí pozemků p. č a 7418 o celkové výměře 890 m2 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě zahrádkářské osady Za Kasárnami manželům S. a T. R., bytem Mikulov, a kupní smlouvu ve znění předloženém Majetkoprávním odborem. Město Mikulov Zastupitelstvo města 6/4 Prodej nemovitostí pozemků p. č a 7409 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě zahrádkářské osady Za Kasárnami, kupující manželé I. a M. S. ZM schvaluje prodej nemovitostí pozemků p. č a 7409 o celkové výměře m2 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě zahrádkářské osady Za Kasárnami manželům I. a M. S., bytem Mikulov, a kupní smlouvu ve znění předloženém Majetkoprávním odborem. 6/5 Prodej nemovitostí pozemků v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě zahrádkářské osady Pod Mušlovem ZM schvaluje prodej nemovitostí pozemků: p. č. 9060, zahrada o výměře 688 m2 paní V. P., bytem Mikulov, p. č. 9061, zahrada o výměře 641 m2 a p. č. 9062, zahrada o výměře 624 m2 manželům D. B. a J. B., bytem Mikulov, p. č. 9068, zahrada o výměře 676 m2 paní L. H., bytem Mikulov, p. č. 9070, zahrada o výměře 1338 m2 paní D. M., bytem Mikulov, p. č. 9078, zahrada o výměře 748 m2 paní J. M., bytem Mikulov, p. č. 9050, zahrada o výměře 957 m2 paní Ing. M. G., bytem Mikulov, p. č. 9053, zahrada o výměře 696 m2 panu Z. D., bytem Mikulov, p. č. 9058, zahrada o výměře 697 m2 a p. č. 9059, zahrada o výměře 695 m2 paní A. P., bytem Mikulov, p. č. 9065, zahrada o výměře 637 m2 paní J. S., bytem Mikulov, p. č. 9069, zahrada o výměře 648 m2 panu Ing. M. V., bytem Brno, p. č. 9071, zahrada o výměře 704 m2 panu B. M., bytem Mikulov, p. č. 9072, zahrada o výměře 730 m2 panu I. M., bytem Mikulov, v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě zahrádkářské osady Pod Mušlovem a kupní smlouvy ve zněních předložených Majetkoprávním odborem. 6/6 Prodej nemovitosti pozemku p. č. 904/11 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ulice Na Jámě kupující pan Mgr. F. V., bytem Mikulov ZM schvaluje prodej nemovitosti pozemku p. č. 904/11, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 panu Mgr. F. V., bytem Mikulov, a kupní smlouvu ve znění předloženém Majetkoprávním odborem. 6/7 Převod pozemků, dopravní a technické infrastruktury a veřejné zeleně v lokalitě bývalých kasáren v Mikulově z majetku obchodní společnosti MORAVOSTAV Brno, a. s., stavební společnost se sídlem Brno-Řečkovice, Maříkova 1899/1, PSČ , do vlastnictví města Mikulova ZM schvaluje: 1. za kupní cenu nabytí věcí z majetku obchodní společnosti MORAVOSTAV Brno, a. s., 3 stavební společnost se sídlem Brno-Řečkovice, do vlastnictví města Mikulova, a to: a) pozemků p. č. 2532/152 o výměře 712 m2, p. č. 2532/146 o výměře 2318 m2, obojí ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Mikulov na Moravě, b) pozemků p. č. 2532/95 o výměře 4405 m2, p. č. 2532/147 o výměře 79 m2, 2532/151 o výměře 281 m2, 2532/148 o výměře 13 m2, 2532/149 o výměře 247 m2, 2532/150 o výměře 246 m2, vše ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Mikulov na Moravě, c) dopravní infrastrukturu, a to pozemní komunikace na pozemcích konkretizovaných v písm. a) tohoto usnesení, d) veřejnou zeleň na pozemcích konkretizovaných v písm. b) tohoto usnesení, e) technickou infrastrukturu (vodovodní řady V1 a V2 PVC DN 150 mm, celková délka 251,2 m a kanalizační stoky J1, J2 a J3 celková délka 306,4 m, obetonovaná kamenina DN 300 a 600 mm) na pozemcích p. č. 2520/1, 3266/1, 2531/4, 2532/12 (v rozsahu před rozdělením geometrickým plánem č /2008) a 3259/1 v k. ú. Mikulov na Moravě dle výkresu situace projektové dokumentace pro akci Přestavba kasáren na bytové domy v k. ú. Mikulov p. č. 2532/12, 2532/94, 2532/95, 2532/96, 2. kupní smlouvu dle návrhu, který je přílohou tohoto materiálu, o převodu věcí konkretizovaných odst. 1 tohoto usnesení. 6/8 Návrh smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej nemovitosti pozemku p. č. 3000/34 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ulic Vídeňská a U Celnice s panem J. R., bytem Mikulov ZM schvaluje smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej nemovitosti pozemku p. č. 3000/34 ovocný sad o výměře 1075 m2 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ulic Vídeňská a U Celnice s panem J. R., bytem Mikulov, ve znění předloženém Majetkoprávním odborem. 6/9 Dohoda o narovnání mezi městem Mikulov a občanským sdružením Česká speleologická společnost, Základní organizace 6 13, se sídlem Mikulov ZM schvaluje uzavření dohody o narovnání mezi městem Mikulov a občanským sdružením Česká speleologická společnost, Základní organizace 6 13, se sídlem Mikulov, týkající se zhodnocení stavby občanské vybavenosti č. p. 696 na pozemku p. č v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě Jeskyně Na Turoldu, za podmínek dle návrhu vypracovaného MPO, který je přílohou tohoto materiálu. 6/10 Žádost o zrušení předkupního práva na nemovitostech objekt č. p. 168 na pozemku p. č. 264 a pozemek p. č. 264 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ulice Česká č. o. 14 žadatel EZZ s. r. o., se sídlem Mikulov

4 ZM neschvaluje zrušení předkupního práva, jako práva věcného u objektu bydlení č. p. 168 na pozemku p. č. 264 a pozemku p. č. 264 v k. ú. Mikulov na Moravě, za podmínek dle žádosti ze dne obchodní společnosti EZZ, s. r. o., se sídlem Mikulov. 6/11 Rámcová smlouva o spolupráci při realizaci projektů s názvem Stezka svobody a Muzeum železné opony město Mikulov mezi městem Mikulov a občanským sdružením PAMĚŤ, se sídlem Troubsko ZM schvaluje rámcovou smlouvu o spolupráci při realizaci projektů s názvem Stezka svobody a Muzeum železné opony město Mikulov mezi městem Mikulov a občanským sdružením PAMĚŤ, se sídlem Troubsko, ve znění předloženém MPO. 6/12 Úhrada nákladů za pořízení změny č. 3 regulačního plánu Mikulov, Na Hradbách ZM na základě 63 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů podmiňuje pořízení změny č. 3 regulačního plánu Mikulov na Hradbách úplnou úhradou nákladů na zpracování návrhu a čistopisu návrhu (dále jen dokumentace) změny č. 3 regulačního plánu Mikulov Na Hradbách projektantem, ze strany obchodní společnosti H. R. S. a. s., se sídlem Brno, tedy osobou, jejíž výhradní potřebou bylo zpracování dokumentace vyvoláno. 6/13 Záměr budoucího prodeje resp. směny pozemků v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě Na Hradbách pro účel zajištění vybudování dopravní a technické infrastruktury a staveb pro sport ZM schvaluje zveřejnění budoucího prodeje popř. směny pozemků v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě Na Hradbách vymezené p. č. 3023/1, 3025, 3026/1, 3026/2, 3027, 3028, 3029/2, 1874/2, 3036/3, 3034/7, 3031/1, 3035, 3036/1, 3034/2, 3034/7, 3036/2, 3036/3, 3036/4, 1874/2 (část) a 1874/1 (část), které budou zastavěny budoucími stavbami technické a dopravní infrastruktury a budoucími stavbami občanského vybavení k poskytování služeb pro sport a rekreaci v rozsahu dle připravované změny č. 3 regulačního plánu Mikulov, Na Hradbách, a to pro účel vypořádání práv vlastníka pozemků a vlastníka staveb na nich umístěných, resp. jiného oprávněného, s tím, že předmětem směny budou na straně jedné pozemky ve vlastnictví města Mikulova, zastavěné stavbami dle připravované změny č. 3 regulačního plánu Na Hradbách, a na straně druhé pozemky p. č. 284/7, p. č. 284/8, p. č. 284/9, p. č. 284/10, p. č. 284/11, p. č. 284/12 a p. č. 284/13 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě Na Doležalce Město Mikulov Zastupitelstvo města ve vlastnictví občanského sdružení Tenisový oddíl Mikulov, se sídlem Mikulov. 6/14 Převod části veřejného osvětlení v Mikulově v lokalitě Na Hradbách z majetku obchodní společnosti MAMUT-REAL s. r. o., se sídlem Brno, do vlastnictví města Mikulova ZM schvaluje: a) nabytí sítě technické infrastruktury, a to veřejného osvětlení, v rozsahu podle kolaudačního rozhodnutí č. 84/2010 Městského úřadu Mikulov Odbor územního plánování a stavebního řádu ze dne spis. zn. STU/51398/2009/ALEL, č. j. MUMI , z majetku obchodní společnosti MAMUT-REAL s. r. o., se sídlem Brno, do vlastnictví města Mikulova, b) kupní smlouvu dle návrhu, který je přílohou tohoto materiálu, o převodu sítě technické infrastruktury dle písm. a) tohoto usnesení. Bod č. 7 Návrh na udělení čestného občanství města Mikulova panu H. B. z Drasenhofenu ZM uděluje čestné občanství města Mikulova panu H. B. z Drasenhofenu jako výraz ocenění mimořádných zásluh o rozvoj, propagaci a pověst města Mikulova. Bod č. 8 Rozhodnutí o poskytnutí dotací z rozpočtu města Mikulova a uzavření smluv na poskytnutí dotací 1. ZM v souladu s 85 písm. c) a 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulova na jednorázový projekt: a) Muzejní spolek Mikulov na akci Hieronymus Lorm pamětní deska částka Kč, Svaz tělesně postižených ČR o. s., okresní org. Znojmo na akci NikeFactoryStore & Special Games 2010 částka Kč, Sdružení přátel Karla Krautgartnera na akci Vydání knihy a CD průřez 10 lety koncertů částka Kč, b) ZO ČSOP Adonis Mikulov na akci Pověsti kraje pod Pálavou a Weinviertel částka Kč. 2. ZM v souladu s 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace: a) se subjekty uvedenými v bodu 1. písm. a) tohoto usnesení za podmínek dle návrhu smlouvy o poskytnutí podpory z rozpočtu města Mikulova na podporu jednorázového projektu příjemce, která tvoří přílohu č. 1 materiálu k tomuto usnesení, b) se subjekty uvedenými v bodu 1. písm. b) tohoto usnesení za podmínek dle návrhu smlouvy o poskytnutí podpory z rozpočtu města Mikulov na podporu jednorázového projektu příjemce (podpora de minimis), 4 která tvoří přílohu č. 2 materiálu k tomuto usnesení. Bod č. 9 Zadání změna č. 7 územního plánu sídelního útvaru Mikulov ZM bere na vědomí zprávu o projednání návrhu zadání změna č. 7 územního plánu sídelního útvaru Mikulov, ZM schvaluje zadání změna č. 7 územního plánu sídelního útvaru Mikulov. Bod č. 10 Schválení projektu Rozvoj služeb egovernmentu v obvodu ORP Mikulov ZM schvaluje předložený projekt do výzvy č. 6 IOP, vč. navrhovaných podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace. Bod č. 11 Projekt Efektivní úřad zefektivnění činnosti Městského úřadu Mikulov ZM schvaluje spolufinancování projektu Zefektivnění činnosti Městského úřadu Mikulov ve výši 15 % z celkových nákladů projektu z rozpočtu města Mikulova s tím, že realizace projektu je rozpoložena do období Bod č. 12a Dopis TJ Pálava členům Zastupitelstva města Mikulova ZM bere na vědomí informace o dosavadním postupu ve věci převodu objektu sportovní haly č. p č. org. 13, ulice Na Hradbách. ZM nesouhlasí s prominutím pohledávek města Mikulova vůči TJ Pálava ze smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou uzavřenou mezi Českou spořitelnou, a. s., č. RD/1048/05/LCD k úvěrové smlouvě mezi Českou spořitelnou, a. s., a Tělovýchovnou jednotou Pálava Mikulov. Bod č. 12b Dopis TJ Pálava členům Zastupitelstva města Mikulova 1. ZM uděluje TJ Pálava Mikulov, sdružení občanů výjimku z Pravidel pro poskytování podpory z rozpočtu města Mikulova z čl. V. odst. 2 písmeno b). 2. ZM v souladu s 85 písm. c) a 84 odst. 4 zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecním zřízení), ve zn. p. p., schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulova na pravidelnou činnost TJ Pálava, sdružení občanů ve výši Kč. 3. ZM v souladu s 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve zn. p. p., schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s TJ Pálava, sdružení občanů se sídlem Mikulov, Na Hradbách 13 za podmínek dle návrhu smlouvy o poskytnutí podpory z rozpočtu města Mikulova na zajištění činnosti příjemce, která tvoří přílohu č. 1 materiálu k tomuto usnesení. Bod č. 13 Dotazy členů ZM Bod č. 14 Dotazy občanů Bod č. 15 Závěr V Mikulově Rostislav Koštial starosta města Mikulova PhDr. Ilona Žišková Vágnerová místostarostka města Mikulova

5 Pátek v 19 hodin PEVNÉ POUTO Vstupné: 65 Kč Psychologické drama / přístupné od 12 let / 135 min. / USA, Velká Británie, Nový Zéland 2009 / titulky Režie: Peter Jackson Hrají: Saoirse Ronan, Mark Wahlberg, Rachel Weisz, Susan Sarandon, Stanley Tucci Susie je obyčejná čtrnáctiletá holka, která si jednoho dne zkrátila cestu ze školy domů přes pole, kde potkala pana Harveyho. Z tohohle nenápadného souseda se vyklubala zrůda, která ji připravila o život. V jejím případě ale smrtí všechno nekončí. Susie se ocitá ve zvláštním světě mezi nebem a zemí, ze kterého pozoruje, jak probíhá pátrání po jejím vrahovi a zároveň drží palce členům své rodiny, aby její náhlý odchod ustáli. Čtvrtek Pohádkový les Zámecká zahrada, začátek v hodin Děti do devíti let čeká odpoledne plné soutěží a sladkých odměn tentokrát na téma Říše zvířat. Čtvrtek Autorské čtení Kinoklub, začátek v 18 hodin Mikulovská rozvojová srdečně zve všechny, kdo se zajímají kromě historie také o mimozemské civilizace, na autorské čtení Antonína Studýnky z knihy Bez slitování Příběh posledních templářů v Čejkovicích a na Pálavě s přílohou Pravda o mimozemšťanech. Autor seznámí posluchače se zcela novými poznatky ohledně mimozemských civilizací a na závěr proběhne autogramiáda. Vstupné je 30 korun. Program Městského kina Sobota v 19 hodin PERCY JACKSON: ZLODĚJ BLESKU Vstupné: 65 Kč Fantasy / mládeži přístupný / 118 min. / Kanada, USA 2010 / český dabing Režie: Chris Columbus Hrají: Logan Lerman, Uma Thurman, Pierce Brosnan, Rosario Dawson, A. Daddario Je začátek 21. století a zdá se, že se antičtí bohové z bájného Olympu rozhodli sestoupit ze svých trůnů a tím i vstoupit do života Percyho Jacksona. Percy se totiž z ničeho nic dozvídá, že jeho skutečným otcem je Poseidon, bůh moří a vodního živlu. Aby toho nebylo málo, nejvyšší z bohů, samotný Zeus, Percyho obviní, že ukradl jeho magickou hůl ukrývající blesky, o níž lze bez nadsázky říct, že je nejstarší zbraní hromadného ničení. Percy se proto musí připravit na nejnáročnější dobrodružství ve svém životě a karty pro něj nemůžou být rozdány nepříznivěji. Ve dnech 28. a 29. května se v Městském kině z důvodu konání Oslav města nepromítá. V rámci Gourmet festivalu se ve dnech připravuje filmový minifestival s vinařskou tematikou budou promítány filmy Bobule, 2Bobule a trilogie Bouřlivé víno, Zralé víno, Mladé víno. Poznačte si do kalendáře Sobota Voříškiáda Amfiteátr pod Turoldem, začátek ve hodin Občanské sdružení 7 DNÍ zve všechny majitele i milovníky pejsků na obnovenou soutěž čistokrevných ras i nečistokrevných voříšků. Registrace soutěžících pejsků je od do hodin, s sebou je nutné přinést očkovací průkaz s platným očkováním proti vzteklině, které nesmí být starší jednoho roku a mladší třiceti dnů. Registrační poplatek za soutěžícího psa je třicet korun. Poté se mohou účastníci i návštěvníci těšit na promenádu soutěžících a disciplíny týkající se poslušnosti a dovednosti. Výkony ohodnotí odborná porota, vítězové si odnesou věnce z buřtů, hračky, granule a dobroty od našich sponzorů. Vstup pro diváky je zdarma. Více informací naleznete na stránce jif Čtvrtek Dětská opera v ZUŠ Koncertní sál ZUŠ, začátek v hodin Základní umělecká škola Mikulov srdečně zve všechny své příznivce na premiéru dětské pohádkové operky Karkulka autorů Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Inscenaci nastudovali žáci pěveckého oddělení ZUŠ pod režijním vedením Václava Peši za spolupráce výtvarného a tanečního oboru. Pátek Mladé víno odchází Zámek, začátek v 18 hodin Moravín Mikulov a Regionální muzeum v Mikulově zve milovníky dobrého vína na akci Mladé víno odchází, která se uskuteční v atraktivní lokalitě teras mikulovského zámku s výhledem na Svatý kopeček. Organizátoři chtějí zachytit vývoj vína od jeho zrodu a křtu až do dnešních dnů. O kulturní program se postará Mužácký sbor z Březí. V případě deštivého nebo chladného počasí se akce přesune do předsálí zámeckého sálu. Sobota Koncert pěveckého souboru Avonotaj Galerie Efram, začátek v 17 hodin Soubor Avonotaj se zabývá interpretací židovských, většinou hebrejských písní, zpívá a hraje především pro potěšení své a svých posluchačů. Vokální aranže pochází z dílny Tomáše Novotného z Ostravské univerzity. Na konci roku 2008 Avonotaj vydal své první CD Mé hříchy. Sobota Jaro 2010 Zámecký sál, začátek v 18 hodin Taneční studio Morava vás zve na mezinárodní soutěž ve sportovním tanci. Páry z Polska, Rakouska, Slovenska, Slovinska, Maďarska a Česka změří své taneční síly ve standardních a latinsko-ameriských tancích i valčíku. Vstupné je 140 korun. Sobota Mikulovské vinné trhy Hotel Zámeček, začátek v 10 hodin Návštěvníci mohou kromě nejlepších vinných skvostů ročníku 2009 z celé jižní Moravy ochutnat i vyhlášené regionální speciality. V pěti stech a jednom kotli se bude pod širým nebem vařit fazulňačka. Proběhne i mistrovství ČR v tahání vína koštýřem ze sudu na čas. Šampiona a nejlepší ocenění vítězným vinařům předá ve hodin letošní královna vína ČR Anita Štěrbová z vinařské školy Valtice. Poté vystoupí hudební skupina ABBA revival a bude proveden slavnostní přípitek z vinné kašny před hotelem. V moravském sklípku bude vyhrávat cimbálová muzika za doprovodu Mužáckého sboru z Březí. Úterý Absolventský koncert Koncertní sál ZUŠ, začátek v 17 hodin Koncert absolventů Základní umělecké školy školního roku 2009/2010. Pátek a sobota 28. a Oslavy města Náměstí, amfiteátr, Městská galerie Více informací naleznete na straně 10. Neděle Den dětí Amfiteátr pod Turoldem, začátek ve hodin Město Mikulov ve spolupráci s Mikulovskou rozvojovou, Domem dětí a mládeže, občanským sdružením 7 dní a Městskou policií připravují hry a soutěže, nafukovací hradní skluzavku, nízké lanové aktivity, nafukovací horolezeckou stěnu, lukostřelbu, paintball a kolotoče. Představí se také různé složky policie, vězeňská služba, hasiči, celní správa a rychlá záchranná služba. Poskytnou dětem k prohlídce vybavení a zbraně a v praxi předvedou náplň své práce. 5 Informace o dalších akcích naleznete na straně 10. Změna programu vyhrazena!

6 MANIKÚRA JESSICA KULTIVACE PŘÍRODNÍCH NEHTŮ Erika Hanušková Větrná 3 (vchod z boku budovy) Tel.: Trápí Vás problémy s nehty? Lámou se Vám, třepí, olupují nebo nechtějí růst? Pak nás navštivte, rádi Vám pomůžeme. NABÍZÍME: diagnostika nehtů * manikúra * lakování a zdobení nehtů * P. Shine * masáže a zábaly rukou * oprava prasklých nehtů Firma CANCELO Bavory 102 nabízí výrobu a prodej sekčních garážových vrat Cena za m Kč Informace: , Sádrokartonářské práce minerální podhledy půdní vestavby snížení a zateplení stropů montáž střešních oken dodávka včetně materiálu kalkulace zdarma výkopové práce minibagrem Mikulov Vestavěné skříně Kuchyňské linky Nábytek na míru Pokládka plovoucích podlah Montáž dveří a zárubní Sapeli Doprava, montáž, projekty Tel.: Pavlovská 12, Mikulov tel.: , Nabízí: zednické práce, rekonstrukce bytových jader vodoinstalační a topenářské práce čištění odpadů elektroinstalační práce TEL.: MT.: kontejnerová doprava 7t práce s vysokozdvižnou plošinou AVIA 12 m opravy veřejných osvětlení zametání silnic sekání travnatých porostů, prořezávání stromů, drcení větví TEL.: MT.: René Grulich mobil: NÁVRHY, REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD garden f4 Ing. Lenka Kaczurová Dukelská 53, Mikulov tel:

7 Developerský projekt Moravostav Brno MODERNÍ BYDLENÍ V MIKULOVĚ Bydlení na zkoušku! s plným servisem (dlouhodobý pronájem s možností odkupu) nejmodernější byty v Mikulově (1+kk až 3+kk) na dosah přírodě i centru města již dokončené, pravidelné prohlídky možnost výběru podlah a dveří prodej bytů již od Kč Informujte se, sjednejte si schůzku Klientské centrum tel.: , KUCHYŇ ZA Kč ZDARMA akce prodloužena do konce června 2010 a platí při koupi bytu 2+kk nebo 3+kk VINCOOP MIKULOV Ing. Jaroslav Gavenda, Radoslav Šuta NOVĚ OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY Rukavice pracovní oděvy pracovní obuv ochrana zraku ochrana sluchu ochranné přilby respirátory VINAŘSKÉ A ZAHRÁDKÁŘSKÉ POTŘEBY Brněnská 32, Mikulov CUKR 50kg balení OSIVO SUBSTRÁTY PRONÁJEM KANCELÁŘÍ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V Mikulově, blízko centra, dopravní dostupnost, připojení na internet, výhodná cena. tel.: Galanťané přivezli program Partnerství mezi Mikulovem a slovenskou Galantou trvá již sedm let a jedním z výsledků aktivní spolupráce jsou každoroční akce Galanta baví Mikulov a naopak. Přátelé ze Slovenska představili v Mikulově své kulinářské speciality, pivo a hudební program v sobotu 15. května. Náměstím se rozléhaly tóny kapel Galantský výber, dechového souboru Galanťan a lidové hudby Konopa. Mikulovští pobavili naše slovenské partnery 24. dubna, kdy v galantském estrádním sále proběhl košt vín z Mikulova a okolí. Atmosféru skvěle podtrhla cimbálová muzika Píšťalenka a Mužsky pěvecký sbor z Březí. Poděkování patří všem vinařům, kteří na akci Mikulov baví Galantu věnovali vzorky vín. Upozornění Od začátku června bude čas začátku večerního promítání v Městském kině posunut z 19 hodin na hodin. Vstupenky si můžete rezervovat na telefonním čísle mr 7 Nově otevřený e-shop v oboru voda-topení-koupelny nakupte levněji koupelny topení technická zařízení budov

8 VYBÍJENÁ V úterý 27. dubna proběhl v naší škole v budově na Valtické již sedmý ročník okrskového kola ve vybíjené. Žáci 4. a 5. tříd opět bojovali o postup do okresního kola, které se uskuteční 12. května v Hustopečích. Letos si změřilo síly šest družstev chlapců a čtyři družstva dívek. Počasí nám přálo, celé dopoledne svítilo sluníčko. Družstvo dívek ze ZŠ Hraničářů obhájilo loňské vítězství, druhé skončily naše dívky a na třetím místě se umístily dívky ze ZŠ Hlohovec. V kategorii chlapců na prvním místě skončila ZŠ Dolní Dunajovice, druhá byla ZŠ Hraničářů a třetí ZŠ Hlohovec. Všem umístěným gratulujeme a těšíme se na další ročník. Mgr. Šárka Turečková EXKURZE V GUMOTEXU V dubnu se žáci 7. ročníku ze ZŠ Mikulov, Hraničářů vydali na exkurzi do závodu Gumotex Břeclav. Ochotně byli provedeni provozem, kde se vyrábí z polyuretanové pěny nafukovací matrace. Jak se dozvěděli, bohužel i v Gumotexu zaznamenali na počátku letošního roku první signály krize, když došlo k razantnímu snížení odběru nafukovacích matrací americkým partnerem, který je kompletuje do postelových systémů a pak je prodává na svém trhu. Výroba musela být omezena o čtyřicet procent. Žáci byli překvapeni širokým sortimentem zboží vyráběného v tomto závodě. Měli možnost vidět plně automatizovanou výrobní linku, kterou obsluhuje minimální počet pracovníků, ale také pásové linky na výrobu gumových lehátek na vodu obsluhované převážně ženami. Jak se žáci shodli, exkurze byla rozhodně zajímavá a my doufáme, že mnohým do budoucna napomůže při výběru povolání. zš ATLETICKÉ ÚSPĚCHY ŽÁKŮ S veselou, ověnčena deseti medailemi, se 28. dubna vracela výprava jedenácti sportovců ZŠ Mikulov, Valtická 3 ze stadionu Lokomotivy Břeclav, kde se odehrály Okresní atletické přebory žactva a dorostu. Nejúspěšnějším reprezentantem školy se stal žák VII. A David Volařík. Na krku mu zářily tři medaile. Davidovi v kategorii mladších žáků právem náleží titul přeborníka okresu za běh na Informace z mikulovských škol 60 m. Tuto trať zdolal za 8,69 s. Ve skoku dalekém dosáhl výkonem 451 cm na stříbro a 8,70 m ve vrhu koulí mu stačilo k získání bronzu. Jen o tři centimetry více než David vrhl koulí Martin Dudáš ze VI. B (8,73 m) a měl možnost pyšnit se stříbrem. Druhé nejrychlejší nohy na okrese má žákyně VIII. A Lucie Zedníková. S neskrývanou radostí se těšila ze stříbra ve dvou disciplinách běh na 300 m (54.44) a za zdolání 800 m dlouhé tratě v čase 2: Žákyni VII. A Ludmile Kupczykové velmi slušely dvě bronzové medaile. První zaslouženě získala v běhu na 150 m a druhou na trati dlouhé 300 m (55.62). V kategorii dorostenek si dobře vedla Pavlína Diwulská z IX. A. Na krku nosila také dvě bronzové medaile, shodou okolností rovněž za disciplíny běh na 150 m a 300 m (62.98). Pátá skončila Pavlína ve vrhu koulí (8,21 m). V této soutěži se nám také dařilo, neboť 5. místo ve vrhu koulí v kategorii starších dívek patřilo i Zdeně Kosinové z VIII. A, v kategorii mladších dívek obsadila 7. místo Lucie Novotná ze VI. A. Osmý v pořadí dokončil závod v běhu na m žák IX. B Vladimír Mihalík. Všem zúčastněným sportovcům děkujeme za příkladnou reprezentaci školy a města. Mgr. Marie Janečková SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY HRANIČÁŘŮ Na ZŠ Mikulov, Valtická se 27. dubna utkali mladší žáci ve vybíjené. Dívky z 5. ročníku ze ZŠ Hraničářů se umístily na 1. místě a postoupily do okresního kola v Hustopečích, chlapci obsadili 2. místo. Žáci 4. a 5. ročníku z naší školy se stali okrskovými i okresními vítězi turnaje ve fotbale McDonalds Cup, který se konal v Břeclavi 29. dubna, a postoupili do krajského kola této soutěže. V okresním kole minikopané, která se hrála v Břeclavi 5. května, skončili šesťáci a sedmáci třetí. Všem sportovcům z naší školy děkujeme za vzornou reprezentaci. zš VÝLET DO PRAHY České dráhy připravily na březen až květen jedinečný projekt pro děti za základních škol a dětských domovů ve věku do patnácti let školní výlety do našeho hlavního města. Cílem projektu je zpestřit dětem výuku nevšední formou, vést je k samostatnému myšlení a motivovat je k využívání ekologických dopravních prostředků. Cena zpáteční jízdenky pro jednoho cestujícího odkudkoliv z ČR do Prahy je pouze 80 Kč. Po jejím předložení mohou skupiny získat také zvýhodněné vstupné do vybraných památek a zajímavostí v hlavním městě Praze. V úterý 4. května jsme se obě sedmé třídy ze ZŠ Hraničářů vydaly vlakem v 5 hodin ráno do Prahy. Metrem jsme se dostaly na zastávku Malostranská a pak jsme šly pěšky přes Valdštejnskou 8 zahradu a Staré zámecké schody na Hradčany do Chrámu sv. Víta, kde jsme obdivovaly gotickou výzdobu tehdejších malířů, sochařů a stavitelů. Obešly jsme stráže před Pražským hradem, poslechly jsme si zvonkohru na Loretě. Pak jsme vyšplhaly na Petřínskou rozhlednu a válely se smíchy v bludišti a zrcadlové síni. Sjely jsme lanovkou dolů, prošly přes Karlův most na Staroměstské náměstí, podívaly jsme se na orloj, na místo popravy osmadvaceti českých pánů a na sochu Jana Husa. Nakonec jsme se dočkaly velmi očekávaného rozchodu na Václavském náměstí. Domů jsme dorazily až po desáté hodině večer, ale s pocitem, že se nám výlet moc líbil. Kateřina Peřinová, Martina Sovišová, 7. A ZŠ HRANIČÁŘŮ DO SENÁTU Krajské kolo Rubikonu, soutěže o zákonech, správném rozhodování a také o rizicích sázení, proběhlo 20. dubna v Brně. Mezi sedmi soutěžními týmy obsadily dívky z 9. ročníku ze ZŠ Hraničářů (K. Goišová, M. Krahulová, B. Novotná, Š. Štollová, M. Šrámková, D. Štěpánková) 2. místo. Do závěrečného kola, které se bude konat v historických prostorách Senátu, postoupily první tři týmy z Plzeňského kraje, za kraj Jihomoravský bude soutěžit tým z Gymnázia J. Blahoslava z Ivančic, tým ze ZŠ Mikulov, Hraničářů a tým z Gymnázia v Rájci-Jestřebí. Našim soutěžícím držíme palce a přejeme jim hodně úspěchů. zš ZUŠ Mikulov informuje ÚSPĚCH ŽÁKYNĚ ZUŠ MIKULOV Žákyně 5. ročníku Základní umělecké školy Mikulov Marie Hasoňová získala pro naši školu další významný úspěch. Ve dnech 24. a 25. dubna se zúčastnila 14. ročníku mezinárodní houslové soutěže Josefa Muziky v Nové Pace a v silné konkurenci získala cenné 3. místo. Toto umístění je výsledkem dlouhodobé systematické přípravy mladé houslistky i její učitelky Ireny Mrázkové, které by se však neobešly bez obětavé podpory Maruščiných rodičů. Všem včetně korepetitora MgA. Jana Srby, který má na úspěchu též nemalý podíl, patří naše gratulace a poděkování. Jiří Vrbka, ředitel ZUŠ Mikulov Foto: Jiří Vrbka Úspěšná reprezentace ZUŠ Irena Mrázková, Marie Hasoňová a MgA. Jan Srba (zleva).

9 TŘETÍ MÍSTO V REPUBLICE Historický úspěch se podařil studentkám Gymnázia Mikulov na republikovém finále v silovém čtyřboji, které se konalo 16. a 17. dubna v Šumperku. Družstvo studentek ve složení Silvie Šilingerová, Radka Bělohoubková, Marie Bartošíková, Sabrina Janošiová se svým vedoucím Mgr. Pavlem Bartálem odjíždělo s cílem zlepšit loňské sedmé místo. Tento cíl se podařilo splnit a děvčata se umístila celkově na vynikajícím 3. místě. První místo obsadily obhájkyně titulu studentky sportovního gymnázia Šumperk, druhé místo po velkém boji s našimi dívkami získala Střední škola ochrany osob a majetku Brno. Silvie Šilingerová obsadila celkově 4. místo v jednotlivkyních (třetí místo jí uniklo jen o 0,1 bodu), v jednotlivých disciplínách 3. místo v hodu tříkilogramovým medicinbalem a Radka Bělohoubková získala 2. místo ve stejné disciplíně. Studentkám k historickému úspěchu srdečně blahopřejeme. Celá akce by se nemohla uskutečnit bez přispění sponzorů: Ing. Ševčíka hotel Zámeček, RNDr. Vyhnalíkové Lékárna U lva, MUDr. Horové, Malí výtvarníci v Galerii 27 Ve škole jsme si nejprve překreslili přes kopírák motiv, který se nám líbil. Rydlem jsme se učili rýt poprvé. Nejdříve jsme museli lino nahřát položit na ně dlaně nebo si dát celý obdélník na židličku a sednout si na něj. Do měkkého materiálu se krásně nořil hrot rydla, obrázek hezky vystupoval. Stejně jsme byli však zvědaví, jaký bude konečný výsledek. Domluvili jsme si s panem grafikem Jaroslavem Petrem schůzku v Galerii 27 v Mikulově a přijeli s velkým nadšením. Vůbec jsme nevěděli, co nás čeká. Po příchodu jsme se usadili v malém ateliéru a dozvěděli se, že je možné rýt nejen do lina, ale Z gymnázia paní Láníkové Moda Total, paní Marcinčákové MBZM a paní Burcinové. Touto cestou bychom jim chtěli poděkovat. PaedDr. Dobroslava Bartálová STUDENTSKÉ VOLBY 2010 Ve středu 28. dubna se na gymnáziu uskutečnily studentské volby jako součást vzdělávacího programu Jeden svět na školách, který organizuje nadace Člověk v tísni. Byly zaměřeny na podporu aktivního zapojení mladých lidí do občanské společnosti. Voleb se účastnili studenti ve věku od patnácti let a volili politické strany, které kandidují do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Smyslem tohoto projektu bylo přiblížit studentům základní demokratické principy a volební systém České republiky, ukázat důležitost účasti občanů ve volbách, podpořit dialog týkající se správy veřejných věcí. Studentské volby organizovali studenti společenskovědního semináře, garantem byla vyučující společenských věd. Technickou podporu voleb zajistilo vedení školy a vybavení bylo zapůjčeno z Městského úřadu v Mikulově. Z celkového počtu dvě stě dvaceti studentů se voleb zúčastnilo sto dvacet šest voličů. To je 57,27 % z celkového počtu oprávněných voličů. Všechny odevzdané volební lístky byly platné. Tato účast potvrdila smysl celého projektu. Nejlépe si mezi studenty mikulovského gymnázia vedla TOP 09 s 36 % hlasů, 17 % získaly Věci veřejné, o tři procenta méně ODS. Po šesti procentech si ze studentských voleb odnesly strany KSČM a KDU-ČSL. Podrobné výsledky voleb jsou zveřejněny na webových stánkách školy PaedDr. Dobroslava Bartálová také do dřeva, kovu či plastu. Určitě to v některé hodině výtvarky vyzkoušíme. Poté jsme přešli do galerie, kde jsme se postavili okolo velké pracovní plochy. Nejvíce nás zaujal lis velmi starý a ještě slouží svému účelu jak podotkl jeden z chlapců. Ano, lis pochází z roku A jaký byl postup? Nejprve bylo nutné barvu rozválet, nanést na linoryt, položit na dřevěnou podložku, přikrýt výkresem, vložit do lisu, přitáhnout páku, chvíli držet tisk z výšky se povedl. Potom jsme trošku experimentovali s červenou barvou, bylo to velmi zajímavé a vůbec jsme nevěděli, že můžeme vytvořit něco tak pěkného. Velkou pochvalu zaslouží pan grafik Jaroslav Petr, který se nám celé dopoledne věnoval a ochotně vše vysvětloval, pomáhal nám a ukázal, že i my malí žáci můžeme být velkými umělci. Žáci 3. tř. ZŠ Novosedly Řádková inzerce Do nově otevřené stomatologické ordinaci v budově Polikliniky Břeclav, 4. patro, přijímáme nové pacienty. Zaručujeme pečlivou práci s využitím moderních materiálů, krátkou objednací dobu. Tel.: Akvaristovi daruji červené platy. Hevera, ul. 22. dubna 19, Mikulov, tel.: Hlídání dětí (vzdělání v oboru + praxe). Tel.: Návštěvní den v dětském domově V sobotu 29. května se již tradičně otevřou dveře Dětského domova, Mikulov, Nádražní 26. Jednou v roce se na zahradní slavnosti sejdou přátelé a příznivci dětí DD. Zváni jsou také všichni, koho zajímá, jak se u nás, v dětském domově, žije. Přijměte, prosím, naše pozvání k prohlídce zařízení a přátelskému popovídání. Děti si pro vás připravují malé kulturní vystoupení. Můžete si s námi zazpívat u táboráku. Myslíme, samozřejmě, i na malé občerstvení. Děti a zaměstnanci Dětského domova, Mikulov Chcete bavit sebe i ostatní? Divadelní spolek hledá zájemce o divadlo, kteří by v kostýmech zpestřili turistům návštěvu Mikulova, prohlídky zámku, nebo se alespoň pokusili spoluobčany rozesmát po volbách. Uvítáme i talentované muzikanty, zpěváky, tanečníky, začínající autory, ale také technicky zdatné dobrovolníky a nadšence, kteří by pomohli realizovat jednotlivá vystoupení. Pokud máte zájem nebo se chcete dozvědět více o plánech divadelního spolku, přijďte v pondělí 24. května v 18 hodin do Městského kina. Jaromír Crhan Mezinárodní setkání škol Základní školu Valtickou navštívilo ve dnech května šestnáct žáků s doprovodem z Maďarska, Chorvatska, Rakouska a Slovenska. Toto mezinárodní setkání se konalo již čtvrtým rokem, Mikulov byl však jako hostitel vybrán poprvé. Děti se svými učiteli absolvovali prohlídku zámku, Mikulova a poté je čekal mezinárodní výstup na Svatý kopeček. Ukázali jsme si, kudy vedla železná opona a společně jsme vypustili symbolické balonky míru, popsal návštěvu jedné z mikulovských dominant ředitel ZŠ Valtická Rostislav Souchop. Pro zahraniční hosty také zahrála cimbálová muzika a v sobotu čekal děti turnaj v minikopané a vybíjené. Chtěl bych poděkovat svým kolegům, kteří se o zahraniční návštěvu skvěle starali a velkou mírou přispěli k tomu, že akce byla úspěšná, vzkázal Souchop. Smyslem každoročního setkávání žáků je především navazování přátelství mezi dětmi žijícími v různých zemích. Děti jsou vždy ubytovány v rodinách, pokud se tedy nesejde Čech se Slovákem, musí spolu mluvit anglicky. Právě proto jsme do této družby vstoupili aby si děti prohlubovaly jazykové znalosti, uvedl ředitel Souchop a dodal, že plnit tuto myšlenku se daří. Žáci spolu komunikují i mimo osobní setkání prostřednictvím internetu, mnozí z nich si skutečně našli nové kamarády. Základní škole Valtická se podařilo získat na setkání dotaci z Jihomoravského kraje. V příštím roce by se měla akce uskutečnit na Slovensku a poté v Rakousku.

10 Májový muzejní víkend láká na pohádkový program Výběr ze sbírky dílny bude představen v Rakousku Rakouský umělecký spolek Grünspan v čele s kurátorkou Dipl. Ing. Margot Fassler vystavuje v nadcházejících dnech ve svých výstavních prostorách v dalekých Korutanech současné umění z České Republiky, Slovinska a Rakouska. Autory zastupující Českou republiku našla kurátorka právě ve sbírce města Mikulova, která čítá k dnešnímu dni bezmála dvě stě padesát děl. Prostřednictvím vybraných děl deseti autorů, účastníků uplynulých dílen První ročník Mikulov gourmet festivalu Gurmáni a milovníci moravského vína by si neměli nechat ujít významnou akci, která bude mít ve dnech června v Mikulově premiéru. Hlavním cílem Mikulov gourmet festivalu bude seznámení účastníků s moravským jídlem a vínem. Návštěvníci se setkají se širokým spektrem chutí a stráví příjemný čas v místních gastronomických zařízeních. Festival je specifický tím, že je určen dvěma cílovým skupinám odborníkům a široké veřejnosti.,,odborná veřejnost bude na festivalu uvedena do problematiky moravského vína v oblasti gastronomie. Čeká ji exkluzivní akce Gourmet tour spolu s bohatým doprovodným Jazzový večer bude nakonec bez Karla Gotta Sdružení přátel Karla Krautgartnera připravuje na první červnový pátek tradiční jazzový večer. Předcházet mu bude slavnostní odhalení dlaždice v chodníku slávy na Náměstí před domem s Krautgartnerovou bustou. Bronzová hvězda tentokrát ponese jméno českého klarinetisty, saxofonisty, hudebního skladatele a dirigenta Felixe Slováčka. Původně měla chodník do budoucna zdobit také dlaždice se jménem Karla Gotta, který v začátcích své kariéry úzce spolupracoval s orchestrem Karla Krautgartnera. Zlatý slavík účast na slavnostním odhalení přislíbil, ale musel ji zrušit. Karel Gott musí dodržet závazky, které má vůči manažerovi v Německu. Ten mu bez konzultace Muzejní noc na mikulovském zámku je již tradiční (šestá v pořadí), návštěvníkům přátelská (volný vstup), trochu pohádková (zámecká atmosféra) a trochu akční (historické souboje), lákavě divadelní (opera v zámecké knihovně) i příjemně nostalgická (swing na zámecké terase). A samozřejmě přívětivá (přípitek s bílou paní). Muzejních nocí bude v letošním roce 217 ve 122 městech celé republiky, ale jen jedna nezapomenutelná mikulovská... Program Muzejní noci bude zahájen v pátek 28. května v na zámku fanfárami Mikulovských trubačů, ve 20.30, a se na horním nádvoří představí rytíři, kavalíři i vznešené dámy v historických příbězích Divadelní a kaskadérské společnosti Štvanci. Ve a uvede v zámecké knihovně Ensemble Opera Diversa hororovou minioperu. Od rozezní zámeckou terasu Malý noční band v podání brněnského swing-jazzrockového orchestru Junior Big band. Hvězdy nad salou terrenou vám v čase až odhalí hvězdářské dalekohledy spolu s astrology z hvězdárny ve Veselí nad Moravou a ve si připijeme s bílou paní v zámeckém sklepení. (Armutidis, Císařovský, Diviš, Jareš, Lípa, Lomová, Macketanz, Merta, Riedlbauchová, Střížek), tak bude představena nejenom sbírka současného umění města Mikulova, ale i celá akce s jejím blížícím se 17. ročníkem. Slavnostní vernisáž výstavy proběhne v sobotu 22. května od hodin v rakouském městečku Mühlboden/Feffernitz a výstava samotná pak potrvá od 26. května do 10. července. S MVS dílna, o. s. programem v prvních dvou dnech festivalu, tedy 3. a 4. června, řekl hlavní organizátor festivalu Petr Marcinčák. Druhá skupina návštěvníci a turisté si prostřednictvím webového portálu v předstihu objednají základní balíček pro Gourmet tour. Ten bude zahrnovat návštěvu čtyř vyhlášených restaurací, kde budou kuchaři reprezentačního týmu Asociace kuchařů a cukrářů ČR připravovat speciální degustační menu o třech chodech snoubené se špičkovými moravskými víny. Gourmet tour doplní degustace vín, doprovodný program a volné vstupy do historicky památkových objektů v Mikulově. s ním naplánoval na víkend června křest desky a tuto akci nemůže odmítnout. Jelikož bronzová deska může být podle regulí sdružení umístěna jen za přítomnosti oceněného umělce nebo in memoriam za přítomnosti zástupce, budeme v letošním roce instalovat pouze hvězdu se jménem Felixe Slováčka, uvedl za organizátory Jaroslav Smečka. Slavnostní odhalení bronzové dlaždice proběhne 4. června v 17 hodin, od zahraje u chodníku slávy Junior Band ZUŠ Mikulov. Big Band Felixe Slováčka je hvězdou letošního jazzového večera, který bude zahájen v hodin v zámeckém sále. Předprodej vstupenek za 220 korun probíhá v kanceláři TIC na Náměstí. 10 V sobotu 29. května vás májově rozvoněnou zámeckou zahradou provede botanička muzea, která vás spolu s Junior Bandem ze ZUŠ Mikulov přivítá v na zámecké terase u pokladny muzea. V neděli 30. května spolu s vámi otevřeme synagogu vernisáží výstavy Josefa Císařovského a koncertem komorního orchestru ZUŠ Mikulov Collegium Magistrorum. Na šoulet a další překvapení židovské kuchyně vás spolu s muzeem zve Spolek přátel židovské kultury v Mikulově. Příjemný Víkend s mikulovským muzeem... rmm Oslavme společně naše město V Mikulově se budou ve dnech 28. a 29. května konat historicky první Oslavy města, které by měly založit tradici do budoucna. Každoročně tak nabídnou návštěvníkům koncerty, vystoupení místních kapel a spolků, ale také ohlédnutí do historie Mikulova. Letošní program bude zahájen v pátek 28. května v 15 hodin vernisáží výstavy soutěžních děl mikulovských občanů v Městské galerii. Výstava s tematikou Mikulova potrvá do 6. června a práce poté zůstanou ve vlastnictví města. Každoročně by se tak měl rozšiřovat odkaz pro budoucí generace. Součástí bude také výstava starých fotografií, na níž se budete moci seznámit i s nejdůležitějšími mezníky v historii Mikulova. V pátek v 17 hodin se v Městském kině uskuteční ocenění osobností za rozvoj a reprezentaci Mikulova v oblasti kultury a sportu i za mimořádné činy. Tato událost je letos poprvé přístupná široké veřejnosti a novinkou bude také ocenění žáků mikulovských škol, kteří šíří věhlas našeho města. Oslavy budou pokračovat v sobotu 29. května od 9.30 hodin na Náměstí. Představí se děti z mikulovských mateřských i základních škol, soubor Kaštánek předvede hodové pásmo, vystoupí také Palavěnka, pěvecký sbor Gaudium, dechová hudba Mikulovanka a cimbálová muzika Kasanica. V odpoledních hodinách se program přesune na amfiteátr. Od 14 hodin se představí mladé hudební a taneční skupiny Junior Band, Orient Dance Group, Lichers, Original Crew a Infernal Crew, Mrs. Hill, Wild eggs, Grimmord a Groundkeeper. Kapela Five Alive zahraje od hodin a vyvrcholením Oslav města bude koncert skupiny Laura a její tygři s Ilonou Csákovou. Ti roztančí návštěvníky amfiteátru ve 21 hodin. V pátek ráno i večer, v sobotu a v neděli ráno se vznesou nad Mikulovem horkovzdušné balóny. V sobotu v 18 hodin se uskuteční let O pohár starosty. Zájemci o vyhlídkové lety se mohou přihlásit na telefonním čísle nebo na u Cena letenky je 4200 korun. Řádková inzerce Veřejně správní akademie nabízí maturantům vyšší odborné studium denní i dálkové ve společensky žádaných oborech. Inf.: Provádíme veškeré pokrývačské, tesařské, klempířské a zednické práce. Kvalitně a za rozumnou cenu. Tel.: Prodáme domek se zahradou v Mikulově, opravy nutné. Plocha pozemku cca. 550 m2. Tel.: ,

11 Jezdecký klub sklízí úspěchy Mikulovskému Jezdeckému klubu se v poslední době daří na všech frontách. Úspěšně pokračuje v budování kongresového jezdeckého centra pro koně, pořádá závody v nových disciplínách a jeho členové bodují na soutěžích. V současné době prochází poslední fází stavba dalších boxů pro ustájení koní. Je to naplňování dlouhodobé vize budování kongresového jezdeckého centra. To začalo v roce 2007 novou jezdeckou halou, postupně jsme upravili jízdárny, rozšířili ustájení o čtyřiadvacet míst a teď o dalších šestatřicet, vypočítává místopředseda JK Mikulov Tomáš Hlavenka. V areálu bývalé cihelny tak brzy bude devadesát míst pro koně, která slouží jednak pro stálé klienty, ale také pro přechodné ustájení při velkých závodech. Do budoucna chceme kapacitu rozšířit až na sto čtyřicet míst a postavit jízdárnu, jejíž rozměry i povrch budou odpovídat světovým standardům. To je podmínka pro pořádání mezinárodních závodů v parkuru a drezúře, popisuje Hlavenka plány, které by měly být realizovány nejpozději do roku Areál bývalé cihelny v Mikulově by se tak stal nejlépe vybavenou jezdeckou stájí na Moravě a měl by otevřené dveře pro pořadatelství dalších významných závodů. Svátek matek v G-centru První květnový týden v G-centru byl naplněn událostmi. Ve čtvrtek 6. května navštívili odpoledne seniory jejich vrstevníci z Klubu seniorů Mikulov. Skupina třinácti zpěvaček, vedená Pozvání V úterý v hodin ve společenské místnosti domu s pečovatelskou službou Pod Strání 7 proběhne informační beseda, na které můžete získat cenné informace pro život se zdravotním postižením. Organizátorem je Liga vozíčkářů. Jste srdečně zváni. ds REDAKČNÍ RADA Zpravodaje města Mikulov Marie Leskovjanová Kristýna Michnová Jitka Chromá Štefan Kapičák Jiří Klimeš Ivo Koneš Michal Marcinčák Markéta Sojková Michal Solařík Zbyněk Tureček Jiří Večeřa Stanislava Vrbková Igor Žiška Neustálé vylepšování podmínek pro trénink i ustájení koní přivádí do JK Mikulov také kvalitní jezdce. Jiří Machovec, který letos poprvé startuje za mikulovský klub, obsadil na závodech v jezdecké všestrannosti v prestižní soutěži Stříbrná podkova v Pardubicích druhou příčku. Vrcholem letošní sezony bude pro Machovce mistrovství Evropy, na němž bude se svým koněm Alnakim startovat na přelomu července a srpna. Doufám, že se mu povede dobře, aby Mikulov zazněl na stupních vítězů, fandí jezdci Hlavenka. Úspěchy na závodech sklízí také místní jezdkyně Lenka Kosmáčková a Jezdeckému klubu se navíc daří vychovávat reprezentaci v řadách mládeže. V nejbližší době se můžete uměním jezdeckých dvojic pokochat ve dnech 5. a 6. června, kdy se bude v jezdeckém centru Cihelna konat Mistrovství jihomoravské oblasti v parkuru. O prvním červencovém víkendu jste zváni na Mistrovství jihomoravské oblasti ve vozatajských závodech, kde bude pro koňská spřežení kromě parkuru a drezury připravena také nejnáročnější disciplina maraton, kdy se v plném cvalu závodí mezi pevnými překážkami. Ve dnech července se v Mikulově bude poprvé konat Mistrovství ČR ve vytrvalostních dostizích. paní Danielovou, přednesla pásmo zpěvu a recitace u příležitosti Svátku matek. Společně s nimi si s chutí zazpívala také část seniorek G-centra. V rámci pohodového odpoledne si všichni pěkně popovídali, zavzpomínali, občerstvili se a potěšili se ze vzájemně prospěšné návštěvy. Další oslava u příležitosti Svátku matek se v G-centru uskutečnila 7. května. V dopoledních hodinách vystoupili žáci speciální školy z Mikulova a chlapci s děvčaty z Dětského denního stacionáře Mikulov s připraveným pásmem recitací, písniček a malým divadelním vystoupením pohádkou o domečku. Na závěr své prezentace předali všem v G-centru, především ženám a zaměstnankyním, roztomilé dárečky v podobě vlastnoručně upečených srdíček a přáníček pro maminky. Vystoupení se nám moc líbila, děti předvedly obdivuhodný výkon a my jsme jim poděkovali za upřímnost a radost, se kterou se podělily s našimi seniory u příležitosti svátku všech maminek. Pavel Rous Resumé florbalových soutěží Muži na posledním turnaji Jihomoravské ligy podlehli VSK VUT Skurut Hai Brno vysoko 1:13 a se soutěží se rozloučili remízou s FBC Sokol Ivanovice na Hané 4:4. Po roce tak sestupují zpět do Jihomoravského přeboru. Mladší žáci nestačili na SFK Slovácko-ŠSK Očov (1:6) ani na Gullivers Sokol Brno I (0:8) a v posledním utkání sezóny s T. J. Sokol Strážnice vydřeli remízu 2:2. V tabulce skončili na osmém místě. FRC Turnaj v přehazované Dům dětí a mládeže uspořádal ve středu 5. května Turnaj v přehazované dívek. Mezi týmy z šestých tříd si nejlépe vedla prima mikulovského gymnázia, na druhém místě skončila ZŠ Hraničářů a třetí příčku obsadila ZŠ Valtická. První místo mezi družstvy ze sedmých tříd získala sekunda gymnázia, druhá byla ZŠ Hraničářů, třetí ZŠ Drnholec a čtvrté místo obsadila ZŠ Valtická. ddm Lakrosové ligy v Mikulově Lakrosový klub OSTO6 Mikulov postoupil na konci minulé sezóny do první moravské ligy (1. MLL) a od té doby nevyhrál v první lize (osm zápasů) ani jednou. To se ovšem změnilo 2. května, když OSTO6 pořádali 1. MLL v Mikulově. Ač v domácím prostředí, měli jsme problém nastoupit v řádném počtu trápila nás velká marodka. Nakonec nás bylo pět plus brankář, což je nejmenší možný počet hráčů v poli. Už první zápas napověděl, že neděle by mohla být našim šťastným dnem. S pětinásobnými vítězi ligy, Kangaroos Brno, jsme prohráli ve velmi vyrovnaném zápase 12:10. Ve druhém zápase dne s Tate Brno jsme zaznamenali naše první vítězství 10:8! Tate je našim přímým konkurentem v bojích o udržení se v 1. MLL a o to bylo naše vítězství sladší. Hned v následujícím zápase jsme završili náš veleúspěšný den dalším vítězstvím, tentokrát s týmem Blanska, nad kterým jsme vyhráli 16:14. Poslední zápas proti Iktočante Holešov jsme sice prohráli, ale ani to nám nemohlo zkazit radost z povedeného kola moravské lakrosové ligy. Rádi bychom tímto poděkovali FC Pálava za pronájem hřiště a zvláště panu Špalkovi za ochotnou pomoc. L. Hrdlík Hotel Zámeček Mikulovské vinné trhy 22. května 2010 od hodin Mistrovství ČR v tahání koštýřem ze sudu na čas, skupina ABBA, cimbálová muzika, přehlídka kotlíkových fazulňaček Čtěte více: Pozvěte své známé 11

12 KOVO PROKEŠ Brněnská 32, Mikulov vše pro dům, zahradu, řemeslo nářadí, nástroje, zámky, kování, spojovací materiál, hutní materiál, kamna, krby KOVOVÝROBA OCELOVÉ KONSTRUKCE zakázková výroba z oceli a nerezu, zinkování, montáž, zámečnické a svářečské práce HOTEL IRIS*** Lužní 215, Pavlov, Tel.: www:hotel-iris.cz Darujte Vašemu tělu pár hodin oddechu a vychutnejte si nabídku našeho relaxačního centra. Příjemné prostředí, relaxační hudba a uklidňující atmosféra Vám pomohou načerpat novou energii a sílu. NAŠE SLUŽBY: SAUNA BYLINNÉ PARNÍ LÁZNĚ WHIRLPOOL MASÁŽNÍ VANA RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ MASÁŽE TELEFON: , FAX: , CESTOVNÍ AGENTURA MERLIN Cestovní agentura Merlin Kostelní nám. 2, Mikulov Tel./fax: OKRUH RAKOUSKEM K jezerům, vodopádům, do údolí alpských hor, malebných měst a upravených vesniček. Termíny / / / / Cena: Kč V ceně: doprava autobusem, 2 ubytování v hotelu, 2 polopenze, průvodce, pojištění CK Pokoj se společnou sprchou a WC na chodbě Kč/os. Příplatky: 690 Kč/osoba pokoj se sprchou, 1/1 pokoj 800 Kč/osoba, komplexní pojištění vč. storna 123 Kč/os. topení plyn voda solární systémy, klimatizace montáže, opravy Tel.: , Ing. Jozef Hruboš, Koněvova 15, Mikulov Tel.: , MT: www:realitni-sprava.cz Správa a údržba nemovitostí pro SVJ Prodej BJ 2+1, 90,29 m2 s balkónem v cihlovém domě a garáží vedle BD. Cena Kč. Prodej BJ ,42 m2, po částečné rekonstrukci v cihlovém domě. Cena Kč. Nebankovní úvěry od Kč do Kč pro zaměstnance, důchodce i OSVČ. Bez poplatku! Volejte zdarma nebo MILAN ZATLOUKAL ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL montáž voda topení Po Pá So Valtická 1295 MIKULOV Tel.: Příští číslo vychází: 2. června 2010 Distribuce června 2010 Prosíme o zpřístupnění dopisních schránek Uzávěrka příštího čísla 25. května 2010 ZPRAVODAJ MĚSTA MIKULOV Vydává Mikulovská rozvojová, s. r. o. jako pravidelný čtrnáctideník města Mikulova (v červenci a srpnu jako měsíčník) v nákladu ks IČO Zaregistrováno MK ČR E Adresa redakce: Zpravodaj města Mikulov, Mikulovská rozvojová, s. r. o., Náměstí 1, Mikulov, Šéfredaktorka: Bc. Kristýna Michnová tel.: Příjem objednávek inzerce: Pavlína Janderková, tel.: , Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu článků, a to bez konzultace s autory příspěvků. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Sazba a tisk: CCB, s. r. o., Brno Do všech schránek v Mikulově distribuuje Česká pošta, s. p., pošta Mikulov Vydáno 19. května 2010

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Z P R A V O D A J M Ě S T A 7. května 2008 ČÍSLO 9 ROČNÍK IX ZDARMA Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Mikulovští zastupitelé se na svém posledním zasedání znovu vrátili ke kauze

Více

Princezna Dietrichstein chce zpátky mikulovský zámek

Princezna Dietrichstein chce zpátky mikulovský zámek Z P R A V O D A J M Ě S T A 21. října 2009 ČÍSLO 18 ROČNÍK X ZDARMA Princezna Dietrichstein chce zpátky mikulovský zámek Princezna Mercedes von Dietrichstein, která v současné době žije v Argentině, usiluje

Více

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu Z P R A V O D A J M Ě S T A 10. února 2010 ČÍSLO 3 ROČNÍK XI ZDARMA Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva Údržba mikulovských chodníků a silnic se v letošní zimě nedá označit za ideální.

Více

Z bývalé školy Komenského vzniká komplex Kardinal

Z bývalé školy Komenského vzniká komplex Kardinal Z P R A V O D A J M Ě S T A 6. října 2010 ČÍSLO 19 ROČNÍK XI ZDARMA Městské zastupitelstvo schválilo založení společné organizace na podporu rozvoje cestovního ruchu Významný krok k dalšímu rozvoji spolupráce

Více

Cyklovýlet s Českým rozhlasem Brno letos trhl rekord

Cyklovýlet s Českým rozhlasem Brno letos trhl rekord Z P R A V O D A J M Ě S T A 18. června 2008 ČÍSLO 12 ROČNÍK IX ZDARMA Dálnice z Brna do Vídně povede přes Mikulov Vláda minulé pondělí definitivně rozhodla o trase jedné z nejkontroverznějších dálnic.

Více

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Začala "dílna" 07 Mikulovské výtvarné sympozium "dílna" 07 bylo v sobotu 21. 7. zahájeno a jeho účastníci začali

Více

Probošt Stanislav Krátký je čestným občanem našeho města

Probošt Stanislav Krátký je čestným občanem našeho města Z P R A V O D A J M Ě S T A 9. července 2008 ČÍSLO 13 ROČNÍK IX ZDARMA Mikulov získal několikamilionovou dotaci. Mezi žadateli se tak zařadil mezi elitu Městu Mikulovu byla přislíbena několikamilionová

Více

Rekonstrukce ulice Nová bude brzy ukončena. Jiná dílna měla úspěch. Na kopeček letos o vinobraní vyšlápne i Donutil

Rekonstrukce ulice Nová bude brzy ukončena. Jiná dílna měla úspěch. Na kopeček letos o vinobraní vyšlápne i Donutil Z P R A V O D A J M Ě S T A 9. září 2009 ČÍSLO 15 ROČNÍK X ZDARMA Rekonstrukce ulice Nová bude brzy ukončena Občany Mikulova hojně probíraná rekonstrukce ulice Nová se konečně blíží do cíle. Po několika

Více

Tanečníci z Dětského domova vyhráli celorepublikovou soutěž

Tanečníci z Dětského domova vyhráli celorepublikovou soutěž Z P R A V O D A J M Ě S T A 20. listopadu 2008 ČÍSLO 20 ROČNÍK IX ZDARMA ZŠ Valtická se chce zapojit do etwinningu Základní škola Valtická v Mikulově v současné době připravuje projekt v rámci moderní

Více

Mikulov bude hostit účastníky vinařské konference

Mikulov bude hostit účastníky vinařské konference Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 29. srpna 2007 ČÍSLO 15 ROČNÍK VIII ZDARMA Mikulov bude hostit účastníky vinařské konference Mikulov bude 6. a 7. září hostit přední vinaře a vinohradníky

Více

Sochy světce Jana Nepomuckého pomáhá opravit každá prodaná lahev vína

Sochy světce Jana Nepomuckého pomáhá opravit každá prodaná lahev vína Z P R A V O D A J M Ě S T A 30. ledna 2013 ČÍSLO 2 ROČNÍK XIV ZDARMA AKTUÁLNÍ INFORMACE POHODLNĚ A KDYKOLIV NA INTERNETU! WWW.ZPRAVODAJMIKULOV.CZ Sochy světce Jana Nepomuckého pomáhá opravit každá prodaná

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci Z P R A V O D A J M Ě S T A 13. února 2008 ČÍSLO 3 ROČNÍK IX ZDARMA Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem Jaroslav Suchý z Mikulova je novým českým rekordmanem. Z francouzského jezera Lac de

Více

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty Fíkovy narozeniny... 5. strana POZVÁNKA 21. června Františkánské léto...str. 3 ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Jevíčský zpravodaj. Výroba čepelek v Jevíčku včera a dnes. Fotoaktuality ČERVENEC 2015. www.jevicko.cz. Měsíčník města Jevíčka

Jevíčský zpravodaj. Výroba čepelek v Jevíčku včera a dnes. Fotoaktuality ČERVENEC 2015. www.jevicko.cz. Měsíčník města Jevíčka se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Měsíčník města Jevíčka ČERVENEC 2015 Výroba čepelek v Jevíčku včera a dnes Co vlastně dnes víme o bývalém n. p. DIU Jevíčko, informace se dají vyhledat různými

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 2/2013 1 2 2/2013 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z městské rady a zastupitelstva USNESENÍ z 51. zasedání Rady města Strážnice konané dne 3. 12. 2012 Osobní údaje byly dle

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII.

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 22. 9. oslavy 15. výročí Sdružení Orlicko 24. 9. pracovní porada s ředitelem TS a vedoucím OMaI; školení ECDL; jednání v Bažantnici 25. 9. školení ECDL;

Více

Aktuálně z radnice. Chata na Svatoboru je opravená. Čeká nás Otava Cup i Velká cena města Sušice. Květen plný oslav a výročí

Aktuálně z radnice. Chata na Svatoboru je opravená. Čeká nás Otava Cup i Velká cena města Sušice. Květen plný oslav a výročí 10/2009 15. května 2009 Cena 7,00 Kč Květen plný oslav a výročí Aktuálně z radnice Slavnostní vernisáže výstavy dvou českých a dvou německých výtvarnic nazvané Ženy/4/ Frauen se v pátek 1. května v Muzeu

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY NASE NOVINY 2014 Děti se konečně dočkaly vytoužených prázdnin a my všichni se již těšíme na letní prosluněné dny, kdy budeme moci svoji duši rozmazlovat sladkým nicneděláním. Je před námi čas her, cestování,

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 Žamberské LISTY ŽAMBERSKÉ www.zamberk.cz 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 DNES V LISTECH: foto J. Kulhánek Krásné prožití letních měsíců, vydařenou dovolenou a mnoho zážitků přeje čtenářům

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více