Oddělení hematologie a krevní transfúze. Nemocnice J.Hradec, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oddělení hematologie a krevní transfúze. Nemocnice J.Hradec, a.s."

Transkript

1 Oddělení hematologie a krevní transfúze Nemocnice J.Hradec, a.s. Typ dokumentu: SOP Strana číslo: 1 Platnost od do: Název dokumentu Laboratorní příručka Rozdělovník Jméno Umístění Počet Datum převzetí Podpis MUDr. Svoboda kancelář primáře Zpracoval: prim.mudr.m.svoboda Dne: Podpis: Schválil: prim.mudr.m.svoboda Dne: Podpis:

2 Strana číslo: 2 LP A 01 Obsah LP A 01 Obsah...2 B Informace o laboratoři... 3 B-01 Identifikace laboratoře a kontakty...3 B-02 Organizace laboratoře...4 B-03 Zaměření laboratoře, úroveň a stav akreditace pracoviště... 4 B-04 Spektrum nabízených služeb...5 Vyšetření samoplátců a cizích státních příslušníků...6 Vyšetření ve spolupracujících laboratořích... 6 C-01 Požadavkové listy (žádanky)...7 C-02 Telefonické požadavky na vyšetření...8 C-03 Používaný odběrový systém...9 C-04 Příprava pacienta před odběrem...9 Odběr venózní krve nalačno...9 C-05 Odběr vzorku...10 C-06 Množství vzorku...10 C-07 Informace o transportu vzorků do laboratoře...11 C-08 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky...12 D-01 Příjem žádanek a vzorků...13 D-02 Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí primárních vzorků...13 D-03 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky...14 D-04 Informace o vyšetření, která laboratoř neprovádí E-01 Validace výsledků...15 E-02 Hlášení výsledků v kritických intervalech...15 E-03 Informace o vydávání výsledků...16 E-04 Opakovaná a dodatečná vyšetření E-05 Změny výsledků a nálezů E-06 Časová dostupnost výsledků (interval od dodání vzorku k vydání výsledku )...17 E-07 Konzultační činnost laboratoře...17 E-08 Řešení stížností...18 E-09 Vydávání potřeb laboratoří...18 F -01 Abecední seznam vyšetření...19 F- 02 Seznam vyšetření

3 Strana číslo: 3 B Informace o laboratoři B-01 Identifikace laboratoře a kontakty Název organizace Předseda představenstva Název laboratoře Adresa laboratoře Vedoucí laboratoře Vedoucí laborant Lékař Bankovní spojení číslo účtu IČO DIČ IČP nákladové středisko Telefonní linky výdej výsledků příjem materiálu statim a pohotovost imunohematologie Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s ústředna Ing. Miroslav Janovský Oddělení hematologie a krevní transfúze U nemocnice 380/III, Jindřichův Hradec MUDr. Martin Svoboda Romana Stieblerová MUDr.Jiří Štipl Waldviertler Sparkasse von 1842 J. Hradec / CZ

4 B-02 Organizace laboratoře Typ dokumentu: SOP Strana číslo: 4 Organizační struktura OHKT Oddělení hematologie a krevní transfúze Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. jako celek řídí organizačně a ekonomicky primář oddělení - garant odbornosti 818 a 222, jeho zástupcem je lékař v přípravě na atestaci. Oddělení hematologie a krevní transfúze laboratorní část je rozčleněno do dvou úseků (úsek hematologie a úsek transfúzní). Za kontrolu kvality odpovídá primář oddělení, za zajištění provozu odpovídá 2.lékař oddělení. Za provozní, obslužné a personální otázky středního a nižšího zdravotnického personálu zodpovídá vedoucí laborant. Pracoviště OHKT Obě části oddělení se nacházejí v 5.patře budovy polikliniky. Dárcovská část je přístupná pouze hlavním vchodem polikliniky - vchod A. Výdej transfúzních přípravků, příjem materiálu a hematologická ambulance jsou přístupné vedlejším vchodem polikliniky vchod B. Tento vchod je přístupný pro příjem a výdej po zazvonění 24 hodin denně trojsměnný provoz. Denní režim hematologické ambulance 1Pondělí Odborná vyšetření,konzilia,odběry Pátek Odběr na koagulační vyšetření Pátek Odborná vyšetření,konzilia,odběry Denní režim úseku dárců krve Pondělí Autotransfúze,podávání transfúzí Úterý Přístrojové plazmaferezy Středa Odběr dárců krve Čtvrtek Přístrojové plazmaferezy Pátek Přístrojové plazmaferezy Denní režim laboratoří Příjem materiálu Do Příjem materiálu k plánovaným transfúzím Po Výdej výsledků pro lůžková oddělení (roznáškovou službou) Po Výdej výsledků pro ambulantní pracoviště a k rozvozu Průběžně 24hod denně Příjem materiálu pro statimová vyšetření Po domluvě s labor. Výdej krve a krevních derivátů B-03 Zaměření laboratoře, úroveň a stav akreditace pracoviště Oddělení hematologie a krevní transfúze je součástí laboratorního komplementu Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. Provádí základní i specializovaná vyšetření hematologická a imunologická z běžných biologických materiálů humánního původu, zajišťuje odběry žilní krve cestou hematologické ambulance a konzultační služby. Oddělení hematologie a krevní transfúze jako součást Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. v roce 2009 úspěšně prošlo inspekcí SUKL. Dále v roce 2010 externím auditem firmou BAXTER (zpracovatelem plazmy). Je zapojeno do systémů externí kontroly tuzemské (SEKK Pardubice) i mezinárodní. Příslušná osvědčení o účasti a certifikáty jsou k nahlédnutí na OHKT.

5 Strana číslo: 5 B-04 Spektrum nabízených služeb OHKT Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. poskytuje základní hematologická vyšetření a vybraná specializovaná hematologická vyšetření (protein C,protein S,APC rezistence). Jsme schopni zpracovat a vyhodnotit počet a diferenciální rozpočet i jiného materiálu než je žilní krev punktáty či dialyzáty po domluvě. Dále OHKT poskytuje komplexní bezpečný a zajištěný přístup k datům a jejich vhodné zpracování v laboratorním informačním systému, stejně tak jako konzultační služby v oblasti hematologie a transfúzního lékařství. Podrobné informace viz LP-F Seznamy vyšetření a LP E-07 Konzultační činnost laboratoře Biologický materiál musí být dodán s příslušnou dokumentací na oddělení hematologie a krevní transfuze neprodleně po odběru. Laboratoř garantuje dodržení rychlosti odezvy vyšetření pro většinu dodaných vzorků. V ojedinělých případech si laboratoř vyhrazuje právo uvedenou dobu nedodržet (např. probíhá automatická kalibrace a jiné technické důvody či vyšetření hodnocená pouze lékařem v případě jeho nepřítomnosti). Rutinní vyšetření Příjem materiálu pro rutinní vyšetření je 24 hodin denně na OHKT na poliklinice 5.patro vchod B. Seznam vyšetření a rychlost odezvy je uvedeno v LP F Seznamy vyšetření Akutní (statimová) vyšetření Příjem materiálu pro statimová vyšetření je 24 hodin denně na OHKT na poliklinice 5.patro vchod B.Akutní vyšetření (statimová) jsou dostupná po celých 24 hodin. Jsou určena pro závažné stavy a akutní změny stavu nemocných, kdy výsledky mohou rozhodujícím způsobem ovlivnit péči o nemocné, a jsou provedena přednostně. Na žádankách musí být zřetelné označení slovem STATIM, žádanky musí splňovat všechny běžné požadavky (identifikace nemocného, datum a hodina odběru, razítko oddělení, jméno a podpis lékaře, korektně vypsané požadavky.) Neoprávněné akutní požadavky a požadavky nesplňující dohodnutá pravidla spolupráce se evidují a řeší s příslušným ordinujícím lékařem. V případě ambulantních ordinací musí být na žádance i telefonní číslo na které se výsledky zatelefonují. Vzorek a žádanka musí být předány osobně laborantce (zvonek). Akutní vyšetření mají přednost při vyšetřování a jejich výsledky se hlásí telefonicky. Je-li zasláno ve službě několik statimových vyšetření najednou,upřednostňuje se příprava krví k transfuzi,dále krevní obraz a jako poslední koagulační vyšetření. Prosím nezneužívat slovo STATIM. Stačí napsat do hodiny či ještě dnes. Uvědomte si, že Váš vzorek, kde stačí výsledek do hodiny může nápisem STATIM zdržet vyšetření pro pacienta, který je v ohrožení života! Vyšetření dostupná statim Krevní skupina, kompatibilita krví, krevní obraz, screening protilátek,coombsovy testy, Quickův test,aptt, ATIII, fibrinogen,tt.

6 Strana číslo: 6 Vyšetření samoplátců a cizích státních příslušníků Vyšetření se provádí na základě požadavků ordinujícího lékaře. Na žádance je třeba uvést, zda se jedná o samoplátce, u cizinců zda jde o Europojištěnce nebo jiného cizince. Pro samoplátce a cizince, platící za vyšetření v hotovosti, vystavuje OHKT fakturu ve 3 kopiích, jedna zůstává jako doklad na OHKT, další odevzdá pacient na pokladně a třetí kopie je určena pro pacienta. V pracovní době pacient fakturu zaplatí na pokladně. Mimo pracovní dobu a o víkendu vystaví fakturu oddělení,kde byl pacient ošetřen. Vyšetření ve spolupracujících laboratořích Viz LP D-04 Vyšetření v jiných laboratořích

7 Strana číslo: 7 C-01 Požadavkové listy (žádanky) Elektronické žádanky Základním požadavkovým tiskopisem pro nemocniční oddělení a ambulance připojené k NIS firmy PCS je žádanka s pořadovým číslem pacienta, vytištěná v tomto systému. Papírové žádanky Žádanky (požadované listy) HTO Základním požadavkovým listem pro vyšetření krevní kompatibility (příprava transfuze) a vyšetření krevní skupiny je nutný tiskopis s názvem Žádanka o transfuzní přípravek a základní imunohematologické vyšetření. Číslo tiskopisu Žádanka musí být pro svoji závažnost podepsána lékařem i odebírající sestrou. Tato žádanka se může použít i pro screening protilátek a Coombsovv testy. Pro vyšetření krevního obrazu a retikulocytů je možno použít tiskopis s názvem Žádanka o laboratorní vyšetření. Číslo tiskopisu Možno je použít i žádanku tištěnou z počítače. Pro koagulační vyšetření používáme tiskopis s názvem Žádanka o laboratorní vyšetření. Číslo tiskopisu Možno je použít i žádanku tištěnou z počítače a skládací tiskopis antikoagulační léčba-ditis Požadavky na konziliární vyšetření oddělení zasílá na tiskopise - Poukaz na vyšetření DITIS Opět možno i tištěnou formu z počítače. Základní identifikační znaky požadované a povinně uváděné na žádance: - příjmení, jméno a tituly pacienta - rodné číslo - číslo pojištěnce - den, měsíc, rok narození a pohlaví pacienta v situacích, kdy nejsou jednoznačně určena číslem pojištěnce - číslo zdravotní pojišťovny - identifikace objednavatele (čitelný podpis a razítko, které musí obsahovat údaje - ústav, oddělení, jméno lékaře, IČP, IČZ, odbornost) - základní a další diagnóza kódem MKN-10 - datum a čas odběru (datum a čas přijetí vzorku laboratoří je automaticky evidován laboratorním informačním systémem po přijetí žádanky) - jméno a čitelný podpis ordinujícího lékaře - urgentnost dodání - požadovaná vyšetření Nepovinné, fakultativní údaje: V rubrice Poznámka lze uvést doplňující klinické informace týkající se pacienta a vyšetření (např. před dialýzou, po dialýze nebo před podáním, po podání, atd.)

8 Strana číslo: 8 Identifikace novorozence: Vyšetření krve novorozence včetně pupečníkové krve se nesmí požadovat na žádance s identifikačními údaji matky! Na žádance pro novorozence musí být uvedeno jeho rodné číslo, pokud není známo, pak maximální množství známých údajů, nejméně však datum narození a příjmení, případně označení A, B u dvojčat. Laboratorní informační systém vygeneruje náhradní rodné číslo, pod kterým budou dostupné laboratorní nálezy. Po získání platného rodného čísla budou výsledky uložené pod generovaným rodným číslem navázány na platné rodné číslo. Navázání provádí pracovník výpočetního střediska nemocnice. Identifikace neznámého pacienta: Pokud není známa totožnost pacienta, uvede se na žádance Neznámý muž/žena a systém LIS PCS vygeneruje náhradní rodné číslo. Po získání informací budou výsledky uložené pod náhradním rodným číslem navázány na platné rodné číslo. Navázání provádí pracovník výpočetního střediska nemocnice. Laboratoř 1. nesmí přijmout žádanku ambulantního pacienta s razítkem lůžkového oddělení nebo jednotek intenzivní péče. Tyto odbornosti se zvláštním způsobem evidují, stejně jako agregované výkony. Také není přípustné užívat pro hospitalizované pacienty žádanky s razítkem ambulance. 2. nesmí přijmout žádanku s razítkem lékaře odbornosti 002 (pracoviště praktického lékaře pro děti a dorost) nebo 301 (pracoviště pediatrie) u pacientů ve věku 19 let a starších. Opačně požadavek na vyšetření dítěte od lékaře nepediatra - může být přijat pouze tehdy, když je věk dítěte nad 10 let. 3. nesmí přijmout žádanku pro muže s razítkem odbornosti 603 a 604 (gynekologie). 4. vzorky pacientů bez identifikace pacienta se nesmějí analyzovat. Postup při odmítnutí vzorku viz LP D-02 Kriteria přijetí nebo odmítnutí vzorku. Postup při nesprávné identifikaci viz LP D-03 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku C-02 Telefonické požadavky na vyšetření Vzhledem k tomu, že NIS PCS neumožňuje doordinovávání požadavků do původní žádanky, lze dodatečná vyšetření objednat telefonicky za dodržení těchto pravidel: Dodatečná vyšetření lze objednat pouze v den zpracování vzorku. Pokud je vyšetření doordinováno další den, laboratoř vyšetření neprovede (výjimečně pouze po konzultaci s lékařem OHKT). Dodatečná vyšetření požadovaná ve vitální a statimové indikaci budou provedena neprodleně po telefonickém doobjednání, ostatní dodatečná vyšetření budou zařazena do rutinního provozu. Pracovník OHKT přijímající telefonickou doobjednávku k výsledku požadovaného vyšetření doplní v LISu komentář - doordinováno telefonicky.

9 Strana číslo: 9 C-03 Používaný odběrový systém Přehled odběrových zkumavek používaných na OHKT nemocnice J. Hradec, a.s. Odebíraný materiál analyzovaný systém Krev venózní srážlivá Krev venózní nesrážlivá K2EDTA Krev venózní nesrážlivá sérum,s Plazma P BD Vacutainer Vacuette BD Vacutainer - žlutá s gelem 3,5ml BD Vacutainer -červená bez gelu 6ml BD Vacutainer -fialová bez gelu 2,0 ml BD Vacutainer -fialová bez gelu 6 ml kat.č kat.č kat.č kat.č Poznámka jaterní testy, homocystein, protilátky potravinové alergie krevní skupina, zkouška kompatibility NAT,LEbuňky,protilátky HLA,protilátky proti trombocytům,erytrop oetin krevní obraz,.nat, serologické vyš. Li-heparin Plazma P krevní obraz, antigeny BD Vacutainer -tmavě zelená bez gelu 4ml kat.č HLA,buněčná imunuta Krev venózní koagulační testy,lupus nesrážlivá Plazma P BD Vacutainer - modrá NaCit 4.50ml kat.č antikoagulans Krev venózní nesrážlivá Plazma P BD Vacutainer -černá NaCit 5ml kat.č sedimentace Krev venózní genetické vyš. nesrážlivá Plazma P Vacuette K3E K3EDTA 2ml kat.č trormbofilních stavů Krev venózní sérum S BD Vacutainer + EST 3ml kat.č vzorek pro výrobu -BAXTER C-04 Příprava pacienta před odběrem Odběr venózní krve nalačno Odběr venózní krve se provádí v příslušné ambulanci většinou ráno, obvykle nalačno. Pacient je poučen, že odpoledne a večer před odběrem má vynechat tučná jídla. Ráno před odběrem nemá pacient trpět žízní. Je vhodné, napije-li se před odběrem 1/4 l čaje (vody).. Návod: Odběr krve

10 C-05 Odběr vzorku Typ dokumentu: SOP Strana číslo: 10 Příprava nemocného: 1Odběr provádět pokud nejde o statimové vyšetření po ránu nalačno. Večer musí pacient vynechat tučná jídla. Těsně před odběrem nesmí kouřit, pít alkohol a černou kávu. Ráno před odběrem je vhodné,aby pacient vypil neslazené tekutiny. Provést desinfekci místa desinfekce musí před vlastním vpichem zaschnout, jinak může dojít k hemolýze. Vlastní odběr Venózní krve pokud nejde o ležící nemocné je lépe odebírat v sedě (doporučuje se,aby pacient seděl před odběrem asi 30 minut).paži stáhneme turniketem.turniket by měl být zatažen maximálně 1 minutu. Málo zřetelné žíly je povoleno zvýraznit masáží paže od zápěstí k lokti, poklepáváním na místo odběru, namočením končetiny do teplé vody,cvičením flexí v lokti,zavíráním a otvíráním dlaně nebo alespoň spuštěním z okraje postele. Po desinfekci je další palpace místa již nepřijatelná. Výběr žíly Vlastní odběr se nesmí provádět ze žíly, kde je aplikována flexila či kde probíhá parenterální terapie. Odběr je vhodné provést vždy z druhé končetiny. Jestli to stav pacienta nedovoluje je možné odebrat krev ze žíly v žilním řečišti distálně od umístění flexily.není-li možné bez obtíží napíchnout žíly horních končetin, může odebrat krev lékař z vena jugularis.nemá se odebírat krev z centrálního žilního katetru, z končetiny s arterio-venózní spojkou, z končetiny s lymfedémem (např.po popálenině či mastektomii). Od hematomu a flebitidy na horní končetině odebírat krev vždy z žíly distální. Doporučené pořadí zkumavek 1.Zkumavky pro hemokultury 2.Zkumavky bez přísad 3.Zkumavky pro hemokoagulaci 4.Zkumavky s ostatními přísadami a) heparin b) citrát (ne koagulace) c) EDTA d) Oxalátové a fluoridové zkumavky Nejvhodnější doba pro uvolnění turniketu je okamžik,kdy se ve stříkačce či první zkumavce objeví krev. Popis zkumavky a žádanky je součástí laboratorní příručky a SOPů jednotlivých oddělení.( nestandardní odběr označte na žádance). Transport Většina vyšetření by měla být provedena co nejrychleji po odběru (pište čas odběru). Dočasné skladování materiálu do transportu je bez přístupu světla většinou při teplotě 2-8 C. Transportní teplota nesmí klesnout pod 1 C a překročit 28 C. Transport musí být v neprůsvitném uzavřeném boxu. Podrobné informace k jednotlivým laboratorním položkám viz LP F Abecední seznamy vyšetření C-06 Množství vzorku Množství krve pro metody prováděné z nesrážlivé krve se řídí poměrem krve a protisrážlivého činidla. Při použití vakuových systémů je správný objem zajištěn. Při odběru pístovým způsobem je nutné dodržet pokyn výrobce o množství vzorku - na zkumavce je ryska, po kterou má být naplněna.

11 Strana číslo: 11 C-07 Informace o transportu vzorků do laboratoře Zásady pro odesílání biologického materiálu a žádanek do laboratoří OHKT Většina vyšetření by měla být provedena co nejrychleji po odběru (pište čas odběru). Dočasné skladování materiálu do transportu je bez přístupu světla většinou při teplotě 2-8 C. Transportní teplota nesmí klesnout pod 1 C a překročit 28 C. Transport musí být v neprůsvitném uzavřeném boxu. Při odesílání biologického materiálu platí následující zásady. Odesílá se zásadně: 1 žádanka + 1 nádoba s biologickým materiálem 1 žádanka + více biologických materiálů, podmínkou je však současné dodání všech materiálů a srozumitelná informace na požadavkovém listu, nesmí přitom být ale překročen doporučený interval mezi odběrem a dodáním do laboratoře Po odebrání primárních vzorků a jejich řádném označení jménem a rodným číslem pacienta je nutné zkumavky co nejdříve doručit do laboratoře nebo je skladovat tak, aby byly dodrženy podmínky preanalytické fáze jednotlivých vyšetření. Dobře uzavřené zkumavky s materiálem a žádanky ve zvláštní obálce musí být na OHKT zaslány co nejdříve po odběru. U citlivých analýz je nutné dodržet maximální časy stability, vzorky doručené po jejím uplynutí nebudou analyzovány. Při plánování času odběru pacienta před svozem vzorků je nutné počítat s rezervou pro dopravu a příjem vzorku na OHKT. Při extrémních vnějších teplotách je zajištěn transport materiálu v boxech zamezujících znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladicí vložka v létě, vytemperování boxu za laboratorní teploty v zimě). Svoz biologického materiálu od ambulantních lékařů je prováděn tak, aby byly dodrženy časové limity pro stabilitu vzorku. Transport primárních vzorků do laboratoře z ambulantních zařízení mimo polikliniku Svoz materiálu zajišťuje Dopravní zdravotní služba Nemocnice Jindřichův Hradec a.s., mimo dobu svozu příslušné ambulatní zařízení. Viz dokument Směrnice technického provozu Převoz biologického materiálu: NÁ %20DOKUMENTACE%20MANAGEMENTU/3.3.%20SMĚRNICE/SMĚRNICE%20TECHNICKÉHO%20PROVOZU/S%20- %20TP%20-%2010%20%20Převoz%20biologického%20materiálu.doc Transport primárních vzorků do laboratoře z lůžkových oddělení Transport primárních vzorků z lůžkových oddělení nemocnice si zajišťují oddělení sama, pro přenos odebraného materiálu slouží přepravní boxy s vyměnitelnými plastovými stojánky. Veškeré nesrovnalosti týkající se odebraného materiálu nebo dokumentace řeší pracovník laboratoře telefonicky ihned se zdravotnickým personálem příslušného oddělení, nikoliv s pomocným zdravotnickým personálem provádějícím transport vzorku do laboratoře. Transport statimových vzorků na všechna statimová vyšetření je nutno osobně předat pracovníku laboratoře OHKT.

12 Strana číslo: 12 C-08 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 440/2000 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Na základě této směrnice byly stanoveny tyto zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem: Každý vzorek krve je nutné považovat za potencionálně infekční. Žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem Žádanky mají být dopravovány odděleně od vzorků Vzorky od pacientů s přenosným virovým onemocněním či multirezistentní nosokomiální nákazou mají být viditelně označeny. Vzorky jsou přepravovány v uzavřených zkumavkách, které jsou vloženy do stojánku nebo přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo dojít k rozlití, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku. OHKT a všechny spolupracující subjekty jsou povinny tyto pokyny aplikovat v plném rozsahu.

13 Typ dokumentu: Strana číslo: 13 D-01 Příjem žádanek a vzorků Základním požadavkovým listem pro vyšetření krevní kompatibility (příprava transfuze) a vyšetření krevní skupiny je nutná speciální žádanka s kopií DITIS /0 s názvem Žádanka o isoserologické vyšetření. Žádanka musí být pro svoji závažnost podepsána lékařem i odebírající sestrou. Tato žádanka se může použít i pro screening protilátek a Coombsovv testy. Pro vyšetření krevního obrazu a retikulocytů je možno použít žádanku DITIS /0. Možno je použít i žádanku tištěnou z počítače. Pro koagulační vyšetření používáme výměnný list DITIS Možno použít i žádanku tištěnou z počítače nebo skládací tiskopis antikoagulační léčba DITIS Požadavky na konziliární vyšetření oddělení zasílá na tiskopise - Poukaz na vyšetření DITIS Opět možno i tištěnou formu z počítače. Identifikace pacienta na požadavkovém listu (žádance) 1Nezbytnou identifikaci pacienta tvoří: 1. příjmení a jméno 2. číslo pojištěnce 3. číslo zdravotní pojišťovny 4. odesílající oddělení 5. základní diagnóza kódem MKN datum odběru (u koagulace i hodinu odběru) 7. podpis ordinujícího lékaře 8. požadavek U vitální indikace požadujeme bod 1,2,7,8 U neznámého pacienta požadujeme pohlaví a přidělené unikátní číslo Identifikace pacienta na vzorku Minimálně bod 1,2 Pokud je označen vzorek pouze jménem či pouze rodným číslem, může laboratoř materiál přijmout, je-li jednoznačně připojen k žádance. Pokud je zkumavka s biologickým materiálem označena pouze jménem pacienta, laboratoř ji může přijmout pouze za předpokladu, že je jednoznačně připojena k žádance s kompletní identifikací pacienta (přilepením, v uzavřeném obalu). Výjimku tvoří nemocní, u nichž není kompletní identifikace k dispozici (neznámé osoby nebo osoby, u nichž jsou k dispozici informace jen v částečném rozsahu.)odesílající oddělení je povinno srozumitelně o této skutečnosti laboratoř informovat a zajistit nezaměnitelnost biologického materiálu a dokumentace. Jiný způsob označení biologického materiálu se nepřipouští, resp. je důvodem pro odmítnutí. D-02 Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí primárních vzorků Odmítnout lze: - žádanku s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje pro styk se zdravotní pojištovnou (číslo pojištěnce, příjmení a jméno, typ zdravotní pojišťovny, IČZ odesílajícího lékaře nebo pracoviště, základní diagnóza) a není možné je doplnit na základě dotazu nebo obsahuje-li požadavek na vyšetření, které laboratoře komplementu neprovádějí ani nezajišťují - žádanku dospělého pacienta od zdravotnického subjektu s odborností pediatrie (kromě indikace lékaře s odborností lékařská genetika), žádanku muže od subjektu s odborností gynekologie, žádanku ambulantního pacienta od subjektu s odborností lůžkového oddělení, - žádanku s ambulantním razítkem u hospitalizovaných pacientů - žádanku nebo odběrovou nádobu znečištěnou biologickým materiálem, - nádobu s biologickým materiálem, kde není způsob identifikace materiálu z hlediska nezaměnitelnosti dostatečný. Za dostatečnou identifikaci materiálu se považuje splnění uvedených pokynů o nezbytné identifikaci biologického materiálu (LP D-01 Příjem žádanek a vzorků a LP C-01 Požadavkové listy žádanky) - neoznačenou nádobu s biologickým materiálem, - biologický materiál bez žádanky - nádobu s biologickým materiálem, kde zjevně došlo k porušení doporučení o preanalytické fázi (např. silná hemolýza vzorku,sražený vzorek krve na vyšetření KO a koagolačních testů, nedodržení předepsaného množství krve na koagulační vyšetření) SOP

14 Strana číslo: 14 D-03 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky Postup při nesprávné identifikaci pacienta na žádance nebo biologickém materiálu Při chybějící žádance nebo nedostatečné identifikaci na žádance, při nedostatečné identifikaci biologického materiálu, při nedodání biologického materiálu, při rozporu identifikace na žádance a biologickém materiálu si pracovník laboratoře (pokud je k dispozici údaj o odesílajícím oddělení) telefonicky vyžádá vzorek, žádanku nebo doplňující údaje a provede analýzu. Pokud není požadující subjekt telefonicky dosažitelný, materiál s nedostatečnou identifikací se upraví pro skladování (centrifugace,), uskladní do následujícího pracovního dne a analyzuje se až po doplnění údajů. Pokud tyto údaje pracovník laboratoře nezjistí a nemůže údaje vložit do LISU PCS, analýza se neprovádí. Odmítnutý materiál se z forenzních důvodů skladuje 7 dní a žádanka s popisem nedostatečné identifikace se archivuje v archivu OHKT. Postup při odmítnutí biologického vzorku v případě nedodržení podmínek preanalytické fáze: Pracovník laboratoře přijme žádanku, požadovaná vyšetření však neprovede, do výsledků vloží komentář popisující stav materiálu a telefonicky požádá ordinující oddělení o nový odběr materiálu a novou žádanku. O všech výše uvedených neshodách příslušný pracovník laboratoře provede zápis do Deníku neshod, v závažnějších případech do formuláře Nestandardní událost. D-04 Informace o vyšetření, která laboratoř neprovádí Transport hematologických vyšetření, která se neprovádějí na OHKT, zajišťuje si OHKT samo prostřednictvím Dopravního oddělení Nemocnice či oddělení po domluvě s OHKT. V případě, že odběr materiálu není nutné provést těsně před odjezdem sanity, biologický materiál je z oddělení doručen do laboratoře OHKT, která zajistí v souladu s podmínkami preanalytické fáze jeho přípravu (centrifugaci, případnou separaci), uskladnění a následně transport do provádějící laboratoře. Při příjmu tohoto materiálu se provede záznam do LISU PCS, vytiskne se pro něj identifikační číslo, které se nalepí na kopii originální žádanky. Kopie originálních žádanek se archivují. Podmínky preanalytické fáze těchto vyšetření jsou uvedeny v Seznamu vyšetření odesílaných do jiných lab. Laboratoře doručují výsledky přímo OHKT či ordinujícím oddělením. Seznam vyšetření odesílaných do jiných laboratoří: Ph CHROMOZÓM (CML) vyšetření provádí odd. molekulární biologie a genetiky Č.Budějovice pro vyšetření kostní dřeně si v Č.B. vyžádáme speciální zkumavku na cytogenetické vyšetření s médiem,odběr dle přiloženého návodu z Č.B. pro vyšetření z periferní krve fialová zkumavka vacutainer EDTA

15 Strana číslo: 15 LEIDENSKÁ MUTACE JAK LEIDENSKÁ MUTACE BCR-ABL vyšetření provádí odd. molekulární biologie a genetiky Č.Budějovice odběr fialová zkumavka vacutainer EDTA-velká, nebo 2 zelené zkumavky vacutainer s heparinem ANTIGENY HLA,HLA - B vyšetření provádí Transfuzní Č.B. odběr - zelená zkumavka vacutainer s heparinem HLA-B uchovat při pokojové teplotě PROTILÁTKY PROTI HLA vyšetření provádí Transfuzní Č.B. odběr suchá červená zkumavka vacutainer,sesát sérum a zamrazit PROTILÁTKY PROTI TROMBOCYTŮM,LEUKOCYTŮM vyšetření provádí ÚHKT Praha 2 odběr červená zkumavka vacutainer,centrifugace, sesát sérum a zamrazit; odběr v pondělí nebo v úterý a hned poslat FLOW-CYTOMETR-BUNĚČNÁ IMUNITA vyšetření provádí Imunologická laboratoř Č.B. odběr - zelená zkumavka vacutainer s heparinem POTRAVINOVÁ ALERGIE-STANOVENÍ PROTILÁTEK vyšetření provádí Imunologická laboratoř Č.B. odběr červená zkumavka vacutainer nebo žlutá s gelem,centrifugace,sérum ihned sesát a zamrazit HLADINA B12, FOLÁTY, ERYTROPOETIN vyšetření provádí OKB Č.B. odběr červená zkumavka vacutainer nebo žlutá s gelem,centrifugace,sérum ihned sesát a zamrazit LUPUS ANTIKOAGULANS vyšetření provádí Hematologie Č.B. provádí se v případě,kdy výsledek APTT je delší než 37 s odběr jako na koagulaci, centrifugace, sesát a zamrazit HOMOCYSTEIN vyšetření provádí OKB Č.B odběr červená zkumavka vacutainer nebo žlutá s gelem,do hodiny po odběru dopravit na OKB,jinak zcentrifugovat a sesát sérum TROMBOGEN, TROMBOGEN PLUS, FV-LEIDEN, PROTROMBIN, MT HFR, PAI 1 vyšetření provádí GHC GENET CS.s.r.o Praha odběr - Vacuette K3E K3EDTA

16 E-01 Validace výsledků Typ dokumentu: SOP Strana číslo: 16 Všechny autorizované výsledky hematologických vyšetření jsou uvolněny do nemocničního informačního systému a ordinující oddělení si je během dne může vyhledat a vytisknout. Rutinní výsledky Po provedení analýz na analyzátorech jsou výsledky automaticky přeneseny z analyzátorů do LISu, kde jsou označeny jako zpracované, po kontrole a porovnání s předchozími výsledky jsou uvolněny do předběžných. Výsledky neautomatizovaných metod se ručně zapisují do Pracovních listů nebo přímo k pořadovému číslu pacienta. Předběžné výsledky z analyzátorů i manuálních metod jsou uvolněny laborantem. Každý den pak lékař schválí svým podpisem denní pracovní list s výsledky. Statimové výsledky Statimové výsledky, výsledky z odpoledních a nočních směn, ze sobot, nedělí a svátků jsou autorizovány a uvolněny laborantem. Lékař provádí následující pracovní den dodatečnou kontrolu výsledků a podepisuje vytištěný Denní pracovní list. Přehled uvolněných výsledků je archivován. Případné opravy jsou rovněž archivovány v Přehledu uvolněných výsledků. E-02 Hlášení neočekávaných výsledků a výsledků v kritických intervalech Na výrazně patologické výsledky podle uvedeného seznamu upozorňujeme telefonicky. Pracovník oddělení přijímající hlášení je povinen hodnoty výsledku potvrdit zopakováním. Pracovník OHKT informaci o hlášení výsledků zaznamená do LISu PCS. Patologické výsledky se telefonují dle následujícího seznamu. Quick PT : INR vyšší než 5 APTT: nad 70s či se nesráží ATIII: pod 50% Fibrinogen : pod 1g/l D-dimer: nad 1000 ng/ml Hemoglobin: neočekávaně dospělí pod 80g/l, děti pod 90g/l 1Leukocyty: neočekávaně pod a nad v mm3 (hodnota nad neplatí pro novorozence a ženy po porodu) V případech nad Leu laboratoř sama vyšetří i diferenciální rozpočet leukocytů. Bude-li výsledek leukocytů z HMX > 20x10 9 a v hlášení bude BANDS 1,pak není třeba diferenciální rozpočet leukocytů vyšetřit mikroskopicky. 2Trombocyty : neočekávaně pod v mm3 (laborantka provede nátěr a vyloučí přítomnost agregátů, při výskytu agregátů laborantka nevolá ani nižší hodnoty) neočekávaně nad v mm3 Inkompatibilitu mezi příjemcem a dárcem Pozitivní screening protilátek Pozitivitu přímého i nepřímého Coombse. Hlášení výsledků telefonicky: Výsledky rutinních a statimových vyšetření jsou po propuštění k dispozici v NIS PCS.Telefonické informace o vyšetření podává laborantka nejméně s půlroční praxí na oddělení.veškeré výsledky poskytované telefonem zapíše oprávněná laborantka do sešitu Telefonické hlášení výsledků.sešity jsou uloženy v každé laboratoři.sešit obsahuje údaje: datum a čas hlášení,č.žádanky,jméno a RČ pacienta,jméno zdrav.pracovníka který přebral tel. hlášený výsledek a podpis pracovníka který poskytl informaci o Pacientům poskytuje informace pouze lékař. Telefonují se statimové výsledky ordinujícím lékařům z ambulancí mimo areál nemocnice, které nejsou připojeny k NIS a patologické výsledky podle uvedeného seznamu Hlášení výsledků v kritických intervalech.

17 Strana číslo: 17 E-03 Informace o vydávání výsledků Laboratorní výsledky jsou po uvolnění k dispozici v elektronické formě v NIS. Ordinující oddělení Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. si je tisknou sama, OHKT výsledky v papírové podobě vydává pouze pro ambulantní oddělení, která nejsou k NIS připojena, a na vyžádání.tištěné výsledky pro ambulance nemocnice a externí ambulance jsou rozesílány v zalepených obálkách označené razítkem a podpisem odpovědné osoby. Výsledkový list obsahuje: název laboratoře, která výsledek vydala jednoznačnou identifikaci pacienta (jméno,příjmení, číslo pojištěnce, č. vzorku, pohlaví) název oddělení a jméno lékaře požadujícího vyšetření diagnózu, urgenci datum a čas odběru primárního vzorku datum přijetí primárního vzorku laboratoří název vyšetřovaného systému (skupiny) zkratku materiálu, procedury název vyšetření výsledek vyšetření včetně jednotek měření referenční meze včetně jejich hodnocení v případě potřeby textové interpretace výsledků poznámky (texty ke kvalitě nebo dostatečnosti primárního vzorku, které mohou nežádoucím způsobem ovlivnit výsledek, atd.) identifikaci osoby, která autorizovala uvolnění nálezu datum a čas tisku nálezu Uchovávání kopií výsledků, archivování Výsledky jsou kdykoli dostupné prostřednictvím databáze LIS. Vydávání výsledků přímo pacientům Výsledkové listy se předávají pouze pokud se pacient nebo jeho zákonný zástupce (rodinný příslušník) prokáže průkazem totožnosti (tj. průkaz s fotografií vydaný státní správou) nebo notářsky ověřenou plnou mocí. Telefonicky se výsledky pacientům nesdělují. E-04 Opakovaná a dodatečná vyšetření Dodatečná vyšetření nebo opakovaná vyšetření ze vzorků dodaných do laboratoře se provádí za splnění podmínek uvedených v části LP C-02 Telefonické požadavky

18 Strana číslo: 18 E-05 Změny výsledků a nálezů Oprava identifikace pacienta Opravou identifikace pacienta se rozumí oprava příjmení, jména, titulu a pojišťovny pacienta. Pod pojem oprava identifikace nepatří oprava rodného čísla ani změna generovaného rodného čísla na korektní nebo spojení záznamů korektního rodného čísla a nekorektního rodného čísla po verifikaci, tyto změny provádí pracovník výpočetního střediska. Opravy identifikace pacienta mohou provádět pověření pracovníci s příslušnými přístupovými právy. Oprava výsledkové části Opravou výsledkové části výsledkového listu se rozumí oprava (změna údajů) číselné nebo textové informace výsledkové části u těch výsledkových listů, které byly uvolněny. Pod pojem opravy nepatří doplnění (rozšíření) textové informace k výsledkům. Opravu provádí pověření pracovníci s příslušnými přístupovými právy. Každá změna výsledku je zaznamenána v LISu PCS v Přehledu změn. Oprava uvolněného výsledku je telefonicky oznámena ordinujícímu oddělení, zaznamenána do Knihy neshod a archivována v Přehledu uvolněných výsledků. E-06 Časová dostupnost výsledků (interval od dodání vzorku k vydání výsledku) Časová dostupnost (odezva,tat) Časovou dostupností (odezvou) se míní časový interval od převzetí biologického materiálu laboratoří do zveřejnění výsledku (tedy Laboratory Turnaround Time - TAT). Laboratoř garantuje jeho dodržení pro 90 % dodaných vzorků. Zbývajících 10 % je vyhrazeno pro situace, kdy probíhá jiná analýza a start nové analýzy je nutné odložit apod. Prostřednictvím laboratorního informačního systému laboratoř eviduje čas přijetí každého vzorku, čas vyhotovení výsledků a čas tisku (je vytištěn na každém výsledkovém listu). V případe, že dojde k opoždění vyšetření v důsledku nepředvídatelné situace na pracovišti (např. porucha analyzátoru), objednavatel vyšetření je o této skutečnosti informován telefonicky a zároveň odpovídajícim zápisem do výsledkového listu (například: porucha). Výsledkový list je běžným způsobem doručen k objednavateli. Podrobné časové údaje k jednotlivým laboratorním položkám jsou uvedeny v LP F Seznamy vyšetření E-07 Konzultační činnost laboratoře K individuálním konzultacím v pracovní době jsou k dispozici: MUDr.Martin Svoboda primář oddělení MUDr. Jiří Štipl lékař

19 E-08 Řešení stížností Typ dokumentu: SOP Strana číslo: 19 Kromě drobných připomínek k práci laboratoře, které přijímá, okamžitě řeší a následně informuje svého nadřízeného kterýkoli pracovník laboratoře, je vyřizování stížností věcí lékaře oddělení nebo vedoucího laboranta. Oba pracovníci se o vyřizování stížností vzájemně informují. Přijmutí stížnosti Není-li stížnost přímo určena nebo adresována vedení laboratoře, přijímá ji kterýkoli pracovník laboratoře. Vždy je nutné postupovat s dostatečnou mírou vstřícnosti. Drobnou připomínku k práci laboratoře řeší okamžitě pracovník, který stížnost přijal, je-li to v jeho kompetenci. Jinak předává stížnost vedení laboratoře. Při zjevně neoprávněné stížnosti pracovník předává stížnost k řešení vedení laboratoře. Vyřízení stížnosti: Ústní stížnost -Jde-li o drobnou připomínku k práci laboratoře a lze ji vyřešit okamžitě, učiní se tak. Tento typ stížnosti se nezaznamenává. -Závažnější stížnost, kterou lze vyřešit okamžitě, vyřeší pracovník, který stížnost přijal a ohlásí stížnost a její řešení vedoucímu laborantovi. Vedoucí laborant do Knihy stížností zaznamená datum obdržení stížnosti, komu je stížnost adresována, kdo si stěžuje (případně ostatní zainteresované strany), předmět stížnosti, způsob řešení stížnosti, navržená opatření, kdo je (byl) pověřen realizací těchto opatření a kdo zkontroluje efektivitu zavedených opatření. -Není-li možné stížnost ústně vyřešit okamžitě, pracovník, který stížnost přijal, informuje vedoucího laboranta. Vedoucí laborant provede registraci stížnosti do knihy stížností. Registruje se datum obdržení stížnosti, komu je stížnost adresována, kdo si stěžuje (případně ostatní zainteresované strany), předmět stížnosti, sdělený návrh řešení a dohodnutý způsob odpovědi. Po zjištění veškerých skutečností a jejich analýze vedoucí laborant nebo vedoucí laboratoře formuluje řešení. Do knihy stížností se uvede způsob řešení stížnosti, navržená opatření, kdo je pověřen realizací těchto opatření a kdo zkontroluje efektivitu zavedených opatření. Toto řešení je přiměřeným způsobem sděleno stěžující si osobě (případně ostatním zainteresovaným stranám). -Pokud si stěžující osoba přála písemnou odpověď, přiměřeným způsobem ji vypracuje a zajistí její předání vedoucí laborant, primář nebo jeho zástupce. Kopie se přiloží do Knihy stížností. Písemná stížnost -Písemnou stížnost řeší vždy primář oddělení nebo vedoucí laborant. -Registrace stížnosti do knihy stížností. Registruje se datum obdržení stížnosti, komu je stížnost adresována, kdo si stěžuje (případně ostatní zainteresované strany), předmět stížnosti. Přiloží se originál stížnosti. -Je-li možné stížnost vyřídit ihned, učiní se tak písemně. -Není-li možné stížnost vyřídit ihned, do knihy stížností se navrhne postup řešení (získání dalších informací, jejich analýza, odhad časového intervalu pro definitivní vyřešení apod.). Stěžující si osobě (případně ostatním zainteresovaným stranám) je ihned písemně odesláno oznámení o registraci stížnosti se stručným vyjádřením o dalším postupu vyřizování stížnosti. Kopie tohoto sdělení se přiloží do knihy stížností. Do knihy stížností se uvede způsob řešení stížnosti, navržená opatření, kdo je pověřen realizací těchto opatření a kdo zkontroluje efektivitu zavedených opatření. Toto řešení je přiměřeným způsobem sděleno stěžující si osobě (případně ostatním zainteresovaným stranám), do knihy stížností se přiloží kopie písemného vyjádření. E-09 Vydávání potřeb laboratoří Zkumavky na odběr krve a tiskopisy (žádanky) pro hematologická vyšetření jsou k vyzvednutí (zdarma) ve skladu Zdravotnického zásobování.

20 Strana číslo: 20 F-01 Abecední seznam vyšetření vyšetření lokální kód stránka Factor V Leiden(APC RESISTENCE V) APCR 21 APTT APTT 21 AT III ATIII 22 Vyšetření antigenu Cw Cw 22 D-DIMER D. 23 FAKTOR Vlll FVIII 23 Fibrinogen FBG 24 Kompatibilita krví KP 24 Krevní obraz KOM 25 Krevní obraz + diferenciální rozpočet laser KOD 25 Krevní obraz + diferenciální rozpočet mikroskopicky KOD + oči 25 Krevní obraz - referenční meze 26 Krevní obraz - referenční meze DIFFERENCIÁLNÍ ROZPOČET LEUKOCYTŮ 27 Krevní skupina AB0Rh/D/ novorozence KSN 28 Krevní skupina AB0Rh/D/kompletní KS 28 LE buňky LE 29 PROTEIN C PC 29 PROTEIN S PS 30 PUNKTÁT A DIALYZÁT Pun, Dia 30 Quick - tromboplast. test PT 31 Retikulocyty RTC 32 Retikulocyty (laser) RTL 32 Screening protilátek SP 33 Trombinový čas TT 33

Laboratorní příručka. Oddělení hematologie a krevní transfúze. Nemocnice Jindřichův Hradec

Laboratorní příručka. Oddělení hematologie a krevní transfúze. Nemocnice Jindřichův Hradec Oddělení hematologie a krevní transfúze Nemocnice Jindřichův Hradec Oddělení hematologie a krevní transfúze Nemocnice J. Hradec, a.s. Typ dokumentu: OHKT.doc 1 Název dokumentu Rozdělovník Jméno Umístění

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová verze B Účinnost dokumentu od: 23.9.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LHEM_SME_13_001 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka LHEM Typ dokumentu: Systémový Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

Více

2,00-4,00. 6 týdnů - koagulačně 60-120 Protein S (PS) koagulačně 50-150 % citrát 1:10-6 týdnů APC-řeď.FV deficientní

2,00-4,00. 6 týdnů - koagulačně 60-120 Protein S (PS) koagulačně 50-150 % citrát 1:10-6 týdnů APC-řeď.FV deficientní Laboratorní příručka Příloha1: Přehled vyšetření prováděných v laboratoři 105_LP_08_01_Přílohač1 sodný k provádění laboratorních testů: doby odezvy (tzv Turn-Around Time, TAT) jsou ve shodě s doporučeními

Více

HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze č. 3 Zpracoval: HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vlastník procesu: Hematologicko-transfúzní oddělení Účinnost od: 24. 7. 2014 Jméno Funkce Datum Podpis Mgr. Hana Hanáková VŠ analytický garant pro hematologii

Více

Laboratorní příručka Hematologické a transfuzní oddělení Obsah 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje... 2 2. Základní informace o laboratoři... 2 3. Úsek hematologie... 2 Úsek laboratorní...2 Hematologická

Více

Laboratorní příručka Hematologické a transfúzní oddělení Obsah 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje... 2 2. Základní informace o laboratoři... 2 3. Úsek hematologie... 2 Úsek laboratorní...2 Hematologická

Více

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit Vystavení žádanek Biologický materiál je možno vyšetřit biochemicky: obsah látek v séru, moči, stolici, likvoru apod. (cholesterol, močovina, bílkovina, enzymy) hematologicky: vlastnosti krve a její složení

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice Označení dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP HTO 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ CHRUDIMSKÁ NEMOCNICE

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMACENTRUM spol. s r.o. Hematologická laboratoř Poliklinika Slovany, Francouzská 4, 326 00 Plzeň Autoři: MUDr. Ivana Martínková Ing. Radek Perlík Schválil: MUDr. Ivana Martínková

Více

Současné vyšetřovací metody používané k diagnóze hemofilie. Mgr. Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o.

Současné vyšetřovací metody používané k diagnóze hemofilie. Mgr. Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Současné vyšetřovací metody používané k diagnóze hemofilie Mgr. Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Seminář podpořen z projektu: Vzdělávací síť hemofilických center

Více

VISLAB s.r.o. Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA

VISLAB s.r.o. Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA Vážení zadavatelé laboratorních vyšetření, s účinností od 8.6.2011 jsme zavedli nové referenční meze pro hematologická stanovení. Tato jsou uvedena níže. VISLAB s.r.o. Následující položky jsou vyňaty z

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana: 1/94 Počet příloh: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie a hematologie ALMEDA, a.s. - Městská nemocnice Neratovice Zpracoval(a): Ing. Zuzana Hrubcová (vedoucí OKBH) Václava Drahoňovská

Více

ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE

ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE OKH účinnost od: 28.1.2010 výtisk č.: 1 vydání: 3 strana: 1 /30 A - Úvod A-01 Předmluva Tato laboratorní příručka je určena všem, kteří potřebují informace o našem oddělení. Informuje především o našich

Více

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Zpracovala: MUDr. Soňa Peková, PhD. Odborný garant: MUDr. Soňa Peková, PhD. Schválil:

Více

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13 OBSAH Kapitola Název kapitoly Strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Účel 3 3. Oblast platnosti 3 4. Definice pojmů a zkratky 3 4.1 Definice pojmů 3 4.2 Zkratky 3 5. Odpovědnosti a pravomoci 3 6. Informace o

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice verze B Účinnost dokumentu od: 17.09.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_TRS_SME_12_002 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka Typ dokumentu: Systémový Mgr. Olga Kopřivová Řízená kopie

Více

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Lucie Jiroušková Podpis: Platnost od:

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka laboratoře HTO Česká Lípa preanalytická a postanalytická část Výtisk č. Účinnost od : 1.3.2015 Schválil : Pri Verze : 7.0 Strana : 1 z 61 A Úvod...7 B Identifikace organizace a laboratoře...7

Více

Oddělení klinické hematologie a transfuze

Oddělení klinické hematologie a transfuze Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 http://www.bulovka.cz http://intranet Strana 1 z 63 Oddělení klinické hematologie a transfuze Obsah: List provedených revizí a změn... 3 Slovo úvodem... 6 1. Účel a oblast

Více

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 107 VII POPV - 01 PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Zdravotnická laboratoř nemocnice Hranice Zpracoval funkce datum

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka strana :1 z 28 Název dokumentu Laboratorní příručka Abstrakt Laboratorní příručka je základní dokument, který informuje o provozu THO, o nabídce jeho služeb a o komunikaci s klienty. Rozdělovník Funkce

Více

Několik poznámek k laboratorní hematologii s ohledem na odběr materiálu a stabilitu vzorku

Několik poznámek k laboratorní hematologii s ohledem na odběr materiálu a stabilitu vzorku Několik poznámek k laboratorní hematologii s ohledem na odběr materiálu a stabilitu vzorku Krevní obraz: měřené a vypočítané ukazatele Moderní automatické analyzátory (v našem případě DANAM Excell 22)

Více

LP/OSCH/č.05.1/2013 Laboratorní příručka odběrové středisko Cheb

LP/OSCH/č.05.1/2013 Laboratorní příručka odběrové středisko Cheb Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: LP/OSCH/č.05/2013 Počet stran: 24 Počet příloh: 0 Verze: 3 Platnost od: 1.2.2013 LP/OSCH/č.05.1/2013

Více

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15 CYTOGENETICKÁ LABORATOŘ Zpracovatel: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Přezkoumal a schválil: Prof.Kyra Michalová, DrSc. Podpis: Garant dokumentu: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Platnost od: 1.4.2008

Více

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E.1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Je-li při vyšetření nalezena významně patologická hodnota bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního

Více

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL Katalog laboratorních vyšetření Příloha č. 2 LM/TO-01-2 Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku do TO. Dodat do laboratoře co nejdříve, v rámci FNOL nejpozději do 12 hodin od Screening

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Laboratoř morfologická SME 8/001/01/VERZE 01 SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Cytologické vyšetření nátěru kostní dřeně Patologické změny krevního obrazu, klinická symptomatologie s možností hematologického

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBD PRACOVIŠTĚ KLINICKÉ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBY NÁCHOD

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBD PRACOVIŠTĚ KLINICKÉ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBY NÁCHOD LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBD PRACOVIŠTĚ KLINICKÉ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBY NÁCHOD PROSINEC 2013 LP verze 02 Strana 1 (celkem 64) 1. Úvod Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vám předložit

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ MANUÁL Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2009 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK Strana 1 z 9 Histopatologická laboratoř DVK Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu...2 2. Zkratky...2 3. Odpovědnosti a pravomoci...2 3.1 Organizace laboratoře..2 3.2. Základní informace o laboratoři

Více

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující PROJEKT CENTRÁLNÍ POCHŮZKOVÁ SLUŽBA VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC Jindrová H., Kapustová M., Cahlíková J. 1 CO NÁS VEDLO KE ZMĚNĚ? Dlouhodobě problematický systém svozu BM Časy y od odběru BM po dodání

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru HEMATOLOGIE A TRANSFUSNÍ SLUŽBA PRO ODBORNÉ PRACOVNÍKY V LABORATORNÍCH METODÁCH 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního

Více

Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Rehabilitační nemocnice Beroun

Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Rehabilitační nemocnice Beroun Laboratorní příručka Oddělení klinické biochemie a hematologie Rehabilitační nemocnice Beroun Červen 2014 LP A-01 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, tato laboratorní příručka je určena všem, kteří

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 Sekce parazitologie Kvalitativní stanovení protilátek proti leptospirám metodou aglutinace - lýze sérum, likvor 1 příprava materiálu - Odběr do...) srážlivá krev, likvor 2 ml, likvor 0,5 ml krev: 2-25

Více

Pracovní smlouvy Pracovní náplň Potvrzení o praxi Doklady o vzdělání Osvědčení o způsobilosti Seznam vykazovaných kódů vyšetření

Pracovní smlouvy Pracovní náplň Potvrzení o praxi Doklady o vzdělání Osvědčení o způsobilosti Seznam vykazovaných kódů vyšetření NASKL - Audit I E. Fenclová, J. Sedláková Dne 2. května 2007 absolvovalo pracoviště Oddělení klinické biochemie a hematologie Oblastní nemocnice v Kladně Audit I od NASKL. Proč audit NASKL? Rozhodly 2

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

Laboratorní příručka LP 01

Laboratorní příručka LP 01 DOKUMENTACE SMK Laboratorní příručka LP 01 Verze: 09 Platnost: 1.3.2015 Typ dokumentace: Interní Výtisk: 01 Zpracoval, dne: MUDr. Natálie Mészárosová - vedoucí laboratoře Schválil, dne: Petr Ulrich - ředitel

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Městská nemocnice Oddělení klinické biochemie a hematologie Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice Počet stran: 125 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba 1 Spisovna Ing. Paukertová 2 Držák na chodbě

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2013 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Laboratoř rutinního provozu

Laboratoř rutinního provozu Informátor Hemato-onkologické kliniky FNOL 2/2011 é Změna referenčních mezí krevního obrazu pro dospělé a děti Laboratoř rutinního provozu Laboratoř rutinního provozu HOK FNOL sděluje všem žadatelům o

Více

A-02 Obsah Laboratorní příručky

A-02 Obsah Laboratorní příručky Vážené kolegyně, vážení kolegové, Tato Laboratorní příručka je určena lékařům, sestrám a všem ostatním, kteří potřebují informace o našem oddělení, o naší práci a především o nabídce našich služeb v oblasti

Více

LP-OKH. Laboratorní příručka OKH

LP-OKH. Laboratorní příručka OKH Ústav pro péči o matku a dítě Ústřední laboratoře ÚPMD Podolské nábřeží 157 147 00, Praha 4 - Podolí Počet stran: 29 LP OKB Název: Laboratorní příručka OKB Výtisk č.: 1 Nahrazuje verzi: 03 Platnost od:

Více

Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s. strana : 1 z 2 Název dokumentu Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Abstrakt Laboratorní příručka komplexně informuje o činnostech prováděných na THO. Je určena všem spolupracujícím

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

D Preanalytické procesy v laboratoři

D Preanalytické procesy v laboratoři D Preanalytické procesy v laboratoři D.1 Příjem žádanek a vzorků Ke každému vzorku musí být přiložena patřičná dokumentace (žádanka)-viz C-2 Požadavkové listy. Příjem vzorků se provádí na příjmovém pracovišti,

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana 1/76 Karlovarská krajská nemocnice a.s,, Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1205, IČO 263 65 804 Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice Cheb, Cheb 350 02

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie LABORATORNÍ PŘÍRUČKA verze 3 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Platnoist od: 11.11.2014 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. ZLÍN ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Více

oddělení klinické biochemie

oddělení klinické biochemie oddělení klinické biochemie Zpracovala Mgr. Jana Moozová vedoucí OKB Schválila Ing. Lenka Smékalová ředitelka schváleno dne 03.02.2014 platnost od 03.02.2014 Obsah ÚVOD... 3 1.1. PŘEDMLUVA... 3 2. INFORMACE

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

NEMOS Sokolov s.r.o. Slovenská 545, 356 01 Sokolov

NEMOS Sokolov s.r.o. Slovenská 545, 356 01 Sokolov NEMOS Sokolov s.r.o.,transfuzní oddělení NEMOS Sokolov s.r.o. Slovenská 545, 356 01 Sokolov Oddělení Primář Typ dokumentu Číslo dokumentu: LP-TOSO-02 Transfuzní oddělení MUDr. Zuzana Fialová Laboratorní

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PK 02

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PK 02 LABORATORNÍ PK 02 Oddělení klinických laboratoří Nemocnice Semily Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a pokynů Typ dokumentace: Interní Místo uložení: Odpovědná osoba: RNDr. Jiří Jína Dne:

Více

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie CGOP, s.r.o. Laboratoř patologické Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: Laboratorní příručku kontroloval: Laboratorní příručku schválil: MUDr. Judith Suchomelová Vedoucí laboratoře

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - HTO Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 5. 2013 Verze č.: 5 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01 III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze 2.01 říjen 2014 Obsah A 01 Předmluva... 4 B 01 Identifikace právního subjektu FN Hradec Králové... 5 B 02 Identifikace

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - HTO Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 5. 2013 Verze č.: 5 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci Odběry biologického materiálu. Prostřednictvím kazuistiky a doplňkově řízených otázek by měl být žák schopen samostatně reprodukovat znalosti a dovednosti

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: 11.11.2013 Verze č.:3

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: 11.11.2013 Verze č.:3 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vypracoval: ing. Janoušková Schválil: MUDr. Karel Dvořák Strana 1 (celkem 65) Změna č.1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení pacienti, dovolujeme si Vám předložit

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Česko-německá horská nemocnice Krkonoše s.r.o. Fügnerova 50, Vrchlabí Pracoviště OKBH Skupina: Směrnice Označení: LP 2015 Verze: 01/2015 Exemplář 1 Počet stran: 57 Platí od: 1. 1. 2015 Revize: 1x ročně

Více

ALA Jeseník s.r.o. Laboratorní manuál

ALA Jeseník s.r.o. Laboratorní manuál LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoře ALA Jeseník s.r.o. Jeseník 2008 Obsah: 1. ÚVOD...2 2. Definice a zkratky...3 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O Laboratoří...3 3.1. Statut a důležité údaje...3 3.2.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA TO FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA TO FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Směrnice 8/009/06 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA TO FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 1.5.2015 Revize: 1x za rok Rozsah působnosti: Všechna ZOK FN Plzeň Po vytištění

Více

Hematologie a transfuzní oddělení Nemocnice Kyjov Laboratorní příručka verze 3. Obsah

Hematologie a transfuzní oddělení Nemocnice Kyjov Laboratorní příručka verze 3. Obsah Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - HTO Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 12. 2011 Verze č.: 3 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

Název dokumentu. Zpracoval Ing. Milan Drobek ZPOS

Název dokumentu. Zpracoval Ing. Milan Drobek ZPOS verze : 0102 exemplář : 6 strana : 1z 35 platí od : 1.127.5.2010 přílohy : 2 datum tisku : 30.12.200927.5.2010 Oddělení klinické hematologie, pracoviště s rozšířenou hematoonkologickou péčí. Nemocnice

Více

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet 1 REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet Ing. Ivana Jenšovská, STROFIOS a.s. Brno, 29.11. 2014 2 REGULAČNÍ OMEZENÍ amb. spec. Regulace na ZULP/ ZUM, léky a zdravotnické prostředky,

Více

Standard č. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb Odlehčovací služba

Standard č. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb Odlehčovací služba SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice Štrossova 357, 530 03 Pardubice tel.: 466 613 176 www.ssmpce.cz e-mail: kostelicek@ssmpce.cz Standard č. 7 Stížnosti na kvalitu nebo

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

LP/OKBHKV/2014. Označení dokumentu: LP/OKBHKV/2014 Počet stran: 45 Počet příloh: 0 Verze: 5 Platnost od: 8.8.2014

LP/OKBHKV/2014. Označení dokumentu: LP/OKBHKV/2014 Počet stran: 45 Počet příloh: 0 Verze: 5 Platnost od: 8.8.2014 Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: LP/OKBHKV/2014 Počet stran: 45 Počet příloh: 0 Verze: 5 Platnost od: 8.8.2014 Zpracovali: MUDr.

Více

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU ČÍSLO DODATKU PŘÍLOHA č. 2 - Vstupní formulář / V-13 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Účinnost smlouvy ode dne.. Účinnost změn v příloze ode dne.. B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IDENTIFIKAČNÍ

Více

Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL. Laboratorní příručka OKB LP/OKB/01

Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL. Laboratorní příručka OKB LP/OKB/01 Verze: 05 Fáze: užívání Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL Laboratorní příručka OK Proces: Důležitost dokumentu: III. Platnost od: 1.1.2013 LP/OK/01 Platnost do: po dobu užívání

Více

Laboratorní příručka LP HKB 2011-11-01

Laboratorní příručka LP HKB 2011-11-01 Identifikační číslo dokumentu: LP HKB 2011-11-01 Strana: 1/28 Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s. Zapsaná v OR vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2327, IČO 25999249 Název

Více

Polní transfuzní pracoviště. Tatjana Markovina, Miloš Bohoněk

Polní transfuzní pracoviště. Tatjana Markovina, Miloš Bohoněk Automatizace v laboratoři polní nemocnice Polní transfuzní pracoviště Tatjana Markovina, Miloš Bohoněk 27.11.2013 2013 Polní transfuzní pracoviště - PTP Je určeno ke skladování transfuzních přípravků nativních

Více

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice č. 34/012 Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností Obsah 1. Úvod...2 1.1. Použité zkratky...2 1.2. Základní

Více

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR POKYN NÁMĚSTKA ŘEDITELE VZP ČR pro zdravotní péči č. 48/2014 Prováděcí pokyn k: PŘ 8/2012 Název: Nasmlouvání výkonů v režimu POCT s platností od 1. 3. 2014 01443 Kvantitativní

Více

LABORATORNÍ MANUÁL č. LM/TO-01

LABORATORNÍ MANUÁL č. LM/TO-01 FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC Transfuzní oddělení I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 442 262, e-mail: to@fnol.cz LABORATORNÍ MANUÁL č. LM/TO-01 Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL 2. vydání

Více

Seznam vyšetření - hematologická laboratoř

Seznam vyšetření - hematologická laboratoř Seznam vyšetření - hematologická laboratoř V laboratoři hematologie jsou využívány referenční vycházejících z doporučení hematologické společnosti Jednotlivé parametry Dostupnost pro statim: Odezva statimová:

Více

Reklamační řád. 1. Obecné informace

Reklamační řád. 1. Obecné informace Reklamační řád ING Bank N.V. zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze (dále jen Banka ), pro retailové bankovní produkty ING Konto, ING Termínované vklady, ING Investice a ING Fondy

Více

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vážení pacienti, snahou všech členů zdravotnického týmu je co nejdříve, přitom citlivě, ohleduplně a s porozuměním, Vám pomoci k dosažení a upevnění

Více

Přijímání, evidence a vyřizování stížností

Přijímání, evidence a vyřizování stížností Účinnost od: 1. 4. Revize: 1x za 3 roky Rozsah působnosti: Všechna pracoviště, všechny pracovní pozice Obsah 1 Účel a předmět... 2 2 Pojmy a zkratky... 2 2.1 Pojmy... 2 2.2 Zkratky... 2 3 Související interní

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků Identifikace: LP A. Barcala 404 370 05 Č. Budějovice Verze: 3 Výtisk: 1 Celkový počet stran: 64 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků Zpracoval Kontroloval Schválil MUDr. Jaroslava Ambrožová

Více

Charakteristika analýzy:

Charakteristika analýzy: Charakteristika analýzy: Identifikace: DIAGNOSTIKA PORUCHY JATERNÍCH FUNKCÍ, DECHOVÝ TEST S C 13 -METHACETINEM Využití: diagnostika poruch jaterních funkcí (demetylační, oxidační) Referenční mez: viz tabulka

Více

Identifikační údaje Akreditační standard č. 51

Identifikační údaje Akreditační standard č. 51 Identifikační údaje Akreditační standard č. 51 Adresa pracoviště: Autor příručky: Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22 Jiřina Varnušková Oblast působnosti příručky: pro

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách, p.o. pro službu domov se zvláštním režimem

Více

Laboratoř pro poruchy hemostázy Verze: A5. RNDr. Ingrid Hrachovinová, PhD.

Laboratoř pro poruchy hemostázy Verze: A5. RNDr. Ingrid Hrachovinová, PhD. LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratoř pro poruchy hemostázy Zpracovatel: Dr. Ing. František Mareček Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Ingrid Hrachovinová, PhD. Podpis: Garant dokumentu: Dr. Ing. František

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Dodávka laboratorních lednic II 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

Veterinární hematologický analyzátor Pokyny k instalaci reagencií

Veterinární hematologický analyzátor Pokyny k instalaci reagencií Pokyny k instalaci reagencií Reagencie VetScan HM5 jsou určeny k instalaci do hematologického analyzátoru VetScan HM5. Souprava reagencií zahrnuje následující komponenty: Diluent: (zelené víčko) Lysační

Více

3. Manuál pro odběry primárních vzorků

3. Manuál pro odběry primárních vzorků Strana: 1/15 3. Manuál pro odběry primárních vzorků 3.1. Základní informace 3.2. Požadavkové listy (žádanky) 3.3. Požadavky na urgentní vyšetření 3.4. Ústní požadavky na vyšetření 3.5. Používaný odběrový

Více

385/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o zdravotnické dokumentaci

385/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o zdravotnické dokumentaci 385/2006 Sb. VYHLÁŠKA o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 67b odst. 19 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 285/2002 Sb. a zákona č. 225/2006

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. Laboratoř klinické biochemie Veverkova 1631/5 Hradec Králové Druh dokumentu: SL 09 Název: Laboratorní příručka. Nabývá účinnosti od: 1.5.2013 A Úvod Vážené kolegyně, vážení

Více

pro uživatele služeb laboratoří Ústavu imunologie Fakultní nemocnice Olomouc

pro uživatele služeb laboratoří Ústavu imunologie Fakultní nemocnice Olomouc LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb laboratoří Ústavu imunologie Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2014 Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O LABORATOŘÍCH ÚSTAVU IMUNOLOGIE...

Více

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Ing.M.Preininger, Nemocnice Na Homolce, MUDr.Benešová, FN Motol, Praha 2011 Používání NISu

Více

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace 1. Účel Tato směrnice stanovuje závazná pravidla pro tvorbu řízené dokumentace systému kvality. Vymezuje pravomoci a odpovědnosti pracovníků zajišťujících

Více

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1 23/10/2010 1 Historie a představení společnosti Orion Diagnostica Oy je společností náležící k Orion Group, jedné z předních finských společností zabývajících se péčí o zdraví. Orion Diagnostica Oy byla

Více